Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Science fiction
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej. 2002 ([Referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w dn...) szczegóły 
recenzja: Sitarska Anna: Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 144-146  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Szeja Jerzy: RPG. Interaktywna opowieść fantastyczna (I-III). Nowa Fantastyka 2002 nr 1-3 (m.in. nt. związków gier fabularnych z literaturą, w tym kontekście m.i...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Tekst ustny. Struktura i pragmatyka, problemy systematyki, ustność w literaturze. Materiały z międzynarodowej konferencji w Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 15-17 września 1986. 1989 ([Jerzy Bartmiński] J.B.: Słowo wstępne. - S. Tolstaja: Ustnyj tekst v ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Z teorii dzieła literackiego. 2003 ([Dot. nieoczywistych i kontrowersyjnych kwestii w teorii dzieła Romana...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Mares Petr: Smyslene jazyky a literarni text. Stylistyka 2000 nr 9 s. 59-71 (dot. funkcjonowania zmyślonych języków obcych w tekście literackim; na...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Ekwiwalent jako czynnik genologiczny. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 31-43 (ewolucja gatunków operujących fantastyką - utopi, powieść fantastyczna...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Fantasy
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Oblicza fantastyki. Materiały z sesji popularnonaukowej II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Zabrzu (14-15 grudnia 2000). 2001 ([Zawiera m.in.:] Adam Regiewicz: Niezwykłość i cudowność - dwa oblicza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Staromodna SF. Przegląd 2000 nr 14 s. 16 (m.in. nt. gatunków fantasy i science fiction...) szczegóły 
10.artykuł: Wołyńska Joanna: Fantastyka jako forma współczesnej mitologii. x 2002 ([w ks. zb.:] Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury. Pod red. Wojc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Parodia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Brzostek Dariusz: Przełamywanie schematu. Parodia jako zabieg dekonwencjonalizujący w literaturze popularnej na przykładzie science fiction. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 123-140  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Czaplińska Joanna: Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa. 2001 (Wstęp. * I. Formowanie się konwencji fantastyki naukowej i dystopii: 1...) szczegóły 
13.książka: Klementowski Robert: Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70 i 80. 2003 (Uwagi wstępne. - Cz. I. Ustalanie konwencji: 1. Problem definicji. 2. ...) szczegóły 
recenzja: Nowak Jakub: Fantastyczny boks. Nowa Fantastyka 2003 nr 11 s. 72  szczegóły 
14.książka: Lem Stanisław: Fantastyka i futurologia. 1989  szczegóły 
15.książka: Niewiadowski Andrzej: Literatura fantastycznonaukowa. 1992 (Od autora. - Wprowadzenie: 1. W poszukiwaniu wyznaczników [literatury ...) szczegóły 
recenzja: Krywak Piotr: Andrzeja Niewiadowskiego wędrówka po krainie literackiej fantazji. Lektura 1993 nr 1-3 s. 24  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Próba uporządkowania. Nowe Książki 1992 nr 10 s. 54-56  szczegóły 
16.książka: Science fiction w kulturze współczesnej. Materiały Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zakład Estetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Międzywydziałowy Zakład Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Politechniki Rzeszowskiej Zbiór materiałów konferencyjnych. 1991 (Jakub Daszkiewicz: Wprowadzenie. - Maria Gołaszewska: Imaginacja w ant...) szczegóły 
17.książka: Spór o SF (Antologia szkiców i esejów o science fiction). 1989 (Zamiast wstępu. * I. Ewolucja gatunku: K. Amis: Nowe mapy piekła. Tł. ...) szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1989 nr 10 s. 65 (nota....) szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Chwytanie cienia w pułapkę na niedźwiedzie. Nowa Fantastyka 1990 nr 1 s. 61  szczegóły 
