Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Powieść
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bartoszyński Kazimierz: Powieść w świecie literackości. Szkice. 1991 (Od autora. - I. Interpretacje: "Rękopis znaleziony w Saragossie" [Jana...) szczegóły 
2.książka: Cieślikowska Teresa: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. 1995 (Od autorki. - I. W kręgu genologii: 1. Problem tendencyjnej powieści p...) szczegóły 
3.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
4.książka: Literary Studies in Poland = Etudes Litteraires en Pologne. PAN IBL. Warszawa 1991. T. 24: Problems of the Theory of Literature. 1991 (Włodzimierz Bolecki: L'historien de la litterature et les citations. -...) szczegóły 
5.książka: Markiewicz Henryk: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa. 1989 (Przedmowa. - Rzut oka na najnowszą teorię badań literackich za granicą...) szczegóły 
6.książka: Martuszewska Anna: Światy (nie)możliwe powieści. 2001 ([Dot. problematyki fikcji powieściowej wobec teorii światów możliwych,...) szczegóły 
7.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
8.książka: Posługiwanie się znakami. 1991 ([Ded.:] Pamięci Janusza Lalewicza. - Od Redakcji. - Stefan Żółkiewski:...) szczegóły 
9.książka: Primum philosophari. Księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana. 1993 ([M.in.:] Jolanta Brach-Czaina: Nota wstępna. - Jadwiga Ciszewska: O po...) szczegóły 
10.książka: Wiedza o kulturze. Cz. 2. Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. 1991 (Wstęp. * I. Człowiek i język: Claude Levi-Strauss: Kultura i język. T...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Markowski Michał Paweł: Między fragmentem a powieścią, czyli za co kocham Rolanda Barthes'a. Teksty Drugie 1990 nr 2 s. 65-73  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Adorno Theodor W.: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. 1990 (Karol Sauerland: Wstęp. - [Eseje Th.W. Adorno:] Podsumowanie rozważań ...) szczegóły 
13.książka: Eco Umberto: Superman w literaturze masowej. Powieść popularna - między retoryką a ideologią. 1996 (Wstęp. * [Szkice:] Łzy Czarnego Korsarza [m.in. o teorii intrygi Aryst...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 347 (not....) szczegóły 
recenzja: Mrowczyk Ewa: Dzieło zaniedbane. Znak 1996 nr 10 s. 211-215  szczegóły 
recenzja: Mścisz Ryszard: Monte Cristo - Mussolini - James Bond. Nowa historia nadczłowieka. Fraza 1998 nr 19/20 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Stanisław: Profesor w dżinsach o supermanie. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 10 s. 16  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Pradziadkowie Bonda. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
14.książka: Kowalski Piotr: (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej. 1996 (Uwagi wstępne. - I. Antropologia i teksty kultury masowej. II. Oswojon...) szczegóły 
15.książka: Literatura a wyobcowanie. Studia. 1990 (Wstęp. - Janusz Sławiński: Literatura a wyobcowanie: słowo na wstępie....) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: Dużo o samotności. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 165-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Bakuła Bogusław: West- and East-Slavic literary utiopia of 20th century (An outline of research problems). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 257-265 (zarys projektu badawczego, którego celem jest analiza komparatystyczna...) szczegóły 
17.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Powieść czy tekst "meta"?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 69-86  szczegóły 
18.artykuł: Schmeling Manfred: Poetyka hybrydyczności czy hybrydyczna poetyka? O estetycznym ujęciu konfliktów kulturowych w powieści wielokulturowej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Strączek Krystyna: Bliskie pokrewieństwo. Teoria powieści Stanisława Brzozowskiego w świetle estetyki Bachtina. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 409-427  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
21.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Hilscher Eberhard: Er koennte Einstein, weisser Wal oder eine Wolke sein. Ist moderne Romankunst noch modern? Erfahrungen eines Erzaehlers. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 379-385 (dot. koncepcji narracji w powieści; zawiera refleksje nt. książek włas...) szczegóły 
23.artykuł: Pawłowska Maja: Topika gatunku powieściowego - badania SATOR [Societe d'Analyse de la Topique dans les Oeuvres Romanesques]. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 149-168 (nt. problematyki dorocznych konferecji SATOR od 1986 - m.in. formułowa...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Kreowanie świata w tekstach. 1995 (Andrzej M. Lewicki, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Zagadnienia ogólne: Grz...) szczegóły 
25.książka: O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury. 1995 (Przedmowa. * Proza: Stefan Reczek: O ludowej prozie Jana Wiktora. - Ja...) szczegóły 
26.książka: Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej). 1994 ([Zawiera m.in.:] Aldona Skudrzykowa: Język mówiony w dialogach literac...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Bujnicka Maria: Perswazja i retoryczność (O sposobach wartościowania w literaturze popularnej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1991 nr 1 (1205) s. 23-41  szczegóły 
28.artykuł: Cohn Dorrit: Monolog przytaczany. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 195-224  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Genologia dzisiaj. 2000 ([Tom pokonferencyjny XXIX Konferencji Teoretycznoliterackiej "Genologi...) szczegóły 
recenzja: Grochowski Grzegorz: Pośmiertny tryumf genologii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 100-110  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 286  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Malcolm David: Border Crossing: Genre Mixture in Contemporary British Fiction. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1993 nr 10 (1992) s. 89-105 (na przykładzie powieści autorów: Fay Weldon "Puffball", D.M. Thomas "T...) szczegóły 
31.artykuł: Pospisil Ivo: Paradoxes of Genre Evolution. The 19th-century Russian Novel. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 25-47 (ze streszcz. pt. Paradoksy ewolucji pewnego gatunku. Dziewiętnastowiec...) szczegóły 
32.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Ekwiwalent jako czynnik genologiczny. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 31-43 (ewolucja gatunków operujących fantastyką - utopi, powieść fantastyczna...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne / Materiały do "Słownika rodzajów literackich"
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Materiały do "Słownika rodzajów literackich". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 117-127 (Elżbieta Dąbrowska: Śląski dramat obrzędowy; Ivo Pospisil: Powieść-kro...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Cieplińska Joanna: Montaż i rytuał, czyli o autokreacjach pisarskich. 2003 ([Dot. formuł opisu własnej biografii twórczej m.in. w utworach autobio...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Panagl Oswald: Der Musikerroman im Spannungsfeld von Projektion und Authentizitaet. (Fuer Gernot Gruber zum 17. November 1999). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 11-26  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Campus novel
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Franaszek Andrzej: Żart, ironia i głębsze znaczenie. Tygodnik Powszechny 1995 nr 5 s. 13 (dot. gatunku campus novel; na przykł. utworów autorów: Kingsley Amis, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Biernat Elżbieta: Poetyka rosyjskiej powieści symbolistycznej. 1988  szczegóły 
recenzja: Mierzyńska Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Popiel Magdalena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 388-392  szczegóły 
38.książka: Brzeziński Jerzy: Styl językowy polskiej powieści sentymentalnej. 1991 ([Zawiera rozdziały poświęcone powieściom autorów: Feliks Bernatowicz, ...) szczegóły 
39.książka: Czermińska Małgorzata: Autobiografia i powieść czyli Pisarz i jego postacie. 1987  szczegóły 
recenzja: Adamczyk Kazimierz: Ruch Literacki 1989 z. 6 s. 493-497  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Anna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 362-366  szczegóły 
recenzja: Tarnogórska Maria: Odra 1988 nr 6 s. 98-99  szczegóły 
40.książka: Eco Umberto: Superman w literaturze masowej. Powieść popularna - między retoryką a ideologią. 1996 (Wstęp. * [Szkice:] Łzy Czarnego Korsarza [m.in. o teorii intrygi Aryst...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 347 (not....) szczegóły 
recenzja: Mrowczyk Ewa: Dzieło zaniedbane. Znak 1996 nr 10 s. 211-215  szczegóły 
recenzja: Mścisz Ryszard: Monte Cristo - Mussolini - James Bond. Nowa historia nadczłowieka. Fraza 1998 nr 19/20 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Stanisław: Profesor w dżinsach o supermanie. Przegląd Tygodniowy 1996 nr 10 s. 16  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Pradziadkowie Bonda. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 40-41  szczegóły 
41.książka: Formy dyskursu w powieści. 1996 (Maria Woźniakiewicz-Dziadosz: Wstęp. * I. Świadectwa i komentarze: Mar...) szczegóły 
42.książka: Gemra Anna: "Kwiaty zła" na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku. 1998 (Wstęp: 1. Czas powstawania i funkcjonowania powieści zeszytowej. 2. Pr...) szczegóły 
recenzja: Dębek Piotr: Na tropach dziewiętnastowiecznej opery mydlanej. Literatura Ludowa 1999 nr 1 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Rudolf Edyta: Zalegalizowany nałóg. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
43.książka: Głowiński Michał: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 1997 ([Wyd. 1 - 1969 r.] [Zawiera:] Ryszard Nycz: Michała Głowińskiego poety...) szczegóły 
recenzja: (lż): Klasyk Głowiński. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 21 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
44.książka: Jarzębski Jerzy: Powieść jako autokreacja. 1984  szczegóły 
recenzja: Ślósarska Joanna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1/2 s. 234-236  szczegóły 
