Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Dwie linie polskiej prozy egzystencjalnej (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 107-108 (referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim, Warszawa, 1...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych (życie literackie)
2.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Popieramy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 221 s. 2 (list wyrażający poparcie dla oświadczenia Komitetu przez prezydium Tow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU [Akademii Umiejętności] w Krakowie, TNW [Towarzystwa Naukowego Warszawskiego], PAU [Polskiej Akademii Umiejętności], PAN [Polskiej Akademii Nauk]. 1983 (Cz. 6: Nauki medyczne. Z. 2: M-Z. Oprac. Andrzej Śródka. 1991, 392 s.,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Polskie nazwy własne. Encyklopedia. 1998  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cechosz Iwona: Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Poradnik Językowy 1995 z. 3 s. 56-62 (spraw. z dyskusji nad trzema pierwszymi tomami słownika...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barok 1997 nr 2 s. 217 (nt. promocji czasopisma na zebraniu w Warszawie 10 III 1997 Wydziału I...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Piskurewicz Jan: Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej. 1998 (Wstęp. * I. Pierwsze lata Akademii w niepodległej Polsce (1919-1924) [...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Publikacje bieżące Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz pozostałych towarzystw ogólnych regionalnych Polski środkowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 121-126 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 3/4...) szczegóły 
9.artykuł: Publikacje bieżące Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz pozostałych towarzystw ogólnych regionalnych Polski środkowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 201-204  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1907-1952, 1981-)
    książki (alfabet autorów)
10.książka: [Dwustu-lecie] 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. 2001 ([M.in. zawiera działy:] Barbara Bartnicka: Z prac Towarzystwa Przyjaci...) szczegóły 
11.książka: TNW Towarzystwo Naukowe Warszawskie. 1997 (Stefan Kieniewicz: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Nauko...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "A genio lumen" - wystawa z okazji 90-lecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Krajewska Hanna: Wystawa z okazji 90-lecia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Archeion 1998 t. 99 s. 366-367  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Aktualności 2001 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 137 (m.in. skład władz Towarzystwa na kadencję 2001-2003...) szczegóły 
14.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 123-124  szczegóły 
15.artykuł: Członkowie wybrani w 1994 r. Wydział I.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1995 r. 57 (1994) s. 22-24  szczegóły 
16.artykuł: Członkowie zmarli od początku działalności TNW [Towarzystwa Naukowego Warszawskiego]. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 35-44  szczegóły 
17.artykuł: [Dwustu-lecie] 200-lecie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa. 23, listopada 2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 5-6 (obecnie: Towarzystwo Naukowe Warszawskie...) szczegóły 
18.artykuł: Gieysztor Aleksander: Z dziejów Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 58-63 (do 1986...) szczegóły 
19.artykuł: Jankowski Czesław: Fundacja naukowa. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2003 r. 65 (2002) s. 94-101 (sprawozdanie z uroczystości przekazania towarzystwu gmachu w Warszawie...) szczegóły 
20.artykuł: Jubileusz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 54-58 (spraw. z uroczystości 80. rocznicy reaktywowania Towarzystwa; z listam...) szczegóły 
21.artykuł: Kieniewicz Stefan: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 7-24 (rys historyczny i główne kierunki działalności...) szczegóły 
22.artykuł: Kieniewicz Stefan: Od Towarzystwa Przyjaciół Nauk do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 17-34 (odczyt wygł. na zebraniu z okazji 75-lecia Towarzystwa, 18 III 1983...) szczegóły 
23.artykuł: Krajewska Hanna: [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1907-1997. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 7-9  szczegóły 
24.artykuł: Libera Zdzisław: Zarys dziejów Wydziału językoznawstwa i historii literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1991 r. 50 (1987) s. 63-71 (w l. 1907-1987...) szczegóły 
25.artykuł: Lista członków towarzystwa w 1987 r. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 25-28  szczegóły 
26.artykuł: Lista członków Towarzystwa w 1990 roku. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 38-42  szczegóły 
27.artykuł: Lista członków towarzystwa w okresie 1907-1986. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 236-244  szczegóły 
28.artykuł: Lista członków Towarzystwa. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 89-93  szczegóły 
29.artykuł: Mikulski Zdzisław, Rudowski Witold: Societas Scientiarum Varsaviensis - rediviva. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 7-24 (historia i działalność; z fot. członków Zarządu Towarzystwa Naukowego ...) szczegóły 
30.artykuł: Mikulski Zdzisław: Towarzystwo Naukowe Warszawskie - trzy wcielenia - podobieństwo w odmienności. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2003 r. 65 (2002) s. 14-32 (geneza i działalność towarzystwa...) szczegóły 
31.artykuł: Miszczak Stanisław: Perspektywy działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 91-95  szczegóły 
32.artykuł: Piskurewicz Jan, Zasztowt Leszek: Towarzystwo Naukowe Warszawskie. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 35-103 (nt. działalności pierwotnie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ...) szczegóły 
33.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 24-25 (skład towarzystwa: zarząd, komisja rewizyjna, komisje zarządu...) szczegóły 
