Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Uniwersytety, szkoły wyższe i inne uczelnie polskie - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dziedzictwo kulturowe utrwalone w języku. Księga pamiątkowa ofiarowana jubileuszowo prof. Feliksowi Plucie. 1998 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Podobiński: Wykaz osiągnięć w pracy dydakty...) szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 25 (not....) szczegóły 
2.książka: Nauczyciel, szkoła, język, kultura. Księga dedykowana jubileuszowo profesorowi Władysławowi Szlufikowi.. 2000 ([Zawiera m.in.:] Rafał Praszczyk: Znaczenie logiki symbolicznej Jana Ł...) szczegóły 
3.książka: W kręgu literatury, języka i kultury. Tom jubileuszowy z okazji trzydziestolecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. 2001 ([Zawiera m.in.:] Aneta Majkowska: Wprowadzenie. - Maria Lesz-Duk: Zar...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
4.dotyczy innego zapisu:
-książka: Wawrzyńczyk Jan: O wyrażeniach niehasłowych w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Z wyborem przykładów. 1995  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Nabiałek Katarzyna, Żmigrodzki Zbigniew: Czasopisma wydawane w Częstochowie. Materiały do bibliografii. 1991  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Polsko-ceske sousedstvi v rozvoji jazyka a literatury. 1997 (Teresa Zofia Orłoś: Przedmowa. * [Referaty wygłoszone na konferencji "...) szczegóły 
recenzja: Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 277-281  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: "Polacy - Żydzi" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Urszula: Bogactwo wspólnego dziedzicwa - Odbudowa pamięci (Międzynarodowa Sesja Naukowa w Częstochowie). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 3 s. 11 (wygłoszono także referaty omawiające problematykę polsko-żydowską w św...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Juszczyk-Rygałło Joanna: Literatura dla dzieci. Przewodnik dla studentów pedagogiki, specjalność - wczesna edukacja dziecka, nauczanie początkowe po SN [Studium Nauczycielskim], wychowanie przedszkolne po SN. 1993  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Szaruga Leszek: Węzeł kresowy. 2001 (Realia i mity - wprowadzenie. - Itaka, do której się nie wraca - obraz...) szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Przeanielić Kresy. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 51  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Kocham, więc jestem. Motyw miłości w poezji polskiej i niemieckojęzycznej. 1995 (Grażyna Pietruszewska-Kobiela: Słowo wstępne. * Joanna Ławnikowska-Kop...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Zakrzewski Andrzej J.: W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej. 1995 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Wstęp. - Częstochowa i Jasna Góra w piśmien...) szczegóły 
recenzja: Kęder Wojciech: Studia Claromontana 1998 t. 18 s. 522-527  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 1996 z. 2 s. 251-252  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa I (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Inter arma cantant musae. ([Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Częstochowie, 8 XII 1994:...) szczegóły 
recenzja: (y): Inter arma cantat musae. Aleje 3 1996 nr 4 s. 14  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Filipecka Janina, Nabiałek Katarzyna: Bibliografia publikacji pracowników WSP do [1986] roku. 1991 (Zawiera publikacje pracowników WSP w Częstochowie wydane drukiem w okr...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Częstochowa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Polanowski Edward: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 213-216 (struktura organizacyjna, skład osobowy, działalność...) szczegóły 
15.artykuł: Puchała Bożena, Zakrzewski Andrzej J.: Dziesięciolecie działalności polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 103-126  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Sprawozdanie z działalności naukowej filologów klasycznych zatrudnionych w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Meander 2003 nr 2 s. 161 (sprawozdanie...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Biłos Edward: Historyczne koncepcje lekcji literatury w zarysie. 1992  szczegóły 
18.książka: Kulka Bronisława: Nauczanie języka polskiego w szkole średniej w latach 1870-1918. Konteksty. 1994 (Cz. 2: Dokumentarium....) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 4 s. 563-564  szczegóły 
19.książka: Lipiec Janusz: Nauczanie w szkołach elementarnych Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 1807-1830. Studia nad Okręgiem Częstochowskim. 1993  szczegóły 
recenzja: Związek Jan: Częstochowskie Studia Teologiczne 1995 t. 21/22 (1993/1994) s. 355-363  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Biłos Edward: Lekcja polonistyczna oparta na formułowaniu pytań przez uczniów. 1996  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Kulka Bronisława, Świątek Stefania: Literatura dla dzieci i młodzieży. Przewodnik dla studentów filologii polskiej studiów stacjonarnych i zaocznych. 1991  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