45.książka: Kaniewska Bogumiła: Śladami Tristrama Shandy. 2000 (Wstęp. - Część I. W stronę genologii: 1. Powieściowy model i portrety ...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Spóźnienie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 49-51  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 286-287  szczegóły 
recenzja: Pro Arte 2001 nr 14/15 s. 99 (nota...) szczegóły 
polemika: Uniłowski Krzysztof: Pije meta do story, piją obie do postu. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 180-188 (dot. rozdziału III: "Powieść czy tekst 'meta'"...) szczegóły 
46.książka: Kłosińska Krystyna: Powieść o "wieku nerwowym". 1988 ([Na przykł. powieści L. Belmonta "W wieku nerwowym", I. Dąbrowskiego "...) szczegóły 
47.książka: Kundera Milan: Sztuka powieści. Esej. 1991 ([Wstęp autora] Część I. Wzgardzone dziedzictwo Cervantesa [zawiera aut...) szczegóły 
recenzja: Ciupek Marcin: Powieść, czyli Europa. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 9  szczegóły 
recenzja: Gruszczyński Piotr: Nauki Kundery. Rzeczpospolita 1992 nr 204 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Dwa razy Kundera. Tygodnik Powszechny 1992 nr 41 s. 8  szczegóły 
recenzja: Majeran Tomasz: Esej jako powieść. Odra 1993 nr 6 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Gdy płoną lasy. Tygodnik Powszechny 1992 nr 34 s. 12  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: W niewoli byka. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 14-17 (z fot. Milana Kundery...) szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zmierzch powieści i "Sztuka powieści" Milana Kundery. Fa-Art 1992 nr 4 s. 20-23  szczegóły 
48.książka: Kundera Milan: Sztuka powieści. Esej. 1998 ([W stosunku do wydania pierwszego zmieniono wstęp autorski]....) szczegóły 
recenzja: Cesarski Wojciech: Powieść według Kundery. Gazeta Wyborcza 1998 nr 216 s. 17 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 12 s. 61 (nota...) szczegóły 
49.książka: Lovecraft Howard Phillips: Nadnaturalny horror w literaturze. 2000  szczegóły 
recenzja: Płaza Maciej: Lektury świadka wielkich przedwiecznych. Akcent 2002 nr 1/2 s. 209-212  szczegóły 
50.książka: Ludorowska Halina: Współczesna niemieckojęzyczna powieść dziennikowa po 1960. 1985  szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 112-113  szczegóły 
51.książka: Łebkowska Anna: Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. 1991 (Uwagi wstępne. - Głosy o możliwości przedstawionej. Możliwe światy a t...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 26 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Z pogranicza gramatyki i metafizyki. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 140-144  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Fikcje nie tylko w literaturze. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 53-55  szczegóły 
omówienie: Bartoszyński Kazimierz: Dwie książki o fikcji literackiej. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 111-117 (dot. również książki: Anna Łebkowska: Między teoriami a fikcją literac...) szczegóły 
52.książka: Łebkowska Anna: Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. 1998  szczegóły 
53.książka: Majchrowski Stanisław: Między słowem i rzeczywistością. Problemy powieści politycznej w Polsce w latach 1945-1970. 1988 (Problemy ogólne powieści politycznej. Kierunki polityki kulturalnej a ...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury polskiej czasów tak zwanego socrealizmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury socrealistycznej. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 1 s. 115-116  szczegóły 
54.książka: Markiewicz Henryk: Polskie teorie powieści. Od początków do schyłku XX wieku. 1998 ([Zawiera rozdziały:] 1. Wiek XVII i XVIII. 2. Sentymentalizm i preroma...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Historia teorii. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
55.książka: Markiewicz Henryk: Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku. 1995 ([Dedykacja:] Pamięci mojego wnuka Tomasza Markiewicza 1972-1988. * [Po...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 350 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalska Agnieszka, Zyrychta Anna-Maria: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1997 t. 40 z. 1/2 s. 165-170  szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 359-362  szczegóły 
recenzja: Martuszewska Anna: Pamiętnik Literacki 1997 nr 1 s. 166-171  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Odra 1996 nr 5 s. 118  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 4 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 2 wkładka (notka...) szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 1996 nr 1 wkładka (notka...) szczegóły 
recenzja: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Henryka Markiewicza najnowsza synteza teorii powieści. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Przy-powieści-(p)o-po-wieści. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 21  szczegóły 
56.książka: Markiewicz Henryk: Teorie powieści za granicą. Od początku do naturalizmu. 1992 (
[Dedykacja:] Pamięci mojego wnuka Tomasza Markiewicza 1972-1988. *...)
 szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 396-398  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Markiewicza teorie powieści za granicą. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Zbliżenie do nowego przekroju. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 45-46 (z fot. Henryka Markiewicza...) szczegóły 
57.książka: Martuszewska Anna: Powieść i prawdopodobieństwo. 1992 (Wprowadzenie. - Od sofistów po współczesność. Między prawdą a fałszem....) szczegóły 
recenzja: A.P.: Nowe Książki 1993 nr 12 s. 36 (nota...) szczegóły 
58.książka: Martuszewska Anna: Światy (nie)możliwe powieści. 2001 ([Dot. problematyki fikcji powieściowej wobec teorii światów możliwych,...) szczegóły 
59.książka: Michalski Henryk: Przestrzeń przedstawiona. Szkice z poetyki mimesis w powieści XIX-wiecznej. 1999 (1. Przestrzeń przedstawiona w powieści XVIII i XIX wieku. Orientacja w...) szczegóły 
60.książka: Ossowski Mirosław: Der "Berliner Roman" zwischen 1880-1900. 1989 ([nt. literackiego obrazu Berlina - w powieści niemieckiej ostatniego d...) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 717-720  szczegóły 
61.książka: Ossowski Mirosław: Der Kritische Provinzroman in der Weimarer Republik. 1994  szczegóły 
recenzja: Choderny Zenona: Studia Germanica Gedanensia 1998 [nr] 6 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Golesz Roman: Fenomen prowincji. Fraza 1996 nr 13 s. 219-221  szczegóły 
62.książka: Owczarek Bogdan: Poetyka powieści niefabularnej. 1999 (Wstęp. * I. Pojęcia: 1. Czym jest powieść niefabularna? 2. Podstawy ty...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 254-267  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 318 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Jacek: Niefabularność a poszukiwanie pewności językowego obrazu świata. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 113-117  szczegóły 
63.książka: Paszek Jerzy: Muchomory i zimowity. Kłącza i złącza powieści XX wieku. 2003 (Po stu latach. "Madame" [Antoni Libera] nad "Popiołami" [Stefan Żeroms...) szczegóły 
recenzja: Forajter Wacław: Prywatne hierarchie. Opcje 2003 nr 6 s. 75-78  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
64.książka: Piekara Magdalena: Bohater powieści socrealistycznej. 2001 (Wstęp. - Życie erotyczne przodownika pracy. Nie ma "dziewcząt na trakt...) szczegóły 
recenzja: Brzóstowicz Monika: Pęknięcia i wyłomy. Blok 2002 nr 1 s. 200-207  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Bohater socrealizmu. Śląsk 2002 nr 4 s. 74  szczegóły 
recenzja: Romanowicz Tomasz: Socrealistyczne ruiny. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
65.książka: Polaszek Edmund: Realizm i fantastyka w starożytnej powieści greckiej. 1998 (Wstęp. * 1. Pojęcie realizmu i fantastyki w starożytności. 2. Realizm ...) szczegóły 
66.książka: Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. [T. 2]. 1993 (T. 2. [Zawiera:] Mieczysław Łojek: Refleks myśli filozoficznej w "Dzie...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 126-127  szczegóły 
67.książka: Stamirowska Krystyna: Representations of reality in the post-war English novel 1957-1975. 1992 (Introduction. - 1. The post-war novel: A change of climate. 2. The pos...) szczegóły 
68.książka: Światłowski Zbigniew: Der Roman in der Bundesrepublik Deutschland. Tendenzen und Gestalten. 1990 (Einleitung. Vorbemerkung zur zweiten Auflage. I. Vom "Kahlschlag" zur ...) szczegóły 
69.książka: Światłowski Zbigniew: Subjektivitaetsproblematik und Sprachexperiment im Deutschsprachigen Roman in der BRD nach 1965. 1989 ([Zawiera rozdziały:] I. Die Sprache des "eigentlichen" die Subjektivit...) szczegóły 
70.książka: Światłowski Zbigniew: Zeitproblematik und Gesellschaftskritik im westdeutschen Roman 1967-1980. 1985  szczegóły 
recenzja: Racławski Henryk: Współczesna proza w RFN. Odra 1988 nr 2 s. 108-109  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1988 nr 1 (12) s. 199-202  szczegóły 
71.książka: Tomasik Wojciech: Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. 1988  szczegóły 
recenzja: Bakuła Bogusław: Socrealizm: perswazja i socjotechnika. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 114-119  szczegóły 
recenzja: Galasiński Dariusz: Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 243-248  szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 333-339  szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Student 1989 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury polskiej czasów tak zwanego socrealizmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury socrealistycznej. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Obsesje mojego pokolenia. Arka 1990 nr 29 s. 137-142 (z not. o Włodzimierzu Maciągu, s. 137...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 108-113  szczegóły 
recenzja: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Powieść tendencyjna - pogranicze literatury popularnej. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 62-64  szczegóły 
recenzja: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Powieść tendencyjna - pogranicze literatury popularnej. Słupskie Prace Humanistyczne 1993 nr 11a (1992) s. 351-354  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 396-397  szczegóły 
