Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Literatury obce - Literatura grecka starożytna
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
2.książka: Reinterpretacje klasyki. 1990 (Krystyna Wilkoszewska, Bogusław Zmudziński: Wstęp. * Interpretacje i r...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Warzecha Julian: Otwartość tekstu biblijnego? Uwagi i refleksje na marginesie książki U. Eco "Dzieło otwarte". x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Pod red. Zbi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Girard Rene: Związki międzyludzkie i religia. Przegląd Polityczny 2003 nr 62/63 wkł. s. 1-8 (dot. mimetycznej teorii ofiary, m.in. nt. naśladowania pragnienia prze...) szczegóły 
5.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 214-221 (nt. teologii feministycznej; omów. zawartości czasopisma: Concilium...) szczegóły 
6.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 254-260 (m. in. nt. teologii feministycznej i ekofeminizmu; omów. zawartości cz...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Korolko Mirosław: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. 1990 (Wprowadzenie. - Podstawowe pojęcia i zasady retoryki. Inwencja. Kompoz...) szczegóły 
9.książka: Świat roślin w języku i kulturze. 2001 ([Zawiera m.in.:] Anna Dąbrowska, Irena Kamińska-Szmaj: Wstęp. - Anna K...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
11.artykuł: Jasińska Katarzyna: Pokora i bezinteresowność w dobrych uczynkach człwieka. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
12.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
13.artykuł: Wierzbicka Anna: Jak interpretować ewangelię? Semantyka metafory i przypowieści. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Danielewicz Jerzy: Miary wierszowe greckiej liryki. Problemy opisu i interpretacji. 1994  szczegóły 
15.książka: Danielewicz Jerzy: [Miary wierszowe greckiej liryki. Problemy opisu i interpretacji] The metres of Greek lyric poetry. Problems of notation and interpretation. 1996  szczegóły 
16.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Komornicka Anna Maria: Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Eos 1989 t. 77 s. 338-344  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Filomata 1992 nr 407 s. 75-84  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokalipsa
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Świderkówna Anna: "Przyjdę niebawem" (Wezwanie do nadziei). Znak 1999 nr 12 s. 33-50 (geneza i budowa utworu; również o wyznacznikach gatunkowych pism apoka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Apokryf
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Starowieyski Marek: Apokryfy jako utwory apologetyczne. Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. 357-365  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Autobiografizm - przemiany, formy, znaczenia. 2001 (Hanna Gosk: Słowo wstępu. - Edward Kasperski: Autobiografia. Sytuacja ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Bartol Krystyna: Greek elegy and iambus. Studies in ancient literary sources. 1993  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epigramat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Danielewicz Jerzy: Grecki epigram żałobny. x 1996 ([W ks. zb.:] Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Polaszek Edmund: Realizm i fantastyka w starożytnej powieści greckiej. 1998 (Wstęp. * 1. Pojęcie realizmu i fantastyki w starożytności. 2. Realizm ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Romans
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Polaszek Edmund: Filozoficzna i literacka geneza motywu miłości w antycznym romansie greckim. 2002 (Wstęp. I. Problem miłości w ujęciu starożytnych filozofów i moralistów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Satyra
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Korus Kazimierz: Die griechische Satire die theoretischen Grundlagen und ihre Anwendung auf Homers Epik. 1991 (Forschungsstand. Chatakter und Ziel der Arbeit. - Auf der Suche nach e...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Tragedia
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Kitto H.D.F.: Tragedia grecka. Studium literackie. 1997 (Przedmowa. - Nota do trzeciego wydania. Rozdz. I. Tragedia liryczna. 1...) szczegóły 
recenzja: G.K.: Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 3 s. 159 (nota...) szczegóły 
27.książka: Romilly Jacqueline de: Tragedia grecka. 1994 (Tragedia i Grecy (Wprowadzenie). I. Rodzaj tragiczny: Geneza tragedii....) szczegóły 
recenzja: Głos Bożena: Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 139-141  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Krzysztof: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Więź 1994 nr 10 s. 252-253  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Szał dionizyjski i jasność apollińska. Trybuna 1994 nr 71 s. 23  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Dworacki Sylwester: Tragedia historyczna w starożytnej Grecji. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
29.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2002 t. 89 z.2 s. 375-378 (rec. książki: Rush Rehm: The Play of Space. Spatial Transformation in ...) szczegóły 
30.artykuł: Lewandowicz Janusz: Tragedia grecka jako dzieło religijne. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 31-48  szczegóły 
31.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Doświadczanie historii. Eseje Jana Kotta o tragedii antycznej. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 91-107 (dot. książki: Jan Kott: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. Kr...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Zaborowski Robert: Świat uczuć we fragmentach Ksenofanesa z Kolofon i Heraklita z Efezu. 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Bettelheim Bruno: Inne spojrzenie na Edypa. Twórczość 1991 nr 6 s. 92-98 (analiza psychologiczna postaci Edypa w odniesieniu do kompleksu Edypa ...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Między przekładem biblijnym a rodzimą teologią. Wybrane problemy przekładów biblijnych. 2003 ([Zawiera m.in.:] Nina Pawlak: Kryteria doskonalenia przekładu. Co znac...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 135 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Banak Jerzy, Jańczuk Leszek: O ekumenicznym tłumaczeniu Nowego Testamentu. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 69-90 (dot. przekładu na język polski...) szczegóły 
37.artykuł: Kiedzik Mirosław: Przekład Nowego Testamentu polskiej Biblii ekumenicznej - ważniejsze założenia, trudności, zmiany. x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
38.artykuł: Moszyński Leszek: Przed chrystianizacją Polski (Narodziny słowiańskiej terminologii chrześcijańskiej i najstarszy przekład Biblii). Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 54-72  szczegóły 
39.artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Kulturowe uwarunkowania przekładu biblijnego. Stylistyka 2002 nr 11 s. 445-458 (dot. przekładów różnych zdań z Nowego Testamentu na różne języki...) szczegóły 
40.artykuł: Warzecha Julian: Niektóre Dylemanty w przekładania Biblii. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Bettini Maurizio: Miłość do posągów. Kresy 1997 nr 30 s. 5-13 (esej nt. przedstawień miłości człowieka do posągu w literaturze grecki...) szczegóły 
42.artykuł: Gorzkowski Albert: "Ut pictura verba..." Zagadnienia unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 37-59  szczegóły 
43.artykuł: Lisecki Wiesław: Logos - rhytmos - harmonia. Krótka opowieść o długich uszach. Monochord 1993 t. 1 s. 13-16 (grecka poezja liryczna jako połączenie słowa i muzyki...) szczegóły 
44.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
45.artykuł: Szubert-Olszewska Alicja: Dwie wizje Apokalipsy. Powściągliwość i Praca 2003 nr 11 s. 24 (ilustracje Jana Lebensteina i Hanny Haskiej do Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
46.artykuł: Tokarczyk Alicja: Refleksja muzyczna w starożytnej Grecji. Meander 1989 nr 7/12 s. 353-359  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Bednarczyk Andrzej: Medycyna i filozofia w starożytności. 1999 ([Nt. przemian w medycynie pod wpływem różnych systemów filozoficznych:...) szczegóły 
48.książka: Kawka Franciszek: Odkrycie i złamanie szyfru Biblii. Tajemnice języka liczb Jezusa w Ewangelii i Apokalipsie św. Jana. 2000  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Borowska Ewa: Synowie Heraklesa. Sztuka i Filozofia 2000 [nr] 18 s. 157-163 (losy bohaterów mitologii greckiej jako źródło inspiracji w filozofii i...) szczegóły 
50.artykuł: Jocz Artur: Mitologia a filozofia, czyli o duchowości starożytnych Greków. Polonistyka 1997 nr 2 s. 82-85  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Bartol Krystyna: Rola tekstu pisanego wobec tradycji oralnych greckiej liryki w epoce archaicznej. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 7-13  szczegóły 
52.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
53.artykuł: Zbroja Bogdan: Komputerowa analiza hipotezy Marie-Emile Boismarda dotyczącej Apokalipsy św. Jana. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 117-136 (skrót pracy licencjackiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Kubiak Zygmunt: Uśmiech Kore. 2000 ([Tom obejmuje szkice pośw. m.in. literaturze polskiej i obcej; zawiera...) szczegóły 
recenzja: Bielak Agnieszka: Kulturowe perygrynacje w poszukiwaniu prawdy. Ethos 2001 nr 4 s. 308-314  szczegóły 
recenzja: Dorosz Krzysztof: Światło nad bólem. Więź 2001 nr 9 s. 168-177  szczegóły 
recenzja: Nowosielski Kazimierz: O mądrej służebności piękna. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 48 s. 162 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 117 (dot. koment. Juliana Krzyżanowskiego do wydania "Dzieł polskich" Jana ...) szczegóły 
polemika: Kubiak Zygmunt: Błędne sprostowanie. Tygodnik Powszechny 2001 nr 29 s. 4 (sprost., podp. Redakcja "TP", nr 30 s. 5...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Kochanowski i Krzyżanowski. Tygodnik Powszechny 2001 nr 32 s. 15 (list do red....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Belcarzowa Elżbieta: W poszukiwaniu staropolskiego przekładu Nowego Testamentu. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 7-26 (omówienie XV-wiecznej spuścizny przekładowej z zakresu Nowego Testamen...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Frick David A.: Polish sacred philology in the Reformation and the Counter-Reformation. Chapters in the history of the controversies (1551-1632). 1989 (Preface. Introduction. The New Testament of Stanisław Murzynowski (155...) szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Ricerche Slavistiche 1990 t. 36 (1989) s. 360-362  szczegóły 
recenzja: Ligota C.R.: The Slavonic and East European Review 1991 t. 69 nr 3 s. 550-552  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 nr 35 s. 182-184  szczegóły 
recenzja: Segel Harold B.: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 4 s. 568-570  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
57.książka: Autobiografizm - przemiany, formy, znaczenia. 2001 (Hanna Gosk: Słowo wstępu. - Edward Kasperski: Autobiografia. Sytuacja ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Mit - człowiek - literatura. Praca zbiorowa. 1992 ([Szkice nt. recepcji mitów greckich w literaturze polskiej i powszechn...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Dziewięć mitów żywych. Rzeczpospolita 1992 nr 188 s. 4  szczegóły 
recenzja: M.K.: Mit, człowiek, literatura. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 5 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wapiennik-Kossowicz Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 581-582  szczegóły 
59.książka: Mitzner Piotr: Kto gra "Antygonę"? O tragicznych przyczynach i skutkach. ([Szkice nt. sporu tragicznego i jego przejawów w polskim teatrze, hist...) szczegóły 
recenzja: G.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Grzegorczyk Ewa: Polinejkes i krasnoludki. Topos 2003 nr 6 s. 224-225 (nota o autorce recenzji, s. 252...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Naprzód czy w głąb?. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 141-148  szczegóły 
recenzja: Kutz Kazimierz: "Kto gra >>Antygonę<. Plus Minus 2003 nr 6 s. A13  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: "Antygona" a sprawa polska. Polonistyka 2003 nr 9 s. 565-567 (z not. biogr. autorki artykułu...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tragiczność i lekkośc bytu. Arkusz 2003 nr 5 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Galimatias. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Gdzie jest Maria. Wysokie Obcasy 2003 nr 51 s. 18-24, 26, 28 (postać Marii matki Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce m.in.: Andr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
61.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
62.książka: Świat roślin w języku i kulturze. 2001 ([Zawiera m.in.:] Anna Dąbrowska, Irena Kamińska-Szmaj: Wstęp. - Anna K...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pojedynek (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Jarosławski Krzysztof: Od procy do rewolweru. Tygodnik Solidarność 2001 nr 33 s. 12-13 (m.in. w twórczości pisarzy: Franciszek Bohomolec, Giovanni Giacomo Cas...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
64.książka: Mitzner Piotr: Kto gra "Antygonę"? O tragicznych przyczynach i skutkach. ([Szkice nt. sporu tragicznego i jego przejawów w polskim teatrze, hist...) szczegóły 
recenzja: G.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Grzegorczyk Ewa: Polinejkes i krasnoludki. Topos 2003 nr 6 s. 224-225 (nota o autorce recenzji, s. 252...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Naprzód czy w głąb?. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 141-148  szczegóły 
recenzja: Kutz Kazimierz: "Kto gra >>Antygonę<. Plus Minus 2003 nr 6 s. A13  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: "Antygona" a sprawa polska. Polonistyka 2003 nr 9 s. 565-567 (z not. biogr. autorki artykułu...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tragiczność i lekkośc bytu. Arkusz 2003 nr 5 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Galimatias. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Neuhaus Richard John: Nie sądźcie. W drodze 2001 nr 4 s. 18-27 (dot. m.in. interpretacji postaci tzw. "dobrego łotra" w Ewangelii i sz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Kloska Antoni: Chrystus kerygmatu a Jezus historii w debatach II połowy XX wieku. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2001 nr 6 s. 29-48 (także nt. zainteresowania problemem Jezusa historycznego w epokach wcz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żywioły - ogień, powietrze, woda, ziemia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Zbroja Bogdan: "Dym" w Apokalipsie. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 349-364  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Posiedzenia Komisji Filologii Klasycznej przy Wydziale I. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 65 (2001) s. 86-107 (m.in. nt. literatury łacińskiej i greckiej...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Gorzkowski Albert: O tragedii greckiej - tragicznie, czyli jak o antyku pisać nie wolno. Refleksje filologiczne i metodologiczne. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 125-135 (nt. błędów i uproszczeń w nauczaniu o tragedii greckiej w szkole średn...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
71.książka: Dobrowolska Ewa: Mitologia. 1991  szczegóły 
72.książka: Linke Waldemar: Apokalipsa - fresk czy poemat? O czytaniu Apokalipsy jako tekstu poetyckiego. 1997 (Słowo wstępne. * 1. Historia i kontekst kulturowy. 2. Gatunek i/a perc...) szczegóły 
73.książka: Solecki Wiesław: Biblia - Nowy Testament. 1991  szczegóły 
74.książka: Solecki Wiesław: Sofokles "Antygona". 1990  szczegóły 
75.książka: Solecki Wiesław: Sofokles "Antygona". 1992  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
76.książka: Anakreont i anakreontyki. 1987  szczegóły 
77.książka: Bufetiada. 1995 ([Utwory o tematyce biesiadnej, gł. z kręgu towarzyskiego Juliana Tuwim...) szczegóły 
78.książka: Dziękczynienie za plony - dożynki. Materiały pomocnicze. 1996 (Roman Andrzejewski: Przedmowa. - Od wydawnictwa [wstęp]. - [M. in. wie...) szczegóły 
79.książka: Mity greckie dla dzieci i młodzieży. 1991 (T. 1, 1991, 49 s. Maria Ganaciu, Wasa Ksanthaki, Stanisław Srokowski. ...) szczegóły 
80.książka: Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu. 1997 ([Utwory dramatyczne aut.:] Jan Bielski: Ćwiczenia krasomowsko-prawnego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Kaszuby (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
81.książka: Kaszebsko Biblejo. Nowi Testament - IV Ewanjelje. 1992  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Biblia po kaszubsku. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 46  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Ewangelie po kaszubsku. Pomerania 1993 nr 2 s. 30-34  szczegóły 
polemika: Jabłoński Artur, Pryczkowski Eugeniusz: Gorzko wobec recenzji prof. Brezy. Pomerania 1993 nr 7/8 s. 47-49  szczegóły 
polemika: Jeliński Marian: Recenzent nie szczędził krytycznych uwag. Pomerania 1993 nr 7/8 s. 49  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Język przekładu Ewangelii na kaszubski ks. Franciszka Gruczy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 301-324  szczegóły 
recenzja: Szultka Zygmunt: Kaszebsko Biblejo - IV ewanjelje. Pomerania 1992 nr 9 s. 36  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Oczekuję dowodów. Pomerania 2001 nr 2 s. 4-6 (dot. recepcji i kontrowersji wokół przekładu, ew. potrzeby wznowienia...) szczegóły 
recenzja: Hinze Friedhelm: Zur neuen Uebersetzung der vier Evangelien ins Kaschubische. Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 3 s. 401-403  szczegóły 
recenzja: Szultka Zygmunt: Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 2 (1992) s. 211-213  szczegóły 
recenzja: Ciemiński Ryszard: Pomerania 1992 nr 6 s. 4-6 (sylwetka tłumacza Biblii - Franciszka Gruczy...) szczegóły 
polemika: Breza Edward: Opinii o przekładzie Ewangelii na kaszubski odwołać ani zmienić nie mogę (Odpowiedź panom Eugeniuszowi Pryczkowskiemu, Arturowi Jabłońskiemu i dr. Marianowi Jelińskiemu). Pomerania 1993 nr 10 s. 27-30  szczegóły 
polemika: Majewicz Alfred F.: Kaszubska Biblia. Pomerania 1993 nr 11 s. 31  szczegóły 
polemika: Treder Jerzy: O słowniczku i uwagach, o wymowie i pisowni w tłumaczeniu Ewangelii ks. F. Gruczy. Pomerania 1993 nr 11 s. 32  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Garbaczowa Maria, Krzysztofik Małgorzata: [Osiemnastowieczna] XVIII-wieczna trawestacja "Ewangelii" przeciwko królowi Leszczyńskiemu. Studia Kieleckie. Seria Filologiczna = Kielce Studies. Philological Series 2001 nr 3 s. 31-35 (omówienie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brandstaetter Roman
    proza (alfabet tytułów)
83.proza: Brandstaetter Roman: Ewangelia wg św. Mateusza [fragm.:] Osiem Błogosławieństw. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 3 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chadzinikolau Nikos
    książki twórcy (alfabet tytułów)
84.książka twórcy: Chadzinikolau Nikos: Mity greckie. 1991 (Od autora. - Bogowie i ludzie. Perseusz i Meduza. Wyprawa Argonautów. ...) szczegóły 
  Ciechanowicz Jerzy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
85.książka twórcy: Ciechanowicz Jerzy: Cień Minotaura. [Eseje]. 1996  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Kontrapunkt 1996 nr 7 s. 4  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Świat Greków. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 53-54  szczegóły 
recenzja: Szczerkowska Hanna: Antyczna wioska globalna. Plus Minus 1996 nr 37 (z 14/15 IX) s. 19  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kakowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Gajownik Michał: Abp Aleksander Kakowski wobec niepodległości Polski (1914-1918). x 2000 ([w ks. zb.:] Służcie Panu z weselem. Księga jubileuszowa ku czci kard....) szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
    proza (alfabet tytułów)
87.proza: Kubiak Zygmunt: Mitologia grecka. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 119-123 (esej o antropocentryzmie tradycji greckiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczuk Aleksander: Pan Tadeusz, Pan Odyseusz. Polityka 2000 nr 40 s. 82-85 (porównanie poematu z "Odyseją" Homera w warstwie obyczajowej środowisk...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naganowski Egon
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korczak Jerzy: Wędrówka w przeszłość. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 9  szczegóły 
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Chitimia Ion C.: Gh. Asachi si Adam Naruszewicz in intilnirea lor ou Anacreon. Romanoslavica 1990 t. 28 s. 5-10 (porównanie przekładów wiersza Anakreona "Kupidyn zraniony" w tłumaczen...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schroeder Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Schroeder Danuta: Czy mógłby się pojawić współczesny Sokrates?. Alter Ego [Warszawa] 2003 nr 4 s. 59-64 (esej...) szczegóły 
  Sławińska Irena
    wywiady (alfabet autorów)
92.wywiad: Wierzbicki Alfred M.: Uniwersytet jest wspólnotą związaną wyższym celem. O początkach pracy na KUL-u z Profesor Ireną Sławińską rozmawia ks. Alfred M. Wierzbicki. x 2001 ([w ks. zb.:] Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci ksi...) szczegóły 
  Srebrny Stefan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
93.książka o twórcy: Golik-Szarawarska Grażyna: Stefan Srebrny. Badacz i krytyk teatru. 1991 (Uwagi wstępne. I: Kultura - tradycja- teatr [myśl teatralna S. Srebrne...) szczegóły 
  Szymański Mikołaj
    proza (alfabet tytułów)
94.proza: Szymański Mikołaj: Między nami erudytami. Gazeta. Magazyn 1999 nr 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 29, 32, 34, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52 (cykl fel. poświęconych literaturze i kulturze, głównie starożytnej...) szczegóły 
95.proza: Szymański Mikołaj: Między nami erudytami. Gazeta. Magazyn 1998 nr 23-25, 27, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (cykl fel. poświęconych m.in. literaturze antycznej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świderkówna Anna
    wywiady (alfabet autorów)
96.wywiad: Ciechanowicz Jerzy: W świecie greckich papirusów. Wiedza i Życie 1993 nr 1 s. 43-45 (nt. papirologii i jej zakresu badań; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Teodoryk z Opola *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Markowski Mieczysław: Filozoficzne poglądy Teodoryka z Opola. Studia Mediewistyczne 1992 t. 28 s. 27-53 (polskiego komentatora "De anima" Arystotelesa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wittlin Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
98.książka twórcy: Wittlin Józef: Pisma pośmiertne i inne eseje. 1991 ([Zawiera szkice zawarte w tomie "Orfeusz w piekle XX wieku", Paryż 196...) szczegóły 
  Wujek Jakub
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bieńkowska Danuta: Rola glos marginalnych w przekładzie Biblii J.J. Wujka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 21-29  szczegóły 
artykuł: Frick David A.: Anglo-Polonica. The Rheims New Testament of 1582 and the making of the Polish catholic bible. The Polish Review 1991 t. 36 nr 1 s. 47-67 (dot. przekładu Nowego Testamentu dokonanego przez Jakuba Wujka: Nowy T...) szczegóły 
artykuł: Wcisło Zofia: Nowy Testament w przekładzie Jakuba Wujka w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Kronika Rzymska 1990 nr 82 s. 13-14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
100.książka: Berschin Walter: Grecko-łacińskie średniowiecze. Od Hieronima do Mikołaja z Kuzy. 2003 ([Historia literatury łacińskiego średniowiecza z perspektywy oddziaływ...) szczegóły 
101.książka: Brumlik Micha: Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka. 1999 (Uwagi wstępne. Wprowadzenie * I. Geneza. Rozdz. 1. Herezje żydowskie [...) szczegóły 
recenzja: Bąk Marcin: Gnostyckie korzenie antysemityzmu. Fronda 2001 nr 25/26 s. 287-297  szczegóły 
recenzja: (MC): Wprost 1999 nr 4 s. 89  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Ars Regia 2000 r. 7/8 nr 13/14 (1998/1999) s. 288  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nienawistnik o gnostykach. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Bezdomny duch. Aneks Trybuny 1999 nr 40 s. 1, 5  szczegóły 
102.książka: Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w.. 1988 ([Zawiera m.in. rozprawy:] Franciszek Drączkowski: Chrześcijanie wobec ...) szczegóły 
recenzja: Siwiński Waldemar: Chrześcijaństwo a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim w III i IV wieku. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
103.książka: Ciechanowicz Jerzy: Medea i czereśnie. Rozmowy o starożytności. 1994 ([Zawiera teksty rozmów Jerzego Ciechanowicza a naukowcami:] Maciej Pop...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Rozmowy o śródziemnomorzu. Tygodnik Powszechny 1994 nr 10 s. 11  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Starożytność źle obecna. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Starożytność ponownie odkryta. Rzeczpospolita 1994 nr 156 s. 4  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Dziedzictwo starożytności. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Antyk w kuchni. Mówią Wieki 1994 nr 9 s. 53  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Autorytet starożytności. Życie Warszawy 1994 nr 55 dod. s. 5  szczegóły 
104.książka: Desprez Vincent: Początki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego (431). T. 1. 1999 ([Zawiera rozdziały:] 1. Poprzednicy monastycyzmu chrześcijańskiego: St...) szczegóły 
recenzja: Figiel Józef: Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 548-554  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 80-81  szczegóły 
105.książka: Dominas Konrad: Podsądni świata. Sokrates, Cyceron, Chrystus. 2003 ([Procesy Sokratesa, Cycerona i Jezusa Chrystusa w świetle faktów histo...) szczegóły 
106.książka: Kostuch Lucyna: Wyobrażenia androginiczne w wierzeniach przedchrześcijańskich kręgu śródziemnomorskiego. 2003 ([Dot. m.in. tego problemu w literaturze starożytnej greckiej, rzymskie...) szczegóły 
107.książka: Kubiak Zygmunt: Uśmiech Kore. 2000 ([Tom obejmuje szkice pośw. m.in. literaturze polskiej i obcej; zawiera...) szczegóły 
recenzja: Bielak Agnieszka: Kulturowe perygrynacje w poszukiwaniu prawdy. Ethos 2001 nr 4 s. 308-314  szczegóły 
recenzja: Dorosz Krzysztof: Światło nad bólem. Więź 2001 nr 9 s. 168-177  szczegóły 
recenzja: Nowosielski Kazimierz: O mądrej służebności piękna. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 48 s. 162 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 117 (dot. koment. Juliana Krzyżanowskiego do wydania "Dzieł polskich" Jana ...) szczegóły 
polemika: Kubiak Zygmunt: Błędne sprostowanie. Tygodnik Powszechny 2001 nr 29 s. 4 (sprost., podp. Redakcja "TP", nr 30 s. 5...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Kochanowski i Krzyżanowski. Tygodnik Powszechny 2001 nr 32 s. 15 (list do red....) szczegóły 
108.książka: Liryka starożytna. Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej, Karpacz 9-11 marca 1984. 1990 ([Zawiera materiały z sesji:] Sylwester Dworacki: Arion - testimonia i ...) szczegóły 
109.książka: Mirewicz Jerzy: Współtwórcy Europy. 2003 ([Dotyczy m.in. aut.:] św. Justyn, św. Ireneusz, św. Antoni, św. Bazyli...) szczegóły 
110.książka: Pietras Henryk: By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła. 1991 (Wprowadzenie. Rozdział wstępny. 1. Ojcowie Apostolscy. 2. Pierwsi apol...) szczegóły 
111.książka: Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi do metafizyki. 1996 (Część pierwsza. Platońska tradycja filozoficzna (Pojęcia lub relacje p...) szczegóły 
112.książka: Podsądni świata. Sokrates, Cyceron, Chrystus. 2003 ([Procesy Sokratesa, Cycerona i Jezusa Chrystusa w świetle faktów histo...) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Edward Iwo: Giovanniego Reale spojrzenie na rozwój myśli filozoficznej starożytności. Summarium 2003 r. 30/31 (2001/2002) s. 87-99 (dot. wszystkich tomów...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
114.impreza: Fragmentsammlungen philosophischer Texte der Antike. Probleme und Methoden - międzynarodowe seminarium (1996).  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Międzynarodowe seminarium poświęcone fragmentom filozofów greckich (Ascona 22-27 IX 1996). Meander 1998 nr 1 s. 103-112 (omówienie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Bogdan Piotr: Teksty klasyczne źródłem zasobów leksyki specjalistycznej subjęzyka medycyny. Linguodidactica 2002 t. 6 s. 41-46 (na podstawie starożytnych tekstów poświęconych medycynie: arabskich, g...) szczegóły 
116.artykuł: Częsz Bogdan: Duch Święty i Eucharystia w świetle teologii patrystycznej. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 51-61 (dot. m.in. pism Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma, Efrema Syryj...) szczegóły 
117.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Chrześcijaństwo wobec filozofii poszukującej Boga. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
118.artykuł: Domański Juliusz: Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego i ich następstwa w kulturze chrześcijańskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
119.artykuł: Domański Juliusz: Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. Próba opisu i klasyfikacji. Idea 1992 t. 5 s. 7-27  szczegóły 
120.artykuł: Kirillov Andrejj A.: K nachalam vizantijjskojj filosofii - dve tendencii odnogo processa. Sofia 2002 nr 2 s. 18-30 (nt. wczesnej filozofii bizantyńskiej opartej na neoplatonizmie i nowej...) szczegóły 
121.artykuł: Leśny Jan: Studia Źródłoznawcze 1990 t. 31 s. 68-69 ([rec. ks.:] Wolfgang Buchwald, Herman Hohlweg, Otto Prinz: Rechnik grc...) szczegóły 
122.artykuł: Pietrasiński Zbigniew: Na tropach sztuki życia. Jak żyć. Wiedza i Życie 1992 nr 5 s. 33-38 (m.in. na podstawie Biblii oraz pism filozofów i poetów antycznych, sze...) szczegóły 
123.artykuł: Pietras Leander Tadeusz: Duchowni patrologowie słowaccy. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 679-693 (rec. ks.: Słownik słowackich osobistości kapłańskich. Bratislava 2000;...) szczegóły 
124.artykuł: Popko Łukasz: Pomiędzy studium a schole. Teofil 2002 nr 2 s. 106-115 (dot. m.in. koncepcji nauki w pismach autorów starożytnych i średniowie...) szczegóły 
125.artykuł: Winiarczyk Marek: Euhemeryzm w świecie antycznym. Meander 2003 nr 3/4 s. 281-303 (recepcja "Hiera Anagraphe" ("Świętej Historii") Euhemera w dziełach au...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
126.recenzja: ck: Rzecz o literaturze antycznej. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 9 VII s. 11  szczegóły 
127.recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Płacz Andromachy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 22 s. 13  szczegóły 
128.recenzja: Goźliński Paweł: Kraina mitu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 110 s. 14 (z fot. Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
129.recenzja: Grabowski Artur: Jaka korzyść z tej zdrady?. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 373-399  szczegóły 
130.recenzja: Kalinowski Grzegorz: Słowo jak kamień. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 4 s. 189-192  szczegóły 
131.recenzja: Komornicka Anna M.: Piękno antyku. Znak 2000 nr 7 s. 126-133  szczegóły 
132.artykuł: Kubiak Zygmunt: Do czego nam dziś potrzebna ta literatura?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 7 s. 1, 9 (koment. do książki...) szczegóły 
133.recenzja: Lisicki Paweł: Wędrówka duszy wśród arcydzieł. Plus Minus 2000 nr 8 s. D6  szczegóły 
134.recenzja: Ładyka Jerzy: Świat antyku według Zygmunta Kubiaka. Res Humana 1999 nr 6 s. 15-18  szczegóły 
135.recenzja: Masłoń Krzysztof: W świecie arcydzieł. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
136.recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 9 s. 60-61 (nota...) szczegóły 
137.recenzja: Sochoń Jan: Dusza wśród arcydzieł.... Nowe Książki 1999 nr 11 s. 33-34 (z fot. Z. Kubiaka...) szczegóły 
138.recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Klasyka i herezje. Twórczość 1999 nr 11 s. 131-134  szczegóły 
139.recenzja: Szymański Mikołaj: W czasie lecz poza czasem. Odra 1999 nr 11 s. 109-110  szczegóły 
140.recenzja: Trzcionkowski Lech: Vade-mecum. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
141.sprostowanie: Twórczość 2000 nr 2 s. 172  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Pietras Leander Tadeusz: Duchowni patrologowie słowaccy. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 679-693 (rec. ks.: Słownik słowackich osobistości kapłańskich. Bratislava 2000;...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
143.książka: Calasso Roberto: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. 1995 ([Mitologia grecka ukazana jako połączenie świata bogów i ludzi ze wszy...) szczegóły 
recenzja: Brodski Josif: Bogowie wmieszani w tłum. Plus Minus 1995 nr 42 s. 14 (nt. ks. Roberta Calasso "Zaślubiny Kadmosa z Harmonią"; tekst wygł. we...) szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Nowości Wydawnictwa "Znak". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 183 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Lekcja mitu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 48 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Bogowie zeszli do ludzi. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Plata Tomasz: Spotkanie z bogami. Gazeta Wyborcza 1995 nr 297 s. 15  szczegóły 
recenzja: Porębski Mieczysław: "Te rzeczy nigdy sie nie zdarzyły, ale są zawsze". Tygodnik Powszechny 1996 nr 36 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Zeus w autobusie. Ex Libris 1996 nr 99 s. 2-3  szczegóły 
144.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
145.książka: Kerenyi Karl: Hermes przewodnik dusz. Mitologem źródła życia mężczyzny. 1993 (I. Hermes tradycji klasycznej: 1. Wątpliwe aspekty wyobrażenia "Hermes...) szczegóły 
146.książka: Kostuch Lucyna: Wyobrażenia androginiczne w wierzeniach przedchrześcijańskich kręgu śródziemnomorskiego. 2003 ([Dot. m.in. tego problemu w literaturze starożytnej greckiej, rzymskie...) szczegóły 
147.książka: Mit - człowiek - literatura. Praca zbiorowa. 1992 ([Szkice nt. recepcji mitów greckich w literaturze polskiej i powszechn...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Dziewięć mitów żywych. Rzeczpospolita 1992 nr 188 s. 4  szczegóły 
recenzja: M.K.: Mit, człowiek, literatura. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 5 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wapiennik-Kossowicz Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 581-582  szczegóły 
148.książka: Smolikowski Paweł: Bóg w historji. 1995  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Bóg w historii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 81 s. 19  szczegóły 
149.książka: Wilowski Włodzimierz: Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu. 2000 (Przedmowa. Wstęp. - Część Pierwsza: I. Zachodnie wzorce myślenia o życ...) szczegóły 
150.książka: Wymiary śmierci. 2002 ([Zbiór rozpraw tanatologicznych - poświęconych śmierci - autorstwa fra...) szczegóły 
recenzja: Passer Łucja: Mane, thekel, fares. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Mistrzyni z Francji. Tygodnik Powszechny 2003 nr 7 s. 16  szczegóły 
151.książka: Zagożdżon Joanna: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. 2002 (Wstęp. - 1. Figury snów w literaturze antycznej. 2. Antyczne teorie i ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowy obraz chleba w "Biblii" i przysłowiach. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 153-163  szczegóły 
153.artykuł: Jarosławski Krzysztof: Od procy do rewolweru. Tygodnik Solidarność 2001 nr 33 s. 12-13 (m.in. w twórczości pisarzy: Franciszek Bohomolec, Giovanni Giacomo Cas...) szczegóły 
154.artykuł: Jaroszyński Piotr: Piękno doskonalące człowieka. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 37-42 (szerzej o teoriach piękna w literaturze starożytnej Grecji...) szczegóły 
155.artykuł: Leśniak Sławomir: Physiognomie als Wissensform. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 447-457 (dot. fizjognomiki m.in. w wersjach Arystotelesa i Goethego...) szczegóły 
156.artykuł: Madeyska Ewa: Zbudź się, o śpiący. W drodze 2000 nr 8 s. 59-66 (o motywach snu i śnienia w Starym i Nowym Testamencie oraz w mitach gr...) szczegóły 
157.artykuł: Majkrzak Henryk: Starość człowieka jako problem filozoficzny w myśli klasycznej. Człowiek w Kulturze 2002 t. 14 s. 199-209  szczegóły 
158.artykuł: Makarewicz Stanisław: Fresk Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Zeszyty Sandomierskie 1999 nr 9 s. 44-50 (obszernie nt. tekstów hagiograficznych poświęconych okolicznościom śmi...) szczegóły 
159.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
160.artykuł: Okopień Krzysztof: Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 151-164 (dot. różnych interpretacji postaci Dionizosa, szerzej o lit. antycznej...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (uzupełnienie brakującej części przypisu...) szczegóły 
161.artykuł: Popko Łukasz: Pomiędzy studium a schole. Teofil 2002 nr 2 s. 106-115 (dot. m.in. koncepcji nauki w pismach autorów starożytnych i średniowie...) szczegóły 
162.artykuł: Roscher Wolfgang: Sich-Fuehren-Lassen als Verfuehrt- und Gefuehrtwerden. Himmlische Fingerzeige und menschliches Entscheiden wie Vertrauen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 71-74 (esej nt. m.in. znaczenia motywu podążania za palcem bożym w "Odysei" H...) szczegóły 
163.artykuł: Sikora Adam: Wobec zła. Mówią Wieki 2003 nr 6 s. 13-19 (nt. zła i cierpienia w Starym oraz Nowym Testamencie, a także nt. teod...) szczegóły 
164.artykuł: Skiba Robert: Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła. Didaskalos 2000 nr 3 s. 7-24 (m. in. w Nowym Testamencie, Didache, Didaskaliach Apostolskich, Acta m...) szczegóły 
165.artykuł: Winniczuk Lidia: Kobiety w komediach greckich i rzymskich. 1. Kobiety w komediach Arystofanesa (II). Meander 1991 nr 5/6 s. 175-200  szczegóły 
166.artykuł: Winniczuk Lidia: Kobiety w komediach greckich i rzymskich. 1. Kobiety w komediach Arystofanesa. Meander 1991 nr 3/4 s. 87-112  szczegóły 
167.artykuł: Żurek Antoni: Prawo duszpasterzy do "życia z Ewangelii" w świetle tradycji patrystycznej. Tarnowskie Studia Teologiczne 2002 t. 21 z.1/2 s. 97-112 (m.in. w Didache, a także w dziełach następujących twórców: święty Augu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 173-177 ([rec. ks.:] Watther Ludwig: Hellas in Deutschland. Darstellungen der G...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
169.książka: Maryja w tajemnicy Chrystusa. Praca zbiorowa. 1997 ([Dedykacja:] Cyrylowi z Aleksandrii, Nestoriuszowi z Konstantynopola, ...) szczegóły 
170.książka: Muza chrześcijańska. T. 3: Poezja grecka od II do XV wieku. 1995 ([Zawiera wiersze anonimowe:] 1. Didache [fragm.:] Modlitwy eucharystyc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
171.artykuł: Kuś Aleksander: Znaczenie poezji i poety w filozoficznej myśli islamu. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 91-113 (nt. związków filozofii i literatury w myśli islamu w kontekście pojęci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura aramejska / Historia literatury (aramejska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Czerski Janusz: Wpływ języka hebrajskiego i aramejskiego na nowotestamentalną grekę. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 335-341  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Wittgenstein Ludwig
