Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Literatury obce - Literatury Jugosławii
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Pomorska Joanna: Sto lat literatury słoweńskiej. Słoweńska nauka o literaturze (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 283-287  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Synteza w stylistyce słowiańskiej. Materiały konferencji z 24-26 IX 1990 r. w Opolu. 1991 (I.: Stanisław Gajda: Stan współczesnej stylistyki a synteza stylistycz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Pretnar Anton: Mickiewicz i Presheren (Ze studiów nad polskim i słoweńskim wierszem romantycznym). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 100-101 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Greń Zbigniew: Struktura tematyczno-rematyczna pieśni ludowej (Na materiale macedońskiej poezji ludowej). Językowe Studia Bałkanistyczne 1986 t. 1 s. 99-107  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Zizek Slavoj: Logika powieści detektywistycznej. Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 253-383 (badania literackie w Jugosławii...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat słoweńskiej krytyki literackiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 289-298  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Darasz Zdzisław: Barok polski i słoweński w ujęciu porównawczym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 260-261 (streszcz. ref....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Czapik Barbara: Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji - romantyczny i awangardowy. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 207-216 (porównanie literatury polskiego romantyzmu i literatury jugosłowiański...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Niedziela Zdzisław: Słowiańskie poematy o Chocimiu (Gundulić - Potocki - Krasicki). Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 41-46  szczegóły 
10.artykuł: Niedziela Zdzisław: Słowiańskie poematy o Chocimiu (Gundulić - Potocki - Krasicki). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 261-262  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Jakóbiec Marian: Vukovo delo u savremenojh pojlskojh filologijhi i folkloristici. x 1988 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żórawski Kazimierz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
12.książka twórcy: Żórawski Kazimierz: Wędrówki z Radovanem. [Rep.]. 1989 (M.in. dot. lit. Jugosławii....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Studia o literaturach i folklorze Słowian. Dedykowane Józefowi Magnuszewskiemu. 1991 ([Zawiera rozprawy:] Petyr Dinekow: Literatura bułgarska w Slovesnos...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 328-329  szczegóły 
recenzja: Królak Joanna: Studia o literaturach i folklorze Słowian. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 160-163  szczegóły 
recenzja: Szymańska Mirosława: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 113-114  szczegóły 
14.książka: Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszącej konferencji "Język, literatura i kultura Słowian - dawniej i dziś III". Poznań, 23-26 IX 1999. 1999 (Bogusław Zieliński: Słowo wstępne. * Bogusław Zieliński: W kręgu probl...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janchar Drago: Rozbity dzban. Res Publica 1991 nr 11/12 s. 26-29 (tekst wygł. na Spotkaniach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: Belgradzkie Spotkanie Pisarzy (1991). (w PBL87: Belgradzkie Spotkania Literackie; w PBL89: XXVI Belgradzkie S...) szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: My i oni. Polityka 1991 nr 47 s. 12  szczegóły 
17.impreza: Strużańskie Wieczory Poezji - międzynarodowy festiwal poetycki (1990).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Druga po Noblu. Życie Warszawy 1990 nr 253 s. 7 (reminiscencje z imprezy...) szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Macedoński Nobel. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 505-508  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Studia poświęcone XI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Bratysławie. 1992 (Słowo wstępne. * Mity początku: Hanna Kowalska: Mit państwa w piśmienn...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 309-312  szczegóły 
Literatury obce / Literatura Bośni i Hercegowiny / Literatura współczesna (literatury Bośni i Hercegowiny)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Bloch Anna: Twórczość prozatorska wojennego Sarajewa (1992-1995). Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 171-192 (dotyczy twórczości pisarzy: Miljenko Jergović, Ivan Lovrenović, Dragan...) szczegóły 
20.artykuł: Bobrownicka Maria: Bośniaccy egzystencjaliści w świecie zdominowanym przez strach. Universitas 1994 nr 8 s. 66-69 (m.in. o twórczości Meshy Selimovićia...) szczegóły 
21.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Już po wszystkim?. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 112-118 (nt. wpływu sytuacji politycznej w Bośni i Serbii na twórczość literack...) szczegóły 
22.artykuł: Kovac Nikola: Kultura przeciw barbarzyństwu. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 131-133 (m.in. o życiu literackim i pisarzach Sarajewa po wojnie domowej...) szczegóły 
23.artykuł: Lewandowski Edmund: Literacka prawda o Bośni. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 4 s. 127-143 (socjoliteracka interpretacja wojny w Bośni i Hercegowinie na przykładz...) szczegóły 
24.artykuł: Szewc Piotr: Znak solidarności (Biblioteka Pisarzy Sarajewa). Rzeczpospolita 1996 nr 25 s. 23 (omówienie serii Biblioteka Pisarzy Sarajewa wydanych staraniem Fundacj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura Bośni i Hercegowiny / Hasła szczegółowe (literatury Bośni i Hercegowiny) / Hasła osobowe (literatury Bośni i Hercegowiny)
  Alikadijc Bisera
    wiersze (alfabet tytułów)
25.wiersz: Alikadić Bisera: Czekał naród.... Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 198 s. 6 (ze wstępem aut.: List z Sarajewa...) szczegóły 
26.wiersz: Alikadić Bisera: Gwiazdozbiór tykw. Zorza 1989 nr 40 s. 14 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
27.wiersz: Alikadić Bisera: Krzyżowanie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 11  szczegóły 
28.wiersz: Alikadić Bisera: Krzyżowanie. Opole 1989 nr 8 s. 19  szczegóły 
29.wiersz: Po odejściu drogiego gościa. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
30.wiersz: Alikadić Bisera: Poduszka. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
31.wiersz: Rozkoszne popołudnie. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
32.wiersz: Alikadić Bisera: Snajper groźna żmija.... Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 198 s. 6 (ze wstępem aut.: List z Sarajewa...) szczegóły 
33.wiersz: Alikadić Bisera: Snujemy tajemnice. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
34.wiersz: Szczera pieśń - cień łabędzia. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6 (z not....) szczegóły 
35.wiersz: Alikadić Bisera: Trzymał tata dziewczyneczkę swoją.... Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 198 s. 6 (ze wstępem aut.: List z Sarajewa...) szczegóły 
36.wiersz: Alikadić Bisera: Wiersz pobożnej. Opole 1989 nr 8 s. 19  szczegóły 
37.wiersz: Alikadić Bisera: Wiersz pobożnej. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 11  szczegóły 
  Banjac Igor
    proza (alfabet tytułów)
38.proza: Banjac Igor: Ziza spóźnił się na pociąg. Ha!art 2003 nr 1 s. 7 (swobodna literacka impresja nt. kongresu; z adn. "pewnego rodzaju spra...) szczegóły 
  Dizdar Mak
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
39.utwór: Kameni spavać.  szczegóły 
artykuł: Cieślak Mateusz: Epitafium dla Bośni. Opcje 1993 nr 2 s. 35-38 (z fragm. wierszy; z not. o M. Cieślaku...) szczegóły 
  Rajchijc Biserka
    wywiady (alfabet autorów)
40.wywiad: Baczewska Anna: Życie Warszawy 1989 nr 256 s. 7 (nt. własnej pracy przekładowej z literatury polskiej...) szczegóły 
  Sarajlić Izet
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cirlić Dorota Jovanka: Dyktatura nie jest wieczna. Gazeta Wyborcza 2001 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Sarajlić to co innego (Jugosłowiański Gałczyński). Aneks Trybuny 2001 nr 137 s. D (z fot....) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Kochać stuleciami. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 61  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomorska Joanna: Z oblężonego miasta. Ex Libris 1995 nr 87 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 205 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
43.wiersz: Sarajjlijc Izet: Istambulska podróż. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 23  szczegóły 
44.wiersz: Sarajlić Izet: Na setne urodziny Josipa Broza. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 301  szczegóły 
45.wiersz: Sarajlić Izet: Po zranieniu. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 300  szczegóły 
46.wiersz: Sarajjlijc Izet: Pozmieniane adresy. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 23  szczegóły 
47.wiersz: Sarajlić Izet: Pożegnanie z Tvrtkową ulicą (Oprostaj s Tvrtkovom ulicom). Krzywe Koło Literatury 1997 nr 2/3 s. 11  szczegóły 
48.wiersz: Sarajlić Izet: Pożegnanie z Wieczorami Poezji w Strudze (Oprostaj s Struskimi Vecerima Poezije). Krzywe Koło Literatury 1997 nr 2/3 s. 12  szczegóły 
49.wiersz: Sarajlić Izet: Siostry. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 301  szczegóły 
50.wiersz: Sarajlić Izet: Szczęśliwy biedak. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 3 s. 15 (z not....) szczegóły 
51.wiersz: Sarajlić Izet: Szukam ulicy dla mego imienia. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 15  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
52.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Skąd taka nienawiść? Na pewno nie z Bośni. Literatura na Świecie 1996 nr 3 s. 300-302 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
53.zgon: Gałczyńska Kira: Może i Goethe stałby się Bośniakiem?.... Aneks Trybuny 2002 nr 202 s. B (zmarł: 2 V 2002; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Zhalica Antonije
    książki twórcy (alfabet tytułów)
54.książka twórcy: Zalica Antonije: Ślad smoczej łapy.. 1999  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 2000 nr 10 s. 228 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Smocza łapa wypala ślad. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 52-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
56.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Kot Włodzimierz: Problemy recepcji literatury chorwackiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 119-134 (ze streszcz. w jęz. niemieckim...) szczegóły 
58.artykuł: Oczkowa Barbara: Język "mieszany" jako specyficzna propozycja normalizacji chorwackiego języka literackiego. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 125-133  szczegóły 
59.artykuł: Rapacka Joanna: Poezja dubrownicka. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 320-324 (z not. o poetach, s. 339-341...) szczegóły 
60.artykuł: Zhivanchevijc Ivana: Pocheci slavistike u khrvatskojj zhurnalistici. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1991 nr 40 s. 99-129 (dot. także literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Zagadnienia specjalne (chorwacka) / Tematy, motywy (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Fiuto Aleksandra: Motyw pokutującej Magdaleny w XVII-wiecznej literaturze chorwackiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 264-265  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Bobaljević Misetić Sabo
    wiersze (alfabet tytułów)
62.wiersz: Bobaljević Sabo Misetić: Kwiat na śniegu. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 329-330 (z not., s. 340...) szczegóły 
  Bosković Ruder Josip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Dołęga Józef: Ruch a dynamizm. Uwagi na marginesie koncepcji Rudjera Josipa Boskovićia. Studia Philosophiae Christianae 1988 r. 24 nr 1 s. 36-46 (dot. filozofii...) szczegóły 
64.artykuł: Słotwiński Michał: Życiorys Rudjera Josipa Boskovićia. Studia Philosophiae Christianae 1988 r. 24 nr 1 s. 8-12  szczegóły 
  Bunić-Vucić Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
65.wiersz: Bunić-Vucić Ivan: Chwalę ową chwilę.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 335 (z not s. 341...) szczegóły 
66.wiersz: Bunić-Vucić Ivan: Jakąż bielą łabędzie.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 336  szczegóły 
67.wiersz: Bunić-Vucić Ivan: Moja dziewka płocha. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 335-337  szczegóły 
  Crijević Ilija
    wiersze (alfabet tytułów)
68.wiersz: Crijević Ilija: Radujesz się, Hymeneju.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 328 (z not., s. 339...) szczegóły 
  Cujić Stjepan
    proza (alfabet tytułów)
69.proza: Cujić Stjepan: Order (Fragment powieści). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 108-120 (z not., s. 189...) szczegóły 
  Drzić Dzore
    wiersze (alfabet tytułów)
70.wiersz: Drzić Dzore: Panna co mną włada.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 339-340 (z not., s. 339-340...) szczegóły 
  Durdević Stjepo
