Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Dziennik
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Masse Andrzej: W pułapce fikcji. Plus Minus 2002 nr 2 s. D4 (dot. m.in. zagadnień fikcji literackiej oraz literatury dokumentu osob...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Czermińska Małgorzata: "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 11-27 (w oparciu o narracje powstałe na styku odmiennych kręgów kulturowych: ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Czermińska Małgorzata: "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 11-27 (w oparciu o narracje powstałe na styku odmiennych kręgów kulturowych: ...) szczegóły 
5.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
6.artykuł: Ziomek Jerzy: Genera scribendi. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 114-124 (dot. m.in. listu, dziennika i pamiętnika...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Cieński Andrzej: Pamiętniki i autobiografie światowe. 1992 (Wstęp. - Określenie materiału. Jeszcze o definicji. Biografie. Prawda ...) szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 217-218  szczegóły 
recenzja: Labuda Gerard: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Krzysztof: Wstęp do pamiętnikoznawstwa?. Twórczość 1993 nr 7 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Światowe tendencje w badaniach pamiętnikarstwa. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 5 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Sobotkova Marie: Slavia 1993 z. 2 s. 212-213  szczegóły 
8.książka: Cieplińska Joanna: Montaż i rytuał, czyli o autokreacjach pisarskich. 2003 ([Dot. formuł opisu własnej biografii twórczej m.in. w utworach autobio...) szczegóły 
9.książka: Lejeune Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. 2001 ([Wybór z "Le pacte autobiographique". Zawiera:] Regina Lubas-Bartoszyń...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Odzieranie ze złudzeń. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Autobiografia w dwóch osobach. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 448-451  szczegóły 
recenzja: Or.: Odra 2002 nr 9 s. 112  szczegóły 
recenzja: Pietrzykowska Marta: Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe'a Lejeune'a. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 212-215  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 245-252  szczegóły 
10.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich. 2003 (Przedmowa. - Część I. Myśl zachodnia o autobiografii: Tożsamość i auto...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 2000 z. 5 s. 611-615 (rec. ks.: Recits de vies medias. [Red.] Philippe Lejeune. Paris 1999...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Włodzimierz Wójcik: Pisarstwo Mar...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201  szczegóły 
13.książka: Europejska proza diariuszowa. 1995 (Halina Ludorowska: Wstęp. - Witold Ostrowski: "Diary", "journal" i mem...) szczegóły 
14.książka: Lis Jerzy: Le journal d'ecrivain en France dans la I-ere moitie du XX siecle. A la recherche d'un code generique. 1996 ([Zawiera:] Introduction. 1. Etat de la question. 2. Le journal d'ecriv...) szczegóły 
15.książka: Milecki Aleksander: Forma dziennika w literaturze francuskiej. Z dziejów form artystycznych w literaturze francuskiej. 1994  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Adamczyk Kazimierz: O wiarygodności dziennikowej formy przekazu (Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński). Ruch Literacki 1989 z. 1 s. 35-48  szczegóły 
17.artykuł: Adamczyk Kazimierz: Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 21 XII s. 14 (emigracja a diarystyka...) szczegóły 
18.artykuł: Baudouin Daphni: Pour une approche enonciative du discours diaristique. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 127-134 (dot. dziennika intymnego...) szczegóły 
19.artykuł: Biedka Eugeniusz: Pasja, prawda i sumienie jako dominanty dzienników intymnych. Polonistyka 1989 nr 7 s. 495-502  szczegóły 
20.artykuł: Burnat Magdalena: Le journal intime a l'usage du grand public - in genre nouveau?. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 283-294 (dziennik intymny pisarza; innowacje gatunkowe Francois Mauriaca...) szczegóły 
21.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Łatwo przegapić Pepysa. Ex Libris 1996 nr 97 s. 5-7 (o dziennikach Stefana Żeromskiego, Zofii Nałkowskiej, Marii Dąbrowskie...) szczegóły 