34.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 104-111 (skład zarządu i komisji rewizyjnej towarzystwa; kadencja 1986-1988...) szczegóły 
35.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 12 (wykaz członków Wydziału I Towarzystwa wybranych w 1983 r....) szczegóły 
36.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 86 (spraw. z działalności Wydziału I Towarzystwa za rok 1985...) szczegóły 
37.artykuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 35 (spraw. z działalności Wydziału I Towarzystwa za rok 1984...) szczegóły 
38.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (Kadencja 1989-1991). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 65-93  szczegóły 
39.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1992-1994). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1995 r. 57 (1994) s. 21-22  szczegóły 
40.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1992-1994). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 56 (1993) s. 29-31 (zarząd i komisje...) szczegóły 
41.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1992-1994). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 23-24 (zarząd i komisje...) szczegóły 
42.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1995-1997). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 67-68  szczegóły 
43.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1995-1997). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 77-80  szczegóły 
44.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1995-1997). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 53-56  szczegóły 
45.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1998-2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 88-91  szczegóły 
46.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1998-2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2000 r. 62 (1999) s. 69-71  szczegóły 
47.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 1998-2000). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1999 r. 61 (1998) s. 44-48  szczegóły 
48.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2001-2003). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2003 r. 65 (2002) s. 102-105  szczegóły 
49.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (kadencja 2001-2003). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2002 r. 64 (2001) s. 42-46  szczegóły 
50.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 35-37 (zarząd i komisje w 1990...) szczegóły 
51.artykuł: Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 17-19, 87-89 (zarząd i komisje w 1988, 1989...) szczegóły 
52.artykuł: Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I - językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2002 r. 64 (2001) s. 83-84 (stan na 31 VIII 2002 r....) szczegóły 
53.artykuł: Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 56 (1993) s. I-V (stan na 31 X 1994...) szczegóły 
54.artykuł: Spis członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 120-124 (stan na 1 XII 1993...) szczegóły 
55.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów TNW. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 100  szczegóły 
56.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów TNW. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 53 (1990) s. 114  szczegóły 
57.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów Towarzystwa. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 120-122  szczegóły 
58.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów Towarzystwa. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2002 r. 64 (2001) s. 67  szczegóły 
59.artykuł: Sprawozdania z działalności Wydziałów. Wydział I językoznawstwa i histori literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 56 (1993) s. 57-58  szczegóły 
60.artykuł: Sprawozdania z działalności Wydziałów. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1995 r. 57 (1994) s. 61  szczegóły 
61.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 107  szczegóły 
62.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 69  szczegóły 
63.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 86-87, 90-95 (zawiera także wyniki pracy Komisji Kultury Słowa w l. 1996-1997 oraz J...) szczegóły 
64.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 49-50  szczegóły 
65.artykuł: Sprawozdania z działalności wydziałów.Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2003 r. 65 (2002) s. 124-126  szczegóły 
66.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1995 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 63-68  szczegóły 
67.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 101-106  szczegóły 
68.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 79-87  szczegóły 
69.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1998 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1999 r. 61 (1998) s. 81-88  szczegóły 
70.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2002 r. 64 (2001) s. 57-66  szczegóły 
71.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2000 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 110-119  szczegóły 
72.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 94-116  szczegóły 
73.artykuł: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1995 r. 57 (1994) s. 57-60  szczegóły 
74.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów TNW. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 51-52  szczegóły 
75.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów Towarzystwa. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2000 r. 62 (1999) s. 102-103  szczegóły 
76.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów Towarzystwa. Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1999 r. 61 (1998) s. 88-89  szczegóły 
77.artykuł: Sprawozdanie z działalności wydziałów. Wydział I językoznawstwa i historii literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 183-184  szczegóły 
78.artykuł: Statut Towarzystwa Naukowego Warszawskiego zatwierdzony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 17 listopada 1993 r.. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 56 (1993) s. 21-27  szczegóły 