    wiersze (alfabet tytułów)
71.wiersz: Durdević Stjepo: Rozkosze miłosne. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 333-334 (z not., s. 341...) szczegóły 
  Gotovac Vlado
    wiersze (alfabet tytułów)
72.wiersz: Gotovac Vlado: Ars poetica III (Próbując potraktować wiersz...). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 93  szczegóły 
73.wiersz: Gotovac Vlado: By ziarno nie przepadło. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 91 (z not., s. 190...) szczegóły 
74.wiersz: Gotovac Vlado: Jesień już. Fedra.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 98  szczegóły 
75.wiersz: Gotovac Vlado: Kwietny rękopis. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 94  szczegóły 
76.wiersz: Gotovac Vlado: Moja samotność nie.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 91  szczegóły 
77.wiersz: Gotovac Vlado: Notatki do pewnej autobiografii II (Był sobie raz...). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 96  szczegóły 
78.wiersz: Gotovac Vlado: Odnawianie opuszczonej świątyni. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 93  szczegóły 
79.wiersz: Gotovac Vlado: Uciszcie poetę a będzie.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 95  szczegóły 
80.wiersz: Gotovac Vlado: W Lepoglavie. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 95  szczegóły 
81.wiersz: Gotovac Vlado: Więzienny przekrój 1982-1983. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 99  szczegóły 
82.wiersz: Gotovac Vlado: Wspomnienie o Brechcie. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 97  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
83.proza: Gotovac Vlado: Widzialna i niewidzialna Europa Środkowa. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 100-104 (esej...) szczegóły 
  Hauptfeld Vera
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Hauptfeld Vera: Moja ścieżka. Płomyczek 1990 nr 8 s. 3  szczegóły 
  Hidza Duro
    wiersze (alfabet tytułów)
85.wiersz: Hidza Duro: Pieśń XL: Łono twoje białe.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 338 (z not., s. 341...) szczegóły 
  Koroman Veselko
    wiersze (alfabet tytułów)
86.wiersz: Koroman Veselko: Droga ze snami pod koszulą. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6 (z not....) szczegóły 
87.wiersz: Koroman Veselko: Na czczo. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
88.wiersz: Koroman Veselko: Pojednanie czyli mosty w płatkach róż. Zorza 1989 nr 40 s. 14 (z not....) szczegóły 
  Krizanić Juraj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Moszyńska Danuta: Wiarogodność polskiego materiału egzemplifikacyjnego w gramatyce rosyjskiej Juraja Krizanića z r. 1666. x 1990 ([W ks. zb.:] Krizhanijcev doprinos slavesnskojh filologii. Zagreb 1990...) szczegóły 
90.artykuł: Moszyński Leszek: Funkcja poloników w gramatyce rosyjskiej Juraja Krizanića z r. 1666 - najstarszej kontrastywno-normatywnej gramatyce słowiańskiej. x 1990 ([W ks. zb.:] Krizhanijcev doprinos slavenskojh filologii. Zagreb 1990,...) szczegóły 
  Krleza Miroslav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
91.książka twórcy: Krleza Miroslav: Sztandary. 1990  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Zieliński Jacek Antoni] Marena Jan: Szkice [Warszawa] 1988 nr 8 s. 60-62  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
93.utwór: Davni dani.  szczegóły 
artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Antun Branko Simić - Miroslav Krleza. Dialog czy konfrontacja (na podstawie dzienników: M. Krlezy: "Davni dani"; A.B. Simicia: "Intima", "O sebi", "Zapisi"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 254-256  szczegóły 
94.utwór: Dzienniki i eseje.  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 526-527  szczegóły 
  Krmpotić Milan
    wiersze (alfabet tytułów)
95.wiersz: Krmpotić Milan: Cisza serca. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
96.wiersz: Krmpotić Milan: Dziwny kwiat. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
97.wiersz: Krmpotić Milan: Kanaaneńska rzeka. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
  Marinković Ranko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
98.książka twórcy: Marinković Ranko: Wspólna kąpiel. 1988  szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Życie Literackie 1988 nr 40 s. 13  szczegóły 
  Marulić Marko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Rapacka Joanna: M. M. w Valle Surda, czyli antyk jako pokusa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1988 s. 134-5 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Matvejević Predrag
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
100.tekst paraliteracki: Matvejević Predrag: Listy otwarte. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 42-44, 51-54 (do Dobricy Ćosicia (2 z 1984)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Matvejević Predrag: Listy otwarte. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 105-107 (do Prezydium Sądu Okręgowego w Zagrzebiu (z 1981), do Republikańskiego...) szczegóły 
  Mazibradić Oracio
    wiersze (alfabet tytułów)
102.wiersz: Mazibradić Oracio: Co ci to, chusteczko.... Zwierciadło 1989 nr 14 s. 6 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Mencetić Sisko
    wiersze (alfabet tytułów)
103.wiersz: Mencetić Sisko: Błogosławiona niech będzie godzina.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 326 (z not., s. 339...) szczegóły 
  Mihalić Slavko
    wiersze (alfabet tytułów)
104.wiersz: Mihalić Slavko: Ach, tak nieskazitelnie czerwona suknia. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 8 (z notą tłumacza o autorze...) szczegóły 
105.wiersz: Mihalić Slavko: Chleb na stole. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 8  szczegóły 
106.wiersz: Mihalić Slavko: Dla mnie gotuje się inną powagę. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 8  szczegóły 
107.wiersz: Mihalić Slavko: Złudzenia i widzenia senne. Życie Literackie 1989 nr 27 s. 8  szczegóły 
  Novak Slobodan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
108.książka twórcy: Novak Slobodan: Już nie u siebie i 9 [dziewięć] opowiadań. 1990  szczegóły 
recenzja: A.G.: Nowe Książki 1990 nr 12 s. 24 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
109.wiersz: Novak Slobodan: Agawa, słońce i kamień. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 79  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
110.proza: Novak Slobodan: O sytuacji pisarza w małym narodzie (Pod koniec XX wieku). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 75-78  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
111.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Lusterko introspekcji (Rozmowa). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 81-90  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
112.utwór: Kiedy diabły lubiły chorwacki.  szczegóły 
artykuł: Rapacka Joanna: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 348-352 (rec. oryg....) szczegóły 
  Parun Vesna
    wiersze (alfabet tytułów)
113.wiersz: Parun Vesna: Byłam chłopcem z procą, byłam ptakiem. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10 s. 73-74  szczegóły 
114.wiersz: Parun Vesna: Ja będę daleko. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 77  szczegóły 
115.wiersz: Parun Vesna: Lato. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 77  szczegóły 
116.wiersz: Parun Vesna: Mój dom. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10 s. 72  szczegóły 
117.wiersz: Parun Vesna: Numer jedenaście. Kultura [Warszawa] 1989 nr 15 s. 10  szczegóły 
118.wiersz: Parun Vesna: Numer jedenaście. Życie Literackie 1988 nr 20 s. 3  szczegóły 
119.wiersz: Parun Vesna: Odmowa posłuszeństwa: I Pustkowie. II Ciemnica (1-14). Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
120.wiersz: Parun Vesna: Pożegnanie. Kultura [Warszawa] 1989 nr 15 s. 1  szczegóły 
121.wiersz: Parun Vesna: Przypowieść. Życie Literackie 1988 nr 20 s. 3  szczegóły 
122.wiersz: Parun Vesna: Słoneczny długi dzień. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10 s. 72-74  szczegóły 
123.wiersz: Parun Vesna: Szkielet. Kultura [Warszawa] 1989 nr 15 s. 10  szczegóły 
124.wiersz: Parun Vesna: Szkielet. Życie Literackie 1988 nr 20 s. 3  szczegóły 
125.wiersz: Parun Vesna: Ścięcie tysiąca kwiatów na Placu Niebiańskiego Spokoju. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 29  szczegóły 
126.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Dojrzewanie. Poezja 1990 nr 1/3 s. 84-85  szczegóły 
127.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Może to powrót. Poezja 1990 nr 1/3 s. 85  szczegóły 
128.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Niewierna żona. Poezja 1990 nr 1/3 s. 84  szczegóły 
129.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Pornografia. Poezja 1990 nr 1/3 s. 85  szczegóły 
130.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Rozbudzony nokturn. Poezja 1990 nr 1/3 s. 84  szczegóły 
131.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Tak wygląda nieodwzajemniona miłość. Poezja 1990 nr 1/3 s. 85  szczegóły 
132.wiersz: Parun Vesna: Tancerka [z tego cyklu:] Zlecenie dla zakochanych. Poezja 1990 nr 1/3 s. 84  szczegóły 
133.wiersz: Parun Vesna: Wiersze są zmęczone. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 77  szczegóły 
134.wiersz: Parun Vesna: Zlarin. Koniec Wieku 1990 nr 1 s. 76  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
135.wywiad: Lazić Momir: Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 10 s. 75 (z notą...) szczegóły 
  Pavlicić Pavao
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
136.utwór: Trg slobode ("Plac Wolności").  szczegóły 
artykuł: Wierzbicki Jan: Plac Wolności w Vukovarze. Tygodnik Powszechny 1991 nr 50 s. 7  szczegóły 
  Radović Dusan (Dusko)
    proza (alfabet tytułów)
137.proza: Radović Dusan: Bajka o małpich ogonach. Świerszczyk 1990 nr 16 s. 9  szczegóły 
138.proza: Radović Dusan: O małpach. Miś 1989 nr 15 s. 5  szczegóły 
139.proza: Radović Dusan: Opowieść o głuchej myszce. Miś 1990 nr 10 s. 5  szczegóły 
140.proza: Radović Dusan: Sen nauczycielki. My 1989 nr 8 s. 4  szczegóły 
  Ranjina Dinko
    wiersze (alfabet tytułów)
141.wiersz: Ranjina Dinko: Dzisiaj, w święto umarłych.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 331 (z not., s. 340...) szczegóły 
  Simić Antun Branko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Stadnikiewicz-Kerep Jadwiga: Antun Branko Simić - Miroslav Krleza. Dialog czy konfrontacja (na podstawie dzienników: M. Krlezy:" Davni dani"; A.B. Simicia: "Intima", "O sebi", "Zapisi"). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 254-256  szczegóły 
  Slavicek Milivoj
    wiersze (alfabet tytułów)
143.wiersz: Slavicek Milivoj: Dlaczego nie znam swojej władzy?. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 349-350  szczegóły 
144.wiersz: Slavicek Milivoj: Droga polska. Kurier Polski 1989 nr 229 s. 4 (z not....) szczegóły 
145.wiersz: Slavicek Milivoj: Dwuwiersz o nadziei. Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5 (z not. o autorze...) szczegóły 
146.wiersz: Slavicek Milivoj: Dyktatura w sposób operetkowy. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 352  szczegóły 
147.wiersz: Slavicek Milivoj: Mała ballada o wróblu. Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
148.wiersz: Slavicek Milivoj: Naturalnie, że zmierzamy ku katastrofie.... Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
149.wiersz: Slavicek Milivoj: Przypomnienie z epoki. Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
150.wiersz: Slavicek Milivoj: Wiersz o mojej Natan. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 351  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
151.tekst paraliteracki: Slavicek Milivoj: [Wypowiedź]. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 353-355 (fragm.; wygł. na zebraniu Sekcji Kult. i Szt. Komisji Republikańskiej ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Veresh Sasha: Micek. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 356-357 (wspomn....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
153.wywiad: Danielewska Łucja: Życie Literackie 1989 nr 38 s. 5  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
154.utwór: Slavicek Milivoj: Izabrane pjesme.  szczegóły 
artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Szkic do nowego portretu Slavika. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 347-348 (nota...) szczegóły 
  Spoljar Krsto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
155.książka twórcy: Spoljar Krsto: Ślub w Paryżu. 1990  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 4 s. 15 (not....) szczegóły 
  Stamać Ante
    proza (alfabet tytułów)
157.proza: Stamać Ante: Notatka ze schronu. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 1, 4 (z not....) szczegóły 
  Strozzi Tito
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Misiorny Michał: Życie Literackie 1989 nr 1 s. 6, 1  szczegóły 
  Susko Mario
    wiersze (alfabet tytułów)
159.wiersz: Susko Mario: Obrazy. Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
160.wiersz: Susko Mario: Powiadasz: młodość już.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
161.wiersz: Susko Mario: Ślepo między winem.... Fa-Art 1990 nr 3 s. 27  szczegóły 