72.książka: Trebisz Małgorzata: The novella in England at the turn of the XIX and XX centuries. H. James, J. Conrad, D.H. Lawrence. 1992 (Introduction. I. Henry James's novellas ["The turn of the screw", "The...) szczegóły 
73.książka: Untersuchungen zur populaeren Literatur im 20. Jahrhundert. 1987 ([Zawiera:] N. Honsza: Vorwort. * N. Honsza: Perspektiven einer Rezepti...) szczegóły 
recenzja: Popowski Maciej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 210-211  szczegóły 
74.książka: Watts Nigel: Jak napisać powieść. 1998 (1. Wstęp. 2. Początki: "Hardware" czy "software"? Pisarz w poszukiwani...) szczegóły 
recenzja: Dąbała Jacek: Ruch Literacki 1999 z. 6 s. 719-721  szczegóły 
recenzja: Dąbała Jacek: Zagadka twórczego pisania. Rzeczpospolita 1998 nr 243 s. 25  szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1998 nr 4 s. 111 (nota...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Palcówki z poezji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Jak napisać powieść. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 70 (not....) szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Zawód: pisarz czyli między tworzeniem a produkcją. Arkusz 1998 nr 12 s. 14  szczegóły 
75.książka: Wiśniewska Lidia: Świat, twórca, tekst. Z problematyki nowej powieści. 1993 (I. Wprowadzenie: Powieść: perspektywa historycznoliteracka. Powieść tr...) szczegóły 
recenzja: Mazurkiewicz Filip: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 213-218  szczegóły 
76.książka: Woźny Aleksander: Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego. 1988  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1989 z. 4 s. 358-365  szczegóły 
77.książka: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. ([Zawiera materiały z konferencji "Z problemów prozy. Powieść inicjacyj...) szczegóły 
78.książka: Zawadzka Joanna: Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku. 1997 (Uwagi wstępne. Rozdz. I. Geneza i początki sentymentalizmu: Podłoże ku...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Abłamowicz Aleksander: L'ecrivain et son ecriture. x 1989 ([W ks. zb.:] Tradition et modernite. Warszawa 1989 s. 169-174 [rozważa...) szczegóły 
80.artykuł: Andrzejczak Krzysztof: Horror w akademii. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 104-107 (nt. powieści akademickiej na przykładzie literatury angielskiej i amer...) szczegóły 
81.artykuł: Bachtin Michaił: . Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 226-232 (materiały dotyczące epistemologicznych aspektów teorii powieści, m. in...) szczegóły 
82.artykuł: Bachtin Michaił: Z problemów teorii powieści. Przestrzenie Teorii 2002 [nr] 1 s. 234-235 (zbiór notatek do przygotowywanej koncepcji powieści, dot. m. in. opozy...) szczegóły 
83.artykuł: Bakuła Bogusław: Autotematyzm powieściowy i "fikcja w fikcji". Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 397-411  szczegóły 
84.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 237-239 ([omów. artykułu:] Claudia Liebrand: Briefromane und ihre "Lektuerenanw...) szczegóły 
85.artykuł: Bayer-Berenbaum Linda: Wyobraźnia gotycka. Ogród 1991 nr 2 s. 144-161 (nt. zbieżności sztuki gotyckiej z powieścią gotycką...) szczegóły 
86.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: Powieść w listach (Zarys morfologii). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 73-86  szczegóły 
87.artykuł: Brzuchowska Zofia: Współczesna powieść dla dziewcząt, czyli baśniowe dziedzictwo. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 295-307  szczegóły 
88.artykuł: Bugajski Leszek: Ogrody miłości. Polityka 1992 nr 1 s. 8 (analiza cyklu powieści romansowej wyd. przez wydawnictwo "Harlequin"...) szczegóły 
89.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 784 (rec. ks.: Algis Kaleda: Romano strukturos matmenys. Litraturines komun...) szczegóły 
90.artykuł: Canetti Elias: Realizm i nowa rzeczywistość. Kresy 1997 nr 31 s. 246-248 (nt. konieczności wypracowania nowych metod odzwierciedlenia rzeczywist...) szczegóły 
91.artykuł: Cieślikowska Teresa: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1988) z. 2 s. 115-120 (omów. czasopisma Roman (Paris) 1984 nr 4, poświęconego zagadnie...) szczegóły 
92.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Demony. Tydzień 1990 nr 49 s. 9 (nt. powieści gotyckiej...) szczegóły 
93.artykuł: Czubaj Mariusz: Suma wszystkich szpiegów. Polityka 2002 nr 39 s. 58-60 (nt. powieści szpiegowskiej w kontekście jej ekranizacji...) szczegóły 
94.artykuł: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 162-164 ([rec. ks.:] Miran Hladnik: Slovenska kmecka povest. Ljubljana 1990, 20...) szczegóły 
95.artykuł: Debeljak Ales: Zuchwały hymn na cześć powieści. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 22-23 (esej nt. cech powieści postkolonialnej oraz braku odzwierciedlenia w s...) szczegóły 
96.artykuł: Debeljak Ales: Zuchwały hymn na cześć powieści. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 22-23 (cechy powieści postkolonialnej, także nt. braku odzwierciedlenia hist...) szczegóły 
97.artykuł: Debray-Genette Raymonde: Penetracje przestrzeni opisu: od Balzaca do Prousta. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 156-171  szczegóły 
98.artykuł: Dec Agata: Kilka uwag o powieści-flądrze na młodopolskim rynku wydawniczym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 67-75  szczegóły 
99.artykuł: Dukaj Jacek: Nie tylko Crichton. Nowa Fantastyka 1994 nr 9 s. 70-71 (nt. technothrillera i jego odmian...) szczegóły 
100.artykuł: Eco Umberto: Przechadzki po powieści: gdzie mieszkał d'Artagnan?. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 35-37 (esej nt. narracji w powieści na przykładzie powieści Aleksandra Dumasa...) szczegóły 
101.artykuł: Garguilo Rene: La resurgence du roman sentimental en Europe Occidentale ("Roman Rose", "Soap Novel" et "Loreroman"). x 1989 ([W ks. zb.:] Tradition et modernite. Warszawa 1989 s. 175-184 [powieść...) szczegóły 
102.artykuł: Garguilo Rene: Typologie du "roman-fleuve". x 2002 ([w ks.:] Virtualites du litteraire. Melanges offerts a Aleksander Abła...) szczegóły 
103.artykuł: Gemra Anna: Mechanizm konstruowania napięcia w powieści zeszytowej. Literatura Ludowa 1995 nr 2 s. 19-34  szczegóły 
104.artykuł: Gemra Anna: Postać przestępcy w powieści zeszytowej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 33-50  szczegóły 
105.artykuł: Gemra Anna: Specyficzne ujęcie historii w wybranych powieściach zeszytowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 49-56 (w XIX i XX w....) szczegóły 
106.artykuł: Gorskijj I.: Zhanrovye osobennosti pol'skogo romana v gody razcveta klassicheskogo realizma. x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
107.artykuł: Grochowski Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 253-258 ([rec. ks.:] George Levine: Darvin and the novelists. Patterns of scien...) szczegóły 
108.artykuł: Gumkowski Marek: Strach czytać. Ex Libris 1992 nr 24 s. 8-9 (próba określenia cech powieści grozy (horroru)...) szczegóły 
109.artykuł: Has-Tokarz Anita: Horror według Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Studium o poetyce współczesnej powieści grozy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 127-144  szczegóły 
110.artykuł: Hodrova Daniela: Le roman initiatique. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 7-28 (ze streszcz. w jęz. polskim. pt. Powieść wtajemniczenia....) szczegóły 
111.artykuł: Hodrova Daniela: Przestrzeń powieści. Akant 1998 nr 2 s. 5-6 (z notą o autorce artykułu...) szczegóły 
112.artykuł: Huberath Marek S.: Pisarze o fantastyce. Nowa Fantastyka 1994 nr 2 s. 2 (nt. clerical fiction; list do redakcji...) szczegóły 
113.artykuł: Jakowska Krystyna: Międzywojenna powieść nowelowa. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 25-35 (na przykładach powieści Marii Kuncewiczowej "Dwa księżyce", Heleny Bog...) szczegóły 
114.artykuł: Jakowska Krystyna: Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 61-94  szczegóły 
115.artykuł: Kałużyński Zygmunt: Ja i Harry Potter. Polityka 2002 nr 7 s. 46-47 (nt. motywów baśniowych w książkach i filmie o Harrym Potterze; także n...) szczegóły 
polemika: Ciubak Barbara: "Ja i Harry Potter". Polityka 2002 nr 12 s. 68  szczegóły 
116.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Powieść czy tekst "meta"?. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 69-86  szczegóły 
117.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Ocalić podmiotowość (Paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej). x 2000 ([w ks.:] Krystyna Kardyni-Pelikanova: Czesko-polskie spotkania literac...) szczegóły 
118.artykuł: Kermode Frank: Sekrety i narracyjne sekwencje. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 174-192 (na przykładzie powieści Josepha Conrada "W oczach Zachodu"...) szczegóły 
119.artykuł: King Stephen: Autor powieści grozy oraz dziesięć wilków (Przepis na horror). Książki. Gazeta 1996 nr 3 s. 7  szczegóły 
120.artykuł: Komendant Tadeusz: Dlaczego umarł Don Kichot. Książki. Gazeta 1997 nr 8 s. 9 (nt. szerzenia się mody na sequele znanych powieści...) szczegóły 
121.artykuł: Kraskowska Ewa: Kilka uwag na temat powieści kobiecej. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 259-273 (dot. charakterystycznych konwencji artystycznych, tematów i motywów...) szczegóły 
122.artykuł: Król Marcin: Być szpiegiem. Ex Libris 1990 nr 1 s. 1-2 (o kryzysie powieści szpiegowskiej w literaturze światowej...) szczegóły 
123.artykuł: Król Marcin: Detektyw w sądzie. Wprost 1999 nr 20 dod. s. 18 (nt. współczesnej powieści sensacyjnej i szpiegowskiej...) szczegóły 
124.artykuł: Kryński Stanisław: Powieść o artyście. Problemy odmiany gatunkowej. Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 417-433 (m.in. o poglądach Andrzeja Z. Makowieckiego, Michała Głowińskiego, Mie...) szczegóły 
125.artykuł: Krywak Piotr: Od Sherlocka Holmesa do Jasona Bourne'a (Uwagi o poetyce powieści sensacyjnej). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 61-71  szczegóły 
126.artykuł: Lane-Mercier Gillian: Analiza dialogu powieściowego. Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 138-155  szczegóły 
127.artykuł: Lipatov Aleksandr: Ehvoljucija romana-ehpopei ("Nochi i dni" Marii Dombrovskojj. Zhanrovye tradicii i avtorskaja individual'nost'). Sovetskoe Slavjanovedenie 1991 nr 2 s. 63-74  szczegóły 
