Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Historia, wydarzenia historyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dubisz Stanisław: Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu. 1991 (Na materiale utworów: Wacław Berent "Żywe kamienie", Karol Bunsch "Ojc...) szczegóły 
recenzja: Wyderka Bogusław: Stylistyka 1993 nr 2 s. 283-290  szczegóły 
2.książka: Polska powieść historyczna XX wieku. 1990 (Wstęp. * [Artykuły:] Kazimierz Myśliński: Rola państwa krzyżackiego w ...) szczegóły 
recenzja: Gądek Iwona: "Polska powieść historyczna XX wieku". Studia Kieleckie 1992 nr 3 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Sprawka Anna: Studia o polskiej powieści historycznej XX wieku. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 15  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 151-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. 2000 (Słowo wstępne. * I [Potop szwedzki w literaturze]: Renarda Ocieczek: "...) szczegóły 
recenzja: Kontny Celina: Czy potrzebna nam jest wiedza o potopie?. Śląsk 2001 nr 5 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kucharczyk Monika: Barok 2001 nr 1 s. 227-229  szczegóły 
4.książka: Kolbuszewski Jacek: Literatura wobec historii. 1997 (Literatura wobec historii [wstęp]. Rola literatury w kształtowaniu pol...) szczegóły 
recenzja: Kuleczka Pola: Dzieje z perspektywy literatury. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 32  szczegóły 
recenzja: M.K.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 244 (not....) szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 253-254 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
5.książka: Okoń Waldemar: Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii. 2002 ([Dot. rozumienia historii i dzieł o charakerze historycznym w krytyce ...) szczegóły 
6.książka: Viaggiatori polacchi in Italia. 1988 ([Zawiera m.in.:] Emanuele Kanceff: Splendori e miserie del viaggio in ...) szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 108-109  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Literatura i kultura polska po "potopie". 1992 ([Zawiera materiały z konferecji nauk. pośw. problemom literatury i kul...) szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Barok 1994 nr 1 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 231-238  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Tazbir Janusz: Echa odkrycia Ameryki w literaturze staropolskiej. Mówią Wieki 1993 nr 1 s. 12-18  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Bucholc Katarzyna: Przegląd stanowisk na temat bitwy legnickiej w historiografii polskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2000 z. 6 s. 69-77 (m.in. Jan Długosz "Annales seu Cronicae"...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
11.artykuł: Tazbir Janusz: Literaturnye otgoloski posol'stva [Jurija i Stepana] Pushkinykh v Pol'shu (1650). Novaja Pol'sha 2003 nr 10 s. 61-64 (dot. wizyty rosyjskiego poselstwa w Polsce w 1650 r. oraz pertraktacji...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Drozdowski Marian: Historiografia polska o Konfederacji Barskiej. Universitas Gedanensis 1996 nr 15 s. 25-36 (m.in. w pismach Joachima Lelewela, Karola Sienkiewicza, Józefa Szujski...) szczegóły 
13.artykuł: Dzięcioł Maria: Śpiewnik 1791-1793. Ojczyzna Polszczyzna 1991 nr 2 s. 19-21 (o pieśniach związanych z Konstytucją 3 maja...) szczegóły 
14.artykuł: Libera Zdzisław: Konstytucja 3 Maja w oczach współczesnych jej poetów. Niepodległość i Pamięć 2000 nr 1 s. 47-57 (dot. poetów, m.in: Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Franciszek Karpi...) szczegóły 
15.artykuł: Woltanowski Andrzej: Nieznana poezja litewska powstania kościuszkowskiego. Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 145-168 (zawiera wiersze anonimowych twórców...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Śliwiński Marian: Motywy romantyczne. 1999 (Wstęp. - [Semantyka i pochodzenie charaktersytycznych dla romantyzmu m...) szczegóły 
17.książka: Treugutt Stefan: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. 1993 (I: Napoleon - mit i utopia. Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana. Napole...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Napoleon i romantycy. Twórczość 1994 nr 10 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Geniusz dziejów i dar słowa. Res Publica Nowa 1994 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Stefan Treugutt - mistrz refleksji historyczno-literackiej. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 34-36  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: W kręgu mitów polskich i obcych. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 71-  szczegóły 
18.książka: Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice. 1991 (Alina Aleksandrowicz: Odkrycie nowej natury i literatury (Nieznana pod...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Noc styczniowa. Nasz Dziennik 2001 nr 17 s. 10 (dot. m.in. udziału literatów w powstaniu styczniowym i motywu powstani...) szczegóły 
20.artykuł: Hampel Józef: Autorzy i wydawcy publikacji "grunwaldzkich" dla ludu w Galicji. Próba charakterystyki i motywacji ideowo-politycznych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1997 z. 18 (181) s. 71-84 (szerzej o twórczości Lucjana Siemieńskiego, także Elizy Orzeszkowej i ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Jakóbczyk Jan: O tym, jak Młoda Polska posiwiała. Proza młodopolska wobec rewolucji 1905 roku. 1992 (Wstęp. "Mała" i "duża" "Jaskółka", czyli stygmat rewolucji [dot.: Gust...) szczegóły 
recenzja: E.I.: Nowe Książki 1993 nr 10 s. 46 (nota...) szczegóły 
22.książka: Maciejewska Irena: Rewolucja i niepodległość. Z dziejów literatury polskiej lat 1905-1920. 1991 (Literatura Młodej Polski a rewolucja lat 1905-1907. Listopad 1830 r. w...) szczegóły 
recenzja: Giermańska Małgorzata: Z dziejów "idealistów polskich". Polonistyka 1994 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
23.książka: Romanowski Andrzej: "Przed złotym czasem". Szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918. 1990 (Przedmowa. - Cz. 1. "Z trudu naszego i znoju...": Nowi przedburzowcy [...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Poezja niepodległościowa. Twórczość 1991 nr 11/12 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 7 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maciejewska Irena: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 236-240  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Andrzej: Śpiewnik ocalony. Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 6  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: "Tyle tych pieśni!". Nowe Książki 1991 nr 9 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Stępnik Krzysztof: Wojna i filologia. Akcent 1991 nr 4 s. 162-166  szczegóły 
recenzja: Wójt: Legiony to.... Tygodnik Literacki 1991 nr 11 s. 17 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Hampel Józef: Autorzy i wydawcy publikacji "grunwaldzkich" dla ludu w Galicji. Próba charakterystyki i motywacji ideowo-politycznych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1997 z. 18 (181) s. 71-84 (szerzej o twórczości Lucjana Siemieńskiego, także Elizy Orzeszkowej i ...) szczegóły 
25.artykuł: Stępnik Krzysztof: Metafory rewolucji w literaturze polskiej lat 1905-1914. Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 59-82  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Skamander. T. 8: Szkice i interpretacje. 1991 (I. Ireneusz Opacki: Lechoń i polskie "mity". - Stefan Szymutko: Histor...) szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Skamander 8. Postscriptum 1992 nr 2 s. 40-41  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Widok orła białego. Literackie obrazy wejścia wojsk polskich na Śląsk w roku 1922. Śląsk 2002 nr 6 s. 22-24 (dot. m.in. pisarzy: Wawrzyniec Hajda, Zofia Kossak, Kazimierz Ligoń, G...) szczegóły 
28.artykuł: Wybranowski Dariusz: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 21-37 (dot. następujących utworów: Jan Dobraczyński: Klucz mądrości, Jarosław...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Piskozub Andrzej: Nie trzeba głośno mówić. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 2002 nr 8 s. 177-237 (m. in. nt. obrazu epoki wojen światowych, szczególnie drugiej, w dzieł...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Gawliński Stanisław: Pisma i postawy. Od Witkacego do postmodernizmu. (Od autora. - Wśród prozaików: Teoria powieści Witkacego [Stanisława Ig...) szczegóły 
31.książka: Masłoń Krzysztof: Lekcja historii najnowszej. 2003 ([Dot. m.in. świadectw i sądów pisarzy nt. najnowszej historii narodowe...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Pawłowski Roman: Sierpień nieprzedstawiony. Gazeta Wyborcza 2000 nr 204 s. 14-15 (nt. braku tematu wydarzeń Sierpniowych w utworach literackich i w sztu...) szczegóły 
sprostowanie: Cywińska Izabella: Jeszcze o Sierpniu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 207 s. 17 (list do red....) szczegóły 
33.artykuł: Zarzycki Michał: To nie wiatr, to szloch. Karta 2003 nr 37 s. 54-87 (wybór fragmentów tekstów oficjalnych i prywatnych: listów, dzienników,...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
35.książka: Burska Lidia: Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. 1998 ([Szkice ilustrujące różne nurty świadomości historycznej Polaków:] Wst...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Kontrola romantycznego bagażu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 34  szczegóły 
36.książka: Gosk Hanna: Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. (Wstęp: Ustalenia kategorialne. Podejście badawcze. Bohater literacki i...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Obcy rozpoznany. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Aleksander: Tropy biografii. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 174-180  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Wybranowski Dariusz: Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Napis 2001 seria 7 s. 21-37 (dot. następujących utworów: Jan Dobraczyński: Klucz mądrości, Jarosław...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Wielki temat. Ekran 1991 nr 9 s. 18 (nt. wspomnień o stanie wojennym...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Gosk Hanna: Bohater swoich czasów. Postać literacka w powojennej prozie polskiej o tematyce współczesnej. (Wstęp: Ustalenia kategorialne. Podejście badawcze. Bohater literacki i...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Obcy rozpoznany. Nowe Książki 2003 nr 5 s. 37  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Aleksander: Tropy biografii. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 174-180  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Leciński Maciej: PRL wersja "pop", czyli pełne porozumienie. Odra 2002 nr 5 s. 53-57 (o najnowszej prozie, także poruszanym temacie PRL-u...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Zarzycki Michał: To nie wiatr, to szloch. Karta 2003 nr 37 s. 54-87 (wybór fragmentów tekstów oficjalnych i prywatnych: listów, dzienników,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Koziełek Gerard: Reformen, Revolutionen und Reisen. Deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert. 1990 (Vorwort. * Saechsisch-polnische Kulturbeziehungen zur Zeit Augusts des...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 197-198  szczegóły 
