Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Poezja (gat. lit.)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Cieślikowska Teresa: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. 1995 (Od autorki. - I. W kręgu genologii: 1. Problem tendencyjnej powieści p...) szczegóły 
2.książka: Komunikacja, rozumienie, dialog. 1990 ([M.in. rozprawy:] Bolesław Andrzejewski: Człowiek i przyroda - dialog ...) szczegóły 
3.książka: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce. 1992 (Zofia Mitosek: Wprowadzenie. Obszary i funkcje mimesis. - Stefan Moraw...) szczegóły 
4.książka: Reinterpretacje klasyki. 1990 (Krystyna Wilkoszewska, Bogusław Zmudziński: Wstęp. * Interpretacje i r...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Biberstajn Ryszard: Próba ocalenia. Tytuł [Poznań] 1989 nr 3 s. 28-29 (szkic nt. zadań poezji...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Adorno Theodor W.: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. 1990 (Karol Sauerland: Wstęp. - [Eseje Th.W. Adorno:] Podsumowanie rozważań ...) szczegóły 
7.książka: Literatura a wyobcowanie. Studia. 1990 (Wstęp. - Janusz Sławiński: Literatura a wyobcowanie: słowo na wstępie....) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: Dużo o samotności. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 165-170  szczegóły 
8.książka: Thorne Tony: Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje. 1995 ([Zawiera m.in. hasła:] autorskie kino, beatnicy, brudny realizm, cinem...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Jakobson Roman: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. 1989 (T. 1. Warszawa 1989, 494 s. M.R. Mayenowa: Roman Jakobson - uczony i c...) szczegóły 
10.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
12.książka: Tekst ustny. Struktura i pragmatyka, problemy systematyki, ustność w literaturze. Materiały z międzynarodowej konferencji w Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 15-17 września 1986. 1989 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - S. Tolstaja: Ustnyj tekst v ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
14.książka: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). 2001 (Wprowadzenie. * Część pierwsza. Semantyka wypowiedzi: Rozdział I: O po...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Rygielska Małgorzata: Przecie ustaleniom? Kilka uwag o pojęciu wyobraźni. ARTyleria 2003 nr 1 (4) s. 28-30 (esej nt. pojęcia wyobraźni poetyckiej...) szczegóły 
16.artykuł: Strękowska-Zaremba Małgorzata: ABC wiersza. Płomyczek 2002 nr 1-12 (cykl artykułów dla młodzieży dot. budowy wiersza...) szczegóły 
17.artykuł: Sulima Roch: Poezja 1988 nr 9 s. 27-39 (relacja nadawca - odbiorca w poezji...) szczegóły 
18.artykuł: Todorov Tzvetan: Prawda poetycka - trzy interpretacje. Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 335-351 (Wokół języka literatury...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Kreowanie świata w tekstach. 1995 (Andrzej M. Lewicki, Ryszard Tokarski: Wstęp. * Zagadnienia ogólne: Grz...) szczegóły 
20.książka: Niesporek Bernadeta: Język wierszy dla dzieci (Na materiale "Świerszczyka"). 1990 (Wstęp. - Wiersze dla dzieci jako komunikat w prasie (Na przykładzie te...) szczegóły 
21.książka: O stylu poezji i prozy. Funkcje, kategorie, struktury. 1995 (Przedmowa. * Proza: Stefan Reczek: O ludowej prozie Jana Wiktora. - Ja...) szczegóły 
22.książka: Stala Marian: Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego. 1988  szczegóły 
23.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
24.książka: Śliwiński Władysław: Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe. 2000 (1. Wstęp. 2. Charakterystyka poetyckich konstrukcji nominalnych w posz...) szczegóły 
25.książka: Ślósarska Joanna: Syntagmatyka poetycka. 1995 (Zagadnienia składni w poezji w kontekście teorii składni w gramatykach...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Dmitrovskij Aleksej: Travestija kak liricheskij zhanr. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 267-281 (na przykładzie poezji rosyjskiej...) szczegóły 
27.artykuł: Grzenia Jan: "Wiersze naukowe" (Uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 109-116  szczegóły 
28.artykuł: Puzynina Jadwiga: O relacjach między wartościowaniem ilościowym i jakościowym w znaczeniach wyrazów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 273-281 (m.in. na przykładzie poezji...) szczegóły 
29.artykuł: Rysiewicz Adam: Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI/XVII wieku. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 102-108 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
30.artykuł: Śliwiński Władysław: Rzeczowniki niby-osobowe jako składniki poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego wiersza. Język Polski [Kraków] 2001 r. 81 [nr] 1/2 s. 37-44  szczegóły 
31.artykuł: Tokarski Ryszard: Prototypy i konotacje. O semantycznej analizie słowa w tekście poetyckim. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 117-137  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Dłuska Maria: Próba teorii wiersza polskiego. 2001 (Od autora. - Wstęp [o frazowaniu, rytmie, stylu, pauzie i różnicach wo...) szczegóły 