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Kubok Dariusz: Parmenides a Wittgenstein. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2001 t. 19 (2005) s. 69-82  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika apokryfów: Apokryfy irlandzkie. Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 219-223 ([rec. ks.:] Irish Biblical Apocrypha. Selected textes in translation. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
175.artykuł: Kujawińska-Courtney Krystyna: Classical sources of the concept of female character's in Shakespeare's works. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 173-184  szczegóły 
176.artykuł: Zuba Elżbieta: Solon, Shakespeare i siedem. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2001 t. 2 z. 1 s. 32-33 (m.in. nt. motywu liczby 7 w twórczości Wiliama Shakespeare'a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura egipska starożytna / Historia literatury (egipska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
177.książka: Łukaszewicz Adam: Świat papirusów. 2001 (Przedmowa. I. Z papirusem przez tysiąclecia. 1. Kraina papirusu, czyli...) szczegóły 
recenzja: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Suski Robert: Dary papirusów. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 61  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Papirologia. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 22-23  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Górniak Anna: Aretalogie bogini Izydy. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 3-25 (nt. zachowanych tekstów aretologicznych - opowiadań o niezwykłej mocy ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura etiopska / Hasła szczegółowe (etiopska) / Utwory anonimowe (etiopska)
    artykuły (alfabet tytułów)
179.artykuł: Witakowski Witold: Etiopskie apokryficzne "Akta Apostołów". Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 153-166 (z tekstami apokryfów; z języka etiopskiego tłumaczył Witold Witakowski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Utwory anonimowe (francuska)
    artykuły (alfabet tytułów)
180.artykuł: Łaszkiewicz Hubert: Legenda o pochodzeniu drzewa Krzyża Świętego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 21-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Derrida Jacques
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bromboszcz Roman: Miejsce Jacquesa Derridy. Principia 2001 nr 29 s. 213-218  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
    książki (alfabet autorów)
182.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
183.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 3: Pisarze VII-X wieku. 1995 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) z pism autorów...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 243 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 238 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
184.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 4: Pisarze z VIII-XII wieku. 1997 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) ze źródeł anon...) szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Lech A.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 566-567  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Brzóstkowska Alina: Eos 1989 t. 77 s. 364-367 ([rec. ks.:] G. Cavallo, H. Maehler: Greek Bookhands of the Early Byzan...) szczegóły 
186.artykuł: Dal Covolo Enrico: Wymogi formacji i tożsamości kapłańskiej. Między Antiochią i Aleksandrią (II-IV wiek). Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 157-172 (dot. dzieł następujących twórców: Ignacy Antiocheński, Jan Chryzosto...) szczegóły 
187.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gentium" o naturze Kościoła. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 71-89  szczegóły 
188.artykuł: Kirillov Andrejj A.: K nachalam vizantijjskojj filosofii - dve tendencii odnogo processa. Sofia 2002 nr 2 s. 18-30 (nt. wczesnej filozofii bizantyńskiej opartej na neoplatonizmie i nowej...) szczegóły 
189.artykuł: Lichański Jakub Z.: Recepcja retorów greckich w Polsce w XVI i XVII wieku w nauczaniu szkolnym. Rekonesans. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 45-53  szczegóły 
190.artykuł: Milewski Ireneusz: Okoliczności śmierci biskupów wschodniorzymskich w IV i V wieku. Przyczynek do dziejów Kościoła późnoantycznego. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 99-112 (m.in. w świetle dzieł św. Atanazego z Aleksandrii, Theophanesa, Teodor...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Utwory anonimowe (grecka bizantyjska)
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
191.utwór: Gnomica Basileensia.  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 135-136 ([rec. wydania:] Gnomica Basileensia. Red. Jan Frederik Kindstrand. Upp...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Prokopios Kaisareus *
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mularczyk Jerzy: Lico i podszewka. Odra 1999 nr 3 s. 121-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka nowożytna / Historia literatury (grecka nowożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
193.artykuł: Sucharski Robert A.: Ancient and modern Greek some points to discuss. Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 147-155 (uwagi nt. starożytnego i współczesnego języka greckiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka nowożytna / Zagadnienia specjalne (grecka nowożytna) / Tematy, motywy (grecka nowożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Kubiak Zygmunt: Tajemnica miłości w mitach greckich. Kontrapunkt 1997 nr 1/2 s. 1-2 (z not. o aut....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna
    książki (alfabet autorów)
195.książka: Vidal-Naquet Pierre: Czarny łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim. 2003 ([Zawiera odwołania do dzieł następujących twórców: Ajschylos, Ajschyl...) szczegóły 
recenzja: Komorowska Joanna: Tropem łowcy. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 74  szczegóły 
recenzja: Policewicz Małgorzata: Książki 2003 nr 4 s. 44 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
196.artykuł: Dominów Marcin: Pożegnanie z Troją. Kartki [Białystok] 2003 nr 31 s. 41 (esej; m.in. nt. mitu trojańskiego...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
197.wiersz: Babrios (Babrius) : Bóg wojny Polemos i jego oblubienica. Rota 1993 nr 1 s. 91  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
198.książka: Abramowiczówna Zofia: Kalliope. 1993 ([Zawiera:] Bibliografia prac profesor Zofii Abramowiczówny. * [Artykuł...) szczegóły 
199.książka: Albert Karl: Wprowadzenie do filozoficznej mistyki. 2002  szczegóły 
recenzja: Domański Juliusz: O autorze i książce słów kilka cudzych i wlasnych. Studia Antyczne i Mediewistyczne 2003 t. 1 s. 228-234  szczegóły 
recenzja: Manikowski Maciej: Filozoficzne myślenie o mistyce. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 3 s. 137-142  szczegóły 
200.książka: Angutek Dorota: Magiczne źródło filozofii greckiej. 2003 ([Antropologiczna rekonstrukcja magicznego oglądu świata w filozofii gr...) szczegóły 
201.książka: Appel Włodzimierz: Klea Kai Aklea Andron. Zarys dziejów greckiej poezji epickiej od Choirilosa do Nonnos. 2002 ([Zawiera rozdziały:] Wstęp. * I. W poszukiwaniu nowych dróg [m.in. o t...) szczegóły 
202.książka: Bańka Józef: Metafizyka zdarzeń. Recentywizm i henadologia. 1991 ([Odwołania do poglądów filozoficznych m.in. Platona, Arystotelesa, Plo...) szczegóły 
203.książka: Barnett Mary: Bogowie i mity Greków. 1998  szczegóły 
204.książka: Bartol Krystyna: Greek elegy and iambus. Studies in ancient literary sources. 1993  szczegóły 
205.książka: Bednarczyk Andrzej: Medycyna i filozofia w starożytności. 1999 ([Nt. przemian w medycynie pod wpływem różnych systemów filozoficznych:...) szczegóły 
206.książka: Borowska Małgorzata: Oikeia pragmata. Z dziejów "dramatis personnae" rodzinnej komedii greckiej następców Arystofanesa. 1995 ([M.in. dotyczy komedii autorów:] Alexis, Amphis, Antiphanes, Arist...) szczegóły 
207.książka: Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa: Historia starożytnych Greków. T. 1: Do końca wojen perskich. 1988  szczegóły 
recenzja: Bieżuńska-Małowist Iza: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 3 s. 583-587  szczegóły 
208.książka: Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa: Historia starożytnych Greków. T. 3: Okres hellenistyczny. 1992  szczegóły 
209.książka: Burkert Walter: Starożytne kulty misteryjne. 2001 ([M.in. nt. przedstawień kultów misteryjnych w tekstach starożytnych]....) szczegóły 
recenzja: Fazan Katarzyna: Filologia w teatrze: przeżytek czy pożytek?. Didaskalia 2002 nr 47 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Rusin Sławomir: Apetyt naprawdę. Znak 2003 nr 3 s. 141-146 (z not. o autorze art....) szczegóły 
210.książka: Burn Lucilla: Mity greckie. 1999  szczegóły 
211.książka: Calasso Roberto: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. 1995 ([Mitologia grecka ukazana jako połączenie świata bogów i ludzi ze wszy...) szczegóły 
recenzja: Brodski Josif: Bogowie wmieszani w tłum. Plus Minus 1995 nr 42 s. 14 (nt. ks. Roberta Calasso "Zaślubiny Kadmosa z Harmonią"; tekst wygł. we...) szczegóły 
recenzja: Brzeziński Marian: Nowości Wydawnictwa "Znak". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 183 s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Lekcja mitu. Tygodnik Powszechny 1995 nr 48 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Bogowie zeszli do ludzi. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Plata Tomasz: Spotkanie z bogami. Gazeta Wyborcza 1995 nr 297 s. 15  szczegóły 
recenzja: Porębski Mieczysław: "Te rzeczy nigdy sie nie zdarzyły, ale są zawsze". Tygodnik Powszechny 1996 nr 36 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Zeus w autobusie. Ex Libris 1996 nr 99 s. 2-3  szczegóły 
212.książka: Campenhausen Hans von: Ojcowie Kościoła. 1998 (Greccy Ojcowie Kościoła: Wprowadzenie: Patrologia i Ojcowie Kościoła. ...) szczegóły 
recenzja: Janiszewski Paweł: Fundamenty teologii. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
213.książka: Ciszewski Marian: Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa. 1990 (M.in. zawiera rozdziały] 1. Próba uzgodnienia platonizmu z arystoteliz...) szczegóły 
214.książka: Colli Giorgio: Narodziny filozofii. 1991 (1. Szaleństwo jest źródłem mądrości. 2. Pani Labiryntu. 3. Bóg wieszcz...) szczegóły 
recenzja: Karp Robert: O wszach, dialektyce i samotności. Nowy Świat 1992 nr 23 s. 10  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Spór o grecką tradycję. Życie Warszawy 1992 nr 160 s. 13  szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Czy narodziny filozofii były śmiercią mądrości?. Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 119-125  szczegóły 
215.książka: Dąmbska Izydora: Zarys historii filozofii greckiej. 1993  szczegóły 
216.książka: Dembińska-Siury Dobrochna: Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej. 1991 (Wprowadzenie. - I. W harmonii z bóstwem i światem: 1. Jedność wszechca...) szczegóły 
recenzja: Juszkiewicz Jacek: Studia Teologiczne 1992 nr 10 s. 289-290  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Antyczne źródła Europy. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Grekowisko. Gazeta Wyborcza 1991 nr 301 s. 19  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 1 s. 205-210  szczegóły 
217.książka: Derda Tomasz: Deir el-Naqlun - the Greek papyri. (P. Naglun I). 1995  szczegóły 
218.książka: Dłubacz Włodzimierz: U źródeł koncepcji absolutu. Od Homera do Platona. 2003 ([Absolut w ujęciu filozofów przedplatońskich i u Platona, a także w m...) szczegóły 
219.książka: Dodds Eric: Grecy i irracjonalność. 2002 ([Dedykacja:] Dla Gilberta Murraya. * Krzysztof Bielawski: Przedmowa do...) szczegóły 
recenzja: Miś Andrzej: Filozofia irracjonalności. Przegląd Filozoficzny 2003 nr 4 s. 155-160  szczegóły 
recenzja: M.Sz.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 166-167  szczegóły 
220.książka: Duszyńska Bolesława: Zasady somatologii stoickiej. 2002 (Seweryn Blandzi: Słowo wstępne. * Wstęp. I. Diholokrazja - Kosmos [m.i...) szczegóły 
221.książka: Everyday life and literature in Antiquity. Essays. 1995 (Stanisław Stabryła: Introduction. - Joanna Janik: Between real and ide...) szczegóły 
222.książka: Freedom and democracy in Greek literature. Essays in honor of prof. Romuald Turasiewicz. 2001 ([Zawiera materiały z konferencji "Wolność i demokracja w literaturze g...) szczegóły 
223.książka: Gajda Janina: Pitagorejczycy. 1996 (Dedykacja: Pamięci Pana Profesora Jana Legowicza. - [Zawiera:] Wstep. ...) szczegóły 
recenzja: Litwińczuk Justyna: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 228-232  szczegóły 
224.książka: Gajda Janina: Sofiści. 1989 (Wstęp.- Geneza sofistyki. Struktura problemowa sofistyki. Pierwszy eta...) szczegóły 
recenzja: Chmielewski Adam: Sofiści - nauczyciele starożytności. Odra 1990 nr 11 s. 100-102  szczegóły 
225.książka: Gajda Janina: Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej. 1992 (Wstęp. I. Pierwsze greckie modele wartości [od VII do IV w. p.n.e.; m....) szczegóły 
226.książka: Gajda-Krynicka Janina: Gdy rozpadły się ściany świata. Teorie wartości w filozofii hellenistycznej. 1995 ([Historia aksjologii starożytnej od IV do I w. przed n. e., charkterys...) szczegóły 
227.książka: Galewicz Włodzimierz: Sokrates i Kirke. Sceny z etyki antycznej. 2000 ([Zawiera eseje:] Demokryt przeciwko dzieciom (Luźne uwagi o prawie nat...) szczegóły 
recenzja: Łuków Paweł: Między pokusą a rozsądkiem. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Mach Jakub: Etyka antyczna dziś. Etyka 2001 t. 34 s. 197-201  szczegóły 
recenzja: Wolicka Elżbieta: "Ładnie wyglądamy!". Znak 2001 nr 10 s. 102-106 (z not. o autorce...) szczegóły 
recenzja: Zygmuntowicz Dorota: Kłopoty z antykiem. Sztuka i Filozofia 2001 nr 19 s. 208-211  szczegóły 
228.książka: Galewicz Włodzimierz: Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Cz. 2: O błądzeniu, przymusie i dobrowolności. 2003 ([Omówienie poglądów etycznych Arystotelesa zawartych głównie w "Etyce ...) szczegóły 
229.książka: Galewicz Włodzimierz: Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Glosy i ilustracje do "Etyki nikomachejskiej". 2002 ([Próba przedstawienia idei etycznej Arystotelesa przejawiającej się w ...) szczegóły 
230.książka: Gładziuk Nina: Omphalos czyli pępek świata. Płeć jako problem filozofii politycznej Greków. 1997 ([Reinterpretacja prokreacyjnej roli kobiety i mężczyzny w mitologii gr...) szczegóły 
231.książka: Grant Michael, Hazel John: Kto jest kim w mitologii klasycznej. 2000  szczegóły 
recenzja: (KI): Książki 2001 nr 11 s. 57 (not....) szczegóły 
232.książka: Grecja klasyczna. 500-323 p.n.e.. 2002 ([Zawiera rozdziały, m.in.:] Robin Osborne: Narodziny Grecji klsasyczne...) szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2003 nr 2 s. 59 (notka...) szczegóły 
233.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1997  szczegóły 
234.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1990  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Filomata 1991 nr 404 s. 354-356  szczegóły 
recenzja: Sarga Marta: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1995 z. 17 (167) s. 183-186  szczegóły 
235.książka: Grimal Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1987  szczegóły 
recenzja: [Łęcicki Grzegorz] G.Ł.: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1989 nr 1 s. 142  szczegóły 
236.książka: Grześczak Inga: Ścieżki śródziemomorskie. 2002 ([Zbiór 40 esejów, których punktem wyjściowym są sentencje łacińskie i ...) szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Wysokie Obcasy 2003 nr 9 s. 39  szczegóły 
recenzja: Stańczyk Tomasz: Smakuj dzień. Rzecz o Książkach 2003 nr 2 s. D4  szczegóły 
237.książka: Guthrie W.K.C.: Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa. 1996  szczegóły 
recenzja: Nerczuk Zbigniew: Ruch Filozoficzny 1998 t. 55 nr 1 s. 98-102  szczegóły 
238.książka: Hammond Nicholas Geoffrey: Dzieje Grecji. 1994  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Chrześcijaństwo i demokracja. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 139 s. 18  szczegóły 
239.książka: Holzberg Niklas: Powieść antyczna. Wprowadzenie. 2003 (Magda Wójcik: Od tłumacza. - Przedmowa do polskiego wydania. - I. Gatu...) szczegóły 
240.książka: Hope Murry: Tradycja grecka. 1994 (Wstęp * 1. Początki historyczne [mity i magia starożytnej Grecji]. 2. ...) szczegóły 
241.książka: Collectanea Philologica 1995 nr 2: In honorem Annae Mariae Komornicka. 1995 (Joanna Rybowska: Anna Maria Komornicka (Życie i praca). - Joanna Rybow...) szczegóły 
242.książka: Jaeger Werner: Paideia. Formowanie człowieka greckiego. 2001  szczegóły 
recenzja: Dzielska Maria: W blasku greckiej paidei. Znak 2002 nr 10 s. 122-129 (z not. o Marii Dzielskiej...) szczegóły 
recenzja: Gładczuk Czesław: Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 511-514  szczegóły 
243.książka: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia". 2002  szczegóły 
244.książka: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo i grecka "Paideia". 1997 ([Zawiera teksty siedmiu wykładów nt. wpływu greckiej kultury antycznej...) szczegóły 
recenzja: Domański Juliusz: Znak 1998 nr 4 s. 130-138  szczegóły 
recenzja: Grodecki Tomasz: Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 236-238  szczegóły 
245.książka: Kaczor Idaliana: Kult drzew w tradycji mitologicznej i religijnej starożytnych Greków i Rzymian. 2001 ([Świat drzew m.in. w mitologii oraz literaturze greckiej i łacińskiej;...) szczegóły 
246.książka: Kadylak Jarosław: Anaforalny aspekt idei harmonii w kulturze starożytnej Grecji i jej recepcja w tradycji patrystycznej chrześcijaństwa wschodniego. 1990 ([Zawiera m.in. rozdziały:] A. Idea harmonii w poezji i retoryce antycz...) szczegóły 
247.książka: Kerenyi Karl: Hermes przewodnik dusz. Mitologem źródła życia mężczyzny. 1993 (I. Hermes tradycji klasycznej: 1. Wątpliwe aspekty wyobrażenia "Hermes...) szczegóły 
248.książka: Kerenyi Karl: Misteria Kabirów. Prometeusz. 2000  szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Mity i archetypy. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 38  szczegóły 
249.książka: Kerenyi Karl: Mitologia Greków. 2002  szczegóły 
recenzja: Musiał Grzegorz: Kerenyi po polsku!. Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 150-153  szczegóły 
250.książka: Kirk G.S., Raven J.E., Schofield M.: Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami. 1999  szczegóły 
251.książka: Kitto H.D.F.: Tragedia grecka. Studium literackie. 1997 (Przedmowa. - Nota do trzeciego wydania. Rozdz. I. Tragedia liryczna. 1...) szczegóły 
recenzja: G.K.: Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 3 s. 159 (nota...) szczegóły 
252.książka: Kocur Mirosław: Teatr antycznej Grecji. 2001 (Przedmowa. - Kultura uczestnictwa (Wstęp). * Rozdz. I. Stan badań nad ...) szczegóły 
recenzja: Bielawski Krzysztof: Bibliograficzna mapa antycznego teatru. Didaskalia 2002 nr 49/50 s. 138-140  szczegóły 
recenzja: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 3 s. 113-127  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Zawracając Arystotelesa. Dialog [Warszawa] 2002 nr 5/6 s. 188-193  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: I ujrzałem Teatr Dionizosa. Scena 2001 nr 6 s. 35  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego książki 22 IX 2001 na Wydziale N...) szczegóły 
recenzja: Stebnicka Krystyna: Wizyta w greckim teatrze. Mówią Wieki 2002 nr 6 s. 60  szczegóły 
artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 65-71 (m.in. nota nt. promocji książki; Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grot...) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 73 (nota; z przedmowy...) szczegóły 
253.książka: Komornicka Anna Maria: Poezja starożytnej Grecji. Wybrane gatunki literackie. 1987  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Eos 1989 t. 77 s. 338-344  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Filomata 1992 nr 407 s. 75-84  szczegóły 
254.książka: Korus Kazimierz: Die griechische Satire die theoretischen Grundlagen und ihre Anwendung auf Homers Epik. 1991 (Forschungsstand. Chatakter und Ziel der Arbeit. - Auf der Suche nach e...) szczegóły 
255.książka: Korus Kazimierz: Grecka proza poklasyczna. 2003 (Wstęp. - I. Problem periodyzacji literatury poklasycznej. - II. Klasyf...) szczegóły 
256.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Dokimia gia ten arhaia tragodia. 1993  szczegóły 
257.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Gott-Essen. Interpretationen griechischer Tragoedien. 1991  szczegóły 
258.książka: Kott Jan: Zjadanie bogów i nowe eseje. 1999  szczegóły 
recenzja: Kisieliński Jarosław: W dwóch albo trzech zdaniach. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 34  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Święty krąg orchestry świata. Plus Minus 2000 nr 4 s. D2  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: Drugie Zjadanie bogów. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr 10 III s. 11  szczegóły 
recenzja: Krajewska-Wieczorek Anna: O "Zjadaniu bogów" Jana Kotta. Tygiel Kultury 2000 nr 7/9 s. 206-208  szczegóły 
recenzja: Lektor: Los i zagłada. Tygodnik Powszechny 1999 nr 50 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Kto kogo zjada?. Książki. Gazeta 1999 nr 11 s. 7  szczegóły 
259.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów] Mangiare dio. 1990  szczegóły 
260.książka: Kott Jan: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. 1986  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 321-322  szczegóły 
261.książka: Kott Jan: [Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej] Istenevok. Vazlatok a gorog tragediarol. 1998  szczegóły 
262.książka: Kowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Tezeusz w labiryncie. 1989 ([Mit o Tezeuszu w świetle psychoanalizy, także nt. innych mitów i lege...) szczegóły 
263.książka: Kowalski Krzysztof, Krzak Zygmunt: Tezeusz w labiryncie.  szczegóły 
264.książka: Kreyser Krystyna: Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu. 1992 ([Dziedzictwo mitów greckich i rzymskich we współczesnej nauce, literat...) szczegóły 
recenzja: T.S.: Ambrozja i świeże bułeczki. Rzeczpospolita 1992 nr 302 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Dalekie echo. Wiedza i Życie 1993 nr 4 s. 59  szczegóły 
265.książka: Krokiewicz Adam: Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. 2000  szczegóły 
omówienie: Paczkowski Przemysław: Rozum i "serce" w etyce greckiej. Sofia 2001 nr 1 s. 163-168  szczegóły 
266.książka: Krokiewicz Adam: Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. 2000  szczegóły 
267.książka: Krokiewicz Adam: Zarys filozofii greckiej. 2000 (Od Talesa do Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn. Stoicyzm....) szczegóły 
268.książka: Krokiewicz Adam: Zarys filozofii greckiej od Talesa do Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn. 1995  szczegóły 
recenzja: Ziemiański Ireneusz: Narodziny rozumu. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 182-185  szczegóły 
269.książka: Krokiewicz Adam: Zarys historii filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Arystoteles, Pirron i Plotyn. 1995  szczegóły 
270.książka: Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. 1999 ([Zawiera eseje:] Jak czytać Homera? [z fragmentami "Iliady" i "Odysei"...) szczegóły 
recenzja: ck: Rzecz o literaturze antycznej. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 9 VII s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Płacz Andromachy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 22 s. 13  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Kraina mitu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 110 s. 14 (z fot. Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Artur: Jaka korzyść z tej zdrady?. Literatura na Świecie 2000 nr 4/5 s. 373-399  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Słowo jak kamień. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 4 s. 189-192  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna M.: Piękno antyku. Znak 2000 nr 7 s. 126-133  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Wędrówka duszy wśród arcydzieł. Plus Minus 2000 nr 8 s. D6  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Świat antyku według Zygmunta Kubiaka. Res Humana 1999 nr 6 s. 15-18  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: W świecie arcydzieł. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 9 s. 60-61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Dusza wśród arcydzieł.... Nowe Książki 1999 nr 11 s. 33-34 (z fot. Z. Kubiaka...) szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Klasyka i herezje. Twórczość 1999 nr 11 s. 131-134  szczegóły 
sprostowanie: Twórczość 2000 nr 2 s. 172  szczegóły 
recenzja: Szymański Mikołaj: W czasie lecz poza czasem. Odra 1999 nr 11 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Trzcionkowski Lech: Vade-mecum. Mówią Wieki 2000 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: Do czego nam dziś potrzebna ta literatura?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 7 s. 1, 9 (koment. do książki...) szczegóły 
271.książka: Kubiak Zygmunt: Literatura Greków i Rzymian. 2003  szczegóły 
272.książka: Kubok Dariusz: Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej. 1998  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 361-362 (nota...) szczegóły 
recenzja: Słomski Wojciech: Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 2  szczegóły 
273.książka: Kumaniecki Kazimierz Feliks: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu. 1988  szczegóły 
274.książka: Kupis Bogdan: Historia religii w starożytnej Grecji. 1989 (Wstęp.* [Zawiera rozdziały:] I. Zakres czasowy i zasięg terytorialny. ...) szczegóły 
recenzja: Swienko Henryk: Euhemer 1991 nr 3 s. 131-133  szczegóły 
275.książka: Landels John G.: Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu. 2003 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Muzyka w życiu, poezji i dramacie Grecji. M...) szczegóły 
recenzja: Czaja Dariusz: Telefon z Grecji. Tygodnik Powszechny 2003 nr 26 s. 21  szczegóły 
recenzja: Gruszczyńska-Ziółkowska Anna: Cenne wykłady Landelsa. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 12-13  szczegóły 
276.książka: Lengauer Włodzimierz: Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e.. 1988  szczegóły 
recenzja: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 387-388  szczegóły 
277.książka: Lengauer Włodzimierz: Religijność starożytnych Greków. 1994 (Wstęp. I. Mit, obrzęd, religia. II. Wiedza o bogach, greckie koncepcje...) szczegóły 
recenzja: Bieżuńska-Małowist Iza: Ars Regia 1994 r. 3 nr (3/4) 8/9 s. 163-168  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna Maria: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 319-321  szczegóły 
recenzja: Lesiński Jakub, Starowieyski Łukasz: Religijność starożytnych Greków. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 53 s. 8  szczegóły 
278.książka: Leon Vicki: Matrony i hetery. Filozofki starożytnej Grecji. 1994 ([Zawiera rozdziały:] 1. Przegląd. 2. Arete. 3. Kleobulina. 4. Damo. 5....) szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Feminizm a sprawa grecka. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 23  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1994 nr 63 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: EW: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 109-110 (nota...) szczegóły 
recenzja: Purmer Maria: Starożytne emancypantki. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 20  szczegóły 
recenzja: Wiatrowski Adam: Miłośniczki mądrości. Twój Styl 1995 nr 3 s. 104-105  szczegóły 
279.książka: Leszczyński Rafał Marcin: Starożytna koncepcja Logosu i jej wpływ na myśl wczesnego chrześcijaństwa. ([Koncepcja Logosu w ujęciu: Homera, Hezjoda, Heraklita, w filozofii ...) szczegóły 
280.książka: Lloyd G.E.R.: Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa. 1998  szczegóły 
recenzja: Jedynak Anna: Do źródeł nauki. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zamecki Stefan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 1 s. 141-147  szczegóły 
281.książka: Lloyd G.E.R.: Nauka grecka po Arystotelesie. 1998 ([Kontynuacja pracy "Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa]...) szczegóły 
recenzja: Jedynak Anna: Do źródeł nauki. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zamecki Stefan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 165-175  szczegóły 
282.książka: Łanowski Jerzy: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. 1987 ([Stanowi osobne wyd. oprac. "Literatura starogrecka" zawartego w I tom...) szczegóły 
recenzja: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Eos 1989 t. 77 s. 142-144  szczegóły 
283.książka: Łanowski Jerzy, Starowieyski Marek: Literatura Grecji starożytnej w zarysie. Od Homera do Justyniana. 1996 ([Zakres książki w stosunku do poprzednich opracowań powiększono o rozd...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
284.książka: Łanowski Jerzy: Święte igrzyska olimpijskie. 2000 (Atletyka i agony. Dwanaście wieków Olimpii. Zabytki świętego gaju. Spo...) szczegóły 
recenzja: MS: Przegląd 2003 nr 19 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Olszański Tadeusz: Powrót do Olimpii. Polityka 2000 nr 37 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tatarkiewicz Anna: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 389-390  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Między równością a rywalizacją. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 57-58  szczegóły 
recenzja: Zaczęło się w Olimpii. Aneks Trybuny 2000 nr 113 s. 5 (nota...) szczegóły 
285.książka: Łoziński Romuald: Problematyczność "prawdy". 1991 ([m.in. rozdz.:] Klasyczna koncepcja prawdy: Koncepcja prawdy Platona. ...) szczegóły 
286.książka: Łukaszewicz Adam: Świat papirusów. 2001 (Przedmowa. I. Z papirusem przez tysiąclecia. 1. Kraina papirusu, czyli...) szczegóły 
recenzja: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 304-305  szczegóły 
recenzja: Suski Robert: Dary papirusów. Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 61  szczegóły 
recenzja: Świderkówna Anna: Papirologia. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 22-23  szczegóły 
287.książka: Malingrey Anne-Marie: Chrześcijańska literatura grecka. 1995 (Wstęp. I. Dziedzictwo apostołów: 1. Chrześcijaństwo palestyńskie [m.in...) szczegóły 
288.książka: Martin Thomas R.: Starożytna Grecja. Od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego. 1998  szczegóły 
recenzja: Belerski Tadeusz: Fakty i interpretacje. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 39 s. 6  szczegóły 
recenzja: Rzepka Jacek: Książka do czytania. Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
289.książka: Martis Nikolaos K.: Fałszowanie historii Macedonii. Hebrajskie źródła i świadectwa o Macedonii. 1993 ([Zawiera rozdziały:] Pochodzenie i grecka przeszłość Macedończyków: Mi...) szczegóły 
290.książka: Masłowska-Nowak Ariadna: Amazonki - greckie źródła literackie do historii mitu. 1990 ([Zawiera rozdziały:] 1. Ojczyzna i pochodzenie Amazonek. 2. Natura i o...) szczegóły 
recenzja: Binder Elżbieta: Wojownicze kobiety. Słowo Powszechne 1990 nr 238/239 s. 6  szczegóły 
291.książka: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Grecja bogów i herosów. 2000 ([Postacie mitologicznych bogów i herosów m.in. w świetle literatury an...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Mitologia 2000. Mówią Wieki 2000 nr 12 s. 59  szczegóły 
292.książka: Miscellanea Graeca et Neohellenica. 1998 ([Zawiera materiały na konferencję naukową "Kultura grecka na przestrze...) szczegóły 
293.książka: Misteria, inicjacje. Materiały z lat 1999-2000. 2001 ([Materiały z dwóch edycji festiwalu "Misteria, inicjacje", Kraków, X 1...) szczegóły 
recenzja: Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 81 (nota...) szczegóły 
recenzja: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2002 nr 1/2 s. 55 (nota...) szczegóły 
294.książka: Musiał Danuta: Sodalicium sacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki. Fakty i mity. 1998 (Wstęp. 1. Wprowadzenie. Pitagoreizm i pitagorejczycy: główne problemy ...) szczegóły 
295.książka: Narecki Krzysztof: Logos we wczesnej myśli greckiej. 1999  szczegóły 
recenzja: Bardel Michał: Genealogia logosu. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 22-23  szczegóły 
296.książka: Oświecimski Stefan: Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie. 1989 ([Zawiera rozdziały:] 1. Położenie geograficzne Delf. 2. Historie o bog...) szczegóły 
recenzja: Kolczyńska Joanna: Wróżbiarstwo greckie. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 39-40  szczegóły 
297.książka: Piechowski Jerzy: Symbol i mit starożytnej Grecji. 1995 ([Analiza znanych mitów greckich według nowej, dotychczas nie praktykow...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Krzysztof: Wyłuskiwanie prawdy. Plus Minus 1995 nr 32 s. 5  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: O mitach greckich inaczej. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 34 s. 21  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Na tropach mitu. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 29  szczegóły 
298.książka: Pinsent John: Mitologia grecka. 1990  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 28 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Antyczne źródła Europy. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 21-21  szczegóły 
299.książka: Pojęcie "arete" w etyce Stoi Starszej i Średniej. 1997  szczegóły 
recenzja: Wesoły Marian: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 414-417  szczegóły 
300.książka: Polaszek Edmund: Filozoficzna i literacka geneza motywu miłości w antycznym romansie greckim. 2002 (Wstęp. I. Problem miłości w ujęciu starożytnych filozofów i moralistów...) szczegóły 
301.książka: Polaszek Edmund: Realizm i fantastyka w starożytnej powieści greckiej. 1998 (Wstęp. * 1. Pojęcie realizmu i fantastyki w starożytności. 2. Realizm ...) szczegóły 
302.książka: Pollok Jan: Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii. 1992 (Emil Stanula: Od redakcji. - Wstęp. I. Mistagogiczne nauczanie Cyryla ...) szczegóły 
303.książka: Ptaszek Ireneusz: Najstarsza tradycja biograficzna Alkibiadesa - źródła jego legendy. 2003 ([Postać Alkibiadesa w "Wojnie peloponeskiej" Tukidydesa, w komediach ...) szczegóły 
304.książka: Rachet Guy: Słownik cywilizacji greckiej. 1998  szczegóły 
305.książka: Reale Giovanni: Myśl starożytna. 2003 ([Zarys historii filozofii greckiej]....) szczegóły 
306.książka: Reinsberg Carola: Obyczaje seksualne starożytnych Greków. 1998 ([M.in. zawiera:] I. Małżeństwo i miłość w społeczeństwie homeryckim. R...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Jak kochali starożytni Grecy. Trybuna 1998 nr 133 s. 14  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 s. 50-52  szczegóły 
307.książka: Romani Silvia: Mity greckie. Bogowie, herosi, mityczne potwory. 2003  szczegóły 
recenzja: Fantazja i historia. Mówią Wieki 2003 nr 10 s. 62 (not.; oprac. Tomasz Bohun...) szczegóły 
308.książka: Romanowska Maria: Słowniczek mitologii greckiej. 1999  szczegóły 
309.książka: Romilly Jacqueline de: Tragedia grecka. 1994 (Tragedia i Grecy (Wprowadzenie). I. Rodzaj tragiczny: Geneza tragedii....) szczegóły 
recenzja: Głos Bożena: Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 139-141  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Krzysztof: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Smosarski Józef: Więź 1994 nr 10 s. 252-253  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Szał dionizyjski i jasność apollińska. Trybuna 1994 nr 71 s. 23  szczegóły 
310.książka: Rostropowicz Joanna: Królowie i Charytki. Poeci na hellenistycznych dworach. 2002 ([Dedykacja:] Pamięci profesora Jerzego Łanowskiego. * Przedmowa. Rozdz...) szczegóły 
311.książka: Ryś Anna: Filip II Macedoński w ocenie mówców attyckich IV wieku p.n.e. Tyran czy władca idealny?. 2002 ([Nt. wizerunku władcy kreowanego przez mówców ateńskich:] Wstęp. * Roz...) szczegóły 
312.książka: Sacks David: Encyklopedia świata starożytnych Greków.  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wśród strożytnych Greków. Aneks Trybuny 2001 nr 146 s. E  szczegóły 
recenzja: MS: Przegląd 2003 nr 19 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: pet: Sprawy Nauki 2001 nr 7 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: pet: Sprawy Nauki 2001 nr 6 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Zagubione proporcje. Mówią Wieki 2001 nr 12 s. 58  szczegóły 
313.książka: Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beitraege zum antiken Theater und zu seinem Nachleben. 1997 (Jerzy Axer, Woldemar Goerler: Vorwort. * Egert Poehlmann: The Tragic C...) szczegóły 
314.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1997  szczegóły 
315.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 2001  szczegóły 
316.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1998  szczegóły 
317.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1994  szczegóły 
318.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Słownik mitologii. Trybuna 1993 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: J.S.: Mity greckie i rzymskie. Nowy Świat 1992 nr 68 s. 10  szczegóły 
319.książka: Schmidt Joel: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. 1992  szczegóły 
320.książka: Sieroń Józef: Status jednostki i państwa w greckiej polis w świetle filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. 2003  szczegóły 
321.książka: Słownik kultury antycznej: Grecja - Rzym. 1991  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 49 s. 8 (nota...) szczegóły 
322.książka: Słownik kultury antycznej. Grecja, Rzym. 1989  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 1989 nr 9 s. 65 (nota...) szczegóły 
323.książka: Stabryła Stanisław: Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Zarys. 2002  szczegóły 
recenzja: Witucka Ewa: Przegląd 2002 nr 50/51 s. 85  szczegóły 
324.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1999  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1999 nr 15 s. 45 (nota...) szczegóły 
325.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1995 ([Ukazanie mitologii greckiej w wymiarze bliskim przekazowi antycznemu;...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Nie tylko o tym, jak Hermes dzieweczkę wychędożył. Topos 1995 nr 1/2 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: "Usta podobne do marmurowego posągu". Nowe Książki 1995 nr 2 s. 27  szczegóły 
polemika: Stabryła Stanisław: List do redakcji. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 67 (polem. z recenzją Jana Gondowicza; z odpowiedzią Jana Gondowicza...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Mitologia oswojona. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 8 s. 20  szczegóły 
326.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie. 1997  szczegóły 
327.książka: Stabryła Stanisław: [Mitologia dla dorosłych. Bogowie, herosi, ludzie] Mifologija dlja doroslikh. Bogi, geroi, ljudi. 2000  szczegóły 
328.książka: Stabryła Stanisław: Mitologia grecka dla dorosłych. 2003  szczegóły 
329.książka: Stabryła Stanisław: Starożytna Grecja. 1988  szczegóły 
330.książka: Stabryła Stanisław: Śpiewaj mi muzo. Cztery opowieści o poetach greckich. 1988 ([Dotyczy poetów:] Arystofanes, Homer, Safona, Sofokles....) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 91  szczegóły 
