Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2000

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Dydaktyka literatury - współczesna
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. 1992 (Wstęp. - Włodzimierz Galewicz: W kręgu aksjologicznych zagadnień estet...) szczegóły 
2.książka: Sławiński Janusz: Teksty i teksty. 2000 (Małe wyznanie autora. - I.: Gorzkie żale [strategie współcz. naukowców...) szczegóły 
3.książka: Sławiński Janusz: Teksty i teksty. 1990 (Małe wyznanie autora [wstęp]. - I.: Gorzkie żale [strategie współcz. n...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Cieliński Arkadiusz, Smużniak Karol: Strategie interpretacji tekstu poetyckiego. Eksplikacja, analiza strukturalistyczna, semioza, dekonstrukcja. 2000 (Karol Smużniak: Wstęp. * Eksplikacja: Aleksander Wit Labuda: Metoda ek...) szczegóły 
recenzja: Dutka Czesław P.: Metodycy i metodologie. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 109-115  szczegóły 
polemika: Smużniak Karol: O różnym pojmowaniu celów, czyli "Metodycy i metodologie". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Poetyka. T. 1. 1999 (Danuta Ulicka: Słowo wstępne. - [Zawiera wybór tekstów wcześniej opubl...) szczegóły 
6.książka: Poetyka. T. 1. 2000  szczegóły 
7.książka: Poetyka. T. 2. 2000 ( [Zawiera wybór tekstów wcześniej opublikowanych w drukach zwartych:] ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kida Jan: Komunikacja językowa, literacka i audiowizualna a edukacja polonistyczna. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w przestrzeni edukacyjnej. Pod redakcją Roberta Mró...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Bergerova Hana: Zum Lehrprogram Stilistik: Usti nad Labem, Tschechien. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 123-124 (m.in. nt. kształcenia w zakresie stylistyki na przykładzie dzieł pisar...) szczegóły 
10.artykuł: Schuerer Juergen: Moeglichkeiten der Stilistik als Ausbildungsfach in der Deutschlehrausbildung (DAF) - curriculare Vorstellungen und praktische Erfahrungen. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 39-46  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Kultura popularna - literatura - książka - rynek. Forum czytelnicze II. 1995 (Janusz Ankudowicz: W poszukiwaniu drogowskazów. - Zbigniew Benedyktowi...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Adamczyk Barbara, Kowal Michał: Edukacyjny walor wzajemnego wpływu procesów czytania i pisania w świetle kursu "creative writing". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 104-110  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Kitrasiewicz Piotr: Sekrety pisarzy. 2000 ([Mało znane fakty biograficzne, barwne anegdoty nt. pisarzy: Jerzy And...) szczegóły 
recenzja: Kwieciński Włodzimierz: Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 48-49 (nota...) szczegóły 
14.książka: Słupskie szkice polonistyczne. Zbigniewowi Zielonce z okazji Jubileuszu czterdziestu lat służby literaturze i nauce - przyjaciele, koledzy, współpracownicy. 1996 ([Zawiera m.in.:] Kazimierz Cysewski: Autokreacja jako problem literatu...) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wichary Gertruda: Wokół problemów dydaktyki języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 99-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Neuger Leonard: Literatura wielu narodów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 207 s. 16 (wyw. z prof. literatury i języka polskiego na Uniwersytecie Sztokholms...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
17.polemika: Tomkowski Jan: Synteza czy bryk. Polityka - Kultura 1993 nr 11 s. V (z odp. Andrzeja Mencwela...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Martyn Kazimierz, Wilczek Piotr: Poezja polskiego renesansu. Interpretacje. 2000 (Piotr Wilczek: Oswajanie śmierci. Klemens Janicki "Księga żalów. Elegi...) szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Staropolskie eksplanacje. Śląsk 2000 nr 11 s. 76  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys problematyki. 1997 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Krystyna Heska-Kwaśniewi...) szczegóły 
recenzja: Kwaśniewicz Maria: Książka na Śląsku. Śląsk 1998 nr 3 s. 76  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1998 nr 7/8 s. 43 (not....) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
20.książka: Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki. 1999 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Irena Socha: Dorobek wyd...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-105  szczegóły 
21.książka: Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej. 2000 ([Przewodnik po książkach i zjawiskach literackich od roku 1918; zawier...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Dudek Jolanta: Poeci polscy XX wieku. Cz. 1. 1994 (Słowo wstępne. - "Piąta pora roku" Kazimierza Wierzyńskiego. Miłosz wo...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Wobec tradycji. Rzeczpospolita 1996 nr 80 s. 25  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: O metodach badań literackich w szkole na marginesie podręcznika "Poeci polscy" Jolanty Dudek. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 88-94  szczegóły 
23.książka: Poezja polska. Interpretacje. 2000 ( Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler: Wstęp. * Dariusz Rott: "Bog...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Rytmy prozy czyli jak czytać polską prozę współczesną. 2000 ( Stanisław Bortnowski: "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza. - Lidia W...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Rebeś Józefina: Pomiędzy pałacem a salonem. Śląsk 1999 nr 5 s. 48-49 (wyw. z animatorką życia literackiego, organizatorką "Wszechnicy Litera...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Metodyka konkretu. Polonistyka 1993 nr 6 s. 367-370 (o metodyce nauczania w czasopismie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
27.książka: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej. Interpretacje, przekłady, adaptacje. 1998 (Lech Ludorowski: Wstęp. * [Materiały z międzynarodowej konferencji nau...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Szkolne pożytki z dziecięcego poezjowania. Polonistyka 1993 nr 9 s. 550-556 (analiza twórczości poetyckiej dzieci i wykorzystanie jej w nauczaniu j...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Hexel Krystyna: Stanisław Wyspiański w programach nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych od uzyskania niepodległości w 1918 do 1989. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 83-91  szczegóły 
30.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Chrząstowska Bożena: Lektura i poetyka. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej. 1987  szczegóły 
recenzja: Staruchowicz Wojciech: Polonistyka 1989 nr 1 s. 67-68  szczegóły 
32.książka: Grabowska Gustawa: Nauczanie języka polskiego w niższych klasach szkoły podstawowej. 1989  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Amborska-Głowacka Dorota: Synektyka w edukacji polonistycznej. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 265-270 (na przykładzie analizy utworu literackiego...) szczegóły 
34.artykuł: Bąk Zbigniew: Nie rozcięte tomy, czyli o dydaktyce na powojennych zjazdach polonistycznych. Polonistyka 1995 nr 5 s. 280-286  szczegóły 
35.artykuł: Bortnowski Stanisław: Alarm nie tylko dla literatury (Jak i oczym będą się uczyć?). Przekrój 1992 nr 2462 s. 10-11  szczegóły 
36.artykuł: Cieliński Arkadiusz: Rozwijanie słownictwa uczniów związanego z aksjologią. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 271-279 (na przykładzie analizy utworów literackich...) szczegóły 
37.artykuł: Galas Barbara, Sinica Marian: Przekład intersemiotyczny jako metoda kształcenia literackiego na poziomie nauczania początkowego (Propozycje metodyczne). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 207-228  szczegóły 
38.artykuł: Górnicka Aneta: Lekcja polskiego. Polityka 1993 nr 3 s. 12 (omów. poglądów nauczycieli polonistów nt. koncepcji nauczania literatu...) szczegóły 
39.artykuł: Jeleń Krzysztof: Literatura w nauczaniu języków obcych. Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 277-281  szczegóły 
40.artykuł: Jędrychowska Maria: Najpierw człowiek. O celach szkolnej polonistyki. Przegląd Powszechny 1990 nr 4 s. 84-95  szczegóły 
41.artykuł: K.M.: Wideoteka literatury. Rzeczpospolita 1999 nr 258 s. 9 (nt. serii kaset edukacyjnych o tematyce literaturoznawczej ukazujących...) szczegóły 
42.artykuł: Kowalczykowa Alina: Nasza szkapa i inne nieszczęścia (Zarówno uczniów, jak i nauczycieli trzeba kształcić inaczej). Polityka 1995 nr 8 s. 16  szczegóły 
43.artykuł: Kurczab Henryk: Nauczanie integrujące języka polskiego. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 169-198 (dot. literatury...) szczegóły 
44.artykuł: Niedouczeni poloniści. Gazeta Wyborcza 1990 nr 223 s. 5 (list przedstawicieli wydziałów polonistycznych wszystkich uniwersytetó...) szczegóły 
45.artykuł: Oświadczenie Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w sprawie sytuacji w szkole, w nauce i życiu zbiorowym. Plus Minus 1998 nr 44 s. 19 (dot. projektu reformy oświaty Ministerstwa Edukacji Nardowej w części ...) szczegóły 
46.artykuł: Polish Language Teaching on Rise in Connecticut. New Horizon 1990 nr 10 s. 19  szczegóły 
47.artykuł: Sinica Marian: Kontynuacja tradycji międzywojennej i początki ideologizacji w dydaktyce literatury polskiej w pierwszych latach po wojnie (1944-1945). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 33-46  szczegóły 
48.artykuł: Sinica Marian, Szczepaniak Aneta: Socjologiczna koncepcja nauczania literatury w latach 1949-1953. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 113-141  szczegóły 
49.artykuł: skoczek Joanna: Czy można bez "Granicy"?. Życie 1997 nr 71 s. 10 (głos o obowiązkowym kanonie lektur szkolnych...) szczegóły 
50.artykuł: Szocki Józef: Utwory Henryka Sienkiewicza w recepcji szkolnej (okres międzywojenny i współczesność). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 115-118  szczegóły 
51.artykuł: Wasiak Izabela: Szkolna recepcja twórczości Norwida (w latach 1945-1972). Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 96-114  szczegóły 
52.artykuł: Wróblewski Jacek: "Polskie ZOO" zamiast Słonimskiego. Trybuna 1992 nr 275 s. 3 (nota spraw. z konf. poświęconej reformie polskiego szkolnictwa z udzia...) szczegóły 
53.artykuł: Zakrzewska Maria: "Pan Tadeusz" w szkole polonijnej (Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyzmu - "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - na lekcjach języka ojczystego w szkole polonijnej). Głos Nauczyciela 1992 nr 2/3 s. 52-60  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Adamiec Anna, Drewa Arkadiusz: Testy kompetencji z języka polskiego dla kandydatów do gimnazjum. 2000  szczegóły 
55.książka: Adamiec Anna, Drewa Arkadiusz: Testy kompetencji z języka polskiego dla kandydatów do liceum. 2000  szczegóły 
56.książka: Andrusiewicz Piotr: Interakcje nauczyciel - uczniowie w kształceniu literackim. 1996  szczegóły 
recenzja: Polakowski Jan: Nauczyciel i uczniowie w kształceniu literackim. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 67-70  szczegóły 
57.książka: Bancerz Lidia, Potoczek Wanda, Wylężek Hanna: Z polonistycznych doświadczeń. Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej. 1994  szczegóły 
58.książka: Bartczak Maria, Karalus Hanna, Król Jacek: Tematy i zagadnienia przygotowujące do egzaminu wstępnego z języka polskiego do szkół średnich. 1996  szczegóły 
59.książka: Biernacki Marek: Testy z języka polskiego. Z komentarzami dla maturzystów i kandydatów na studia. 2000  szczegóły 
60.książka: Biłos Edward: Lekcja polonistyczna oparta na formułowaniu pytań przez uczniów. 1996  szczegóły 
61.książka: Biografie na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1997  szczegóły 
62.książka: Bliżej regionu i ucznia. 1993 ([M.in.:] Józef Borzyszkowski: Pamiętnikarstwo kaszubsko-pomorskie w sz...) szczegóły 
recenzja: Rogowska Ewa: Bliżej regionu i ucznia. Pomerania 1993 nr 11 s. 39-40  szczegóły 
63.książka: Bobiński Witold, Orłowa Krystyna, Synowiec Helena: Jak uczyć języka polskiego w klasie drugiej gimnazjum. Przewodnik dla nauczyciela do podręczników "Świat w słowach i obrazach" oraz "Język ojczysty". 2000  szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Gimnazjalisty "świat w słowach i obrazach". Polonistyka 2000 nr 10 s. 629-631  szczegóły 
64.książka: Bochenek Jolanta, Zawadzka Jolanta: "Mówię, czytam, piszę..." Materiały metodyczne dla nauczyciela języka polskiego klasa IV. 1999  szczegóły 
65.książka: Bochenek Jolanta, Zawadzka Jolanta: "Mówię, czytam, piszę..." Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Klasa V. 2000  szczegóły 
66.książka: Bocheńska Katarzyna: Sprawdziany z literatury i kultury dla szkół średnich. 2000  szczegóły 
67.książka: Bojczewska Teresa: Od starożytności do współczesności. Wybrane tematy z języka polskiego. 1996  szczegóły 
68.książka: Bortnowski Stanisław: Jak uczyć poezji?. 1991  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Twórcze burzenie Stanisława Bortnowskiego. Polonistyka 1993 nr 2 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Matłoka Jarosław: Metodyczny wolny rynek. Polonistyka 1993 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Smaga Liliana: Jeszcze jeden głos w dyskusji. Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
69.książka: Bortnowski Stanisław: Jak uczyć poezji?. 1998  szczegóły 
70.książka: Bortnowski Stanisław: Konteksty dzieła literackiego. Inspiracje metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. 1991  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Gromadzka Beata: Kilka zabaw przyjemnych i pożytecznych z przyrządami lub bez. Polonistyka 1992 nr 5 s. 307-308  szczegóły 
71.książka: Bortnowski Stanisław: Nauczycielu, bądź sobą!. 1992  szczegóły 
recenzja: Witkowska Alina: Guru?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 373-374  szczegóły 
72.książka: Bortnowski Stanisław: Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole. 1997 (Zachęta do scenariuszy półwariackich i przestroga przed nimi. Moralne ...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Polonista jak homeopata. Polonistyka 1997 nr 10 s. 618-620  szczegóły 
recenzja: Rippel Rafał: O poezji po wariacku. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 98-99  szczegóły 
73.książka: Bortnowski Stanisław: Spór z polonistyką szkolną. Szkice publicystyczne. 1988 (I. Dlaczego polonista musi być profesorem Pimką? II. Poloniści-jacy na...) szczegóły 
recenzja: Legutko Piotr: Tygodnik Powszechny 1989 nr 10 s. 6  szczegóły 
recenzja: O polonistyce szkolnej - bez taryfy ulgowej. Polonistyka 1989 nr 8 s. 584-594 ([dysk.; wypow.: J. Gawlikowska, M. Inglot, M. Kasprzycka, E. Klein, Z....) szczegóły 
recenzja: [Zięba Alicja] Mata Safari: Tu, teraz 1988 nr 69 s. 12  szczegóły 
74.książka: Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz: Na uroczystości szkolne. Montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. 1997  szczegóły 
75.książka: Brucka Irena: Przed egzaminem z języka polskiego do szkoły średniej. 1996  szczegóły 
76.książka: Buława Irena, Kubiczek Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum. 2000  szczegóły 
77.książka: Cepielik Irena: Czytanie i interpretacja poezji w szkole podstawowej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
78.książka: Cepielik Irena: Jak usprawnić własne działania. Instruktaż dla polonisty szkoły podstawowej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
79.książka: Chrząstowska Bożena, Wiegandtowa Ewa, Wysłouch Seweryna: W klasie maturalnej. Książka nauczyciela-polonisty. 1999  szczegóły 
recenzja: Tarnacki Jerzy: O podręczniku metodycznym nie tylko dla młodych nauczycieli. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 135-139  szczegóły 
80.książka: Cienkowska Halina: Nasz język polski. Materiały pomocnicze dla nauczyciela. 1990  szczegóły 
81.książka: Czub-Rojewska Jadwiga, Łojek Jadwiga: Matura z języka polskiego dziś i jutro. 1996  szczegóły 
82.książka: Depta Czesława, Migut Teresa: Propozycje pytań do powtórzenia materiału programowego z języka polskiego w szkole podstawowej. 1992  szczegóły 
83.książka: Dietrich Janina: W ogrodzie świata. Język polski VIII. Przewodnik dla nauczyciela. 1994  szczegóły 
recenzja: Błoński Waldemar: Ogród świata w podręczniku. Ex Libris 1995 nr 76 s. 21  szczegóły 
84.książka: Długosz Janina, Orzech Emilia: Materiały do pracy z tekstem literackim w klasach początkowych. 1991 (I: Wskazówki metodyczne do pracy z lekturą w klasach początkowych: Prz...) szczegóły 
85.książka: Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka polskiego w klasie maturalnej. 1989 ([T. Patrzałek] J. Żernicki: Od redaktora. - [Id.]: Przewodnik po liter...) szczegóły 
86.książka: Drobot Jolanta, Kowalczyk Małgorzata: Droga przez wiersz. Interpretacje czytelnicze w szkole. 1996  szczegóły 
recenzja: Pankowska Krystyna: PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 53-54  szczegóły 
87.książka: Dybciak Krzysztof: Panorama literatury na obczyźnie. Opracowanie przeznaczone dla uczniów szkół średnich. 1990  szczegóły 
recenzja: Drajewski Stefan: Nowe przęsła mostu. Życie i Myśl 1991 nr 5/6 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 217-216 (list do red.; m.in. nt. pominięcia w podręczniku Józefa Garlińskiego...) szczegóły 
polemika: Garliński Józef: List do Redakcji. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 162-164 (polem. z art. : Stanisława Kossowska: Coraz więcej Mrożka. Kultura<...) szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Coraz więcej Mrożka. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 149-150  szczegóły 
polemika: Związek Pisarzy i "Wiadomości". Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Garliński Józef: Panorama literatury na obczyźnie. Tydzień 1991 nr 30 s. 6  szczegóły 
recenzja: Habielski Rafał: O literaturze polskiej na obczyźnie. Ex Libris 1991 nr 7 s. 4  szczegóły 
recenzja: Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga: Niedoceniona literatura emigracji. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 2, 6  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Najpierw czytać, potem pisać. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Ad usum Delphini?. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 23  szczegóły 
recenzja: Kowalski Jan: Panorama. Wprost 1991 nr 13 s. 52  szczegóły 
recenzja: Maciejewski Janusz: Przegląd Literacki 1992 nr 1/2 s. 13-14  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Słownik - nie bibliografia i nie o wszystkim. Przegląd Literacki 1993 nr 2 s. 14  szczegóły 
recenzja: Nie usprawiedliwione błędy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 100-102 (Uchwała Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w sprawie publik...) szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Dwie książki o literaturze emigracyjnej. Więź 1992 nr 5 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Uwagi na marginesie "Panoramy literatury na obczyźnie". Twórczość 1991 nr 7 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pisanie o emigracji. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 142-146  szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 220 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Emigracja w panoramie. Życie Warszawy 1991 nr 85 s. 6  szczegóły 
recenzja: Uggla Andrzej Nils: x 1991 ([w czasopiśmie:] Multiethnica (Uppsala) 1991 nr 8 s. 30 [inform...) szczegóły 
recenzja: Witkowska Krystyna: Nauczyciel polonista ciągle czeka. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 460-461  szczegóły 
recenzja: Wojnicki Tadeusz: Polskie pióra poza krajem. Tydzień 1991 nr 26 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
recenzja: (w): Uczmy się o emigrantach. Gazeta Wyborcza 1991 nr 17 s. 9  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Marek Hłasko w Ziemi Świętej. Tygodnik Literacki 1991 nr 6 s. 14  szczegóły 
nawiązanie: Dybciak Krzysztof: Emigracja w szkole specjalnej. Tygodnik Literacki 1991 nr 7 s. 6-7  szczegóły 
polemika: Deptuła Bogusław Ł.: Kwestia nie-homerycka. Tygodnik Literacki 1991 nr 11 s. 18  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: "Robótka licho i niemoralnie wykonana". Tygodnik Literacki 1991 nr 15 s. 17  szczegóły 
polemika: Zieliński Jan: Odpowiedź. Tygodnik Literacki 1991 nr 9 s. 15  szczegóły 
polemika: Cesarski Wojciech: O kulturze emigracyjnej. Polemika Dybciak - Cesarski. Gazeta Wyborcza 1991 nr 26 s. 9  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: O kulturze emigracyjnej. Polemika Dybciak - Cesarski. Gazeta Wyborcza 1991 nr 26 s. 9  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Tydzień 1991 nr 37 s. 6  szczegóły 
polemika: Garliński Józef, Wasiak-Taylor Regina: Tydzień 1991 nr 42 s. 11  szczegóły 
artykuł: Wojnicki Tadeusz: Polscy pisarze poza Polską. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 15 VIII s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Mostwin Danuta: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 29 VIII s. 14 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Oberc Krzysztof: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 12 IX s. 15 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 29 VIII s. 14 (list do red.; dot. Melchiora Wańkowicza...) szczegóły 
88.książka: Dyka Franciszka, Hadała Anna, Kida Jan: Koncepcje metodyczne pracy z lekturami w klasach I-III. 2000 ([Metodyczne propozycje opracowań programowych lektur przeznaczonych dl...) szczegóły 
89.książka: Dymara Bronisława: O nowy kształt uczenia się języka polskiego. 1993  szczegóły 
90.książka: Dzieło literackie w klasie ósmej szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. 1994 (Jolanta Kramer: Jan Kochanowski "Pieśni". - Ewa Urbanik: Jan Kochanows...) szczegóły 
recenzja: Wichary Gertruda: Dzieło czy niedobra książka metodyczna?. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 143-146  szczegóły 
91.książka: Dzieło literackie w klasie szóstej szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. 1992 (Cz. I. Podstawy teoretyczne: Lilla Pasterniak: Cele i program nauczani...) szczegóły 
92.książka: Edukacja filmowa w szkole podstawowej i średniej. 1985  szczegóły 
recenzja: Miczka Tadeusz: Zmagania z filmem w szkole. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 5 s. 67-70  szczegóły 
93.książka: Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań. 1986 (Cz. 3: Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnego odbioru literatury....) szczegóły 
94.książka: Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań. 1986 (Cz. 2: Teoretyczne i praktyczne problemy szkolnej interpretacji tekstó...) szczegóły 
95.książka: Edukacja polonistyczna i literatura. Praca zbiorowa. 2000 ([m.in. zawiera:] Rafał Moczkodan: Literatura emigracyjna w szkole śred...) szczegóły 
96.książka: Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Spotkania z językiem polskim w klasach I-III. 1999 ([m.in. zawiera:] Dorota Klus-Stańska: Dzieci piszą... - Beata Jakuta: ...) szczegóły 
97.książka: Egzamin do szkoły średniej - język polski. Szkoły państwowe, prywatne, społeczne. 1995  szczegóły 
98.książka: Egzamin wstępny z języka polskiego do szkoły średniej. Propozycje ćwiczeń sprawdzających wiedzę. Praca zbiorowa. 1989 (Zebrał i oprac. zespół: Anna Bojanowicz-Pollakowa, Irena Buława, Maria...) szczegóły 
99.książka: Egzamin wstępny z języka polskiego do szkół ponadpodstawowych. 1995 ([M.in. zawiera:] Iwona Brzostkiewicz: Zakres materiału z języka polski...) szczegóły 
100.książka: Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne z języka polskiego w szkołach średnich. 1996  szczegóły 
101.książka: Falkowski Stanisław: "Szlagiery" - inaczej. 1991 ("Szlagiery" - inaczej [wstęp]. - [Zawiera szkice:] Czy "Antygona" [Sof...) szczegóły 
recenzja: Lubieniecka Anna: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Makowski Bolesław: "Szlagiery..." metodyczne Stanisława Falkowskiego. Polonistyka 1992 nr 5 s. 309-310  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 115-117  szczegóły 
102.książka: Frycie Stanisław, Ziółkowska-Sobecka Marta: Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych. 1998  szczegóły 
103.książka: Frycie Stanisław, Ziółkowska-Sobecka Marta: Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych. 1995  szczegóły 
recenzja: Szefler Elżbieta: Inna koncepcja podręcznika metodycznego do pracy z lekturą w klasach początkowych. Res Humanae 1996 nr 4 s. 223-226  szczegóły 
recenzja: Szefler Elżbieta: "Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 69-70  szczegóły 
104.książka: Fudali Jan: Wychowanie humanistyczne w średniej szkole ogólnokształcącej. 1989  szczegóły 
105.książka: Gałczyńska Elżbieta: A słowa jak ziarna... Wybór konspektów lekcji języka polskiego w kl. IV -VIII. 1997  szczegóły 
106.książka: Gałczyńska Elżbieta, Szczepańska Elżbieta: "Odpowiednie dać rzeczy słowo". Scenariusze lekcji w gimnazjum. 2000  szczegóły 
107.książka: Gancarczyk Marian: Album poezji rodzinnej. Próby interpretacji wierszy dla nauczycieli, studentów i uczniów. 2000  szczegóły 
108.książka: Gancarczyk Marian: Wiersze przyrodnicze dla dzieci. Próby interpretacji. 1993  szczegóły 
109.książka: Gawlikowska Joanna: Antyk - barok. Teksty, konteksty, ćwiczenia. Gimnazjum/liceum. 1999  szczegóły 
recenzja: Biernacka Anna: Nie ma tekstu bez kontekstu. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
110.książka: Gawlikowska Joanna: Przeboje prozy XX wieku. Literatura światowa i najnowsza polska. Propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego. 1997  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Literacka lista przebojów. Polonistyka 1998 nr 4 s.246-248  szczegóły 
111.książka: Ginter Maria: Przed egzaminem z języka polskiego. [W szkole średniej]. 1991 (Z. 1. Współpr. Krystyna Radko. 1991, 112 s.
Z. 2. 1991, 81 s.
...)
 szczegóły 
112.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1991 (Franciszek Nieckula: Młoda Polska - pod względem historycznojęzykowym....) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodleglość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Między Piłsudskim a Twardowskim. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 5 s. 61-62  szczegóły 
113.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1998  szczegóły 
114.książka: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1995  szczegóły 
115.książka: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1992 (Tadeusz Patrzałek: Glosy do Glosariusza. - Bożena Chrząstowska: Przeci...) szczegóły 
recenzja: Sowiński Gerard: Dwa Glosariusze. Polonistyka 1994 nr 2 s. 110-112  szczegóły 
116.książka: Glosariusz od starożytności do pozytywizmu. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. 1997  szczegóły 
117.książka: Gradkowski Henryk: Odbiór liryki w szkole. Z badań nad szkolną edukacją literacką. 1989  szczegóły 
118.książka: Gradkowski Henryk: Poezja Mickiewicza w szkole. Zarys problemu, propozycje metodyczne. 1992 (I. Mickiewiczologia a dydaktyka szkolna (rekonesans): A.) Polonistyka ...) szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Antoni: Mickiewicz w szkole. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 515-516  szczegóły 
119.książka: Gradkowski Henryk: Taki obraz odbija się w wodzie. Analiza wybranych tekstów literackich. 1994 ("Reduta Ordona" Adama Mickiewicza - próba nowego odczytania. - Bohater...) szczegóły 
recenzja: Owczarek Jan: Lektury znane i mniej znane. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 80-82  szczegóły 
120.książka: Grodecka Aneta: Jak zdać maturę z języka polskiego. 1997  szczegóły 
121.książka: Grzegorzewski Robert: Literatura. Vademecum maturzysty. 1996  szczegóły 
122.książka: Hej, kolęda, kolęda! Materiały metodyczne. 1996 ([Zawiera propozycje metodyczne poświęcone świętom Bożego Narodzenia w ...) szczegóły 
123.książka: Inglot Jacek: Dumać z Kochanowskim, bawić się z Krasickim. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 1999  szczegóły 
124.książka: Polonistyka. 1991 nr 10. ([Nr zawiera materiały ze Zjazdu Komisji Dydaktycznej Towarzystwa Liter...) szczegóły 
125.książka: Jabłoński Romuald Marek: Liryka XX wieku w szkole podstawowej. Propozycje analizy wierszy na lekcjach języka polskiego w klasach 4-8. 1998  szczegóły 
126.książka: Jagas Anna: Wzbogacanie mowy uczniów klasy III przez stosowanie form teatralnych w procesie lekcyjnym. 1990  szczegóły 
127.książka: Jakóbczyk Stanisław: Twórcze ćwiczenia literackie w szkole. 1992  szczegóły 
recenzja: Gromadzka Beata: Jak uczyć jazdy na rowerze bez podpórek?. Polonistyka 1993 nr 6 s. 379-380  szczegóły 
128.książka: Janik-Płocińska Barbara, Sas Małgorzata, Zacharska Alicja: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII. Konspekty, sprawdziany, rozkłady materiału. 1994  szczegóły 
129.książka: Jaskóła Ewa, Opacka Anna: Dialog z tradycją czyli o poezji w szkole i na maturze. 1993  szczegóły 
recenzja: Budrewicz Tadeusz: Poezja bliżej ucznia. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 83  szczegóły 
recenzja: Inglot Mieczysław: Rekonstrukcja korzeni. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 91-94  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Wiersz w szkole. Śląsk 1997 nr 5 s. 77  szczegóły 
130.książka: Jaworski Michał: Metodyka nauki o języku polskim. 1991  szczegóły 
131.książka: Jędrychowska Maria: Lektura i kultura. Szkice i artykuły metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Kształtowanie świadomości kulturalnej uczniów szkoły podstawowej. 1994  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Czytanie kultury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 4 s. 21  szczegóły 
recenzja: Marzec Anna: Lektura w kontekstach. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 140-142  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Kompetencja znaczy współuczestnictwo. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Zabielski Zbigniew: Dydaktyka przyjazna dziecku. Polonistyka 1995 nr 6 s. 441-442  szczegóły 
recenzja: Zajączkowska Joanna: "Lektura i kultura" M. Jędrychowskiej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 142-144  szczegóły 
recenzja: Żuchowska Wiesława: Polonista, czyli kto?. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 1 s. 64-65  szczegóły 
132.książka: Jędrychowska Maria: Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna. 1996 (W kręgu badań nad modelem dydaktyki literatury i języka polskiego: Tre...) szczegóły 
133.książka: Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka, Mrazek Halina, Potaś Marta: To lubię! Podręcznik do języka polskiego: klasa 2 gimnazjum. Książka nauczyciela. Możliwe, konieczne, pożyteczne. 2000  szczegóły 
134.książka: Język polski. Materiały dla nauczycieli i uczniów. 1998  szczegóły 
135.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1986 (Cz. 5, 1989, 86 s. A. Nowak: Chyba można polubić poezję (Uwagi o reali...) szczegóły 
136.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1986 (Cz. 7. 1989, 118 s. S. Bortnowski: Muzyka w twórczości K.I. Gałczyński...) szczegóły 
137.książka: Język polski. Materiały metodyczne dla nauczycieli szkół średnich. 1992 (Maria Kubiczek: Dwie propozycje metodyczne dla klasy V (przestankowani...) szczegóły 
138.książka: Język polski. Nowa Matura a wyniki badań postępu ucznia w szkołach średnich. Jesienna Sesja Zamkowa "Podstawowe problemy diagnostyki edukacyjnej" Legnica, listopad 1996. 1996 (Tadeusz Frankowicz: Wstęp. - Czesława Wiadrowska: Rozeznać stan rzeczy...) szczegóły 
139.książka: Język polski w szkole średniej. 1989 (A. Szurczak: Sarmatyzm i jego ewolucja. Na przykładzie podstawowych i ...) szczegóły 
140.książka: Język polski. Zrozumieć słowo. Gimnazjum 2. Poradnik dla nauczyciela. Praca zbiorowa. 2000  szczegóły 
141.książka: Kajtoch Wojciech: Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy. 1996  szczegóły 
142.książka: Karecka-Marzec Anna: Od Schulza do Myśliwskiego. Interpretacje współczesnej prozy polskiej. Sugestie metodyczne dla nauczycieli. 1998  szczegóły 
recenzja: Besztocha Agnieszka: Czytanie współczesnej prozy polskiej. Nowa Polszczyzna 1998 nr 5 s. 64-65  szczegóły 
143.książka: Karlińska-Włodarczyk Alicja: Kształcenie literackie w systemie edukacji początkowej. 1991  szczegóły 
recenzja: Kowalski Piotr: Metodyka - punkt krytyczny. Kwartalnik Opolski 1992 nr 1/2 s. 60-64  szczegóły 
144.książka: Kazimierska Danuta: Język polski czyli jak zdać egzamin do szkoły średniej. Vademecum ośmioklasisty. 1996  szczegóły 
145.książka: Kątny Marek: "Kłamczucha", "Kwiat kalafiora" Małgorzaty Musierowicz. 1996  szczegóły 
146.książka: Kida Jan: Encyklopedie, leksykony i słowniki w edukacji polonistycznej. 2000  szczegóły 
147.książka: Kida Jan: Stylistyka, styl i język artystyczny w edukacji polonistycznej. 1998  szczegóły 
148.książka: Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki. 1995 ([M.in.:] W szkole podstawowej: Krystyna Góźdź: Ja-narrator. Zabawa w t...) szczegóły 
recenzja: Płonka Izabela: Polonisto, coś dla ciebie. Polonistyka 1996 nr 3 s. 180-182  szczegóły 
149.książka: Kompetencje szkolnego polonisty. Szkice i artykuły z metodyki z lat 1994-1996. 1997 ([M.in.:] W szkole podstawowej: Anna Kremiec: Wyobraźnio, przybądź na r...) szczegóły 
recenzja: Fatyga Anna: Kompetencje szkolnego polonisty. Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Makowski Bolesław: "Kompetencje"... warto czytać. Polonistyka 1998 nr 4 s. 245-246  szczegóły 
recenzja: Szypowska Irena: O "Kompetencjach szkolnego polonisty". Polonistyka 1998 nr 4 s. 242-244  szczegóły 
150.książka: Konieczna Anna: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II. 1997  szczegóły 
151.książka: Konteksty polonistycznej edukacji. 1998 (Konteksty w edukacji: Teresa Kostkiewiczowa: Piśmiennictwo Oświecenia ...) szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: Księga "con amore" napisana. Polonistyka 1999 nr 5 s. 310-313  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Konteksty polonistycznej edukacji. Nowa Polszczyzna 1999 nr 3 s. 58-61  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Ruch Literacki 1999 z. 5 s. 601-602  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Życie jest szkołą?. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 38-39  szczegóły 
152.książka: Koryl Janusz, Piątek Teresa: Wędrówki po rymach Brzechwy i Tuwima. Propozycje analizy i interpretacji dla nauczycieli i dzieci w młodszym wieku szkolnym. 1998  szczegóły 
153.książka: Kowalczykowa Alina, Mrowcewicz Krzysztof: Kto czyta, nie błądzi - literatura i kultura. Przewodnik dla nauczycieli. Gimnazjum 1: język polski. 1999  szczegóły 
154.książka: Kowalczykówna Jolanta: Echa niepodległości w żołnierskiej poezji i pieśni. 1990 ([M.in. w twórczości poetów:] Władysław Ludwik Anczyc, Krzysztof Kamil ...) szczegóły 
155.książka: Kowalczyk-Śliwerska Jolanta, Popiel-Popiołek Ewa: Szkolne spotkania z X muzą. Wybór konspektów lekcji języka polskiego w szkole podstawowej. 1995  szczegóły 
156.książka: Krakowiak-Miler Lucyna, Olejak Jolanta, Stworowa Barbara: Lekcje języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej. Propozycje metodyczne. 1997  szczegóły 
157.książka: Krasoń Katarzyna: Malowniczy most do poezji. Wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka. 1999 (Część I. Zabawa. 1. Poezja Brzechwy i Tuwima na zajęciach i lekcjach. ...) szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Spotkania na moście. Guliwer 2000 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
158.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Ekranowy czytelnik - wyzwanie dla polonisty. 1996 (Wstęp. - Wobec tekstu literackiego: Technika - mass media - kultura - ...) szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Polonista i mass media. Polonistyka 1997 nr 8 s. 505-506  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 779-780  szczegóły 
159.książka: Książek-Szczepanikowa Aniela: Literatury obszar chroniony. Z badań nad szkolnym kształceniem literackim. 1999 ([M.in. zawiera: Media w szkolnym kształceniu literackim]...) szczegóły 
recenzja: Dudzik Maria: Droga nadziei. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 131-132  szczegóły 
160.książka: Kształcenie literackie w szkole. Materiały pomocnicze dla studentów filologii polskiej. 1989 (T. 1, cz. 1. 374 s. I: E. Ogłoza: Liryka na lekcjach języka polskiego ...) szczegóły 
161.książka: Kształcenie regionalne w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1989 (Sz. Molenda: Szkice swojskie. - J. Grobelna: Mówią nazwy. - J. Miesiąc...) szczegóły 
162.książka: Kubiczek Maria, Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Juliusz Słowacki. Propozycja upamiętnienia 190. rocznicy urodzin i 150. rocznicy śmierci poety - w szkole podstawowej i średniej. 1999  szczegóły 
163.książka: Kubiczek Maria, Olejak Jolanta, Stworowa Barbara: Lekcje języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej. Propozycja metodyczne. 1998  szczegóły 
164.książka: Kubiczek Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum. 2000  szczegóły 
165.książka: Kubiczek Maria, Stworowa Barbara, Szulc Dorota: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej. Propozycje metodyczne. 1998  szczegóły 
166.książka: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. 1999  szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Interpretacja jako uważne czytanie. Polonistyka 2000 nr 7 s. 434-437  szczegóły 
recenzja: Waligóra Janusz: Eksplikacje, ale jakie?. Nowa Polszczyzna 1999 nr 5 s. 67-70  szczegóły 
167.książka: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. 1991 (Cz. 1. Warszawa 1991, 378 s.