33.książka: Dobrzyńska Teresa: Tekst - styl - poetyka. Zbiór studiów. ([Dedykacja:] Pamięci Marii Renaty Mayenowej, inicjatorki polskich bada...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Michałowski Piotr: Miniatura poetycka. 1999 ( Wstęp. * Miniatura poetycka i gatunki: Aforyzm. Haiku. Inne gatunki. ...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Monady, diady... i szarady. Pogranicza 1999 nr 5 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Teoria miniatury. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 27  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Małe formy narracyjne. 1996 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. [Zawiera materiały z konferencji "Małe fo...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Zapowiedź i wezwanie. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Dłuska Maria: Poezja wierszem i prozą. 2001 (I. Elementy śpiewności poezji: Elementy śpiewności poezji. Rym polski....) szczegóły 
37.książka: Dłuska Maria: Próba teorii wiersza polskiego. 2001 (Od autora. - Wstęp [o frazowaniu, rytmie, stylu, pauzie i różnicach wo...) szczegóły 
38.książka: Fostowicz-Zahorski Michał: Świat bez prawdy. Poezja jako światopogląd. 2003 ([Eseje nt. filozofii poezji. Zawiera:] Myślenie przeciw sztuce (wprowa...) szczegóły 
39.książka: Michałowski Piotr: Granice poezji i poezja bez granic. 2001 ([dot. skrajnych sytuacji tekstu powstających ze zmagania z rozmaicie p...) szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Gry i granice. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 16-17 (sprost. podanego mylnie nazwiska: Mikołajczyk Nowe Książki 2001...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Ucieczka Pegaza. Pogranicza 2001 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
40.książka: Michałowski Piotr: Miniatura poetycka. 1999 ( Wstęp. * Miniatura poetycka i gatunki: Aforyzm. Haiku. Inne gatunki. ...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Monady, diady... i szarady. Pogranicza 1999 nr 5 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Teoria miniatury. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 27  szczegóły 
41.książka: Okopień-Sławińska Aleksandra: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria. 1998  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wspomnienie z przyszłości. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 35  szczegóły 
42.książka: Okopień-Sławińska Aleksandra: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria. 1985  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 379 (notka...) szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1988 t. 20 s. 99-111  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 152-154 ( ...) szczegóły 
recenzja: Wysłouch Seweryna: Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 394-401  szczegóły 
43.książka: Pietrkiewicz Jerzy: Druga strona milczenia. Poeta u krańców mowy. 2003 ([Dot. istoty poezji, w oparciu o literaturę różnych epok, powszechną ...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Lekcja autentyzmu. Powściągliwość i Praca 2003 nr 6 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Lekturnik (10). Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 128-133  szczegóły 
44.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
45.książka: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. 1995 ([Skrócona i zmieniona wersja książki, której wyd. 1. ukazało się w 198...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 207 (notka...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Barok 1997 nr 1 s. 187-189  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Przeszłość ożywiona. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Sokolski Jacek: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 119-122  szczegóły 
46.książka: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). 2001 (Wprowadzenie. * Część pierwsza. Semantyka wypowiedzi: Rozdział I: O po...) szczegóły 
47.książka: Sławek Tadeusz: Między literami (Szkice o poezji konkretnej). 1989 (Filozofia spójnika i poezja negatywności. Konkret i różnica. Chłodnym ...) szczegóły 
recenzja: Makarewicz Zbigniew: Poezjograficzne paradoksy publikacyjne. Że 1990 nr 9/10 s. 74-76  szczegóły 
48.książka: Śliwiński Władysław: Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza. Kategorie i subkategorie połączeniowe. 2000 (1. Wstęp. 2. Charakterystyka poetyckich konstrukcji nominalnych w posz...) szczegóły 
49.książka: Zeler Bogdan: Poezja i... Studia, szkice, interpretacje. 1998 ([Zawiera m.in. intepretacje tekstów poetów:] Stanisław Barańczak, Wojc...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Aleksandrowicz Bartłomiej Piotr: Liryka czarnego patriotyzmu. Pogranicza 2000 nr 5 s. 71-76 (szkic...) szczegóły 
51.artykuł: Boniecka Barbara: Funkcje pytań w poezji. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 6 s. 115-150  szczegóły 
52.artykuł: Boniecka Barbara: Strukturalno-kompozycyjna funkcja pytań w poezji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 163-177  szczegóły 
53.artykuł: Calame Claude: La poesie archaique comme genre litteraire. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 29-39  szczegóły 
54.artykuł: Cichobłaziński Leszek: Dobro i poezja. W drodze 1988 nr 3/4 s. 156-158  szczegóły 
55.artykuł: Cloutier Cecile: Maszyna do poezji. x 1988 ([W ks. zb.:] Eidos sztuki. Kraków 1988 s. 113-117 [dot. poezji elektro...) szczegóły 
56.artykuł: Czerniawski Adam: [Czy poeci są potrzebni]. x 1987 ([w czasopiśmie:] The Poetry Review (London) 1987 nr 3 [informac...) szczegóły 
omówienie: [Zieliński Jan] jz: Twórczość 1988 nr 6 s. 125-126  szczegóły 
57.artykuł: Davies Eirlys E.: The role of the title in poetic discourse. Studia Anglica Posnaniensia 1988 t. 20 (1987) s. 217-225  szczegóły 
58.artykuł: Degott Bertrand: Widzieć i wskazywać świat wierszem. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 151-153 (dot. relacji między formą poetycką a myślą i językiem oraz rzeczywisto...) szczegóły 