331.książka: Steffen Victor: Scripta minora selecta. Vol. 3. 1998 ([Zawiera rozprawy:] Publicystyczne aspekty liryki greckiej [m.in. Home...) szczegóły 
332.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
333.książka: Sucharski Robert A.: Posejdon w świetle tekstów tabliczek w greckim piśmie linearnym B. 2000  szczegóły 
recenzja: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 381-388  szczegóły 
334.książka: Świderkówna Anna: Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego. 1991 ([Dot. lit. greckiej starożytnej okresu od 332 r. p.n.e. do 30 r. p.n.e...) szczegóły 
recenzja: Ciechanowicz Jerzy: Ludzie i bogowie. Życie Warszawy 1992 nr 100 s. 7  szczegóły 
recenzja: Jakowska Krystyna: Gdy tekst literacki staje się źródłem, czyli o nowej książce Anny Świderkówny. Polonistyka 1993 nr 3 s. 176-177  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Bogowie jak ludzie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Szarmach Marian: Gdy Bogowie zeszli z Olimpu. Tygodnik Powszechny 1992 nr 36 s. 7  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Jaką Europę wybieramy. Gazeta Wyborcza 1992 nr 90 s. 11  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 3 s. 117-129  szczegóły 
335.książka: Świderkówna Anna: Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego. 1999  szczegóły 
recenzja: Lektor: Hellada i hellenizm. Tygodnik Powszechny 1999 nr 49 s. 13  szczegóły 
336.książka: Świderkówna Anna: Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta. 1995 ([Poprzednie wyd. ogłoszono pod nazw. autorki: Anna Świderek]....) szczegóły 
337.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 2: Pisarze V-X wieku. 1989 ([Zawiera przekazy o osadnictwie Słowian od czasów najdawniejszych po o...) szczegóły 
recenzja: Grzesik Ryszard: Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 105-106  szczegóły 
338.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 3: Pisarze VII-X wieku. 1995 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) z pism autorów...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 243 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 238 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
339.książka: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria Grecka. Z. 4: Pisarze z VIII-XII wieku. 1997 ([Zawiera wyciągi (tekst oryginalny wraz z tłumaczeniem) ze źródeł anon...) szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Lech A.: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1998 nr 3/4 s. 566-567  szczegóły 
340.książka: Tynecka-Makowska Słowinia: Antyczny paradygmat prezentacji snu. 2002 (Od autorki. Wstęp. Rozdz. 1. Dwa rodzaje snów: enupnia i oneiroi. Rozd...) szczegóły 
341.książka: Vernant Jean-Pierre: Mit i religia w Grecji starożytnej. 1998 (Wprowadzenie. * Mit, rytuał, oblicze bogów: Głos poetów. Wizja monotei...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Grecki styl religijny. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Trzcionkowski Lech: Mitu żal.... Mówią Wieki 1999 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
342.książka: Vernant Jean-Pierre: Mity greckie czyli Świat, bogowie, ludzie. 2002  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 12 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Tchorzewska Anna: Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 60  szczegóły 
343.książka: Vernant Jean-Pierre: Źródła myśli greckiej. Z przedmową do nowego wydania i posłowiem autora. 1996  szczegóły 
recenzja: Legutko Ryszard: Racjonalizm Greków. Znak 1997 nr 4 s. 176-184 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Cud grecki po latach. Mówią Wieki 1996 nr 10 s. 51-52  szczegóły 
344.książka: W kręgu filozofii klasycznej. 2000 (Bogdan Dembiński: Słowo wstępne. - Mieczysław A. Krąpiec: Czym jest fi...) szczegóły 
345.książka: West M.L.: Wprowadzenie do metryki greckiej. 2003  szczegóły 
346.książka: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. 1996 (Wstęp. * I. Tradycja poetycka. 1. Wprowadzenie. 2. Homer. 3. Hezjod. 4...) szczegóły 
347.książka: Wunderlich Hans Georg: Tajemnica Krety. Dokąd byk porwał Europę, czyli o korzeniach kultury europejskiej. ([Zawiera m.in. rozdziały pośw. odczytaniu pisma linearnego B, ponadto ...) szczegóły 
recenzja: Kuczyński Maciej: Tam, gdzie mieszkają dusze. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 22  szczegóły 
348.książka: Wyszomirski Sławomir: Pojęcie "arete" w etyce Stoi Starszej i Średniej. 1997 (Wstęp. * Przedstawiciele Stoi Starszej i Średniej: 1. Stoa Starsza (o...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Cnota - skarb wieczny. Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 245-247  szczegóły 
349.książka: Zawadzki Robert K.: Pieśń ludowa starożytnej Grecji. Różnorodność form i gatunków. 2001 (Od autora. Rozdz. I. Definicja greckiej pieśni ludowej. Rozdz. II. Aut...) szczegóły 
350.książka: Zawadzki Robert K.: Wojny perskie. Studium nad poezją i epoką. 1997 ([Wojny perskie z początku V w. p.n.e. ukazane poprzez świadectwa liter...) szczegóły 
351.książka: Zieliński Jacek: Jerozolima, Ateny, Aleksandria. Greckie źródła pierwszych nurtów filozofii chrześcijańskiej. 2000 (Wprowadzenie. * Rozdz. I. Historia diaspory żydowskiej. Ewolucja Boga ...) szczegóły 
recenzja: Ibek Paweł: Studia Judaica 2002 nr 1 s. 165-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.G.: Studia Judaica 2001 t. 3 (2000) nr 2 s. 323 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
352.impreza: "Dramat antyczny i jego recepcja" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: AWi: Antyk w naszych czasach. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Radoszek Krystyna: Dramat antyczny i jego recepcja. Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 287-288 (omówienie...) szczegóły 
353.impreza: "Graeca Aeterna" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Lesiak Katarzyna: Konferencja "Graeca Aeterna". Classica Catoviciensia Scripta Minora 2000 t. 1 z. 1 s. 14-16 (sprawozdanie...) szczegóły 
354.impreza: "Grecja mykeńska a Grecja klasyczna" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Sharypkin Sergiusz: U źródeł cywilizacji europejskiej (Kronika naukowa). Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 221-223 (spraw....) szczegóły 
355.impreza: "Grecki dramat antyczny" - międzynarodowe sympozjum [International Forum in Greek Drama] (1995).  szczegóły 
artykuł: Krajewska-Wieczorek Anna: Sympozjum i festiwal teatralny w Delfach (VIII International Forum in Greek Drama. Delphi, Greece, August 22-27 1995). Meander 1996 nr 5/6 s. 329-337 (spraw....) szczegóły 
356.impreza: "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Konferencja naukowa "Greek Biography and Panegyrics in Late Antiquity" w Bergen. Meander 1996 nr 11/12 s. 651-653 (spraw....) szczegóły 
357.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Klasyczne pod hasłem "Recepcja antyku na progu trzeciego tysiąclecia w Polsce" (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 150 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 21 (nota...) szczegóły 
358.impreza: "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Morta Krzysztof: Wrocławska konferencja naukowa nt. "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata". Meander 1997 nr 5 s. 503-504 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
359.artykuł: Banek Kazimierz: Kobiety w kulcie Dionizosa. Nomos 2003 nr 41/42 s. 21-34 (m.in. obrazy kobiet w kulcie Dionizosa w literaturze...) szczegóły 
360.artykuł: Bartol Krystyna: Animizacja przyrody w poezji greckiej. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 77-84  szczegóły 
361.artykuł: Bartol Krystyna: Eos 1989 t. 77 s. 376-378 ([rec. ks.:] Italo Gallo: Greek and Latin papyrology. Classical Handbuc...) szczegóły 
362.artykuł: Bartol Krystyna: Rola tekstu pisanego wobec tradycji oralnych greckiej liryki w epoce archaicznej. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 7-13  szczegóły 
363.artykuł: Beck Hans: Freiheit und Herrschaft in der athenischen Demokratie: Aristoteles, Niklas Luhmann und die "archai" der Polis. Electrum 2003 t. 9 s. 37-53 (nt. debaty o wolności w demakracji...) szczegóły 
364.artykuł: Benka Urszula M.: Na mrocznym Parnasie. Akant 2002 nr 8 s. 1-2 (nt. mitów greckich dot. pochodzenia sztuki i kondycji artysty...) szczegóły 
365.artykuł: Bettelheim Bruno: Inne spojrzenie na Edypa. Twórczość 1991 nr 6 s. 92-98 (analiza psychologiczna postaci Edypa w odniesieniu do kompleksu Edypa ...) szczegóły 
366.artykuł: Bettini Maurizio: Miłość do posągów. Kresy 1997 nr 30 s. 5-13 (esej nt. przedstawień miłości człowieka do posągu w literaturze grecki...) szczegóły 
367.artykuł: Bielawski Krzysztof: Język kultowo-rytualny a tragedia grecka. Zarys dziejów problemu i jego perspektywy. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2001 nr 29 s. 33-56  szczegóły 
368.artykuł: Bielawski Krzysztof: Szał jako doświadczenie religijne i jego określenia w tragedii greckiej. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 31 s. 45-60  szczegóły 
369.artykuł: Bigaj Jan: Filozoficzne i niefilozoficzne znaczenie rzeczownika "ousia" [byt]. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 157-168  szczegóły 
370.artykuł: Budzyński Józef: Hellenika szkolne na Śląsku XVI-XVIII w.. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 173-190  szczegóły 
371.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Kuźnice i kowale w mitologii greckiej. Filomata 1994 nr 421/422 s. 180-191  szczegóły 
372.artykuł: Burakowski Dominik: Różnice w pojmowaniu pitagorejskiej harmonii. Polemiczne stanowiska Filolaosa, Archytasa i Arystoksenosa. Idea 2002 t. 14 s. 7-14  szczegóły 
373.artykuł: Burckhardt Jacob: Polis grecka. Mówią Wieki 1998 nr 1 s. 27-31 (esej...) szczegóły 
374.artykuł: Burliga Bogdan: Concequences of Freedom. The Case of Nicias and Socrates. Electrum 2003 t. 9 s. 21-36 (nt. debaty o wolności w demakracji...) szczegóły 
375.artykuł: Burliga Bogdan: Czy istniało "oświecenie" attyckie?. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 93-97 (nt. filozofii sofistycznej z V w. p.n.e....) szczegóły 
376.artykuł: Burnet John: Wczesna filozofia grecka. Logos i Ethos 1998 nr 1 s. 145-171 (m.in.: Anaksagoras, Arystoteles, Hezjod, Homer...) szczegóły 
377.artykuł: Calame Claude: Między słowem mówionym a pisanym: wypowiadanie i wypowiedzenie w greckiej poezji archaicznej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 297-322 (O literaturze ustnej (II)...) szczegóły 
378.artykuł: Calasso Roberto: Dziewica Europa. Plus Minus 1995 nr 45 s. 16 (fragment książki: R. Colasso: Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. Kraków 199...) szczegóły 
379.artykuł: Cerri Giovanni: Archaiczne poematy greckie o naturze a rytuały misteryjne (Ksenofanes, Parmenides, Empedokles). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 94-103  szczegóły 
380.artykuł: Chmielewski Adam: Problem poprawności nazw. Principia 1997 t. 18/19 s. 127-156 (dot. m.in. teorii Parmenidesa, Platona, Arystotelesa...) szczegóły 
381.artykuł: Chodkowski Robert R.: Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 129-131 (rec. ks.: The Cambridge Companion to Greek Tragedy. [Red.] P.E. Easter...) szczegóły 
382.artykuł: Chrześcijańskie koncepcje filozofowania w starożytności (dokończenie). Przegląd Powszechny 2002 nr 3 s. 377-386 (dot. filozofii Grzegorza z Nazjanzu, Grzegorza z Nyssy, Bazylego z Ce...) szczegóły 
383.artykuł: Ciechanowicz Jerzy: Kos - wyspa poetów. Życie Warszawy 1995 nr 76/77 dod. s. 6-7 (o poetach związanych z wyspą: Filetas z Kos, Asklepiades z Samos, Teok...) szczegóły 
384.artykuł: Cornford Francis Macdonald: Mistycyzm i nauka w tradycji pitagorejskiej. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 39-76 (m.in. na podstawie twórczości aut.: Parmenides, Platon, Arystoteles, P...) szczegóły 
385.artykuł: Cristiani Marta: "Aeterni pia providentia regis". Opatrzność a rozumność świata: pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem. Communio 2002 nr 6 s. 3-17 (m.in. dot.: Augustyn św., Boecjusz, Kleantes z Assos, Platon, Tom...) szczegóły 
386.artykuł: Czerwińska Jadwiga, Koźluk Magdalena: Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 165-167 ([rec. ks.:] Pierre Voelke: Un theatre de la marge. Aspects figuratifs ...) szczegóły 
387.artykuł: Czerwińska Jadwiga: La nozione thymos da Omero, Eraclito e Democrito. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 7-22  szczegóły 
388.artykuł: Ćwiek Przemysław Jan: Bogowie greckich mitów. Laetare 2001 nr 10/11 s. 8491  szczegóły 
389.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Koncepcja nieskończoności w antycznej matematyce i filozofii. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 219-239 (nt. rozowuj koncepcji nieskończoności w filozofii greckiej...) szczegóły 
390.artykuł: Dal Covolo Enrico: Wymogi formacji i tożsamości kapłańskiej. Między Antiochią i Aleksandrią (II-IV wiek). Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 157-172 (dot. dzieł następujących twórców: Ignacy Antiocheński, Jan Chryzosto...) szczegóły 
391.artykuł: Danielewicz Jerzy: Biesiadne inicjacje (Rozważania o greckim sympozjonie). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 56-62  szczegóły 
392.artykuł: Danielewicz Jerzy: Monodia - liryka chóralna: Współczesne dyskusje na temat podziału liryki greckiej. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 3-11  szczegóły 
393.artykuł: Degórski Bazyli: Sformułowanie wiary w trójjedynego Boga w latach 360-380. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 227-235 (m.in. nt. następujących twórców w wypracowanie klasycznej formuły tryn...) szczegóły 
394.artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 484-486 ([rec. ks.:] Origene - Eustazio - Gregorio di Nissa. La maga di Endor. ...) szczegóły 
395.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Chrześcijaństwo wobec filozofii poszukującej Boga. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
396.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Z problematyki pitagoreizmu. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 13-26  szczegóły 
397.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Zagadnienie przyczyny w myśli greckiej. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 17-36 (dot. m.in. Homera, Platona, Arystotelesa, Anaksymandra, Talesa, Anaksy...) szczegóły 
398.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: "Arche" jako Absolut w filozofii milezyjczyków. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
399.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: U źródeł filozofii. Od mitu do logosu. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 2 s. 123-138 (analiza przejścia od myśli mitologicznej do myśli filozoficznej w filo...) szczegóły 
400.artykuł: Dodds Eric: Błogosławione szaleństwo. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 73-103 (fragment książki Erica Doddsa "The Greeks and the irrational"...) szczegóły 
401.artykuł: Domański Juliusz: Chrześcijaństwo a filozofia grecka. Znak 1992 nr 1 s. 58-66 (z not. o autorze, s. 139...) szczegóły 
402.artykuł: Domański Juliusz: Europa. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 18-39 [...) szczegóły 
403.artykuł: Domański Juliusz: Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego i ich następstwa w kulturze chrześcijańskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
404.artykuł: Domański Juliusz: Patrystyczne postawy wobec dziedzictwa antycznego. Próba opisu i klasyfikacji. Idea 1992 t. 5 s. 7-27  szczegóły 
405.artykuł: Duliński Tomasz: Sofistyczne teorie państwa i społeczeństwa. Meander 1992 nr 3/4 s. 129-153  szczegóły 
406.artykuł: Dworacki Sylwester: Tragedia historyczna w starożytnej Grecji. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia romanistyczne i literaturoznawcze. Materiały z ses...) szczegóły 
407.artykuł: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 408-414 ([rec. ks.:] G.J. Szemler, W.J. Cherf, J.C. Kraft: Thermopylai. Myth an...) szczegóły 
408.artykuł: Fijałkowski Paweł: W kręgu miłośników i lubych. Homoseksualiści w życiu społecznym i kulturze Aten w VI -IV w. p.n.e.. Etyka 2003 t. 36 s.175-192 (dot. m.in. Sokratesa, Platona...) szczegóły 
409.artykuł: Furley William: Types of Greek hymns. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 21-41 (tekst wykładu wygłoszonego w Krakowie 26 X 1990....) szczegóły 
410.artykuł: Gajda Janina: Przedplatońskie koncepcje prawdy. Ontologiczny i aksjologiczny aspekt kategorii "aletheia" w filozofii przedplatońskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 31-52 (z Aneksem zawierającym wykaz zachowanych fragmentów pism filozofów prz...) szczegóły 
411.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Antropologiczny aspekt pitagorejskiej koncepcji symetrii-harmonii. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 41-65  szczegóły 
412.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Teorie znaku i komunikacji w filozofii starożytnej (Od Homera do Platona). Kwartalnik Filozoficzny 1996 t. 24 z. 1 s. 87-123  szczegóły 
413.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Sokrates i Kirke. Znak 1998 nr 4 s. 100-113 (nt. stosunku do zła Sokratesa, Arystotelesa i Platona...) szczegóły 
414.artykuł: Gałązka Bartosz: "Paideia" poetów i filozofów. Wychowanie filozoficzne i jego specyfika a kształtowanie wizji świata i człowieka. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozoficzne wizje i modele świata. Pod red. Wandy Kamińs...) szczegóły 
415.artykuł: Gawroński Alfred: Rewolucja lingwistyczna presokratyków. Znak 1992 nr 1 s. 76-85 (z not. o autorze, s. 139...) szczegóły 
416.artykuł: Gładczuk Czesław: Czym dla Greków była filozofia?. Studia Teologiczne 1996 t. 14 s. 165-174  szczegóły 
417.artykuł: Gładczuk Czesław: Relatywizmu sekwencje. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 471-474 (m.in. nt. źródeł poglądów relatywistycznych w filozofii greckiej...) szczegóły 
418.artykuł: Gładziuk Nina: Tysiąc oczu polis. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 38-57 (nt. rozważań Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Hannah Arendt o motywi...) szczegóły 
419.artykuł: Głombiowski Krzysztof: Eos 1989 t. 77 s. 352-357 ([rec. ks.:] E. Schwertheim: Die Inschriften von Hadrianoi und Hadriane...) szczegóły 
420.artykuł: Głombiowski Krzysztof: Pojęcia "hellenizmu" i "barbaryzmu" jako wyznaczniki Herodotowej i europejskiej humanitas. Meander 2003 nr 3/4 s. 253-263 (Grecja jako szkoła humanitaryzmu dla czasów nowożytnych, grecki system...) szczegóły 
421.artykuł: Głombiowski Krzysztof: W kręgu słów i gestów - pojęcie "hellenizmu" i "barbaryzmu" w kulturze greckiej epoki archaicznej i wczesno-klasycznej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 303-317  szczegóły 
422.artykuł: Gorzkowski Albert: O tragedii greckiej - tragicznie, czyli jak o antyku pisać nie wolno. Refleksje filologiczne i metodologiczne. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 125-135 (nt. błędów i uproszczeń w nauczaniu o tragedii greckiej w szkole średn...) szczegóły 
423.artykuł: Gorzkowski Albert: "Ut pictura verba..." Zagadnienia unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 37-59  szczegóły 
424.artykuł: Gos Maciej: Przegląd Filozoficzny 1996 nr 3 s. 195-196 ([rec. ks.:] A.S. Stepanova: Filosofia drevnejj stoi, Sankt Petersburg ...) szczegóły 
425.artykuł: Górniak Anna: Aretalogie bogini Izydy. Meander 2002 r. 57 nr 1 s. 3-25 (nt. zachowanych tekstów aretologicznych - opowiadań o niezwykłej mocy ...) szczegóły 
426.artykuł: Grodecki Tomasz: Chrześcijanskie koncepcje filozofowania w starożytności (I). Przegląd Powszechny 2002 nr 1 s. 90-99 (dot. m.in. filozofii świętego Justyna...) szczegóły 
427.artykuł: Grodecki Tomasz: Chrześcijańskie koncepcje filozofowania w starożytności (II). Przegląd Powszechny 2002 nr 2 s. 215-224 (dot. filozofii Orygenesa i świętego Justyna...) szczegóły 
428.artykuł: Grzelak-Krzymianowska Adriana: Człowiek złotego wieku, czyli helleński ideał życia szczęśliwego. Meander 2003 nr 5/6 s. 373-388 (głównie na podstawie dzieł Hezjoda...) szczegóły 
429.artykuł: Gzella Stanisław: Słownik osobisty filologa. Filomata 1990 nr 396 s. 95-107 (nt. mitologii i języka starożytnych Greków współcześnie...) szczegóły 
430.artykuł: Heidegger Martin: Hegel i Grecy. Logos i Ethos 1992 nr 1 s. 55-66 (filozofia starożytnych Greków w ujęciu filozofii współczesnej...) szczegóły 
431.artykuł: Hejza Violetta: "Ateny szkołą wychowania Hellady". Kultura Aten w okresie Peryklesa. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 183-191  szczegóły 
432.artykuł: Iluk Jan, Paner Anna: Historycy greccy mistrzami wychowania obywatelskiego. Wiadomości Historyczne 1998 nr 3 s. 129-140 (m.in. dot. autorów: Herodot, Hezjod, Homer, Ksenofont, Solon, Tukidyde...) szczegóły 
433.artykuł: Iwanek Małgorzata: Kategoria strony w późnoantycznych scholiach do "Texnh grammatikh" Dionizjosa Trakla. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 3 s. 43-55  szczegóły 
434.artykuł: Jaeger Werner: Wczesne chrześcijaństwo a grecka paideia. Znak 1992 nr 1 s. 42-47 (z not. o autorze, s. 139-140...) szczegóły 
435.artykuł: Jaroszyński Piotr: Piękno doskonalące człowieka. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 37-42 (szerzej o teoriach piękna w literaturze starożytnej Grecji...) szczegóły 
436.artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Leksykalne rozumienie kerygmy w literaturze przedchrześcijańskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo 2003 z. 4 (2002) s. 171-174 (m.in. w twórczości: Demostenes, Ksenofont, Sofoklesa...) szczegóły 
437.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gentium" o naturze Kościoła. Studia Theologica Varsaviensia 1997 nr 1 s. 71-89  szczegóły 
438.artykuł: Jeliński Przemysław: Wkład greckiej myśli patrystycznej w naukę konstytucji "Lumen gntium" o hierarchii kościelnej. Studia Sandomierskie 1999 t. 6 (1990/1996) s. 193-212 (analiza myśli greckich Ojców Kościoła wykorzystanych w konstytucji, m....) szczegóły 
439.artykuł: Jocz Artur: Mitologia a filozofia, czyli o duchowości starożytnych Greków. Polonistyka 1997 nr 2 s. 82-85  szczegóły 
440.artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Fenomen języka greckiego od wspólnoty indoeuropejskiej do tryglosji nowogreckiej. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 203-205 (streszcz. referatu...) szczegóły 
441.artykuł: Kabziński Jacek K.: Beginnings of logic from contemporary point of view. Reports on Philosophy 2003 nr 21 s. 207-245 (nt. początków logiki; dot. przede wszystkim działalności następujących...) szczegóły 
442.artykuł: Kaczyńska Elwira: Czy istniała kreteńska Metymna? Studia nad przekazami Klaudiusza Eliana i Stefana Bizantyjskiego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 65-77 (nt. homonimii w świecie antycznym; próba identyfikacji nazw geograficz...) szczegóły 
443.artykuł: Kerenyi Karl: Człowiek i maska. Konteksty 2002 nr 3/4 s. 141-146 (funkcja maski w kulturze i literaturze starożytnej...) szczegóły 
444.artykuł: Kiblicki Anatol, Użgorow Anatol: Narodziny filozofii jako refleksji o człowieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filozofia i Socjologia 1990 nr 13 (1988) s. 5-19  szczegóły 
445.artykuł: Kijewska Agnieszka: Nikidion w poszukiwaniu szczęścia. Znak 1995 nr 8 s. 134-140 ([rec. ks.:] Martha C. Nussbaum: The therapy of desire. Theory and prac...) szczegóły 
446.artykuł: Kłys Anna: W poszukiwaniu miejsc mitycznych. Życie 2000 nr 170 s. 15 (lektura tekstów starożytnych jako inspiracja odkryć archeologicznych n...) szczegóły 
447.artykuł: Kobierzycki Tadeusz: Pojęcie odwagi i męstwa - od Siedmiu Mędrców do Demokryta. Studium filozoficzno-psychologiczne. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 3-14  szczegóły 
448.artykuł: Komornicka Anna Maria: Pojęcie prawdy w starożytnej literaturze greckiej. Znak 1992 nr 1 s. 34-41 (not. o Annie Komornickiej, s. 140...) szczegóły 
449.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2002 t. 89 z.2 s. 378-382 (rec. książki zb.: Science and Mathematics in Ancient Greek Culture. Re...) szczegóły 
450.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 165-169 ([rec. ks.:] Elizabeth S. Belfiore: Murder Among Friends: Violation of ...) szczegóły 
451.artykuł: Komorowska Joanna: Eos 2002 t. 89 z.2 s. 375-378 (rec. książki: Rush Rehm: The Play of Space. Spatial Transformation in ...) szczegóły 
452.artykuł: Komorowska Joanna: Julian of Laidicea and the military. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 61-70 (nt. zachownych tekstów astrologicznych; szerzej o tekście Juliana z Lo...) szczegóły 
453.artykuł: Korus Kazimierz: U źródeł greckiego mimu literackiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 9-29  szczegóły 
454.artykuł: Krąpiec Mieczysław A.: Czym jest filozofia klasyczna?. Summarium 1999 r. 24/25 (1995/1996) s. 5-14 (1. w sensie czasowym; 2. w sensie przedmiotowym; 3. w sensie sformułow...) szczegóły 
455.artykuł: Kubiak Zygmunt: Poezja między muzyką i myślą. Regiony 1992 nr 1 s. 78-85 (esej...) szczegóły 
nawiązanie: Kubiak Zygmunt: Regiony 1992 nr 2 s. 131  szczegóły 
456.artykuł: Kubiak Zygmunt: Według Greków. [Cz. I:] Początki świata i ludzkości. [Cz. II:] Teologia olimpijska. Regiony 1996 nr 1 s. 5-26, nr 3 s. 59-75 (na podstawie mitologii i twórczości literackiej; głównie dot. autorów:...) szczegóły 
457.artykuł: Kubiak Zygmunt: Według Greków [Cz. III:] Apollo i Delfy. [Cz. IV:] Herakles. Regiony 1997 nr 1 s. 25-38, nr 2 s. 64-87 (na podstawie mitologii i twórczości literackiej; cd. z 1996...) szczegóły 
458.artykuł: Kubok Dariusz: "Chaos" a apeiron. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 21-33 (szerzej nt. "Teogonii" Hezjoda i "Fizyki" Arystotelesa...) szczegóły 
459.artykuł: Kubok Dariusz: Problem peras i apeiron w filozofii przedsokratejskiej. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 1 s. 21-26  szczegóły 
460.artykuł: Kukuła Elżbieta: "Arete" okresu klasycznego. Kwartalnik Pedagogiczny 2003 nr 3/4 (2002) s. 23-48  szczegóły 
461.artykuł: Kukuła Elżbieta: Ideał "arete" w piśmiennictwie okresu archaicznego. Kwartalnik Pedagogiczny 2002 nr 1 s. 25-48  szczegóły 
462.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty Presokratyków. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 81-83 (wstęp do publikacji zbioru fragmentów tekstów wczesnych filozofów grec...) szczegóły 
463.artykuł: Kurdziałek Marian: Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 1 s. 3-15 (nt. koncepcji Platona i Arystotelesa oraz stoików, później rozpowszech...) szczegóły 
464.artykuł: Kurko Jan: Prawda i jej poznanie w greckich apologiach II wieku. Rocznik Teologiczny 2000 z. 2 s. 109-121  szczegóły 
465.artykuł: Kurylewicz Gabriela: Wzrok czy słuch?. Ogród 1993 nr 1/4 s. 294-300 (metafizyka w literaturze greckiej, m.in. o Arystotelesie i Plotynie...) szczegóły 
466.artykuł: Kuś Aleksander: Znaczenie poezji i poety w filozoficznej myśli islamu. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 91-113 (nt. związków filozofii i literatury w myśli islamu w kontekście pojęci...) szczegóły 
467.artykuł: Leder Andrzej: Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 178-191 (dot. wyroczni, zagadki i tragedii; z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
468.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Ars Regia 1994 r. 3 nr (2) 7 s. 177-181 ([rec. ks.:] Andre Bernard: Sorciers grecs. Paris 1991....) szczegóły 
469.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Z problematyki badań nad religią starożytnych Greków. Wiadomości Historyczne 1994 nr 3 s. 135-142  szczegóły 
470.artykuł: Leondariti Wasiliki: Poezja drogą do człowieka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 37-38  szczegóły 
471.artykuł: Lewandowicz Janusz: Tragedia grecka jako dzieło religijne. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 31-48  szczegóły 
472.artykuł: Lichański Jakub Z.: Recepcja retorów greckich w Polsce w XVI i XVII wieku w nauczaniu szkolnym. Rekonesans. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 45-53  szczegóły 
473.artykuł: Lisecki Wiesław: Logos - rhytmos - harmonia. Krótka opowieść o długich uszach. Monochord 1993 t. 1 s. 13-16 (grecka poezja liryczna jako połączenie słowa i muzyki...) szczegóły 
474.artykuł: Longosz Stanisław: Chrystologia Ojców Kapadockich. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 155-176 (w świetle pism św. Bazylego (Wielkiego) z Cezarei, św. Grzegorza z Nys...) szczegóły 
475.artykuł: Longosz Stanisław: Geneza i pierwsze znaczenie terminu "świecki" - "laicus" w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 53-65 (dot. m. in. osób:...) szczegóły 
476.artykuł: Łatka Alicja: Die Geschichte der Entfuehrung des Chrisippos angesichtes des Mythos von Ganymedes. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 19-48 (m.in. w twórczości Eurypidesa...) szczegóły 
477.artykuł: Ługiewicz Aleksandra: Antyczna magia i religia. Przegląd Religioznawczy 2001 nr 2 s. 3-18  szczegóły 
478.artykuł: Łukaszewicz Adam: Einige Bemerkungen zu den Asketen in den griechischen urkundlichen Papyri. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 219-223...) szczegóły 
479.artykuł: Maciejczak Marek: Concepts et categories dans la Pensee Antique. Przegląd Tomistyczny 1988 t. 4 s. 191-200 ([rec. ks.:] Concepts et categories dans la Pensee Antique. Red. Pierre...) szczegóły 
480.artykuł: Maciejewska Anna: Początki greckiej terminologii gramatycznej (Do Platona). Meander 1994 nr 9/10 s. 487-492  szczegóły 
481.artykuł: Marchewka Anna: "Consonantes mobiles" u Homera i Herodota. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 29-37 (referat wygłoszony na XCIV Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa F...) szczegóły 
482.artykuł: Marciniak Przemysław: Ancient drama in Byzantine education. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 21 s. 83-103  szczegóły 
483.artykuł: Marcińczak Łukasz: "Stoicki mędrzec, czyli apostoł Rozumu". Colloquia Communia 2003 nr 1 s. 224-239 (nt. stoicyzmu grecko-rzymskiego i religii chrześcijańskiej; z odwołani...) szczegóły 
484.artykuł: Milewski Andrzej: Orfizm. Korzenie filozofii. Gnosis 1998 nr 10 s. 2-14 (próba rekonstrukcji rdzennej doktryny orfickiej...) szczegóły 
485.artykuł: Milewski Ireneusz: Okoliczności śmierci biskupów wschodniorzymskich w IV i V wieku. Przyczynek do dziejów Kościoła późnoantycznego. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 99-112 (m.in. w świetle dzieł św. Atanazego z Aleksandrii, Theophanesa, Teodor...) szczegóły 
486.artykuł: Minakowski Marek Jerzy: Dyskusje starożytnych Greków. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 93-07 (wyniki badań nad tezą Arystotelesa uznającą, że jest on twórcą teorii ...) szczegóły 
487.artykuł: Misiarczyk Leszek: Początki chrześcijańskiej nauki o wcieleniu w pismach Ojców Apostolskich. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 21-40 (na podstawie listów św. Ignacego z Antiochii, Polikarpa ze Smyrny, "Li...) szczegóły 
488.artykuł: Misiarczyk Leszek: Rola świeckich w pismach Ojców Apostolskich i Apologetów. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 67-88 (dot. funkcji nadawanych osobom świeckim w Kościele antycznym; m. in. n...) szczegóły 
489.artykuł: Misiarczyk Leszek: Teologia wcielenia u Apologetów Greckich II wieku. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 41-70 (m.in. w "Apologii" Arystydesa z Aten, pismach Justyna Męczennika, "Hom...) szczegóły 
490.artykuł: Musiał Danuta: "Ciało jest więzieniem duszy" - o nauce orfików. Mówią Wieki 1990 nr 12 s. 39-43 (koncepcje religijne sekty orfików, podstawy mitologiczne, relacje pisa...) szczegóły 
491.artykuł: Musiał Danuta: Pitagoreizm. Zarys problematyki. Meander 1996 nr 7/8 s. 353-362 (pitagoreizm (VI w. pne.) jako szkoła filozoficzna i sekta religijna or...) szczegóły 
492.artykuł: Narecki Krzysztof: Le logos aux origines de la pensee grecque. Etude semantique et philosophique. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 365-371 (tezy pracy habilitacyjnej...) szczegóły 
493.artykuł: Narecki Krzysztof: Rozwój pojęcia "logos" we wczesnej myśli greckiej. Cz. I: Epika i liryka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 21-49 (dot. autorów: Alkajos, Alkman, Anakreont, Archiloch, Bakchylides, Hezj...) szczegóły 
494.artykuł: Narecki Krzysztof: Wokół książki Boboljuba Sijakovića. Studia Antyczne i Mediewistyczne 2003 t. 1 s. 219-227 ([rec. ks.:] Bogoljub Sijakovic: Bibliographia Praesocratica. A Bibliog...) szczegóły 
495.artykuł: Nawara Paweł: Kształtowanie się koncepcji przebóstwienia ("theosis") w myśli telogiczno-filozoficznej wczesnego chrześcijaństwa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 28 (2065) s. 87-110 (m.in w tekstach Filona Aleksandryjskiego, Orygenesa, Pseudo-Dionizego...) szczegóły 
496.artykuł: Nawotka Krzysztof: Euergetyzm a polis grecka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1997 nr 23 (1955) s. 59-79 (dobroczynność pogańska m.in. w świetle inskrypcji i tekstów Polibiusza...) szczegóły 
497.artykuł: Nawotka Krzysztof: Freedom, the Greeks and Alexander the Great. Electrum 2003 t. 9 s. 67-74 (m.in. w świetle źródfeł epigraficznych, tekstów Demostenesa i Diodora...) szczegóły 
498.artykuł: Nyk Adam: Immagine evangelica di Maria madre di Gesu nei primi tre secoli. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 391-401 (dot. ewangelicznego obrazu Maryi w pismach autorów chrześcijańskich, t...) szczegóły 
499.artykuł: Panofsky Erwin: Sztuka - między pięknem a naturą. Znak 1993 nr 11 s. 55-67 (starożytni twórcy nt. piękna i sztuki, m.in. Ciceron, Platon, Arystote...) szczegóły 
500.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych. Człowiek w Kulturze 1999 [t.] 12 s. 145-164 (w poglądach pisarzy: Arystoteles, Pindar, Platon, Sofokles, Solon...) szczegóły 
501.artykuł: Pąkcińska-Niepołomska Maria: Greckie źródła rozważań nad sytuacją człowieka w społeczeństwie i państwie. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 197-203  szczegóły 
502.artykuł: (PIK): Niewolnicy rytmu. Trybuna 2002 nr 90 s. 13 (o prowadzonych przez Ricardo Mansillę i E. Busha z National Autonomous...) szczegóły 
503.artykuł: Plezia Marian: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 143-145 ([rec. ks. zb.:] Wilamowitz nach 50 Jahren. Red. William M. Calder III,...) szczegóły 
504.artykuł: Plisiecka Marta: Współczesny człowiek wobec tragedii greckiej według A.J. Festugiere'a. Człowiek w Kulturze 1999 [t.] 12 s. 13-22  szczegóły 
505.artykuł: Podgórska Joanna: Bliskość bóstwa. Polityka 2003 nr 27 s. 76-80 (nt. mitologii greckiej w kontekście podróży po współczesnej Grecji...) szczegóły 
506.artykuł: Podlecki Anthony J.: Who killed Lycambes' daughters? An ancient literary mystery solved. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 217-227  szczegóły 
507.artykuł: Polański Tomasz: Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 77-79 (streszczenie referatu...) szczegóły 
508.artykuł: Polański Tomasz: Zapożyczenia, imitacje, tłumaczenia. Słownictwo orientalne w greckiej literaturze pogańskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 92-94 (streszczenie referatu...) szczegóły 
509.artykuł: Pospiszyl Kazimierz: Perseusz oswobodzicielem Pegaza (Rodzinne uwarunkowania kreatywności). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 9-20 (próba analizy procesu rodzinnych uwarunkowań kreatywności ukazany w mi...) szczegóły 
510.artykuł: Press Ludwika: "Homo ludens" w starożytnej Grecji. Meander 1993 nr 5/6 s. 195-211  szczegóły 
511.artykuł: Pycka Waldemar: Wokól narodzin jońskiej filozofii przyrody. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
512.artykuł: Reale Giovanni: Pojęcie człowieka, troski o duszę i duchowego Erosa jako przesłanie myśli antycznej dla człowieka współczesnego. Ethos 2000 nr 1/2 s. 32-45 (dot. twórczości Platona, Plutarcha i Sokratesa...) szczegóły 
513.artykuł: Rekucka-Bugajska Kinga: Wojna cypryjsko-perska w świetle świadectw greckich. Meander 1991 nr 1/2 s. 3-10 (m.in. w pismach Diodora, Izokratesa, Ksenofonta i Pauzaniasza...) szczegóły 
514.artykuł: Rominkiewicz Jarosław: Problem opieki nad rodzicami w prawodawstwie ateńskim. Meander 1990 nr 7/9 s. 151-157 (m.in. u Platona, Arystofanesa, Eurypidesa, Homera, Hezjoda, Arystotele...) szczegóły 
515.artykuł: Rostropowicz Joanna: The Alexandrians and the drama (Several remarks and reflexions). Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 269-275 (nt. dramatów wystawianych w teatrze w Aleksandrii (Egipt) w czasach fa...) szczegóły 
516.artykuł: Rutherford Ian: Pindar "Paean" VIIIA, The "Cassandra" of Bacchylides and the Anonymous "Cassandra" in P. Oxy. 2368. An exploration in lyric structure. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 5-12  szczegóły 
517.artykuł: Schmude Michael P.: Nomos und Physis auf der Buehne - Entwicklung und Gestaltung einer Antithese von der klassischen griechischen Tragoedie zur hellenistischen neuen Momoedie. Eine Skizze. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 77-83  szczegóły 
518.artykuł: Sieroń Józef: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 157-162 ([rec. ks.:] O. Larsen: Ethik und Demokratie. Die Entstehung des ethisc...) szczegóły 
519.artykuł: Sobota Jacek: Wyznania idioty [z tego cyklu:] Nieuchronność nieruchomości (1). Nowa Fantastyka 2003 nr 6 s. 75 (felieton; m.in. nt. poglądów na zmienność Epikura, Heraklita i Parmeni...) szczegóły 
520.artykuł: Sprawski Sławomir: Delfy, amfiktionia i wojny święte. Filomata 1991 nr 404 s. 318-329 (miejsce kultu i jego funkcjonowanie m.in. w świetle relacji Pauzaniusz...) szczegóły 
521.artykuł: Sprawski Sławomir: Wojna święta w starożytnej Grecji (Problem terminologii). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 43-49 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
522.artykuł: Spychała Jarosław Marek: Orfeusz i orficy - zarys problematyki. Klio 2003 nr 4 s. 3-24g (nt. mitu Orfeusza, pism orfickich, orfików i misteriów orfickich...) szczegóły 
523.artykuł: Starnawski Jerzy: Polski historyk literatury autorem francuskiego opracowania trzech tragików greckich. Meander 1992 nr 7/8 s. 393-409 (nt. Wacława Gasztoffta, który wydał w Paryżu opracownie w dwóch tomach...) szczegóły 
524.artykuł: Starowieyski Marek: Dwa tomy "Corpus Christianorum". Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 273-275 ([rec. ks.:] Repertoire des biblioteques et de catalogues de manuscrits...) szczegóły 
525.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna: 2. Księga pamiątkowa ku czci prof. Michel Spanneut. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 259-260 ([rec. ks. zb.:] Valeurs dans le Stoicisme. Du portique a nos jours. Te...) szczegóły 
526.artykuł: Stebnicka Krystyna: Historiografia w drugiej sofistyce. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 327-343 (o twórczości retorów, zwanych także sofistami, od I w....) szczegóły 
527.artykuł: Stępień Tomasz: Filozoficzne podstawy rozumienia Opatrzności u Greckich Ojców Kościoła. Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 97-114  szczegóły 
528.artykuł: Styka Jerzy: Kategoria harmonii i symetrii w antycznej krytyce literackiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 63-67 (dotyczy twórczości pisarzy: Arystoteles, Heraklit, Platon, Pseudo-Lon...) szczegóły 
529.artykuł: Sucharski Robert A.: A-ma-tu-na: une deesse pylienne retrouvee?. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 27-30  szczegóły 
530.artykuł: Sucharski Robert A.: Ancient and modern Greek some points to discuss. Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 147-155 (uwagi nt. starożytnego i współczesnego języka greckiego...) szczegóły 
531.artykuł: Sullivan Shirley Darcus: "Self" and psychic entities in early Greek epic. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 5-16  szczegóły 