[Zawiera:] I. Labuda Aleksander Wit:...)
 szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: "Co Francuz wymyśli, to Polak polubi". Polonistyka 1992 nr 5 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Pilch Anna: Lekcje czytania. Teksty Drugie 1993 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Zeler Bogdan: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1993 nr 12 (1348) s. 144-148  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 101-102  szczegóły 
168.książka: Lenartowska Krystyna, Świętek Wacława: Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w klasach 1-3. 1989  szczegóły 
169.książka: Lisiecka Zofia: Czytać... oglądać... grać... Elementy wiedzy o dramacie i teatrze w szkole podstawowej. Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. 1997  szczegóły 
170.książka: Lisowski Zbigniew: Interpretacja utworu literackiego jako główny problem metodyczny. 1988  szczegóły 
171.książka: Literatura i język w szkole. Wybór prac metodycznych nauczycieli polonistów. 1990 (Helena Wolny: "Rysopis człowieka" Karola Wojtyły (Interpretacja wiersz...) szczegóły 
172.książka: Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. [Cz.] 1. Od końca XIX wieku do 1939 roku. 1995  szczegóły 
173.książka: Literatura polska w szkole średniej. Praca zbiorowa. 1990  szczegóły 
174.książka: Literatura współczesna. Konteksty interpretacyjne. 1990 (1. Myśl o człowieku etycznym: Roman Ingarden: Człowiek i jego rzeczywi...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 73-4  szczegóły 
175.książka: Literatura współczesna "źle obecna" w szkole. Antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych. 1990 ([Wybór tekstów aut.:] Anna Achmatowa, Jerzy Andrzejewski, Krzysztof Ka...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Odplamiacze - podręczniki i niepodleglość. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Goreń Andrzej: Syndrom wahadła. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Nowa lista obecności. Tygodnik Powszechny 1991 nr 29 s. 8  szczegóły 
nawiązanie: Stala Marian: Nowa lista czy stare myślenie. Tygodnik Powszechny 1991 nr 33 s. 7  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: Pospieszna łatwizna. Res Publica 1991 nr 11/12 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Mackiewicz Antoni: Coś z antologii, coś z podręcznika. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 465-467  szczegóły 
recenzja: Pilch Anna: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 409-412  szczegóły 
recenzja: Przedpełski Tomasz: Antologia dobrze obecna. Gazeta Wyborcza 1990 nr 211 s. 5  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 8 (nota...) szczegóły 
176.książka: Łojek Mieczysław: W kręgu problemów dydaktyki literatury. 1999  szczegóły 
177.książka: Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I. Drugie półrocze. 1998  szczegóły 
178.książka: Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena: Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie III. 1997  szczegóły 
179.książka: Majer-Gemińska Barbara: Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury. 1993  szczegóły 
180.książka: Marchel Elżbieta, Wojciechowska Jadwiga: Nowy egzamin z języka polskiego do szkoły średniej. Burza. 1997  szczegóły 
181.książka: Marzec Anna, Mikoś Elżbieta: Poezja i proza szkoły podstawowej. 1989  szczegóły 
182.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych. 1988 ([M.in.:] K. Błaszczak: Jak realizuję ćwiczenia kompozycyjne w klasie V...) szczegóły 
183.książka: Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Kl. IV. Opracowanie zbiorowe. 1995 (Cz. 2: Kształcenie literackie. 1995, 54 s. Elżbieta Zajczuk: Czy Lesze...) szczegóły 
184.książka: Materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego. Klasa IV. Opracowanie zbiorowe. 1994 ([M.in.:] Bogusława Warakomska: Rozkład materiału nauczania (I i II sem...) szczegóły 
185.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych. 1994 (I. Konteksty interpretacyjne dla klas maturalnych: Stanisław Bortnowsk...) szczegóły 
186.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych. Praca zbiorowa. 1990 ([M.in.:] Jan Szachowicz: Kultura zielonogórska i jej recepcja w litera...) szczegóły 
187.książka: Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych. 1992 ([M.in.:] Zbigniew Dominikowski: Dziecięca ekspresja na lekcjach języka...) szczegóły 
188.książka: Materska Maria: Z badań nad ocenianiem profesjonalnym, czyli jak mierzona jest niewymierna wartość szkolnych wypracowań?. 1994  szczegóły 
recenzja: Patrzałek Tadeusz: Mierzenie niewymierzalnego w wypracowaniu. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 127-129  szczegóły 
189.książka: Matura z języka polskiego. Porady, informacje, propozycje. 1995 ([W przygotowaniu materiałów udział wzięli:] H. Andrzejczak, G. Bogucka...) szczegóły 
190.książka: Matura z języka polskiego. Pytania do ustnej części egzaminu dojrzałości. 1995  szczegóły 
191.książka: Matura z języka polskiego w liceach i technikach. 1996 (Do czytelników [wstęp]. - Tematy pisemnych prac maturalnych w kraju - ...) szczegóły 
192.książka: Matusiak Barbara: Kto czyta, nie błądzi. Literatura i kultura. Przewodnik dla nauczycieli. Gimnazjum 2, język polski. 2000  szczegóły 
193.książka: Mazurkiewicz Roman: Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli. 1994  szczegóły 
194.książka: Mazurkiewicz Roman: Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli. 1994  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Jak zrozumieć średniowiecze?. Polonistyka 1994 nr 9 s. 564-566  szczegóły 
recenzja: Fijałkowski Adam: Zrozumieć średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 28  szczegóły 
195.książka: Miksztal Lechosław: Jak omówić hospitowaną lekcję z literatury. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
196.książka: Młoda Polska na lekcjach języka polskiego. 1989 (Z. Sułkowski: Tatry i Podhale w literaturze Młodej Polski na przykładz...) szczegóły 
197.książka: Modele lekcji języka polskiego dla klasy IV-VIII. Praca zbiorowa. 1991 ([Zawiera m.in.:] Klasa IV: Danuta Kozłowska: Przygotowujemy się do czy...) szczegóły 
198.książka: Myrdzik Barbara: Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej. 1999  szczegóły 
recenzja: Książek-Szczepanikowa Aniela: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 119-124  szczegóły 
recenzja: Książek-Szczepanikowa Aniela: Tran dla psa. Polonistyka 2000 nr 7 s. 437-440  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: Hermeneutyka i "godziny polskiego". Śląsk 1999 nr 7 s. 75  szczegóły 
recenzja: Opacka Anna: O hermeneutyczny model godzin polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 81-83  szczegóły 
recenzja: Wachowiak Zofia: Kilka uwag na temat hermeneutyki w szkole. Polonistyka 2000 nr 7 s. 440-442  szczegóły 
199.książka: Nagajowa Maria: ABC metodyk języka polskiego. Dla początkujących nauczycieli. 1995  szczegóły 
200.książka: Nagajowa Maria: ABC metodyki języka polskiego. Dla początkujących nauczycieli. 1990  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Ewa: Poradnik dla początkujących nauczycieli. Polonistyka 1992 nr 3 s. 172-174  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 120-121  szczegóły 
201.książka: Nagajowa Maria: Jak uczyć języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum. Przewodnik dla nauczyciela do podręczników "Świat w słowach i obrazach" oraz "Język ojczysty. Gimnazjum 1. Przewodnik dla nauczyciela. 1999  szczegóły 
202.książka: Nasz mały teatrzyk. Inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków. 1989  szczegóły 
203.książka: Nauczanie języka polskiego w klasie 4. Praca zbiorowa. 1989  szczegóły 
204.książka: Nauczanie języka polskiego w szkole średniej. Materiały metodyczne dla nauczycieli. Praca zbiorowa. 1990 (I. Stanisław Frycie: Wstęp. - II. Stanisław Frycie, Marta Sobecka: Prz...) szczegóły 
205.książka: Nawrocka-Szmulewicz Joanna, Szczepańska Elżbieta: Język polski w gimnazjum. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. 2000  szczegóły 
206.książka: Nowoczesne metody w nauczaniu języka polskiego. Autoryzowane teksty z konferencji dla nauczycieli i doradców metodycznych języka polskiego, która odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach 25 listopada 1993 r.. 1994 ([M.in.:] Bożena Chrząstowska: Polonista jako współtwórca reformy szkol...) szczegóły 
207.książka: O narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej. Praca zbiorowa. 1996 ([Zawiera m.in.:] Marian Sinica: Słowo wstępne. - Jadwiga Kowalikowa: K...) szczegóły 
208.książka: O nową koncepcję nauczania języka polskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Przemysław Perz: Perspektywy kształcenia literackiego...) szczegóły 
209.książka: O polonistyczny entuzjazm. Materiał metodyczny opracowany przez polonistów Łodzi i Krakowa. Praca zbiorowa. 1990 (I. Polubić poezję współczesną w szkole podstawowej: 1. Grażyna Moszczy...) szczegóły 
210.książka: O pracy z tekstem lirycznym w szkole podstawowej. Praca zbiorowa. 1990 (Danuta Michalak: Podstawowe trudności w odbiorze liryki. - [Id.:] Najw...) szczegóły 
211.książka: Od klasycyzmu. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w II klasie szkoły średniej. 1990  szczegóły 
212.książka: Od Młodej Polski. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w III klasie szkoły średniej. 1989  szczegóły 
213.książka: Od Młodej Polski. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w III klasie szkoły średniej. 1988 (Od redaktora. - [F. Nieckula] S. Jernicka, L. Smęciło: Młoda Polska - ...) szczegóły 
214.książka: Od starożytności. Materiały pomocnicze do uczenia języka w I klasie szkoły średniej. 1989 ([W stosunku do wyd. 1. rozsz. o:] [Tadeusz Patrzałek] Tadeusz Jasiński...) szczegóły 
215.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. I szkoły średniej. 1994 ([Opracowanie obejmuje konspekty-scenariusze, dotyczące lektury (od sta...) szczegóły 
216.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. II szkoły średniej. 1995  szczegóły 
217.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. II szkoły średniej. 1995  szczegóły 
218.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji polonistycznych. Kl. I szkoły średniej. 1992  szczegóły 
219.książka: Orlicka Maria, Stworowa Barbara: Scenariusze lekcji polonistycznych. Kl. II szkoły średniej. 1993  szczegóły 
220.książka: Osiągnięcia uczniów z języka polskiego. Materiały ogólnopolskich badań osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół 1981-1986. 1988 ([M.in.:] M.J. Kuczyńska: Osiągnięcia uczniów klas VIII w czytaniu krót...) szczegóły 
221.książka: Otolińska Renata: Język polski. Bliżej nowej matury. Książka nauczyciela. 2000  szczegóły 
222.książka: Pankowska Krystyna: Drama - zabawa i myślenie. 1990  szczegóły 
223.książka: Pasterniak Wojciech: Metodologia dydaktyki literatury. Wprowadzenie. 1984  szczegóły 
recenzja: Pluta Andrzej: Uwagi o funkcjonalnych powiązaniach badań pedagogicznych i dydaktycznych z praktyką edukacyjną (Na marginesie pewnej dyskusji polonistycznej). Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 111-131  szczegóły 
224.książka: Pasterniak Wojciech: O celach edukacji literackiej. 1991  szczegóły 
recenzja: Olszak-Krzyżanowska Bożena: Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 107-109  szczegóły 
225.książka: Pękala Bolesław: Słowo o poloniście (i jego pracy nad literaturą w szkole podstawowej i średniej). 2000 ([nt. metody nauczania, w szczególności dotyczące pracy z małą formą li...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 164-165 (notka...) szczegóły 
226.książka: Podgórski Wojciech Jerzy: Poeta, nauczyciel, uczeń. Studia nad odbiorem poezji współczesnej. 1993  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Wielka i mała poezja. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 47-48 (z fot. Wojciecha Jerzego Podgórskiego...) szczegóły 
recenzja: Szostakowski Józef: "Poeta. Nauczyciel. Uczeń" albo dosiadanie Pegaza. Kurier Wileński 1993 nr 108 s. 5  szczegóły 
recenzja: (Z.Ł.): Poeta, nauczyciel, uczeń. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 24 s. 8  szczegóły 
227.książka: Poezja w szkole średniej. 1995 ([Wstęp]. * Jerzy Kram: Bezbronne piękno poezji Józefa Czechowicza (O w...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 129-130  szczegóły 
recenzja: Kozaczewski Jakub: Poezja w szkole średniej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Majda Jan: O poezji współczesnej w szkole. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 15  szczegóły 
228.książka: Poezja współczesna w edukacji literackiej i językowej w szkole podstawowej. 1994 (Marta Czajczyńska: "Albo - albo i jesteśmy na złość stale w kratkę" - ...) szczegóły 
229.książka: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych. 1996 ([M.in. zawiera:] I. Uroczystości rocznicowe. - II. Teatr poezji: Zofia...) szczegóły 
230.książka: Polonistyka zintegrowana. 2000 ([M.in. zawiera:] Dydaktyka literatury i języka polskiego: Barbara Myrd...) szczegóły 
231.książka: Postęp w nauczaniu języka polskiego. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Praca zbiorowa. 1990 (Michalina Sidor: Teoria komunikacji literackiej w praktyce szkolnej. -...) szczegóły 
232.książka: Praca z utworem wierszowanym w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach I-III. Praca zbiorowa. 1990 (I: Zdzisława Zacłona: Praca z utworem wierszowanym w procesie dydaktyc...) szczegóły 
233.książka: Problemy kształcenia literackiego w edukacji wczesnoszkolnej. 1997 (Jan Kida: Funkcje literatury dla dzieci i młodzieży. - Alicja Kubik: K...) szczegóły 
234.książka: Przed egzaminem z języka polskiego. 1991 (Z. 3. Oprac. Maria Ginter, Tomasz Grzegorzewski. 1992, 99 s.
Z. 4...)
 szczegóły 
235.książka: Przed egzaminem z języka polskiego. 1991 (Cz. 7, 1994, 85 s. Oprac. Maria Ginter, Tomasz Grzegorzewski, Daniela ...) szczegóły 
236.książka: Pulit Otylia: Propozycje zajęć syntetyzujących dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej. 1990  szczegóły 
237.książka: Rajca Waldemar: Porozmawiajmy jak cytat z cytatem. Propozycja do nowej matury z języka polskiego. 1996 (Cz. 1. 1996, 64 s....) szczegóły 
recenzja: Chałońska Joanna: Kilka uwag o skiążce Waldemara Rajcy "Porozmawiajmy jak cytat z cytatem". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 73-75  szczegóły 
238.książka: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia polska. Dydaktyka literatury i języka polskiego. 1989 z. 18. 1989 ([Zawiera m.in.:] I. Problemy teorii dydaktycznej: Henryk Kurczab: Podm...) szczegóły 
recenzja: Orłowa Krystyna: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 65-73  szczegóły 
239.książka: Rogacin Wera, Sawicka Marianna: Materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VIII. Rozkłady materiału, konspekty, sprawdziany kl. VIII. 1995  szczegóły 
240.książka: Rosa Alicja: Lektura i nauczanie zindywidualizowane. Koncepcja podręcznika kartkowego na przykładzie epiki. 1998  szczegóły 
recenzja: Jędrychowska Maria: W poszukiwaniuy "podręcznika marzeń". Nowa Polszczyzna 1998 nr 4 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Nauka czytania i odpowiedzialności. Polonistyka 1999 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
241.książka: Rosa Alicja: Teksty sterujące analizą i interpretacją "Zmierzchu" S. Żeromskiego. Materiały pomocnicze dla nauczycieli [języka polskiego kl. III szkół ponadpodstawowych]. 1989  szczegóły 
242.książka: Rowicka Małgorzata: Literatura piękna. Poradnik metodyczny do nauki przedmiotu. 1994  szczegóły 
243.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole podstawowej. Pytania i odpowiedzi. 1996  szczegóły 
244.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole średniej. Pytania i odpowiedzi. 1996 ([Z.] 1: Starożytność, średniowiecze. 1996, 77 s. [Z.] 2: Renesans, bar...) szczegóły 
245.książka: Rzęsikowski Stanisław: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie 8. 1990  szczegóły 
246.książka: Sawicka Teresa: Ku wartościom. Język polski. Poradnik . Materiały pomocnicze dla nauczycieli. Szkoła podstawowa IV.  szczegóły 
247.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Kl. III szkoły średniej. 1994  szczegóły 
248.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Klasa IV szkoły średniej. 1997  szczegóły 
249.książka: Scenariusze lekcji języka polskiego. Klasa IV szkoły średniej. 1995 (Poszczególne lektury i problemy opracowały: Anna Bojanowicz-Pollak (m....) szczegóły 
250.książka: Sieńczak Paweł, Stefańczyk Stanisław: Egzaminy do szkół średnich - język polski. Szkoły państwowe, prywatne i społeczne. 1995 ([zawiera zestawy z języka polskiego obowiązujące na egzaminach wstępny...) szczegóły 
251.książka: Sikora Ireneusz: Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. [Cz.] 2. Młoda Polska w szkole PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]. 1995  szczegóły 
recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 18 (nota...) szczegóły 
252.książka: Słowiński Lech: Powtórka z polskiego. Syntezy epok literackich dla uczniów szkół średnich. 1991  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Niedaleko Damaszku. Opole 1992 nr 2/3 s. 47-48  szczegóły 
253.książka: Słowiński Lech: Przed maturą. Wędrówki po epokach literatury polskiej. 1989  szczegóły 
recenzja: (jm): Razem 1989 nr 18 s. 24  szczegóły 
254.książka: Słupskie szkice polonistyczne. Zbigniewowi Zielonce z okazji Jubileuszu czterdziestu lat służby literaturze i nauce - przyjaciele, koledzy, współpracownicy. 1996 ([Zawiera m.in.:] Kazimierz Cysewski: Autokreacja jako problem literatu...) szczegóły 
255.książka: Sromek Małgorzata: Materiały pomocnicze do języka polskiego dla szkół podstawowych i średnich. 1992  szczegóły 
256.książka: Sromek Małgorzata: Materiały pomocnicze do języka polskiego dla szkół podstawowych i średnich. 1992  szczegóły 
257.książka: Sromek Małgorzata: Praktyczna stylistyka i kultura języka w programie szkolnym. Materiały pomocnicze do nauki języka polskiego. 1996  szczegóły 
258.książka: Stworowa Barbara: Język polski w szkole średniej. Tematy, ćwiczenia, testy. 1996  szczegóły 
259.książka: Szczepańska Mariola: Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie III. 1990  szczegóły 
260.książka: Szefler Elżbieta: Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Próba oceny i propozycje wykorzystania. 1998  szczegóły 
recenzja: Świerczyńska-Jelonek Danuta: Język i edukacja literacka. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 18-19  szczegóły 
261.książka: Szpytma Bogusław: Testy z języka polskiego. Dla kandydatów na wyższe uczelnie i uczniów szkół średnich. 1996  szczegóły 
262.książka: Ślusarczyk Maciej: W świetle baśni, legend, podań i mitów. Opracowanie metodyczne dla kl. IV-VIII. 1994  szczegóły 
263.książka: Świeca Marek: Drama w edukacji. 1996 (Wstęp. - Miejsce dramy w nowym programie kształcenia reformowanej szko...) szczegóły 
264.książka: Taraszkiewicz Małgorzata: Książki warte czytania... dzieciom. 1995 (Wstęp. - 1. Wychowanie do i przez sztukę. 2. Wychowanie przez książkę ...) szczegóły 
265.książka: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań nad efektywnością kształcenia polonistycznego. Praca zbiorowa. 1993 (Kazimierz Denek: Efektywność procesu kształcenia. - Edward Polański, D...) szczegóły 
266.książka: Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole. 1986  szczegóły 
recenzja: Wojda Krystyna: Polonistyka 1989 nr 2 s. 148-149  szczegóły 
267.książka: Testy egzaminacyjne z języka polskiego dla kandydatów szkół średnich. 1996  szczegóły 
268.książka: Trzeciak Krystyna: Możliwości aktywizowania rozwoju mowy literackiej dziecka klas początkowych w zajęciach pozalekcyjnych teatru szkolnego. 1989  szczegóły 
269.książka: Uczba na Kociewiu. Wskazówki do edukacji regionalnej - podręcznik dla nauczycieli. 1997 ([M.in.:] Halina Brzycka: Konspekt lekcji języka polskiego w kl. III. -...) szczegóły 
270.książka: Uryga Zenon: Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego. 1996  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czas refleksji. Polonistyka 1997 nr 3 s. 186-188  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Lekcje polskiego. Śląsk 1997 nr 7 s. 77  szczegóły 
recenzja: Pawliszak Leokadia: Ważne "Godziny polskiego". Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 84-86  szczegóły 
271.książka: W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa. 1998 (Mieczysław Inglot: Słowo i prawda. - Krzysztof Morta: "Boże mój, Boże...) szczegóły 
recenzja: Garstka Aneta: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 2/3 s. 153-154  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: W niedomkniętym kręgu słowa i prawdy. Polonistyka 1999 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
272.książka: W kręgu naszych lektur. [Praca zbiorowa]. 1993 (Anna Kazek-Tomza: Przykład konspektu lekcji przeprowadzonej w klasie I...) szczegóły 
273.książka: W poszukiwaniu zapomnianych wartości. Chrześcijańskie wartości w edukacji literackiej i językowej. Materiały z konferencji naukowej w dniach 18-19 XI 1992 r. w Zielonej Górze. 1995 (Marian Sinica: Wprowadzenie w problematykę. - Janusz Gnitecki: Wartośc...) szczegóły 
recenzja: Pękala Bolesław: Niezwykła książka. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 133-138  szczegóły 
274.książka: Warsztat badawczy dydaktyka literatury i języka polskiego. 1989 (R. Handke: Badanie szkolnego odbioru dzieła literackiego. - M. Sinica:...) szczegóły 
275.książka: Wczesnoszkolna edukacja literacka. 1996 ([M.in.:] Jerzy Cieślikowski: O naturze i sposobach istnienia literatur...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 760-762  szczegóły 
276.książka: Węglińska Maria: Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. 1989  szczegóły 
277.książka: Węgrzyn Emil: Zarys literatury dla dzieci i młodzieży. Materiały pomocnicze dla nauczycieli. 1990  szczegóły 
278.książka: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przygotowanie do dialogu z poezją w szkole. Praca zbiorowa. Cz. 1. Scenariusze lekcji, propozycje zabaw, gier, ćwiczenia, teksty. 1998 (Wstęp: Barbara Myrdzik. - Zabawy z poezją: Zofia Lisiecka: Wprowadzeni...) szczegóły 
279.książka: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Przygotowanie do dialogu z poezją w szkole. Praca zbiorowa. Cz. 2. Interpretacje tekstów, scenariusze lekcji, pomysły ćwiczeń i zadań, teksty. 1998 (Barbara Myrdzik: Wstęp. - Dialog z tekstem jako poznawanie i wymiana w...) szczegóły 
280.książka: Wojda Krystyna: Matura z polskiego 1976-1991. Wykaz tematów, analiza i komentarz. 1992  szczegóły 
281.książka: Wybrane problemy polonistyki szkolnej. Praca zbiorowa. 1990 ([Zawiera m.in.:] Grażyna Koziarz: Elementy teatralizacji przy interpre...) szczegóły 
282.książka: Z doświadczeń polonistów szkół podstawowych. Materiały metodyczne. 1990 ([M.in.:] Aleksandra Bury: Propozycja opracowania wiersza Kazimiery Iłł...) szczegóły 
283.książka: Z doświadczeń polonistów szkół średnich. Materiały metodyczne. 1990 ([M.in.:] Krystyna Hexel: Literatura powszechna w klasie I. Lekcje pośw...) szczegóły 
284.książka: Z dydaktyki literatury i kultury w szkole. 1994 (Cyniak Eugeniusz: Wstęp. - Cyniak Eugeniusz: O rozwoju zasad poznawani...) szczegóły 
285.książka: Z metodyki literatury i języka polskiego. 1991 ([M.in. zawiera:] Mieczysław Inglot: Między dydaktyką literatury a dyda...) szczegóły 
286.książka: Z naszych doświadczeń. Materiały z języka polskiego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 1990 ([Zawiera m.in.:] Literatura: Maria Bartnicka: Problematyka moralna "Od...) szczegóły 
287.książka: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. 1989 ([Zawiera m.in.:] Zofia Adamczykowa: Proza dla dzieci i młodzieży w pro...) szczegóły 
288.książka: Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego. 1989 ([Zawiera m.in.:] Jan Polakowski: Z problematyki badań nad uczeniem się...) szczegóły 
289.książka: Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języka, kultury. 1999 ([M.in. zawiera:] Viliam Obert: Od metodologickych problemov k antropoc...) szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: W stronę ucznia. Polonistyka 2000 nr 4 s. 247-248  szczegóły 
290.książka: Zadania do lektury dla kl. II liceum i technikum. Praca zbiorowa. 1989 (V. Machajska: A. Mickiewicz "Romantyczność". - H. Styś: A. Mickiewicz...) szczegóły 
291.książka: Zadania do lektury dla klasy I szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1989 (T. Patrzałek: Zadania w szkolnym czytaniu utworów literackich. - G. Wi...) szczegóły 
recenzja: Olejnik Agnieszka: Jak "Zadania do lektury" pomagają mi w kształceniu literackim moich uczniów. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 42-44  szczegóły 
292.książka: Zaręba Robert: Język polski. Kl. 4 streszczenia lektur, ćwiczenia lekturowe, zabawy dydaktyczne. 1995  szczegóły 
293.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1995  szczegóły 
294.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1993  szczegóły 
295.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1992 (Zestaw 1: Od starożytności do oświecenia. 74 s.
Zestaw 2: Od roma...)
 szczegóły 
296.książka: Ziółkowska-Sobecka Marta: Polubić czytanie. Utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III. Poradnik metodyczny dla nauczycieli. 2000  szczegóły 
297.książka: Ziółkowska-Sobecka Marta: Wśród pisarzy i książek. Poradnik dla nauczycieli języka polskiego w klasach IV-VI. 2000  szczegóły 
298.książka: Żak Stanisław: Słownik. Kierunki, szkoły, terminy literackie. 1991 (książka pomocnicza dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich. Słow...) szczegóły 
299.książka: Żuchowska Wiesława: Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Baluch Alicja: Najważniejsze są początki. Polonistyka 1993 nr 2 s. 118-119  szczegóły 
recenzja: Muszyńska Małgorzata: Toruńskie Studia Dydaktyczne 1993 nr 3 s. 302-303  szczegóły 
recenzja: Papuzińska-Beksiak Joanna: Między dzieckiem a książką. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: (pap): Z literatury fachowej. Guliwer 1993 nr 1 s. 34  szczegóły 
recenzja: Szefler Elżbieta: "Oswajanie ze sztuką słowa. Początki edukacji literackiej". Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 4 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1995 z. 1 s. 152-153  szczegóły 
300.książka: Żukowska-Rumin Irena: Lekcja polskiego. Propozycje lekcji literackich w szkole ponadpodstawowej. 1998  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
301.impreza: "Między tradycją a nowoczesnością - o zadaniach i wyzwaniach współczesnej dydaktyki języka polskiego" - seminarium (1994).  szczegóły 
artykuł: Czupryńska Agnieszka, Korzeniowska Ewa: Zamiast ankiety. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 67-73 (podsumowanie i ocena seminarium na podstawie ankiety oprac. przez orga...) szczegóły 
artykuł: Matejak Izabela, Zajączkowska Joanna: Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 102-105 (spraw....) szczegóły 
302.impreza: Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Języka Polskiego Średnich Szkół Zawodowych Resortu Komunikacji (1987).  szczegóły 
artykuł: Obara Jerzy: Polonistyka 1989 nr 2 s. 150-154 (spraw....) szczegóły 
303.impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona warsztatowi badawczemu dydaktyki literatury i języka polskiego (1991).  szczegóły 
artykuł: Sienko Maria, Skowronek Bogusław: Wokół problematyki metod nauczania. Polonistyka 1992 nr 5 s. 313-314 (spraw....) szczegóły 
304.impreza: "Teoria i praktyka nauczania literackiego w szkole" - ogólnopolska sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1985 z. 1 s. 145 (program...) szczegóły 
305.impreza: "Tradycje polonistyki w szkole a potrzeby innowacji pedagogicznych" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Teraz szkoła!. Życie Uniwersyteckie 1994 nr 12 s. 26 (notował: M.M....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
306.artykuł: Adamczykowa Zofia: Podręcznik - "zeszyt pracy" ucznia do nauczania literatury (Z praktyki dydaktycznej Słowenii). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 51-64  szczegóły 
307.artykuł: Ambroszko Józef: Kilka myśli metodycznych na temat lekcji literatury w szkole. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 41-45  szczegóły 
308.artykuł: Andrusiewicz Piotr: Kształcenie literackie i kulturalne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 7-26  szczegóły 
309.artykuł: Andrzejczak Henryka: Sposoby prezentacji postaci literackich w tekstach zalecanych przez program w klasie VI. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 48-59  szczegóły 
310.artykuł: Ankudewicz-Blukacz Teresa, Różanowska Janina: Nawyki czytelnicze. Polonistyka 1998 nr 4 s. 224-228 (nt. testów z czytania ze zrozumieniem w VI klasie; z przykładowym test...) szczegóły 
311.artykuł: Baluch Alicja: Bohater literacki w funkcji pośrednika. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 195-202 (funkcje rozwojowe i poznawcze...) szczegóły 
312.artykuł: Baran Zbigniew: Twórcza aktywność dziecka na zajęciach z języka polskiego w szkole podstawowej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1995 z. 17 (172) s. 53-59 (konkursy literackie, turnieje krasomówcze, inscenizowanie fragmentów l...) szczegóły 
313.artykuł: Barszcz Leszek: Nie artysta, nie mag - psycholog!. Polonistyka 1996 nr 7 s. 479-483 (wyw. z nauczycielem języka polskiego nt. metod nauczania; rozm. Mirosł...) szczegóły 
314.artykuł: Barszcz Leszek: Szkoła wobec ambiwalencji mitów. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 3-9 (wprowadzenie do zajęć poświęconych mitom...) szczegóły 
315.artykuł: Bartoszewska Olga, Hermanowska Izabella, Sadowska Hanna: Edukacja morska w programie nauczania języka polskiego szkoły podstawowej i średniej. x 1989 ([W ks. zb.:] Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynisty...) szczegóły 
316.artykuł: Bator Dorota: Kilka pomysłów na wspólne z uczniami recenzowanie klasowych wypracowań. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 54-59  szczegóły 
317.artykuł: Bauer Zbigniew: Gazetka - czyli szkoła w szkole. Polonistyka 1996 nr 9 s. 589-596 (jak przygotowywac uczniów do tworzenia szkolnej gazety...) szczegóły 
318.artykuł: Bąk Zbigniew: Matury '91 i co dalej?. Polonistyka 1992 nr 1 s. 35-40  szczegóły 
319.artykuł: Bąk Zbigniew: Nauczyciel jako wychowawca przyszłej publiczności literackiej. Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1989 r. 31 nr 1 s. 58-69  szczegóły 
320.artykuł: Bednarczyk Halina: Jakie są, jakie mogą być szkoły zawodowe?. Polonistyka 1995 nr 3 s. 143-149 (m.in. nt. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
321.artykuł: Biała Alina: Dlaczego drama wzbudza w nas miłość i zachwyt, czyli New Age współczesnej szkoły. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 103-113  szczegóły 
322.artykuł: Biała Alina: Powtórzenie wiadomości w pierwszej klasie szkoły średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 115-124  szczegóły 
323.artykuł: Biernacka Anna: Jak rozwijać fascynacje czytelnicze dziesięciolatków?. Polonistyka 1999 nr 9 s. 530-533 (na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
324.artykuł: Biernacka Anna: Lekcje poezji areną walki o duszę ucznia. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 2 s. 52-60 (sposoby pracy z wierszem w szkole podstawowej...) szczegóły 
325.artykuł: Biernacka-Wiercińska Anna: Planuję lekcje na każdy tydzień.... Nowa Polszczyzna 1999 nr 1 s. 6-13  szczegóły 
326.artykuł: Biłos Edward: Jak badać efektywność pytań w nauczaniu literatury?. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 133-145  szczegóły 
327.artykuł: Biłos Edward: O doniosłości rozmowy dydaktycznej w organizowaniu procesu nauczania i uczenia się literatury oraz w badaniu tego procesu. Dydaktyka Literatury 1988 t. 9 s. 45-84  szczegóły 
328.artykuł: Biłos Edward: Problemy utrwalania i rekonstruowania empirycznej postaci nauczania i uczenia się literatury. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1985 z. 1 s. 135-141  szczegóły 
329.artykuł: Błaszczyńska-Wasiak Anna: Polonista w szkole. Ład 1989 nr 37 s. 13  szczegóły 
330.artykuł: Błażejewska Joanna: Cele i zadania przedmiotu literatura dla dzieci a optymalizacja kształcenia literackiego studentów. Zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1140 s. 98-102  szczegóły 
331.artykuł: Błoński Waldemar: Program kształcenia literackiego i kulturalnego w trzeciej klasie szkoły zawodowej. Polonistyka 1988 nr 5 s. 339-349  szczegóły 
332.artykuł: Bobrowska Barbara: Problemy szkolnej dydaktyki literatury pozytywizmu. Polonistyka 1989 nr 3 s. 188-197  szczegóły 
333.artykuł: Bocheńska Katarzyna: Esej - choroba szkolnego wieku. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 26-31  szczegóły 
334.artykuł: Bogołębska Barbara: Edukacja stylistyczna a stan współczesnej metodologii. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 39-51  szczegóły 
335.artykuł: Bogołębska Barbara: Kategorie estetyczne w dydaktyce polonistycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 55-61  szczegóły 
336.artykuł: Bogołębska Barbara: Koncepcja teoretycznoliteracka w dydaktyce polonistycznej. Historia i współczesność. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 29-36  szczegóły 
337.artykuł: Bogołębska Barbara: Mimetyzm czy kreacjonizm? (Obecność problematyki mimetyzmu w praktyce polonistycznej). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 39-43  szczegóły 
338.artykuł: Bogołębska Barbara: Problematyka synkretyzmu stylów w kształceniu polonistycznym. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 56-60  szczegóły 
339.artykuł: Bohuszewicz Janusz: Leksykon bohaterów literackich. Pobrzeże 1989 nr 1-3, 5, 6, 10-12 (ciąg dalszy z 1988...) szczegóły 
340.artykuł: Bonarski Wojciech: Kilka uwag o ustnej części egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 69-73  szczegóły 
341.artykuł: Bortnowski Stanisław: Bryki, bryki, bryki.... Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 104  szczegóły 
342.artykuł: Bortnowski Stanisław: Co za trzy lata w liceum?. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 7-9 (nt. koncepcji edukacji polonistycznej w 3-letniej szkole średniej...) szczegóły 
343.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy etos na stos?. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 5-16  szczegóły 
344.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy nastąpi zmierzch historii literatury?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 7-14 (nt. nauczania w szkole średniej historii literatury...) szczegóły 
345.artykuł: Bortnowski Stanisław: Dziś... kartkówka!. Polonistyka 1993 nr 9 s. 568-569 (fel. nt. sprawdzianów z języka polskiego...) szczegóły 
346.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jak pracować z tekstem poetyckim? (5). Polonistyka 1990 nr 10 s. 527-534  szczegóły 
347.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jaka matura? Jaki egzamin wstępny?. Polonistyka 1989 nr 4 s. 300-307  szczegóły 
348.artykuł: Bortnowski Stanisław: Matura 2002 - nowa i kontrowersyjna. Polonistyka 2000 nr 10 s. 584-590 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
349.artykuł: Bortnowski Stanisław: Matury tak, ale co z klasówkami?. Polonistyka 1997 nr 3 s. 179-180 (nt. zbyt małej ilości wypracowań klasowych w szkole średniej...) szczegóły 
350.artykuł: Bortnowski Stanisław: Milczeć czy mówić o "tych sprawach"?. Polonistyka 1993 nr 1 s. 41-42 (jak rozmawiać na lekcjach jęz. polskiego o seksie...) szczegóły 
351.artykuł: Bortnowski Stanisław: Nie wstydźmy się artykułów metodycznych. Polonistyka 1992 nr 5 s. 305-306 (fel....) szczegóły 
352.artykuł: Bortnowski Stanisław: O wzorcu nauczyciela polonisty - inaczej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 115-123  szczegóły 
353.artykuł: Bortnowski Stanisław: Od nauki o języku poezji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1988 nr 5 (953) s. 147-154  szczegóły 
354.artykuł: Bortnowski Stanisław: Od publicystyki do polonistyki. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 12-20 (wykorzystanie doswiadczeń dziennikarskich w pracy nauczyciela języka p...) szczegóły 
355.artykuł: Bortnowski Stanisław: Omaturze uwag kilka. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 14-18 (dot. matury z jęz. polskiego...) szczegóły 
356.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pantalon, frak i jeansy. Polonistyka 1994 nr 6 s. 369-370 (fel. nt. wprowadzania wątków realistycznych na lekcjach języka polskie...) szczegóły 
357.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyka 1988 nr 1 s. 94-96 (nt. oceniania prac pisemnych...) szczegóły 
358.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyka 1989 nr 3 s. 171-176 (jak należy uczyć historii literatury, czemu ma służyć nauczanie litera...) szczegóły 
359.artykuł: Bortnowski Stanisław: Polonistyczna nowoczesność - co to właściwie znaczy przy końcu XX wieku?. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 50-57 (nt. potrzeb zmian w metodach nauczania języka polskiego...) szczegóły 
polemika: Chrząstowska Bożena: Interwencja. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 130-131  szczegóły 
360.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pozory i fałsze integracji. Polonistyka 1992 nr 3 s. 163-164 (nt. integracji poszczególnych działów nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
361.artykuł: Bortnowski Stanisław: Pułapki szkoły aktywnej. Polonistyka 1996 nr 3 s. 162-164  szczegóły 
nawiązanie: Ciechanowska Joanna: Są od nas lepsi. Polonistyka 1996 nr 3 s. 165-166  szczegóły 
362.artykuł: Bortnowski Stanisław: Reforma? Dyktowanie trwa nadal. Polonistyka 1998 nr 5 s. 297 (nt. lekcji języka polskiego polegających na dyktowaniu uczniom materia...) szczegóły 
363.artykuł: Bortnowski Stanisław: Te "Antki", te "katarynki".... Polonistyka 1994 nr 8 s. 495-496 (dot. lektur...) szczegóły 
364.artykuł: Bortnowski Stanisław: Ukryty program matury i egzaminów wstępnych. Polonistyka 1999 nr 5 s. 301-302 (jakie ukryte treści zawiera nowy program nauczania...) szczegóły 
365.artykuł: Boryszewska Genowefa: O mojej pracy z tekstem literackim.... Życie Szkoły 1989 nr 5 s. 305-310  szczegóły 
366.artykuł: Bruska Danuta: Próba typologii odbioru liryki przez młodzież licealną. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 159-178  szczegóły 
367.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Język polski "częściowo niepotrzebny". Głosy uczniów szkół zawodowych. Polonistyka 1995 nr 3 s. 137-142  szczegóły 
368.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Od epitafium do biografii. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 1-7 (biografia na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
369.artykuł: Budrewicz Zofia: Drogi przebyte, drogi otwarte. Edukacja polonistyczna w szkole zawodowej. Polonistyka 1995 nr 3 s. 133-137  szczegóły 
370.artykuł: Budrewicz Zofia: Kulturowe dziedzictwo "małych ojczyzn" w dydaktyce polonistycznej. Polonistyka 1998 nr 5 s. 272-276  szczegóły 
371.artykuł: Budrewicz Zofia: Odbiór lektury w szkołach dla pracujących. Polonistyka 1991 nr 6 s. 388-392  szczegóły 
372.artykuł: Budrewicz Zofia: Żyć w czyjejś pamięci. O czytance biograficznej na lekcjach języka polskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 8-14  szczegóły 
373.artykuł: Bugajska Teresa: Tematy z języka polskiego pisemnych egzaminów dojrzałości w kraju - maj 1991 r.. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 101-132  szczegóły 
374.artykuł: Burghardt Andrzej: Test zdemokratyzowany. Polonistyka 1998 nr 4 s. 218-220 (dot. testów ze znajomości lektury oraz dyktanda...) szczegóły 
375.artykuł: Burkot Stanisław: "Myć nogi czy ręce" - ponownie. Polonistyka 1989 nr 2 s. 100-104 (nt. modelu kształcenia literatury...) szczegóły 
376.artykuł: Bursztyn Maria: Analiza pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego w roku szkolnym 1995/96. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 49-57 (z województwa wrocławskiego...) szczegóły 
377.artykuł: Bursztyn Maria: O literaturze na egzaminie dojrzałości. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 7-11 (nt. projektu tzw. nowej matury...) szczegóły 
378.artykuł: Bursztyn Maria: O literaturze na egzaminie dojrzałości. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 2 s. 76-80 (nt. projektu egzaminu dojrzałości z języka polskiego - sprawdzanie umi...) szczegóły 
379.artykuł: Bursztyn Maria, Frąszczak Bogumiła, Pawliszak Leokadia: O pisemnej maturze z języka polskiego w roku szkolnym 1994/1995 w województwie wrocławskim. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 74-78  szczegóły 
380.artykuł: Bursztyn Maria: O tematach pisemnego egzaminu dojrzałości. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 59-62  szczegóły 
381.artykuł: Bursztyn Maria: Program "Nowa Matura". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 81-84 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
382.artykuł: Bury Aleksandra: W kręgu kultury i literatury antycznej - konkurs utrwalający i sprawdzający wiedzę o antyku. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/19960 s. 99-106  szczegóły 
383.artykuł: Chętkowski Dariusz: Matura wielkiej niepewności. Polonistyka 1999 nr 1 s. 51-52 (dot. reformy egzaminu maturalnego z jęz. polskiego...) szczegóły 
384.artykuł: Chołojczyk Ewa: "Ab ovo", czyli jak reformować. Polonistyka 1997 nr 3 s. 143-145 (dot. reformy egzaminu maturalnego z języka polskiego...) szczegóły 
385.artykuł: Chołojczyk Ewa: Edukacja bez dogmatu?. Polonistyka 1998 nr 1 s. 49-51 (postmodernistyczny styl myślenia jako wyzwanie dla edukacji...) szczegóły 
386.artykuł: Chrystowska Zdzisława: Sztandar Młodych 1989 nr 83 s. 3 (zabawy w teatr z dziećmi klas I-III....) szczegóły 
387.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czego Jaś się nie nauczy.... x ([W ks. zb.:] Uczeń i nowa humanistyka. Praca zbiorowa Pod red. Marii K...) szczegóły 
388.artykuł: Chrząstowska Bożena: Czy i jak uczyć literatury w liceum?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 468-472  szczegóły 
389.artykuł: Chrząstowska Bożena: Działania pozorne i ... niegodne. Polonistyka 1997 nr 3 s. 181 (nt. kryteriów oceniania prac pisemnych z języka polskiego...) szczegóły 
sprostowanie: Welter Bożena: Wniosek o zamieszczenie sprostowania. Polonistyka 1997 nr 7 s. 436 (z odp. Bożeny Chrząstowskiej, s. 436-437...) szczegóły 
390.artykuł: Chrząstowska Bożena: Konteksty aksjologiczne. Polonistyka 1999 nr 5 s. 272-279 (o sposobach przybliżenia uczniom wartości w dziele literackim...) szczegóły 
391.artykuł: Chrząstowska Bożena: Literatura w gimnazjum, literatura w liceum. x 2000 ([w ks. zb.:] Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji. ...) szczegóły 
392.artykuł: Chrząstowska Bożena: Mała czy wielka metafora?. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 25-31 (rola poetyki w edukacji literackiej...) szczegóły 
393.artykuł: Chrząstowska Bożena: Matura z gabinetu. Polonistyka 2000 nr 10 s. 590-595 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
394.artykuł: Chrząstowska Bożena: O humanistyczny wymiar egzaminów. Polonistyka 1998 nr 4 s. 208-217 (dot. także jęz. polskiego...) szczegóły 
395.artykuł: Chrząstowska Bożena: O interpretacji porównawczej - po latach. Polonistyka 1997 nr 3 s. 166-171 (interpretacja porównawcza na pisemnym egzaminie maturalnym z języka po...) szczegóły 
396.artykuł: Chrząstowska Bożena: O niezależnych inicjatywach w oświacie. Polonistyka 1999 nr 1 s. 47-50 (dot. lat 80-tych...) szczegóły 
397.artykuł: Chrząstowska Bożena: Odwrót od dyktanda. Gazeta Poznańska 1989 nr 65 s. 9 (wyw. z pracownikiem Zakładu Metodyki Nauczania Języka Polskiego Uniwer...) szczegóły 
398.artykuł: Chrząstowska Bożena: Opinia o projekcie "Reformy systemu edukacji". Polonistyka 1998 nr 10 s. 675-681  szczegóły 
399.artykuł: Chrząstowska Bożena, Kostkiewiczowa Teresa: Oświadczenie Komisji Edukacji KNoLP PAN i Zarządu Głównego TLAM. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 137-138 (dot. reformy nauczania...) szczegóły 
400.artykuł: Chrząstowska Bożena: Polonistyka w szkole. Dylematy pozorne i rzeczywiste. Polonistyka 1995 nr 5 s. 287-300  szczegóły 
401.artykuł: Chrząstowska Bożena: Reformę czas zacząć.... Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 7-16 (nt. przedłużających się prac nad reformą nauczania języka polskiego...) szczegóły 
402.artykuł: Chrząstowska Bożena: Replika z "obszaru pustynnego". Polonistyka 1993 nr 5 s. 311-314 (refleksje wokół podręczników i nowego programu nauczania...) szczegóły 
403.artykuł: Chrząstowska Bożena: Współczesne czytanie poezji w szkole. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 97-111  szczegóły 
404.artykuł: Chwedczuk Barbara, Duch Lidia: Sprawdziany literackie w klasach 1-3. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 93-99  szczegóły 
405.artykuł: Cicha Iwona: Etapy pracy nad opisem podczas lekcji języka polskiego. Głos Nauczyciela 1991 nr 3 s. 40-41 (w klasach II i III...) szczegóły 
406.artykuł: Ciciak Anna: Cztery wariacje na temat biografii. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 69-78 (sylwetki twórców na lekcjach literatury...) szczegóły 
407.artykuł: Ciechanowska Joanna: Pomaturalne refleksje (Z prac nad programem Nowa Matura). Polonistyka 1996 nr 3 s. 171-173  szczegóły 
408.artykuł: Cybulska Halina: Dziecko wobec tekstu poetyckiego - z problemów komunikacji literackiej w klasach I - III. x 1998 ([W ks. zb.:] Komunikacja, dialog, edukacja. Cz. 1. Pod red. Wojciecha ...) szczegóły 
409.artykuł: Cyniak Eugeniusz: Niektóre analogie między analizą szkolną a literacką. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 391-398  szczegóły 
410.artykuł: Dagiel Małgorzata: Relacje komunikacyjne w klasie na zajęciach z poezją współczesną. x 1998 ([W ks. zb.:] Komunikacja, dialog, edukacja. cz. 1 Pod red. Wojciecha K...) szczegóły 
411.artykuł: Dembska-Pierzchała Zofia: Wspólna radość tworzenia. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 34-39 (nt. pracy z uczniami szkoły podstawowej w tworzeniu gazetki szkolnej...) szczegóły 
412.artykuł: Denek Kazimierz: Uniwersalne wartości edukacji szkolnej. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 69-90 (m.in. tematyka patriotyczna na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
413.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Filologiczna naliza tekstu w szkole - potrzeba czy zbędny kłopot?. PiSz. Polonista i Szkoła 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 10-13  szczegóły 
414.artykuł: Dróżdż Stanisław: Szkolna dydaktyka literatury wobec kierunków metodologicznych w literaturoznawstwie. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 147-157  szczegóły 
415.artykuł: Duch Małgorzata, Rychlewska Danuta: Walory dydaktyczne utworów Juliusza Słowackiego oraz stopień znajomości i zrozumienia przez młodzież licealna. Notatki Płockie 1999 nr 4 s. 30-34 (w oparciu o badania ankietowe młodzież licealnej...) szczegóły 
416.artykuł: Dudzik Maria: Dydaktyka języka polskiego przedmiotu nauczania szkolnego a językoznawstwo, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1988 nr 4 (916) s. 217-227  szczegóły 
417.artykuł: Dudzik Maria: Koncepcja nauczania języka polskiego - przedmiotu edukacji szkolnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1995 nr 9 (1804) s. 7-21 (dot. także nauczania literatury...) szczegóły 
418.artykuł: Dudzik Maria: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 2 s. 86-91 (wyw. z docentem UWr nt. przygotowania studentów filologii polskiej do ...) szczegóły 
