Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Wrocław
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
2.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Łuczków Iwona: Międzynarodowa konferencja naukowa we Wrocławiu "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, IV (opis, konfrontacja, przekład). Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 417-418  szczegóły 
3.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Nieświadomość to odrębne królestwo" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Społeczne oddziaływanie współczesnej książki. Wybory czytelnicze = Social Influence of a Contemporary Book. The Readers' Choices. 2002 ([Materiały z konferencji "Społeczne oddziaływanie współczesnej książki...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Zakrzewski Bogdan: Przechadzki po dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. 1989 (Od Autora [wstęp]. - "Niespożyta jest siła mowy rodzinnej". "Vivat Por...) szczegóły 
recenzja: Biliński Krzysztof: Gazeta Robotnicza 1989 nr 232 s. 7  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Życie Literackie 1989 nr 41 s. 4, 9  szczegóły 
recenzja: Graszewicz Marek: Co wynika dzisiaj z przechadzania się po dawnym Wrocławiu?. Że 1990 nr 1 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Jastrzębski Jerzy: Polacy w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. Odra 1990 nr 2 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: Kulak Teresa: Na tropach polskości Wrocławia. Nowe Książki 1990 nr 10 s. 28  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
10.impreza: "Imago Poloniae" - wystawa poloniców ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego (2003).  szczegóły 
artykuł: Sitek Elżbieta: Skarby z Bitburga. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 22 VIII s. 6-7 (dot. wystawy i zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego...) szczegóły 
11.impreza: "W ojczyźnie serce me zostało" - wystawa (1993). (sc. Barbara Wachowicz...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 36 s. 11 (not. o otwarciu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Kęcińska Jowita: Między Gdańskiem a Wrocławiem (Z rozważań geografa literatury). Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 295-310 (nt. życia literackiego w Gdańsku i Wocławiu w XIX w....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w Dabrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Klasztor a szkoła: Krzysztof Kaczmarek: Kariery zakon...) szczegóły 
14.książka: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Praca zbiorowa. 1993 ([Zawiera materiały z konferencji nauk. "Literatura i kultura późnego ś...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 162-170  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 144-145 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 56 (not....) szczegóły 
15.książka: Woronczak Jerzy: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. 1993 (Gatunki literackie reprezentowane w łacińskiej chrześcijańskiej litera...) szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Jerzy Woronczak: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 31 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: "Emblem Studies. The State of the Art" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Kiedroń Stefan: Emblem Studies. The State of the Art. Nauka 1996 nr 2 s. 230-231 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kakowski Jerzy: Współpraca filozofów Drezna i Wrocławia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1992 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
18.impreza: "Antynomie Oświecenia" - sesja naukowa dla uczczenia 30. rocznicy śmierci Tadeusza Mikulskiego (1988).  szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Kukla Aleksandra: Nauka Polska [Wrocław] 1989 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 112-116  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 1 s. 76  szczegóły 
19.impreza: "Powstanie kościuszkowskie i jego naczelnik w świetle dawnych i nowszych badań" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Drygała Maciej: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Powstanie kościuszkowskie i jego naczelnik w świetle dawnych i nowszych badań (Kraków-Wrocław, 28-30 III 1994). Studia Historyczne 1994 z. 4 s. 581-583  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Polonika zbierane po świecie. 1992 (Od autora. - Towianica w Turynie i Warszawie [w Muzeum Literatury im. ...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 235-238  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Tropiciel. Nowy Świat 1992 nr 84 s. 13  szczegóły 
recenzja: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 383-383 (nt. spotkania promującego książkę, zorganizowanego w Warszawie 6 III 1...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polonika. Tydzień 1993 nr 35 s. 9  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 423-424  szczegóły 
recenzja: G.L.: Studia Źródłoznawcze 1994 t. 35 s. 144 (not....) szczegóły 
recenzja: (H.K.): Ciekawostki, odkrycia, niedyskrecje (Prof. Odrowąż-Pieniążek nie tylko o Mickiewiczu). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 3  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Z Pieniążkiem po Paryżu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
recenzja: Narbutt Jerzy: Ratującemu polskie dziedzictwo - wdzięczność!. Ład 1992 nr 31 s. 7  szczegóły 
recenzja: Wierzbiński Jacek: Polska w świecie. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 63-64 (z fot. Janusza Odrowąż-Pieniążka...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Zygmunt: Badacz poloników. Słowo Powszechne 1992 nr 102 s. 6  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
21.impreza: "Towianizm w kulturze polskiej" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Pułka Leszek: Łamanie się człowieka. Gazeta Wyborcza 1998 nr 85 s. 19  szczegóły 
artykuł: Marszałek Agnieszka: Naokoło towianizmu. Didaskalia 1998 nr 25/26 s. 121-122 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Wokół Towiańskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 79 s. 25 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o promocji książki z udziałem autora; Wrocław, 19 II 2001...) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys problematyki. 1997 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Krystyna Heska-Kwaśniewi...) szczegóły 
recenzja: Kwaśniewicz Maria: Książka na Śląsku. Śląsk 1998 nr 3 s. 76  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1998 nr 7/8 s. 43 (not....) szczegóły 
recenzja: Współpraca MBP [w Dąbrowie Górniczej] z Uniwersytetem Śląskim. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 53  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
24.impreza: "Literatura lat osiemdziesiatych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 1 s. 110 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wrocław i literatura lat osiemdziesiątych. Kresy 1990 1 136-7 (spraw....) szczegóły 
25.impreza: "Pisarz na przełomie czasów" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Lem Stanisław: Zwięzłe powitanie pisarzy niemieckich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 39 (list powitalny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not....) szczegóły 
artykuł: Pisarz na przełomie czasów. Odra 1998 nr 3 s. 135-136  szczegóły 
artykuł: R.B.: Pisarz na przełomie czasów. Rzeczpospolita 1997 nr 261 s. 28  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: U podnóża Karkonoszy. Z dziejów dolnośląskiego środowiska literackiego. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 169-197 (dot. wrocławskiego i jeleniogórskiego środowiska literackiego w latach...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989) / Literatura młodych (literatura 1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Świerkosz Krzysztof: Młody Wrocław literacki. Student 1988 nr 10 s. 8  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Inna rzeczywistość? Inna proza?" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Łukosz Jerzy: Stajnia w Wojnowicach. Sycyna 1998 nr 12 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Nowe oblicza prozy. Gazeta Wyborcza 1998 nr 19 s. 19 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Zawadzki Paweł: Słowa, słowa, słowa.... Twórczość 1998 nr 9 s. 139-140  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
29.impreza: "Kierunki i tendencje we współczesnej literaturze - pisarze i poeci Dolnego Śląska" - konferencja regionalna (1999).  szczegóły 
artykuł: Krzemieniecki Leon A.: Otwarcie konferencji. Książka i Czytelnik 1999 nr 1/2 s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Krzemieniecki Leon: Regionalizm praktyczny - wrocławska konferencja i wydawnictwa poświęcone pisarzom Dolnego Śląska. Bibliotekarz 2000 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 12 s. 150 (not. spraw....) szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Soczyński Alfons: Poparcie z Wrocławia. Akant 2001 nr 3 s. 21  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
31.książka: Olędzki Mirosław: Wrocławskie debiuty poetyckie lat 90-tych. 2000 (Wstęp. * Świadectwa modernistycznego zwątpienia [Jarosław Michalak: Ła...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Borowski Adam, Brasse Rafał: Intraintuicjonizm (Manifest). Poglądy Otwarte 1995 jesień 1995 s. 11 (manifest poetycki grupy Adam Borowski - Rafał Brasse obwieszczony wios...) szczegóły 
33.artykuł: Dzikowski Norbert Andrzej: Dolny Śląsk na Górnym Śląsku. Opcje 1996 nr 1 s. 104 (nota nt. twórczości młodych poetów wrocławskich: Karola Maliszewskiego...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
34.impreza: "Fantastyka - problemy definicyjne i genologiczne" - seminarium naukowe.  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Joanna: Seminarium naukowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Nowa Fantastyka 1999 nr 3 s. 73 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: B.S.: Kwartet Literacki. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 87 (zapowiedź wieczoru poetyckiego Kwartetu Literackiego w składzie: Krzys...) szczegóły 
artykuł: (ms): O "Kwartecie Literackim" raz jeszcze. Obrzeża 1999 nr 8 s. 13 (nota o o spotkaniach autorskich grupy poetyckiej "Kwartet Literacki" w...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    książki (alfabet autorów)
36.książka: Kronika Wrocławia 2001. 2002 ([Dot. m.in. życia literackiego i teatralnego]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1995. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 335-367 (m.in. dot. życia literackiego...) szczegóły 
38.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1996. Rocznik Wrocławski 1997 [r.] 4 s. 361-399 (m.in. dot. życia literackiego...) szczegóły 
39.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 223-269 (m.in. dot. życia literackiego...) szczegóły 
40.artykuł: Kalendarium Wrocławia (1989-1992). Rocznik Wrocławski 1994 [r.] 1 (1993) s. 9-92 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego; oprac. Krzysztof Gluzińsk...) szczegóły 
41.artykuł: Kalendarium Wrocławia (1993-1994). Rocznik Wrocławski 1995 [r.] 2 s. 371-451 (m.in. dot. życia literackiego; oprac. Krzysztof Gluziński...) szczegóły 
42.artykuł: Przegląd wydarzeń styczeń - grudzień 1998. Książka i Czytelnik 1998 nr 1/2 s. 57-79 (dot. m.in. imprez literackich i teatralnych w bibliotekach Jeleniej Gó...) szczegóły 
43.artykuł: Przegląd wydarzeń. Książka i Czytelnik 1996 nr 1 s. 57-75, nr 2 s. 71-87 (dot. m.in. imprez literackich i teatralnych w bibliotekach Jeleniej Gó...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    imprezy (alfabet tytułów)
44.impreza: "Droga i prawda. Rozmaite rozumienie niezależności kultury i wolności twórcy" (1987).  szczegóły 
45.impreza: "Rola promocji kultury w polityce zagranicznej" - debata Ministrów Kultury Grupy Wyszehradzkiej (2001).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Kaletowa Lena: Komu potrzebna kultura. Gazeta Robotnicza 1989 nr 236 s. 2 (spraw. z obrad Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocł...) szczegóły 
47.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2002 nr 6 s. 23 (m.in. nt. dyskusji panelowej: "Polska polityka kulturalna wobec krajów...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
48.konkurs: "Być Polakiem w dawnym Breslau" - konkurs na reportaż historyczny, esej lub opowiadanie (2000). (nagrody: Wacław Grabkowski, Andrzej Kornacki, Anna Szpakowska-Kujawska...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 3 okł., nr 4 okł. (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 1-2, 4, 6, 7/8 (druk nagrodzonych rep....) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 12 dod. s. 18 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 12 dod. s. 2-17 (druk nadesłanych prac...) szczegóły 
49.konkurs: "Czarny Diament" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1991; edycja I). (nagr.: Piotr Jasek; wyróżn.: Barbara Bigos, Małgorzata Fryc, Ryszard J...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Szymik Jan: Nasi twórcy laureatami. Głos Ludu 1991 nr 146 s. 2  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 15 s. 10  szczegóły 
artykuł: Zaolziańscy laureaci. Zwrot 1992 nr 2 s. 74 (wyniki...) szczegóły 
50.konkurs: "Czy jesteśmy Europie potrzebni? Rozważania o roli kultury i wartości mojego kraju w budowaniu zjednoczonej Europy" - konkurs literacki dla młodzieży (1996). (laureaci: Esther Delp, Maciej Dymkowski, Małgorzata Grymuza, Joanna Ku...) szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 229 (not. o laureatach...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 4 s. 144 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Ogłoszenie. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 12 s. 266  szczegóły 
51.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (ogł., nota...) szczegóły 
52.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (2000).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 194 (nota o ogłoszeniu konkursu...) szczegóły 
53.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (2001). (laureat: Jacek Bierut ("Igła"); wyróżnienia: Miłosz Kamiński ("Inwokac...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 201 (nota...) szczegóły 
54.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (2002). (laureat: Juliusz Gabryel ("Hemoglobina")...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 212-213 (wyniki...) szczegóły 
55.konkurs: "Debiut Poetycki Roku" - konkurs (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Turnieje, konkursy, spotkania. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 161-162 (historia konkursu z omówieniem edycji z roku 2002 i 2003 wpisanych w p...) szczegóły 
56.konkurs: "Dramaturgia młodych" - konkurs dla młodzieży szkolnej [do edycji II w 1994 pt.: Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny dla młodzieży szkolnej] (1996; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 68 (ogł....) szczegóły 
57.konkurs: "Kiedy Ty mówisz Odra" - Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza (1997; edycja I). (laureaci: Marek Kośmider, Marek Krzyścin, Sylwester Zawadzki...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 200 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 164-165 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza pn. "Kiedy Ty mówisz Odra". Dykcja 1997 nr 6 s. 163 (sprawozdanie z wręczenia nagród, laureaci; z koment.: Od redakcji...) szczegóły 
artykuł: Krótko. Przekrój 1997 nr 21 s. 38 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: (Ł): Konkurs Jednego Wiersza. Trybuna 1997 nr 107 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 23 s. 2 (ogł....) szczegóły 
58.konkurs: "Kiedy Ty mówisz Odra" - Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza (1998; edycja II). (zgł. do 31 V 1998...) szczegóły 
artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza "Kiedy Ty mówisz Odra". Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 1 s. 264 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza pn. "Kiedy Ty mówisz Odra". Dykcja 1997 nr 6 s. 165-166 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: II Ogólnopolski Konkursa Jednego Wiersza pn. "Kiedy Ty mówisz Odra". Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 22 (ogł....) szczegóły 
artykuł: "Kiedy Ty mówisz Odra". Magazyn Literacki 1997 nr 5/6 s. 21 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Jednego Wiersza. Śląsk 1998 nr 3 s. 83 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 80 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Opcje 1998 nr 1 s. 147 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1998 nr 1 s. 141 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Suplement 1998 nr 2 s. 12 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Studium 1998 nr 10 s. 239 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 62 s. 170-171 (ogłoszenie...) szczegóły 
59.konkurs: "Kiedy Ty mówisz Odra" - Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza (1999; edycja III). (do 8 VI 1999 r....) szczegóły 
artykuł: Opcje 1999 nr 2 s. 99 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Rita Baum 1999 nr 2 s. 62 (ogł....) szczegóły 
60.konkurs: Konkurs Dramaturgiczny (1991). (nagr.: Tadeusz Słobodzianek ("Prorok Ilja"), Marek Pruchniewski ("Armi...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Nie ma nowego "Wesela". Rzeczpospolita 1992 nr 221 s. 4  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1991 nr 10 s. 154 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1992 nr 11 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1992 nr 11 s. 7-52 (teksty nagr....) szczegóły 
artykuł: Goniec Teatralny 1991 nr 28 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 10 s.10  szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 9 s. 111 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1991 nr 11 s. 46 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Wołodźko Tomasz: "Prorok Ilia" wygrał. Gazeta Wyborcza 1992 nr 173 s. 11  szczegóły 
artykuł: Wrocław competition. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1992 nr 4 s. 57 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1991 nr 230 s. 7 (ogł....) szczegóły 
61.konkurs: Konkurs na brulion poetycki o nagrodę im. Marii Magdaleny Morawskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: Res Publica 1988 nr 9 s. 122  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 1989 nr 29 s. 7  szczegóły 
62.konkurs: Konkurs na fraszkę europejską (2003). (do 21 IV 2003...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 4 s. 123 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Sceptyczne fraszki. Newsweek 2003 nr 20 s. 8 (omów. pokłosia konkursu...) szczegóły 
63.konkurs: Konkurs na krótki utwór prozatorski nieprzekraczający 15 stron znormalizowanego maszynopisu dla młodych autorów z terenu Dolnego Śląska, którzy nie opublikowali dotąd książki prozatorskiej (1997). (zgłoszenia do 30 VI 1997...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
64.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1992). (nagr.: Jarosław Michalak ("Ładny początek")...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
65.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1993). (nagr.: Tomasz Majeran ("Elegia na dwa głosy")...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
66.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1994). (nagr.: Piotr Klimczak ("Wnętrze spojrzenia")...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 4 s. 118 (ogłoszenie...) szczegóły 
67.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1995). (Maciej Grzesiowski ("Wiśnia zostawia ślad"), Rafał Witk ("Drugi człowi...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 12 s. 136 (wyniki...) szczegóły 
68.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1996). (nagrody: Rafał Brasse ("Rwane linie"), Jerzy Wojciechowski ("Kruchy ro...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (laureaci; nota...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177-178 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 2 s. 144 (wyniki...) szczegóły 
69.konkurs: Konkurs na książkowy debiut poetycki na Dolnym Śląsku (1997). (nagr.: Jacek Gutorow ("Wiersze pod nieobecność")...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: Pozycje poetyckie i prozatorskie młodych pisarzy. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 212-213 (inf. o nagr....) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 5 s. 193 (ogłoszenie...) szczegóły 
70.konkurs: Konkurs na tomik poetycki dla twórców do 35. roku życia (1999). (do 15 VII 1999...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 6 s. 150 (ogłoszenie...) szczegóły 
71.konkurs: Konkurs na wiersz o Kudowie-Zdroju w ramach Międzywojewódzkich Warsztatów Literackich członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Wrocławia, Starachowic i Zielonej Góry (1989). (nagr.: Maria Kryńska...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 12 (wyniki...) szczegóły 
72.konkurs: Konkurs otwarty na sztukę dla dzieci o treści nawiązującej do tematów baśni, mitów oraz adaptację sceniczną na podstawie wybranego utworu klasyki polskiej i zagranicznej literatury dla dzieci (1997). (nagr.: Żywia Karasińska-Fluks, Konrad Dworakowski, Anna Bocian-Czyż, B...) szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1998 nr 1 s. 46, 48 (wyniki; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1998 nr 1 s. 46, 48 (wyniki; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na sztukę. Arkusz 1997 nr 10 s. 14 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na sztukę. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 142-143 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Wrocławskiego Teatru Lalek. Rzeczpospolita 1997 nr 302 s. 29 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 10 s. 157 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 2 s. 141 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 1 I s. 10 (not....) szczegóły 
73.konkurs: Konkurs otwarty na utwór sceniczny (1989).  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 191 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Ekran 1989 nr 50 s. 28 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1990 nr 1 s. 8  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 62 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 36 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 37 s. 12 ([ogł.]....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 10 s. 33 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 51 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tak i nie 1989 nr 36 s. 6-7 (ogł. i regulamin...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 2 s. 59; nr 3 s. 65 (ogł....) szczegóły 
74.konkurs: Konkurs poetycki na utwór inspirowany motywem chleba (1996). (laureaci: Krystyna Paraszkiewicz-Paterowa, Janusz Szafran, Sylwester Z...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 96-98 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki na utwór inspirowany motywem chleba. Dykcja 1996 nr 2 s. 96 (laureaci...) szczegóły 
75.konkurs: "Krajobraz po powodzi" - Konkurs na reportaż lub małą formę prozatorską (1998). (nagrody: Wacław Grabkowski ("Wypalacz drutu"), Janina Antonina Łukasz ...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 2 s. 19 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 3 s. 24-32 (druk nagrodzonego reportażu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 4 s. 32-35, nr 5 s. 32-36 (druk nagrodzonych reportaży...) szczegóły 
76.konkurs: "Lwów w mojej pamięci" - konkurs na opowiadanie lub wspomnienie (1994).  szczegóły 
artykuł: Konkurs pt. "Lwów w mojej pamięci". Semper Fidelis 1994 nr 3 s. 44  szczegóły 
77.konkurs: "Młodych słowa" - konkurs poetycki (1996).  szczegóły 
artykuł: Zakąska literatury z konkursu poetyckiego Młodych słowa ogłoszonego przez Parlament Młodzieży Wrocławia i "Przebłyski". Poglądy Otwarte 1996 wiosma 1996 s. 10 (utwory nagrodzone i wyróżnione...) szczegóły 
78.konkurs: "Nastolatki - radości i smutki" - konkurs dla uczniów szkół średnich (1998; edycja IV). (termin do 30 IV 1999 r....) szczegóły 
artykuł: (J.Ch.): Nastolatki piszą opowiadania. Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 10 s. 31 (ogł....) szczegóły 
79.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Artystyczny im. Tadeusza Peipera (1995; edycja I). (laureaci: Marek Brymora, Jerzy Fryckowski, Krzysztof Jaworski, Waldema...) szczegóły 
artykuł: Borowski Adam: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 141-142 (list do red. pomysłodawcy konkursu z przeprosinami wystosowanymi do uc...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 142-149 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Tadeusza Peipera. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 141  szczegóły 
80.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny dla młodzieży szkolnej (1992; edycja I). (w kategorii młodzieży szkół średnich nagr.: Karolina Staniszewska ("Ni...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1992 nr 1 s. 2  szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 11 s. 111 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1993 nr 5 s. 44 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: (tm): Konkurs na dramat. Goniec Teatralny 1992 nr 2 wkł.  szczegóły 
artykuł: Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 1 s. 84-106 (druk nagrodzonych prac...) szczegóły 
81.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Dramaturgiczny dla młodzieży szkolnej (1994; edycja II). (nagr.: Karolina Staniszewska...) szczegóły 
artykuł: Dramaturdzy z ławki. Gazeta Wyborcza 1993 nr 298 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1994 nr 9 s. 51 (not....) szczegóły 
82.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Ekoart '96" o Grand Prix Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (1996; edycja V). (zgł. do 15 X 1996...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 98-99 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 29 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
83.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Ekoart" o Grand Prix Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1995; edycja IV). (Grand Prix: Adam Borowski; nagr.: Augustyn Baran, Piotr Zazula, Joanna...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 92 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: IV Ogólnopolski Konkurs Literacki EUROART '95. Akcent 1995 nr 3/4 s. 50  szczegóły 
artykuł: Nade wszystko środowisko. Konkurs Literacki "Ekoart" '95. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 9  szczegóły 
84.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "Sztuka i Olimpizm" o Grand Prix Polskiego Komitetu Olimpijskiego (1996; edycja I). (nagr.: Krystyna Bocheńska-Buczel, Sylwester Zawadzki, Marek Kośmider, ...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 99-100 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: "Sztuka i olimpizm". Własnym głosem 1997 nr 33 s. 10 (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1996 nr 30 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
85.konkurs: Ogólnopolski Konkurs na lirykę miłosną o "Laur Miedzianego Amora" (1994). (nagr.: Marta Fox, Jolanta Nowak-Węklarowa, Anna Małgorzata Piskurz, Wo...) szczegóły 
artykuł: Mit 1994 nr 2 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 19 s. 36  szczegóły 
artykuł: O Laur Miedzianego Amora. Jeszcze Jedna 1994 nr 7 okł.  szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 4 s. 117 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 9 s. 127 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 23 s. 2 (ogł....) szczegóły 
86.konkurs: Ogólnopolski Konkurs na lirykę miłosną o "Laur Miedzianego Amora" (1995). (nagr: Agnieszka Herman, Juliusz Wątroba...) szczegóły 
artykuł: J.B.-S.: Miedziany Amor w Lubinie. Rzeczpospolita 1995 nr 80 s. 6 (wyniki; w nocie błędne imię laureata Janusza Wątroby; właściwie: Juliu...) szczegóły 
artykuł: Laur Miedzianego Amora. Magazyn Literacki 1995 nr 10 s. 110  szczegóły 
artykuł: Laur miedzianego amora. Rzeczpospolita 1995 nr 105 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich ogłoszonych z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich, odbytego we Wrocławiu w dniu 10 marca 1998 r. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 12-13 (laureaci; także skład jury...) szczegóły 
88.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej "Wolność - Wieczność - Wielkość" w dwóch działach: 1. Jezus Chrystus drogą wolności, wieczności i wielkości; 2. "Totus Tuus" (1989; edycja III). (w dziale 1. nagr.: M. Kochmański, M. Bochenek, K. Kozłowski, W. Ciura;...) szczegóły 
artykuł: (B.W.): Słowo Powszechne 1989 nr 225 s. 4 (wyniki; spraw. z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: Gość Niedzielny 1989 nr 30 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gość Niedzielny 1989 nr 49 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Niedziela 1989 nr 30 s. 3 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowe Życie 1989 nr 17 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 32 s. 15 (ogł....) szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich ogłoszonych z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich, odbytego we Wrocławiu w dniu 10 marca 1998 r. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 12-13 (laureaci; także skład jury...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich ogłoszonych z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich, odbytego we Wrocławiu w dniu 10 marca 1998 r. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 12-13 (laureaci; także skład jury...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Protokół z posiedzenia jury konkursów literackich ogłoszonych z okazji VII Nadnyskich Spotkań Literackich, odbytego we Wrocławiu w dniu 10 marca 1998 r. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 12-13 (laureaci; także skład jury...) szczegóły 
92.konkurs: "Schyłek wieku. Portret Polaków przed ostatnią dekadą XX wieku" - ogólnopolski konkurs na reportaż i artykuł publicystyczny (1988). (nagr.: A. Krajewska, M. Molek pseud. M. Kuba, M. Ogórek, J. Gębski, M....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Robotnicza 1989 nr 8 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 3 s. 112 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 3-6, 10 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Słowo Polskie 1989 nr 15 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 18 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 3 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
93.konkurs: Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka (1995; V edycja). (nagr.: Filip Zawada, Monika Rem-Bielińska, Marcin Hamkało...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Turnieje, konkursy. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 173-174 (lista laureatów...) szczegóły 
94.konkurs: Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka (1996; VI edycja). (nagr.: Rafał Brasse, Marcin Kurek, Marcin Hamkało, Przemysław Jurek, M...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 177-178 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 152 (wyniki; wiersze nagrodzone i wyróżnione, s. 152-157...) szczegóły 
95.konkurs: Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka (1997; VII edycja). (nagr.: Tomasz Różycki, Marcin Hamkało, Piotr Zazula; wyróżn.: Marcin K...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: W szrankach. Pomosty [Wrocław] 2000 nr 2/3 (1997/1998) s. 152-154 (nota spraw., z listą nagród i wierszami nagrodzonymi...) szczegóły 
96.konkurs: Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka (1998; VIII edycja). (nagr.: Konrad Góra, Marcin Kurek, Adam Wiedemann; wyróżn.: Adam Borows...) szczegóły 
artykuł: A.M.D.: W szrankach. Pomosty [Wrocław] 2000 nr 2/3 (1997/1998) s. 152, 154-156 (nota spraw., z listą nagród i wierszami nagrodzonymi...) szczegóły 
97.konkurs: Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Starty poetyckie. Odra 1997 nr 3 s. 127  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Turnieje, konkursy, spotkania. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 161-162 (historia turnieju z omówieniem edycji z roku 2002 i 2003 wpisanych w p...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Turnieje, konkursy. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 173-174 (historia Turnieju organizowanego od 1991 we Wrocławiu...) szczegóły 
98.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o "Kropkę Że" (1990). (nagr.: Konrad Pawicki (dwukrotnie), Tomasz Fellmann, Roman Radziun, Ma...) szczegóły 
artykuł: Koczan Henryk: Wydziergany turniej. Że 1990 nr 4/5 s. 31-37 (spraw. z edycji w I-III 1990...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 6 s. 87; nr 7/8 s. 7 (not. nt. edycji w V 1990...) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 7/8 s. 119, 124 (not....) szczegóły 
artykuł: Że 1990 nr 6 s. 3 (not. o laureacie edycji w IV 1990...) szczegóły 
99.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o "Kropkę Że" (1995; edycja XXVIII). (laureaci: Rafał Brasse, Piotr Jordan, Adam Borowski, Jerzy Starzyński,...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 93 (laureaci...) szczegóły 
100.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o "Kropkę Że" (1996; edycja XXX). (laureaci: Sylwester Zawadzki, Adam Borowski, Jerzy Starzyński, Robert ...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 121 (laureaci; nota...) szczegóły 
101.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o "Kropkę Że" (1997; edycja XXXI). (laureaci: Sylwester Zawadzki, Michał Witkowski, Krystyna Paterowa, Pio...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 3/4 s. 178 (laureaci...) szczegóły 
102.konkurs: Turniej Jednego Wiersza o "Kropkę Że" (na zestaw) (1995; edycja XXIX). (laureaci: Adam Borowski, Piotr Jordan...) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 1 s. 93 (laureaci...) szczegóły 
103.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach V Międzywojewódzkich Warsztatów Literackich członków Robotniczego StowarzyszeniaTwórców Kultury z Wrocławia, Starachowic i Zielonej Góry w Kudowie-Zdroju (1989). (nagr.: R. Gruchawka, M. Kryńska; R. Nosek-Puławska, K. Rabiej, G. Sik...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 17 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
104.konkurs: "Uwaga debiut" - konkurs literacki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych na małe formy prozatorskie oraz zestaw utworów poetyckich (1988). (nagr.: Jadwiga Sroga, Małgorzata Rostkowska, Jakub Barełkowski, Marcin...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 5 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
105.konkurs: "Uwaga debiut" - konkurs literacki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych na małe formy prozatorskie oraz zestaw utworów poetyckich (1989). ( (nagr.: D. Chałat, A. Domke, P. Lecyk i A. Świca, K. Osada, M. Nowak...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Robotnicza 1989 nr 69 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Robotnicza 1989 nr 124 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nowiny Jeleniogórskie 1989 nr 10 s. 7 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 11 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wieczór Wrocławia 1989 nr 50 s. 8 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Walka Młodych 1989 nr 12 s. 10 (ogł....) szczegóły 
106.konkurs: "Wigilia 1991" - Konkurs Poetycki (1991). (wyróżn.: Krystyna Buczel-Bocheńska, Róża Norek-Puławska, Iwona Wójcick...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 15 s. 10  szczegóły 
107.konkurs: "Wybory prezydenckie 1990" - konkurs literacki (1990).  szczegóły 
artykuł: Przekrój 1990 nr 2373 s. 23 (ogł....) szczegóły 
108.konkurs: "Złoty Szerszeń" - Konkurs Poetycki (1999). (nadsyłanie prac do 28 I 2000; konkurs dla uczniów i studentów...) szczegóły 
artykuł: PM: "Złoty Szerszeń". Nasz Dziennik 1999 nr 292 s. 10 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
109.impreza: Festiwal Kulturalny "Polityki" - Paszporty do Europy.  szczegóły 
artykuł: Festiwal Kulturalny "Polityki". Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 1 s. 67, nr 2 s. 52-53, nr 3 s. 23, nr 4, s. 57, nr 5, s. 23 (kalendarz imprezy...) szczegóły 
artykuł: JAW: Kamerą i piórem. Polityka 2003 nr 5 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: JAW: Nowa wrażliwość. Polityka 2003 nr 4 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kino i wiolonczela. Polityka 2003 nr 6 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Paszportowe ostatki. Polityka 2003 nr 7 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Festiwal Dekady. Polityka 2003 nr 2 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sarzyński Piotr: Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 8 s. 58-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
110.impreza: Forum Kultury Dolnośląskiej (2000).  szczegóły 
111.impreza: Forum Kultury Dolnośląskiej (2002).  szczegóły 
112.impreza: Forum Stowarzyszenia Else Lasker-Schueler (2003). (z udziałem pisarzy, m.in.: Stefan Chwin, Matthias Kneip, Klaus Rohlede...) szczegóły 
113.impreza: "Inna rzeczywistość? Inna proza?" - sesja literacka (1998).  szczegóły 
114.impreza: Konfrontacje Poetyckie Wrocław (1998).  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-książka: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku. Materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000. 2000 ([Zawiera m.in.:] Stefan Bednarek: Wstęp. * I. Wiedza o kulturze. - And...) szczegóły 