532.artykuł: Sullivan Shirley Darcus: The removal of psychic entities in Early Greek poetry. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 2 s. 189-199  szczegóły 
533.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 37-48 (na podstawie pism autorów: Hermas, Ignacy Antiocheński, Klemens Rzy...) szczegóły 
534.artykuł: Swoboda Antoni: Rodzina w pismach Ojców Apostolskich. Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 41-52 (na podstawie pism autorów: Hermas, Ignacy Antiocheński, Klemens Rzy...) szczegóły 
535.artykuł: Swoboda Antoni: Stoicka koncepcja cnoty. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 31-41  szczegóły 
536.artykuł: Szczerbakiewicz Rafał: Doświadczanie historii. Eseje Jana Kotta o tragedii antycznej. Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 91-107 (dot. książki: Jan Kott: Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej. Kr...) szczegóły 
537.artykuł: Szlezak Thomas Alexander: Polis - Arche - Adikia. Ateny w ocenie Sofoklesa, Tukidydesa i Platona. Meander 2000 nr 2 s. 295-107  szczegóły 
538.artykuł: Szmurło Roman: Śmierć Maniego (Fragmenty III Homilii manichejskiej). Wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 2 s. 291-297  szczegóły 
539.artykuł: Sztobryn Sławomir: Szkice z historii myśli pedagogicznej. Refleksja filozoficzno-pedagogiczna starożytnych w polskim czasopiśmiennictwie (1900-1939). Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 1/2 s. 23-44 (m.in.: Pitagorasa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Plutarcha...) szczegóły 
540.artykuł: Środa Magdalena: Tęsknota za Pindarem. Zakazać Olimpiad?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 39 s. 4 (kult sprawności fizycznej i piękna, obraz walk sportowych i igrzysk ol...) szczegóły 
sprostowanie: Szarmach Marian: "Tęsknota za Pindarem". Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 4 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Środa Magdalena: O olimpiadzie. Tygodnik Powszechny 2000 nr 44 s. 13 (list do red....) szczegóły 
541.artykuł: Świderek Anna: La cite greque et l'evolution de la mentalite religieuse dans les premiers temps de l'epoque hellenistique. Eos 1990 t. 78 s. 259-272  szczegóły 
542.artykuł: Świderkówna Anna: Duch grecki - dziś?. Ogród 1991 nr 2 s. 96-105 (wywiad nt. kultury i literatury hellenistycznej; rozm. Antoni Czyż...) szczegóły 
543.artykuł: Świderkówna Anna: Odpowiedzialność popularyzatora. Życie Warszawy 1992 nr 113 s. 3 (wywiad nt. potrzeby popularyzowania kultury starożytnej Grecji; rozm. ...) szczegóły 
544.artykuł: Tabor Bogusława: Obraz gminy chrześcijańskiej w pismach Nowego Testamentu i Ojców Apostolskich. Nowy Filomata 2003 nr 1 s. 25-34 (na podstawie Dziejów Apostolskich, listów apostolskich oraz tekstów tz...) szczegóły 
545.artykuł: Tadajczyk Konrad T.: Tabliczka PY Un 1314 w nowym świetle. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 47-54 (rekonstrukcja tekstu...) szczegóły 
546.artykuł: Tkacz Magdalena: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 223-227 ([rec. ks. zb.:] Handbook of classical rhetoric in the hellenistic peri...) szczegóły 
547.artykuł: Tkacz Magdalena: Z zagadnień retoryki antycznej. Nowy Filomata 2001 nr 2 s. 91-92 (sztuka wypowiadania się w tradycji greckiej i łacińskiej...) szczegóły 
548.artykuł: Tokarczyk Alicja: Refleksja muzyczna w starożytnej Grecji. Meander 1989 nr 7/12 s. 353-359  szczegóły 
549.artykuł: Traina Giusto: Hellenism in the East: Some Historiographical Remarks. Electrum 2002 t. 6 s. 15-24 (prezentacja nowoczesnego podejścia badawczego nt. wpływów greckich na ...) szczegóły 
550.artykuł: Trochonowicz Beata: Wpływ filozofii starożytnej Grecji na współczesne wychowanie moralne. Poglądy Sokratesa, Platona i Arystotelesa - implikacje praktyczne. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozoficzne wizje i modele świata. Pod red. Wandy Kamińs...) szczegóły 
551.artykuł: Turasiewicz Romuald: Demokracja ateńska a kwestia tolerancji światopoglądowej w V wieku p.n.e.. Meander 1991 nr 7/8 s. 269-285  szczegóły 
552.artykuł: Turasiewicz Romuald: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 354-362 ([rec. ks.:] Nathan Spiegel: War and peace in the classical Greek liter...) szczegóły 
553.artykuł: Turasiewicz Romuald: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 117-120 ([rec. ks.:] Maarit Kaimio: Phisical contact in Greek tragedy. A study ...) szczegóły 
554.artykuł: Turasiewicz Romuald: Kompozycja parataktyczna i jej odmiany funkcjonalne we wczesnej prozie helleńskiej. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1995 nr 23 s. 63-84  szczegóły 
555.artykuł: Turasiewicz Romuald: Mechanizmy rozwojowe najstarszej prozy helleńskiej (od parataksy do hipotaksy). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 30-31 (streszczenie referatu...) szczegóły 
556.artykuł: Turasiewicz Romuald: Problem logografii sądowej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1998 t. 61 (1997) s. 74-76  szczegóły 
557.artykuł: Turasiewicz Romuald: Zakres znaczeniowy terminu logographos w greczyźnie V i IV w. p.n.e.. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 23-34  szczegóły 
558.artykuł: Turczyński Andrzej: Więzień drzewa wieloowocowego. Autograf 2003 nr 4 s. 4-10 (mit o Tantalu jako przypowieść o nienasyceniu, o zgubnym pożądaniu i p...) szczegóły 
559.artykuł: Turek Waldemar: Dlaczego studiować pisma Ojców Kościoła?. Studia Płockie 2003 t. 31 s. 15-26 (dotyczy: Atanazy Wielki św., Augustyn św., Cyryl Jerozolimski św., Gr...) szczegóły 
560.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Na czym polegała jednorodność tzw. pierwszej sofistyki. x 1994 ([W ks.:] Victori Steffen nonagenario. Poznań 1994, s. 59-66....) szczegóły 
561.artykuł: Tynecka-Makowska Słowinia: Prefreudowskie antycypacje w antycznych interpretacjach snów (przykład Platona, Herodota i Cycerona). Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 71-97  szczegóły 
562.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Była sobie raz... Grecja (Z Jean-Pierre Vernantem rozmawia Francois Busnel). Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 102-108 (wywiad nt. źródeł myśli greckiej; wg Le Magazine Litteraire (Fr...) szczegóły 
563.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Polis - przestrzeń obywateli. Res Publica 1990 nr 3 s. 11-13 (fragmenty książki J.-P. Vernant: Źródła myśli greckiej. Przełożył Jerz...) szczegóły 
564.artykuł: W Szczecinie teatry świata. Rzeczpospolita 1996 nr 100 s. 26 (not. sprawozdawcza ze spotkania specjalistów i znawców problematyki gr...) szczegóły 
565.artykuł: Wąsacz Jolanta Helena: Zabytki muzyki starożytnej. Koło Historii 2000 z. 5 s. 17-21 (m.in. dot. starożytnych traktatów muzycznych, tragedii greckich i poez...) szczegóły 
566.artykuł: Wesoły Marian: Les principales formes de la pensee rationnelle en Grece. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 39-55 (dot. filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa...) szczegóły 
567.artykuł: Wesoły Marian: Z badań nad metodami argumentacji w myśli greckiej. Eos 1993 t. 80 (1992) z. 2 s. 203-217  szczegóły 
568.artykuł: West Martin L.: Muzyka w życiu Greków. Terminus 2003 r. 5 nr 2 s. 49-76 (także o poezji w okresie archaicznym i klasycznym (VIII-IV w. p.n.e.)...) szczegóły 
569.artykuł: Widok Norbert: Akomodacja terminu "trias". (Od Teofila z Antiochii do Grzegorza z Nazjanzu). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 185-200  szczegóły 
570.artykuł: Widok Norbert: Semantyka terminu "fysis" w literaturze przedchrześcijańskiej. x 1998 ([W ks. zb.:] Orbis antiquus. Studia filologiczne i patrystyczne. Księg...) szczegóły 
571.artykuł: Winiarczyk Marek: Der Euhemerismus in der Heidnischen Welt. Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 31-56 (pogląd nt. powstania bogów w rezultacie apoteozy wybitnych jednostek w...) szczegóły 
572.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 125-128 ([rec. ks.:] Die Kyniker in der modernen Forschung. Aufsaetze mit Einfu...) szczegóły 
573.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 170-178 ([rec. ks.:] Simon Pulleyn: Prayer in Greek Religion. Oxford 1997...) szczegóły 
574.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 2 s. 295-300 ([rec. ks.:] Malcolm Schofield: The Stoik idea of the city. Cambridge U...) szczegóły 
575.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 173-177 ([rec. ks.:] Watther Ludwig: Hellas in Deutschland. Darstellungen der G...) szczegóły 
576.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1989 t. 77 s. 357-361 ([rec. ks.:] Der historische Sokrates. Red. Andreas Patzer. Darmstadt 1...) szczegóły 
577.artykuł: Winiarczyk Marek: Misteria antyczne w ujęciu Waltera Burkerta. Meander 1996 nr 3/4 s. 119-136  szczegóły 
578.artykuł: Winiarczyk Marek: Problem powstania ateizmu w Grecji starożytnej. Meander 1993 nr 7/8 s. 291-302  szczegóły 
579.artykuł: Winiarczyk Marek: Religia polis greckiej. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 181-198 (w świetle źródeł...) szczegóły 
580.artykuł: Winiarczyk Marek: Utopia antyczna. Zarys problematyki. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 233-254 (charakterystyka gfatunku; szerzej o utopiach w starożytnej Grecji m.in...) szczegóły 
581.artykuł: Winiarczyk Marek: Wpływ Bliskiego Wschodu na kulturę Grecji archaicznej (750-650 r. przed Chr.). Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 15-40  szczegóły 
582.artykuł: Winiarczyk Marek: Wykazy "Homines pro diis culti" w tradycji antycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 75-80 (z listami deifikowanych osób, sporządzonych przez 33 autorów antycznyc...) szczegóły 
583.artykuł: Wipszycka Ewa: Kiedy rozpoczął się kryzys tradycyjnej religii polis greckich?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 11-27 (na przykładzie literatury...) szczegóły 
584.artykuł: Wiśniewski Bohdan: Eos 1992 t. 79 (1991) s. 114-117 ([rec. ks.:] Manfred Kraus: Name und Sache. Ein Problem in fruehgriechi...) szczegóły 
585.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Komponent indoeuropejski w religii greckiej. Meander 1997 nr 1 s. 85-97  szczegóły 
586.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Poglądy Traków na narodziny i śmierć człowieka na tle poznawczym. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 176-182 (m.in. w twórczości Homera i Herodota...) szczegóły 
587.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Quaestiones Mycenaeae II. Partnertstwo bóstw męskich i żeńskich w religii Greków mykeńskich. Meander 1992 nr 9/10 s. 459-468  szczegóły 
588.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Studia nad najstarszym pismem greckim. Część I: Z historii badań nad sylabariuszem mykeńskim. Meander 1994 nr 1/2 s. 3-  szczegóły 
589.artykuł: Wojtysiak Jacek: Starożytne początki problematyki istnienia. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 5-27 (m.in. na przykładzie: Parmenidesa z Elei "O naturze", Gorgiasza z Leon...) szczegóły 
590.artykuł: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 26-29 (streszczenie referatu...) szczegóły 
591.artykuł: Wolski Józef: Ze studiów nad formowaniem się demokracji ateńskiej. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
592.artykuł: Wróblewski Witold: Die "Parrhesia" als wesentliches Merkmal der athenischen Demokratie im Licht der literarischen Zeugnisse im 5. Jh. vor Chr.. Eos 1990 t. 78 s. 91-99  szczegóły 
593.artykuł: Wypustek Andrzej: Grecko-rzymska literatura magiczna... jako literatura. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 251-273  szczegóły 
594.artykuł: Wypustek Andrzej: Oskarżenie chrześcijan o magię erotyczną. Uwagi na temat zapoznanego aspektu prześladowania chrześcijan w starożytności. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1999 nr 24 (2075) s. 81-99 (w świetle literatury epoki i tekstów apokryficznych; szerzej o utworac...) szczegóły 
595.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Die sokrateisch-platonische Definition des Zieles und ihre Adaptation durch die postsokrattische philosophischen Schulen. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 67-79  szczegóły 
596.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Stoicka koncepcja czasu. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 173-178  szczegóły 
597.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Trzy znaczenia pojęcia "physis" w filozofii Stoi Starszej. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 152-156  szczegóły 
598.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Logos czasu. Na marginesie greckiego opowiadania o Kronosie. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 149-162 (z not. o autorze art. na s. 342...) szczegóły 
599.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 21-41 (bohaterowie mitologiczni a problem śmierci...) szczegóły 
600.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Kuros, Kora i Delfy. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 210-221 (rekonstrukcja niektórych tropów kreteńskich w mitologii greckiej, zw. ...) szczegóły 
601.artykuł: Żbikowska Izabela: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 1 s. 133-137 (rec. ks.: James S. Romm: The edges of the Earth of the ancient thougt....) szczegóły 
602.artykuł: Żylińska Jadwiga: "Język grecki jest najcudniejszy". Ethos 1996 nr 3/4 s. 229-237 (m.in. o greckim rodowodzie słów z dziedziny filozofii, sztuki i nauki ...) szczegóły 
603.artykuł: Żyromski Marek: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 199-202 ([rec. ks.:] Michael Grant: Greek and Roman historians. Information and...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
604.artykuł: Wojciechowski Michał: Rękopis znaleziony w Mar Saba. Rzeczpospolita 2003 nr 265 s. A12 (nt. tekstu odnalezionego w 1958 roku przez Mortona Smitha, który prawd...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
605.książka: Got Jerzy: Barszcz w kulturze starożytnej Grecji. 2001  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Barszcz a sprawa grecka. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Musierowicz Małgorzata: "F" [z tego cyklu:] Teoria wysp. Tygodnik Powszechny 2002 nr 17 s. 15  szczegóły 
606.książka: Koper Sławomir: Miłość, seks i polityka w starożytnej Grecji i Rzymie. 1998 ([Dedykacja:] Henrykowi Klimaszewskiemu, Lechowi Zielińskiemu. - [Zawie...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Seks i polityka (wydawnicza). Mówią Wieki 1998 nr 9 50-52  szczegóły 
607.książka: Ptaszek Ireneusz: Najstarsza tradycja biograficzna Alkibiadesa - źródła jego legendy. 2003 ([Postać Alkibiadesa w "Wojnie peloponeskiej" Tukidydesa, w komediach ...) szczegóły 
608.książka: Wróbel Zdzisław: Eros niebiański i wszeteczny. Greckie ideały piękna i miłości. ([M.in. rozdziały pośw. erotyce w twórczości literackiej i filozoficzne...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
609.impreza: "Wolność i demokracja w literaturze greckiej" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 60 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
610.artykuł: Bartol Krystyna: Młodzi bogowie starych poetów (Kilka uwag na temat greckiej liryki miłosnej). Meander 1996 nr 7/8 s. 341-351 (grecka liryka o orientacji homoseksualnej; analiza urywków poezji grec...) szczegóły 
611.artykuł: Bartol Krystyna: Paideia poetów. Konteksty 2001 nr 1/4 s. 50-55 (rola poetów w starożytnej Grecji...) szczegóły 
612.artykuł: Bartol Krystyna: Rydwany Słońca: Mimnermos, Stezychor i inni. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 7-17 (wyobrażenia Heliosa w literaturze starożytnej Grecji; m.in. u Homera, ...) szczegóły 
613.artykuł: Benka Urszula M.: O doświadczeniu poetyckim. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 40-42 (interpretacja historii Orfeusza w kontekście sztuki i doświadczenia po...) szczegóły 
614.artykuł: Bronczek Ewelina: Postać Hekabe w literaturze greckiej epoki archaicznej. Nowy Filomata 1999 nr 3 s. 187-194  szczegóły 
615.artykuł: Brzeziński Zbigniew: Wyobrażenie Etiopczyka w piśmiennictwie starożytnych Greków. Próba analizy porównawczej z analogicznymi wizjami łacińskiego średniowiecza. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 91-110  szczegóły 
616.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Chemia w starożytnej Grecji. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 281-288 (m.in. w dziełach pisarzy starożytnych - Arystotelesa (Meteorologika), ...) szczegóły 
617.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Sztuka brązownicza w starożytnej Grecji. Filomata 1990 nr 400 s. 458-476 (w utworach Pliniusza Starszego, Stabrona, Homera...) szczegóły 
618.artykuł: Chrostowski Waldemar: Lekarz i jego posługa w świetle Biblii. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 51-67  szczegóły 
619.artykuł: Dadaczyński Jerzy: Koncepcja nieskończoności w matematyce i filozofii antycznej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 35-49 (szerzej o koncepcji Arystotelesa...) szczegóły 
620.artykuł: Drążyk Jolanta: Kieleckie Studia Historyczne 1999 t. 15 s. 235-239 ([rec. ks.:] Sue Blundell: Women in Ancient Greece. Cambridge, Massachu...) szczegóły 
621.artykuł: Dreuille Mayeul de: Kto nie chce pracować. W drodze 2003 nr 3 s. 43-51 (dot. m.in. tematu pracy w pismach Ojców Kościoła i mistykow; z not. o ...) szczegóły 
622.artykuł: Dyrcz Rafał: Kilka uwag o przemianach i znaczeniu kultu Asklepiosa w okresie późnego antyku. Meander 1999 nr 3 s. 257-265  szczegóły 
623.artykuł: Else Gerald F.: Bóg i bogowie we wczesnej myśli greckiej. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 23-37 (m.in. dot. aut.: Platon, Sokrates, Homer; z not. o aut., s. 256...) szczegóły 
624.artykuł: Fidler-Źrałka Elżbieta: Obraz dziecka ateńskiego w literaturze i sztuce. Życie codzienne. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 146-158  szczegóły 
625.artykuł: Franczak Grzegorz: Mit i topos Wieków Ludzkości jako model historii świata w literaturze greckiej. Nowy Filomata 1997 nr 3 s. 163-171 (m.in. mit Złotego Wieku...) szczegóły 
626.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Metafizyka śmierci w filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 5-46 (temat śmierci w filozofii i literaturze; dot. szerzej autorów: Empedok...) szczegóły 
627.artykuł: Gansiniec Ryszard: Apollon wróżbita. Filomata 1990 nr 398 s. 243-251  szczegóły 
628.artykuł: Gansiniec Ryszard: Szlachcianka helleńska. Filomata 1990 nr 400 433-446 (na podstawie mitologii i opowieści o bohaterach...) szczegóły 
629.artykuł: Górniak Anna: Mojry w świecie antycznym. Meander 2000 nr 5 s. 417-437 (boginie przeznaczenia w mitologii, literaturze starożytnej Grecji, ins...) szczegóły 
630.artykuł: Gzella Stanisław: Tejrezjasz. Filomata 1991 nr 404 s. 307-318  szczegóły 
631.artykuł: Jaekel Siegfried: New aspects of ancient Greek mythology in Homer and Hesiod - and its revival in Greek tragedy. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 5-17 (nowe aspekty mitologii w dziełach Homera i Hezjoda oraz ich odbicie w ...) szczegóły 
632.artykuł: Janik Joanna: Eleutheria in Greek Literature of the 5th Century BC. Electrum 2003 t. 9 s. 12-20 (wolnośc w literaturze greckiej w V w. p.n.e. m.in. w utworach Ajschylo...) szczegóły 
633.artykuł: Kaczor Idaliana: Pan - główne bóstwo pasterskie starożytnych Greków. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 157-162 (m.in. w utworach anonimowych i twórczości pisarzy: Ajschylos, Eurypide...) szczegóły 
634.artykuł: Kempiński Andrzej M.: Demokryt, łabędź i słowik. Monochord 1994 t. 3 s. 7-15 (motyw łabędzia i słowika w twórczości greckich filozofów i pisarzy...) szczegóły 
635.artykuł: Kłys Anna: Jaskinia w Amnissos. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 3/4181-198 s. 199-215 (jaskinia bogini Ejlejtyi na Krecie obecna w tekstach Homera, mitach i ...) szczegóły 
636.artykuł: Korenjak Andrea: Ethos und Katharsis. Zur paedagogischen und therapeutischen Bedeutung der Musik in der griechischen Antike. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 191-218 (z not. o autorce na s. 1045...) szczegóły 
637.artykuł: Krischner Tilman: Ląd i morze w historii kultury greckiej. Meander 1995 nr 11/12 s. 515-527  szczegóły 
638.artykuł: Kubiak Zygmunt: Nadzieja według Greków. Kontrapunkt 1998 nr 3 s. 3  szczegóły 
nawiązanie: Komornicka Anna M.: "Nadzieja według Greków". Tygodnik Powszechny 1998 nr 23 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Kubiak Zygmunt: O nadziei i beczce Pandory. Tygodnik Powszechny 1998 nr 27 s. 14  szczegóły 
639.artykuł: Kuczyńska Alicja: Mit "pięknej przyjaźni" odchodzi. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 31-39 (przyjaźń w ujęciu greckich filozofów - Sokratesa, Platona Arystotelesa...) szczegóły 
640.artykuł: Kulig Katarzyna: Człowiek wobec czasu u wybranych presokratyków. Roczniki Humanistyczne 2003 t. 51 z. 3 s. 63-73 (dot. twórczości: Talesa z Miletu, Anaksimandrosa, Empedoklesa, Pit...) szczegóły 
641.artykuł: Kupis Bogdan: Myśl starożytna wobec nieuchronnego kresu życia. Euhemer 1991 nr 3 s. 25-35 (m.in. u Homera, Heraklita, Demokryta, Platona i Plotyna...) szczegóły 
642.artykuł: Kuźmicz Karol: Walka w filozofii prawa. Miscellanea Historico-Iuridica 2003 t. 1 s. 131-142 (dot. konfliktu w kontekście problematyki prawnej, m.in. w dziełach nas...) szczegóły 
643.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Dionizos kourotrophos (Kult Dionizosa i inicjacje młodzieży męskiej w Grecji starożytnej). Konteksty 2001 nr 1/4 s. 63-83 (także w literaturze...) szczegóły 
644.artykuł: Lengauer Włodzimierz: "Hieroi logoi" - tajne nauki starożytnych Greków?. Ars Regia 1993 r. 2 nr 1 (4/5) s. 13-34 (m.in. o misteriach eleuzyjskich, dionizyjskich i misteriach Kabirów na...) szczegóły 
645.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Męskie, żeńskie, nijakie. Sacrum płci w micie i wierzeniach Greków. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 171-180  szczegóły 
646.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina, Szastyńska-Siemion Alicja: Priap w epigramatyce greckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 13-29  szczegóły 
647.artykuł: Maliszewski Dariusz: O kulcie Adonisa. Filomata 1989 nr 390 s. 161-169 (mit o Adonisie wg różnych przekazów, m.in. w literaturze...) szczegóły 
648.artykuł: Markowski Michał Paweł: Ciało w wąwozie niewiedzy. Punkt po punkcie 2003 z. 4 s. 24-35 (esej konfrontujący grecką koncepcję grzechu z chrześcijańską koncepcją...) szczegóły 
649.artykuł: Mendecki Bartłomiej: Boski posłaniec Hermes. Albo albo 2000 nr 4 (1998/1999) s. 133-135 (postać bóstwa; m.in. w "Hymnie do Hermesa" Homera...) szczegóły 
650.artykuł: Michalewicz Tomasz: Cztery sposoby pojmowania panowania nad sobą w Grecji okresu V wieku p. Chrystusie. Colloquia Communia 2002 nr 1 s. 346-356 (m.in. w utworach Homera, Arystofanesa, Platona, Ksenofonta...) szczegóły 
651.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Mądrość chorei - rytuał i mit w kulturze greckiej. Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 30-43 (pieśń taneczna w antycznym teatrze greckim...) szczegóły 
652.artykuł: Milewski Ireneusz: Bankierzy, lichwiarze i ich działalność w świetle pism greckich Ojców Kościoła IV wieku. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 205-220 (m.in. u autorów: Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy,...) szczegóły 
653.artykuł: Najman Katarzyna: U Ojców Kościoła. W drodze 2003 nr 1 s. 40-42 (dot. symboliki światła...) szczegóły 
654.artykuł: Nitka Katarzyna: Cave canem?. Nowy Filomata 2003 nr 1 s. 35-42 (m.in. motyw psa w literaturze greckiej i łacińskiej...) szczegóły 
655.artykuł: Nowicka Maria: Portrety Alkibiadesa. Meander 1996 nr 11/12 s. 575-585 (portret literacki Alkibiadesa - wodza i polityka m.in. u Platona, Anty...) szczegóły 
656.artykuł: Okopień Krzysztof: Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 151-164 (dot. różnych interpretacji postaci Dionizosa, szerzej o lit. antycznej...) szczegóły 
sprostowanie: Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 210 (uzupełnienie brakującej części przypisu...) szczegóły 
657.artykuł: Olgyay-Stawikowska Kinga: Pra...prababki Jezusa i inne prostytutki. Ośka 1998 nr 2 s. 52-53 (dot. postaci prostytutek i cudzołożnic w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
658.artykuł: Owczarek Leonard: Tematyka tracka w mitologii i religii greckiej. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 3-12 (m.in. w pismach Apolloniosa z Rodos, Diodora Sycylijskiego, Herodota i...) szczegóły 
659.artykuł: Panagl Oswald: Im Zeichen des Lorbeers. Auf dem Spuren der Sage von Daphne und Apollon. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 17-22 (dot. pojęcia mitu, postaci Apollina i wersji mitu o przemianie Dafne w...) szczegóły 
660.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Wychowawcza rola sportu. Nasz Dziennik 2002 nr 174 s. 17 nr 180 s. 17 (dot. uwag gimnastyki w pismach Platona i Arystotelesa...) szczegóły 
661.artykuł: Pieniążek Szczepan: Jabłoń śpiewająca i złota. Polityka 1991 nr 51/52 s. 18 (jabłoń w mitologii greckiej...) szczegóły 
662.artykuł: Polański Tomasz: Grecy i Ludzie Wschodu w krzywych zwierciadłach wzajemnego niezrozumienia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 64-68 (w dziełach autorów: Apolloniusz z Tyrany, Diodor, Filon Aleksandryj...) szczegóły 
663.artykuł: Press Ludwika: W kręgu legend minojskich. Filomata 1990 nr 397 s. 171-196  szczegóły 
664.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Ateńska "demokratia" w kontekście współczesnych demokracji. Nowy Filomata 1998 nr 4 s. 287-296  szczegóły 
665.artykuł: Roskal Zenon E.: Model świata dwusferycznego w starożynej filozofii przyrody. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 65-76  szczegóły 
666.artykuł: Rostropowicz Joanna: Etoiles et mythes stellaires dans la poesie alexandrine. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 265-272  szczegóły 
667.artykuł: Rostropowicz Joanna: O gwiazdach i mitach astralnych w poezji aleksandryjskiej. Meander 1997 nr 1 s. 51-59  szczegóły 
668.artykuł: Rozmus Anna: O tajemnej sztuce czarów. Nowy Filomata 1998 nr 1 s. 37-40 (rola metali w hellenistycznej magii...) szczegóły 
669.artykuł: Rybowska Joanna, Sowa Joanna: Kult Dionizosa jako boga wina. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 163-174  szczegóły 
670.artykuł: Skutnik Tadeusz: Miłość i śmierć - ewangeliczne. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 29-32  szczegóły 
671.artykuł: Smolka-Drewniak Ewa: Prolegomena do badań nad fenomenem kobiecości w kulturze greckiej "polis" okresu klasycznego. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 59-75  szczegóły 
672.artykuł: Sochoń Jan: Wstępny traktat o miłości i kontemplacji. Punkt po punkcie 2001 z. 2 s. 11-19 (dot. koncepcji starożytnych i ewangelicznych...) szczegóły 
673.artykuł: Sprawski Sławomir: Problem przyjaźni rytualnej (ksenia) w polityce Jazona z Feraj. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 60-61 (w świetle dzieł Plutarcha, Korneliusza Neposa, Ksenofonta, Izokratesa,...) szczegóły 
674.artykuł: Swoboda Antoni: Problematyka śmierci w literaturze i filozofii starożytnej niechrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
675.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Charis i charyty w liryce greckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 23-30 (greckie boginie wdzięku, piękna i radości w poezji...) szczegóły 
676.artykuł: Szymański Józef: Kasandra - królewna trojańska. Res Humana 1996 nr 6 s. 24-25, okł. (sens i znaczenie mitu o Kasandrze...) szczegóły 
677.artykuł: Szymański Mikołaj: Szpetna, bo do nas podobna. Gazeta. Magazyn 1999 nr 11 s. 62 (wizerunek małpy w greckiej literaturze starożytnej...) szczegóły 
678.artykuł: Trzcionkowski Lech: Pod przymusem Erosa, czyli magia miłosna starożytnych Greków. Mówią Wieki 2001 nr 2 s. 6-11 (m.in.: Homer, Lukian, Pindar...) szczegóły 
679.artykuł: Twardecki Alfred: Złoty dotyk króla Midasa. Wiedza i Człowiek 1994 nr 1 s. 1-4 (m.in. nt. postaci króla Midasa w dziełach literackich i filozoficznych...) szczegóły 
680.artykuł: Vernant Jean-Pierre: Mityczne aspekty pamięci. Konteksty 2003 nr 3/4 s. 201-212 (Mnemosyne w literaturze greckiej, m.in. u Hezjoda, Homera, Empeklodesa...) szczegóły 
681.artykuł: Winiarczyk Marek: Grób Zeusa na Krecie. Meander 1997 nr 3 s. 199-206 (w przekazach literackich m.in. Euhemera z Messeny...) szczegóły 
polemika: Kaczyńska Elwira: Raz jeszcze o grobie Dzeusa na Krecie. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 95-124  szczegóły 
682.artykuł: Winiarczyk Marek: Śmierć i apoteoza Heraklesa. Meander 1999 nr 2 s. 111-123 (deifikacja Heraklesa w świetle literatury od VI w. p.n.e. i świadectw ...) szczegóły 
683.artykuł: Wolicki Aleksander: Phonos, czyli zabójstwo po grecku. Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 5-8 (m.in. u Homera...) szczegóły 
684.artykuł: Wójtowicz Andrzej: Etos pracy w kontekstach religijnych. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 4 s. 41-55 (m. in. w Nowym Testamencie oraz w dziełach następujących twórców: Epi...) szczegóły 
685.artykuł: Wróbel Małgorzata: Autorzy greccy o zabytkach Egiptu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 31-46 (dot. Diodora, Herodota i Strabona...) szczegóły 
686.artykuł: Wróbel Małgorzata: Rośliny Egiptu w relacji pisarzy greckich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1991 nr 15 (1189) s. 31-38 (m.in. u Herodota, Diodora, Strabona i Teofrasta...) szczegóły 
687.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne "konie". Polonia Sacra 2003 nr 12 s. 361-368 (dot. motywu konia w Apokalipsie św. Jana; z not. o autorze art. na s. ...) szczegóły 
688.artykuł: Żukowski Jarosław: Niektóre aspekty kultu Dionizosa w V w. p.n.e.. Meander 1996 nr 9/10 s. 445-463 (kult Dionizosa m.in. w utworach pisarzy: Arystofanes, Eurypides, He...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
689.książka: Appel Włodzimierz: Kamiennik Orfeusza (Lithika). 1990 ([Zawiera także tekst poematu "Lithica" w tłumaczeniu z języka greckieg...) szczegóły 
690.książka: Fizjolog. 2003  szczegóły 
691.książka: Pseudo Homera Batrachomyomachia czyli Wojna Żabiomysia. 1993  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
692.wiersz: Anakreontyki. x 1998 (druk i komentarz: Katarzyna Andrzejewska, Andrzej Obrębski: Leopold Ok...) szczegóły 
693.wiersz: Cypryda i Muzy. Meander 1992 nr 5/6 s. 286 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
694.wiersz: Cypryda przyszła na Knidos. Meander 1992 nr 11/12 s. 582 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
695.wiersz: Demon. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 66  szczegóły 
696.wiersz: Drzewo orzechowe. Meander 1992 nr 7/8 s. 410 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
697.wiersz: [Epigramaty] Epigramaty z "Wieńca" Meleagra. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
698.wiersz: Epigramaty platońskie. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
699.wiersz: [Epigramaty] Późni epigramatycy "Antologii Palatyńskiej". x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
700.wiersz: [Epigramaty] Wiersze Filodema i inne greckie epigramaty z jego epoki. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
701.wiersz: Eros - miłość. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 68  szczegóły 
702.wiersz: Eros uśpiony. Meander 1992 nr 5/6 s. 280 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
703.wiersz: Exaposteilarion I (O Ambroży, okazałeś się jako obrońca...). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 246-247  szczegóły 
704.wiersz: Exaposteilarion II (O Ambroży, jakiż biskup jaśniejący gorliwością...). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 246-247  szczegóły 
705.wiersz: Godzina południa. Meander 1992 nr 5/6 s. 336 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
706.wiersz: Hymn do Demeter. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 3 s. 5-22 (przypisy i komentarz: Włodzimierz Appel: Homerycki "Hymn do Demeter"...) szczegóły 
707.wiersz: Hymn do Demeter (Pięknowłosą Demeter, boginię czigodną...). Meander 1999 nr 4 s. 312-323 (ze wstępem tłumacza: Hymn Homerycki do Demeter, s. 311-312...) szczegóły 
708.wiersz: Hymn do Dionizosa. Tygodnik Powszechny 1998 nr 18 s. 9  szczegóły 
709.wiersz: Hymn do Matki Bogów odnaleziony w Epidauros. Meander 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
710.wiersz: Hymn do Pana. Tygodnik Powszechny 1998 nr 18 s. 9  szczegóły 
711.wiersz: Hymn Homerycki VI: Do Afrodyty. Collectanea Philologica 2003 t. 6 s. 9-10 (tekst oryginału greckiego i przekładu polskiego...) szczegóły 
712.wiersz: Hymn Homerycki XXX: Do Ziemi Wszechmatki. Collectanea Philologica 2003 t. 6 s. 11-12 (tekst oryginału greckiego i przekładu polskiego...) szczegóły 
713.wiersz: Hymny homeryckie [z tego cyklu:] VII. Na Dionizosa. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 4 s. 117-118  szczegóły 
714.wiersz: Hymny liturgiczne [z tego cyklu:] Hymn poranny (Gloria) (Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 285-287 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
715.wiersz: Hymny liturgiczne [z tego cyklu:] Hymn wieczorny (Chwalcie, dziatki, Pana chwalcie imię...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 287 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
716.wiersz: Hymny liturgiczne [z tego cyklu:] Modlitwa po wieczerzy (Błogosławiony jesteś Panie, który żywisz...). Literatura na Świecie 1993 nr 12 s. 287 (ze wstępem: Z greckiej poezji wczesnochrześcijańskiej w przekładzie ks...) szczegóły 
717.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] 3. [Hymn] Nocy. Kontrapunkt 1996 nr 10 s. 4  szczegóły 
718.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] 37. [Hymn] Demeter Eleuzyńskiej. Kontrapunkt 1996 nr 10 s. 4  szczegóły 
719.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] 37. [Hymn] Tytanów. Kontrapunkt 1996 nr 10 s. 4  szczegóły 
720.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Artemidy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 18-19  szczegóły 
721.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Charyt. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 22-23  szczegóły 
722.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Chor. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 21  szczegóły 
723.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Demeter Eleuzyńskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 20  szczegóły 
724.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Dionizosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 17  szczegóły 
725.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Erosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 22  szczegóły 
726.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Gai. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 16  szczegóły 
727.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn gwiazd. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 9-10  szczegóły 
728.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Heraklesa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 12  szczegóły 
729.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Hery. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 14  szczegóły 
730.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Korybanta. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 19-20  szczegóły 
731.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Kronosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 13  szczegóły 
732.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Kuretów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 17  szczegóły 
733.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Leto. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 18  szczegóły 
734.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn morza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 15  szczegóły 
735.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Nike. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 17-18  szczegóły 
736.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Nimf. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 21-22  szczegóły 
737.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn nocy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 7-8  szczegóły 
738.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Pana. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 11-12  szczegóły 
739.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Persefony. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 16-17  szczegóły 
740.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Posejdona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 14-15  szczegóły 
741.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Protogonosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 9  szczegóły 
742.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Rei. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 13  szczegóły 
743.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Semele. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 21  szczegóły 
744.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Tytanów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 19  szczegóły 
745.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Uranosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 8-9  szczegóły 
746.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Zeusa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 14  szczegóły 
747.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Hymn Zeusa Pana Piorunów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 15  szczegóły 
748.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Na Heliosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 10-11  szczegóły 
749.wiersz: Hymny orfickie [z tego cyklu:] Orfeusz do Muzajosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 6-7  szczegóły 
750.wiersz: Inskrypcja orficka. Res Publica 1991 nr 3 s. 44 (z koment. Stanisława Kasprzysiaka, s. 44-45...) szczegóły 
751.wiersz: Jabłko. Meander 1992 nr 11/12 s. 652 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
752.wiersz: Kontakion na cześć naszego świętego Ojca Ambrożego biskupa Mediolanu. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 246  szczegóły 
753.wiersz: Modlitwa do aniołów z IV w.. Przegląd Powszechny 2001 nr 6 s. 269 (z notą, s. 269-270...) szczegóły 
754.wiersz: Na rzeźbe Diodora. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
755.wiersz: Nadzieja. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 71  szczegóły 
756.wiersz: Nie Praksyteles. Meander 1992 nr 11/12 s. 606 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
757.wiersz: O jaskółce. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
758.wiersz: Okrutne zwierciadło. Meander 1992 nr 7/8 s. 438 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
759.wiersz: Orzeł nad grobem. Meander 1992 nr 7/8 s. 432 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
760.wiersz: Radosne światło (Phos hilaron). Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 257-62  szczegóły 
761.wiersz: Rozbitek obnażony. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
762.wiersz: Satyr nad fontanną obok uśpionego Erosa. Meander 1992 nr 7/8 s. 356 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
763.wiersz: Tyche - przypadek. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 67 (z koment. J.W. Goethego, w tł. Mariana Brykczyńskiego; teksty wierszy ...) szczegóły 
764.wiersz: W cieniu sosny. Meander 1992 nr 5/6 s. 332 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
765.wiersz: Wdzięczność dla żaby. Meander 1992 nr 11/12 s. 632 (na podst. prozatorskiego przekł. Zygmunta Kubiaka napisała Jolanta Ber...) szczegóły 
766.wiersz: XVII Hymn homerycki do Dioskurów (Muzo dźwięczna, opiewaj Kastora...). Meander 1998 nr 5 s. 456  szczegóły 