18.książka: Tambor Jolanta: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej. 1990 (Wstęp. - Problemy genologiczne fantastyki naukowej. Czas w fantastyce ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Adamovic Ivan: Annały cyberpunku (diagram rozwojowy o 8 krokach). Fenix 1991 nr 5 s. 138-145 (przegląd amerykańskiej prasy omawiającej nurt cyberpunkowców i humanis...) szczegóły 
20.artykuł: Ancuta Katarzyna: Brains, minds and printed circuits morning thoughts on memory and contemporary SF films. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 163-174  szczegóły 
21.artykuł: Borgmeier Raimund: Satire and science fiction. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 z. 1 s. 5-20  szczegóły 
22.artykuł: Braiter Paulina: Mięsem o ścianę czyli kilka słów o splatterpunku i czym to się je. Fenix 1992 nr 5 s. 140-147 (splatterpunk jako odłam horroru w literaturze i filmie...) szczegóły 
23.artykuł: Braiter Paulina: Tygrys szablastodzioby. Zajęcia w podgrupach. Fenix 1995 nr 2 s. 76-80 (nt. kryteriów klasyfikacji fantastyki...) szczegóły 
24.artykuł: Brzostek Dariusz: Między "naukową Cudownością" a "wtargnięciem Niemożliwego". Czy istnieje fantastyka science fiction?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1999 z. 52 (334) s. 165-184 (problemy z definiowaniem fantastyki i science fiction...) szczegóły 
25.artykuł: Brzostek Dariusz: Przełamywanie schematu. Parodia jako zabieg dekonwencjonalizujący w literaturze popularnej na przykładzie science fiction. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 123-140  szczegóły 
26.artykuł: Budrecki Lech: Chytrze robiona literatura. Talizman Nowy 1997 nr 1 s. 93 (wyw. nt. amerykańskiej literatury cyberpunkowej; rozm. Piotr Gociek...) szczegóły 
27.artykuł: Cisło Maciej: Fantastyka jest karykaturą mitu. Magazyn Literacki 1999 nr 1 s. 44  szczegóły 
28.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Cechy lingwostylistyczne utworów fantastyczno-naukowych w języku polskim i rosyjskim. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1987 z. 6 (25) s. 181-189  szczegóły 
29.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Imiona własne w literaturze fantastyczno-naukowej w języku polskim i rosyjskim. x 1988 ([W ks. zb.:] W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii. II Spo...) szczegóły 
30.artykuł: Dębski Eugeniusz: Science fiction, matole, będziesz czytał?. Fenix 1997 nr 7 s. 168-175 (nt. przeznaczenia literatury sf...) szczegóły 
31.artykuł: Drozdowicz Zbigniew: Czciciele "naukowej" fikcji. Zeszyty Filozoficzne 2000 nr 8 s. 93-106 ( "naukowa" fikcja jako gatunek literacki, zjawisko kulturowe i religij...) szczegóły 
32.artykuł: Dworak Zbigniew: Seks na Mlecznej Drodze. Przekrój 2001 nr 2 s. 67-68 (nt. prokreacji kosmitów; z fragm. powieści autorów: Kiryłł Bułyczow, R...) szczegóły 
33.artykuł: Franke Herbert W.: Wirtualny świat science fiction. Polonistyka 2000 nr 1 s. 21-23 (science fiction w literaturze, filmie, grach komputerowych...) szczegóły 
34.artykuł: Groggia Francesco: La biblioteca inesistente": qualche esempio di fantastico non classificabile, da Borges a Calvino a Landolfi, sulla scia di Stanisław Lem. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 5 s. 77-95 (nt. różnorodności gatunku w kontekście krytyki wizji literatury fantas...) szczegóły 
35.artykuł: Handke Ryszard: Science fiction ante portas. Polonistyka 1989 nr 3 s. 163-170 (znaczenie SF w literaturze...) szczegóły 
36.artykuł: Ha!art 2002 nr 2/3 s. 45-48 (wywiady red. z: Jackiem Dukajem, Agnieszką Fulińską, Piotrem W. Cholew...) szczegóły 
37.artykuł: Jonca Magdalena: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 110-114 ([rec. ks.:] Tzvetan Todorov: Introduction a la litterature fantastique...) szczegóły 
