Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Mit (gat. lit.)
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Komunikacja, rozumienie, dialog. 1990 ([M.in. rozprawy:] Bolesław Andrzejewski: Człowiek i przyroda - dialog ...) szczegóły 
2.książka: Wiedza o kulturze. Cz. 2. Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. 1991 (Wstęp. * I. Człowiek i język: Claude Levi-Strauss: Kultura i język. T...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Lubaś Marcin: Struktura, transformacje i bricolage. O antropologii mitu Claude'a Levi-Straussa. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 119-132  szczegóły 
4.artykuł: Winiarczyk Marek: Mit w Grecji antycznej. Meander 1997 nr 5 s. 417-435 (omów. najważniejszych prac obcojęzycznych z lat 1970-1994 nt. mitu: de...) szczegóły 
5.artykuł: Winiarczyk Marek: Rola mitu w Grecji antycznej. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 113-117  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
7.artykuł: Trocha Bogdan: Degradacja mitu a konflikt hermeneutyk. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 277-292 (dot. pozaestetycznej - poznawczej funkcji mitu; nt. cech, sposobów fun...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Speina Jerzy: Formy rzeczywistości. Typy świata przedstawionego w literaturze. 1990 (Słowo wstępne. - Mit w literaturze. Groteska literacka. Perspektywa re...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Benka Urszula M.: Psychomitopolityka (1:) Królestwo psychiczne. (2:) Kikuty Kosmosu. Regiony 1997 nr 1 s. 44-48, nr 4 s. 130-134 (polityka jako aspekt mitów i baśni...) szczegóły 
10.artykuł: Benka Urszula M.: Psychomitopolityka (3-4). Regiony 1998 nr 1/3 s. 170-173, nr 4 s. 69-72 (problem mizoginii jako niezgody na Ja w mitach i baśniach...) szczegóły 
11.artykuł: Benka Urszula M.: Święta nić. Strony 2002 nr 2 s. 29-31 (polityka jako aspekt mitów i baśni...) szczegóły 
12.artykuł: Grzywka Katarzyna: Gertrud Hofer-Werner: Die Bedeutung der Musik in Mythen ind Maerchen. Auf die Spuren von Apoll, Dionysos und Orpheus. [Schriften ueber Harmonik, Nr. 23]. Herausgeber: Kreis der Freunde um Hans Kayser Bern, Walter Ammann. Bern 1998. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 721-723 (rec. ks.: Gertrud Hofer-Werner: Die Bedeutung der Musik in Mythen ind ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mit
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Benedyktowicz Zbigniew: Mit - literatura - antropologia kultury (wstęp do numeru). Konteksty 1995 nr 3/4 s. 3-4  szczegóły 
14.artykuł: Benedyktowicz Zbigniew: Postacie mitu. Kwartalnik Filmowy 1993 nr 3 s. 29-46  szczegóły 
15.artykuł: Benka Urszula M.: Psychomitopolityka (1:) Królestwo psychiczne. (2:) Kikuty Kosmosu. Regiony 1997 nr 1 s. 44-48, nr 4 s. 130-134 (polityka jako aspekt mitów i baśni...) szczegóły 
16.artykuł: Benka Urszula M.: Psychomitopolityka (3-4). Regiony 1998 nr 1/3 s. 170-173, nr 4 s. 69-72 (problem mizoginii jako niezgody na Ja w mitach i baśniach...) szczegóły 
17.artykuł: Benka Urszula M.: Święta nić. Strony 2002 nr 2 s. 29-31 (polityka jako aspekt mitów i baśni...) szczegóły 
18.artykuł: Biała Alina: Od pramitu do neomitu. Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 7-16 (literackie dzieje mitu, rodzaje mitów...) szczegóły 
19.artykuł: Boużyk Maria M.: Racjonalność mitu?. Studia Bobolanum 2003 nr 1 s. 161-117 (dwa skrajne stanowiska w historii badań nad mitem - wartości poznawcze...) szczegóły 
20.artykuł: Boużyk Maria: Potrzeba mitu?. Człowiek w Kulturze 1994 [t.] 2 s. 71-93 (m.in. o roli mitu w genezie literatury...) szczegóły 
21.artykuł: Cymborska-Leboda Maria: Mit. Z badań nad mitem. x 2000 ([w ks. zb.:] Literatura, mit, sacrum. Red. Maria Cymborska-Leboda, Wit...) szczegóły 
22.artykuł: Czachowski Hubert: Pomyłka, plotka, mit. Przyczynek do badań nad mitami współczesnymi. Lud 1992 t. 75 s. 191-204  szczegóły 
23.artykuł: Czerwiński Marcin: Mit. Kwartalnik Filmowy 1993 nr 3 s. 14-28  szczegóły 