recenzja: Salmonowicz Stanisław: Zapiski Historyczne 1991 z. 4 s. 166  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Polska - Ukraina: partnerstwo kultur. 2003 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Od redaktora. - Bogusław Bakuła: Wpr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Andrusikiewicz Janusz: Powstanie chochołowskie [w 1846] w poezji ludowej. Wierchy 1999 r. 64 (1998) s. 240-241  szczegóły 
45.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Powstania śląskie w tradycji oralnej Górnoślązaków. Niepodległość i Pamięć 1994 nr 1 s. 57-87 (analiza folklorystycznych opowieści wspomnieniowych dot. wydarzeń z 19...) szczegóły 
46.artykuł: Marczak Jarosław: Powstanie Styczniowe w piosence ludowej: Łomżyńskie i Augustowskie. Ziemia Łomżyńska 2001 t. 6 s. 293-298  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Borek Piotr: Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie. Napis 2001 seria 7 s. 201-218  szczegóły 
48.artykuł: Strumph-Wojtkiewicz Stanisław: Cudzoziemscy powstańcy. Mimoza 2003 nr 1 s. 6-9 (nt. cudzoziemców biorących udział w powstaniu styczniowym. m.in. na po...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Dadlez Anna R.: Political and social issues in Poland as reflected in the Polish novel 1946-1985. 1989 ([M. in. dot. takich wydarzeń i zjawisk jak: II wojna światowa i okupac...) szczegóły 
50.książka: Historia niechciana. Historie nieobecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2003 ([Dot. wizji historyczności indywidualnej i jej językowych konceptualiz...) szczegóły 
51.książka: Mity i stereotypy w dziejach Polski. 1991 ([Zawiera m.in.:] Janusz Tazbir: Obraz Żyda w opinii polskiej XVI-XVIII...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 6 s. 16 (nota...) szczegóły 
52.książka: Nowosielski Kazimierz: Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej. 1993 ([Zawiera:] Strojenie instrumentów (Uwagi o poezji i sakralności słowa)...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr Wiktor: Oczekująca przestrzeń. Topos 1994 nr 5/6 s. 44  szczegóły 
recenzja: Mielhorski Robert: "W ziarnku trawy zapala się wieczność". Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 7/8 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Nagórska Ariana: Katedra propagandy sacrum. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 2 s. 189-193  szczegóły 
recenzja: Zeler Bogdan: Historia, Natura, Sacrum. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 162-165  szczegóły 
53.książka: Śliwiński Marian: Motywy romantyczne. 1999 (Wstęp. - [Semantyka i pochodzenie charaktersytycznych dla romantyzmu m...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
54.książka: Mitzner Piotr: Kto gra "Antygonę"? O tragicznych przyczynach i skutkach. ([Szkice nt. sporu tragicznego i jego przejawów w polskim teatrze, hist...) szczegóły 
recenzja: G.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Grzegorczyk Ewa: Polinejkes i krasnoludki. Topos 2003 nr 6 s. 224-225 (nota o autorce recenzji, s. 252...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Naprzód czy w głąb?. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 141-148  szczegóły 
recenzja: Kutz Kazimierz: "Kto gra >>Antygonę<. Plus Minus 2003 nr 6 s. A13  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: "Antygona" a sprawa polska. Polonistyka 2003 nr 9 s. 565-567 (z not. biogr. autorki artykułu...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tragiczność i lekkośc bytu. Arkusz 2003 nr 5 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Galimatias. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
55.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Baranowski Henryk, Czarciński Ireneusz: Bibliografia bitwy pod Grunwaldem i jej tradycji. 1990 ([m.in. rozdział o motywie grunwaldzkim w literaturze]...) szczegóły 
57.książka: Bartoszewski Konrad: Bitwa Legnicka w literaturze pięknej. 1991  szczegóły 
58.książka: Burska Lidia: Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii. 1998 ([Szkice ilustrujące różne nurty świadomości historycznej Polaków:] Wst...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Kontrola romantycznego bagażu. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 34  szczegóły 
59.książka: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa. 1992 (Polska literatura łagrowa a "syberyjska": 1. Literatura łagrowa wobec ...) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Nowy "kontynent" literacki: literatura łagrowa. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 151-154  szczegóły 
recenzja: b.ż.: Literatura i Gułag. Przegląd Polityczny 1992 nr 3 (16) s. 80-81  szczegóły 
recenzja: Drawicz Andrzej: Łagry z zadęciem. Polityka 1992 nr 44 s. 20  szczegóły 
recenzja: Małkowska Agata: Podróż po krainie okrucieństwa. Nowy Świat 1992 nr 264 s. 6  szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Paradygmat łagru. Kresy Literackie 1992 nr 4 s. 57  szczegóły 
60.książka: Czasy potopu szwedzkiego w literaturze polskiej. 2000 (Słowo wstępne. * I [Potop szwedzki w literaturze]: Renarda Ocieczek: "...) szczegóły 
recenzja: Kontny Celina: Czy potrzebna nam jest wiedza o potopie?. Śląsk 2001 nr 5 s. 73  szczegóły 
recenzja: Kucharczyk Monika: Barok 2001 nr 1 s. 227-229  szczegóły 
61.książka: Historia niechciana. Historie nieobecne. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. 2003 ([Dot. wizji historyczności indywidualnej i jej językowych konceptualiz...) szczegóły 
62.książka: Insurekcja Warszawska w książce i prasie. 1995 ([Materiały z IV sesji varsavianistycznej, Warszawa, 23 V 1994:] Słowo ...) szczegóły 
63.książka: Kłak Czesław: Romantyczne tematy i dylematy. Echa powstania listopadowego w literaturze, historiografii i publicystyce. 1992 (Wstęp. - "Wstąpiłem na działo..." - rozważania o istocie gatunkowej "R...) szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 184 (not....) szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 564-567  szczegóły 
64.książka: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.. 1986  szczegóły 
recenzja: Buźniak Iwona: Ruch Literacki 1989 z. 4/5 s. 413-415  szczegóły 
65.książka: Revolution et litterature. La Revolution francaise de 1789 dans les litteratures allemande, francais et polonais (Actes du Colloque franco-polonais organise par l'Institut de Romanistique de l'Universite de la Sarre dans le cadre de la cooperation avec l'Universite de Varsovie sous la direction de Jochen Schlobach et Maciej Żurowski, Sarrebruck, 23-25 avril 1987). 1992 (Gerard Beaupretre: Avant-propos. - Elisabeth Fehrenbach: L'ideologie d...) szczegóły 
66.książka: Rok 1863. Materiały sesji zorganizowanej 24 lutego 1993 roku w Kielcach. 1993 (Zawiera m.in.:] Helena Wolny: Poezja powstania styczniowego Mieczysław...) szczegóły 
67.książka: Stępnik Krzysztof: Legenda Legionów. 1995 (Wstęp. - Recepcja Legionów w publicystyce orientacji rosyjskiej. Legio...) szczegóły 
recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 190-194  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Krzyczeli, żeśmy stumanieni.... Nowe Książki 1996 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 362-364  szczegóły 
68.książka: Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Praca zbiorowa. 1994 ([Zawiera m.in.:] Od redaktorów. * S.V. Kavaljou: Njazdzejjsnenaja unih...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan: Rocznik Chełmski 1995 t. 1 s. 363-364  szczegóły 
recenzja: Skowrońska-Płaczynta Grażyna: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 294-298  szczegóły 
69.książka: Wrzesień w literaturze i historii polskiej. Cz. 1. Wrzesień w literaturze polskiej. 1989  szczegóły 
70.książka: Zaleski Marek: Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. 1996 (Od. Autora. - [Szkice dotyczące wpływu potrzeby interpretacji przesz...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Pamięć pamięci. Twórczość 1997 nr 4 s. 144-145  szczegóły 
recenzja: Czajkowska Agnieszka: W poszukiwaniu Podmiotu. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 113-118  szczegóły 
recenzja: Gawin Dariusz: Wyprawy w przeszłość. Tygodnik Powszechny 1997 nr 13 s. 17  szczegóły 
recenzja: Krupowies Walentyna: Pamięć a literatura. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 177-180  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Pamięć i literatura. Polonistyka 1997 nr 2 s. 111-114  szczegóły 
recenzja: Pawluczuk Andrzej W.: Wehikuł pamięci. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 37  szczegóły 
recenzja: Pąkciński Marek: Nieobecność. Literatura 1997 nr 11 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Szymutko Stefan: W poszukiwaniu straconego sensu. Fa-Art 1997 nr 1 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Wieczorkowska Danuta: Nieco spóźniony "donos rzeczywistości wydawniczej". M. Zaleski, "Formy pamięci". Studia Filologiczne 1999 nr 1 s. 113-118  szczegóły 
omówienie: Mazurkiewicz Filip: Psychoanaliza i literackość (O "Formach pamięci" Marka Zaleskiego i "Czarnych sezonach" Michała Głowińskiego). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 121-131  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
71.impreza: "Czasy >>potopu<< szwedzkiego w literaturze. W 340. rocznicę ślubów lwowskich" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Pizun Agnieszka: Barok 1998 nr 1 s. 284-285  szczegóły 
72.impreza: "Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918-1998" - konferencja w ramach V Posiedzenia Plenarnego Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych (1997).  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1997 nr 6/7 s. 15 (generacja międzywojenna Polaków I Czechów wobec doświadczeń historyczn...) szczegóły 
73.impreza: "Monte Cassino w historii i literaturze" - spotkanie (1994).  szczegóły 
artykuł: (M.S.): Monte Cassino w historii i literaturze. Hale i Dziedziny 1994 nr 8 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Bakuła Bogusław: Literatura polska o Powstaniu Węgierskim 1956. Polonistyka 1996 nr 8 s. 562-563  szczegóły 
75.artykuł: Bartal Israel, Opalski Magdalena: Powstanie styczniowe w oczach Żydów. Midrasz 2003 nr 1 s. 4-15 (nt. powstania styczniowego w literaturze żydowskiej i polskiej; dot. n...) szczegóły 