128.artykuł: Lipatow Aleksander: Etos - powieść - uniwersalność kultury (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne w kontekście ogólnoeuropejskim). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 37-50 (procesy adaptacji z literatury zachodnich wzorców kulturalnych i gatun...) szczegóły 
129.artykuł: Łebkowska Anna: Głosy o możliwości przedstawionej (Z przemian prozy XX wieku). Ruch Literacki 1988 z. 4/5 s. 283-299  szczegóły 
nawiązanie: Marzec Anna: Polonistyka 1989 nr 6 s. 469  szczegóły 
130.artykuł: Mackiewicz Józef: Błędy, których się nie widzi. Szpilki 1989 nr 45 s. 5 (nt. błędów rzeczowych w powieściach polskich XIX i XX w.; obszerniej o...) szczegóły 
131.artykuł: Malej Izabella: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 170-177 ([rec. ks.:] Ivo Pospisil: Rusky roman. Nastin utvareni do konce 19. st...) szczegóły 
132.artykuł: Markiewicz Henryk: Czy powieść się przeżyła?. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 91-99  szczegóły 
133.artykuł: Markiewicz Henryk: Istota i systematyka gatunkowa powieści w zagranicznej teorii literatury drugiej połowy XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 17  szczegóły 
134.artykuł: Markiewicz Henryk: Narrator i autor w światowej teorii literatury. Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 225-235  szczegóły 
135.artykuł: Markiewicz Henryk: Problemy fikcji we współczesnej teorii powieści za granicą. Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 189-203  szczegóły 
136.artykuł: Markiewicz Henryk: Teoria powieści niemieckiego realizmu. Ruch Literacki 1990 z. 6 s. 405-418  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
137.artykuł: Markiewicz Henryk: Współczesne spory o przyszłość powieści. Universitas 1994 nr 11 s. 9-15  szczegóły 
138.artykuł: Martuszewska Anna: Opowiadanie i opis w strukturze powieści popularnej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 3-14  szczegóły 
139.artykuł: Miłosz Czesław: Czy będzie powieść?. Tygodnik Powszechny 1991 nr 37 s. 4-5 (nt. historycznoliterackich i obyczajowych uwarunkowań powieści polskie...) szczegóły 
omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1992 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
140.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
141.artykuł: Mitosek Zofia: Powieść rodzinna w świetle komparatystyki. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
142.artykuł: Mitterand Henri: Od etnografii do fikcji literackiej. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 188-197 (warsztat dokumentacyjny powieściopisarza na przykładzie badań etnograf...) szczegóły 
143.artykuł: Mizerkiewicz Tomasz: Życie po życiu? Kilka uwag o sposobie istnienia współczesnej powieści na przykładzie "Zagłady" Piotra Szewca. Kresy 2001 nr 48 s. 78-84 (cechy powieści współczesnej, na przykładzie "Zagłady" Piotra Szewca...) szczegóły 
144.artykuł: Mrowczyk Ewa: O profesorach, seksie i czarnej magii. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 9 (nurt powieści uniwersyteckiej we współczesnej beletrystyce brytyjskiej...) szczegóły 
145.artykuł: Mróz Piotr: The "Gothic" Novel: A Few Remarks on the Genre. Reports on Philosophy 1997 nr 16/17 s. 71-80  szczegóły 
146.artykuł: Nitka Małgorzata: Powieści, Czekolada i "Spectator". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1686 s. 35-42 (nt. nieufności XVIII-wiecznych moralistów angielskich wobec nowokształ...) szczegóły 
147.artykuł: Ostrowski Witold: Genre Interchange and Interaction. An Essay in Reconnnaissance. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1998 z. 2 s. 83-96  szczegóły 
148.artykuł: Ostrowski Witold: Zapowiedzi powieści łotrzykowskiej w Anglii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1993 z. 34 s. 103-121 (ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
149.artykuł: Owczarek Bogdan: Od dyskursu do opowiadania. O przemianach prozy dwudziestego wieku. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
150.artykuł: Pawluczuk Andrzej W.: Agresja i zabawa, czyli porologomena do semiotyki najnowszej powieści. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 5-13  szczegóły 
151.artykuł: Pawłowska Maja: Huet et Du Plaisir: l'evolution des theories romanesques de l'epoque classique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 49 (2448) s. 135-148 (nt. powieści francuskiej XVII w. i refleksji teoretycznej Pierre-Danie...) szczegóły 
152.artykuł: Pawłowska Maja: Topika gatunku powieściowego - badania SATOR [Societe d'Analyse de la Topique dans les Oeuvres Romanesques]. Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 149-168 (nt. problematyki dorocznych konferecji SATOR od 1986 - m.in. formułowa...) szczegóły 
153.artykuł: Pisarski Mariusz: Powieść jako zwierciadło umysłu (Szkic do poetyki hipertekstu na podstawie klasyki gatunku: "Afternoon. A story", "Patchwork Gorl", "A Further Xanadu"). Ha!art 2002 nr 2/3 s. 4-12  szczegóły 
154.artykuł: Pospishil Ivo: Smysl i kontekst zhanrovojj konvergencii mifa i khroniki. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 69-77 (obecność kroniki i mitu w XX-wiecznej powieści...) szczegóły 
155.artykuł: Pott Hans-Georg: Georg Lukacs: "Die Theorie des Romans". Eine Kritik in postmoderner Zeit. Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 35-43  szczegóły 
156.artykuł: Pott Hans-Georg: The Theory of the Novel (Rereading Lukacs "Theory of the Novel" in postmoderrn times). Orbis Linguarum 1995 t. 3 s. 45-53  szczegóły 
157.artykuł: Przybylski Ryszard K.: O powieści postmodernistycznej albo o dekonstrukcji. Polonistyka 1992 nr 4 s. 204-210  szczegóły 
158.artykuł: Przybylski Ryszard K.: Powieść jako dekonstrukcja. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki 1993 z. 13 s. 293-306 (nt. powieści postmodernistycznej...) szczegóły 
159.artykuł: Pyszny Joanna: Refleksje nad powieścią popularną. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1997 nr 6 (1934) s. 15-23 (nt. najnowszych gatunków i odmian gatunkowych zachodniej powieści popu...) szczegóły 
160.artykuł: Pyszny Joanna: Wyżyny Beverly Hills (O powieściach hollywoodzkich). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2000 nr 9 (2259) s. 41-73  szczegóły 
161.artykuł: Rawson-Jones Elżbieta: Fikcja, czy rzeczywiście koniec powieści?. Tydzień 1993 nr 47 s. 12 (nt. kondycji powieści u schyłku XX w....) szczegóły 
162.artykuł: Reed Walter L.: Kłopoty z poetyką powieści. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 191-204  szczegóły 
163.artykuł: Rushdie Salman: Nie ma już nic świętego?. Puls 1990 nr 45 s. 7-18  szczegóły 
164.artykuł: Sadkowski Wacław: Przewrót w polskim stylu (Czy literatura katolicka zmarła (nie)naturalną śmiercią?. Polityka 1998 nr 2 s. 51-53  szczegóły 
nawiązanie: Dużyk Józef: "Przewrót w polskim stylu". Polityka 1998 nr 7 s. 34 (list do redakcji...) szczegóły 
165.artykuł: Sadlik Magdalena: Proza spowiednicza. Pierwszy etap kształtowania się powieści młodopolskiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 383-395  szczegóły 
166.artykuł: Sawik Ryszard: Inspektorzy złota. Magazyn Literacki 1999 nr 5 s. 52-55 (nt. powieści postmodernistycznej...) szczegóły 
167.artykuł: Scholes Robert: Powieść jako paradygmat etyczny?. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 186-194  szczegóły 
168.artykuł: Sielicki Rafał: Literatura czyli świat baśni. Reformacja w Polsce 2003 nr 4 s. 38-41 (relacja czytelnik - dzieło literackie, warunki dobrego odbioru powieśc...) szczegóły 
169.artykuł: Siemion Piotr: Cyberia powieści. Kontrapunkt 1996 nr 9 s. 2  szczegóły 
170.artykuł: Sieniawski Krzysztof: Jest się czego bać. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 19 s. 7 (nt. powieści grozy i makabry...) szczegóły 
171.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: "Dziwne spotkania" w literaturze współczesnej czyli o żywotności anagnoryzmu. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 45-66 (o sytuacji "rozpoznania" jako konwencji fabularnej na przykładach wspó...) szczegóły 
172.artykuł: Sobolewska Anna: Współczesna powieść inicjacyjna: Konwicki, Walpole, Vesaas. Twórczość 1991 nr 5 s. 73-87 (na przykładzie powieści: "Zwierzoczłekoupiór" Tadeusza Konwickiego, "P...) szczegóły 
173.artykuł: Solińska Małgorzata: Co to jest powieść pensjonarska?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 197-210 (nt. gatunku z XIX i początku XX wieku; cechy i przedstawiciele gatunku...) szczegóły 
174.artykuł: Stamirowska Krystyna: The post-war English novel. Intellectual and moral attitudes. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 z. 2 s. 79-89 (m.in. o twórcz.: Alana Sillitoe, Angus Wilsona, Artura Seatona....) szczegóły 
175.artykuł: Stanzel Franz K.: Historia komplementarna. Zarys zwróconej ku czytelnikowi teorii powieści. Pamiętnik Literacki 1993 z. 1 s. 205-222  szczegóły 
176.artykuł: Strączek Krystyna: Bliskie pokrewieństwo. Teoria powieści Stanisława Brzozowskiego w świetle estetyki Bachtina. Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 409-427  szczegóły 
177.artykuł: Suleiman Susan R.: Powieść z tezą: struktura dojrzewania. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 193-207  szczegóły 
178.artykuł: Tamarchenko Natan: Russkijj roman i problema teodicei. Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 311-324 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
179.artykuł: Tomkowski Jan: Esej o powieści. Bestseller 1991 nr 13 s. 24  szczegóły 
180.artykuł: Walczak Bogdan: Powieść XIX i XX wieku - obraz języka doby nowopolskiej. Polonistyka 1989 nr 9 s. 664-673  szczegóły 
181.artykuł: Weinsheimer Joel: Teoria bohatera literackiego: "Emma". Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 163-187 (na przykł. bohaterki powieści Jane Austen "Emma"; w bloku artykułów "P...) szczegóły 
182.artykuł: Węgiełek Janusz: Bestsellery. Tygodnik Literacki 1990 nr 11 s. 12 (dot. powieści szpiegowskich...) szczegóły 
183.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Pogoń - ucieczka - poszukiwanie. O wędrówce w powieści pikarejskiej. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 67-88  szczegóły 
184.artykuł: Wielopolski Wojciech: Powieść socrealistyczna. Arkusz 1992 nr 5 s. 3 (główne cechy...) szczegóły 
185.artykuł: Więcka Aleksandra: Stalowe magnolie. Newsweek 2001 nr 15 s. 104-105 (nt. nurtu powieści, których bohterkami są młode, samotne kobiety zaini...) szczegóły 
186.artykuł: Wiśniewska Lidia: Jednostkowość i uniwersalność - dwa bieguny powieści współczesnej. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 60-89 (na przykładach powieści: Leopold Buczkowski "Pierwsza świetność", Mich...) szczegóły 
