Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Wilno (do 1939)
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. I Międzynarodowa Konferencja, Białystok 21-24 września 1989. (Streszczenia i tezy referatów). 1989 ([M.in.:] Jagoda Hernik: Wileńskie "Środy Literackie" (1927-1939). Proj...) szczegóły 
recenzja: Smaszcz Waldemar: Wileńska tetralogia. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 207-212  szczegóły 
2.książka: Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach. 1992 (T. 4: [Literatura i język]. 561, [5] s., il., faks., fot., portr. [Kil...) szczegóły 
recenzja: D.P.: Zbiorowy dorobek. Vilniana. Znad Wilii 1993 nr 14 s. 8  szczegóły 
recenzja: Jadacki Jacek Juliusz: Oratorium Wileńskie. Nowe Książki 1993 nr 7 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Smaszcz Waldemar: Wileńska tetralogia. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 207-212  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.M.: Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Białostocczyzna 1990 nr 1 s. 36-39  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny 1831-1941" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Wileński pejzaż postromantyczny. Suplement 1998 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Dziedzic Stanisław: Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941. Ruch Literacki 1998 z. 3 s. 469-472 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (M.J.): Życie literackie Wilna 1831-1941. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 154-155  szczegóły 
artykuł: Naruniec Romuald: Życie literackie Wilna i wileńszczyzny w latach 1831-1941. Magazyn Wileński 1998 nr 1 s. 9  szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Wieczór w celi Konrada. Kurier Wileński 1997 nr 244 s. 3  szczegóły 
artykuł: Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941. Kurier Wileński 1997 nr 239 s. 2 (program, not....) szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Życie literackie. Znad Wilii 1997 nr 24 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Dużyk Józef: Magia Wilna. Twórczość 1995 nr 12 s. 127-132 (życie literackie, uniwersyteckie i teatralne Wilna, szerzej nt. dwudzi...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Jurkiewicz Wojciech: Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów korespondencyjnych. 1992 (Wstęp. - Ważniejsze zbiory korespondencji polskiej z epoki stanisławow...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: Roszak Stanisław: Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 170-172 (w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Roszak Stanisław: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 4 s. 495-498  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Stolzman Małgorzata: Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). 1987  szczegóły 
recenzja: Aleksandravicius Egidijus: ("Literatura ir Menas" (Wilno)? [Gazeta Olsztyńska 1989 nr 157 ...) szczegóły 
recenzja: Cybulski Radosław: O kulturze w Wilnie w latach międzypowstaniowych. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 315-320  szczegóły 
recenzja: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Małgorzata Stolzman, Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych 1832-1863. Acta Poloniae Historica 1990 t. 61 s. 243-248 (w języku francuskim...) szczegóły 
recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Wers 1989 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Nieuważny Ewa: Zapiski Historyczne 1990 z. 2/3 s. 131-134  szczegóły 
8.książka: Świderski Bronisław: Myth and scholarship. University students and political development in XIX century Poland. 1988 ([Studium o środowiskach studenckich Warszawy i Wilna w l. 1800-1830, m...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Inteligent pod presją. Res Publica 1990 nr 6 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Kiślak Elżbieta: Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 362-367  szczegóły 
recenzja: Neuger Leonard: Inteligencja jako ofiara losu. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Tomiak Janusz J.: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 2 s. 351-352  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Surwiło Jerzy: Archiwum Filomatów - uratowane. Czerwony Sztandar 1990 nr 3 s. 4 (nt. losów archiwum Towarzystwa Filomatów w Wilnie i dzialalności Onufr...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Romanowski Andrzej: Pozytywizm wileński. Znak 1996 nr 2 s. 29- (z not. o aut....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Vilniaus kulturinis gyvenimas. 1900-1940. 1998 ([Zawiera m.in.:] Irena Fedorowicz: Działalność kulturalna Czesława Jan...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Jurkowski Roman: Z życia kulturalnego Wilna w latach 1899-1914 (I. Towarzystwo Miłośników Starożytności i Ludoznawstwa 1899-1906; II. Towarzystwo "Muzeum Nauki i Sztuki" 1907-1914). Zapiski Historyczne 1990 z. 1 s. 59-88  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Bereś Stanisław: Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów. 1990 (Uwagi wstępne. - "Już nic, to tylko stoi obłok nad sekcją twórczości o...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 264-267  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Żagarystów portret własny. Tygodnik Powszechny 1991 nr 6 s. 8  szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Przegląd Powszechny 1991 nr 11 s. 362-365  szczegóły 