767.wiersz: XXXIII Hymn homerycki do Dioskurów (Muzy bystro patrzące śpiewajcie o Dzeusa potomkach...). Meander 1998 nr 5 s. 456  szczegóły 
768.wiersz: Z anonimowych wierszy anakreontycznych [z tego cyklu:] Do świerszcza. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
769.wiersz: Z anonimowych wierszy anakreontycznych [z tego cyklu:] Eros z deszczu. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
770.wiersz: Z hymnów homeryckich: Hymn do Dionizosa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
771.wiersz: Z hymnów homeryckich: Hymn do Pana. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
772.wiersz: Założenie Kaunos. Nowy Filomata 1999 nr 3 s. 218 (autor: Nikajnetos z Samos; epigram z "Antologii Palatyńskiej"...) szczegóły 
773.wiersz: Złota Reguła (Złote wiersze pitagorejskie). Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 10-11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
774.proza: Apokryf platoński [z tego cyklu:] Zimorodek czyli o przemianie. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
775.proza: Czysta od czystych przychodzę.... Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 2 (napis na "Złotej Płytce z Thurioi" (ok. 550 p.n.e.)...) szczegóły 
776.proza: [Inskrypcja:] Dekret ku czci Protogenesa. Meander 1996 nr 5/6 s. 266-269 (przekład polski treści inskrypcji wyrytej po obu stronach marmurowej s...) szczegóły 
777.proza: Kleobulos, czyli o umiarkowaniu [fragm.]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18(1654) s. 149-152  szczegóły 
778.proza: Męczeństwo świętego Porfiriusza mima (Passi S. Porphyrii). Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 887-891 (ze wstępem tłumacza, s. 885-887...) szczegóły 
779.proza: O cnocie. Meander 1997 nr 3 s. 207-211 (z komentarzem: Pseudoplatoński dialog "O cnocie"...) szczegóły 
780.proza: O sprawiedliwym. Meander 1991 nr 3/4 s. 153-158 (ze wstępem tłumacza pt.: Pseudoplatoński dialog "O sprawiedliwym"...) szczegóły 
781.proza: Przysięga Hipokratesa. Meander 1993 nr 5/6 s. 231-232 (z koment.: Romuald Turasiewicz: O "Przysiędze Hipokratesa" inaczej. Py...) szczegóły 
782.proza: [Tablica Szmaragdowa] Słowa tajemnic Hermesa Trismegistosa. Gnosis 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
783.proza: Złote wiersze [fragm.]. Wiedza i Życie 1990 nr 5 s. 12 (podp. Pitagorejczycy; z koment.: Maria Supranowicz: Środek dziejów, s....) szczegóły 
784.proza: Znawca natury starożytny traktat o symbolach świata. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 4 wkł. s. 1-12 (podał do druku i oprac. Józef Naumowicz...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
785.artykuł: Lengauer Włodzimierz: Aglauros w przysiędze efebów ateńskich. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 35-42  szczegóły 
786.artykuł: Bednarczyk Andrzej: "Anonymus Londinensis". Kategorie teoretyczne medycyny starożytnej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 3/4 s. 109-159  szczegóły 
787.artykuł: Pałuchowski Adam: Flavii Sulpiciani z Krety w epoce wczesnego cesarstwa. Studia epigraficzne. Meander 1999 nr 5 s. 429-447 (nt. inskrypcji dotyczącej rodziny kreteńskiej Flavii Sulpiciani; z ory...) szczegóły 
788.artykuł: Danielewicz Jerzy: Metryka wczesnych greckich epigramów nagrobnych. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 51-56 (na przykładzie napisów nagrobnych skomponowanych w okresie od VII w. d...) szczegóły 
789.artykuł: Bednarczyk Andrzej: Motywy regulacyjne w rozprawie "De diaeta" z "Corpus Hippocraticum". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 4 s. 59-88  szczegóły 
790.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Najstarszy tekst grecki: Inskrypcja mykeńska z Olimpii. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 163-169 (nt. inskrypcji - dedykacji wotywnej, zapisanej w piśmie linearnym B...) szczegóły 
791.artykuł: Appel Włodzimierz: Nochmals zum Grabgedicht fuer den kleinen Sarapion. Versuch einer neuen Deutung. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 57-60  szczegóły 
792.artykuł: Appel Włodzimierz: O najnowszej inskrypcji z Halikarnasu - Salmakis i katalog literatów. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 7-17 (nt. inskrypcji odkrytej w 1995; szerzej o związku inskrypcji z innymi ...) szczegóły 
793.artykuł: Wypustek Andrzej: Papirusy, epitafia, inskrypcje. Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 210-226 (nt. tekstów magicznych, epitafiów i inskrypcji pochodzących z terenu E...) szczegóły 
794.artykuł: Komornicka Anna M.: Personifikacja "czasu" w epigramach i sentencjach greckich. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 5-15  szczegóły 
795.artykuł: Kaczyńska Elwira, Witczak Krzysztof T.: Questiones Mycenaeae III: Kult Dzeusa na Krecie w świetle tekstów linearnych B. Meander 1998 nr 4 s. 327-339  szczegóły 
796.artykuł: Appel Włodzimierz: Skyphos Nestora. Problemy interpretacyjne inskrypcji z Pithekussai. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 171-185  szczegóły 
797.artykuł: Froński Maciej: Stella z Lemnos - głos sprzed 26 wieków. Nowy Filomata 2001 nr 3 s. 171-176 (z rys. stelli, s. 170...) szczegóły 
798.artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: The Barbarian in the Greek anthology. Eos 1994 t. 81 (1993) z. 2 s. 195-198 (dot. antologii epigramatów: The Greek anthology with an English transl...) szczegóły 
799.artykuł: Mrozewicz Leszek: Eos 2003 t. 90 z. 2 s. 357-359 ([rec. ks.:] Epigraphic Evidence: Ancient History from Inscriptions. Re...) szczegóły 
800.artykuł: Mrozewicz Leszek: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 423-424 ([rec. ks.:] Inscriptions grecques et latines de Novae (Mesie inferieur...) szczegóły 
801.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 158-161 ([rec. ks.:] Christoph Riedweg: Juedisch-hellenistische Imitation eines...) szczegóły 
802.artykuł: Mrozewicz Leszek: Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 130-132 ([rec. wyd.:] Epigraphie grecque et latine. Red. Rugula Frei-Stolba, An...) szczegóły 
803.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 307-312 ([rec. ks.:] Studies on the Derveni Papyrus. Red. Andre Laks, Glenn W. ...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
804.utwór: Antologia Palatyńska.  szczegóły 
książka o utworze: Kobus-Zalewska Hanna: Wątki i elementy mityczne w epigramach Antologii Palatyńskiej. 1998  szczegóły 
książka o utworze: Rzeszutek Emil: Stosunek do śmierci na podstawie VII Księgi "Antologii Palatyńskiej". 1998 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. I. Baza źródłowa. II. Refleksja nad śmiercią. ...) szczegóły 
artykuł: Agatowski Tomasz: "Nie pogardzaj rzeczami małymi". Akant 2003 nr 6 s. 11-13  szczegóły 
artykuł: Kobus-Zalewska Hanna: Bóstwa miłosne w "Antologii Palatyńskiej". Meander 1990 nr 7/9 s. 159-175 (m.in. o funkcji bóstw erotycznych w epigramach...) szczegóły 
artykuł: Kobus-Zalewska Hanna: Pierwiastki mityczne w metaforyce epigramów "Antologii Palatyńskiej". Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 133-147  szczegóły 
artykuł: Kobus-Zalewska Hanna: Rola prefiguracji mitycznych w epigramach "Antologii Palatyńskiej". Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 119-130  szczegóły 
artykuł: Maj Barbara: Nędzarz i król. Charaktery 2001 nr 9 s. 42 (analiza epigramu autora Anite: Żył sobie kiedyś niejaki Manes...; z te...) szczegóły 
artykuł: Zalewska-Jura Hanna: Epigramatyczny charakter Apollina i Artemidy. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 99-116 (obraz bogów zawarty w epigramatach...) szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: From Cyzicus to the Samothracians (On the allusion to the Homeric verse in Anth. Pal. 11. 346 = Automedon VIII Gow-Page). Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 31-36 (dot. epigramu przypisywanego Automedonowi, zamieszczonego w" Antologii...) szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: Nawiązania do "Iliady" i "Odysei" [Homera] w epigramach "Antologii palatyńskiej". Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 7-32  szczegóły 
805.utwór: Antologia Palatyńska [fragm.:] Epigramy. ([Zawiera: 25 tekstów autorów: Asklepiades, Dioskorides, Hedylos, Ka...) szczegóły 
sprostowanie: Danielewicz Jerzy: Literatura na Świecie 1996 nr 10 s. 270 (dot. omyłkowo przypisanego Asklepiasowi tekstu Meleagra...) szczegóły 
806.utwór: Ascensio Isaiae.  szczegóły 
artykuł: Zarzeczny Rafał: Legenda grecka o męczeństwie proroka Izajasza (CIApNT 316; BGH 958). Studia Bobolanum 2003 nr 1 s. 179-191  szczegóły 
807.utwór: Corpus Hermeticum.  szczegóły 
artykuł: Bugaj Roman: "Corpus Hermeticum" w historii. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 7-36  szczegóły 
808.utwór: Fizjolog.  szczegóły 
artykuł: Jażdżewska Katarzyna: O pochodzeniu "Fizjologa". Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 85-100  szczegóły 
809.utwór: Hymny homeryckie.  szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: O hymnach homeryckich i o wielkim Panie. Tygodnik Powszechny 1998 nr 18 s. 9 (o cyklu tzw. hymnów homeryckich z VII i VI w. p.n.e....) szczegóły 
artykuł: Stachowicz Izabela: Wędrówki Apollona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 25-29 (nt. hymnu homeryckiego III "Do Apollona"; z mapą wędrówki...) szczegóły 
810.utwór: Hymny orfickie.  szczegóły 
artykuł: Dziubiński Jacek: Hymny orfickie. Świadectwo, dokument i przedmiot analizy hermeneutycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1993 nr 19 (1543) s. 3-31 (z tekstami hymnów orfickich...) szczegóły 
811.utwór: Inskrypcja ścienna Diogenesa z Oinoandy.  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 1 s. 161-164 ([rec. wydania fragmentów inskrypcji:] Diogenes of Oinoanda. The Epicur...) szczegóły 
812.utwór: Józef i Aseneth.  szczegóły 
artykuł: Świderkówna Anna: Przegląd Katolicki 1989 nr 52/53 s. 7, 11 (nt. greckiego romansu miłosnego opartego na motywach Księgi Rodzaju...) szczegóły 
813.utwór: List do Diogneta [Epistole pros Diogneton].  szczegóły 
artykuł: Widok Norbert: Akomodacja ewangelizacyjna w "Liście do Diogneta". Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1997 t. 17 s. 31-37  szczegóły 
814.utwór: Męczeństwo świętego Saby Gota.  szczegóły 
artykuł: Strzelczyk Jerzy: La societe des Wisigoths au IVe siecle de la lumiere du "Martyre de saint Sabas". Quaestiones Medii Aevi 1991 t. 4 s. 7-28  szczegóły 
815.utwór: Nestor miał puchar....  szczegóły 
artykuł: Appel Włodzimierz: Najdawniejszy grecki epigramat. Meander 1989 nr 4/5 s. 155-161 (nt. inskrypcji na skyphosie, odkrytym na wyspie Pithekussai (Ischia) p...) szczegóły 
816.utwór: Philogelos (Filogelos).  szczegóły 
artykuł: Łukaszewicz Adam: Sarapis and free man. Eos 1989 t. 77 s. 251-255 (Sarapis - bóstwo (Kupidos)...) szczegóły 
817.utwór: Radosne światło [Phos hilaron].  szczegóły 
artykuł: Hamman Adalbert: Jak analizować tekst patrystyczny?. Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 257-262  szczegóły 
818.utwór: Tablica Szmaragdowa.  szczegóły 
artykuł: Bugaj Roman: Tablica Szmaragdowa Hermesa Trismegistosa. Gnosis 1991 nr 1 s. 8-19 (fragment przygotowywanej do druku książki: Romana Bugaja pt. Hermetyzm...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Antologie i zbiory (grecka starożytna)
    książki (alfabet tytułów)
819.książka: Abraham - tajemnica ojcostwa. Tradycja Izraela i Kościoła wyjaśnia Rdz 22, 1-14. 1999 ([Zawiera:] I. Pismo i tradycja. II. Źródła * Wprowadzenie: Rdz 22, 1-1...) szczegóły 
recenzja: Jelonek Tomasz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s.389-390  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
820.książka: Aforyzmy Greków. 1989 ([Aforyzmy autorów:] Ajschylos, Takis Antoniu, Antyfanes, Arystotele...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 11  szczegóły 
821.książka: Aforyzmy Greków. 1991  szczegóły 
822.książka: Aforyzmy Greków. 1998  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Aforyzmy Greków. Pobocza 1999 nr 4/5 s. 59  szczegóły 
823.książka: [Aforyzmy]. 1990 ([Autorzy:] Homer, Pittakos, Safona, Hezjod, nr 9 s. 27; Pitagoras, Sim...) szczegóły 
824.książka: Antologia filozofii antycznej. Od Talesa do Plotyna. 1998 (Przedmowa. * Cz. I. Okres naturalistyczny. 1. Jońscy filozofowie (Tale...) szczegóły 
825.książka: Antologia palatyńska. Nowy przekład. 1992 ([Epigramy anonimowe oraz autorów:] Adajos, Agathias, Alkaios z Mess...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 4 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Łanowski Jerzy: Trzy Muzy Zygmunta Kubiaka. Res Publica Nowa 1993 nr 6 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Żurek Grzegorz: W drewnie i w kamieniu. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 49-50 (z fot. Zygmunta Kubiaka...) szczegóły 
omówienie: Kubiak Zygmunt: Przygody z "Antologią Palatyńską". Twórczość 1995 nr 10 s. 90-92 (nt. pracy translatorskiej nad trzecią edycją "Antologii Palatyńskiej" ...) szczegóły 
826.książka: Antologia Palatyńska. 1978  szczegóły 
827.książka: Antologia tragedii greckiej (Ajschylos, Sofokles, Eurypides). 1989  szczegóły 
828.książka: Antyczna grecka myśl historyczna. ([Zawiera 84 wypisy z dzieł autorów starożytnych, pogrupowane w działy:...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 152 (nota...) szczegóły 
recenzja: Witek Piotr: Światopoglądy historyczne. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 27  szczegóły 
829.książka: Aurea dicta = Złote słowa. Słynne łacińskie i greckie sentencje, przysłowia oraz powiedzenia. 2. 2001  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 12 s. 55 (nota...) szczegóły 
830.książka: Aurea dicta = Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia. 1997 ([Aurea Dicta - zbiór 1300 słynnych łacińskich i greckich aforyzmów, se...) szczegóły 
831.książka: Dzieło lekką stworzone dłonią. Wybór epigramów z Antologii Palatyńskiej. 1994  szczegóły 
832.książka: Epitalamia antyczne czyli Antyczne pieśni weselne. 1999 ([Zawiera hymny i epitalamia greckie oraz łacińskie z tekstem oryginaln...) szczegóły 
833.książka: Filozofia starożytna, wiek V-IV p.n.e. Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles. 1992 ([Oznaczono jako cz. 2, cz. 1 pt.: Myśl filozoficzna okresu kszałtowani...) szczegóły 
834.książka: Główne stanowiska myśli filozoficznej starożytności. Filozofia archaiczna. Szkoła jońska, eleaci i pitagorejczycy. Wybór tekstów. 1993  szczegóły 
835.książka: Grecy i Rzymianie o miłości i śmierci. (42 teksty zaklęć, epitafiów, epigramów, inskrypcji nagrobnych i modlit...) szczegóły 
836.książka: Grecy o miłości, szczęściu i życiu. Epigramaty z Antologii Palatyńskiej. 2002  szczegóły 
837.książka: Liryka grecka. T. 1: Jamb i elegia. 1999 ([Zawiera oryginalne teksty wierszy elegijnych i jambicznych z komenta...) szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Liryka Hellenów. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Klasyka w nowych czasach. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 55-56  szczegóły 
838.książka: Liryka grecka. T. 2: Melika. 1999 ([Zawiera oryginalne teksty utworów przeznaczonych do śpiewu z towarzys...) szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Liryka Hellenów. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Klasyka w nowych czasach. Mówią Wieki 2000 nr 6 s. 55-56  szczegóły 
839.książka: Liryka starożytnej Grecji. 1996 (Wstęp. Grecja okresu archaicznego i klasycznego. Gatunki literackie po...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 6 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lengauer Włodzimierz: O poezji u starożytnych (Na marginesie antologii Jerzego Danielewicza). Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 402-411  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Neoantologia prapoezji. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 38 s. 20  szczegóły 
840.książka: Liryka starożytnej Grecji. 2001  szczegóły 
841.książka: Miłość Greków. 1998 (Nikos Chadzinikolau: Przez miłość jest światło [wstęp]. * [Wiersze aut...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Miłość przez XXVII wieków. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 50-56  szczegóły 
842.książka: Modlimy się słowami Nowego Testamentu. 1993  szczegóły 
843.książka: Muza chrześcijańska. T. 3: Poezja grecka od II do XV wieku. 1995 ([Zawiera wiersze anonimowe:] 1. Didache [fragm.:] Modlitwy eucharystyc...) szczegóły 
844.książka: Nowele antyczne. Wybór. 1992 (Romuald Turasiewicz: Nowela grecka. - Stanisław Stabryła: Nowela rzyms...) szczegóły 
845.książka: Odpowiedź na Słowo. Najstarsi mistrzowie chrześcijańskiej modlitwy. 1993 ([Zawiera teksty autorów:] św. Cyprian, Orygenes, Tertulian. * [Tłumacz...) szczegóły 
recenzja: Kliszewski Wojciech: Odkrywanie modlitwy. Powściągliwość i Praca 1995 nr 5 s. 33  szczegóły 
846.książka: Ojcowie apostolscy. 1990 ([Zawiera tłumaczenia tekstów najstarszych utworów chrześcijańskich. Au...) szczegóły 
847.książka: Philogelos albo Śmieszek. Z facecji Hieroklesa i Philagriosa. 1989  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 125-126  szczegóły 
recenzja: West Stephanie: Antologia Kieroklesa albo dowcipy o intelektualistach. Filomata 1992 nr 409 s. 205-218 (rec. przekł. angielskiego: The Philogeos or Laughter-Lover. Tł. Barry ...) szczegóły 
848.książka: Pierwsze pisma greckie o dziewictwie. 1997 ([Zawiera:] Józef Naumowicz: Wstęp: 1. Wczesnochrześcijańskie teksty o ...) szczegóły 
recenzja: Słomka Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 1998 r. 7 s. 361-363  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 357-358  szczegóły 
849.książka: Pisma paschalne. 1994 ([Zawiera:] Orygenes: O święcie Paschy. - Pseudo-Chryzostom: Homilia ...) szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Pisma paschalne. Nowe Książki 1994 nr 8 s. 12 (nota...) szczegóły 
850.książka: Starożytna Grecja. Liryki najpiękniejsze. 2000  szczegóły 
851.książka: W kręgu przedsokratyków: Anaksymander, Heraklit, Ksenofanes, Parmenides, Empedokles, Anaksagoras. [Wybór tekstów]. 1992 ([Teksty 6 przedsokratyków]....) szczegóły 
852.książka: Żywoty Pitagorasa. 1993 ([Zawiera:] Porfiriusz: Żywot Pitagorasa; Jamblich: O życiu pitagorejsk...) szczegóły 
recenzja: Kleszcz Leszek: Pitagoras - mędrzec, filozof czy mag?. Odra 1994 nr 9 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Prawda i zmyślenie. Książki. Gazeta 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Książki nieco trudniejsze. Wiedza i Życie 1993 nr 7 s. 49 (nota...) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
853.antologia: Intelligenti pauca. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 1, 3-6 (zbiór anonimowych oraz autorskich sentencji w języku łacińskim; autorz...) szczegóły 
854.antologia: Intelligenti pauca. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 1-6 (zbiór anonimowych oraz autorskich sentencji w języku łacińskim; m.in. ...) szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
855.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 1998 t. 85 (1998) z. 1 s. 164-166 ([rec. antologii:] Classical Woman Poets. Tł. i wstęp Josephine Balmer....) szczegóły 
856.artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 367-368 ([rec. ks.:] Antologia comentada de textos micenicos. Oprac. Jose L. Me...) szczegóły 
857.artykuł: Wujewski Tomasz: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 129-131 ([rec. antologii:] Il segno e la memoria. Iscrizioni funebri della Grec...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Achilleus Tatios *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
858.książka twórcy: Achilleus Tatios : Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie. 2002  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
859.artykuł: Zawadzki Robert K.: Achilleus Tatios jako przedstawiciel powieściopisarstwa antycznego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 179-190  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
860.utwór: Opowieść o Leukippe i Klejtofoncie [Tatiou ton kata Leukipin kai Kleitofonta logos].  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o cierpieniu u Achilleusa Tatiosa z Aleksandrii. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 301-307  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o kobietach u Achilleusa Tatiosa. Meander 2002 nr 5/6 s. 423-432  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Uwagi o miłości u Achilleusa Tatiosa. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 175-184  szczegóły 
  Agathias Scholasticos *
    wiersze (alfabet tytułów)
861.wiersz: Agatias : Melita. Metafora 1994 nr 17 s. 19  szczegóły 
  Ailios Aristeides *
    proza (alfabet tytułów)
862.proza: Ailios Aristeides (Eliusz Arystydes) : Czwarta mowa święta. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 124-154 (z komentarzem tłumacza pt.: "Mowy święte" Eliusza Arystydesa; s. 115-1...) szczegóły 
863.proza: Eliusz Arystydes : Mowa Eleuzyjska. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 125-128 (z komentarzem tłumacza: "Mowa Eleuzyjska" Eliusza Arystydesa, s. 123-1...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
864.utwór: Czwarta mowa święta.  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: "Mowy święte" Eliusza Arystydesa. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 115-123  szczegóły 
865.utwór: Święte Mowy [Hieroi Logoi].  szczegóły 
artykuł: Burliga Bogdan: "Chwała, która nie przemija". Ateny w mowach Eliusza Arystydesa. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 15-27  szczegóły 
artykuł: Stebnicka Krystyna: Wiara i hipochondria. Mówią Wieki 1993 nr 9 s. 29-31  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: "Mowa Eleuzyjska" Eliusza Artstydesa. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 123-124 (dot. Mowy (22 Kial) datowanej na lata 171-179 n.e.; z tekstem Mowy, s....) szczegóły 
  Ainesidemos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
866.artykuł: Olszewski Mikołaj: O tym, jak Ainezydemos stał się Heraklitejczykiem. Meander 1992 nr 5/6 s. 287-296  szczegóły 
  Aischylos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
867.książka twórcy: Ajschylos : Ofiarnice.  szczegóły 
868.książka twórcy: Ajschylos : Ofiarnice. 2002  szczegóły 
869.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany.  szczegóły 
870.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany. 2002  szczegóły 
871.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany. 2002  szczegóły 
872.książka twórcy: Ajschylos : Prometeusz skowany. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
873.wiersz: Ajschylos : Agamemnon [fragm. 1256-1347]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
874.wiersz: Ajschylos : Prometeusz skowany [fragm. 1-112]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
875.książka o twórcy: Batóg Tadeusz, Steffen Wiktor: Ajschylos - twórca tragedii greckiej. 2000  szczegóły 
876.książka o twórcy: Chodkowski Robert Roman: Ajschylos i jego tragedie. 1994 ([Zawiera szczegółowe analizy siedmiu zachowanych treagedii oraz całośc...) szczegóły 
877.książka o twórcy: Maślanka-Soro Maria: Nauka poprzez cierpienie (pathei mathos) u Ajschylosa i Sofoklesa. 1991  szczegóły 
recenzja: Danek Danuta: Filologia klasyczna a prawdy żywe. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Szastyńska-Siemion Alicja: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 118-119  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
878.artykuł: Chodkowski Robert Roman: Eos 1989 t. 77 s. 137-139 ([rec. ks.:] Bernard Deforge: Eschyle, poete cosmique. Paris 1986....) szczegóły 
879.artykuł: Chodkowski Robert Roman: Historia przekazu i krytyki tekstów Ajschylosa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 5-15  szczegóły 
880.artykuł: Chodkowski Robert Roman: Tragedia Ajschylosa jako widowisko teatralne. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 39/40 (1991/1992) z. 3 s. 5-16  szczegóły 
881.artykuł: Chodkowski Robert: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 115-117 ([rec. ks. zb.:] Aeschyli tragoediae cum incerti poetae "Prometheo". Re...) szczegóły 
882.artykuł: Markoff Małgorzata: Ze świata kultury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 28 XI s. 12 (nota nt. odnalezienia podczas wykopalisk w Egipcie fragmentów sztuki A...) szczegóły 
883.artykuł: Petropulos Jorgos: Poezja: droga do człowieka. Poezja Dzisiaj 2003 nr 29/30 s. 33-35  szczegóły 
884.artykuł: Turasiewicz Romuald: Tajniki teatru Aischylosa. Filomata 1989 nr 390 s. 108-123  szczegóły 
885.artykuł: Vita Aeschyli [fragm.]. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 58-60 (fragm. kompilacyjnego dzieła "Vita Aeschyli"; wyd.: Robert Roman Chodk...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
886.utwór: Agamemnon.  szczegóły 
artykuł: Lelewska Beata M.: The religious chacrakter of the tapestry scene. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 225-229  szczegóły 
artykuł: Solymar Laszlo, West Stephanie: Starożytny telegraf. Nowy Filomata 1999 nr 4 s. 311-326 (m.in. o przesyłaniu wiadomości sygnałami ogniowymi, opisanymi w traged...) szczegóły 
artykuł: Steffen Wiktor: De Agamemnonis fabulae Aeschyleae parodo. Eos 1990 t. 78 s. 41-53 (artykuł w języku łacińskim...) szczegóły 
887.utwór: Eumenidy [Eumenides].  szczegóły 
artykuł: Janik Joanna: Dramat grecki jako dokument przemian kulturowych. Próba interpretacji "Eumenid" Ajschylosa. Nowy Filomata 2000 nr 1 s. 29-37  szczegóły 
artykuł: Pietruczuk Katarzyna: Teatralne duchy Ajschylosa. Meander 2003 nr 5/6 s. 389-396 (postaci duchów w "Persach" i "Eumenidach"...) szczegóły 
888.utwór: Persowie [Persai].  szczegóły 
artykuł: Chodkowski Robert Roman: Nieobecność Atossy w kommosie "Persów" Ajschylosa. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 3 s. 47-54  szczegóły 
artykuł: Pietruczuk Katarzyna: Teatralne duchy Ajschylosa. Meander 2003 nr 5/6 s. 389-396 (postaci duchów w "Persach" i "Eumenidach"...) szczegóły 
889.utwór: Prometeusz w okowach [Prometheus desmotes].  szczegóły 
artykuł: Dworacki Sylwester: Die dramatische Struktur des "Gefesselten Prometheus". Eos 1989 t. 77 s. 5-15  szczegóły 
artykuł: Krakowiak Józef L.: Prometeusz najwiekszym symbolem tragizmu twórczego człowieczeństwa. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 73-107 (dot. także tragedii "Persowie"...) szczegóły 
  Aisopos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
890.książka twórcy: Aisopos (Ezop) : Bajki. Ezop. 1993  szczegóły 
891.książka twórcy: Bajki Ezopa. 1993  szczegóły 
892.książka twórcy: Bajki Ezopa. 1993  szczegóły 
893.książka twórcy: Bajki Ezopa. 1995  szczegóły 
894.książka twórcy: Bajki Ezopa. 2003  szczegóły 
895.książka twórcy: Bajki Ezopowe. 2001  szczegóły 
896.książka twórcy: Kruk w cudzych piórkach. Chłopiec, który krzyczał "wilki! wilki!". 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
897.książka twórcy: Łakomy pies. Złota i srebrna siekiera. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
898.książka twórcy: Mrówka i konik polny. Trzy woły i lew. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
899.książka twórcy: Mysia wdzięczność. O głupim tygrysie i głupim gepardzie. Jak przechytrzyć kota. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
900.książka twórcy: Mysie wesele. Lis i winogrona. Mrówka i gołąb. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
901.książka twórcy: Mysz polna i mysz miejska. Małpa królem. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
902.książka twórcy: Osioł w skórze lwa. Wilk i owieczka. Niedźwiedź i wędrowcy. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
903.książka twórcy: Północny wiatr i słońce. Lew i komar. Orzeł i kruk. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
904.książka twórcy: [Sto pięćdziesiąt] 150 bajek Ezopa.  szczegóły 
905.książka twórcy: Tchórzliwy nietoperz. Osioł i głupi wilk. Oszukany kruk. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
906.książka twórcy: Zając i żółw. Głupi młynarz i jego osioł. 1991  szczegóły 
recenzja: A.O.: Łopatą do głowy. Nowe Książki 1992 nr 4 s. 52 (nota...) szczegóły 
recenzja: Walc Joanna: Wyglądają smakowicie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 301 s. 19  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
907.wiersz: Aisopos (Ezop) : Wół i żaba (Z bajek Ezopowych). Meander 1993 nr 9/10 s. 470  szczegóły 
908.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Chora i lekarz. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
909.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Jaskółka i wrona. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
910.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Lew sędziwy i lis. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
911.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Lis i winogrona. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
912.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Przygoda zakochanego lwa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
913.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Wieśniak i Tanatos. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
914.wiersz: Ezop : Z bajek ezopowych [z tego cyklu:] Zeus i żółw. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
915.proza: Aisopos (Ezop) : Łasica i Afrodyta. Rota 1993 nr 1 s. 91  szczegóły 
916.proza: Aisopos (Ezop) : Prometeusz i ludzie. Rota 1993 nr 1 s. 91  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
917.artykuł: Kielar-Turska Maria: Dziecko i morały. Bajka ezopowa w recepcji współczesnych dzieci. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Psychologiczne 1997 z. 6 (180) s. 29-39  szczegóły 
  Albinos ze Smyrny *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
918.książka o twórcy: Pawłowski Kazimierz: Filozofia średniego platonizmu w formule Albinusa ze Smyrny. 1998  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
919.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Gnoseologia i dialektyka platońska w wersji Albinusa ze Smyrny cz. 1. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 95-117  szczegóły 
920.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Gnoseologia i dialektyka platońska w wersji Albinusa ze Smyrny cz. 2. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 2 s. 137-161  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
921.utwór: Didaskalikos.  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Kazimierz: Kwestia istnienia i natury Boga w "Didaskalikos" Albinusa ze Smyrny. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 275-287  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Kazimierz: Problematyka metafilozoficzna w "Didaskalikos" Albinusa ze Smyrny. Kwartalnik Filozoficzny 1999 t. 27 z. 2 s. 5-38  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Kazimierz: Teoria idei jako myśli Boga według Albinusa ze Smyrny. Kwartalnik Filozoficzny 2003 z. 4 s. 35-47  szczegóły 
  Aleksander z Afrodyzji *
    proza (alfabet tytułów)
922.proza: Aleksander z Afrodyzji *: O przeznaczeniu. Roczniki Filozoficzne 2003 t. 51 z. 1 s. 444-490 (z koment.: Monika Komsta: Wstęp tłumacza, s. 439-444...) szczegóły 
  Alkaios *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
923.książka twórcy: Alkajos : Pieśni. 1989  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
924.wiersz: Alkajos : Do Safony. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 18 (ze wstępem tłumacza, s. 15-16...) szczegóły 
925.wiersz: Alkajos : Do Safony. Metafora 1993 nr 8/10 s. 15  szczegóły 
926.wiersz: Alkajos : Fragmenty zaginionych wierszy Alkajosa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
927.artykuł: Niżyńska Joanna: Twórczość poetycka Alkajosa w ocenie starożytnych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 31-39  szczegóły 
  Alkidamas *
    proza (alfabet tytułów)
928.proza: Alkidamas : O autorach mów pisanych czyli o sofistach. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 181-187 (z komentarzem tłumacza: Alkidamas o oralności i piśmienności, s. 179-1...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
929.artykuł: Haeubler Reinhard: Der Frieden des Alkidamas. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 27-83  szczegóły 
  Alkiphron *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
930.książka twórcy: Alkifron : Listy heter. 1988  szczegóły 
recenzja: Mętrak Krzysztof: Express Wieczorny 1989 nr 5 s. 5  szczegóły 
recenzja: M.Ł.: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 31 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
931.wiersz: Alkiphron : Listy Heter [fragm.:] Lamia do Demetriosa. Zwierciadło 1989 nr 17 s. 10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
932.proza: Alkifron : Listy heter [fragm.:] Megara do Bakchis. Ośka 1998 nr 2 s. 18  szczegóły 
933.proza: Alkifron : Listy heter [fragm.:] Meneklejdes do Eutyklesa. Ośka 1998 nr 2 s. 11  szczegóły 
934.proza: Alkifron : Listy heter [fragm.:] Petale do Simaliona. Ośka 1998 nr 2 s. 18  szczegóły 
935.proza: Alkifron : Listy heter [fragm.:] Tais do Eutydemosa. Ośka 1998 nr 2 s. 11  szczegóły 
  Alkmaion *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
936.artykuł: Presokratycy. Alkmaion. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 289-292 (fragmenty tekstów filozofów o Almaionie; przekład ze zbioru: Die Fragm...) szczegóły 
  Alkman *
    wiersze (alfabet tytułów)
937.wiersz: Alkman : Cisza. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
938.artykuł: Paszkowiak Joanna: W poszukiwaniu ojczyzny Alkmana - próba reinterptrtacji źródeł i weryfikacja dotychczasowych teorii. Meander 2002 nr 5/6 s. 373-394  szczegóły 
  Anakreon *
    wiersze (alfabet tytułów)
939.wiersz: Anakreon : Do Dionizosa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
940.wiersz: Anakreon : Do dziewczyny. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 20 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
941.wiersz: Anakreon : Do dziewczyny. Metafora 1993 nr 8/10 s. 15-16  szczegóły 
942.wiersz: Anakreon : Kupidyn zraniony. Romanoslavica 1990 t. 28 s. 9  szczegóły 
943.wiersz: Anakreon : Mądrość życia. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 20 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
944.wiersz: Anakreon : Oda 19: Trzeba pić. Filomata 1993 nr 416 s. 291  szczegóły 
945.wiersz: Anakreon : Oda 2: Pochwała kobiet. Filomata 1993 nr 416 s. 293  szczegóły 
946.wiersz: Anakreon : Oda 22: Do Batylla. Filomata 1993 nr 416 s. 293  szczegóły 
947.wiersz: Anakreon : Oda 26: Do siebie. Filomata 1993 nr 416 s. 294  szczegóły 
948.wiersz: Anakreon : Oda 30: Do Kupida. Filomata 1993 nr 416 s. 297  szczegóły 
949.wiersz: Anakreon : Oda 33: Do jaskółki. Filomata 1993 nr 416 s. 296  szczegóły 
950.wiersz: Anakreon : Oda 37: Wiosna. Filomata 1993 nr 416 s. 294-295  szczegóły 
951.wiersz: Anakreon : Oda 40: Kupido raniony. Filomata 1993 nr 416 s. 295  szczegóły 
952.wiersz: Anakreon : Oda 47: Do starca. Filomata 1993 nr 416 s. 296  szczegóły 
953.wiersz: Anakreon : Oda 9: Do gołębia. Filomata 1993 nr 416 s. 292  szczegóły 
954.wiersz: Anakreon : Piłka Erosa. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
955.wiersz: Anakreon : Uczta spokojna. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
956.wiersz: Anakreon : Walka. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 20 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
957.wiersz: Anakreon : Wyznanie. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
958.wiersz: Anakreon : Z Erosem na pięści. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
959.wiersz: Anakreon : Źrebica tracka. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
960.artykuł: Andrzejewska Katarzyna, Obrębski Andrzej: Leopold Okniński nieznany dziewiętnastowieczny autor przekładów anakreontyków. Filomata 1993 nr 416 s. 287-297 (z not. Jerzego Starnawskiego...) szczegóły 
961.artykuł: Chitimia Ion C.: Gheorghe Asachi si Adam Naruszewicz in intilnirea lor ou Anacreon. Romanoslavica 1990 t. 28 s. 5-10  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
962.utwór: Pieśń o dziewczynie z Lesbos (358 PMG = 13 Gentili).  szczegóły 
artykuł: Danielewicz Jerzy: Sporne problemy w interpretacji pieśni Anakreonta. Studia nad Kulturą Antyczną 1997 [t. 1] s. 19-29  szczegóły 
  Anaksagoras *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
963.artykuł: Drozdek Adam: Anaksagoras: kosmos i nieskończoność. Przegląd Filozoficzny 2000 nr 4 s. 5-16  szczegóły 
964.artykuł: Drozdek Adam: Anaksagoras: umysł i wszechświat. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 46/47 (1998/1999) z. 1 s. 133-144 (na podstawie zachowanych fragmentów pism Anaksagorasa oraz fragm. pism...) szczegóły 
965.artykuł: Głowala Michał: Problem mieszania się (mixis) w Arystotelesowskiej dyskusji z Anaksagorasem. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 171-188  szczegóły 
966.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Anaksagoras. Meander 2003 nr 3/4 s. 265-272 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Anaksago...) szczegóły 
  Anaksimandros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
967.artykuł: Drewniak Tomasz: Dialektyka sensów pojecia "to apiron" w filozofii Anaksymandra z Miletu. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 15-28  szczegóły 
968.artykuł: Presokratycy. Anaksymander. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 232-237 (fragmenty tekstów filozofów o Anaksymandrze; przekład ze zbioru: Die F...) szczegóły 
  Anaksimenes *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
969.artykuł: Presokratycy. Anaksymenes. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 235-237 (fragmenty tekstów filozofów o Anaksymenesie; przekład ze zbioru: Die F...) szczegóły 
  Andokides *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
970.książka twórcy: Andokides : Mowy. 2002  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
971.proza: Andokides : Mowa o swoim powrocie. Nowy Filomata 2000 nr 1 s. 45-54 (ze wstępem tłumacza: Andokides i jego"Mowa o swoim powrocie", s. 39-45...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
972.utwór: Mowa o swoim powrocie.  szczegóły 
artykuł: Ptaszek Ireneusz: Andokides i jego "Mowa o swoim powrocie". Nowy Filomata 2000 nr 1 s. 39-45 (z tekstem mowy w przekładzie Ireneusza Ptaszka, s. 45-54...) szczegóły 
  Antiochos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
973.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1994 t. 49 cz. 1 s. 86-92 ([rec. ks.:] Josif Popovski: Die Pandekten des Antiochus Monachus. Amst...) szczegóły 
974.artykuł: Szulc Arleta, Żaguń Alicja E.: Słownictwo cytatów psałterzowych w Warszawskich Pandektach Antiocha wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu oraz cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2000 z. 4 (337) s. 261-290  szczegóły 
  Antisthenes z Aten *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
975.artykuł: Kwapiszewski Józef: Wychowanie u Antystenesa. x 2002 ([w ks. zb.:] Filozoficzne wizje i modele świata. Pod red. Wandy Kamińs...) szczegóły 
  Antoni Pustelnik święty *
    proza (alfabet tytułów)
976.proza: Pseudo Antoni Egipski : Pouczenia o moralnym życiu i uczciwym postępowaniu. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 452-456 (ze wstępem tłumacza, s. 451-452...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
977.artykuł: Błaszczyk Wojciech: Zarys rozwoju demonologii na podstawie dzieł: świętego Justyna Męczennika, Orygenesa i świętego Antoniego Pustelnika. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 147-162  szczegóły 
978.artykuł: Borkowska Małgorzata: Antoni. Znak 1998 nr 5 s. 117-119 (z not...) szczegóły 
979.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 233 (rec. ks.: Atanase d' Alexandrie: Vie d'Antoine. [Tł., wprowadzenie, te...) szczegóły 
980.artykuł: Mały Gość Niedzielny 1989 nr 6 s. 20  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