76.artykuł: Beauvois Daniel: Rzeź humańska. Twórczość 1999 nr 10 s. 80-97 ((Począwszy od "Sofiówki" Stanisława Trembeckiego, poprzez "Hajdamaków"...) szczegóły 
77.artykuł: Berdychowska Bogumiła: "Spostrzegać człowieka po tamtej, obcej stronie". Ethos 1990 nr 1/2 s. 220-228 (wzajemne stosunki polsko-rosyjskie w świetle literatury polskiej, głów...) szczegóły 
78.artykuł: Białek Józef Zbigniew: Mali bohaterowie. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 3 s. 15-18 (motyw dzieci-uczestników powstania warszawskiego...) szczegóły 
79.artykuł: Białuński Grzegorz: Bitwa pod Grunwaldem w 1410 r. (w polskim ujęciu) i narodziny jej mitu. Masovia 2001 t. 4 s. 31-42 (m.in. o motywie grunwaldzkim w literaturze...) szczegóły 
80.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: O, roku ów 20. Słowo Powszechne 1990 nr 155 s. 6 (rok 1920 w literaturze...) szczegóły 
81.artykuł: Burek Krzysztof: Witaj, majowa jutrzenko!. Zeszyty Sandomierskie 2002 nr 15 s. (nt. obchodów święta Konstytucji 3 maja w Sandomierzu w 1917 r.; na pod...) szczegóły 
82.artykuł: Chłosta Jan: Plebiscyty z 1920 roku na Warmii, Mazurach i Powiślu w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze pięknej. Masovia 2001 t. 4 s. 159-169 (m.in.: Michał Kajka, Jerzy Kolendo, Andrzej Samulowski, Fritz Skowronn...) szczegóły 
83.artykuł: Cieński Marcin: Literatura polska wobec wojny domowej w Hiszpanii (Wybrane zagadnienia). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1990 nr 28 (1083) s. 31-47  szczegóły 
84.artykuł: Dąbrowska Danuta: Grottger i kultura klęski. Pogranicza 2001 nr 5 s. 100-103 (motyw klęski, mit powstania jako polskiego sposobu wybijania się na ni...) szczegóły 
85.artykuł: Dębska Agnieszka: Czerwiec 1956 w poezji. Napis 2000 seria 6 s. 273-281  szczegóły 
86.artykuł: Dębska Agnieszka: Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz "męczennika politycznego" w poezji. Napis 2003 seria 9 s. 195-210 (dot. wizerunków Stanisława Pyjasa i Jerzego Popiełuszki oraz wydarzeń ...) szczegóły 
87.artykuł: Dołęgowska-Wysocka Mirosława: Kultura [Warszawa] 1989 nr 38 s. 5 ([przewrót majowy 1926 w poezji pol. XX-lecia międzywojennego]...) szczegóły 
88.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
89.artykuł: Drozdowski Marian M.: Tradycje bitwy grochowskiej. Wojskowy Przegląd Historyczny 1991 nr 2 s. 254-253 (bitwa grochowska 1831 r. w pieśni i poezji polskiej...) szczegóły 
90.artykuł: Drozdowski Marian: Powstania śląskie i plebiscyt w polskim zapisie literackim i filmowym. Rocznik Muzeum w Gliwicach 2003 t. 18 s. 377-389 (dot. m.in. utworów autorów: Jan Nikodem Jaroń, Augustyn Świder, Józef ...) szczegóły 
91.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Noc styczniowa. Nasz Dziennik 2001 nr 17 s. 10 (dot. m.in. udziału literatów w powstaniu styczniowym i motywu powstani...) szczegóły 
92.artykuł: Gromadzińska Małgorzata: Obrazy stanu wojennego w polskiej prozie. Życie i Myśl 1989 nr 5 s. 40-43 (m.in. nt. powieści Tadeusza Konwickiego "Rzeka podziemna" i Romana Bra...) szczegóły 
93.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Widok orła białego. Literackie obrazy wejścia wojsk polskich na Śląsk w roku 1922. Śląsk 2002 nr 6 s. 22-24 (dot. m.in. pisarzy: Wawrzyniec Hajda, Zofia Kossak, Kazimierz Ligoń, G...) szczegóły 
94.artykuł: Kaczmarek Antoni: Rok 1812 w literaturze polskiej. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 15 s. 4, 6  szczegóły 
95.artykuł: Kaczmarek Marian: Bitwa pod Byczyną w literaturze polskiej. ([W ks. zb.:] Bitwa pod Byczyną w 1588 roku. Opole 1990 s. 77-93 [w twó...) szczegóły 
96.artykuł: Kaczyński Tadeusz: Konstytucja 3 Maja w pieśni i piosence. Ruch Muzyczny 1991 nr 8 s. 1, 8 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
97.artykuł: Kaczyński Tadeusz: Pieśni Insurekcji. Ruch Muzyczny 1994 nr 8 s. 1, 6-7 (motyw Insurekcji Kościuszkowskiej w utworach wokalnych i wierszach od ...) szczegóły 
98.artykuł: Kaczyński Tadeusz: Pieśni Powstania Warszawskiego. Ruch Muzyczny 1994 nr 20 s. 1, 6-7 (dot. pieśni powstałych w czasie powstania oraz po powstaniu...) szczegóły 
99.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Dramat pomniejszenia granic (Literatura polska wobec przestrzennego kształtu niepodległości). Odra 1989 nr 11 s. 42-49  szczegóły 
streszczenie: Marzec Anna: Wśród czasopism. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 302  szczegóły 
100.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Motyw upadku mocarstw w poezji polskiej przełomu XVIII i XIX wieku. Miscellanea Łódzkie 1999 nr 16 s. 25-29 (dotyczy twórczości poetów: Adam Jerzy Czartoryski, Franciszek Karpińsk...) szczegóły 
101.artykuł: Kozłowski Marek: Sesje popularnonaukowe roku 2003. Rocznik Kaliski 2003 t. 29 s. 331-335 (dot. m.in. referatów o dziełach literackich nt. eksterminacji Żydów w ...) szczegóły 
102.artykuł: Kruszelnicki Zygmunt: Zamek malborski w piśmiennictwie. Rocznik Gdański 1995 t. 55 z. 2 s. 21-50 (m.in. w twórczości: Juliana Ursyna Niemcewicza, Adama Mickiewicza, Jul...) szczegóły 
103.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Nad antologią katyńską. Rota 1993 nr 4 s. 118-119 (Katyń w literaturze...) szczegóły 
104.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Obraz Katynia w literaturach świata. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 14 IV s. 1-2  szczegóły 
105.artykuł: Kwapiszewski Marek: Wizja koliszczyzny w prozie romantycznej (Czajkowski - Grabowski - Fisz). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 413-427  szczegóły 
106.artykuł: Lencznarowicz Jan: "Całej Europy monarchów kart granie" (Polityka europejska w świetle przekazów satyrycznych doby saskiej 1696-ok. 1740). Studia Historyczne 1989 z. 1 s. 17-32 (dot. satyrycznych utworów w sylwach szlacheckich...) szczegóły 
107.artykuł: Lewitter L.R.: The Polish cause as seen in Great Britain, 1830-1863. Oxford Slavonic Papers 1995 t. 28 s. 35-61  szczegóły 
108.artykuł: Łossowska Irena: Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi. Napis 1995 seria 2 s. 118-125 (wydarzenia 4 XI 1794 w Warszawie tzw. rzeź Pragi w literaturze okolicz...) szczegóły 
109.artykuł: Łubieński Tomasz: Czy historia jest Polakom potrzebna?. Tygodnik Powszechny 1994 nr 7 s. 8 (rola pisarstwa historycznego od romantyzmu do współcz.: fragm. eseju z...) szczegóły 
110.artykuł: Łubieński Tomasz, Szwarc Andrzej: Powstanie najmniej romantyczne. Mówią Wieki 2003 nr 1 s. 6-13 (dyskusja nt. powstania styczniowego, m.in. jego obrazu w literaturze; ...) szczegóły 
111.artykuł: Majcherek Janusz A.: Die Polen und ihre Nachbarn - Geschichtsmythen ade?. Ansichten 2002 [t.] 13 s. 13-28 (dot. m.in. XX-XXI-wiecznej literatury polskiej; z not. o autorze i tłu...) szczegóły 
112.artykuł: Marczyk Krystyna: "Niechaj wiekom wiek podawa imię Stanisława!". Magazyn Wileński 1996 nr 5 s. 5-7 (Sejm Czteroletni w literaturze polskiej...) szczegóły 
113.artykuł: Masłoń Krzysztof: Świat mordu bez rozkazu. Rzeczpospolita 2002 nr 179 s. A8 (nt. tematu zbrodni katyńskiej w twórczości pisarzy: Tadeusz Borowski, ...) szczegóły 
114.artykuł: Mazurek Sławomir: Strzępy epopei. Tygodnik Solidarność 1989 nr 12 s. 13 (omów. utworów literackich polskich z okresu 1920-1939 poświęconych woj...) szczegóły 
115.artykuł: Meller Stephane M.: Le Revolution Francaise et les Polonais. France Pologne 1989 nr 229 s. 6-8 (Rewolucja Francuska w literaturze polskiej...) szczegóły 
116.artykuł: Metzger Renata: Karuzela bohaterów. Gazeta Wyborcza 1999 nr 279 s. 14 (nt. wystawy "Powstanie listopadowe. Prawda i legendy. "Kordian" Julius...) szczegóły 
117.artykuł: Michalski Henryk: Starość i młodość rewolucji. Kultura [Warszawa] 1989 nr 29 s. 3 (o polskiej literaturze z kręgu Wielkiej Rewolucji Francuskiej...) szczegóły 
118.artykuł: Michałowski Stanisław: Współcześni i potomni o Konstytucji 3 Maja. Rocznik Lubelski 1992 r. 31/32 (1989/1990) s. 45-67 (m.in. w wypowiedziach i pismach pisarzy polskich...) szczegóły 
119.artykuł: Nakhlihk Jevgen: Ihnterpretacihja gajjdamachchini v tvorchostih Ju. Slovac'kogo, T. Shevchenka ih P. Kulihsha. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 112-123  szczegóły 
120.artykuł: Nawój Ewa: Puste miejsca. Plus Minus 1997 nr 11 s. 18 (rosyjskie rewolucje z 1917 roku - lutowa i październikowa, w literatur...) szczegóły 
121.artykuł: Niedziela Zdzisław: Słowiańskie poematy o Chocimiu (Gundulić - Potocki - Krasicki). Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 41-46  szczegóły 
122.artykuł: Niedziela Zdzisław: Słowiańskie poematy o Chocimiu (Gundulić - Potocki - Krasicki). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 261-262  szczegóły 
123.artykuł: Odojewski Włodzimierz: "Wstęp" do antologii "Katyń w literaturze" (Fragmenty). Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 wkł. s. 5-7  szczegóły 
124.artykuł: Orłowski Hubert: Literatura wobec utraconych "małych ojczyzn". Odra 1998 nr 2 s. 16-22 (ucieczki, deportacje i wysiedlenia w literaturze polskiej oraz niemiec...) szczegóły 
125.artykuł: Pawłowski Roman: Sierpień nieprzedstawiony. Gazeta Wyborcza 2000 nr 204 s. 14-15 (nt. braku tematu wydarzeń Sierpniowych w utworach literackich i w sztu...) szczegóły 
sprostowanie: Cywińska Izabella: Jeszcze o Sierpniu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 207 s. 17 (list do red....) szczegóły 
126.artykuł: Paziewski Michał: Literatura szczecińska okresu PRL wobec Grudnia '70. Kronika Szczecina 1994 (1992/1993) s. 172-181  szczegóły 
127.artykuł: Piotrowska Danuta: Wykopaliska biskupińskie w świecie nauki i kultury. Żnińskie Zeszyty Historyczne 1994 nr 11 s. 30-41 (odkrycie osady prasłowiańskiej w Biskupinie w 1933 r. jako inspiracja ...) szczegóły 
128.artykuł: Polechoński Krzysztof: Egzotyczna rewolucja (Polskie świadectwa bolszewickiego przewrotu w Azji w literaturze międzywojennej). Kresy 1994 nr 18 s. 147-156  szczegóły 
129.artykuł: Pulnar Janusz: "Kordian" i "Noc listopadowa" w radomskim Muzeum Okręgowym im. Jacka Malczewskiego. Rota 2000 nr 3 s. 18 (wyw. z dyrektorem muzeum nt. wystawy o powstaniu listopadowym poprzez ...) szczegóły 
130.artykuł: Puzynina Jadwiga: Katyń: słowo - symbol. Więź 1995 nr 6 s. 25-35  szczegóły 
131.artykuł: Rokita Marek: Krzyżacy - mit i stereotyp w literaturze i świadomości historycznej Polaków. Nasze Historie 1995 t. 2 s. 59-66  szczegóły 
132.artykuł: Romanowski A.: Wiersze o Konstytucji 3 Maja. Głos Polski = La Voz de Polonia [Buenos Aires] 1992 nr 16 s. 2  szczegóły 
133.artykuł: Sinko Zofia: Historical motifs and their function in the Polish prose of the age of Enlightenment. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 31-37  szczegóły 
134.artykuł: Skoczek Anna: Sierpień 80 w poezji i pieśni. Suplement 2000 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
135.artykuł: Smołka Agata: Powstania śląskie w powieściach międzywojennych pisarzy spoza regionu. Śląskie Miscellanea 1996 t. 8 s. 47-59 (nt. utworów: Stefana Brodowskiego "Olschenwitze", Macieja Wierzbińskie...) szczegóły 
