Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Parodia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Nycz Ryszard: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. 1993 (Od autora. - Wprowadzenie: Nicowanie teorii. Uwagi o poststrukturalizm...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kasperski Edward: Parodia i parodiowanie (Na tle postmodernizmu). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 31-44 (parodia w klasycyzmie i romantyzmie, na przykładzie poglądów Cypriana ...) szczegóły 
5.artykuł: Wieczorek Ryszard: "Missa parodia" wobec tradycji retorycznej. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 39-42 (nt. związków retoryki i muzyki - "msza-parodia" - renesansowa technika...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Skubaczewska-Pniewska Anna: Czy istnieją gatunki intertekstualne?. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 131-157 (dot. m.in. charakteru i problemu gatunkowości parodii, centonu, kolażu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Moskalik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Szczęsna Joanna: Moskaliki (Zabawy literackie). Gazeta. Magazyn 1999 nr 44 s. 44-46  szczegóły 
nawiązanie: Szczęsna Joanna: Gazeta. Magazyn 1999 nr 52 s. 2, 45 (listy od czytelników...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Parodia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Brzostek Dariusz: Przełamywanie schematu. Parodia jako zabieg dekonwencjonalizujący w literaturze popularnej na przykładzie science fiction. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 123-140  szczegóły 
9.artykuł: Chrzanowska-Karpińska Ewa: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1987 t. 29 (1986) z. 1 s. 101-114 ([rec. ks.:] Linda Hutcheon: A theory of parody. The teachings of twent...) szczegóły 
10.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Parodia: tekst literatury / "tekst życia". Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 15-26  szczegóły 
11.artykuł: Herman-Sekulijc Maja: Modernistichka parodija. x 1989 ([w czasopiśmie:] Polja (Novi Sad) 1989 nr 370 s. 495-496 [infor...) szczegóły 
12.artykuł: Karrer Wolfgang: Trawestacja, parodia, pastisz. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1988 t. 7 z. 3 s. 41-76  szczegóły 
13.artykuł: Margański Janusz: Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 407-413 ([rec. ks.:] L. Hutcheon: A theory of parody. The teachings of twentiet...) szczegóły 
14.artykuł: Nowikow Włodzimierz: Parodia i śmiech parodiowy. Akcent 1991 nr 2/3 s. 134-138  szczegóły 
15.artykuł: Sidoruk Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1998 z. 3 s. 218-227 ([rec. ks.:] Margaret A. Rose: Parody. Ancient, Modern and Post-Modern....) szczegóły 
16.artykuł: Sidoruk Elżbieta: Test 1996 nr 3 s. 181-186 (rec. książki Margaret A. Rose.: Parody: ancient, modern, and post-mode...) szczegóły 
17.artykuł: Szczęsna Joanna: Ach, te parodie czyli przedrzeźnianie dla rozśmieszania. Gazeta. Magazyn 1999 nr 12 s. 64, nr 13 s. 50-54 (w nrze 13. tytuł: Parodie, czyli przedrzeźnianie dla rozśmieszania...) szczegóły 
nawiązanie: Szczęsna Joanna: Listy od czytelników. Gazeta. Magazyn 1999 nr 20 s. 61 (listy czytelników zawierające parafrazy czterowiersza "Kto powiedział,...) szczegóły 
18.artykuł: Tynianow Jurij: O parodii. Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1988 t. 7 z. 3 s. 79-94 ([z notą o aut.]...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Brzostek Dariusz: Przełamywanie schematu. Parodia jako zabieg dekonwencjonalizujący w literaturze popularnej na przykładzie science fiction. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 56 (350) s. 123-140  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Dialog, komparatystyka, literatura. Profesorowi Eugeniuszowi Czaplejewiczowi w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. 2002 (Krystyna Ruta-Rutkowska: Sylwetka profesora Eugeniusza Czaplejewicza. ...) szczegóły 
recenzja: Januszkiewicz Michał: Wokół dialogu, komparatystyki i literatury (W czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej Eugeniusza Czaplejewicza). Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 163-167  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Grzeszczuk Stanisław: Staropolskie potomstwo Sowizdrzała. Plebejski humor literacki. 1990 (Wstęp. - Pokrewieństwa i analogie literackie. Poczet polskich "sowizdr...) szczegóły 
recenzja: Buszewiczowa Elwira: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 420-421  szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1991 nr 6 s. 30  szczegóły 
22.książka: Nowicka-Jeżowa Alina: Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. 1992 (Słowo wstępne. Człowiek wobec kresu. - Piśmiennictwo teologiczno-duszp...) szczegóły 
recenzja: A.W.: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 4 s. 793-794  szczegóły 
recenzja: Świątkiewicz Rafał: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 567-570  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Sarmaci i śmierć. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Barok 1994 nr 1 s. 159-161  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Nawrocki Witold: Polnische jaselki. Dziś 2002 nr 4 s. 71-76 (nt. patriotyzmu i parodii w literaturze polskiej w okresie zaborów; do...) szczegóły 
24.artykuł: Spass Swietłana: Polska i rosyjska poezja modernistyczna w parodii literackiej początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 107-115 (z fragm. utworów w jęz. polskim i rosyjskim...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Głowiński Michał: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. 2000 (I.: O Intertekstualności. Tradycja literacka, próba zarysowania proble...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Chołojczyk Ewa: Oryginał i falsyfikaty. Polonistyka 1993 nr 8 s. 471-474 (pastisz i parodia w liceum ogólnokształcącym; na przykładzie "Pana Tad...) szczegóły 
27.artykuł: Łozińska Stanisława: Pastisze i parodie w edukacji literackiej. Polonistyka 1993 nr 8 s. 467-471  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słonimski Antoni, Tuwim Julian *
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duzinkiewicz Albert: "Pracowita Pszczółka" i kalendarze. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 189-208  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tymański Ryszard Tymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Marzec Grzegorz: Parodia konstruktywna raz jeszcze. O piosenkach zespołu "Kury" z płyty P.O.L.O.V.I.R.U.S. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 172-187 (szerzej o utworach "Jesienna deprecha" i "ideały sierpnia"; z not. o a...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. 1999 ("Umknąć doli Midasa" [m.in. nt. teorii awangardy]. - Awangarda jako hi...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 101-104  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Spass Swietłana: Polska i rosyjska poezja modernistyczna w parodii literackiej początku XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 107-115 (z fragm. utworów w jęz. polskim i rosyjskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Saltykov-Shhedrin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Snigirev A.B.: Parodijjnaja stilizacija. Avtorskaja kreativnost' i komunicheskijj ehffekt. Stylistyka 2001 nr 10 s. 421-429 (porównanie technik stylizacji parodystycznej w utworach M. Sałtykowa-S...) szczegóły 
  Sokolov Sasha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Snigirev A.B.: Parodijjnaja stilizacija. Avtorskaja kreativnost' i komunicheskijj ehffekt. Stylistyka 2001 nr 10 s. 421-429 (porównanie technik stylizacji parodystycznej w utworach Michaiła Sałty...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Dąbrowska-Partyka Maria: Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów. 1999 ("Umknąć doli Midasa" [m.in. nt. teorii awangardy]. - Awangarda jako hi...) szczegóły 
recenzja: Czapik-Lityńska Barbara: Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 101-104  szczegóły 
recenzja: J.: Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 2001 z. 1 s. 103-105  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Świadomość awangardy. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 92-95  szczegóły