24.artykuł: Danowska Edyta: Zur Methode der modernen Mythenaneignung. x 2002 ([w ks. zb.:] Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralitaet. [Red.] A...) szczegóły 
25.artykuł: Dorosz Krzysztof: Wyobraźnia i wiara. Znak 1997 nr 2 s. 9-16 (nt. interpretacji metaforycznej tekstów pism świętych i tekstów litera...) szczegóły 
26.artykuł: Golka Marian: Atrakcyjność mitu. Kultura Współczesna 1996 nr 1/2 s. 41-49 (nt. przyczyn dużego zainteresowania mitem...) szczegóły 
27.artykuł: Gryszkiewicz Bogusław: Mity do śmiechu. Komiczne zastosowania mitu w literaturze polskiej nowszej doby. Polszczyzna 1997 nr 1 s. 52-58  szczegóły 
28.artykuł: Hastrup Kirsten: Przedstawianie przeszłości. Uwagi na temat mitu i historii. Konteksty 1997 nr 1/2 s. 22-27  szczegóły 
29.artykuł: Jaspers Karl: Obcowanie z mitem. Fraza 1996 nr 13 s. 116-126  szczegóły 
30.artykuł: Kaczorowski Janusz: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 1 s. 14-24  szczegóły 
31.artykuł: Kocjan Krzysztof: Mit jako egzystencjalna potrzeba (O teorii mitu Mircea Eliadego (1907-1986). W drodze 1990 nr 5 s. 38-39  szczegóły 
32.artykuł: Krzak Zygmunt: Człowiek Złotego Wieku. Konteksty 1994 nr 3/4 s. 45-52 (mit Złotego Wieku w przekazach religijnych i literackich...) szczegóły 
33.artykuł: MacQueen Bruce Duncan, Pąchalska Maria: Znaczenie mitu jako aktu mowy w ujęciu filologii klasycznej i neurolingwistyki. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1999 t. 62 (1998) s. 77-80  szczegóły 
34.artykuł: Michera Wojciech: Śmierć Jasia i Małgosi. Konteksty 1994 nr 3/4 s. 85-89 (mit Arkadii - Natury; dot. również literatury...) szczegóły 
omówienie: Czerni Krystyna: Powrót do Edenu. Znak 1995 nr 7 s. 154-159  szczegóły 
35.artykuł: Mieletinski Jelizar: Semantyczna organizacja narracji w mitach a problem katalogu semiotycznego motywów i fabuł. Pamiętnik Literacki 1991 z. 1 s. 261-271 (Uczeni z Tartu i Moskwy o literaturze (I)...) szczegóły 
36.artykuł: Nanevski Dusko: Poetycki szyfr mitu. Poezja 1988 nr 6 s. 47-51 (z not. o aut., s. 104....) szczegóły 
37.artykuł: Pawluczuk Włodzimierz: O pojęciu mitu. Kartki [Białystok] 2003 nr 30 s. 84-86 (m.in. dot. pojęcia mitu autorstwa Leszka Kołakowskiego; z not. o aut....) szczegóły 
38.artykuł: Piontek Sławomir: Rezeptionsstrategien des Mythos in der Literaturwissenschaft (Am Beispiel der Untersuchungen zur oesterreichischen Erzaehlprosa). Poznań Literary Papers 1996 t. 2 s. 131-151  szczegóły 
39.artykuł: Przesławski Wojciech: Dlaczego dziś czytamy mity greckie?. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 1 s. 50-52  szczegóły 
40.artykuł: Shchukin Vasilii: In the world of miraculous simplification (towards a phenomenology of myth). International Studies 2001 t. 2 nr 1 s. 41-54 (dot. teorii mitu jako uproszczenia w filozofii nowożytnej, zwłaszcza r...) szczegóły 
41.artykuł: Snarska Dorota: Estetyka mitu i poznanie w antropologii społecznej. Pogranicze 1998 t. 7 s. 121-128  szczegóły 
42.artykuł: Snarska Dorota: Interpretacje mitów. Pogranicze 1996 t. 5 s. 107-116 (m.in. nt. struktury mitu...) szczegóły 
43.artykuł: Trocha Bogdan: Degradacja mitu a konflikt hermeneutyk. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 277-292 (dot. pozaestetycznej - poznawczej funkcji mitu; nt. cech, sposobów fun...) szczegóły 
44.artykuł: Wierciński Andrzej: The religions myth and modern scientific account. Ethnologia Polona 1988 t. 13 (1987) s. 35-44  szczegóły 
45.artykuł: Winiarczyk Marek: Mit w Grecji antycznej. Meander 1997 nr 5 s. 417-435 (omów. najważniejszych prac obcojęzycznych z lat 1970-1994 nt. mitu: de...) szczegóły 
46.artykuł: Winiarczyk Marek: Rola mitu w Grecji antycznej. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 1999 t. 1 (52) s. 113-117  szczegóły 
47.artykuł: Wiśniewska Krystyna: Mit a tożsamość. Człowiek i Światopogląd 1988 nr 2 s. 15-24  szczegóły 