162.wiersz: Susko Mario: Śpiew czwarty: Powroty. Fa-Art 1990 nr 3 s. 26  szczegóły 
163.wiersz: Susko Mario: Wyrzeczenia. Fa-Art 1990 nr 3 s. 26 (z notą tłumacza...) szczegóły 
164.wiersz: Susko Mario: XLIV (Mógłbym wiedzieć gdzie...). Fa-Art 1990 nr 3 s. 26  szczegóły 
  Vrancić Antun
    proza (alfabet tytułów)
165.proza: Vrancić Antoni: Antoni Vrancić swojemu Janowi Bonarowi pozdrowienie. Kieleckie Studia Filologiczne 1990 t. 5 s. 5-12 (oprac. i not. Maria Garbaczowa, Wacław Urban: Vrancić o zamku w Ogrodz...) szczegóły 
  Vuletijc Anjdelko
    wiersze (alfabet tytułów)
166.wiersz: Vuletić Andjelko: Lipy. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 32  szczegóły 
167.wiersz: Vuletić Andjelko: Między dwoma błękitami. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 33  szczegóły 
168.wiersz: Vuletić Andjelko: Morski wiatr. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 32  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
169.proza: Vuletić Andjelko: Między życiem a śmiercią. Podróże i Marzenia 1992 nr z 13/14 VI s. 6-7 (z notą Grzegorza Łatuszyńskiego...) szczegóły 
  Zlatarić Dinko (Dominko)
    wiersze (alfabet tytułów)
170.wiersz: Zlatarić Dinko: O czy jej pięknem żyją.... Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 332 (z not., s. 340-341...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Czasopiśmiennictwo (francuska)
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 30 s. 149 (not. o powstaniu serbskojęzycznej edycji czasopisma wydawanej w Belgra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Kowalczyk Maciej: Dwa spojrzenia na rozprawę o wzajemnych stosunkach Łużyczan i narodów dawnej Jugosławii. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 87-93 ([rec. ks.:] Mićo Cvijetić: Luzicki Srbi i Jugosloveni. Novi Sad 1995...) szczegóły 
173.artykuł: Raczko-Śliwa Teresa: Dwa spojrzenia na rozprawę o wzajemnych stosunkach Łużyczan i narodów dawnej Jugosławii. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 84-87 ([rec. ks.:] Mićo Cvijetić: Luzicki Srbi i Jugosloveni. Novi Sad 1995...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Literatura współczesna (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Juda Celina: Poszukiwania możliwości, sytuacje macedońskiej prozy narracyjnej lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Biuletyn Slawistyczny 1988 r. 10/11 (1985/1986) s. 59-62 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
175.artykuł: Mikołajczyk Agnieszka: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 354-355 ([rec. ks.:] Hristo Georgievski: Poetika na makedonskiot raskaz. Skople...) szczegóły 
176.artykuł: Miodyński Lech: "Epskoto na glasnje" - pierwszy manifest odnowionej poezji macedońskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s, 162-175 (dot. manifestu Bogomila Guzela i Radovana Pavlovskiego z 1960...) szczegóły 
177.artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 351-353 ([rec. ks.:] Danilo Kocevski: Kritikata kako zabluda. Predizvivite na t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Antologie i zbiory (macedońska)
    książki (alfabet autorów)
178.książka: Antologia poezji macedońskiej. Warszawska Jesień Poezji' 87. 1987 ([Wiersze autorów:] Cane Andreevski, Petre M. Andreevski, Petre Bakevsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Hasła osobowe (macedońska)
  Andonovski Veroljub
    proza (alfabet tytułów)
179.proza: Andonovski Veroljub: Powiedz mi, a ci powiem. Szpilki 1989 nr 21 s. 9  szczegóły 
  Chingo Zhivko
    zgon (alfabet autorów)
180.zgon: Ćirlić-Straszyńska Danuta: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 361-363 (zmarł: 11 VIII 1987...) szczegóły 
181.zgon: Kabatc Eugeniusz: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 355-363 (zmarł: 11 VIII 1987...) szczegóły 
  Janevski Slavko
    wiersze (alfabet tytułów)
182.wiersz: Janevski Slavko: Psie lasy. Tak i nie 1989 nr 30 s. 12 (z not....) szczegóły 
183.wiersz: Janevski Slavko: Śniadanie ze śmiercią. Tak i nie 1989 nr 30 s. 12 (z not....) szczegóły 
  Jguzel' Bogomil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Miodyński Lech: Ujęcia czasu w poezji Bogomila G'uzela. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 237-262  szczegóły 
  Koneski Blazhe
    wiersze (alfabet tytułów)
185.wiersz: Koneski Blaze: Wspomnienie po latach. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 3 (z not., s. 191...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
186.proza: Koneski Blaze: Wyznania i rozmyślania. Poezja 1988 nr 6 s. 35-37 (z not., s. 104...) szczegóły 
  Matevski Mateja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
187.książka twórcy: Matevski Mateja: Zrównanie dnia z nocą. [Wiersze]. 1989 ([Tłumacze:] Zbigniew Bieńkowski, Danuta Ćirlić-Straszyńska, Ryszard Ma...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Materia ducha. Tygodnik Solidarność 1991 nr 29 s. 16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Chasyd i poeta.. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 1 s. 12  szczegóły 
  Pavlovski Bozhin
    proza (alfabet tytułów)
189.proza: Pavlovski Bozhin: Czerwony hipokryta. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 12-22  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
190.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 50-53  szczegóły 
  Rachin Koco
    książki twórcy (alfabet tytułów)
191.książka twórcy: Racin Koco: Białe zorze. 1989  szczegóły 
  Rorijc Ivica Vanja
    wiersze (alfabet tytułów)
192.wiersz: Rorić Ivica Vanja: Błękitny wiatr. Płomyczek 1989 nr 115 s. 12  szczegóły 
193.wiersz: Rorić Ivica Vanja: Niebieska muszelka. Świerszczyk 1990 nr 14 s. 7  szczegóły 
  Uroshevijc Vlado
    wiersze (alfabet tytułów)
194.wiersz: Urosević Vlado: Planeta do zasiedlenia. Literatura na Świecie 1990 1nr 0 s. 4 (z not., s., 193...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
195.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Poetyka i polityka. Proza serbskiej lewicy międzywojennej. 1988  szczegóły 
196.książka: Kornhauser Julian: Strategie liryczne serbskiej awangardy. (Szkice o poezji). 1991 ([Zawiera:] Uwagi wstępne. Cz. I. Indywidualiści. 1. Na uboczu (Momcilo...) szczegóły 
recenzja: A.K.: Nowe Książki 1993 nr 1 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wierzbicki Jan: Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 160-161  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Czapik Barbara: Wokół sporu o wartości. Z doświadczeń literatury serbskiej XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 44-45 (streszcz. ref....) szczegóły 
198.artykuł: Gil Dorota: Piotr I w serbskiej świadomości narodowej. Slavia 1991 z. 2 s. 177-182  szczegóły 
199.artykuł: Jakóbiec-Semkowowa Milica: Pitajne poetike prevoda srpskikh narodnikh lirskikh pesama u Pojlskojh u doba romantizma. x 1988 ([w czasopiśmie:] Nauchni Sastanak Slavista u Vukove Dane (Beogr...) szczegóły 
200.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
201.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
202.artykuł: Kornhauser Julian: Wiersz fonetyczny (O serbskim dadaizmie). Autograf 1990 nr 7/8 s. 140-142  szczegóły 
203.artykuł: Miodyński Lech: Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 275-280 ([rec. ks.:] Jovan Deretijc: Istorijha srpske knjizhevnosti. Beograd 19...) szczegóły 
204.artykuł: Mladenović Aleksandar: Z problematyki kształtowania sią serbskiego języka literackiego w epoce przedvukowskiej i vukowskiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 28 s. 117-124  szczegóły 
205.artykuł: Oczkowa Barbara: Konsekwencje Kosowa w piśmiennictwie serbskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 314-317  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
206.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Już po wszystkim?. Dialog [Warszawa] 1997 nr 9 s. 112-118 (nt. wpływu sytuacji politycznej w Bośni i Serbii na twórczość literack...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Zagadnienia specjalne (serbska) / Tematy, motywy (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
207.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Klęska, zwycięzcy i ofiary. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 318-319 (sposób przedstawiania bitwy na Kosowym Polu w lit. serbskiej; streszcz...) szczegóły 
208.artykuł: Kornhauser Julian: Kosovo Polje we współczesnej poezji serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 317-318 (streszcz. ref....) szczegóły 
209.artykuł: Naumow Aleksander: Mit Kosowa dzisiaj. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 319-320 (w literaturze serbskiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Andrijc Ivo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
210.książka twórcy: Andrić Ivo: Portret rodzinny i inne opowiadania. 1988  szczegóły 
recenzja: Malessa-Drohomirecka Monika: Wybrzeże 1989 nr 24 s. 39  szczegóły 
211.książka twórcy: Andrić Ivo: Wakacje na południu. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 18 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: W.S.: Świat Książki 1989 nr 13 s. 8 ([not.]...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
212.książka o twórcy: Ivo Andrić. W dziesiątą rocznicę śmierci (1975-1985). Materiały sesji Zakładu Jugosławistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 1988 (J. Wierzbicki: Słowo wstępne. - M. Bobrownicka: Poszukiwania i niepoko...) szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1989 z. 6 s. 498-499  szczegóły 
213.książka o twórcy: Żórawski Kazimierz: Ivo Andrić. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 18 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Ivo Andrić. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 26 (z fot. I. Andricia...) szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1989 nr 15 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: Polityka 1990 nr 32 s. 2 (not. o powstaniu w Bośni i Hercegowinie komitetu żądajacego anulowani...) szczegóły 
nawiązanie: Batowski Henryk: W sprawie Ivo Andricia. Polityka 1990 nr 35 s. 3 (list do red....) szczegóły 
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieliński Bogusław: Bośnia między Wschodem a Zachodem (od mitu kosowskiego w ideologii młodobośniackiej do powieści J. Andricia "Trawnicka hronika"). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 109-116  szczegóły 
  Bajlak Aleksandar
    proza (alfabet tytułów)
216.proza: Baljak Aleksandar: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 66-7  szczegóły 
  Belcha Dushan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
217.książka twórcy: Belca Dusan: Przyjaciel z dalekiej gwiazdy. 1989  szczegóły 
recenzja: Zając Michał: Nowe Książki 1990 nr 7 s. 40 (nota...) szczegóły 
  Bulatovijc Miodrag
    książki twórcy (alfabet tytułów)
218.książka twórcy: Bulatović Miodrag: Gullo, gullo. 1989  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 28 s. 15  szczegóły 
recenzja: Dziennik Ludowy 1989 nr 73 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Ekscesy wyobraźni. Kobieta i Życie 1989 nr 27 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Dariusz: Tak i nie 1989 nr 47 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kozera Grzegorz: Słowo Ludu 1989 nr 1566 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koźbiel Jan: Świat Książki 1989 nr 14/15 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Artur: Sztandar Młodych 1989 nr 70 s. 8  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Szaleństwo Bulatovicia. Nowe Książki 1990 nr 7 s. 27-28  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1989 nr 77 s. 5  szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Zoologia polityczna. Więź 1990 nr 5/6 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 6  szczegóły 
recenzja: (zz): Itd 1989 nr 23 s. 22  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
219.proza: Bulatović Miodrag: Hodża Merdanović broni swego ojcostwa. Kamena 1990 nr 3 s. 34-36 (z not. tłumaczki...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
220.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Potwierdzanie mitu. Polityka 1991 nr 14 s. 9  szczegóły 
221.artykuł: Smektała Zdzisław: Gazeta Robotnicza 1989 nr 122 s. 16 (og....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
222.zgon: (k), (hr): Kronika wschodnia. Kamena 1991 nr 1 s. 54 (zmarł: III 1991; not....) szczegóły 
223.zgon: Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 28 III s. 16 (zmarł: 1991...) szczegóły 
  Crjnanski Milosh
    wiersze (alfabet tytułów)
224.wiersz: Crnjanski Milosh: Cześć oddaję. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
225.wiersz: Crnjanski Milosh: Jugosławii. Literatura 1988 nr 8 s. 32 (z not....) szczegóły 
226.wiersz: Crnjanski Milosh: Kochankowie. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
227.wiersz: Crnjanski Milosh: Kołysanka. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
228.wiersz: Crnjanski Milosh: Marmur w ogrodzie. Literatura 1988 nr 8 s. 32  szczegóły 
229.wiersz: Crnjanski Milosh: Opowieść. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
230.wiersz: Crnjanski Milosh: Serenada. Literatura 1988 nr 8 s. 33  szczegóły 
231.wiersz: Crnjanski Milosh: Wędrowiec. Literatura 1988 nr 8 s. 32  szczegóły 
  Dangubijc Radivoje
    proza (alfabet tytułów)