419.artykuł: Dyduch Barbara: Dzisiejsza kultura - dzisiejsza dydaktyka. Polonistyka 1997 nr 5 s. 267-272 (nt. zależności dydaktyki języka polskiego (doboru lektur, kryterium oc...) szczegóły 
420.artykuł: Dyduch Barbara: Miejsce komiksu w szkolnej komunikacji literackiej. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 351-...) szczegóły 
421.artykuł: Dyduch Barbara: O dramie bez emocji. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 24-28 (wykorzystanie dramy w edukacji polonistycznej...) szczegóły 
422.artykuł: Dyduch Barbara: Piktoralna wypowiedź dziecka jako interpretacja tematu. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 187-206  szczegóły 
423.artykuł: Egzamin z dojrzałości (Matura z polskiego). Gazeta Wyborcza 1998 nr 74 s. 4 (omów....) szczegóły 
424.artykuł: Falkowski Stanisław: Sprawdzianiki Falkowskiego. Polonistyka 1998 nr 4 s. 221-224 (przykłady testów ze znajomości "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, "Ogn...) szczegóły 
425.artykuł: Falkowski Stanisław: Ścisłość i prostota (Możliwości wykorzystania przez nauczyciela polonistę wzajemnego modelowania się sytuacji komunikacyjnej z życia i literatury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1988 nr 5 (953) s. 161-172  szczegóły 
426.artykuł: Falkowski Stanisław: Tezy o Norwidzie. Polonistyka 1998 nr 10 s. 663-666 (jak uczyć i popularyzować twórczość Cypriana Kamila Norwida w szkole...) szczegóły 
427.artykuł: Feszczyn Iwona: O niepokojach polonisty. Polonistyka 1999 nr 7 s. 428-431 (wobec reformy oświaty...) szczegóły 
428.artykuł: Firlej-Kępa Krystyna: Snapowski pilotaż nowego typu zadania maturalnego z języka polskiego. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/998) s. 24-26  szczegóły 
429.artykuł: Foland Magdalena: Literatura w szkole. Zorza 1989 nr 15 s. 16-17 (nt. zmian sposobu nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
430.artykuł: Franaszek Andrzej: "Gdyby wiedzieli, że mają w nas sojuszników...". Tygodnik Powszechny 1996 nr 35 s. 1, 4 (o działalności w Katowicach pisma literackiego licealistów Incipit<...) szczegóły 
nawiązanie: Tatarkiewicz Anna: Kap, kap, kap.... Tygodnik Powszechny 1996 nr 41 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Błach Jacek: Młodzieńcze serce. Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 4 (list do red....) szczegóły 
polemika: Winiarska Maria: Dzieci i ryby.... Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 4 (list do red....) szczegóły 
431.artykuł: Frycie Stanisław, Podgórski Wojciech: Potrzeby kadrowe oświaty, nowe programy szkolne a kształcenie nauczycieli języka polskiego (Ekspertyza). Dydaktyka Literatury 1988 t. 9 s. 101-116  szczegóły 
432.artykuł: Fudali Jan: Kształtowanie europejskiej świadomości uczniów szkoły ogólnokształcącej jako element humanistycznego wychowania dzieci i młodzieży (wybrane kierunki badań). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 163-178 (m.in. na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
433.artykuł: Furczyńska Dorota: Jak drama staje się katastrofą. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 54-56 (ocena wykorzystywania form parateatralnych na lekcjach języka polskieg...) szczegóły 
434.artykuł: Gabryel Hanna: Moja klasa wędrowała szlakiem Adama Mickiewicza. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 55-57  szczegóły 
435.artykuł: Gajewska Barbara: Pomysł na wiersz. Polonistyka 1999 nr 7 s. 445-446 (jak uczyć o poezji...) szczegóły 
436.artykuł: Gajewska Małgorzata, Grodecka Ewa: Edukacja europejska jako ścieżka międzyprzedmiotowa. Polonistyka 1999 nr 7 s. 422-424 (nt. kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, na przykładzie le...) szczegóły 
437.artykuł: Gawlik Stanisław: Funkcje prasy dziecięcej w procesie dydaktyczno-wychowawczym w klasach niższych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Pedagogika 1992 z. 26 s. 61-68  szczegóły 
438.artykuł: Gaździńska Justyna: Kilka słów o maturze. Polonistyka 1999 nr 1 s. 52-54 (dot. oceny prac maturalnych z jęz. polskiego...) szczegóły 
439.artykuł: Gis Anita: O wypracowaniach - głos w dyskusji. Polonistyka 1993 nr 8 s. 485-487  szczegóły 
440.artykuł: Goliński Zbigniew: List do ministra. Polonistyka 1996 nr 7 s. 408 (list Przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze do Ministra Edukacji...) szczegóły 
441.artykuł: Gorska Bożena: Portret człowieka sukcesu. Polonistyka 1996 nr 10 s. 669-673 (jak nauczyć młodzież dostrzec wartości i atrakcyjność literatury...) szczegóły 
442.artykuł: Gradkowski Henryk: Neoromantyk Żeromski. Glosa do szkolnej lektury. Polonistyka 1996 nr 6 s. 348-351 (dot. "Syzyfowych prac"...) szczegóły 
443.artykuł: Gradkowski Henryk: Rocznik Jeleniogórski 1989 t. 25/26 (1987/1988) s. 297-328 (nt. badania uczniów szkół średnich pod kątem znajomości liryki międzyw...) szczegóły 
444.artykuł: Gradkowski Henryk: Wprowadzenie do liryki dwudziestolecia międzywojennego. Polonistyka 1988 nr 3 s. 208-19  szczegóły 
445.artykuł: Granosik Jadwiga: Bohaterowie lektur. Konkurs dla uczniów szkół średnich. Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 7/8 s. 43-45  szczegóły 
446.artykuł: Grzegorek Leopold: Wiedza o malarstwie i malarzach w dydaktyce języka polskiego. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 97-112  szczegóły 
447.artykuł: Gudro Maria: Drama metodą całościowego rozwoju dziecka. Forum Humanistów 2000 nr 1 s. 35-37  szczegóły 
448.artykuł: Gudro Maria: Kilka słów o planowaniu pracy w szkole. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 71-73  szczegóły 
449.artykuł: Gurejowa-Styś Halina: "Porozmawiajmy o warsztacie...". Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 84-88 (wyw. z nauczycielką jęz. polskiego w liceum; rozm. Anna Lubieniecka...) szczegóły 
450.artykuł: Guśpiel Maria: Niektóre uwarunkowania doboru metod pracy z lekturą na etapie nauczania początkowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1991 z. 12 (138) s. 99-119  szczegóły 
451.artykuł: Guzik Barbara: Reforma w opinii nauczycieli, rodziców i uczniów. Polonistyka 1999 nr 8 s. 452-456  szczegóły 
452.artykuł: Hernasowa Maria: Biała chorągiew nad lekturą. Polonistyka 1999 nr 9 s. 556-558 (nt. poziomu wypracowań i znajomości lektur w szkołach podstawowych we ...) szczegóły 
453.artykuł: Hernasowa Maria: Czego się można dowiedzieć ze sprawdzianu. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 31-36 (nt. umiejętności pisania uczniów po klasie ósmej...) szczegóły 
454.artykuł: Hernasowa Maria: Kształcenie językowe a literackie w szkole podstawowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1988 nr 5 (953) s. 133-138  szczegóły 
455.artykuł: Hernasowa Maria, Inglot Stefan, Różanowska Janina: "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] rzuca nam wyzwanie, czyli jak "młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczyć". Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 7-31  szczegóły 
456.artykuł: Hernasowa Maria: Szkołą potrząsanie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 43-45 (nt. konieczności reform...) szczegóły 
457.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Regionalne literackie treści nauczania (Na przykładzie Śląska). Polonistyka 1998 nr 5 s. 282-287  szczegóły 
458.artykuł: (hm).: Kultura 1988 nr 22 s. 10 (o maturach z jęz. polskiego w 1988 r....) szczegóły 
459.artykuł: Hoszowska Mariola: Początki stalinizacji nauczania historii w szkole średniej w Polsce. Sytuacja z 1952 roku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1998 z. 7 s. 133-142  szczegóły 
460.artykuł: Hryszkiewicz Ewa: O lekturach w klasach młodszych. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 71-72  szczegóły 
461.artykuł: Inglot Mieczysław: O sensie i potrzebie edukacji literackiej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 41-48  szczegóły 
462.artykuł: Inglot Mieczysław: Uwagi nad przedmiotem "język polski" w kontekście współczesnej sytuacji edukacyjnej. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 1/2 s. 35-43  szczegóły 
463.artykuł: Inglot Stefan: Charakterystyka inaczej - komentarz. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 15 (z tekstem wypracowania: Katarzyna Kubalik: "Da Bóg, że przy takiej dzi...) szczegóły 
464.artykuł: Iwanek Ryszard: Zanim przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkołach ponadpodstawowych stanie się faktem. Polonistyka 1988 nr 9 s. 723-726  szczegóły 
465.artykuł: Jabłoński Romuald: Dzienniczki twórczego czytania. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 59-68 (dzienniczek jako metoda wyzwalająca twórczą postawę ucznia...) szczegóły 
466.artykuł: Jabłoński Romuald: Sytuacje aksjologiczne w szkolnej analizie poezji w klasach IV-VI. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 1/2 s. 79-86  szczegóły 
467.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Bez gotowych recept?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 61-62 (o warsztatach dla polonistów szkół podstawowych...) szczegóły 
468.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Jak współdziałanie pomaga dzieciom w rozumieniu poezji. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 2 s. 19-24  szczegóły 
469.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Polonisto, nie bądź nudny. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 75-77 (nt. konieczności uatrakcyjnienia leksji języka polskiego...) szczegóły 
470.artykuł: Janc Anetta: Belfer z tekstem (Czyli o próbach uczenia pisania eseju w szkole). PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 32-35  szczegóły 
471.artykuł: Janion Maria: Poloniści do podziemia. Gazeta Wyborcza 1991 nr 213 s. 13 (nt. zmniejszenia w niektórych szkołach wymiaru godzin lekcji języka po...) szczegóły 
472.artykuł: Jedliński Ryszard: Wiedza o pisarzu w teorii i praktyce szkolnej. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 99-113  szczegóły 
473.artykuł: Jędrychowska Maria: Bajka literacka w szkolnym odbiorze. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 331-...) szczegóły 
474.artykuł: Jędrychowska Maria: O analizie tematów wypracowań. Polonistyka 1993 nr 6 s. 361-366 (w szkole średniej...) szczegóły 
475.artykuł: Jędrychowska Maria: O "godziwych" i "niegodziwych" sytuacjach obcowania uczniów z literaturą (w szkole i poza szkołą). Nowa Polszczyzna 1997 nr 4 s. 3-8  szczegóły 
476.artykuł: Jędrychowska Maria: "Pokarm dla myśli", czyli o semantyce i aksjologicznym sensie tematów wypracowań. Polonistyka 1993 nr 4 s. 231-236  szczegóły 
477.artykuł: Jędrychowska Maria: Symboliczne wtajemniczenia. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 4-8 (metodyczne wskazówki wprowadzania problematyki symboli...) szczegóły 
478.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: O miejscu, przyczynach i skutkach indokrynacji ideologicznej w szkole. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 37 (2200) s. 269-281 (m.in. o podręcznikach do nauczania literatury w szkołach średnich...) szczegóły 
479.artykuł: Julkowska Violetta: Dzieło literackie w dydaktycznym przekazie historii w szkole średniej. Wiadomości Historyczne 1994 nr 1 s. 36-44  szczegóły 
480.artykuł: jz: Matury z polskiego. Puls 1991 nr 3 s. 139-141 (wybór tematów maturalnych z jęz. polskiego z l. 1956-1981...) szczegóły 
481.artykuł: Kalbarczyk Adam: Jak uczyć języka polskiego w nowym liceum?. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 7-12  szczegóły 
482.artykuł: Kaniewska Maria: Kształcenie literackie w szkołach dla pracujących w świetle nowych programów. Oświata Dorosłych 1989 nr 7 s. 420-423  szczegóły 
483.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Praktyczna" polonistyka. Polonistyka 1995 nr 2 s. 97-99  szczegóły 
484.artykuł: Kaniewski Jerzy: Rozprawa nad rozprawką. Polonistyka 1997 nr 3 s. 159-165 (analiza rozprawki z punktu widzenia egzaminu maturalnego...) szczegóły 
485.artykuł: Kaniewski Jerzy: "Testowanie" tematu piątego. Polonistyka 1998 nr 4 s. 228-234 (nt. programu Nowej Matury i badań pilotażowych; z przykładem zadania m...) szczegóły 
486.artykuł: Karwatowska Małgorzata, Wiśniewska Halina: O typowości tekstów uczniowskich. Polonistyka 1998 nr 9 s. 580-584 (dot. wypracowań: opowiadanie, opis, charakterystyk, rozprawka...) szczegóły 
487.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w II klasie trzyletniego technikum po ZSZ [Zasadniczej Szkole Zawodowej]. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 243-252  szczegóły 
488.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie I technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Polonistyka 1989 nr 5 s. 323-332  szczegóły 
489.artykuł: Kaseja Zofia: Kształcenie literackie i kulturalne w klasie III trzyletniego technikum po ZSZ [Zasadniczej Szkole Zawodowej]. Sugestie dla młodych polonistów. Polonistyka 1991 nr 6 s. 339-347  szczegóły 
490.artykuł: Kaseja Zofia: Młodzież szkół zawodowych jako odbiorca i współtwórca kultury. Polonistyka 1988 nr 5 s. 400-404  szczegóły 
491.artykuł: Kasprzakowa Barbara: "Wyście sobie, a my sobie...", czyli o niespójnym nauczaniu na pierwszych piętrach edukacji. Polonistyka 1994 nr 6 s. 358-361  szczegóły 
492.artykuł: Kasprzycka Alicja: "Rozwijać potencjalne zdolności percepcji sztuki drzemiące w każdym odbiorcy" (Uwagi na marginesie kwietniowego spotkania w MEN). Polonistyka 1991 nr 7 s. 471-472 (spraw. ze spotkania dla wizytatorów i nauczycieli-doradców, Warszawa, ...) szczegóły 
493.artykuł: Kędzia-Klebeko Beata: Prace nad tekstem a rozwojowe aspekty aktywności ucznia (Rozważania w duchu francuskiej "szkoły twórczej"). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s.45-54 (nt. metod kształtowania świadomości literackiej ucznia...) szczegóły 
494.artykuł: Kida Jan: Komunikacja językowa, literacka i audiowizualna a edukacja polonistyczna. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w przestrzeni edukacyjnej. Pod redakcją Roberta Mró...) szczegóły 
495.artykuł: Kida Jan: Kształcenie podstaw kultury języka uczniów w młodszym wieku szkolnym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1998 z. 4 s. 141-149  szczegóły 
496.artykuł: Kida Jan: Stan i potrzeby pedagogiki językowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1999 z. 5 s. 99-110 (m.in. walka o język narodowy, podstawowe założenia kultury języka, pod...) szczegóły 
497.artykuł: Klein Tadeusz: Polonistyka 1988 nr 9 s. 712-722 (wyw. z nauczycielem; rozm.: Stanisław Bortnowski...) szczegóły 
498.artykuł: Klejnocki Jarosław: Książki jak kamienie (Młodzieżowi idole uciekli z lektur obowiązkowych). Polityka - Kultura 1994 nr 9 s. I, IV (nt. lektur szkolnych...) szczegóły 
499.artykuł: Klejnocki Jarosław: Ośli most (Bryki, czyli literatura na skróty). Polityka 1997 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
500.artykuł: Klimińska Małgorzata: Sprawdzanie i obiektywne ocenianie wypracowań (Propozycja metody). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 70-75  szczegóły 
501.artykuł: Klimińska Małgorzata: W poszukiwaniu kryteriów klasyfikacji metod kształcenia literackiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 68-74  szczegóły 
502.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Recepta na artykuł z metodyki nauczania. Polonistyka 1992 nr 6 s. 366-367  szczegóły 
503.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Szkoła nie może być skansenem!. Polonistyka 1996 nr 2 s. 112-115 (wyw. z autorką podręczników do języka polskiego oraz współautorką prog...) szczegóły 
504.artykuł: Kłys-Kowalczyk Urszula: "Szkolny Kurier" - to nie jest trudne. Polonistyka 1996 nr 9 s. 613-614  szczegóły 
505.artykuł: Kobusińska Barbara: Nauczyciel wobec treści agresywnych w wypracowaniach z języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 4 s. 74-76  szczegóły 
506.artykuł: Kobyłecka Ewa: Projekt zajęć z języka polskiego stymulujących rozpoznawanie wartości przez uczniów klas IV szkoły średniej. Dydaktyka Literatury 1998 t. 18 s. 116-120  szczegóły 
507.artykuł: Kobyłecka Ewa: "Słońce" Czesława Miłosza w klasie V szkoły podstawowej. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 189-197  szczegóły 
508.artykuł: Kocańda-Kołodziejczyk Hanna, Ługowska Marta, Ługowski Łukasz: Test z polskiego. Gazeta Wyborcza 1998 nr 73 s. 25-26 (test sprawdzający dla maturzystów...) szczegóły 
polemika: Kłakówna Zofia Agnieszka: Polak z testu. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 54-57  szczegóły 
509.artykuł: Kojs Wojciech: Niektóre aspekty dydaktycznej analizy tekstu. Dydaktyka Literatury 1988 t. 9 s. 85-100  szczegóły 
510.artykuł: Kołakowski Andrzej: Literacki stereotyp kultury polskiej. Edukacja i Dialog 1994 nr 4 s. 21-23  szczegóły 
511.artykuł: Kołcz Bogusław: Egzorcyzmy w szkole. O uczeniu kiczem. Polonistyka 1994 nr 3 s. 147-155 (kicz jako kontekst kulturowy na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
512.artykuł: Kołcz Bogusław: Trzeba podporządkować się współczesności. Polonistyka 1991 nr 6 s. 393-404 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego nt. metod nauczania, pomocy naukowy...) szczegóły 
513.artykuł: Konarzewski Krzysztof: Nowa matura - nowe kłopoty. Polonistyka 1997 nr 1 s. 26-30 (reforma egzaminu maturalnego z języka polskiego wobec anachronicznego ...) szczegóły 
514.artykuł: Konys Mirosława: Mit integracji. Polonistyka 1988 nr 7 s. 533-540  szczegóły 
515.artykuł: Kopeć Urszula: Funkcje tekstów językowych w klasie pierwszej szkoły średniej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1992 z. 2 s. 127-136  szczegóły 
516.artykuł: Kopeć Urszula: Kształcenie literackie w pierwszej klasie szkoły średniej a nazywanie stanów uczuciowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1996 z. 3 s. 153-161  szczegóły 
517.artykuł: Korecka-Zapadka Anna: Dyskretna obecność teorii literatury (Program "To lubię!" w klasie IV). Polonistyka 1996 nr 3 s. 168-170  szczegóły 
518.artykuł: Korulska Ewa: Kontekstowe czytanie kultury. Nowa Polszczyzna 1997 nr 5 s. 35-39 (nauczanie uwzględniające kontekst sytuacyjny i kulturowy jako jedna z ...) szczegóły 
519.artykuł: Koryl Janusz: Jak polubić poezję współczesną?. Polonistyka 1991 nr 3 s. 171-173 (jak uczyć o współczesnej poezji...) szczegóły 
520.artykuł: Korzeniowska Ewa, Rypel Agnieszka: O potrzebie nowej koncepcji kształcenia językowego i literackiego w szkole podstawowej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 74-87  szczegóły 
521.artykuł: Kosińska-Pułka Małgorzata: Słowo po jarmarku (Kilka uwag o "Biblii" w praktyce szkolnej). Polonistyka 1996 nr 4 s. 229-231  szczegóły 
522.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: "Wiek XXI będzie taki, jakim go sami przygotujemy". Polonistyka 1992 nr 1 s. 107-114 (wyw. nt. nauczania języka pol.; rozm. Andrzej Guzek...) szczegóły 
523.artykuł: Kośnik Regina, Tarasiewicz Irena: Poezja w nauczaniu początkowym (A. Asnyk - "Słonko majowe"). Życie Szkoły 1989 nr 2 s. 111-116  szczegóły 
524.artykuł: Kotwicka Irena: Z doświadczeń opiekuna koła prasowego. Polonistyka 1996 nr 9 s. 605-607  szczegóły 
525.artykuł: Kot Wiesław: Paciorek z polskiego. Wprost 1994 nr 20 s. 76  szczegóły 
526.artykuł: Kowalczyk Andrzej: Mieszanie życie z fikcją. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 12, 18  szczegóły 
527.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: Przed "Nową maturą". Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 76-82 (nt. pracy z uczniami nad tekstem literackim...) szczegóły 
528.artykuł: Kowalczyk Małgorzata: Cele amatorskich zespołów w opiniach instruktorów. Polonistyka 1989 nr 5 s. 369-373  szczegóły 
529.artykuł: Kowalczykowa Alina: Myśleć czy wkuwać?. Gazeta Wyborcza 1992 nr 254 s. 9 (m.in. dot. spisu lektur, programu nauczania...) szczegóły 
530.artykuł: Kowalczykowa Alina: Nie pięciolatka, lecz matura. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109 s. 10 (wyw. nt. tematów maturalnych w 1999; rozm. Wojciech Staszewski...) szczegóły 
531.artykuł: Kowalczykowa Alina, Radziwiłł Anna: Propozycja korelacji nauczania historii i języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Polonistyka 1996 nr 7 s. 442-444  szczegóły 
532.artykuł: Kowalikowa Jadwiga: Zrozumieć tekst cudzy - napisać własny. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 17-23  szczegóły 
533.artykuł: Kozarzewski Andrzej: W obronie czytanek. Głos Nauczycielski 1989 nr 10 s. 12  szczegóły 
534.artykuł: Kozieł Jacek: Przed nowym egzaminem z języka polskiego. Polonistyka 2000 nr 7 s. 432-433 (nt. nowych zasad matury z języka polskiego...) szczegóły 
535.artykuł: Kozłowski Andrzej: Funktion und Anwendung der Lyrik im Prozess der Fremdsprachenbeherrschung. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1988 z. 21 s. 281-290  szczegóły 
536.artykuł: Koźbiel Janina: Ogród outsidera. Sycyna 1998 nr 14 s. 1, 5-6 (nt. nauczania języka polskiego w szkole średniej...) szczegóły 
537.artykuł: Krakowska Anna: Wyznanie polonistki. Polonistyka 1995 nr 3 s. 152-155  szczegóły 
538.artykuł: Krassowski Maciej: Czego Jaś nie przeczyta. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 36 s. 1 (lektury szkolne a bryki...) szczegóły 
539.artykuł: Krauze Urszula: Metodologiczne problemy interdyscyplinarności dydaktyki literatury. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 21 (1986) s. 53-62  szczegóły 
540.artykuł: Krawczyk Alicja Maria: Zacząć od słowa. U źródeł etyki mówienia. Polonistyka 1997 nr 6 s. 340-343 (jak uczyć różnorodności znaczenia słów, jakie słowo niesie wartości; n...) szczegóły 
541.artykuł: Kremiec Anna: Jak uczyć biografii?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 381  szczegóły 
542.artykuł: Król Andrzej: Spotkanie "Mickiewicza" ze "Słowackim" (Przyczynki do małej historii kultury szkolnej w naszym regionie). Górnośląski Diariusz Kulturalny 1994 nr 1/2 s. 9 (fel....) szczegóły 
543.artykuł: Kryda Barbara: Bezwzględnie serio. Przegląd Literacki 1993 nr 5 s. 11 (refleksje nt. stanu nauczania lit. polskiej...) szczegóły 
544.artykuł: Kryda Barbara: Klasyka literacka w odbiorze uczniów. Parnasik 1995 nr 4 (1994/1995) s. 1-4  szczegóły 
545.artykuł: Kryda Barbara: Lekcja polskiego. Przegląd Katolicki 1989 nr 38 s. 7  szczegóły 
546.artykuł: Kryda Barbara: Lekcja polskiego. Przegląd Katolicki 1989 nr 45/46 s. 6-7  szczegóły 
547.artykuł: Kryda Barbara: O szkolnym czytaniu Norwida - raz jeszcze (Pamięci Zbigniewa Czajkowskiego). Polonistyka 1998 nr 10 s. 657-662  szczegóły 
548.artykuł: Kryda Barbara: Świat Bolesława Prusa w odbiorze uczniów (sondaż). Polonistyka 1994 nr 8 s. 471-477  szczegóły 
549.artykuł: Kryda Barbara: Trzeba o nich coś wiedzieć. Polonistyka 1994 nr 6 s. 355-357 (wprowadzanie elementów biografii pisarza...) szczegóły 
550.artykuł: Kryda Barbara: W kwestii syntez - dyskusyjnie. Polonistyka 1989 nr 7 s. 512-523 (na lekcjach jęz. polskiego i w pracach pisemnych...) szczegóły 
551.artykuł: Kryda Barbara: Wypracowania uczniowskie. Magazyn Wileński 1992 nr 3 s. 16 (o tematach wypracowań...) szczegóły 
552.artykuł: Kryteria oceniania pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego (Wersja trzecia). Polonistyka 1997 nr 3 s. 146-149 (propozycja zespołowa z Wrocławia...) szczegóły 
553.artykuł: Krywak Halina: Bilans czasu pracy nauczyciela polonisty. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/1998) s. 3  szczegóły 
554.artykuł: Krywak Halina: Rzeczywisty czas pracy nauczyciela polonisty. Polonistyka 1999 nr 4 s. 247  szczegóły 
555.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Pole procesu dydaktycznego w szkolnej komunikacji literackiej (Próba klasyfikacji czynności ucznia i nauczyciela). Polonistyka 1991 nr 2 s. 99-111  szczegóły 
556.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Poznawać czy odbierać? (Uwagi o encyklopedyzmie na lekcjach literatury). Polonistyka 1992 nr 1 s. 18-23  szczegóły 
557.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Problem twórczego odbioru literatury w szkole współczesnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 38-45  szczegóły 
558.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Pułapki postmodernizmu w szkolnym kształceniu literackim. Polonistyka 1998 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
559.artykuł: Księżyk Rafał: Z Hamletem za pan brat. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 7 s. 14 (nt. bohaterów literackich, z którymi najchętniej utożsamiają się licea...) szczegóły 
560.artykuł: Kubaszewski Cezary: Dziennik praktykanta. Polonistyka 1989 nr 8 s. 595-601 (studentka filolologii polskiej w Liceum Ogólnokształcącym...) szczegóły 
561.artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Literatura i jej nauczanie. Polonistyka 1989 nr 1 s. 27-35  szczegóły 
562.artykuł: Kulka Bronisława: Czytanki regionalne na Śląsku w latach 1959-1972. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
563.artykuł: Kulka Bronisława: J.I. Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 653-664  szczegóły 
564.artykuł: Kurczab Henryk: Doskonalenie formy rozprawki w powiązaniu z analizą i interpretacją utworu literackiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 99-103  szczegóły 
565.artykuł: Kurczab Henryk: Problemy integracji w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli języka polskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 9-40  szczegóły 
566.artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: Taka większa zabawa, czyli hipokryzja matur. Polonistyka 1995 nr 1 s. 25-29  szczegóły 
567.artykuł: Kutyła Dorota: Czy słownik w szkole musi oznaczać drogę przez mękę?. Polonistyka 1995 nr 8 s. 546-549 (propozycje uatrakcyjnienia pracy ze słownikiem na lekcjach języka pols...) szczegóły 
568.artykuł: Kuźma Feliks: Życie jest, jakie jest. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 97-102 (programy nauczania języka polskiego i podręczniki wobec aktualnego sta...) szczegóły 
569.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O edukacji elementarnej - wbrew tradycji. Polonistyka 1994 nr 7 s. 424-429  szczegóły 
570.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: O niektórych uwarunkowaniach zawodowej edukacji nauczycieli. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 38-55 (nt. serii podręczników "To lubię!"...) szczegóły 
571.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Od konspektu do artykułu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 83-88 (specyfika konspektu lekcyjnego...) szczegóły 
572.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: U progu edukacji literackiej. Polonistyka 1994 nr 9 s. 566-568  szczegóły 
573.artykuł: Lam Andrzej: Literatura współczesna w IV klasie liceum. Polonistyka 1989 nr 4 s. 243-246  szczegóły 
574.artykuł: Lenartowska Krystyna: Upodobania uczniów klas niższych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne 1988 z. 15 s. 81-86  szczegóły 
575.artykuł: Libera Zdzisław: W sprawie nauczania literatury w szkole średniej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 35-40 (nauczanie literatury jako czynnik wychowawczy oraz źródło przeżyć ideo...) szczegóły 
576.artykuł: Lipski Tadeusz: Pomerania 1988 nr 4 s. 28-32 (nt. regionalizacji nauczania literatury na Kaszubach...) szczegóły 
577.artykuł: Lisiecka Zofia: Być księżniczką, słońcem, drzewem... czyli drama w szkole. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
578.artykuł: Literatura dotycząca innowacji i nowatorstwa pedagogicznego z czasopism: Oświata i Wychowanie, Ruch Pedagogiczny, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu, Kwartalnik Pedagogiczny, Nowa Szkoła, Nauczyciel i Wychowanie, Badania Oświatowe, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Studia Pedagogiczne, Przegląd Oświatowo-Wychowawczy, Przegląd Pedagogiczny z lat 1980-1990. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1992 z. 2 s. 127-148  szczegóły 
579.artykuł: Lupas-Rutkowska Joanna: Przeżywamy lektury?. Polonistyka 1994 nr 8 s. 489-491  szczegóły 
580.artykuł: Łach Teresa: Czym jest drama?. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1998 r. 4 nr 1 s. 55-60  szczegóły 
581.artykuł: Łata Wanda: Wykorzystanie wyrazów dźwiękonaśladowczych w kształtowaniu wymowy dziecka w wieku przedszkolnym. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1991 z. 12 (138) s. 187-197 (przy zastosowaniu m.in. utworów literackich Juliana Tuwima, Janiny P...) szczegóły 
582.artykuł: Łopata Andrzej: Dlaczego milczą?. Polonistyka 1997 nr 9 s. 529-533 (odbiór tekstów o tematyce wiejskiej w szkole podstawowej...) szczegóły 
583.artykuł: Łubieniewska Ewa: Dzieła mają swoich autorów... Biografie twórców na lekcjach. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 28-32  szczegóły 
584.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycja tematów prac pisemnych dla klas pierwszych. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 114-119 (dla szkół średnich...) szczegóły 
585.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych - cz. IV. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 89-99  szczegóły 
586.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych - cz. III. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 97-102  szczegóły 
587.artykuł: Łuczyńska Maria: Propozycje tematów prac pisemnych w klasach licealnych cz. II. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 112-117  szczegóły 
588.artykuł: Ługowski Łukasz: Wiadomości Skierniewickie 1989 nr 39 s. 7 (wywiad z polonistą ze Szkolnego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie m.in....) szczegóły 
589.artykuł: Łukasik Stanisława, Petkowicz Helena: Zadania i formy pracy z tekstem w świetle programu nauczania języka polskiego w klasie I. ([W ks. zb.:] Język polski w klasie I. Przewodnik metodyczny. Warszawa,...) szczegóły 
590.artykuł: Machulska Halina: Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania (1-4). Drama 1992 z. 1 s. 7-17, z, 2 s. 7-8, z. 4 s. 7-10 (cd. w 1993...) szczegóły 
591.artykuł: Machulska Halina: Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania (5). Drama 1993 z. 5 s. 7-8 (cd. z 1992...) szczegóły 
592.artykuł: Mackiewicz Antoni: "Polonista nie powinien narzekać, na co się zdecydował...". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 84-91 (wyw. z nauczycielem języka polskiego, m.in. nt. metod nauczania; rozm....) szczegóły 
593.artykuł: Mackiewicz Antoni: Z wypisów starego belfra. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 66-69  szczegóły 
594.artykuł: Magda Marzenna: Literatura dziecięca w pracy nad kształceniem języka dziecka w młodszym wieku szkolnym. Życie Szkoły 1989 nr 2 s. 108-111 (rola literatury w nauczaniu początkowym...) szczegóły 
595.artykuł: Majer-Gemińska Barbara: Aktywny odbiór treści jako czynnik osiągania kompetencji czytelniczych. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 55-62  szczegóły 
596.artykuł: Majer-Gemińska Barbara: Kompetencje odbiorcze tekstu literackiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 15-28  szczegóły 
597.artykuł: Makowski Stanisław: Literatury obce okresu romantyzmu w praktyce szkolnej. Polonistyka 1991 nr 5 s. 259-266 (w szkole średniej...) szczegóły 
598.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm w drugiej licealnej. Kultura 1988 nr 5 s. 7, 10  szczegóły 
599.artykuł: Makowski Stanisław: Utwór literacki - konteksty - nawiązania (Na przykładzie "Do*** Na Alpach w Spluegen 1829" [Adama Mickiewicza]). Polonistyka 1990 nr 1 s. 9-24  szczegóły 
600.artykuł: Małachowska Małgorzata: Język mówiony w dydaktyce szkolnej. Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 59-61  szczegóły 
601.artykuł: Małecki Wojciech: Ku nowej maturze. Polonistyka 1997 nr 3 s. 132-137 (nt. reformy egzaminu maturalnego i dyskusji wokół Programu Nowej Matur...) szczegóły 
nawiązanie: Konarzewski Krzysztof: Postscriptum. Polonistyka 1997 nr 3 s. 137-138  szczegóły 
602.artykuł: Maniak Maria, Salamaga Zofia: Książka uczy, bawi, wychowuje. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 224-228 (rola literatury w procesie rozwoju intelektualnego dzieci w wieku prze...) szczegóły 
603.artykuł: Maranda Tadeusz: "Dawać siebie w nieskończoność". Polonistyka 1992 nr 9 s. 563-566 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego nt. programu autorskiego; rozm. Sta...) szczegóły 
604.artykuł: Marczuk Anna: Egzamin z lekcji wykorzystującej kreatywne metody myślenia. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 36-45  szczegóły 
605.artykuł: Markwica Beata: Czy maturzyści dojrzeli już do interpretacji wierszy?. Polonistyka 1997 nr 3 s. 172-177  szczegóły 
606.artykuł: Marzec Anna: Kształcenie kulturalne w klasie IV szkoły średniej. Polonistyka 1989 nr 4 s. 256-262  szczegóły 
607.artykuł: Marzec Anna: Rola edukacji kulturalnej w poszerzeniu wiedzy o języku i świecie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 19-38 (wprowadzanie problematyki teatralnej, filmowej i radiowej na lekcjach ...) szczegóły 
608.artykuł: Masłoń Krzysztof: Podręcznikowy kabaret. Nauka literatury w szkołach. Sycyna 1995 nr 3 [1] s. 6-7 (przegląd podręczników...) szczegóły 
609.artykuł: Masłoń Krzysztof: Z dala od podręcznika. Język polski w podstawówce. Sycyna 1995 nr 7 s. 6-7 (przegląd podręczników...) szczegóły 
610.artykuł: Matejak Izabela: O pożytkach z ustalania kryteriów oceny. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 49-54 (ustalanie z uczniami kryteriów ocen z języka polskiego; przykład lekcj...) szczegóły 
611.artykuł: Matejak Izabela, Nastał Beata, Nowak Zofia: Wspomagać rozwój dziecka przez system oceniania. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 31-40 (ocenianie osiągnięć ucznia w szkole podstawowej, dot. języka polskiego...) szczegóły 
612.artykuł: Matejak Izabela: Żeby uczniowie chcieli pracować. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 17-25 (cele nauczania języka polskiego, metody...) szczegóły 
613.artykuł: Materiały opracowane przez grupę Nowej Matury SNaP. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 7/8 s. 21-24  szczegóły 
614.artykuł: Matura z polskiego. Gazeta Wyborcza 1998 nr 72 s. 15-17 (tematy z próbnej matury...) szczegóły 
615.artykuł: Matuszewski Ryszard: Czy Broniewskiego odstręczał "żywioł semicki"?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 46 s. 12 (omów. serii książek "Scenariusze lekcji języka polskiego" w oprac. Bar...) szczegóły 
616.artykuł: Mazurek Aleksandra, Otolińska Renata: Egzamin wstępny do autorskiej klasy aktywności twórczej. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 73-76 (z jęz. polskiego...) szczegóły 
617.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Uwstecznione średniowiecze (Obraz epoki w programach i podręcznikach literackich z lat 1949-1956). Religioni et Litteris 1994 nr 6 s. 7-14  szczegóły 
618.artykuł: Memoriał Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego w Sprawie Reformy Nauczania Języka Ojczystego z dnia 12 czerwca 2000 r.. Polonistyka 2000 nr 10 s. 622-624  szczegóły 
619.artykuł: Metodyka nauczania. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 162-166 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
620.artykuł: Metodyka nauczania. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 136-137 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
621.artykuł: Migdał Teresa: Spotkania z ulubionymi bohaterami książek (Z książką nie tylko podczas zajęć). Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 4 s. 228-232 (rola literatury w procesie rozwojowym dzieci w wieku przedszkolnym...) szczegóły 
622.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Miejsce ankiety w pracy polonisty. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 61-66 (nt. ankiet przeprowadzanych wśród uczniów...) szczegóły 
623.artykuł: Mikołajczyk Iwona: "Nihil semper suo statu manet"?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 492-494 (nt. egzamninu maturalnego w Gdańsku w 1998...) szczegóły 
624.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Twórzmy nowy model egzaminów dojrzałości. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 99-104 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
625.artykuł: Miodek Teresa: Notatka jako sposób utrwalania myśli i wrażeń z lektury własnej (Z doświadczeń bibliotekarza). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 39-50 (nt. uczniowskich notatek, na podstawie ankiet przeprowadzonych w liceu...) szczegóły 
626.artykuł: Morszczyńska Urszula: Badania nad przejmowaniem struktur metodologicznych przez uczniów: Interpretacja literacka jako wyjaśnienie. Przedstawienie badań nad przejmowaniem struktur metodologicznych w obrębie języka polskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1187 s. 63-97  szczegóły 
627.artykuł: Myrdzik Barbara: Głos w sprawie roli tradycji w edukacji polonistycznej w zreformowanej szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 7-12  szczegóły 
628.artykuł: Myrdzik Barbara: Matura - przeżytek, "gra pozorów" czy sprawa ważna?. Polonistyka 1995 nr 1 s. 29-34  szczegóły 
629.artykuł: Myrdzik Barbara: O hermeneutyce w perspektywie edukacji polonistycznej (część II). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 45-51  szczegóły 
630.artykuł: Myrdzik Barbara: O hermeneutyce w w perspektywie edukacji polonistycznej - cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 2 (1995/1996) s. 22-32  szczegóły 
631.artykuł: Myrdzik Barbara: O monologu i dialogu edukacyjnym. Polonistyka 1995 nr 8 s. 523-528 (dialog za pośrednictwem utworu literackiego...) szczegóły 
632.artykuł: Myrdzik Barbara: O potrzebie wolności. Refleksje o edukacji polonistycznej z perspektywy aksjologicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 131-144 (w szkole średniej...) szczegóły 
633.artykuł: Nagajowa Maria: Kształcenie językowe w szkole średniej (Zagadnienia dyskusyjne). Polonistyka 1988 nr 3 s. 220-233  szczegóły 
634.artykuł: Nagajowa Maria: Tekst literacki jako wzór w kształceniu sprawności językowej ucznia. Stylistyka 1996 nr 5 s. 19-27 (dot. metody naśladownictwa tekstu literackiego...) szczegóły 
635.artykuł: Nagajowa Maria: Wczoraj, dziś i jutro wypracowań (I-II). Polonistyka 1993 nr 2 s. 85-91, nr 3 s. 162-165 (o dwóch głównych nurtach kształcenia umiejętności wypowiadania się w f...) szczegóły 
nawiązanie: Kłakówna Zofia Agnieszka: Czy są dwie Marie Nagajowe? O artykule "Wczoraj, dziś i jutro wypracowań". Polonistyka 1993 nr 3 s. 166-170  szczegóły 
636.artykuł: Nastał Beata: Bez gotowych recept!. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 63-64 (o warsztatach dla polonistów szkół podstawowych...) szczegóły 
637.artykuł: Nastał Beata: Kryteria oceny wypracowania. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 87-89 (oprac. przez Zespół Polonistyczny przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym...) szczegóły 
638.artykuł: Nieckula Franciszek: Warsztacik gramatykarza (O wypracowaniach szkolnych). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 85-91 (rady dotyczące zdawania pisemnego egzaminu z języka polskiego...) szczegóły 
639.artykuł: Niemierko Bolesław: Diagnoza systemu oceniania na podstawie analizy recenzji prac maturalnych. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 72-81 (oprac. na zamówienie Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Ed...) szczegóły 
640.artykuł: Niemierko Bolesław: O pomiarze dydaktycznym i perspektywach "Nowej Matury". Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 88-93 (wyw., rozm. Małgorzata Klimińska...) szczegóły 
641.artykuł: Niemierko Bolesław: Warsztat pomiarowy współczesnego polonisty. Polonistyka 1998 nr4 s. 196-201 (nt. ustalania wymagań dot. wiedzy uczniów, oceniania...) szczegóły 
642.artykuł: Nim zacznie się drama.... Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 106-114 (dyskusja redakcyjna nt. dramy jako metody nauczania; wypow.: Roman Ara...) szczegóły 
643.artykuł: Nowa Matura. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 48-61 (wypow.: Anetta Janc, Anna Kij, Teresa Kosyra-Cieślak, Marta Sobocińska...) szczegóły 
644.artykuł: Nowa matura. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 65-85 (wypow.: Wojciech Kajtoch, Marta Sobocińska, Klemens Strózyński; zawier...) szczegóły 
645.artykuł: Nowa Matura. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 93-96 (II część materiału programu "Nowa Matura"...) szczegóły 
646.artykuł: Nowel Ewa: O przekształcaniu podstaw komunikowania się i rozwoju mozliwości twórczych na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 49-54  szczegóły 
647.artykuł: Obert Viliam: Kompleksowe podejście do interpretacji w szkolnym kształceniu i wychowaniu literackim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 91-108  szczegóły 
648.artykuł: Odrozek Henryk: Wytwarzanie twórczej atmosfery w "Peryskopie". Polonistyka 1996 nr 9 s. 611-612 (nt. gazety szkolnej w liceum w Wadowicach...) szczegóły 
649.artykuł: Ogłoza Ewa: O języku na lekcjach kształcenia literackiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 7-13  szczegóły 
650.artykuł: Ogłoza Ewa: O niektórych aspektach edukacji literackiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 34-50  szczegóły 
651.artykuł: Olbrycht Anna: Rola kontaktu z książką w rozwoju dziecka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1501 s. 41-49 (w przedszkolu...) szczegóły 
652.artykuł: Olinkiewicz Elżbieta: Tworząc pracownię.... Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 44-47 (nt. działaln. Pracowni Rozwoju przez Sztukę i Teatr przy Wojewódzkim O...) szczegóły 
653.artykuł: Opacka Anna: Takie poprawianie zaszkodzi (Spór o język polski na maturze). Śląsk 2000 nr 5 s. 10-13  szczegóły 
654.artykuł: Orłowski Hubert: Deutsche Literatur im polnischen Literaturunterricht. Studia Germanica Posnaniensia 1993 t. 20 s. 125-134  szczegóły 
655.artykuł: Ostowicz Anna: Pomaturalne wątpliwości. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 59-61 (omów. matury z języka polskiego 1998...) szczegóły 
656.artykuł: Otolińska Renata, Surniak Paulina: A może dyskusja punktowana?. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 63-65 (dyskusja na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
657.artykuł: Ożóg Zofia: Inny zeszyt. Polonistyka 1998 nr 9 s. 619-620 (jak powinien być prowadzony przez ucznia zeszyt do języka polskiego, f...) szczegóły 
658.artykuł: Pachecka Jadwiga: Czy można namówić uczniów na czytanie Żeromskiego?. Polonistyka 1996 nr 6 s. 358-360  szczegóły 
659.artykuł: Pachecka Jadwiga: Literatura nieobecna w szkole. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 4 s. 34-36 (przyczyny niechęci uczniów do czytania tekstów literackich; sposoby je...) szczegóły 
660.artykuł: Paczkowska Ewa: Współczesność w szkole - wahania, wątpliwości, dylematy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 27-36 (miejsce literatury współczesnej w programie szkolnym ostatniej klasy s...) szczegóły 
661.artykuł: Pankowska Teresa: Oświata Dorosłych 1989 nr 9 s. 540-544  szczegóły 
662.artykuł: Pasternak Lilla, Pasternak Wojciech: Z zagadnień teleologii dydaktyki wartości. O celach i materiale wychowania literackiego. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 67-98  szczegóły 
663.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury a wiedza o literaturze (Cz. I-II). Polonistyka 1989 nr 3 s. 177-188, nr 4 s. 309-316  szczegóły 
664.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury a wiedza o literaturze. Dydaktyka Literatury 1989 t. 10 s. 87-110  szczegóły 
665.artykuł: Pasterniak Wojciech: Dydaktyka literatury w poszukiwaniu przestrzeni edukacyjnej. Na jubileusz dwudziestu lat istnienia Dydaktyki Literatury. Dydaktyka Literatury 1996 t. 16 s. 5-8  szczegóły 
666.artykuł: Pasterniak Wojciech: Edukacja literacka jako poszukiwanie wartości. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 51-58  szczegóły 
667.artykuł: Pasterniak Wojciech: O teoretycznych i metodologicznych podstawach badań empirycznych w dydaktyce literatury. Dydaktyka Literatury 1988 t. 9 s. 35-44  szczegóły 
668.artykuł: Pasterniak Wojciech: Prakseologia a dydaktyka literatury. ([W ks. zb.:] Humanizm, prakseologia, pedagogika. Materiały konferencji...) szczegóły 
669.artykuł: Pasterniak Wojciech: Przeżycie estetyczne w procesie poznawania dzieła literackiego w szkole. Dydaktyka Literatury 1990 t. 11 s. 71-89  szczegóły 
670.artykuł: Pasterniak Wojciech: Transcendentalia w edukacji literackiej. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 19-24  szczegóły 
671.artykuł: Pasterska Jolanta: Rola i funkcja dydaktyki literatury i języka polskiego w kształceniu nauczycieli polonistów w opinii studentów i nauczycieli. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1991 z. 1 s. 105-115  szczegóły 
672.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dialog i organizowanie. Polonistyka 1992 nr 5 s. 293-294 (próba zdefiniowania tekstu metodycznego...) szczegóły 
673.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Dydaktyka mówienia o wartościach i ocenach. Polonistyka 1996 nr 4 s. 219-224 (m.in. w utworze literackim...) szczegóły 
674.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Językowy wymiar przestrzeni tekstów z zakresu dydaktyki. Propozycja małego poradnika metodycznego - cz. 2. Polonistyka 1996 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
675.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O pojęciu stylu w warsztacie polonisty szkolnego. Polonistyka 2000 nr 4 s. 218-224 (uwagi nt. typów błędów językowych i stylistycznych robionych przez ucz...) szczegóły 
676.artykuł: Patrzałek Tadeusz: O strukturze testu czytania ze zrozumieniem. Polonistyka 1998 nr 4 s. 202-207 (dobór testu, zadania...) szczegóły 
677.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Osiągnięcia uczniów z języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 9 s. 674-688  szczegóły 
678.artykuł: Patrzałek Tadeusz: Pierwsza ekspertyza Nowej Matury. Polonistyka 1997 nr 3 s. 150-153 (dot. ekspertyzy Bolesława Niemierki...) szczegóły 
679.artykuł: Patrzałek Tadeusz, Patrzałkowa Anna: Świetlicki i inni (Przypadek nie tylko olimpijski). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 51-58 (nt. interpretacji wiersza Marcina Świetlickiego na Olimpiadzie Literat...) szczegóły 
680.artykuł: Patrzałek Tadeusz: W poszukiwaniu "piątego tematu". Polonistyka 1997 nr 3 s. 156-159 (dot. rozszerzenia ilości tematów na pisemnym egzaminie maturalnym z ję...) szczegóły 
681.artykuł: Pawliszak Leokadia: Poszerzyć ofertę tematów. Polonistyka 1997 nr 3 s. 154-155 (dot. Nowej Matury...) szczegóły 
682.artykuł: Pawłowska Brygida: Bawi, integruje, uczy. Polonistyka 1996 nr 9 s. 609-610 (nt. gazety szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie...) szczegóły 
683.artykuł: Pawłowska Regina: Funkcje przedmiotu "język polski" a kształcenie nauczycieli polonistów. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 9-13  szczegóły 
684.artykuł: Pawłowska Regina: Mechanizmy czytania a nauka literatury w szkole. x 2000 ([w ks. zb.:] Kształcenie polonistów w perspektywie przemian edukacji. ...) szczegóły 
685.artykuł: Pawłowska Regina: W obronie przedmiotu "język polski". Tygodnik Powszechny 1998 nr 39 s. 5 (ocena miejsca przedmiotu "język polski" w projektach reformy systemu e...) szczegóły 
686.artykuł: Peplińska Elżbieta: Straszny pomiar dydaktyczny?. Polonistyka 1998 nr 10 s. 688-690 (nt. badania wyników nauczania z języka polskiego...) szczegóły 
687.artykuł: Perz Przemysław: Ku nowym koncepcjom kształcenia w szkole średniej. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 47-51 (dot. języka polskiego...) szczegóły 
688.artykuł: Pethe Aleksandra: Poloniści o Nowej Maturze. Polonistyka 1998 nr 10 s. 685-687  szczegóły 