22.książka: Silva rerum polonorum. Anegdoty, sensacje i osobliwości z dziejów, obyczajów i kultury Polski. 2000  szczegóły 
23.książka: Wszechnajobfitszy piosennik dla wszystkich. 1994  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bem Antoni Gustaw
    książki o twórcy (alfabet autorów)
24.książka o twórcy: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Konferencja ogólnopolska w 150 rocznicę ich urodzin. 1999 ([Zawiera m.in.:] Antoni Gustaw Bem. 1848-1902: Opinie o Antonim Gustaw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    książki o twórcy (alfabet autorów)
25.książka o twórcy: Piotr Chmielowski i Antoni Gustaw Bem. Konferencja ogólnopolska w 150 rocznicę ich urodzin. 1999 ([Zawiera m.in.:] Chmielowski. 1848-1904: Sądy o Chmielowskim i jego pi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hłasko Marek
    książki o twórcy (alfabet autorów)
26.książka o twórcy: Suska Dorota: Z problemów stylizacji językowej w opowiadaniach Marka Hłaski. 2000 ([Stylizacja w opowiadaniach na język potoczny, żargon szoferski, gwarę...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kisielewski Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
27.książka twórcy: Kisielewski Tadeusz: Zapiski historyczno-polityczne z lat 1981-1991. [Pam.]. 1994  szczegóły 
  Korczak Janusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
28.książka o twórcy: Jakubowski Marian: Janusz Korczak i jego dokonania. 1996  szczegóły 
29.książka o twórcy: Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia. 1996 ([Zawiera m.in.:] Maria Juszczyk: Wstęp. * Część I: Stefan Wołoszyn: Ja...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: Dni Adama Mickiewicza na Krymie - konferencja (2003).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Polanowski Edward
    książki o twórcy (alfabet autorów)
31.książka o twórcy: Profesor Edward Polanowski uczony i człowiek. Materiały z sympozjum w pierwszą rocznicę śmierci. 1995 (Zawiera m.in.:] Edmund Łągiewka: Słowo wstępne. - Bronisława Kulka: Ni...) szczegóły 
  Prus Bolesław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
32.książka o twórcy: Jubileuszowe "Żniwo u Prusa". Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r.. 1998 (I. "Sercu serc": Poetycki hołd Bolesławowi Prusowi. - Nie/jubileuszowe...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
33.impreza: "Nowe odczytania twórczości Bolesława Prusa i jej recepcja światowa" - sesja międzynarodowa (1997).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
34.książka o twórcy: Jakubczak Anna: Język małych form teatralnych Tadeusza Różewicza. 1993  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    imprezy (alfabet tytułów)
35.impreza: "Wokół Brunona Schulza" - sympozjum (1993).  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
36.książka o twórcy: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, 5-7 V 1996 r.. 1996 (I. Prolegomena: Myśli rocznicowe o pisarstwie Henryka Sienkiewicza. Ze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Kocham, więc jestem. Motyw miłości w poezji polskiej i niemieckojęzycznej. 1995 (Grażyna Pietruszewska-Kobiela: Słowo wstępne. * Joanna Ławnikowska-Kop...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Zawadzki Robert K.: Wojny perskie. Studium nad poezją i epoką. 1997 ([Wojny perskie z początku V w. p.n.e. ukazane poprzez świadectwa liter...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Kurpanik-Malinowska Gizela: Totalitarismus in der deutschen Literatur. 2001 ([Rozważania wstępne nt. istoty totalitaryzmu m. in. na podstawie refle...) szczegóły 
recenzja: Światłowski Zbigniew: Convivium 2003 s. 364-367  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Kurpanik-Malinowska Gizela: Totalitarismus in der deutschen Literatur. 2001 ([Rozważania wstępne nt. istoty totalitaryzmu m. in. na podstawie refle...) szczegóły 
recenzja: Światłowski Zbigniew: Convivium 2003 s. 364-367  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Schweitzer Albert
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kieraciński Piotr: Towarzystwo Naukowe A. Schweitzera. Forum Akademickie 2002 nr 5/6 s. 9-10 (dot. sympozjum zorganizowanego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Często...) szczegóły 
  Taurellus Nicolaus
    książki o twórcy (alfabet autorów)
42.książka o twórcy: Folaron Stefan: Taurellusa ogólna teoria bytu. Z dziejów metafizyki. 1988  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Kabarety
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Debiut "Stufki". Śląsk 2003 nr 8 s. 85 (nota nt. debiutu studenckiego kabaretu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Inter arma cantant musae. ([Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Częstochowie, 8 XII 1994:...) szczegóły 
recenzja: (y): Inter arma cantat musae. Aleje 3 1996 nr 4 s. 14  szczegóły