187.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Some remarks on tyhe novel cycle in the non-mimetic fiction. Anglica 2000 t. 10 s. 127-133 (na przykładach z literatury anglojęzycznej...) szczegóły 
188.artykuł: Zielińska Barbara: "Ciąg dalszy nastąpi". O perswazyjności powieści w odcinkach. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 4 (76) s. 135-153 (nt. polskiej powieści gazetowej publikowanej na łamach dzienników ...) szczegóły 
189.artykuł: Zizek Slavoj: Logika powieści detektywistycznej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 253-383 (badania literackie w Jugosławii...) szczegóły 
190.artykuł: Żak Stanisław: Kasandryczne prognozy i optymistyczna rzeczywistość. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1997 nr 2 s. 100-107 (ewolucja form powieści w literaturze europejskiej i amerykaskiej od XI...) szczegóły 
191.artykuł: Żyłowski Dominik: (O)powieść filozofii i kultura powieści. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 9 s. 73-80 (specyfika gatunku w pejzażu filozofii kultury...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
192.impreza: "Arcydzieła literatury polskiej XIX i XX w. Powieści - interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Chomiuk Aleksandra: Polonistyka 1989 nr 3 s. 235-237 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
artykuł: Kosmanowa Bogumiła: Bibliotekarz 1989 nr 4/5 s. 41-42 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
193.książka: Bujnicki Tadeusz: Polska powieść historyczna XIX wieku. 1990  szczegóły 
194.książka: Dubisz Stanisław: Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu. 1991 (Na materiale utworów: Wacław Berent "Żywe kamienie", Karol Bunsch "Ojc...) szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1993 nr 2 s. 283-290  szczegóły 
195.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
196.książka: Wojciechowski Jacek: Powieść historyczna w świadomości potocznej. Zarys problematyki. 1989  szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 387-388  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
197.impreza: "Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Interpretacje - analizy - konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Piekarska Wiesława: Polska powieść historyczna XIX i XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 170-172  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść krajoznawcza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: Niszczel Leszek: Powieści krajoznawczej - nagrobek. Guliwer 1995 nr 4 s. 4-5 (o zaniku popularności gatunku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść polityczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
199.artykuł: Gemra Anna: Political fiction. Przygodowa powieść polityczna?. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 163-182 (nt. odmiany powieści sensacyjnej stworzonej przez Fredericka Forsytha ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Bugajski Leszek: Ogrody miłości. Polityka 1992 nr 1 s. 8 (analiza cyklu powieści romansowej wyd. przez wydawnictwo "Harlequin"...) szczegóły 
201.artykuł: Garguilo Rene: La resurgence du roman sentimental en Europe Occidentale ("Roman Rose", "Soap Novel" et "Loreroman"). x 1989 ([W ks. zb.:] Tradition et modernite. Warszawa 1989 s. 175-184 [powieść...) szczegóły 
202.artykuł: Misiewicz Janusz: Produkt powieściowy czyli co znajdujemy w "Harlequinach". Akcent 1995 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    książki (alfabet autorów)
203.książka: Science fiction w kulturze współczesnej. Materiały Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Estetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Międzywydziałowy Zakład Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Politechniki Rzeszowskiej Zbiór materiałów konferencyjnych. 1991 (Jakub Daszkiewicz: Wprowadzenie. - Maria Gołaszewska: Imaginacja w ant...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
204.artykuł: Sielicki Rafał: Literatura czyli świat baśni. Reformacja w Polsce 2003 nr 4 s. 38-41 (relacja czytelnik - dzieło literackie, warunki dobrego odbioru powieśc...) szczegóły 
205.artykuł: Sobolewska Alina: Gdy brakuje miłości w życiu (Kto i dlaczego czyta powieści miłosne?). Kurier Wileński 2000 nr 162 s. 7  szczegóły 
206.artykuł: Wojciechowski Jacek: Literatura instant. Śląsk 1998 nr 6 s. 38-39 (wpływ komercji na poziom najnowszej beletrystyki...) szczegóły 
207.artykuł: Wojnar Waldemar: Półki pełne koszmarów. Rzecz o Książkach 2001 nr 1 s. E7 (o dużej popularności powieści dla młodzieży należących do literatury g...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
208.książka: Hopfinger Maryla: W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu. 1993 (Wprowadzenie. - Część I. Przełom abstrakcjonistyczny. Kubizm: Układ od...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
209.artykuł: Mencwel Andrzej: Przejrzyste okna prywatności. Wielki brat - narodziny gatunku. Plus Minus 2001 nr 51 s. D2-D6 (nt. konwencji reality show; w kontekście teorii Michaiła Bachtina, w z...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
210.książka: Watts Nigel: Jak napisać powieść. 1998 (1. Wstęp. 2. Początki: "Hardware" czy "software"? Pisarz w poszukiwani...) szczegóły 
recenzja: Dąbała Jacek: Ruch Literacki 1999 z. 6 s. 719-721  szczegóły 
recenzja: Dąbała Jacek: Zagadka twórczego pisania. Rzeczpospolita 1998 nr 243 s. 25  szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1998 nr 4 s. 111 (nota...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Palcówki z poezji. Polonistyka 2001 nr 1 s. 52-55  szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Jak napisać powieść. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 70 (not....) szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Zawód: pisarz czyli między tworzeniem a produkcją. Arkusz 1998 nr 12 s. 14  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
211.książka: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje. 1990 (T. 3. Rzeszów 1990, 248 s.
Stanisław Grzeszczuk: Zapoznane arcydz...)
 szczegóły 
recenzja: Dobrowolska Danuta: Książka oczekiwana przez polonistów. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 144-146 (dot. t. 2...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 131-132  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 95-96  szczegóły 
212.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
213.książka: Dziedzictwo romantyczne w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. 1989 (E. Łoch: Wstęp. - Cz. 1: Tradycje romantyczne w literaturze pozytywist...) szczegóły 
214.książka: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 2003 ([Dedykacja: Profesorowi Włodzimierzowi Wójcikowi w siedemdziesiątą roc...) szczegóły 
215.książka: Markiewicz Henryk: Polskie teorie powieści. Od początków do schyłku XX wieku. 1998 ([Zawiera rozdziały:] 1. Wiek XVII i XVIII. 2. Sentymentalizm i preroma...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 179-184  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Historia teorii. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
216.książka: Michalski Henryk: Przestrzeń przedstawiona. Szkice z poetyki mimesis w powieści XIX-wiecznej. 1999 (1. Przestrzeń przedstawiona w powieści XVIII i XIX wieku. Orientacja w...) szczegóły 
217.książka: Paszek Jerzy: Muchomory i zimowity. Kłącza i złącza powieści XX wieku. 2003 (Po stu latach. "Madame" [Antoni Libera] nad "Popiołami" [Stefan Żeroms...) szczegóły 
recenzja: Forajter Wacław: Prywatne hierarchie. Opcje 2003 nr 6 s. 75-78  szczegóły 
recenzja: KU: Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 130 (nota recenzencka...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: "Tryumfalna owa trójca". Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 117-119  szczegóły 
218.książka: Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. [T. 2]. 1993 (T. 2. [Zawiera:] Mieczysław Łojek: Refleks myśli filozoficznej w "Dzie...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 126-127  szczegóły 
219.książka: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. ([Zawiera materiały z konferencji "Z problemów prozy. Powieść inicjacyj...) szczegóły 
220.książka: Zhivanchevijc Milorad: Polonica. 1987 (Ossolineum i Matica Srpska [o współpracy]. Mesijanizam, panslavizam, j...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 240-242  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
221.artykuł: Gemra Anna: Postać przestępcy w powieści zeszytowej XIX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1992 nr 3 (1423) s. 33-50  szczegóły 
222.artykuł: Gemra Anna: Specyficzne ujęcie historii w wybranych powieściach zeszytowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 49-56 (w XIX i XX w....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
223.książka: Rytel Jadwiga: Studia z dziejów prozy staropolskiej. 1990 (Kierunki i tendencje w badaniach nad prozą staropolską. Z problematyki...) szczegóły 
224.książka: Rytel Jadwiga: Studia z dziejów prozy staropolskiej. 1993 (Kierunki i tendencje w badaniach nad prozą staropolską. Z problematyki...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
225.książka: Zawadzka Joanna: Kronika serc czułych. Stereotypy polskiej powieści sentymentalnej I połowy XIX wieku. 1997 (Uwagi wstępne. Rozdz. I. Geneza i początki sentymentalizmu: Podłoże ku...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 5 s. 61 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
226.książka: Owczarz Ewa: Między retoryką a dowolnością. Wśród romantycznych struktur powieściowych w okresie międzypowstaniowym. 1993 (Wstęp. - I.: Niekonieczna konieczność. O początkowych partiach polskic...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 239-243  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
227.książka: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. 1992 ([Zawiera referaty z konferencji nauk."W stulecie wielkich polskich pow...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Stulecie polskiej powieści realistycznej. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 130-139  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
228.książka: Brzozowski Stanisław: Eseje i studia o literaturze. 1990 (T. 1. 1990, XCII, 688 s.
Henryk Markiewicz: Wstęp. * [Pisma Stanis...)