48.artykuł: Żak-Bucholc Joanna: Koncepcje quasi-filozoficzne w mitycznych narracjach. Albo albo 2002 nr 3 s. 117-123 (propozycja innego spojrzenia na mity (egipskie, sumeryjskie, greckie, ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Mit i legenda w poemacie rosyjskim końca XIX i początku XX wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1990 z. 16 (1987) s. 41-51  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Mizerkiewicz Tomasz: Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku. 2001 (Wstęp. - I. Mitologizacje - o związkach powieści polskiej po 1968 r. z...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Współczesna potrzeba mitu. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 118-123 (z not. o autorze art. na s. 385...) szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 343-346  szczegóły 
recenzja: Morawiec Arkadiusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 270-278  szczegóły 
recenzja: Skibska Anna: O micie w literaturze raz jeszcze. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 281-284  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Nowa konstelacja. Pogranicza 2002 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Walińska Marzena: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 263-271  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
51.książka: Mizerkiewicz Tomasz: Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 roku. 2001 (Wstęp. - I. Mitologizacje - o związkach powieści polskiej po 1968 r. z...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Współczesna potrzeba mitu. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 118-123 (z not. o autorze art. na s. 385...) szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 343-346  szczegóły 
recenzja: Morawiec Arkadiusz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 270-278  szczegóły 
recenzja: Skibska Anna: O micie w literaturze raz jeszcze. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 281-284  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Nowa konstelacja. Pogranicza 2002 nr 3 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Walińska Marzena: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 263-271  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Badowska Alicja: W labiryncie mitu. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 20-32 (z tekstami mitów...) szczegóły 
53.artykuł: Kram Jerzy: Przywołuję mity metapoetyckie. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 2 (1993/1994) s. 5-18  szczegóły 
54.artykuł: Tański Wojciech: W poszukiwaniu mitów. Mit w świadomości uczniów. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 1999 nr 2 (1999/2000) s. 68-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Grzywka Katarzyna: Gertrud Hofer-Werner: Die Bedeutung der Musik in Mythen ind Maerchen. Auf die Spuren von Apoll, Dionysos und Orpheus. [Schriften ueber Harmonik, Nr. 23]. Herausgeber: Kreis der Freunde um Hans Kayser Bern, Walter Ammann. Bern 1998. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 721-723 (rec. ks.: Gertrud Hofer-Werner: Die Bedeutung der Musik in Mythen ind ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Panagl Oswald: Im Zeichen des Lorbeers. Auf dem Spuren der Sage von Daphne und Apollon. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 17-22 (dot. pojęcia mitu, postaci Apollina i wersji mitu o przemianie Dafne w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Przełęcki Marian: Rola mitu w argumentacji platońskiej. Studia Filozoficzne 1990 nr 1 s. 3-17 (mity eschatologiczne w dialogach Platona...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Piekarski Ireneusz: Kod sztuki. O Biblii w Northropa Frye'a wizji literatury. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 231-245  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Hasła szczegółowe (kolumbijska) / Hasła osobowe (kolumbijska)
  Garcia Marquez Gabriel
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krygiel Monika: Mit w twórczości literackiej a kwestia pamięci. Kultura Współczesna 2003 nr 1/2 s. 49-62 (w kontekście XX-wiecznej poetyki mitologizmu w literaturze...) szczegóły