recenzja: Karwowska Bożena: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1993 t. 34 (1992) nr 3/4 s. 395  szczegóły 
recenzja: Kowalczykowa Alina: O Miłoszu i o Żagarach. Tygodnik Literacki 1991 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
14.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
15.książka: Vilniaus kulturinis gyvenimas. 1900-1940. 1998 ([Zawiera m.in.:] Irena Fedorowicz: Działalność kulturalna Czesława Jan...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Między sekcją twórczości oryginalnej a "Żagarami" (Na literackich tropach Wilna). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 5 (nt. działanościw Wilnie grupy literackiej STO - Sekcji Twórczości Oryg...) szczegóły 
17.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie Środy Literackie. Akcent 1990 nr 1/2 s. 348-352 (kalendarium - fakty, osoby...) szczegóły 
18.artykuł: Pukszto Andrzej: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 69-88 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Śmigielski Tomasz: Wielkanoc wileńska: Historia - sacrum - mit. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 28 III s. 4, 15 (Wilno w poezji polskiej XX w....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Zasztowt Leszek: Alma Mater Vilnensis Clandestina 1939-1945. Lithuania 1994 nr 4 s. 104-119 (m.in. nt. tajnych zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie St...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
23.książka: Legendy wileńskie = [Vilniaus legendos]. Legendy wileńskie spisali litewscy i polscy działacze sztuki i uczeni. 1998 ([M. in. utwory aut. polskich:] Albert Wijuk Kojałowicz, Józef Ignacy K...) szczegóły 
24.książka: Poezja ostrobramska. 1991 ( [Wiersze bedące przejawem kultu obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    artykuły (alfabet tytułów)
25.artykuł: Syrnicka Krystyna: Wileńskie wiersze nagrobne w XIX wieku. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 91-130 (analiza inskrypcji; ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Awgulowa Janina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
26.książka twórcy: Awgulowa Janina: Wileńskie wspominki i nie tylko. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bogusławski Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Kuligowska Anna: Wileński kontrakt Bogusławskiego z roku 1816. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 145-148 (nt. występów W. Bogusławskiego w teatrze w Wilnie; z tekstem Dokumentu...) szczegóły 
  Brzozowski Zygmunt Szczęsny
    książki twórcy (alfabet tytułów)
28.książka twórcy: Brzozowski Zygmunt Szczęsny: Litwa - Wilno 1910-1945. 1989  szczegóły 
  Bujnicki Teodor
    wywiady (alfabet autorów)
29.wywiad: Skoczek Tadeusz: Wpisany w Wilno. Zdanie 1996 nr 4/5 s. 34-37  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwin Stefan
    proza (alfabet tytułów)
30.proza: Chwin Stefan: Tajemnica "dobrego zła" = "Gerojo blogio" paslaptis. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 4 s. 84-95, 96-107 (esej nt. rodzinnych miast Wilna i Gdańska; tekst równoległy w jęz. pol...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Mieczkowski Romuald: Szczęście w Wilnie. List Oceaniczny 2003 nr 5 s. 4 (dot. biografii Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz jego tekstów l...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Mianowicz Tomasz: Zbrodnia literatury. Kresy 1993 nr 16 s. 47-56 (dot. oskarżenia o kolaborację z hitlerowcami w czasie II wojny światow...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Piechota Marek: Wilno Mickiewicza i Słowackiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 38 s. 16, 15 (nt. miejsc związanych z poetami...) szczegóły 
34.artykuł: Rymkiewicz Jarosław Marek: Kilka domów, okna, schody. Twórczość 1995 nr 12 s. 41-69 (nt. wileńskich mieszkań Mickiewicza...) szczegóły 
35.artykuł: Żelazny Andrzej: Litewskie ślady Adama. Nowe Kontrasty 1998 nr 12 s. 5-8 (nt. związków poety z Wilnem oraz znajdujących się tam współcześnie mie...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