232.proza: Dangubić Radivoje: [Aforyzmy]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 41, 71, 107, 120, 134, 158, 168  szczegóły 
  Danichijc Dure
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Oczkowa Barbara: Aspekt w pracach Vuka Karadzicia i Dure Danicicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Danilo II *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
234.utwór: Żywoty królów i arcybiskupów serbskich.  szczegóły 
artykuł: Kaszlej Andrzej: Lwowski rękopis "Zhivotov kraljeva i arhiepiskopa srpskih" Danila II. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 221-226 (z faks. rękopisu...) szczegóły 
artykuł: Kaszlej Andrzej: Odnaleziona kopia dzieła Danila II "Zhivoti krajleva i arhepiskopa srpskikh". Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1989 nr 36 s. 109-112  szczegóły 
  Danojhlijc Milovan
    proza (alfabet tytułów)
235.proza: Danojlić Milovan: Dziecinni frazesowicze. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 284 (esej; z not., s. 284-288...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
236.utwór: Dragi moj Petroviću. Zagreb 1986.  szczegóły 
artykuł: Wierzbicki Jan: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 289-293 (rec. oryg....) szczegóły 
  Davicho Oskar
    książki o twórcy (alfabet autorów)
237.książka o twórcy: Czapik Barbara: Twórczość poetycka Oskara Davica. Poszerzanie świadomości w awangardowej praktyce poetyckiej. 1991  szczegóły 
recenzja: Bobrownicka Maria: Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 347-350  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
238.artykuł: Czapik Barbara: Oskara Davica dialog z literaturą popularną. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1990 nr 1012 s. 31-37  szczegóły 
239.artykuł: Czapik Barbara: Twórczość poetycka Oskara Davicho. Biuletyn Slawistyczny 1988 r. 10/11 (1985/1986) s. 51-52 (tezy rozprawy habilitacyjnej...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
240.zgon: Echo Krakowa 1989 nr 191 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  David Filip
    proza (alfabet tytułów)
241.proza: David Filip: Noc w Warszawie. Potop 1991 nr 5 s. 6-7  szczegóły 
  Despotov Vojjislav
    wiersze (alfabet tytułów)
242.wiersz: Despotov Vojislav: Bestseller roku. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
243.wiersz: Despotov Vojislav: Bóg. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
244.wiersz: Despotov Vojislav: Jeleń i sarna. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 19 (z not....) szczegóły 
245.wiersz: Despotov Vojislav: Radosna wiadomość. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
246.wiersz: Despotov Vojislav: Śmierć jest oglądaniem trawy od spodu. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 19  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
247.proza: Despotov Vojislav: Martwe myślenie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 5-10  szczegóły 
  Djhorjdevijc Bora
    wiersze (alfabet tytułów)
248.wiersz: Djordjević Bora: Siły opozycji. Szpilki 1990 nr 26 s. 13  szczegóły 
249.wiersz: Djordjević Bora: Zabierzcie tych starców. Szpilki 1989 nr 44 s. 8  szczegóły 
  Djhorjdevjc Mladomir
    proza (alfabet tytułów)
250.proza: Dziordziević Purisa: Miłość. Rrom p-o Drom 1991 nr 6 s. 1, 4-5 (opowiadanie na podst. którego powstał film "Osiem kilogramów szczęścia...) szczegóły 
  Gligorijhevijc Vuk
    proza (alfabet tytułów)
251.proza: Gligorijević Vuk: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 69-70  szczegóły 
  Isakovijc Antonije
    książki twórcy (alfabet tytułów)
252.książka twórcy: Isaković Antonije: Ułamek sekundy 2. 1990  szczegóły 
  Jcosijc Dobrica
    proza (alfabet tytułów)
253.proza: Ćosić Dobrica: Grzesznik [fragm. pow.]. Literatura 1988 nr 11/12 s. 18-21 (z not....) szczegóły 
254.proza: Ćosić Dobrica: Renegat (Fragmenty). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 5-20 (z not, s. 189...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
255.tekst paraliteracki: Ćosić Dobrica: Listy otwarte. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 44-51 (do Predraga Matvejevića (z 1984)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
256.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Literatura 1988 nr 9 s. 26-27  szczegóły 
257.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Polityka 1988 nr 12 s. 9  szczegóły 
258.artykuł: Łatuszyński Grzegorz: Skąd ten sukces?. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 55-64  szczegóły 
  Jdilas Milovan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 48 s. 2 (not. o uchyleniu w Jugosławii zakazu publikacji książek M. Dżilasa...) szczegóły 
260.artykuł: Modzelewski Karol: Zwrotniczy (Milovan Dżilas 1911-1995). Polityka 1995 nr 18 s. 22  szczegóły 
261.artykuł: Rajcić Biserka: List z Belgradu: Dżilas. Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 147-150 (z not. o aut. na s. 163...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
262.wywiad: Kohen Sami: Kurier Podlaski 1989 nr 206 s. 5 (wg Newsweek; oprac. Wojciech Potocki...) szczegóły 
263.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Tylko wojsko.... Tygodnik Solidarność 1991 nr 28 s. 6-7 (z fot....) szczegóły 
264.wywiad: PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych 1988 5 3-4 (fragm. wg Kontinent (Berlin Zachodni)...) szczegóły 
265.wywiad: Spero Svetlana: Krwawe odejście utopii. Tygodnik Solidarność 1993 nr 3 s. 1, 9 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
266.zgon: Dżilas nie żyje. Życie Warszawy 1995 nr 109 s. 4 (zmarł: 20 IV 1995; nota...) szczegóły 
  Jhocijc Ljubisha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
267.artykuł: Kornhauser Julian: Mit o vechnom haosu. Lekcija nadrealizma L. Jocijc. ([w czasopiśmie:] Srpska fantastika (Jugosławia) s. 489-99 [za: ...) szczegóły 
  Jhovichijc Vladimir
    proza (alfabet tytułów)
268.proza: Jovicić Vladimir: I stał się człowiek... [fragm.]. Odrodzenie 1989 nr 18 s. 9-10 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Kapor Momo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
269.książka twórcy: Kapor Momo: Od siódmej do trzeciej. 1990 ( ...) szczegóły 
270.książka twórcy: Kapor Momo: Zoe. 1989  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 29 s. 15  szczegóły 
  Karajdzhijc Vuk Stefanovijc
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Boryś Wiesław: Słowniki Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 89-90 (streszcz. ref....) szczegóły 
272.artykuł: Czapik Barbara: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej V.K.. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 73-89  szczegóły 
273.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Świadectwa i mistyfikacje. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 24-35  szczegóły 
274.artykuł: Feleszko Kazimierz: Napomene o socio-istorijskim okvirima Vukove reforme. x 1988 ([W ks. zb.:] Referati i saopshtenja. 17. nauchni sastanak slavista u V...) szczegóły 
275.artykuł: Kluge Rolf Dieter: V. K. i Polska. Z historii polsko-serbskich kontaktów literackich w XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 8/9 s. 9-18  szczegóły 
276.artykuł: Kluge Rolf Dieter: Vuk Karadzić in Polen (Bemerkungen zu den polnisch-serbischen literarischen Kontakten im 19. Jahrhundert). Zeitschrift fuer Slawistik 1989 t. 34 nr 5 s. 721-729  szczegóły 
277.artykuł: Koch Magdalena: Isidora Sekulić o Vuku Stefanoviciu Karadziciu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 55-60 (opinie krytyka literackiego o twórczości Vuka Karadzicia...) szczegóły 
278.artykuł: Kornhauser Julian: Karadzić jako mit. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 13-23  szczegóły 
279.artykuł: Magnuszewski Józef: O Vuku Karadzićiu - z perspektywy europejskiej (W dwusetną rocznicę urodzin). Przegląd Humanistyczny 1988 nr 8/9 s. 1-7 (nt. działalności folklorystyczno-etnograficznej Karadzićia...) szczegóły 
280.artykuł: Meissner Elżbieta: "Za i protiv Vuka" Mesy Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 45-71 ([rec. ks.:] Masha Selimovijc: Za i protiv Vuka. Beograd 1983...) szczegóły 
281.artykuł: Naumow Aleksander: Nowy serbski przekład "Nowego Testamentu". Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 37-44 (nt. przekł. V.K....) szczegóły 
282.artykuł: Oczkowa Barbara: Aspekt w pracach Vuka Karadzicia i Dure Danicicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 91-92 (streszcz. ref....) szczegóły 
283.artykuł: Petach Bozhidar: V.K. a ruch ilirski. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 91-102  szczegóły 
284.artykuł: Pułka Elżbieta: "Za i protiv Vuka". M. Selimovicia obrachunek z reformą języka i ortografii serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 98-99 (streszcz. ref....) szczegóły 
285.artykuł: Rusek Jerzy: Vuk Stefanović Karadzić a Bułgarzy. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
286.artykuł: Sędzik Władysław: Terminologia gramatyczna Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 92-3 (streszcz. ref....) szczegóły 
287.artykuł: Simiczije Kole: Działalność Vuka Stefanovicia Karadzicia (1787-1864). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 23-32  szczegóły 
288.artykuł: Topolińska Zuzanna: Vukov "Novi Zavjet" i Srpskohrvatska slzhena rechenica. x ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Filologiju i Lingvistiku ...) szczegóły 
289.artykuł: Trajkowski Naum: Macedończycy a spuścizna naukowa Vuka Karadzicia. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 143-145  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
290.impreza: "Vuk Stefanović Karadzić 1787-1987" - sesja naukowa z okazji 200. rocznicy urodzin (1987).  szczegóły 
artykuł: Pułka-Meissner Elżbieta: Sprawozdanie z sesji naukowej "Vuk Stefanović Karadzić 1787-1987". Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 115-116  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
291.utwór: Srpski rjechnik.  szczegóły 
artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Nazewnictwo ornitologiczne w słowniku Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 90-91 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Kish Danilo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
292.książka twórcy: Kis Danilo: Encyklopedia umarłych. 1991  szczegóły 
recenzja: Cirlić-Straszyńska Danuta: Metafizyczne obsesje Danilo Kisa. Życie Warszawy 1991 nr 281 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Kis, popiół, encyklopedia. Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 261-274  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Serbski Borges. Gazeta Wyborcza 1991 nr 272 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wieromiejczyk Darek: Opowieść o śmierci. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 I s. 6  szczegóły 
293.książka twórcy: Kis Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej wspólnej historii. 1989  szczegóły 
294.książka twórcy: Kis Danilo: Nagrobek dla Borysa Dawidowicza. Siedem rozdziałów jednej historii. 1989  szczegóły 
recenzja: [Kozyra Grzegorz] (gk): Siedem rozdziałów. Itd 1989 nr 28 s. 22  szczegóły 
recenzja: Potoroczyn Paweł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 6 s. 6  szczegóły 
nawiązanie: Żórawski Kazimierz: Tygodnik Powszechny 1989 nr 12 s. 4 (list do red. tłumacza książki nt. nie powiadomienia go o wydaniu jego ...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
295.proza: Kis Danilo: A (The magical place). Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 10-11  szczegóły 
296.proza: Kis Danilo: B (The worst rathole I visited?). Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 11-12  szczegóły 
297.proza: Kis Danilo: Encyklopedia umarłych (Całe życie). Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 201-232  szczegóły 
298.proza: Kis Danilo: Grobowiec dla Borysa Dawidowicza [fragm.:] Maciora, która pożera swoje potomstwo (B. Pekiciowi). Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 188-200  szczegóły 
299.proza: Kis Danilo: Harfa eolska. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 8-10  szczegóły 
300.proza: Kis Danilo: My i reszta świata. Puls 1991 nr 5 s. 34-37  szczegóły 
301.proza: Kis Danilo: Nóż o rączce z różanego drewna. Fa-Art 1990 nr 3 s. 4-8  szczegóły 
302.proza: Kis Danilo: Opowieść o mistrzu i uczniu. Potop 1991 nr 7 s. 4-5 (z notą...) szczegóły 
303.proza: Kis Danilo: Rady dla młodego pisarza. Polityka 1989 nr 44 s. 8  szczegóły 
polemika: Lewinson Jacek: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z XI s. 1, 3 (krytyka przesłania D. Kisza...) szczegóły 
304.proza: Kis Danilo: Rady dla młodego pisarza. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 100/101 s. A4, 12  szczegóły 
305.proza: Kis Danilo: Wariacje na tematy środkowoeuropejskie (1-38). Res Publica 1989 nr 1 s. 21-29 ([z not.o aut.]....) szczegóły 
306.proza: Kis Danilo: Wyciąg z księgi urodzin (Krótka autobiografia). Res Publica 1989 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
307.proza: Kis Danilo: Zabawa. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 181-232 (ze szkicem tłumaczki o twórcz. D. K., s. 258-61; z not., s. 262-263...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
308.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Danilo Kis (1935-1989). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 194-195 (z okazji zgonu...) szczegóły 