59.artykuł: Deguy Michel: Argus ścigając Proteusza zmienia się w Argusa ścigającego Proteusza. Literatura na Świecie 1990 nr 7 s. 238-245 (esej o poezji; z not. o Michelu Deguy, s. 295...) szczegóły 
60.artykuł: Domin Hilde: Wiersz - nie zużywający się przedmiot codziennego użytku. O doświadczeniach pisania. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 41-46 (zawiera także wiersze Hilde Domin...) szczegóły 
61.artykuł: Domin Hilde: Wiersz - nie zużywający się przedmiot. Arkusz 1998 nr 5 s. 2-3 (uniwersalne wartości poezji...) szczegóły 
62.artykuł: Drajewski Stefan: "Poezjo! Jakie twoje imię?". Życie i Myśl 1990 nr 3/4 s. 34-38 (autotematyzm w twórczości współczesnych księży-poetów...) szczegóły 
63.artykuł: Enzensberger Hans Magnus: Doniesienia ze sfery lirycznej (O poezji i poetach lat osiemdziesiątych: zwyczaje, obyczaje i praktyki pewnego osobliwego klanu) ) (fragmenty). Tygodnik Literacki 1990 nr 12 s. 2, 15 (esej o socjologii twórczości poetyckiej i odbioru poezji; z karyk. aut...) szczegóły 
64.artykuł: Fieguth Rolf: Zur Konzeption des Lyrischen bei R. Ingarden. x 1988 ([W ks. zb.:] Ars philologica Slavica. Festschrift fuer Heinrich Kunstm...) szczegóły 
65.artykuł: Gawłowski Robert: Poeta - miejsce, czas. Poezja 1988 nr 2 s. 80-87 (na przykładzie twórczości Cz. Miłosza i własnej....) szczegóły 
66.artykuł: GO: Poetów pycha i lament. Życie Warszawy 1994 nr 262 s. 12 (spraw. z wykładu Adama Zagajewskiego pt. "Biedna poezja" poświęconego ...) szczegóły 
67.artykuł: Gronczewski Andrzej: Poezja i życie praktyczne. Miesięcznik Literacki 1988 nr 1 s. 67-73  szczegóły 
68.artykuł: Gruszewska Ludmiła: Poetycki absolut czy sakralizacja słowa. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 127-136  szczegóły 
69.artykuł: Gumilow Nikołaj: Anatomia wiersza. Rosyjska Ruletka 1995 [nr] 2 s. 59-62  szczegóły 
70.artykuł: Gutorow Jacek: Poezja i tradycja. Kresy 1996 nr 25 s. 140-144 (na przykładzie polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
71.artykuł: Jaccottet Philippe: Kroniki literackie. Dekada Literacka 1997 nr 5 s. 23 (szkic nt. sensu istnienia poezji i sposobu jej odczytywania...) szczegóły 
72.artykuł: Jonca Magdalena: Funkcje motta w liryce. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 119-132  szczegóły 
73.artykuł: Karasek Krzysztof: Przemiany obrazu poetyckiego. Literatura 1992 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
74.artykuł: Kociuba Grzegorz: Ochraniać własny głos w zgiełku. Fraza 1995 nr 8 s. 99-101 (zadania poezji we współczesnym świecie...) szczegóły 
75.artykuł: Kociuba Grzegorz: Poezja a doświadczenie indywidualne. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 85-92  szczegóły 
76.artykuł: Koryl Janusz: Poezja en face. Okolice [Warszawa] 1989 nr 9 s. 24-29 (próba definicji...) szczegóły 
77.artykuł: Koryl Janusz: W kręgu poetyckich infamii i olśnień. Student 1990 nr 8/9 s. 9 (nt. istoty poezji...) szczegóły 
78.artykuł: Kott Jan: Poezja i grafika. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 II s. 4, 15  szczegóły 
79.artykuł: Kozioł Urszula: Z rozmów o wierszu (Od strony jego sacrum). Odra 1996 nr 3 s. 60-62 (esej...) szczegóły 
80.artykuł: Kozioł Urszula: Z rozmów o wierszu (Od strony jego sacrum). Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 36-40 (esej...) szczegóły 
81.artykuł: Kula Edward: O strukturze i kompozycji utworu literackiego. Polonistyka 2002 nr 5 s. 290-293  szczegóły 
82.artykuł: Kulawik Adam: O potrzebie poezji. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 133-139 (esej; z not. o autorze i fot....) szczegóły 
83.artykuł: Kwiatkowska Alina: Cognitive linguistics and the analysis of poetry. Linguistica Silesiana 1990 t. 11 s. 29-36  szczegóły 
84.artykuł: Lam Andrzej: Kategoria podmiotu w liryce. x 1988 ([W ks.: id.]: Lupus in fabula. Szkice literackie. Kraków 1988, s. 270-...) szczegóły 
85.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Tajemnica poezji. Metafora 1996 nr 25/26 s. 6-12 (esej nt. istoty poezji...) szczegóły 
86.artykuł: Lewinson Jacek: Jak czytać poezję?. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 11 s. 1, 9  szczegóły 
nawiązanie: Koryl Janusz: Jak rozumieć poezję. Krzywe Koło Literatury 1990 nr 12 s. 1, 2  szczegóły 
87.artykuł: Marjańska Ludmiła: Tysiące anonimowych wierszy. Tygodnik Powszechny 1998 nr 9 s. 12 (uwagi o warunkach poetyckiej wybitności wierszy...) szczegóły 
88.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
89.artykuł: Michałowski Piotr: Miniatura poetycka. Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 116-135  szczegóły 
90.artykuł: Michałowski Piotr: Wiersze coraz mniejsze. Arkusz 1992 nr 7 s. 3 (o współczesnych tendencjach zmierzających do skracania form poetyckich...) szczegóły 
91.artykuł: Miłosz Czesław: Postscriptum. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 163-176 (m.in. o opisie w poezji; obszerniej o wierszach - studiach przedmiotów...) szczegóły 
92.artykuł: Miłosz Czesław: Przeciw poezji niezrozumiałej. Tygodnik Powszechny 1990 nr 21 s. 1, 4-5 (esej o epifanii i opisie świata rzeczywistego w poezji...) szczegóły 
93.artykuł: Miłosz Czesław: Przeciw poezji niezrozumiałej. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 151-162 (m.in. o poetyckiej epifanii...) szczegóły 
94.artykuł: Mol Simon: Poezja - drogą do ludzkości. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 38-42 (rodzaje poezji według Mola - komercyjna, propagandowa i autentyczna...) szczegóły 
95.artykuł: Napiórkowski Jacek: Sprasowane zioła. Arkusz 2002 nr 6 s. 5 (uniwersalne wartości poezji...) szczegóły 