 szczegóły 
recenzja: Głowala Wojciech: Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 298-304  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Dziura oblana żelazem. Nowe Książki 1991 nr 7 s. 34-35 (z fot. S. Brzozowskiego; sprost.: Henryk Markiewicz. Nowe Książki szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 113-5  szczegóły 
229.książka: Głowiński Michał: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. 1997 ([Wyd. 1 - 1969 r.] [Zawiera:] Ryszard Nycz: Michała Głowińskiego poety...) szczegóły 
recenzja: (lż): Klasyk Głowiński. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 21 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 60 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
230.artykuł: Sadlik Magdalena: Proza spowiednicza. Pierwszy etap kształtowania się powieści młodopolskiej. Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 383-395  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
231.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
232.książka: Jakowska Krystyna: Międzywojenna powieść perswazyjna. 1992 (Wstęp. - I: Powieść międzywojenna z lotu ptaka. - II: Dawne i nowe śro...) szczegóły 
recenzja: Owczarz Ewa, Smulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 207-214  szczegóły 
233.książka: Kraskowska Ewa: Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. 1999 (Słowo wstępne. I. Pióra niewieście. Krytycy o prozie kobiecej międzywo...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Ogarną ludzki ród?. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Ciekawa innych kobiet. Arkusz 2000 nr 7 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: Płeć i pismo. Opcje 2000 nr 2/3 s. 78-80  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 132-136  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 275  szczegóły 
234.książka: Polska proza lat 1918-1939. Antologia tekstów krytycznoliterackich i opracowań naukowych. 1989 (Rozdz. 1: Ogólne prawidłowości w rozwoju prozy XX wieku: A. Hutnikiewi...) szczegóły 
235.książka: Rybicka Elżbieta: Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku. 2000 ([Dot. labiryntu jako motywu i jako modelu konstrukcji narracji. Zawier...) szczegóły 
recenzja: Gołuński MIrosław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 2001 nr 2 s. 121  szczegóły 
236.książka: Wyka Kazimierz: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939 [Cz. 1. opisu]. 2000 (I. Sprawy światopoglądowe: "Humanistyczna" mieszanka [rec. ks.: J. Hux...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Stara szuflada. Rzecz o Książkach 2001 nr 4 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Wyka jeszcze ciekawszy. Życie z Książkami 2001 nr z 15 II s. 7  szczegóły 
recenzja: Jankiewicz Joanna: Magazyn Literacki 2001 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Lektor: Literatura i świat. Tygodnik Powszechny 2001 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Coś ze "Starej szuflady". Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 3-4 (dot. rozdziału o Stanisławie Brzozowskim, z not. o Cz. Miłoszu...) szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: W starej szufladzie Kazimierza Wyki. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 138-143  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pojemna szuflada. Polityka 2001 nr 10 s. 51  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
237.artykuł: Abel'gejjm I.E.: Psikhologicheskaja proza Pol'shi mezhvoennogo dvadcatiletija. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavjanovedenie (Moskva) 1996 [nr] 4 s. 24-34 ...) szczegóły 
238.artykuł: Furnal Irena: Wspomnieniowość w międzywojennej powieści autobiograficznej. Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 113-148  szczegóły 
239.artykuł: Stępnik Krzysztof: Mit zjednoczonej Europy w powieści "political fiction" (okres dwudziestolecia międzywojennego). Teksty Drugie 1996 nr 1 s. 69-79 (na podstawie twórczości pisarzy: Bogusław Adamowicz, Stefan Barszczews...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
240.artykuł: Górnicka-Boratyńska Aneta: Międzywojenna kobieca powieść popularna. Kresy 1996 nr 25 s. 48-66  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
241.książka: Adamiec Marek: Bez namaszczenia. Książki i literatura polska. 1995 (Książki i sytuacje: Literatura polska lat osiemdziesiątych. Mniej więc...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: "Cóż to jest prawda?" (J., 18, 38). Twórczość 1996 nr 5 s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Krytycznoliteracki walec z przyczepką. Pogranicza 1996 nr 3 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Tak, ale... Opcje 1996 nr 3 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Bez odpowiedzi. Nowy Nurt 1995 nr 24 s. 7  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Kto nam napisze historię literatury?. Fraza 1996 nr 11/12 s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Batożenie literatury. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 1 s. 148-151  szczegóły 
242.książka: Formy dyskursu w powieści. 1996 (Maria Woźniakiewicz-Dziadosz: Wstęp. * I. Świadectwa i komentarze: Mar...) szczegóły 
243.książka: Głowiński Michał: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. 1992 (Od autora. - Realizm i demagogia [powieść realizmu socjalistycznego a ...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Czy warto być Herostratesem?. Kresy 1993 nr 15 s. 178-180  szczegóły 
recenzja: Fik Marta: Czy warto pisać o socrealizmie?. Puls 1992 nr 59 s. 87-97  szczegóły 
recenzja: Kaszuba Dorota: Chłodnym okiem. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Literatura na telefon. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 509-511  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Upiór roznegliżowany. Arkusz 1993 nr 18 s. 4  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Michał: Straszny dziadunio socrealizm. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 66-67 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar aut nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Ubizm. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
244.książka: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 2003 ([Dedykacja: Profesorowi Włodzimierzowi Wójcikowi w siedemdziesiątą roc...) szczegóły 
245.książka: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. 2002 (Jerzy Święch: Czy czeka nas nowa periodyzacja literatury współczesnej?...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
246.książka: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat. Materiały z konferencji naukowej organizowanej orzez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w dniach 19-20 października 1999 roku w Katowicach. 2001 ([Zawiera m.in.] Paweł Wieczorkiewicz: O sowieckim socrealizmie i jego ...) szczegóły 
recenzja: Zeler Bogdan: Po pięćdziesięciu latach. Śląsk 2002 nr 10 s. 74  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
247.książka: Bakuła Bogusław: Oblicza autotematyzmu (Autorefleksyjne tendencje w polskiej prozie po roku 1956). 1991 (Autotematyzm: punkty widzenia. Kim jest Autor. Problemy kreacji. Autot...) szczegóły 
recenzja: Jaworski Stanisław: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 508-509  szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 242-246  szczegóły 
recenzja: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1993 nr 1489 s. 57-58  szczegóły 
248.książka: Cieplińska Joanna: Montaż i rytuał, czyli o autokreacjach pisarskich. 2003 ([Dot. formuł opisu własnej biografii twórczej m.in. w utworach autobio...) szczegóły 
249.książka: Czermińska Małgorzata: Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. 2000 ([O przemianach postaw autobiograficznych w polskiej dwudziestowiecznej...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 237-242  szczegóły 
recenzja: Chowaniec Urszula: Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 238-242  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 2 s. 226-227  szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Trygonometria, czyli sztuka czytania autobiografii. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 139-143  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Kwadrat, koło, trójkąt. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 163-168  szczegóły 
recenzja: M: Odra 2001 nr 5 s. 128  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 285  szczegóły 
recenzja: Tarasiuk Renata: Ogród 2003 nr 3/4 s. 317-323 (z notą biograficzną recenzentki na s. 323...) szczegóły 
recenzja: Żółkoś Monika: Autobiografia, czyli wszystko?. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 164-167  szczegóły 
250.książka: Gawliński Stanisław: Polityczne obowiązki. Odmiany powojennej prozy politycznej w latach 1945-1975. 1993 (Wprowadzenie. - Powieść polityczna - problemy gatunku. Rozrachunki int...) szczegóły 
251.książka: Istoricheskijj roman v literaturakh socialisticheskikh stran Evropy. 1989 ([Passim o współczesnej powieści historycznej w Polsce]...) szczegóły 
252.książka: Łebkowska Anna: Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. 1998  szczegóły 
253.książka: Łebkowska Anna: Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. 1991 (Uwagi wstępne. - Głosy o możliwości przedstawionej. Możliwe światy a t...) szczegóły 
recenzja: Balbus Stanisław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 26 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Z pogranicza gramatyki i metafizyki. Teksty Drugie 1992 nr 3 s. 140-144  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Fikcje nie tylko w literaturze. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 53-55  szczegóły 
omówienie: Bartoszyński Kazimierz: Dwie książki o fikcji literackiej. Estetyka i Krytyka 2002 nr 2 s. 111-117 (dot. również książki: Anna Łebkowska: Między teoriami a fikcją literac...) szczegóły 
254.książka: Mitosek Zofia: Poznanie (w) powieści - od Balzaka do Masłowskiej. (Poznanie (w) powieści [wstęp]. - Czy fakt może być głupi? (Honore de B...) szczegóły 
255.książka: Owczarek Bogdan: Poetyka powieści niefabularnej. 1999 (Wstęp. * I. Pojęcia: 1. Czym jest powieść niefabularna? 2. Podstawy ty...) szczegóły 
recenzja: Chamot Bolesław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 254-267  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 318 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Jacek: Niefabularność a poszukiwanie pewności językowego obrazu świata. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 113-117  szczegóły 
256.książka: Piekara Magdalena: Bohater powieści socrealistycznej. 2001 (Wstęp. - Życie erotyczne przodownika pracy. Nie ma "dziewcząt na trakt...) szczegóły 
recenzja: Brzóstowicz Monika: Pęknięcia i wyłomy. Blok 2002 nr 1 s. 200-207  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Bohater socrealizmu. Śląsk 2002 nr 4 s. 74  szczegóły 
recenzja: Romanowicz Tomasz: Socrealistyczne ruiny. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
257.książka: Rybicka Elżbieta: Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku. 2000 ([Dot. labiryntu jako motywu i jako modelu konstrukcji narracji. Zawier...) szczegóły 
recenzja: Gołuński MIrosław: Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 2001 nr 2 s. 121  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
258.artykuł: Chojnacki Antoni: Stłuczone witraże. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 20 s. 9 (nt. polskiej współczesnej powieści politycznej...) szczegóły 
259.artykuł: Czapliński Przemysław: Nowa proza: rytuały inicjacji. Kresy 1996 nr 25 s. 145-156 (powieści inicjacyjne powstałe po przełomie literackim od drugiej połow...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
260.książka: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. 2002 (Jerzy Święch: Czy czeka nas nowa periodyzacja literatury współczesnej?...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
261.książka: Kaniewska Bogumiła: Śladami Tristrama Shandy. 2000 (Wstęp. - Część I. W stronę genologii: 1. Powieściowy model i portrety ...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Spóźnienie. Fa-Art 2002 nr 2 s. 49-51  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 286-287  szczegóły 
recenzja: Pro Arte 2001 nr 14/15 s. 99 (nota...) szczegóły 
polemika: Uniłowski Krzysztof: Pije meta do story, piją obie do postu. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 180-188 (dot. rozdziału III: "Powieść czy tekst 'meta'"...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Jugosławia (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
262.książka: Zhivanchevijc Milorad: Polonica. 1987 (Ossolineum i Matica Srpska [o współpracy]. Mesijanizam, panslavizam, j...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 240-242  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
263.artykuł: Solińska Małgorzata: Co to jest powieść pensjonarska?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 197-210 (nt. gatunku z XIX i początku XX wieku; cechy i przedstawiciele gatunku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Kałużyński Zygmunt: Ja i Harry Potter. Polityka 2002 nr 7 s. 46-47 (nt. motywów baśniowych w książkach i filmie o Harrym Potterze; także n...) szczegóły 
