Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Genologia - List
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Cysewski Kazimierz: Między historią badań literackich a teorią literatury. 2002 (Od autora: - I. Z zagadnień pozytywistycznej formacji literaturoznawcz...) szczegóły 
2.książka: Podsłuchane, zapisane. Wybór materiałów z II Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Sytuacje Trudne" i IV Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ "Postscriptum". 1993 (Krzysztof Uniłowski: Posłowie. - Jolanta Sikora: Twarze Sokratesa. Puz...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Cysewski Kazimierz: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 95-110  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 20-22 kwietnia 1988 r. 1990 (Od redaktorów. - Andrzej Stoff: Czas mianowany w strukturze utworu epi...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Tekst a gatunek. 2004 ([Tom pokonferencyjny sesji zorganizowanej przez Zakład Historii Języka...) szczegóły 
8.książka: Wokół reportażu podróżniczego. 2004 ([Dot. ewolucji piśmiennictwa podróżniczego na pograniczu literatury, d...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Ziomek Jerzy: Genera scribendi. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 114-124 (dot. m.in. listu, dziennika i pamiętnika...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dedykacja
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Warda Anna: Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji. 2000 (Wstęp. * Autor - dedykacja - mecenas: Pozycja społeczna autorów w XVII...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / List
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka. 2000 (Wstęp. * Rozdział I: Stan badań nad listownikami polskimi. Rozdział II...) szczegóły 
12.książka: Prechitko Ewa, Sinielnikoff Roxana: Wzory listów polskich. 1999  szczegóły 
13.książka: Prechitko Ewa, Sinielnikoff Roxana: Wzory listów polskich. 1993  szczegóły 
14.książka: Prechitko Ewa, Sinielnikoff Roxana: Wzory listów polskich. 1995  szczegóły 
15.książka: Skwarczyńska Stefania: Teoria listu. 2006  szczegóły 
16.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
17.książka: Wasyl Anna Maria: Rzymski list poetycki. Próba opisania gatunku. 2002 (Wstęp. * Przegląd tematyki listów poetyckich wraz z omówieniem stosowa...) szczegóły 
18.książka: Woźna Maria, Wróbel Marek: O dawnej i nowej sztuce pisania listów. 2002 (Maria Woźna: Wstęp. O dawnych wzorach pisania listów. Kilka uwag o ewo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Preromantyczne listowanie jako forma ekspresji uczuć. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 66-83 (obszerniej o epistolografii rodzinnej i przyjacielskiej; na materiale ...) szczegóły 
20.artykuł: Aleksandrowicz Alina: Z kręgu epistolografii przyjacielskiej. x 1988 ([W ks. zb.:] Studia z literatury polskiej i obcej. Lublin 1988 s. 15-1...) szczegóły 
21.artykuł: Corger Jean-Claude: La lettre d'amour. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 35-44 (wybrane aspekty listu miłosnego m.in. na przykładzie listów Juliett Dr...) szczegóły 
22.artykuł: Cysewski Kazimierz: Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią. Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 95-110  szczegóły 
23.artykuł: Gawryś Michał: Ludzie listy piszą... elektroniczne. Sycyna 1998 nr 2 s. 14  szczegóły 
24.artykuł: Igliński Grzegorz: Romantyczna sztuka pisania listów. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1988 nr 3 s. 11  szczegóły 
25.artykuł: Ihnatowicz Ewa: ...A jak będę zakochana, przyszlę panu list i klucz... Wiedza i Życie 1998 nr 7 s. 43-47 (nt. listów, listowników i powieści w konwencji listów...) szczegóły 
26.artykuł: Jezior Jagoda: List jako materiał źródłowy w socjologii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 1994 t. 16/17 (1991/1992) s. 107-119  szczegóły 
27.artykuł: Jędrychowska Maria: "Połowa dialogu", czyli list o listach. Wisełka 1990 nr 3 s. 1-7  szczegóły 
28.artykuł: Kałkowska Anna: Językowe wykładniki pragmatycznej funkcji listów. Stylistyka 1993 nr 2 s. 187-204 (na materiale polskiej epistolografii XIX i XX w....) szczegóły 
29.artykuł: Kałkowska Anna: Realizacja języka mówionego w tekście pisanym na przykładzie polskiej korespondencjj dworskiej z XVI w.. Revue des Etudes Slaves 1990 t. 62 z. 1/2 s. 219-229 (rozważania o gatunkowym charakterze wypowiedzi językowych...) szczegóły 
30.artykuł: Kłosińska Agnieszka: La lettre dans la critique polonaise d' apres-guerre. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 235-244 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
31.artykuł: Kowalczykówna Jolanta: Z rozważań nad listem "króciutkim". x 2000 ([w ks. zb.:] Listy bibliofilskie. Materiały z działalności Łódzkiego T...) szczegóły 