309.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: D.K. (1935-1989). Polityka 1989 nr 44 s. 8 (sylwetka...) szczegóły 
310.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 159-160 (not. biogr....) szczegóły 
311.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 31 s. 147 (not. o przyzn. pisarzowi pośmiertnie nagr. im. Brunona Schulza; także ...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
312.zgon: Echo Krakowa 1989 nr 203 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
313.zgon: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 148 (zmarł: 15 X 1989; not....) szczegóły 
314.zgon: Życie Literackie 1989 nr 44 s. 15 (zmarł: 1989; not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
315.utwór: Hourglass.  szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Fearful symmetry. x 1990 ([w czasopiśmie:] The New Republic (Washington) 1990 z 22 X [inf...) szczegóły 
316.utwór: Klepsydra.  szczegóły 
artykuł: Barańczak Stanisław: Okno i lustro. Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 114-123  szczegóły 
nawiązanie: Cirlić-Straszyńska Danuta: Zeszyty Literackie 1991 z. 35 s. 129  szczegóły 
  Konstantin iz Ostrovice *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
317.utwór: Jancarove uspomene ili turska hronika. Beograd 1986.  szczegóły 
artykuł: Leśny Jan: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1991 r. 57 s. 179-181 (rec. oryg....) szczegóły 
  Kovachevijc Veljhko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
318.książka twórcy: Kovacević Valjko: Kapelskie wzgórza. 1988  szczegóły 
  Kovach Mirko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
319.książka twórcy: Kovac Mirko: Drzwi żywota. 1988  szczegóły 
recenzja: Brylska Danuta: Garść prawdy. Literatura 1990 nr 2 s. 64-66  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 36 s. 15 (nota...) szczegóły 
artykuł: Moskała Mirosław: Świat Książki 1989 nr 2 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
320.artykuł: Kovac nagrodzony. Gazeta Wyborcza 1993 nr 288 s. 11 (not. o przyzn. szwedzkiej nagr. literackiej Kurta Tucholsky'ego...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
321.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Upiory własnej historii. Tygodnik Solidarność 1991 nr 20 s. 6-7 (z fot....) szczegóły 
  Krasni Zlatko
    wiersze (alfabet tytułów)
322.wiersz: Krasni Zlatko: Chmury się rozeszły.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 72-73  szczegóły 
323.wiersz: Krasni Zlatko: Mój rozum jest.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 74  szczegóły 
324.wiersz: Krasni Zlatko: Nie przesadzaj z tą.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 74  szczegóły 
325.wiersz: Krasni Zlatko: Odchodzę i nie ma.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 73  szczegóły 
326.wiersz: Krasni Zlatko: Twierdza. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 72 (z not., s. 191...) szczegóły 
  Lalijc Mihailo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
327.książka twórcy: Lalić Mihailo: Wojenne szczęście. 1990  szczegóły 
  Lazijc Marijha, Lazijc Momir *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
328.książka twórcy: Lazić Marija, Lazić Momir: Między dotykiem a spełnieniem. [Wiersze]. 1990 ([Z not. o aut.]...) szczegóły 
329.książka twórcy: Lazić Marija, Lazić Momir: Ze słońcem w pochodzie. 1988  szczegóły 
  Lazijc Marijha
    wiersze (alfabet tytułów)
330.wiersz: Lazić Maria: Dopóki śpisz. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 97  szczegóły 
331.wiersz: Lazić Marija: Nie narodzonemu synowi. Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 69  szczegóły 
332.wiersz: Lazić Maria: Okna nabrzmiały.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 98 (z not....) szczegóły 
333.wiersz: Lazić Maria: Przede mną jeleń.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 98  szczegóły 
334.wiersz: Lazić Marija: Przysięgam. Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 69  szczegóły 
  Lazijc Momir
    wiersze (alfabet tytułów)
335.wiersz: Lazić Momir: Boże, módl się.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
336.wiersz: Lazijc Momir: Czas jest jak rzeka... Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 68 (z notą...) szczegóły 
337.wiersz: Lazić Momir: Czas jest jak rzeka.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 97 (z notą...) szczegóły 
338.wiersz: Lazić Momir: Czyż mogę.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 96  szczegóły 
339.wiersz: Lazić Momir: Dla syna. Gazeta Poznańska 1989 nr 105 s. 9  szczegóły 
340.wiersz: Lazić Momir: Erotyk. Gazeta Poznańska 1989 nr 105 s. 9  szczegóły 
341.wiersz: Lazić Momir: Każdego poranka wcześnie.... Gazeta Poznańska 1989 nr 256 s. 10  szczegóły 
342.wiersz: Lazić Momir: Kochana mam radosną.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
343.wiersz: Lazić Momir: Kosowska rapsodia. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
344.wiersz: Lazić Momir: Nocami jesteś w objęciu.... Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 10  szczegóły 
345.wiersz: Lazić Momir: Poległo zboże słońcem.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
346.wiersz: Lazić Momir: Ponownie jestem zamrożony.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
347.wiersz: Lazić Momir: Ponownie jestem zamrożony czasem... Okolice [Warszawa] 1989 nr 3 s. 68  szczegóły 
348.wiersz: Lazić Momir: Proza poetycka. Gazeta Poznańska 1989 nr 256 s. 10 (z not....) szczegóły 
349.wiersz: Lazić Momir: Przechadzam się peronem.... Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
350.wiersz: Lazić Momir: Przeliczanie. Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
351.wiersz: Lazić Momir: Reminiscencje [z tego cyklu:] Jak pisać o miłości.... Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
352.wiersz: Lazić Momir: Reminiscencje [z tego cyklu:] Wieczorem w twojej.... Nurt [Poznań] 1989 nr 11 s. 27  szczegóły 
353.wiersz: Lazić Momir: Śmierć Pawła. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 97  szczegóły 
354.wiersz: Lazić Momir: Śmierć Pawła. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([proza poet.; z not.]...) szczegóły 
355.wiersz: Lazić Momir: Śmierć Pawła. Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18 (z not....) szczegóły 
356.wiersz: Lazić Momir: W dzieciństwie.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 96  szczegóły 
357.wiersz: Lazić Momir: Z jukami powiewu.... Rzeczywistość 1989 nr 17 s. 18  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
358.wywiad: Danielewska Łucja: Gazeta Poznańska 1989 nr 262 s. 10  szczegóły 
359.wywiad: Markowski Michał: Kultura [Warszawa] 1989 nr 51/52 s. 15 (z fot....) szczegóły 
360.wywiad: Walczak Grzegorz: Kierunki 1988 nr 17 s. 11 (z okazji pobytu w Polsce...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
361.utwór: Shvabac. Gornji Milanovac 1987.  szczegóły 
artykuł: Scotti Giacomo: Nowe Książki 1988 nr 9 s. 78 (rec. oryg....) szczegóły 
  Lazijc Petar
    proza (alfabet tytułów)
362.proza: Lazić Petar: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 68  szczegóły 
363.proza: Lazić Petar: Dwanaście aforyzmów. Kontakt 1990 nr 5 s. 95-96 (z not....) szczegóły 
  Maksimovijc Desanka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
364.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Słowo do D.M.. Kierunki 1989 nr 49 s. 12 ([art. nt. twórcz.]...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
365.wywiad: Danielewska Łucja: Mała Pani od Wielkiej Liryki. Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 55-57 (z fragm. wierszy poetki w przekładzie Łucji Danielewskiej...) szczegóły 
  Marjano Alek
    wiersze (alfabet tytułów)
366.wiersz: Marjano Alek: Diabelstwa. Szpilki 1989 nr 49 s. 13  szczegóły 
  Markovijc Mirko
    proza (alfabet tytułów)
367.proza: Marković Mirko: [Aforyzmy]. Szpilki 1989 nr 44 s. 9  szczegóły 
368.proza: Marković Mirko: Biologia i zachowanie trutni. Szpilki 1989 nr 44 s. 8-9  szczegóły 
369.proza: Marković Mirko: Fragmenty z historii dworskich błaznów. Szpilki 1989 nr 49 s. 13  szczegóły 
  Markovijc Svetozar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
370.artykuł: Marković Slobodan Z.: S.M. wobec myśli literackiej V. Karadzhicia. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 3 s. 125-133  szczegóły 
  Mehmedbashijc Enver
    proza (alfabet tytułów)
371.proza: Mehmedbasić Enver: Dokładna opowieść. Szpilki 1990 nr 26 s. 13  szczegóły 
  Mijcunovijc Radomir
    wiersze (alfabet tytułów)
372.wiersz: Mićunović Radomir: Koralowy zamek. Płomyczek 1989 nr 12 s. 3  szczegóły 
373.wiersz: Mićunović Radomir: Nierodna. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
374.wiersz: Mićunović Radomir: Nieuchwytny obraz. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
375.wiersz: Mićunović Radomir: W poszukiwaniu cienia. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Mijlkovijc Branko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
376.książka twórcy: Miljković Branko: Wybór poezji. 1986  szczegóły 
recenzja: Wasilewski Marek Antoni: B.M. poeta kontrowersyjny. Kierunki 1989 nr 12 s. 11  szczegóły 
  Milijc Novica
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
377.tekst paraliteracki: Milić Novica: O największym narodzie na świecie - serbskim, a jakże.... Tygodnik Powszechny 1991 nr 37 s. 1-2 (z not. o aut....) szczegóły 
  Mitrovijc Ranko
    proza (alfabet tytułów)
378.proza: Mitrovijc Ranko: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 71-2  szczegóły 
  Obrenovijc Rade
    książki twórcy (alfabet tytułów)
379.książka twórcy: Obrenović Rade: Co za rodzinka! Powieść dla dzieci. 1988  szczegóły 
recenzja: Isakiewicz Lech: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
380.książka twórcy: Obrenović Rade: Grunt to rodzinka. Powieść dla dzieci. 1991  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Dużo gadulstwa i nieco literatury. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 75-76  szczegóły 
  Olujhijc Grozdana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
381.książka twórcy: Olujić Grozdana: Bajki wiatru południowego. 1990  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Smutek fantazji. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 44-45  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
382.proza: Olujić Grozdana: Złotowłosa. Świerszczyk 1989 nr 1 s. 13-5  szczegóły 
383.proza: Olujić Grozdana: Złoty talerz. Świerszczyk 1989 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
  Pavijc Milorad
    proza (alfabet tytułów)
384.proza: Pavić Milorad: Słownik chazarski. Powieść - leksykon w 100 000 słów [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 4-112  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
385.wywiad: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 113 (fragm.; wg Knjizhevna Rech (Beograd)...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
386.utwór: Krajobraz w kolorze herbaty.  szczegóły 
artykuł: Kunawicz Joanna: "Krajobraz w kolorze herbaty". Czas Kultury 1991 nr 31 s. 92-93 (omów. art. Rogera Mossa, druk. Time Literary Supplement (Londyn...) szczegóły 
artykuł: Kunawicz Joanna: "Krajobraz w kolorze herbaty". Czas Kultury 1991 nr 31 s. 92-93 (omów. art. Rogera Mossa, druk.: Time Literary Supplement 1991 n...) szczegóły 
387.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Iveković Rada: 'Słownik chazarski" i "Imię róży" czyli o zastosowaniu encyklopedii [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 114-124 (z not. s. 263...) szczegóły 
  Pavlovijc Miodrag
    wiersze (alfabet tytułów)
388.wiersz: Pavlović Miodrag: Choremu szpitala trzeba.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 65 (z not., s. 192...) szczegóły 
389.wiersz: Pavlović Miodrag: Podział (zapis z cerkwi Bogurodzicy Leviszkiej). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 66  szczegóły 
390.wiersz: Pavlović Miodrag: Wieczerza ostatnia. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 67  szczegóły 
391.wiersz: Pavlović Miodrag: Wówczas stanął przede mną.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 68  szczegóły 
  Pavlovijc Ranko
    wiersze (alfabet tytułów)
392.wiersz: Pavlović Ranko: Mgła nad wioską. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 75  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
393.proza: Pavlović Ranko: Coś w tym jest. Okolice [Warszawa] 1989 nr 1 s. 65-67  szczegóły 
  Pekijc Borislav
    proza (alfabet tytułów)
394.proza: Pekić Borislav: Generałowie, czyli braterstwo broni. Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 27-49 (tekst dram....) szczegóły 
395.proza: Pekić Borislav: Złote runo [pow., fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 125-180 (z not., s. 263-264...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
396.artykuł: Chołodowski Waldemar: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 265-75 (o twórczości...) szczegóły 
397.artykuł: Wierzbicki Jan: Borislav Pekić i "Generałowie". Dialog [Warszawa] 1990 nr 3 s. 128-129 (nt. twórczości...) szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żórawski Kazimierz: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 276-83  szczegóły 
  Petrovijc Dushko M.