polemika: Ciubak Barbara: "Ja i Harry Potter". Polityka 2002 nr 12 s. 68  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
265.książka: Kolbuszewski Jacek: Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej. 1994 (Zamiast wstępu. - Z dziejów dwudziestowiecznej literatury popularnej. ...) szczegóły 
266.książka: Kowalski Piotr: (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej. 1996 (Uwagi wstępne. - I. Antropologia i teksty kultury masowej. II. Oswojon...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
267.artykuł: Brzuchowska Zofia: Współczesna powieść dla dziewcząt, czyli baśniowe dziedzictwo. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 295-307  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
268.książka: Krzemińska Wanda: Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w.. 1985  szczegóły 
recenzja: Tarnogórska Maria: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 30 z. 1 s. 106-108  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Rodzina, rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, dziadkowie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
269.artykuł: Mitosek Zofia: Powieść rodzinna w świetle komparatystyki. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Lektury
    książki (alfabet autorów)
270.książka: Przeboje edukacji polonistycznej. 2001 (Bogusław Bednarek: Słowo wstępne. * Gertruda Skotnicka: Czy "Historia...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świrek Anna: Mirona Białoszewskiego "pamiętnik gadany" - spory wokół gatunku. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 127-139  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lipatow Aleksander W.: Ewolucja powieści-epopei ("Noce i dni": tradycje gatunku a indywidualność autorska). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 53-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grabowski Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Pieróg Agata: Michała Grabowskiego doktryna literacka i teoria powieści. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 279-287 (dot. teoretyczno- i krytycznoliterackiej twórczości autora...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Hrabetova Irena: Józef Ignacy Kraszewski a historicka povest. x 1988 ([W ks. zb.:] Z cesko-polskych jazykovych a literarnich styku. Praha 19...) szczegóły 
  Kurek Jalu
275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matlingiewicz Michał: Dwa oblicza historiozofii - o katastrofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr 3] s. 129-136 (dot. także powieści: Tadeusz Rittner "Między nocą a brzaskiem. Duchy w...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Pietrasiewicz Bogumił: "...Si j'avais des talents romanesques?" La probleme du roman dans les ecrits de C.N.. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1/2 s. 141-167  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
277.artykuł: Paliwoda Agata: Elementy popularnego romansu i powieści sentymentalnej we wczesnych utworach Elizy Orzeszkowej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1997 z. 3 s. 23-36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Porębski Mieczysław
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiktorska-Zapała Julita: "Urodzeni z chaosu" - poetyka powieści postmodernistycznej na materiałe "Pana Z." Mieczysława Porębskiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 139-147  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rittner Tadeusz
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matlingiewicz Michał: Dwa oblicza historiozofii - o katastrofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 129-136 (dot. także powieści: Jalu Kurek "S.O.S. (Zbaw nasze dusze!)"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wirtemberska Maria
280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szary-Matywiecka Ewa: "Malwina" czyli głos i pismo w powieści. [Część I]. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 109-123  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
281.książka o twórcy: Czytanie Witkacego. Studia. 2001 (I: Wprowadzenie. - Antoni Czyż: Lekcja Witkacego (Pytania do namysłu)....) szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaskułowski Tomasz: "Powieść-worek" - analiza pojęcia na podstawie powieści "Nienasycenie" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Cegła 2003 nr 4 s. 21-27  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pogonowska Ewa: Poetyka powieści młodopolskiej w aspekcie genologicznym (Na przykładzie "Ludzi bezdomnych" S. Żeromskiego). Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 14-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
284.książka: Dziesięć wieków związków wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Cz. 1. 1990 ([Zawiera materiały z Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej, Lublin...) szczegóły 
285.książka: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
286.książka: Mitosek Zofia: Poznanie (w) powieści - od Balzaka do Masłowskiej. (Poznanie (w) powieści [wstęp]. - Czy fakt może być głupi? (Honore de B...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
287.książka: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
288.artykuł: Mrowczyk Ewa: O profesorach, seksie i czarnej magii. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 9 (nurt powieści uniwersyteckiej we współczesnej beletrystyce brytyjskiej...) szczegóły 
289.artykuł: Owczarek Bogdan: Od dyskursu do opowiadania. O przemianach prozy dwudziestego wieku. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
290.artykuł: Schmeling Manfred: Poetyka hybrydyczności czy hybrydyczna poetyka? O estetycznym ujęciu konfliktów kulturowych w powieści wielokulturowej. x 2002 ([w ks. zb.:] Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniusz...) szczegóły 
291.artykuł: Tymieniecka-Suchanek Justyna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 726-729 ([rec. ks.:] Sovremiennyj roman. Opyt' issledovanija. Moskwa 1990....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
292.książka: Lovecraft Howard Phillips: Nadnaturalny horror w literaturze. 2000  szczegóły 
recenzja: Płaza Maciej: Lektury świadka wielkich przedwiecznych. Akcent 2002 nr 1/2 s. 209-212  szczegóły 
293.książka: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo. ([Dot. inspiracji powieścią gotycką - motywów, elementów konwencji, ese...) szczegóły 
recenzja: Badula Łukasz: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 653-654  szczegóły 
recenzja: Jabłoński Witold: Gotyk i groza. Tygiel Kultury 2003 nr 251-252 s.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Ossowski Mirosław: Provinz. Der literarische Regionalismus. Die Heimatkunst. Der kritische Provinzroman. Ein Versuch der Begriffsbestimmung. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 203-221  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: Karkowski Czesław: Dzieje współczesnej powieści amerykańskiej. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 23 II s. 6 ([rec. ks.:] Malcolm Bradbury: The modern Americna novel. New York 1993...) szczegóły 
296.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Czarny mit. Kultura i Życie 1990 nr 23 s. 2 (fel. nt. amerykańskiej powieści detektywistycznej; m.in. o pisarzach: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Clancy Tom
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
297.artykuł: Niemczyk Piotr: Misja specjalna. Wprost 1999 nr 20 dod. s. 16-17 (nt. powieści szpiegowskiej...) szczegóły 
  Grisham John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
298.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Takie ładne paragrafy. Res Publica Nowa 2001 nr 3 s. 97-99 (o twórczości; szerzej o powieści prawniczej w USA...) szczegóły 
  James Henry
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bleinert Magdalena: Knowing and Showing: Theatre in "What Maisie Knew". x 1995 ([W ks. zb.:] Studies in English and American Literature and Language. ...) szczegóły 
  King Stephen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
300.artykuł: Has-Tokarz Anita: Horror według Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Studium o poetyce współczesnej powieści grozy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 127-144  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
301.książka: Trebisz Małgorzata: The novella in England at the turn of the XIX and XX centuries. H. James, J. Conrad, D.H. Lawrence. 1992 (Introduction. I. Henry James's novellas ["The turn of the screw", "The...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
302.artykuł: Mróz Piotr: The "Gothic" Novel: A Few Remarks on the Genre. Reports on Philosophy 1997 nr 16/17 s. 71-80  szczegóły 
303.artykuł: Ostrowski Witold: Genre Interchange and Interaction. An Essay in Reconnnaissance. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1998 z. 2 s. 83-96  szczegóły 
304.artykuł: Ostrowski Witold: Zapowiedzi powieści łotrzykowskiej w Anglii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1993 z. 34 s. 103-121 (ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
305.książka: Stamirowska Krystyna: Representations of reality in the post-war English novel 1957-1975. 1992 (Introduction. - 1. The post-war novel: A change of climate. 2. The pos...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
306.artykuł: Malcolm David: Border Crossing: Genre Mixture in Contemporary British Fiction. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1993 nr 10 (1992) s. 89-105 (na przykładzie powieści autorów: Fay Weldon "Puffball", D.M. Thomas "T...) szczegóły 
307.artykuł: Malcolm David: Contemporary British Espionage Fiction: Some Transformations of the Genre. x 1999 ([W ks. zb.:] Systems, genres, conventions. Red. Andrzej Zgorzelski. Lu...) szczegóły 
308.artykuł: Materska Dominika, Popiołek Ewa: Gra w upokorzenie. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 21 s. 12 (nt. powieści akademickiej m.in. w twórcz.: Kingsleya Amisa, Malcolma B...) szczegóły 
309.artykuł: Stamirowska Krystyna: The post-war English novel. Intellectual and moral attitudes. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 z. 2 s. 79-89 (m.in. o twórcz.: Alana Sillitoe, Angus Wilsona, Artura Seatona....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Christie Agatha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
310.artykuł: Poprawa Adam: Czytając Christie. Życie Warszawy 1992 nr 160 s. 13 (cechy powieści kryminalnej Agaty Christie; fel....) szczegóły 
  Fielding Helen
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimczyk Joanna: Szczątki Bridget, czyli jak napisać hit. Przegląd 2001 nr 36 s. 40-41 (dot. nurtu powieści romansowej inspirowanego "Dziennikiem Bridget Jone...) szczegóły 
nawiązanie: Spychała Krystyna: Niech żyje Bridget!. Przegląd 2001 nr 39 s. 66  szczegóły 
  Fleming Ian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
312.artykuł: Mikuła Hanna: Szpiegowanie Jamesa Bonda (Z zagadnień poetyki powieści szpiegowskiej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1996 nr 5 (1756) s. 109-132 (na przykładzie twórczości pisarza...) szczegóły 
  Fowles John
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sojka Eugenia: John Fowles's "Mantissa" - the concept of character in the post-modernist novel. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1059 s. 96-102 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Lewis Matthew Gregory
314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nałęcz-Wojtczak Jolanta: "Mnich" M.G. Lewisa: w kręgu zagadnień kompozycji angielskiej powieści gotyckiej typu Horror Gothic. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 2000 t. 2 s. 95-102  szczegóły 
  Masterton Graham
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
315.artykuł: Has-Tokarz Anita: Horror według Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Studium o poetyce współczesnej powieści grozy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 127-144  szczegóły 
  Murdoch Iris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
316.artykuł: Wełnic Ewa: Iris Murdoch's theory of the novel and its philosophical background. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1990 z. 1 (203) s. 29-41  szczegóły 
  Radcliffe Ann
    książki o twórcy (alfabet autorów)
317.książka o twórcy: Błaszak Marek: Ann Radcliffe's Gothic romances and the romantic revival. 1991  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Capek Karel
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hodrova Daniela: "Le Meteore" de Capek. Roman "ouvert" sur le theme: voyage au pays exotique. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 113-126  szczegóły 
  Kundera Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
319.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Dwa modele powieści: Milan Kundera, Umberto Eco. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 52-63  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
320.książka: Abłamowicz Aleksander: Francuska powieść międzywojenna. Główne kierunki rozwoju. 1988 (Wstęp. - Na przełomie epok (M. Proust, A. Gide, R. Rolland). Wielka po...) szczegóły 