689.artykuł: Pęczak Mirosław: Lektury przymusowe, czyli mordowanie Miłoszem. Polityka 1997 nr 37 s. 3-8 (nt. doboru kanonu lektur, z wypow. autorów: Aleksandra Borowska, Graży...) szczegóły 
polemika: Zychowicz Jacek: Znienawidzone lektury. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 5  szczegóły 
690.artykuł: Pisemne tematy maturalne dla różnych typów szkół w różnych województwach kraju w r. szk. 1988/89. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 408-422  szczegóły 
691.artykuł: Plisiecki Janusz: Kultura literacka - kultura filmowa. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 25-31 (w szkole średniej...) szczegóły 
692.artykuł: Polonistyka 1995 nr 5 s. 266-272 (ankieta Polonistyki: Co jest dzisiaj najważniejsze? wypow.: Mic...) szczegóły 
693.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: Polonistyka 1988 nr 9 s. 684-699 (polska poezja współczesna na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
694.artykuł: Polakowski Jan: Kulturoznawcza koncepcja kształcenia literackiego dzisiaj. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 45-61  szczegóły 
695.artykuł: Polakowski Jan: Na miarę ucznia i nauczyciela. Polonistyka 1997 nr 5 s. 260-267 (nt. reformy nauczania języka polskiego...) szczegóły 
696.artykuł: Polakowski Jan: O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 91-100  szczegóły 
697.artykuł: Polakowski Jan: O różnych stylach uprawiania dydaktyki literatury. Polonistyka 1996 nr 2 s. 69-75  szczegóły 
698.artykuł: Polakowski Jan: O sytuacji we współczesnej dydaktyce literatury (W poszukiwaniu podstaw teorii kształcenia literackiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1990 nr 10 (1111) s. 7-33  szczegóły 
699.artykuł: Polakowski Jan: Zastosowanie pojęć wiedzy o kulturze w diagnozie procesu kształcenia literackiego w toku interakcji dydaktycznej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 23-53  szczegóły 
700.artykuł: Polański Edward: Korelacja kształcenia językowego z kształceniem literackim. Polonistyka 1988 nr 7 s. 524-532  szczegóły 
701.artykuł: Połosak Tadeusz: O nauczaniu literatury raz jeszcze. Kultura 1988 nr 18 s. 10  szczegóły 
702.artykuł: Projekt podstaw programowych kształcenia ogólnego w zakresie kultury i języka polskiego oraz historii i społeczeństwa. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 5-23 (tekst projektu...) szczegóły 
703.artykuł: Propozycje kryteriów oceny literackich prac pisemnych (maturalnych) z języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 91-96  szczegóły 
704.artykuł: Przybyła Zbigniew: Odzyskany termin "język ezopowy". Język Polski 1994 r. 74 nr 4/5 s. 320-331 (nt. funkcjonowania wyrażenia "język ezopowy" w podręcznikach, słownika...) szczegóły 
705.artykuł: Przybyła Zbigniew: Szkolny odbiór literatury pozytywistycznej (Refleksja krytyczna). Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 435-441  szczegóły 
706.artykuł: Przykładowe wypracowania uczniów, inspirowane przez ćwiczenia dramowe. Drama 1993 z. 5 s. 20-22 (teksty sześciu wypracowań...) szczegóły 
707.artykuł: Rabacka Izabela: Życiorysy, biogramy i codzienne opowieści biograficzne. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 33-36  szczegóły 
708.artykuł: Rajca Waldemar: Propozycje tematów prac pisemnych dla zsz. cz. I. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 118-120  szczegóły 
709.artykuł: Ratajska Krystyna: Metody kształcenia literackiego (Kilka uwag i wątpliwości). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 14-22  szczegóły 
710.artykuł: Ratyńska Hanna: O smutnych i wesołych książkach dla dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 7 s. 438-441 (dot. literatury dla dzieci przedszkolnych...) szczegóły 
711.artykuł: Rebeś Józefina: Pomiędzy pałacem a salonem. Śląsk 1999 nr 5 s. 48-49 (wyw. z animatorką życia literackiego, organizatorką "Wszechnicy Litera...) szczegóły 
712.artykuł: Rippel Rafał: O pożytkach z redagowania czasopisma szkolnego - na przykładzie gazety "Gzowski News". Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 39-44  szczegóły 
713.artykuł: Rosa Alicja: Badania diagnostyczne jako podstawa projektowania tekstów sterujących lekturą. Na przykładzie "Sachema" H. Sienkiewicza. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 65-86  szczegóły 
714.artykuł: Rosa-Chłobowska Renata: Konstrukcja pisemnych wypowiedzi narracyjnych dzieci szkolnych. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1991 t. 44 s. 173-188  szczegóły 
715.artykuł: Różycka Anna: Jak uczyć rozumieć i kochać poezję?. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 261-274  szczegóły 
716.artykuł: Rutkowska-Urbańczyk Monika: Umiejętność analizowania tekstów lirycznych przez nauczycieli klas początkowych (Komunikat z badań). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Pedagogiczne 1995 z. 17 (172) s. 47-52  szczegóły 
717.artykuł: Rypel Agnieszka: Problem nadawcy i odbiorcy szkolnych form wypowiedzi pisemnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 203-208  szczegóły 
718.artykuł: Rzepczyński Sławomir: Jak kazano czytać "Dziady" [Adama Mickiewicza] w szkole średniej w latach 1945-1956. Kultura Niezależna 1991 nr 70 s. 39 (tekst ref.eratu wygłoszonego na sesji: "Dziady" A. Mickiewicza i ich d...) szczegóły 
719.artykuł: Rześniowiecka Joanna: Test the best. Polonistyka 1995 nr 2 s. 97-101 (o testach z języka polskiego; z tekstem testu na egzaminie wstępnym do...) szczegóły 
720.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Co stanowi istotę dramatu w nauczaniu szkolnym?. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 20-25 (utwory dramatyczne w szkole; jak o nim uczyć...) szczegóły 
721.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Dylematy kształcenia literackiego w szkole podstawowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1991 nr 11 (1233) s. 7-16  szczegóły 
722.artykuł: Rzęsikowski Stanisław: Z badań nad kształceniem polonistycznym w szkole podstawowej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 689-703  szczegóły 
723.artykuł: Sawicka Monika: Jakiego Mickiewicza poznajemy w szkole średniej (refleksja na podstawie mini-ankiety wśród studentów). Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
724.artykuł: Siemaszko Zdzisław: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 303 s. 4 (nt. tematów maturalnych...) szczegóły 
725.artykuł: Sienko Maria: O wychowaniu i nauczaniu literatury. Z dyskusji z lat 1945-1948. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 7-25  szczegóły 
726.artykuł: Sinica Marian: Dorobek edytorski uniwersytetów i wyższych szkół pedagogicznych z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego za lata 1990-1995 (Bibliografia adnotowana). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 125-140  szczegóły 
727.artykuł: Sinica Marian: Dydaktyka literatury a teoria komunikacji literackiej (zarys problemu). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 93-102  szczegóły 
728.artykuł: Sinica Marian: Hermeneutyka a dydaktyka literatury. Dydaktyka Literatury 1994 t. 14 s. 35-40  szczegóły 
729.artykuł: Sinica Marian: Podstawowe tendencje i nurty rozwojowe w dydaktyce literatury polskiej lat 1944-1989 (Zarys koncepcji badań). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 1 s. 113-118  szczegóły 
730.artykuł: Skoczek Anna: Spotkanie z Whartonem na lekcjach języka polskiego. Nowa Polszczyzna 1999 nr 2 s. 38-41  szczegóły 
731.artykuł: Skowronek Bogusław: Od Spielberga do Felliniego czyli o roli konia masowego w szkole. Polonistyka 1993 nr 10 s. 597-601  szczegóły 
732.artykuł: Skrzeszewska Wiesława: "Lubię czytać poezję, bo zaczynam ją rozumieć". Polonistyka 1993 nr 9 s. 567-568 (jak uczyć o poezji...) szczegóły 
733.artykuł: Skrzyńska Romana: Metoda integralna w nauczaniu języka polskiego. Rota 1995 nr 1 s. 50  szczegóły 
734.artykuł: Słowikowska-Olejarczyk Teresa: Trudne odpowiedzi na "pytania naiwne". Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 23-25 (nt. znajomości twórczości Wisławy Szymborskiej wśród uczniów, na podst...) szczegóły 
735.artykuł: Słowiński Lech: Jestem za historią literatury w szkole średniej opartą na rozumnej lekturze tekstów. Polonistyka 1989 nr 2 s. 93-99  szczegóły 
736.artykuł: Słowiński Lech: Syntezy literackie w szkole średniej. Polonistyka 1990 nr 7 s. 353-358  szczegóły 
737.artykuł: Smużniak Karol: Głos w dyskusji nad podstawami programowymi nowego systemu kształcenia. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 119-120 (nt. miejsca wiedzy o kulturze w edukacji polonistycznej...) szczegóły 
738.artykuł: Sobocińska Marta: Matura 2001. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 47 (nt. prac przy projekcie Nowej Matury Stowarzyszenia Nauczycieli Poloni...) szczegóły 
739.artykuł: Sobocińska Marta: To już za nami... (Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNaP). PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 5 (o działalności...) szczegóły 
740.artykuł: Sobocińska Marta: Z II Walnego Zgromadzenia SNaP [Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów]. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 6-7  szczegóły 
741.artykuł: Sowiński Gerard: Czasopisma uczniowskie jako element życia szkoły. Polonistyka 1996 nr 9 s. 580-588 (także w kształceniu polonistycznym...) szczegóły 
742.artykuł: Sójka Anna: Wartość wyobraźni czyli o aktywności twórczej praktycznie. Polonistyka 1992 nr 10 s. 615-620 (nt. praktyk studentów filologii polskiej w szkole...) szczegóły 
743.artykuł: Stachowicz Aleksandra: Ćwiczenia stylistyczne w szkole średniej. Nowa Polszczyzna 1998 nr 1 s. 31-33  szczegóły 
744.artykuł: Starnawski Jerzy: Miejsce nauki języka polskiego i literatury w nauczaniu szkolnym. Polonistyka 1990 nr 8 s. 433-437  szczegóły 
745.artykuł: Starnawski Jerzy: O możliwościach realizowania aspektu regionalnego na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1990 nr 1 s. 38-53  szczegóły 
746.artykuł: Starnawski Jerzy: O nauczaniu elementów kultury i literatury obcej dawnych wieków (Od starożytności po dobę baroku włącznie) w programie szkolnym języka polskiego. Polonistyka 1991 nr 1 s. 11-28  szczegóły 
747.artykuł: Starzycka M. Magdalena: Dlaczego socjalizm upadł?. Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 34-38 (nt. propagandy socjalistycznej stosowanej na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
748.artykuł: Staszewska Krystyna: Biografie literackie w szkole. Od żywotów do wywiadów. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 81-87  szczegóły 
749.artykuł: Staszewska Krystyna: Intertekstualność. Dawne motywy, nowe sensy. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 4 (1997/1998) s. 18-22 (nt. unikania w szkolnej polonistyce pojęcia "intertekstualność"...) szczegóły 
750.artykuł: Stawiarska Elżbieta: Kryterialna samoocena odpowiedzi ustnej ucznia jako element doskonalenia procesu oceniania w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 42-52  szczegóły 
751.artykuł: Stec Teresa: O polonistycznej konsekwencji. Polonistyka 1989 nr 1 s. 56-63 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego w szkole podstawowej nt. wycieczek ...) szczegóły 
752.artykuł: Stępniowski Ignacy: Zapotrzebowanie na nowych nauczycieli języka polskiego w latach 1996-2010. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 14-18  szczegóły 
753.artykuł: Stróżański Krzysztof: Nim zacznie się teatr. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 29-32 (wykorzystywanie form teatralnych na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
754.artykuł: Stróżański Krzysztof: O uczuciach metafizycznych, wielbłądzie i happeningu. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 26-34 (jak przygotowywać lekcje języka polskiego, by zainteresowac uczniów...) szczegóły 
755.artykuł: Stróżański Krzysztof: Sprawa konspektów, czyli ciąg dalszy myślenia teatrem o szkole. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 68-72 (nt. konspektów lekcyjnych i ich potrzeby...) szczegóły 
756.artykuł: Stróżański Krzysztof: "Zadania do lektury" w realizacji autorskiego programu klasy teatralnej. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 64-67 (wykorzystanie przez nauczyciela polonistę cyklu prac "Zadania do lektu...) szczegóły 
757.artykuł: Stróżański Krzysztof: Zmienić chociaż kawałek.... Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 59-62 (wyw. z nauczycielem polonistą klas teatralnych XIV Liceum Ogólnokształ...) szczegóły 
758.artykuł: Stróżyński Klemens: Jaka piękna katastrofa. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 68-73 (nt. wyników testu badania kompetencji ucznia w byłym województwie pils...) szczegóły 
759.artykuł: Stróżyński Klemens: Klucze oceny wypracowań. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 89-99  szczegóły 
omówienie: Królikowska Barbara: Opinia o "Kluczach oceny wypracowań". Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 3 (1996/1997) s. 100-101  szczegóły 
760.artykuł: Stróżyński Klemens: Metodologia z ludzka twarzą. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 46-53  szczegóły 
761.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie umiejętności polonistycznych - podejście analityczne i holistyczne. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 9-13  szczegóły 
762.artykuł: Stróżyński Klemens: Ocenianie umiejętności polonistycznych - podejście analityczne i holistyczne. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 65-70  szczegóły 
763.artykuł: Stróżyński Klemens: Patologia recenzji, patologia ocen. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 44-51 (jak powinny być recenzowane wypracowania uczniów...) szczegóły 
764.artykuł: Stróżyński Klemens: Piszta co chceta. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 75-82 (nt. kształcenia umiejętności pisemnych wypowiedzi uczniów...) szczegóły 
765.artykuł: Stróżyński Klemens: Pożytek z jaj. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 23-25 (test wyboru z języka polskiego w klasie I liceum ogólnokształcącego...) szczegóły 
766.artykuł: Stróżyński Klemens: Szkoła jako nieporozumienie. Czas Kultury 1991 nr 31 s. 74-76 (nt. matur...) szczegóły 
767.artykuł: Stróżyński Klemens: Tekst in statu nascendi. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 33-41 (artykuł nt. jak można uczyć tworzenia tekstów...) szczegóły 
768.artykuł: Stypka Alicja: Propozycje ćwiczeń w mówieniu i pisaniu w zasadniczej szkole zawodowej. Polonistyka 1988 nr 5 s. 357-373  szczegóły 
769.artykuł: Synowiec Helena: Z badań nad frazeologią uczniów. Polonistyka 1998 nr 2 s. 68-74  szczegóły 
770.artykuł: Szczyglak Piotr: Polak i Litwin w kraju lat dziecinnych. x 1999 ([W ks.:] Tematy polsko-litewskie. Historia, literatura, edukacja. Pod ...) szczegóły 
771.artykuł: Szczytyńska Agata: Przegląd nowych form pracy na lekcjach języka polskiego w klasie IV (Poszukiwania metodyczne). Studenckie Prace Naukowe 1999 z. 7 s. 28-38  szczegóły 
772.artykuł: Szefler Elżbieta: Co widać na obrazku? (O poszerzaniu treści utworu literackiego dla najmłodszych dzięki ilustracji). Guliwer 1994 nr 4 s. 39-40  szczegóły 
773.artykuł: Szefler Elżbieta: Znaczenie dla praktyki szkolnej w klasie III wyników badań utworów literackich metodami prasoznawczymi. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne 1988 z. 15 s. 87-114  szczegóły 
774.artykuł: Szmuc Justyna: Dobrze by było, gdyby każdy polonista... Polonistyka 1996 nr 10 s. 684 (jakie wymagania stawiają uczniowie nauczycielowi języka polskiego...) szczegóły 
775.artykuł: Szyling Grażyna: O przydatności dydaktycznej testowego sprawdzania umiejętności analizy interpretacji awangardowego utworu poetyckiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 46-67  szczegóły 
776.artykuł: Szymeczko Kazimierz: Wieszcz podstawowy. Guliwer 1998 nr 6 s. 45-50 (utwory Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego w szkole podstaw...) szczegóły 
777.artykuł: Szypowska Irena: Mickiewicz we współczesnej szkole (Wprowadzenie do dyskusji). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 59-74  szczegóły 
778.artykuł: Świętosławska Teresa: Cele i koncepcje nauczania literatury. Rys historyczny. Dydaktyka Literatury 1991 t. 12 s. 35-53  szczegóły 
779.artykuł: Świętosławska Teresa: O potrzebie formułowania operacyjnego celu kształcenia literackiego (sygnał). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 13 (1437) s. 24-27  szczegóły 
780.artykuł: Świstuń Krystyna: Jak organizuję prace redakcyjne w "Kleksie"?. Polonistyka 1996 nr 9 s. 610-611 (o gazecie wydawanej w szkole podstawowej...) szczegóły 
781.artykuł: Świtała Wanda: Poszukuję i inspiruję... (O moich doświadczeniach z dramą na lekcjach języka polskiego w szkole średniej). Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 1 (1996/1997) s. 95-99  szczegóły 
782.artykuł: Taborska Katarzyna: Między słowem a obrazem - o metodzie posterowej na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 37-41 (plakat jako forma przekazu i wypowiedzi w szkole...) szczegóły 
783.artykuł: Tarnacki Jerzy: Egzaminy wstępne do szkół średnich w roku szkolnym 1994/1995. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 70-73 (omówienie tematów i poziomu...) szczegóły 
784.artykuł: Tomaszewska Grażyna: "...nie przerażać literaturą". Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 3 s. 73-77 (wyw. z kuratorem z Wrocławia nt. nauczania jęz. polskiego; rozm. Anna ...) szczegóły 
785.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Opis uczniowski w relacji do opisu literackiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1988 nr 5 (953) s. 173-181  szczegóły 
786.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Piszemy powieść. (Ćwiczenia stylistyczne w klasie V). Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w Szkole 1988 nr 4 (916) s. 163-177  szczegóły 
787.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Potrzeba magii a projekty nowych matur. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 5-12  szczegóły 
788.artykuł: Trochę luksusu dla szkoły. Polityka 1992 nr 48 s. 20 (dyskusja nt. podręczników i metod nauczania lit.; rozm.: Małgorzata Ba...) szczegóły 
789.artykuł: Turczyńska Teresa: Humanista w szkole zawodowej. Polonistyka 1989 nr 5 s. 385-391 (wyw. z nauczycielem jęz. polskiego z Zespołu Szkół Budowlanych; rozm.:...) szczegóły 
790.artykuł: Tur Krzysztof: Przewodnik dla zniechęconych maturzystów. Dziesięć sądów o literaturze polskiej. Edukacja i Dialog 1994 nr 4 s. 24-27  szczegóły 
791.artykuł: Ungeheuer-Gołąb Alicja: Nauczyciel - pośrednik w aspekcie edukacji literackiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Pedagogika i Psychologia 1999 z. 5 s. 41-49  szczegóły 
792.artykuł: Uryga Zenon: Biografia czy biografistyka?. Polonistyka 1994 nr 6 s. 325-329  szczegóły 
793.artykuł: Uryga Zenon: Jak pisać o metodyce. Polonistyka 1992 nr 5 s. 290-292  szczegóły 
794.artykuł: Uryga Zenon: Lekcja literatury w szkole podstawowej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 27-30  szczegóły 
795.artykuł: Uryga Zenon: Matura z polskiego wobec przemian systemu edukacji. Polonistyka 1997 nr 3 s. 138-142  szczegóły 
796.artykuł: Uryga Zenon: Spuścizna i spadkobiercy. Refleksje o polonistyce szkolnej. Polonistyka 2000 nr 1 s. 4-9  szczegóły 
797.artykuł: Uryga Zenon: Sytuacje komunikacyjne szkolnej lektury. x 1989 ([W ks. zb.:] O interpretacii umeleckeho textu. Bratislava 1989 s. 307-...) szczegóły 
798.artykuł: Waligóra Janusz: Mapa kultury. O kształceniu literackim w szkole średniej. Polonistyka 1999 nr 8 s. 464-467  szczegóły 
799.artykuł: Waligóra Jerzy: Szkolna lektura utworów scenicznych. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 1-7  szczegóły 
800.artykuł: Wantuch Wiesława: Polonistyka 1994 nr 8 s. 496-497 (list do red. dot. spisu lektur...) szczegóły 
801.artykuł: Wasiak Izabela: Z dziejów szkolnej recepcji twórczości Cypriana Norwida. Dydaktyka Literatury 1992 t. 13 s. 143-159  szczegóły 
802.artykuł: Waśko Andrzej: Istota i funkcje społeczne edukacji literackiej. Arcana 2000 nr 6 s. 69-74  szczegóły 
803.artykuł: Waśniowska Emilia: Rok Mickiewiczowski w szkole podstawowej. Polonistyka 1998 nr 7 s. 485-488  szczegóły 
804.artykuł: WEST: Arcydzieło, bestseller, czytadło. Matury z polskiego '99. Gazeta Wyborcza 1999 nr 109 s. 10 (koment. dot. tematów maturalnych...) szczegóły 
805.artykuł: Wichary Gertruda: O programie działania Komisji do Spraw Dydaktyki Szkolnej KNoLP PAN. Polonistyka 1989 nr 6 s. 476-478 (sprawozdanie...) szczegóły 
806.artykuł: Wichary Krzysztof: Nim zacznie się drama.... Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 80-87 (czym jest drama i wykorzystanie jej w nauczaniu języka polskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Gudro Maria: Czy drama niszczy intelekt?. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
807.artykuł: Wierzbowski Ludwik: O perspektywach skomputeryzowania lekcji języka ojczystego. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 101-106  szczegóły 
808.artykuł: Wiśniewska Halina: Streszczenie - bardzo ważna umiejętność ucznia. Polonistyka 1997 nr 5 s. 289-293 (nauka streszczeń utworów literackich i tekstów popularnonaukowych w sz...) szczegóły 
809.artykuł: Wodnicka Wioletta: Integracja poprzez media. Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 26-31 (nauczanie integracyjne przedmiotów, także jęz. polskiego; z propozycja...) szczegóły 
810.artykuł: Wojda Krystyna: Z myślą o maturach.... Polonistyka 1989 nr 4 s. 293-299 ([nt. realizacji progr. w IV kl. LO i o pracach pisemnych]...) szczegóły 
811.artykuł: Wojdon Joanna: Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989). Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 151-154 (dot. m.in. podręczników do języka polskiego...) szczegóły 
812.artykuł: Wrońska Beata: O trudnej sztuce uczenia pisania. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 41-44  szczegóły 
813.artykuł: Wróbel Monika: Jak licealiści wartościują poezję Jana Twardowskiego. Polonistyka 1996 nr 9 s. 598-603  szczegóły 
814.artykuł: Wróblewski Maciej: Formy przyliterackie (dziennik, esej) a dydaktyka literatury. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 53 (325 A) s. 191-213 (działania analityczno-interpretacyjne na dzienniku i eseju w szkole śr...) szczegóły 
815.artykuł: Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 13-18, nr 2 s. 28-33 (wypracowania uczniów szkół średnich...) szczegóły 
816.artykuł: [Wykrota Luiza] (lui): Lekcje poezji dla przedszkolaków. Express Wieczorny 1989 nr 133 s. 5 (o "lekcjach poezji" w przedszkolach, prowadzonych eksperymentalnie prz...) szczegóły 
817.artykuł: Z prac grupy maturalnej SNaP [Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów]. PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 5 s. 12-21 (propozycje tematów maturalnych nowego typu...) szczegóły 
818.artykuł: Z prac grupy maturalnej SNaP. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/1998) s. 30-42 (propozycje nowych tematów maturalnych z języka polskiego...) szczegóły 
819.artykuł: Zadura Bohdan: Jak pracować z uczniem uzdolnionym literacko?. Regiony 1994 nr 4 s. 39-43  szczegóły 
820.artykuł: Zadura Bohdan: Smutek szkolnych zeszytów. Twórczość 1991 nr 10 s. 130-131 (nt. niskiego poziomu absolwentów szkół podstawowych jako wynik złego p...) szczegóły 
821.artykuł: Zaleski Marek: Graffiti z Pompei. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 50 (fel. nt. nauki greki i łaciny w szkole średniej; z fot. Marka Zaleskie...) szczegóły 
822.artykuł: Zaleski Marek: Pies z dwiema głowami. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 17-19 (nt. kanonu lektur w nauczaniu języka polskiego od szkoły podstawowej d...) szczegóły 
823.artykuł: Zalewska Barbara: Propozycja wycieczki do Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 53-54  szczegóły 
824.artykuł: Zarządzenie Nr 10 z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach zasadniczych i średnich zawodowych dla młodzieży i dorosłych. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej 1995 nr 6 s. 1-8 poz. 27 (m.in. dot. nauczania języka polskiego...) szczegóły 
825.artykuł: Zeler Bogdan: Co czytają poeci? (O intertekstualnej interpretacji utworów poetyckich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1995 nr 14 (1499) s. 72-78 (propozycja interpretacji wierszy Wisławy Szymborskiej (Niektórzy lubią...) szczegóły 
826.artykuł: Zeler Bogdan: Dostrzec człowieka. O szkolnej interpretacji tekstu literackiego. Polonistyka 1996 nr 10 s. 654-658  szczegóły 
827.artykuł: Zgółka Halina, Zgółka Tadeusz: Jak pisać wypracowania?. Nurt [Poznań] 1988 nr 5 s. 11-13  szczegóły 
828.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Utwory epickie dla dzieci i młodzieży w lekturze klas IV-VIII i ich rola w kształtowaniu dojrzałości czytelniczej. Polonistyka 1991 nr 3 s. 143-154  szczegóły 
829.artykuł: Zychowicz Jacek: Polonistyka na rozdrożu. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 44 s. 15 (krytyka szkolnej edukacji literackiej...) szczegóły 
830.artykuł: Żuchowska Wiesława: Zachować i rozwijać to, co naturalne. O pracy nad metaforą z młodszymi dziećmi. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 9-11 (na podstawie utworu Danuty Wawiłow "Kwiat 26"...) szczegóły 
831.artykuł: Żurek Sławomir: Biblia w gimnazjum. O potrzebie i sposobach lektury Pisma Świętego na lekcjach języka polskiego w nowej szkole. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 15-21  szczegóły 
832.artykuł: Żydek-Bednarczuk Urszula: Opowiadanie szkolne w świetle diagnozy dydaktycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 1999 t. 15 (1786) s. 109-119  szczegóły 
833.artykuł: Żytkiewicz Dorota: O nową licealną polonistykę. Polonistyka 1999 nr 8 s. 462 (nt. konieczności zbliżenia procesu dydaktycznego do praktyki życiowej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    książki (alfabet autorów)
834.książka: Chałupczak Henryk: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1918-1939. 1996  szczegóły 
835.książka: Ciesielska-Musameh Róża, Trębska-Kerntopf Anna: Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. 2000  szczegóły 
836.książka: Ciesielska-Musameh Róża, Trębska-Kerntopf Anna: Średniowiecze. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. 1998  szczegóły 
837.książka: Gogolewski Edmond: Szkolnictwo polskie we Francji (1833-1990). 1998  szczegóły 
838.książka: Knopek Jacek, Mól Stanisław: O tworzeniu współczesnej oświaty polonijnej w Grecji. Szkoła im. Romka Strzałkowskiego w Atenach. 1995  szczegóły 
839.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1], Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1999  szczegóły 
840.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 2], Romantyzm, Pozytywizm. 1998  szczegóły 
841.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznwstwa. [T. 3], Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, okres II wojny światowej, okres współczesny. 1999  szczegóły 
842.książka: Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego, Kazimierz Dolny 7-9 X 1993. 1994 (Helena Gasperska: Programy nauczania języka polskiego dla liceum ogóln...) szczegóły 
843.książka: Osipowicz Czesława: Zarys literatury. Starożytność-romantyzm. Podręcznik dla klasy 9. 1996  szczegóły 
844.książka: Oświata polskojęzyczna za granicą - stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały z I Forum Oświaty Polonijnej. 1997 ([M.in. zawiera:] Józef Kwiatkowski: Szkolnictwo polskie na Litwie w la...) szczegóły 
845.książka: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Ekspertów ds. Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Ministrze Edukacji Narodowej, Zespół koordynacyjny Programu Badań Resortowych III-49 w dniach 28-29 czerwca 1989 r. w Warszawie. 1989 (J. Porayski-Pomsta: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach...) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Ewa: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Polonistyka 1990 nr 4 s. 236-237  szczegóły 
846.książka: Sibiga Zygmunt: Kształcenie polonistyczne dzieci i młodzieży w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 1994  szczegóły 
847.książka: Sławatycka Felicja Maria: Polnisch-Literatur-Untericht. Identitaet und Integration - Bremer Modell. 1991  szczegóły 
848.książka: Szkolnictwo polonijne na świecie. Zarys syntezy. 1995 (Albin Koprukowniak: Wprowadzenie. - Ryszard Kucha: Szkolnictwo poloni...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
849.impreza: Ogólnoukraińska olimpiada języka i literatury polskiej dla dzieci polskiego pochodzenia (1995).  szczegóły 
850.impreza: Olimpiada Języka Polskiego i Literatury (1999).  szczegóły 
851.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1993).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: "Moja wierna mowo". Kurier Wileński 1993 nr 50 s. 6  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Pomówmy raz jeszcze o Olimpiadzie. Kurier Wileński 1993 nr 64 s. 4  szczegóły 
852.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1995).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Ładnie opowiadali, gorzej napisali. Kurier Wileński 1995 nr 63 (12594) s. 9  szczegóły 
artykuł: Dzilbo Jan: Przetaczać świat jak skałę złotą. Kurier Wileński 1995 nr 37 (12568) s. 10  szczegóły 
853.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1999).  szczegóły 
854.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (1997).  szczegóły 
855.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2000).  szczegóły 
856.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1994). (w Wileńskiej Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli...) szczegóły 
857.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Jak drzewo z ziemią zrośnięci z mową ojczystą. Kurier Wileński 1997 nr 52 s. 1, 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: VIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 1997 nr 51 s. 1 (not. o uroczystości otwarcia olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Makowska Anna: VIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Kurier Wileński 1997 nr 37 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Naruniec Romuald: Olimpiady polonistycznej ciąg dalszy. Kurier Wileński 1997 nr 78 s. 4 (podsumownie imprezy...) szczegóły 
858.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Ich wielka przygoda z polszczyzną. Kurier Wileński 1998 nr 51 s. 6-7 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Święto mowy ojczystej. Kurier Wileński 1998 nr 48 s. 1 (relacja z uroczystości otwarcia olimpiady...) szczegóły 
859.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1999).  szczegóły 
860.impreza: Warsztaty dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie (1994).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
861.artykuł: Bogdanowicz Janina: W kontekście kultury europejskiej. Kurier Wileński 2000 nr 3 s. 7 (fragm. referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
862.artykuł: Butrymowicz Maria: Polska pozostaje dla nas macierzą a ojczyzną jest Litwa. Polonistyka 1991 nr 1 s. 45-49 (wyw. z wykładowcą z Instytutu Doskonalenia Pracowników Oświaty Litwy, ...) szczegóły 
863.artykuł: Grossman Elwira: Historia literatury czy literatura? Problemy nauczania dziewiętnastowiecznej literatury polskiej studentów obcokrajowców na poziomie średnio zaawansowanym. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 215-222  szczegóły 
864.artykuł: Jedynak Barbara: Dlaczego teatr? O przyszłości teatru w oświacie polonijnej. Rota 1999 nr 4 s. 87  szczegóły 
865.artykuł: Kaleda Algis: Aspekty komparatystyczne. Kurier Wileński 2000 nr 3 s. 7 (fragm. referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
866.artykuł: Karaczun Ryszard: Droga przez mitręgę. Retrospektywny reportaż o budowie polskiej szkoły w Grodnie. Magazyn Polski 1998 nr 1 s. 40-44, nr 2 s. 36-39, nr 3/4 s. 70-73  szczegóły 
867.artykuł: Karcelewa Tamara: Centrum Nauczania Języka Polskiego i Kultury w Brześciu. Rota 1994 nr 1/2 s. 135-136  szczegóły 
868.artykuł: Kultura 1989 nr 49 s. 2 (not. o wprowadzeniu w 50 szkołach na Białorusi lekcji języka i literat...) szczegóły 
869.artykuł: Koprukowniak Albin: Oświata polska na Litwie, w Rumunii i w Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej (1945-1988). x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
870.artykuł: Koprukowniak Albin: Szkoła polska na Litwie. x 1991 ([W ks. zb.:] Na pograniczach. Kultura, ludzie, problemy. Opole 1991 s....) szczegóły 
871.artykuł: Kryszyń Teresa: Sytuacja języka polskiego na współczesnej Białorusi (Problemy uczenia się i nauczania języka polskiego). Acta Baltico-Slavica 1999 t. 24 s. 197-206  szczegóły 
872.artykuł: Masznicz Małgorzata, Stepan Ewa: Kraj staje się dla nas coraz droższy.... Polonistyka 1991 nr 6 s. 404-408 (wyw. z kier. ZG Polskiej Maierzy Szkolnej w Londynie i nauczycielką sz...) szczegóły 
873.artykuł: Miodunka Władysław: Co jest po tamtej stronie języka? (Z profesorem Władysławem Miodunką rozmawia Józef Baran). Sycyna 1997 nr 10 s. 3-4 (wyw. nt. nauczania języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą;...) szczegóły 
874.artykuł: Miodunka Władysław: Podręczniki do nauki języka ojczystego wśród Polonii: stan i potrzeby. Polonistyka 1990 nr 4 s. 170-176  szczegóły 
875.artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Kurs dla slawistów i polonistów. Życie Warszawy 1990 nr 205 s. 2 (not. o rozpoczęciu na Uniwersytecie Warszawskim XXXV Wakacyjnego Kursu...) szczegóły 
876.artykuł: Olszewska Maria: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Poradnik Językowy 1990 z. 4 s. 294-302  szczegóły 
877.artykuł: Ostromęcka-Frączak Bożena: Kształcenie polonistyczne jako element kształcenia slawistycznego. Na przykładzie lektoratu języka polskiego w Lublanie. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1994 z. 5 s. 71-80  szczegóły 
878.artykuł: Ostrówka Małgorzata: Z problematyki szkolnictwa polskiego na Litwie w latach 1993-94. Acta Baltico-Slavica 1996 t. 23 s. 113-123 (język polski i jego nauczanie na terenach, które przed 1939 należały d...) szczegóły 
879.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: "Piękną mamy mowę ojczystą". Krzewienie polszczyzny w skupiskach polonijnych Czechosłowacji i Związku Radzieckiego. Polonistyka 1990 nr 4 s. 177-190  szczegóły 
880.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Godziny czytelnicze. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 14 s. 17 (dot. szkolnictwa polskojęzycznego na Litwie...) szczegóły 
881.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Zanim zbudujemy Dom Polonii. Życie Warszawy 1990 nr 200 s. 3 (o konieczności zorganizowania całorocznego ośrodka kursowego dla naucz...) szczegóły 
882.artykuł: Rakowiecki Jerzy: W polskiej szkole. Przyjaźń 1989 nr 10 s. 3, 8 (nt. działalności polskiej szkoły ogólnokształcącej im. W. Wasilewskiej...) szczegóły 
883.artykuł: Salij Jacek: Język polski na emigracji. Tygodnik Solidarność 1991 nr 4 s. 15 (dot. apelu inspektora do spraw nauki języka polskiego we Francji - pro...) szczegóły 
884.artykuł: Sękowska Elżbieta: Podręczniki i periodyki Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. (Analiza wybranych edycji). Polonistyka 1990 nr 4 s. 213-218  szczegóły 
885.artykuł: Sibiga Zygmunt: Teksty do kształcenia literackiego w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych. Przegląd Polonijny 1994 z. 3 s. 11-118 (omów....) szczegóły 
886.artykuł: Sobocińska Marta: Jak uczyć i oceniać uczniów? O koncepcji nauczania języka ojczystego w szkołach Wielkiej Brytanii. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 39-41  szczegóły 
887.artykuł: Sobotkova Marie: Tekst literacki, jego wersja filmowa w procesie nauczania literatury i kultury polskiej w środowisku czeskim. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 265-272  szczegóły 
888.artykuł: Staroń Krystyna: Nauczanie języka polskiego w Kazachstanie. Rota 1996 nr 1/2 s. 44-49  szczegóły 
889.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Polonistyka 1990 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
890.artykuł: Zygmunt Tomasz: Język polski w niektórych środowiskach amerykańskich. Polonistyka 1990 nr 4 s. 195-200  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
891.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2000).  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
892.konkurs: Konkurs na cykl lekcji języka polskiego "Moja mała ojczyzna" (1996). (do 30 III 1996...) szczegóły 
893.konkurs: Konkurs na scenariusz lekcji z języka polskiego dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich (1996). (nagrody: Ewa Bąk, Bogumiła Fiołek, Monika Podhorecka...) szczegóły 
894.konkurs: "Maturzyści" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
895.konkurs: "Maturzyści '89" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1989).  szczegóły 
896.konkurs: "Maturzyści '90" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1990).  szczegóły 
artykuł: Książczak Zbigniew: Konkurs Matur. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 311-313 (omów. zasad konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Do konkursu "Życia" stanęło 99 maturzystów. Życie Warszawy 1990 nr 150 s. 1 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Jury zakończyło pracę. 21 nagrodzonych i wróżnionych. Życie Warszawy 1990 nr 205 s. 1  szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): "Maturzyści - 90". Życie Warszawy 1990 nr 103 s. 1, nr 109 s. 1, nr 115 s. 1 (ogł....) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): "Maturzyści - 90". Życie Warszawy 1990 nr 129 s. 1-2, nr 133 s. 1, nr 139 s. 2 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Wyniki XVII polonistycznego konkursu "Życia". Życie Warszawy 1990 nr 209 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Moszczeńska Ryszarda, Wesołowska Ludmiła: Uroczyste zakończenie konkursu "Życia". Życie Warszawy 1990 nr 254 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wojda Krystyna: Człowieczeństwo to godność, którą należy zdobywać. Życie Warszawy 1990 nr 210 s. 3 (pokonkursowe refleksje...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 253 s. 3 (praca nagrodzona...) szczegóły 
897.konkurs: "Maturzyści' 91" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1991).  szczegóły 
898.konkurs: "Maturzyści '92" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1992).  szczegóły 
899.konkurs: "Maturzyści '93" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1993).  szczegóły 
900.konkurs: "Maturzyści '94" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1994).  szczegóły 
901.konkurs: "Maturzyści' 95" - konkurs na najlepsze prace maturalne z języka polskiego (za 1995).  szczegóły 
902.konkurs: "Mickiewiczowskie inspiracje" - konkurs na scenariusz edukacyjny (lekcja szkolna, lekcja muzealna, program wycieczki) przeznaczony do realizacji przez nauczycieli polskich i polonijnych (1998). (termin nadsyłania prac: 30 V 1998...) szczegóły 
903.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1998; edycja XXVIII).  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: Finał XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Konkursu Mickiewiczowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 132-134  szczegóły 
artykuł: Tarnacki Jerzy: XXVIII OLiJP i Konkurs Mickiewiczowski. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 133 (nt. eliminacji okręgowych Dolnego Śląska...) szczegóły 
904.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny "Moja mała ojczyzna" - w dziedzinie prób literackich, recytacji, fotografii, plastyki (1995). (nagrody i wyróżnienia w dziedzinie prac literackich: Anna Chmurska, Ma...) szczegóły 
905.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny "Moja mała ojczyzna" - w dziedzinie prób literackich, recytacji, fotografii, plastyki (1996).  szczegóły 
906.konkurs: Ogólnopolski konkurs Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów na popularyzowanie współczesnej poezji na lekcjach języka polskiego (1995). (nagrody: Małgorzata Jankowska, Irena Mądzik, Bernard Najdek, Paweł Wys...) szczegóły 
907.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1996; edycja XXVI).  szczegóły 
908.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1997; edycja XXVII).  szczegóły 
909.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chachulska Bernadetta: Polonistyczne spotkania na szczycie. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 175-182 (sprawozdanie...) szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
910.artykuł: Inglot Mieczysław: Olimpiada jako zadanie i wyzwanie edukacyjne. Polonistyka 2000 nr 6 s. 331-336  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
911.książka: Doroszkiewicz Elżbieta, Tetelewska-Iwańska Halina: Sprawdziany i konkursy polonistyczne. Opracowanie zbiorowe. 1992  szczegóły 
912.książka: Karulak Krzysztof: Matura z języka polskiego. Prace pisemne i kryteria oceny. Pokłosie I wojewódzkiego konkursu "Matura '95". 1996  szczegóły 
913.książka: Olimpiada Literatury i Jezyka Polskiego. Informator oraz tematyka eliminacji I, II i III stopnia. 1992 (Aut. tematów [część historycznoliteracka]: Grażyna Borkowska, Alina Br...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    książki (alfabet autorów)
914.książka: Ambrożewicz Paola, Zajkowska Halina: Lektury klasy VII. 1995  szczegóły 
915.książka: Bugajska Teresa, Pasek Anna, Tetelewska-Molendys Halina: Lektury czwartoklasisty. Ćwiczenia i teksty. 1994  szczegóły 
916.książka: Bugajska Teresa, Tetelewska-Molendys Halina: Lektury szóstoklasisty. Ćwiczenia, teksty, krzyżówki. 1996  szczegóły 
917.książka: Gancarczyk Marian: Lektury dla klas 4-8. Próby interpretacji - w wyborze. 1994  szczegóły 
918.książka: Handke Ryszard: W świecie tekstów i wartości. Szkice z teorii lektury. 1991  szczegóły 
919.książka: Koryl Janusz: Lektury z języka polskiego. Notatki przed maturą. 1996  szczegóły 
920.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 6. 1998  szczegóły 
921.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 7. 1998  szczegóły 
922.książka: Kozioł Halina, Maj Wojciech: Opracowanie lektur. Język polski, klasa 8. 1998  szczegóły 
923.książka: Kupczyńska Mirosława: Możliwości wykorzystania lektur w klasach I-III w integracji wewnątrzprzedmiotowej i międzyprzedmiotowej. 1998 (Klasa I: Lektura "Cudaczek Wyśmiewaczek" Julii Duszyńskiej. - Klasa II...) szczegóły 
924.książka: Laskowska Regina, Szymańska Maria A.: Lektura szkolna w klasach 1-3. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. 1994  szczegóły 
925.książka: Lech Ewa, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas 1 gimnazjum. 2000  szczegóły 
926.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas czwartych. 1999 ([Streszczenia, problematyka, charakterystyka postaci, budowa utworów, ...) szczegóły 
927.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas piątych. 1999 ([opracowania lektur dla klas 5 sześcioletnich szkół podstawowych: stre...) szczegóły 
928.książka: Lech Marta, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas szóstych. 1999 ([Streszczenia, problematyka, charakterystyka postaci, budowa utworów, ...) szczegóły 
929.książka: Maj Wojciech, Pawlik Ewa: Opracowanie lektur. Język polski, kl. VII. 1998  szczegóły 
930.książka: Nowacka Teresa: Lektury szkoły podstawowej. Klasa 7: streszczenia, problematyka. 1998  szczegóły 
931.książka: Nowacka Teresa: Streszczenia, problematyka - lektury szkoły podstawowej. Kl 8. 1996  szczegóły 
932.książka: Omówienie lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Odpowiedzi na pytania podręcznika. 1994  szczegóły 
933.książka: Omówienie lektur szkolnych dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Lektury obowiązkowe i uzupełniające wraz z komentarzem i objaśnieniami. 1994  szczegóły 
934.książka: Pasterniak Wojciech: Organizacja procesu poznawania lektury szkolnej. 1991  szczegóły 
935.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas 1-3. 1998  szczegóły 
936.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 4. 1995 (szkoła podstawowa...) szczegóły 
937.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 5. 1995 (Szkoła podstawowa; streszczenia utworów, charakterystyki najważniejszy...) szczegóły 
938.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 6. 1995 (Streszczenia utworów, charakterystyki najważniejszych postaci, główne ...) szczegóły 
939.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 6 do 8. 1994  szczegóły 
940.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 7. 1995 (Streszczenia utworów, charakterystyki najważniejszych postaci, główne ...) szczegóły 
941.książka: Poznański Jacek: Omówienia lektur dla klas 8. 1995 (Streszczenia utworów, charakterystyki najważniejszych postaci, główne ...) szczegóły 
942.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas czwartych. 1998  szczegóły 
943.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas piątych. 1998  szczegóły 
944.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas pierwszych. 1998  szczegóły 
945.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas siódmych. 1998  szczegóły 
946.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas szóstych. 1998  szczegóły 
947.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienia lektur dla klas trzecich. 1998  szczegóły 
948.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Omówienie lektur dla klas drugich. 1998  szczegóły 
949.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas 2 gimnazjum. 2000  szczegóły 
950.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Opracowania lektur dla klas od 1 do 3 gimnazjum. 2000  szczegóły 
951.książka: Poznański Jacek: Opracowania lektur dla klas pierwszych gimnazjalnych. 1999  szczegóły 
952.książka: Poznański Jacek: Opracowania lektur dla uczniów klas ósmych. 1999  szczegóły 
953.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Słownik lektur dla klas 1-3 gimnazjum. 2000  szczegóły 
954.książka: Poznański Jacek: Streszczenia lektur dla klas 1-3 szkoły podstawowej. 1995  szczegóły 
955.książka: Rosół Krystian: Lektury w klasie IV szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
956.książka: Rosół Krystian: Lektury w klasie V szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
957.książka: Rosół Krystian, Zacharzewska Jadwiga: Lektury w klasie VI szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
958.książka: Rosół Krystian: Lektury w klasie VII szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
959.książka: Rosół Krystian: Lektury w klasie VIII szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1994  szczegóły 
960.książka: Rosół Krystian: Streszczenia lektur do klasy II szkoły podstawowej. Poradnik dla uczniów i ich rodziców. Wykaz lektur i ich streszczenia, informacje o pisarzach. 1995  szczegóły 
961.książka: Rosół Krystian: Streszczenia lektur w klasie IV szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1995  szczegóły 
962.książka: Rosół Krystian: Streszczenia lektur w klasie V szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1995  szczegóły 
963.książka: Rosół Krystian: Streszczenia lektur w klasie VI szkoły podstawowej. Szczegółowe streszczenia lektur obowiązkowych i uzupełniających. Przykładowe wypracowania oraz informacje o pisarzach. 1995  szczegóły 
964.książka: Spróbujmy polubić lektury szkolne. Niekonwencjonalne spojrzenie na nowe lektury w programie języka polskiego kl. IV-VIII, autorstwa polonistów z Krakowa i Łodzi. Praca zbiorowa. 1992 ([Propozycje metodyczne do klas IV-VIII. - Propozycje tematów lekcyjnyc...) szczegóły 
965.książka: Szurczak Anna: Lektury licealistów. 1998 (Cz. 1. Syntezy, 1998, 84 s.