    proza (alfabet tytułów)
399.proza: Petrović Dusko M.: Codziennik '68-'86. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 71-71 ([aforyzmy; podp. Dusan (Dushan?) Petrović]...) szczegóły 
  Popa Vashko
    wiersze (alfabet tytułów)
400.wiersz: Popa Vasko: Dwa kamienie. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
401.wiersz: Popa Vasko: Głęboko w nas. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
402.wiersz: Popa Vasko: Kamień. Literatura 1991 nr 8/9 s. 12 (z fot. aut....) szczegóły 
403.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na końcu. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
404.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na początku. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
405.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Na słońcu. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
406.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Po początku. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
407.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Pod ziemią. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
408.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] Przed końcem. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
409.wiersz: Popa Vasko: Kość kości [z tego cyklu:] W poświacie księżyca. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 8 (z not....) szczegóły 
410.wiersz: Popa Vasko: Oddaj mi moje gałganki. Literatura 1991 nr 8/9 s. 12  szczegóły 
411.wiersz: Popa Vasko: Róża nad szatrem. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
412.wiersz: Popa Vasko: Serce kamienia. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
413.wiersz: Popa Vasko: Śmierć ojca słonecznego. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
414.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w łowcę. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
415.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w popiół. Literatura 1991 nr 8/9 s. 13  szczegóły 
416.wiersz: Popa Vasko: Zabawa w szkapy. Literatura 1991 nr 8\9 s. 12  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
417.zgon: Gazeta Wyborcza 1991 nr 9 s. 9 (zmarł: 5 I 1991...) szczegóły 
418.zgon: Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 151 (zmarł: 5 I 1991...) szczegóły 
  Popovijc Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
419.proza: Popovijc Miroslav: Udri Bandu [pow.; fragm.]. Kontakt 1989 nr 12 s. 100-107 (z notą...) szczegóły 
  Rajchijc Biserka
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
420.tekst paraliteracki: Rajcić Biserka: Autobiografia. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 198-202 (z notą s. 317...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
421.wywiad: Cirlić-Straszyńska Danuta: Ferdydurkistka w socjalistycznej rzeczywistości. Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 285-293  szczegóły 
422.wywiad: Sikorska Teresa: Jugonostalgia to tesknota za normalnością. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 71-76  szczegóły 
  Samokovlija Isak
    książki twórcy (alfabet tytułów)
423.książka twórcy: Samokovlija Isak: Kadisz, modlitwa za umarłych i inne opowiadania. 1991  szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Między konkretem a śmiercią. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 1 s. 26  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Ulica Limarska. Nowe Książki 1991 nr 5 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: Pomorska Joanna: Sentymentalny donos. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 330-331  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
424.proza: Samokovlija Isak: Kadisz, modlitwa za umarłych. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 219-235  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
425.artykuł: Dukanović Alija: Przypomnienie małej unicestwionej wysepki (O Sefardyjczykach bośniacko-hercegowińskich i ich piewcy, Isaku Samokovliji). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 196-218 (z not., s. 192...) szczegóły 
  Savkovijc Dushan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
426.książka twórcy: Savković Dusan: Goryl. 1991  szczegóły 
  Selenijc Slobodan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
427.książka twórcy: Selenić Slobodan: Ci dwaj mężczyźni. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 29 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrynicki Jakub: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 87  szczegóły 
  Selimovijc Mesha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
428.artykuł: Bobrownicka Maria: Bośniaccy egzystencjaliści w świecie zdominowanym przez strach. Universitas 1994 nr 8 s. 66-69 (także o twórczości Ivo Andricia...) szczegóły 
429.artykuł: Bobrownicka Maria: Sacrum zdradzone i sacrum ocalone czyli człowiek w świecie przedstawionym powieści Mesy Selimovica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 63-72  szczegóły 
  Shjcepanovijc Branimir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
430.książka twórcy: Sćepanović Branimir: Śmierć pana Golicy. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 48 s. 15 (not....) szczegóły 
  Simonovijc Simon
    wiersze (alfabet tytułów)
431.wiersz: Simonović Simon: Moi rówieśnicy. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 72  szczegóły 
432.wiersz: Simonović Simon: Na wieść o śmierci Jadwigi Moroń w Moskwie. Koniec Wieku 1990 nr 2/3 s. 59  szczegóły 
  Spasojhevijc Zoran
    proza (alfabet tytułów)
433.proza: Spasojević Zoran: Dary świętego Grgura. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 69-71  szczegóły 
  Teofilovijc Vitomir
    proza (alfabet tytułów)
434.proza: Teofilović Vitomir: [Aforyzmy]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 54, 78, 158, 165, 168  szczegóły 
435.proza: Teofilović Vitomir: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 65  szczegóły 
  Toholjh Miroslav
    proza (alfabet tytułów)
436.proza: Toholjj Miroslav: Homeryczny szaman [fragm.].. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6 (z not....) szczegóły 
437.proza: Toholjj Miroslav: Pan serca. Literatura 1992 nr 2 s. 7-9  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
438.wywiad: Smogorzewski Paweł: Słowo Powszechne 1989 nr 198 s. 3  szczegóły 
  Topijc Miroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
439.wiersz: Topić Miroslav: Czarodziejki. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5  szczegóły 
440.wiersz: Topić Miroslav: Modlitwa powszednia. Kultura [Warszawa] 1989 nr 37 s. 5 ([z not.]...) szczegóły 
  Veselinovijc Janko
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
441.utwór: Hajduk Stanko.  szczegóły 
artykuł: Zieliński Bogusław: Z problemów serbskiej prozy historycznej XIX wieku o tematyce powstań narodowych (Nad powieścią Janka Veselinovicia "Hajduk Stanko"). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 21 s. 175-183  szczegóły 
  Veshovijc Marko
    wiersze (alfabet tytułów)
442.wiersz: Vesović Marko: Na grobie matki. Zorza 1989 nr 40 s. 14 (z not....) szczegóły 
443.wiersz: Vesović Marko: Nel mezzo del cammin. Słowo Powszechne 1989 nr 185 s. 6  szczegóły 
  Vitezovijc Milovan
    proza (alfabet tytułów)
444.proza: Vitezović Milovan: [Aforyzmy]. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 69  szczegóły 
  Vujhichijc Petar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
445.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 147 (not. o działalności translatorskiej z jęz. polskiego Petara Vujicića w...) szczegóły 
446.artykuł: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 141-142 (not. o odmowie przyjęcia nagr. im. Konstantego Jeleńskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Benkova Viera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Przeczek Wilhelm: Viera Benkowa. Głos Ludu 1990 nr 100 s. 5  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
448.artykuł: Bobrownicka Maria: Słoweńska moderna a kategorie prądów literackich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 69-77  szczegóły 
449.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat literatury słoweńskiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 261-281  szczegóły 
450.artykuł: Darasz Zdzisław: Sto lat słoweńskiej krytyki literackiej (1885-1985). Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 289-298  szczegóły 
451.artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Uloga "Svetog Pisma" u kodifikaciji slovenskikh knjizhevnih jezika (Vuk-Danichijcevo "Sveto Pismo" u poredjenju sa ostalim prevodima Biblije). x 1988 ([W ks. zb.:] Referati i saopshtenja. 17. nauchni sastanak slavista u V...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Literatura współczesna (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
452.artykuł: Biedrzycka-Salamun Katarina: Co robią w tych "chwilach" słoweńscy pisarze?. Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 2  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Debeljak Ales
    wiersze (alfabet tytułów)
453.wiersz: Debeljak Ales: Słownik ciszy. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 4 (z notą...) szczegóły 
recenzja: Koehler Krzysztof: Widokówki znad krawędzi. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 8-9 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Dev Janez Damascen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
454.artykuł: Suler-Galos Jasmina: J. D. D. - zwiastun nowej poezji słoweńskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1988 s. 136 (streszcz. ref....) szczegóły 
455.artykuł: Suler-Galos Jasmina: Janez Damascen Dev - zwiastun nowej poezji słoweńskiej. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 171-177  szczegóły 
  Hafner Fabjan
    wiersze (alfabet tytułów)
456.wiersz: Hafner Fabjan: Koniec bajki. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 170  szczegóły 
457.wiersz: Hafner Fabjan: Kto nie ma.... Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 169-170 (z not., s. 190...) szczegóły 
  Hofman Branko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
458.książka twórcy: Hofman Branko: Noc do jutra. 1988  szczegóły 
recenzja: N.: Kultura [Warszawa] 1988 nr 42 s. 10  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
459.utwór: Noć do jutra.  szczegóły 
artykuł: Stoberski Zygmunt: Pogledi skozi prizmo videnja sveta. x 1989 ([w czasopiśmie:] Nasi Razgledi (Ljubljana) 1989 nr 2 s. 63-64 [...) szczegóły 
  Ingolic Anton
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
460.utwór: Przerwana wspinaczka.  szczegóły 
artykuł: Wierzbicki Jan: Literatura słoweńska. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 523-525  szczegóły 
  Jancar Drago
    książki twórcy (alfabet tytułów)
461.książka twórcy: Jancar Drago: Galernik. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 29 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Inny wiek siedemnasty.. Nowe Książki 1989 nr 5 s. 36  szczegóły 
recenzja: S. M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 34 s. 12 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
462.proza: Janchar Drago: Pochwała autocenzury. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 124-134 (esej...) szczegóły 
463.proza: Janchar Drago: Triumf mas (Rozważania na temat: Pisarz jako mniejszość duchowa). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 135-146 (esej; z not. s. 190...) szczegóły 
  Jensterle Alenka
    wiersze (alfabet tytułów)
464.wiersz: Jensterle Alenka: Apollo i Dafne. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 150  szczegóły 
465.wiersz: Jensterle Alenka: Czy umieram. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 99-100 (z not. o aut....) szczegóły 
466.wiersz: Jensterle Alenka: Maj. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 149 (z fot. s. 148...) szczegóły 
467.wiersz: Jensterle Alenka: Obce. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 100-101 (z not. o tł....) szczegóły 
468.wiersz: Jensterle Alenka: Tuba mirum. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 147 (z not. s. 190...) szczegóły 
  Jez Niko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
469.artykuł: Odgłosy 1989 nr 25 s. 9 (not. o spotkaniu z przedstawicielami środowiska lit. Łodzi...) szczegóły 
  Kocbek Edvard
    wiersze (alfabet tytułów)
470.wiersz: Kocbek Edvard: Ja uciekam, ty łapiesz. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 122  szczegóły 
471.wiersz: Kocbek Edvard: O wolności umysłu. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 123  szczegóły 
472.wiersz: Kocbek Edvard: Żywy obok umarłego. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 121 (z not., s. 190-1...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
473.artykuł: Sławińska Joanna: Poetycka kosmogonia Edvarda Kocbeka. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 179-195  szczegóły 
474.artykuł: Sławińska Joanna: Poetycka teodycea Edvarda Kocbeka. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 53-54 (zło w twórczości Edvarda Kocbeka; streszcz. ref....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
475.utwór: Kocbek Edvard: [Wiersze]
(druk. Literatura na Świecie 1990 nr 10)
.
 szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Literatura na Świecie 1991 nr 5 s. 326-328 (nota red. przepraszająca tłumaczkę za druk wierszy Edvarda Kocbeka nie...) szczegóły 
  Kuralt Martin
    wiersze (alfabet tytułów)
476.wiersz: Kuralt Martin: In Clementem Janicium... = Na Klemensa Janickega.... Slavisticna Revija 1990 r. 38 nr 2 s. 84-87 (tekst łaciński; tekst równoległy w jęz. słoweńskim...) szczegóły 
  Mole Vojislav
    wiersze (alfabet tytułów)
477.wiersz: Mole Vojislav: Dawno, w zamieciach syberyjskiej zimy.... Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 321-322  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
478.proza: Mole Vojislav: Z księgi wspomnień [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 12 s. 317-320 (z artykułem tłumaczki z okazji 100. rocznicy ur. Wojisława Mole, s. 31...) szczegóły 
  Novak Boris A.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
479.artykuł: Shalamun-Biedrzycka Katarzyna: x (Literatura (Lublana) 1:115 [Bibliografija Jugoslavije 19...) szczegóły 
  Pretnar Tone
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
480.artykuł: Odgłosy 1989 nr 25 s. 9 (not. o spotkaniu z przedstawicielami środowiska literackiego Łodzi...) szczegóły 
  Strnisa Gregor
    wiersze (alfabet tytułów)
481.wiersz: Strnisa Gregor: Miejsce walki (I-V). Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 344-346 (z not., s. 339...) szczegóły 
  Zlobec Ciril
    wywiady (alfabet autorów)
482.wywiad: Łatuszyński Grzegorz: Najważniejsze z praw - prawo do niepodległości. Tygodnik Solidarność 1991 nr 32 s. 7 (z fot....) szczegóły 
  Zupan Vitomil
    zgon (alfabet autorów)
483.zgon: Pomorska Joanna: Literatura na Świecie 1988 nr 3 s. 362 (zmarł: 15 V 1987...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Utwory anonimowe (Indii)
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korczak-Michalewski Serafin: Nowe Książki 1988 nr 10 s. 78-79  szczegóły 
recenzja: Korczak-Michalewski Serafin: Nowe Książki 1988 nr 5 s. 33  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Historia literatury (Jugosławii)
    książki (alfabet autorów)
485.książka: Czapik-Lityńska Barbara: "Jeszcze-nie". Utopicum jugosłowiańskiej awangardy. 1996 ([Nt. awangardowych kierunków artystycznych ukształtowanych w okresie m...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Projekcje awangardowych utopii. Opcje 1997 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
486.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Razem czy osobno?. Ex Libris 1991 nr 12 s. 1, 5 (próba zdefiniowania pojęcia "literatura jugosłowiańska"...) szczegóły 
487.artykuł: Czapik Barbara: Rozważania o alternatywnym aspekcie międzywojennej awangardy jugosłowiańskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 156-161  szczegóły 
488.artykuł: Czapik Barbara: Transformacje mitu słowiańskiego zbawcy w awangardzie jugosłowiańskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 75 (streszcz. ref....) szczegóły 
489.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Spotkania z "numinosum". Uwagi o duchowości awangardy jugosłowiańskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
490.artykuł: Czapik-Lityńska Barbara: Wielkie i małe utopie jugosławiańskiej awangardy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 81-88 (w l. 1920-30...) szczegóły 
491.artykuł: Fiuto Aleksandra: Kompleks pastoralny u poetów iliryzmu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1988 s. 138 (streszcz. ref....) szczegóły 
492.artykuł: Kowalczyk Maciej: Dwa spojrzenia na rozprawę o wzajemnych stosunkach Łużyczan i narodów dawnej Jugosławii. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 87-93 ([rec. ks.:] Mićo Cvijetić: Luzicki Srbi i Jugosloveni. Novi Sad 1995...) szczegóły 
493.artykuł: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 196 ([rec. ks.:] Smail Balić: Kultura Bosnjaka. Muslimanska komponenta. Zag...) szczegóły 
494.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 94-98 ([rec. ks.:] Branko Fuchijc: Glagoljski natpisi. Zagreb 1982...) szczegóły 
495.artykuł: Petrović Edit: Family histories as a factor of preserving tradition. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 1992 z. 29 (1017) s. 79-83 (rodzinne opowieści jako czynnik podtrzymywania tradycji i tożsamości C...) szczegóły 
496.artykuł: Raczko-Śliwa Teresa: Dwa spojrzenia na rozprawę o wzajemnych stosunkach Łużyczan i narodów dawnej Jugosławii. Zeszyty Łużyckie 1997 t. 20 s. 84-87 ([rec. ks.:] Mićo Cvijetić: Luzicki Srbi i Jugosloveni. Novi Sad 1995...) szczegóły 
497.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Główne tendencje w rozwoju bośniacko-hercegowińskiej kultury literackiej okresu międzywojnia (1918-1941). Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 22 s. 99-108  szczegóły 
498.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Grupy literackie w życiu kulturalnym Jugosławii w okresie międzywojennym. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 107-118  szczegóły 
499.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Rola tradycji Karadziciowskiej w kształtowaniu postaw pokolenia Młodej Bośni. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 103-120  szczegóły 
500.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Rola tradycji Karadziciowskiej w procesie kształtowania postaw pokolenia Młodej Bośni. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 98 (streszcz. ref....) szczegóły 
501.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Sarajewo jako centrum kulturalne wielonarodowej Bośni i Hercegowiny. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1988 t. 25 s. 167-179 (dot. m.in. życia literackiego w Sarajewie w l. 1878-1941...) szczegóły 
502.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1991 nr 40 s. 149-204 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
503.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1990 nr 38 s. 181-q98; nr 39 s. 183-199 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
504.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1989 nr 37 s. 197-222 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
505.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1988 nr 35 s. 139-178 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
506.artykuł: Wagner Helena, Wagner Zdzisław: Jugoslavica u Poljskoj. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1988 nr 34 s. 145-195 (bibliografia przekładów z literatur Jugosławii wydanych w Polsce i opu...) szczegóły 
507.artykuł: Wierzbicki Jan: Literatury Jugosławii. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 596-606 (omów. krytyczne publikacji z literatur Jugosławii wyd. w Polsce w roku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
508.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jugosłowiańskie postscriptum. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 177-188  szczegóły 
509.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Together or apart?. The Warsaw Voice 1991 nr 42 s. 13 (nt. tendencji nacjonalistycznych w literaturze współczesnej Jugosławi...) szczegóły 
510.artykuł: Czapik Barbara: Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji - romantyczny i awangardowy. Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 207-216 (porównanie literatury polskiego romantyzmu i literatury jugosłowiański...) szczegóły 
511.artykuł: Czapik Barbara: Wokół sporu o wartości (Z doświadczeń literatury jugosłowiańskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1989 nr 13 (974) s. 115-122 (dotyczy sporu zwolenników literatury socjalnej z pisarzami awangardowy...) szczegóły 
512.artykuł: Czapik Barbara: Współcześni wobec modelu języka, literatury i kultury narodowej Vuka Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 100 (streszczenie referatu...) szczegóły 
513.artykuł: Ćirlić Dorota: Czterdziestolecie czasopisma "Knjizhevne novine" [Belgrad]. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 371-378 (omówienie profilu i historii czasopisma...) szczegóły 
514.artykuł: Ćirlić-Straszyńska Danuta: Z osobna. Świadectwo literatur byłej Jugosławii. Tygiel Kultury 1997 nr 10/12 s. 68-69 (nt. rozwoju literatury w krajach byłej Jugosławii...) szczegóły 
515.artykuł: Ćosić Dobrica: Problem Serbii - problem demokracji. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 151-158 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987...) szczegóły 
516.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: W obliczu Pyrrusowego zwycięstwa.... Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 2, 8, 14 (literatura wobec rozpadu Jugosławii jako państwa i przekształceń polit...) szczegóły 
517.artykuł: Górski Artur: Lot mydlanej bańki (Literatura byłej Jugosławii też padła ofiarą wojny). Polityka 1999 nr 26 s. 43-44 (o sytuacji literatury i literatów w bieżącej rzeczywistości polityczne...) szczegóły 
518.artykuł: Jancar Drago: Karta wstępu do Europy [fragm.]. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 163-165 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987...) szczegóły 
519.artykuł: Janjatović Petar, Rossig Ruediger: Rola rock and rolla w wojnie i pokoju w byłej Jugosławii. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 150-155 (z fragmentami tekstów piosenek rockowych...) szczegóły 
520.artykuł: Jaroszewicz Henryk: Socjologiczne podłoże rozwoju języka serbo-chorwackiego w latach 1945-1992. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
521.artykuł: Klin Anna: Modele współczesnej jugosłowiańskiej powieści politycznej. Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 87-92 (tezy rozprawy doktorskiej...) szczegóły 
522.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Nowy folklor. Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 59-60 (rec. ks.: Ivan Cholovijc: Divjla kjnizhevnost. Belgrad 1985...) szczegóły 
523.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a mit odrębności. Slavia 1991 z. 2 s. 163-167 (dotyczy literatur państw powstałych po rozpadzie Jugosławii...) szczegóły 
524.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a mit odrębności. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 65 (dot. literatur państw powstałych po rozpadzie Jugosławii; streszcz. re...) szczegóły 
525.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a świadomość narodowa w kontekście konfliktu kosowskiego. x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
526.artykuł: Kornhauser Julian: Małe literatury a świadomość narodowa. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 15  szczegóły 
527.artykuł: Lazić Momir: Rzeczywistość 1989 nr 3 s. 10 (wywiad; rozmawia Grzegorz Walczak...) szczegóły 
528.artykuł: Miocinović Mirjana: Małe bagno pełne krokodyli (O niszczeniu połuniowosłowiańskiej tożsamości kulturalnej). Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 105-111 (m.in. nt. literatury i teatru na terenach byłej Jugosławii...) szczegóły 
529.artykuł: Miodyński Lech: Kryzys podmiotowości człowieka a model dzieła (na przykładach literatur jugosłowiańskich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1301 s. 16-28  szczegóły 
