Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Komedia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Thorne Tony: Słownik pojęć kultury postmodernistycznej. Mody, kulty, fascynacje. 1995 ([Zawiera m.in. hasła:] autorskie kino, beatnicy, brudny realizm, cinem...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu. 1995 (Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski: Słowo wstępne. - Wykaz ważniej...) szczegóły 
3.książka: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu. 1991 (I.: Stanisław Gajda: Stan współczesnej stylistyki a synteza stylistycz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kolek Leszek: Semiotyka form prostych: żart i jego ekspansywność w narracjach komediowych. Studia Semiotyczne 1994 t. 19/20 s. 233-255  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Misiewicz Janusz: Istota dramatu. 1991 (Wstęp. - Cz. 1: Przegląd teoryj dramatu. - Cz. 2: Elementy struktury d...) szczegóły 
6.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Wojtak Maria: O funkcjonowaniu form rozkaźnika jako wykładników honoryfikatywności w tekstach wybranych dramatów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 151-161 (na przykładach: Wojciech Bogusławski: Cud czyli Krakowiaki i Górale, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Kruczyński Andrzej: Średniowiecze o komedii. 1998 (Wprowadzenie: 1. Wstęp. 2. Średniowieczna wiedza o dramacie. 3. Komedi...) szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Średniowieczny gąszcz. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 38  szczegóły 
9.książka: Wojtak Maria: Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVIII wieku. 1993 ([Dot. m.in. utworów autorów: Franciszek Bohomolec, Adam Kazimierz Czar...) szczegóły 
recenzja: Czamara Agata: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 2/3 s. 194-197  szczegóły 
recenzja: (em): Stylistyka 1993 nr 2 s. 306 (nota...) szczegóły 
recenzja: Winiarska Izabela: Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 56-58  szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1994 nr 3 s. 235-238  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Dutton Kenneth R.: Farce/farts. Divergent styles of comedy in medieval France. Stylistyka 2001 nr 10 s. 351-361  szczegóły 
11.artykuł: Dworacki Sylwester: Roemische Grammatiker ueber die Komoedie (Diomedes, Eunathius, Donatus). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 91-102  szczegóły 
12.artykuł: Kadulska Irena: Koncepcja komedii w poetykach szkół jezuickich. Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 171-214  szczegóły 
13.artykuł: Krajewska Anna: Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 68-73 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
14.artykuł: Kruczyński Andrzej: Średniowieczna wiedza o komedii w Polsce. Meander 1988 nr 7/8 s. 339-359  szczegóły 
15.artykuł: Kruczyński Andrzej: Średniowieczny postulat narracyjności komedii. Meander 1991 nr 5/6 s. 233-238  szczegóły 
16.artykuł: Misiewicz Janusz: O komedii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 3 (1985) s. 109-114  szczegóły 
17.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Sources anciennes au sujet de togata. Essaie d'interpretation. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 33-44 (fabula togata lub fabula tabernaria - komedia rzymska i jej starożytne...) szczegóły 
18.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka rzymskiej palliaty. Meander 1995 nr 3/4 s. 107-125 (palliata jako gatunek rzymskiej komedii, będącej przeniesieniem świata...) szczegóły 
19.artykuł: Taplin Oliver: Komedia a tragiczność. Terminus 2002 z. 1 s. 91-105  szczegóły 
polemika: Gredley Bernard: Komedia a tragedia - najistotniejsze różnice: odpowiedź na szkic analityczny Olivera Taplina. Terminus 2002 z. 1 s. 107-120  szczegóły 
20.artykuł: W.T.: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 188 s. 4 (omów. wykładu A. Kiełkiewicz-Janowiak o formach adresatywnych w komedi...) szczegóły 
21.artykuł: Żurakowska Ewa: Commedia dell'arte a teoria ról społecznych. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 309-316 (spojrzenie na gatunek z perspektywy teorii socjologicznej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Skwara Ewa: Plaut i Terencjusz w polskiej komedii oświeceniowej. 1996 (Oświeceniowe poetyki komedii a koncepcje antyczne. 1. Sceny magnackie ...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 339 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Klimowicz Mieczysław: L'opera comique polonais au XVIIIe siecle et ses liaisons avec le folklore et la politique. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 5-15 (nt. twórczości Wojciecha Bogusławskiego, Franciszka Bohomolca, Francis...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Krajewska Anna: Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy. 1989 ([Obszerniej o twórcz. komediowej i dramaturgicznej A. Cwojdzińskiego, ...) szczegóły 
recenzja: Gąssowski Szczepan: Komedia w perspektywie genologicznej. Teatr 1990 nr 2 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 33 s. 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ludorowski Lech: O "Ciotuni" Aleksandra Fredry. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 373-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Jan Nepomucen