Cz. 2. Interpretacje utworów prozators...)
 szczegóły 
966.książka: Tomasik Agnieszka: Przewodnik po lekturach dla gimnazjalistów. 2000  szczegóły 
967.książka: Tomaszewski Feliks: Magia lektury. Interpretacje utworów literackich w szkole średniej. 1990  szczegóły 
968.książka: Wach Alicja: Dwudziestolecie międzywojenne. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
969.książka: Wach Alicja: Młoda Polska. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
970.książka: Wach Alicja: Pozytywizm. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
971.książka: Wach Alicja: Renesans, barok, oświecenie. Język polski - omówienie lektur. 2000  szczegóły 
972.książka: Wach Alicja: Romantyzm. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
973.książka: Wach Alicja: Starożytność - średniowiecze. Język polski - omówienia lektur. 2000  szczegóły 
974.książka: Zadania do lektury dla klas 7-8 szkoły podstawowej. Praca zbiorowa. 1996 ([Zawiera oprac. lektur szkolnych; aut.:] Józef Ambroszko, Stanisław Br...) szczegóły 
975.książka: Ziółkowska-Sobecka Marta: Zeszyt lektur ucznia klasy piątej. 1999  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
976.artykuł: Andrusiewicz Piotr: Zadajmy lekturę polonistom. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 40-43 (nt. właściwego doboru książek lekturowych...) szczegóły 
977.artykuł: Badowska Alicja: Przyszłe liceum. Polonistyka 1999 nr 8 s. 461 (jakie powinny być lektury z języka polskiego...) szczegóły 
978.artykuł: Baluch Alicja: Tematyczne ujęcie lektury na podstawie "Dziadka do orzechów" E.T.A. Hoffmanna. Polonistyka 1991 nr 8 s. 484-491  szczegóły 
979.artykuł: Błoński Jan: "By klasyka i współczesność nie zmieniły się w nudną skamielinę". Polonistyka 1992 nr 4 s. 239-245 (wyw. nt. kanonu lektur z prozy po 1945; rozm. Stanisław Bortnowski...) szczegóły 
980.artykuł: Bogusz Bogusław: Miłość czy egoizm? O dobieraniu lektur. Polonistyka 1997 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
981.artykuł: Bortnowski Stanisław: Czy arcydzieło skazane na banicję?. Polonistyka 1993 nr 3 s. 174-176 (czy "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza powinien być w kanonie lektur szko...) szczegóły 
nawiązanie: Szaroleta Małgorzata: Polonistyka 1993 nr 10 s. 621-622 (list do red....) szczegóły 
982.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zbrodnia w klasie szóstej. Polonistyka 1997 nr 7 s. 435 (fel. nt. lektur zawierających sceny okrutne, m.in. dot. "Balladyny" Ju...) szczegóły 
983.artykuł: Bugajski Leszek: Ludzie i lektury. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 18 s. 15  szczegóły 
984.artykuł: Czego Jaś nie przeczyta, tego.... Gazeta Wyborcza 1992 nr 224 s. 8-9 (wypow. nt. nowych lektur: Zbigniew Bieńkowski, Mieczysława Buczkówna, ...) szczegóły 
985.artykuł: Gajewska Halina: "Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy...". Polonistyka 1998 nr 9 s. 626-627 (nt. reformy oświaty, m.in. dot. doboru lektur...) szczegóły 
986.artykuł: Gałuszka Władysława: Zachęcić i "zmusić" do czytania lektur. Polonistyka 1995 nr 5 s. 340-344  szczegóły 
987.artykuł: Gawęcka Kalina: Do kogo ta mowa?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 13 s. 5 (nt. problemu powagi w lekturach szkolnych...) szczegóły 
988.artykuł: Grochowska Magdalena: Chodzenie po szczytach (Dlaczego nie lubią lektur?). Głos Nauczycielski 1989 nr 5 s. 7 (dot. uczniów liceum...) szczegóły 
989.artykuł: Handke Ryszard: Lektura jako poznanie i samopoznanie. Polonistyka 1997 nr 1 s. 21-25 (wpływ lektur szkolnych na rozwój osobowości ucznia...) szczegóły 
990.artykuł: Kalinowski Piotr: Współczesna polska szkoła, to wciąż szkoła z "Ferdydurke" (O czym mówi "Stowarzyszenie Umarłych Poetów?"). Trybuna 1997 nr 264 s. 15 (refleksje nt. wiedzy wynoszonej przez uczniów ze szkoły na podstawie k...) szczegóły 
991.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Literatura staropolska (Lektury i zagadnienia). Rota 1993 nr 1 s. 42 (spis lektur i propozycja tematów lekcyjnych...) szczegóły 
992.artykuł: Korulska Ewa: Naprawdę polubić czytanie. O lekturach w starszych klasach szkoły podstawowej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 47-51  szczegóły 
993.artykuł: Korzeniowska Ewa, Perz Przemysław: Czytam niektóre lektury szkolne... Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 41-48 (nt. znajomości wśród młodzieży lektur szkolnych...) szczegóły 
994.artykuł: Korzeniowska Ewa, Perz Przemysław: Gdyby to ode mnie zależało... (Młodzież o lekturach szkolnych). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 49-58 (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas maturalnych...) szczegóły 
995.artykuł: Korzeniowska Ewa, Perz Przemysław: Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych o programie i lekturach szkolnych. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 68-75 (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów...) szczegóły 
996.artykuł: Kowalczykowa Alina: Otwieram dyskusję. Ex Libris 1992 nr 19 s. 1, 3 (nt. proponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej doboru lektur ...) szczegóły 
997.artykuł: Kowalczykowa Alina: Zawołano ogromnym głosem. Gazeta Wyborcza 1999 nr 24 s. 7 (wywiad nt. kanonu lektur; rozm. Wojciech Staszewski; z not....) szczegóły 
998.artykuł: Kozołub Ludwik: Zgrzebna codzienność. Polonistyka 1992 nr 2 s. 104-107 (nt. znajomości przez uczniów lektur z lit. współcz....) szczegóły 
999.artykuł: Krassowski Maciej: Program czy pogrom?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 15 s. 1  szczegóły 
1000.artykuł: Krassowski Maciej: Szkoła czy szkółka?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 1,4 (dotyczy propozycji nowego zestawu lektur szkolnych, który ma obowiązyw...) szczegóły 
polemika: Kąkiel Małgorzata: Mniej, lepiej, inaczej. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 8 (nt. doboru lektur szkolnych...) szczegóły 
polemika: Orliński Wojciech: Szkoła profesora Pimki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 8 (nt. modyfikacji zestawu szkolnych lektur obowiązkowych...) szczegóły 
1001.artykuł: Lektury zalecane. Polonistyka 1998 nr 5 dod. specjalny s. 39-42 (spis lektur do szkoły podstawowej i gimnazjum...) szczegóły 
1002.artykuł: Miłkowski Tomasz: Lektury szkolne u fryzjera. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 35 s. 16 (dot. doboru lektur...) szczegóły 
1003.artykuł: Myrdzik Barbara: Lektura jako dialog. Jak rozmawiać o tekstach literackich na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 80-88  szczegóły 
1004.artykuł: Nyczek Tadeusz: Wtóra śmierć Antygony. Książki. Gazeta 1998 nr 10 s. 12 (nt. roli dobrego przekładu w przypadku lektur szkolnych...) szczegóły 
1005.artykuł: Odra 1992 nr 10 s. 112 (not. nt. zestawu lektur w nowym programie...) szczegóły 
1006.artykuł: Ratajczak Wiesław: Skreślić?. Polonistyka 1993 nr 5 s. 304 (list do red. nt. ewentualnego wykreślenia "Pana Tadeusza" Adama Mickie...) szczegóły 
1007.artykuł: Staszewski Wojciech: Lektury' 97. Gazeta Wyborcza 1996 nr 289 s. 1 (nt. nowego kanonu lektur szkolnych...) szczegóły 
nawiązanie: Chrząstowska Bożena: Skuteczna metodologia. Tygodnik Powszechny 1996 nr 51/52 s. 4 (list do red....) szczegóły 
1008.artykuł: Stróżyński Klemens: Rozbieranie fortyfikacji. Czas Kultury 1992 nr 36/37 s. 74-75 (nt. celu nauki jęz. polskiego, gł. o lekturach szkolnych...) szczegóły 
1009.artykuł: Szczepańska Mariola: Samodzielne czytanie lektur przez uczniów klas III (Sprawdziany). Życie Szkoły 1989 nr 6 s. 369-373  szczegóły 
1010.artykuł: Szefler Elżbieta: Uwag kilka o zmianach w zestawach lektur szkolnych klas I-III. Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 10 s. 8-11  szczegóły 
1011.artykuł: Szurczak Anna: O literaturze sensacyjno-kryminalnej w szkole. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 1 (1998/1999) s. 58-77 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
1012.artykuł: Tambor Jolanta: Kosmiczne szlaki literatury. Polonistyka 1989 nr 3 s. 209-215 (nt. lektur w IV klasie szkoły podstawowej...) szczegóły 
1013.artykuł: Tumiłowicz Bronisław: Latarki pod kołdrą (Lektury - worek bez dna?). Aneks Trybuny 1998 nr 16 s. 1, 6-7 (nt. kanonu lektur w nowym programie nauczania...) szczegóły 
1014.artykuł: Warząchowska Bogumiła: Odbiór lektury w nauczaniu języka polskiego w szkole. Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 7/8 s. 11-13  szczegóły 
1015.artykuł: Żelasko Agnieszka: Mroczne sekrety szkolnych lektur. Gazeta Wyborcza 1996 nr 33 s. 5 (nt. drastyczności niektórych lektur do szkoły podstawowej...) szczegóły 
1016.artykuł: Żuchowska Wiesława: Lista lektur w klasachv IV-VI. Glosa do programu autorskiego. Polonistyka 1994 nr 9 s. 553-557  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
1017.książka: Abramowska Janina: Jan Kochanowski. 1994  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 175 (not....) szczegóły 
1018.książka: Adach Artur, Świdurska Jolanta: Piszemy maturę. Język polski. 1999  szczegóły 
1019.książka: Adamiec Anna: O krasnoludkach i o sierotce Marysi na podstawie baśni Marii Konopnickiej. 1997  szczegóły 
1020.książka: Adamiec Anna: W pustyni i w puszczy. Na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. 1998  szczegóły 
1021.książka: Adamiec Anna, Drewa Arkadiusz: Z literaturą za pan brat. Literacki samouczek ósmoklasisty, czyli wszystko to, co uczeń szkoły podstawowej wiedzieć powinien o literaturze. 1998  szczegóły 
1022.książka: Adamiec Marek: Cyprian Norwid - poeta, dramaturg, myśliciel. 1994  szczegóły 
1023.książka: Adamiec Marek: Wiersze Zbigniewa Herberta. 1994  szczegóły 
1024.książka: Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec". 1995  szczegóły 
1025.książka: Antoine de Saint-Exupery "Mały książę". 1995  szczegóły 
1026.książka: Augustynek Piotr: Język polski w pigułce. Dla kandydatów do szkół średnich. 1998 ([M.in. rozdziały:] Przegląd wiadomości z teorii historii literatury: D...) szczegóły 
1027.książka: Balcerzan Edward: Liryka Juliana Przybosia. 1989  szczegóły 
1028.książka: Banasiak Renata: Tematy i zagadnienia maturalne z języka polskiego. Matura'97. 1997  szczegóły 
1029.książka: Bartnicka Maria: Literacka baza danych. Materiały pomocnicze dla uczniów szkół średnich. 1998 (Cz. 6: Współczesność....) szczegóły 
1030.książka: Bartnicka Maria, Lisiecka Zofia: Literacka baza danych. Wiadomości, informacje, biogramy, cytaty, szkice, eseje, analizy, interpretacje. 1997 (
Cz. 1: Średniowiecze, odrodzenie, barok, oświecenie w literaturze ...)
 szczegóły 
1031.książka: Bartnicka Maria: Literatura w tekstach dyktand. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 1995  szczegóły 
1032.książka: Bartosz Anna: Literatura polska w pigułce. 1999  szczegóły 
1033.książka: Bąk Janusz: Język polski. Nowy egzamin wstępny do szkoły średniej. 1998  szczegóły 
1034.książka: Beciński Ludwik: Mała Apokalipsa - Tadeusz Konwicki. 1999  szczegóły 
1035.książka: Beciński Ludwik: Zdążyć przed Panem Bogiem - Hanna Krall. 1999  szczegóły 
1036.książka: Belina Sabina: Lirycy starożytnej Grecji. 1994  szczegóły 
1037.książka: Bez korepetycji. Nie obawiaj się egzaminu wstępnego z języka polskiego do szkoły średniej. 1996 ([Autorzy zestawów ćwiczeń:] Teresa Bulksa, Teresa Kowalik-Gąska, Elżbi...) szczegóły 
1038.książka: Bez korepetycji. Nie obawiaj się egzaminu wstępnego z języka polskiego do szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1995 ([Tematy egzaminu wstępnego z języka polskiego do szkół średnich przepr...) szczegóły 
1039.książka: Biała Alina: Słownik literacki. Od teorii do literatury. Terminy, przykłady, interpretacje. 1997  szczegóły 
1040.książka: Bobrowski Antoni: Poezja starożytnej Grecji i Rzymu. 1998  szczegóły 
1041.książka: Boccaccio Giovanni: Dekameron. Wybór dla szkół. 1995  szczegóły 
1042.książka: Bojczewska Teresa: Język polski. Gimnazjum klasa II. Materiały pomocnicze dla ucznia. 2000  szczegóły 
1043.książka: Bojczewska Teresa: Repetytorium z literatury dla szkół średnich. Pozytywizm, modernizm, dwudziestolecie międzywojenne, okres wojny i okupacji, wspołczesność. 1998  szczegóły 
1044.książka: Bojczewska Teresa: Repetytorium z literatury dla szkół średnich. Świat starożytny, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm. 1998  szczegóły 
1045.książka: Bojczewska Teresa: Ściąga z języka polskiego dla szkoł średnich. 1998 ([Z.] 6: Romantyzm....) szczegóły 
1046.książka: Bojczewska Teresa: Ściąga z języka polskiego dla szkół średnich. 1996 ([Z.] 1: Starożytność. 1996, 91 s. [Z.] 2: Średniowiecze. 1996, 72 s. [...) szczegóły 
1047.książka: Bojczewska Teresa: Ściąga z języka polskiego dla szkół średnich. 1997 (
[Z.] 8. Młoda Polska....)
 szczegóły 
1048.książka: Bojczewska Teresa: Ściąga z języka polskiego dla szkół średnich. 1998 ([Z.] 7: Pozytywizm....) szczegóły 
1049.książka: Bolecki Włodzimierz: "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 1994  szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Herling-Grudziński w BAL-u. Polonistyka 1994 nr 9 s. 568-569  szczegóły 
1050.książka: Bolecki Włodzimierz: "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. 1997  szczegóły 
1051.książka: Bolesław Prus "Anielka". 1995  szczegóły 
1052.książka: Bonarek Aniela: Ściągi dla licealistów z literatury. 1993 (Z. 4: Pozytywizm, Młoda Polska...) szczegóły 
1053.książka: Bonarek Aniela: Ściągi dla licealistów z literatury. 1993 (Z. 2: Barok, Oświecenie...) szczegóły 
1054.książka: Bonarek Aniela: Ściągi dla licealistów z literatury. 1994 (Z. 2: Barok, Oświecenie...) szczegóły 
1055.książka: Bonarek Aniela, Rusin Wiesława: Ściągi dla licealistów z literatury. 1994 (Z. 1: Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie...) szczegóły 
1056.książka: Borowiec Barbara, Kątny Marek: "Szatan z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego. 1999  szczegóły 
1057.książka: Bortnowski Stanisław: Ferdydurkizm czyli Gombrowicz w szkole. 1994  szczegóły 
recenzja: Guderian-Czaplińska Ewa: "Martwe pole pozornego istnienia". Polonistyka 1995 nr 5 s. 370-372  szczegóły 
1058.książka: Brudnicki Jan Zdzisław: Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz". 1992  szczegóły 
1059.książka: Brudnicki Jan Zdzisław: Miron Białoszewski. Sylwetka twórcza autora, analiza wybranych wierszy, biografia. 1995  szczegóły 
recenzja: Białoszewski nieupozowany. Radostowa 1998 nr 6 s. 31  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Białoszewski w pigułce. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 20  szczegóły 
1060.książka: Brudnicki Jan Zdzisław: Stefan Żeromski "Przedwiośnie". 1991  szczegóły 
1061.książka: Brudnicki Jan Zdzisław: Stefan Żeromski "Przedwiośnie". 1990  szczegóły 
1062.książka: Budrewicz Tadeusz: Wiersze pozytywistów. 2000 (Wstęp. ?Niepoetycka epoka" pełna wierszy. - Perkalikowe wzruszenie. A...) szczegóły 
1063.książka: Bujnicki Tadeusz, Helman Alicja: "Potop" Henryka Sienkiewicza. 1994  szczegóły 
1064.książka: Bujnicki Tadeusz: Wiersze Władysława Broniewskiego. 1992 ([Zawiera analizy następujących utworów: Listopady, Łódź, Ballada o pl...) szczegóły 
1065.książka: Butkiewicz Maria: Literatura pozytywizmu. 1994  szczegóły 
1066.książka: Cel Krystyna: Kazimierz Moczarski - Rozmowy z katem. 1995  szczegóły 
1067.książka: Cel Krystyna: Tadeusz Konwicki Mała apokalipsa. 1994  szczegóły 
1068.książka: Chojka Joanna: Dramaturgia Sławomira Mrożka. Tango, Emigranci. 1994  szczegóły 
1069.książka: Chrząstowska Bożena: Poezje Czesława Miłosza. 1998  szczegóły 
1070.książka: Chrząstowska Bożena: Poezje Czesława Miłosza. 1993  szczegóły 
1071.książka: Chwalińska Teresa: Język polski. Od starożytności do oświecenia. 1993  szczegóły 
1072.książka: Chwalińska Teresa: Język polski. Romantyzm, pozytywizm. 1993  szczegóły 
1073.książka: Cierechowicz Aneta: Śladami tematów literackich. Przewodnik ośmioklasisty. Zeszyt ćwiczeń. 1996  szczegóły 
1074.książka: Cieśla-Korytowska Maria: "Dziady" Adama Mickiewicza. 1995  szczegóły 
1075.książka: Cieśla-Korytowska Maria: "Dziady" Adama Mickiewicza. 1998  szczegóły 
1076.książka: Cudak Romuald: Czytając Białoszewskiego. 1999 ([Zawiera wiersze Mirona Białoszewskiego z ich analizą]....) szczegóły 
1077.książka: Cykowska Magdalena: "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. 1994  szczegóły 
1078.książka: Czapliński Przemysław: Tadeusz Konwicki. 1994  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Danuta: Konwicki czytany dzisiaj. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 1 s. 222-226  szczegóły 
recenzja: Smulski Jerzy: Konwicki czytany dzisiaj. Twórczość 1995 nr 3 s. 109-111  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Czytany dzisiaj. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 28 s. 21  szczegóły 
1079.książka: Czekalińska Daniela: Od Sofoklesa do Gombrowicza. Syntezy epok, rodzajów, problemów. 1994 (Cz. 1....) szczegóły 
1080.książka: Czekalińska Daniela, Ginter Maria: Przewodnik ucznia klasy VIII - język polski. Analizy wierszy, omówienia lektur, wzory wypracowań. 1996  szczegóły 
1081.książka: Czyżak Agnieszka: Kazimierz Brandys. 1998  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 376 (not....) szczegóły 
1082.książka: Dauksza-Krupińska Maria: Aleksander Puszkin - Eugeniusz Oniegin. 1991  szczegóły 
1083.książka: Dauksza-Krupińska Maria: Antoni Czechow - Opowiadania. 1991  szczegóły 
1084.książka: Dauksza-Krupińska Maria: Iwan Turgieniew - "Ojcowie i dzieci". 1991  szczegóły 
1085.książka: Domagalski Rene Marek: Sposób na dobre wypracowanie. Ćwiczenia w doskonaleniu podstawowych form wypowiedzi pisemnej. 2000  szczegóły 
1086.książka: Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. 1999  szczegóły 
1087.książka: Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. 1998  szczegóły 
1088.książka: Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. 1998  szczegóły 
1089.książka: Drabarek Barbara, Falkowski Jacek, Rowińska Izabella: Szkolny słownik motywów literackich. 2000  szczegóły 
1090.książka: Drewnowski Tadeusz: "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej. 1993  szczegóły 
1091.książka: Drzał Małgorzata: Barok, oświecenie. 1998 ([Najważniejsze pojęcia epoki. Wszystkie ważniejsze lektury: treść, pro...) szczegóły 
1092.książka: Drzał Małgorzata: [Dwudziestolecie] XX-lecie. Powtórka z literatury. 1998 ([Najważniejsze pojęcia epoki. Wszystkie ważniejsze lektury: treść, pro...) szczegóły 
1093.książka: Drzał Małgorzata: Młoda Polska. 1998 ([Najważniejsze pojęcia epoki. Wszystkie ważniejsze lektury: treść, pro...) szczegóły 
1094.książka: Drzał Małgorzata: Pozytywizm. 1998 ([Najważniejsze pojęcia epoki. Wszystkie ważniejsze lektury: treść, pro...) szczegóły 
1095.książka: Drzał Małgorzata: Romantyzm. 1998 ([Najważniejsze pojęcia epoki. Wszystkie ważniejsze lektury: treść, pro...) szczegóły 
1096.książka: Dworniczak Agnieszka: Stanisław Grochowiak. 2000  szczegóły 
1097.książka: Eustachiewicz Lesław: "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza. 1994  szczegóły 
1098.książka: Eustachiewicz Lesław: "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza. 1997  szczegóły 
1099.książka: Eustachiewicz Lesław: "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. 1998  szczegóły 
1100.książka: Eustachiewicz Lesław: "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. 1991  szczegóły 
1101.książka: Falkowski Stanisław: Lekcje literatury. 1998  szczegóły 
1102.książka: Fredro Aleksander: Zemsta. Ilustracje, objaśnienia, ćwiczenia. 1999  szczegóły 
1103.książka: Fręś Jan Andrzej: Maturalne syntezy literackie. 1999  szczegóły 
1104.książka: Galant Jan: Marek Hłasko. 1996  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331 (not....) szczegóły 
1105.książka: Gancarczyk Marian: Piękny jest świat. Poezja krajobrazowa - dla dzieci i młodzieży, próby interpretacji. 1998  szczegóły 
1106.książka: Gancarczyk Marian: Poeta jak motyl. Wiersze Józefa Ratajczaka - dla dzieci i młodzieży, próby interpretacji. 1998  szczegóły 
1107.książka: Gancarczyk Marian: Proza dla dzieci. 1993 ([Analizy interpretacjne utworów dla dzieci:] Krystyna Artyniewicz: "Pr...) szczegóły 
1108.książka: Garsztka Tadeusz, Olszowska Gabriela: Napisz na szóstkę. Rzecz o sztuce pisania prac literackich - opowiadań, charakterystyk, rozprawek a także artykułów, reportaży, esejów i innych atrakcyjnych form. Vademecum dla uczniów szkół podstawowych i średnich przed egzaminami wstępnymi i maturami. 1998  szczegóły 
1109.książka: Gąsior Agata: Repetytorium z języka polskiego. Zawiera omówienia wszystkich epok literackich wraz z charakterystyką twórczości pisarskiej. 1993  szczegóły 
1110.książka: Gąsior Agata: Repetytorium z języka polskiego. Zawiera omówienie wszystkich epok literackich wraz z charakterystyką twórczości pisarskiej. 1994  szczegóły 
1111.książka: Głowiński Michał: "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. 1991  szczegóły 
1112.książka: Głowiński Michał: "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. 1995  szczegóły 
1113.książka: Głowiński Michał: Wiersze Bolesława Leśmiana. 1992  szczegóły 
1114.książka: Golec Jerzy: Powtórka z literatury polskiej. Tematy przekrojowe dla licealistów. 1995  szczegóły 
1115.książka: Goliński Janusz, Mazurkiewicz Roman, Wilczek Piotr: Szkolny słownik literatury staropolskiej. 1999  szczegóły 
1116.książka: Górnicki Jarosław: Jak napisać maturę z języka polskiego? Poradnik nie tylko dla uczniów klas maturalnych. 1997  szczegóły 
1117.książka: Grabowska Gustawa: Bolesław Prus - Placówka. 1991  szczegóły 
1118.książka: Grajewska Katarzyna: Gotowe wypracowania z języka polskiego dla szkół średnich. Cz. 4.  szczegóły 
1119.książka: Grajewska Katarzyna: Jak przygotować się do matury z języka polskiego. Poradnik. 1997  szczegóły 
1120.książka: Grajewska Katarzyna: Jak przygotować się do matury z języka polskiego. Poradnik. 1999  szczegóły 
1121.książka: Gręzak Janina: Literatura dwudziestolecia. 1918-1939. 1994  szczegóły 
1122.książka: Grzesiak Ewa, Łopata Andrzej: Język polski. Repetytorium, testy. 1999  szczegóły 
1123.książka: Grześkowiak Radosław: Jan Andrzej Morsztyn - poeta konceptu. 1994  szczegóły 
1124.książka: Gubernat Irena: Stanisław Wyspiański - "Noc listopadowa". 1991  szczegóły 
1125.książka: Handke Ryszard: Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej. 1991  szczegóły 
1126.książka: Henryk Sienkiewicz "Krzyżacy". 1995  szczegóły 
1127.książka: Henryk Sienkiewicz "Krzyżacy". Szczegółowe opracowanie lektury. 1992  szczegóły 
1128.książka: Henryk Sienkiewicz "W pustyni i w puszczy". 1995  szczegóły 
1129.książka: Hnatiuk Iwona, Kubisa-Ślipko Anna: Opracowanie lektur szkolnych dla klasy V i VI. Streszczenia, problematyka wraz z wzorami wypracowań uczniowskich. 1997  szczegóły 
1130.książka: Hnatiuk Iwona, Kubisa-Ślipko Anna: Opracowanie lektur szkolnych dla klasy VII i VIII. Streszczenia, problematyka wraz z wzorami wypracowań uczniowskich. 1997  szczegóły 
1131.książka: Hutnikiewicz Artur: "Przedwiośnie" Żeromskiego. 1994  szczegóły 
1132.książka: Ihnatowicz Ewa: Eliza Orzeszkowa "Opowiadania". 1991  szczegóły 
1133.książka: Inglot Jacek, Mertuszka Robert: Pokochać Fredrę. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 1996  szczegóły 
1134.książka: Inglot Jacek: Polubić Słowackiego. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 1997  szczegóły 
1135.książka: Inglot Jacek: Poznać Sienkiewicza. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 1997  szczegóły 
1136.książka: Inglot Jacek: Zrozumieć Mickiewicza. Przewodnik literacki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 1996  szczegóły 
1137.książka: Inglot Mieczysław: "Kordian" Juliusza Słowackiego. 1993  szczegóły 
1138.książka: Inglot Mieczysław: Między romantyzmem a współczesnością. Poezja w szkole - od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej. 1997 (1. Analiza poszczególnych utworów: "Romantyczność" Adama Mickiewicza j...) szczegóły 
1139.książka: Inglot Mieczysław: "Zemsta" Aleksandra Fredry. 1995  szczegóły 
1140.książka: Irena Jurgielewiczowa "Ten obcy". 1995  szczegóły 
1141.książka: Iwanowicz Małgorzata: Sztuka pisania wypracowań. Opowiadanie. Poradnik z ćwiczeniami dla uczniów. 2000  szczegóły 
1142.książka: Jabłoński Romuald Marek: Baczyński, Różewicz, Herbert, Twardowski. Lekcje poezji w szkole podstawowej. 1994  szczegóły 
1143.książka: Jan Kochanowski "Odprawa posłów greckich". 1995  szczegóły 
1144.książka: Janus Rafał: Gabriel Garcia Marquez - Sto lat samotności. 1991  szczegóły 
1145.książka: Januszewski Tomasz: Słownik pisarzy i lektur. Dla szkół podstawowych. 1994  szczegóły 
1146.książka: Januszewski Tomasz: Słownik pisarzy i lektur dla szkół podstawowych. 1995  szczegóły 
recenzja: Michalski Kamil: Wszystko dla ucznia. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 39 s. 21  szczegóły 
1147.książka: Januszewski Tomasz: Słownik pisarzy i lektur dla szkół średnich. 1995  szczegóły 
1148.książka: Januszewski Tomasz: Słownik pisarzy, lektur i terminów literackich. Dla szkół podstawowych. 1996  szczegóły 
1149.książka: Januszkiewicz Michał: Stanisław Dygat. 1999  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 317 (not....) szczegóły 
1150.książka: Jażdżewska-Goldsteinowa Ewa: "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego. 1995  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 349 (notka...) szczegóły 
1151.książka: Józefczyk Katarzyna: Zdasz maturę z języka polskiego. Motywy literackie. 1999 (Cz. 1, 1999, 238 s.
Cz. 2, 1999, 201 s....)
 szczegóły 
1152.książka: Kajtoch Wojciech: "Lagry i łagry". Problematyka obozowa w IV klasie L.O. [Liceum Ogólnokształcącego]. Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn. 1994  szczegóły 
1153.książka: Kajtoch Wojciech: Moje spotkanie z "Kandydem" Woltera. 1994  szczegóły 
1154.książka: Kajtoch Wojciech: Pisarze wobec "innych światów" swoich epok. Wolter, Borowski, Herling-Grudziński, Sołżenicyn, bracia Strugaccy na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. 1994  szczegóły 
1155.książka: Kajtoch Wojciech: Wstęp do "Przenicowanego świata" Arkadija i Borisa Strugackich. 1994  szczegóły 
1156.książka: Kaliszewski Andrzej: Zbigniew Herbert. Portret krytyczny autora, analiza wybranych wierszy, bibliografia. 1993 (I.: Życie i twórczość. Pan Cogito i pamięć. Bogowie i bohaterowie. Pan...) szczegóły 
1157.książka: Karpowicz Tomasz, Szymanis Eligiusz, Wroczyński Tomasz: Przedmaturalne repetytorium. Dzieje literatury polskiej i nauka o języku polskim. 1997  szczegóły 
1158.książka: Karwala Marek: Polska poezja współczesna po 1956. 1998  szczegóły 
1159.książka: Karwala Marek: Polska poezja XX wieku czyli jak ugryźć czwarty temat maturalny. Klucze do interpretacji. 1999  szczegóły 
1160.książka: Karwala Marek: Polska poezja XX wieku czyli jak ugryźć czwarty temat maturalny. Klucze do interpretacji. 2000  szczegóły 
1161.książka: Kasperek Jolanta: Barok, oświecenie. 1997  szczegóły 
1162.książka: Kasperek Jolanta: Literatura współczesna. Wojna i okupacja, literatura po 1956 r.. 1997  szczegóły 
1163.książka: Kasperek Jolanta: Młoda Polska, XX-lecie międzywojenne. 1997  szczegóły 
1164.książka: Kasperek Jolanta: Starożytność, średniowiecze, odrodzenie. 1997  szczegóły 
1165.książka: Kasperowicz Marta: "Kordian" Juliusza Słowackiego. 1994  szczegóły 
1166.książka: Kazimierska Danuta: Język polski - przewodnik maturzysty. Analizy, interpretacje, konspekty. 1998  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 34 (not....) szczegóły 
1167.książka: Kazimierska Danuta: Język polski - twoja udana matura. 1999  szczegóły 
1168.książka: Kazimierska Danuta, Wasilewska Barbara: Przewodnik po tematach maturalnych - język polski. Egzamin pisemny, egzamin ustny.  szczegóły 
1169.książka: Kazimierska Danuta, Wasilewska Barbara: Przewodnik po tematach maturalnych. Język polski. 1995  szczegóły 
1170.książka: Kątny Marek: "Sposób na Alcybiadesa" Edmunda Niziurskiego. 1995  szczegóły 
1171.książka: Kątny Marek: Ten obcy Ireny Jurgielewiczowej. 1999  szczegóły 
1172.książka: Kiec Izolda: Halina Poświatowska. 1997  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 331-332 (not....) szczegóły 
1173.książka: Kietlińska Anna: Literatura w pigułce. 1998  szczegóły 
1174.książka: Kitrasiewicz Piotr: Sekrety pisarzy. 2000 ([Mało znane fakty biograficzne, barwne anegdoty nt. pisarzy: Jerzy And...) szczegóły 
recenzja: Kwieciński Włodzimierz: Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 48-49 (nota...) szczegóły 
1175.książka: Klukowski Bogdan: Bolesław Prus "Lalka". 1992  szczegóły 
recenzja: Wojtczak Dariusz: Bryk do "Lalki". Z serii "Przewodnik po lekturach". Polonistyka 1994 nr 8 s. 508-509  szczegóły 
1176.książka: Knaflewska Joanna: Literatura. 2000 ([Syntetyczna prezentacja dziejów piśmiennictwa polskiego]...) szczegóły 
1177.książka: Kołat Anna: Szkolny leksykon poezji polskiej. 1999  szczegóły 
1178.książka: Kołat Anna: Wielcy polscy poeci współcześni. Analiza i interpretacja wierszy. 4 klasa liceum. 1997  szczegóły 
1179.książka: Komorowski Jarosław: "Hamlet" Williama Shakespeare'a. 1992  szczegóły 
1180.książka: Komorowski Jarosław: "Makbet" Williama Shakespeare'a. 1989  szczegóły 
1181.książka: Komorowski Jarosław: "Makbet" Williama Shakespeare'a. 1995  szczegóły 
1182.książka: Komorowski Jarosław: "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a. 1990  szczegóły 
1183.książka: Konarski Krzysztof: Franz Kafka Proces. 1995  szczegóły 
1184.książka: Kopeć Zbigniew: Jerzy Andrzejewski. 1999  szczegóły 
1185.książka: Kornel Makuszyński "Szatan z siódmej klasy". 1995  szczegóły 
1186.książka: Korulska Ewa: Hobbit czyli Wielka przygoda z lekturą. 1998  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Imperium? Atakuje?. Polonistyka 1999 nr 2 s. 121-125  szczegóły 
1187.książka: Kosakowska Iga: Andrzej Szczypiorski - Początek. Streszczenie, omówienie, cytaty. 1997  szczegóły 
1188.książka: Kosakowska Iga: Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat. Streszczenie, omówienie, cytaty. 1997  szczegóły 
1189.książka: Kościelnicka-Siemek Ewa: Jak zdać egzamin do szkoły sredniej z języka polskiego. Ściąga. Szkoła podstawowa. 1996  szczegóły 
1190.książka: Kotarski Edmund: "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego. 1991  szczegóły 
1191.książka: Kot Wiesław: Hanna Krall. 2000  szczegóły 
1192.książka: Kot Wiesław: Julian Stryjkowski. 1997  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Synteza Stryjkowskiego. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 20  szczegóły 
recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 378 (notka...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 13 s. 16  szczegóły 
1193.książka: Kowalczyk Katarzyna: Pozytywizm. Opracowanie lektur. 1995  szczegóły 
1194.książka: Kowalczykowa Alina: "Kordian" Juliusza Słowackiego. 1995  szczegóły 
1195.książka: Kowalewski Jerzy: Jak napisać interpretację (nie tylko) współczesnego wiersza?. 2000  szczegóły 
1196.książka: Kowalik Jadwiga: Każdy może dobrze pisać wypracowania. Poradnik dla uczniów. 1995  szczegóły 
1197.książka: Krasowska Ewa: Zofia Nałkowska. 1999  szczegóły 
1198.książka: Krassowski Maciej: Adam Mickiewicz "Poezje". 1991  szczegóły 
1199.książka: Krassowski Maciej: Baudelaire i Rimbaud - poeci wielkiego przełomu. 1991  szczegóły 
1200.książka: Krassowski Maciej: Jan Kochanowski "Fraszki", "Pieśni". 1991  szczegóły 
1201.książka: Krassowski Maciej: Jan Kochanowski "Treny". 1991  szczegóły 
1202.książka: Krassowski Maciej: Leksykon terminów literackich. 1996  szczegóły 
1203.książka: Krassowski Maciej: Mkołaj Sęp-Szarzyński "Rytmy albo wiersze polskie". 1990  szczegóły 
1204.książka: Krassowski Maciej: Poeci polskiego baroku. Jan Andrzej Morsztyn, Daniel Naborowski, Wacław Potocki. 1991 (Czym był barok? Jan Andrzej Morsztyn; poeta i dyplomata. Daniel Naboro...) szczegóły 
1205.książka: Krassowski Maciej: Skamander. 1990  szczegóły 
1206.książka: Krassowski Maciej: Zbigniew Herbert "Poezje". 1991  szczegóły 
1207.książka: Krypiak Urszula: Opracowanie lektur. Barok, oświecenie. 1995  szczegóły 
1208.książka: Krypiak Urszula: Romantyzm. Opracowanie lektur. 1995  szczegóły 
1209.książka: Krypiak Urszula: Romantyzm. Opracowanie lektur. 1997  szczegóły 
1210.książka: Krypiak Urszula: Starożytność, średniowiecze, odrodzenie. Opracowanie lektur. 1995  szczegóły 
1211.książka: Krypiak Urszula: Starożytność, średniowiecze, odrodzenie. Opracowanie lektur. 1997  szczegóły 
1212.książka: Krzyżacy . Na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. 1998 ([Skrócony tekst lektury opracowany przez nauczycieli polonistów, opatr...) szczegóły 
1213.książka: Kurdziel Stanisław Czesław: Język polski. Odrodzenie i barok. 2000  szczegóły 
1214.książka: Kurdziel Stanisław Czesław: Notatki z lekcji. Język polski. 1999  szczegóły 
1215.książka: Kurdziel Stanisław Czesław: Starożytność i średniowiecze. 2000  szczegóły 
1216.książka: Kwiatkowski Janusz L.: Tadeusz Borowski - Opowiadania. "Pożegnanie z Marią", "Dzień w Harmenzach", "Proszę państwa do gazu". 1991  szczegóły 
1217.książka: Lach Barbara: Hanna Krall - Zdążyć przed panem Bogiem. Streszczenie, omówienie, cytaty. 1997  szczegóły 
1218.książka: Lach Barbara: Tadeusz Konwicki - Mała apokalipsa. Streszczenie, omówienie, cytaty. 1997  szczegóły 
1219.książka: Latawiec Krystyna: Poezja polska w latach 1939-1956. 1998  szczegóły 
1220.książka: Legeżyńska Anna: Wisława Szymborska. 1997  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 179-181  szczegóły 
1221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duda Przemysław: Polifoniczna lekcja czytania. Pro Arte 1997 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Kaczycka Alicja: Polifoniczna lekcja czytania. Pro Arte 1997 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 332-333 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Przytrafiła się nam Szymborska. Plus Minus 1996 nr 43 s. 19  szczegóły 
recenzja: Mityk Iwona: Poezja Szymborskiej kunsztem trudnych oczywistości. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 97-99  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 1 s. 79 (nota...) szczegóły 
recenzja: Palus Radosław: Polifoniczna lekcja czytania. Pro Arte 1997 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: [Trzy] 3 x Szymborska. Książki. Gazeta 1996 nr 11 s. 7 (not....) szczegóły 
recenzja: Sternik Małgorzata: Polifoniczna lekcja czytania. Pro Arte 1997 nr 4 s. 24  szczegóły 
recenzja: Zajchert Magdalena: Polifoniczna lekcja czytania. Pro Arte 1997 nr 4 s. 24  szczegóły 
recenzja: Zajchert Magdalena: Polifoniczna lekcja czytania. Pro Arte 1997 nr 4 s. 24  szczegóły 
1222.książka: Lekcje poezji w szkole średniej. Propozycje analiz i interpretacji wybranych utworów. 1992 (Cz. 1, 1992, 173 s....) szczegóły 
1223.książka: Lekcje poezji w szkole średniej. Propozycje analizy i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich. 1992 (Cz. 2, 1993, 198 s.