116.impreza: Letni Obóz Fantastyki (LOF) (1999).  szczegóły 
117.impreza: "Mistrzowie, uczniowie i..." - sesja literacka (1995).  szczegóły 
118.impreza: Nadnyskie Spotkania Literackie (1997).  szczegóły 
119.impreza: Plener Plastyczno-Literacki Osób Sprawnych Inaczej (1998).  szczegóły 
120.impreza: "Rola i wizja nauki w fantastyce" - panel w ramach Wrocławskiego Festiwalu Nauki (1998).  szczegóły 
121.impreza: Spotkanie Młodych Poetów Dolnego Śląska (2003). (z udziałem pisarzy i pisarek, m.in.: Tadeusz Dąbrowski, Edward Pasewic...) szczegóły 
122.impreza: "Szedariada" (1994).  szczegóły 
123.impreza: "Szedariada" (1995).  szczegóły 
124.impreza: "Szedariada" (1996).  szczegóły 
125.impreza: "Szedariada" (1999).  szczegóły 
126.impreza: "Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
127.nagroda: Dolnośląska Nagroda Literacka (2001). (nagr.: Olga Tokarczuk: Gra na wielu bębenkach...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 206 (nota o wręczeniu nagrody...) szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia za 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 233 (not. o przyzn....) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 195 (nota spraw. z uroczystego wręczenia nagrody; Wrocław, 26 V 2000...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 240 (not. o wręczeniu nagrody; Wrocław, 15 V 2003...) szczegóły 
131.nagroda: Nagroda Miasta Wrocławia (1989). (m.in. nagr.: Andrzej Kuryło, Józef Łoziński ...) szczegóły 
132.nagroda: Nagroda Miasta Wrocławia (1990). (m.in. nagr.: Mieczysław Orski...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Nagród Miasta Wrocławia 1990. Kultura Dolnośląska 1990 nr 1 s. 36  szczegóły 
133.nagroda: Nagroda Październikowa Wrocławia za rok 1991. (Krystyna Bocheńska-Buczel, Józef Dobrakowski, Jerzy Janoszka...) szczegóły 
134.nagroda: Nagroda Październikowa Wrocławia za rok 1996. (m.in. nagr.: Bogdan Zakrzewski...) szczegóły 
135.nagroda: Nagroda Październikowa Wrocławia za rok 1999. (m.in. nagr.: Stefan Placek...) szczegóły 
136.nagroda: Nagroda Październikowa Wrocławia za rok 1999. (m.in. nagr.: Czesław Rodziewicz...) szczegóły 
137.nagroda: Nagroda Rady Miejskiej Wrocławia (2000). (m.in.: Jan Miodek, zespół redakcyjny miesięcznika Odra...) szczegóły 
138.nagroda: Nagroda "Złotej Kuli" Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wrocławia (1998). (Tadeusz Różewicz...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Złota Kula dla Różewicza. Rzeczpospolita 1998 nr 109 s. 26 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia, Wrocław, 9 V 1998...) szczegóły 
139.nagroda: Wojewody Wrocławskiego i Prezydenta Wrocławia (1989). (Józef Łoziński...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
140.odznaczenie: Medal 50-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu (2001). (Jerzy Bogdan Kos za działalność kulturotwórczą w środowisku medycznym...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 206 (nota...) szczegóły 
141.odznaczenie: Medal Uniwersytetu Wrocławskiego (2002). (m.in. Urszula Kozioł...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 212 (nota...) szczegóły 
artykuł: Nominacje, habilitacje, doktoraty, nagrody, odznaczenia, stypendia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 10 s. 8 (m.in. nt. uhonorowanych odznaczeniem...) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 255 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
143.odznaczenie: Tytuł "Honorowy Obywatel Wrocławia = Civitate Wratislaviensi Donatus" (1999). (Wojciech Dzieduszycki...) szczegóły 
artykuł: (GOM): Wrocław: Honory dla kabaretu. Trybuna 1999 nr 148 s. 14 (nota o przyznaniu odznaczenia...) szczegóły 
144.odznaczenie: Tytuł "Honorowy Obywatel Wrocławia" (2000). (Jan Nowak-Jeziorański...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 196 (nota...) szczegóły 
Życie literackie / Plebiscyty, książki roku (życie literackie)
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 266 (wyniki...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
146.plebiscyt: "Pióro Fredry" - Konkurs na Najlepszą Książkę Roku w ramach Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (2000). (m.in. nagrodzono książki: Stefan Swieżawski: Dzieje europejskiej filoz...) szczegóły 
artykuł: Pióro Fredry dla Wydawnictwa Dolnośląskiego. Biblioteka Analiz 2000 nr 25 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mergler Lech: W grudniu we Wrocławiu. Biblioteka Analiz 2002 nr 25 s. 9 (m.in. nt. laureatów...) szczegóły 
148.plebiscyt: "Pióro Fredry" - Konkurs na Najlepszą Książkę Roku w ramach Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (2003). (m.in. nagrodzono książki: Wisława Szymborska: Wiersze, Elka Hołoweńko-...) szczegóły 
artykuł: PD: Pióro Fredry dla Bosza. Biblioteka Analiz 2003 nr 25 s. 11 (m.in. laureaci...) szczegóły 
149.plebiscyt: "Pióro Fredry" - Konkurs na Najlepszą Książkę Roku w ramach Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (za 1998). (m.in. nagr.: Anna Grześkowiak-Krwawicz: Gdańsk oświecony. Warszawa 199...) szczegóły 
150.plebiscyt: "Pióro Fredry" - Konkurs na Najlepszą Książkę Roku w ramach Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (za 1999). (wyróżnione m. in. książki: "Adam Mickiewicz. Dziadów część III. Podobi...) szczegóły 
artykuł: Pióro Fredry. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 5 s. 23 (not....) szczegóły 
151.plebiscyt: Plebiscyt o honorowy tytuł ambasadora Wrocławia (2003). (Jan Nowak-Jeziorański...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 242 (laureat...) szczegóły 
152.plebiscyt: "Wybitni Wrocławianie" - plebiscyt na najwybitniejsze postacie Wrocławia z okazji Milenium Wrocławia (2002). (m.in.: Marianna Bocian, Lothar Herbst, Jacek Kolbuszewski, Jerzy Bogda...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
153.impreza: Krajowy Zjazd Delegatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1994).  szczegóły 
artykuł: Soroka Paweł: II Krajowy Zjazd RSTK. Własnym głosem 1994 nr 22 s. 1 (spraw. z działalności za okres, który upłynął od I Zjazdu RSTK (w 1989...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 23 s. 1, 6  szczegóły 
154.impreza: Międzywojewódzkie Warsztaty Literackie członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Wrocławia, Starachowic, Zielonej Góry (1989).  szczegóły 
artykuł: MK: Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Jelenia Góra (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
155.impreza: "Majówka Literacka" - spotkanie członków grup twórczych z Gryfowa, Karpacza, Jeleniej Góry, Opola, Wrocławia i Zgorzelca (2003).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: U podnóża Karkonoszy. Z dziejów dolnośląskiego środowiska literackiego. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 169-197 (dot. wrocławskiego i jeleniogórskiego środowiska literackiego w latach...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
157.książka: Sokołowska-Szczepaniec Alina: Kultura Wrocławia w publikacjach 1947. Bibliografia. 2000 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Wstęp. * Dział ogólny. Życie literackie. Te...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
158.odwołanie: Grupa literacka "Sans Gene". x  szczegóły 
artykuł: Grupa literacka "Sans gene". Magazyn Literacki 1992 nr [0] s. 2 (nota nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z II s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: Żyj fioletem przestrzeni. Walka Młodych 1989 nr 37 s. 5 (10 przykazań przestrzeganych przez grupę...) szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: B.S.: Kwartet Literacki. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 87 (zapowiedź wieczoru poetyckiego Kwartetu Literackiego w składzie: Krzys...) szczegóły 
artykuł: (ms): O "Kwartecie Literackim" raz jeszcze. Obrzeża 1999 nr 8 s. 13 (nota o o spotkaniach autorskich grupy poetyckiej "Kwartet Literacki" w...) szczegóły 
160.odwołanie: Klub Literacki Młodzieży Szkół Średnich przy Wrocławskim Uniwersytecie Powszechnym Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. x  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 35 s. 13 (działalność...) szczegóły 
161.odwołanie: Koło Młodych Pisarzy przy Wrocławskim Oddziale SPP[Stowarzyszenia Pisarzy Polskich]. x  szczegóły 
artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (nt. inauguracyjnego posiedzenia reprezentantów koła we Wrocławiu, 20 I...) szczegóły 
artykuł: Mit 1997 nr 1 s. 42 (nota nt. powołania koła jednoczącego literatów z terenu Dolnego Śląska...) szczegóły 
162.odwołanie: Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich. x  szczegóły 
163.odwołanie: Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. x  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 193 (skład Zarządu Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich n...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 215 (lista członków Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 246 (lista członków Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ...) szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220-221 (nota spraw. z uroczystości z okazji 10-lecia wrocławskiego Oddziału S...) szczegóły 
artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 222-223 (lista członków Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 1 s. 111 (not. o walnym zebraniu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 6 s. 111 (not. o walnym zebraniu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 9 s. 109 (not. o walnym zebraniu, 29 VI 1989...) szczegóły 
164.odwołanie: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. x  szczegóły 
artykuł: Kieszek Zbigniew: Przyjacielskie spotkanie. Własnym głosem 1991 nr 14 s. 2 (nt. spotkania z członkami Towarzystwa Sztuk Pięknych z Lublina...) szczegóły 
artykuł: MK: Poeci Wrocławianie - kuracjuszom Kudowy. Twórczość Robotników 1989 nr 25/26 s. 2 (not. spraw. z imprezy "Kawiarnia Literacka" org. przez RSTK, Kudowa, 1...) szczegóły 
artykuł: (P.S.): Warsztaty w Kudowie. Własnym głosem 1990 nr 2/3 s. 2 (not. spraw. z Warsztatów Literackich, Kudowa Zdrój, 30 IV-3 V 1990...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
165.impreza: Biesiada Literacka (1989).  szczegóły 
166.impreza: Dni Kultury Chrześcijańskiej (1992).  szczegóły 
167.impreza: Letni Obóz Fantastyki (LOF) (1990).  szczegóły 
168.impreza: "Wieczór wiersza" - spotkanie literackie (2001). (z udziałem pisarzy: Darek Foks, Mariusz Grzebalski, Jacek Gutorow, Bar...) szczegóły 
169.impreza: Wrocławskie Studium Literackie - cykl spotkań warsztatowych (2001). (główni goście: Urszula Kozioł (17 I 2001), Tadeusz Pióro i Karol Malis...) szczegóły 
170.impreza: Wrocławskie Studium Literackie - cykl spotkań warsztatowych (2002). (główni goście: Andrzej Sosnowski i Jacek Gutorow (17 X 2002), Karol Ma...) szczegóły 
171.impreza: Wrocławskie Studium Literackie - cykl spotkań warsztatowych (2003). (główni goście: Dariusz Sośnicki i Piotr Śliwiński (22 I 2003), Istvan ...) szczegóły 
172.impreza: Zaduszki Poetyckie (1996).  szczegóły 
173.impreza: Zaduszki Poetyckie (1997).  szczegóły 
174.impreza: "Życie kulturalne we Wrocławiu" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Boczulak-Hołyńska Bożena: Kalendarium Wrocławia 1999. Rocznik Wrocławski 2001 [r.] 7 s. 231-297 (m. in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
176.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 197 (nota nt. promocji piątej serii Biblioteki Wrocławskiego Oddz. SPP [Sto...) szczegóły 
177.artykuł: Gebhard Zofia: Kultura Dolnośląska 1989 nr 2/3 s. 63 (o działaln. Galerii Literackiej Młodych i OTO Kalambur oraz o poetach:...) szczegóły 
178.artykuł: Hankiewicz Jerzy: Diariusz ważniejszych wydarzeń na Dolnym Śląsku w roku 1986. Rocznik Dolnośląski 1989 t. 12 s. 283-298 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
179.artykuł: Jochelson Andrzej: Pierwszy "Czwartek Literacki". Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 119 (wspomn....) szczegóły 
180.artykuł: Kaletowa Lena: Komu potrzebna kultura. Gazeta Robotnicza 1989 nr 236 s. 2 (spraw. z obrad Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocł...) szczegóły 
181.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Pierwsze dni, pierwsze miesiące. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 104-112 (nt. tworzenia sią środowiska literackiego i naukowego w powojennym Wro...) szczegóły 
182.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Starsi, młodzi i najmłodsi. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 161-163 (nt. działalności wydawniczej oraz organizowanych imprez, spotkań i kon...) szczegóły 
183.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: U podnóża Karkonoszy. Z dziejów dolnośląskiego środowiska literackiego. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 169-197 (dot. wrocławskiego i jeleniogórskiego środowiska literackiego w latach...) szczegóły 
184.artykuł: Kos Jerzy B.: Pierwsze dni, pierwsze miesiące (Początki środowiska literackiego we Wrocławiu). Dolny Śląsk 1998 t. 5 s. 169-180 (dot. lat 40-tych...) szczegóły 
185.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 215-223 (za lata 1997-1998; kronikę opracowali: Andrzej M. Dzierżanowski, Jerzy...) szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 193-194 (nota o wystosowaniu listu otwartego oraz o żywych reakcjach wrocławski...) szczegóły 
187.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Pięćdziesiąt lat... Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 101-103 (wspomn. dot. Czwartków Literackich odbywających się we Wrocławiu od 19...) szczegóły 
188.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Uniwersytet a wrocławskie środowisko literackie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1994 nr 3 (1623) s. 117-130 (relacje od 1945...) szczegóły 
189.artykuł: Machowski Stanisław: Wieczór Wrocławia 1989 nr 69 s. 7, nr 74 s. 7, nr 98 s. 7 (nt. pisarzy, którzy odwiedzili Klub Filmu, Muzyki i Literatury w ciągu...) szczegóły 
190.artykuł: Maliszewski Karol: "Kalamburg 29/11/1994 godz 19oo manifest poetycki intraintuicjonizm". Nowy Nurt 1995 nr 3 s. 11 (nt. manifestu poetyckiego przedstawionego przez grupę poetów skupionyc...) szczegóły 
191.artykuł: Mieczkowski Romuald: Dalszy ciąg spotkań nad Odrą. Znad Wilii 1995 nr 20 s. 2 (o pobycie poetów polskich z Wilna i spotkaniach w redakcjach Wydawnict...) szczegóły 
192.artykuł: Omelaniuk Anatol Jan: O kulturze piętnaście lat temu. Dolny Śląsk 1995 t. 1 s. 171-177 (działalność Regionalnego Komitetu Porozumiewawczego Związków Twórczych...) szczegóły 
193.artykuł: Orski Mieczysław: Filary słowa. Strony 1994 nr 1 s. 95-96  szczegóły 
194.artykuł: Płaza Tadeusz: Wrocławskie Centrum Kultury "Impart". Kultura Dolnośląska 1990 nr 1 s. 13 (wywiad z dyrektorem m.in. nt. działalności literacko- teatralnej; rozm...) szczegóły 
195.artykuł: Poglądy 56 (Studencki dwutygodnik społeczno-kulturalny). Poglądy Otwarte 1996 wiosna 1996 s. 3 (o historii i dorobku literackiej Grupy Dlaczego Nie we Wrocławiu...) szczegóły 
196.artykuł: Raport o stanie kultury Dolnego Śląska. Dolny Śląsk 1995 t. 1 s. 178-189 (oprac. przez Regionalny Komitet Porozumiewawczy Związków Twórczych i S...) szczegóły 
197.artykuł: R.B.: Propozycje ze znakiem jakości. Rzeczpospolita 1999 nr 281 s. 8 (o udziale pisarzy i poetów w VIII Promocjach Dobrych Książek we Wrocła...) szczegóły 
198.artykuł: Sławińska Krystyna, Żarnowiecka Alicja: Kronika Wrocławia (1 I - 31 XII 1987). Kalendarz Wrocławski 1989 s. 29-104 (m.in. nt. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
199.artykuł: Srokowski Stanisław: Kultura w lodówce. Że 1990 nr 7/8 s. 94-100 (problem europejskiego charakteru kultury Wrocławia, m.in. na przykładz...) szczegóły 
polemika: Jankowski Cezary: Że 1990 nr 9/10 s. 128-129 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kwasicki Ignacy: Cała nadzieja w dzieciach?. Że 1990 nr 9/10 s. 3-6  szczegóły 
200.artykuł: Stroheker Tina: Poezja, kwiaty, muzyka. Rita Baum 2003 nr 6 s. 142-143 (nt. Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu...) szczegóły 
201.artykuł: Świerkosz Krzysztof: Młody Wrocław literacki. Student 1988 nr 10 s. 8  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
202.konkurs: "Nastolatki" - konkurs prozatorski dla młodzieży szkół średnich z Dolnego Śląska (1996; edycja II). (laureaci: Tomasz Malec, Sylwia Kmita, Aleksandra Florek, Alicja Walków...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 225 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
204.artykuł: Stefańczyk Elżbieta: Prace Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej SBP. Bibliotekarz 2002 nr 10 s. 25-26 (m.in. nt. prac nad bazą bibliograficzną; dot. spotkania w Wojewódzkiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
205.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1997 (
T. 15: Rękopisy 17051-17260. Oprac. i przygot. do druku: Maciej Ma...)
 szczegóły 
206.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 2000 (
T. 17. Rękopisy 17709-17945. Oprac. i przygot. do druku Hanna Kule...)
 szczegóły 
207.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1998 (
T. 16. Rękopisy 17261-17708: Archiwum Stanisława Vincenza. Oprac i...)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 4 s. 371-372 (notka...) szczegóły 
208.książka: Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu obejmujący kodeksy 6055-6124: rękopisy dawnej Biblioteki J.G. Milicha w Zgorzelcu. T. 1 = Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens: Codices Milichiani, vol. 1. 1998  szczegóły 
209.książka: Matuszczak Marzena: Katalog książek beletrystycznych sprzed 1945 w zbiorach WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu]. 1998  szczegóły 
210.książka: Polonika zagraniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Informator. 1998  szczegóły 
211.książka: Rolak Grażyna, Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. 1997 (
T. 9. Indeksy. 1997, 199 s....)
 szczegóły 
212.książka: Skura Adam: Starodruki cenne księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 1993  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
213.impreza: "Dokumenty życia społecznego" - konferencja (2001).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
214.artykuł: fep: Początki filmoteki barokowej. Odra 1992 nr 7/8 s. 108-109 (nt. proj. sfilmowania zabytków barokowych znajdujących się w Bibliotec...) szczegóły 
215.artykuł: Juzwenko Adolf: O zbiorach Ossolińskich. Zwrot 1990 nr 67 s. 3 (wyw. z dyr. Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu; r...) szczegóły 
216.artykuł: Juzwenko Adolf: Rozdarte dziedzictwo. Rzeczpospolita 1991 nr 43 s. 4 (wyw. z dyr. Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu; r...) szczegóły 
217.artykuł: Kowalewska Jadwiga Teresa: Księgozbiór kanoników regularnych we Wrocławiu. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 11-26 (dot. biblioteki klasztornwj kanoników regularnych wg reguły św. August...) szczegóły 
218.artykuł: Lipińska Alicja: Ciekawsze śląskie starodruki w Dziale Zbiorów Specjalnych WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Pro Libris 2002 nr 2 s. 96-99 (dot. znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki P...) szczegóły 
219.artykuł: Maleczyńska Kazimiera: Szczątki księgozbioru biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina i kanonika wrocławskiego Bartłomieja Jerina z XVI w. zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 187-191  szczegóły 
220.artykuł: Mrozowicz Wojciech: Materiały rękopiśmienne dotyczące św. Jadwigi w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. x 1995 ([W ks. zb.:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe sympozjum naukowe Świę...) szczegóły 
221.artykuł: Nowicka Agnieszka: Wśród archiwów Wrocławia. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 3-4 s. 45 (m.in. nt. wrocławskich zbiorów bibliotecznych...) szczegóły 
222.artykuł: Osiecka Teresa: Wydawnictwa emigracyjne i bezdebitowe w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 45 s. 87-89  szczegóły 
223.artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Księgozbiory zakonne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 281-294  szczegóły 
224.artykuł: Tyszkowski Wiesław: Kolekcja poloników XVII w. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu - próba charakterystyki. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 275-279 (m.in. autorstwa pisarzy polskich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
225.książka: Niechcaj-Nowicka Elżbieta: Pisarze Dolnego Śląska. 1998  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowski Roman: "Notatnik Teatralny": Kott we Wrocławiu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 94 s. 12 (recenzja numeru 27 z 2003...) szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1996. Rocznik Wrocławski 1997 [r.] 4 s. 370 (not. o jubileuszu 35-lecia istnienia pisma...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 199 (not. uroczystościach we Wrocławiu towarzyszących jubileuszowi 40-lecia...) szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o promocji nowego rocznika czasopisma w ramach Czwartków Literack...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 236 (nota o promocji XI serii "Z kołatką" Biblioteki Wrocławskiego Oddziału...) szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 209 (nota o spotkaniu pożegnalnym zorganizowanym z okazji zakończenia dział...) szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 239 (not. o spotkaniu z reprezentantami redakcji czasopisma: Marcinem Czerw...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
231.impreza: "Czasopisma dla dzieci i młodzieży, ich funkcje informacyjno-edukacyjne, wychowawcze i estetyczne oraz inne media" - konferencja (1996).  szczegóły 
232.impreza: "Kondycja czasopism kulturalnych i naukowych (humanistycznych) w Polsce po roku 1989" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
233.impreza: Wystawa pośwęcona historii miesięcznika Odra (1992).  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 3 s. 81 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
    imprezy (alfabet tytułów)
234.impreza: "Bibuła - Wrocław poza cenzurą" - wystawa.  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 191 (not. o wystawie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
235.książka: Od rywalizacji do współpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej. 2003 ([Zawiera m.in.:] Dariusz Dąbrowski: Wstęp. - Małgorzata Kowalewska: Mr...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
236.impreza: Festiwal Ołomuniec - Wrocław - Dni kultury czesko-polskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: AK: Polskie dni Ołomuńcu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 252 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Engelking Leszek: Znów Polacy na Fiszplacu. Festiwal Ołomuniec - Wrocław. Tygodnik Powszechny 2000 nr 47 s. 23 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
237.książka: Kuczyński Krzysztof A.: Między Renem a Wisłą. Studia i szkice o niemiecko-polskich powinowactwach kulturalnych. 2002 (Zawiera m.in.: Wstęp. - Societas Jablonoviana [dot. historii i działal...) szczegóły 
recenzja: Kochanowska-Nieborak Anna: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 240-242  szczegóły 
recenzja: Obrączka Piotr: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 95-99  szczegóły 
238.książka: Kulturraum Schlesien. Ein europaeisches Phaenomen. Interdisziplinaere Konferenz, Wrocław/Breslau 18.-20. Oktober 1999. 2001 ([Zawiera m. in.:] Norbert Honsza: Vorwort. * Gertrude Cepl-Kaufmann, A...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
239.impreza: Dni Literatury Polskiej i Niemieckiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Dni Literatury Polskiej i Niemieckiej - Wrocław '97. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 100-102 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dni literatury we Wrocławiu. Rzeczpospolita 1997 nr 260 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Wieczór w ciemnościach. Plus Minus 1997 nr 51 s. 20 (sprawozdanie z wieczoru z udziałem Wisławy Szymborskiej, Ryszarda Kryn...) szczegóły 
240.impreza: "Orfeusz - podróż do źródeł granic" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (1999).  szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 2000 nr 4 s. 80 (nota spraw....) szczegóły 
241.impreza: "Orfeusz - podróż do źródeł granic" - spotkanie polskich i niemieckich poetów (2000).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (nota spraw....) szczegóły 
242.impreza: "Pisarz na przełomie czasów" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Lem Stanisław: Zwięzłe powitanie pisarzy niemieckich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 39 (list powitalny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not....) szczegóły 
artykuł: Pisarz na przełomie czasów. Odra 1998 nr 3 s. 135-136  szczegóły 
artykuł: R.B.: Pisarz na przełomie czasów. Rzeczpospolita 1997 nr 261 s. 28  szczegóły 
243.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1998).  szczegóły 
artykuł: A.G.: Rejs na półmetku. Rzeczpospolita 1998 nr 215 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: "...A statek płynie dalej...". Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 210-212 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lekszycki Paweł: Leitartikel. Kursywa 2001 Niemiaszki  szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 10 s. 141 (not....) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Lądem i wodą. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Na Odrze i jej brzegach. Rzeczpospolita 1998 nr 209 s. 26 (nota o programie imprezy...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Śląsk to dobra mieszanka (Wieczór autorski Tadeusza Różewicza i Henryka Bereski). Rzeczpospolita 1998 nr 211 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
244.impreza: Polsko-Saksońskie Dni Literatury (1994).  szczegóły 
artykuł: Orski Mieczysław: Spotykamy się z Niemcami. Strony 1994 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
245.impreza: "Śląska przestrzeń kulturowa. Fenomen europejski" - międzynarowe sympozjum interdyscyplinarne (1999).  szczegóły 
artykuł: Wiktorska-Święcka Aldona: Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 150-151 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
246.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gładkiewicz Ryszard, Hvisc Jozef, Pancikova Marta: Sprawozdanie z V sesji we Wrocławiu (26-29 listopada 2001). Kontakty 2002 nr 1 s. 37-43 (m.in. nt. obrad sekcji dotyczących literatury oraz konferencji "Tradyc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
247.impreza: "Wieczór pisarzy ukraińskich" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 207 (nota o spotkaniu z pisarzami: Viktor Bojko, Anatolij Kychynskij, Ivan ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
248.artykuł: Jazowska-Gumulska Maria: Słowniki i leksykony z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w pracy bibliotekarza. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 339-344 (omówienie następujących publikacji: Mały słownik literatury dla dzieci...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
249.impreza: Humor w literaturze dla dzieci i młodzieży (1987).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Twórczość dziecięca, folklor (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: Salitra Krystyna: Zabawa w układanie słów. Polonistyka 1992 nr 7/8 s. 456-457, 470 (nt. pokłosia Konkursu Twórczości Własnej w Zespole Szkół Włokienniczo-...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
    imprezy (alfabet tytułów)
251.impreza: Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (1994).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
252.artykuł: Sibora Tomasz: Współczesny regionalizm polski. Goniec Kujawski 2000 nr 2 s. 2-8 (m.in. odniesienia do "Karty regionalizmu polskiego", uchwalonej na V k...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    imprezy (alfabet tytułów)
253.impreza: "Kościół katolicki na Syberii. Historia - współczesność - przyszłość" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
254.impreza: "Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1996 nr 7/8 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Płonka-Syroka Bożena: Konferencja naukowa pt. "Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce". Wrocław 30 maja 1996 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 3/4 s. 311-312 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
255.impreza: "Dziecko jako temat w literaturze i sztuce" - sesja popularnonaukowa.  szczegóły 
artykuł: Jędrowiak Danuta: "Dziecko jako temat w literaturze i sztuce" - sesja popularnonaukowa. Książka i Czytelnik 1993 nr 3 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1993 nr 1/2 s. 56 (not. spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
256.impreza: "Doświadczenia trzech generacji Polaków, Czechów i Słowaków 1918-1998" - konferencja w ramach V Posiedzenia Plenarnego Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych (1997).  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1997 nr 6/7 s. 15 (generacja międzywojenna Polaków I Czechów wobec doświadczeń historyczn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
257.książka: Grzegorczyk Elżbieta: Wrocław w literaturze pięknej 1989-1998. Zestawienie bibliograficzne adnotowane. 1999  szczegóły 
258.książka: Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wykład inauguracyjny: Marek Hałub: Kultura Śląska w b...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Marek Hałub (Red.): Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 837-840  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Cieński Andrzej: Pejzaż Wrocław. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 192-210 (motyw Wrocławia w literaturze polskiej; dot. pisarzy: Romuald Cabaj, S...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Odra 1993 nr 3 s. 112 (not. o promocji ks. we Wrocławiu, 10 I 1993...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pokarmy, napoje, posiłek, żywność (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
261.książka: Oczywisty urok biesiadowania. 1998 (Piotr Kowalski: O przyjemnościach rozmawiania o jedzeniu. Wstęp. * [Za...) szczegóły 
recenzja: Skotnicka Gertruda: Smakowity temat. Guliwer 2000 nr 1 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Kontrapunkt 1998 nr 12 s. 4  szczegóły 
sprostowanie: Jonca Magdalena: Przesoliliśmy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 9 s. 15 (list do redakcji prostujący nieścisłości w artykule...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
262.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
263.książka: To, co Boskie, to , co ludzkie. Materiały z sesji "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" [Wrocław, 8 XI 1994]. 1996 (Rafael Pyzałka: Zamiast wstępu. * Wiara i sens: Maria Jasińska-Wojtkow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
264.impreza: "Poezja religijna, metafizyczna, czy...?" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Arasimowicz Roman: "Poezja religijna, metafizyczna czy...?". Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 126-128 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Skwarnicki Marek: Cud we Wrocławiu. Tygodnik Powszechny 1994 nr 48 s. 16  szczegóły 
artykuł: Sobiło Sylwia: "Wyrażanie niewyrażalnego". Polonistyka 1995 nr 4 s. 250-251  szczegóły 
artykuł: Sprawozdania i komunikaty. Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 68  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
265.artykuł: Rok Bogdan: Św. Jadwiga w polskim piśmiennictwie religijnym czasów nowożytnych. x 1995 ([W ks. zb.:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe sympozjum naukowe Świę...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
266.książka: Annales Silesiae. T. 24: 1994. 1994 ([Zawiera m.in. art.:] Julian Janczak: Grabarskie miscellanea [nt. XVII...) szczegóły 
267.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos '97, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997 r.. 1997 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Jacek Kolbuszewski: Kryzys, pornografia ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
268.impreza: "Anatol Girs, Bolesław Barcz - artyści książki" - wystawa (1989).  szczegóły 
269.impreza: Dzieje ruchu wydawniczego na ziemiach polskich w latach 1795-1918 - ogólnopolska sesja naukowa (1987).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
270.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1994).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Co to jest dobra książka?. Gazeta Wyborcza 1994 nr 283 s. 10  szczegóły 
271.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1995).  szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Dwudziestolecie i pióro. Gazeta Wyborcza 1995 nr 284 s. 12  szczegóły 
272.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1997).  szczegóły 
artykuł: Piekarski Hans: Święto książki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
273.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek - spotkanie najlepszych polskich wydawców (2001).  szczegóły 
274.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek - spotkanie najlepszych polskich wydawców (2002).  szczegóły 
275.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (1999).  szczegóły 
276.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2000).  szczegóły 
277.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2003).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o promocji IX serii "Z kołatką" Biblioteki Wrocławskiego Oddziału...) szczegóły 
279.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 193 (nota sprawozdawcza z Czwartku Literackiego poświęconego promocji VIII ...) szczegóły 
280.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 236 (nota o promocji XI serii "Z kołatką" Biblioteki Wrocławskiego Oddziału...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
281.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyński Antoni: Literatura zsyłkowa - czyli o oficynie wydawniczej "Biblioteka Zesłańca". Niepodległość i Pamięć 1995 nr 1 s. 217-224 (oficyna działa przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawcz...) szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: R.B.: Jan Choroszy. Plus Minus 1996 nr 12 s. 19  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krasuski Krzysztof: U wrocławskich wydawców. Śląsk 1996 nr 4 s. 73, nr 5 s. 73 (o działalności wydawnictw we Wrocławiu, nr 5 nt. Wydawnictwa Dolnośląs...) szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bubnicki Rafał: We Wrocławiu: olimpijski spokój (Czy nowa seria "Biblioteka Polska" będzie konkurencją dla "Biblioteki Narodowej"). Rzeczpospolita 1997 nr 13 s. 27 (stanowisko wydawnictwa wobec informacji o rozpoczęciu edycji nowej ser...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 8 s. 4 (not. o uroczystościach 179. rocznicy powstania Ossolineum; Wrocław 4 V...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 2 s. 15 (not. o zarejestrowaniu we Wrocławiu Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum,...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
285.impreza: "175 lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1817-1992)" - wystawa (1992).  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 3 s. 80 (not....) szczegóły 
286.impreza: Ossolineum - spuścizna narodowa rozdarta - wystawa (1990).  szczegóły 
287.impreza: Sesja naukowa poświęcona 175-leciu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1992).  szczegóły 
artykuł: 175-lecie Ossolineum. Trybuna 1992 nr 133 s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
288.książka: Pater Mieczysław: Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918. 1997 ([Dot. także: kierunków humanistycznych na Wydziale Filozofii]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
289.artykuł: Biliński Krzysztof: Komparatystyka w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu. x 2002 ([w ks. zb.:] Język, stereotyp, przekład. Pod red. Elżbiety Skibińskiej...) szczegóły 
290.artykuł: Korzon Krystyna: Związki Ossolineum z Towarzystwem Literackim im. A. Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1988 r. 22 (1987) s. 107-112 (referat wygłoszony na sesji naukowej z okazji 100. rocznicy działalnoś...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    książki (alfabet autorów)
291.książka: Starnawski Jerzy: Kongresy, sympozja, sesje naukowe. 1999 (Słowo wstępne. - LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego [Wrocł...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
292.impreza: "Festiwal Nauki" (1998). (m.in. wykłady z zakresu filologii polskiej...) szczegóły 
artykuł: Leluk Jacek: Festiwal Nauki Wrocław '98 - epilog. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 9 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Leluk Jacek: Festiwal Nauki Wrocław '98. Wrażenia... opinie... raporty... wnioski. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 8 s. 22-25  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
293.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 6 s. 7 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Wojciec...) szczegóły 
294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 3 s. 11 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Jacka P...) szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 4 s. 10 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Janusza...) szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 6 s. 7 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Jacka P...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Warszawski (doktoraty h.c.)