96.artykuł: Navakas Kestutis: O pracy poety. Gazeta Młodych 1989 nr 66 s. 8 (z not. o autorze...) szczegóły 
97.artykuł: Niedzielski Robert: Nowy rozdział. Kartki [Białystok] 1995 nr 11 s. 108 (charakterystyka gatunków lirycznych centon i centon multimedialny...) szczegóły 
98.artykuł: Niemierowska Renata Maria: Poezja jako transgresja (Przykład redukcji). Format Literacki 1994 nr 0 s. 2-3  szczegóły 
99.artykuł: Nowotna Magdalena: Tożsamość podmiotu w poezji ostatnich dwudziestu lat. Analiza semiolingwistyczna. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 44-46 (streszcz. referatu...) szczegóły 
100.artykuł: Oszajca Wacław: Źródła poezji?.... Czas Kultury 1993 nr 3 s. 58-59 (rozważania nt. czym jest poezja...) szczegóły 
101.artykuł: Paz Octavio: Rekapitulacje. Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 3 (o istocie wiersza...) szczegóły 
102.artykuł: Paz Octavio: Romantyzm i poezja współczesna. Literatura na Świecie 1988 nr 5 s. 179-197  szczegóły 
103.artykuł: Plutowicz Jerzy: Poezja i złudzenie. Kartki [Białystok] 1999 nr 20 s. 16-17 (esej nt. poezji "czystej", poezji intelektualnego wysiłku i poezji bud...) szczegóły 
104.artykuł: Podsiadło Jacek: Paramodlitwy i antymodlitwy w poezji polskiej. Przegląd Powszechny 1989 nr 10 s. 88-95  szczegóły 
105.artykuł: Rygielska Małgorzata: Przecie ustaleniom? Kilka uwag o pojęciu wyobraźni. ARTyleria 2003 nr 1 (4) s. 28-30 (esej nt. pojęcia wyobraźni poetyckiej...) szczegóły 
106.artykuł: Sawicki Stefan: Czym jest poezja?. Ethos 1989 nr 4 s. 109-115  szczegóły 
107.artykuł: Sawicki Stefan: Esej o poezji. Ruch Literacki 1997 z. 1 s. 1-8  szczegóły 
108.artykuł: Sawicki Stefan: O istocie i istotnych cechach poezji. Ethos 2000 nr 4 s. 36-41 (wykład wygłoszony z okazji otrzymania Nagrody im. ks. Idziego Radzisze...) szczegóły 
109.artykuł: Sawicki Stefan: O poezji, czyli o przekraczaniu granic. Ethos 1997 nr 4 s. 83-89 (dot. transgresji w poezji - wielokierunkowego przekraczania granic w o...) szczegóły 
110.artykuł: Sawicki Stefan: O poezji, czyli o przekraczaniu granic. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 18 (dot. przekraczania granic gatunkowych; streszczenie referatu...) szczegóły 
111.artykuł: Sawicki Stefan: O poezji, czyli o przekraczaniu granic. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
112.artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1988 nr 4 s. 625-626 ([rec. ks:]. V. Ragojsha: Paehtychny slojjnihk. Mihnsk 1987....) szczegóły 
113.artykuł: Snyder Gary: Poezja i świat pierwotny. Notatki o poezji jako technice przetrwania ekologicznego. Brulion 1992 nr 19 A s. 101-104  szczegóły 
114.artykuł: Stabryła Stanisław: Wokół greckiego pojęcia liryki. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 10 (streszcz. referatu ...) szczegóły 
115.artykuł: Staniszewski Jacek: Laryngologia Słowa II. Meble 2002 nr 7 s. [50]-[54] (nt. poezji dźwiękowej...) szczegóły 
116.artykuł: Tokarz Bożena: Poezija in pojavi sodobne ikonosfere. x 1988 ([w czasopiśmie:] Obdobja (Ljubljana) 1988 nr 8 s. 113-118 [info...) szczegóły 
117.artykuł: Tryksza Anna: Strategie komunikacyjne a kod wierszowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 157-166 (z not. o autorce art.; ze streszcz. w jęz. angielskim...) szczegóły 
118.artykuł: Trzynadlowski Jan: Pochwała literatury. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 153-168  szczegóły 
119.artykuł: Vincenty Tadeusz: Jaka jesteś poezjo?. Gwiazda Polarna 1995 nr 36 s. 9 (fel. nt. rytmu w poezji...) szczegóły 
120.artykuł: Wencel Wojciech: Wygra poezja. Topos 2003 nr 1/3 s. 171 (wywiad nt. wyższości poezji nad popkulturą; rozm. Tadeusz Dąbrowski; z...) szczegóły 
121.artykuł: Wojewoda Piotr: Gazeta Młodych 1989 nr 46 s. 8 (list do redakcji nt. istoty poezji...) szczegóły 
122.artykuł: Zagajewski Adam: Czy poeci umieją interpretować poezję?. Znak 2003 nr 2 s. 107-126 (dot. pisarstwa krytycznoliterackiego poetów rożnych epok; z prowadzoną...) szczegóły 
123.artykuł: Zumthor Paul: Pamięć i wspólnota. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 323-342 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
124.impreza: "Filozofia i poezja" - międzynarodowe kolokwium (1989).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 149 (not. o udziale w kolokwium twórców polskich Jana Błońskiego, Czesława ...) szczegóły 
125.impreza: "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni" - konferencja teoretycznoliteracka (1998).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Witold: Konferencja teoretycznoliteracka "Poezja filozoficzna i refleksyjna. Leśmian i inni". Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 132-133  szczegóły 
126.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Cukrowska Krystyna: Pisanie "do szuflady" czy dla czytelnika. Parnasik 2000 nr 2 (1999/2000) s. 1-2 (nt. społecznej roli poezji i poety w różnych okresach literackich; spr...) szczegóły 
128.artykuł: Cukrowska Krystyna: Pisanie "do szuflady" czy dla czytelnika. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 73-76 (nt. społecznej roli poezji i poety w różnych okresach literackich...) szczegóły 
129.artykuł: Drajewski Stefan: Zawód ksiądz. Kierunki 1990 nr 2 s. 1, 11 (o koegzystencji postaw księdza i poety występującej u twórców-duchowny...) szczegóły 
130.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Piękny anachronizm. Kultura i Życie 1990 nr 25 s. 4 (fel. nt. roli poety we współczesnym świecie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