32.artykuł: Kozłowska Ewa: Les recherches de Stefania Skwarczyńska sur la theorie de la lettre. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 229-234 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
33.artykuł: Kucharska Elżbieta, Tomiczek Eugeniusz: Grzeczność a konwencja obyczajowa. Kilka refleksji o współczesnej polskiej i niemieckiej epistolografii. Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 199-206  szczegóły 
34.artykuł: Leociak Jacek: "Ich befinde mich in Treblinka und bin gesund". Tygodnik Powszechny 1992 nr 21 s. 7 (dot. przechowywanych w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie l...) szczegóły 
35.artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Układ nadawczo-odbiorczy w najstarszych polskich listach miłosnych. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 93-100  szczegóły 
36.artykuł: Łubieniewska Ewa: Wachlarz... i gęsie pióro. Wisełka 1990 nr 3 s. 8-12 (nt. listu romantycznego; głównie o korespondencji Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
37.artykuł: Przybyszewski Sebastian: Kilka uwag o listach gończych w "Dziennikach Tygodniowych Departamentu Bydgoskiego" z 1811 roku z perspektywy tekstologii lingwistycznej. Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2002 z. 4 s. 71-86 (m.in. o gatunkowym statusie listu gończego...) szczegóły 
38.artykuł: Rymut Kazimierz: Listy polskie pierwszej połowy XVI wieku. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 20-21 (streszcz. referatu...) szczegóły 
39.artykuł: Skwarczyńska Stefania: Autour de la theorie de la lettre. Quelques paradoxes. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica 2000 z. 1 s. 245-256  szczegóły 
40.artykuł: Sławek Tadeusz: Derrida, Diderot, Vermeer: wymiana listów. Twórczość 1989 nr 8 s. 59-75 (Derrida i Diderot o korespondencji w świetle pism Derridy i listów Did...) szczegóły 
41.artykuł: Szpakowska Małgorzata: Listy w sprawach osobistych na łamach prasy. Napis 2003 seria 9 s. 229-236 (omówienie gatunku na przykładach listów opublikowanych we współczesnej...) szczegóły 
42.artykuł: Tygielski Wojciech: Epistolografia staropolska jako źródło do badania mechanizmów politycznych. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 63-79  szczegóły 
43.artykuł: Urban Wacław: Korespondencja kobiet ze średnioszlacheckiej rodziny Kanimirów z przełomu XVI i XVII w.. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 239-244  szczegóły 
44.artykuł: Wichowa Maria: List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim. Napis 1994 seria 1 s. 11-26 (m.in. dotyczy: "O wychowaniu Zygmunta Augusta" Piotra Tomickiego i lis...) szczegóły 
45.artykuł: Wiesiołowski Jacek: Z korespondencji prywatnej pierwszej połowy XV wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 223-238 (korespondencja jako zjawisko kultury życia codziennego XV w., problema...) szczegóły 
46.artykuł: Wiśniewska Halina: Kultura językowa Katarzyny Zamoyskiej w świetle jej listów do męża. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 167-182 (na podstawie listów do Tomasza Zamoyskiego z lat 1620-1632....) szczegóły 
47.artykuł: Wróblewska Violetta: List w dzienniku emigracyjnym. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 32-33 (funkcja listów w utworach emigracyjnych o charakterze autobiograficzny...) szczegóły 
48.artykuł: Żukowska Irena: Listy dawniej i dziś. Inspiracje Polonistyczne 1998 nr 10 s. 12-14 (historyczne przemiany w obrębie gatunku, na przykładach z epistolograf...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Brief und Briefwechsel in Mittel- und Osteuropa in 18. und 19. Jahrhndert. 1989 (G. Koziełek: Der Dichter in der Framde (Preussische Beamte nach der dr...) szczegóły 
50.książka: Kotarski Edmund: Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku. 1997 (Wstęp. - I. Zaplecze instytucjonalne kultury literackiej osiemnastowie...) szczegóły 
51.książka: Kucharska Elżbieta: Anreden des Adels in der deutschen und der polnischen Briefkultur vom 17. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine vergleichende sprachwissenschaftliche Untersuchung. Mit einer Auswahlbibliographie. 2000  szczegóły 
recenzja: Janikowski Krzysztof: Orbis Linguarum 2001 t. 17 s. 255-258  szczegóły 
recenzja: Maćkowska-Miodek Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2002 nr 21 (2382) s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Vorderwuelbecke Klaus: Convivium 2002 s. 455-458  szczegóły 
52.książka: List, nowela, opowiadanie. Analizy i interpretacje. 1996 (Łubieniewska Ewa: Ostatni list Słowackiego... [nt. listu do Joanny Bob...) szczegóły 
53.książka: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. 2000 ([Tom pokonferencyjny sesji "Sztuka pisania. O liście polskim w wieku X...) szczegóły 
recenzja: Bąbel Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 244-248  szczegóły 