22.artykuł: Filip Grzegorz: Nauka i podróże. Forum Akademickie 1996 nr 7/8 s. 36-38 (m.in.: Maurycy August Beniowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Wacław Rzewu...) szczegóły 
23.artykuł: Głowiński Michał: Zapisy z szuflady. Gazeta Wyborcza 1999 nr 300 s. 31, 33 (esej o pisarstwie dziennikowym...) szczegóły 
24.artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Ostatnia rozmowa. Plus Minus 2000 nr 51 s. D1-D5 (wywiad nt. dzienników pisarzy: Kazimierz Brandys, Maria Dąbrowska, Wit...) szczegóły 
25.artykuł: Karłowski Marcin: Epizody i tożsamość. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 69-90 (nt. tożsamości jako narracji oraz klisz stosowanych w dziennikach...) szczegóły 
26.artykuł: Kochańczyk Alina: Dziennik intymny - historia i współczesność. Język Polski w Szkole Średniej 1999 nr 1 (1999/2000) s. 88-96  szczegóły 
27.artykuł: Lejeune Philippe: Dziewczęce "ja". (O dziennikach panien z XIX wieku). Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 192-211 (z not. o autorze art. na s. 386...) szczegóły 
28.artykuł: Lis Jerzy: La lettre ecrite a soi-meme dans la pratique diaristique. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 207-217 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
29.artykuł: Lis Jerzy: Le discours diaristique et la theorie du journal. x 2002 ([w ks.:] Virtualites du litteraire. Melanges offerts a Aleksander Abła...) szczegóły 
30.artykuł: Lis Jerzy: Le journal personnel en tant que dispositif critique et didactique. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 117-130 (nt. dziennika osobistego jako instrumentu krytycznego i dydaktycznego ...) szczegóły 
31.artykuł: Lis Jerzy: Quelques reflexions sur l'idee de creativite dans le journal d'ecrivain. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 149-157 (dot. dziennika pisarza...) szczegóły 
32.artykuł: Lis Jerzy: Quelques remarques complementaires sur evolution du journal intime. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
33.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Powiedziane i nie wypowiedziane w tekstach dziennikowych. Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 781-790  szczegóły 
34.artykuł: Manicka Anna: Przedmioty nie kłamią. Sztuka diarystyczna jako specyficzna odmiana portretu. Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 115-123  szczegóły 
35.artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Johana Meermana "Eenige berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa". Dzienniki podróży po Polsce w drugiej połowie XVII w. jako gatunek literacki. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 5-26  szczegóły 
36.artykuł: Olcoń Marta: Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 123-143  szczegóły 
37.artykuł: Pieczara Marek: Odrodzenie 1989 nr 38 s. 9 (rozważania nt. cech gatunkowych dziennika m.in. w świetle utworów Wito...) szczegóły 
38.artykuł: Piotrowski Igor: Dziennik, czyli o lekkości bycia kulturoznawcą i rozlicznych przyjemnościach hermeneutycznych. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 22 s. 1, 4 (artykuł ogólny ujmujący z perspektywy kulturoznawczej fenomen dziennik...) szczegóły 
39.artykuł: Podolska Joanna: Refleksje nad kształtem dziennika literackiego. Prace Polonistyczne 1992 seria 46 (1990) s. 197-223  szczegóły 
40.artykuł: Rodak Paweł: Problem tożsamości w dziennikach na przykładzie dzienników okupacyjnych. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 3 s. 79-90 (na przykładzie dzienników aut.: Victor Klemperer, Zofia Nałkowska, Ann...) szczegóły 
41.artykuł: Sadkowski Wacław: Pobocze czy główny nurt. High Park 1997 nr 1 s. 35-36 (nt. popularności dzienników m.in.: Maria Dąbrowska, Stefan Kisielewski...) szczegóły 
42.artykuł: STAŻ: Uroki wspomnień. Ikar 1997 nr 2 s. 34 (m.in.: "Dziennik" Mariana Brandysa, "Mój wiek" Aleksandra Wata, "Dzien...) szczegóły 
43.artykuł: Zawadzki Andrzej: Filozoficzny dziennik intymny: de Brian, Amiel, Elzenberg. Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 65-84 (dyskurs autobiograficzny w dziennikach intymnych filozoów - Maine'a de...) szczegóły 
44.artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkanie z Aliną Molisak. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 18/19 s. 27 (nt. spotkania pt. "Powojenne dzienniki polskie", warszawski klub Towar...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pamiętnik