136.artykuł: Smołka Agata: Trudny powrót. Motyw powstań śląskich w polskiej prozie międzywojennej. Śląsk 1996 nr 5 s. 33-35  szczegóły 
137.artykuł: Sołtan Tadeusz: Myśl i heroizm ofiary. Kierunki 1989 nr 9 s. 9 ([powstania narodowe w literaturze]...) szczegóły 
138.artykuł: Stalinizm kostiumowy. Dialog [Warszawa] 1989 nr 1 s. 119-129 (dyskusja; wypow.: M. Komar, A. Krzemiński, S. Meller, Z. Rykowski, M. ...) szczegóły 
sprostowanie: Dialog [Warszawa] 1989 nr 3 s. 175 ([sprost. red.]...) szczegóły 
nawiązanie: Groński Ryszard Marek: Polityka 1989 nr 15 s. 15  szczegóły 
139.artykuł: Stefańczyk Tadeusz: Słowo objawione, czyli pochwała pełzania. Twórczość 2003 nr 9 s. 74-84 (dot. tematu rewolucji w literaturze...) szczegóły 
140.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Symbol i rana: Czerwiec 1956 w poezji i prozie. Kronika Miasta Poznania 1995 nr 4 s. 61-95  szczegóły 
141.artykuł: Stępnik Krzysztof: Legiony na Węgrzech. Akcent 1994 nr 2 s. 145-155 (m.in.w twórczości pisarzy: Rajmund Bergel, Józef Englicht, Władysław L...) szczegóły 
142.artykuł: Stępnik Krzysztof: Opowiadania o Legionach. (1914-1917). Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 55-73  szczegóły 
143.artykuł: Stopka Krzysztof: Męczennicy sandomierscy. Legenda i rzeczywistość. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 80 s. 51-99 (nt. tekstów pośw. najazdowi Tatarów na Sandomierz...) szczegóły 
144.artykuł: Strumph-Wojtkiewicz Stanisław: Cudzoziemscy powstańcy. Mimoza 2003 nr 1 s. 6-9 (nt. cudzoziemców biorących udział w powstaniu styczniowym. m.in. na po...) szczegóły 
145.artykuł: Szaruga Leszek: Między reportażem a groteską. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 29 III s. 5, 14 (dot. opowiadań Marka Nowakowskiego, Kazimierza Orłosia i książki Jaros...) szczegóły 
146.artykuł: Szymanderski Witold: Przegląd Polski = Polish Review 1989 z 12 I s. 3, z 19 I s. 2-3, z 26 I s. 16-15, z 9 II s. 2, z 16 II s. 2 (historia w lit. polskiej; m.in. nt. powstania listopadowego, Legionów ...) szczegóły 
147.artykuł: Ślusarska Magdalena: "Witaj maj, trzeci maj...". Nowe Książki 1992 nr 11 s. 43-44 (próba omów. wydawnictw ukazująch sie z okazji 200. roczn. Konstytucki ...) szczegóły 
148.artykuł: Świątek Magdalena: "Con la cruz o contra la cruz". El papel de la religion y de los hombres de la Iglesia durante la Guerra de la Independencia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2003 nr 11 (2610) s. 37-47 (wojna francusko-hiszpńska (1803-1813) we wspomnieniach polskich uczest...) szczegóły 
149.artykuł: Tazbir Janusz: Dzień powszedni w piekle. Historia i Życie 1991 nr 3 s. 2 (m.in. odbicie w literaturze okupacji radzieckiej Polesia w l. 1939-194...) szczegóły 
150.artykuł: Tazbir Janusz: Europa środkowowschodnia wobec "odkrycia Ameryki". Kwartalnik Historyczny 1991 nr 4 s. 21-40 (zainteresowanie podbojem Ameryki w literaturze m.in.: polskiej, czeski...) szczegóły 
151.artykuł: Tazbir Janusz: Gdyby Juliusz Cezar nie został zamordowany... Historia i Życie 1991 nr 1 s. 1, 4 (o utworach lit. przedstawiających rzeczywistość powstałą jako efekt wy...) szczegóły 
152.artykuł: Tazbir Janusz: "Zdrajcy" pomnikiem zhańbieni. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 21-38 (pomnik generałów polskich poległych w powstaniu listopadowym z rąk pow...) szczegóły 
153.artykuł: Traba Robert: "Każdemu należy się jego korona" (Wokół dyskusji o wysiedleniach Niemców z Polski). Odra 1997 nr 2 s. 25-29 (m.in. w literaturze polskiej i obcej...) szczegóły 
154.artykuł: Viton Jan: Promeny soucasne polskie prozy s valecnou tematikou. x 1988 ([W ks. zb.:] Z cesko-polskych jazykovych a literarnich styku. Praha 19...) szczegóły 
155.artykuł: Wandycz Piotr: Rola powstań w dziejach nowożytnych Polski. Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 73-86 (w literaturze, sztuce, muzyce...) szczegóły 
156.artykuł: Woltanowski Andrzej: Legenda Racławicka - echa i inspiracje poetyckie. Gryfita 1994 nr 5 s. 16-18 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
157.artykuł: Woltanowski Andrzej: Legenda Racławicka w prasie 1794 r. Warszawy i Wilna. Gryfita 1994 nr 5 s. 13-15  szczegóły 
158.artykuł: Ziółek Ewa M.: Samosiera - prawda i legenda. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 2 s. 85-145 (motyw szarży w wąwozie Samosierra m.in. w literaturze polskiej i malar...) szczegóły 
159.artykuł: Żurawski vel Grajewski Radosław: Tradycje Konstytucji 3 Maja w poezji powstańczej w świetle prasy 1830-1831. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1993 z. 49 s. 151-164  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
160.książka: Niebiem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej. ([Zawiera m.in.:] Maciej Szczurowski: Opiekunka dobrej śmierci, święta ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Majcherek Janusz A.: Die Polen und ihre Nachbarn - Geschichtsmythen ade?. Ansichten 2002 [t.] 13 s. 13-28 (dot. m.in. XX-XXI-wiecznej literatury polskiej; z not. o autorze i tłu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Łowiectwo, myślistwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
162.książka: II Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Gołuchów, 14-16 września 2001. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Łysiak: Wstęp. * Anna Łysiak: Las w historio...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
163.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Krajobraz powstańczy. Śląsk 1996 nr 5 s. 36-38 (Góra św. Anny i Odra jako ważne elementy krajobrazy Śląska Opolskiego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
164.książka: II Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Gołuchów, 14-16 września 2001. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Łysiak: Wstęp. * Anna Łysiak: Las w historio...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / [Pierwszy] 1 Maja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Ławecka Ewelina: "Dzień przez lud obrany" (1 Maja w literaturze). Plus 1989 nr 17 s. 1  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polityka (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
166.książka: Gawliński Stanisław: Pisma i postawy. Od Witkacego do postmodernizmu. (Od autora. - Wśród prozaików: Teoria powieści Witkacego [Stanisława Ig...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
167.książka: Mitzner Piotr: Kto gra "Antygonę"? O tragicznych przyczynach i skutkach. ([Szkice nt. sporu tragicznego i jego przejawów w polskim teatrze, hist...) szczegóły 
recenzja: G.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Grzegorczyk Ewa: Polinejkes i krasnoludki. Topos 2003 nr 6 s. 224-225 (nota o autorce recenzji, s. 252...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Naprzód czy w głąb?. Dialog [Warszawa] 2003 nr 9 s. 141-148  szczegóły 
recenzja: Kutz Kazimierz: "Kto gra >>Antygonę<. Plus Minus 2003 nr 6 s. A13  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: "Antygona" a sprawa polska. Polonistyka 2003 nr 9 s. 565-567 (z not. biogr. autorki artykułu...) szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tragiczność i lekkośc bytu. Arkusz 2003 nr 5 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Galimatias. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
168.książka: Stępnik Krzysztof: Legenda Legionów. 1995 (Wstęp. - Recepcja Legionów w publicystyce orientacji rosyjskiej. Legio...) szczegóły 
recenzja: Kloch Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1997 z. 1 s. 190-194  szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Krzyczeli, żeśmy stumanieni.... Nowe Książki 1996 nr 7 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1996 z. 3 s. 362-364  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: Dębska Agnieszka: Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz "męczennika politycznego" w poezji. Napis 2003 seria 9 s. 195-210 (dot. wizerunków Stanisława Pyjasa i Jerzego Popiełuszki oraz wydarzeń ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
170.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: O polskiej literaturze łagrowej (tezy i hipotezy). Miesięcznik Literacki 1990 nr 1 s. 63-76  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ucieczka, wygnanie, wypędzenie (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
171.impreza: "Polsko-niemiecka wspólnota losów - uciekinierzy, wysiedleni, wypędzeni z małych ojczyzn w niemieckiej literaturze wypędzenia i polskiej literaturze kresowej" - międzynarodowa konferencja literacka (1996).  szczegóły 
artykuł: K.M.: Wspólne losy wypędzonych. Rzeczpospolita 1996 nr 271 s. 25 (artykuł przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Konopelska Wiesława: Przełamać stereotyp. Śląsk 1997 nr 1 s. 72  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Jest wspólnota losów, nie ma wspólnoty pamięci. O wypędzonych w literaturze polskiekj i niemieckiej. Rzeczpospolita 1996 nr 274 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Temat Śląski 1996 nr 1 s. 7 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: (zk): Spojrzenia literackie i historyczne. Odra 1997 nr 2 s. 140 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Żytniec Rafał: Konferencja literacka w Gliwicach. Borussia 1997 nr 15 s. 338-341 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Orłowski Hubert: O asymetrii deprywacji. Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w niemieckiej i polskiej literaturze po 1939 roku. Borussia 1994 nr 8 s. 68-82  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzemiński Adam: Polityka 1988 nr 35 s. 14  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
174.artykuł: Inglot Mieczysław: Spór o wrzesień w poezji polskiej lat 1939-1941 we Lwowie. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 205-240  szczegóły 
175.artykuł: Masłoń Krzysztof: Świat mordu bez rozkazu. Rzeczpospolita 2002 nr 179 s. A8 (nt. tematu zbrodni katyńskiej w twórczości pisarzy: Tadeusz Borowski, ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
176.artykuł: Adamczyk Zdzisław Jerzy: Powstanie styczniowe w twórczości Stefana Żeromskiego. Propozycja interpretacji wybranych utworów dla klasy III liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 7-25  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
177.książka: Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy. 1995  szczegóły 
178.książka: Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy. 2002  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2003 z. 83 s. 268 (not. o prezentacji książki w Warszawie, 8 IV 2003...) szczegóły 
179.książka: Kto królem będzie, czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764. 2003  szczegóły 
180.książka: Mniej znane reakcje poetyckie na kasatę zakonu jezuitów. 1995 ([Wiersze aut.:] Rafał Gurowski, Kajetan Kościałkowski, Józef Epifani M...) szczegóły 
