Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - Panegiryk
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Panegiryzm a literatura. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1-20 (twórczość panegiryczna i jej funkcje; z przykładami zaczerpniętymi z a...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Rozgrywanie światów. Formy perswazji w kulturze współczesnej. 1994 (Jerzy Madejski: Kilka wstępnych wyjaśnień. - I. Światy literaturoznawc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Panuś Kazimierz: Terminy stosowane w dziejach Kościoła na oznaczenie przepowiadania. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 519-540 (dot. terminów używanych na określenie gatunków kaznodziejskich, takich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Panegiryk
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Bednarska Jadwiga: Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku. [Cz. 1:] Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Studium z zakresu ikonografii sztuki nowożytnej. 1994  szczegóły 
5.książka: Niedźwiedź Jakub: Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w.. 2003 (Wstęp. - 1. Degradacja i rehabilitacja panegiryku. 2. Terminologia - g...) szczegóły 
recenzja: Krzywy Roman: Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym piśmiennictwie pochwalnym. Barok 2003 nr 2 s. 222-235  szczegóły 
recenzja: Obremski Krzysztof: Sztuka panegiryku. Barok 2003 nr 2 s. 213-221  szczegóły 
6.książka: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich". 2003 (Wstęp. - Panegiryk w kontekście retoryki. "Długi trwanie" panegiryczne...) szczegóły 
recenzja: Krzywy Roman: Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym piśmiennictwie pochwalnym. Barok 2003 nr 2 s. 222-235  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Kupińska Zofia: O panegiryku w inny sposób. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 36 (1988) z. 3 s. 175-181  szczegóły 
8.artykuł: Michałowski Piotr: Hiperbola w reklamie i panegiryku. Napis 2003 seria 9 s. 219-228 (porównanie panegiryku z reklamą...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Bednarska Jadwiga: Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku. [Cz. 1:] Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Studium z zakresu ikonografii sztuki nowożytnej. 1994  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Platt Dobrosława: Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. 1992 (Uwagi wstępne. Od św. Augustyna do Stanisława Sokołowskiego. Teoretycz...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 199 (not....) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Urban Wacław: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 562-564  szczegóły 
11.książka: Szkice o dawnej książce i literaturze. 1989 (M. Jurczykowa: Zabawa z czytelnikiem w wierszach D. Naborowskiego. - ...) szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 44  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Wojciechowska z Świeżawskich Maria: Z kultury obyczajowej Poznania z początkiem XVII w.. x 2002 ([w ks.:] Maria z Świeżawskich Wojciechowska: Kartki z przeszłości Pozn...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Wilkoń Teresa: Między konwencją a Arkadią. Szkice o poezji polskiej XX wieku. 2001 (Część pierwsza - w mroku lat 1949-1955: Problematyka konwencji literac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich". 2003 (Wstęp. - Panegiryk w kontekście retoryki. "Długi trwanie" panegiryczne...) szczegóły 
recenzja: Krzywy Roman: Panegiryczne obrachunki. Nowe prace o barokowym piśmiennictwie pochwalnym. Barok 2003 nr 2 s. 222-235  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rubinkowski Jakub Kazimierz
15.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Obremski Krzysztof: Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J.K. Rubinkowski, "Promienie cnót królewskich"). 2003  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Komensky Jan Amos
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dworzaczkowa Jolanta: "Panegyricus Carolo Gustavo" i jego tło polityczne. x 1995 nr s. ([w ks.:] Jolanta Dworzaczkowa: Reformacja i kontrreformacja w Wielkopo...) szczegóły