38.artykuł: Kokot Joanna: Phantom education for Polish fandom (A critical survey of a popular understanding of "fantastyka"). Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Angielska 1990 z. 8 (1988) s. 101-112 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
39.artykuł: Kowalski Marek Arpad: Eko-fiction. Życie Warszawy 1995 nr 306/307/308 dod. s. 6 (fel. o ewolucji gatunku...) szczegóły 
40.artykuł: Kres Feliks W.: Elementarz pisarza. Nietrudno być bogiem. Fenix 1995 nr 2 s. 143-157 (nt. pisania utworów science fiction...) szczegóły 
41.artykuł: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Staromodna SF. Przegląd 2000 nr 14 s. 16 (m.in. nt. gatunków fantasy i science fiction...) szczegóły 
42.artykuł: Le Guin Ursula K.: Przyszłość jest metaforą [fragm.]. Nowa Fantastyka 1995 nr 8 s. 72 (z not....) szczegóły 
43.artykuł: Lem Stanisław: Eltavolodom a science fiction - tol?. x 1989 (Alfold (Debrecen) 1989 nr 4 s. 69-73 [za: Akcent 1990 nr...) szczegóły 
44.artykuł: Mares Petr: Smyslene jazyky a literarni text. Stylistyka 2000 nr 9 s. 59-71 (dot. funkcjonowania zmyślonych języków obcych w tekście literackim; na...) szczegóły 
45.artykuł: Orliński Wojciech: Wizje 2001 (Jak literatura science fiction wyobrażała sobie nowy rok). Gazeta Wyborcza 2001 nr 1 s. 13  szczegóły 
46.artykuł: Pąkciński Marek: Kosmos i magia (Literatura sf i fantasy). Życie Warszawy 1993 nr 3 s. 13 (o popularności gatunku...) szczegóły 
47.artykuł: Rottensteiner Franz: Polnische Phantastik von J. Żuławski bis A. Wiśniewski-Snerg. x ([W ks. zb.:] Science-Fiction in Osteuropa. Berlin 1984, s. 79-91 An...) szczegóły 
48.artykuł: Rottensteiner Franz: Science fiction - przypadek trudny, ale nie beznadziejny. Polonistyka 2000 nr 1 s. 15-20 (historia literatury science fiction, cechy i rozwój gatunku, najnowsze...) szczegóły 
49.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Chłodne czasy. Nowa Fantastyka 2002 nr 1 s. 77 (nt. środowiska twórców science fiction z punktu widzenia zachowań psyc...) szczegóły 
50.artykuł: Sołowiej Dominik: Bóg i Człowiek w świecie Maszyn. Kultura [Białystok] 2003 kwiecień s. 1-3 (nt. nowego nurtu w lit. sf - cyberpunku...) szczegóły 
51.artykuł: Stoff Andrzej: Czy science fiction jest gatunkiem ideologicznie zdeterminowanym?. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 34 (1986) z. 1 s. 5-31 (związek literatury fantastyczno-naukowej z problematyką Boga, wiary, r...) szczegóły 
52.artykuł: Stoff Andrzej: Między złudzeniem wolności (artystycznej) a pułapką ideologii (realnej). Ruch Literacki 1999 z. 5 s. 501-515  szczegóły 
53.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
54.artykuł: Świech Andrzej: Cyberpunk - kroniki w chromie. Ha!art 2002 nr 2/3 s. 35-40 (tradycyjna literatura science fiction a cyberpunkowa, wyznaczniki gatu...) szczegóły 
55.artykuł: Tambor Jolanta: Czas jako kategoria gramatyczna i ontologiczna w fantastyce naukowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 53-67  szczegóły 
56.artykuł: Walewski Konrad: Echa śmiechu meduzy - feministyczna science fiction. Ha!art 2002 nr 4 s. 152-156 (literatura science fiction tworzona przez kobiety...) szczegóły 
57.artykuł: Wojtczak Dariusz: Trzy stygmaty science fiction. Czas Kultury 1991 nr 26/27 s. 77-81 (nurt teologiczny w science fiction, fantastyka naukowa a fantasy...) szczegóły 
58.artykuł: Wołyńska Joanna: Fantastyka jako forma współczesnej mitologii. x 2002 ([w ks. zb.:] Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury. Pod red. Wojc...) szczegóły 
59.artykuł: Zabawa bebechami. Splat!. Fenix 1992 nr 6 s. 145-157 (dyskusja nt. splatterpunku; wypowirdzi: Paulina Braiter, Jarosław Grzę...) szczegóły 
60.artykuł: Zgorzelski Andrzej: Science fiction kao knjizevnopovijesna kategorija. x 1989 ([w czasopiśmie:] Umjetnost Rijeci (Zagreb) 1989 nr 4 s. 301-312...) szczegóły 
61.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Cyberpunk czeka na Conrada. Talizman Nowy 1997 nr 1 s. 90-92 (wyw. nt. literatury cyberpunkowej; rozm. Piotr Gociek...) szczegóły 