181.książka: Poeta pamięta. Pokłosie I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Kalisz 1999. 1999 (Jan Mosiński: [Wstęp]. - Grażyna Schlender: Słowo o Konkursie [werdykt...) szczegóły 
182.książka: Poeta pamięta. Pokłosie II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego. 1999 (Jan Mosiński: [Wstęp]. - Grażyna Schlender: Słowo o Konkursie [werdykt...) szczegóły 
183.książka: Poezja powstań śląskich. 1919, 1920, 1921. 1996 ([Wiersze aut.:] Kazimierz Bobelak, Józef Aleksander Gałuszka, Emanuel ...) szczegóły 
184.książka: Przewrót majowy 1926 r. w relacjach świadków i uczestników. Materiały Instytutu Józefa Piłsudskiego. 2003 (Arkadiusz Adamczyk: Wstęp. - [Listy i wspomnienia poprzedzone notami b...) szczegóły 
185.książka: Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia. 1999 (Andrzej Waśko: Gawęda szlachecka w literaturze polskiej [wstęp]. - Ste...) szczegóły 
186.książka: Tradycja powstania styczniowego w Ojcowie 1863-2003. 2003  szczegóły 
187.książka: Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i Sejmu Delegacyjnego 1772-1775. 2001 ([Barbara Wolska:] Wstęp. - [Wiersze aut.:] Jan Albertrandi, Mateusz Cz...) szczegóły 
188.książka: Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Cz. 1. 1788-1789. 1998 (Krystyna Maksimowicz: Wstęp. - [Wiersze aut.:] Jan Baudouin, Francisze...) szczegóły 
189.książka: Wspomnienia partyzantów Republiki Pińczowskiej 1944. T. 1. (Andrzej Kozera: Słowo wstępne. - [Wspomnienia poprzedzone notami biogr...) szczegóły 
190.książka: Zapisani do rachunku krzywd. Tragedia Kopalni "Wujek" w poezji. Antologia. 1993 ([Wiersze aut.:] Stanisław Barańczak, Maciej Bieniasz, Jarosław Broda, ...) szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
191.antologia: Pisarze o odzyskaniu niepodległości. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 4 s. 225-244 (fragm. prozy pisarzy: Władysław Broniewski, Maria Dąbrowska, Pola Goja...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białous Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
192.książka twórcy: Białous "Jerzy" Ryszard: Walka w pożodze. Batalion Armii Krajowej "Zośka" w Powstaniu Warszawskim. [Wspomn.].  szczegóły 
  Biedak Aleksander
    książki twórcy (alfabet tytułów)
193.książka twórcy: Biedak Aleksander: Zamordowanym w Katyniu. W 50-tą rocznicę zbrodni ludobójstwa. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feliński Alojzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Weltanowski Andrzej: Jaką koroną poetycką uwieńczono Warszawę za dni 17/18 kwietnia 1794 r.. Gryfita 1994 nr 5 s. 12-13 (dot. m.in. utworu Alojzego Felińskiego "Na powstanie Krakowa i Warszaw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Jabłońska Paulina: Literacka refleksja Cypriana Norwida i Zbigniew Herberta nad historią triumfalną i historią ukrytą. Zeszyty Naukowe WSHE [Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku] 2003 t. 13 s. 101-121  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kitowicz Jędrzej
    książki o twórcy (alfabet autorów)
196.książka o twórcy: Kitowicz - badacz niedoceniany. Materiały z sesji popularnonaukowej, Rawa Mazowiecka 17 listopad 1995. 1995 (Janusz Tazbir: Kitowicz jako prekursor badań nad dziejami obyczajów. -...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Pelc Jan: Kochanowski a wyprawa inflancka w roku 1557 (I jeszcze o "przypasanym do miecza rycerzu"). Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1992 t. 36 s. 89-102 (o domniemanym udziale poety w wyprawie, na podstawie łacińskich elegii...) szczegóły 
  Kołłątaj Hugo
    książki o twórcy (alfabet autorów)
198.książka o twórcy: Żbikowski Piotr: Insurekcja i upadek Rzeczypospolitej w poezjach więziennych Hugona Kołłątaja. 1993 ([Dot. wierszy Kugona Kołłataja z cyklu "Smutki, Hymny oraz Zabawy", tr...) szczegóły 
  Kozak Henryk Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
199.wiersz: Kozak Henryk: Bój o Monte Cassino. Płomyczek 1999 nr 5 s. 28 (z not., z fot....) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
200.książka o twórcy: Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość i recepcja. 1995 ([Zawiera materiały z konferencji w Białej Podlaskiej, Romanowie, Chełm...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: Litwinowicz Małgorzata: Litewskie "starożytności" według Kraszewskiego. Pamiętnik Literacki 2003 z. 2 s. 7-27 (dot. sposobów widzenia historii Litwy przez pisarza...) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prokop Jan: "My i oni" J.I. Kraszewskiego. x 1987 ([W ks. zb.:] Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Gesammelte Aufs...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leszczyński Samuel
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niedźwiedź Jakub: Między "Wojną domową" a "Wojną chocimską" - poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej. Napis 2001 seria 7 s. 235-246 (z fragm. utworu...) szczegóły 
  Lipski Leo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Gosk Hanna: Wątek poszukiwania tożsamości w emigracyjnej prozie polskiej. (Na przykładzie utworów Zygmunta Haupta z tomów "Pierścień z papieru", "Szpica" oraz Leo Lipskiego "Dzień i noc", "Piotruś". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 53-60  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: (M. E. F.): Śladami Sarmatów. Głos Ludu 2001 nr 1 s. 5 (nt. sarmackiej obyczajowości w utworach Adama Mickiewicza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Przekora Agnieszka: "Trzej mocarze, swobodom spokojnego kraju zawisni..." Obrazy konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru w poezji Adama Naruszewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 109-131  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: Jabłońska Paulina: Literacka refleksja Cypriana Norwida i Zbigniew Herberta nad historią triumfalną i historią ukrytą. Zeszyty Naukowe WSHE [Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku] 2003 t. 13 s. 101-121  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zając Stanisław: Obraz kolonializmu z przełomu XIX i XX wieku w wybranych utworach literackich - refleksja nauczyciela. Wiadomości Historyczne 2000 nr 1 s. 44-47  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
209.książka o twórcy: Nie tylko o "Kordianie". Studia nad twórczością Juliusza Słowackiego. 2002 (Słowa wstępu. * "Kordian" - uwagi o tragizmie postaci bohatera. "Kordi...) szczegóły 
  Stawiński Jerzy Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
210.artykuł: Lubczyński Krzysztof: Powstanie bez konturów. Trybuna 2003 nr 168 s. 13 (nt. obrazu Powstania Warszawskiego w scenariuszach pisarza...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
211.wywiad: Lubczyński Krzysztof: Klęska po pas w gównie. Aneks Trybuny 2003 nr 267 s. A, C (nt. tematyki powstania warszawskiego w swojej twórczości...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewski Radosław: Siedem. List, który miał być recenzją, ale przeistoczył się w ideologiczny przytyk do dwóch wierszy noblistki i nigdy nie został wysłany. Studium 2003 nr 6/1 (2002/2003) s. 100-106 (dot. m.in. sposobu przedstawienia wydarzeń 11 IX 2001 w wierszu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Samuel
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuran Michał: Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Napis 2001 seria 7 s. 171-200 (dot. "Władysława IV" i "Szczęśliwej moskiewskiej ekspedycji Najjaśniej...) szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuran Michał: Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Napis 2001 seria 7 s. 171-200 (dot. "Władysława IV" i "Szczęśliwej moskiewskiej ekspedycji Najjaśniej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
215.książka o twórcy: Studia o Stanisławie Vincenzie. 1994 (Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 15-17 październi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
216.artykuł: Zajączkowski Ryszard: Po "Nie-Boskiej" stronie życia. Świadectwo Aleksandra Wata. Ethos 2001 nr 4 s. 192-205 ("Dziennik bez samogłosek", "Świat na haku i pod kluczem", "Mój wiek" j...) szczegóły 
  Wężykówna Paula
    wiersze (alfabet tytułów)
217.wiersz: Wężykówna Paula: Wrzesińskie dzieci. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 2 s. 53  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
218.książka o twórcy: Klucze do Żeromskiego. 2003 ([Materiały z konferencji naukowej, Sandomierz, 17-18 XI 2000]. - [Krzy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
219.artykuł: Czamańska Ilona: Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południowo-wschodniej i środkowej. Napis 2001 seria 7 s. 281-296 (z fragm. tekstów w językach oryg....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
220.książka: Masłoń Krzysztof: Lekcja historii najnowszej. 2003 ([Dot. m.in. świadectw i sądów pisarzy nt. najnowszej historii narodowe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gondowicz Jan: Rosja jaka jest. Gazeta o Książkach 1995 nr 3 s. 5  szczegóły 
recenzja: Rosicka Janina: Siedzący mężczyzna. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 47  szczegóły 
recenzja: Siemion Piotr: Podróżni z końca światów. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 9 XI s. 5, 15  szczegóły 
recenzja: Wandowicz Konrad: Zetknięcia kulturowe. Literatura Ludowa 1995 nr 6 s. 57-60  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Stygmat rewolucji. Polityka - Kultura 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Zarembina Jolanta: Intelektualista, artysta, prorok. Plus Minus 1995 nr 21 s. 14  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
222.książka: Grudzińska-Gross Irena: The scar of revolution. Custine, Tocqueville and the romantic imagination. 1991 (Preface. Acknowledgments. Introduction: Two Frenchmen. Part one: Custi...) szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Daleko od Paryża. Ex Libris 1992 nr 24 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kiślak Elżbieta: Dzieci Rewolucji. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 111-116  szczegóły 
recenzja: Mitchell Harvey: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 335-338  szczegóły 
recenzja: Shallcross Bożena: "Gorycz rewolucji". Zeszyty Literackie 1994 nr 45 s. 143-145 (z not. o Bożenie Shallcross na s. 158....) szczegóły 
recenzja: Shallcross Bożena: Slavic Review 1994 t. 53 z. 4 s. 1164-1165  szczegóły 
recenzja: Tymowski Andrzej W.: The Polish Review 1992 t. 37 nr 3 s. 366-369  szczegóły 
223.książka: La revolution francaise et ses fantasmes dans la litterature. 1992 ([Referaty z kolokwium polsko-francuskiego pośw. 200. roczn. rewolucji ...) szczegóły 
224.książka: Mity narodowe w literaturach słowiańskich. Studia poświęcone XI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Bratysławie. 1992 (Słowo wstępne. * Mity początku: Hanna Kowalska: Mit państwa w piśmienn...) szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 309-312  szczegóły 