recenzja: Munk Barbara: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 656-658  szczegóły 
54.książka: Zaworska Helena: Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach. 1998 (Dzienniki. Don Kichot na Siwce z Wojsławic. "Dzienniki 1914-1965 Marii...) szczegóły 
recenzja: Pasterska Jolanta: Reflektorem w szufladę, czyli przewodnik po dziennikach i listach. Fraza 1999 nr 1 s. 252-255  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Wilson Reuel K.: The letters of Bruno Schulz, Jerzy Stempowski and especially Julian Tuwim. World Literature Today 1990 t. 64 nr 2 s. 246-250 (na podst. powojennych edycji korespondencji pisarzy...) szczegóły 
streszczenie: [Zieliński Jan] jz: Twórczość 1990 nr 11 s. 135 (Przegląd zagraniczny [nota]...) szczegóły 
56.artykuł: Żukowska Irena: Listy dawniej i dziś. Inspiracje Polonistyczne 1998 nr 10 s. 12-14 (historyczne przemiany w obrębie gatunku, na przykładach z epistolograf...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
57.książka: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku. 1992 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. listu staropolskie...) szczegóły 
58.książka: Staropolska kultura rękopisu. 1990 (Słowo wstępne. - Krzysztof Mrowcewicz: Drukarz w wirydarzu Czyli co pi...) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Staropolski "drugi obieg". Potop 1991 nr 10/11 s. 14  szczegóły 
recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 241-248  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
60.artykuł: Tygielski Wojciech: Epistolografia staropolska jako źródło do badania mechanizmów politycznych. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 63-79  szczegóły 
61.artykuł: Wiesiołowski Jacek: Z korespondencji prywatnej pierwszej połowy XV wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 223-238 (korespondencja jako zjawisko kultury życia codziennego XV w., problema...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
62.impreza: "List łacińskojęzyczny jako dokument kultury polskiej XVI i XVII wieku" - ogólnopolska konferencja (1991).  szczegóły 
artykuł: Wichowa Maria: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Ragauskiene Raimonda: Kobieca korespondencja w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Problemy. Forma. Treść. Biuletyn Historii Pogranicza 2002 nr 3 s. 7-18  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
64.książka: Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka. 2000 (Wstęp. * Rozdział I: Stan badań nad listownikami polskimi. Rozdział II...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
65.książka: W świecie literatury romantycznej. Praca zbiorowa. 1991 ([Materiały z konferencji naukowej "W świecie literatury romantycznej";...) szczegóły 
66.książka: Wójcicka Zofia: Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego 1831-1841. 1991 (Wstęp. Przedpowstaniowe relacje i sądy [nt. spuścizny Adama Jerzego Cz...) szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 715-717  szczegóły 
recenzja: Urbański Piotr: W kręgu piśmiennictwa obozu Adama Jerzego Czartoryskiego. Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 1 (1992) s. 157-163  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
67.książka: Zaworska Helena: Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach. 1998 (Dzienniki. Don Kichot na Siwce z Wojsławic. "Dzienniki 1914-1965 Marii...) szczegóły 
recenzja: Pasterska Jolanta: Reflektorem w szufladę, czyli przewodnik po dziennikach i listach. Fraza 1999 nr 1 s. 252-255  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Czermińska Małgorzata: Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. 2000 ([O przemianach postaw autobiograficznych w polskiej dwudziestowiecznej...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2002 z. 2 s. 237-242  szczegóły 
recenzja: Chowaniec Urszula: Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 238-242  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 2 s. 226-227  szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Trygonometria, czyli sztuka czytania autobiografii. Teksty Drugie 2001 nr 3/4 s. 139-143  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Kwadrat, koło, trójkąt. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 163-168  szczegóły 
recenzja: M: Odra 2001 nr 5 s. 128  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 285  szczegóły 
recenzja: Tarasiuk Renata: Ogród 2003 nr 3/4 s. 317-323 (z notą biograficzną recenzentki na s. 323...) szczegóły 
recenzja: Żółkoś Monika: Autobiografia, czyli wszystko?. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 164-167  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
70.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
71.konkurs: Konkurs na pisemne prace teoretyczne na temat: List jako literatura, literatura jako list, znaczenie listów na przestrzeni dziejów, epistolografia jako nauka, listy znanych ludzi, przegląd rekacyjnej poczty w czasopismach młodzieżowych.  szczegóły 