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 10 s. 8 (nota o przyjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego opinii Jacka P...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Wrocławski (doktoraty h.c.)
    odwołania do (alfabet tytułów)
298.odwołanie: Beauvois Daniel. x  szczegóły 
artykuł: Beauvois Daniel: Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1993 nr 17 s. 9-10 (przemówienie podczas uroczystości nadania; z notą...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 156 (not....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Ambasadorzy kultury polskiej (Na Uniwersytecie Wrocławskim). Rzeczpospolita 1993 nr 267 s. 4 (nt. uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
299.odwołanie: Grotowski Jerzy. x  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Doktorat honoris causa dla Jerzego Grotowskiego. Rzeczpospolita 1991 nr 86 s. 2 (o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Burzyński Tadeusz: Grotowski - dziewięć lat później. Dialog [Warszawa] 1991 nr 8 s. 166-167 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Burzyński Tadeusz: Powrót Grotowskiego. Przekrój 1991 nr 2392 s. 23 (relacja z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Burzyński Tadeusz: University of Wrocław confers an honorary degree on Jerzy Grotowski. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1991 nr 4 s. 24  szczegóły 
artykuł: Chmura Piotr: On jest wielki!. Goniec Teatralny 1991 nr 16 s. 1, 3 (spraw. z urocz. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Degler Janusz: Laudacja. Notatnik Teatralny 1992 nr 4 s. 12-17  szczegóły 
artykuł: Grotowski Jerzy: Akt całkowity. Gazeta Wyborcza 1999 nr 13 s. 10-11 (tekst przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości wręczenia doktora...) szczegóły 
artykuł: Grotowski Jerzy: Mojj put' v mir [fragm.]. Novaja Pol'sha 1999 nr 2 s. 56-63 (tekst przemówienia wygłoszony na uroczystości nadania Jerzemu Grotowsk...) szczegóły 
artykuł: Grotowski Jerzy: Przemówienie doktora honoris causa Jerzego Grotowskiego. Notatnik Teatralny 1992 nr 4 s. 18-25  szczegóły 
artykuł: Kopka Krzysztof: Grotowski krzepi. Gazeta Wyborcza 1991 nr 86 s. 15 (spraw. z uroczystości nadania tytułu; z biografią artystyczną...) szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 15 s. 2 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Przekrój 1991 nr 2390 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Siejkowski Jarosław: Sprawozdanie z uroczystości nadania Jerzemu Grotowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 10 kwietnia 1991 roku. Poznański Przegląd Teatralny 1991 nr 4 s. 60-63  szczegóły 
artykuł: Teatr 1990 nr 6 s. 45 (not....) szczegóły 
300.odwołanie: Havel Vaclav. x  szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. dla Havla. Trybuna 1992 nr 299 s. 3 (not. inf. o nadaniu tytułu przez senat uczelni, 21 XII 1992...) szczegóły 
artykuł: Doktorat h.c. dla Havla. Trybuna 1992 nr 298 s. 3 (not. inf. o nadaniu tytułu przez senat uczelni...) szczegóły 
artykuł: Doktorat hc. Uniwersytetu Wrocławskiego dla Havla. Życie Warszawy 1992 nr 51 s. 6 (nota o podjęciu uchwały przez Senat uczelni...) szczegóły 
artykuł: Grabiński Tomasz: Vaclav Havel doktorem h.c.. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 11 (not....) szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1992 nr 50 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Havel doktorem. Życie Warszawy 1992 nr 302 s. 5 (nota o przyznaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Havel Vaclav: Polityka może być moralna. Gazeta Wyborcza 1992 nr 300 s. 16 (przemówienie na uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: jk: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dla Vaclava Havla. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 131-134 (spraw. z uroczystości; ze streszcz. wystąpień Józefa Magnuszewskiego i...) szczegóły 
artykuł: Kolbuszewski Jacek: Laudacja. Odra 1993 nr 3 s. 81-83  szczegóły 
artykuł: Lentowicz Zbigniew: Sztuka i polityka (Vaclav Havel doktorem h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego). Rzeczpospolita 1992 nr 300 s. 2 (spraw. z urocz. nadania tytułu, 21 XII 1992; z fot....) szczegóły 
artykuł: Odra 1992 nr 10 s. 111 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1993 nr 1 s. 45 (not....) szczegóły 
artykuł: Vaclav Havel doktorem h.c. Uniwersytetu Wrocławskiego. Odra 1993 nr 3 s. 79 (not.; z fot....) szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: R.B.: Doktorat h.c. dla Ryszarda Kapuścińskiego. Rzeczpospolita 2001 nr 251 s. A11  szczegóły 
302.odwołanie: Kawecka-Gryczowa Alodia. x  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1992 nr 3/4 (1990) s. 27-28 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
303.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dla profesora Mieczysława Klimowicza. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 7 s. 7-13 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia tytułu, 14 VI 2000; zawiera: prz...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 3 s. 11 (nota o podjęciu przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwały o nadan...) szczegóły 
304.odwołanie: Różewicz Tadeusz. x  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Śniło mi się, że pisałem wiersze (Tadeusz Różewicz doktorem h.c.(!) Uniwersytetu Wrocławskiego). Rzeczpospolita 1991 nr 236 s. 2 (nota spraw. z uroczystości nadania tytułu, 7 X 1991...) szczegóły 
artykuł: Burzyński Tadeusz: Tadeusz Różewicz honored by the Wrocław University. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1992 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1991 nr 10 s. 95 (gratulacje z okazji nadania tytułu doktora honoris causa; podp. Agencj...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Doktoraty honoris causa. Potop 1991 nr 14 s. 2 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Gwiazda Polarna 1991 nr 42 s. 5 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: (kk): Różewicz wspomina. Goniec Teatralny 1991 nr 30 s. 1, 2 (spraw. z urocz. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Łukasiewicz Jacek: Jubileusz Różewicza. Tygodnik Powszechny 1991 nr 48 s. 8 (inf. o urocz. nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Michalczyk Janusz: Poeta honoris causa. Gazeta Wyborcza 1991 nr 236 s. 3 (nota o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 11/12 s. 127 (not....) szczegóły 
artykuł: P.CH.: Kombatancka moralność. Goniec Teatralny 1991 nr 15 s. 1, 2 (nt. sprzeciwów środowiska kombatantów Armii Krajowej wobec nadania pis...) szczegóły 
artykuł: (Pis.): Tadeusz Różewicz otrzymał doktorat honoris causa. Życie Warszawy 1991 nr 236 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Ratajczak Mirosław: Różewicz w todze i na kolanach. Doktorat honoris causa dla poety. Gazeta Wyborcza 1991 nr 240 s. 17 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Rota 1992 nr 1/2 s. 68 (not....) szczegóły 
artykuł: Różewicz Tadeusz: Głos Polski [Toronto] 1992 nr 35 s. 9, 12 (wypow. na uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 226 s. 2 (not....) szczegóły 
305.odwołanie: Terlecki Tymon. x  szczegóły 
artykuł: A.U.: Tymon Terlecki doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Tydzień 1991 nr 24 s. 3 (spraw. z urocz. nadania tytułu, Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
artykuł: Degler Janusz: Prof. Tymon Terlecki doktorem honoris causa za zasługi dla kultury polskiej. Gazeta Niedzielna 1991 nr 32 s. 4-5 (wywiad nt. zasług laureata; rozm. Arkadiusz Urban...) szczegóły 
artykuł: Degler Janusz: Prof. Tymon Terlecki: Koniec łączy się z początkiem. Goniec Teatralny 1991 nr 26 s. 1, 4 (spraw. z urocz. nadania tytułu, Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
artykuł: Degler Janusz: Tymona Terleckiego "jedność w wielorakości". Odra 1992 nr 2/3 s. 48-50 (tekst laudacji; z fot....) szczegóły 
artykuł: Delmege Elżbieta: Tymon Terlecki tytuł dla tytana. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 125 s. 7  szczegóły 
artykuł: Goniec Teatralny 1991 nr 22 s. 3 (list gratulacyjny red. mies. Pamiętnik Teatralny do Tymona Terl...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 154 (not....) szczegóły 
artykuł: Korzeniewski Bohdan: Goniec Teatralny 1991 nr 22 s. 3 (list do Tymona Terleckiego z okazji przyzn. tytułu...) szczegóły 
artykuł: Tydzień w kulturze. Przekrój 1991 nr 2401 s. 23 (not. o nadaniu tytułu...) szczegóły 
artykuł: TymonTerlecki doctorem honoris causa. Goniec Teatralny 1991 nr 22 s. 1, 3 (not. o urocz. nadania tytułu, Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
artykuł: Witek Anna: Lwowsko-wrocławsko-londyński doktorat dla prof. Tymona Terleckiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 138 s. 4 (spraw. z urocz. nadania tytułu; Londyn, 3 VI 1991...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
306.artykuł: Krawiec Beata: Polityka nadawania doktoratów honoris causa na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1989. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 4 s. 551-565  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Ministra Edukacji Narodowej wręczone podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2000/2001 [na Uniwersytecie Wrocławskim]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 10 s. 5 (laureaci z Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 226 (laureat...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
309.nagroda: Nagroda Miasta Wrocławia (1989). (m.in. nagr.: Norbet Honsza...) szczegóły 
310.nagroda: Nagroda Miasta Wrocławia (1990). (m.in. nagr.: Jacek Kolbuszewski...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Nagród Miasta Wrocławia 1990. Kultura Dolnośląska 1990 nr 1 s. 36  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Odznaczenia (organizacja nauki o literaturze)
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uhonorowani odznaczeniami i nagrodami JM Rektora wręczonymi podczas uroczystości święta Uniwersytetu [Wrocławskiego] 15 listopada 2000 r. w Auli Leopoldyńskiej. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 11 s. 7-8 (nazwisko odznaczonego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
312.artykuł: Południk Elżbieta: Dla filologów i biznesmenów. Rzeczpospolita 1999 nr 173 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego na Uniwersytecie Warsza...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
313.artykuł: Cieński Marcin, Klimowicz Mieczysław: Badania historycznoliterackie i teatrologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1995. x 1996 ([W ks. zb.:] Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w nauce po II wojnie świa...) szczegóły 
314.artykuł: Cieński Marcin, Degler Janusz, Klimowicz Mieczysław: Wrocławskie badania literatury i teatru w latach 1945-1995. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
315.artykuł: Pracownia Lingwistyki Antropologicznej w Instytucie Filologii Polskiej [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 7 s. 3 (także struktura Instytutu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Angielska
    imprezy (alfabet tytułów)
316.impreza: "Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś 1945-2002" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21-22 (m.in. o imprezie; not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
317.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
318.artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
319.impreza: "Wratislaviensium Studia Classica. Filologia klasyczna w Universitas Leopoldina, Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma i Uniwersytecie Wrocławskim" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Niderlandystyka
    imprezy (alfabet tytułów)
320.impreza: "[Sto siedemdziesiąt] 170 lat niderlandystyki na Śląsku" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21 (m.in. not. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 12 s. 18 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Romańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
321.artykuł: Kulak Ewa: Między komparatystyką a przekładoznawstwem: romanistyka wrocławska w latach powojennych. x 2002 ([w ks. zb.:] Język, stereotyp, przekład. Pod red. Elżbiety Skibińskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
322.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 1. 1995 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
323.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 2. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
324.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 4. 1997 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
325.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna, Klimowicz Tadeusz, Kusiak-Skotnicka Łucja, Poźniak Telesfor, Semkowowa Milica, Ściepuro Marian, Wołczuk Janina: Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
326.artykuł: B.G.-W.: Inauguracja działalności Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu. Nauka Wrocławska 1998 nr 5/6 s. 4  szczegóły 
327.artykuł: Nauka Wrocławska 1997 nr 6/7 s. 13 (not. o posiedzeniu Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akade...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
328.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
    imprezy (alfabet tytułów)
329.impreza: Wystawa dla uczczenia 100. rocznicy założenia we Lwowie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1995).  szczegóły 
artykuł: Sochaniewicz Stanisław: Pokucie - ziemia Vincenza. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 3 s. 44 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
330.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1995. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 340, 357 (not. o jubileuszu 100-lecia działaności...) szczegóły 
331.artykuł: Kłodnicki Zygmunt, Rostworowska Magdalena, Suchecka Paulina: Uroczystości jubileuszowe 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław 9-11 września 1995. Lud 1996 t. 80 s. 320-322  szczegóły 
332.artykuł: Kościelska Jolanta, Niewiadomska-Rudnicka Maria: [Siedemdziesiąte pierwsze] 71. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Wrocław, 9 września 1995. Lud 1996 t. 80 s. 314-315  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
333.artykuł: Sielicki Franciszek: Walne Zgromadzenie Oddziału Wrocławskiego PTR (17 V 1985). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1988 nr 47 (957) s. 111-113  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
334.artykuł: Odrodzenie 1989 nr 16 s. 8 (not. o reaktywowaniu we Wrocławiu Towarzystwa z 1926 r....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
335.artykuł: R.B.: Jan Choroszy. Plus Minus 1996 nr 12 s. 19 (nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
336.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1946-1996. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia wrocławskie. W pięćdziesięciolecie Wrocławskiego T...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
337.książka: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży (z doświadczeń wrocławskich). 2001 ([Materiały z konferencji "Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Cent...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
338.impreza: "Między tradycją a nowoczesnością - o zadaniach i wyzwaniach współczesnej dydaktyki języka polskiego" - seminarium (1994).  szczegóły 
artykuł: Czupryńska Agnieszka, Korzeniowska Ewa: Zamiast ankiety. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 67-73 (podsumowanie i ocena seminarium na podstawie ankiety oprac. przez orga...) szczegóły 
artykuł: Matejak Izabela, Zajączkowska Joanna: Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 102-105 (spraw....) szczegóły 
339.impreza: Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Języka Polskiego Średnich Szkół Zawodowych Resortu Komunikacji (1987).  szczegóły 
artykuł: Obara Jerzy: Polonistyka 1989 nr 2 s. 150-154 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
340.artykuł: Hernasowa Maria: Biała chorągiew nad lekturą. Polonistyka 1999 nr 9 s. 556-558 (nt. poziomu wypracowań i znajomości lektur w szkołach podstawowych we ...) szczegóły 
341.artykuł: Kryteria oceniania pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego (Wersja trzecia). Polonistyka 1997 nr 3 s. 146-149 (propozycja zespołowa z Wrocławia...) szczegóły 
342.artykuł: Nastał Beata: Kryteria oceny wypracowania. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 4 s. 87-89 (oprac. przez Zespół Polonistyczny przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym...) szczegóły 
343.artykuł: Olinkiewicz Elżbieta: Tworząc pracownię.... Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 44-47 (nt. działaln. Pracowni Rozwoju przez Sztukę i Teatr przy Wojewódzkim O...) szczegóły 
344.artykuł: Stróżański Krzysztof: Zmienić chociaż kawałek.... Warsztaty Polonistyczne 1992 nr 1 s. 59-62 (wyw. z nauczycielem polonistą klas teatralnych XIV Liceum Ogólnokształ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
345.artykuł: Zylbertal Włodzimierz H.: Holizm ante (scholae) portas! (Propozycje poznawcze twórców Liceum Holistycznego we Wrocławiu). Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 62-66 (nt. programu autorskiego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
346.impreza: "Od romantyzmu do współczesności. Nauka a dydaktyka" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
347.impreza: Ogólnopolska Konferencja Samokształceniowa Nauczycieli Języka Polskiego Kolejowych Szkół Zawodowych (1989).  szczegóły 
artykuł: Dynak Władysław: VIII Konferencja Samokształceniowa Nauczycieli Języka Polskiego Kolejowych Szkół Zawodowych. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 316-318 (spraw....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
348.impreza: "Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Data Krystyna: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 147-149 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lipińska Ewa: [Piąta] V Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia "Bristol" polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego we Wrocławiu (26-28 IX 2002). Przegląd Polonijny 2003 z. 1 s. 127-130  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
349.książka: Do nich przyszła Polska... Wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX w. do 1939 r.. 1993 (Alicja Zawisza: Wstęp. - Edmund Osmańczyk: Do wspomnień wrocławian [pr...) szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 6 s. 197 (nota sprawozdawcza z promocji książki 23 I 1997 w Klubie Związków Twór...) szczegóły 
351.książka: Ósmy arkusz. Młody Wrocław poetycki. 1996 Odra 1996 nr 5 s. 135-151 ([Zawiera wiersze aut.:] Rafał Brasse, Marek Chorabik, Miłek Kierc, Ada...) szczegóły 
352.książka: Wrocław liryczny = Lyrisches Breslau. 1997 ([Wiersze o Wrocławiu, opatrzone komentarzem i notą biograficzną, aut.:...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
353.książka: "Wokół księgi henrykowskiej". Szlak cystersów w Polsce. 1995 ([Zawiera materiały z Ogólnopolskiego Seminarium, Wrocław-Wierzbna-Henr...) szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Długosz Józef: Modlitewnik trzebnicki "Cursus Sanctae Mariae" z pierwszej połowy XIII wieku. x 1995 ([W ks. zb.:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe sympozjum naukowe Świę...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Angielska Krystyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
355.artykuł: Semper Fidelis 2002 nr 3 s. 28 (m.in. nt. udziału w spotkaniu wielkanocnym; 14 IV 2002, Wrocław...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Balcerzan Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
356.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 246 (not. o spotkaniu autorskim razem z Bogusławą Latawiec w ramach Czwartk...) szczegóły 
357.artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 4 s. 44 (not. o spotkaniu autorskim, Wrocław 23 X 1992; org. Wojewódzka i Miejs...) szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 194 (nota o promocji książki; Wrocław, 27 II 2000...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
359.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 201 (nota o spotkaniu autorskim w Klubie Muzyki i Literatury, Wrocław, 23 I...) szczegóły 
360.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 214 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich razem z Janu...) szczegóły 
361.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (nota o spotk. aut., Wrocław, 17 VI 1999...) szczegóły 
362.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 219 (nota o spotk. aut., Wrocław, 25 II 1999...) szczegóły 
  Beszczyńska Zofia
363.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bylica Józefa: Guliwer 2002 nr 2 s. 93-95 (list do redakcji dot. spotkań z autorką w ramach promocji książki we W...) szczegóły 
  Bierut Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
364.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 206 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 4 ...) szczegóły 
  Bocian Marianna
    kult (alfabet autorów)
365.kult: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 239 (not. o wieczorze poświęconym pamięci poetki; Wrocław, 5 V 2003...) szczegóły 
366.kult: Kresowaty Zbigniew: Bóg dotykał ziemi stopami Marianny. Akant 2003 nr 9 s. 6 (sprawozdanie z "Wieczoru pożegnalnego Marianny Bocian" we Wrocławiu, 1...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    kult (alfabet autorów)
367.kult: Nauka Wrocławska 1996 nr 7 s. 9 (not. o obchodach pod pomnikiem ku czci zamordowanych przez Niemców lwo...) szczegóły 
  Broda Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
368.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 208 (nota o otrzymaniu stanowiska dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zaby...) szczegóły 
  Bronikowski Rosemarie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
369.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 241 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 29 V 2003...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czerniawski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
370.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 11...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
371.artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 2/3 s. 44 (nt. wykładzie Zofii Sierykow o związkach Marii Dąbrowskiej z Wrocławie...) szczegóły 
  Degler Janusz
    proza (alfabet tytułów)
372.proza: Degler Janusz: Park Południowy - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. x 1999 ([W ks.:] Magiczne miejsca. Wrocław. Red. i wybór listów Aneta Augustyn...) szczegóły 
373.proza: Degler Janusz: U Fonsia i inne miejsca, których już nie ma. x 1999 ([W ks.:] Magiczne miejsca. Wrocław. Red. i wybór listów Aneta Augustyn...) szczegóły 
  Długołęcki Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
374.książka twórcy: Długołęcki Marian: Ostatni raport. Wspomnienia byłego oficera polskiego wywiadu we Wrocławiu. Przebieg ważniejszych wydarzeń od 1 lipca do 1 września 1939. 1988  szczegóły 
  Domagalik Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
375.artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 2/3 s. 42 (nt. cyklu spotkań we Wrocławiu...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
376.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 245 (not. o spotkaniu autorskimw ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 13 ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Esden-Tempski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
377.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 219 (nota o promocji pow. "Kundel" z udziałem pisarza, Wrocław, 5 III 1999...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falkiewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
378.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 222 (noty o spotk. aut. z okazji 70. rocznicy urodzin, Poznań, 6 XII, Wrocł...) szczegóły 
  Flaszen Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
379.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 211 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 3 ...) szczegóły 
380.artykuł: Sola Barbara: Flaszen! Flaszen!. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (relacja ze spotkań Ludwika Flaszena z publicznością we Wrocławiu, IV 1...) szczegóły 
  Floryan Władysław Leopold
    imprezy (alfabet tytułów)
381.impreza: Sesja naukowa poświęcona Władysławowi Floryanowi (1987).  szczegóły 
  Fredro Aleksander
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 237 (not. o promocji książki z udziałem jej autora; Wrocław, 7 III 2003...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
383.książka o twórcy: Zakrzewski Bogdan: Śląskie przygody Aleksandra Fredry. 1991 (Od Autora. - W sztabie Napoleona. Niedoszły emigrant polityczny. "Ona ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
384.impreza: "Aleksander Fredro 1793-1876. W dwusetną rocznicę urodzin" - wystawa (1993).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
385.kult: Hrabia bez pióra i "o". Semper Fidelis 1999 nr 4 s. 50 (nota o kolejnej dewastacji pomnika pisarza we Wrocławiu; z fot. pomnik...) szczegóły 
386.kult: Hrabia Fredro bez pióra. Trybuna 1991 nr 172 s. 5 (not. o dewastacji pomnika pisarza we Wrocławiu...) szczegóły 
387.kult: Hrabia odmłodniał. Semper Fidelis 2000 nr 6 s. 63 (nota o przeprowadzeniu konserwacji pomnika pisarza we Wrocławiu...) szczegóły 
388.kult: Inglot Jacek: Opisanie Fredzia. Życie Warszawy 1994 nr 21 dod. s. 2 (o napisach autorstwa przechodniów istniejących na pomniku komediopisar...) szczegóły 
389.kult: Semper Fidelis 2003 nr 5 s. 36 (not. o złożeniu bukietów z okazji rocznicy urodzin Aleksandra Fredry p...) szczegóły 
390.kult: Semper Fidelis 2000 nr 2 s. 4 (fot. pomnika pisarza znajdującego się we Wrocławiu...) szczegóły 
391.kult: Srebrakowski Aleksander: Nowy stary Fredro. Spotkania z Zabytkami 1995 nr 12 s. 32-33 (nt. pomnika poety dłuta Leonarda Marconiego we Lwowie i jego przeniesi...) szczegóły 
392.kult: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2001 nr 5 s. 48-52 (m.in. nota nt. zorganizowanych we Wrocławiu obchodów 208. rocznicy uro...) szczegóły 
393.kult: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2002 nr 6 s. 24 (m.in. not. nt. wyboru twórcy na patrona lotniska we Wrocławiu przez cz...) szczegóły 
394.kult: XV-lecie TMLiKPW [Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich]. Semper Fidelis 2003 nr 4 s. 32 (m.in. nt. złożenia kwiatów pod pomnikiem Aleksandra Fredry we Wrocławi...) szczegóły 
  Frejdlich Konrad Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
395.artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 2/3 s. 39 (not. o spotkaniu autorskim we Wrocławiu II 1989...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gebhard Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
396.książka twórcy: Gebhard Zofia: Rozmowy z ptakami. Pisane w Górach Sowich i Wrocławiu od lata 1988 do jesieni 1989. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Książka i Czytelnik 1995 nr 2 s. 66 (not. o promocji książki, Wrocław 12 I 1995...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
398.artykuł: Falkiewicz Andrzej: Czy Gombrowicz mógłby uratować polski teatr?. Teatr 1990 1 3-4 (wystąpienie na sesji teatrologicznej "Czy Gombrowicz mógłby uratować p...) szczegóły 
399.artykuł: Morawiec Elżbieta: O dramaturgii Witolda Gombrowicza. Teatr 1990 1 8-11 (wystąpienie na sesji teatrologicznej "Czy Gombrowicz mógłby uratować p...) szczegóły 
400.artykuł: Pawłowski Andrzej (ur. 1953): Forma międzyludzka a problemy aktorstwa. Teatr 1990 1 5-7 (wystąpienie na sesji teatrologicznej "Czy Gombrowicz mógłby uratować p...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
401.impreza: "Czy Gombrowicz mógłby uratować polski teatr?" - sesja teatrologiczna (1989).  szczegóły 
402.impreza: "Rozmowy z Gombrowiczem, Stasys i teatr" - wystawa (1989).  szczegóły 
403.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gazeta Robotnicza 1989 nr 103 s. 3 (inf. o przeniesieniu wystawy do Wrocławia, VI 1989...) szczegóły 
  Grabkowski Wacław
404.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika zycia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 208 (nota o spotkaniu promocyjnym; Wrocław, 5 IV 2002...) szczegóły 
  Grochola Katarzyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
405.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 238 (not. o spotkaniu autorskim w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publi...) szczegóły 
  Grundboeck Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
406.książka twórcy: Grundboeck Marian: Szlakiem wspomnień 1925-1999. Dębica, Rawicz, Wrocław, Puławy, Paryż, USA, Moskwa, Hawana i Kazimierz nad Wisłą. 2000  szczegóły 
  Gutorow Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
407.wiersz: Gutorow Jacek: Wspomnienie z cmentarza św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Fraza 1997 nr 16 s. 52  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hartwig Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
408.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 213 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 7 ...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    kult (alfabet autorów)
409.kult: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 243 (not. o nadaniu Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu imienia Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
410.kult: Rogalski Marek: Z kroniki lwowskich wydarzeń we Wrocławiu. Semper Fidelis 2003 nr 6 s. 46 (nt. uroczystości nadania imienia Zbigniewa Herberta Gimnazjum nr 19 we...) szczegóły 
  Herbst Lothar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
411.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 116 s. 1 (nota o pobiciu przez nieznanych sprawców L .Herbsta we Wrocławiu, 7 V ...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
412.kult: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (nota o nadaniu imienia Lothara Herbsta Gimnazjum nr 22 we Wrocławiu, 1...) szczegóły 
413.kult: Odra 2001 nr 11 s. 141 (not. o nadaniu imienia pisarza Gimnazjum nr 22 we Wrocławiu, 13 X 2001...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
414.artykuł: G.W.: Gustaw Herling-Grudziński we Wrocławiu. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 108 (nota o pobycie we Wrocławiu, V 1994...) szczegóły 