131.książka: Hopfinger Maryla: W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu. 1993 (Wprowadzenie. - Część I. Przełom abstrakcjonistyczny. Kubizm: Układ od...) szczegóły 
132.książka: Inspiracje w muzyce XX wieku: filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, 1-3 października 1993, Podkowa Leśna. 1993 (Tadeusz Kaczyński, Alicja Matracka-Kościelny: Wstęp. - Bohdan Pociej: ...) szczegóły 
133.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
135.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Jasiński Bogusław: Dwie hermeneutyki: filozofia i poezja. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 109-127 (fragm. książki w druku pt. "Zagubiony ethos"....) szczegóły 
137.artykuł: Jasiński Bogusław: Słowo w filozofii i słowo w poezji. Poezja 1989 nr 5 s. 56-65  szczegóły 
138.artykuł: Sochoń Jan: Tajemnica i niepokój (O religijności sztuki poetyckiej). Więź 1992 nr 7 s. 90-98  szczegóły 
139.artykuł: Vattimo Gianni: Estetyka i koniec epistemologii. Studia Estetyczne 1990 t. 23 (1986/1990) s. 51-59 (związki filozofii i poezji w myśli Martina Heideggera i Wilhelma Dilth...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Cloutier Cecile: Maszyna do poezji. x 1988 ([W ks. zb.:] Eidos sztuki. Kraków 1988 s. 113-117 [dot. poezji elektro...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
141.książka: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. 1991 (Od redaktorów. - Erazm Kuźma: Autor jako komediant [na przykł. lit. ws...) szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Regres od autora. Potop 1991 nr 15/16 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Maski i osobowości. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Uszczyńska Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 742-743  szczegóły 
142.książka: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. 1990 (Ryszard Ocieczek: O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawnicz...) szczegóły 
recenzja: B.K.: Nowe Książki 1990 nr 10 s. 59 (nota...) szczegóły 
143.książka: Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Władysława Książek-Bryłowa: Jubileusz Profesor Haliny...) szczegóły 
144.książka: Zawodziński Karol Wiktor: Pegaz to nie samochód bezkołowy (Szkice krytyczne). 1989 (A.Z. Makowiecki: Wstęp. - Studia o poezji: Poezja Polski Odrodzonej [o...) szczegóły 
recenzja: Abe: K.W.Z.. Twórczość 1990 nr 1 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Wartość formy. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 28-29 (z fot. K.W. Zawodzińskiego...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Formalizm i przywiązanie do tradycji. Twórczość 1990 nr 2 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Kultura [Warszawa] 1989 nr 43 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Czerniawski Adam: (Bete Noire (ang.) 1988(?) nr 5; poezja polska a polityka od Józ...) szczegóły 
146.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 69 s. 3 (nota o wykładzie Józefa Bujnowskiego pt. "Trzy główne wzorce poezji aw...) szczegóły 
147.artykuł: Miłosz Czesław: Polska szkoła w poezji (Z Czesławem Miłoszem rozmawia Aleksander Fiut). Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 135-145 (wyw. dot. poezji polskiej po 1918 r.; także o recepcji polskiej poezji...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
148.książka: Nieznanowski Stefan: Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach. 1989 (Od autora. - Średniowieczna liryka religijna (Rekonesans badawczy). Ma...) szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 4 s. 45  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 366-367  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Słowo Powszechne 1989 nr 147 s. 6  szczegóły 
149.książka: Rysiewicz Adam: Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku. 1990 (Wstęp. - Retoryka a poezja - wprowadzenie do retorycznej analizy poezj...) szczegóły 
recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 154-157  szczegóły 
recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 154-157  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 231-235  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Nowe Książki 1991 nr 7 s. 37 (nota...) szczegóły 
150.książka: Staropolska kultura rękopisu. 1990 (Słowo wstępne. - Krzysztof Mrowcewicz: Drukarz w wirydarzu Czyli co pi...) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Staropolski "drugi obieg". Potop 1991 nr 10/11 s. 14  szczegóły 
recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 241-248  szczegóły 
151.książka: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. 1989 (J. Malicki: Mit początku narodu a świadomość etniczna (Szesnastowieczn...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Strzelecki Ryszard: Ku chrześcijańskiej "Arcadii" - człowiek wobec rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej w polskiej poezji wczesnego baroku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 7-27  szczegóły 
153.artykuł: Ślękowa Ludwika: Wiersze uświetniające narodziny potomka. Ze studiów nad poezją okolicznościowo-rodzinną renesansu i baroku. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 3-20  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
154.książka: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Praca zbiorowa. 1989 (Słowo wstępne. - B. Kuerbis: O życiu religijnym w Polsce X-XII wieku. ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
155.książka: Czyż Antoni: Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. 1988 (Wprowadzenie: Terminy. - I. W. Potocki: obcość i obecność. II. U kresu...) szczegóły 