62.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Elementarz pisarza. Jak to się je, czyli parę słów o pisaniu fantastyki. Fenix 1995 nr 1 s. 161-174  szczegóły 
63.artykuł: Zimniak Andrzej: Ekosystemy rzeczywiste i fantastyczne. Fenix 1999 nr 5 s. 92-96 (nt. konstruowania przez pisarza sf świata przedstawionego i jego konfr...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
64.impreza: "Fantastyka: dzieła - przekłady - recepcja" - międzynarodowe sympozjum (1988).  szczegóły 
artykuł: Niewiadowski Andrzej: Fantastyka 1989 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
65.impreza: "Teoria światów alternatywnych w fantastyce" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Światy alternatywne. Nowa Fantastyka 2002 nr 8 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
66.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Korycińska Agnieszka: Literatura fantasy w obiegu bibliotecznym. Notes Biblioteczny 2000 nr 1 s. 51-78  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Baczewska Anna: Kolorowy świat SF. Życie Warszawy 1990 nr 183 s. 5 (rec. albumu pt."Sztuka Science Fiction", Warszawa 1990, zawierającego ...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Gatunki okołoliterackie. (Materiały z konferencji naukowej). 2002 (Czesław P. Dutka: Słowo na otwarcie. -Grzegorz Gazda: Paradoksy genolo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Dąbrowska Anna: Ile cukru w cukrze?. Nowa Fantastyka 2003 nr 4 s. 79 (dot. spotkania w MCKiS nt. związku nauki z fantastyką i science-fictio...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Dębski Eugeniusz: Elementarz pisarza. Zrób to sam, czyli jak łatwo napisać powieść sf. Fenix 1995 nr 4 s. 170-178  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kołodziejczak Tomasz: Kijem w profesorów. Fenix 1993 nr 6 s. 141-146 (rec. hasła dot. lit. science fiction...) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej. 2002 ([Referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w dn...) szczegóły 
recenzja: Sitarska Anna: Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 144-146  szczegóły 
75.książka: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6-7 grudnia 1995 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 1997 (Od redaktora. * I: Tadeusz Rachwał: O złudzeniu końca, czyli co można ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Głos z Rezerwatu. Ex Libris 1994 nr 55 s. 19 (stosunek krytyki do lit. sf...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
77.książka: Klementowski Robert: Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70 i 80. 2003 (Uwagi wstępne. - Cz. I. Ustalanie konwencji: 1. Problem definicji. 2. ...) szczegóły 
recenzja: Nowak Jakub: Fantastyczny boks. Nowa Fantastyka 2003 nr 11 s. 72  szczegóły 
78.książka: Mitsuyoshi Numano: Yume-ni mirarete. Roshia, Porando-no genso bungaku. 1990  szczegóły 
79.książka: Oblicza fantastyki. Materiały z sesji popularnonaukowej II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Zabrzu (14-15 grudnia 2000). 2001 ([Zawiera m.in.:] Adam Regiewicz: Niezwykłość i cudowność - dwa oblicza...) szczegóły 
80.książka: Parowski Maciej: Czas fantastyki. 1990 (I. Fantaści nadchodzą! [wstęp]. - II. Parada wydawców [wywiady nt. edy...) szczegóły 
recenzja: Inglot Jacek: Czas Parowskiego. Nowa Fantastyka 1990 nr 2 s. 63  szczegóły 
recenzja: Kitrasiewicz Piotr: Głęboka woda. Po prostu 1990 nr 10 s. 8  szczegóły 
81.książka: Stoff Andrzej: Lem i inni. Szkice o polskiej science fiction. 1990 (I: Kosmos i astronautyka w twórczości Stanisława Lema. Dlaczego Lem? [...) szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Golem i karzełki. Nowa Fantastyka 1991 nr 9 s. 74  szczegóły 
recenzja: Parowski Maciej: Pożegnanie kosmosu?. Kresy 1992 nr 12 s. 151-153  szczegóły 
82.książka: Tambor Jolanta: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej. 1990 (Wstęp. - Problemy genologiczne fantastyki naukowej. Czas w fantastyce ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Będkowski Leszek: Science fiction jako odmiana literatury imaginacyjnej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 15-25  szczegóły 