530.artykuł: Okuka Miłosz: Żegnaj, serbo-chorwacki! Stare i nowe wiatry, czyli: czy Bosnia jest trójjęzyczna?. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 112-120 (m.in. o oficjalnych jezykach byłych republik Jugosławii; z notą o auto...) szczegóły 
531.artykuł: Pantić Mihajlo: Ani wojna, ani pokój. Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 15-20 (m.in. nt. literatury i krytyki literackiej końca istnienia Jugosławii...) szczegóły 
532.artykuł: Petryńska Magdalena: "Skrócona" ojczyzna. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 324-326 (nt. "jugonostalgii"...) szczegóły 
533.artykuł: Rupel Dimitrij: O "bizantynizacji" Słoweńców (Fragment). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 159-162 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987; z not. ...) szczegóły 
534.artykuł: Szopa Łukasz: Jutro przemówimy (Młoda literatura Bośni i Hercegowiny). Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 4-7  szczegóły 
535.artykuł: Szopa Łukasz: Leksykon Litkonu. Ha!art 2003 nr 1 s. 8-12 (zawiera hasła rzeczowe obejmujące skupione wokół literackiej strony in...) szczegóły 
536.artykuł: Szopa Łukasz: yuyuyu.litkon.sieć. Ha!art 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. powstania i funkcjonowania Litkonu - wspólnej strony internetowej...) szczegóły 
537.artykuł: [Trziszka Zygmunt] Z.T.: Miesięcznik Literacki 1989 nr 9 s. 28-31 (omówienie twórczości pisarzy: M.C. Arnutović, I. Sarajlić, B. Alikadić...) szczegóły 
538.artykuł: Zlobec Ciril: Pożądany poziom (Fragmenty). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 166-168 (wypow. w dyskusji "Słoweńcy i Serbowie dzisiaj", Belgrad 1987; z not. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Literatura współczesna (Jugosławii) / Życie literackie (Jugosławii)
    imprezy (alfabet tytułów)
539.impreza: Jarmark Poezji (1990).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Druga po Noblu. Życie Warszawy 1990 nr 253 s. 7 (reminiscencje z imprezy...) szczegóły 
540.impreza: "Kalnik i Petrova Gora s Titom u nama" - spotkania pisarzy SFRJ.  szczegóły 
artykuł: Termer Bożena: Widnokręgi 1989 nr 11 s. 40-41 (spraw....) szczegóły 
541.impreza: "Poezja a koniec wieku" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Szymańska Adriana: Macedoński Nobel. Przegląd Powszechny 1990 nr 12 s. 505-508  szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
542.nagroda: Nagroda literacka im. M. Selimovicia. (Milorad Pavić ("Krajobraz malowany przy herbacie") i Dubravka Ugresić ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 2 s. 2 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 3 s. 41  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
543.artykuł: Apel PEN Clubów Jugosławii. Tygodnik Powszechny 1991 nr 42 s. 6 (not. nt. apelu wystosowanego na konferencji w Budapeszcie przez zarząd...) szczegóły 
544.artykuł: Bardić Zinka, Separović Sylvija: Radio 101. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 156-158 (nt. działaności "Radia 101" od 1983 roku...) szczegóły 
545.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Jedna czy trzy Bośnie?. Więź 1999 nr 12 s. 75-81 (nt. świadomości narodowościowej i religijnej w Bośni i Hercegowinie, m...) szczegóły 
546.artykuł: Cirlić-Straszyńska Danuta: Po stronie życia. Sarajewskie Studio i Krąg 99. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 145-147 (m.in. o działalności radiowego i telewizyjnego "Studia 99" w Sarajewie...) szczegóły 
547.artykuł: [Kowalska Halina] H.K.: Kierunki 1989 nr 42 s. 15 (sprawozdanie ze spotkania z pisarzami jugosłowiańskimi: Bisera Alikadi...) szczegóły 
548.artykuł: Lukić Sveta: Pisarze źle sobie radzą w roli polityków (Przemówienie wygłoszone na zjeździe pisarzy jugosłowiańskich w Gievgieliji, 1988). Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 171-176 (z not. s. 191...) szczegóły 
549.artykuł: Miocinović Mirjana: Fikcje kultury. Gazeta Wyborcza 2000 nr 166 s. 10 (wyw. nt. sytuacji w jugosłowiańskiej kulturze; rozm.: Dorota Jovanka Ć...) szczegóły 
550.artykuł: Natanson Jacek: Poeci w Budvie. Słowo Powszechne 1989 nr 153 s. 4 (relacja z imprezy poetyckiej "Trg Pjesnika" org. corocznie w Budvie (C...) szczegóły 
551.artykuł: [Smogorzewski Paweł] (Sm): Spotkanie z pisarzami Jugosławii. Słowo Powszechne 1989 nr 189 s. 6 (sprawozdanie ze spotkania z pisarzami Jugosławii w Klubie Literackim "...) szczegóły 
552.artykuł: Studio "Saga". Krasnogruda 1997 nr 7 s. 147-149 (prezentacja filmów formacji artystycznej, skupiającej filmowców, pisar...) szczegóły 
553.artykuł: Szopa Łukasz: Leksykon Litkonu. Ha!art 2003 nr 1 s. 8-12 (zawiera hasła rzeczowe obejmujące skupione wokół literackiej strony in...) szczegóły 
554.artykuł: Szopa Łukasz: yuyuyu.litkon.sieć. Ha!art 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. powstania i funkcjonowania Litkonu - wspólnej strony internetowej...) szczegóły 
555.artykuł: Trumić Marina: Kultury nigdy za dużo. Gazeta Wyborcza 2000 nr 191 s. 12 (nt. życia kulturalnego w Sarajewie...) szczegóły 
556.artykuł: Zorza 1989 nr 40 s. 14 (nota zapowiadająca przyjazd pisarzy Jugosławii na zaproszenie Stowarzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Zagadnienia specjalne (Jugosławii) / Czasopiśmiennictwo (Jugosławii)
    odwołania do (alfabet tytułów)
557.odwołanie: Republika. x  szczegóły 
artykuł: Wołoszczuk Aleksandra: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 341-345 (omów. zawartości numeru 10/12 z 1985 roku...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
558.artykuł: Cvorović Aleksandra, Milanović Ranko the Killer: Autor i tekst. Kartki [Białystok] 2000 nr 21 s. 10-13 (wywiad z redaktorami pisma literacko-kulturalnego Album wychodz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Zagadnienia specjalne (Jugosławii) / Tematy, motywy (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
559.artykuł: Kornhauser Julian: Wiersze o Ticie. Ludowy stereotyp socrealistyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 77-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Utwory anonimowe (Jugosławii)
    książki (alfabet autorów)
560.książka: Historia Królestwa Słowian czyli Latopis Popa Duklanina. 1988  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
561.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 17.09.91. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
562.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 2.11.92 (Do mojej świadomości...). Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
563.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 2.11.92 (Przegonili nas jak...). Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
564.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 24.04.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
565.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 27.04.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
566.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 28.10.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
567.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 31.03.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
568.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 5.09.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
569.wiersz: Kronika Adnany [z tego cyklu:] 7.01.92. Gazeta Wyborcza 1993 nr 25 s. 17  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
570.proza: Marian i Srebrzynka. Świerszczyk 1989 nr 14 s. 8-9, nr 15 s. 8-9  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Literatura ludowa (Jugosławii)
    książki (alfabet autorów)
571.książka: Simijczijew Kole: Pieśń hajducka Słowian południowych. 1985  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 49 (1020) s. 134-135  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
572.artykuł: Vlahović Petar: Traces of the avuncular in Yugoslav folk poetry. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 2000 [nr] 4 s. 87-93  szczegóły 
573.artykuł: Zanić Ivo: Ustne dziennikarstwo polityczne. Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 133-160 (nt. poezji epickiej wykorzystywanej współcześnie przez społeczeństwo z...) szczegóły 
574.artykuł: Buczyński Eugeniusz: Etnolingwistyka 1989 t. 2 s. 162-163 ([rec. ks.:] Ljubinko Radenkovijc: Narodne basme i bajanja. Nish, Prish...) szczegóły 
575.artykuł: Pułka Elżbieta: Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 281-283 ([rec. ks.:] Radmila Peshijc, Nada Miloshevijc-Jdorjdevijc: Narodna kjn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Hasła szczegółowe (Jugosławii) / Antologie i zbiory (Jugosławii)
    książki (alfabet autorów)
576.książka: Antologia przekładów serbochorwackich pieśni ludowych dokonanych przez Henryka Nitschmanna. ([zawiera 31 tekstów pieśni]...) szczegóły 
577.książka: Antologia współczesnego dramatu jugosłowiańskiego. 1988 ([Utwory autorów:] Ivo Breshan, Andrej Hieng, Jovan Hristić, Dusan Jova...) szczegóły 
recenzja: Pavicić Mladen: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 397 (list otwarty do red. Bibl. Jugosł. im. J. Benesicia...) szczegóły 
578.książka: Poeci Czarnogóry. 1988 ([Wiersze autorów:] Radojica Bosković, Janko Brajković, Jevrem Brković,...) szczegóły 
recenzja: Łączkowski Zdzisław: Słowo Powszechne 1988 nr 214 s. 4  szczegóły 
579.książka: Rządca losu. Bajki z Jugosławii. 1991 ([Bajki autorów:] Veselin Cajkanović, Vuk Stefanović Karadżić, Dim Sten...) szczegóły 
recenzja: (bt): Bajki dla dorosłych. Guliwer 1993 nr 4 s. 31  szczegóły 
recenzja: Kapełuś Helena: Bajki z kraju, którego nie ma. Ex Libris 1992 nr 19 s. 3  szczegóły 
recenzja: Kapełuś Helena: Fairy tales from a troubled land. The Warsaw Voice 1992 nr 22 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ługowska Jolanta: Dawność i współczesność ludowej bajki magicznej. Literatura Ludowa 1993 nr 1 s. 60-62  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Niemcy (Teatr obcy historia)
    książki (alfabet autorów)
580.książka: Majewski Tomasz: Teatry dramatyczne Wrocławia w okresie rządów narodowosocjalistycznych 1933-1944. Analiza polityki repertuarowej. 2003 ([Nt. polityki repertuarowej ze szczególnym uwzględnieniem współczesneg...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Jugosławia (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
581.artykuł: Miocinović Mirjana: Małe bagno pełne krokodyli (O niszczeniu połuniowosłowiańskiej tożsamości kulturalnej). Dialog [Warszawa] 1999 nr 5 s. 105-111 (m.in. nt. literatury i teatru na terenach byłej Jugosławii...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Niemcy (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
582.książka: Majewski Tomasz: Teatry dramatyczne Wrocławia w okresie rządów narodowosocjalistycznych 1933-1944. Analiza polityki repertuarowej. 2003 ([Nt. polityki repertuarowej ze szczególnym uwzględnieniem współczesneg...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
583.audycja radiowa: U przyjaciół "Ziemski horoskop". Poezja jugosłowiańska.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
584.audycja radiowa: "Dzika oliwka" - poezja macedońska.  szczegóły 
585.audycja radiowa: Literatura współczesnej Jugosławii.  szczegóły