    książki o twórcy (alfabet autorów)
26.książka o twórcy: Maczel Maria: O języku i stylu komediooper Jana Nepomucena Kamińskiego. 1995 (Wstęp. - Jan Nepomucen Kamiński. Komedioopery J.N. Kamińskiego na tle ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Sokoljanskijj Mark: Modifikacija komedii nravov v dramaturgii Oskara Wilde. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31(1988) z. 2 s. 15-29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Dutton Kenneth R.: Farce/farts. Divergent styles of comedy in medieval France. Stylistyka 2001 nr 10 s. 351-361  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Borowska Małgorzata: Oikeia pragmata. Z dziejów "dramatis personnae" rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa. 1995 ([M.in. dotyczy komedii autorów:] Alexis, Amphis, Antiphanes, Arist...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Skwara Ewa: Historia komedii rzymskiej. 2001 (O Autorki. - I. Quid? - Co? czyli odmiany komedii [charakterystyka pos...) szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Komedia rzymska. Przewodnik Weekend 2002 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Wszystko o rzymskiej komedii. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 60  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Dworacki Sylwester: Roemische Grammatiker ueber die Komoedie (Diomedes, Eunathius, Donatus). Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 91-102  szczegóły 
32.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Sources anciennes au sujet de togata. Essaie d'interpretation. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 33-44 (fabula togata lub fabula tabernaria - komedia rzymska i jej starożytne...) szczegóły 
33.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka rzymskiej palliaty. Meander 1995 nr 3/4 s. 107-125 (palliata jako gatunek rzymskiej komedii, będącej przeniesieniem świata...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Afranius Lucius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Stankiewicz Lucyna: La fabula togata de Lucius Afranius vue par les anciens. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 319-323  szczegóły 
  Atta Titus Quinctius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Stankiewicz Lucyna: Kilka uwag na temat języka komedii Atty. Meander 1989 nr 1/2 s. 21-30 (charakterystyka togaty pod względem językowym....) szczegóły 
  Caecilius Statius *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Hartleb-Kropidło Barbara: Pallata by Caecilius Statius against the background of Roman comedy. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 151-156 (pallata - filogrecka komedia Caeciliusa Statiusa w opozycji do komedii...) szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Styka Jerzy: Estetyka komedii rzymskiej w pismach Cycerona. Meander 1990 nr 10/12 s. 279-292  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Gellert Christian Fuerchtegott
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ecker Hans-Peter: Ueber zwei Komoedien der deutschen Aufklaerung. II. Suesser Schein der Traurigkeit. Christian Fuerchtegott Gellerts Weinerliches Lustspiel "Die zaertlichen Schwestern". Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 16-25  szczegóły 
  Schlegel Johann Elias
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ecker Hans-Peter: Ueber zwei Komoedien der deutschen Aufklaerung. I. Witz und Anmut. Johann Elias Schlegel Konversationskomoedie "Die stumme Schoenheit". Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 7-15  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Kadulska Irena: Komedia w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku. 1993 (Wstęp. - I. Koncepcja komedii w poetykach szkół jezuickich: 1. System ...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 174 (not....) szczegóły 
recenzja: Judkowiak Barbara: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 184-194  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 261-262  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 209-211  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Korzeniewski Bohdan: Drama i inne szkice. 1993 (Od Autora. * I. Drama: "Drama" w warszawskim Teatrze Narodowym podczas...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 530 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Taborski Roman: W kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice. 1991 (Komedia - sztuka - dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi w Polsc...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Skwara Ewa: Historia komedii rzymskiej. 2001 (O Autorki. - I. Quid? - Co? czyli odmiany komedii [charakterystyka pos...) szczegóły 
recenzja: Gołąb Monika: Komedia rzymska. Przewodnik Weekend 2002 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Wszystko o rzymskiej komedii. Mówią Wieki 2002 nr 5 s. 60  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
44.audycja radiowa: Wieczór muzyki i literatury Z czego się śmiejecie...? czyli rzecz o komedii.  szczegóły 
recenzja: Z czego się śmiejecie?. Antena 1993 nr 25 s. 41 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje ogólne (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
45.audycja radiowa: U źródeł nowożytnej komedii.  szczegóły