225.książka: Niebiem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej. ([Zawiera m.in.:] Maciej Szczurowski: Opiekunka dobrej śmierci, święta ...) szczegóły 
226.książka: Parole et revolutions. Actes du colloque de Varsovie, 23-28 juin 1989. Colloque franco-polonais. 1992 (Marthe Molinari, Dominique Triaire: Avant-propos. - I. Parole et influ...) szczegóły 
227.książka: Revolution et litterature. La Revolution francaise de 1789 dans les litteratures allemande, francais et polonais (Actes du Colloque franco-polonais organise par l'Institut de Romanistique de l'Universite de la Sarre dans le cadre de la cooperation avec l'Universite de Varsovie sous la direction de Jochen Schlobach et Maciej Żurowski, Sarrebruck, 23-25 avril 1987). 1992 (Gerard Beaupretre: Avant-propos. - Elisabeth Fehrenbach: L'ideologie d...) szczegóły 
228.książka: Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Praca zbiorowa. 1994 ([Zawiera m.in.:] Od redaktorów. * S.V. Kavaljou: Njazdzejjsnenaja unih...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan: Rocznik Chełmski 1995 t. 1 s. 363-364  szczegóły 
recenzja: Skowrońska-Płaczynta Grażyna: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 294-298  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Domański Tadeusz Edward: Powstanie listopadowe w sztuce i legendzie. x 2000 ([w ks.:] Tadeusz Edward Domański: Epoka powstania listopadowego. Lubli...) szczegóły 
230.artykuł: Modlitwa za miasto Warsaw. Gazeta Wyborcza 1994 nr 177 s. 12-13 (fragmenty wypowiedzi polityków i pisarzy nt. powstania warszawskiego,...) szczegóły 
231.artykuł: Nowosad Elżbieta: Doskonałość czy barbarzyństwo? Etapy rozumienia "starożytności" od odrodzenia do czasów Hegla. Meander 1998 nr 5 s. 487-495 (początki filozofii i nauki przedstawiane na przestrzeni wieków...) szczegóły 
232.artykuł: Orłowski Hubert: In a trap of modernization on an alleged deception of a writer. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
233.artykuł: Skrok Zdzisław: Okrutny Wezuwiusz. Wiedza i Życie 1990 nr 1/2 s. 26-9, 32-33 (zagłada Pompejów i Herkulanum w relacjach m.in. Pliniusza Młodszego i ...) szczegóły 
234.artykuł: Susid Włodzimierz: [Pięćdziesiąt pięć] 55 lat po Norymberdze. Midrasz 2001 nr 13 [właśc. 1] s. 39-41 (dot. m.in. świadectw pisarzy-świadków procesu w Norymberdze...) szczegóły 
235.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Dom numer 13. Midrasz 2003 nr 5 s. 48-49 (nt. tematu pogromu ludności żydowskiej w Kiszyniowie w 1903 r. w dzieł...) szczegóły 
236.artykuł: Tazbir Janusz: Efezjanie słusznie księgi palili. Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 36-38 (m.in. nt. motywu palenia książek w literaturze....) szczegóły 
nawiązanie: EW: Glosa starożytnika do artykułu Janusza Tazbira. Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 39  szczegóły 
237.artykuł: Tazbir Janusz: Europa środkowowschodnia wobec "odkrycia Ameryki". Kwartalnik Historyczny 1991 nr 4 s. 21-40 (zainteresowanie podbojem Ameryki w literaturze m.in.: polskiej, czeski...) szczegóły 
238.artykuł: Tazbir Janusz: The popular impact of the discovery of America in East Central Europe. The Polish Review 1992 t. 37 nr 3 s. 263-283 (odkrycie Ameryki (1492) w popularnej literaturze polskiej, czeskiej, w...) szczegóły 
239.artykuł: Zieliński Jan: Wenecja we krwi skąpana. Dialog [Warszawa] 1989 nr 8 s. 84-91 (motyw spisku przeciw Wenecji w 1618 jako temat: relacji historyka fran...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
240.artykuł: Coale Samuel: The design of conspiracy. Human rites (rights) of fantasy and fiction. Prawa Człowieka = Human Rights 1997 nr 4 s. 159-167 (przykłady oddziaływania spiskowej teorii dziejów w utworach: Thomas Py...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
241.artykuł: Coale Samuel: The design of conspiracy. Human rites (rights) of fantasy and fiction. Prawa Człowieka = Human Rights 1997 nr 4 s. 159-167 (przykłady oddziaływania spiskowej teorii dziejów w utworach: Thomas Py...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Zagadnienia specjalne (austriacka) / Tematy, motywy (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: Magris Claudio: Mit habsburski. Przegląd Polityczny 1996 nr 31 s. 70-76 (mit habsburski w literaturze austriackiej; z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
243.artykuł: Naganowski Egon: Między mitem a rzeczywistością. Przegląd Polityczny 1996 nr 31 s. 66-69 (mit habsburski w literaturze austriackiej; z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Szyszkowitz Gerald
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Krauze Justyna M.: Die Gegenwaertigkeit der Geschichte oder Oesterreich und Oesterreicher im Schaffen von Gerald Szyszkowitz. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 377-396 (dot. problematyki pamięci i zapominania w obrazie Austrii i Austriaków...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
245.artykuł: Wiszniowska Marta: Rozrachunki z przeszłością we współczesnym dramacie angielskim 1960-1988. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1989 t. 42 (1988) s. 12-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
246.artykuł: Drozdowski Piotr J.: Echoes of the Polish revolution in late eighteenth and early nineteenth century English literature (A selection of works and voices: Part one. Part two). The Polish Review 1993 t. 38 nr 1 s. 3-24, nr 2 s. 131-148 (wydarzenia po 1871 r. w Polsce (m.in. Bitwa pod Racławicami) m.in. w t...) szczegóły 
247.artykuł: Jasiakiewicz Wojciech: The British poetry on the November Insurrection. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies 1990 z. 1 (203) s. 97-114 (brytyjska poezja o powstaniu listopadowym w czasopismach Polonia or...) szczegóły 
248.artykuł: Lewitter L.R.: The Polish cause as seen in Great Britain, 1830-1863. Oxford Slavonic Papers 1995 t. 28 s. 35-61  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
249.artykuł: Busza Andrzej: Conrad and Polish history. Con-texts 2003 nr 4/5 s. 7-23 (dot. biografii pisarza, zwłaszcza kwestii emigracji i obecności wątków...) szczegóły 
250.artykuł: Monod Sylvere: Joseph Conrad as a French historical writer. Con-texts 2003 nr 4/5 s. 38-45 (szerzej o utworach: "Pojedynek", "Dusza wojownika" i "W zawieszeniu"...) szczegóły 
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zając Stanisław: Obraz kolonializmu z przełomu XIX i XX wieku w wybranych utworach literackich - refleksja nauczyciela. Wiadomości Historyczne 2000 nr 1 s. 44-47  szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fothergill Anthony: Mountains of the mind: Joseph Conrad's and Thomas Mann's visions of history. Con-texts 2003 nr 4/5 s. 24-37  szczegóły 
  Woolf Virginia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
253.artykuł: Toporowski Wiesław: Wrzesień 1939 w "Dziennikach" Vala Gielguda i Virginii Woolf. Gazeta Niedzielna 1991 nr 37 s. 2, 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
254.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: Francuska powieść końca XVIII wieku wobec rewolucji. Rozważania w rocznicę 18 brumere'a. Prace Komisji Neofilologicznej 2001 t. 2 s. 73-88 (przegląd form epickich - tekstów sielankowych (m.in utwory Paul-Franço...) szczegóły 
255.artykuł: Kowalczykowa Alina: Jesień 1831. Sprawa polska w świetle paryskich gazet. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 5-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    książki (alfabet autorów)
256.książka: Grudzińska-Gross Irena: The scar of revolution. Custine, Tocqueville and the romantic imagination. 1991 (Preface. Acknowledgments. Introduction: Two Frenchmen. Part one: Custi...) szczegóły 
recenzja: Jedlicki Jerzy: Daleko od Paryża. Ex Libris 1992 nr 24 s. 11  szczegóły 
recenzja: Kiślak Elżbieta: Dzieci Rewolucji. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 111-116  szczegóły 
recenzja: Mitchell Harvey: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 335-338  szczegóły 
recenzja: Shallcross Bożena: "Gorycz rewolucji". Zeszyty Literackie 1994 nr 45 s. 143-145 (z not. o Bożenie Shallcross na s. 158....) szczegóły 
recenzja: Shallcross Bożena: Slavic Review 1994 t. 53 z. 4 s. 1164-1165  szczegóły 
recenzja: Tymowski Andrzej W.: The Polish Review 1992 t. 37 nr 3 s. 366-369  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Marton-Domeyko Agnieszka: 1945-1948: "Ustanowienie władzy" w Polsce na łamach francuskiej prasy. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2000 z. 133 s. 214-226  szczegóły 
258.artykuł: Tulard Jean: Odwrót z Rosji w literaturze francuskiej. Mówią Wieki 2002 nr spec. s. 19-21 (odwrót armii francuskiej z Rosji w 1812 roku w literaturze m.in.: Fran...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Michałowska Anna: Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku. Napis 2001 seria 7 s. 259-279 (dot. losu Żydów na ogarniętych wojnami terenach Rzeczypospolitej w II ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Nikzentaitis Alvydas: Bitwa pod Grunwaldem w ocenie społeczeństwa litewskiego XV i XVI stulecia. Studia Grunwaldzkie 1994 t. 3 s. 7-13 (na podst. kronik litewskiech i żmudzkich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Zagadnienia specjalne (macedońska) / Tematy, motywy (macedońska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
261.artykuł: Sazdow Tome: Bitwa na Kosowym Polu w literaturze macedońskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1992 z. 102 (1066) s. 99-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
262.książka: Deutsche Romantik und Franzoesische Revolution. Internationales Kolloquium, Karpacz 28. September - 2 Oktober 1987. 1990 ([Zawiera materiały z kolokwium:] Eugeniusz Klin: Der Niederschlag der ...) szczegóły 
263.książka: Koziełek Gerard: Reformen, Revolutionen und Reisen. Deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert. 1990 (Vorwort. * Saechsisch-polnische Kulturbeziehungen zur Zeit Augusts des...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 197-198  szczegóły 
recenzja: Salmonowicz Stanisław: Zapiski Historyczne 1991 z. 4 s. 166  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Andrzejewski Bolesław: Rewolucja francuska w opinii przedstawicieli niemieckiej klasyki weimarskiej. Sprawozdania [Poznań] 1990 nr 106 (1989) s. 13-15  szczegóły 
265.artykuł: Budny Łukasz: "Polenlieder" niemieckie świadectwo przyjaźni. Kultura [Warszawa] 1988 nr 18 s. 3  szczegóły 
266.artykuł: Jaroszewski Marek: Der polnische Novemberaufstand von 1830/1831 in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 4 s. 139-159  szczegóły 
267.artykuł: Kerth Sonja: "der teufel het sie verblendt" - Der Danziger Aufstand von 1525/26 im Spiegel zweier zeitgenoessischer Dichtungen. Studia Germanica Gedanensia 2001 [nr] 9 s. 11-21 (dot. dwóch utworów anonimowych powstałych w czasie rozruchów w Gdańsku...) szczegóły 