recenzja: Brzozowski Tomasz: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 11 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Mrowcewicz Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 329-333  szczegóły 
recenzja: Ressel Ewa: Barok 1994 nr 1 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Barok 1994 nr 1 s. 167-170  szczegóły 
156.książka: Prajs Marek: Poezja późnego baroku (Główne kierunki przemian). 1989 (Wstęp. - Dynamika rozwoju poezji późnobarokowej w Polsce. "Poezja emoc...) szczegóły 
recenzja: Gostyńska Dorota: Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 284-291  szczegóły 
recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 351-354  szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Poezja późnego baroku - poezja emocji. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Ressel Ewa: Barok 1994 nr 1 s. 170-173  szczegóły 
recenzja: Szczęsny Stanisław: Barok 1994 nr 1 s. 167-170  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Staszewska Krystyna: Problematyka imaginacji w teoriach poetyckich drugiej połowy XVIII wieku. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 13-30  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
158.artykuł: Tomkowski Jan: Bunt i wizja. Twórczość 1990 nr 5 s. 63-76 (poezja a mistycyzm, m.in. w poglądach i twórcz. Adama Mickiewicza, Jul...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
159.książka: Romanowski Andrzej: "Przed złotym czasem". Szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918. 1990 (Przedmowa. - Cz. 1. "Z trudu naszego i znoju...": Nowi przedburzowcy [...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Poezja niepodległościowa. Twórczość 1991 nr 11/12 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 7 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maciejewska Irena: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 236-240  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Śpiewnik ocalony. Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 6  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: "Tyle tych pieśni!". Nowe Książki 1991 nr 9 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Stępnik Krzysztof: Wojna i filologia. Akcent 1991 nr 4 s. 162-166  szczegóły 
recenzja: Wójt: Legiony to.... Tygodnik Literacki 1991 nr 11 s. 17 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Bogomolova Natal'ja: Pol'skaja poehzija povsednevnosti (1920-1930-e gody). x 1989 ([W ks. zb.:] Realizm v literaturach stran central'noj i jugo-vostochno...) szczegóły 
161.artykuł: Kośmiński Zbigniew: Unizm w liryce. Akcent 1989 nr 4 s. 141-151  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
162.książka: Poezja pokolenia wojennego. Studia, interpretacje i artykuły. 1989 (Z. Andres, G. Ostasz: Słowo wstępne. * Wokół poezji pokolenia wojenneg...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
163.książka: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. 1991 (Od redaktorów. - Erazm Kuźma: Autor jako komediant [na przykł. lit. ws...) szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Regres od autora. Potop 1991 nr 15/16 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Maski i osobowości. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Uszczyńska Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 742-743  szczegóły 
164.książka: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. 1997 (Kilka problemów osobistych [wstęp]. - Niemoralność sztuki [Tomasz Mann...) szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Budujące, lektury. Znak 1997 nr 12 s. 114-119 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Nowy Miłosz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ciemna słodycz kobiecego ciała. Twój Styl 1998 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Obok siebie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Tematy Miłosza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 20  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 7 s. 441  szczegóły 
recenzja: Sabiniewicz Marcin: Życie i sztuka. Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 118-122 (z not. o Czesławie Miłoszu na s. 173 i o Marcinie Sabiniewiczu na s. 1...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Przywiązanie do proporcji i miary". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
165.książka: Michałowski Piotr: Granice poezji i poezja bez granic. 2001 ([dot. skrajnych sytuacji tekstu powstających ze zmagania z rozmaicie p...) szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Gry i granice. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 16-17 (sprost. podanego mylnie nazwiska: Mikołajczyk Nowe Książki 2001...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Ucieczka Pegaza. Pogranicza 2001 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
166.książka: Orlikowski Janusz: Radość i dyskoteka. Eseje i szkice. 1998 (Fiut Ignacy S.: Janusza Orlikowskiego wojna o piekną poezję [przedmowa...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Szukanie człowieka czyli szukanie autorów. Trybuna 1998 nr 119 s. 14  szczegóły 
recenzja: Krakowski Wojciech: Poetyckie nowości Krakowa. Koniec Wieku 1998 nr 11 s. 62-65  szczegóły 
167.książka: Pomarańska-Szumska Aneta: Jak tańczy współczesna poezja? Taniec jako tworzywo i forma wiersza. 1999 (Wstęp: Taniec jako sztuka. Taniec w wierszu polskim. Obraz przemian we...) szczegóły 