981.utwór: Listy.  szczegóły 
artykuł: Myszor Wincenty: Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 29-44  szczegóły 
  Anyte z Tegei *
    wiersze (alfabet tytułów)
982.wiersz: Anyte : Umierający delfin. Akant 2003 nr 5 s. 17  szczegóły 
983.wiersz: Anyte : Za ojczyznę. Akant 2003 nr 5 s. 17  szczegóły 
  Apollinarios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
984.artykuł: Longosz Stanisław: "Klasyczna" twórczość Apolinarych z Laodycei. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 4 s. 145-163  szczegóły 
985.artykuł: Pietras Henryk: Wcielenie Słowa Bożego w teologii Apolinarego z Laodycei na tle kontrowersji ariańskiej. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 213-222  szczegóły 
  Apollonides *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
986.utwór: Zbierając dziś pierwsze....  szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: Cenniejszy od złota dar Muz. Filomata 1992 nr 407 s. 12-18 (analiza epigramatu wraz z jego tekstem...) szczegóły 
  Apollonios Dyskolos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
987.książka twórcy: Apollonos Dyskolos : O składni. 2000  szczegóły 
recenzja: Polonica [Kraków] 2000 t. 20 s. 349-350  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
988.książka o twórcy: Bednarski Michał: Apollonios Dyskolos i jego gramatyka. 2000 (Przedmowa. Życie i dzieło. Źródła znajomości tekstu. Tematyka traktat...) szczegóły 
989.książka o twórcy: Bednarski Michał: Studia nad grecką terminologią gramatyczną Apolloniosa Dyskolosa. 1994  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
990.utwór: Peri syntaxeos [O składni].  szczegóły 
artykuł: Bednarski Michał: Problematyka "Składni" Apolloniosa Dyskolosa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 88-91  szczegóły 
  Apollonios Rhodios *
    wiersze (alfabet tytułów)
991.wiersz: Apollonios Rhodios: Argonautyka [fragm.:] Epifania Apollona (II 669-693). Ptaki Stymfalijskie II 1030-1089). Rozterka Medei (III 744-760). Meander 2000 nr 5 s. 457-461 (podał do druku i opracował Włodzimierz Appel: "Argonautika" Apollonios...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
992.książka o twórcy: Rostropowicz Joanna: Apolloniosa z Rodos epos o Argonautach. 1988  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
993.artykuł: Rostropowicz Joanna: Po złote Runo. Trybuna Opolska 1989 nr 46 s. 4  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
994.utwór: Argonautika.  szczegóły 
artykuł: Appel Włodzimierz: Hellenistyczny renesans poezji epickiej. x 2002 ([w ks.:] Włodzimierz Appel: Klea Kai Aklea Andron. Zarys dziejów greck...) szczegóły 
artykuł: Gaertner Jan Felix: Kritische Noten zu Apollonios' "Argonautika" (A.R. 2, 464-6/490 - 1: 2, 540-46; 2, 552). Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 225-233  szczegóły 
artykuł: Nowak Ewa: Medea - prawdziwy bohater "Argonautyk". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 25-43  szczegóły 
artykuł: Nowak Ewa: Rytuał oczyszczenia zabójcy w poemacie "Argonautica" (IV 690-717) Apolloniosa z Rodos. Nowy Filomata 2003 nr 2 s. 83-89  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Chejron, wychowawca Jazona. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18 (1654) s. 47-52  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Dioskurowie w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos a deifikacja Ptolomeuszów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1994 nr 19 (1499) s. 107-112  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Ekskursy etnograficzne w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos. Kwestia ich wiarygodności. Sprawozdania [Opole] 1993 nr 24 s. 43-51  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 119-120 ([rec. wydania:] Apollonius Rhodius: Argonautica. Book III. Red. R.L. H...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Genealogie władców hellenistycznych i "Argonautyki" Apolloniosa z Rodos. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Historia 1994 z. 30 s. 13-25  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Świat morza w "Argonautykach" Apolloniosa z Rodos. Nautologia 1994 nr 2 s. 13-18  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: The "Argonautica" by Apollonios of Rhodes as a nautical epos (Remarks on the realities of navigation). Eos 1990 t. 78 s. 107-117  szczegóły 
artykuł: Żmudziński Mateusz: Konnten die Argonauten vom Schwarzen Meer zur Adria durch Donau Fahren?. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 19-24  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Mężczyźni w połogu, trupy na drzewach. Filomata 1993 nr 413 s. 55-60 (obraz ludów barbarzyńskich w utworze...) szczegóły 
  Apollonios z Tyany *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
995.artykuł: Dzielska Maria: Apolloniusz z Tiany boski mąż, mag i cudotwórca. Alma Mater 2000 nr 23 s. 29-30  szczegóły 
  Aratos z Soloj *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
996.książka o twórcy: Rostropowicz Joanna: Król i poeta, czyli o Fajnomenach Aratosa z Soloj. 1998  szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Niebo "mieszańca". Śląsk 1999 nr 8 s. 73  szczegóły 
recenzja: Widok Norbert: Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 372-375  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
997.utwór: Phainomena [O znakach niebieskich].  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Antigonos Gonatas in den "Phainomena" des Aratos von Soloi. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 65-73  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Aratosa z Soloj poemat o gwiazdach jako podręcznik astronomii. Studia nad Kulturą Antyczną 2002 [t.] 2 s. 77-88  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Aratosa z Soloj poemat o gwiazdach. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 66-76  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Aratus and astronomers. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 55-60 (nt. o źródeł wiedzy astronomicznej Aratosa; m.in. o dziele ucznia Plat...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: "Fajnomena" Aratosa z Soloj. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 8-10 (komunikat...) szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Koncepcja postępu ludzkości u Aratosa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 67-75  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Mit o Dike w wersji Aratosa z Soloj. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 53-63  szczegóły 
artykuł: Rostropowicz Joanna: Tajemniczy gwiazdozbiór, czyli o Engonasin w "Fajnomenach" Aratosa z Soloj. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1996 nr 20 (1877) s. 27-35  szczegóły 
  Archilochos *
    wiersze (alfabet tytułów)
998.wiersz: Archiloch : Do Apollina. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
999.wiersz: Archiloch : Do niedoszłego teścia. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1000.wiersz: Archiloch : Do swego serca. Odra 1999 nr 4 s. 57 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1001.wiersz: Archiloch : Dola żołnierza najemnego. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1002.wiersz: Archiloch : Dzień i duch. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1003.wiersz: Archilochos (Archiloch) : [Epigramaty]. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 17 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
1004.wiersz: Archiloch : Fragmenty zaginionych wierszy Archilocha. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1005.wiersz: Archiloch : Łzy i uczty. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1006.wiersz: Archiloch : Mirt, róża, myrra. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1007.wiersz: Archilochos (Archiloch) : Na serce każdy.... Metafora 1993 nr 8/10 s. 14  szczegóły 
1008.wiersz: Archiloch : Neobule. Odra 1999 nr 4 s. 57 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1009.wiersz: Archiloch : Pożegnanie wyspy rodzinnej. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1010.wiersz: Archiloch : Przygoda. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1011.wiersz: Archiloch : Przypadek i los. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1012.wiersz: Archiloch : Świerszcza wrzask. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1013.wiersz: Archiloch : Tarcza porzucona w ucieczce. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1014.wiersz: Archiloch : Włócznia. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1015.wiersz: Archiloch : Wyspa Tasos. Odra 1999 nr 4 s. 56 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1016.wiersz: Archiloch : Zaćmienie słońca. Odra 1999 nr 4 s. 57 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
1017.wiersz: Archiloch : Żołnierz poeta. Odra 1999 nr 4 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Z dawnej liryki greckiej (Przygody wędrownego żoł...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1018.artykuł: Bartol Krystyna: Archilochus 188:3 W2: A minor suplement. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 19-20 (analiza fragmentu...) szczegóły 
1019.artykuł: Bartol Krystyna: Metaliterackie treści we fr[agmencie] 1 W. Archilocha. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 3-11  szczegóły 
1020.artykuł: Bartol Krystyna: Paraenetische Elemente in den Iamben von Archilochos. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1991 t. 8 s. 29-38  szczegóły 
1021.artykuł: Gerber Douglas E.: Archilochus fr. 130 West. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 117-119  szczegóły 
1022.artykuł: Soja Urszula: Legenda o Archilochu i Neobule. Gryfita 1994 nr 4 s. 6-8  szczegóły 
  Archytas z Tarentu *
    wiersze (alfabet tytułów)
1023.wiersz: Archytas z Tarentu : [Epigramat]. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1024.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Archytas. Meander 2003 nr 2 s. 203-205 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Archytas...) szczegóły 
  Aristippos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1025.artykuł: Chomicz Aleksandra: Erotyzm jako szczególne doświadczenie filozoficzne. Przedproża 1990 nr 2 s. 5-6 (filozofia Arystypa; szkic...) szczegóły 
  Aristoksenos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1026.artykuł: Burakowski Dominik: Arystoksenos z Tarentu i problem teoretycznych podstaw muzyki starogreckiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2003 t. 48 s. 37-46  szczegóły 
  Aristophanes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1027.książka twórcy: Arystofanes : Acharnejczycy. Rycerze. Chmury. Osy. Pokój. 2001  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 155 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węcowski Marek: Co nowego w tłumaczeniach. Mówią Wieki 2002 nr 9 s. 58  szczegóły 
1028.książka twórcy: Arystofanes : Komedie. 1991 ([Zawiera:] Acharnejczycy. Rycerze. Chmury. Żaby....) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Czy warto czytać Arystofanesa?. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
1029.książka twórcy: Arystofanes : Ptaki. Lizystrata. Thesmoforie. Żaby. Sejm kobiet. Plutos. 2003  szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 155 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1030.wiersz: Arystofanes : Ptaki [fragm. 209-254]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1031.wiersz: Arystofanes : Rycerze [fragm. 40-70]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1032.artykuł: Dymińska Katarzyna: Sofokles w komediach Arystofanesa. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 43-51  szczegóły 
1033.artykuł: Komornicka Anna Maria: Aristophan et son public. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia Aegaea et Balcanica. In honorem Lodovicae Press. R...) szczegóły 
1034.artykuł: Komornicka Anna M.: "Demokracja" i "demagogia" w świetle komedii Arystofanesa. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 309-317 (w komediach "Rycerze", "Osy", "Sejm kobiet", "Plutos"....) szczegóły 
1035.artykuł: Kowzan Tadeusz: Les comedies d'Aristophane vehicule de la critique dramatique. x 1983 ([w czasopiśmie:] Dioniso (Palermo) 1983 nr 54 s. 83-100....) szczegóły 
1036.artykuł: Łanowski Jerzy: Granice żartu. Z zagadnień komizmu arystofanejskiego. Meander 1997 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
1037.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Arystofanesa "Naprawa Rzeczypospolitej". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 299-307 (w komediach "Rycerze", "Osy", "Sejm kobiet", "Plutos"....) szczegóły 
1038.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Jadłospis Ateńczyka według Arystofanesa. Nowy Filomata 1998 nr 4 s. 243-252 (w komediach Artstofanesa...) szczegóły 
1039.artykuł: Ławińska-Tyszkowska Janina: Persowie w komicznej karykaturze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 49-51 (Persowie i perskie przedmioty w komediach Arystofanesa...) szczegóły 
1040.artykuł: Podbielski Henryk: Czym są pisma "eksoteryczne" Arystotelesa?. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 53-65 (przegląd starożytnych i nowożytnych opinii na temat rodzajów i charakt...) szczegóły 
1041.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Wino, kobiety i Arystofanes. Filomata 1995 nr 431/432 s. 301-307  szczegóły 
1042.artykuł: Turasiewicz Romuald: Aristophanes mythopoios. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1997 t. 60 (1996) s. 70-71 (synkretyzacja mitów w komediach Arystofanesa; streszczenie referatu...) szczegóły 
1043.artykuł: Turasiewicz Romuald: Funkcja mitu w komedii Arystofanesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1997 nr 25 s. 33-52 (m.in. dotyczy komedii: Żaby, Ptaki, Osy, Chmury, Pokój...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1044.impreza: "Aristophane : la Langue, la Scene, la Cite" - międzynarodowa konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Komornicka Anna M.: Święto Arystofanesa w Tuluzie. Meander 2000 nr 2 s. 161-167 (spraw....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1045.utwór: Chmury [Nephelai].  szczegóły 
artykuł: Danek Zbigniew: Dlaczego "Chmury" stały się porażką Arystofanesa?. Meander 2003 nr 1 s. 3-15  szczegóły 
artykuł: Platter Charles: "Clouds" on "Clouds" and dramatic aspirations of "Wasps". Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 31 s. 5-32  szczegóły 
artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Trzy literackie portrety Sokratesa. Meander 2000 nr 2 s. 109-120  szczegóły 
1046.utwór: Lizystrata [Lysiotrati].  szczegóły 
artykuł: Marciniak Przemysław: Pozycja kobiety w Atenach w V wieku przed Chr. Na podstawie komedii Arystofanesa "Lizystrata" i "Sejm kobiet". Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 67-74  szczegóły 
artykuł: Wojno-Owczarska Ewa: Paul Kont "Lysistrate". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 297-309 (dot. adaptacji operowej autorstwa Paula Konta; z not. o autorce na s. ...) szczegóły 
1047.utwór: Osy [Sphekes].  szczegóły 
artykuł: Platter Charles: Aristophanes' "Wasps" and Comic Aspiration. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 76-81  szczegóły 
artykuł: Platter Charles: "Clouds" on "Clouds" and dramatic aspirations of "Wasps". Prace Komisji Filologii Klasycznej 2003 nr 31 s. 5-32  szczegóły 
1048.utwór: Ptaki [Ornithes].  szczegóły 
artykuł: Masłowski Paweł: Zmiana osoby mówiącej w komedii attyckiej - kryteria dystrybucji. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 100-106 (w pracach: J.C.B. Lowe: The manuscript evidence for changes of speaker...) szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: Problem utopii w Arystofanesowych "Ptakach". Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 80-83  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: "Ptaki" Arystofanesa - problemy interpretacyjne. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1998 nr 27 s. 89-112  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: "The birds" of Aristophanes: A study of its ideas. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 293-298  szczegóły 
1049.utwór: Rycerze [Equites].  szczegóły 
artykuł: Dworacki Sylwester: Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 120-121 ([rec. ks.:] Herman Lind: Der Gerber Kleon in den "Rittern" des Aristop...) szczegóły 
1050.utwór: Sejm kobiet [Ekklesiazusai].  szczegóły 
artykuł: Marciniak Przemysław: Pozycja kobiety w Atenach w V wieku przed Chr. Na podstawie komedii Arystofanesa "Lizystrata" i "Sejm kobiet". Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 67-74  szczegóły 
1051.utwór: Theomachia.  szczegóły 
artykuł: Krawczuk Aleksander: Ład 1989 nr 13/14 s. 32  szczegóły 
1052.utwór: Żaby [Ranae].  szczegóły 
artykuł: Brusewicz Alicja: "Die Froesche" des Arisophanes und das euripideische Konzept der Oidipus' Geschichte. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 215-225  szczegóły 
artykuł: Ptaszek Ireneusz: The Aristophanes' "Frogs" 1419-1434: a case of Alcibiades. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2000 t. 13 s. 41-47  szczegóły 
artykuł: Taillardat Jean: Une ambiguite voulue: Pompholugopaphlasmata (Aristophanem Ranae, v. 249). Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 253-258  szczegóły 
  Aristoteles *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1053.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 1-2]. 1990 (T. 1: Kategorie. Hermeneutyka. Analityki pierwsze. Analityki wtóre. T...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1991 nr 3 s. 33 (nota; dot. t. 1...) szczegóły 
1054.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 3]. 1992 (
T. 3: O duszy. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Zoolog...)
 szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Arystoteles odczytany w roku 1993 czyli filozofia jako przesłanie. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 15-16 (dot. T. 3...) szczegóły 
1055.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 4]. 1993 (T. 4: O ruchu zwierząt. O poruszaniu się przestrzennym zwierząt. O rod...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Arystoteles odczytany w roku 1993 czyli filozofia jako przesłanie. Nowe Książki 1993 nr 11 s. 15-16 (dot. T. 4...) szczegóły 
1056.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 5]. 1996 (T. 5: Etyka nikomachejska. Etyka wielka. Etyka eudemejska. O cnotach i...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Cóż nam po cnocie?. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 32-33  szczegóły 
1057.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 6]. 2001 (T. 6: Polityka. Ekonomika. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka....) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 6 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wolicki Aleksander: Arystoteles polski. Mówią Wieki 2001 nr 11 s. 57-59  szczegóły 
1058.książka twórcy: Arystoteles : Dzieła wszystkie. [T. 7]. 1994 (T. 7: Słownik terminów arystotelesowych. Ułożył Krzysztof Narecki. Ind...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 160 (nota...) szczegóły 
1059.książka twórcy: Arystoteles : Etyka nikomachejska. Etyka wielka. Etyka eudemejska. O cnotach i wadach. 2000  szczegóły 
1060.książka twórcy: Arystoteles : Etyka nikomachejska. Etyka wielka. Etyka eudemejska. O cnotach i wadach. 2002  szczegóły 
recenzja: Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 4 okł. (notka...) szczegóły 
1061.książka twórcy: Arystoteles : Fizyka. O niebie. O powstawaniu i niszczeniu. Meteorologika. O świecie. Metafizyka. 2003  szczegóły 
1062.książka twórcy: Arystoteles : Kategorie. Hermeneutyka. Analityki pierwsze. Analityki wtóre. Topiki. O dowodach sofistycznych. 2003  szczegóły 
1063.książka twórcy: Arystoteles : Metafizyka.  szczegóły 
1064.książka twórcy: Arystoteles : Metafizyka = Ta meta ta fysika. 1996  szczegóły 
recenzja: Gładczuk Czesław: Studia Teologiczne 1997 t. 15 s. 399-400  szczegóły 
recenzja: Gondek Paweł: Człowiek w Kulturze 1997 [t.] 9 s. 261-262  szczegóły 
recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 28 (not....) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Brewiarz filozofów. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 58-59  szczegóły 
1065.książka twórcy: Arystoteles : O duszy. Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. Zoologia. O częściach zwierząt. 2003  szczegóły 
1066.książka twórcy: Arystoteles : O duszy. 1988  szczegóły 
1067.książka twórcy: Arystoteles : O ruchu zwierząt. O poruszaniu się przestrzennym zwierząt. O rodzeniu się zwierząt. O barwach. O głosach. Fizjognomika. O roślinach. Opowiadania zdumiewające. Mechanika. Zagadnienia przyrodnicze. O odcinkach niepodzielnych. Położenia i nazwy wiatrów. O Melissosie, Ksenofanesie i Gorgiaszu. 2003  szczegóły 
1068.książka twórcy: Arystoteles : Poetyka. 1989  szczegóły 
recenzja: Palikot Janusz: Nowe Książki 1989 nr 6 s. 85-86  szczegóły 
1069.książka twórcy: Arystoteles : Polityka. Ekonomika. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Zachęta do filozofii. Ustrój polityczny Aten. List do Aleksandra Wielkiego. Testament. 2001  szczegóły 
1070.książka twórcy: Arystoteles : Polityka. 2002  szczegóły 
1071.książka twórcy: Arystoteles : Retoryka. Poetyka. 1988  szczegóły 
recenzja: INA: Świat Książki 1989 nr 9 s. 19  szczegóły 
recenzja: Ziomek Jerzy: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 343-352  szczegóły 
1072.książka twórcy: Arystoteles : Ta meta ta fisika = Mataphysica = Metafizyka. 1996 ([Tekst równoległy w języku greckim, łacińskim i polskim]....) szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 308 (nota...) szczegóły 
1073.książka twórcy: Arystoteles : Zachęta do filozofii. 1988  szczegóły 
recenzja: Cichowicz Stanisław: Odra 1989 nr 3 s. 98-99  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1074.wiersz: Aristoteles : Do Eudemosa [fragm.]. Meander 1989 nr 4/5 s. 203-204 (z komentarzem tłumacza: Z elegii do Eudemosa...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1075.proza: Arystoteles : Etyka Nichomachejska [fragm. 1124b-1125a:] O człowieku wielkodusznym. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1076.książka o twórcy: Barnes Jonathan: Arystoteles. 1995  szczegóły 
1077.książka o twórcy: Brun Jean: Arystoteles i Liceum. 1999  szczegóły 
recenzja: Andrzejuk Artur: Studia Philosophiae Christianae 2001 r. 37 nr 2 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Nowe Książki 2000 nr 3 s. 36 (nota...) szczegóły 
1078.książka o twórcy: Dłubacz Włodzimierz: Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa. Rozprawa doktorska. 1992  szczegóły 
recenzja: Klimski Tadeusz: Studia Philosophiae Christianae 1993 r. 29 nr 2 s. 146-148  szczegóły 
1079.książka o twórcy: Gadamer Hans-Georg: Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem. 2002  szczegóły 
1080.książka o twórcy: Krąpiec Mieczysław Albert: Arystotelesowska koncepcja substancji. 2000  szczegóły 
recenzja: Gretka Wojciech: Arystotelesowska koncepcja substancji. Człowiek w Kulturze 2002 t. 14 s. 282-285  szczegóły 
1081.książka o twórcy: Leśniak Kazimierz: Arystoteles. 1989  szczegóły 
1082.książka o twórcy: Markowski Mieczysław: Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum que in bibliothecis Wiennae asservantur. 1985  szczegóły 
recenzja: Krause Feliks: Studia Mediewistyczne 1989 t. 26 z. 2 s. 166-168  szczegóły 
1083.książka o twórcy: Maryniarczyk Andrzej: Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości. Dzieje arystotelesowskiej koncepcji substancji. 1998 ([Zawiera także fragmenty tekstów klasycznych]....) szczegóły 
1084.książka o twórcy: McLeish Kenneth: Arystoteles. Poetyka Arystotelesa. 1998  szczegóły 
1085.książka o twórcy: Narecki Krzysztof: Słownik terminów arystotelesowych. 2003 ([Słownik grecko-polski]...) szczegóły 
1086.książka o twórcy: O duszy. Arystoteles, Tomasz z Akwinu. 1996 ([Zawiera:] Andrzej Marek Nowik: Koncepcja duszy człowieka w dziełach A...) szczegóły 
1087.książka o twórcy: Plezia Marian: Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona. Studia i szkice. 2000 (Cz. I: Arystoteles. * Ludzkie oblicze Arystotelesa: Liryki Arystoteles...) szczegóły 
1088.książka o twórcy: Słownik terminów Arystotelesowych. 2003  szczegóły 
1089.książka o twórcy: Suchoń Wojciech, Wesoły Marian, Żarnecka-Biały Ewa: Three studies in Aristotelian semantics. 2003  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 674 (nota...) szczegóły 
1090.książka o twórcy: Wróblewski Witold: Filozofia praktyczna Arystotelesa i jej antropologiczne aspekty. 1992  szczegóły 
1091.książka o twórcy: Żarowski Mirosław: Tarcza Arystotelesa. 1999 ([M.in. dotyczy problemu nieskończoności w filozofii Arystotelesa w obs...) szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 365 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1092.artykuł: Adamiec-Jadwiżak Małgorzata: Nadobowiązkowość a dobroczynność u Arystotelesa i Seneki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Filozofia 2000 nr 8 (280) s. 53-68  szczegóły 
1093.artykuł: Babiński Marian: Wokół toposu. Stanowisko Arystotelesa w niektórych kwestiach logicznych. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 15-28  szczegóły 
1094.artykuł: Bouchard Guy: Metaphore et critique ideologique: le cas Aristote. Theoria et Historia Scientiarum 2002 t. 6 [nr] 1 s. 65-83  szczegóły 
1095.artykuł: Boużyk Maria Małgorzata: Arystotelesowska koncepcja racjonalności wobec faktu mitu. Studia Bobolanum 2002 nr 2/1 s. 145-168  szczegóły 
1096.artykuł: Burliga Bogdan: W poszukiwaniu fikcyjnego ładu czyli filozofowie na gościncu do krainy utopii. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 243-252 (m.in. o demokracji jako o rządach pospólstwa w koncepcjach Arystoteles...) szczegóły 
1097.artykuł: Chudy Wojciech: Platona i Arystotelesa poglądy filozoficzne na temat kłamstwa. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
1098.artykuł: Czachorowski Marek: Arystotelesa koncepcja jedności i nierozerwalności małżeńskiej przyjaźni. x 2001 ([w ks. zb.:] Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci ksi...) szczegóły 
1099.artykuł: Czerkawski Jan: Aristotelianism at Cracow University in the sixteenth century. nr s. 215-232 (dot. m.in. relacji między scholastykami i humanistami na Uniwersytecie...) szczegóły 
1100.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Arystotelesa problem oysia. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 225-239  szczegóły 
1101.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Kosmos Arystotelesa. Meander 1995 nr 11/12 s. 505-514  szczegóły 
1102.artykuł: Dłubacz Włodzimierz: Kosmos Arystotelesa. Summarium 2000 r. 26/27 (1997/1998) s. 5-15  szczegóły 
1103.artykuł: Domański Juliusz: Arystotelesowski paradygmat nauki a historia (Dwa przykłady z XIII wieku). Przegląd Tomistyczny 2000 t. 8 s. 287-300 (na przykładzie Zwierciadła historii [Speculum historiale] Wincentego z...) szczegóły 
1104.artykuł: Domański Juliusz: Metafizyka Arystotelesa i fizyka pierwszych filozofów (Uwagi o nazwie, pojęciu i przedmiocie metafizyki). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1991 t. 36 s. 5-24  szczegóły 
1105.artykuł: Dreinert Tomasz: Arystotelesa etyka przyjaźni. Pisma Humanistyczne 2000 z. 2 s. 113-119  szczegóły 
1106.artykuł: Dzwończyk Joanna: Koncepcja państwa w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa. Athenaeum 2000 nr 4 s. 141-148  szczegóły 
1107.artykuł: Fink Eugen: "Metafizyka wychowania w rozumieniu świata u Platona i Arystotelesa". Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 153-161 (z notą o Finku aut. Honoraty Jakuszko...) szczegóły 
1108.artykuł: Georgiadis Constantine: Aristotle's theology and its influence on the philosophers of islam, judaism and christianity. Dialogue and Humanism 1993 nr 1 s. 11-23  szczegóły 
1109.artykuł: Głowala Michał: Problem mieszania się (mixis) w Arystotelesowskiej dyskusji z Anaksagorasem. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 171-188  szczegóły 
1110.artykuł: Gmiński Dariusz Klaudiusz: Idea samobójstwa w filozofii Arystotelesa. Philosophon Agora 2000 s. 59-79  szczegóły 
1111.artykuł: Gondek Paweł: Funkcja przyczyny celowej w kontekście wyjaśniania naukowego u Arystotelesa. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
1112.artykuł: Górska Anna Justyna: Mimesis u Arystotelesa. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 41-53 (dot. poetyki, naśladownicta, celu sztuki naśladowczej, przyjemności w ...) szczegóły 
1113.artykuł: Hadryś Henryk: O rekonstrukcji fizyki Arystotelesa. Nowa Krytyka 1998 nr 9 s. 173-187  szczegóły 
1114.artykuł: Hołówka Jacek: Czy istnieją akty woli?. Przegląd Psychologiczny 1989 t. 32 nr 3 s. 613-621 (koncepcja woli u Arystotelesa i Władysława Witwickiego...) szczegóły 
1115.artykuł: Janik Joanna: Czy Arystoteles był demokratą (Arystoteles a demos; różnice i zbieżności z Platonem). Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 235-242  szczegóły 
1116.artykuł: Jaroszyński Piotr: Kalokagathia. Człowiek w Kulturze 1994 [t.] 2 s. 31-42 (w poglądach Arystotelesa i Platona...) szczegóły 
1117.artykuł: Jocz Artur: Rozum Arystotelesa a gnostyczne po-"wołanie". Dwa różne początki poznawania istoty Absolutu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 71-86  szczegóły 
1118.artykuł: Judycka Joanna: Acta Mediaevalia 1995 t. 8 s. 273-278 (rec. przekładu krytycznego dzieła Arystotelsa "Fizyka" przypisywana Ja...) szczegóły 
1119.artykuł: Judycka Joanna: "De generatione et corruptione" d'Aristote d'apres la version de Guillaume de Moerbeke. Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 403-425 (dot. poprawek wprowadzonych przez Wilhelma z Moerbeke na dwunastowiecz...) szczegóły 
1120.artykuł: Judycka Joanna: Działalność translatorska Wilhelma z Moerbeke w odniesieniu do niektórych traktatów Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 43-52  szczegóły 
1121.artykuł: Jusiak Janusz: Arystotelesowska koncepcja metafizyki. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 75-108  szczegóły 
1122.artykuł: Kaczocha Włodzimierz: Czytając Franza Kafkę i Arystotelesa. x 2001 ([w ks.:] Jest-że dla Prawdy przyszłość jaka? Prace dedykowane profesor...) szczegóły 
1123.artykuł: Kamińska-Szmaj Irena: Człowiek zwierzęciem politycznym. x ([w ks. zb.:] Opozycja homo - animal w języku i kulturze. Pod red. Anny...) szczegóły 
1124.artykuł: Kijewska Agnieszka: Dzieje ksiąg Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 1 s. 202-209 (omówienie artykułu: Jonathan Barnes: Roman Aristotle, druk. w tomie st...) szczegóły 
1125.artykuł: Kołodziejczyk Sebastian: Arystoteles wciąż aktualny. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 2 s. ([rec. ks.:] Aristotle: Metaphysics, Oxford 1994...) szczegóły 
1126.artykuł: Kopania Jerzy: Ucieczka Arystotelesa. Idea 1997 t. 9 s. 17-26 (nt. opuszczenia Aten przez Arystotelesa po śmierci Platona...) szczegóły 
1127.artykuł: Kopania Jerzy: Ucieczka Arystotelesa. x 2002 ([w ks.:] Jerzy Kopania: Bezsilne piękno rozumu. Szkice filozoficzno-li...) szczegóły 
1128.artykuł: Korobczak Paweł: W kwestii działania: Nietzsche i Arystoteles. Principia 2002 t. 32/33 s. 107-122 (porównanie wątku działania w obu projektach filozoficznych...) szczegóły 
1129.artykuł: Korus Kazimierz: Z badań prof. M. Plezi nad Arystotelesem i arystotelizmem. Meander 1997 nr 4 s. 329-337  szczegóły 
1130.artykuł: Kowalczyk Stanisław: Arystoteles a idea demokracji. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2002 t. 30 z. 1 s. 13-23  szczegóły 
1131.artykuł: Kowzan Tadeusz: Aristotle, theoretician of the art of scpectacle. x 1991 ([w czasopiśmie:] Assaph. Studies in the theatre (Tel Aviv) 1991...) szczegóły 
1132.artykuł: Krąpiec Mieczysław A.: Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 36 s. 9  szczegóły 
1133.artykuł: Krąpiec Mieczysław Albert: Sylwetki wielkich filozofów: Arystoteles. Człowiek w Kulturze 1996 [t.] 8 s. 272-276  szczegóły 
1134.artykuł: Kulicki Piotr: Remarks on Axiomatic Rejection in Aristotele's Syllogistic. Studies in Logic and Theory of Knowledge 2002 t. 5 s. 231-236  szczegóły 
1135.artykuł: Kurdziałek Marian: Wokół Arystotelesowego określenia filozofii pierwszej jako teologii. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 1 s. 57-64  szczegóły 
1136.artykuł: Liceum Arystotelesa odnalezione. Gazeta Wyborcza 1997 nr 12 s. 2 (nota o odnalezieniu przez archeologów w Atenach gymnasionu, w którym n...) szczegóły 
1137.artykuł: Łagowski Bronisław: Arystotelesowska typologia ustrojów politycznych. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 55-56 (streszcz. referatu...) szczegóły 
1138.artykuł: Łukasiewicz Jan: O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa (Ueber den Satz des Widerspruchs bei Aristoteles) (Streszczenie). Filozofia Nauki 1997 nr 1 s. 147-164  szczegóły 
1139.artykuł: Maciejczak Marek: Przegląd Tomistyczny 1988 t. 4 s. 205-207 ([rec. ks.:] Enno Rudolph: Zeit und Gott bei Aristoteles, aus der Persp...) szczegóły 
1140.artykuł: Majkrzak Henryk: Il problema dell'amicizia nel pensiero di Aristotele. Forum Philosophicum 1998 t. 3 s. 185-193 (ze streszczeniem w języku polskim, s. 194-197...) szczegóły 
1141.artykuł: Markowski Mieczysław: Der Aristotelismus an den Artistenfakultaeten Mitteleuropas im spaeten Mittelalter. Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 153-171 (zawiera również streszczenie w języku polskim...) szczegóły 
1142.artykuł: Markowski Mieczysław: Początki Arystotelesowskiej filozofii przyrody w łacińskim średniowieczu. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 109-119 (dot. recepcji dzieł Arystotelesa; także nt. przekładów...) szczegóły 
1143.artykuł: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1992 t. 28 s. 175-178 ([rec. ks.:] Charles H. Lohr: Latin Aristotle commentaries. II: Renaiss...) szczegóły 
1144.artykuł: Markowski Mieczysław: Wiedeńskie komentarze do dzieł Arystotelesa e rękopisie 749 Biblioteki Benedyktynów w Amont. Studia Antyczne i Mediewistyczne 2003 t. 1 s. 171-177  szczegóły 
1145.artykuł: McInerny Ralph: Aristotle and Elitism. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
1146.artykuł: Milcarek Paweł: Metafizyka Arystotelesa wobec istnienia i realności bytu. Studia Philosophiae Christianae 1999 r. 35 nr 2 s. 90-100  szczegóły 
1147.artykuł: Mirzejewska Joanna: Eros Platona i filia Arystotelesa - dwa pojęcia na określenie miłości. Pallas Silesia 1998 t. 2 z. 2 s. 36-41  szczegóły 
1148.artykuł: Nieznański Edward: Ontologiczne podstawy logiki Arystotelesa. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 1 s. 35-43  szczegóły 
1149.artykuł: Nowakowski Andrzej: Intencje i rozumowanie praktyczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 205-224 (m.in. nt. roli pojęcia intencji w wyjaśnianiu działań w koncepcji Arys...) szczegóły 
1150.artykuł: Olesiński Dariusz: Epistemologiczne uwarnkowania koncepcji Absolutu - Arystoteles a Plotyn. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 107-115  szczegóły 
1151.artykuł: Olesiński Dariusz: Henologia Platońska a Arystotelowska - od "metheksis" do "mimesis". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2003 t. 21 (2179) s. 139-146  szczegóły 
1152.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Niewolnictwo - czy relikt przeszłości? (cz. II). Nasz Dziennik 2001 nr 240 s. 22 (niewolnictwo w filozofii Arystotelesa...) szczegóły 
1153.artykuł: Pańpuch Zbigniew: Problem niewolnictwa u Arystotelesa. x 2001 ([w ks. zb.:] Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubil...) szczegóły 
1154.artykuł: Piwowarczyk Roman: Histoire de la notion de "Theos" dans la theologie naturelle d'Aristote dans la tradition judeo-chretienne. Łódzkie Studia Teologiczne 2003 t. 11/12 (2002/2003) s. 17-22  szczegóły 
1155.artykuł: Plezia Marian: Nowe wydanie fragmentów Arystotelesa. Meander 1992 nr 11/12 s. 553-564 (dot. wydań niemieckich...) szczegóły 
1156.artykuł: Podbielski Henryk: Klasyfikacja mów w "Retoryce dla Aleksandra" jako kryterium ustalenia autorstwa i czasu powstania dzieła. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 205-215 (próba udowodnienia, że autorem "Retoryki dla Aleksandra" nie jest Arys...) szczegóły 
1157.artykuł: Podbielski Henryk: Starożytne świadectwa o Arystotelesie. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 93-100  szczegóły 
1158.artykuł: Pritzl Kurt: Arystoteles i Tomasz z Akwinuo powszechnie dzielonych przekonaniach. Teofil 2000 nr 1 s. 115-136 (podobieństwa w poglądach obu myślicieli...) szczegóły 
1159.artykuł: Rasiński Grzegorz: Arystotelesa krytyka systemu platońskiego, czyli krytyka teorii Idei. Scriptores Scholarum 1997 nr 2/3 s. 185-190  szczegóły 
1160.artykuł: Reverdin Olivier: Aristotle dans les flammes de l'enfer. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 229-233  szczegóły 
1161.artykuł: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 676-677 (rec. ks.: Frederike Rese: Praxis und Logos bei Aristoteles. Handlung, ...) szczegóły 
1162.artykuł: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 366-367 (nota rec. ks.: Michael V. Weding: Aristotle's Theory of Substance. The...) szczegóły 
1163.artykuł: Rosiak Marek: Metafizyka genezy: Arystoteles i Whitehead. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 21-40 (porównanie koncepcji powstawania przedmiotu indywidualnego Arystoteles...) szczegóły 
1164.artykuł: Roskal Zenon Eugeniusz: Model świata dwusferowego w kosmologii Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 47 (1999) z. 3 s. 85-105  szczegóły 
1165.artykuł: Rożdżeński Roman: Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon - Arystoteles - Ockham). Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 47-64  szczegóły 
1166.artykuł: Sieroń Józef: Zasada "środka" w etyce Arystotelesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1998 nr 27 s. 145-159  szczegóły 
1167.artykuł: Stachowski Ryszard: Czy arystotelesowska aktualnościowa teoria duszy jest teorią duszy niesubstancjalnej?. x 2001 ([w ks. zb.:] Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka septuag...) szczegóły 
1168.artykuł: Stachowski Ryszard: Problem poruszania ciała przez duszę w filozofii Arystotelesa. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1995 nr 108 (1992/1993) s. 17-20  szczegóły 
1169.artykuł: Stalmaszczyk Piotr: The notion of predication in Aristotle, port royal grammar, frege, and generative grammar. Lingua Posnaniensis 1999 t. 41 s. 155-165  szczegóły 
1170.artykuł: Stanciene Dalia Marija: Metaphysical principles of genesis. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 41-46 (dot. zagadnienia potencjalności jako źródła stawania się (genezy) w fi...) szczegóły 
1171.artykuł: Stefańczyk Andrzej Piotr: "Pisteis" w argumentacji retorycznej u Arystotelesa. Roczniki Humanistyczne 2000 t. 48 z. 3 s. 21-32  szczegóły 
1172.artykuł: Stuchliński Józef Andrzej: Pragmatyczno-logiczna zasada sprzeczności (W obronie Arystotelesa). Filozofia Nauki 1995 nr 1 s. 37-53  szczegóły 
1173.artykuł: Trzcieniecka-Schneider Irena: O koncepcji błędu u Arystotelesa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 91-93 (streszczenie referatu...) szczegóły 
1174.artykuł: Tuszyńska-Maciejewska Krystyna: Arystotelesowskie wskazówki dla aktorów, czyli o przenikaniu sie sztuk. Meander 2002 nr 5/6 s. 395-402  szczegóły 
1175.artykuł: Uliński Maciej: Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według nauki Arystotelesa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1996 t. 41 s. 3-20  szczegóły 
1176.artykuł: Vysniauskas Gintautas: Potentiality as a Source of Becoming in Aristotelian Philosophy. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 3 s. 46-51  szczegóły 
1177.artykuł: Wesoły Marian: Aristotele's conception of justice as equality. Eos 1989 t. 77 s. 211-220  szczegóły 
1178.artykuł: Wesoły Marian: Aristotle's lost diagrams of the analytical figures. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 53-64  szczegóły 