36.kult: Ginie świątynia polskiego romantyzmu w Wilnie. Zwrot 2001 nr 7 s. 72-73 (nt. Celi Konrada w byłym klasztorze oo. bazylianów i wynajęciu jej obe...) szczegóły 
37.kult: Jędras Marek: Stanisława Szukalskiego projekt pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie. Siódma Prowincja 1998 nr 4 s. 27-30 (z fot. projektu pomnika...) szczegóły 
38.kult: Kulesza Andrzej: Historia pewnego pomnika. Nasz Dziennik 2000 nr 252 s. 8 (dot. zniszczonego pomnika autorstwa Zbigniewa Pronaszki w Wilnie...) szczegóły 
39.kult: Mysłakowski Piotr: Zanim wieszcz spłynął Wilią... (Krótka historia Mickiewiczowskich pomników). Przekrój 1998 nr 39 s. 32-33 (o okolicznościach realizacji budowy oraz losach pomników poety w Wilni...) szczegóły 
40.kult: Poklewski Józef: Projekty pomnika Mickiewicza w Wilnie w okresie międzywojennym w świetle ówczesnych krytyk i polemik prasowych. Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 257-274  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paźniewski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
41.proza: Paźniewski Włodzimierz: Mit wileński. Twórczość 1990 9 109-14 (fel....) szczegóły 
  Puzynina Gabriela
    książki twórcy (alfabet tytułów)
42.książka twórcy: Puzynina Gabriela: W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. 1988  szczegóły 
43.książka twórcy: Puzynina Gabriela: W Wilnie w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815-1843. 1988 ([M.in. o życiu teatralnym i literackim na Wileńszczyźnie]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Ratajczak Józef
    proza (alfabet tytułów)
44.proza: Ratajczak Józef: Wilno i Poznań. Znad Wilii 1992 nr 20 s. 7 (m.in. o wileńskich korzeniach mieszkających w Poznaniu Kazimiery Iłłak...) szczegóły 
  Romer Eugeniusz
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosman Marceli: W kręgu przedwojennego Wilna. Przegląd Zachodni 1996 nr 4 s. 179-184  szczegóły 
  Ruszczyc Ferdynand
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosman Marceli: W kręgu przedwojennego Wilna. Przegląd Zachodni 1996 nr 4 s. 179-184  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosman Marceli: W kręgu przedwojennego Wilna. Przegląd Zachodni 1996 nr 4 s. 179-184  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrościcki Juliusz A.: Między Wilnem, Rzymem i Antwerpią. O dwóch projektach P.P. Rubensa do sześciu wydań "Lyricorum libri IV" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Officina Plantiniana. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 4 specjalny s. 99-126  szczegóły 
  Skarga Piotr
    kult (alfabet autorów)
49.kult: BT: Pamiątka po wileńskiej tablicy. Nowe Kontrasty 2000 nr 1 s. 23 (not. nt. usunięcia tablicy poświęconej Piotrowi Skardze i jej tekstu u...) szczegóły 
  Sławińska Irena
    proza (alfabet tytułów)
50.proza: Sławińska Irena: Św. Faustyna w Wilnie. Wspomnienia wilniuczki. Tygodnik Powszechny 2002 nr 21 s.19  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Koprowski Marek A.: Słowacki w Litwę wpisany. Nowe Kontrasty 1999 nr 9 s. 9-11 (dot. związków poety z Wilnem...) szczegóły 
52.artykuł: Piechota Marek: Wilno Mickiewicza i Słowackiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 38 s. 16, 15 (nt. miejsc związanych z poetami...) szczegóły 
53.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Młody poeta a Wilno. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 15 s. 1, 5 (biogr., z portr. Juliusza Słowackiego w wieku dziecięcym oraz fot. pop...) szczegóły 
54.artykuł: Piotrowicz Wojciech: Poeta a Wilno. Rok Słowackiego. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 4-5 (biogr., z fot. miejsc związanych z pobytem Juliusza Słowckiego w Wilni...) szczegóły 
  Sołbut Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
55.wiersz: Sołbut Anna: Wilno. Literacka Polska 2003 nr 1/2 s. 27  szczegóły 
  Szyłeyko J. Zdzisław
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nagrabiecki Jan: W Wilnie i nad Naroczą. Życie 1999 nr 204 s. 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zahorski Władysław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
57.książka twórcy: Zahorski Władysław: Podania i legendy wileńskie. 1991 (Bazyliszek. O świątyni Perkunasa. Lizdejko. Podanie o żelaznym wilku. ...) szczegóły 
  Zasławski Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
58.wiersz: Zasławski Henryk: Wilno. Metafora 1996 nr 22/23 (1995/1996) s. 182  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
59.książka: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940. Studia. ([Pokłosie konferencji naukowej pt. "Międzywojenna poezja wileńska. Śro...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Smykowski Janusz: Biblioteka ziemiańska na Litwie w połowie XIX w. jako świadectwo kulturalnych aspiracji środowiska. Biblioteka Edwarda Romera. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 3-6 (m.in. nt. teatru w Wilnie w XVIII i XIX w.; dotyczy także opinii Edwar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Cicero Marcus Tullius