84.artykuł: Bugajski Leszek: Zabawa w zniszczenie (Młoda literatura fantastycznonaukowa). Polityka 1988 nr 15 s. 9  szczegóły 
85.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Kilka uwag o imionach własnych bohaterów w rosyjskiej i polskiej literaturze fantastycznej. Przegląd Rusycystyczny 1988 r. 11 z. 3/4 s. 146-151  szczegóły 
86.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Robotonimy w polskiej i rosyjskiej literaturze fantastycznej. Języki Obce w Szkole 1994 nr 4 s. 291-295  szczegóły 
87.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Sukcesy polskiej fantastyki. Rzeczpospolita 1996 nr 292 s. 22 (o kilku interesujących powieściach sf, które ukazały się w 1996...) szczegóły 
88.artykuł: Kołodziejczak Tomasz, Szrejter A.C.: Pierwsza dekada. Fenix 1990 nr 4 s. 128-133 (omów. dorobku polskiej lit. sf lat 1982-1990; dot. autorów: Anna Borko...) szczegóły 
89.artykuł: Lewandowski Jan: SF nie grozi bankructwo. Kierunki 1990 nr 1 s. 13 (dot. m.in. pisarzy: Marek Baraniecki, Stanisław Lem, Tadeusz Markowski...) szczegóły 
90.artykuł: Na wirażu. Nowa Fantastyka 1990 nr 4 s. 60-64 (dyskusja; wypowiedzi: Adam Hollanek, Jacek Inglot, Lech Jęczmyk, Dorot...) szczegóły 
91.artykuł: Niewiadowski Andrzej: Wydawnictwa. x ([W ks.: id.]: Polska fantastyka naukowa. Przewodnik. 1945-1985. Warsza...) szczegóły 
92.artykuł: Oramus Marek: Brzydkie kaczątko. Fenix 1990 nr 1 s. 86-94  szczegóły 
93.artykuł: Oramus Marek: Siedem grzechów głównych polskiej science fiction. Fantastyka 1989 nr 7 s. 59-62  szczegóły 
nawiązanie: Gociek Piotr: Znowu o grzechach głównych (Młoda polska fantastyka). Nowa Fantastyka 1990 nr 1 s. 62-64 (krytycy o fantastyce; z not. o aut....) szczegóły 
94.artykuł: Rękas Konrad: Coś więcej niż fikcja. Myśl Polska o Kulturze 2000 nr 3 s. 3 (o współczesnej literaturze s.f....) szczegóły 
95.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Dzieła, gatunki, konwencje (Z prof. Antonim Smuszkiewiczem rozmawiają Wojciech Szyda i Paweł Ostrowski). Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 81-83 (wywiad z badaczem i propagatorem literatury science fiction na Uniwers...) szczegóły 
96.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Dzieła, gatunki, konwencje (Z prof. Antonim Smuszkiewiczem rozmawiają Wojciech Szyda i Paweł Ostrowski). Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 81-83 (wywiad z badaczem i propagatorem fantastyki, rozm. Wojciech Szyda i Pa...) szczegóły 
97.artykuł: Trzynadlowski Jan: Fantastyka naukowa: zwycięstwo czy klęska?. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 87-99  szczegóły 
98.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Krajobraz po debiucie. Fantastyka 1988 nr 1 s. 60-62 (szkic o polskiej literaturze SF lat 80....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Świech Andrzej: Tania prawda o cyberpunku. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 56-59 (nt. literatury cyberpunkowej w literaturze amerykańskiej i polskiej, s...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
100.książka: Bergander Hanna: Literatura fantastycznonaukowa i fantastyczna polska i obca. Poradnik bibliograficzny adnotowany. 1981 ([Cz. 2]. 1989, 85 s....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Szocki Józef: Bibliografia literatury fantastyczno-naukowej dla dzieci i młodzieży wydanej w Polsce Ludowej (w wyborze). Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1989 r. 31 nr 2 s. 91-94  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia)
    książki (alfabet autorów)
102.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
103.książka: Leszczyński Grzegorz: Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży. 1990 (Wstęp. - I. Między weryzmem a kreacjonizmem (Pozytywistyczna racjonali...) szczegóły 
104.książka: Obszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce. 1989 (Maria Tyszkowa, Bogusław Żurakowski: Przedmowa. * Część pierwsza: A. K...) szczegóły 