79.artykuł: Śródka Andrzej: Poczet członków honorowych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 43-51 (m.in. biogramy uczonych: Bronisław Chlebowski, Adam Antoni Kryński, Jó...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Mikulski Zdzisław: Sesja Jubileuszowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z okazji 200-lecia powstania Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Warszawa, Pałac Staszica, 29 listopada 2000 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 4 s. 187-188 (sprawozdanie...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
81.książka: Zasztowt Leszek: Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. 1997  szczegóły 
recenzja: Dybiec Julian: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 1 s. 175-178  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 235  szczegóły 
recenzja: Litak Stanisław: Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 39 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1998 nr 1/2 s. 138 (not....) szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 269-270 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zbigniew J.: Szkolnictwo na wschodzie. Literatura Ludowa 1998 nr 4/5 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Żmijewska Joanna: Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 1/2 (1998) s. 125-128  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Berent Wacław
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowiecki Andrzej Z.: Realia czasowe i przestrzenne "Próchna" Wacława Berenta (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 85 (referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim; Warszawa, 1...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Doroszewski Witold
    imprezy (alfabet tytułów)
83.impreza: Sesja poświęcona Witoldowi Doroszewskiemu (2000).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frycz Modrzewski Andrzej
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bardach Juliusz: Polski przekład "De republica emendanda" Frycza Modrzewskiego a elity Wielkiego Księstwa Litewskiego (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 89-91 (referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim, Warszawa, 9...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kotarbiński Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
85.impreza: Sesja poświęcona Tadeuszowi Kotarbińskiemu i Janinie Kotarbińskiej (2001).  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: O ważnych motywach słownych w poezji Ignacego Krasickiego (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 111-112 (tekst referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim; Warsz...) szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
    imprezy (alfabet tytułów)
87.impreza: "Julian Krzyżanowski - w dwudziestą piątą rocznicę śmierci" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Handke Kwiryna: O regionalizmach w listach Adama Mickiewicza. Część I (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1997 r. 59 (1996) s. 112 (referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim; Warszawa, 2...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nossig Alfred
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Zapomniane polonicum lwowskie - powieść Alfreda Nossiga (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (19950 s. 81-83 (referatu wygłoszonego na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Warszawskie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartnicka Barbara: Analiza stylistyczna tekstu "Na probostwie w Wyszkowie" Stefana Żeromskiego (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 84 (referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim w Warszawie,...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Władysław: O języku i stylu "Wiernej rzeki" Stefana Żeromskiego (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 83-84 (referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim; Warszawa, 2...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
92.książka: Sujecka Jolanta: Ikona domu. 2001 (Wstęp. - Świat sztuki. Świat rewolucji. Rosja (Władimir Majakowski). A...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Domy słowiańskiej świadomości. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 67-70  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 2003 nr 1 s. 132-136  szczegóły 
recenzja: Sujecka Jolanta N.: Działalność Naukowa 2002 z. 13 s. 32-34 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Hasła szczegółowe (japońska) / Utwory anonimowe (japońska)
    artykuły (alfabet tytułów)
93.artykuł: Tubielewicz Jolanta: Problemy epigrafiki japońskiej (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1996 r. 58 (1995) s. 69-71 (referatu wygłoszonego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim; Warszawa, 1...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    książki (alfabet autorów)
94.książka: Lewaszkiewicz Tadeusz: Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny. 1995  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Łużyckie przekłady Biblii. Pomerania 1996 nr 10 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 200  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Rafał jr: Przewodnik po łużyckich przekładach Biblii. Zeszyty Łużyckie 1996 t. 18 s. 88-90  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Rafał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 136-137  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Materiały ogólne (Teatr obcy historia)
    książki (alfabet autorów)
95.książka: Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans = The seeds od Dionysus. The inspiration of ancient Greece for twentieth-century theatre and drama in Eastern and Central Europe. Reconnaissance. 1997 (Jerzy Axer, Zbigniew Osiński: Wprowadzenie. - Ulrike Wagner: Were the ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
96.książka: Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans = The seeds od Dionysus. The inspiration of ancient Greece for twentieth-century theatre and drama in Eastern and Central Europe. Reconnaissance. 1997 (Jerzy Axer, Zbigniew Osiński: Wprowadzenie. - Ulrike Wagner: Were the ...) szczegóły