415.artykuł: Klementowski Jan, Orłowska Elżbieta: Ogólnopolskie seminarium naukowe "Kultura jako przedmiot badań geograficznych". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 6-7 (m.in. nt. referatu Dobiesława Jędrzejczyka "Krajobraz kulturowy jako m...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
416.wywiad: Gustaw Herling-Grudziński we Wrocławiu. Odra 1994 nr 9 s. 53-58 (zapis spotkania autorskiego; z fot....) szczegóły 
  Hernas Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
417.artykuł: Bubnicki Rafał: Otworzył miastu okno na świat (70-lecie profesora Czesława Hernasa). Rzeczpospolita 1999 nr 48 s. 27 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 70. rocznicy urodzin Czesława H...) szczegóły 
418.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 219 (nota o uroczystościach związanych z 70. rocznicą urodzin profesora Her...) szczegóły 
  Hłasko Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
419.artykuł: Z.Kw.: Wieczór Wrocławia 1989 nr 112 s. 7 (nt. związków Marka Hłaski z Wrocławiem...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
420.kult: Gazeta Robotnicza 1989 nr 139 s. 6 (not. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej we Wrocławiu w 20. rocznicę śmi...) szczegóły 
421.kult: Sztandar Młodych 1989 nr 116 s. 1 (not. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej we Wrocławiu...) szczegóły 
  Hollitzer Krystyna
422.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. spraw. z promocji książki 25 II 1997 we Wrocławiu...) szczegóły 
  Huelle Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
423.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 236 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław 27 I 2003...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Inglot Mieczysław
    imprezy (alfabet tytułów)
424.impreza: [Czterdziestopięciolecie] 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej profesora Mieczysława Inglota - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Jasieńca *
    proza (alfabet tytułów)
425.proza: Jan z Jasieńca : Wycieczka w góry (Wspomnienie) [fragm.]. Wierchy 1988 r. 53 (1984) s. 129-143 (ogł. z rkpsu, przyp. i wstęp: Ryszard Kincel: O sudeckim wędrownictwie...) szczegóły 
  Janerka Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 241 (not. o spotkaniu autorskim; prowadzenie: Paweł Piotrowicz; Wrocław, 29...) szczegóły 
  Janko Anna
427.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochoń Jan: Poetycka moc Wrocławia. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 50-51  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
428.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 201 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 19...) szczegóły 
  Jochelson Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
429.zgon: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 265 (zmarł: 27 XI 1997; not....) szczegóły 
  Jóźwicki Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
430.wiersz: Jóźwicki Jakub: Poeci wracają z Najazdu. Na dworcu we Wrocławiu dziewczyny z Fast Foodów czekają na wiersze. Undergrunt 2002 nr 5 s. 52 (z not. o autorze na s. 186...) szczegóły 
  Jurczak Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
431.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 206 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 4 ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Gabriel Leonard
432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 241 (not. o spotkaniu promocyjnym z udziałem autora; Wrocław, 30 V 2003...) szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
433.impreza: "Tadeusz Kantor. Rysunki i collages" - wystawa (1992).  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bubnicki Rafał: Trzy filary równowagi. Promocja "Lapidarium II" Ryszarda Kapuścińskiego. Rzeczpospolita 1995 nr 292 s. 25 (Wrocław, 16 XII 1995...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
435.artykuł: Krzemieniecki Leon A.: Ryszard Kapuściński we Wrocławiu. Książka i Czytelnik 1995 nr 2 s. 27-29 (spraw. ze spotkania w WiMBP we Wrocławiu, 16 XII 1995...) szczegóły 
436.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 12 s. 18-19 (not. o spotkaniu pisarza ze studentami dziennikarstwa Uniwersytetu Wro...) szczegóły 
437.artykuł: R.B.: Ryszard Kapuściński w roli głównej. Rzeczpospolita 2000 nr 280 s. A11 (pisarz jako gość specjalny Wrocławskich Promocji Dobrych Książek 2000...) szczegóły 
438.artykuł: R.B.: Tylko fragment. Rzeczpospolita 2002 nr 115 s. A15 (dot. wystawy "Fragment" ukazującej afrykańskie fotografie pisarza; Wro...) szczegóły 
439.artykuł: Ryszard Kapuściński na UWr. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 7 (nota sprawozdawcza ze spotkania ze słuchaczami Podyplomowego Studium D...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
440.impreza: Wystawa fotografii autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego.  szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
441.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (nota o laudacji poświęconej autorowi wygłoszonej przez Bogusława Kierc...) szczegóły 
442.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 196 (nota o odczycie wygłoszonym przez autora nt. związków filozofii z lite...) szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
443.artykuł: Bernard Piotr: Z Kasprowiczem w tle. Życie 1997 nr 185 s. 12 (nt. okoliczności zakupu albumu z 31. fotografiami związanych z biograf...) szczegóły 
  Kierc Bogusław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
444.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 211 (nota o spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Zwodowych w Trzebnicy, 27...) szczegóły 
445.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (nota o Czwartku Literackim we Wrocławiu z udziałem Bogusława Kierca, 6...) szczegóły 
  Klimczak Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
446.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 214 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich razem z Anto...) szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Różewicz Jan: Profesor Salon pamięć i diabeł. Odra 2003 nr 6 s. 27-30 (o spotkaniu z Leszkiem Kołakowskim we Wrocławiu, 26 XI 2002...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
448.wywiad: W Salonie profesora Dudka. Odra 2003 nr 6 s. 19-26 (zapis ze spotkania z Leszkiem Kołakowskim, Wrocław 20 XI 2002; rozm.: ...) szczegóły 
  Korzeniewski Bohdan
    imprezy (alfabet tytułów)
449.impreza: Sympozjum poświęcone Bohdanowi Korzeniewskiemu i Zbigniewowi Raszewskiemu (1994).  szczegóły 
  Kos Bohdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
450.artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 4 s. 47 (not. o spotkaniu autorskim, Wrocław 12 XII 1992, org. Wojewódzka i ...) szczegóły 
  Kos Jerzy Bogdan
451.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 240 (not. nt. prezentacji książki w ramach "Spotkania klubowego u medyków";...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
452.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 211 (nota o spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Zwodowych w Trzebnicy, 27...) szczegóły 
453.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 206 (nota o odznaczeniu autora Medalem 50-lecia Akademii Medycznej we Wrocł...) szczegóły 
454.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 246 (not. o spotkaniu promocyjnym z udziałem autora; Wrocław, 9 XII 2003...) szczegóły 
455.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 236 (not. o spotkaniu autorskim, z prezentacją nowego tomiku wierszy "Słowa...) szczegóły 
  Kozioł Urszula
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
456.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (nota o spotkaniu w ramach Czwartków Literackich; z recytacją utworów a...) szczegóły 
457.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 196 (nota o udziale autorki w Zjeździe Wybitnych Wrocławian z okazji Millen...) szczegóły 
458.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 238 (not. o spotkaniu autorskim w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publi...) szczegóły 
  Krasiński Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
459.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 25...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
460.artykuł: Biliński Krzysztof: Wrocław w oczach J.I.K.. Gazeta Robotnicza 1989 nr 208 s. 7 (nt. pobytu pisarza we Wrocławiu w 1860...) szczegóły 
  Krzemieniecki Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
461.artykuł: Książka i Czytelnik 1995 nr 2 s. 68 (not. o wykładzie wygłoszonym w WiMBP we Wrocławiu, 7 IV 1995...) szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
462.artykuł: Książka i Czytelnik 1994 nr 1 s. 54 (not. o spotkaniu autorskim, Wrocław, 24 III 1994...) szczegóły 
  Kurowicki Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
463.artykuł: Łoziński Józef: Okruchy [z tego cyklu:] Wieczór Jana Kurowickiego. Aneks Trybuny 2002 nr 188 s. B (sprawozdanie z wieczoru autorskiego; Wrocław, I 2002...) szczegóły 
  Kusek Karolina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
464.artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 3 s. 80 (not. o spotkaniach aut. we Wrocławiu, 6, 13 V 1992, org. Wojewódzka i ...) szczegóły 
465.artykuł: Książka i Czytelnik 1995 nr 2 s. 69 (not. o spotkaniu autorskim, Wrocław 2 V 1995...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Latawiec Bogusława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
466.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 246 (not. o spotkaniu autorskim razem z Edwardem Balcerzanem w ramach Czwar...) szczegóły 
467.artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 4 s. 44 (not. o spotkaniu aut., Wrocław 23 X, org .Wojewódzka i Miejska Bibliot...) szczegóły 
  Lelewel Joachim
    książki o twórcy (alfabet autorów)
468.książka o twórcy: Joachim Lelewel - księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf. 1993 ([Zawiera materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej w 200. rocznicę ur...) szczegóły 
  Loebl Bogdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
469.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 241 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 30 V 2003...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łanowski Jerzy
    imprezy (alfabet tytułów)
470.impreza: "Jerzy Łanowski (1919-2000) - uczony, tłumacz, popularyzator" - sesja naukowa (2002).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 7/8 s. 267 (not. spraw. z promocji książki 17 XII 1997 we Wrocławiu...) szczegóły 
  Majeran Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
472.wiersz: Majeran Tomasz: Piosenka o moim Wrocławiu. Nowy Nurt 1996 nr 9 s. 9 (z not....) szczegóły 
  Majka Józef
    zgon (alfabet autorów)
473.zgon: Krucina Jan: Ks. Majka - człowiek, jakiegośmy znali. Colloquium Salutis 1993 t. 23/24 s. 13-18 (zmarł: 1993; homilia wygł. podczas uroczystości pogrzebowych w archika...) szczegóły 
  Majzel Bartłomiej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
474.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 240 (not. o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 22...) szczegóły 
  Maliszewski Karol
    wiersze (alfabet tytułów)
475.wiersz: Maliszewski Karol: Z Wrocławia (Jackowi Łukasiewiczowi). Tygodnik Powszechny 2002 nr 15 s. 9  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
476.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 219 (nota o spotk. aut., Wrocław, 24 II 1999...) szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
477.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 201 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 5 ...) szczegóły 
  Masior Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
478.artykuł: Semper Fidelis 2002 nr 4 s. 32 (not. nt. udziału twórcy w VIII Dniach Lwowa we Wrocławiu; z fot....) szczegóły 
  Masłowska Dorota
479.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krajnik Zbigniew: Marianna Bocian o Dorocie Masłowskiej. Akant 2003 nr 8 s. 63 (sprawozdanie z wypowiedzi Marianny Bocian nt. powieści wygłoszonej na ...) szczegóły 
  Matuszkiewicz Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
480.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 214 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich razem z Piot...) szczegóły 
  Matywiecki Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
481.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim we Wrocławiu 17 IV 1997...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
482.artykuł: Odra 1998 nr 11 s. 143 (not. o cyklu wykładów pośw. Adamowi Mickiewiczowi w Bibliotece Zakładu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
483.impreza: "Dziady i/lub Dziady" - konferencja (2001).  szczegóły 
484.impreza: "Kto pragnie posiąść ziemię?" - wystawa w dwusetną rocznicę urodzin A. Mickiewicza (1998).  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1998 nr 3/4 s. 11 (not. o programie...) szczegóły 
485.impreza: Sesja naukowa poświęcona Adamowi Mickiewiczowi (1998).  szczegóły 
486.impreza: Sympozjum z okazji 190. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1988).  szczegóły 
487.impreza: Wrocławski Czwartek Naukowy zorg. w 200-lecie urodzin A. Mickiewicza (1998).  szczegóły 
488.impreza: "Z ossolińskiej kolekcji. Adam Mickiewicz" - wystawa poświęcona Adamowi Mickiewiczowi w 200. rocznicę urodzin (1998).  szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bubnicki Rafał: Autograf "Pana Tadeusza" zostanie we Wrocławiu. Rzeczpospolita 1991 nr 257 s. 2 (nota nt. decyzji pozostawienia rękopisu (tzw. dzikowskiego) w zbiorach...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Rękopis "Pana Tadeusza" dla Ossolineum. Rzeczpospolita 1999 nr 260 s. 7 (o przekazaniu przez Jana i Pawła Tarnowskich rękopisu poematu jako dar...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Z Ossolineum do Ossolineum. Rzeczpospolita 1999 nr 229 s. 8 (o decyzji Zarządu miasta Wrocławia wykupienia od Jana Tarnowskiego ręk...) szczegóły 
artykuł: (LD): Wędrówki "Pana Tadeusza". Trybuna 1999 nr 261 s. 12 (o zakupie manuskryptu poematu przez władze miasta Wrocławia od rodziny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 12 s. 150 (not. o zakupie rękopisu od Pawła i Jana Tarnowskich przez władze Wrocł...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Hrabia Tarnowski ofiarował rękopis "Pana Tadeusza". Gazeta Wyborcza 1992 nr 28 s. 5 (nota o ofiarowaniu Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu...) szczegóły 
artykuł: Prezent dla Ossolineum. Semper Fidelis 1999 nr 5 s. 5 (zapowiedź wykupienia przez miasto Wrocław rękopisu dzieła od obecnej w...) szczegóły 
  Mikulski Tadeusz
    kult (alfabet autorów)
490.kult: Książka i Czytelnik 1995 nr 1 s. 66 (not. o nadaniu w 1966 imienia Tadeusza Mikulskiego Wojewódzkiej i Miej...) szczegóły 
  Miłobędzka Krystyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
491.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 205 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 22...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
492.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 200 (not. o spotkaniu z czytelnikami w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wro...) szczegóły 
493.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 243 (not. o pobycie we Wrocławiu, 18-19 VI 1997...) szczegóły 
494.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 166 (not. o spotkaniu we Wrocławiu, 19 VI 1997...) szczegóły 
  Minkowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
495.artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 2/3 s. 45 (nt. spotkania aut. we Wrocławiu...) szczegóły 
  Mniszech Michał
496.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bratuń Marek: Wrocław w relacji podróżniczej Michała Jerzego Wandalina Mniszcha z początku czerwca 1766 roku. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 281-288  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    imprezy (alfabet tytułów)
497.impreza: "Mrożek - rysunki dawne i nowe" - wystawa prac Sławomira Mrożka (2003).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemierowska Renata Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
498.artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 4 s. 47 (not. o spotkaniu aut., Wrocław 12 XII, org. Wojewódzka i Miejska Bibli...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    kult (alfabet autorów)
499.kult: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 204 (nota o wykładzie "Pielgrzym i jego los. (Norwid)" wyłoszonym przez Tym...) szczegóły 
  Nowak-Jeziorański Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
500.artykuł: Bubnicki Rafał: Propagował prawa Polski do Śląska (Jan Nowak-Jeziorański zasłużonym obywatelem miasta). Rzeczpospolita 2000 nr 117 s. A3 (not. o przyznaniu tytułu Civitate Wratislaviensi Donatus - Zasłużony d...) szczegóły 
501.artykuł: Odra 2000 nr 9 s. 42 (nota o nadaniu tytułu honorowego obywatela Wrocławia; z przemówieniem ...) szczegóły 
  Nowakowska Klara
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
502.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 211 (nota o spotkaniu autorskim; Wrocław, 24 IX 2002...) szczegóły 
  Nowakowski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
503.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 207 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 14...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Okoń Waldemar
504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o spotkaniu autorskim; Wrocław, 29 II 2001...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
505.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 210 (nota o wygłoszonej prelekcji pt. "Co stało się ze sztuką" w ramach "Sp...) szczegóły 
506.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 238 (not. o spotkaniu z autorem z czytaniem wierszy z nowego tomiku "Wersy ...) szczegóły 
507.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 246 (not. o spotkaniu autorskim i promocji mulimedialnego "Wyboru poezji"; ...) szczegóły 
  Oparowska Janina
508.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oparowska Janina: Radujmy się - Alleluja!. Semper Fidelis 2003 nr 3 s. 51-52 (m.in. nt. prezentacji własnego utworu przez Janinę Oparowską we Wrocła...) szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
509.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 207 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 24...) szczegóły 
  Orski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
510.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 237 (not. o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich z prezentacj...) szczegóły 
  Osmańczyk Edmund Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
511.impreza: Wystawa z okazji 80. rocznicy urodzin Edmunda Osmańczyka (1993).  szczegóły 
  Ostrowska Janina
    wiersze (alfabet tytułów)
512.wiersz: Ostrowska Janina: Wrocławskie podwórka. Pomosty [Piotrków] 2003 nr 4 s. 17  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
513.artykuł: Marian Pankowski in Poland. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1990 5 39 (not. o pobycie Mariana Pankowskiego we Wrocławiu i Warszawie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
514.impreza: "Wokół dramaturgii Mariana Pankowskiego" - sesja naukowa poświęcona twórczości dramatycznej Mariana Pankowskiego zorganizowana z okazji 70. ur. pisarza (1990).  szczegóły 
  Paraszkiewicz-Paterowa Krystyna
515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (nota spraw. z promocji książki we Wrocławiu 28 II 1997...) szczegóły 
  Pilch Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
516.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kornika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 22...) szczegóły 
  Pomorski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
517.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 221 (not. o spotk. aut., Wrocław, 21 X 1999...) szczegóły 
  Popławski Jan Ludwik
    imprezy (alfabet tytułów)
518.impreza: Uroczystości związane z 90. rocznicą śmierci Jana Ludwika Popławskiego.  szczegóły 
  Praszyński Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
519.artykuł: Książka i Czytelnik 1993 nr 1/2 s. 51 (not. o spotkaniu autorskim we Wrocławiu, I 1993...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
520.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2001-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 201 (nota o spotkaniu w 100. rocznicę urodzin poety w ramach Czwartków Lite...) szczegóły 
  Przybylak Feliks
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
521.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 208 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 21...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raszewski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
522.artykuł: Odra 1994 nr 5 s. 124 (not. o cyklu imprez pośw. Zbigniewowi Raszewskiemu i Bohdanowi Korzeni...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
523.impreza: Sympozjum poświęcone Bohdanowi Korzeniewskiemu i Zbigniewowi Raszewskiemu (1994).  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
524.impreza: "Reymontowskie pory roku" - wystawa (2000).  szczegóły 
  Rogala Stanisław
525.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Od redakcji. Ikar 2001 nr 9 s. 34 (nota nt. prezentowania powieści na lokalnych antenach radiowych Gdańsk...) szczegóły 
  Rokowska Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
526.książka twórcy: Rokowska Barbara: Jezus we Wrocławiu. [Wspomn.]. 1996  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
527.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 208 (nota o spotkaniu promocyjnym z udziałem autora, z prelekcją Zbigniewa ...) szczegóły 
528.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 208 (nota o spotkaniu promocyjnym z udziałem autora, z prelekcją Zbigniewa ...) szczegóły 
529.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 196 (nota o spotkaniu promocyjnym z udziałem poety; Wrocław, 6 VI 2000...) szczegóły 
recenzja: R. B.: Śmiech ważny jak łzy (Tadeusz Różewicz w Muzeum Narodowym). Rzeczpospolita 2000 nr 133 s. A11 (nota o wieczorze w Muzeum Narodowym we Wrocławiu pośw. wznowionym "Uśm...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
530.artykuł: Bubnicki Rafał: Brawa dla Różewicza. Rzeczpospolita 1994 nr 135 s. 4 (spraw. z uroczystości wręczenia Tadeuszowi Różewiczowi Śląskiej Nagrod...) szczegóły 
531.artykuł: Bubnicki Rafał: Wrocławski festiwal Tadeusza Różewicza. Rzeczpospolita 2001 nr 230 s. A9 (zapowiedź wydarzeń związanych z 80. rocznicą urodzin poety organizowan...) szczegóły 
532.artykuł: Dąbrowska Danuta: Jubileusz Tadeusza Różewicza. Dialog [Warszawa] 1991 nr 12 s. 147-148 (spraw. z wieczoru ku czci pisarza z okazji 70. rocznicy ur. i wręczeni...) szczegóły 
533.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 197 (nota sprawozdawcza ze spotkania autorskiego 17 I 1997 we Wrocławiu w I...) szczegóły 
534.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 9 s. D2 (not. nt. ofiarowania pisarzowi willi we Wrocławiu...) szczegóły 
535.artykuł: Drajewski Stefan: Różewicz jest Różewiczem. Arkusz 1994 nr 4 s. 10 (spraw. z uroczystości wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska przyzn. prz...) szczegóły 
536.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 242 (not. o spotkaniu Tadeusza Różewicza i Karla Dedeciusa na Czwartku Lite...) szczegóły 
537.artykuł: (kk): Różewiczowa pięta. Goniec Teatralny 1991 nr 29 s. 1 (not. o wieczorze jubileuszowym we Wrocławiu...) szczegóły 
538.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 210 (nota o ofiarowaniu poecie domu przez Zarząd Miasta Wrocławia...) szczegóły 
539.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 212 (nota o spotkaniu autorskim "Czytanie" połączonym z z wręczniem Nagrod...) szczegóły 
540.artykuł: Notes Wydawniczy 2002 nr 11 s. 86 (not. o wręczeniu poecie nagrody literackiej Bośni i Hercegowiny "Bosan...) szczegóły 
541.artykuł: Odra 1994 nr 7/8 s. 128 (not. o otrzymaniu tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia...) szczegóły 
542.artykuł: (PEES): Nagroda dla Różewicza. Trybuna 2002 nr 234 s. 13 (nt. uroczystości odebrania Nagrody Literackiej Bośni i Hercegowiny za ...) szczegóły 
543.artykuł: R.B.: Dom dla Różewicza. Rzeczpospolita 2002 nr 158 s. A9 (nt. ofiarowania poecie przez Wrocławską Radę Miejską willi we Wrocławi...) szczegóły 
544.artykuł: R.B.: Nie można minąć tej poezji. Rzeczpospolita 2002 nr 234 s. A15 (o odebraniu Międzynarodowej Nagrody Literackiej Bośni i Hercegowiny pr...) szczegóły 
545.artykuł: Tadeusz Różewicz. Wprost 2002 nr 21 s. 113 (nota biograficzna w kontekście wrocławskich korzeni pisarza...) szczegóły 
546.artykuł: Tygodnik Powszechny 2002 nr 29 s. 1 (nota o ofiarowaniu poecie przez Wrocławską Radę Miejską domu we Wrocła...) szczegóły 
547.artykuł: Trybuna 2002 nr 283 dod. s. 1 (not. o otwarciu przez twórcę Forum Dramaturgii Współczesnej "EuroDrama...) szczegóły 
548.artykuł: (WEŁ): Domek dla poety. Trybuna 2002 nr 159 dod. s. 1 (dot. ofiarowania poecie domu przez Wrocław...) szczegóły 
549.artykuł: WO: Dom dla Różewicza. Gazeta Wyborcza 2002 nr 158 s. 12 (nota o podarowaniu przez władze Wrocławia domu poecie...) szczegóły 
550.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 12 VII s. 3 (m.in. not. nt. przekazania pisarzowi domu przez wladze Wrocławia; opra...) szczegóły 
551.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 201 (not. o podarowaniu poecie z okazji 80. urodzin willi przez Radę Miejsk...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
552.ikonografia: Urodziny Poety. Teatr 2001 nr 9 s. 50 (program imprez we Wrocławiu z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Tadeu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
553.impreza: Dni Różewicza z okazji 80. urodzin poety (2001).  szczegóły 
554.impreza: "Zabawy przyjemne i pożyteczne" - wystawa rzeźb Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta-Stankiewicza (2003).  szczegóły 
555.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dębicz Maria: Notatki z prób "Kartoteki rozrzuconej". Dialog [Warszawa] 1994 nr 10 s. 96-101 (dot. prób sztuki w zamiarze nie przeznaczonej do publicznego wystaw. z...) szczegóły 
  Rudowski Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
556.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 241 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 29 V 2003...) szczegóły 
  Rusin Magdalena
    proza (alfabet tytułów)
557.proza: Rusin Magdalena: Legenda o Wrocławiu. Nowe Twarze 2000 nr 3/4 s. 5  szczegóły 
  Rusin Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
558.artykuł: Kresowaty Zbigniew: Mieć prawo do stresu i zadumy. Akant 2002 nr 7 s. 39 (sprawozdanie z wieczoru artystyczno-literackiego Stefana Rusina we Wro...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Samsonowicz Zdzisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
559.książka twórcy: Samsonowicz Zdzisław: Wspomnienia o Straży Akademickiej Politechniki we Wrocławiu. [Wspomnienia]. 2002 ( ...) szczegóły 
  Sapkowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
560.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 241 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 29 V 2003...) szczegóły 
  Sarzyński Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
561.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 236 (not. o spotkaniu nt. nowego pisma 3u, którego redaktorem naczel...) szczegóły 
  Sawicki Ryszard
    imprezy (alfabet tytułów)
562.impreza: Wystawa grafiki i poezji Ryszarda Sawickiego (1989).  szczegóły 
  Schulz Bruno
    kult (alfabet autorów)
563.kult: R.B.: Schulzowska noc lipcowa. Rzeczpospolita 1992 nr 165 s. 4 (nt. aktorskiego happeningu na rynku we Wrocławiu, inaugurującego obcho...) szczegóły 
  Siemion Piotr
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kornika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 196 (nota o spotkaniu promocyjnym z udziałem autora w Teatrze Współczesnym ...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    kult (alfabet autorów)
565.kult: [Garbacz Małgorzata] (MG): Gazeta Robotnicza 1989 nr 113 5 (inf. o nadaniu Szkole Podstawowej nr 75 we Wrocławiu im. Henryka Sienk...) szczegóły 
  Siwczyk Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 207 (nota o cyklu spotkań autorskich w ramach "Portu Legnica - po godzinach...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    imprezy (alfabet tytułów)
567.impreza: Sesja z okazji 150-lecia śmierci Juliusza Słowackiego (1999).  szczegóły 
568.impreza: "Testament mój. Juliusz Słowacki w zbiorach Ossolineum" - wystawa (1999).  szczegóły 
  Smoleński Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
569.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2001 nr 5 s. 48-52 (m.in. nota nt. spotkania z pisarzem w ramach Festiwalu Kultury Ukraińs...) szczegóły 
  Smurzyńska Teresa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
570.artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 4 s. 47 (not. o spotkaniu aut., Wrocław 12 XII, org. Wojewódzka i Miejska Bibli...) szczegóły 
  Sobków Michał
571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 240 (not. nt. prezentacji książki w ramach "Spotkania klubowego u medyków";...) szczegóły 
  Sonnenberg Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
572.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 222 (nota o spotk. aut., Wrocław, 27 XI 1999...) szczegóły 
  Spólny Remigiusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
573.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 207 (nota o spotkaniu autorskim; Wrocław, 20 I 2002...) szczegóły 
  Srokowski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
574.artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 2/3 s. 45 (not. o spotkaniu aut. we Wrocławiu...) szczegóły 
  Strugała Wojciech Izaak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
575.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 214 (nota o spotkaniu w ramach Czwartków Literackich razem z Henrykiem Woln...) szczegóły 
  Strug Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
576.impreza: Sesja populanonaukowa w 50. rocznicę śmierci Andrzeja Struga (1987).  szczegóły 