268.artykuł: Starnawski Jerzy: Na zamku w Hambach (1832) i w okolicy. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1989 r. 39 nr 1/2 s. 77-100 (nt. utworów poświęconych powstaniu listopadowemu, przemarszowi polskic...) szczegóły 
269.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: "Utracona ojczyzna". Śląsk 1997 nr 6 s. 46-49 (pisarze niemieccy ze Śląska wobec podziału Górnego Śląska po I wojnie ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Niemiecka Republika Demokratyczna (niemiecka.)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
270.artykuł: Orzełek Regina: Der Warschauer Austand in der DDR-Literatur. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1986 z. 1 (16) s. 41-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
271.książka: Das literarische Antlitz des Grenzenlandes. 1991 (Vowort. - Hans-Christoph Graf v. Nayhauss: Die Wahrnehmung des polnisc...) szczegóły 
272.książka: Jaroszewski Marek: Der Novemberaufstand in der zeitgenoessischen deutschen Literatur und Historiographie. 1989 ([M. in. zawiera rozdziały:] Historiographie und Literatur. Der Novembe...) szczegóły 
273.książka: Jaroszewski Marek: Der polnische Novemberaufstand in der zeitgenoessischen deutschen Literatur und Historiographie. 1992  szczegóły 
recenzja: Mikulski Robert: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 112 (1713) s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Roguski Piotr: Próba syntezy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 6 s. 156-158  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
274.artykuł: Augusiewicz Sławomir: Wschodniopruska tradycja najazdów tatarskich (z lat 1656-1657). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 119-132 (m.in. w twórczości pisarzy: Friedrich Samuel Boch, Georg Adalbert von ...) szczegóły 
275.artykuł: Chłosta Jan: Plebiscyty z 1920 roku na Warmii, Mazurach i Powiślu w polskiej i niemieckojęzycznej literaturze pięknej. Masovia 2001 t. 4 s. 159-169 (m.in.: Michał Kajka, Jerzy Kolendo, Andrzej Samulowski, Fritz Skowronn...) szczegóły 
276.artykuł: Jaroszewski Marek: Deutsche Literatur und Historiographie zum Novemberaufstand. x 1993 ([W ks. zb.:] Związki niemiecko-polskie w kulturze i polityce = Zur Fra...) szczegóły 
277.artykuł: Jaroszewski Marek: Die Lyrik des Hambacher Festes. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 161-168 (święto ludowe z 27 V 1832 w Hambach w poezji lat trzydziestych XIX w....) szczegóły 
278.artykuł: Jaroszewski Marek: Święto ludowe w Hambach w poezji niemieckiej lat trzydziestych XIX wieku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 63-69  szczegóły 
279.artykuł: Klin Eugeniusz: Das Image der Polen in den deutschen "Polenliedern" zum November Aufstand 1830/31. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1990 z. 5 (29) s. 119-130  szczegóły 
280.artykuł: Lubosz Bolesław: Słowo po zburzeniu muru. Regiony 1999 nr 4 s. 80-83 (motyw podziału kraju i narodu w literaturze niemieckiej od l. 50-tych ...) szczegóły 
281.artykuł: Orłowski Hubert: O asymetrii deprywacji. Ucieczka, deportacja i wysiedlenie w niemieckiej i polskiej literaturze po 1939 roku. Borussia 1994 nr 8 s. 68-82  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
282.książka: Poezja i czyn polityczny. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej pierwszej połowy XIX wieku. 1993 (Piotr Roguski: Uwagi wstępne. - Polenlieder - zarys problematyki. "O c...) szczegóły 
recenzja: Jaroszewski Marek: Nowa publikacja o niemieckiej poezji o powstaniu listopadowym. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 176-177  szczegóły 
recenzja: Langer Gudrun: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 344-346  szczegóły 
recenzja: Wójcicka Zofia: Niemieckojęzyczne pieśni o Polsce. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 283-288  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Grass Guenter
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trenkner Joachim: Die Gegenwart der Vergangenheit. Welche Rolle spielt die deutsche Geschichte in den oeffentlichen Debatten der Bundesrepublik heute? = Współczesność przeszłości. Jaką rolę odgrywa dzisiaj historia Niemiec w publicznych debatach Republiki Federalnej?. Dialog [Niemcy] 2002 nr 61 s. 27-28, 28-29 (dot. m.in. roli powieści, jej recepcji w Niemczech, zainicjowanych w z...) szczegóły 
  Johnson Uwe
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Talarczyk Andrzej: Uwe Johnsons Lesart der Deutschen Geschichte. Zu (einigen) Grundformen der Rezeption und aestetischer Umsetzung der Historie in den "Jahrestagen". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Colloquia Germanica Stetinensia 2001 nr 10 (301) s. 109-120 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Kirst Hans Hellmut
    książki o twórcy (alfabet autorów)
285.książka o twórcy: Czejarek Karol: Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta. 2003  szczegóły 
  Landauer Gustav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Gierlak Maria: Die Wirkung des Gemeinschaftsmythos in der Geschichte: Utopie und Revolution in den Schriften Gustav Landauers. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1993 z. 18 (262) s. 49-67  szczegóły 
  Mann Thomas
287.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fothergill Anthony: Mountains of the mind: Joseph Conrad's and Thomas Mann's visions of history. Con-texts 2003 nr 4/5 s. 24-37  szczegóły 
  Staegemann Friedrich August von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: Roguski Piotr: Polenlieder - Russenlieder. Przyczynek do dziejów liryki niemieckiej o powstaniu listopadowym. Studia Germanica Gedanensia 2002 [nr] 10 s. 41-65  szczegóły 
  Surminski Arno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Chłosta Jan: Arno Surminski - piewca utraconych Prus Wschodnich. Rocznik Mazurski 2003 t. 3 s. 128-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Tematy, motywy (nowohebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
290.artykuł: Feinberg Anat: Historia a problemy tożsamości w literaturze izraelskiej. Midrasz 1998 nr 5 s. 23-25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Tematy, motywy (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Sałajczykowa Janina: Chelovek i istorija v sovremennojj sovetskojj proze: V. Maksimov, Ju. Trifonov, Ju. Dombrovskijj, A. Bitov. Studia Rossica Posnaniensia 1993 z. 23 s. 115-123  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
292.książka: Literatura rosyjska i radziecka a historia. Motywy, poetyka. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Rusycystów, Opole 18-19 września 1985 r.. 1987  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Przegląd Rusycystyczny 1988 r. 11 z. 2 s. 154-156  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
293.artykuł: Klement'ev V.: Sovetskaja literatura o Velikojj Otechestvennojj vojjne v ocenke pol'skojj kritiki i literaturovedenija 70-kh gg.. ([w ks. zb.:] Russkaja klassicheskaja i sovetskaja literatura za rubezh...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
294.książka: Orłowski Jan: Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVIII do roku 1917. 1992 ([Zawiera:] I. Spojrzenie w przeszłość. Echa spraw polskich w piśmienni...) szczegóły 
recenzja: Golec Ryszard: Z dziejów antypolskiej obsesji w literaturze rosyjskiej (od wieku XVIII do roku 1917). Języki Obce w Szkole 1994 nr 2 s. 99-102  szczegóły 
recenzja: Juszkiewicz Jolanta: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 82-85  szczegóły 
recenzja: Radwański Lech: W rosyjskim lustrze. Kamena 1993 nr 3/4 s. 54  szczegóły 
recenzja: Smaga Józef: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 456-458  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 161-162  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Polaczki. Nowe Książki 1993 nr 1 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Zbyrowski Zygmunt: Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 3/4 s. 253-254  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
295.artykuł: Bolek Anna: Unia florencka w literaturze Rusi Moskiewskiej XV-XVII w.. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 45-51  szczegóły 
296.artykuł: maz: Attyla i łagry. Dialog [Warszawa] 1990 nr 6 s. 142-145 (symbolika historyczna i rzeczywistość łagrowa w utworach: Jewgienij Za...) szczegóły 
297.artykuł: Semczuk Małgorzata: Rzeczywisty koniec wieku XIX - rok 1913 w oczach pisarzy. (Anna Achmatowa, Osip Mandelsztam, Aleksy Tołstoj). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 49-59  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Chekhov Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
298.artykuł: Wanat Andrzej: Z notatek o Czechowie. Dialog [Warszawa] 1990 nr 7 s. 86-89 (nt. czasu i historii w utworach Antona Czechowa...) szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
299.artykuł: Poznjakova Nadezhda: [Dziewiętnasty] 19 otjabrja - v sud'be i tvorchestve A.S. Pushkina. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 9 (258) s. 23-34 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Zagadnienia specjalne (serbska) / Tematy, motywy (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
300.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: Klęska, zwycięzcy i ofiary. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 318-319 (sposób przedstawiania bitwy na Kosowym Polu w lit. serbskiej; streszcz...) szczegóły 
301.artykuł: Kornhauser Julian: Kosovo Polje we współczesnej poezji serbskiej. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 8-9 (utwory inspirowane bitwą na Kosowym Polu...) szczegóły 
302.artykuł: Kornhauser Julian: Kosovo Polje we współczesnej poezji serbskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 317-318 (streszcz. ref....) szczegóły 
303.artykuł: Naumow Aleksander: Mit Kosowa dzisiaj. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 319-320 (w literaturze serbskiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
304.artykuł: Rapacka Joanna: Z dziejów mitu kosowskiego (Od Milosa Obilicia do Gavrila Principa). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 3-14 (w kulturze i literaturze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Linquist Carl Jonas Love
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubiski Stanisław: "Una ballo in maschera" w realiach historycznych - Sztokholm A.D. 1792. Ruch Muzyczny 1999 nr 12 s. 37-39 (m.in. nt. powieści, która stała się kanwą libretta operowego do muzyki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
306.artykuł: Nakhlihk Jevgen: Ihnterpretacihja gajjdamachchini v tvorchostih Ju. Slovac'kogo, T. Shevchenka ih P. Kulihsha. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 112-123  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