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Równy Sebastian: O osiemnastowiecznych przekładach "Pro Marcello". Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 157-174 (dot. przekładów: Ignacego Nagurczewskiego, Adama Tołoczki, Stanisława ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bobrowski Johannes
    wiersze (alfabet tytułów)
62.wiersz: Bobrowski Johannes: Wilno. Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s. 102  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Limanowski Mieczysław*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
63.książka o twórcy: Mieczysław Limanowski. Człowiek, twórca, świadek czasów. Materiały z sesji naukowej - Toruń, 1-3grudnia 1995. 1998 (Maria Kalinowska, Andrzej Sadurski: Wstęp. - [M. in. referaty:] Zbigni...) szczegóły 
  Rustem Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Sidlauskas Rimantas: Jan Rustem a teatr wileński. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 187-190  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
65.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Timoszewicz Jerzy: Estreicher - Bułharyn - Każyński. Przyczynki do przyczynków. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 365-373 (z aneksem zawierającym: Ferdynand Hoesick: Z dziejów sceny wileńskiej;...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Afisze wileńskie (1815-1884). Fotografie. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 153-186 (ze wstępem Jerzego Timoszewicza: Jeszcze o afiszach wileńskich, s. 149...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
67.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 40: 1991 z. 3/4. ([Zawiera wspomn. dot. teatru polskiego od końca XIX do I połowy XX w.:...) szczegóły 
68.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 41: 1992 z. 1/4: Teatr żydowski w Polsce do 1939. (Od Redakcji. * 1. Michael C. Steinlauf: Teatr żydowski w Polsce. Stan ...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: "Pamiętnik Teatralny" o teatrze żydowskim do 1939 roku. Twórczość 1994 nr 1 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: "Pamiętnik" żydowski. Teatr 1994 nr 1 s. 41  szczegóły 
recenzja: Piekut Małgorzata: Jewish theatre in "Pamiętnik Teatralny". Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 1 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 257-262 (listy do redakcji Pamiętnika Teatralnego nt. zeszytu poświęcone...) szczegóły 
recenzja: Shmeruk Chone: Uwagi o zeszycie "Teatr żydowski w Polsce do 1939". Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 594-597 (zawiera także tekst: Ja.M.: "Teatr w Ogrodzie Saskim", tł. Dariusz Kon...) szczegóły 
nawiązanie: Krasiński Edward: Uwagi o zeszycie Teatr żydowski w Polsce do 1939. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 237 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Teatr żydowski w Polsce. Teatr 1994 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Zawistowska Władysława: Z dziejów Teatru Żydowskiego w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: Zwinogrodzka Wanda: Milowy krok. Gazeta Wyborcza 1993 nr 234 s. 9  szczegóły 
omówienie: CEG: Pamiętnik Teatralny. Życie Warszawy 1993 nr 166 s. 13 (omów. zawartości nru...) szczegóły 
nawiązanie: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 255-256 (nt. oddźwięku, jaki wywołało wydanie zeszytu poświęconego teatrowi żyd...) szczegóły 
69.książka: Teatr żydowski w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 18-21 października 1993 roku. 1998 (Od redakcji. - Anna Kuligowska-Korzeniewska: Teatr żydowski w Polsce (...) szczegóły 
recenzja: Kozłowski Janusz: Od przedstawień purimowych - do teatru Idy Kamińskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 15 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Oni tu byli. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 21  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Z dziejów teatru żydowskiego w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 12 s. 19-20  szczegóły 
70.książka: Wilno teatralne. 1998 ([Materiały z konferencji naukowej "Wilno teatralne", Szczecin 1995:] M...) szczegóły 
recenzja: Dalecka Teresa: Wilno teatralne. Znad Wilii 1998 nr 13 s. 8  szczegóły 
recenzja: Lithuania 1998 nr 1/2 s. 248 (not....) szczegóły 
recenzja: Wasita Ryszard: Żydowskie Wilno teatralne. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 13 s. 16, 20  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Estreicher Karol: Teatra w Polsce: III. Wilno. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 122-144 (niedrukowane dotąd hasło "Wilno", przeznaczone do "Teatrów w Polsce", ...) szczegóły 