168.książka: Sochoń Jan: U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii. 1995 ([Zawiera m.in.:] U drzwi Godot (Zamiast wstępu). * I: Tajemnica i niep...) szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Kultura jest początkiem Zmartwychwstania. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 65 s. 6  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1995 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Polanowski Tadeusz P.: Ku nowemu widzeniu człowieka.... Akcent 1996 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
169.książka: Stabro Stanisław: "Poeta odrzucony". 1989 (Od autora. - I. Polska Baczyńskiego: "Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę" ...) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Polityka 1989 nr 34 s. 9  szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 4  szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Poeta nie przedstawiony. Odra 1990 nr 6 s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Twórczość 1989 nr 10 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Poeta odrzucony. Literatura 1990 nr 3 s. 55  szczegóły 
recenzja: Prejs Bogdan: Tak i nie 1989 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Kierunki 1989 nr 46 s. 12  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Inny obraz Nowej Fali. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 29-30 (z fot. S. Stabro...) szczegóły 
170.książka: Tokarz Bożena: Poetyka Nowej Fali. 1990 (Wstęp. - Nowa Fala - prezentacja. Wstępujące pokolenie. Poetyka immane...) szczegóły 
171.książka: Van Nieukerken Arent: Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu. 1998 (Wstęp. - I. Wstępne uwagi o relacji między anglosaskim modernizmem, ir...) szczegóły 
recenzja: Gostyńska Dorota: Komparatysta z kraju Spinozy badał akt metafizycznej osmozy.... Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 104-109  szczegóły 
recenzja: Kluba Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 245-254  szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Genealogia nowoczesności. Res Publica Nowa 1999 nr 7/8 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Obszary porównań (nowoczesne praktyki komparatystyczne). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 98-102 (z notą o autorce art. zatytułowaną "Nota biograficzna do "Mimesis. Mię...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 172 (dot. notki biograficznej...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Miejsca wspólne. Polska poezja metafizyczna czytana przez holenderskiego badacza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 16 s. 12  szczegóły 
172.książka: Wilkoń Teresa: Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. 1992 (Wstęp. - I. Realizm socjalistyczny w Polsce. II. Problematyka konwencj...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 205 (not....) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 737  szczegóły 
recenzja: Zawodniak Mariusz: Przy lekturze socrealistycznej poezji. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 100-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
173.artykuł: Dzierżanowski Andrzej: Do młodej poetki. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 93-95 (porady dotyczące pisania poezji...) szczegóły 
174.artykuł: Kudyba Wojciech: Nurt medytacyjny w poezji współczesnej. Prologomena. Almanach Sądecki 2001 nr 3 s. 40-50 (dot. pojęcia i tradycji nurtu...) szczegóły 
175.artykuł: Olszewski Tadeusz: Poezja i ginekologia (O języku współczesnej liryki erotycznej). Życie Literackie 1989 nr 29 s. 1, 11 (m.in. o wierszach autorów: Krzysztof Boczkowski, Stanisław Grochowiak,...) szczegóły 
polemika: [Banaszczyk Eugeniusz] Zagończyk: Nike 1989 nr 10 s. 16  szczegóły 
176.artykuł: Szaruga Leszek: Zamglona konstelacja. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 123-132 (omówienie książek programowych poetów, poświęconych sposobowi istnieni...) szczegóły 
177.artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 146 (not. o wykładzie Adama Zagajewskiego pt. "Biedna poezja. Uwagi o sytua...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Zagajewski Adam: Jak żyją poeci? [fragm.]. Duży Format 2002 nr 14 s. 21 (rola poezji i poetów we współczesnym świecie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
179.książka: Miejsce dziecka w komunikacji literackiej. 1989 (B. Żurakowski: Przedmowa. - [Id.]: Problemy komunikacyjne literatury d...) szczegóły 
180.książka: Niesporek Bernadeta: Język wierszy dla dzieci (Na materiale "Świerszczyka"). 1990 (Wstęp. - Wiersze dla dzieci jako komunikat w prasie (Na przykładzie te...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
181.książka: Brzozowska-Krajka Anna: Stare i nowe nuty na góralskich gęślikach. O ludowej poezji podhalańskiej (1945-1980). 1989 (Od autora. - Folklorystyczno-literacki rodowód współczesnej ludowej po...) szczegóły 
recenzja: Damrosz Jerzy: Twórczość Ludowa 1990 nr 3 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Jazowski Andrzej: Dunajec 1989 nr 35 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Sikora Ireneusz: Monografia ludowej poezji podhalańskiej. Literatura Ludowa 1992 nr 6 s. 70-74  szczegóły 
recenzja: Szal Halina: W kręgu poezji podhalańskiej. Twórczość Ludowa 1990 nr 1 s. 51  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
182.artykuł: Brzozowska-Krajka Anna: W kręgu regionalnej historii i legendy. Szkic o współczesnej ludowej poezji podhalańskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 209-28  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dzieła plastyczne, muzyka, taniec, teatr (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
183.książka: Pomarańska-Szumska Aneta: Jak tańczy współczesna poezja? Taniec jako tworzywo i forma wiersza. 1999 (Wstęp: Taniec jako sztuka. Taniec w wierszu polskim. Obraz przemian we...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