577.impreza: Wystawa zorganizowana w 50. rocznicę śmierci Andrzeja Struga (1987).  szczegóły 
  Styczeń Janusz
578.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 194 (nota o promocji książki; Wrocław 24 II 2000...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
579.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 214 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich razem z Ursz...) szczegóły 
580.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 193 (nota o spotkaniu autorskim, Wrocław 23 I 2000...) szczegóły 
581.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 199 (nota o spotkaniu autorskim; w Klubie Muzyki i Literatury, Wrocław, 11 ...) szczegóły 
  Suska Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
582.wiersz: Suska Dariusz: Warszawa - Wrocław, 6.50. Odra 1997 nr 9 s. 65  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
583.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 218 (nota o spotk. aut., Wrocław, 27 I 1999...) szczegóły 
  Szaruga Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
584.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 210 (nota o spotkaniu autroskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 13...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
585.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim 20 II 1997 w Klubie Związków Twórczych we W...) szczegóły 
586.artykuł: Gluziński Tomasz: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 228 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 21 II 1997...) szczegóły 
  Szelburg-Zarembina Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
587.artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 2/3 s. 44 (not. o wykładzie Danuty Jędrowiak nt. życia i twórcz. Ewy Szelburg-Za...) szczegóły 
  Szewc Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
588.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 205 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 29...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
589.artykuł: Nauka Wrocławska 2000 nr 5/6 s. 9 (not. o wykładzie prof. Jeanniny Vereecken pt. "Niderlandzkie przekłady...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śmieja Florian
    imprezy (alfabet tytułów)
590.impreza: Sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Floriana Śmieji (1995).  szczegóły 
  Świetlicki Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
591.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 199 (not inf. o spotkaniu autorskim we Wrocławiu 23 IV 1997...) szczegóły 
  Świrszczyńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
592.artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 4 s. 54 (o wykł. Danuty. Jędrowiak nt. życia i twórcz. Anny Świrszczyńskiej wyg...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tokarczuk Olga
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 196 (nota o spotkaniu promocyjnym w księgarni Klubu Książki z udziałem auto...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
594.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim w Klubie Związków Twórczych we Wrocławiu...) szczegóły 
595.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 211 (nota o spotkaniu autorskim; Wrocław, 10 IX 2002...) szczegóły 
596.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 242 (not. o spotkaniu autorskim w Centrum Kultury Wrocław - Zachód w ramach...) szczegóły 
597.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 nr 4/5 (1999/2000) s. 220 (nota o Czwartku Literackim we Wrocławiu z udziałem Olgi Tokarczuk, 8 I...) szczegóły 
  Tomicki Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
598.wiersz: Tomicki Grzegorz: Zima. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 165  szczegóły 
  Towiański Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
599.impreza: Sympozjum poświęcone dziedzictwu Andrzeja Towiańskiego (1998).  szczegóły 
  Trzynadlowski Jan
    zgon (alfabet autorów)
600.zgon: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1995. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 349 (zmarł: 18 V 1995; not. o pogrzebie we Wrocławiu, 22 V 1995...) szczegóły 
  Turkiewicz Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
601.artykuł: Książka i Czytelnik 1992 nr 4 s. 47 (not. o spotkaniu aut., Wrocław 12 XII, org. Wojewódzka i Miejska Bibli...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
602.artykuł: Kronika Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 1999. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 219 (nota spotk. z czytelnikami, Wrocław, 11 III 1999...) szczegóły 
  Tyszczyk-Nahirna Krystyna
    proza (alfabet tytułów)
603.proza: Tyszczyk-Nahirna Krystyna: Wrocławskie impresje. Zgorzelecki Baedeker Literacki 2003 s. 228  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
604.książka o twórcy: Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971). 1992 ([Materiały konferencji "Życie i twórczość Stanisława Vincenza" (Wrocła...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
605.artykuł: R.B.: Archiwum Stanisława Vincenza w Ossolineum. Rzeczpospolita 1991 nr 259 s. 2 (nota nt. przewiezienia archiwum Stanisława Vincenza do Wrocławia, 4 XI...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
606.impreza: "Pokucie - ziemia Vincenza" - wystawa (1995).  szczegóły 
607.impreza: "Życie i twórczość Stanisława Vincenza (1888-1971)" - międzynarodowa konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: ABE: Nina Taylor w Nancy i Wrocławiu. Gazeta Niedzielna 1990 nr 8 s. 6 (m.in. o udziale Niny Taylor...) szczegóły 
artykuł: Choroszy Jan A.: O S.V. we Wrocławiu - niebawem. Odra 1989 nr 9 s. 107-108 (zapow....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wajda Kazimierz, Vogelfaenger Henryk *
    kult (alfabet autorów)
608.kult: Umański Zbigniew: Pomnik Szczepcia i Tońcia?. Semper Fidelis 2003 nr 2 s. 50-51 (dot. propozycji zbudowania pomnika Kazimierza Wajdy i Henryka Vogelfae...) szczegóły 
  Wiedemann Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
609.artykuł: Dykcja 1997 nr 6 s. 198 (not. o spotkaniu autorskim we Wrocławiu 26 III 1997...) szczegóły 
  Wiśniewski Radosław
    proza (alfabet tytułów)
610.proza: Wiśniewski Radosław: Stacja Wrocław. Kierunek północ - Gdańsk. List Oceaniczny 2003 nr 8 s. 8 (proza poetycka...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
611.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.B.: Książę krytyków. Rzeczpospolita 1999 nr 277 s. 7 (relacja z promocji książki we Wrocławiu; nota...) szczegóły 
  Wojaczek Rafał
    imprezy (alfabet tytułów)
612.impreza: "Rafał Wojaczek i młoda liryka dzisiaj" - sympozjum poetyckie (1991).  szczegóły 
  Wojciechowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
613.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 202 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 31...) szczegóły 
  Wojtyła Karol
    książki o twórcy (alfabet autorów)
614.książka o twórcy: Twórczość Karola Wojtyły. Materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1998 (Roman Duda: Przedmowa. - 46. Światowy Kongres Eucharystyczny - Wrocław...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
615.impreza: Sesja poświęcona twórczości Karola Wojtyły (1997).  szczegóły 
616.impreza: Twórczość Karola Wojtyły - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
  Wolniak Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
617.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 197 (nota o spotkaniu literackim z okazji 35-lecia twórczości poetyckiej; W...) szczegóły 
618.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 214 (nota o spotkaniu w ramach Czwartków Literackich razem z Wojciechem Iza...) szczegóły 
619.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 195 (nota o spotkaniu literackim z okazji 35-lecia twórczości poetyckiej au...) szczegóły 
  Wolny-Hamkało Agnieszka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
620.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o autorskiej prezentacji "Mieć biodra, okres i pisać" w Galerii E...) szczegóły 
  Wujek Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
621.książka o twórcy: Duda Henryk: "...Każdą razą Biblią odmieniać". Modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka w XVII i XVIII wieku. 1998 ([Dot. przedruków Nowego Testamentu: krakowskiego z 1647, wrocławskieg...) szczegóły 
  Wybicki Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
622.artykuł: Fras Zbigniew: Twórca "Mazurka" na Śląsku. Pieśń Skrzydlata 1997 nr 2 s. 18-19 (o pobycie Wybickiego z rodziną we Wrocławiu w l. 1802-1804...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
623.impreza: "Dzieje Mazurka Dąbrowskiego w Niemczech" - sesja popularnonaukowa (1995).  szczegóły 
624.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona Józefowi Wybickiemu, Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu i "Mazurkowi Dąbrowskiego" we Wrocławiu i na Śląsku.  szczegóły 
625.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona związkom Józefa Wybickiego z Wrocławiem (1997).  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
626.artykuł: Bubnicki Rafał: Projekt witraża Wyspiańskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 66 s. 26 (nt. udostępnienia publiczności projektu witraża Stanisław Wyspiańskieg...) szczegóły 
627.artykuł: SJ: Ekspozycja dzieła St. Wyspiańskiego. Nasz Dziennik 1998 nr 34 s. 6 (nt. prezentacji we Wrocławiu całości projektu witraża "Bóg Ojciec - St...) szczegóły 
628.artykuł: Witraż Wyspiańskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 78 s. 29 (nota o wystawieniu w Muzeum Architektury we Wrocławiu płótna z projekt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zabłocki Franciszek
    imprezy (alfabet tytułów)
629.impreza: "Franciszek Zabłocki - interpretacje dramatów" - konferencja (1998).  szczegóły 
  Zakrzewski Bogdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
630.artykuł: Sielicki Franciszek: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1988 t. 41 (1986) s. 26-27 (spraw. z uroczystości jubileuszowej we Wrocławiu, 25 IX 1986...) szczegóły 
  Zarębski Maciej Andrzej
631.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1995 nr 5 s. 2 (not. nt. promocji książki w Klubie Lekarza we Wrocławiu; 31 III 1995...) szczegóły 
  Zawada Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
632.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 240 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 21 V 2003...) szczegóły 
  Zawadzki Sylwester
    wiersze (alfabet tytułów)
633.wiersz: Zawadzki Sylwester: Konstandinos Kawafis w drodze do zimnych krajów odwiedza Wrocław. Metafora 1997 nr 29/30 s. 52-53  szczegóły 
  Zelenay Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
634.wiersz: Zelenay Tadeusz: Słowacki we Wrocławiu. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 182  szczegóły 
  Ziemiański Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
635.proza: Ziemiański Andrzej: Legenda, czyli pijąc wódkę we Wrocławiu w 1999 roku (Adamowi Fierli, przyjacielowi i pisarzowi, który pewnego dnia wykupił bilet na ekspres w jedną stronę i rozwiązał wszystkie swoje problemy szybkim lotem bez spadochronu...) (I-III). Nowa Fantastyka 2002 nr 10-12 (z notą o pisarzu w nrze 10 na s. 49 podp. (mp)...) szczegóły 
  Zipser Tadeusz Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
636.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 245 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 30 X 2003...) szczegóły 
  Zwoźniak Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
637.wiersz: Zwoźniak Jacek: Milicja, Wrocław i ja. Itd 1989 nr 31 s. 10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
638.książka: Kulturraum Schlesien. Ein europaeisches Phaenomen. Interdisziplinaere Konferenz, Wrocław/Breslau 18.-20. Oktober 1999. 2001 ([Zawiera m. in.:] Norbert Honsza: Vorwort. * Gertrude Cepl-Kaufmann, A...) szczegóły 
639.książka: Starnawski Jerzy: Kongresy, sympozja, sesje naukowe. 1999 (Słowo wstępne. - LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego [Wrocł...) szczegóły 
640.książka: Wrocław w Czechach. Czesi we Wrocławiu. Literatura - język - kultura.. 2003 ([Materiały z konferencji "Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu. Lit...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
641.impreza: "Literatury słowiańskie a folklor" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Tyszkowska Elżbieta: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 146-147  szczegóły 
642.impreza: "Poetyka romantyzmu i neoromantyzmu w literaturach słowiańskich" - ogólnopolska konferencja naukowa (1985).  szczegóły 
artykuł: Koch Magdalena: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 131-134  szczegóły 
643.impreza: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Matusiak Agnieszka, Trendak-Wolf Małgorzata: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Konferencja naukowa dedykowana profesorowi Marianowi Jakóbcowi z okazji 85-lecia urodzin. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 139-142 (sprawozdanie...) szczegóły 
644.impreza: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 156-159  szczegóły 
645.impreza: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Al Jabarin Oksana, Bukwalt Miłosz, Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 155-162 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencja "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 7 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
646.impreza: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kurpisz Anna, Morawiecki Jędrzej, Wójtowicz Sylwia: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 125-130 (sprawozdanie...) szczegóły 
647.impreza: "Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu. Literatura - kultura - język" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21-22 (m.in. o imprezie; not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
648.impreza: "Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu - pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem" - seminarium międzynarodowe (1989).  szczegóły 
artykuł: Illg Jacek: Tygodnik Powszechny 1989 nr 48 s. 3  szczegóły 
artykuł: Waczków Józef: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 48 s. 14  szczegóły 
649.impreza: "Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Goźliński Paweł: Starożytność źle obecna. Dialog [Warszawa] 1995 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 1 s. 130 (not....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Greckie inspiracje. Rzeczpospolita 1994 nr 287 s. 6  szczegóły 
artykuł: (rk): Dziedzictwo greckie w teatrze. Teatr 1995 nr 2 s. 50  szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 1 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 31 s. 2 (not....) szczegóły 
650.impreza: "Recepcja współczesnej literatury niemieckojęzycznej po przełomie roku 1989" - międzynarodowe sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Huszcza Krzysztof: Po roku 1989. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 130-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
651.impreza: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Matusiak Agnieszka, Trendak-Wolf Małgorzata: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Konferencja naukowa dedykowana profesorowi Marianowi Jakóbcowi z okazji 85-lecia urodzin. Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 139-142 (sprawozdanie...) szczegóły 
652.impreza: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Filipek Małgorzata: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 156-159  szczegóły 
653.impreza: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Al Jabarin Oksana, Bukwalt Miłosz, Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 155-162 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Konferencja "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 1 s. 7 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
654.impreza: "Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kurpisz Anna, Morawiecki Jędrzej, Wójtowicz Sylwia: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 125-130 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
655.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 277 s. B (not. o porozumieniu władz miasta z organizatorami w prawie przeniesien...) szczegóły 
656.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bubnicki Rafał: Z Legnicy do Wrocławia. Rzeczpospolita 2003 nr 243 s. A11 (nt. przeniesienia miejsca organizacji festiwalu z Legnicy do Wrocławia...) szczegóły 
artykuł: Guzicki Artur: Port Legnica odpłynął. Polityka 2003 nr 43 s. 66 (nt. przenosin festiwalu literackiego do Wrocławia...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 244 (not. o przeniesieniu imprezy do Wrocławia i umowie zawartej między Biu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
657.impreza: "Współczesne literatury słowiańskie. Problem jedności i różnorodności" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: Sprawozdanie z konferencji "Współczesne literatury słowiańskie. Problem jedności i różnorodności". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 116-117  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Konkursy (powszechna)
    konkursy (alfabet tytułów)
658.konkurs: "Czego oczekuję od mojej przyszłości?" - konkurs literacki dla młodzieży (2001). (termin nadsyłania prac - 30 VI 2001...) szczegóły 
artykuł: Freier Deutscher Autorenverband (FDA) ogłasza konkurs literacki dla młodzieży "Czego oczekuję od mojej przyszłości". Kartki [Białystok] 2000 nr 23 s. 94 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Fraza 2001 nr 1/2 s. 365 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Konkurs: Czego oczekuję od mojej przyszłości?. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 150 (informacja o pracach rekomendowanych przez jury do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 203 (nota o osobach zgłoszonych przez polskie jury do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Studium 2001 nr 1 s. 222-223 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 2001 nr 2/3 s. 150-151 (ogłoszenie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
659.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bubnicki Rafał: Śląscy Europejczycy. Rzeczpospolita 1996 nr 139 s. 17 (spraw. z wręczenia; Wrocław, 15 VI 1996...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 8 s. 5 (not. o uroczystości wręczenia nagrody w Auli Leopoldyńskiej Uniwersyte...) szczegóły 
660.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bubnicki Rafał: Wspólny Śląsk. Rzeczpospolita 1998 nr 144 s. 25 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia; Wrocław, 20 VI 1998...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
661.impreza: "Motyw biesiady w literaturach słowiańskich" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Tyszkowska Elżbieta: Konferencja naukowa "Motyw biesiady w literaturach słowiańskich". Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 76 (1441) s. 139-141  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
662.artykuł: Goźliński Paweł: Zemsta muzyki. Dialog [Warszawa] 1999 nr 12 s. 186-193 (nt. motywu Fausta w literaturze; dot. utworów: Johann Wolfgang Goethe:...) szczegóły 
663.artykuł: Topp Izolda: Czy Europa jest kobietą? Przyczynek do dziejów kulturowego wizerunku (streszczenie wykładu wygłoszonego na posiedzeniu naukowym Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu). Nauka Wrocławska 2001 nr 3/4 s. 8-9 (wykład o charakterze popularyzatorskim; dot. rozumienia mitu o Europie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Brewer Gene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
664.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 236 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 28 I 2003...) szczegóły 
  Wharton William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
665.artykuł: B.Z.: Wharton odwiedza Polskę. Trybuna 1996 nr 106 s. 1 (nt. pobytu w Warszawie, 5 V 1996 oraz planów odwiedzenia Łodzi, Wrocła...) szczegóły 
666.artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 7 s. 5 (not. o spotkaniu z czytelnikami w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wro...) szczegóły 
667.artykuł: TJ: Na nudę Wharton. Życie 1999 nr 122 s. 2 (not. nt. spotkania autorskiego we Wrocławiu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
668.impreza: "Czas tworzy obrazy. Pisarze, którym Austria była ojczyzną" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Rzeszotnik Jacek: "Czas tworzy obrazy. Pisarze, którym Austria była ojczyzną". Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1994 nr 2 s. 158-159  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Nagorski Andrew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
669.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika zycia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 240 (not. o spotkaniu autorskim; Wrocław, 14 V 2003...) szczegóły 
  Rowling Joanne K.
670.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Harry Potter w świecie symboliki w architekturze" - wykład prof. Zbigniewa P. Pinińskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 6-7 (streszczenie wykładu dotyczącego wpływu fascynacji utworem na kulturę ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
671.impreza: Przegląd Czechosłowackiej Kultury Niezależnej.  szczegóły 
artykuł: Illg Jacek: Tygodnik Powszechny 1989 nr 48 s. 3 (m.in. nt. towarzyszącej imprezie wystawy czeskich wydawnictw niezależn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska) / Życie literackie (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
672.impreza: Festiwal Kultury Czeskiej (1999).  szczegóły 
artykuł: Kaczorowski Aleksander: Blisko, coraz dalej?. Gazeta Wyborcza 1999 nr 263 s. 15  szczegóły 
673.impreza: Festiwal Kultury Czeskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 205 (nota...) szczegóły 
674.impreza: Festiwal Niezależnej Kultury Czeskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Baluch Jacek: Z Czechami we Wrocławiu. NaGłos 1990 nr 1 s. 119-124  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Havel Vaclav
    imprezy (alfabet tytułów)
675.impreza: Wystawa utworów poezji konkretnej Vaclava Havla "Antykody" (1995).  szczegóły 
artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Antykody prezydenta. Gazeta Wyborcza 1995 nr 270 s. 15  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 25 V s. 6  szczegóły 
  Kryl Karel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
676.książka twórcy: Kryl Karel: Piosenki. 1989 (Krzysztof Jakubczak: [Wstęp]. - [Piosenki:] Braciszku zamknij furtkę. ...) szczegóły 
  Vejvoda Jaroslav
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
677.tekst paraliteracki: Vejvoda Jaroslav: Stella Obscura czyli od totalizmu do demokratycznego środka nowej Europy. Kultura Niezależna 1990 nr 57: I s. 39-42 (referat wygłoszony na międzynarodowym seminarium "Europa Środkowa. Kul...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Mirabeau Honore Gabriel de Riqueti de
678.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cyrul Czesław: Schadzka libertynów. Trybuna 1993 nr 211 s. 6 (spraw. z promocji książki w kawiarni artystycznej "Kalambur"; Wrocław,...) szczegóły 
  Zola Emile
679.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kichler Jerzy, Szykierska Karolina: 800 lat Gminy Żydowskiej we Wrocławiu. Midrasz 2003 nr 12 s. 28-29 (m.in. nt. wystawy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
680.impreza: "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Morta Krzysztof: Wrocławska konferencja naukowa nt. "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata". Meander 1997 nr 5 s. 503-504 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    imprezy (alfabet tytułów)
681.impreza: Kolokwia Platońskie - "Timajos" (2000).  szczegóły 
artykuł: Paczkowski Przemysław: Kolokwia Platońskie - "Timajos" (Karpacz, 13-17. 09. 2000 r.). Sofia 2002 nr 2 s. 303-305 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
682.impreza: Biblia w Polsce - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
683.impreza: Biblia w Polsce - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Multatuli *
    imprezy (alfabet tytułów)
684.impreza: "Między Holandią a Indonezją" - wystawa poświęcona Multatulemu (2000).  szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 7/8 s. 142 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
685.impreza: "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Morta Krzysztof: Wrocławska konferencja naukowa nt. "Starożytni Grecy i Rzymianie wobec otaczającego świata". Meander 1997 nr 5 s. 503-504 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
686.impreza: Konferencja naukowa poświęcona relacjom polsko-łużyckim, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Łużyc Wschodnich (1995).  szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Kolejne robocze spotkanie polskich sorabistów. Zeszyty Łużyckie 1995 [nr 15] t. 13 nr 3 s. 106-107  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Literatura współczesna (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
687.impreza: "Współczesna poezja łużycka" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Panorama polskiej działalności prołużyckiej. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 30 s. 101-113 (m.in. nt. wystawy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Literatura współczesna (łużycka) / Życie literackie (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
688.impreza: Dni Kultury Łużyckiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Gajewski Zbigniew: Wystawa "Łużyczanie w Niemczech" we Wrocławiu. Zeszyty Łużyckie 1996 t. 18 s. 86-87 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Domascyna Róza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
689.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 202 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 25...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
690.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kakowski Jerzy: Współpraca filozofów Drezna i Wrocławia. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1992 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
691.książka: Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Wykład inauguracyjny: Marek Hałub: Kultura Śląska w b...) szczegóły 
recenzja: Kolago Lech: Marek Hałub (Red.): Silesia Philologica. I Kongres Germanistyki Wrocławskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 837-840  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
692.impreza: Kongres Germanistyki Wrocławskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21 (m.in. not. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: I Kongres Germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 11 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka) / Życie literackie (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
693.artykuł: F.P.: Pokłosie koleżeńskiej wymiany z pisarzami z Drezna. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 158 (spraw. z wizyty we Wrocławiu na zaproszenie Wrocławskiego Oddziału Sto...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
694.artykuł: Ehlert Trude: Die Heilige Hedwig in der deutschen Literatur des Spaetmittelalters und der fruehen Neuzeit. x 1995 ([w ks. zb.:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe sympozjum naukowe "Świ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Angelus Silesius *
695.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartodziej Klaudia: Nowe wydanie "Cherubowego wędrowca" Anioła Ślązaka. Odra 2001 nr 11 s. 131-132 (także o promocji ks. we Wrocławiu, 23 V 2001...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
696.kult: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Angelusa Silesiusa. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 3 s. 7 (Wrocław, 28 IV 2000; zapowiedź...) szczegóły 
  Boehme Jacob
    imprezy (alfabet tytułów)
697.impreza: "Jacob Boehme. Projekt artystyczny w czterech aktach" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 2 s. 140-141 (not....) szczegóły 
  Boell Heinrich
    imprezy (alfabet tytułów)
698.impreza: "Heinrich Boell - życie i twórczość" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Huszcza Krzysztof: "Heinrich Boell - życie i twórczość". Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
  Bonhoeffer Dietrich
    imprezy (alfabet tytułów)
699.impreza: Konferencja Bonhoefferowska (2002).  szczegóły 
artykuł: Dębowski Tomasz: Konferencja Bonhoefferowska (Wrocław, 18-19 stycznia 2002 r.). Myśl Protestancka 2002 nr 3/4 s. 125-126 (sprawozdanie...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
700.kult: TJ: Dietrich Bonhoeffer. Życie 1999 nr 97 s. 2 (nota o odsłonięciu pomnika we Wrocławiu...) szczegóły 
  Brecht Bertolt
    imprezy (alfabet tytułów)
701.impreza: "Bertolt Brecht (1898-1956) - życie - dzieło - epoka" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Niechcaj-Nowicka Elżbieta: Przegląd wydarzeń. Książka i Czytelnik 1998 nr 1/2 s. 77 (not....) szczegóły 
  Bronikowski Rosemarie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
702.artykuł: (at): Niemiecka pisarka i poetka Rosemarie von Oppeln-Bronikowski na UWr. [Uniwersytecie Wrocławskim]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 6 s. 13 (not. o wieczorze autorskim zorganizowanym przez Katedrę Filologii Germ...) szczegóły 
  Dahn Daniela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
703.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 212 (nota o spotkaniu autorskim; Wrocław, 28 X 2002...) szczegóły 
  Dedecius Karl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
704.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 242 (not. o spotkaniu Karla Dedeciusa i Tadeusza Różewicza na Czwartku Lite...) szczegóły 
  Dorst Tankred
    wywiady (alfabet autorów)
705.wywiad: Ziobro Ryszard: Nie muszę lubić moich bohaterów. Dialog [Warszawa] 1994 nr 3 s. 84-87 (rozmowa nagrana podczas pobytu pisarza we Wrocławiu, 30 X 1993...) szczegóły 
  Eichendorff Joseph von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
706.artykuł: Korzeniewicz Margarethe: Die Breslauer Zeit des Gymnasiasten Eichendorff = Gimnazjalista Eichendorff we Wrocławiu. Zeszyty Eichendorffa 2003 nr 2 s. 6-23 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
  Eybe Olaf D.