105.książka: Papuzińska Joanna: Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży. 1989 (Od autorki. - Myśli o zatopionym królestwie. Czym jest fantastyka. Dro...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
106.książka: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. 1994 (Anna Martuszewska: Wprowadzenie. * Ryszard Handke: Fantastyka wobec tr...) szczegóły 
recenzja: Piasecka Ewa: Ruch Literacki 1996 z. 4 s. 520-511  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
107.książka: Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej. 1989 (I. Współczesna polska literatura marynistyczna: P. Jaworski: Odcienie ...) szczegóły 
recenzja: B.K.: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 26 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wimpel Marina: Wybrzeże 1989 nr 43 s. 35  szczegóły 
recenzja: Zwilnian-Grabowski Tadeusz: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1989 nr 4 s. 80-81  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Parowski Maciej: Boże igrzyska. Nowa Fantastyka 1990 nr 6 s. 52-54 (problem Boga w literaturze science fiction...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Poznań (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Dzieła, gatunki, konwencje (Z prof. Antonim Smuszkiewiczem rozmawiają Wojciech Szyda i Paweł Ostrowski). Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 81-83 (wywiad z badaczem i propagatorem literatury science fiction na Uniwers...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
110.książka: Co większe muchy. 10 lat Fantastyki i Nowej Fantastyki w 25 opowiadaniach. Antologia SF. 1992 ( Maciej Parowski: 25 : 10 [wstęp]. - [Utwory aut.:] Marek Baraniecki, ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dukaj Jacek
    wywiady (alfabet autorów)
111.wywiad: Materska Dominika: Arystoteles miał rację. Nowa Fantastyka 2003 nr 4 s. 65-67 (dot. twórczości pisarza oraz literatury science fiction i fantasy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
112.książka o twórcy: Krywak Piotr: Fantastyka Lema - droga do "Fiaska". 1994 (Wstęp. - Nieco teorii: problem wyznaczników "science fiction". - Klucz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Louis Jean-Paul: Science-fiction et metaphysique de S.L.. (Esprit (Paryż) s. 46-? [IBZ]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
114.książka: Hrebenda Szymon: Mitologia społeczna w literaturze fantastycznonaukowej. 2000 ([O pojęciu mitu społeczno-politycznego (w nauce, w ideologii) oraz zwi...) szczegóły 
115.książka: Parowski Maciej: Czas fantastyki. 1990 (I. Fantaści nadchodzą! [wstęp]. - II. Parada wydawców [wywiady nt. edy...) szczegóły 
recenzja: Inglot Jacek: Czas Parowskiego. Nowa Fantastyka 1990 nr 2 s. 63  szczegóły 
recenzja: Kitrasiewicz Piotr: Głęboka woda. Po prostu 1990 nr 10 s. 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
116.artykuł: Fulińska Agnieszka: Fantastyczne hybrydy. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 50-55 (nt. twórczości prozatorskiej z pogranicza literatury sceince fiction i...) szczegóły 
117.artykuł: Goimard Jacques: Generacja science fiction. Nowa Fantastyka 1990 nr 3 s. 62-64 (geneza współczesnej fantastyki naukowej, głównie na przykładzie litera...) szczegóły 
118.artykuł: Jęczmyk Lech: Bóg w science fiction. Nowa Fantastyka 1990 nr 6 s. 51  szczegóły 
119.artykuł: Rottensteiner Franz: Science fiction - przypadek trudny, ale nie beznadziejny. Polonistyka 2000 nr 1 s. 15-20 (historia literatury science fiction, cechy i rozwój gatunku, najnowsze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
120.książka: Problemy psychologizmu w literaturach słowiańskich. 1991 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z zagadnień psychologizm...) szczegóły 
recenzja: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 143-146  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
121.impreza: "Wykrakali fantaści" - spotkanie dyskusyjne dotyczące wizjonerstwa w twórczości fantastycznej (2002).  szczegóły 