184.impreza: "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Arasimowicz Roman: "Poezja religijna, metafizyczna czy...?". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 126-128 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Skwarnicki Marek: Cud we Wrocławiu. Tygodnik Powszechny 1994 nr 48 s. 16  szczegóły 
artykuł: Sobiło Sylwia: "Wyrażanie niewyrażalnego". Polonistyka 1995 nr 4 s. 250-251  szczegóły 
artykuł: Sprawozdania i komunikaty. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 68  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Inglot Mieczysław: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 we Lwowie. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 205-240  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sawicki Stefan: Religijny horyzont poezji. Wykład z okazji otrzymania Nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
187.książka: Pilch Anna: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka. 2003 ([Dot. poststrukturalistycznych orientacji i opcji interpretacyjnych i ...) szczegóły 
recenzja: Cemerys Małgorzata: Ruch Literacki 2003 z. 4 s. 489-491  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Mitosek Zofia: Motywacja znaku poetyckiego a poetyka implikowana (na przykładzie twórczości N.). Zagadnienia Rodzajów Literackich 1988 t. 30 (1987) z. 1/2 s. 129-138  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rzewuski Wacław Seweryn (Emir)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Maksimowicz Krystyna: Seweryn Rzewuski i okolicznościowa poezja polityczna doby Sejmu Czteroletniego. Pamiętnik Literacki 1991 z. 4 s. 124-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Szóstak Anna: Problematyka przynależności gatunkowej wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 134-150  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
191.książka: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
192.książka: Pietrkiewicz Jerzy: Druga strona milczenia. Poeta u krańców mowy. 2003 ([Dot. istoty poezji, w oparciu o literaturę różnych epok, powszechną ...) szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Lekcja autentyzmu. Powściągliwość i Praca 2003 nr 6 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Lekturnik (10). Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 128-133  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
193.artykuł: Zagajewski Adam: Czy poeci umieją interpretować poezję?. Znak 2003 nr 2 s. 107-126 (dot. pisarstwa krytycznoliterackiego poetów rożnych epok; z prowadzoną...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
194.książka: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
195.książka: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. 1997 (Kilka problemów osobistych [wstęp]. - Niemoralność sztuki [Tomasz Mann...) szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Budujące, lektury. Znak 1997 nr 12 s. 114-119 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Nowy Miłosz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ciemna słodycz kobiecego ciała. Twój Styl 1998 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Obok siebie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Tematy Miłosza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 20  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 7 s. 441  szczegóły 
recenzja: Sabiniewicz Marcin: Życie i sztuka. Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 118-122 (z not. o Czesławie Miłoszu na s. 173 i o Marcinie Sabiniewiczu na s. 1...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Przywiązanie do proporcji i miary". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
196.artykuł: Brodzki Władysław: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 z. 1 s. 86-92 ([rec. ks.:] Henry Gifford: Poetry in a divided world. Cambridge 1986 [...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura albańska / Hasła szczegółowe (albańska) / Literatura ludowa (albańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Greń Zbigniew: Struktura tematyczno-rematyczna pieśni ludowej (Na materiale macedońskiej poezji ludowej). Językowe Studia Bałkanistyczne 1986 t. 1 s. 99-107  szczegóły 
Literatury obce / Literatura meksykańska / Hasła szczegółowe (meksykańska) / Hasła osobowe (meksykańska)
198.artykuł: Paz Octavio: Na co wskazuje poezja?. Tygodnik Literacki 1990 nr 2 s. 3  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Literatura dla dzieci i młodzieży (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
199.artykuł: Chabros Eliza: Analyse gattungstypischer metaphorischer Modelle im neueren deutschsprachigen Kindergedicht. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2003 nr 27 s. 61-71  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
200.artykuł: Stawarz Barbara: Prawo trwania. Gatunek w późnej liryce A. Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 49-50 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
201.recenzja: Dąbrowska-Partyka Maria: Po/etyka Danila Kisa. Literatura na Świecie 2001 nr 8/9 s. 405-417  szczegóły 
202.recenzja: Gromadzki Juliusz: W chaosie świata. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 30-31  szczegóły 
203.książka twórcy: Kis Danilo: Homo poeticus, mimo wszystko. Eseje. 1998 (Od autora. - [Zawiera m.in.:] Tematy i wariacje [dot. m.in.: Simone de...) szczegóły 
204.recenzja: Varga Krzysztof: Homo liber. Gazeta Wyborcza 1999 nr 38 s. 14  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
205.audycja radiowa: Gospoda pod Gęsim Piórem Poezja.  szczegóły