307.artykuł: Beauvois Daniel: Rzeź humańska. Twórczość 1999 nr 10 s. 80-97 ((Począwszy od "Sofiówki" Stanisława Trembeckiego, poprzez "Hajdamaków"...) szczegóły 
308.artykuł: Hromiak Roman: Pierwsza wojna światowa w wizjach artystycznych pisarzy ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 67-79  szczegóły 
309.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińska rewolucja 1917-1919 i jej poetyckie wizje. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1992 z. 103 (1088) s. 97-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
310.artykuł: Bartal Israel, Opalski Magdalena: Powstanie styczniowe w oczach Żydów. Midrasz 2003 nr 1 s. 4-15 (nt. powstania styczniowego w literaturze żydowskiej i polskiej; dot. n...) szczegóły 
311.artykuł: Michałowska Anna: Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku. Napis 2001 seria 7 s. 259-279 (dot. losu Żydów na ogarniętych wojnami terenach Rzeczypospolitej w II ...) szczegóły 
312.artykuł: Shmeruk Chone: Yiddish literature and collective memory: The case of the Chmielnicki massacres. Polin 1990 t. 5 s. 173-183 (masakra Żydów 1648-1649 w utworach pisarzy: Szymon An-ski, Chaim Nachm...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Antologie i zbiory (żydowska)
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rusin Joanna: Powstanie styczniowe w zwierciadle "Legend żydowskich" o 1863 roku. Midrasz 2003 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
314.artykuł: Rusin Joanna: Powstanie styczniowe w zwierciadle "Legend żydowskich" o 1863 roku. Midrasz 2003 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Gliński Robert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
315.artykuł: CZAR: Dwa filmy o Katyniu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 166 s. 10 (nota o planach realizacji filmu o zbrodni katyńskiej "Sanatorium Gorki...) szczegóły 
  Modrzejewska Helena*
    książki twórcy (alfabet tytułów)
316.książka twórcy: Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego. 2000 (Od wydawcy. - [Zawiera m.in. listy Heleny Modrzejewskiej; adresaci:] J...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
317.artykuł: CZAR: Dwa filmy o Katyniu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 166 s. 10 (nota o planach realizacji filmu o zbrodni katyńskiej w oparciu o nowel...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
318.wywiad: Borucki Bogdan, Krawczyk Jarosław: Kamera i historia. Mówią Wieki 2002 nr spec. s. 9-11 (epoka napoleońska w twórczości reżyserskiej Andrzeja Wajdy; z fot. And...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
319.książka: Mykita-Glensk Czesława: Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na Śląsku do roku 1939. 2003 (Wstęp. - 1. Polskie życie teatralne na Śląsku w latach 1852-1921. 2. T...) szczegóły 
320.książka: Warszawa teatralna. 1990 ([Materiały z sesji: Warszawa teatralna, org. Zakład Historii i Teorii ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
321.artykuł: Starzyńska-Majsak Małgorzata: Tematyka legionowa w międzywojennym repertuarze Teatru Miejskiego w Krakowie. Krzysztofory 1998 t. 20 s. 116-129  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
    książki (alfabet autorów)
322.książka: Mykita-Glensk Czesława: Melpomena w śląskiej mazelonce. Szkice z dziejów polskiego życia teatralnego na Śląsku do roku 1939. 2003 (Wstęp. - 1. Polskie życie teatralne na Śląsku w latach 1852-1921. 2. T...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
323.książka: Lewkowski Kazimierz A.: Między dramatem a teatrem. 1992 (1. Rozmyślania o metodzie [kierunki badawcze w teatrologii]. Uzupełnie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
324.artykuł: Fik Marta: Historia jako kostium współczesności. Dialog [Warszawa] 1990 nr 6 s 100-107 (nt. powojennych realizacji teatralnych poruszających współczesne probl...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    książki (alfabet autorów)
325.książka: Madej Alina: Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego. 1994 (Wstęp. I. Fabularne kino dwudziestolecia międzywojennego jako szczegól...) szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Mitologie i konwencje. Film 1995 nr 3 s. 102 (nota...) szczegóły 
recenzja: Litka Piotr: Kino zmarnowanych szans. Tygodnik Powszechny 1995 nr 23 s. 13  szczegóły 
recenzja: Stachówna Grażyna: Żywe skamieliny. Kino 1995 nr 7/8 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: Mitologie i konwencje (O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego). Ekran 1995 nr 9 s. 114 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
326.książka: Lis Piotr: A jednak się kręci... Szkice filmowe. 1998 ([Szkice z l. 1989-1995 publikowane na łamach pism emigracyjnych: Pr...) szczegóły 
recenzja: Bobowski Sławomir: Przerwana pasja - o twórczości Piotra Lisa. Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 109-114  szczegóły 
recenzja: Lubelski Tadeusz: Późna książka Piotra. Kino 1998 nr 11 s. 58  szczegóły 
recenzja: Pyszny Joanna: Piotra Lisa kino osobne. Odra 1998 nr 10 s. 124  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    imprezy (alfabet tytułów)
327.impreza: Polsko-radzieckie spotkanie filmowców (1988).  szczegóły 
artykuł: Burski Juliusz: Tygodnik Mazowsze Solidarność 1988 nr 265 s. 3  szczegóły 
artykuł: [Dipont Małgorzata] (d): Życie Warszawy 1988 nr 222 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Kreutzinger Krzysztof: Film 1988 nr 44 s. 16  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Jan F.: Katolik 1988 nr 44 s. 12  szczegóły 
artykuł: Malatyńska Maria: Życie Literackie 1988 nr 43 s. 11  szczegóły 
artykuł: Szymańska Jadwiga: Ekran 1988 nr 40 s. 5  szczegóły 
artykuł: Szyma Tadeusz: Tygodnik Powszechny 1988 nr 44 s. 8  szczegóły 
artykuł: Żaryn Szczepan: Ład 1988 nr 44 s. 10  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
328.artykuł: Czubaty Jarosław: Fascynacja i krytyka. Legenda napoleońska w filmie polskim. Mówią Wieki 2001 nr 5 s. 46-49  szczegóły 
329.artykuł: Drozdowski Marian: Powstania śląskie i plebiscyt w polskim zapisie literackim i filmowym. Rocznik Muzeum w Gliwicach 2003 t. 18 s. 377-389 (dot. m.in. utworów autorów: Jan Nikodem Jaroń, Augustyn Świder, Józef ...) szczegóły 
330.artykuł: Filmografia powstania warszawskiego (Filmy fabularne). Kwartalnik Filmowy 1994 nr 6 s. 78 (wykaz...) szczegóły 
331.artykuł: jot.s.: Kolumbowie w kadrze (Powstanie warszawskie w oczach filmowców). Myśl Polska o Filmie 1993 nr 1 s. 1-2  szczegóły 
332.artykuł: Lewandowski Jan F.: Rodowody marcowe. Kino 1998 nr 3 s. 17 (motyw wydarzeń marca 1968 roku w filmie polskim...) szczegóły 
333.artykuł: Lewandowski Jan F.: Wędrówki po kinie: Oświęcim filmowy. Śląsk 1999 nr 1 s. 54 (temat obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w filmie polskim i zagranicz...) szczegóły 
334.artykuł: Lis Piotr: Powstanie Warszawskie w polskim filmie fabularnym. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 4 VIII s. 10, 14 (m.in. nt. filmów: "Kanał", "Kolumbowie", "Eroica", "Pierścionek z orłe...) szczegóły 
335.artykuł: Lubelski Tadeusz: Kino polskiego Października. Kino 1991 nr 6 s. 26-28 (dot. m.in. filmu "Człowiek na torze"...) szczegóły 
336.artykuł: Łużyńska-Dorobowa Jadwiga: Niepełny obraz powstania styczniowego. Kino 1988 nr 6 s. 21-25 (dot. filmów: "Jarosław Dąbrowski", "Noce i dnie", "Najdłuższa wojna no...) szczegóły 
337.artykuł: Skowron Mirosław: Sierpień za kamerą. Tygodnik Solidarność 2000 nr 35 wkł. s. 8 (wpływ powstania "Solidarności" i lawina przemian, jakie wywołał Sierpi...) szczegóły 
338.artykuł: Skwara Janusz: Gorzej niż "zaplute karły reakcji". Myśl Polska 1994 nr 2 s. 10 (obraz organizacji podziemnych NOW i NSZ w filmach fabularnych...) szczegóły 
339.artykuł: Sobolewski Tadeusz: Zwyczajny stalinizm. Odra 1988 nr 3 s. 44-48 (czasy stalinowskie jako temat filmowy...) szczegóły 
340.artykuł: Szyma Tadeusz: Filmy o stanie wojennym. Tygodnik Powszechny 1989 nr 42 s. 7 ( "Bez końca" Krzysztofa Kieślowskiego, "Chce mi się wyć" Jacka Skalsk...) szczegóły 
341.artykuł: Tazbir Janusz: Film 1988 nr 20 s. 3-5 (wyw. gł. nt. filmowego obrazu powstań; rozm. Krzysztof Kreutzinger...) szczegóły 
342.artykuł: Uszyński Jerzy: Niewyczerpany temat. Film na Świecie 1988 nr 351/352 s. 123-126 (lata pięćdziesiąte w polskim filmie...) szczegóły 
343.artykuł: Werner Andrzej: Białe plamy a zdrowie kultury. Kultura Niezależna 1988 nr 42 s. 16-26 (tekst referatu wygłoszonego na seminarium w Moskwie "Kino historyczne ...) szczegóły 
344.artykuł: Werner Andrzej: Białe plamy a zdrowie kultury. Puls 1988 nr 38 s. 95-101 (referat wygłoszony na seminarium "Kino historyczne - od tematów tabu d...) szczegóły 
345.artykuł: Zatorski Janusz: W pogoni za rzeczywistością. Kierunki 1990 nr 5 s. 15 (obraz stanu wojennego w filmach: "Ostatni dzwonek", "Ostatni prom", "S...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
346.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Babczyński Dariusz: Są ślady lwów na spalonej ziemi. Więcej nic. Plama 2002 nr 1 s. 90-97 (dot. również kwestii odpowiedzialności za przedstawiony w filmie i pow...) szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skwara Janusz: Obcy w mundurach. Myśl Polska o Filmie 1994 nr 5 s. 1 ( także o motywie powstania styczniowego w polskim filmie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Radio współczesne (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
348.artykuł: Sieradzka Zofia: Na żołnierską nutę. Teatr 1989 1 28 (nt. progr. pośw. pios. legionowym i słuchowiskom związanym z obcho...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
349.audycja radiowa: Repetytorium: odczytane na nowo Gloria Victis czy Vae Victis - czyli o powstaniu styczniowym w twórczości Elizy Orzeszkowej i Stefana Żeromskiego.  szczegóły 
350.audycja radiowa: Repetytorium: odczytane na nowo Gloria Victis czy Vae Victis - o powstaniu styczniowym w literaturze współczesnej.  szczegóły 
351.audycja radiowa: Repetytorium: odczytane na nowo Historia i literatura, czyli o prawdach i mitach narodowych.  szczegóły 
352.audycja radiowa: Wieczór literacki A lato było piękne tego roku.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje ogólne (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
353.audycja radiowa: Symbole literackie - Wiosna Ludów.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje o literaturze i życiu literackim (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
354.audycja radiowa: Listopad - niebezpieczna dla Polaków pora - czyli o prawdzie historycznej i mitach literackich.  szczegóły 
355.audycja radiowa: Rok 1920 w literaturze.  szczegóły 
356.audycja radiowa: Tamten marzec....  szczegóły 
357.audycja radiowa: Trzeci Maja w poezji polskiej.  szczegóły 
358.audycja radiowa: "Wyzwolona". Literatura wokół 11 Listopada.  szczegóły