Stanisław Żak: Analiza porównawcza w szkole. -...)
 szczegóły 
1224.książka: Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej. 2000 ([Przewodnik po książkach i zjawiskach literackich od roku 1918; zawier...) szczegóły 
1225.książka: Lektury bez tajemnic. Literatura współczesna. Od 1 klasy do matury!. 1999 (Współczesność: Dorota Wojda: "Proces" Franza Kafki. Parabola poznawcza...) szczegóły 
1226.książka: Lektury bez tajemnic. Od Średniowiecza do Młodej Polski. Od 1 klasy do matury!. 1999 (I. Literatura dawna: Dorota Wojda: "Dzieje Tristana i Izoldy". Prawdzi...) szczegóły 
1227.książka: Leon Kruczkowski "Niemcy". 1995  szczegóły 
1228.książka: Leszczyński Grzegorz: Elementarz literacki. 1995  szczegóły 
1229.książka: Leszczyński Grzegorz: Stefan Żeromski "Nowele i opowiadania". 1991  szczegóły 
1230.książka: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Świadomość romantyczna. Tradycja i współczesność. 1994  szczegóły 
1231.książka: Lewandowska Zofia: Problematyka więzienna i łagrowa. Totalitaryzm a jednostka. Streszczenia, analizy i interpretacje literackie. 4 klasa liceum. 1995  szczegóły 
1232.książka: Lewandowska Zofia: Wojna z daleka i z bliska. Wypisy, streszczenia, analizy i interpretacje literackie. 4 klasa liceum. 1996  szczegóły 
1233.książka: Lewandowska Zofia: Zniewolona myśl. Totalitaryzm a jednostka. Wypisy, streszczenia, analizy i interpretacje literackie. Klasy 3-4 liceum. 1995  szczegóły 
1234.książka: Lichański Jakub Zdzisław: Aleksander Fredro "Śluby panieńskie". 1990  szczegóły 
1235.książka: Linke Waldemar: Apokalipsa - fresk czy poemat? O czytaniu Apokalipsy jako tekstu poetyckiego. 1997 (Słowo wstępne. * 1. Historia i kontekst kulturowy. 2. Gatunek i/a perc...) szczegóły 
1236.książka: Lipiec Halina: Friedrich Duerrenmatt - Wizyta starszej pani, Fizycy. 1996  szczegóły 
1237.książka: Lipiec Halina: Jerzy Szaniawski - Dwa teatry. Leon Kruczkowski - Niemcy. 1996  szczegóły 
1238.książka: Lipiec Halina: Jerzy Szaniawski - Żeglarz, Most. 1996  szczegóły 
1239.książka: Lipiec Zofia: Albert Camus "Dżuma" oraz Aleksander Sołżenicyn "Jeden dzień Iwana Denisowicza". 1995  szczegóły 
1240.książka: Lipiec Zofia: Gustaw Herling Grudziński Inny świat oraz Opowiadania - Wieża, Most, Drugie Przyjście. 1994  szczegóły 
1241.książka: Lipiec Zofia: Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem. 1996  szczegóły 
1242.książka: Lipiec Zofia: Jerzy Andrzejewski Popiół i diament oraz Bramy raju. 1994  szczegóły 
1243.książka: Lipiec Zofia: Tadeusz Konwicki - "Bohiń" oraz "Kronika wypadków miłosnych". 1995  szczegóły 
1244.książka: Lipiec Zofia: Zofia Nałkowska Medaliony oraz Tadeusz Borowski. 1994  szczegóły 
1245.książka: Lisiecka Zofia: Literacka baza danych. Materiały dla uczniów szkół podstawowych. 1999 (Cz. 3. Pozytywizm....) szczegóły 
1246.książka: Lisiecka Zofia: Literacka baza danych. Materiały pomocnicze dla uczniów szkół średnich. Wiadomości, informacje, biogramy, cytaty, analizy, interpretacje. 1997 (
Cz. 2: Romantyzm....)
 szczegóły 
1247.książka: Lisiecka Zofia: Literacka baza danych. Wiadomości, informacje, biogramy, cytaty, analizy, interpretacje. 1998 (Cz. 3: Pozytywizm....) szczegóły 
1248.książka: Lisowska Zofia: Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall. 1994  szczegóły 
1249.książka: Literatura i nauka o języku. 1995  szczegóły 
1250.książka: Literatura polska. 1918-1947. 1996 ([Słownikowa synteza okresu literatury polskiej dla uczniów szkół ponad...) szczegóły 
1251.książka: Literatura polska. 1947-1995. 1996 ([Słownikowa synteza okresu literatury polskiej dla uczniów szkół ponad...) szczegóły 
1252.książka: Lucy Maud Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza". 1995  szczegóły 
1253.książka: Łuczkiewicz Anna, Ożóg Zofia: Lektury szkolne. Propozycje metodyczne: M. Konopnicka - O krasnoludkach i sierotce Marysi, M. Musierowicz - Kłamczucha. 1992  szczegóły 
1254.książka: Łukasiewicz Jacek: Poezja Zbigniewa Herberta. 1995  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Czytanie Herberta. Fa-Art 1996 nr 2 s. 65-67  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Nowe Książki 1996 nr 9 s. 23 (nota...) szczegóły 
1255.książka: Majewska Barbara: Stefan Żeromski "Syzyfowe prace". 1992  szczegóły 
1256.książka: Makowski Stanisław: "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. 1991  szczegóły 
1257.książka: Maliszewski Michał: Inne średniowiecze. Klucz do epoki, Kronika Galla Anonima, Bogurodzica, Legenda o Św. Aleksym, Pieśń o Rolandzie. 1990  szczegóły 
1258.książka: Marchewka Anna: "Iliada" Homera. 1994  szczegóły 
1259.książka: Markowska Elżbieta: Przewodnik dla klas maturalnych - język polski. Literatura współczesna.  szczegóły 
1260.książka: Martuszewska Anna: Trylogia Henryka Sienkiewicza. 1994  szczegóły 
1261.książka: Martyn Kazimierz, Wilczek Piotr: Poezja polskiego renesansu. Interpretacje. 2000 (Piotr Wilczek: Oswajanie śmierci. Klemens Janicki "Księga żalów. Elegi...) szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Staropolskie eksplanacje. Śląsk 2000 nr 11 s. 76  szczegóły 
1262.książka: Marzec Anna: Aleksander Sołżenicyn "Jeden dzień Iwana Denisowicza". 1991  szczegóły 
1263.książka: Masłoń Krzysztof: Adam Mickiewicz "Dziady". 1990  szczegóły 
1264.książka: Masłoń Krzysztof: Adam Mickiewicz "Dziady". 1992  szczegóły 
1265.książka: Masłoń Krzysztof: Aleksander Fredro "Zemsta". 1991  szczegóły 
1266.książka: Matoszko Jadwiga: Szkolny słownik tematów literackich. 1999  szczegóły 
1267.książka: Mazurkiewicz Filip, Paszek Jerzy: Przeczytacie "Ferdydurke". Szkolna encyklopedia języków Ferdydurki. 1998  szczegóły 
1268.książka: Miech Urszula: Poezja Jana Twardowskiego w szkole średniej. 1998  szczegóły 
1269.książka: Miłkowski Marcin, Miłkowski Tomasz: Antyk.  szczegóły 
1270.książka: Miłkowski Marcin, Miłkowski Tomasz: Odrodzenie.  szczegóły 
1271.książka: Miłkowski Marcin, Miłkowski Tomasz: Oświecenie.  szczegóły 
1272.książka: Miłkowski Marcin, Miłkowski Tomasz: Średniowiecze.  szczegóły 
1273.książka: Miłkowski Tomasz: Romantyzm. 1997  szczegóły 
1274.książka: Miłkowski Tomasz: Szkolny słownik teatralny.  szczegóły 
1275.książka: Miłkowski Tomasz: Szkolny słownik teatralny. 2000  szczegóły 
1276.książka: Moczulski Marcin, Zgółka Tadeusz: Lektury szkolne. 1993 (Henryka Sienkiewicza dwuwartościowa logika historii narodowej. - Egzys...) szczegóły 
1277.książka: Mrowcewicz Krzysztof: Świat Biblii i kultura antyku. Materiały z dziejów sztuki - dla liceów. 1998  szczegóły 
1278.książka: Mrożek Sławomir: Sławomir Mrożek "Tango". 1991  szczegóły 
1279.książka: Mueller Lidia, Wyrwas Danuta: Leon Kruczkowski - "Niemcy". 1991  szczegóły 
1280.książka: Myrdzik Barbara: Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji maturzystów. 1992  szczegóły 
1281.książka: Nawrocka Ewa: O opowiadaniach Brunona Schulza. 1994  szczegóły 
1282.książka: Niemczyńska Małgorzata: Analiza poezji. Szkice interpretacyjne wierszy współczesnych. 2000 ([Analiza wierszy poetów:] Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Barańc...) szczegóły 
1283.książka: Nowacka Irena: Ferdydurke Witolda Gombrowicza. 1994  szczegóły 
1284.książka: Nowacka Irena: Nie-boska komedia - Zygmunt Krasiński. 1994  szczegóły 
1285.książka: Nowacka Irena: Nowele i opowiadania Bolesława Prusa. 1996  szczegóły 
1286.książka: Nowacka Irena: Pieśni, fraszki, treny Jana Kochanowskiego. 1996  szczegóły 
1287.książka: Nowacka Irena: Poezje Tadeusza Różewicza. 1994  szczegóły 
1288.książka: Nowacka Irena: Poezje Tadeusza Różewicza. 1995  szczegóły 
1289.książka: Nowacka Irena: Świętoszek, Skąpiec Moliera. 1994  szczegóły 
1290.książka: Nowacka Irena: Świętoszek, Skąpiec Moliera. 1995  szczegóły 
1291.książka: Nowacka Teresa: Dwudziestolecie międzywojenne. 1997  szczegóły 
1292.książka: Nowacka Teresa: Dwudziestolecie międzywojenne. 1996  szczegóły 
1293.książka: Nowacka Teresa: Literatura współczesna. 1997  szczegóły 
1294.książka: Nowacka Teresa: Literatura współczesna. 1999  szczegóły 
1295.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1997  szczegóły 
1296.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1999  szczegóły 
1297.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1996  szczegóły 
1298.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1995  szczegóły 
1299.książka: Nowacka Teresa: Młoda Polska. 1995  szczegóły 
1300.książka: Nowacka Teresa: Od starożytności do oświecenia. 2000  szczegóły 
1301.książka: Nowacka Teresa: Od starożytności do oświecenia. 1995  szczegóły 
1302.książka: Nowacka Teresa: Od starożytności do oświecenia. 1997  szczegóły 
1303.książka: Nowacka Teresa: Od starożytności do oświecenia. 1996  szczegóły 
1304.książka: Nowacka Teresa: Pozytywizm. 1994  szczegóły 
1305.książka: Nowacka Teresa: Pozytywizm. 1997  szczegóły 
1306.książka: Nowacka Teresa: Pozytywizm. 1996  szczegóły 
1307.książka: Nowacka Teresa: Pozytywizm. 2000  szczegóły 
1308.książka: Nowacka Teresa: Romantyzm. 1994  szczegóły 
1309.książka: Nowacka Teresa: Romantyzm. 1994  szczegóły 
1310.książka: Nowacka Teresa: Romantyzm. 1999  szczegóły 
1311.książka: Nowacka Teresa: Romantyzm. 1997  szczegóły 
1312.książka: Nowacka Teresa: Romantyzm. 1996  szczegóły 
1313.książka: Nowacka Teresa: Streszczenia, problematyka - lektury, gimnazjum 1. 2000  szczegóły 
1314.książka: Nowacka Teresa: Streszczenia, problematyka - lektury gimnazjum 2. 2000  szczegóły 
1315.książka: Nowacka Teresa: Streszczenia, problematyka - lektury szkoły podstawowej. Klasa 8. 1998  szczegóły 
1316.książka: Nowak Andrzej: Jak zdawać egzaminy. 1996 ([Dot. także egzaminu maturalnego i wstępnego na wyższe uczelnie z języ...) szczegóły 
1317.książka: Nowakowski Adam: Stary człowiek i morze - Ernest Hemingway. 1999  szczegóły 
1318.książka: Nożyńska-Demianiuk Agnieszka: Jak analizować poezję na maturze. 2000  szczegóły 
1319.książka: Oblicza samotności. Wypisy. Streszczenia. Analizy i interpretacje literackie. 4 klasa liceum. 1996  szczegóły 
1320.książka: Okuniewski Adam: Dwudziestolecie międzywojenne. 2000  szczegóły 
1321.książka: Olejniczak Józef: Czytając Miłosza. 1997 ([Zawiera uwagi i wskazówki interpretacyjne]....) szczegóły 
1322.książka: Olsen Peer: Przewodnik po "Świecie Zofii". Filozofia - zeszyt ćwiczeń. 1997  szczegóły 
1323.książka: Olszaniecka Maja: Literatura współczesna po 1956 roku. Opracowanie lektur. 1997  szczegóły 
1324.książka: Olszaniecka Maja: Młoda Polska. Opracowanie lektur. 1997  szczegóły 
1325.książka: Olszaniecka Maria: Literatura współczesna do 1956 roku. Opracowanie lektur. 1997  szczegóły 
1326.książka: Olszewski Tadeusz: Jerzy Andrzejewski "Bramy raju". 1991  szczegóły 
1327.książka: Olszewski Tadeusz: Stanisław Wyspiański "Wesele". 1992  szczegóły 
1328.książka: Olszewski Tadeusz: Stanisław Wyspiański "Wesele". 1990  szczegóły 
1329.książka: Ornatowicz Jerzy: Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz. 1995  szczegóły 
1330.książka: Ornatowicz Jerzy: Andrzej Szczypiorski - Początek. 1995  szczegóły 
1331.książka: Ornatowicz Jerzy: Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem. 1995  szczegóły 
1332.książka: Ornatowicz Jerzy: Stefan Żeromski - Syzyfowe prace. 1995  szczegóły 
1333.książka: Orsza Maciej: Syzyfowe prace. Na podstawie powieści Stefana Żeromskiego. 1998  szczegóły 
1334.książka: Osmoła Józef: "Mistrz i Małgorzata" Michała Bułhakowa. 1995  szczegóły 
1335.książka: Osmoła Józef: Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza. 1996  szczegóły 
1336.książka: Osmoła Józef: "Potop" Henryka Sienkiewicza. 1995  szczegóły 
1337.książka: Osmoła Józef: Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. 1995  szczegóły 
1338.książka: Osmoła Józef: Sklepy cynamonowe Brunona Schulza. 1995  szczegóły 
1339.książka: Paluszewski Jan: Literatura współczesna. 1994  szczegóły 
1340.książka: Paluszewski Jan: Od Homera do Krasickiego. 1994  szczegóły 
1341.książka: Pawelec Dariusz: Czytając Barańczaka. 1995 ([Zawiera wiersze Stanisława Barańczaka oraz ich analizy]....) szczegóły 
1342.książka: Pelczar Janina: Pan Tadeusz w klasie ósmej i szkole średniej. 1995  szczegóły 
1343.książka: Pelczar Janina: Przed egzaminem z języka polskiego do szkoły średniej. 1995  szczegóły 
1344.książka: Pelczar Janina: Przygotowując się do matury z języka polskiego. 1995  szczegóły 
1345.książka: Pieczara Marek: Franz Kafka "Proces". 1991  szczegóły 
1346.książka: Pieczara Marek: Henryk Sienkiewicz "Quo vadis". 1991  szczegóły 
1347.książka: Pieczara Marek: Henryk Sienkiewicz "Quo vadis". 1990  szczegóły 
1348.książka: Pieczara Marek: Stanisław Ignacy Witkiewicz "Szewcy". 1991  szczegóły 
1349.książka: Pieczara Marek: Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni". 1990  szczegóły 
1350.książka: Pieczara Marek: Władysław Stanisław Reymont "Chłopi". 1991  szczegóły 
1351.książka: Pieczara Marek: Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia". 1990  szczegóły 
1352.książka: Pieńkosz Konstanty: Biblia - Stary Testament. 1991  szczegóły 
1353.książka: Pieńkosz Konstanty: Czesław Miłosz "Poezje". 1990  szczegóły 
1354.książka: Pieńkosz Konstanty: Czesław Miłosz "Poezje". 1991  szczegóły 
1355.książka: Pietrzyk Dariusz: Literatura okresu miedzywojennego. 1994  szczegóły 
1356.książka: Pietrzyk Dariusz: Młoda Polska. 1994  szczegóły 
1357.książka: Pietrzyk Dariusz: Od Oświecenia do Romantyzmu. 1994  szczegóły 
1358.książka: Pietrzyk Dariusz: Od Średniowiecza do Baroku. 1994  szczegóły 
1359.książka: Pietrzyk Dariusz: Polska literatura współczesna. 1994  szczegóły 
1360.książka: Pietrzyk Dariusz: Pozytywizm. 1994  szczegóły 
1361.książka: Piotrowski Wojciech: Molier - "Świętoszek" i "Skąpiec". 1991  szczegóły 
1362.książka: Płażewski Zbigniew: Jak napisać maturę z języka polskiego czyli Dojrzałość pisania. 1999  szczegóły 
1363.książka: Płóciennikowa Barbara: Antoine de Saint-Exupery "Nocny lot", "Ziemia planeta ludzi". Lektura szkolna kl. III LO - analiza, interpretacja. 1996  szczegóły 
1364.książka: Płóciennikowa Barbara: Od Kochanowskiego do Szymborskiej. Antologia poezji dla klas VIII. Analiza, interpretacja. 1996  szczegóły 
1365.książka: Poezja polska. Interpretacje. 2000 ( Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler: Wstęp. * Dariusz Rott: "Bog...) szczegóły 
1366.książka: Pokrzywniak Józef Tomasz: Ignacy Krasicki. 1995  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 200-201 (not....) szczegóły 
1367.książka: Polańczyk Danuta: Antygona Sofoklesa. 1994  szczegóły 
1368.książka: Polańczyk Danuta: Bajki, satyry i "Monachomachia" Ignacego Krasickiego. 1995  szczegóły 
1369.książka: Polańczyk Danuta: "Dzika kaczka" Henryka Ibsena. 2000  szczegóły 
1370.książka: Polańczyk Danuta: Poezje Cypriana K. Norwida. 1997 (Szkolne analizy utworów: "Bema pamięci żałobny-rapsod", "Coś ty Atenom...) szczegóły 
1371.książka: Polańczyk Danuta: Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza. 1994  szczegóły 
1372.książka: Polańczyk Danuta: Romeo i Julia Williama Szekspira. 1994  szczegóły 
1373.książka: Polańczyk Danuta: [Trzecia] III część Dziadów Adama Mickiewicza. 1994  szczegóły 
1374.książka: Poniatowski Wiesław: Zdaję maturę z języka polskiego. Zagadnienia i konspekty z lektur programowych szkoły średniej. 1996  szczegóły 
1375.książka: Poniatowski Wiesław: Zdaję maturę z języka polskiego. Zagadnienia i konspekty z lektur programowych szkoły średniej. 1994  szczegóły 
1376.książka: Popkowicz-Tajchert Renata: Adam Mickiewicz "Konrad Wallenrod". 1992  szczegóły 
1377.książka: Popkowicz-Tajchert Renata: Juliusz Słowacki "Liryki". 1991  szczegóły 
1378.książka: Poznański Jacek, Tarkowski Stanisław: Przewodnik po literaturze polskiej dla szkół podstawowych i średnich. 1998  szczegóły 
1379.książka: Poznański Jacek: Słownik lektur dla szkół podstawowych. 1995 (noty o autorach, szczegółowe streszczenia, charakterystyka postaci, gł...) szczegóły 
1380.książka: Poznański Jacek: Wypracowania. Dla klas II szkół średnich. 1994  szczegóły 
1381.książka: Poznański Jacek: Wypracowania dla klas III szkół średnich. 1994  szczegóły 
1382.książka: Poznański Jacek: Wypracowania dla klas V-VIII. 1994  szczegóły 
1383.książka: Poznański Jacek: Wzory wypracowań dla klas 6 szkoły podstawowej. 1994  szczegóły 
1384.książka: Poznański Jacek: Wzory wypracowań dla klas 7 szkoły podstawowej. 1994  szczegóły 
1385.książka: Pozytywizm. 1997  szczegóły 
1386.książka: Pozytywizm. 1992 (Stanisław Eile: Dialektyka "Lalki" Bolesława Prusa (Fragmenty). - Józe...) szczegóły 
1387.książka: Propozycje syntez historycznoliterackich w klasach maturalnych. 1995 (Maria Gorczyca: Od Biblii po koniec wieku XX. - Zofia Pindur: Mitologi...) szczegóły 
1388.książka: Przejrzyste streszczenia.... 2000 (Molier: "Skąpiec". - Juliusz Słowacki: "Balladyna". - Aleksander Fredr...) szczegóły 
1389.książka: Przejrzyste streszczenia.... 2000 (Charles Dickens: "Opowieść wigilijna". - Aleksander Fredro: "Śluby pan...) szczegóły 
1390.książka: Przejrzyste streszczenia.... 2000 (Homer: "Iliada", Wybrane mity greckie. - Adam Mickiewicz: "Dziady" czę...) szczegóły 
1391.książka: Przejrzyste streszczenia.... 2000 ("Pieśń o Rolandzie". - Henryk Sienkiewicz: "Quo vadis", "Latarnik", "...) szczegóły 
1392.książka: Przejrzyste streszczenia.... 2000 (Joseph Bedier: "Dzieje Tristana i Izoldy". - Adam Mickiewicz: "Pan Tad...) szczegóły 
1393.książka: Radecka Alina: Słownik historii i teorii literatury. Dwudziestolecie międzywojenne - współczesność. 2000  szczegóły 
1394.książka: Radecka Alina: Słownik historii i teorii literatury. Pozytywizm - Młoda Polska. 1999  szczegóły 
1395.książka: Radecka Alina: Słownik historii i teorii literatury. Romantyzm. 1998  szczegóły 
1396.książka: Radecka Alina: Słownik historii i teorii literatury. Romantyzm. 1997  szczegóły 
1397.książka: Radecka Alina: Słownik historii i teorii literatury. Starożytność - oświecenie. 1998  szczegóły 
1398.książka: Radecka Alina: Słownik historii i teorii literatury. Starożytność - oświecenie. 1996  szczegóły 
1399.książka: Regiewicz Adam: Literackie bękarty. 1998 (Przedmowa. - Topos biblioteki w literaturze i kulturze. Funkcja marzeń...) szczegóły 
1400.książka: Repetytorium z języka polskiego dla maturzystów. Syntezy, opracowania, lektury. 1991  szczegóły 
1401.książka: Romkowska Ewa: Leksykon ucznia. Język polski. 1995  szczegóły 
1402.książka: Rosół Krystian: Wypracowania w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Ponad 100 przykładowych wypracowań w zakresie wszystkich obowiązujących form wypowiedzi. 1995  szczegóły 
1403.książka: Rusin Wiesława: Literatura polska w szkole średniej. Pytania i odpowiedzi. 1997 (
[Z.] 1. Starożytność, średniowiecze. 1997, 77 s.
[Z.] 2. Renes...)
 szczegóły 
1404.książka: Rusin Wiesława: Ściągi dla licealistów z literatury. 1994 (Z. 3: Romantyzm...) szczegóły 
1405.książka: Rusin Wiesława: Ściągi dla licealistów z literatury. 1994 (Z. 5: Literatura międzywojenna (1918-1939), literatura współczesna...) szczegóły 
1406.książka: Ruszała Jadwiga: Daniel Defoe - "Przypadki Robinsona Cruzoe". 1991  szczegóły 
1407.książka: Ryś Anna: "Antygona" Sofoklesa. 1994  szczegóły 
1408.książka: Rytmy prozy czyli jak czytać polską prozę współczesną. 2000 ( Stanisław Bortnowski: "Trans-Atlantyk" Witolda Gombrowicza. - Lidia W...) szczegóły 
1409.książka: Rzehak Wojciech: Język polski. Vademecum. Szkoła średnia. 1998  szczegóły 
1410.książka: Rzepczyński Stanisław: Adam Mickiewicz - Ballady i romanse. 1991  szczegóły 
1411.książka: Rzęsikowski Stanisław: Czy wszystko jest błazeństwem? Szkice o współczesnej dramaturgii. 1993 (Kilka wstępnych refleksji. - Permanentna dekadencja, czyli dramaturgia...) szczegóły 
1412.książka: Salamońska Monika: Repetytorium z języka polskiego. Szkoła średnia. Zawiera omówienie twórczości pisarskiej wszystkich epok literackich. 1996  szczegóły 
1413.książka: Sarnecka-Papis Małgorzata: Zdasz maturę z języka polskiego. Ćwiczenia, krzyżówki, testy. 2000  szczegóły 
1414.książka: Sarnecka-Papis Małgorzata: Zdasz maturę z języka polskiego. Egzamin ustny. 2000  szczegóły 
1415.książka: Sieniawski Krzysztof Maria: "Ballady i romanse" - Adam Mickiewicz. 1999  szczegóły 
1416.książka: Sieniawski Krzysztof Maria: "Dziady" Adama Mickiewicza. 1999  szczegóły 
1417.książka: Sieniawski Krzysztof Maria: "Pan Tadeusz"Adama Mickiewicza. 1998  szczegóły 
1418.książka: Sieniawski Krzysztof: Ballady i romanse Adama Mickiewicza. 1994  szczegóły 
1419.książka: Sieniawski Krzysztof: "Dziady" Adama Mickiewicza. 1995  szczegóły 
1420.książka: Sieniawski Krzysztof: "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza. 1995  szczegóły 
1421.książka: Sieniawski Krzysztof: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. 1995  szczegóły 
1422.książka: Sieniawski Krzysztof: "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza. 1995  szczegóły 
1423.książka: Sieniawski Krzysztof: Wesele Stanisława Wyspiańskiego. 1994  szczegóły 
1424.książka: Sieniawski Krzysztof: Wiersze Adama Asnyka. 1994  szczegóły 
1425.książka: Sieniawski Krzysztof: Wiersze Cypriana Kamila Norwida. 1994  szczegóły 
1426.książka: Siwicka Dorota: Romantyzm 1822-1863. 1999  szczegóły 
1427.książka: Siwicka Dorota: Romantyzm 1822-1863. 1997  szczegóły 
1428.książka: Siwicka Dorota: Romantyzm 1822-1863. 1995  szczegóły 
recenzja: Krysowski Olaf: O romantyzmie - inaczej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 141-146  szczegóły 
1429.książka: Skrzypińska Barbara: Tadeusz Konwicki "Kronika wypadków miłosnych". 1991  szczegóły 
1430.książka: Smuszkiewicz Antoni: Stanisław Lem. 1995  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (notka...) szczegóły 
recenzja: Materska Dominika, Popiołek Ewa: Lemiana 1995. Nowa Fantastyka 1996 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Wołk Marcin: Lem do użytku szkolnego. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 46-47  szczegóły 
1431.książka: Sofokles "Antygona". 1995  szczegóły 
1432.książka: Solecki Wiesław: Biblia - Nowy Testament. 1991  szczegóły 
1433.książka: Solecki Wiesław: Bolesław Prus "Nowele". 1991  szczegóły 
1434.książka: Solecki Wiesław: George Gordon Byron "Giaour". 1991  szczegóły 
1435.książka: Solecki Wiesław: Henryk Sienkiewicz "Nowele". 1991  szczegóły 
1436.książka: Solecki Wiesław: Ignacy Krasicki "Poematy heroikomiczne", "Satyry", "Bajki". 1991  szczegóły 
1437.książka: Solecki Wiesław: Jan Chryzostom Pasek "Pamiętniki". 1991  szczegóły 
1438.książka: Solecki Wiesław: Jan Kochanowski "Psałterz Dawidów". 1991  szczegóły 
1439.książka: Solecki Wiesław: Literatura Sejmu Czteroletniego i Insurekcji Kościuszkowskiej. 1991  szczegóły 
1440.książka: Solecki Wiesław: Maria Konopnicka "Nowele". 1992  szczegóły 
1441.książka: Solecki Wiesław: Mikołaj Rej "Krótka rozprawa", "Zwierzyniec", "Żywot człowieka poczciwego". 1991  szczegóły 
1442.książka: Solecki Wiesław: Piotr Skarga "Kazania sejmowe". 1991  szczegóły 
1443.książka: Solecki Wiesław: Polskie piśmiennictwo średniowieczne. 1991  szczegóły 
1444.książka: Solecki Wiesław: Sofokles "Antygona". 1990  szczegóły 
1445.książka: Solecki Wiesław: Sofokles "Antygona". 1992  szczegóły 
1446.książka: Sowerby Robin: "Odyseja" Homera.  szczegóły 
1447.książka: Spotkania maturzysty z poezją miłosną. Od starożytności do współczesności. 1995 (Mieczysław Łojek: O miłości w Biblii w świetle "Pieśni nad pieśniami" ...) szczegóły 
1448.książka: Sromek Małgorzata: Literatura współczesna w poszukiwaniu prawdy o człowieku. Przykładowe syntezy literackie. Materiały pomocnicze do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych. 1994  szczegóły 
1449.książka: Starnawski Jerzy: Średniowieczna poezja religijna. 1992  szczegóły 
1450.książka: Stefan Żeromski "Syzyfowe prace". 1995  szczegóły 
1451.książka: Sto tematów i więcej przygotowujących do egzaminu z języka polskiego do szkół średnich. 1995 ([Oprac. zespół:] Olga Bartoszewska, Zbigniew Bąk, Lilianna Huber, Mari...) szczegóły 
1452.książka: Stopka Dorota: Barok, oświecenie. Szkoła średnia. 1998  szczegóły 
1453.książka: Stopka Dorota: Młoda Polska. Szkoła średnia. 1998  szczegóły 
1454.książka: Stopka Dorota: Polska literatura współczesna do 1956 r. Szkoła średnia. 1999  szczegóły 
1455.książka: Stopka Dorota: Pozytywizm. Szkoła średnia. 1998  szczegóły 
1456.książka: Stopka Dorota: Szkolny słownik pojęć i terminów literackich. Szkoła średnia. 1997  szczegóły 
1457.książka: Sudakiewicz Lidia: Henryk Sienkiewicz - Nowele. 1991  szczegóły 
1458.książka: Szarowski Wojciech: Vademecum maturzysty - język polski. Gatunki literackie z interpretacjami utworów. 2000  szczegóły 
1459.książka: Szkolny słownik biograficzny. 1996 ([Zawiera hasła biograficzne polskich i obcych pisarzy, artystów i post...) szczegóły 
1460.książka: Szkolny słownik literatury polskiej XX wieku. 1998  szczegóły 
1461.książka: Sztombka Ewa: Dramat w lekturach szkolnych. Omówiemie form dramatycznych przeznaczone dla uczniów szkół średnich. 1999  szczegóły 
1462.książka: Sztombka Ewa: Powieść w lekturach szkolnych. Omówienie form powieściowych przeznaczone dla uczniów szkół średnich. 1999  szczegóły 
1463.książka: Sztombka Ewa: Wiersz w lekturach szkolnych. Omówienie form poetyckich przeznaczone dla uczniów szkół średnich. 1999  szczegóły 
1464.książka: Szydłowska Waleria: "Czekając na Godota" Samuela Becketta. 2000  szczegóły 
1465.książka: Szydłowska Waleria: "Dżuma" Alberta Camusa. 1998  szczegóły 
1466.książka: Szypowska Irena: "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. 1993  szczegóły 
1467.książka: Śleszyńska Ewa: Oświecenie. 1993 (Z. 2 cz. 1...) szczegóły 
1468.książka: Śliwiński Piotr: Tadeusz Dołęga-Mostowicz. 1994  szczegóły 
1469.książka: Śnieżko Dariusz: Mikołaj Sęp-Szarzyński. 1996  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Sęp czytany dzisiaj - Sęp "na dzisiaj"?. Pogranicza 1997 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
1470.książka: Świderska Elżbieta: Literatura Młodej Polski. 1890-1918. 1994  szczegóły 
1471.książka: Święch Jerzy: Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 1991  szczegóły 
1472.książka: Tajchert-Popkowicz Renata: William Szekspir "Makbet". 1991  szczegóły 
1473.książka: Tajchert Renata: Pierre Corneille "Cyd". 1991  szczegóły 
1474.książka: Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów. W związku z 50. rocznicą powstania w getcie warszawskim materiały pomocnicze z języka polskiego dla nauczycieli i uczniów. 1993 (Od redakcji. * Anna Szurczak: Portrety Żydów oraz "kwestia żydowska" w...) szczegóły 
1475.książka: Termer Janusz: Juliusz Słowacki "Beniowski" - poemat. 1991  szczegóły 
1476.książka: Termer Janusz: Juliusz Słowacki "Beniowski". Poemat. 1990  szczegóły 
1477.książka: Termer Janusz: Leksykon poetów. Dla szkół i miłośników poezji. 1999  szczegóły 
1478.książka: Termer Janusz: Leksykon poetów. Dla szkół i miłośników poezji. 1997  szczegóły 
1479.książka: Todd Loreto: "Hamlet" Williama Szekspira. 2000  szczegóły 
1480.książka: Tomala Stanisław: Johann Wolfgang Goethe "Cierpienia młodego Wertera". 1991  szczegóły 
1481.książka: Tomala Stanisław: Joseph Conrad "Lord Jim". 1991  szczegóły 
1482.książka: Tomasik Agnieszka: Przewodnik po lekturach dla licealistów. 1999  szczegóły 
1483.książka: Tomaszewski Feliks: Skrzydła (nie) połamane. Szkice o literaturze polskiej. 1998 (Zamiast wstępu. - Historia dwojga szlachetnych kochanków. Cypriana Nor...) szczegóły 
1484.książka: Tomaszewski Feliks: "Światy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Opowiadania. 1994  szczegóły 
1485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzińska Bożena: W kotle umysłów. Metafora 1998 nr 33/34 s. 223-224  szczegóły 
1486.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kebut Piotr: Książka jako towar. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 21  szczegóły 
1487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Emmer: Książki pokupne. Odra 1995 nr 9 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Ania na uniwersytecie. Jakiej historii literatury nam potrzeba?. Tygodnik Powszechny 1995 nr 35 s. 12  szczegóły 
polemika: Zawada Andrzej: "Oprócz", nie "zamiast". Tygodnik Powszechny 1995 nr 37 s. 12  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Mysz, która ryknąła. Gazeta Wyborcza 1995 nr 111 s. 14  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Literatura według Windows. Ex Libris 1995 nr 81 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Od Adama i Ewy do dziś. Res Publica Nowa 1995 nr 9 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: (mer): Mysz zamiast mola. Forum Akademickie 1995 nr 13/14 s. 45  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Na korzyść duńskiego autora. Nowe Książki 1995 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Literatura w czasie i przestrzeni. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 111 s. 11  szczegóły 
recenzja: Wawrzyniak Barbara: Nowy odbiorca - nowa książka. Polonistyka 1996 nr 1 s. 56-58  szczegóły 
1488.książka: Waligóra Małgorzata: Wypracowania maturalne. 1999  szczegóły 
1489.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Cyprian Kamil Norwid "Poezje". 1991  szczegóły 
1490.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Józef Czechowicz. 1991  szczegóły 
1491.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Julian Przyboś i awangarda krakowska. 1990  szczegóły 
1492.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego. 1991  szczegóły 
1493.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Krzysztof Kamil Baczyński. Poezja, historia, los. 1994  szczegóły 
1494.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Miron Białoszewski. Poezje. Proza. 1991  szczegóły 
1495.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Poezja Władysława Broniewskiego. 1994  szczegóły 
1496.książka: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Twórczość Mirona Białoszewskiego. 1994  szczegóły 
1497.książka: Wiech Anna: Czesław Miłosz - Dolina Issy. 1991  szczegóły 
1498.książka: Wiech Anna: Sławomir Mrożek - Tango. 1991  szczegóły 
1499.książka: Witkowska Alina: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. 1999  szczegóły 
1500.książka: Włodarczyk Barbara: Opracowania. Lektury, wiersze, klasa 4. 1997  szczegóły 
1501.książka: Włodarczyk Barbara: Opracowania. Lektury, wiersze, klasa 5. 1997  szczegóły 
1502.książka: Włodarczyk Barbara: Wypracowania z zakresu wszystkich lektur z języka polskiego. Klasa 5 szkoła podstawowa. 1996  szczegóły 
1503.książka: Wybrane zagadnienia z literatury. 1996 (Cz. 1: Antyk. Inspiracje antyczne w literaturze, 120 s.