artykuł: Sciesiński Krzysztof: Krakali fantaści. Nowa Fantastyka 2002 nr 1 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Ćwikiel Agnieszka: Metafora cyborga - ciało przyszłości. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 159-165 (o motywie cyborga m.in. w pismach Donny Haraway i literaturze science ...) szczegóły 
123.artykuł: Jęczmyk Lech: Bóg w science fiction. Nowa Fantastyka 1990 nr 6 s. 51  szczegóły 
124.artykuł: Loska Krzysztof: Człowiek i maszyna, czyli ciało technologiczne w epoce nowych mediów. Kultura Współczesna 2000 nr 1/2 s. 153-158 (dot. m.in literatury cyberpunk i science fiction, m.in.: William Gibso...) szczegóły 
125.artykuł: Pawłowski Tymoteusz: Wojny wśród gwiazd i smoków. Nowa Fantastyka 2002 nr 8 s. 66-67 (dot. motywu wojny w literaturze science fiction i fantasty...) szczegóły 
126.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Chłodne czasy. Nowa Fantastyka 2002 nr 1 s. 77 (nt. środowiska twórców science fiction z punktu widzenia zachowań psyc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
127.artykuł: Świech Andrzej: Tania prawda o cyberpunku. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 56-59 (nt. literatury cyberpunkowej w literaturze amerykańskiej i polskiej, s...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Materska Dominika: Dzieci entropii i marketingu. Nowa Fantastyka 2002 nr 11 s. 65-68 (dot. awangardy fantastycznej w Wielkiej Brytanii lat 60. XX wieku, tzw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Watson Ian
    wywiady (alfabet autorów)
129.wywiad: Świderski Bartek: Piwo to podstawa. Nowa Fantastyka 2002 nr 1 s. 65-67 (m.in. nt twórczości pisarza oraz kondycji literatury science fiction; ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    książki (alfabet autorów)
130.książka: Czaplińska Joanna: Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa. 2001 (Wstęp. * I. Formowanie się konwencji fantastyki naukowej i dystopii: 1...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Goimard Jacques: Generacja science fiction. Nowa Fantastyka 1990 nr 3 s. 62-64 (geneza współczesnej fantastyki naukowej, głównie na przykładzie litera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Świderkówna Anna: Fantastyka teologiczna. Nowa Fantastyka 2002 nr 6 s. 65-67 (wywiad m.in. nt. związków Biblii i science fiction; rozm. Bartek Świde...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Foerster Werner: Gedankenspiel und Parabel (Zur Entwicklung eines Genres in der DDR-Litaratur). Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1988 nr 61 (799) s. 35-49 (nt. opowiadań science fiction lat siedemdziesiątych XX wieku autorów: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Dąbrowski Dariusz: Robotonimy w polskiej i rosyjskiej literaturze fantastycznej. Języki Obce w Szkole 1994 nr 4 s. 291-295  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Strugackijj Arkadijj, Strugackijj Boris *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Dudek Teresa: Struktura powieści awanturniczo-przygodowej w fantastyce naukowej braci Strugackich. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1990 t. 4 s. 81-97  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Ancuta Katarzyna: Brains, minds and printed circuits morning thoughts on memory and contemporary SF films. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1999 nr 1777 s. 163-174  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Omówienia poszczególnych gatunków filmowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Mięsem o ścianę czyli kilka słów o slatterpunku i czym to się je. Fenix 1992 nr 5 s. 140-147 (slatterpunk jako odłam horroru w literaturze i filmie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
138.audycja radiowa: Gospoda pod Gęsim Piórem O literaturze science fiction.  szczegóły 
139.audycja radiowa: Literatura nie-poważna Arkadia w przyszłości - klasyczna science-fiction.  szczegóły