artykuł: Nowy Nurt 1996 nr 9 s. 2 (ogł....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
72.książka: Wokół reportażu podróżniczego. 2004 ([Dot. ewolucji piśmiennictwa podróżniczego na pograniczu literatury, d...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Paw Jolanta: Z zagadnień edytorstwa korespondencji. Typy komentarza na przykładzie wybranych edycji listów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 83-98 (problematyka edytorstwa korespondencji pisarzy...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Petkowska Urszula: "Pomiędzy nami lata biały gołąb...". List poetycki. Wisełka 1990 nr 3 s. 13-19 (na przykładzie utworów: Juliusz Słowacki: Rozłączenie, Konstanty Ildef...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kuncewiczowa Maria
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Ocalić podmiotowość. paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej. Na przykładzie "Listów do Jerzego" M. Kuncewiczowej i "Huraganu listopadowego" B. Hrabala. x 1995 ([w czasopiśmie:] Litteraria Humanitas (Brno) 1995 t. 3: Zapad -...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Perlinska Agnieszka: Cyprian Kamil Norwid: Letters as literature. The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 203-211 (korespondencja C.K. Norwida jako swoisty gatunek literacki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
77.książka: Plurilinguismo letterario in Ucraina, Polonia e Russia tra XVI e XVIII secolo. Atti del Convegno svoltosi a Roma dal 1 al 2 ottobre 1996. 1999 ([M.in zawiera rozprawy:] Jan Ślaski: Dal bilinguismo al plurilinguismo...) szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 680-681 (nota recenzencka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hrabal Bohumil
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Ocalić podmiotowość. Paraepistolarne formy w polskiej i czeskiej prozie współczesnej. Na przykładzie "Listów do Jerzego" M. Kuncewiczowej i "Huraganu listopadowego" B. Hrabala. x 1995 ([w czasopiśmie:] Litteraria Humanitas (Brno) 1995 t. 3: Zapad -...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Flaubert Gustave
    książki o twórcy (alfabet autorów)
79.książka o twórcy: Modernite de Flaubert. Actes du Colloque polono-allemand organise par l'Institut de Philologie Romane et le Centre interuniversitaire de Civilisation Francaise de l'Universite de Varsovie dans le cadre de la cooperation avec l'Universite de la Sarre. Varsovie, avril 1992. 1994 (Claude Lesbats: Avant-propos. * Bernard Bray: Le "Dictionnaire des ide...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Rola anioła Kościoła i zwycięzcy w Ap 2-3. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 41-51 (dot. "anioła Kościoła" i "zwycięzcy" jako adresatów listów Jezusa w Ap...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Czerski Janusz: List starożytny a listy św. Pawła. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 5-11 (charakterystyka listów św. Pawła na tle listu starożytnego jako gatunk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Ragauskiene Raimonda: Kobieca korespondencja w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Problemy. Forma. Treść. Biuletyn Historii Pogranicza 2002 nr 3 s. 7-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
83.książka: Wasyl Anna Maria: Rzymski list poetycki. Próba opisania gatunku. 2002 (Wstęp. * Przegląd tematyki listów poetyckich wraz z omówieniem stosowa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
84.książka: Kotarski Edmund: Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku. 1997 (Wstęp. - I. Zaplecze instytucjonalne kultury literackiej osiemnastowie...) szczegóły 
85.książka: Kucharska Elżbieta: Anreden des Adels in der deutschen und der polnischen Briefkultur vom 17. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine vergleichende sprachwissenschaftliche Untersuchung. Mit einer Auswahlbibliographie. 2000  szczegóły 
recenzja: Janikowski Krzysztof: Orbis Linguarum 2001 t. 17 s. 255-258  szczegóły 
recenzja: Maćkowska-Miodek Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2002 nr 21 (2382) s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Vorderwuelbecke Klaus: Convivium 2002 s. 455-458  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
86.książka: Warda Anna: Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji. 2000 (Wstęp. * Autor - dedykacja - mecenas: Pozycja społeczna autorów w XVII...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Majakovskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
87.artykuł: Książek Elżbieta: Wykładniki intensyfikacji uczucia miłości w rosyjskim tekście epistolarnym i jego polskim przekładzie. x 2001 ([w ks. zb.:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, sł...) szczegóły