    wiersze (alfabet tytułów)
707.wiersz: Eybe Olaf: Konserwator książek we Wrocławiu. Literatura 1998 nr 4 s. 20 (z not....) szczegóły 
  Gehrisch Peter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
708.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2001-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 202 (nota o spotkaniu autorskim w ramach Czwartków Literackich; Wrocław, 25...) szczegóły 
  Grass Guenter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
709.artykuł: Grass o Wrocławiu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 152 [właśc. 153] s. 1 (dot. poparcia pisarza dla projektu lokalizacji Centrum Przeciwko Wypęd...) szczegóły 
  Hauptmann Gerhart
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
710.artykuł: Gerhart Hauptmann. Wprost 2002 nr 21 s. 112 (nota biograficzna w kontekście wrocławskich korzeni pisarza...) szczegóły 
711.artykuł: Koch Barbara: Festiwal Hauptmannowski we Wrocławiu w 1922 roku. Dolny Śląsk 1998 t. 5 s. 96-99  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
712.impreza: "Teatr i sztuki piękne" - wystawa poświęcona życiu i twórczości Gerharta Hauptmanna (1996).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Gerhart Hauptmann z Jagniątkowa (W 50. rocznicę śmierci autora "Tkaczy"). Rzeczpospolita 1996 nr 137 s. 27 (zapowiedź...) szczegóły 
  Heiduczek Werner
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
713.artykuł: Książka i Czytelnik 1993 nr 4 s. 80 (not. o spotkaniu autorskim, Wrocław, 18 XI 1993...) szczegóły 
  Holtei Karl von
    kult (alfabet autorów)
714.kult: Bubnicki Rafał: Powrót starego poety. Rzeczpospolita 1998 nr 21 s. 25 (artykuł biograficzny z okazji odsłoniecia we Wrocławiu tablicy z popie...) szczegóły 
  Kotzebue August von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
715.artykuł: Tyc Elżbieta: Uwagi wstępne do badań roli melodramatów Augusta kotzebuego w polskim życiu teatralnym. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1998 z. 9 s. 55-94 (w aneksie: Utwory Kotzebuego w lwowskich rękopisach teatralnych zgroma...) szczegóły 
  Kunze Reiner
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
716.artykuł: Kępiński Piotr: Wiersz powinien być wierszem... (Reiner Kunze w Polsce). Rzeczpospolita 1996 nr 95 s. 26 (sprawozdanie ze spotkania autorskiego w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu...) szczegóły 
717.artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 7 s. 4 (not. o wizycie w Uniwersytecie Wrocławskim; Wrocław 18 IV 1996; z teks...) szczegóły 
718.artykuł: Odra 1996 nr 5 s. 134 (not. o spotkaniach z pisarzem we Wrocławiu...) szczegóły 
  Opitz Martin
    imprezy (alfabet tytułów)
719.impreza: "Opitius Latinus. Deutsch-Polnisches Symposion zu Fragen der Uebersetzung und Edition der neulateinischen Schriften des Martin Opitz (1579-1639)" - polsko-niemieckie sympozjum (1999).  szczegóły 
artykuł: Jabłecki Tomasz, Nowicki Paweł: Sprawozdanie z niemiecko-polskiego sympozjum "Opitius Latinus. Deutsch-Polnisches Symposion zu Fragen der Uebersetzung und Edition der neulateinischen Schriften des Martin Opitz (1579-1639)". (Wrocław 22-25 października 1999 r.). Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 153-154  szczegóły 
  Schiller Friedrich
    kult (alfabet autorów)
720.kult: Bubnicki Rafał: Schiller wraca do Wrocławia. Rzeczpospolita 1995 nr 78 s. 6 (zapowiedź odsłonięcia zrekonstruowanego pomnika pisarza wykonanego prz...) szczegóły 
721.kult: Bubnicki Rafał: Wrócił do Wrocławia. Pomnik Fryderyka Schillera. Rzeczpospolita 1995 nr 107 s. 6 (spraw. z odsłonięcia zrekonstruowanego pomnika projektu Ludwiga Menzla...) szczegóły 
722.kult: Rota 1995 nr 2/3 s. 146 (not. o odsłonięciu rekonstrukcji pomnika poety we Wrocławiu, 9 V 1995....) szczegóły 
  Stein Edith
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
723.artykuł: Edyta Stein. Wprost 2002 nr 21 s. 112 (nota biograficzna w kontekście wrocławskich korzeni Stein...) szczegóły 
724.artykuł: Mrozowska Danuta, Okólska Halina: Wrocławskie ślady Edyty Stein. Dolny Śląsk 1997 t. 4 s. 124-136  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
725.impreza: "Edyta Stein: Człowiek krzyża, cierpienia, ofiary w twórczości Berta Gerresheima" - wystawa.  szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 9 s. 132 (not....) szczegóły 
726.impreza: "Hommage a Edith Stein?" - wystawa (1998-2001).  szczegóły 
artykuł: Jakie cele przyświecają wystawie "Hommage a Edith Stein"?. Zeszyty Karmelitańskie 2001 nr 4 s. 106-107 (z zapowiedzią pokazów w następnych miejscowościach w Polsce i na teren...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
727.kult: Hojny Arkadiusz: Dom Edyty Stein domem pojednania polsko-niemieckiego i dialogu chrześcijańsko-judaistycznego. Dolny Śląsk 2002 t. 10 s. 79-87 (także życiorys Edith Stein; dot. domu we Wrocławiu...) szczegóły 
728.kult: Łukaszewicz Marian: Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu. Rocznik Wrocławski 1997 [r.] 4 s. 201-215 (nt. działalności Towarzystwa założonego w 1989...) szczegóły 
  Wolf Christa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
729.artykuł: Wieczór autorski z Christą Wolf. Przegląd Zachodni 2003 nr 3 s. 193-205 (sprawozdanie ze spotkania w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, 3 X 20...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
730.impreza: "Dzieje i kultura Żydów na Śląsku" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Lisek Joanna: Dzieje i kultura Żydów na Śląsku - międzynarodowa konferencja naukowa (Wrocław 13-15 V 2000). Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 117-121 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szarejko Maria: Kultura Żydów na Śląsku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 14 s. 21 (nota...) szczegóły 
731.impreza: "Judaica w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 10 s. 5-7 (m.in. not. nt. wystawy...) szczegóły 
732.impreza: "Kultura Żydów w Polsce" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Kultura Żydów w Polsce (Na Uniwersytecie Wrocławskim). Rzeczpospolita 1993 nr 280 s. 4 (omów. programu sesji...) szczegóły 
artykuł: Golon Mirosław: Kultura Żydów w Polsce. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
733.impreza: "Myślenie o Rosji. Oglądy i obrazy spraw rosyjskich" - sympozjum naukowe (1999). (m.in. referaty poświęcone literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
artykuł: Bohun Michał: Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 153-155 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Astaf'eva Natal'ja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
734.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 6/7 (2001/2002) s. 202 (nota o spotkaniu we wrocławskim Oddziale SPP, Wrocław 28 V 2001...) szczegóły 
  Britanishskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
735.artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 6/7 (2001/2002) s. 202 (nota o spotkaniu we wrocławskim Oddziale SPP, Wrocław 28 V 2001...) szczegóły 
  Gurdzhiev Georgijj
    imprezy (alfabet tytułów)
736.impreza: "W stronę esencji. Georgij Iwanowicz Gurdżijew - oddziaływanie i znaczenie" - międzynarodowa konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Jelewska Agnieszka: Gurdżijewa archeologia wnętrza. Teatr 2002 nr 1/2 s. 84-87 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 16 XI s. 3 (not. o udziale Petera Brooka...) szczegóły 
artykuł: Kotowska Agata: Gurdżijew upamiętniony przez Petera Brooka. Życie 2001 nr 264 s. 13 (także o udziale w konferencji Petera Brooka...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2001 nr 177 s. B (nota...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: W cieniu wojny. Gazeta Wyborcza 2001 nr 264 s. 14  szczegóły 
artykuł: ROM: Wokół Gurdżijewa. Gazeta Wyborcza 2001 nr 250 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Rudzki Piotr: Nie poznasz perły, kontemplując morze. Didaskalia 2002 nr 47 s. 46-48 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wieczorkowska Ewa: W stronę esencji. Notatnik Teatralny 2002 nr 26 s. 115-117 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 204 (not. o udziale Petera Brooka...) szczegóły 
  Okudzhava Bulat
    wiersze (alfabet tytułów)
737.wiersz: Okudżawa Bułat: Wrocław. Zmierzch liliowej barwy... nr s. (z not.: W hołdzie przyjacielowi Polaków, podp. C. S....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
738.artykuł: Ciesielski Adam: Noc z poetą czyli wizyta w KGB. Życie Warszawy 1990 nr 58 s. 1-2 (spraw. ze spotkania z uczestnikami Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Lindgren Astrid
    imprezy (alfabet tytułów)
739.impreza: "Niezwykły świat Astrid Lindgren" - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1993 nr 1/2 s. 56 (nota spraw....) szczegóły 
740.impreza: Wystawa poświęcona życiu i twórczości Astrid Lindgren (1990).  szczegóły 
artykuł: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 5/6 s. 42-43 (nota o otwarciu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
741.impreza: "Ukraina viva!" - Festiwal Kultury Ukraińskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Na początek Lwów. Rzeczpospolita 2001 nr 231 s. A13 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Ech, sokoły!. Nasz Dziennik 2001 nr 233 s. 9 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Andrukhovich Jurihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
742.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2001 nr 5 s. 48-52 (m.in. nota nt. spotkania z poetą w ramach Festiwalu Kultury Ukraińskie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
743.impreza: "Dzieje i kultura Żydów na Śląsku" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Lisek Joanna: Dzieje i kultura Żydów na Śląsku - międzynarodowa konferencja naukowa (Wrocław 13-15 V 2000). Studia Judaica 2000 [r. 3] nr 1 s. 117-121 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szarejko Maria: Kultura Żydów na Śląsku. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 14 s. 21 (nota...) szczegóły 
744.impreza: "Judaica w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 10 s. 5-7 (m.in. not. nt. wystawy...) szczegóły 
745.impreza: "Kultura Żydów w Polsce" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Kultura Żydów w Polsce (Na Uniwersytecie Wrocławskim). Rzeczpospolita 1993 nr 280 s. 4 (omów. programu sesji...) szczegóły 
artykuł: Golon Mirosław: Kultura Żydów w Polsce. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Asz Szalom
    kult (alfabet autorów)
746.kult: Robak A.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 9/10/11 s. 36 (not. o spotkaniu poświęconym życiu i twórczości Szaloma Asza z okazji ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Coetzee John Maxwell
    imprezy (alfabet tytułów)
747.impreza: Dyskusja panelowa poświęcona życiu i twórczości Johna Maxwella Coetzeego (2003).  szczegóły 
artykuł: Spotkanie poświęcone laureatowi Literackiej Nagrody Nobla 2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 12 s. 9 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Utwory anonimowe (Indii)
    imprezy (alfabet tytułów)
748.impreza: "Mahabharata" w kulturze Indii i Zachodu - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: [Stankiewicz-Podhorecka Temida] (Temi): "Mahabharata" tematem sympozjum. Życie Warszawy 1990 nr 106 s. 5 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1990 5 38 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
749.nagroda: Nagroda Miasta Wrocławia (1989). (m.in.: Halina Litwiniec, Krzysztof Zuber...) szczegóły 
750.nagroda: Nagroda Miasta Wrocławia (1990). (m.in.: Wiesław Saniewski, Teresa Sawicka, Maciej Wojtyszko...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Nagród Miasta Wrocławia 1990. Kultura Dolnośląska 1990 nr 1 s. 36  szczegóły 
751.nagroda: Nagroda Październikowa Wrocławia za rok 1998. (m.in. nagr.: Igor Przegrodzki...) szczegóły 
752.nagroda: Nagroda teatralna miasta i województwa wrocławskiego (za 1993). (Ida Mayr, Igor Przegrodzki, Henryk Tomaszewski...) szczegóły 
753.nagroda: Nagroda władz Wrocławia, krytyków i Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Teatru (1995). (za najlepsze przedstawienie roku: "Kasia z Heilbronnu" Heinricha von K...) szczegóły 
754.nagroda: "Oscar" - nagroda wrocławskich plastyków (1995). (aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu za spektakl "Romeo i Julia" Will...) szczegóły 
755.nagroda: Prezydenta Wrocławia (1995). (za 1995: nagr. m.in.: Jan Jakub Kolski i Państwowa Wyższa Szkoła Teatr...) szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1995. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 351 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
756.nagroda: "Statuetka Fredry" (1993). ("Pułapka" Tadeusza Różewicza w reż. Jerzego Jarockiego w Teatrze Polsk...) szczegóły 
757.nagroda: "Statuetka Fredry" (1994). ("Płatonow" Antoniego Czechowa w reż. Jerzego Jarockiego w Teatrze Pols...) szczegóły 
758.nagroda: "Statuetka Fredry" (1995). ("Kasia z Heilbronnu" Heinricha von Kleista w reż. Jerzego Jarockiego n...) szczegóły 
759.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 232 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
760.nagroda: Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru (1989). (Bolesław Albart...) szczegóły 
761.nagroda: Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru (1997). (Ferdynand Matysik...) szczegóły 
762.nagroda: "Złota Pacynka" dla pracowników artystycznych teatrów lalek (1989). (nagr.: Anna Kramarczyk...) szczegóły 
763.nagroda: "Złota Pacynka" dla pracowników artystycznych teatrów lalek (1990). (Jolanta Góralczyk...) szczegóły 
764.nagroda: "Złoty Yorick" - nagroda za najlepsze w sezonie przedstawienie dramatu Williama Szekspira (1995). (wyróżn.: Teatr Polski we Wrocławiu za spektakl "Romeo i Julia", reż. T...) szczegóły 
artykuł: Prizes. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 3 s. 56 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 6 s. 50 (notka...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 226 (nota...) szczegóły 
artykuł: "Złoty Yorick". Życie Warszawy 1995 nr 114 s. 13 (laureat...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Odznaczenia państwowe i społeczne (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
765.odznaczenie: Civitate Wratislaviensi Donatus. (Jerzy Grotowski...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Wyróżnienie dla Jerzego Grotowskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 142 s. 24 (nota o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Grotowski honorowym obywatelem Wrocławia. Rzeczpospolita 1998 122 s. 21 (nota...) szczegóły 
artykuł: Nominacje, doktoraty, wyróżnienia, nagrody,. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 6 s. 2-6 (nt. przyznania Jerzemu Grotowskiemu...) szczegóły 
766.odznaczenie: Tytuł "Honorowy Obywatel Wrocławia = Civitate Wratislaviensi Donatus" (2003). (Andrzej Wajda...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Wrocławianin Andrzej Wajda. Rzeczpospolita 2003 nr 114 s. A19  szczegóły 
artykuł: Wajda Obywatel!. Kino 2003 nr 6 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Plebiscyty (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
767.plebiscyt: "Złota Iglica" - plebiscyt na najlepszych dolnośląskich artystów (2001). (Kinga Preis...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Wrocławskie nagrody teatralne. Rzeczpospolita 2001 nr 74 s. A12 (laureatka...) szczegóły 
768.plebiscyt: "Złota Iglica" - plebiscyt na najlepszych dolonośląskich artystów (1989). (wyróżn. aktorzy: Legnica: M. Olbiński, D. Kołaczek, J. Przewłocki; Jel...) szczegóły 
769.plebiscyt: "Złota Iglica" - plebiscyt na najlepszych dolonośląskich artystów (1993). (Jerzy Schejbal, Marzena Kipiel-Sztuka, Marian Wiśniewski...) szczegóły 
770.plebiscyt: "Złota Iglica" - plebiscyt na najlepszych dolonośląskich artystów (1998). (m.in.: Krzysztof Kuliński; Jerzy Schejbal; "Srebrna Iglica": Jolanta G...) szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 232 (laureaci...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Szkolnictwo (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    odwołania do (alfabet tytułów)
771.odwołanie: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie. Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu.  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 2000 nr 1 s. 37, 38 (nota inf., że Jacek Radomski jest prorektorem Wyższej Szkoły Teatraln...) szczegóły 
artykuł: Fryz-Więcek Agnieszka: Pod opieką Solskiego (50 lat krakowskiej PWST). Przekrój 1996 nr 27 s. 26 (relacja z gali jubileuszowej w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: Hejno Wiesław: List z Wrocławia. Goniec Teatralny 1990 nr 11 s. 1, 2 (nt. naboru kandydatów do uczelni...) szczegóły 
artykuł: Helman-Twardowska Anna: Od warsztatu do twórczości. Teatr Lalek 1992 nr 1/2 s. 9-10 (wywiad z dziekanem Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu; rozm. Joanna Ro...) szczegóły 
artykuł: Helman-Twardowska Anna: Ten szczególny zawód = The special profession. Teatr Lalek 2001 nr 2 s. 41-42 (formy działalności Wydziału Lalkarskiego; tekst równoległy w języku po...) szczegóły 
artykuł: Kretowicz Andrzej: Budowlani, wysiadka!. Goniec Teatralny 1991 nr 6 s. 2 (not. o przyzn. PWST im. L. Solskiego w Krakowie - filii we Wrocławiu n...) szczegóły 
artykuł: [Kucharski Krzysztof] SEMP: Gazeta Robotnicza 1989 nr 235 s. 1 (spraw. z inauguracji na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu...) szczegóły 
artykuł: Łyko-Iwaniak Magdalena: Teatr to życie (Klasa teatralna Krzysztofa Stróżańskiego). Goniec Teatralny 1992 nr 8 s. 3 (nt. autorskich klas tworzonych w uczelni...) szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1997 nr 6/7 s. 14 (not. o 25-leciu istnienia Wydziału Lalkarskiego...) szczegóły 
artykuł: (r.r.): O powrót do normalności. Słowo Polskie 1989 nr 235 s. 2 (spraw. z inaug. roku akademickiego...) szczegóły 
artykuł: Trela Jerzy: Gazeta Robotnicza 1989 nr 237 s. 3 (wypowiedź nt. usamodzielnienia Wrocławskiego Wydziału Zamiejscowego PW...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
772.artykuł: Polish news from abroad. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2003 nr 3/4 s. 69 (nt. porozumienia między Teatrem Pieśń Kozła a Manchester Metropolitan ...) szczegóły 
773.artykuł: Teatr 2003 nr 7/9 s. 93 (not. nt. porozumienia między Teatrem Pieśń Kozła a Manchester Metropol...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
774.impreza: "Oczyma Krzysztofa Gierałtowskiego - Polaków portret własny" - wystawa fotografii m.in. ludzi teatru (2003).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
775.artykuł: Machowski S.: Wieczór Wrocławia 1989 nr 79 s. 6; nr 84 s. 7; nr 88 s. 7 (m.in. nt. aktorów odwiedzających Klub Muzyki, Literatury i Filmu we Wr...) szczegóły 
776.artykuł: Rudzki Piotr: Michelle Kokosowski we Wrocławiu. Goniec Teatralny 1991 nr 14 s. 3 (relacja ze stażu młodych twórców teatru "Sztuka aktora w pracy reżyser...) szczegóły 
777.artykuł: Zakrzycki Piotr: ZASP nie wystarcza. Gazeta Wyborcza 1993 nr 36 s. 11 (o nowopowstającym Związku Zawodowym Aktorów Dramatycznych ZADRAM we Wr...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Bardini Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
778.artykuł: Wieczór Wrocławia 1989 nr 54 s. 4 (o spotkaniu z młodzieżą we Wrocławiu...) szczegóły 
  Błęcka-Kolska Grażyna
779.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Miłość bez zadyszki. Twój Styl 2003 nr 12 s. 18 (list do redakcji; podpisano Jolanta Z., Wrocław...) szczegóły 
  Chęciński Sylwester
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
780.artykuł: (In): Komedia: gatunek lubiany i... deficytowy. Miesięcznik [Koszalin] 2000 nr 4 s. 62-63 (o własnej pracy reżyserskiej nad spektaklem "Komedia sytuacyjna" Johnn...) szczegóły 
  Cieślak Ryszard
    imprezy (alfabet tytułów)
781.impreza: "Aktor twórczy. Aktor zbuntowany" - sesja poświęcona Ryszardowi Cieślakowi.  szczegóły 
  Cybulski Zbigniew
    kult (alfabet autorów)
782.kult: Augustyn Aneta: Ostatnia podróż Zbyszka. Gazeta Wyborcza 1997 nr 7 s. 9 (spraw. z odsłonięcia tablicy pamiatkowej na Dworcu Głównym we Wrocławi...) szczegóły 
783.kult: Bubnicki Rafał: Tablica na dworcu. W trzydziestą rocznicę śmierci Zbigniew Cybulskiego. Rzeczpospolita 1997 nr 7 s. 22 (sprawozdanie z uroczystości na dworcu kolejowym we Wrocławiu...) szczegóły 
784.kult: Bubnicki Rafał: Tablica na wrocławskim dworcu i uroczysty pokaz "Popiołu i diamentu". W trzydziestą rocznicę śmierci Zbigniew Cybulskiego. Rzeczpospolita 1997 nr 6 s. 26 (sprawozdanie z uroczystości na dworcu kolejowym...) szczegóły 
785.kult: Dykcja 1997 nr 6 s. 197 (not. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej na peronie trzecim Dworca Główn...) szczegóły 
786.kult: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 223 (not. o odsłonięciu przez Andrzeja Wajdę pamiątkowej tablicy na peronie...) szczegóły 
787.kult: Gazeta Wyborcza 1997 nr 2 s. 11, nr 4 s. 10 (zapow. odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Dworcu Głównym we Wrocławiu,...) szczegóły 
788.kult: Kapłon Tomasz: Jego ostatnia podróż. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 2 s. 5 (not. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej na trzecim peronie Dworca Główn...) szczegóły 
789.kult: Pamięci Cybulskiego. Film 1997 nr 1 s. 7 (nota o odsłonięciu tablicy pamiątkowej na Dworcu Głównym we Wrocławiu;...) szczegóły 
790.kult: Pamięci Cybulskiego. Kino 1997 nr 2 s. 3 (not. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej aktorowi na III per...) szczegóły 
791.kult: Podsiadły Magda: Dzień Zbyszka. Film 1997 nr 2 s. 10 (spraw. z odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci Zbigniewa Cybulskiego...) szczegóły 
792.kult: Podsiadły Magda: Pamiętajmy o Zbyszku. Reżyser 1997 nr 2 s. 2-4 (dot. pomysłu postawienia tablicy pamiątkowej poświęconej aktorowi na D...) szczegóły 
793.kult: Rocznica śmierci Zbyszka. Dziennik Kijowski 2003 nr 1 s. 6 (nota o złożeniu kwiatów na tablicy pamiątkowej znajdującej się na pero...) szczegóły 
794.kult: Tablica na peronie. Życie 1997 nr 7 s. 7 (not. o odslonięciu tablicy na peronie Dworca Głównego we Wrocławiu, up...) szczegóły 
795.kult: Tygodnik Powszechny 1997 nr 3 s. 1 (not. o odsłonięciu na dworcu we Wrocławiu tablicy pamiątkowej w 30. ro...) szczegóły 
796.kult: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 178 (not. o odsłonięciu tablicy pamiatkowej na dworcu we Wrocławiu, 8 I 199...) szczegóły 
  Cywińska Izabella*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
797.artykuł: Machowski S.: Wieczór Wrocławia 1989 nr 249 s. 5 (nt. związków Izabelli Cywińskiej z Wrocławiem...) szczegóły 
  Dałkowska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
798.artykuł: Machowski S.: Wieczór Wrocławia 1989 nr 249 s. 5 (nt. związków Ewy Dałkowskiej z Wrocławiem...) szczegóły 
  Dawison Bogumił
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
799.artykuł: Zieliński Andrzej: Wrocławskie spotkania teatralne z Bogumiłem Dawisonem. Rocznik Wrocławski 1997 [r.] 4 s. 243-248 (artykuł biograficzny; dot. również związków aktora z Wrocławiem...) szczegóły 
  Dejmek Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
800.artykuł: Buski Tadeusz: Wygłup Dejmka. Sprawy i Ludzie 1989 nr 22 s. 14 (nt. bojkotu przez K. Dejmka Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we ...) szczegóły 
  Dzieduszycka Halina
    zgon (alfabet autorów)
801.zgon: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 241 (zmarła: 1 VI 1997; not....) szczegóły 
  Gajos Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
802.artykuł: Bubnicki Rafał: Osiem razy Janusz Gajos. Rzeczpospolita 1995 nr 273 s. 29 (spraw. z przeglądu filmów i sztuk teatralnych z udziałem aktora, Wrocł...) szczegóły 
  Grotowski Jerzy*
803.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 53 (nota nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego 15 XII 2000 we Wrocław...) szczegóły 
804.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bubnicki Rafał: Różne barwy osobowości. Rzeczpospolita 1999 nr 83 s. 24 (sprawozdanie z promocji książki w Ośrodku Badań Twórczości Jerzego Gro...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
805.artykuł: Bubnicki Rafał: Pieśni wibracyjne. Rzeczpospolita 1997 nr 39 s. 30 (o przybyciu do Wrocławia zespołu Workcenter of Jerzy Grotowski and Tho...) szczegóły 
806.artykuł: Bubnicki Rafał: Pontedera we Wrocławiu. Rzeczpospolita 2001 nr 135 s. A11 (zapowiedź występów zespołu "Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas R...) szczegóły 
807.artykuł: Bubnicki Rafał: Powrót Grotowskiego. Rzeczpospolita 1996 nr 299 s. 26 (o przyjeździe artysty do Wrocławia, 22 XII 1996...) szczegóły 
808.artykuł: Bubnicki Rafał: Wielka opowieść. "Notatnik Teatralny" w drugą rocznicę śmierci. Plus Minus 2001 nr 2 s. D2 (omówienie dwu tomów czasopisma poświęconych w całości twórczości Jerze...) szczegóły 
809.artykuł: Burzyński Tadeusz: Grotowski's Come-back. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1997 nr 3 s. 6-8 (nt. pobytu Jerzego Grotowskiego i jego współpracownika Thomasa Richard...) szczegóły 
810.artykuł: Dziewulska Małgorzata: Wrocław Revisited. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1997 nr 3 s. 6-8 (nt. pobytu Jerzego Grotowskiego i jego współpracownika Thomasa Richard...) szczegóły 
811.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 229 (not. o spotkaniu z Jerzym Grotowskim; Wrocław, 3 III 1997...) szczegóły 
812.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 226 (not. o mianowaniu Jerzego Grotowskiego na profesora College de France...) szczegóły 
813.artykuł: Gołaczyńska Magdalena: Grotowski we Wrocławiu. Przekrój 1997 nr 8 s. 27 (nt. planów artystycznych...) szczegóły 
814.artykuł: Jakimczyk Jarek: Wrocławskie wtajemniczenia (Co Jerzy Grotowski robi w Pontederze?). Życie 1997 nr 41 s. 7 (o programie projektu "Akcja", jaki realizować będzie Jerzy Grotowski w...) szczegóły 
815.artykuł: Jerzy Grotowski przyjedzie do Polski. Rzeczpospolita 1996 nr 274 s. 26 (zapowiedź przyjazdu do Wrocławia na początku roku 1997...) szczegóły 
816.artykuł: Jerzy Grotowski. Wprost 2002 nr 21 s. 113 (nota biograficzna w kontekście wrocławskich korzeni reżysera...) szczegóły 
817.artykuł: JJ: Wigilia Grotowskiego. Życie 1996 nr 74 s. 8 (nota o pobycie Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu...) szczegóły 
818.artykuł: Kocur Mirosław, Malinowski Wojciech: Akcja. Fraza 1997 nr 18 s. 145-147 (wywiad z uczestnikami "Akcji" Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu; rozm....) szczegóły 
819.artykuł: Kornaś Tadeusz: Co w nas zostało?. Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 140-142 (sprawozdanie ze spotkania poświęconego parateatralnemu okresowi w twór...) szczegóły 
820.artykuł: Kornaś Tadeusz: Wehikuł dla siebie i innych. Didaskalia 1997 nr 18 s. 6-8 (o działalności Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pon...) szczegóły 
821.artykuł: Mamińska Monika: "Odłóżmy teraz wszelką życia troskę...". Didaskalia 1997 nr 18 s. 10 (o spektaklu performance pt. Akcja zaprezentowanym we Wrocławiu prze ze...) szczegóły 
822.artykuł: Niziołek Grzegorz: Źródło czyste - źródła zatrute?. Didaskalia 1997 nr 18 s. 11-13 (spraw. ze spotkania Jerzego Grotowskiego i Thomasa Richardsa z widzami...) szczegóły 
823.artykuł: Ostrowska Joanna: O alternatywnym potencjale w sztukach performatywnych czyli Grotowski znów we Wrocławiu. Opcje 1997 nr 2 s. 44-46 (relacja ze spotkania z Jerzym Grotowskim we Wrocławiu, także o wręczen...) szczegóły 
824.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: "Guślarz" z Rzeszowa. Fraza 1997 nr 16 s. 258-264 (sprawozdanie ze spotkania z Jerzym Grotowskim i jego współpracownikiem...) szczegóły 
825.artykuł: R.B.: Występy "Workcenter" z Pontedery we Wrocławiu. Rzeczpospolita 2001 nr 162 s. A10 (zapowiedź...) szczegóły 
826.artykuł: Reports (Grotowski and Richards in Wrocław). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1997 nr 2 s. 55 (nota sprawozdawcza z pobytu we Wrocławiu wspólnie z Thomasem Richardse...) szczegóły 
827.artykuł: Sienkiewicz Marian: Tydzień w kulturze. Przekrój 1998 nr 37 s. 12 (not. o przyznaniu tytułu "Civitate Vratislaviensi Donatus" przez miast...) szczegóły 
828.artykuł: Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 189 (not. o otrzymaniu tytułu Zasłużony dla miasta Wrocławia...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