72.artykuł: Malinowski Jerzy: Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 2/3 s. 295-296 (spraw. z "Polsko-litewskiej sesji naukowej" (Warszawa, VI 1989), pośw....) szczegóły 
73.artykuł: Smykowski Janusz: Biblioteka ziemiańska na Litwie w połowie XIX w. jako świadectwo kulturalnych aspiracji środowiska. Biblioteka Edwarda Romera. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 3-6 (m.in. nt. teatru w Wilnie w XVIII i XIX w.; dotyczy także opinii Edwar...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863. Cz. 1. Lata 1773-1830. 1993 (Od Redakcji. - Jacek Lipiński: Słowo wstępne. - Część pierwsza. Teatry...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 531 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Teatr rozbiorowy. Nowe Książki 1994 nr 2 s. 55  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Jakubenas Regina: Zaczęło się od Bogusławskiego. Narodziny teatru zawodowego w Wilnie. Znad Wilii 1995 nr 22 s 1, 4-5 (o założeniu przez Wojciecha Bogusławskiego teatru w Wilnie w 1785...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Aktorzy teatru wileńskiego na Grodzieńszczyźnie 1841-1843. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 191-210 (z wykazem repertuaru...) szczegóły 
77.artykuł: Timoszewicz Jerzy: Z dziejów teatru wileńskiego. Parę uwag o latach 1832-1864. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 103 s. 80-90  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Romanowski Andrzej: Dzieje teatru polskiego w Wilnie 1905-1915. Pamiętnik Teatralny 1998 z. 3/4 s. 451-517  szczegóły 
sprostowanie: Romanowski Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 259-261 (list do redakcji; z odp. redakcji...) szczegóły 
79.artykuł: Romanowski Andrzej: Teatr Marii Antoniny Młodziejowskiej i młodopolskie Wilno. Akcent 1992 nr 2/3 s. 302-315  szczegóły 
80.artykuł: Z teatrów wileńskich - 1905-1939. Teatr 1989 nr 9 s. 2 (fot....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
81.książka: Limanowski Mieczysław: Był kiedyś teatr Dionizosa. 1994 (Zbigniew: Osiński: Mieczysław Limanowski - dzisiaj. - Ważniejsze daty ...) szczegóły 
recenzja: Niziołek Grzegorz: Guślarz. Didaskalia 1995 nr 6 s. 44, 45  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 251 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Marzyciel czy praktyk? Jak czytać Mieczysława Limanowskiego?. Dialog [Warszawa] 1995 nr 8 s. 122-128  szczegóły 
82.książka: Śmigielski Bogdan: Reduta w Wilnie. 1925-1929. 1989  szczegóły 
recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
recenzja: Bojarska Maria: Kresy i początki. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 46-47 (z fot. Bogdana Śmigielskiego...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Soczewka Reduty. Życie Literackie 1990 nr 4 s. 2  szczegóły 
sprostowanie: Życie Literackie 1990 nr 5 s. 12 (Żywocik literacki...) szczegóły 
recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Dzieje "Reduty". Kurier Wileński 1990 102 3  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 199 s. 4  szczegóły 
recenzja: Osiński Zbigniew: Bogdan Śmigielski, Reduta w Wilnie 1935-1929. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 539-552 (z aneksem: Obsady przedstawień, zawierającym uzupełnienia pracy Bogdan...) szczegóły 
nawiązanie: Śmigielski Bogdan: Słowo Powszechne 1989 nr 227 s. 4 (wyw. z B. Śmigielskim.; rozm. Paweł Smogorzewski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Czerniawska Witolda: List z Olsztyna. Goniec Teatralny 1990 nr 21 s. 1-2 (o życiu teatralnym w Wilnie...) szczegóły 
84.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Teatr na Środach Literackich. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 183-230 (wybór tekstów sprawozdań ze Śród Literackich w Wilnie poświęconych tea...) szczegóły 
85.artykuł: Hernik-Spalińska Jagoda: Żydowskie towarzystwa teatralne w Wilnie w świetle dokumentów (1928-1938). Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 288-292  szczegóły 
86.artykuł: Kozłowska Mirosława: Reduta w Wilnie: lipiec - grudzień 1925. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 119-147 (o działalności teatru Reduta w Wilnie...) szczegóły 
87.artykuł: Pukszto Andrzej: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 69-88 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
88.artykuł: Rolska Alwida: Czy odżyje "Szopka Wileńska"?. Kurier Wileński 1997 nr 59 s. 4 (nt. tradycji grania "Szopki Wileńskiej" w Wilnie...) szczegóły 
89.artykuł: Sławińska Irena: Życie teatralne szkoły. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 10-16 (działalność Teatru Międzyszkolnego w Wilnie oraz życie teatralne w szk...) szczegóły 
90.artykuł: Zelwerowicz Helena: Moje Wilno. Autograf 1989 nr 11 s. 63-67 (nt. życia teatralnego Wilna; na podstawie rozmów z Barbarą Osterloff...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 46: 1997 z. 1/4. 1997 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi okresu II wojny światowej; z...) szczegóły 