1179.artykuł: Wesoły Marian: Eos 1989 t. 77 s. 139-142 ([rec. wyd.:] The Complete Works of Aristotle. The Revisited Oxford Tra...) szczegóły 
1180.artykuł: Wesoły Marian: Ku analitycznej interpretacji sylogistyki Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 21-45  szczegóły 
1181.artykuł: Wesoły Marian: Physis - anthropos - techne w koncepcji Arystotelesa. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 133-151  szczegóły 
1182.artykuł: Wesoły Marian: Platon i Arystoteles w ocenie Kanta. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 7-78  szczegóły 
1183.artykuł: Wesoły Marian: Przyczyna i wyjaśnianie ejdetyczne według Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 17-37  szczegóły 
1184.artykuł: Wesoły Marian: Przyczyna i wyjaśnianie materialne według Arystotelesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1998 t. 12 s. 3-24  szczegóły 
1185.artykuł: Widomski Jacek: Koncepcja formy i materii u Arystotelesa i Romana Ingardena. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 2 s. 21-22 (streszcz. referatu...) szczegóły 
1186.artykuł: Wilejczyk Magdalena: Korektura nas samych. Pojęcie prawości w pismach Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 43-57  szczegóły 
1187.artykuł: Witkowska-Zaremba Elżbieta: Spekulative Musik im Kontext des Aristotelismus: musica als deductio. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
1188.artykuł: Wolanin Hubert: Aristotle on the word as a vehicle of semantic function. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 251-263  szczegóły 
1189.artykuł: Wolicki Aleksander: Ginnos, un animal mysterieux. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 47-59  szczegóły 
1190.artykuł: Wróbel Małgorzata: Arystoteles o zwierzętach Egiptu. Filomata 1996 nr 433/434 s. 31-38  szczegóły 
1191.artykuł: Ziemiański Stanisław: Problem ruchu lokalnego u Arystotelesa. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1990 (1989) s. 125-135  szczegóły 
1192.artykuł: Zuziak Władysław: Arystotelesowska filozofia spraw ludzkich. Analecta Cracoviensia 1994 t. 26 s. 137-152  szczegóły 
1193.artykuł: Zuziak Władysław: Czy możliwa jest etyka w życiu społecznym? Na marginesie lektury Arystotelesa i Alasdaira MacIntyre'a. Analecta Cracoviensia 1999 t. 30/31 s. 89-102  szczegóły 
1194.artykuł: Żelazna Jolanta: Problem zła w filozofii Arystotelesa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia 1991 z. 13 (234) s. 127-139  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1195.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (1995).  szczegóły 
artykuł: X jubileuszowe Sympozjum Arystotelesowskie. Człowiek w Kulturze 1996 [t.] 8 s. 295-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
1196.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 151 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 22 (nota...) szczegóły 
1197.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie pod hasłem "Główne pojęcia filozofii Arystotelesa" (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W. : Myśl Arystotelesa nadal aktualna. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Dobrzyński Adam: XII Sympozjum Arystotelesowskie. Człowiek w Kulturze 1998 [t.] 10 s. 285-286 (sprawozdanie...) szczegóły 
1198.impreza: "Problematyka Boga w filozofii klasycznej" (Na przykładzie "Metafizyki" Arystotelesa) - sesja naukowa (1986).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1989 r. 15 (1986) nr 2 s. 161  szczegóły 
1199.impreza: Studenckie sympozjum na temat filozofii Arystotelesa (1986).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1989 r. 15 (1986) nr 2 s. 159-161  szczegóły 
1200.impreza: Sympozjum Arystotelesowskie (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 8 s. 24  szczegóły 
artykuł: Robaczewski Arkadiusz: Arystoteles w oczach młodych filozofów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 6 s. 23  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1201.utwór: Ekonomika [Oikonomika].  szczegóły 
artykuł: Słomczyńska Anna: Johannis Frankenstein Commentarium in "Oeconomica" Aristotelis. Mediaevalia Philosophica Polonorum 1995 t. 32 s. 101-108  szczegóły 
artykuł: Winiarska Izabela: Ekonomika, ekonomia, ekonom w przydatku do dwojga ksiąg "Ekonomiki" Arystotelesowej Sebastiana Petrycego z Pilza. Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 20-30  szczegóły 
1202.utwór: Etyka nikomachejska [Ethika nikomaheia].  szczegóły 
artykuł: Budzowska Małgorzata: Pojęcie akrazji u Arystotelesa i jej odzwierciedlenie w wybranych tragediach Eurypidesa. Nowy Filomata 2003 nr 4 s. 243-257 (dot. rozważań o akrazji zawartych w VII księdze...) szczegóły 
artykuł: Cyciura Piotr: Pojęcie szczęścia w I i X księdze "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa oraz w "Sententia" św. Tomasza. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 73-82  szczegóły 
artykuł: Czy przyjaźń jest cnotą" ("Filia" i "arete" u Platona i Arystotelesa). Meander 1999 nr 2 s. 125-133  szczegóły 
artykuł: Galewicz Włodzimierz: Arystoteles o nieopanowaniu i nieodpartości. Kwartalnik Filozoficzny 2000 t. 28 z. 3 s. 27-38  szczegóły 
artykuł: Galewicz Włodzimierz: O Arystotelesowskiej teorii poznania praktycznego. Roczniki Filozoficzne 2002 t. 50 z. 1 s. 83-103 (w oparciu o dzieło "Etyka nikomachejska"...) szczegóły 
artykuł: Karas Marcin: Czytając "Etykę Nikomachejską" Arystotelesa. Filomata 1996 nr 433/434 s. 11-14  szczegóły 
artykuł: Korolec Bartłomiej: "Etyka nikomachejska" Arystotelesa. Próba odczytania. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1990 t. 34 s. 173-181  szczegóły 
artykuł: Korolec Jerzy B.: Der "Mittlere Kommentar" von Averroes zur "Nikomachischen Ethik" der Aristoteles. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
artykuł: Krawiec Jarosław: Grecka philia. Arystotelesa traktat o przyjaźni. Teofil 2002 nr 1 s. 74-95 (z not. o autorze art....) szczegóły 
artykuł: Środa Magdalena: "Etyka Nikomachejska" Arystotelesa. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 2 s. 213-221  szczegóły 
1203.utwór: Fizyka [Phusikes akroaseos].  szczegóły 
artykuł: Karas Marcin: Arystoteles i Ockham. Zachęta do "Fizyki". Filomata 1995 nr 431/432 s. 350-353  szczegóły 
artykuł: Krauze-Błachowicz Krystyna: Arystotelesa charakterystyka substancji w kategoriach ruchu i natury. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 3 s. 5-14  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Burydanizm w nieznanym wiedeńskim komentarzu do "Fizyki" Arystotelesa w kodeksie 418 Stiftsbibliothek w Zwetl. Studia Mediewistyczne 1998 t. 33 s. 195-200  szczegóły 
1204.utwór: Kategorie [Kategoriai].  szczegóły 
artykuł: Stefański Witold: Pochwała Arystotelesa. Eos 1995 t. 82 (1994) z. 1 s. 37-45  szczegóły 
1205.utwór: Metafizyka [Ta meta ta fysika].  szczegóły 
artykuł: Bańka Jakub Sebastian: Nauka o prawdzie Arystotlesa. Podstawa ontologicznej jedności syntezy kategorialnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 69-75  szczegóły 
artykuł: Bigaj Jan: Arystotelesowska "metafizyka" jako umiejętność definiowania. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 3 s. 41-53  szczegóły 
artykuł: Bigaj Jan: Charakterystyka poznania filozoficznego według Arystotelesowskiej "Metafizyki". Zagadnienia Naukoznawstwa 2002 z. 3 s. 415-432  szczegóły 
artykuł: Cyciura Piotr: O intelektualizmie filozofii klasycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 77-93  szczegóły 
artykuł: Judycka Joanna: Roczniki Filozoficzne 1997 t. 44 (1996) z. 1 s. 181-186 (rec. niemieckiego wydania, Koeln 1995...) szczegóły 
artykuł: Litwin Jacek: "Talis honorabilis scientia" - rozważania o XV-wiecznej metafizyce w Krakowie, na przykładzie wybranego komentarza z tego okresu. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2003 nr 5 s. 121-127 (analiza pozostającego w rękopisie w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakow...) szczegóły 
artykuł: Stańczyk Melania: "Alfa". Prezentacje 2002 nr 1 s. 20-22 (dot. problematyki filozoficznej i metafilozoficznej w drugiej księdze ...) szczegóły 
artykuł: Tiuryn Tomasz: Wprowadzenie zagadnienia substancji w "Metafizyce" Arystotelesa. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 3 s. 189-206 (z not. o aut., s. 258...) szczegóły 
artykuł: Litwin Jacek: Elementy myśli filozoficznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w I poł. XV w., na przykładzie komentarza "Quaestiones super duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis" Jana z Raciborska. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2002 nr 4 s. 71-83  szczegóły 
1206.utwór: O duszy [Peri psuhes] [De anima].  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Die vollstaendige "Expositio I-III Librorum De anima Aristotelis" des Jacobus de Placentia, aufgefunden in der Stadtbibliothek zu Braunschweig. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Krakowski komentarz szkotystyczny z 1513 roku do traktatu Arystotelesa "O duszy". Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 47-60  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Nowe źródło do dziejów psychologii filozoficznej na Uniwersytecie Krakowskim w r. 1461. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1990 r. 40 nr 1/2 s. 5-12 (nt. komentarza do utworu autorstwa Teodoryka z Opola pt. "Explanatio t...) szczegóły 
artykuł: Muszyńska Renata: Metafizyczne ujęcie duszy rozumnej w komentarzu św. Tomasza do traktatu "O duszy" Arystotelesa. Ełckie Studia Teologiczne 2000 t. 1 s. 203-217  szczegóły 
1207.utwór: Poetyka [Peri poietikes].  szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: Some remarks on Aristotle Poetics 1448b 24-32. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 5-9  szczegóły 
artykuł: Domański Juliusz: Dlaczego poezja jest bardziej filozoficzna od historii? Glosa do dziewiątego rozdziału "Poetyki" Arystotelesa. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 2 s. 5-15  szczegóły 
artykuł: Domański Juliusz: In Aristotelis "Poeticorum" libellum adnotattiuncula. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
artykuł: Januszkiewicz Michał: O pojęciu mimesis w "Poetyce" Arystotelesa. Sztuka i Filozofia 2002 nr 21 s. 137-152  szczegóły 
artykuł: Obremski Krzysztof: "Poetyka" Arystotelesa - poetyka wieczysta. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 7/8 s. 121-124  szczegóły 
artykuł: Ricoeur Paul: Zawiązanie intrygi. Czytajac "Poetykę" Arystotelesa. Logos i Ethos 1998 nr 1 s. 173-207  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: "Dynamis" i "schema" utworu poetyckiego w "Poetyce" Arystotelesa i "Ars poetica" Horacego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 275-279  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Robert K.: Metoda badawcza w "Poetyce" Arystotelesa. Meander 1995 nr 5/6 s. 203-213  szczegóły 
1208.utwór: Polityka [Politika].  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 437-440 ([rec. ks.:] Christoph Flueler: Rezeption und Interpretation der Aristo...) szczegóły 
artykuł: Sieroń Józef: Rola jednostki w greckiej polis w świetle "Polityki" Arystotelesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 2001 nr 29 s. 73-119  szczegóły 
artykuł: Zuziak Władysław: Między teorią a praktyką państwową. "Politeja" Arystotelesa. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 183-201 (także nt. "Etyki Nikomachejskiej"...) szczegóły 
1209.utwór: Retoryka [Techni ritoriki].  szczegóły 
artykuł: Podbielski Henryk: Założenia "Retoryki" Arystotelesa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 89-97  szczegóły 
1210.utwór: Zachęta do filozofii [Protreptikos].  szczegóły 
artykuł: Karas Marcin: Arystotelesa "Zachęta do filozofii". Filomata 1996 nr 439/440 s. 453-456  szczegóły 
  Arrianos Flavius
    proza (alfabet tytułów)
1211.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 1-17). Meander 1994 nr 3/4 s. 183-195 (ze wstępem tłumaczki...) szczegóły 
1212.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 18-32). Meander 1994 nr 5/6 s. 291-302  szczegóły 
1213.proza: Arrianos Flavius: Opis Indii (Rozdz. 33-43). Meander 1994 nr 7/8 s. 399-406  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1214.utwór: Wyprawa Aleksandra Wielkiego. Opisanie Indii.  szczegóły 
artykuł: Sachse Joanna: Eos 1990 t. 78 s. 412-413 ([rec. wydania:] Arrianus: Der Alexanderzeug. Indische Geschichte. Berl...) szczegóły 
  Artemidoros *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1215.książka twórcy: Artemidor z Daldis : Rozważania o snach czyli onejrokrytyka. 1995  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Sen mara.... Gazeta o Książkach 1995 nr 5 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szarmach Marian: Artemidor z Daldis: Rozważania o snach czyli onejrokrytyka. Przekład Iwony Żółtowskiej. Warszawa 1995 r.. Meander 1995 nr 5/6 s. 299-300  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Nie ma postępu w tłumaczeniu snów. Ex Libris 1995 nr 76 s. 11  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1216.utwór: Rozważania o snach czyli onejrokrytyka.  szczegóły 
artykuł: Rzymowska Luiza: Symbolika zwierząt w "Rozważaniach o snach" Artemidora z Daldis. x 2003 ([w ks. zb.:] Opozycja homo - animal w języku i kulturze. Pod red. Anny...) szczegóły 
  Asklepiades *
    wiersze (alfabet tytułów)
1217.wiersz: Asklepiades : Lesbijki. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 21 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
1218.wiersz: Asklepiades : Lesbijki. Metafora 1993 nr 8/10 s. 16  szczegóły 
1219.wiersz: Asklepiades : Rozkosz Cyprydy. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 21 (ze wstępem tł., s. 15-16...) szczegóły 
1220.wiersz: Asklepiades : Rozkosze Cyprydy. Metafora 1993 nr 8/10 s. 16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1221.artykuł: Bednarczyk Andrzej: Asklepiades z Bitynii i szkoła metodyków. Analecta 1995 z. 1 s. 7-71  szczegóły 
1222.artykuł: Bednarczyk Andrzej: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 4 s. 192-213 ([rec. ks.:] J.T. Vallance: The lost theory of Asclepiades of Bithynia....) szczegóły 
  Atanazy Wielki święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1223.książka twórcy: Atanazy Wielki święty : Listy do Serapiona. 1996  szczegóły 
1224.książka twórcy: Atanazy z Aleksandrii : O wcieleniu Słowa. 1998  szczegóły 
recenzja: Słomka Jan: Łódzkie Studia Teologiczne 1998 r. 7 s. 363-364  szczegóły 
1225.książka twórcy: Atanazy z Aleksandrii : Przeciw poganom. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1226.proza: Atanazy Wielki święty : List do Antiocheńczyków (Tomus ad Antiochenos). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 1030-1038 (ze wstępem tłumacza, s. 1027-1030...) szczegóły 
1227.proza: Atanazy Wielki święty : List do Marcelina o interpretacji psalmów. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 309-331 (ze wstępem tłumacza; s. 303-309...) szczegóły 
1228.proza: Atanazy Wielki święty : Symbol atanazjański. Fronda 1997 nr 9/10 s. 437-438 (teksty 40. sentencji...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1229.artykuł: Czyżewski Bogdan: Starotestamentalny kanon biblijny św. Atanazego Aleksandryjskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1230.artykuł: Deschner Karlheinz: Nauczyciel Kościoła Atanazy (ok. 295-373). x 1998 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. [T. ...) szczegóły 
1231.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Atanazy. Nasz Dziennik 2002 nr 206 s. 8  szczegóły 
1232.artykuł: Kannengiesser Charles: Questions ouvertes sur Athanase d'Alexandrie. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 689-705  szczegóły 
1233.artykuł: Kędzierski Michał: Prawdziwe i fałszywe zarzuty przeciwko Atanazemu z Aleksandrii. Studencki Biuletyn Historyczny 1999 nr 2 s. 55-61  szczegóły 
1234.artykuł: Kędzierski Michał: Życie Atanazego z Aleksandrii. Studencki Biuletyn Historyczny 1999 nr 1 s. 5-21  szczegóły 
1235.artykuł: Longosz Stanisław: Atanazjańska terminologia teologii wcielenia. Vox Patrum 2001 t. 28/29 (2000) s. 141-156  szczegóły 
1236.artykuł: Wojciechowski Michał: Wykorzystanie cytatów z Pisma Świętego w "Przeciw poganom" i "O wcieleniu Słowa" św. Atanazego z Aleksandrii. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1237.utwór: Listy do Serapiona.  szczegóły 
artykuł: Turek Waldemar: Grzech przeciw Duchowi Świętemu: Mt 12, 31-32 w Listach do Serapiona św. Atanazego Wielkiego. Studia Płockie 1998 t. 26 s. 67-74  szczegóły 
1238.utwór: Żywot św. Antoniego.  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Interpretacja kompozycji "Żywota św. Antoniego". Meander 1995 nr 5/6 s. 257-270  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Prooimion "Vitae Antonii", jego funkcja i struktura. Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 305-313  szczegóły 
artykuł: Nehring Przemysław: Polemika antypogańska w "Żywocie św. Antoniego" - stosunek łacińskiej wersji Ewagriusza z Antochii do greckiego oryginału. Studia Graeco-Latina 1999 t. 13 s. 103-111 (nt. przekładu łacińskiego "Żywota" dokonanego przez Ewagriusza z Antio...) szczegóły 
artykuł: Smolińska Iza Elżbieta: Post i abstynencja w ortodoksyjnym kościele koptyjskim. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 247-259 (m.in. nt. zachowywania umiaru w jedzeniu i przestrzegania postów...) szczegóły 
artykuł: Wipszycka Ewa: O potrzebie nieustającej nieufności. Mówią Wieki 1995 nr 5 s. 50-52  szczegóły 
  Athenagoras *
    wiersze (alfabet tytułów)
1239.wiersz: Atenagoras : Niczego już sie nie obawiam. Gazeta Wyborcza 1997 nr 21 s. 17 (przekład anonimowy; z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1240.artykuł: Jędrzejewski Roman: Bóg a zmartwychwstanie ciał w filozoficzno-teologicznej myśli Atenogorasa z Aten. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 315-322  szczegóły 
1241.artykuł: Kowalczyk Dariusz: Filozoficzno-teologiczne tło poglądów Atenagorasa na temat natury ludzkiej. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 637-649  szczegóły 
  Athenaios *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1242.utwór: Deipnosophistae [Uczta Mędrców].  szczegóły 
artykuł: Bartol Krystyna: Atenajosa z Naukratis księga win (Deipnosophistae, 25f-40f). Meander 1995 nr 5/6 s. 215-226 (z tłumaczeniem "Katalogu win" według Atenajosa z Naukratis, s. 224-225...) szczegóły 
artykuł: Danielewicz Jerzy: Nowe spojrzenie na "Ucztę Mędrców" Atenajosa. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 109-123  szczegóły 
artykuł: Danielewicz Jerzy: "Uczta mędrców" Atenajosa w świetle najnowszych badań. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2002 t. 66 s. 94-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Elementy fizjonomiki w "Deipnosofistach" Atenajosa z Naukratis. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 1125-139  szczegóły 
  Bakchylides z Keos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1243.artykuł: Zawadzki Robert K.: Pindar i Bakchylides - najwcześniejsi europejscy teoretycy literatury. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 281-288  szczegóły 
  Bazyli Wielki święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1244.książka twórcy: Bazyli Wielki Św. : O Duchu Świętym. 1999  szczegóły 
recenzja: Jurkiewicz Jerzy: Tarnowskie Studia Teologiczne 1999 z. 2 s. 329-331  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Fundamenty Kościoła. Powściągliwość i Praca 2000 nr 10 s. 35  szczegóły 
1245.książka twórcy: Bazyli Wielki Św. : Reguły dłuższe. Reguły krótsze. 1995  szczegóły 
recenzja: Borowska Anna: Dążyć na wysoką doskonałości górę (Wreszcie mamy "Pisma ascetyczne" Bazylego Wielkiego!). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 148 s. 5  szczegóły 
recenzja: Królik Ludwik: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 285-287  szczegóły 
1246.książka twórcy: Bazyli Wielki Św. : Wstęp do zarysu ascezy. O sądzie Bożym. O wierze. Reguły moralne. 1994  szczegóły 
recenzja: Borowska Anna: Dążyć na wysoką doskonałości górę (Wreszcie mamy "Pisma ascetyczne" Bazylego Wielkiego!). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 148 s. 5  szczegóły 
recenzja: Królik Ludwik: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 285-287  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1247.książka o twórcy: Wacławik Damian Stefan: Szanse człowieka na uświęcenie (Próba odczytania nauki św. Bazylego Wielkiego). 1995  szczegóły 
1248.książka o twórcy: Wacławik Damian: Uświęcenie człowieka w nauczaniu świętego Bazylego Wielkiego = De santificatione hominis secundum Sanctum Basilum Magnum. 1995  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1249.artykuł: Batruch Stefan: Aktualność teologicznego dziedzictwa Świętego Bazylego Wielkiego. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 21-29  szczegóły 
1250.artykuł: Brzóstkowska Alina: Nauka św. Bazylego o Duchu Świętym (Uwagi tłumacza). Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 707-715  szczegóły 
1251.artykuł: Głuszak Jan: Problem wychowania u Bazylego z Cezarei. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1995 z. 35 s. 3-16  szczegóły 
1252.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Bazyli Wielki. Nasz Dziennik 2002 nr 224 s. 8 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
1253.artykuł: Kochanek Piotr: Kontemplacja w dziełach św. Bazylego. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 717-733  szczegóły 
1254.artykuł: Kochanek Piotr: Nauczanie społeczne Bazylego Wielkiego. Zagadnienia wybrane. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 4 s. s. 119-131  szczegóły 
1255.artykuł: Kochanek Piotr: Nauczanie społeczne Bazylego Wielkiego. Summarium 1993 r. 16/17 (1987/1988) s. 119-123  szczegóły 
1256.artykuł: Kołosowski Tadeusz: Fontes Christiani. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 3 s. 134-137 (omów. przekładu dzieła św. Bazylego na język niemiecki: De Spiritu San...) szczegóły 
1257.artykuł: Longosz Stanisław: Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 486-492 ([rec. ks.:] Benoit Gain: Traductions latines de Peres grecs. La collec...) szczegóły 
1258.artykuł: Milewski Ireneusz: Krytyka kleru w pismach kapadockich Ojców Kościoła (na przykładzie pism Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu). Studia Bałtyckie. Historia 1998 t. 3 s. 9-31  szczegóły 
1259.artykuł: Milewski Ireneusz: Obyczaje życia codziennego chrześcijan drugiej połowy IV wieku w świetle pism Bazylego Wielkiego. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 101-120  szczegóły 
1260.artykuł: Naumowicz Józef: Instytucje charytatywne św. Bazylego. "Bazyliada". Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 125-139 (w świetle pism św. Bazylego...) szczegóły 
1261.artykuł: Naumowicz Józef: Les oeuvres de St. Basile le Grand dans la "Bibliotheque" de Phothius. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
1262.artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 287-288 ([rec. ks.:] Benoit Gain: Traductions latines de Peres grecs. La collec...) szczegóły 
1263.artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 239-240 ([rec. ks.:] Robert Pouchet: Basile le Grand et son univers d'amis d'ap...) szczegóły 
1264.artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 238-239 ([rec. ks.:] Irene Backus: Lectutres humanistes de Basiles de Cesaree. ...) szczegóły 
1265.artykuł: Osek Ewa: Czlowiek pod władzą czasu w ujęciu Bazylego Wielkiego. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 33-40  szczegóły 
1266.artykuł: Osek Ewa: Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22(2287) s. 143-147  szczegóły 
1267.artykuł: Osek Ewa: Szatan - duch powietrza w nauce Bazylego Wielkiego. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 209-217  szczegóły 
1268.artykuł: Pietras Tadeusz Leander: Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 525-529 ([rec. wydania:] Bazil Vel'ky sv.: Povzbudenie mladym... Listy, I. Prze...) szczegóły 
1269.artykuł: Wacławik Damian: Asceza jako wyraz wolności człowieka w koncepcji Bazylego Wielkiego. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 85-100 (z not. o autorze artykułu....) szczegóły 
1270.artykuł: Wacławik Damian: Sakramenty źródłem uświęcenia człowieka według Bazylego Wielkiego. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 2 s. 33-45 (z odwołaniami do pism św. Bazylego; z not. o autorze artykułu....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1271.utwór: Astetikon.  szczegóły 
artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 319-320 ([rec. wydania:] Basilio di Cesarea: Il Libro delle Domande (Le Regole)...) szczegóły 
1272.utwór: Homilie na temat Heksaemeronu.  szczegóły 
artykuł: Osek Ewa: "Cień nieba" w "Heksaemeronie" Bazylego Wielkiego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 123-132 (z fragmentem tekstu Bazylego w Aneksie...) szczegóły 
artykuł: Osek Ewa: Krytyka kosmologii Arystotelesa w "Heksameronie" Bazylego Wielkiego. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 161-172  szczegóły 
artykuł: Osek Ewa: Wizja prapoczątków świata w "Heksaemeronie" Bazylego Wielkiego. Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 389-413  szczegóły 
artykuł: Osek Ewa: Wizja prapoczątków świata w "Heksameronie" Bazylego Wielkiego (II). Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 237-257  szczegóły 
1273.utwór: Listy.  szczegóły 
artykuł: Grodecki Tomasz: Autor i data powstania "O rozróżnieniu między istotą a hipostazą" (tzw. "Listu 38" św. Bazylego Wielkiego). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 121-131  szczegóły 
artykuł: Kaczmarek Sylwia: Eklezjalny wymiar pokuty w "Listach" św. Bazylego Wielkiego. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 195-216  szczegóły 
artykuł: Pietras Tadeusz Leander: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. ([rec. przekładu:] Bazil Vel'ky: Listy II. Hexaemeron. [Tł.] Daniel Sko...) szczegóły 
artykuł: Stanula Emil: Saeculum Christianum 1995 nr 1 s. 271-272 (rec. przekładu na jęz. niemiecki: Basilius von Caesarea: Briefe. Dritt...) szczegóły 
1274.utwór: Mowa do młodzieży.  szczegóły 
artykuł: Lech Małgorzata: Znaczenie antycznej literatury greckiej w edukacji młodych chrześcijan (Na podstawie "Mowy do młodzieży" Bazylego Wielkiego). Meander 1997 nr 2 s. 141-153  szczegóły 
1275.utwór: Pochwała 40 Męczenników.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: O słownictwie scs przekładu "Pochwały 40 Męczenników" św. Bazylego. x 1991 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologijhu i Lingvistiku...) szczegóły 
  Chariton *
    proza (alfabet tytułów)
1276.proza: Chariton z Afrodisias : Historia Chajreasza i Kalliroe. [Księga pierwsza]. Meander 1996 nr 9/10 s. 481-495  szczegóły 
1277.proza: Chariton z Afrodizjas *: Historia Chajreasza i Kallirroe. Księga druga. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 362-374 (ze wstępem tłumacza: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze p...) szczegóły 
1278.proza: Chariton z Afrodisias : Historia Chajreasza i Kallirroe. Księga II. Nowy Filomata 2002 nr 3 s. 176-192 (ze wstępem tłumacza: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze p...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1279.artykuł: Popiołek Magdalena: Chariton jako uczeń Menandra. Wpływ Komedii Nowej na romans starożytny. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 117-122  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1280.utwór: Historia Chajreasza i Kallirroe.  szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: Chariton i jego dzieło. Meander 1996 nr 9/10 s. 475-480  szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze powieści Charitona. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 5/6 s. 359-361 (wstęp tłumacza; z tekstem przekładu, s. 362-374...) szczegóły 
artykuł: Polaszek Edmund: Postać Dionizjosa i Kallirroe w drugiej księdze powieści Charitona. Nowy Filomata 2002 nr 3 s. 173-175 (wstęp tłumacza; z tekstem przekładu, s. 362-374...) szczegóły 
1281.utwór: O Chajreaszu i Kalliroe.  szczegóły 
artykuł: Popiołek Magdalena: Od Glykery do Kalliroe - wpływ "Dziewczyny z uciętym warkoczem" Menandra na romans Charitona "O Chajreaszu i Kalliroe". Meander 2003 nr 2 s. 207-218  szczegóły 
artykuł: Popiołek Magdalena: "Sykiończyk" Menandra jako źródło inspiracji Charitona. Meander 2003 nr 1 s. 31-35  szczegóły 
  Cyryl Aleksandryjski święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1282.artykuł: Deschner Karlheinz: Patriarcha Cyryl przeciw patriarsze Nestoriuszowi. x 1999 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. T. I...) szczegóły 
1283.artykuł: Deschner Karlheinz: Św. Cyryl jako prześladowca "kacerzy" i inicjator pierwszego "ostatecznego rozwiązania". x 1999 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. T. I...) szczegóły 
1284.artykuł: Drączkowski Franciszek: Antynestoriańska teologia wcielenia Cyryla Aleksandryjskiego. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 259-266  szczegóły 
1285.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Cyryl z Aleksandrii. Nasz Dziennik 2002 nr 259 s. 8 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
1286.artykuł: Starowieyski Marek: Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza - problem źródeł. Meander 1995 nr 1/2 s. 23-35 (spuścizna św. Cyryla źródłem informacji o Nestoriuszu i jego poglądach...) szczegóły 
  Cyryl Jerozolimski święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1287.książka twórcy: Cyryl Jerozolimski Św.: Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne. 2000 ([Wybór z:] Patrologia graeca...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 97 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1288.utwór: Katechezy.  szczegóły 
artykuł: Jędrzejewska Małgorzata: Droga inicjacji chrześcijańskiej w Kościele starożytnym na podstawie Katechez Cyryla Jerozolimskiego. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 403-409  szczegóły 
artykuł: Kania Wojciech: Istotne cechy katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 75-81  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1289.kult: Longosz Stanisław: Obchody 1600. rocznicy śmierci Cyryla Jerozolimskiego w Jerozolimie. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 433-436 (dot. obchodów przez Kościół jerozolimski w dniach 21 XI 1986 - 27 II 1...) szczegóły 
  Demetrios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1290.artykuł: Starnawski Jerzy: Kilka uwag o łacińskich przekładach traktatu Demetriusza "Peri ermieniejas" dokonanych jednocześnie przez dwu humanistów polskich. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 201-206 (nt. przekładów Franciszka Masłowskiego "De elocutione liber..." (Padwa...) szczegóły 
  Demokritos *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1291.książka o twórcy: Góra Stanisław Józef: Studia demokrytejskie. Próba nowej interpretacji filozofii Demokryta w świetle ówczesnych doktryn indyjskich. 2000  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1292.artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Demokrytejska nauka szczęśliwego życia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne 1992 nr 68 (1211) s. 108-138  szczegóły 
1293.artykuł: Drozdek Adam: Democritus: renouncing theology. Eos 2003 t. 90 z. 1 s. 23-36  szczegóły 
1294.artykuł: Jaskólski Piotr: Szyderczy śmiech Demokryta. Hydra 1993 nr 8 s. 2-3 (nt. poglądów Demokryta...) szczegóły 
1295.artykuł: Olesiński Dariusz: Eleackie podstawy Demokrytejskiej koncepcji atomów i próżni. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1997 t. 15 (1655) s. 31-43 (dot. także poglądów Parmenidesa i Arystotelesa...) szczegóły 
1296.artykuł: Skalski Tadeusz: Barwne plamy i obrazy albo pochwała Demokryta. Filozofia Nauki 1997 nr 3 s. 77-87 (na temat koncepcji atomistycznej w postrzeganiu świata przez Demokryta...) szczegóły 
1297.artykuł: Wesoły Marian: Demokryt o pogodzie ducha, wychowaniu i polityce. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 51-54 (z tłumaczeniem fragmentów tekstów Demokryta zawartych w dziele Stobajo...) szczegóły 
1298.artykuł: Żelazny Mirosław: Atomistyczna teoria Demokryta a problem zła. Hydra 1992 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
  Demosthenes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1299.książka twórcy: Demosthenes (Demostenes) : Wybór mów. 1991  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1300.książka o twórcy: Turasiewicz Romuald: Demostenes. 1992  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1301.artykuł: Chankowski Andrzej Stanisław: La notion de la democratie chez Demosthene. Eos 1989 t. 77 s. 221-236  szczegóły 
1302.artykuł: Ryś Anna: O pojęciach "despotis" i "tirannos" u Demostenesa w odniesieniu do Filipa Macedońskiego. Studia Classica et Neolatina 2002 t. 5 s. 35-40  szczegóły 
1303.artykuł: Sprawski Sławomir: Philip II and the freedom of the Thessalians. Electrum 2003 t. 9 s. 57-66 (m.in. w świetle "Mów" Demostenesa...) szczegóły 
1304.artykuł: Turasiewicz Romuald: Z badań nad prozą Demostenesa. Meander 1989 nr 3 s. 95-106  szczegóły 
  Didymos z Aleksandrii *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1305.książka o twórcy: Czyżewski Bogdan: Chrystologia w "Komentarzu do Zachariasza" Dydyma Aleksandryjskiego. 1996  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1306.artykuł: Czyżewski Bogdan: Dydym Aleksandryjski - ojciec zapomniany. Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 305-311  szczegóły 
1307.artykuł: Nakonieczny Rafał: Terminy: "to soma, i sarks" w Komentarzu Dydyma Aleksandryjskiego do Księgi Rodzaju. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 223-235  szczegóły 
  Didymos zw. Ślepym *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1308.artykuł: Szram Mariusz: Elementy pitagorejskiej symboliki liczb w dziełach Dydyma Ślepego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 165-179  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1309.utwór: O Duchu Świętym [Peri tu hagiu pneumatos ].  szczegóły 
artykuł: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 940-941 ([rec. wydania:] Didimo il Cieco: Lo Spirito Santo. Tł. i oprac. Celest...) szczegóły 
  Diodoros *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1310.książka twórcy: Diodor Sycylijski : Opisanie Nilu. Budowniczowie piramid (Biblioteka historyczna I 30-41, 63-64). 1993  szczegóły 
1311.książka twórcy: Diodor Sycylijski : Opisanie Nilu. Budowniczowie piramid (Biblioteka historyczna I 30-41, 63-64). 1994 ([Wybór z:] Bibliotheke historike....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1312.proza: Diodor Sycylijski : Bibliotheca historica [fragm.]. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 1995 nr 18(1654) s. 52-59 (tekst jest streszczeniem realcji Jambulosa...) szczegóły 
  Diogenes Laertios *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1313.książka twórcy: Diogenes Laertius : Żywoty i poglądy słynnych filozofów. 1988  szczegóły 
recenzja: Cichowicz Stanisław: Słowo wstępne filozofii. Tumult 1990 nr 8 s. 40-43  szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 44 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1314.utwór: Żywoty i poglądy słynnych filozofów.  szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Małgorzata: Kogo kochali Ateńczycy?. Znak 2003 nr 1 s. 98-102 (esej; z not. o autorce...) szczegóły 
  Diogenes z Apolonii *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1315.artykuł: Drozdek Adam: Diogenes z Apolonii. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 3 s. 5-17 (dot. poglądów autora...) szczegóły 
1316.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Diogenes z Apolonii. Meander 2003 nr 3/4 s. 273-280 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Diogenes...) szczegóły 
1317.artykuł: Narecki Krzysztof: Metodologia nowoczesnej rozprawy naukowej według Diogenesa z Apolonii. Roczniki Humanistyczne 2001 t. 49 z. 3 s. 5-13  szczegóły 
1318.artykuł: Wiśniewski Bohdan: Sur Diogene d'Apollonie. Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 33-38 (charakterystyka systemu filozoficznego Diogenesa...) szczegóły 
  Diogenes z Synopy *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1319.artykuł: Galewicz Włodzimierz: Pochwała obyczajności (Czyli dlaczego nie lubię Diogenesa z Synopy). Znak 1997 nr 5 s. 123-135 (z not. o aut....) szczegóły 
  Dion Chrysostomos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1320.artykuł: Ptaszek Ireneusz: Dzieciństwo i młodość Diona z Prusy. Nowy Filomata 1999 nr 1 s. 29-35  szczegóły 
  Dionysios Thraks *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1321.utwór: Techne grammatike.  szczegóły 
artykuł: Wolanin Hubert: Derywacja w "Techne grammatike" Dionizjusza Traka. Eos 1989 t. 77 s. 237-249  szczegóły 
1322.utwór: Tekhne grammatike.  szczegóły 
artykuł: Popowski Remigiusz: Dionizjos Trak i jego "Gramatyka". Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 3 s. 59-87  szczegóły 
  Dionysios z Aleksandrii *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1323.książka o twórcy: Pietras Henryk: Jedność Boga, jedność świata i jedność Kościoła. Studium fragmentów Dionizego Aleksandryjskiego. 1990  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 357-361  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1324.artykuł: Pietrys Henryk: Dionizy Aleksandryjski wobec sporu o ważność chrztu heretyków. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 4 s. 103-117  szczegóły 
  Empedokles *
    proza (alfabet tytułów)
1325.proza: Empedokles : Oczyszczenia [Katharmoi]. Ars Regia 1994 r. 3 nr (1) 6 s. 18-30 (tłumaczenia rekonstruowanych fragmentów poematu; z komentarzem: Włodzi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1326.artykuł: Korab-Karpowicz W.J.: The wisdom of love (A reflection upon Empedocles' Fragment 35, Philosophy, War and Peace). Dialectics and Humanism 1990 t. 17 nr 3 s. 211-216  szczegóły 
nawiązanie: Hussey Edward: Comments on W.J. Korab-Karpowicz's "Wisdom of love". Dialectics and Humanism 1990 t. 17 nr 3 s. 231-232  szczegóły 
1327.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Empedokles. Meander 2003 nr 1 s. 37-52 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Empedokl...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1328.utwór: O naturze.  szczegóły 
artykuł: Narecki Krzysztof: "Logos" w poematach Empedoklesa z Akragas. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 135-155 (z fragm. poematów...) szczegóły 
1329.utwór: Oczyszczenia [Katharmoi].  szczegóły 
artykuł: Narecki Krzysztof: "Logos" w poematach Empedoklesa z Akragas. Przegląd Filozoficzny 2001 nr 2 s. 135-155 (z fragm. poematów...) szczegóły 
  Epicharmos *
    wiersze (alfabet tytułów)
1330.wiersz: Epicharm z Kos : [Epigramat]. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1331.artykuł: Narecki Krzysztof: Logos we fragmentach Epicharma. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 3 s. 5-27  szczegóły 
1332.artykuł: Presokratycy. Epichram. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 155-164 (fragmenty tekstów filozofów o Epicharmie; przekład ze zbioru: Die Frag...) szczegóły 
  Epiktetos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1333.książka twórcy: Epiktet : Być wolnym. 1999  szczegóły 
1334.książka twórcy: Epiktet : Encheiridion. 1997 ([Tekst na podstawie edycji: Warszawa 1961]....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1335.proza: Epiktet : Reguła moralności stoickiej (Cz. 2). Czas Kultury 1990 nr 16 s. 87-96  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1336.artykuł: Swoboda Antoni: Ideał męża w pismach Epikteta i Klemensa Aleksandryjskiego. Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 2 s. 319-332  szczegóły 
1337.artykuł: Swoboda Antoni: Ideał ojca w pismach Epikteta i Klemensa Aleksandryjskiego. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1338.utwór: Diatryby [Diatribai].  szczegóły 