829.impreza: "Recepcja twórczości Jerzego Grotowskiego w Rosji" - sympozjum (2000).  szczegóły 
830.impreza: Rok Jerzego Grotowskiego (2000).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
831.kult: Bubnicki Rafał: Pamięci Grotowskiego (W 40. rocznicę powstania Teatru 13 Rzędów). Rzeczpospolita 1999 nr 242 s. 10 (program imprez ianugurujących "Rok Grotowskiego", proklamowany przez R...) szczegóły 
832.kult: Bubnicki Rafał: Rok Jerzego Grotowskiego. Rzeczpospolita 1999 nr 224 s. 11 (program imprez w sezonie 1999/2000 w ramach Roku, ogłoszonego przez Ra...) szczegóły 
833.kult: IN: Zaułek Grotowskiego we Wrocławiu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 226 s. 2 (notka...) szczegóły 
834.kult: Wydarzenia. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 47 (m.in. not. nt. odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświeconej Jerzemu Gro...) szczegóły 
835.kult: Ziółkowski Grzegorz: Czarna skrzynka. Didaskalia 1999 nr 34 s. 61-63 (o imprezach w Warszawie i Wrocławiu w ramach obchodów czterdziestoleci...) szczegóły 
836.kult: Zeszyty Literackie 2000 nr 69 s. 182 (not. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej, Wrocław 15 X 1999...) szczegóły 
  Grzegorzewski Jerzy*
    imprezy (alfabet tytułów)
837.impreza: "Jerzy Grzegorzewski i jego teatr" - sympozjum (1995).  szczegóły 
  Hanuszkiewicz Adam*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
838.artykuł: Dzieduszycki Wojciech: "Traviata" Hanuszkiewicza. Odra 1991 nr 1 s. 108-109 (rec. "Traviaty" Giuseppe Verdiego w Operze Dolnosląskiej we Wrocławiu ...) szczegóły 
  Horzyca Wilam*
    korespondencja (alfabet autorów)
839.korespondencja: Teatr 1989 nr 6 s. 18-22 (listy Wilama Horzycy (7 z 1953, 5 z 1954) do Romana Brandstaettera, do...) szczegóły 
  Jarocki Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
840.artykuł: Kelera Józef: Komentarze do sztuki Jarockiego. Dialog [Warszawa] 1992 nr 11 s. 102-107 (ref. wygł. na Sesji pośw. teatralnemu dziełu Jerzego Jarockiego, Wrocł...) szczegóły 
841.artykuł: (M.S.): Tydzień w kulturze. Przekrój 1997 nr 44 s. 43 (not. przyznaniu nagrody w dziedzinie reżyserii na Międzynarodowym Fest...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
842.impreza: Sesja poświęcona teatralnemu dziełu Jerzego Jarockiego (1992).  szczegóły 
  Kajzar Helmut*
    imprezy (alfabet tytułów)
843.impreza: Dni Helmuta Kajzara (1992).  szczegóły 
844.impreza: "Kajzar dziś" - festiwal teatralny (2002).  szczegóły 
  Kantor Tadeusz *
    imprezy (alfabet tytułów)
845.impreza: "Kantor oglądany i słuchany" - wystawa (1992).  szczegóły 
846.impreza: "Konteksty twórczości Tadeusza Kantora" - sympozjum (1996).  szczegóły 
  Korzeniewski Bohdan*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
847.artykuł: Odra 1994 nr 5 s. 124 (not. o cyklu imprez pośw. Bohdanowi Korzeniewskiemu i Zbigniewowi Rasz...) szczegóły 
  Kościelniak Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
848.artykuł: Polityka 2002 nr 46 s. 14 (not. nt. objęcia funkcji dyrektora Teatru Muzycznego we Wrocławiu...) szczegóły 
  Lesień Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
849.artykuł: R.B.: Oskarżony ponownie dyrektorem. Rzeczpospolita 2002 nr 91 s. A9 (m.in. nt. powierzenia Zbigniewowi Lesieniowi roli dyrektora Ośrodka Ku...) szczegóły 
  Limanowski Mieczysław*
    imprezy (alfabet tytułów)
850.impreza: "Działalność Teatralna Mieczysława Limanowskiego i jej konteksty" - sympozjum (1995).  szczegóły 
  Scierski Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
851.impreza: "Stanisław Scierski" - wystawa poświęcona aktorowi (1995).  szczegóły 
  Szajna Józef*
    imprezy (alfabet tytułów)
852.impreza: Wystawa monograficzna Józefa Szajny (1998).  szczegóły 
  Tomaszewski Henryk (1919-2001)
    imprezy (alfabet tytułów)
853.impreza: Dni Henryka Tomaszewskiego (2003).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
854.kult: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 29 XI s. 3 (m.in. not. o otwarciu Centrum Dokonań Twórczych Henryka Tomaszewskiego...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
855.artykuł: Wajda na Świebodzkim. Reżyser 1997 nr 10 s. 1-7 (zapis dyskusji na spotkaniu z Andrzejem Wajdą we Wrocławiu w ramach cy...) szczegóły 
856.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 12 XII s. 3 (nota nt. przekazania przez reżysera władzom Wrocławia rękopisów scenar...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
857.impreza: "Czy żywy teatr to obrzęd wygasły?" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 1 s. 157 (not....) szczegóły 
858.impreza: "Inspiracje antropozoficzne w teatrze XX wieku" - sympozjum (1990).  szczegóły 
artykuł: Dudzik Wojciech: Wrocławska lekcja antropozofii. Dialog [Warszawa] 1991 nr 2 s. 178-181 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rózycki Robert: Antropozofia?!. Goniec Teatralny 1990 nr 27 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Symposium on antroposophy. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1991 nr 1 s. 41 (nota...) szczegóły 
859.impreza: "Teatr a psychologia" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 30-35 (m.in. wykaz niektórych referatów...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Teatr prawdziwszy niż życie. Rzeczpospolita 2000 nr 236 s. A10 (sprawozdanie...) szczegóły 
860.impreza: "Teatr: przestrzeń - ciało - miejsce" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 5 s. 124 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
861.artykuł: Flaszen Ludwik: Kilka kluczy do laboratoriów, studiów i instytutów. Dialog [Warszawa] 1998 nr 7 s. 108-117 (nt. różnych form działalności teatralnej; wystąpienie na międzynarodow...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Architektura teatralna
    książki (alfabet autorów)
862.książka: Grzegorczyk Bożena: Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłu XIX wieku. 2000 ([Architektura teatrów wrocławskich działających od początku XVIII do s...) szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: Spotkania z ginącymi zawodami. Spotkania z Zabytkami 2001 nr 11 s. 39  szczegóły 
863.książka: Theatre architecture of the late 19th century in Central Europe. International conference for the centenary of the Municipial Theatre inauguration, 7-8 October 1993, Cracow. 1993 (Introduction. - Jacek Purchla: For the centenary of the Municipal Thea...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
864.artykuł: Grzegorczyk Bożena: Architektoniczne przeobrażenia Teatru "Thalia" do roku 1875. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1999 nr 3 s. 331-344  szczegóły 
865.artykuł: Grzegorczyk Bożena: Teatr w pierwszych wrocławskich założeniach "ogródkowych". Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 215-237 (nt. zakładania teatrów ogródkowych w II połowie XIX w. we Wrocławiu; g...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
866.artykuł: Rudzki Piotr: Michelle Kokosowski we Wrocławiu. Goniec Teatralny 1991 nr 14 s. 3 (relacja ze stażu młodych twórców teatru "Sztuka aktora w pracy reżyser...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    imprezy (alfabet tytułów)
867.impreza: "Teatr i rytuał na Bali" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Theatre and ritual on Bali symposium. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 2 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
868.artykuł: Pawłowski Roman: Dziady karaibskie. Gazeta Wyborcza 1997 nr 54 s. 10 (nt. wrocławskich prezentacji ośrodka Workcenter od Jerzy Grotowski and...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
    imprezy (alfabet tytułów)
869.impreza: "Fantomy realności - Tadeusz Kantor" - wystawa poświęcona idei kostiumu w twórczości Tadeusza Kantora (1994-1996).  szczegóły 
artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Kostiumy Kantora. Gazeta Wyborcza 1994 nr 271 s. 10 (not....) szczegóły 
książka: Kantor. Fantomy realności. 1994 ([Katalog wystawy "Fantomy realności - Tadeusz Kantor" poświęconej ide...) szczegóły 
870.impreza: "Lalki - aktorzy naszej wyobraźni" - wystawa (1999).  szczegóły 
871.impreza: "Moje - nasze Gardzienice" - wystawa (1995).  szczegóły 
872.impreza: "Przedmioty, klisze pamięci" - wystawa dokumentująca dokonania artystyczne teatru "Cricot 2" (1990).  szczegóły 
873.impreza: "Ryszard Cieślak: aktor Teatru Laboratorium we Wrocławiu" - wystawa (1991).  szczegóły 
874.impreza: "Teatr światłoczuły. Projekty scenograficzne. Dokumentacja teatru" - wystawa (2002).  szczegóły 
875.impreza: Wystawa figur i lalek Jadwigi Mydlarskiej-Kowal (1998).  szczegóły 
876.impreza: Wystawa poświęcona pamięci Zbigniewa Cynkutisa (1936-1987) (1998).  szczegóły 
877.impreza: Wystawa rysunków i fotografii projektów scenograficznych Daniela Mroza (1996). (ekspozycja w Galerii Scenografów we Wrocławiu, aut. wystawy Małgorzata...) szczegóły 
878.impreza: Wystawa twórczości Jerzego Jarockiego z okazji 40-lecia Teatru Współczesnego we Wrocławiu (1989).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    odwołania do (alfabet tytułów)
879.odwołanie: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu. x  szczegóły 
książka: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych = The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of the Cultural and Theatrical Research. 1990-1999. 2000 ([Kronika obejmująca 10 lat działalności Ośrodka:] Zbigniew Osiński: Od...) szczegóły 
książka: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. 1990- czerwiec 1996 = Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of Cultural and Theatrical Research. 1990 - June 1994. 1996 (Zbigniew Osiński: Ośrodki kulturowe w Polsce lat dziewięćdziesiątych. ...) szczegóły 
książka: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych 1990-1994 = The Centre of Studies on Jerzy Grotowski's Work and of Cultural and Theatrical Research 1990-1994. 1995 (Zbigniew Osiński: Ośrodki kulturowe w Polsce lat dziewięćdziesiątych. ...) szczegóły 
artykuł: Activity of the Grotowski Center. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 3 s. 56 (nota...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Odin Theatret, Węgajty, Flaszen. Plany wrocławskiego Ośrodka Grotowskiego. Rzeczpospolita 1995 nr 2 s. 6  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Rzeczpospolita 1995 nr 3 s. 6  szczegóły 
artykuł: Chojak Bruno, Osiński Zbigniew: Kronika działalności publicznej Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu od maja 1992 do końca 1994 roku. Notatnik Teatralny 1995 nr 10 s. 176-187  szczegóły 
artykuł: Dynel Katarzyna: Ośrodek Grotowskiego. Scena 2001 nr 4 s. 31 (nt. działalności Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszu...) szczegóły 
artykuł: Events at the Grotowski Centre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 3 s. 54 (nota nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: Kronika działalności publicznej Ośrodka Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu styczeń-grudzień 1995. Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 183-188  szczegóły 
artykuł: Krotoski Stanisław, Osiński Zbigniew: Na innym biegunie. Polityka - Kultura 1993 nr 6 s. II-III (wyw. nt. działaln. Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Pos...) szczegóły 
artykuł: Krotoski Stanisław, Osiński Zbigniew: Otwarte drzwi. Notatnik Teatralny 2002 nr 26 s. 106-114 (wyw. z dyrektorami nt. działalności ośrodka; rozm. Teresa Wilniewczyc,...) szczegóły 
artykuł: Osiński Zbigniew: Mistrz podejrzeń (Z profesorem Zbigniewem Osińskim, dyrektorem artystycznym Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu rozmawia Maryla Zielińska). Res Publica Nowa 2001 nr 6 s. 59-66  szczegóły 
artykuł: Osiński Zbigniew: Ośrodki kulturowe w Polsce lat dziewięćdziesiątych (Na przykładzie Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu w latach 1990-1994). Notatnik Teatralny 1994 nr 10 s. 166-175  szczegóły 
artykuł: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. Notatnik Teatralny 1992 nr 4 s. 183-188 (kalendarium działaln., oprac. Zbigniew Osiński...) szczegóły 
artykuł: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych. Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 25-29 (nt. historii i działalności instytucji oraz czasopisma "Notatnik Teatr...) szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1990 nr 5 s. 28 (not. inf. o utworzeniu Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i...) szczegóły 
artykuł: Potop 1991 nr 15/16 s. 2 (nt. działaln. Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiw...) szczegóły 
artykuł: Potop 1991 nr 1 s. 2 (nt. działaln. Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiw...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Ośrodek Grotowskiego podróżuje na Wschód. Rzeczpospolita 1996 nr 261 s. 26 (o uczestnictwie Ośrodka w międzynarodowym forum teatralnym "The Shifti...) szczegóły 
artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 65-71 (m.in. nt. przygotowań cyklu spotkań "Droga wojownika. Sztuki walki i s...) szczegóły 
artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 65-71 (m.in. o warsztatach teatralnych Yoshi Oidy w Ośrodku Badań Twórczości ...) szczegóły 
artykuł: Staże w Ośrodku Grotowskiego. Gazeta Wyborcza 1991 nr 205 s. 16 (nota nt. działalności Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i ...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 12 s. 76 (not. nt. objęcia przez Jarosława Freta stanowiska dyrektora Ośrodka Ba...) szczegóły 
artykuł: Ziółkowski Grzegorz: Ośrodek, czyli jak złapać pstrąga. Didaskalia 2001 nr 43/44 s. 60-61 (artykuł z okazji 10-lecia działalności Ośrodka Badań Twórczości Jerzeg...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 51 s. 13 (not. o powołaniu we Wrocławiu Ośrodka Badań Twórczości J. Grotowskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Studia wiedzy o teatrze
    odwołania do (alfabet tytułów)
880.odwołanie: Podyplomowe Studium Wiedzy o Teatrze i Filmie (Wrocław, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego).. x s.  szczegóły 
artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 9 s. 19 (m.in. nt. utworzenia Studium w roku akademickim 2003/2004...) szczegóły 
881.odwołanie: Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych (Wrocław, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego). x  szczegóły 
artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 9-22 (zawiera wykaz pracowników zakładu, opis działalności merytorycznej pos...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
882.impreza: "Psychoterapia i teatr" - międzynarodowa sesja (1989).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1989 nr 3/4 s. 27-28  szczegóły 
artykuł: Buski Tadeusz: Sprawy i Ludzie 1989 nr 26 s. 14 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kucharski Krzysztof: Gazeta Robotnicza 1989 nr 151 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: [Kucharski Krzysztof] SEMP: Gazeta Robotnicza 1989 nr 143 s. 1 (program...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 9 s. 33 (not....) szczegóły 
artykuł: Wieczór Wrocławia 1989 nr 118 s. 4 (art. zapow.; program...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru
    książki (alfabet autorów)
883.książka: Hannowa Anna: Młodzież i teatr. 1990 ([Dokumentacja działalności popularyzatorskiej wrocławskich teatrów zaw...) szczegóły 
recenzja: E.G.: Nowe Książki 1991 nr 8 s. 38 (nota...) szczegóły 
recenzja: Hausbrandt Andrzej: Między teatrem masowym a musowym. Scena 1991 nr 7/8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wachowski Jacek: Młodzież i teatr - czyli konkurs i książka. Studia o Sztuce dla Dziecka 1992 z. 7 s. 95-97  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
884.odwołanie: Wrocław. x  szczegóły 
artykuł: Chmura Piotr: Klub 1212. Goniec Teatralny 1992 nr 1 s. 3 (o dorobku i działaln. klubu przy Teatrze Polskim we Wrocławiu...) szczegóły 
artykuł: Hannowa Anna: "Klub 1212". Rozmowa z Anną Hannową. Polonistyka 1996 nr 5 s. 296-298 (wyw. z animatorką wychowania młodzieży przez teatr; rozm. Anna Patrzał...) szczegóły 
artykuł: Hannowa Anna: [Trzydzieści pięć] 35 lat Klubu 1212 (Zaczęło się od marzeń - czyli Anna Hannowa o przygodzie z teatrem i młodzieżą). Scena 2001 nr 3 s. 28-29 (nt. Klubu 1212 w Teatrze Polskim we Wrocławiu; ze wstępem Joanny Abram...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru / Konkursy (teatralne)
    konkursy (alfabet tytułów)
885.konkurs: Konkurs na recenzję teatralną i fotografię (1989).  szczegóły 
886.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odra 1990 nr 10 s. 111 (not. o konkursie "Młodzież poznaje teatr", org. Teatr Polski we Wrocła...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
887.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Teatr amatorski Polonii wrocławskiej. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1988 nr 3 s. 323-349  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    imprezy (alfabet tytułów)
888.impreza: Sympozjum poświęcone "Reducie" Juliusza Osterwy i innym europejskim laboratoriom w latach 1910-1940 (1991).  szczegóły 
artykuł: (kap): Sympozjum o "Reducie". Życie Warszawy 1991 nr 277 s. 7 (ogł....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
889.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosiński Dariusz: Dziady. Teatru święto żywe. Didaskalia 2002 nr 47 s. 49-51 (spraw. z sesji naukowej "<> i/lub Dziady" zorganizowanej przez...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
890.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majewski Tomasz: Inscenizacje dramatów Gerharta Hauptmanna na scenach Wrocławia w latach 1933-1944. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 2002 z. 3 s. 145-162  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
891.książka: Sokołowska-Szczepaniec Alina: Kultura Wrocławia w publikacjach 1947. Bibliografia. 2000 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Wstęp. * Dział ogólny. Życie literackie. Te...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
892.artykuł: Degler Janusz: Upatruję szansę dla kultury w wejściu nowego pokolenia. Że 1990 nr 6 s. 4-8 (wyw. nt. wrocławskiej kultury, głównie teatralnej, od 1956 do współcze...) szczegóły 
893.artykuł: Galos Adam: Wrocław w ostatnim półwieczu. Rocznik Wrocławski 1995 [r.] 2 s. 9-47 (m.in. nt. tworzenia i działalności środowiska teatralnego w powojennym...) szczegóły 
894.artykuł: Jawłowska Aldona: The Orange Alternative. Polish Art Studies 1992 t. 13 s. 193-204 (nt. parateatralnych działań ulicznych ruchu happeningowego Pomarańczow...) szczegóły 
895.artykuł: Kierc Bogusław: Teatr - miejsce miejsc. Opcje 1996 nr 1 s. 45-48 (wspomn. nt. działalności ruchu Nie Samym Teatrem zrzeszającego twórców...) szczegóły 
896.artykuł: Kubikowski Tomasz: Wrocław - the City of Theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2000 nr 3/4 s. 7-9  szczegóły 
897.artykuł: Wnęk-Malec Beata: Ruch NST. Opcje 1996 nr 1 s. 45-48 (nota nt. działalności ruchu Nie Samym Teatrem zrzeszającego twórców ni...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Międzynarodowy Dzień Teatru
898.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kopka Krzysztof: Po Dniu Teatru (We Wrocławiu). Goniec Teatralny 1991 nr 14 s. 6 (not....) szczegóły 
899.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 232 (nota o uroczystym spotkaniu ludzi sceny z władzami miasta z okazji Mię...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
900.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalendarium Wrocławia (1989-1992). Rocznik Wrocławski 1994 [r.] 1 (1993) s. 9-92 (m.in. dot. życia teatralnego; oprac. Krzysztof Gluziński...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium Wrocławia (1993-1994). Rocznik Wrocławski 1995 [r.] 2 s. 371-451 (m.in. dot. życia teatralnego; oprac. Krzysztof Gluziński...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
901.impreza: Polsko-brytyjskie seminarium na temat zarządzania teatrami (1992).  szczegóły 
artykuł: Szum Małgorzata: Zarządzać teatrem. Teatr 1993 nr 3 s. 40  szczegóły 
902.impreza: "Pozoriste - Teatr. Prezentacje serbskich teatrów niezależnych" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji...) szczegóły 
903.impreza: Teatralne fascynacje młodych (1994).  szczegóły 
artykuł: Teatr 1994 nr 5 s. 43 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
904.artykuł: Bubnicki Rafał: Powrót do normalności (Muzea i teatry we Wrocławiu). Rzeczpospolita 1997 nr 200 s. 25 (nt. usuwania szkód po powodzi...) szczegóły 
905.artykuł: Burzyński Tadeusz: Teatr = Theatre. x 1992 ([W ks. zb.:] Wrocław. Krajobraz kulturalny miasta. Wrocław 1992 s. 23-...) szczegóły 
906.artykuł: Cyrul Czesław: Miasto bezdomnych teatrów. Trybuna 1994 nr 167 s. 15 (nt. sytuacji lokalowej teatrów wrocławskich...) szczegóły 
907.artykuł: [Frąckiewicz Zofia] (ZOF): Powstaje Centrum Sztuki "Impart" (Mariaż we wrocławskiej kulturze). Słowo Polskie 1989 nr 290 s. 2  szczegóły 
908.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1995. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 335-367 (m.in. dot. życia teatralnego...) szczegóły 
909.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1996. Rocznik Wrocławski 1997 [r.] 4 s. 361-399 (m.in. dot. życia teatralnego...) szczegóły 
910.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 223-269 (dot. m.in. wydarzeń teatralnych...) szczegóły 
911.artykuł: J.R.K.: Ponad 6 mln zł dla wrocławskich teatrów. Rzeczpospolita 1996 nr 27 s. 23 (not. nt. przejęcia trzech wrocławskich teatrów przez gminę...) szczegóły 
912.artykuł: Krasuski Krzysztof: Czy na Dolnym Śląsku znowu będzie teatralna stolica Polski?. Śląsk 1996 nr 3 s. 60 (przegląd teatrów wrocławskich i omówienie bieżącego repertuaru...) szczegóły 
913.artykuł: Kubikowski Tomasz: Wrocław - the City of Theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2000 nr 3/4 s. 7-9  szczegóły 
914.artykuł: Kucharski Krzysztof: Gazeta Robotnicza 1989 nr 278 s. 1, 7 (dot. zmian kadrowych w teatrach wrocławskich...) szczegóły 
915.artykuł: (pch): Litwiniec: "Bo nie!". Goniec Teatralny 1991 nr 31 s. 1, 2 (spraw. z konferencji prasowej dyrektorów teatrów wrocławskich...) szczegóły 
916.artykuł: Rawik Joanna: Bezdroża kultury. Dziś 1997 nr 5 s. 68-71 (dotyczy m.in. funcjonowania teatrów w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu...) szczegóły 
917.artykuł: Teatr 1994 nr 11 s. 50 (not. o spotk. Stowarzyszenia Dyrektorów Teatru, Wrocław, 29 X 1994...) szczegóły 
918.artykuł: Topolska Maria Barbara: Z życia teatralnego Wrocławia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 154 s. 6  szczegóły 
919.artykuł: Winiarski Wojciech Wiesław: List z Wrocławia. Goniec Teatralny 1991 nr 18 s. 7  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia repertuarowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
920.artykuł: Bubnicki Rafał: Nie tylko "Skrzypek na dachu" (Sezon we wrocławskich teatrach). Rzeczpospolita 1991 nr 279 dod. s. 6 (omów....) szczegóły 
921.artykuł: Cytowska Magdalena: Aktorzy pakują walizki. Ten sezon raczej nie bedzie rewolucyjny, ale ciekawie zapowiadają się i nowe spektakle, i propozycje obsadowe. Życie 2000 nr 195 s. 9 (art. przed sezonem 2000/2001, dot. teatrów Warszawy, Wrocławia i Krako...) szczegóły 
922.artykuł: Cytowska Magdalena: Pod znakiem adaptacji. Życie 1999 nr 199 s. 7 (zapowiedź sezonu teatralnego 1999/2000 w teatrach wrocławskich, krakow...) szczegóły 
923.artykuł: Kapłon Tomasz: W którą stronę?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 34 s. 16 (podsumowanie sezonu teatralnego we Wrocławiu...) szczegóły 
924.artykuł: Kraczek Marian, Kucharski Krzysztof: Podsumowanie sezonu teatralnego 1988/89. Gazeta Robotnicza 1989 nr 169 s. 1, 7 (w teatrach Wrocławia...) szczegóły 
925.artykuł: Kucharski Krzysztof: Wrocławskie teatry wystartowały. Gazeta Robotnicza 1989 nr 213 s. 3 (omów. nowego sezonu 1989/90...) szczegóły 
926.artykuł: MOST: Premier wir. Życie 1998 nr 207 s. 8 (propozycje repertuarowe na sezon 1998/1999 w teatrach Wrocławia, Pozna...) szczegóły 
927.artykuł: Olejarczyk Anna: Klara i Mary. Obraz śmierci w spektaklach teatrów wrocławskiech, sezon 2003. x ([w ks. zb.:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr dla dzieci i młodzieży, teatr szkolny
928.artykuł: (POZ): Teatr zmienia świat. Trybuna 2003 nr 263 s. 13  szczegóły 
929.konkurs: "Żyję, bo lubię. AIDS to nie sposób na życie" - konkurs na realizację sztuk teatralnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (2003).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Muzyka w teatrze
    imprezy (alfabet tytułów)
930.impreza: "Fonosfera w teatrze" - sympozjum (1995).  szczegóły 
artykuł: Augustyn Rafał: Fonosfera w teatrze. Ruch Muzyczny 1995 nr 7 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Chwiłek Agnieszka: Muzyka 1995 nr 3 s. 119  szczegóły 
artykuł: "Fonosfera w teatrze". Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 183-184 (kalendarium przebiegu, not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 3 s. 50 (not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Bydgoszcz: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (do 2000: Teatr Polski)
    artykuły (alfabet autorów)
931.artykuł: Nowa scena spalonego teatru. Życie Warszawy 1994 nr 116 s. 13 (nota o otwarciu w nieczynnym budynku dworca kolejowego we Wrocławiu "S...) szczegóły 
     Gardzienice, Lublin: Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
    artykuły (alfabet autorów)
932.artykuł: Juszczuk Marta: Obłaskawianie ludu w miejscu ustronnym. Didaskalia 2000 nr 39 s. 40-44 (relacja ze spotkania Włodzimierza Staniewskiego i Ludwika Flaszena zor...) szczegóły 
933.artykuł: R.B.: Centrum na peryferiach ("Gardzienice" we Wrocławiu). Rzeczpospolita 2000 nr 126 s. A11 (nota m.in. o występach i pokazach filmów dokumentujących działalność "...) szczegóły 
     Gdańsk: Teatr "Wybrzeże"
934.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 246 (o występie we Wrocławiu w ramach Teatru Rzeczyspospolitej...) szczegóły 
     Gdynia: Teatr "Meluzyna"
935.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balicka Bogda: Wieczór Wrocławia 1989 nr 29 s. 9 (występ we Wrocławiu...) szczegóły 
     Kraków: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (do 2001: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej)
936.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pysiak Krzysztof: "Dajcie mi człowieka!". Kultura i Życie 1991 nr 11 s. 2 (wystaw. na XXIX Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu...) szczegóły 
     Opole: Teatr 13 Rzędów
    artykuły (alfabet autorów)
937.artykuł: [Trzynaście] 13 Rzędów Grotowskiego. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 3 s. 16 (dwa dokumenty znajdujące się w aktach byłego Komitetu Centralnego Pols...) szczegóły 
     : Teatr polski. Wrocław
    artykuły (alfabet autorów)
938.artykuł: Bubnicki Rafał: Długi i program naprawczy. Rzeczpospolita 1997 nr 23 s. 23 (sytuacja ekonomiczna teatru...) szczegóły 
     Warszawa: Teatr Powszechny im. Z. Huebnera (do 1989: Teatr Powszechny)
939.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balicka Bogda: Wieczór Wrocławia 1989 nr 91 s. 5 (występ we Wrocławiu...) szczegóły 
     Wrocław: Instytut Aktora - Teatr Laboratorium
    artykuły (alfabet autorów)
940.artykuł: Mroziewicz Krzysztof: Mity Grotowskiego. Polityka 1990 nr 47 s. 9 (nt. działalności Instytutu Aktora - Teatru Laboratorium we Wrocławiu i...) szczegóły 
     Wrocław: Kabaret "Elita"
    artykuły (alfabet autorów)
941.artykuł: Giedroyć Alicja: Więzienna "Elita". Szpilki 1995 nr 11 s. 28 (spraw. z występu w zakładzie kawrnym we Wrocławiu...) szczegóły 
     Wrocław: Ośrodek Teatru Otwartego "Kalambur" (do roku 1978 Studencki Teatr "Kalambur")
    artykuły (alfabet autorów)
942.artykuł: Bubnicki Rafał: Czterdzieści lat minęło. Rzeczpospolita 1998 nr 121 s. 28 (sprawozdanie z obchodów 40. rocznicy założenia teatru; Wrocław, 22-23 ...) szczegóły 
     Wrocław: Teatr Laboratorium
    artykuły (alfabet autorów)
943.artykuł: Bubnicki Rafał: Dla poszukiwaczy sensu (40 lat Teatru Laboratorium). Rzeczpospolita 1999 nr 43 s. 1, 28 (zapowiedź cyklu imprez z okazji jubileuszu 40-lecia działalności teatr...) szczegóły 
944.artykuł: Kronika. Scena 1999 nr 8 s. 7-8 (nota o obchodach jubileuszu 40-lecia działalności Teatru Laboratorium...) szczegóły 
     Wrocław: Teatr Polski