321.książka: Bochenek-Franczakowa Regina: Le Personnage dans le roman par lettres a voix multiples de "La Nouvelle Heloise" aux "Liasons dangereuses". 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
322.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: Powieść francuska w dobie rewolucji. Życie Literackie 1989 nr 28 s. 3  szczegóły 
323.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: Powieść francuska w okresie rewolucji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 7-15  szczegóły 
324.artykuł: Pawłowska Maja: Huet et Du Plaisir: l'evolution des theories romanesques de l'epoque classique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2002 nr 49 (2448) s. 135-148 (nt. powieści francuskiej XVII w. i refleksji teoretycznej Pierre-Danie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
325.artykuł: Cebo Małgorzata: Francuskie "powieści literackie". Odra 1991 nr 4 s. 107-108 (o współcz. powieści francuskiej...) szczegóły 
326.artykuł: Janssens Marcel: Pierwiastki chrześcijańskie w powieści flamandzkiej po 1945 roku. x 1990 ([W ks. zb.:] Fermentum massae mundi. Warszawa 1990 s. 335-343...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
327.artykuł: Garguilo Rene: Un personnage de roman: Monsieur le Maire. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 139-146 (dot. powieści XIX w.; ref. wygł. na kolokwium francusko-polskim pt.: L...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Sade Donatien-Alphonse Francois de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
328.artykuł: Bratuń Marek: Uwagi nad koncepcją powieści markiza de Sade, zawartą w "Idee sur les romans" (1800). Prace Historycznoliterackie 1993 t. 16 s. 37-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
329.książka: Holzberg Niklas: Powieść antyczna. Wprowadzenie. 2003 (Magda Wójcik: Od tłumacza. - Przedmowa do polskiego wydania. - I. Gatu...) szczegóły 
330.książka: Polaszek Edmund: Realizm i fantastyka w starożytnej powieści greckiej. 1998 (Wstęp. * 1. Pojęcie realizmu i fantastyki w starożytności. 2. Realizm ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kubańska / Literatura współczesna (kubańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
331.artykuł: Skłodowska Elżbieta: Cuban testimonial novel. A picture of marginal groups and cultures. Hemispheres 1990 nr 6 (1989) s. 131-153 ([dot. m.in. twórczości pisarzy:] Miguel Barnet, Jorge Calderon Gonzale...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
332.książka: Ossowski Mirosław: Der "Berliner Roman" zwischen 1880-1900. 1989 ([nt. literackiego obrazu Berlina - w powieści niemieckiej ostatniego d...) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 717-720  szczegóły 
333.książka: Ossowski Mirosław: Der Kritische Provinzroman in der Weimarer Republik. 1994  szczegóły 
recenzja: Choderny Zenona: Studia Germanica Gedanensia 1998 [nr] 6 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Golesz Roman: Fenomen prowincji. Fraza 1996 nr 13 s. 219-221  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
334.artykuł: Arnold-de Simine Silke: Niesamowite miejsca. Przestrzenie strachu w powieściach grozy niemieckich autorek z przełomu XIX wieku. Katedra 2001 nr 2 s. 180-195 (szerzej o utworach: Benedikte Naubert "Hermann von Unna, eine Geschich...) szczegóły 
335.artykuł: Kasprzyk Jerzy: Powieść niemiecka w opinii krytycznoliterackiej Oświecenia stanisławowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1993 z. 41 (266) s. 3-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
336.książka: Ludorowska Halina: Współczesna niemieckojęzyczna powieść dziennikowa po 1960. 1985  szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1991 t. 33 (1990) z. 1 s. 112-113  szczegóły 
337.książka: Światłowski Zbigniew: Der Roman in der Bundesrepublik Deutschland. Tendenzen und Gestalten. 1990 (Einleitung. Vorbemerkung zur zweiten Auflage. I. Vom "Kahlschlag" zur ...) szczegóły 
338.książka: Światłowski Zbigniew: Subjektivitaetsproblematik und Sprachexperiment im Deutschsprachigen Roman in der BRD nach 1965. 1989 ([Zawiera rozdziały:] I. Die Sprache des "eigentlichen" die Subjektivit...) szczegóły 
339.książka: Światłowski Zbigniew: Zeitproblematik und Gesellschaftskritik im westdeutschen Roman 1967-1980. 1985  szczegóły 
recenzja: Racławski Henryk: Współczesna proza w RFN. Odra 1988 nr 2 s. 108-109  szczegóły 
recenzja: Watrak Jan: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1988 nr 1 (12) s. 199-202  szczegóły 
340.książka: Untersuchungen zur populaeren Literatur im 20. Jahrhundert. 1987 ([Zawiera:] N. Honsza: Vorwort. * N. Honsza: Perspektiven einer Rezepti...) szczegóły 
recenzja: Popowski Maciej: Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 2 s. 210-211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
341.artykuł: Bittner Wolfgang: Kann man heute noch Abenteurerliteratur schreiben? Ein subjektiver Einblick. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 3 s. 73-77 (nt. zarys historii powieści przygodowych; szerzej o realistycznych pow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
342.artykuł: Panagl Oswald: Der Musikerroman im Spannungsfeld von Projektion und Authentizitaet. (Fuer Gernot Gruber zum 17. November 1999). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 11-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Zweig Arnold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
343.artykuł: Schnitzhofer Maria: Romantheoretische Ueberlegungen zu Arnold Zweig. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 1989 nr 2 (40) s. 7-28 (funkcjonalność literatury, pojęcie realizmu i antytetyczność na przykł...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
344.książka: Biernat Elżbieta: Poetyka rosyjskiej powieści symbolistycznej. 1988  szczegóły 
recenzja: Mierzyńska Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Popiel Magdalena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 388-392  szczegóły 
345.książka: Suchanek Lucjan: Preromantyzm w Rosji. 1991 (Wstęp (O pojęciu i koncepcjach preromantyzmu). Preromantyzm w Europie ...) szczegóły 
recenzja: Bezwiński Adam: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 114-117  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 149  szczegóły 
recenzja: Stawarz Barbara: Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 117-119  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
346.artykuł: Fast Piotr: Romans socrealistyczny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1994 nr 18 (1411) s. 26-37 (dot. literatury popularnej w Rosji lat dwudziestych...) szczegóły 
347.artykuł: Jatczak Grażyna: Powieść gotycka w Rosji. Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 3-13  szczegóły 
348.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Czas w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich. (Problem dystansu i horyzontu czasowego narracji). Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 7 s. 83-100 (na przykładzie pow. "Życie Arsieniewa" Iwana Bunina i teatrologii "Put...) szczegóły 
349.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Powieść autobiograficzna neorealistów rosyjskich jako próba historiozofii i moralistyki. Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 465-475 (z not. s. 523...) szczegóły 
350.artykuł: Maciejewski Zbigniew: Retrospekcje w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich na tle tradycji gatunku. Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 53-71  szczegóły 
351.artykuł: Malej Izabella: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2001 t. 44 z. 1/2 s. 170-177 ([rec. ks.:] Ivo Pospisil: Rusky roman. Nastin utvareni do konce 19. st...) szczegóły 
352.artykuł: Pospisil Ivo: Paradoxes of Genre Evolution. The 19th-century Russian Novel. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 25-47 (ze streszcz. pt. Paradoksy ewolucji pewnego gatunku. Dziewiętnastowiec...) szczegóły 
353.artykuł: Żuk Józef: U źródeł rosyjskiej powieści autobiograficznej lat 1848-1855. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1988 t. 3 s. 5-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Ageev M. pseud.
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zhivolupova Natal'ja: Ispoved' antigeroja: ot Dostoevskogo k Mikhailu Ageevu (problema zhanra). Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 1 s. 34-61 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Bakhtin Mikhail
    książki o twórcy (alfabet autorów)
355.książka o twórcy: Bakhtin & His Intellectual Ambience. 2002 ([Materiały X Międzynarodowej Konferencji poświęconej Bachtinowi; Gdańs...) szczegóły 
  Belyjj Andrejj
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karcz Andrzej: The narrative structure in "St. Petersburg" by Andrei Bely. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1993 t. 36 z. 1/2 s. 159-169  szczegóły 
  Bitov Andrejj
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dudek Teresa: Czas i budowa świata przedstawionego w powieści Andrieja Bitowa "Dom Puszkina". Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 43-48  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokiel Irena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1 s. 104-106 ([rec. ks.:] Gerhard Dudek: "Die Brueder Karamasow". Zur Struktur der R...) szczegóły 
359.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkiewicz Cezary: Formy avtorskogo prisutstvija v dramatizirovannom mire polifonicheskogo romana F. Dostoevskogo "Presmuplenie i nakazanie". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Studia Neofilologiczne 2002 [nr] 3 s. 275-287 (dot. m.in. charakterystyki gatunkowej powieści Dostojewskiego...) szczegóły 
  Druzhnikov Jurijj
360.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Krizis ili metamorfozy - sud'ba romana na rubezhe epokh. Na materiale romana Jurijja Druzhnikova "Angely na konchike igly" i drugikh proizvedenijj sovremennoj literatury. 2001 (Alicija Volodz'ko: Pol'skie vstrechi s Juriem Druzhnikovym. * 1. Obsuz...) szczegóły 
recenzja: Malska Agnieszka: Slavia Orientalis 2001 nr 4 s. 641-645  szczegóły 
  Lazhechnikov Ivan
361.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowska-Ozdoba Joanna: Przestrzeń w powieści Iwana Łażecznikowa "Dom z lodu". Kieleckie Studia Rusycystyczne 1996 t. 7 s. 7-13  szczegóły 
  Turgenev Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
362.artykuł: Jehlicka Mirosław: Zhanr t. nazv.[tzw.] tainstvennykh povestejj I.C. Turgeneva. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1990 t. 13 s. 69-77  szczegóły 
363.artykuł: Łotman Jurij: Proza Turgieniewa i przestrzeń fabularna powieści rosyjskiej XIX wieku. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 274-290 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (II)...) szczegóły 
  Zalygin Sergejj
364.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowski Andrzej: Wokół struktury czasu w powieści Siergieja Załygina "Słony parów". Kieleckie Studia Rusycystyczne 1990 t. 4 s. 69-79  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
365.recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
366.recenzja: Gromadzki Juliusz: W chaosie świata. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 30-31  szczegóły 
367.książka twórcy: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
368.recenzja: Varga Krzysztof: Homo liber. Gazeta Wyborcza 1999 nr 38 s. 14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Literatura współczesna (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
369.artykuł: Debeljak Ales: Zuchwały hymn na cześć powieści. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 22-23 (esej nt. cech powieści postkolonialnej oraz braku odzwierciedlenia w s...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Literatura współczesna (szwajcarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
370.artykuł: Ludorowska Halina: Technika cytatu i montażu we współczesnej powieści szwajcarskiej. Kieleckie Studia Filologiczne 1988 t. 4 s. 111-121  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Kertesz Imre
371.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawiec Arkadiusz: Totalitarny anty-Bildungsroman. Uwagi o "Losie utraconym" Imre Kertesza. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 81-98 (z not. o autorze art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
372.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Dwa modele powieści: Milan Kundera, Umberto Eco. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 52-63  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
373.artykuł: Nakhimovsky Alice: Polin 2002 t. 15 s. 479-480 (rec. ks.: David Patterson: The Hebrew Novel in Czarist Russia, Lanham ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
374.książka: Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze. Zapis wykładów wygłoszonych dla studentów I roku kulturoznawstwa. 2003 (Leszek Karczewski, Irena Lewkowicz, Maja Wójcik: Słowo od redaktorów. ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
375.audycja radiowa: Literatura nie-poważna Daleki, piękny ląd - powieść przygodowo-awanturnicza.  szczegóły 
376.audycja radiowa: Literatura nie-poważna Detektyw - czyli powrót błędnego rycerza - powieść kryminalna.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
377.audycja radiowa: Formuły powieści.  szczegóły