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Lejeune Philippe: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. 2001 ([Wybór z "Le pacte autobiographique". Zawiera:] Regina Lubas-Bartoszyń...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 185-186  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Odzieranie ze złudzeń. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Łysak Tomasz: Autobiografia w dwóch osobach. Literatura na Świecie 2003 nr 1/2 s. 448-451  szczegóły 
recenzja: Or.: Odra 2002 nr 9 s. 112  szczegóły 
recenzja: Pietrzykowska Marta: Zwykli, ciekawi ludzie. O badaniu autobiografii przez Philippe'a Lejeune'a. Kultura Współczesna 2002 nr 1/2 s. 212-215  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 245-252  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Manicka Anna: Przedmioty nie kłamią. Sztuka diarystyczna jako specyficzna odmiana portretu. Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 115-123  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Zawadzki Andrzej: Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. 2001 (Wstęp. * Część I. Geneza nowoczesnej eseistyki filozoficznej: 1. Tekst...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Olcoń Marta: Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 123-143  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Zaworska Helena: Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach. 1998 (Dzienniki. Don Kichot na Siwce z Wojsławic. "Dzienniki 1914-1965 Marii...) szczegóły 
recenzja: Pasterska Jolanta: Reflektorem w szufladę, czyli przewodnik po dziennikach i listach. Fraza 1999 nr 1 s. 252-255  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Dziechcińska Hanna: O staropolskich dziennikach podróży. 1991 (Słowo wstępne. - Podróż - jej miejsce w świadomości społecznej XVI-XVI...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 154-157  szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 1 s. 195  szczegóły 
recenzja: Kaczyński Paweł: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 235-239  szczegóły 
51.książka: Staropolska kultura rękopisu. 1990 (Słowo wstępne. - Krzysztof Mrowcewicz: Drukarz w wirydarzu Czyli co pi...) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Staropolski "drugi obieg". Potop 1991 nr 10/11 s. 14  szczegóły 
recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 241-248  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Johana Meermana "Eenige berichten omtrent het Noorden en Noord-Oosten van Europa". Dzienniki podróży po Polsce w drugiej połowie XVII w. jako gatunek literacki. Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 5-26  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego. Praca zbiorowa. 2001 (Danuta Knysz-Tomaszewska, Agata Zalewska: Słowo wstępne. - Maria Jola...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego. Praca zbiorowa. 2001 (Danuta Knysz-Tomaszewska, Agata Zalewska: Słowo wstępne. - Maria Jola...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
55.książka: Zaworska Helena: Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach. 1998 (Dzienniki. Don Kichot na Siwce z Wojsławic. "Dzienniki 1914-1965 Marii...) szczegóły 
recenzja: Pasterska Jolanta: Reflektorem w szufladę, czyli przewodnik po dziennikach i listach. Fraza 1999 nr 1 s. 252-255  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Śladami człowieka książkowego. Studia o literaturze polskiej XX wieku. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Edwardowi Balcerzanowi... * Seweryna Wysłouch...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 380 (not....) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
57.książka: Zielińska Barbara: Namysły i pomysły. Szkice o literaturze współczesnej. 1995 (Od Autorki. - Śmiech u Gombrowicza. Gombrowicz i ból (Fantazje na usłu...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: O ryzyko interpretacji. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 14-15  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Cieplińska Joanna: Montaż i rytuał, czyli o autokreacjach pisarskich. 2003 ([Dot. formuł opisu własnej biografii twórczej m.in. w utworach autobio...) szczegóły 
59.książka: Czermińska Małgorzata: Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. 2000 ([O przemianach postaw autobiograficznych w polskiej dwudziestowiecznej...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 237-242  szczegóły 
recenzja: Chowaniec Urszula: Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 238-242  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 2 s. 226-227  szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Trygonometria, czyli sztuka czytania autobiografii. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 139-143  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Kwadrat, koło, trójkąt. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 163-168  szczegóły 