Miecz...)
 szczegóły 
1504.książka: Wydarzenia kulturalne ostatniego tysiąclecia. 1993  szczegóły 
1505.książka: Wysieńska Małgorzata: "Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego. 1995  szczegóły 
1506.książka: Wysieńska Małgorzata: "Treny" Jana Kochanowskiego. 1995  szczegóły 
1507.książka: Zabielski Krzysztof: Odprawa posłów greckich - Jan Kochanowski. 1999  szczegóły 
1508.książka: Zabierowski Stefan: Jak czytać "Lorda Jima". 1997  szczegóły 
1509.książka: Zarzecka Halina: Matura z języka polskiego. Od Homera do Herberta. Pytania i odpowiedzi. 1997  szczegóły 
1510.książka: Zaworska Helena: "Granica" Zofii Nałkowskiej. 1991  szczegóły 
1511.książka: Zeler Bogdan: O poezji Wisławy Szymborskiej. Opracowanie szkolne. 1996  szczegóły 
1512.książka: Zeler Bogdan: O poezji Wisławy Szymborskiej. Opracowanie szkolne. 1997  szczegóły 
1513.książka: Zeler Bogdan: Zrozumieć poezję współczesną. 1997  szczegóły 
1514.książka: Zeler Bogdan: Zrozumieć poezję współczesną. 1995 (Wstęp. - [Interpretacje wybranych utworów wraz z ich tekstami:] Sztuka...) szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 2 s. 96  szczegóły 
1515.książka: Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie. 1997  szczegóły 
1516.książka: Żak Stanisław: Słownik. Kierunki, szkoły, terminy literackie. 1998  szczegóły 
1517.książka: Żuchowska Wiesława: Opowieści z Narni czyli Wielka podróż. Lew, Czarownica i stara szafa. 2000  szczegóły 
1518.książka: Żuchowska Wiesława: Opowieści z Narni czyli Wielka podróż. Lew, Czarownica i stara szafa. 2000  szczegóły 
1519.książka: Żuliński Leszek: "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. 1995  szczegóły 
1520.książka: Żuliński Leszek: Lekcje z Szymborską. 1996  szczegóły 
recenzja: Herman Michał: Czytanie Szymborskiej. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 21  szczegóły 
1521.książka: Żuliński Leszek: Witold Gombrowicz "Ferdydurke". 1990  szczegóły 
1522.książka: Żuliński Leszek: Zofia Nałkowska "Granica". 1990  szczegóły 
1523.książka: Żuliński Leszek: Zofia Nałkowska "Granica". 1991  szczegóły 
1524.książka: Żurawski Ryszard: Pamiętnik z powstania warszawskiego - Miron Białoszewski. 1999  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1525.artykuł: Bortnowski Stanisław: Bryki trzeba oswoić!. Polonistyka 1993 nr 2 s. 113-114  szczegóły 
1526.artykuł: Budrewicz Zofia, Mrazek Halina, Sienko Maria: Anatomia zbrodni. Dydaktyka w kiosku "Ruchu". Polonistyka 1994 nr 3 s. 139-146 (dot. tzw. bryków...) szczegóły 
1527.artykuł: Chałońska Joanna: Kilka uwag na temat kompozycji maturalnych esejów interpretacyjnych. Interpretacja "Testamentu" Z. Herberta. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 4 (1995/1996) s. 34-44  szczegóły 
1528.artykuł: Dynak Władysław: Bryk wzbudzony, czyli o współczesnych pomocach literackich dla uczniów i nie tylko. Polonistyka 1993 nr 2 s. 67-72  szczegóły 
1529.artykuł: Gliński Dariusz: W ciągłych przemianach trwałość i wieczność. x 1995 ([W ks.:] Johann Wolfgang Goethe: Tobie głosu użyczam. Tł. Andrzej Lam....) szczegóły 
1530.artykuł: Górniak Danuta: Język polski z komputerem. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 91-93 (rec.: Literat. Multimedialny przewodnik po literaturze dla uczniów szk...) szczegóły 
1531.artykuł: Helman Włodzimierz: Ściągawka z polskiego. Płomyczek 1996 nr 3 s. 15 (omów. kompozycji utworu literackiego, wersyfikacji i tropów poetyckich...) szczegóły 
1532.artykuł: Horodecka Anna: Witaj Andersenie!. Guliwer 1995 nr 2 s. 33-34 (propozycje dla bibliotekarzy i nauczycieli zajęć z dziećmi poświęconyc...) szczegóły 
1533.artykuł: Janiak Henryk: Walka z dydaktycznym schemartzmem - przeciw brykom. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 30-33  szczegóły 
1534.artykuł: Kołcz Bogusław: Co można usłyszeć? Wśród "ściąg" i "bryków". Polonistyka 1993 nr 2 s. 99-101  szczegóły 
1535.artykuł: Kozłowska Stella: Praca klasowa na temat: Czy zgadzasz się z sądem, że Gustaw Konrad to "z jasnego słońca kometa błędu"?. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 28-30  szczegóły 
1536.artykuł: Krassowski Maciej: Ściągi i bryki. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 39 s. 14 (nt. przydatności opracowań literackich...) szczegóły 
1537.artykuł: Książczak Zbigniew: Amatorszczyzna i nonszalancja. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 38 s. 4 (nt. bryków szkolnych...) szczegóły 
1538.artykuł: Książczak Zbigniew: Dydaktyka literatury na bezdrożach, czyli bryki w nowej formule. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 109-117  szczegóły 
1539.artykuł: Książczak Zbigniew: Johann Wolfgang Goethe. x 1995 ([W ks.:] Johann Wolfgang Goethe: Tobie głosu użyczam. Tł. Andrzej Lam....) szczegóły 
1540.artykuł: Mamczarz Magda: Wyobraźnia, imaginacja czy racjonalność? (Na marginesie ballady J.W. Goethego "Król Olch"). x 1995 ([W ks.:] Johann Wolfgang Goethe: Tobie głosu użyczam. Tł. Andrzej Lam....) szczegóły 
1541.artykuł: Mech Sylwia: Praca maturalna na temat: "Mierząc się z przeszkodą, człowiek poznaje siebie" (A. Einstein). Rozważ te myśl, odwołując się do wybranych utworów literackich. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 25-27  szczegóły 
1542.artykuł: Nasiłowska Anna: Ziarno i plewy. Wprost 1999 nr 37 s. 91 (nt. poziomu tzw. bryków szkolnych...) szczegóły 
1543.artykuł: Siama Alfred: Ściągi, schematy, plagiaty. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 116-119 (nt. bryków wydawanych przez wydawnictwo GREG...) szczegóły 
1544.artykuł: Socha Natasza: Reymont w stylu Mniszkówny. Wprost 1996 nr 19 s. 82 (nt. ściąg maturalnych, bryków...) szczegóły 
1545.artykuł: Solus Karolina: Rzeka mojego życia (Na marginesie wiersza J.W. Goethego "Śpiew duchów nad wodami"). x 1995 ([W ks.:] Johann Wolfgang Goethe: Tobie głosu użyczam. Tł. Andrzej Lam....) szczegóły 
1546.artykuł: Sowiński Gerard: "Czytani dzisiaj". Polonistyka 1995 nr 4 s. 245-248 (nt. serii "Czytani dzisiaj pośw. pisarzom i jej przydatności w praktyc...) szczegóły 
1547.artykuł: Sowiński Gerard: Nowe lektury obowiązkowe polonistów. Polonistyka 1993 nr 2 s. 95-98 (o tzw. brykach...) szczegóły 
1548.artykuł: Szarek Aneta: Zanim obudzi się w nas poeta. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 45 s. 7 (nt. bryków i lektur szkolnych...) szczegóły 
1549.artykuł: Wachowiak Zofia: O brykach i ich "neutralizowaniu". Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 27-30  szczegóły 
1550.artykuł: Warulik Elżbieta: Modus vivendi ze ściągą. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 118-119 (nt. dużej ilości wydawania tzw. ściąg dla uczniów...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    książki (alfabet autorów)
1551.książka: Baśnie i baśniowość czyli kraina dziecięcego mitu. Praca zbiorowa. 2000 (Marek Kątny: Baśnie i baśniowość, czyli kraina dziecięcego mitu. - Pro...) szczegóły 
1552.książka: Bemben Lesława, Jasiński Ryszard: A kiedy trzeba... Nowe utwory patriotyczne na lekcjach języka polskiego w kl. VI-VIII. 1994 (Klasa VI: Jerzy Harasymowicz: "Wizerunek w księdze Franciszek Żymirski...) szczegóły 
1553.książka: Bortnowski Stanisław: "Potop" w szkole. Odbiór powieści Henryka Sienkiewicza. Wnioski dydaktyczne. 1988  szczegóły 
recenzja: Korkozowicz Jerzy: O "Potopie" pluralistycznie. Głos Nauczycielski 1989 nr 14 s. 12  szczegóły 
1554.książka: Dziecko - twórcą. Propozycje metodyczne opracowane przez polonistów szkół podstawowych dzielnicy Kraków-Śródmieście. Praca zbiorowa. 1993 ([M.in.:] Elżbieta Waliszek: Scenariusz lekcji na podstawie "Akademii P...) szczegóły 
1555.książka: Filmowe analizy i interpretacje w szkole. Wybór konspektów lekcji w szkole średniej. 1984  szczegóły 
recenzja: Miczka Tadeusz: Zmagania z filmem w szkole. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 5 s. 67-70  szczegóły 
1556.książka: Frączek Jadwiga, Kośla Urszula, Kozłowska Wiesława: Nobel dla Szymborskiej. Inscenizacja: klasy VII-VIII. 1998  szczegóły 
1557.książka: Gałczyńska Elżbieta, Jabłoński Romuald, Szczepańska Elżbieta: Wyrazić i nauczyć słowem. Wybór konspektów lekcji literackich w kl. IV - VIII. 1998  szczegóły 
1558.książka: Gendek Beata: Poezja Juliana Tuwima w szkole. 2000  szczegóły 
1559.książka: Grabowska Gustawa: Bolesław Prus - Anielka. 1991  szczegóły 
1560.książka: Jaskółowa Ewa, Opacka Anna: Prądy i konwencje w poezji. Konspekty lekcji dla szkół średnich. 1995  szczegóły 
1561.książka: Jaskółowa Ewa, Opacka Anna: Prądy i konwencje w prozie. Konspekty lekcji dla szkół średnich. 1995  szczegóły 
1562.książka: Język polski. Formy wypowiedzi ustnych i pisemnych w klasach I-III. Praca zbiorowa. 1997 ([Zbiór konspektów m.in.:] Krystyna Gwizdecka: Zbiorowe pisanie opowiad...) szczegóły 
1563.książka: Latoch-Zielińska Małgorzata: Słowne potyczki, czyli o trudnej sztuce dyskusji. 1999 ([M.in.:] Scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum klasa II: "A t...) szczegóły 
1564.książka: Letachowicz Ewa: Repetycje tradycji. Analiza i interpretacja poezji współczesnej obecnej w szkole średniej. 1995 (I. Dlaczego antyk i Biblia? - II. O wartościach chrześcijańskich i kul...) szczegóły 
1565.książka: Poezja współczesna w szkole. Interpretacje. Praca zbiorowa. 1998 (Paweł Rodak: Krzysztof Kamil Baczyński: "Jesień to gwiazdy lecące z dr...) szczegóły 
1566.książka: Propozycje metodyczne dla polonistów szkół podstawowych. 1991 (Cz. 1 [m.in. zawiera:] Wiesława Adamczewska: Przykład integracji dział...) szczegóły 
1567.książka: Suszek Anna: Dookoła świata śladami Fileasa Fogga czyli jak opracować w szkole powieść Juliusza Verne'a. 2000  szczegóły 
1568.książka: Utwory literackie w klasie trzeciej szkoły podstawowej. 1997 (Wojciech Pasternak: Teoretyczne podstawy poznawania utworów literackic...) szczegóły 
1569.książka: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Zbiór analiz i interpretacji. 1994 (Piotr Żbikowski: Przedmowa. - Poezja: Teresa Kostkiewiczowa: "Pieśń o ...) szczegóły 
1570.książka: Zadania do lektury dla kl. II szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1992 ([Propozycje lekcji dot. pisarzy:] Ryszard Berwiński, Gustaw Ehrenberg,...) szczegóły 
1571.książka: Zadania do lektury dla klas IV-VI. Praca zbiorowa. 1990 ([Propozycje lekcji dot. pisarzy:] Władysław Broniewski, Jan Brzechwa, ...) szczegóły 
1572.książka: Zadania do lektury dla klasy I szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1996  szczegóły 
1573.książka: Zadania do lektury dla klasy II szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1996  szczegóły 
1574.książka: Zadania do lektury dla klasy III szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1993 ([Propozycje lekcji dot. pisarzy:] Guillaume Apollinaire, Charles Baude...) szczegóły 
1575.książka: Zadania do lektury dla klasy IV szkoły średniej. Praca zbiorowa. 1993 ([Propozycje lekcji dot. pisarzy:] Krzysztof Kamil Baczyński, Miron Bia...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1576.artykuł: Adamczyk Zdzisław Jerzy: Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego. Propozycja interpretacji wybranych utworów dla klasy III liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 7-25  szczegóły 
1577.artykuł: Aleksander Janta-Połczyński 11 XII 1908-19 VIII 1974. "Czas, w którym przyszło nam istnieć...". Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 10 s. 26-29 (sc. imprezy; oprac.: Barbara Jachimczak...) szczegóły 
1578.artykuł: Alfut Ewa: "Jeżycjada" M. Musierowicz w szkole. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 41-43  szczegóły 
1579.artykuł: Ambroszko Józef: "Heban" Ryszarda Kapuścińskiego na zajęciach dziennikarskich w liceum. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 24-27  szczegóły 
1580.artykuł: Ambroszko Józef: Kieślowskiego etos artysty. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 40-44  szczegóły 
1581.artykuł: Ambroszko Józef: Struktura przedstawienia telewizyjnego "Żółtej szlafmycy" F. Zabłockiego (Lekcja w klasie licealnej). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 68-71  szczegóły 
1582.artykuł: Andrusiewicz Piotr: Dwie godziny z Białoszewskim. "Karuzela z madonnami" jako prototyp sytuacji interakcyjnej na lekcji polskiego. Nowa Polszczyzna 1997 nr 4 s. 9-18  szczegóły 
1583.artykuł: Anielska Urszula: Czas, miłość i śmierć w poezji Haliny Poświatowskiej - propozycja metodyczna dla klasy IV liceum i V technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 40-47  szczegóły 
1584.artykuł: Badowska Alicja: Lekcja z lalką. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 2 s. 27-32 (nt. lekcji z tekstem scenariusza...) szczegóły 
1585.artykuł: Badowska Alicja: Oświecenie - epoka niejednorodna. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 7-17 (propozycja lekcji o literaturze polskiego oświecenia w szkole średniej...) szczegóły 
1586.artykuł: Badowska Alicja: W labiryncie mitu. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 20-32 (z tekstami mitów...) szczegóły 
1587.artykuł: Bakuła Kordian: Dedal, nie Ikar!. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 2 (1999/2000) s. 90-97 (konfrontacja mitu z utworami literackimi inspirowanymi tymże...) szczegóły 
1588.artykuł: Bakuła Kordian: Jak doprowadzić Cześnika i Rejenta do zgody? Zachęta do negocjacji na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1995 nr 8 s. 533-537 (na podstawie "Zemsty" Aleksandra Fredry...) szczegóły 
1589.artykuł: Baluch Alicja: Poezja Różewicza w szkole (Interpretacja wiersza o baranku). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 95-99 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
1590.artykuł: Banach Elżbieta, Kurzacz Magdalena: "Przypilnować siebie". Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 22-23 (wskazówki metodyczne do przeprowadzenia lekcji na temat "Czy dzieci mo...) szczegóły 
1591.artykuł: Bargielska Anna: Drama 1994 z. 9 s. 16-20 (konspekty trzech lekcji języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowe...) szczegóły 
1592.artykuł: Barszcz Barbara, Barszcz Leszek: Rozmawiajmy o miłości. Polonistyka 1993 nr 1 s. 20-22 (miłość na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
1593.artykuł: Barszcz Leszek, Leszkowicz-Barszcz Barbara: A jednak mity!.... Polonistyka 1993 nr 7 s. 416-424 (mitologia grecka i rzymska na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
1594.artykuł: Barszcz Leszek: U bram absurdu. Polonistyka 1994 nr 10 s. 598-604 (lekcja pośw. Biblii (Księga Hioba)...) szczegóły 
1595.artykuł: Barszcz Leszek: W świecie poezji Mirona Białoszewskiego. Polonistyka 1997 nr 1 s. 31-36 (poezja Mirona Białoszewskiego na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
1596.artykuł: Barylska Halina: "Czarnoleskiej ja rzeczy chcę". Scenariusz apelu poświęconego książce. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 4 s. 37-39  szczegóły 
1597.artykuł: Bator Dorota: Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 18-19 (przykład opracowania tematu: "Syzyfowe prace" [Stefana Żeromskiego], c...) szczegóły 
1598.artykuł: Bazan Elżbieta: "Inny" Iwaszkiewicz. Polonistyka 1994 nr 9 s. 532-534 (opow. "Ikar" i "Cmentarz w Toporowie"...) szczegóły 
1599.artykuł: Bączek Katarzyna: Sztuka przemawiania, czyli jak zostać dziś retorem. Polonistyka 1997 nr 6 s. 355-360 (lekcje z zakresu retoryki w szkole średniej...) szczegóły 
1600.artykuł: Bąk Zbigniew: "Na straganie" czyli zabawa w teatrzyk. Polonistyka 1993 nr 10 s. 613-618 (wiersz Jana Brzechwy w szkole podstawowej...) szczegóły 
1601.artykuł: Bednarska Barbara: Opis sytuacji w wybranych fragmentach "Chłopów" W.S. Reymonta - propozycja metodyczna dla klas II zsz. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 389-392  szczegóły 
1602.artykuł: Biała Alina: Pokazać człowiekowi człowieka. Polonistyka 1998 nr 8 s. 547-550 ("Nemrod" Brunona Schulza na lekcjach w szkole podstawowej...) szczegóły 
1603.artykuł: Biela Emil: Z poezją na "Ty". Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 116  szczegóły 
1604.artykuł: Binkiewicz-Kołodziej Danuta: Lekcja biblioteczna dla klasy II LO, LE. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 6 s. 7-9 (lekcja poświęcona życiu i twórczości Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1605.artykuł: Bisewska Ewa: Spotkanie w Dolinie Muminków. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 6 s. 14-15  szczegóły 
1606.artykuł: Błońska-Ćwięk Grażyna: Wycieczka z Żeromskim. Polonistyka 1996 nr 6 s. 381 (lekcja-wycieczka o "Syzyfowych pracach"...) szczegóły 
1607.artykuł: Bobińska Henryka: Obraz świata w "Sklepach cynamonowych" i plastycznej twórczości Brunona Schulza - propozycja metodyczna dla klasy III liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 63-72  szczegóły 
1608.artykuł: Bobiński Witold: [Trzy] 3x "Grażyna" na filmowo. Polonistyka 1996 nr 5 s. 278-283 (poemat Adama Mickiewicza w szkole podstawowej...) szczegóły 
1609.artykuł: Boksa Magdalena: Po co tworzymy światy idealne?. Polonistyka 1994 nr 9 s. 540-541 ("Wyspy szczęśliwe" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego...) szczegóły 
1610.artykuł: Boksa Magdalena: "Powiedz mi, jak mnie kochasz". Rozmowy na temat uczuć ("Rozmowa liryczna" Gałczyńskiego). Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 1 s. 47-48  szczegóły 
1611.artykuł: Boksa Magdalena: "Streszczajmy się. Świat jest przeludniony słowami". Projekty zajęć z wykorzystaniem aforyzmów. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 10-17  szczegóły 
1612.artykuł: Borek Piotr: "A jak królem, a jak katem będziesz" Tadeusza Nowaka. Pomysły lekcji. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 49-  szczegóły 
1613.artykuł: Borek Piotr: Mit genezy państwa polskiego na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 43-48  szczegóły 
1614.artykuł: Borek Piotr, Waligóra Janusz: Śmiech plebejusza. Literatura sowizdrzalska w pierwszej licealnej. Nowa Polszczyzna 1997 nr 4 s. 38-46  szczegóły 
1615.artykuł: Borkowska Wiesława: Pocałować psa w nos (Przysłowia i porzekadła na lekcjach języka polskiego). PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 31-33  szczegóły 
1616.artykuł: Bortnowski Stanisław: Album współczesnego poety - wiersze Bronisława Maja na lekcjach języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 66-72  szczegóły 
1617.artykuł: Bortnowski Stanisław: Doktor Judym w sześciu kapeluszach. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 77-86 (nt. wykorzystania metody Edwarda de Bono przy analizie "Ludzi bezdomny...) szczegóły 
1618.artykuł: Bortnowski Stanisław: Dwa razy Mrożek - na roboczo przy kawie i herbacie. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 4 s. 29-32  szczegóły 
1619.artykuł: Bortnowski Stanisław: Gombrowicz - a kto to taki?. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 81-91  szczegóły 
1620.artykuł: Bortnowski Stanisław: Gry literackie "na polaku". Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 4 s. 26-27 (wykorzystanie gier literackich na lekcji języka polskiego...) szczegóły 
1621.artykuł: Bortnowski Stanisław: Jak redagować informacje?. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 35-41  szczegóły 
1622.artykuł: Bortnowski Stanisław: Kłopoty z etosem Siłaczki i kapitulacją Obareckiego. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 22-30 ("Siłaczka" Stefana Żeromskiego na lekcji języka polskiego...) szczegóły 
1623.artykuł: Bortnowski Stanisław: Malarskie "Rozbieranie do snu" [Stanisława Grochowiaka]. Polonistyka 1994 nr 10 s. 626-628  szczegóły 
1624.artykuł: Bortnowski Stanisław: O biografii zewnętrznej i wewnętrznej. Na przykładzie Gombrowicza. Polonistyka 1994 nr 2 s. 77-81  szczegóły 
1625.artykuł: Bortnowski Stanisław: Problem formy felieton, czylo niezobowiązująco, ale zobowiązująco. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 2 (1998/1999) s. 83-93 (felieton na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1626.artykuł: Bortnowski Stanisław: T. Różewicz a sztuka współczesna na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1989 nr 2 s. 105-130  szczegóły 
1627.artykuł: Bortnowski Stanisław: Wiersz Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 33-40  szczegóły 
1628.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zanim rozpoczniemy rozmowę o wierszu... Scenariusz drugi: Urodziny (Do wiersza W. Szymborskiej). Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 35-41  szczegóły 
1629.artykuł: Bortnowski Stanisław: Zanim rozpoczniemy rozmowę o wierszu... (Scenariusz pierwszy: Odjazdy). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 31-43  szczegóły 
1630.artykuł: Broś Ewelina: Drama z Mickiewiczem. Siódma Prowincja 1998 nr 4 s. 30-31 (nt. wykorzystania dramy w lekcjach poświęconych Adamowi Mickiewiczowi;...) szczegóły 
1631.artykuł: Brudnicka Alina: Lekcja języka polskiego na Białorusi i Litwie. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 2 (1996/1997) s. 102-111 (lekcja-wycieczka śladami polskich pisarzy...) szczegóły 
1632.artykuł: Brzóstowicz Monika: Temat: Rodzina. Polonistyka 1994 nr 4 s. 203-208  szczegóły 
1633.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Stary subiekt w nowym świecie. Polonistyka 1994 nr 8 s. 477-483  szczegóły 
1634.artykuł: Budrewicz Tadeusz: Turystyczne zabawy "Lalką" [Bolesława Prusa]. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 1 s. 43-47 (wskazówki metodyczne...) szczegóły 
1635.artykuł: Budrewicz Zofia, Sienko Maria: Gry ironiczne (W szkolnej lekturze wierszy Szymborskiej: "Pogrzeb", "Urodziny", "Jarmark cudów"). Polonistyka 1997 nr 8 s. 486-490  szczegóły 
1636.artykuł: Budrewicz Zofia: Melchiora Wańkowicza "chwytanie historii na gorącym uczynku" ("Szkice spod Monte Cassino" w szkole). Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 2 s. 1-6 (z not. o Melchiorze Wańkowiczu...) szczegóły 
1637.artykuł: Budrewicz Zofia: Opisywanie i refleksja - "Wieża" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w szkole zawodowej. Polonistyka 1992 nr 2 s. 89-95  szczegóły 
1638.artykuł: Budrewicz Zofia: "Rada w zaścianku" jako propozycja dialogu w szkole zawodowej. Polonistyka 1993 nr 3 s. 151-157 (propozycja lekcji o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1639.artykuł: Budrewicz Zofia, Sienko Maria: W gimnazjum - rozmowy o wolności. Polonistyka 1999 nr 5 s. 280-285 ("Panna Nikt" Tomka Tryzny na lekcji jęz. polskiego...) szczegóły 
1640.artykuł: Budrewicz Zofia: Żabie historie. Literackie i językowe zabawy przy czytaniu z dziećmi utworów Marii Konopnickiej. Szkic interpretacyjno-metodyczny. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 4 s. 18-31 (dot. wierszy: "Żabka Helusi" i "Pan Zielonka" oraz opow. "Koncert ziel...) szczegóły 
1641.artykuł: Bugajska Teresa: "Był sobie piękny koń z Lascaux" - jak Z. Herbert odczytał malowidła praczłowieka?. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 2 (1999/2000) s. 24-26  szczegóły 
1642.artykuł: Burghardt Andrzej: Obrzydłówek współczesny. Polonistyka 1996 nr 6 s. 355-357 ("Siłaczka" Stefana Żeromskiego na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1643.artykuł: Chałońska Joanna: Człowiek, dom i świat w twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 44-58  szczegóły 
1644.artykuł: Chałońska Joanna: Czy "Śmierć Słowackiego?" - nawiązania do romantyzmu w twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - propozycja lekcji w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 36-43  szczegóły 
1645.artykuł: Chałońska Joanna: Ewolucja gatunkowa dramatu (Propozycja lekcji z syntezy historycznoliterackiej w kl. IV liceum). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1996/1998) s. 26-37  szczegóły 
1646.artykuł: Chałońska Joanna: Ibsenowski model dramatu na podstawie "Dzikiej kaczki". Propozycja lekcji w klasie III liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 28-36  szczegóły 
1647.artykuł: Chałońska Joanna: Konwencje stylistyczne literatury pięknej epoki oświecenia - propozycja lekcji z nauki o języku w klasie I lub II liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 3 (1990/1991) s. 88-95  szczegóły 
1648.artykuł: Chałońska Joanna: O nadrzędności idei w życiu człowieka ("Zapiski więzienne" Kardynała Stefana Wyszyńskiego na lekcjach języka polskiego w klasie IV liceum). Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 2 (1990/1991) s. 44-52  szczegóły 
1649.artykuł: Chałońska Joanna: Oryginalność czy maniera stylistyczna? - cechy stylu i języka tekstów epoki romantyzmu (propozycja lekcji z nauki o języku w kl. II liceum). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 67-72  szczegóły 
1650.artykuł: Chałońska Joanna: Praca nad esejem w III klasie liceum - próba pisania eseju interpretacyjnego (cz. II). Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 84-91  szczegóły 
1651.artykuł: Chałońska Joanna: Praca nad esejem w III klasie liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 271-276  szczegóły 
1652.artykuł: Chałońska Joanna: Socrealistyczna poezja "żołnierzy ideologicznego frontu" - propozycja lekcji w klasie IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 34-44  szczegóły 
1653.artykuł: "Chciałem w swoim życiu zachować pogodę wśród cierpienia..." [Leopold Staff]. Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 5 s. 21-24 (sc. imprezy; oprac.: Barbara Jachimczak...) szczegóły 
1654.artykuł: Chemperek Dariusz: Czy Mickiewicz był Polakiem. Polonistyka 1993 nr 3 s. 157-160 (omów. problematyki patriotycznej w "Panu Tadeuszu" na lekcjach w liceu...) szczegóły 
1655.artykuł: Chołojczyk Ewa: Oryginał i falsyfikaty. Polonistyka 1993 nr 8 s. 471-474 (pastisz i parodia w liceum ogólnokształcącym; na przykładzie "Pana Tad...) szczegóły 
1656.artykuł: Chołojczyk Ewa: "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] - "To do mnie nie przemawia". Polonistyka 1994 nr 9 s. 535-540  szczegóły 
1657.artykuł: Choroszczyńska Marta: Wokół hymnu narodowego. Forum Humanistów 2000 nr 3 s. 79-81  szczegóły 
1658.artykuł: Chramęga Regina: Redagujemy jednodniówkę z okazji Roku Słowackiego. Planowanie numeru (makieta). Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
1659.artykuł: Chruściel Danuta: "W szkole o "Akademii..." (projekt badawczy cyklu lekcji związanych z lekturą klasy IV "Akademia pana Kleksa [Jana Brzechwy]). Forum Humanistów 2000 nr 4 s. 49-52  szczegóły 
1660.artykuł: Chudzik Dorota: Związek poezji z muzyką w utworach przełomu XIX i XX wieku. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 59-67  szczegóły 
1661.artykuł: Chwastek Danuta: Twórczość Juliusza Słowackiego na II i III etapie edukacji szkolnej. Forum Humanistów 2000 nr 1 s. 23-27 (cykl lekcji...) szczegóły 
1662.artykuł: Ciborowska-Lipko Bożena: Prasowym okiem - przygotowanie do "zwiadu dziennikarskiego" (scenariusz lekcji według programu klasy teatralno-dziennikarskiej). Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 2 (1999/2000) s. 21-23  szczegóły 
1663.artykuł: Ciciak Anna: Kino i jego metodyczne inspiracje. Polonistyka 1996 nr 5 s. 293-295  szczegóły 
1664.artykuł: Ciechanowska Joanna: Powtórka z teatru. Polonistyka 1993 nr 10 s. 634 ("Romeo i Julia" Williama Shakespeare w szkole średniej...) szczegóły 
1665.artykuł: Cieliński Arkadiusz: Zanim powstaną lekcje o symbolach i wartościach. Joanna Kulmowa "Przepis na mazurek", Czesław Miłosz "Słońce". Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 9-12 (z tekstami obu wierszy...) szczegóły 
1666.artykuł: Cieński Marcin: Johann Wolfgang Goethe: "Faust". Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 111-118 (propozycja uważnego odczytania tekstu, przeznaczona dla uczących histo...) szczegóły 
1667.artykuł: Cieński Marcin: Literatura powszechna w szkole średniej. Refleksje, uwagi i propozycje. Polonistyka 1993 nr 7 s. 424-426  szczegóły 
1668.artykuł: Cierniak Rafał: Czesław Miłosz - życie i twórczość. Lekcja języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej. Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 5 s. 22-23  szczegóły 
1669.artykuł: Ciesielska Bożena: "To tylko róże, panie!" Odkrywanie symboliki róży. Projekt dwugodzinnej lekcji w klasie szóstej. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 37-41  szczegóły 
1670.artykuł: Cybula Teresa, Hernasowa Maria: Julian Tuwim "Sprzątanie" - horror czy groteska?. Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 3 s. 58-60  szczegóły 
1671.artykuł: Czernek Bożena: Czytanie "panoramiczne". "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza - tekst i konteksty. Pomysły lekcji. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 1 s. 31-38  szczegóły 
1672.artykuł: Czernek Bożena, Sikora Władysława: Jak pokazać uczniom, że Mickiewicz znał się na życiu. Polonista i fizyk na lekcji w klasie ósmej. Lekcja w 200. rocznicę urodzin i nie tylko. Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 14-19  szczegóły 
1673.artykuł: Czernek Bożena: Od marzenia do doskonałości. O symbolu skrzydeł. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 13-18 (propozycja lekcji w klasie IV szkoły podstawowej...) szczegóły 
1674.artykuł: Detka Janusz: "Autoportret radosny". Miron Białoszewski mówi o szczęściu. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 4 (1999/2000) s. 40-43  szczegóły 
1675.artykuł: Diduszko Hanna: Jak sobie radzić z "Robinsonem Crusoe" [Daniela Defoe]?. Nowa Polszczyzna 1997 nr 5 s. 28-34  szczegóły 
1676.artykuł: Diduszko Hanna: Jak sobie radzić z "Robinsonem Kruzoe"?. Polonistyka 1997 nr 10 s. 607-611 (pow. Daniela Defoe w klasie VI szkoły pdstawowej...) szczegóły 
1677.artykuł: Diduszko Hanna: Lustereczko, powiedz przecie... Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 30-34 (propozycje lekcji w klasie VI poświęconej symbolice lustra...) szczegóły 
1678.artykuł: Diduszko Hanna: Wietrzydła - stwory piękne i okrutne, czyli czego się bała odważna Ronja, córka zbójnika. Sprawozdanie z dwugodzinnej lekcji. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 46-48 (dot.: Astrid Lindgren: Ronja, córka zbójnika...) szczegóły 
1679.artykuł: Domaciuk Magdalena: Błysk, czyli twórcze zabawy językowe z wykorzystaniem słowników. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 55-61  szczegóły 
1680.artykuł: Dominiczak Teresa Barbara: Moje spotkania z marynistyką. x 1989 ([W ks. zb.:] Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynisty...) szczegóły 
1681.artykuł: Dominik Donata: Gramy Szekspira.... Polonistyka 1995 nr 9 s. 636-637 (propozycja omówienia twórczości Williama Szekspira w pierwszej klasie ...) szczegóły 
1682.artykuł: Drobot Jolanta: Drama 1993 z. 5 s. 17-18 (konspekt lekcji języka polskiego w szkole podstawowej "Rzeczywistość w...) szczegóły 
1683.artykuł: Drobot Jolanta: Drama 1993 z. 5 s. 18-19 (konspekt lekcji języka polskiego w szkole podstawowej "... nie będę po...) szczegóły 
1684.artykuł: Drwięga Halina: Przemiany w poezji po 1956 roku jako wyraz nieufności do języka - związek estetyki z etyką. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 28-33 (w klasie IV liceum...) szczegóły 
1685.artykuł: Dubrowska Grażyna: Co kryje się pod zabawną grą słów w wierszu M. Białoszewskiego "Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali..." (lekcja w kl. II gimnazjum). Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 16-18  szczegóły 
1686.artykuł: Dubrowska Grażyna: O Aleksandrze Fredrze i o "Zemście" lekcja niecodzienna. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 20-21 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
1687.artykuł: Dunaj-Kozakow Ewa: Kształtowanie się wzorca rycerza w literaturze antycznej i średniowiecznej oraz jego współczesne kontynuacje (projekt lekcji). Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 26-29  szczegóły 
1688.artykuł: Dyduch Barbara, Kłakówna Zofia Agnieszka: Czytanie miasta i czytanie literatury (w związku z "Katarynką" B. Prusa). Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 1 s. 37-42  szczegóły 
1689.artykuł: Dyduch Barbara: Dlaczego warto z dziećmi czytać powieść W. Woroszylskiego "Cyryl, gdzie jesteś?". Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 1 s. 36-40  szczegóły 
1690.artykuł: Dyduch Barbara, Jędrychowska Maria, Kłakówna Zofia Agnieszka: "Dom musi mieć swoją osobowość". Polonistyka 1994 nr 4 s. 219-223  szczegóły 
1691.artykuł: Dyduch Barbara: Formy działań przygotowujące do zrozumienia sensu tekstu poetyckiego w nauczaniu języka. Wisełka 1990 nr 1 s. 12-16  szczegóły 
1692.artykuł: Dyduch Barbara: Jak korzystać z tekstów baśni w nauczaniu języka polskiego jako drugiego (Ćwiczenia transformacyjne). Wisełka 1990 nr 2 s. 12-17  szczegóły 
1693.artykuł: Dyduchowa Anna: Wiersze dla dzieci jako materiał do ćwiczeń językowych. Wisełka 1990 nr 1 s. 3-8 (na przykładzie utworów: Juliana Tuwima "Cuda i dziwy", Jana Brzechwy "...) szczegóły 
1694.artykuł: Dykier Anna: "Ja/ stróż/ latarnik/ nadaję/ z mrówkowca...". Nowa Polszczyzna 1999 nr 5 s. 8-10 (analiza wiersza Mirona Białoszewskiego...) szczegóły 
1695.artykuł: Dynak Władysław, Patrzałek Tadeusz: Niechże nie śpiewa ptak. Polonistyka 1994 nr 5 s. 287-292 (cykl lekcji wzbogacający słownictwo...) szczegóły 
1696.artykuł: Dyżewska Dorota: Bóg mówi do Konrada. Polonistyka 1995 nr 4 s. 254 (lekcja pośw. Wielkiej Improwizacji...) szczegóły 
1697.artykuł: Dziedzic Anna: Interpretacja głosowa "Białej magii" K.K. Baczyńskiego. Polonistyka 1988 nr 6 s. 463-466  szczegóły 
1698.artykuł: Dziegiel Ewa: "Opowiedzieć" wiersz inaczej - "Muzyka ulicy Złotej" J. Czechowicza. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 32-34 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
1699.artykuł: Falkowski Stanisław: Na pograniczu epok - na pograniczu sztuk. Polonistyka 1994 nr 10 s. 605-610 (z fot....) szczegóły 
1700.artykuł: Falkowski Stanisław: Śmietnik czy świątynia?. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 105-108 (nt. interpretacji poezji Mirona Białoszewskiego...) szczegóły 
1701.artykuł: Falkowski Stanisław: W czarodziejskiej wieży (Motywy magiczne w "Latarniku" [Henryka Sienkiewicza]). Polonistyka 1991 nr 7 s. 458-461  szczegóły 
1702.artykuł: Filar Dorota: Ramy pojęciowe w analizie tekstu (Na przykładzie wierszy Barańczaka i Wojaczka). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1997/1998) s. 66-75  szczegóły 
1703.artykuł: Filipczak Małgorzata: Drama 1992 z. 4 s. 11-12 (konspekt lekcji języka polskiego dla klasy II szkoły podstawowej...) szczegóły 
1704.artykuł: Fiłończuk Danuta: Funkcje dychotomii w budowie świata przedstawionego w "Dziadach: cz. III A. Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 43-49  szczegóły 
1705.artykuł: Fiołek Bogumiła: "Tajemniczy ogród" [Frances Elizy Burnett] w powieści i na ekranie. Polonistyka 1998 nr 3 s. 162-164 (w klasie VII...) szczegóły 
1706.artykuł: Firut Maria: Cierpienie w "Dziadach" [Adama Mickiewicza] i "Innym Świecie" [Gustawa Herlinga-Grudzińskiego]. Polonistyka 1998 nr 7 s. 459-463 (na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
1707.artykuł: Firut Maria: Intencje wypowiedzi, czyli o tzw. mocy illokucyjnej aktów mowy. Polonistyka 1997 nr 6 s. 343-346 (cykl lekcji w I klasie szkoły średniej nt. teorii aktów mowy...) szczegóły 
1708.artykuł: Flaczyńska Dorota: Dwa biblijne ogrody - Eden i Gethsemane. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 65-70 (Biblia na lekcjach języka polskiego w liceum ogólnokształcącym...) szczegóły 
1709.artykuł: Fortuna Beata: Moda, kultura społeczna, literatura. Uwagi na podstawie analizy powieści pozytywistycznej. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 3 s. 21-30 (wskazówki metodyczne do przeprowadzenia lekcji na temat: I. Portret ko...) szczegóły 
1710.artykuł: Frąszczak Bogumiła: Przestrzeń i czas w malarstwiee i poezji renesansu oraz baroku (Lekcja w kl. I liceum). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 27-31  szczegóły 
1711.artykuł: Frąszczak Bogumiła: "...W mitycznym jakimś mateczniku...", czyli o znakach wyrażających przestrzeń w twórczości Brunona Schulza - scenariusz lekcji. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 1 s. 29-33  szczegóły 
1712.artykuł: Frąszczak Bogumiła: Zabytki pismiennictwa średniowiecznego w uczniowskiej filmotece. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 25-26 (lekcja nt. najstarszych zabytków piśmiennictwa z wykorzystaniem nakręc...) szczegóły 
1713.artykuł: Frelich Hanna: Zabawa we własną biografię? O powieściach Konwickiego. Polonistyka 1994 nr 6 s. 437-352  szczegóły 
1714.artykuł: Fręś Jan Andrzej: Stanisława Wyspiańskiego "tragedia zemsty" i "dramat inteligencji" w "Hamlecie". Szkic interpretacyjno-metodyczny. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 38-45  szczegóły 
1715.artykuł: Fręś Jan Andrzej: Teatralne czytanie Słowackiego (na przykładzie "Kordiana"). Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 12-14  szczegóły 
1716.artykuł: Fryc Agnieszka: Próby "blokowania" (Z komentarzem). Polonistyka 1999 nr 7 s. 419-420 (propozycja lekcji języka polskiego w IV klasie szkoły podstawowej z wy...) szczegóły 
1717.artykuł: Furczyńska Dorota: O jedności człowieka i przyrody. Pomysł lekcji w klasie czwartej. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 20-21 (w oparciu o wiersz Czesława Janczarskiego "Wiatr deszcz"...) szczegóły 
1718.artykuł: Galant Anna: Odczytywanie znaków. Pomysł lekcji w klasie szóstej. Nowa Polszczyzna 1999 nr 5 s. 11-15 (analiza wiersza "Czas, krawiec kulawy" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewsk...) szczegóły 
1719.artykuł: Gał Dorota: Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 2 (2000/2001) s. 13-18  szczegóły 
1720.artykuł: Gałuszka Władysława: Gry - przyjemne i pożyteczne. Polonistyka 1993 nr 5 s. 317-318 (propozycje lekcji w klasie VI i VII szkoły podstawowej pośw. Adamowi M...) szczegóły 
1721.artykuł: Gałuszka Władysława: Próba integracji literatury i filmu ("Krzyżacy"). Polonistyka 1993 nr 10 s. 604-613 ("Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza i adaptacja filmowa na lekcji w szkole...) szczegóły 
1722.artykuł: Gancarczyk Anna: Analiza i interpretacja wiersza T. Różewicza "Warkoczyk". Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 109-115  szczegóły 
1723.artykuł: Giemza-Żurawska Maria: "Z niego my wszyscy..." Adam Mickiewicz w twórczości pisarzy polskich XX wieku. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 10 s. 24-26  szczegóły 
1724.artykuł: Glencowa Krystyna, Skowronek Piotr: Czego uczy nas przypowieść "O synu marnotrawnym"? (scenariusz lekcji). Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 2 (1999/2000) s. 31-33  szczegóły 
1725.artykuł: Glencowa Krystyna, Skowronek Piotr: Jak powstawał świat i człowiek w "Mitologii" i "Biblii" (scenariusz lekcji). Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 1 (1999/2000) s. 22-25  szczegóły 
1726.artykuł: Głos Nauczyciela 1989 nr 3 s. 25 (konspekt lekcji: Obraz wszechświata na podstawie wiersza Marii Konopni...) szczegóły 
1727.artykuł: Godlewska Alicja: Topos Marka Aureliusza - tradycja antyczna w utworach polskiego klasycyzmu. Polonistyka 1991 nr 1 s. 29-37 (na przykł. wierszy Zbigniewa Herberta i Leopolda Staffa...) szczegóły 
1728.artykuł: Gołaszewska Ewa: Fioletowa krowa. Limeryki - zabawne wierszyki. Polonistyka 1998 nr 4 s. 253-254  szczegóły 
1729.artykuł: Gołaszewska Ewa: Świat na opak, czyli ekscentryczne szaleństwa na polskim. Nowa Polszczyzna 1998 nr 2 s. 24-27 (opracowanie pojęcia groteska...) szczegóły 
1730.artykuł: Gołaszewska Ewa: Zabawa z poezją w poezję. Polonistyka 1998 nr 9 s. 636-638 (lekcja nt. twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława L...) szczegóły 
1731.artykuł: Goraj Jadwiga: Jak omawiać "Zbrodnię i karę" [Fiodora Dostojewskiego]. Polonistyka 1996 nr 7 s. 444-451 (w szkole średniej...) szczegóły 
1732.artykuł: Goraj Jadwiga: Problematyka "Jeziora Bodeńskiego" S. Dygata w analizie szkolnej. Polonistyka 1988 nr 6 s. 455-462  szczegóły 
1733.artykuł: Gorczyca Wojciech: O jednej z możliwości szkolnego odczytania "Mistrza i Małgorzaty" Michała Bułhakowa. (Problemy przestrzeni i symboliki przestrzennej). Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 3 s. 25-35  szczegóły 
1734.artykuł: Gorska Bożena: Adama Mickiewicza "Winterreise". Polonistyka 1998 nr 7 s. 463-469 (III cz. "Dziadów" na lekcjach języka polskiego w szkole średniej...) szczegóły 
1735.artykuł: Gorska Bożena: Dom nad Niemnem. Polonistyka 1994 nr 4 s. 227-232 (rodzina w powieści Elizy Orzeszkowej...) szczegóły 