recenzja: Bołtuć Irena: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 244-246 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 246-247 (m.in. nt. numeru monograficznego pośw. teatrowi polskiemu czasu wojny;...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Arkusz 1998 nr 12 s.4-5  szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 XI s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 248 (fragm. listu do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Teatr czasu wojny. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 4 s. 149-159 (z notą o Janie Ciechowiczu s. 233...) szczegóły 
recenzja: Degler Janusz: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 248 (fragm. listu do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Duniec Krystyna: Czyste sumienie Jana Kreczmara. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 120-130  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Nie wybacza się komediantom. Gazeta Wyborcza 1999 nr 101 s. 24-27 (o postawach aktorów w czasie okupacji i powojennych weryfikacjach...) szczegóły 
polemika: Hera Janina: Różnice w stylu i nie tylko. Gazeta Wyborcza 1999 nr 124 s. 15 (list do red. z odp. Pawła Goźlińskiego...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Wojna. Akt drugi. Gazeta Wyborcza 1998 nr 231 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Ciąg dalszy nastąpił. Polityka 1998 nr 44 s. 101  szczegóły 
recenzja: Kordecki Zdzisław: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 252-254 (list do redakcji Pamiętnika Teatralnego...) szczegóły 
recenzja: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Teatr a etyka. Tygiel Kultury 1998 nr 9/10 s. 22-25  szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 254 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Historia i teatr. Teatr 1998 nr 7/8 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Naprawianie historii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 117-119  szczegóły 
artykuł: Bibliografia. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 257 (bibliografia artykułów i recenzji poświęcona zeszytom wojennym Pami...) szczegóły 
nawiązanie: Górska-Damięcka Irena: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 249 (list do dyrektora Instytutu Sztuki PAN...) szczegóły 
sprostowanie: Hera Janina: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 261 (sprost. błędów druk. we własnym art....) szczegóły 
nawiązanie: Horodecka Izabella: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 249-252 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Michał Weichert. Suplement. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 238-243 (nawiąz. do artykułu Rafała Węgrzyniaka pt. "Sprawa Michała Weicherta";...) szczegóły 
sprostowanie: Od Redakcji. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 258  szczegóły 
nawiązanie: Taborski Roman: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255-257 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Życie teatralne Wilna podczas II wojny światowej. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 585-684 (zawiera zestawienie repertuaru w l. 1939-1941...) szczegóły 
93.artykuł: Żyłowska Idalia: To nie była tylko zabawa. Teatr z czasów okupacji. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 7 (o dziecięcych teatrzykach podwórkowych w Wilnie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
94.dotyczy innego zapisu:
-książka: Białota Marek: Dramaty Żeromskiego w Reducie. Z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej. 1989 (Od autora. - I. Wprowadzenie: Żeromskiego, Osterwy i Limanowskiego ref...) szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 282-283  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Golik-Szarawarska Grażyna: Dramaty antyczne w inscenizacjach Stefana Srebrenego. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 167-182 (nt. wystaw. "Orestei", Wilno, Teatr na Pohulance, 1938...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
96.impreza: Wileńskie Spotkania Teatralne Sceny Polskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Rolska Alwida: Jutro wystąpi El-Jot z Krakowa. Kurier Wileński 1994 nr 224 s. 9  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Mikonis Anna: Życie filmowe Wilna w okresie międzywojennym. Lata 1919-1939. Szkic historyczny. Kwartalnik Filmowy 2003 nr 44 s. 211-227  szczegóły 
98.artykuł: Romanowski Andrzej, Włodek Roman: Film nad Wilią i Niemnem. Kino 2001 nr 6 s. 50-53 (nt. pierwszych pokazów filmowych w Wilnie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy dokumentalne
    filmy (alfabet tytułów)
99.film: Wilno Miłosza.  szczegóły