recenzja: M: Odra 2001 nr 5 s. 128  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 285  szczegóły 
recenzja: Tarasiuk Renata: Ogród 2003 nr 3/4 s. 317-323 (z notą biograficzną recenzentki na s. 323...) szczegóły 
recenzja: Żółkoś Monika: Autobiografia, czyli wszystko?. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 164-167  szczegóły 
60.książka: Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Włodzimierz Wójcik: Pisarstwo Mar...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 2 s. 200-201  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Emigracyjne dzienniki podróży - próba rekonesansu. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 7-19 (nt. dzienników m.in. Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskie...) szczegóły 
62.artykuł: Hertz Paweł: O dziennikach, pamiętnikach, wspomnieniach. Kresy 1998 nr 35 s. 32-39 (nt. zapotrzebowań czytelniczych na literaturę autobiograficzną - dzien...) szczegóły 
63.artykuł: Jastrun Tomasz: Dziennik pamięta. Twój Styl 1997 nr 3 s. 108-110 (m.in. nt. dzienników: Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz, Zofia Nałkow...) szczegóły 
64.artykuł: Mencwel Andrzej: Bajecznie kolorowe. Polityka - Kultura 1993 nr 7 s. III (nt. tzw. literatury kobiecej; na przykładzie: Anna Iwaszkiewicz: Dzien...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
65.książka: Adamczyk Kazimierz: Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński. 1994 (I. Uwagi o dzienniku (Pamięć gatunku. Kwestia wiarygodności. W stronę ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: Dzienniki pisarzy. Kierunki 1989 nr 16 s. 10 (spraw. z refertu T. Sołtana poświęconego dziennikom współczesnych pisa...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Emigracyjne dzienniki podróży - próba rekonesansu. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 7-19 (nt. dzienników m.in. Witolda Gombrowicza, Gustawa Herlinga-Grudzińskie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos '97, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997 r.. 1997 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Jacek Kolbuszewski: Kryzys, pornografia ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rubinowicz Dawid
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Madejski Jerzy: "Zacznę od początku opowiadania..." Diarystyka dziecięca. x 2003 ([w ks. zb.:] Barwy świata baśni = Farben der Maerchenwelt. Pod red. Ur...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Czy minęła już epoka dzienników?. Borussia 2003 nr 29 s. 133-148 (zapis dyskusji telewizyjnej przeprowadzonej w Literarisches Colloquium...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
71.książka: Lis Jerzy: Le journal d'ecrivain en France dans la I-ere moitie du XX siecle. A la recherche d'un code generique. 1996 ([Zawiera:] Introduction. 1. Etat de la question. 2. Le journal d'ecriv...) szczegóły 
72.książka: Milecki Aleksander: Forma dziennika w literaturze francuskiej. Z dziejów form artystycznych w literaturze francuskiej. 1994  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Lubas-Bartoszyńska Regina: Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich. 2003 (Przedmowa. - Część I. Myśl zachodnia o autobiografii: Tożsamość i auto...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Lis Jerzy: Quelques reflexions sur le journal intime en France au XXe siecle. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 259-274  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Fuster Joan
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Calaforra Guillem: El dietari en Fuster i Sciascia. Romanica Cracoviensia 2002 nr 2 s. 17-30 (dot. również dziennika Leonarda Sciascia "Nero su nero"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Mann Thomas
    książki o twórcy (alfabet autorów)
76.książka o twórcy: Łukosz Jerzy: Terapia jako duchowa forma życia. "Ja" diaryczne Tomasza Manna. 1990 (Słowo wstępne. I. Literackie konteksty: a) U źródeł stylu b) Typ dzien...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Dostoevskijj Fjodor
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Balanescu Sorina: O literaturnom zhanre "Dnevnika pisatelelja" F.M. Dostoevskogo. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1996 t. 39 z. 1/2 s. 29-38  szczegóły