1736.artykuł: Gorska Bożena: Jak integrować treści humanistyczne?. Polonistyka 1994 nr 10 s. 616-621  szczegóły 
1737.artykuł: Gorska Bożena: Mannowskie adagio. Polonistyka 1996 nr 1 s. 32-38 ("Śmierć w Wenecji" Tomasza Manna na lekcji w szkole średniej...) szczegóły 
1738.artykuł: Gorska Bożena: "Nad Niemnem" dziś. Polonistyka 1994 nr 8 s. 485-488  szczegóły 
1739.artykuł: Gorska Bożena: Trzy Alicje w Krainie Czarów. Polonistyka 1995 nr 7 s. 486-489 (propozycja lekcji językowej na podstawie "Alicji w Krainie Czarów" Lew...) szczegóły 
1740.artykuł: Górczak-Ulman Elwira, Łęczycka Hanna: Lekcja na cztery ręce. Polonistyka 1995 nr 2 s. 101-104 (lekcja na temat "Żyd - Wieczny Tułacz (Motywy żydowskie w literaturze ...) szczegóły 
1741.artykuł: Górniak Danuta: Bliżej ucznia. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 27-31 (lekcja nt. tekstów współczesnych piosenek...) szczegóły 
1742.artykuł: Góźdź Krystyna: Ja - narrator. Zabawa w twórczość. Polonistyka 1993 nr 2 s. 91-95 (nauka o narracji w szkole podstawowej...) szczegóły 
1743.artykuł: Góźdź Krystyna: Szukając gatunku. Polonistyka 1993 nr 3 s. 160-161 (nt. różnorodności gatunków literackich w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiew...) szczegóły 
1744.artykuł: Grabowska Lucyna: "Mała Apokalipsa" Tadeusza Konwickiego na lekcji w szkole średniej. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 4 s. 53-59  szczegóły 
1745.artykuł: Grabowska-Wyrwicz Teresa: Czas na wagę złota - zajęcia z języka polskiego w cyklu "wieloprzedmiotowym". Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 11-15 (m.in. analiza tekstów poetyckich, których motywem przewodnim jest czas...) szczegóły 
1746.artykuł: Gradkowski Henryk: Analiza wiersza Mirona Białoszewskiego "Chrystus Powstania". Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 80-82  szczegóły 
1747.artykuł: Gradkowski Henryk: Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza. Propozycja metodyczna dla zasadniczych szkół zawodowych. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 36-43  szczegóły 
1748.artykuł: Gradkowski Henryk: Analiza wybranych wierszy Juliana Tuwima w klasie I ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 4 (1990/1991) s. 11-15  szczegóły 
1749.artykuł: Gradkowski Henryk: "Kolebka pieśni" Cypriana Kamila Norwida. Próba interpretacji. Poradnik Dydaktyczno-Wychowawczy 1986 nr 2 s. 85-94  szczegóły 
1750.artykuł: Gradkowski Henryk: Liryka skamandrycka w świetle wybranych wierszy J. Tuwima i innych poetów tej grupy poetyckiej w kl. IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 321-329  szczegóły 
1751.artykuł: Gradkowski Henryk: Międzywojenna poezja awangardowa - propozycje interpretacyjne wybranych wierszy J. Przybosia i J. Czechowicza w kl. IV liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 1 (1989/1990) s. 25-32  szczegóły 
1752.artykuł: Gradkowski Henryk: Prus czytający Mickiewicza (Propozycja metodyczna do "Lalki"). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 57-63  szczegóły 
1753.artykuł: Gradkowski Henryk: Rewolucja i jej skutki, czyli o "Folwarku zwierzęcym" George'a Orwella. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 19-27  szczegóły 
1754.artykuł: Gradkowski Henryk: "Romantyczność" a "Oda do młodości" Adama Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 18-27  szczegóły 
1755.artykuł: Grobliński Piotr: "Dzieciom zabrońcie przystępu". Polonistyka 1993 nr 1 s. 33-35 ("Dla zakochanych to samo..." Stanisława Grochowiaka w I klasie liceum...) szczegóły 
1756.artykuł: Grodecka Ewa: Niezwykłość i pospolitość w wierszach Wisławy Szymborskiej. PiSz. Polonista i Szkoła 1998 nr 6 (1997/1998) s. 12-15  szczegóły 
1757.artykuł: Gromadzka Beata: O historii literatury i romantyzmie - wbrew rutynie. Polonistyka 1993 nr 5 s. 290-296 (lekcje o romantyzmie w szkole średniej...) szczegóły 
1758.artykuł: Gronkowska Dorota: Ogród i dużo więcej niż tylko ogród. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 46-47 (propozycja lekcji w starszych klasach szkoły podstawowej poświęconej s...) szczegóły 
1759.artykuł: Gryc Alla: Adam Mickiewicz i jego twórczość. Quiz dla uczniów klas II-III szkół średnich. Poradnik Bibliotekarza 1992 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
1760.artykuł: Grygiel Iwona Wanda: Rozważania u schyłku wieku (Lekcja języka polskiego w gimnazjum). Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 52-54  szczegóły 
1761.artykuł: Grzesiak Ewa: Schematy indywidualizować. Redagowanie pism użytkowych. Polonistyka 1998 nr 2 s. 103-106 (w szkole średniej...) szczegóły 
1762.artykuł: Grzęda-Piwońska Kazimiera: Ćwiczenia słownikowo-stylistyczne w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej na przykładzie analizy "Kameleona" Antoniego Czechowa. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 113-116  szczegóły 
1763.artykuł: Gudro Maria: Co wiem o sobie? Czy potrafię się zaprezentować?. Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 40-42  szczegóły 
1764.artykuł: Gumól Janina: Drama 1993 z. 5 s. 16-17 (2 konspekty lekcji języka polskiego w szkole podstawowej z tematyki mi...) szczegóły 
1765.artykuł: Guzik Barbara: Dyskurs o Biblii i odpowiedzialności. Polonistyka 1999 nr 5 s. 286-289 (na lekcji w liceum...) szczegóły 
1766.artykuł: Hejduk Hanna: Drzewo genealogiczne bogów starozytnych. Polonistyka 1997 nr 2 s. 126 ("Mitologia" Jana Parandowskiego na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1767.artykuł: Hemar - poeta nie znany. Poradnik Bibliotekarza 1992 nr 1 s. 20-25 (sc. imprezy oprac.: Wiesław Harasim, Danuta Wereszczyńska, Barbara Pod...) szczegóły 
1768.artykuł: Hernasowa Maria: Historia sprzed półwiecza (Lekcja w klasie V). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 43-47 (opowiadanie na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1769.artykuł: Hernasowa Maria: Jan Twardowski - własny i szkolny. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 473 (propozycja lekcji o wierszu "Do moich uczniów"...) szczegóły 
1770.artykuł: Hernasowa Maria: O czytaniu poezji, o pamięci i domu. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 58-61 (lekcje nt. poezji w szkole podstawowej...) szczegóły 
1771.artykuł: Hernasowa Maria: Różne drogi "w pustynię i w puszczę". Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 42-44 ("W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza w szkole podstawowej...) szczegóły 
1772.artykuł: Hernasowa Maria: Sposób na krasnoludki. Polonistyka 1992 nr 10 s. 632-633 (propozycja lekcji nt. "O krasnoludkach i o sierotce Marysi" Marii Kono...) szczegóły 
1773.artykuł: Hernasowa Maria: Tematy rodzinne w szkole - dziś i parę epok temu. Polonistyka 1994 nr 4 s. 216-218  szczegóły 
1774.artykuł: Hernasowa Maria, Sulima Anna: W poszukiwaniu tekstów, w poszukiwaniu tematów. O dwóch lekcjach w klasie VIII. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 14-18 ("Haj nabyty" Hanny Krall na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1775.artykuł: Hertman Bogusława: Jak można opracować balladę A. Mickiewicza "Pani Twardowska" w klasie IV. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 56-58 (w szkole podstawowej...) szczegóły 
1776.artykuł: Hexel Krystyna: "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego na lekcjach języka polskiego we współczesnej szkole. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 93-111 (analiza notatek uczniowskich z lekcji pośw. "Weselu"...) szczegóły 
1777.artykuł: Hryniewiecka Janina: Deszcze zza okna i z wierszy. Polonistyka 1998 nr 2 s. 125-126 (lekcja w klasie VI...) szczegóły 
1778.artykuł: Humanistyczne wartości mitów greckich. Propozycje opracowania mitu "Prometeusz". Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 36-42  szczegóły 
1779.artykuł: Inglot Mieczysław: "Rehabilitacja" Wisławy Szymborskiej i "Święto zmarłych" Stanisława Barańczaka. Interpretacja porównawcza. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 4 (1993/1994) s. 5-12  szczegóły 
1780.artykuł: Inglot Mieczysław: Rodzice i dzieci w "Ślubach panieńskich" A. Fredry - propozycja interpretacyjna dla klasy II i III liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 5-15  szczegóły 
1781.artykuł: Inglot Stefan, Jasiński Ryszard: "Przechodniu, zechciej wstąpić...". Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 3 s. 15-23 (propozycja lekcji nt. wierszy o poezji...) szczegóły 
1782.artykuł: Iwasiewicz Mirosława: Anonimowi poeci o cudzie Narodzenia Pańskiego (scenariusz lekcji według programu "Czytam świat"). Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 2 (1999/2000) s. 27-30  szczegóły 
1783.artykuł: Iwasiewicz Mirosława: Dziennik powiernikiem najskrytszych myśli. Stefan Żeromski "Dzienniki" (fragment). Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 4 (1999/2000) s. 44-47  szczegóły 
1784.artykuł: Iwasiewicz Mirosława: Wiosna życia i wiosna w przyrodzie w opowiadaniach Marii Dąbrowskiej i Bruno Schulza. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 3 (1999/2000) s. 21-24 (na podstawie opow. Marii Dąbrowskiej "Drzewa na wiosnę" i Bruno Schulz...) szczegóły 
1785.artykuł: Izydorek Danuta: Drama 1993 z. 6 s. 26 (konspekt lekcji języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej: Nobili...) szczegóły 
1786.artykuł: Jabłoński Romuald: Inspiracje religijne w edukacji polonistycznej na przykładzie szkolnej analizy wybranych wierszy. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 53-59  szczegóły 
1787.artykuł: Jabłoński Romuald: Poezja to także zabawa. Polonistyka 1995 nr 7 s. 489-494 (na podstawie "Karuzeli z madonnami" Mirona Białoszewskiego...) szczegóły 
1788.artykuł: Jabłoński Romuald: Wiersz-modlitwa ks. Jana Twardowskiego na lekcji w klasie VI. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 3 s. 18-22 ("Suplikacje" na lekcji języka polskiego...) szczegóły 
1789.artykuł: Jachimczak Barbara: Józef Wittlin (17 VIII 1896 - 28 II 1976) . "Życie me było ciężkie...". Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 1 s. 42-45  szczegóły 
1790.artykuł: Jachimczak Barbara: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 24 XI 1891 - 9 VII 1945. "Płaczę nad sobą... Montaż poetycki. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 2 s. 36-39  szczegóły 
1791.artykuł: Jachimczak Barbara: Marian Hemar (6 IV 1901 - 11 II 1972). "Myślę o swej gorącej i nieszczęśliwej miłości do Polski...". Montaż poetycki. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 3 s. 32-36  szczegóły 
1792.artykuł: Jachimczak Barbara: Piszę do ciebie, Mario... Scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Tadeuszowi Borowskiemu. Poradnik Bibliotekarza 1992 nr 7/8 s. 48-51  szczegóły 
1793.artykuł: Jackowska Renata: Twórcze naśladownictwo w poezji Jana Kochanowskiego. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 10-17  szczegóły 
1794.artykuł: Jagodzińska Edyta: Z reklamą za pan brat... Polonistyka 1998 nr 9 s. 614-618 (lekcja języka polskiego nt. retoryki i poetyki reklam telewizyjnych...) szczegóły 
1795.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Błądzimy w chmurach (Adam Mickiewicz "Zachód słońca" - lekcja w kl. IV). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 31-33  szczegóły 
1796.artykuł: Jagoszewska Krystyna: "Film" na motywach "Świtezianki" [Adama Mickiewicza] (Lekcja w kl. IV). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 33-35  szczegóły 
1797.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Glosa do nowych "Wypisów" szkolnych. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 22-23 ("Wielbłąd na stepie" Jerzego Krzysztonia na lekcji języka polskiego...) szczegóły 
1798.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Jak przybliżać uczniom poezję Jana Kochanowskiego? ("Na dom w Czarnolesie" w klasie VII). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 13-16  szczegóły 
1799.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Przed premierą, po premierze albo o radości z zabawy w teatr. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 1 s. 48-52 (na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej...) szczegóły 
1800.artykuł: Jagoszewska Krystyna: Sposób na "Kapuśniaczek" Juliana Tuwima. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 78-79 (wiersz Juliana Tuwima na lekcji języka polskiego w szkole podstawowej...) szczegóły 
1801.artykuł: Jakubek Małgorzata: Artysta renesansoway - dumny odkrywca własnej odrębności (Lekcja integracyjna. Literatura i plastyka). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 61-63  szczegóły 
1802.artykuł: Jakubowski Wojciech, Warulik Elżbieta: Wołanie o inność. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 31-34 ("Granica" Zofii Nałkowskiej na lekcjach jęz. polskiego...) szczegóły 
1803.artykuł: Jałowiec-Bartczak Jadwiga: Tworzenie szkoły przyjaznej dzieciom i greckie mity. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 27-30  szczegóły 
1804.artykuł: Jan Lechoń (Leszek Serafinowicz) 13 VI 1899- 8 VI 1956. "Z łez wylanych ukradkiem...". Montaż poetycko-muzyczny. Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 11/12 s. 31-34 (sc. imprezy; oprac. Barbara Jachimczak...) szczegóły 
1805.artykuł: [Jankowska Małgorzata] Panna: Propozycja omówienia utworu poetyckiego na lekcji języka polskiego. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 34-36 (na przykładzie "W karnawałowym tramwaju" Alicji Patey-Grabowskiej; dru...) szczegóły 
1806.artykuł: Janus Anna: Świat folkloru dziecięcego a poezja Mirona Białoszewskiego. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 97-105  szczegóły 
1807.artykuł: Janus Anna: Zespoły - przeżytek, eksperyment, potrzeba?. Polonistyka 1991 nr 3 s. 155-163 (przykłady lekcji jęz. polskiego w zespołach...) szczegóły 
1808.artykuł: Janus-Sitarz Anna: Ideał kobiecej urody w malarstwie i literaturze baroku. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 24-32  szczegóły 
1809.artykuł: Janus-Sitarz Anna: Między błazeństwem a gniewem... (F. Duerrenmatt "Wizyta starszej pani"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1996/1998) s. 39-47  szczegóły 
1810.artykuł: Janus-Sitarz Anna: "Szarpajmy klasyka na sztuki" czyli ostatni raz o Mickiewiczu. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 84-94 (lekcja powtórkowa i podsumowywująca twórczość Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1811.artykuł: Jaszczyk Dorota: Drama 1993 z. 6 s. 19-20 (konspekt lekcji języka polskiego w klasie III szkoły podstawowej omawi...) szczegóły 
1812.artykuł: Jaworska Teresa: Kiedy ludzie nie mogą sie porozumieć (Szkolna interpretacja wiersza W. Szymborskiej). Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 17-19 ("Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej na lekcji języka polskiego...) szczegóły 
1813.artykuł: Jędrychowska Maria: Baśń pełna "-izmów" (Proza Bolesława Leśmiana w liceum). Polonistyka 1993 nr 8 s. 459-466  szczegóły 
1814.artykuł: Jędrychowska Maria: Boże Narodzenie. Propozycje metodyczne. Wisełka 1990 nr 4 s. 14-19 (kolędy i pastorałki na lekcjach...) szczegóły 
1815.artykuł: Jędrychowska Maria: Dokąd wędrujesz poeto? "Zaczarowana dorożka" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiegi w szkole podstawowej. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 2 s. 10-25 (z notą o poecie, s. 24...) szczegóły 
1816.artykuł: Jędrychowska Maria: Dorastać do eseju. Polonistyka 1994 nr 2 s. 87-91  szczegóły 
1817.artykuł: Jędrychowska Maria: Egzystencja i patriotyzm. Polonistyka 1996 nr 1 s. 44-46 ("Oblicze ojczyzny" Tadeusza Różewicza i "Na dom w Czarnolesie" Jana Ko...) szczegóły 
1818.artykuł: Jędrychowska Maria: Gdy poeta bywa współczesnym apostołem.... Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 474-475 (propozycja lekcji nt. "Listu do ludożerców" Tadeusza Różewicza i "List...) szczegóły 
1819.artykuł: Jędrychowska Maria: "Ja bajki tak lubię ogromnie...". Wisełka 1990 nr 2 s. 2-11 (nt. bajki i baśni na lekcjach...) szczegóły 
1820.artykuł: Jędrychowska Maria: Myślenie polskością. Poezja Jana Lechonia w szkole podstawowej. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 10-20 (z notą o poecie; podp. M.J. właśc. Maria Jędychowska, s. 59...) szczegóły 
1821.artykuł: Jędrychowska Maria: "Na krawędzi rzeczywistości", czyli mityczne przestrzenie dzieciństwa. Propozycja opracowania prozy Schulza w starszych klasach szkoły podstawowej, w liceum i na zagranicznych lektoratach uniwersyteckich. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 1 s. 57-61  szczegóły 
1822.artykuł: Jędrychowska Maria: Prasa na lekcjach - pomysły i materiały. Ojczyzna Polszczyzna 1991 nr 1 s. 34-39  szczegóły 
1823.artykuł: Jędrychowska Maria: Spotkania dzieci z twórczością Anny Kamieńskiej. Szkic interpretacyjno-metodyczny. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 1 s. 3-15  szczegóły 
1824.artykuł: Jędrychowska Maria: Tyrania Mody czy Historii? "Operetka" Gombrowicza w szkole. Szkic interpretacyjno-metodyczny. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 3 s. 9-15  szczegóły 
1825.artykuł: Jędrychowska Maria: Wilejka - czarodziejka czyli o poetyckim figlu Jana Brzechwy. Propozycja metodyczna. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 16-20 (dot. utworu "Babulej i Babulejka"...) szczegóły 
1826.artykuł: Jodełka Emilia: Polonista w "dobie streszczeń" - "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] na żywo. Polonistyka 1994 nr 9 s. 573-574  szczegóły 
1827.artykuł: Józef Łobodowski (19 III 1909-18 IV 1988). Na obcej ziemi boję się umierać... matko. Montaż poetycki. Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 6 s. 28-32 (sc. imprezy; oprac.: Barbara Jachimczak...) szczegóły 
1828.artykuł: Juszczak Barbara: Człowieczeństwo - cóż to takiego? (Scenariusz lekcji). Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 61-63 (propozycja lekcji nt. człowieczeństwa na podstawie lektur w szkole pod...) szczegóły 
1829.artykuł: Kaczyńska Leokadia: Jak prowadzić dialog z tekstem dramatycznym ("Wesele" Wyspiańskiego w "filologiczno-teatrologicznym" odbiorze). Polonistyka 1993 nr 10 s. 589-596  szczegóły 
1830.artykuł: Kaczyńska Leokadia: Porozmawiajmy o teatrze. O dwóch inscenizacjach "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 69-76  szczegóły 
1831.artykuł: Kajtoch Andrzej: Raj w malinowym chruśniaku. Polonistyka 1993 nr 1 s. 58-59 (cykl "W malinowym chruśniaku" Bolesława Leśmiana w szkole średniej...) szczegóły 
1832.artykuł: Kajtoch Wojciech: Fantastyka i prawdy moralne w "Przenicowanym świecie" Arkadija i Borisa Strugackich. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 54-65  szczegóły 
1833.artykuł: Kaleta Ewa: Mickiewiczowskie widzenie natury w "Panu Tadeuszu" - konspekt lekcji do kl. II liceum, technikum i zsz. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 356-362  szczegóły 
1834.artykuł: Kamińska Maria: Skolimowskiego "Ferdydurke" - przygotowanie do recenzji. Polonistyka 1993 nr 10 s. 601-603  szczegóły 
1835.artykuł: Kamińska Maria: "Uśmiech niezbędny do życia". (O "Cudzoziemce" Marii Kuncewiczowej). Polonistyka 1995 nr 7 s. 476-481  szczegóły 
1836.artykuł: Kania Natalia: Twórcze integrowanie, myślenie i notowanie. Polonistyka 1998 nr 7 s. 469-476 (twórczość Adama Mickiewicza na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
1837.artykuł: Kapela Beata: Opisy, jak obrazy malowane światełem - impresjonizm w literaturze na podstawie "Chłopów" W.S. Reymonta (Propozycja pracy w klasie III). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 65-70  szczegóły 
1838.artykuł: Karp Anna: Drama 1993 z. 6 s. 31 (konspekt lekcji języka polskiego w klasie VIII szkoły podstawowej nt. ...) szczegóły 
1839.artykuł: Karp Anna: Drama 1995 z. 13 s. 10-11 ("Rozmowa ciszy" Józefa Ratajczaka na lekcji języka polskiego w szkole ...) szczegóły 
1840.artykuł: Kasperek Anna, Trybus Agnieszka, Żurek Sławomir J.: O "człowieku przełomu" na sposób zintegrowany. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 81-88 (Lekcja w liceum "Człowiek w kulturze przełomu XIX/XX wieku"...) szczegóły 
1841.artykuł: Kasprzakowa Barbara: By dziecko odkryło znaczenie reguł wersyfikacyjnych. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 2 s. 18-22 (wskazówki metodyczne; na podstawie wierszy: Julian Kornhauser "Szukank...) szczegóły 
1842.artykuł: Kasprzakowa Barbara: Dwa "Odjazdy" - wiersze Leśmiana i Przybosia w szkole podstawowej. Jak przygotować uczniów do porównania utworów literackich?. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 2 s. 26-31 (z notami o poetach; podp. (jd)...) szczegóły 
1843.artykuł: Kasprzakowa Barbara: O mowie postaci w dramacie S.I. Witkiewicza "Szewcy" (Czyli lekcja o uporządkowaniu języka utworu). Polonistyka 1991 nr 10 s. 655-661  szczegóły 
1844.artykuł: Kasprzakowa Barbara: Obrachunek z obserwunku czytelniczego. Relacja z badań czytelniczych i pomysł dla czwartoklasistów. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 3 s. 45-50 (wskazówki metodyczne do przeprowadzenia lekcji nt. wiersza Mirona Biał...) szczegóły 
1845.artykuł: Kasprzakowa Barbara: "Pociągola jak pianola". Wiersz M. Białoszewskiego na lekcjach z dziewięcioletnimi dziećmi. Obserwacje i propozycje. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 3 s. 21-24  szczegóły 
1846.artykuł: Kasprzakowa Barbara: Radość czytania Kochanowskiego. Polonistyka 1997 nr 5 s. 283-285 (twórczość Jana Kochanowskiego w klasie VIII...) szczegóły 
1847.artykuł: Kasprzak Zenon: "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Polonistyka 1991 nr 10 s. 661-668  szczegóły 
1848.artykuł: Kaszuba Małgorzata: Drama 1995 z. 13 s. 13-16 (3 konspekty lekcji o Henryku Sienkiewiczu oraz o pracy aktora; szkoła ...) szczegóły 
1849.artykuł: Kaszubski Przemysław: Esej - prostota angielskiej prozy w pigułce. Polonistyka 1994 nr 2 s. 95-101  szczegóły 
1850.artykuł: Kiernożycka Krystyna: Gwary miejskie w utworach literackich - propozycja metodyczna dla kl. III ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 4 (1990/1991) s. 48-52 (w "Kwiatach polskich" Juliana Tuwima i "Ludziach bezdomnych" Stefana Ż...) szczegóły 
1851.artykuł: Kisyńska Maria: "Rok 1984" G. Orwella na lekcji - propozycja. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 30-33  szczegóły 
1852.artykuł: Klich-Siewiorek Aleksandra, Szymik Eugeniusz: O motywie miłości w dramacie Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera". Polonistyka 1997 nr 10 s. 604-606  szczegóły 
1853.artykuł: Klich-Siewiorek Aleksandra, Szymik Eugeniusz: Przypowieść o "Jedermanie" i przesladujących go innych. "Proces" Franza Kafki jako powieść paraboliczna. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 62-64  szczegóły 
1854.artykuł: Klint Wiktor: Kafka w Pradze. Metodyczny przewodnik literacki. Polonistyka 1994 nr 6 s. 341-346  szczegóły 
1855.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Baśń i teatr. Wisełka 1990 nr 4 s. 45-55  szczegóły 
1856.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Czytanie baśni. Wisełka 1990 nr 2 s. 18-31  szczegóły 
1857.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Kocha... lubi... szanuje (Ćwiczenia w nazywaniu i wyrażaniu uczuć). Wisełka 1990 nr 3 s. 35-42 (na przykładzie liryków Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i portretów ...) szczegóły 
1858.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Od lektury poezji do własnych twórczych wypowiedzi. Wisełka 1990 nr 1 s. 18-26 (na przykładzie wiersza Józefa Ratajczaka "Zaklęcia"...) szczegóły 
1859.artykuł: Kłakówna Zofia Agnieszka: Smok wawelski na lekcjach języka polskiego. Wisełka 1990 nr 1 s. 36-42 (nt. omawiania legendy o smoku wawelskim...) szczegóły 
1860.artykuł: Kłos Małgorzata: Za pomocą jakich środków stylistycznych wyrażone zostały uczucia w wierszu Marii Zamory "Polska mowa"?. Głos Nauczyciela 1990 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
1861.artykuł: Kociołkowski Mieczysław: O drobnych dowodach wielkiej miłości w życiu i twórczości S. Żeromskiego. Polonistyka 1988 nr 10 s. 781-785  szczegóły 
1862.artykuł: Kołcz Bogusław: Jak oswajać poezję? (Liryka miłosna w pierwszej klasie licealnej). Polonistyka 1993 nr 1 s. 29-33  szczegóły 
1863.artykuł: Kołcz Bogusław: "Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta" - scenariusz lekcji poświęconej motywom tyrtejskim w literaturze polskiej do wykorzystania na lekcjach w klasie II i IV liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 57-63  szczegóły 
1864.artykuł: Kołcz Bogusław: Świat według Flauberta. "Pani Bovary" po latach. Polonistyka 1994 nr 4 s. 233-238  szczegóły 
1865.artykuł: Komorowska Alina: Każdy ma swoje wyspy... - nasze rozważania o szczęściu. Forum Humanistów 2000 nr 2 s. 49-52 (na podstawie wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Prośba o wys...) szczegóły 
1866.artykuł: Kondarenko-Lizun Małgorzata: Co mogło być w tym liście?. Polonistyka 1995 nr 4 s. 253-254 (średniowieczna "Legenda o świętym Aleksym" i wiersz Kazimiery Iłłakowi...) szczegóły 
1867.artykuł: Kopeć Urszula: O znaczeniu pojęcia miłość (Badania i propozycja lekcji). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 59-64  szczegóły 
1868.artykuł: Korecka-Zapadka Anna: Dlaczego "To lubię"?. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 51-57 (nt. lekcji w szkole podstawowej z podręcznikiem "To lubię" Agnieszki K...) szczegóły 
1869.artykuł: Korecka-Zapadka Anna: Ręka "homo faber". Propozycje lekcji w klasie czwartej i piątej. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 21-23  szczegóły 
1870.artykuł: Korulska Ewa: "Balladyna" [Juliusza Slowackiego] w szkole podstawowej. Sprawozdanie z lekcji. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 8-11  szczegóły 
1871.artykuł: Korulska Ewa: Dzieci pukają do drzwi kamienia. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 52-55 (wskazówki metodyczne do przeprowadzenia lekcji poświęconej rozumieniu ...) szczegóły 
1872.artykuł: Korulska Ewa: Lekcja z Panem Cogito [Zbigniewa Herberta]. Nowa Polszczyzna 1998 nr 5 s. 29-35  szczegóły 
1873.artykuł: Korulska Ewa: O czytaniu obrazu na lekcjach języka polskiego. Polonistyka 1997 nr 5 s. 302-306 (cykl lekcji wykorzystujących malarstwo w szkole podstawowej...) szczegóły 
1874.artykuł: Korulska Ewa: O myśleniu metaforycznym na lekcjach języka polskiego. Nowa Polszczyzna 1997 nr 2 s. 12-21  szczegóły 
1875.artykuł: Korulska Ewa: Tolkien - lektura albo gra z tekstem. Nowa Polszczyzna 1997 nr 4 s. 32-37 (propozycja sesji, przedstawienia, gry terenowej jako formy recepcji ut...) szczegóły 
1876.artykuł: Korulska Ewa: Wokół teatru. Kilka propozycji zajęć dla szkoły podstawowej. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 1 s. 36-40  szczegóły 
1877.artykuł: Koryl Janusz: "Głos Soplicowa" - dziennikarskie spojrzenie na "Pana Tadeusza". Polonistyka 1995 nr 8 s. 543-546 (na podstawie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza...) szczegóły 
1878.artykuł: Kosecka Maria: Czerpać od siebie nawzajem. Nowa Polszczyzna 1999 nr 5 s. 3-8 (przykład lekcji zintegrowanej: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, "Karuz...) szczegóły 
1879.artykuł: Kosyra-Cieślak Teresa: Młodość jako wartość - "Oda do młodości" Adama Mickiewicza (Scenariusz lekcji w klasie drugiej liceum). Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 1 (2000/2001) s. 13-23  szczegóły 
1880.artykuł: Kosyra-Cieślak Teresa: Przestrzenie romantyczne w balladach. Polonistyka 1998 nr 7 s. 446-452 (ballady Adama Mickiewicza na lekcjach w szkole średniej...) szczegóły 
1881.artykuł: Kosyra-Cieślak Teresa: Ze zmiany metody nowa jakość. Polonistyka 1998 nr 2 s. 96-102 (trzy propozycje lekcji języka polskiego w liceum...) szczegóły 
1882.artykuł: Kotwicka Irena: Lekcje z pomysłem, czyli jak wnikać w poezję J. Kochanowskiego. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 7-10  szczegóły 
1883.artykuł: Kowalczuk Małgorzata, Kubiatowska Dorota: Jak od średniowiecza przejść do renesansu?. Polonistyka 1999 nr 8 s. 509-510 (propozycja lekcji będącej syntezą średniowiecza...) szczegóły 
1884.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: Archetyp ludzkiego losu w opowiadaniu "Wieża" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 53-59  szczegóły 
1885.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: "Dziennik pisany nocą" - Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w klasach maturalnych - próba interpretacji. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 3 (1990/1991) s. 28-36  szczegóły 
1886.artykuł: Kowalczyk Małgorzata Jadwiga: O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim Cypriana Kamila Norwida "Fortepian Szopena". Analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 74-84  szczegóły 
1887.artykuł: Kowalik Teresa: "Franciszkańskie dzieło" Stanisława Wyspiańskiego (Lekcja o historii, sztuce i literaturze). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 26-28  szczegóły 
1888.artykuł: Kowalik Teresa: Wyspiański na moich lekcjach. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 97-111  szczegóły 
1889.artykuł: Koziara Stanisław: Symbolika zwierzęca we frazeologii i przysłowiach języka polskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 57-61  szczegóły 
1890.artykuł: Kozioł Małgorzata: Dokąd zmierzasz, ballado?. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 20-26 (ballada jako gatunek na lekcji języka polskiego w II klasie szkoły śre...) szczegóły 
1891.artykuł: Kozłowska Elżbieta: Motyw biblijnego złoczyńcy w wierszu Zbigniewa Herberta "Domysły na temat Barabasza" oraz w piosence Jacka Kaczmarskiego "Kara Barabasza". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Dydaktyka 1999 z. 6 s. 93-99  szczegóły 
1892.artykuł: Kram Jerzy: O fonostylistyce niektórych poetyckich utworów współczesnych w świetle wybranych wierszy J. Czechowicza, T. Różewicza, W. Szymborskiej, K.K. Baczyńskiego i H. Poświatowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 3 (1994/1995) s. 61-79  szczegóły 
1893.artykuł: Kram Jerzy: Przywołuję mity metapoetyckie. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 5-18  szczegóły 
1894.artykuł: Kram-Mikoś Elżbieta: Język Polski w Szkole Średniej 1988 z. 2 (1988/1989) s. 149-158 (wiersze J. Lechonia w kl. II szkoły średniej i K.K. Baczyńskiego w kl....) szczegóły 
1895.artykuł: Kram-Mikoś Elżbieta: Malarstwo Tadeusza Makowskiego przekładane na język poezji. Szkic interpretacyjny z sugestiami metodycznymi. Propozycje pracy z uczniami o biegłej znajomości języka. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 3 s. 27-33 (nawiązania do twórczości Tadeusza Makowskiego w wierszach: Jerzy Haras...) szczegóły 
1896.artykuł: Kram-Mikoś Elżbieta: "Zobaczyć następstwa braku". O "Mozaice bizantyjskiej" Wisławy Szymborskiej. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 4 s. 30-34 (z notą o poetce...) szczegóły 
1897.artykuł: Krawczyk Alicja: Człowiek i natura w "Sonetach krymskich" A. Mickiewicza. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 4 (1994/1995) s. 24-37  szczegóły 
1898.artykuł: Krawczyk Alicja: Franciszek Villon - wielki liryk średniowiecznej Francji. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 38-44  szczegóły 
1899.artykuł: Krawczyk Alicja: K. Przerwa-Tetmajer - liryk pokolenia. Język Polski w Szkole Średniej 1988 z. 2 (1988/1989) s. 158-165 (konspekt...) szczegóły 
1900.artykuł: Krawczyk Alicja: "Konrad Wallenrod" Adama Mickiewicza utworem o etyce spiskowej politycznych buntowników - propozycja metodyczna dla kl. II zsz. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 1 (1991/1992) s. 46-53  szczegóły 
1901.artykuł: Krawczyk Alicja: Pieśni ojczyste Polaków: "Bogurodzica" i "Mazurek Dąbrowskiego" J. Wybickiego na lekcjach języka polskiego w kl. II ZSZ. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 329-37  szczegóły 
1902.artykuł: Krawczyk Alicja: Pytania niekoniecznie naiwne (W. Szymborskiej "Schyłek wieku"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 1 (1996/1998) s. 48-53  szczegóły 
1903.artykuł: Kremiec Anna: Czy siódmoklasiści pragną "Zemsty"?. Polonistyka 1993 nr 6 s. 353-357 (jak omawiać "Zemstę" Aleksandra Fredry...) szczegóły 
1904.artykuł: Kremiec Anna: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci. Polonistyka 1996 nr 1 s. 40-44 (śmierć w utworach polskiej literaturze na lekcjach w szkole podstawowe...) szczegóły 
1905.artykuł: Kremiec Anna: Wyobraźnio, przybądź na ratunek!. Polonistyka 1995 nr 7 s. 481-485 (jak omawiać na lekcjach w ciekawy sposób lektury szkolne...) szczegóły 
1906.artykuł: Kremiec Anna: Zakłócenia w odbiorze, czyli kilka uwag o recepji "Pana Tadeusza" [Adama Mickiewicza]. Polonistyka 1997 nr 5 s. 286-289  szczegóły 
1907.artykuł: Krudysz Grażyna: Realizacja tematów z zakresu edukacji teatralnej w klasie III liceum ogólnokształcącego. Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 2 (1989/1990) s. 228-236  szczegóły 
1908.artykuł: Krzemieńska Elżbieta: Dobro i zło w III części "Dziadów" [Adama Mickiewicza]. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 33-36 (wskazówki metodyczne; z koment. metodycznym: Dobro i zło w III części ...) szczegóły 
1909.artykuł: Książczak Zbigniew: Jak odczytać poezję Johanna Wolfganga Goethego. x 1995 ([W ks.:] Johann Wolfgang Goethe: Tobie głosu użyczam. Tł. Andrzej Lam....) szczegóły 
1910.artykuł: Książczak Zbigniew: "Krzyżacy" [Henryka Sienkiewicza] w odbiorze uczniowskim. Polonistyka 1988 nr 10 s. 775-780  szczegóły 
1911.artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Dziecko "stulecia kina" wobec tekstów Adama Mickiewicza. Polonistyka 1996 nr 5 s. 273-278 ("Pani Twardowska" Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1912.artykuł: Kształcenie literackie. Drama 1992 z. 1 s. 18-40 (14 konspektów lekcji z języka polskiego...) szczegóły 
1913.artykuł: Kubiak Danuta: Nic nad zdrowie. Polonistyka 1996 nr 4 s. 253 ("Na zdrowie" Jana Kochanowskiego w klasie VII...) szczegóły 
1914.artykuł: Kucharska Jadwiga: Etos Wigilii w literaturze i plastyce lat wojny i okupacji (lekcje w liceum). Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 46-53  szczegóły 
1915.artykuł: Kuczyńska Katarzyna: Ósmoklasiści na tropach pradziadka ("Pan od przyrody" Zbigniewa Herberta). Polonistyka 1996 nr 2 s. 104-107  szczegóły 
1916.artykuł: Kudła Joanna: Kilka uwag o lekcjach z literatury romantycznej. Język Polski w Szkole Średniej 1998 z. 3 (1997/1998) s. 71-74  szczegóły 
1917.artykuł: Kula Edward: O potrzebie precyzyjnego posługiwania się pojęciem symbolu i alegorii w praktyce szkolnej (Ch. Baudelaire "Alegoria" i K. Przerwa-Tetmajer "Czarna róża"). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 48-58  szczegóły 
1918.artykuł: Kulak Aleksandra: Zainteresujmy sie reklamą. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 29-30 (lekcja języka polskiego nt. języka reklam i odwołań do literatury...) szczegóły 
1919.artykuł: Kulowa Bożena: Biografia i biogram na lekcji języka polskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 38-42  szczegóły 
1920.artykuł: Kulowa Bożena: "Kubuś Fatalista i jego pan" D. Diderota (Propozycja zajęć na temat lektury). Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 2 (1999/2000) s. 13-21  szczegóły 
1921.artykuł: Kuncewicz-Dygała Danuta: Drama 1994 z. 12 s. 15-16 ("Ten obcy" Ireny Jurgielewiczowej na lekcjach języka polskiego w szkol...) szczegóły 
1922.artykuł: Kuncewicz-Dygała Danuta: Reporterzy na Olimpie. Polonistyka 1995 nr 9 s. 635-636 (propozycja lekcji syntetyzującej wiedzę o mitach greckich...) szczegóły 
1923.artykuł: Kurczab Henryk: "Nad Niemnem" - językiem filmu. Polonistyka 1996 nr 5 s. 292-293 (powieść Elizy Orzeszkowej oraz filmowa adaptacja na lekcjach języka po...) szczegóły 
1924.artykuł: Kurczab Henryk: Poetycka wizja obrazu Rembrandta w wierszu Stanisława Grochowiaka. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 66-74 (na podst. wiersza "Lekcja anatomii"...) szczegóły 
1925.artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: "Tango" [Sławomira Mrożka], czyli o sile szarości. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 2 s. 40-45  szczegóły 
1926.artykuł: Kurowicki Jan: Bulgotanie brudów. Jak interpretować "Ojca Goriot" Honoriusza Balzaca?. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 11-112  szczegóły 
1927.artykuł: Kurowska Eliza M.: Wywiady liryczne. Polonistyka 1999 nr 4 s. 253-254 (wiersze Zbigniewa Herberta na lekcji ję. polskiego w szkole podstawowe...) szczegóły 
1928.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Czytać, nie czytać? O wspomnieniach Wandy Kocięckiej. Polonistyka 1994 nr 9 s. 549-552 ("Oddajcie mi świętego Mikołaja. Wspomnienia z dzieciństwa na Kresach W...) szczegóły 
1929.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Komu potrzebny patriotyzm? O "Kamieniach na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 31-36 (wskazówki metodyczne...) szczegóły 
1930.artykuł: Latawiec Krystyna: Różewiczowska formuła dramatu realistyczno-poetyckiego. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 5-15  szczegóły 
1931.artykuł: Latoch-Zielińska Małgorzata: Bóg, honor, ojczyzna... Literackie portrety rycerzy (scenariusz lekcji). Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 2 (1999/2000) s. 35-44  szczegóły 
1932.artykuł: Lekarczyk-Cisek Barbara: Dylematy moralne "człowieka w masce" Konrad Wallenrod i Batman. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 1 s. 57-65 (analiza tekstu "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza i filmu "Batman"...) szczegóły 
1933.artykuł: Lekarczyk-Cisek Barbara: Filmowa przypowieść o poszukiwaniu Boga i sensu życia - "Siódma pieczęć" Ingmara Bergmana. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 22-25 (propozycja lekcji w szkole średniej...) szczegóły 
1934.artykuł: Leszczyńska Aldona: W przestrzeni powieści Astrid Lindgren "Bracia Lwie Serce". Nowa Polszczyzna 1997 nr 5 s. 24-27  szczegóły 
1935.artykuł: Lisiecka Zofia: Czy jesteśmy pollyanistyczni, czyli zabawa w zadowolenie. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 3 s. 45-49 ("Pollyanna" Eleanor Hodgman Porter na lekcjach języka polskiego...) szczegóły 
1936.artykuł: Lisiecka Zofia: Drama 1993 z. 7 s. 23-26 (konspekt lekcji języka polskiego w szkole podstawowej nt. wiersza "Spó...) szczegóły 
1937.artykuł: Lisiecka Zofia: Nauczycielskie refleksje nad wierszem "Muzeum" Wisławy Szymborskiej. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 63-67 (w szkole średniej...) szczegóły 
1938.artykuł: Lubieniecka Anna: Czesław Miłosz: "Ballada". Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 27-29  szczegóły 
1939.artykuł: Lubieniecka Anna: Marek Hłasko: "Następny do raju". Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 30-34  szczegóły 
1940.artykuł: Łacek Marianna: Nie "przerabiać"! Czytać!. Nowa Polszczyzna 1999 nr 2 s. 17-26 (opracowanie metodyczne "Perły" Johna Steinbecka i "Latarnika" Henryka ...) szczegóły 
1941.artykuł: Łaszewska Emilia Beata: Konstanty Ildefons Gałczyński. Pogadanka o życiu i twórczości (z zastosowaniem środków audiowizualnych). Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 6 s. 33-35  szczegóły 
1942.artykuł: Łojek Mieczysław: Poezja Z. Herberta w edukacji uczniów. Język Polski w Szkole Średniej 1996 z. 3 (1995/1996) s. 56-68  szczegóły 
1943.artykuł: Łojek Mieczysław: Przypowieści ewangeliczne w edukacji uczniów. Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 2 (1994/1995) s. 17-29  szczegóły 
1944.artykuł: Łojek Mieczysław: Psalmy w edukacji uczniów szkół średnich. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 1 (1992/1993) s. 50-63  szczegóły 
1945.artykuł: Łojek Mieczysław: Rola poety i jego dzieła w wypowiedziach filozofów epoki romantyzmu (cz. II). Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 3 (1992/1993) s. 64-76  szczegóły 
1946.artykuł: Łojek Mieczysław: Rola poety i jego dzieła w wypowiedziach filozofów epoki romantyzmu (cześć pierwsza). Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 2 (1992/1993) s. 80-94  szczegóły 
1947.artykuł: Łopata Andrzej: Cień wojny - o wierszach "Alarm" i "Warszawa" Antoniego Słonimskiego na lekcjach w szkole zawodowej. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 3 (1993/1994) s. 54-59  szczegóły 
1948.artykuł: Łopata Andrzej: Człowiek, Bóg, czas i historia w powieści "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 3 (1998/1999) s. 34-42  szczegóły 
1949.artykuł: Łopata Andrzej: Igranie słowem może być sprawą poważną - na marginesie poezji Stanisława Barańczaka. Język