Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Literatury obce - Literatura syryjska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Częsz Bogdan: Duch Święty i Eucharystia w świetle teologii patrystycznej. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1997 nr 1 s. 51-61 (dot. m.in. pism Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma, Efrema Syryj...) szczegóły 
2.artykuł: Kotyk Beata: Zabytki związane ze szkołą filologiczno-hezychastyczną Paisjusza Wieliczkowskiego w Bibliotece Narodowej im. św. św. Cyryla i Metodego oraz w Centrum im. I. Dujczewa w Sofii. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 337-353 (dot. rękopisów i starodruków w językach starocerkiewnosłowiańskim oraz...) szczegóły 
3.artykuł: Minczew Georgi, Skowronek Małgorzata: Cykl o królu Abgarze w bizantyńsko-słowiańskiej tradycji rękopiśmiennej. Wybrane problemy tekstologiczne. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 305-326 (nt. powstania syryjskiego cyklu o królu Abgarze, bizantyńskich redakcj...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Skiba Robert: Świętowanie niedzieli w dziejach Kościoła. Didaskalos 2000 nr 3 s. 7-24 (m. in. w Nowym Testamencie, Didache, Didaskaliach Apostolskich, Acta m...) szczegóły 
5.artykuł: Żurek Antoni: Prawo duszpasterzy do "życia z Ewangelii" w świetle tradycji patrystycznej. Tarnowskie Studia Teologiczne 2002 t. 21 z.1/2 s. 97-112 (m.in. w Didache, a także w dziełach następujących twórców: święty Augu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Apokryfy Starego Testamentu (Teksty)
    wiersze (alfabet tytułów)
6.wiersz: Psalm 152 (Psalm apokryficzny 4) (Boże, Boże, przyjdź mi z pomocą...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 23-24 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
7.wiersz: Psalm 154 (Psalm apokryficzny 2) (Głosem donośnym chwalcie Boga...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 25-26 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
8.wiersz: Psalm 155 (Psalm apokryficzny 3) (Panie, wołałem do Ciebie: wysłuchaj mnie!...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 26-28 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Historia literatury (syryjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Syryjskie (2000).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Jerzy: VIII Symposium Syriacum (Sydney, 26 VI - 1 VII 2000). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 756-759 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Częsz Bogdan: Nauka o przyjmowaniu Ducha Świętego w komunii eucharystycznej według ojców syryjskich. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 183-192 (m.in. dot. utworów: Efrem Syryjczyk: Pieśń o Eucharystii, Balaj: Poema...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Hasła szczegółowe (syryjska) / Utwory anonimowe (syryjska)
    wiersze (alfabet tytułów)
11.wiersz: Psalm 152 (Psalm apokryficzny 4) (Boże, Boże, przyjdź mi z pomocą...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 23-24 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
12.wiersz: Psalm 154 (Psalm apokryficzny 2) (Głosem donośnym chwalcie Boga...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 25-26 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
13.wiersz: Psalm 155 (Psalm apokryficzny 3) (Panie, wołałem do Ciebie: wysłuchaj mnie!...). Warszawskie Studia Teologiczne 1995 t. 7 (1994) s. 26-28 (ze wstępem tłumacza: Psalmy 151-155 (Syryjskie psalmy apokryficzne 1-5...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
14.proza: Drugie Świadectwo Ursyniusza. Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 (2000) s. 133 (z komentarzem tłumacza: Świadectwa Ursyniusza, s. 130-132...) szczegóły 
15.proza: Korespondencja Longinusa z Augustem (Wersja w "Scholionie" Teodora BarKoni). Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 (2000) s. 129-130 (z komentarzem tłumacza: Korespondencja Longinusa z Augustem na temat T...) szczegóły 
16.proza: O przybyciu magów. Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 (2000) s. 128-129 (z komentarzem tłumacza: Korespondencja Longinusa z Augustem na temat T...) szczegóły 
17.proza: Pierwsze Świadectwo Ursyniusza. Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 (2000) s. 132-133 (z komentarzem tłumacza: Świadectwa Urysniusza, s. 130-132...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura syryjska / Hasła szczegółowe (syryjska) / Hasła osobowe (syryjska)
  Efrem Syryjczyk święty *
    wiersze (alfabet tytułów)
18.wiersz: Efrem Syryjczyk święty : Zwiastowanie. W drodze 1988 nr 7 s. 105-107  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Stręk Leszek: Ideał kapłana według św. Efrema. Vox Patrum 1987 t. 12/13 (1987) s. 405-410 (m.in. na podstawie "Pieśni Nisibijskich" i "Oratio de sacerdotio"...) szczegóły 
20.artykuł: Woźniak Jerzy: Poglądy józefologiczne św. Efrema i Dionizego bar Salibi. Vox Patrum 1987 t. 12/13 (1987) s. 417-425 (m.in. na podstawie hymnów św. Efrema...) szczegóły 
  Tacjan Syryjczyk (Tacjan, Tatianos)
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniak Jerzy: Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 632-663 ([rec. ks.:] T. Baarda: Essays on the Diatessaron. Kampen 1994...) szczegóły