artykuł: Siwicka Małgorzata: Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 55-64 ("Diatryby" Epikteta i "Rozmyślania" Marka Aureliusza jako droga sampoz...) szczegóły 
  Epikuros *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1339.książka twórcy: Epikur : Być szczęśliwym. [Aforyzmy]. 1999  szczegóły 
1340.książka twórcy: Epikur : Listy, maksymy i sentencje. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1341.proza: Epikur : List do Menojkeusa [fragm.:] Spokój epikurejski. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1342.proza: Epikur z Samos : Myśli etyczne Epikura z Samos (Sentencje Watykańskie 1-81). Meander 1996 nr 7/8 s. 363-369  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1343.książka o twórcy: Krokiewicz Adam: Hedonizm Epikura. 2002  szczegóły 
1344.książka o twórcy: Krokiewicz Adam: Nauka Epikura. 2000  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1345.artykuł: Diogenes Laertios : Myśli etyczne Epikura z Samos (Sentecje Watykańskie 1-81). Meander 1996 nr 7/8 s. 363-369 (zmieszczone w dziele: Diogenes Laeortios: Żywoty słynnych filozofów. W...) szczegóły 
1346.artykuł: Kubiak Zygmunt: Epikurejskie uduchowienie. Więź 2001 nr 3 s. 86-90 (z not. o aut....) szczegóły 
1347.artykuł: Misiuna Bohdan: Hedonizm. Wiedza i Człowiek 1996 nr 8 s. 42-44 (próba rekonstrukcji poglądów Epikura - filozofia jako remedium na lęk ...) szczegóły 
1348.artykuł: Nysler Łukasz: Z dziejów zasady przyjemności. Etyka Epikura a psychoanaliza Zygmunta Freuda. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 134-140  szczegóły 
1349.artykuł: Olszewski Mikołaj: Aporie Epikura. Meander 1990 nr 4/6 s. 165-184 (analiza systemu filozoficznego...) szczegóły 
1350.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Filozoficzne posłannictwo Epikura w aspekcie antropologicznym i teologicznym. Studia Filozoficzne 1989 nr 3 s. 45-57  szczegóły 
1351.artykuł: Pawłowski Kazimierz: Metodologiczne i epistemologiczne aspekty filozofii Epikura. Pozapoznawcze cele studiów epikurejskich. Meander 1998 nr 1 s. 45-53  szczegóły 
1352.artykuł: Płużański Tadeusz: Filozofia przyjaźni i ogrodów. Argumenty 1989 nr 6 s. 13 (dot. poglądów filozoficznych Epikura...) szczegóły 
1353.artykuł: Wiśniewski Bohdan: Epicure et les Sophistes. Eos 1990 t. 78 s. 101-106  szczegóły 
  Epimenides z Krety *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1354.artykuł: Łukowski Piotr: Jedno zdanie Epimenidesa z Knossos. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 4 s. 601-612 (dot. zdania "Wszyscy Kreteńczycy kłamią"...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1355.utwór: Theogonia e Chresmoi [Teogonia czyli Wyrocznie].  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Powiedzenie "Kreteńczycy zawsze kłamcy" w tradycji antycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1997 nr 23 (1955) s. 97-101  szczegóły 
  Epiphanios *
    proza (alfabet tytułów)
1356.proza: Epifaniusz z Salaminy *: List do cesarza Teodozjusza. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 559-561 (wg opracowania K. Holla; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] Dylewsk...) szczegóły 
1357.proza: Epifaniusz z Salaminy *: Mowa przeciw obrazom. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 557-559 (wg opracowania K. Holla; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] Dylewsk...) szczegóły 
1358.proza: Epifaniusz z Salaminy *: Testament dla członków wspólnoty. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 561-562 (wg opracowania K. Holla; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] Dylewsk...) szczegóły 
1359.proza: Epifaniusz z Salaminy *: Z "Listu do cesarza Teodozjusza". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 564-565 (wg wydania G. Ostrogorsky'ego; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] D...) szczegóły 
1360.proza: Epifaniusz z Salaminy *: Z "Listu dogmatycznego". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 564 (wg wydania G. Ostrogorsky'ego; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] D...) szczegóły 
1361.proza: Epifaniusz z Salaminy *: Z "Mowy przeciw obrazom". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 562-564 (wg wydania G. Ostrogorsky'ego; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] D...) szczegóły 
1362.proza: Epifaniusz z Salaminy *: Z "Testamentu dla członków wspólnoty". Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 565 (wg wydania G. Ostrogorsky'ego; komentarz: Stanisław Longosz, M[aria] D...) szczegóły 
  Erinna *
    wiersze (alfabet tytułów)
1363.wiersz: Erinna : Grób Baukidy. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1364.wiersz: Erinna : Mówi Baukida. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1365.wiersz: Erinna : Tu leży Baukchida. Akant 2003 nr 5 s. 17  szczegóły 
  Euagrios Scholastikos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1366.książka twórcy: Ewagriusz Scholastyk : Historia Kościoła. 1990  szczegóły 
recenzja: (Sm): Arcydzieło greckiego dziejopisa. Słowo Powszechne 1990 nr 103 s. 6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1367.proza: Euagrios Scholastikos (Evagrius Scholastikus) : Historia Kościoła [fragm.]. Słowo Powszechne 1990 nr 69 s. 3, 11  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1368.utwór: Historia Kościoła [Ekklesiastike historia].  szczegóły 
artykuł: Ginter Kazimierz: Nieznane źródła "Historii Kościelnej" Ewagriusza Scholastyka (HE III 30). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 521-535  szczegóły 
  Euagrios z Pontu *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1369.książka twórcy: Ewagriusz z Pontu : O modlitwie. 2003 ([Zawiera także wybór fragm. z innych tekstów]...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 111 (nota...) szczegóły 
1370.książka twórcy: Ewagriusz z Pontu : Pisma ascetyczne. T. 1. 1998 ([Zawiera:] Palladiusz: O życiu Ewagriusza [Vita Evagri]. * [Pisma Ewag...) szczegóły 
recenzja: Woźniak Paweł: Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 548-550  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 81 (nota...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1371.książka o twórcy: Bunge Gabriel: Ewagriusz z Pontu - mistrz życia duchowego. 1998 ([Zawiera opracowania dotyczące nauczania Ewagriusza:] Modlitwa ducha: ...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 1 s. 207 (nota...) szczegóły 
recenzja: Straszewicz Marzenna: Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 550-553  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 80 (not....) szczegóły 
1372.książka o twórcy: Nieścior Leon: Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu. 1997  szczegóły 
recenzja: Bielawski Maciej: Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 171-175  szczegóły 
recenzja: Straszewicz Marzenna: Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 477-480  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1373.artykuł: Bonowicz Wojciech: "Patrzę na niego...". Znak 1997 nr 9 s. 177-178 (omów. art. Luke'a Dysingera nt. Ewagriusza, druk. Cenobium 1997...) szczegóły 
1374.artykuł: Longeat Jean-Pierre: Muzyka liturgiczna i kontemplacja. Communio 2001 nr 2 s. 69-82 (dot. m.in. św. Klemensa Aleksandryjskiego i Ewagriusza z Pontu...) szczegóły 
1375.artykuł: Misiarczyk Leszek: Myśli zmysłowej części duszy i sposoby walki z nimi według Ewagriusza z Pontu. Studia Płockie 2001 t. 29 s. 147-165  szczegóły 
1376.artykuł: Misiarczyk Leszek: Próżność i pycha. Myśli racjonalnej części duszy w duchowej walce według Ewagriusza z Pontu. Studia Płockie 2003 t. 31 s. 27-38  szczegóły 
1377.artykuł: Misiarczyk Leszek: Smutek i złość w nauce duchowej Ewagriusza z Pontu. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 83-96  szczegóły 
1378.artykuł: Nieścior Leon: Czystość serca i umysłu według Ewagriusza z Pontu. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana księdz...) szczegóły 
1379.artykuł: Nieścior Leon: Kategorie myśli w nauce ascetycznej Ewagriusza z Pontu. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 203-229  szczegóły 
1380.artykuł: Nieścior Leon: Mistyczne perspektywy "apathei" w nauce Ewagriusza z Pontu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 1999 z. 32 (1237) s. 65-83  szczegóły 
1381.artykuł: Nieścior Leon: Ocena moralna sfery popędowej w nauce Ewagriusza z Pontu o naturze ludzkiej. Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 4 s. 39-53  szczegóły 
1382.artykuł: Nieścior Leon: Pojęcie apathei w pismach Ewagriusza z Pontu. Studia Paradyskie 1997 nr 6/7 (1996/1997) s. 105-133  szczegóły 
1383.artykuł: Nieścior Leon: "Praktike" jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 177-186  szczegóły 
1384.artykuł: Nieścior Leon: Psalmy w procesie wewnętrznej ewangelizacji chrześcijanina. Metoda antyrretyczna Ewagriusza z Pontu. Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 243-151  szczegóły 
1385.artykuł: Nieścior Leon: Trudy (ponos) jako termin ascetyczny u Ewagriusza z Pontu. Studia Paradyskie 1995 t. 5 s. 81-108  szczegóły 
  Euhemeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1386.artykuł: Winiarczyk Marek: Co naprawdę wiemy o życiu Euhemera z Messeny?. Meander 2000 nr 2 s. 121-128  szczegóły 
1387.artykuł: Winiarczyk Marek: Que sait-on vraiment de la vie d'Evhemere de Messene?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 2001 nr 25 (2252) s. 163-171 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1388.utwór: Hiera Anagraphe [Święta Historia].  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Der Euhemerismus in der Heidnischen Welt. Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 31-56 (wpływ dzieła Euhemera na twórczość m.in. autorów greckich: Deinarchos ...) szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: "Hiera Anagraphe" des Euhemeros von Messene - Forschungsgeschichte (1876-1998) und Interpretationsversuch. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 227-239  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Próba interpretacji "Hiera Anagraphe" Euhemera z Messeny. Meander 1999 nr 4 s. 325-335  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Społeczeństwo i gospodarka w "Hiera Anagraphe" Euhemera z Messeny. Eos 1998 t. 85 (1998) z. 2 s. 189-203  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: "Templum Triphilii Iovis" na wyspie Panchaia w utworze "Hiera Anagraphe" Euhemera z Messeny. Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 65-76  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: Theologische Ansichten des Euhemeros von Messene und ihre "Quellen". Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 63-99  szczegóły 
artykuł: Winiarczyk Marek: "Źródła" koncepcji religijnej Euhemera z Messeny w utworze "Święta Historia" (ok. 300 r. przed Chr.). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 37-40 (komunikat...) szczegóły 
  Eupolis *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1389.książka o twórcy: Dworacki Sylwester: Eupolis i fragmenty jego komedii. 1991 (Wstęp. - I. Starożytni o Eupolisie i jego komediach. II. Prace nad Eup...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1390.utwór: Demy.  szczegóły 
artykuł: Dworacki Sylwester: Zu Eupolis und seinen "Demen". Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1994 t. 10 s. 13-22  szczegóły 
  Euripides *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1391.książka twórcy: Eurypides : Elektra. 2003  szczegóły 
1392.książka twórcy: Eurypides : Medea. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1393.wiersz: Eurypides : Alkestis [fragm. 280-392]. x 1999 ([W ks.:] Zygmunt Kubiak: Literatura Greków i Rzymian. Warszawa 1999, s...) szczegóły 
1394.wiersz: Eurypides : Elektra [fragm.]. Dziennik Portowy 2002 nr 6 s. 28-33  szczegóły 
1395.wiersz: Eurypides : Medea [fragm. 1-19:] O, niechby sławna Argo.... Meander 1997 nr 1 s. 50  szczegóły 
1396.wiersz: Eurypides : O pełen trudów żywocie ludzki.... Meander 2000 nr 5 s. 386  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1397.książka o twórcy: Borowska Małgorzata: Le theatre politique d'Euripide. Problemes choisis. 1989  szczegóły 
1398.książka o twórcy: Brusewicz Alicja: Trylogia Eurypidesa o Pelopidach i Labdakidach. 2003  szczegóły 
1399.książka o twórcy: Czerwińska Jadwiga: Człowiek Eurypidesa wobec zagrożenia życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej. 1999  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1400.artykuł: Brusewicz Alicja: Eurypidejska Jokasta. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 33-44 (postać matki i żony Edypa w tragediach Eurypidesa; szerzej o postaci J...) szczegóły 
1401.artykuł: Budzowska Małgorzata: Pojęcie akrazji u Arystotelesa i jej odzwierciedlenie w wybranych tragediach Eurypidesa. Nowy Filomata 2003 nr 4 s. 243-257 (dot. tragedii "Medea", "Hekabe", "Hippolytos"...) szczegóły 
1402.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Agon literacki Eurypidesa na tle agonistycznego charakteru kultury greckiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2002 t. 56 s. 113-138  szczegóły 
1403.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Agony racji w tragediach Eurypidesa. Agon psychologiczny Medei. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 39-51  szczegóły 
1404.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Das Problem der menschlichen Natur in Tragoedien des Euripides (Ein Portraettriptychon der Iphigenie). Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 243-251  szczegóły 
1405.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Euripides man. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 145-150 (studium natury ludzkiej w utworach Erypidesa...) szczegóły 
1406.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Motywy prodikejskie w koncepcji śmierci u Eurypidesa. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 65-79  szczegóły 
1407.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Poetyka Arystotelesa a tragedia eurypidejska (Zagadnienia wybrane do studium porównawczego). Meander 1995 nr 9/10 s. 419-432  szczegóły 
1408.artykuł: Duliński Tomasz: Sprawiedliwość podstawą stosunków w państwie u Eurypidesa. Meander 1989 nr 4/5 s. 163-183  szczegóły 
1409.artykuł: Gazeta Wyborcza 1998 nr 28 s. 1 (not. nt. odnalezienia miejsca zamieszkania Eurypidesa przez Yannosa Lo...) szczegóły 
1410.artykuł: Komorowska Joanna: Łzy Medei czyli o wymaganiach tragedii. Meander 2000 nr 3 s. 183-189 (cechy formalne tragedii zemsty (revenge drama) Eurypidesa...) szczegóły 
1411.artykuł: Luppe Wolfgang: Doppelfassungen von Euripides-Dramen. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 231-236  szczegóły 
1412.artykuł: Łanowski Jerzy: Pięć Eurypidejskich "końcówek". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 237-241 (nt. zakończeń daramtów Erypidesa...) szczegóły 
1413.artykuł: Prawdopodobne miejsce pracy Eurypidesa. Rzeczpospolita 1998 nr 28 s. 23 (nota o dkryciu groty na wyspie Salamina, gdzie prawdopodobnie pisał Eu...) szczegóły 
1414.artykuł: Turasiewicz Romuald: Między pobożnością a bezbożnością. Studium religii w dramacie Eurypidesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1995 nr 23 s. 23-62 (o dramaturgii Eurypidesa...) szczegóły 
1415.artykuł: Turasiewicz Romuald: Z badań nad techniką dramatyczną Euripidesa. Meander 1992 nr 1/2 s. 17-29  szczegóły 
1416.artykuł: Urbanowicz Agnieszka: Droga od tragiczności ku elementom komediowym - spojrzenie na wybrane dramaty Eurypidesa. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 45-65 (dot. dramatów: "Ijon", "Alkestis", "Ifigenia w kraju Taurów", "Helena"...) szczegóły 
1417.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1993 t. 80 (1992) z. 1 s. 131-135 ([rec. ks.:] Yunis Harvey: A new creed: Fundamental religious beliefs i...) szczegóły 
1418.artykuł: Wojtylak Agnieszka: Nauka poprzez cierpienie u Eurypidesa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 31-45  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1419.utwór: Alkestis.  szczegóły 
artykuł: Czerwińska Jadwiga: Agony racji "Alkestis" Eurypidesa. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 91-102  szczegóły 
1420.utwór: Andromacha [Andromache].  szczegóły 
artykuł: Cox Cheryl Anne: Absence and distance in Euripides "Andromache". A social commentary. Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 197-205  szczegóły 
1421.utwór: Bakchantki.  szczegóły 
artykuł: Bielawski Krzysztof: "Thiasos" w "Bakchantkach" Erypidesa. Meander 1998 nr 1 s. 3-13  szczegóły 
artykuł: Bielawski Krzysztof: W kręgu pojęć kultowych tragedii greckiej. Wybrane terminy inicjacyjne na przykładzie "Bakchantek" Euripidesa. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 1 s. 35-52  szczegóły 
artykuł: Lewandowicz Janusz: Literackie dziedzictwo mitu Dionizyjskiego w "Bachantkach" Eurypidesa. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 3 s. 29-58  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: "Bakchtanki" Eurypidesa - interpretacje. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1995 t. 58 (1994) s. 33-36  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: Opętanie Penteusza: "Bakchantki" Eurypidesa. Eos 1996 t. 83 (1995) s. 217-226  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: W poszukiwaniu koncepcji ideowej dramatu "Bakchantki" Eurypidesa. Meander 1994 nr 9/10 s. 475-485  szczegóły 
1422.utwór: Cyklop.  szczegóły 
artykuł: Goins Scott: The heroism of Odysseus in Euripides "Cyclops". Eos 1992 t. 79 (1991) s. 187-194  szczegóły 
artykuł: Natanson Wojciech: Ogniwo trylogii (O "Cyklopie" Władysława Terleckiego). Życie Warszawy 1989 nr 213 s. 7  szczegóły 
1423.utwór: Fenicjanki.  szczegóły 
artykuł: Brusewicz Alicja: "Fenicjanki" Eurypidesa w świetle tzw. sceny z Menojkeusem. Meander 1993 nr 1/2 s. 3-22  szczegóły 
artykuł: Brusewicz Alicja: Znaczenie "Fenicjanek" dla studiów nad postacią Edypa w ujęciu Eurypidesa. Meander 2002 r. 56 (2001) nr 1/2 s. 55-75  szczegóły 
1424.utwór: Hekabe.  szczegóły 
artykuł: Bronczek Ewelina: Hekabe - człowiek w obliczu cierpienia. Meander 2002 nr 5/6 s. 403-421  szczegóły 
artykuł: Chodkowski Robert R.: Mowa gońca w "Hekabie" Eurypidesa (518-582). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 71-78  szczegóły 
1425.utwór: Helena.  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: "Helena". Z Badań nad techniką dramatyczną Eurypidesa. Meander 1993 nr 9/10 s. 403=413  szczegóły 
1426.utwór: Herakles [Herakles Mainomenos].  szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: Eurypidesowa tragedia o Heraklesie i jej teologia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 22-24 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Turasiewicz Romuald: Heros a bogowie: "Herakles" Eurypidesa. Meander 1995 nr 1/2 s. 3-14  szczegóły 
1427.utwór: Medea.  szczegóły 
artykuł: Czerwińska Jadwiga: Agon racji Medei i Jazona w "Medei" Eurypidesa. Nowy Filomata 1998 nr 4 s. 257-271 (potyczki słowne i rozterki wewnętrzne bohaterów tragedii Eurypidesa; z...) szczegóły 
artykuł: Helman Alicja: Zrozumieć Medeę. Filmowe portrety bohaterki. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 41/42 s. 6-20 (nt. dramatu i jego filmowych adaptacji w reżyserii: Pier Paolo Pasolin...) szczegóły 
artykuł: Maślanka Maria: Tragizm postaci Medei u Eurypidesa. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 75-77  szczegóły 
artykuł: Maślanka-Soro Maria: The concept of Sophia in Euripides' "Medea". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 253-259  szczegóły 
artykuł: Maślanka-Soro Maria: Tragizm i heroizm postaci Medei Eurypidesa. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1998 nr 27 s. 5-27  szczegóły 
artykuł: Wójcik Katarzyna: "Medea" Eurypidesa i "Medea" Seneki: Rola chóru i jego stosunek do bohaterki tytułowej. Interpretacja drugiej pieśni chóru u Seneki. Nowy Filomata 1999 nr 2 s. 83-93  szczegóły 
1428.utwór: Orestes.  szczegóły 
artykuł: Komorowska Joanna: A reenactment of Aulis: Hermione within the frame of "Orestes". Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 207-214  szczegóły 
artykuł: Komorowska Joanna: Loyality forsworn: An inquiry in Euripides "Orestes". Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 39-52  szczegóły 
artykuł: Kott Jan: I Can't Get No Satisfaction. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 4 (fragm. eseju napisanego do programu "Orestesa" wystawionego w reż. Jan...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 80  szczegóły 
  Eusebios *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1429.książka twórcy: Euzebjusz z Cezarei : Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich. 1993  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 34 s. 11 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1430.artykuł: Ceran Waldemar: Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 13-27  szczegóły 
1431.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Euzebiusz z Cezarei. Nasz Dziennik 2002 nr 264 s. 8 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
1432.artykuł: WŚ: Głos wołającego na pustyni. Nasz Dziennik 1998 nr 261 s. 7  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1433.utwór: Contra Hieroclem.  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: Pismo Euzebiusza z Cezarei: Contra Hieroclem. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1992 z. 27 (254) s. 127-134  szczegóły 
1434.utwór: Ekklesiastike istoria [Historia Ecclesiastica].  szczegóły 
artykuł: Brodka Dariusz: "Teologia zwycięstwa" cesarzy chrześcijańskich w "Historia Ecclesiastica" Rufina z Akwilei. Meander 1999 nr 5 s. 457-464 (nt. samodzielnych rozdziałów dodanych przez tłumacza Rufina z Akwilei ...) szczegóły 
1435.utwór: O męczennikach palestyńskich [Peri ton en Palaistine martyresanton].  szczegóły 
artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Uśmiech Chrystusa. Tygodnik Powszechny 2001 nr 19 s. 10  szczegóły 
1436.utwór: Żywot Konstantyna [Eis ton bion tu makariu Konstantinu basileos].  szczegóły 
artykuł: Królikowski Janusz: Napięcie między świeckością i sakralnością w wizji władcy w "De vita Constantini" Euzebiusza z Cezarei. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 151-160  szczegóły 
  Ezekielos *
    wiersze (alfabet tytułów)
1437.wiersz: Ezechiel Tragik : Wyprowadzenie (Exagoge). Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s.870-884 (zachowane fragm. dramatu; ze wstępem tłumacza, s. 867-870...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1438.utwór: Exagoge.  szczegóły 
artykuł: Klęczar Aleksandra: Drugi Ezechiel, czyli o ostatniej greckiej tragedii. Nowy Filomata 1999 nr 2 s. 95-100  szczegóły 
artykuł: Klęczar Aleksandra: "The Exagoge" of Ezechiel: Analysis of the dramatical structure of the play. Eos 2000 t. 87 z. 1 s. 113-118  szczegóły 
  Filolaos z Krotony *
    wiersze (alfabet tytułów)
1439.wiersz: Filolaos z Krotony : [Epigramaty]. Koniec Wieku 1994 nr 6 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1440.artykuł: Kupis Bogdan: Fragmenty presokratyków. Filolaos. Meander 2003 nr 2 s. 193-200 (z wyborem fragmentów pism filozofów starożytnych nt. poglądów Filolaos...) szczegóły 
  Galenos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1441.książka twórcy: Galen : Wstęp do dialektyki. 1999  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1442.proza: Galenos (Galen) Claudius: Dobry lekarz jest jednocześnie filozofem. Filomata 1990 nr 400 s. 449-458  szczegóły 
1443.proza: Galen : Jak należy wykrywać symulujących chorobę [Traktat medyczny]. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1993 t. 9 s. 52-55  szczegóły 
1444.proza: Galenos (Galen) Claudius: Zachęta do studiowania sztuk. Meander 1990 7/9 209-223  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1445.książka o twórcy: Bednarczyk Andrzej: Galen. Główne kategorie systemu filozoficzno-lekarskiego. 1995  szczegóły 
recenzja: Jędrzejewski Roman: Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 474-476  szczegóły 
1446.książka o twórcy: Świderek Jolanta: Logika Klaudiusza Galena. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1447.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): Pojęcie ciała homoiomerycznego i siły-zdolności. Analecta 1993 z. 2 s. 39-88  szczegóły 
1448.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200): Pojęcie ciepła przyrodzonego i pneumy życiowej. Analecta 1993 z. 1 s. 53-111  szczegóły 
1449.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200). Pojęcie duszy. Analecta 1992 z. 2 s. 81-121  szczegóły 
1450.artykuł: Bednarczyk Andrzej: System filozoficzno-lekarski Galena (130-200). Pojęcie pneumy psychicznej. Analecta 1992 z. 1 s. 49-102  szczegóły 
1451.artykuł: Hillar Marian: Galen o Żydach i chrześcijanach. Bez dogmatu 2002 nr 52 s. 25 (dot. wzmianek nt. moralności i logiki chrześcijaństwa i judaizmu w pis...) szczegóły 
1452.artykuł: Świderek Jolanta: Zagadnienie pryncypiów dowodu naukowego Galena. x 1999 ([w ks. zb.:] Considerationes philosophicales. W czterdziestolecie prac...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1453.utwór: Zachęta do studiowania sztuk.  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: Galena "Zachęta do studiowania sztuk". Meander 1990 nr 7/9 s. 205-208 (z tekstem utworu w tłumaczeniu i opracowaniu M. Szarmacha, s. 209-223...) szczegóły 
  Gorgias *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1454.książka o twórcy: Nerczuk Zbigniew: Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem. 2002  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 172 (nota...) szczegóły 
recenzja: Toruński Przegląd Filozoficzny 2003 t. 5/6 s. 299 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1455.artykuł: Gajda Janina: Przedplatońskie koncepcje prawdy. Gorgiasz z Leontinoi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne 1992 nr 68 (1211) s. 3-46  szczegóły 
1456.artykuł: Jedynak Stanisław: Czytając Gorgiaszem i postmodernistów. x 1999 ([W ks. zb.:] Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury ...) szczegóły 
1457.artykuł: Nerczuk Zbigniew: Gorgiasz a Platon. Przyczynek do teorii empiryzmu. Ruch Filozoficzny 1997 t. 54 nr 3 s. 405-409  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1458.utwór: O niebycie albo o naturze.  szczegóły 
artykuł: Nerczuk Zbigniew: Traktat "O niebycie" Gorgiasza z Leontinoi. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 79-94 (o interpretacjach traktatu...) szczegóły 
1459.utwór: Obrona Palamedesa.  szczegóły 
artykuł: Nerczuk Zbigniew: Epistemologia a koncepcja sztuki w "Pochwale Heleny" i "Obronie Palamedesa" Gorgiasza z Leontinoi. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1999 z. 31 (330) s. 35-52  szczegóły 
1460.utwór: Peri tu me ontos e peri fyseos.  szczegóły 
artykuł: Miłuńska Barbara: Gorgiasz: "O tym, co nie jest". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia 1991 z. 12 (228) s. 55-68  szczegóły 
1461.utwór: Pochwała Heleny.  szczegóły 
artykuł: Nerczuk Zbigniew: Epistemologia a koncepcja sztuki w "Pochwale Heleny" i "Obronie Palamedesa" Gorgiasza z Leontinoi. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1999 z. 31 (330) s. 35-52  szczegóły 
  Grzegorz Cudotwórca święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1462.książka twórcy: Grzegorz Cudotwórca : Mowa pochwalna na cześć Orygenesa oraz List Orygenesa do Grzegorza. 1998 ([List Orygenesa do Grzegorza w przekł. Katarzyny Augustyniak]. ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1463.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Święty pisze list do szatana. Tygodnik Powszechny 2001 nr 28 s. 11 (biogr.; fel....) szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1464.książka twórcy: Grzegorz z Nazjanzu święty : Chrystus cierpiący. Pierwszy chrześcijański dramat grecki przypisywany Św. Grzegorzowi z Nazjanzu. 1995  szczegóły 
recenzja: Kosiński Rafał Bartłomiej: Nowy Filomata 1997 nr 3 s. 216-217  szczegóły 
recenzja: Szarmach Marian: Chrystus Cierpiący. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 152-154  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1465.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Chrystus cierpiący [fragm.]. Znak 1992 nr 3 s. 144-145 (z not....) szczegóły 
1466.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 167 (Na uczty w kościołach). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1467.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 192 (Na niszczycieli grobów). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1468.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 72 (Na matkę). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1469.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 8 (Na Bazylego Wielkiego). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1470.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Epigramat 82 (Do samego siebie). Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 86  szczegóły 
1471.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu *: "O swoich wierszach". Meander 2002 r. 57 nr 5/6 s. 473-475 (poemat skomponowany w trymetrze jambicznym...) szczegóły 
1472.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Święty Grzegorz z Nazjanzu: Epigramy (2). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 25-63 (z notą wstępną...) szczegóły 
1473.wiersz: Grzegorz z Nazjanzu święty : Wybór epigramów Grzegorza z Nazjanzu. Warszawskie Studia Teologiczne 1993 t. 4 (1991) s. 150-158 (ze wstępem Marka Starowieyskiego; s. 149...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1474.proza: Grzegorz z Nazjanzu święty : Mowa na Święto Paschy. Tygodnik Literacki 1991 nr 13/14 s. 1  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1475.książka o twórcy: Jaśkiewicz Grzegorz: Keryks-kerygma w mowach Grzegorza z Nazjanzu. 2003  szczegóły 
1476.książka o twórcy: Widok Norbert: Physis w pismach Grzegorza z Nazjanzu. Studium z teologii patrystycznej. 2001  szczegóły 
recenzja: Jaskóła Piotr: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 186-189  szczegóły 
recenzja: Myszor Wincenty: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 1 s. 273-276  szczegóły 
recenzja: Wojtczak-Szyszkowski Jerzy: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 602-605  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1477.artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Funkcja keryksa w mowach Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 177-185  szczegóły 
1478.artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Zasady proklamacji kerygmatu według Grzegorza z Nazjanzu. Częstochowskie Studia Teologiczne 2001 t. 29 s. 201-210  szczegóły 
1479.artykuł: Krupczyński Piotr: Armia w twórczości Grzegorza z Nazjanzu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 44 s. 29-38  szczegóły 
1480.artykuł: Longosz Stanisław: Święty Grzegorz z Nazjanzu w Polsce (W 1600. rocznicę jego śmierci). Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 988-998 (recepcja, publikacje...) szczegóły 
1481.artykuł: Łanowski Jerzy: Nad księgą epigramów świętego Grzegorza z Nazjanzu. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 3 s. 81-89  szczegóły 
1482.artykuł: Milewski Ireneusz: Krytyka kleru w pismach kapadockich Ojców Kościoła (na przykładzie pism Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu). Studia Bałtyckie. Historia 1998 t. 3 s. 9-31  szczegóły 
1483.artykuł: Osek Ewa: Przyroda w korespondencji Bazylego Wielkiego z Grzegorzem z Nazjanzu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22(2287) s. 143-147  szczegóły 
1484.artykuł: Pająkowska Anna: Grzegorz z Nazjanzu o cesarzu Julianie Apostacie (na podstawie mów IV i V). Studia Classica et Neolatina 2002 t. 5 s. 54-66  szczegóły 
1485.artykuł: Plezia Marian: Niedoszłe wydanie akademickie pism św. Grzegorza z Nazjanzu. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 11 (nt. edycji przygotowywanej przez Wydział I Polskiej Akademii Umiejętno...) szczegóły 
1486.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna I: 1. Dwie bibliografie. Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 299-300 (omów. bibliografii: Francesco Trisoglio: San Gregorio di Nazianzo in u...) szczegóły 
1487.artykuł: Starowieyski Marek: Kronika patrystyczna I: 3. Nowe tomy "Corpus Christianorum". Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 6 (1993) s. 302-303 ([rec. wydania:] Sancti Gregori Nazianzeni Opera. Versio Armeniaca I, O...) szczegóły 
1488.artykuł: Starowieyski Marek: Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 219-223 (omów. publikacji pism Grzegorza z Nazjanzu w serii "Corpus Christianor...) szczegóły 
1489.artykuł: Widok Norbert: Kerygmatyczny wymiar nauczania u Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 185-198  szczegóły 
1490.artykuł: Widok Norbert: Postawa Grzegorza z Nazjanzu wobec świeckich w świetle jego listów protekcyjnych. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 187-207  szczegóły 
1491.artykuł: Widok Norbert: "Prawo natury" w koncepcji Grzegorza z Nazjanzu. x 2002 ([w ks. zb.:] Ad plenam unitatem. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu ...) szczegóły 
1492.artykuł: Widok Norbert: Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 648-651 ([rec. ks.:] Claudio Moreschini: Filosofia e letteratura in Gregorio di...) szczegóły 
1493.artykuł: Wojtylak Agnieszka: Motyw matki w epigramach Grzegorza z Nazjanzu. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 203-219 (z fragmentami utworów...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1494.utwór: Chrystus cierpiący [Christos paschon] [Christus patiens].  szczegóły 
artykuł: Chodkowski Robert R.: Les discours de messagers dans le centon "Christus patiens". Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 261-268  szczegóły 
artykuł: Kucab-Wojtylak Agnieszka: "Querolus" i "Christus patiens". O dramacie późnego antyku. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 325-334  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Nowy głos w dyskusji na temat autorstwa dramatu "Chrystus cierpiący" (Kronika patrystyczna). Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 321-322 ([rec. ks:] Francesco Trisoglio: San Gregorio Nazianzeno e il "Christus...) szczegóły 
1495.utwór: Mowy [Logoi - Orationes].  szczegóły 
artykuł: Widok Norbert: Teologiczne konotacje physis w odniesieniu do świata stworzonego w "Mowach" Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 219-226  szczegóły 
1496.utwór: O cnocie.  szczegóły 
artykuł: Naumowicz Józef: Warszawskie Studia Teologiczne 1996 t. 8 (1995) s. 277-279 ([rec. przekładu włoskiego:] Gregorio Nazianzeno: Sulla virtu. Carme gi...) szczegóły 
1497.utwór: O Synu.  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Bogdan: Teologia imion Chrystusa u Grzegorza z Nazjanzu (Mowa 30, 16-21) w świetle Orygenesa (Komentarz do Ewangelii św. Jana I, XX-XXXIV). Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 89-104  szczegóły 
1498.utwór: Opowieść o własnym życiu.  szczegóły 
artykuł: Komornicka Anna M.: Rady Grzegorza z Nazjanzu dla kaznodziejów. Meander 2002 r. 57 nr 2 s. 171-173  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1499.kult: Longosz Stanisław: Relikwie i kult św. Grzegorza z Nazjanzu. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 998-1006  szczegóły 
1500.kult: Rocznice Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza Wielkiego. Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 508-510 (nt. obchodów 1600. rocznicy śmierci Grzegorza z Nazjanzu...) szczegóły 
  Grzegorz z Nyssy święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1501.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy : Drobne pisma trynitarne. 2001  szczegóły 
1502.książka twórcy: Grzegorz z Nyssy święty: O naśladowaniu Boga. Pisma ascetyczne. 2001 ([Zawiera:] Co znaczy być chrześcijaninem. O doskonałości. O celu życia...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 101 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1503.proza: Grzegorz z Nyssy święty: Grzegorz z Nyssy przeciw pielgrzymkom. Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1504.książka o twórcy: Manikowski Maciej: Filozofia w obronie dogmatu. Argumenty antytryteistyczne Grzegorza z Nyssy na tle tradycji. 2002  szczegóły 
recenzja: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 339 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1505.artykuł: Częsz Bogdan: Mistyczne widzenie Boga w czasie ziemskiego życia według św. Grzegorza z Nyssy. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 3 s. 65-73  szczegóły 
1506.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Grzegorz z Nyssy. Nasz Dziennik 2002 nr 248 s. 8  szczegóły 
1507.artykuł: Manikowski Maciej: Grzegorz z Nyssy: filozof, teolog, mistyk. Kłopoty historyka filozofii. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 133-156  szczegóły 
1508.artykuł: Słomka Jan: Św. Grzegorz z Nyssy pyta: Co to znaczy być chrześcijaninem?. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 2 s. 47-54 (z odwołaniami do pism św. Grzegorza z Nyssy; z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
1509.artykuł: Strękowski Stanisław: Świeccy w kształtowaniu kultury i duchowości chrześcijańskiej według św. Grzegorza z Nyssy. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 209-221  szczegóły 
1510.artykuł: Strękowski Stanisław: Wcielenie Syna Bożego w utworach św. Grzegorza z Nyssy. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 199-212  szczegóły 
1511.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 394-396 ([rec. wydania:] Gregor von Nyssa: Ueber das Sechstagewerk. Verteidigun...) szczegóły 
1512.artykuł: Swoboda Antoni: Eos 2000 t. 87 z. 2 s. 395-397 ([rec. ks.:] Giampietro Dal Toso: La nozione di "proairesis" in Gregori...) szczegóły 
1513.artykuł: Tichy Rafał: Tajemnicza natura Grzegorza (Poczet mistyków chrześcijańskich) (odsłona druga). Fronda 1999 nr 15/16 s. 330-364  szczegóły 
1514.artykuł: Tichy Rafał: Tajemnicza natura Grzegorza (Poczet mistyków chrześcijańskich) (odsłona pierwsza). Fronda 1998 nr 13/14 s. 441-459  szczegóły 
1515.artykuł: Witko Krzysztof: Wprowadzenie do teologii mistycznej Grzegorza z Nyssy. Analecta Cracoviensia 1996 t. 28 s. 359-369 (na podstawie rozprawy doktorskiej Jeana Danielou: Platonisme et theolo...) szczegóły 
1516.artykuł: Zarębski Piotr: Nędzne ziarno. Ciało, płeć, małżeństwo w myśli św. Grzegorza z Nyssy. Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 79-88  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1517.utwór: Wielka Katecheza.  szczegóły 
artykuł: Zarębski Piotr: Macierzyński wymiar Kościoła w "Wielkiej Katechezie" św. Grzegorza z Nyssy. Polonia Sacra 2002 nr 11 s. 341-348  szczegóły 
1518.utwór: Żywot św. Grzegorza Cudotwórcy.  szczegóły 
artykuł: Starowieyski Marek: Najstarszy opis mariofanii. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 735-743  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1519.kult: Żurek Antoni: Nowy obraz św. Grzegorza z Nyssy w Tarnowie (Tarnów, 23 X 1994 r.). Vox Patrum 1995 t. 24/29 (1993/1995) s. 683 (nt. poświęcenia obrazu św. Grzegorza z Nyssy w kościele pod wezwaniem ...) szczegóły 
  Heliodoros *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1520.książka twórcy: Heliodor : Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei. 2000  szczegóły 
recenzja: MacQueen Bruce Duncan: Eos 2001 t. 88 z. 1 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Mrozewicz Leszek: Historia etiopska, czyli antyczny Indiana Jones. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 7/9 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Stabryła Stanisław: Grecki romans. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Urbanowicz Agnieszka: Poznańskie Studia Teologiczne 2002 t. 13 s. 300-301  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1521.proza: Heliodor : Opowieści etiopskie (księga I, 19-22) [fragm.]. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 8/9 s. 20-21  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1522.utwó