    artykuły (alfabet autorów)
945.artykuł: Bubnicki Rafał: Duch miejsca. Rzeczpospolita 1996 nr 117 s. 29 (historia teatru od 1905...) szczegóły 
946.artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1995. Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 337 (not. o spotkaniu wojewody Janusza Zaleskiego z przedstawicielami samor...) szczegóły 
947.artykuł: R.B.: Dymisja Jacka Wekslera. Rzeczpospolita 2000 nr 81 s. A8 (not. o dymisji Jacka Wekslera ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego...) szczegóły 
     Wrocław: Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego
948.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2003. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 241 (not. o premierze; Wrocław, 12 VI 2003...) szczegóły 
     Wrocław: Wrocławski Teatr Lalek
    imprezy (alfabet tytułów)
949.impreza: Spotkanie środowiska lalkarzy wrocławskich oraz krytyków poświęcone działalności Sceny Małej Wrocławskiego Teatru Lalek (1994).  szczegóły 
     Wrocław: Wrocławski Teatr Pantomimy
    książki (alfabet tytułów)
950.książka: Smużniak Karol: Wrocławski Teatr Pantomimy. Mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. 1991 (Wstęp. - Cz. 1. W kręgu mitów: [Opisy spektakli:] Życie i śmierć [Gilg...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Teatr Henryka Tomaszewskiego. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 35-36 (z fot. Henryka Tomaszewskiego...) szczegóły 
    artykuły (alfabet autorów)
951.artykuł: Tomaszewski Henryk: W poszukiwaniu harmonii. Kultura i Życie 1991 nr 9 s. 3 (wyw. z dyr. i reż. teatru; rozm. Monika Kuc...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
952.artykuł: Gołaczyńska Magdalena: Wzloty i upadki (Teatry wrocławskie po roku 1989). Dolny Śląsk 2002 t. 10 s. 269-277  szczegóły 
953.artykuł: Magala Sławomir: Edukacja sentymentalna. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 2 s. 4-25 (wspomnenia z lat 60. i 70. XX wieku, dot. m.in. Teatru Ósmego Dnia w P...) szczegóły 
954.impreza: Spotkania z Zespołem Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice (2000).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
955.impreza: "BuskerBus" - Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy (1997).  szczegóły 
956.impreza: "BuskerBus" - Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy (2000).  szczegóły 
957.impreza: "Dialog-Wrocław" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2001).  szczegóły 
artykuł: Adaszyńska Natalia: Specjalista Marthaler. Teatr 2001 nr 11 s. 17-19 (omów. spektaklu "Specjaliści. Taneczna herbatka dla ocalałych" Christo...) szczegóły 
artykuł: Budzan Natalia: Świat według rapującego aktora. Rita Baum 2002 nr 5 s. 129-130 (sprawozdanie ze spotkania z aktorami zespołu Hush Hush Hush Theatre z ...) szczegóły 
artykuł: Meissner Krystyna: Dialog tym bardziej potrzebny. Notatnik Teatralny 2002 nr 26 s. 31-38 (wyw. z dyrektorem Teatru Współczesnego we Wrocławiu i twórcą Międzynar...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Pompowanie klasyki. Gazeta Wyborcza 2001 nr 238 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Teatralny bigos. ARTyleria 2001 nr 0 (1) s. 32-37 (sprawozdanie z festiwalu z omówieniami poszczególnych spektakli autors...) szczegóły 
artykuł: Waits Tom, Wilson Robert: Dziwna historia o miłości. Teatr 2001 nr 11 s. 14-16 (wyw. z realizatorami prezentowanego na festiwalu spektaklu "Woyzeck" z...) szczegóły 
958.impreza: "Dialog-Wrocław" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2003).  szczegóły 
artykuł: Dialog o "Dialogu", czyli rozmowa o przedstawieniach festiwalowych. Rita Baum 2003 nr 7 s. 94-96 (rozm.: Ania Cygańczyk, Marcin Czerwiński, Andrzej Ficowski...) szczegóły 
artykuł: Guderian-Czaplińska Ewa: Anty-Pascal. Didaskalia 2003 nr 57 s. 24-26 (sprawozdanie; z rec. spektaklu "Apokalipsa 1,11" w reż. Antonio Araujo...) szczegóły 
artykuł: Jabłoński Paweł: Pamiątka z masakry. Przekrój 2003 nr 41 s. 6-11 (rec. spektaklu "Apocalipsa 1,11" w wykonaniu Teatro da Vertigem z Sao ...) szczegóły 
artykuł: Niziołek Grzegorz: Spotkania i pożegnania. Didaskalia 2003 nr 57 s. 26-27 (rec. spektaklu "Sen o jesieni" Jona Fosse w reż. Luka Percevala w wyko...) szczegóły 
959.impreza: "Dialog-Wrocław" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (materiały ogólne).  szczegóły 
960.impreza: "EuroDrama 2002" - Wrocławskie Forum Dramaturgii Współczesnej (2002).  szczegóły 
artykuł: Eurodrama 2002: wycinek świata. Dialog [Warszawa] 2003 nr 1/2 s. 213-217 (dyskusja po festiwalu; rozm. Dorota Jovanka Ćirlić, Łukasz Drewniak...) szczegóły 
artykuł: Forum Dramaturgii. Trybuna 2002 nr 283 dod. s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Z afisza. Dialog [Warszawa] 2003 nr 1/2 s. 226 (not....) szczegóły 
artykuł: Lis Andrzej: Rozgadani i bezradni. Teatr 2003 nr 1/2 s. 34-36 (artykuł po imprezie...) szczegóły 
961.impreza: Festiwal Dramaturgii Współczesnej (1991).  szczegóły 
962.impreza: Festiwal Kulturalny "Polityki" - Paszporty do Europy.  szczegóły 
artykuł: Festiwal Kulturalny "Polityki". Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 1 s. 67, nr 2 s. 52-53, nr 3 s. 23, nr 4, s. 57, nr 5, s. 23 (kalendarz imprezy...) szczegóły 
artykuł: JAW: Kamerą i piórem. Polityka 2003 nr 5 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: JAW: Nowa wrażliwość. Polityka 2003 nr 4 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kino i wiolonczela. Polityka 2003 nr 6 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Paszportowe ostatki. Polityka 2003 nr 7 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Festiwal Dekady. Polityka 2003 nr 2 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sarzyński Piotr: Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 8 s. 58-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
963.impreza: Festiwal Młodego Teatru (1989).  szczegóły 
964.impreza: Festiwal Młodego Teatru (1990).  szczegóły 
965.impreza: Festiwal Młodego Teatru (1994).  szczegóły 
966.impreza: Festiwal Młodego Teatru (1995).  szczegóły 
967.impreza: Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych (1988).  szczegóły 
968.impreza: Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych (1989).  szczegóły 
artykuł: Kubiak Maria: Kronika. Kultura Dolnośląska 1990 nr 1 s. 58 (nagr....) szczegóły 
969.impreza: Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych (1991).  szczegóły 
970.impreza: Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych (1993).  szczegóły 
971.impreza: Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych (1998).  szczegóły 
artykuł: Tarniny 1998 nr 11/12 s. 30 (notka o wznowieniu festiwalu...) szczegóły 
972.impreza: Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: R.B.: Nie w tym roku (Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych). Rzeczpospolita 2000 nr 89 s. A10 (nt. rezygnacji z organizacji festiwalu...) szczegóły 
973.impreza: Festiwal reżyserskich debiutów (1994).  szczegóły 
974.impreza: Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1990 nr 3/4 s. 48 (not....) szczegóły 
975.impreza: Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich (1991).  szczegóły 
artykuł: eRKA: Relata refero. Tygodnik Solidarność 1991 nr 25 s. 17  szczegóły 
artykuł: Grajewska Katarzyna: Studenckie spotkania. Teatr Lalek 1991 nr 1/2 s. 29-31  szczegóły 
976.impreza: Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich (1994).  szczegóły 
977.impreza: Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1996. Rocznik Wrocławski 1997 [r.] 4 s. 369  szczegóły 
artykuł: Jurkowski Henryk: Międzynarodowe spotkania studentów szkół teatralnych = International meeting of students. Teatr Lalek 1996 nr 1 s. 27-29 (spraw.; tekst równoległy polski i angielski...) szczegóły 
978.impreza: Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich (1998).  szczegóły 
artykuł: Teatr Lalek 1998 nr 1 s. 46, 48 (nota; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Waszkiel Marek: Między klasyką i awangardą = Betwen the classics and the avant-garde. Teatr Lalek 1998 nr 1 s. 17-18 (spraw.; tekst równoległy w języku polskim i angielskim...) szczegóły 
979.impreza: Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Lalkarze we Wrocławiu. Nasz Dziennik 2000 nr 84 s. 10 (not....) szczegóły 
980.impreza: Międzynarodowe Spotkania Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich (2002).  szczegóły 
981.impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatralne (1996).  szczegóły 
982.impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatralne Lalkarzy (2003).  szczegóły 
983.impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatru Jednego Aktora "OFTIA" (2002).  szczegóły 
984.impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego (1990).  szczegóły 
985.impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego (1993).  szczegóły 
artykuł: Litwiniec Bogusław: Teatr nadal otwarty. Rzeczpospolita 1993 nr 233 s. 4 (wyw. z dyrektorem X Międzynarodowych Spotkań Teatru Otwartego; rozm. R...) szczegóły 
artykuł: Pułka Leszek: Zaproszenie na balety. Gazeta Wyborcza 1993 nr 218 s. 10  szczegóły 
artykuł: R.B.: Teatr tańca (X Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego). Rzeczpospolita 1993 nr 232 s. 4 (program...) szczegóły 
986.impreza: Międzynarodowe Spotkania Teatru Otwartego (materiały ogólne).  szczegóły 
987.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Theodosjadu Athina: Teatr na bruku. Rzeczpospolita 1994 nr 182 s. 21 (spraw. z fest. we Wrocławiu, 31 VII - 3 VIII 1994...) szczegóły 
988.impreza: Międzynarodowy Przegląd Teatrów Studenckich (2001).  szczegóły 
989.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (2002).  szczegóły 
artykuł: Niebał Ilona: Emocje czynią bohatera. Teatr 2003 nr 1/2 s. 73-74 (m.in. nt. przywrócenia festiwalu w ramach Wrocławskich Spotkań Teatrów...) szczegóły 
990.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (2003).  szczegóły 
991.impreza: Ogólnopolskie Targi Kabaretowe "OTAKA '93" (1993).  szczegóły 
992.impreza: Ogólnoposkie Spotkania Teatralne zespołów szkolnych (1993).  szczegóły 
993.impreza: "Paszporty Polityki" - festiwal (2003).  szczegóły 
994.impreza: "Petersburg - Teatr - Wrocław" - festiwal (2000).  szczegóły 
995.impreza: Pokaz prac Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards działającego w Pontederze koło Florencji (1997).  szczegóły 
996.impreza: "Pozoriste - Teatr" - przegląd serbskich teatrów niezależnych (2002).  szczegóły 
artykuł: Wichowska Joanna: Serbskie egzorcyzmy. Didaskalia 2002 nr 48 s. 52-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
997.impreza: Prezentacje Tendencji Teatru Otwartego (1990).  szczegóły 
998.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1989).  szczegóły 
999.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Bardzińska Dorota: Tuwim w barszczu. Trybuna 1990 nr 36 s. 7  szczegóły 
artykuł: Kasz Marek: Zagłaskać na śmierć. Rzeczpospolita 1990 nr 65 s. 5 (spraw....) szczegóły 
1000.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1991 nr 54 s. 1 (laureaci...) szczegóły 
1001.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Laureaci Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Trybuna 1992 nr 65 s. 3  szczegóły 
artykuł: Wróblewski Jacek: Szczęśliwa trzynastka. Trybuna 1992 nr 69 s. 5  szczegóły 
1002.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1993).  szczegóły 
artykuł: Urbanek Mariusz: Motyl w sutannie. Wprost 1993 nr 13 s. 79  szczegóły 
1003.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1994).  szczegóły 
artykuł: Głos Polski [Toronto] 1994 nr 12 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Olewińska Małgorzata: Wrocław - aktor - piosenka. 15 Przegląd Piosenki Aktorskiej. Akcent 1994 nr 3/4 s. 192-195  szczegóły 
1004.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Kapłon Tomasz: Im nie jest wszystko jedno. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 13 s. 18  szczegóły 
artykuł: Kot Wiesław: Katapulta. Wprost 1995 nr 12 s. 82  szczegóły 
1005.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Brawo laureaci - z ubiegłych lat (XVII Przegląd Piosenki Aktorskiej). Rzeczpospolita 1996 nr 59 s. 30  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Dla dzieci i dorosłych (XVII Przegląd Piosenki Aktorskiej. Rzeczpospolita 1996 nr 53 s. 30 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Dyskusyjny werdykt w przedbiegach (XII Przegląd Piosenki Aktorskiej). Rzeczpospolita 1996 nr 8 s. 29 (sprawozdanie z II etapu przesłuchań Konkursu...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: "Gala" z Gałczyńskim (XVII Przegląd Piosenki Aktorskiej). Rzeczpospolita 1996 nr 60 s. 28 (sprawozdanie z koncertu finałowego...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: "Ildefonsjada" na finał (XVII Przegląd Piosenki Aktorskiej). Rzeczpospolita 1996 nr 25 s. 22 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Kilka wydarzeń i dużo przeciętności (XVII Przegląd Piosenki Aktorskiej). Rzeczpospolita 1996 nr 61 s. 25 (podsumowanie...) szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Kitty (XVII Przegląd Piosenki Aktorskiej). Rzeczpospolita 1996 nr 58 s. 28 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: D.K.: Brawo laureaci - z ubiegłych lat (XVII Przegląd Piosenki Aktorskiej). Rzeczpospolita 1996 nr 59 s. 1 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kołakowski Roman: Rewolucja nie była potrzebna (Rozmowa z Romanem Kołakowskim, dyrektorem Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu). Rzeczpospolita 1996 nr 54 s. 25 (rozmawiał Rafał Bubnicki...) szczegóły 
artykuł: Milewska Joanna: Dziwne śpiewanie. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 12 s. 16  szczegóły 
1006.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 230 (nota...) szczegóły 
1007.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1998). (wg Rzpl do 12 III 1998...) szczegóły 
1008.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (1999).  szczegóły 
artykuł: Bernat Anna, Migas Maciej: Diva z Przylądka. Trwa 20. Festiwal Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Życie 1999 nr 59 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 1999 nr 6 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Migas Maciej, Wakar Jacek: Aktorka i bard. Już znani są laureaci XX Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Życie 1999 nr 62 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
1009.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 2000 nr 13 s. 22 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Samochód za piosenkę (Aktorzy śpiewają we Wrocławiu). Rzeczpospolita 2000 nr 61 s. A10 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
artykuł: Zwiefka Agnieszka: Wprost 2000 nr 13 s. 102 (nt. koncertu "Weill 2000" poświęconemu Kurtowi Weill...) szczegóły 
1010.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Gala na Dworcu Głównym. Rzeczpospolita 2001 nr 41 s. A10 (zapowiedź, omówienie programu...) szczegóły 
1011.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Czarnecka Katarzyna: Pamiętajmy o ogrodach - koniec PPA we Wrocławiu. Życie 2002 nr 65 s. 9 (sprawozdanie z przeglądu...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Iwona Loranc. Rzeczpospolita 2002 nr 65 s. A2 (sylwetka laureatki konkursu na interpretację piosenki Iwony Loranc, ak...) szczegóły 
1012.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 3 s. 84 (not....) szczegóły 
1013.impreza: Przegląd Piosenki Aktorskiej (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Na nowych zasadach ("Wratislavia Cantans" i Przegląd Piosenki Aktorskiej). Rzeczpospolita 1996 nr 40 s. 30 (nt. porozumienia prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego i wojewody...) szczegóły 
1014.impreza: Spotkania Młodego Teatru (1998).  szczegóły 
1015.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych (1993).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1993 nr 274 s. 11 (not. o nagr....) szczegóły 
artykuł: W małej formie. Gazeta Wyborcza 1993 nr 272 s. 11 (not....) szczegóły 
1016.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych (1995).  szczegóły 
1017.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1988).  szczegóły 
1018.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1989).  szczegóły 
artykuł: Kubiak Maria: Kronika. Kultura Dolnośląska 1990 nr 1 s. 59-60 (laureaci...) szczegóły 
1019.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1990).  szczegóły 
1020.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1991).  szczegóły 
1021.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1992).  szczegóły 
artykuł: (Pods): Dwa dni z monodramem. Gazeta Wyborcza 1992 nr 273 s. 9 (progr....) szczegóły 
1022.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1994).  szczegóły 
1023.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1996).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Od Siemiona do Muskały. Rzeczpospolita 1996 nr 266 s. 28 (artykuł przed rozpoczęciem imprezy...) szczegóły 
artykuł: Kapłon Tomasz: Klasyka i młodość. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 16 (sprawozdanie i nagrodzeni...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Jeden aktor i mała forma. Gazeta Wyborcza 1997 nr 269 s. 16  szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 12 s. 59 (nota...) szczegóły 
artykuł: XX Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Rzeczpospolita 1996 nr 265 s. 26 (nota...) szczegóły 
1024.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1997).  szczegóły 
1025.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1998).  szczegóły 
1026.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (1999).  szczegóły 
1027.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA (2000).  szczegóły 
artykuł: Od wyrafinowanej metafory do szczerej prostoty. Teatr Jednego Aktora raz jeszcze. Obrzeża 2000 nr 12 s. 11-12 (relacja z festiwalu...) szczegóły 
1028.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora WROSTJA (2003).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 12 s. 76 (not.; z listą nagrodzonych...) szczegóły 
1029.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora WROSTJA (2002).  szczegóły 
artykuł: Niebał Ilona: Emocje czynią bohatera. Teatr 2003 nr 1/2 s. 73-74  szczegóły 
1030.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora WROSTJA (materiały ogólne).  szczegóły 
1031.impreza: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora WROSTJA [poprzednio: Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych WROSTJA] (2001).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1032.artykuł: Dębicz Maria: Festivals of Polish contemporary drama in Wrocław after 1989. Perhaps a beakthrough?. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Ukraina (od 1991; teatr polski za granicą) / Ukraina (od 1991; teatr polski za granicą) - repertuar
     Lwów: Polski Teatr Ludowy (Teatr Polski) we Lwowie
    artykuły (alfabet autorów)
1033.artykuł: Umański Zbigniew: Lwowski teatr na wrocławskiej scenie. Semper Fidelis 1995 nr 2 s. 28 (dzieje Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie z okazji jego przyjazdu na ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu / Realizacja poszczególnych sztuk (obce realizacje polskiego dramatu)
1034.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Z rosyjskiego punktu widzenia. Rzeczpospolita 1994 nr 231 s. 6 (tł. Światosław Świackij, reż. Aleksander Towstonogow; Teatr im. W. Kom...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Chiny (ktontakty teatralne)
     : Teatr obcy. Chiny
    artykuły (alfabet autorów)
1035.artykuł: Mencel Janusz: Gazeta Robotnicza 1989 nr 270 s. 5 (nt. występów we Wrocławiu Zespołu Sichuańskiego Dramatu Muzycznego; w ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Dania (kontakty teatralne)
1036.artykuł: Bubnicki Rafał: Kobieca odyseja. Rzeczpospolita 2003 nr 132 s. A15 (nt. wystawienia spektaklu "Sól" w reżyserii Eugenio Barby oraz pokazów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Francja (kontakty teatralne)
1037.artykuł: AB: Peter Brook we Wrocławiu. Życie 2002 nr 126 s. 19 (not. dot. wystawienia we Wrocławiu spektaklu "Le Costume" w reż. Peter...) szczegóły 
1038.artykuł: Bubnicki Rafał: Przekroczyć własny punkt widzenia. Rzeczpospolita 2002 nr 130 s. A9 (dot. wystawienia we Wrocławiu spektaklu "Le Costume" w reż. Petera Bro...) szczegóły 
1039.artykuł: Burzyński Tadeusz: Zwyczajny mędrzec. Scena 1992 nr 3/4 s. 14 (relacja ze spotkania z Peterem Brookiem, Wrocław 11 XII 1991...) szczegóły 
1040.artykuł: Kocur Mirosław: Garnitur Petera Brooka czyli "Le costume" we Wrocławiu. Teatr 2002 nr 7/8 s. 80-82 (rec. występów teatru Petera Brooka - Theatre des Bouffes du Nord z Par...) szczegóły 
1041.artykuł: Kopka Krzysztof: Don Kichoci teatru. Goniec Teatralny 1991 nr 39/40 s. 1, 3 (spraw. z wizyty Petera Brooka we Wrocławiu, XII 1991...) szczegóły 
1042.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Mistrzowska kameralistyka. Rzeczpospolita 2002 nr 130 s. A9 (rec. spektaklu "Le Costume" w reż. Petera Brooka wystawionego we Wrocł...) szczegóły 
1043.artykuł: (m): Peter Brook we Wrocławiu. Tygodnik Powszechny 2002 nr 25 s. 12 (nt. wizyty Petera Brooka we Wrocławiu, VI 2002, z biogr. artystyczną P...) szczegóły 
1044.artykuł: R.B.: Zespół Petera Brooka we Wrocławiu. Rzeczpospolita 2002 nr 62 s. A11 (dot. wystawienia spektaklu Brooka pt. "La Costume" przez zespół parysk...) szczegóły 
1045.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 7 VI s. 3, 11 (m.in. not. dot. wystawienia we Wrocławiu spektaklu "Le Costume" w reż....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Kanada (kontakty teatralne)
     Montreal: Teatr Veillee
    sztuki (alfabet autorów)
1046.sztuka: Dostojewski Fiodor: Wyznanie Stawrogina. ((Wyst. we Wrocławiu)...) szczegóły 
recenzja: Bubnicki Rafał: Spowiedź w mroku ("Le Groupe de la Veillee" we Wrocławiu). Rzeczpospolita 2000 nr 103 s. A9  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Szwajcaria (kontakty teatralne)
1047.artykuł: Budzan Natalia: Świat według rapującego aktora. Rita Baum 2002 nr 5 s. 129-130 (rec. spektaklu: Schauspielhaus Zuerich, Specjaliści w reż. Christopha ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
    książki (alfabet autorów)
1048.książka: Grzegorczyk Bożena: Architektura i budownictwo teatralne we Wrocławiu od około 1770 roku do schyłu XIX wieku. 2000 ([Architektura teatrów wrocławskich działających od początku XVIII do s...) szczegóły 
recenzja: Komorowski Jarosław: Spotkania z ginącymi zawodami. Spotkania z Zabytkami 2001 nr 11 s. 39  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Niemcy (Teatr obcy historia)
    książki (alfabet autorów)
1049.książka: Majewski Tomasz: Teatry dramatyczne Wrocławia w okresie rządów narodowosocjalistycznych 1933-1944. Analiza polityki repertuarowej. 2003 ([Nt. polityki repertuarowej ze szczególnym uwzględnieniem współczesneg...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1050.artykuł: Majewski Tomasz: Inscenizacje dramatopisarstwa europejskiego na scenach dramatycznych Wrocławia w latach rządów narodowego socjalizmu 1933-44. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2003 t. 4 s. 153-177  szczegóły 
1051.artykuł: Popiński Krzysztof: Życie muzyczne i teatralne Wrocławia przełomu XIX i XX wieku w świetle "Schlesische Zeitung". Rocznik Wrocławski 1996 [r.] 3 s. 239-251  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Rosja (Teatr obcy historia)
    imprezy (alfabet tytułów)
1052.impreza: Sesja poświęcona Konstantemu Stanisławskiemu (1988).  szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 2 s. 110 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1053.artykuł: Koenig Jerzy: Mistrz czy maniak?. Dialog [Warszawa] 1989 nr 5 s. 105-113 (ref. wygł. na sesji "K. Siergiejewicz Stanisławski (1863-1938)" we Wro...) szczegóły 
1054.artykuł: Orski Mariusz: Kryzys i przemiana czyli wstęp do metody Michaiła Czechowa. Notatnik Teatralny 1991 nr 1 s. 91-100 (droga artystyczna aktora; tekst referatu wygłoszonego na sympozjum "In...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    imprezy (alfabet tytułów)
1055.impreza: "Laboratoria teatralne i teatry studyjne w Europie XX wieku. Techniki i wartości. Rekonesans" - międzynarodowe sympozjum (1997).  szczegóły 
artykuł: Kalinowska Maria: Laboratoria i studia. Didaskalia 1997 nr 19/20 s. 99-101  szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 7/8 s. 144 (not....) szczegóły 
artykuł: Pułka Leszek: Laboratoria teatru. Gazeta Wyborcza 1997 nr 96 s. 10 (zapow....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Europejskie laboratoria teatralne w XX wieku. Rzeczpospolita 1997 nr 96 s. 26 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Reports (Other Events). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1997 nr 3 s. 56 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 6 s. 61 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Dania (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1056.artykuł: Bubnicki Rafał: Podsumowanie naszego stulecia. Rzeczpospolita 1999 nr 266 s. 11 (o występach Odin Theatret z Holstebro na deskach Sceny na Świebodzkim ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Indonezja (teatr współczesny obcy)
    imprezy (alfabet tytułów)
1057.impreza: "Teatr i rytuał na Bali" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Theatre and ritual on Bali symposium. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1994 nr 2 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Niemcy (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
1058.książka: Majewski Tomasz: Teatry dramatyczne Wrocławia w okresie rządów narodowosocjalistycznych 1933-1944. Analiza polityki repertuarowej. 2003 ([Nt. polityki repertuarowej ze szczególnym uwzględnieniem współczesneg...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1059.impreza: Sesja poświęcona teatrowi niemieckiemu w XX wieku (1998).  szczegóły 
artykuł: Derejczyk Renata: Teatr narodowy po niemiecku. Didaskalia 1998 nr 28 s. 103 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: ml: Teatr niemiecki XX wieku. Rzeczy Teatralne 1999 nr 1 s. 37-38 (sprawozdanie z sesji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1060.artykuł: Węgrzyniak Rafał: Eurodrama i Castorf. Odra 2003 nr 2 s. 100-101 (rec. spektaklu: Endstation Amerika w reż. Franka Castorfa; Volksbuehne...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Rosja (teatr współczesny obcy)
    imprezy (alfabet tytułów)
1061.impreza: "Jewgienij Wachtangow - co zostaje po artyście teatru?" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Budzan Natalia: Vakhtangovskoe nasledie v Pol'she. Novaja Pol'sha 2003 nr 11 s. 78 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Serbia (teatr współczesny obcy)
    imprezy (alfabet tytułów)
1062.impreza: "Pozoriste - Teatr. Prezentacje serbskich teatrów niezależnych" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Turcja (teatr współczesny obcy)
    imprezy (alfabet tytułów)
1063.impreza: "Teatr turecki - dzisiaj. Jego źródła i tradycje" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 218-219 (program...) szczegóły 
artykuł: "Teatr turecki - dzisiaj. Jego źródła i tradycje". Notatnik Teatralny 1997 nr 1 s. 185 (kalendarium przebiegu, not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Wielka Brytania (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1064.artykuł: Tyszka Juliusz: Peter Brook we Wrocławiu czyli guru mimo woli. Poznański Przegląd Teatralny 1992 nr 9/11 [1/3] s. 110-118 (relacja ze spotkania z widzami, 11 XII 1991...) szczegóły 
sprostowanie: Poznański Przegląd Teatralny 1992 nr 4 s. 151  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe
    imprezy (alfabet tytułów)
1065.impreza: "OFFensiva 2003" - Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych (2003).  szczegóły 
artykuł: Midziak Piotr: Festiwal filmowy "OFFensiva 2003". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 35  szczegóły 
artykuł: Midziak Piotr: Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych "OFFensiva 2003". Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 12 (podsumowanie...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1066.artykuł: Czajkowska Agnieszka: Powrót do "Filmu poza kinem". Gazeta Wyborcza 2000 nr 37 s. 16  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
    imprezy (alfabet tytułów)
1067.impreza: "Najnowsze Kino Europejskie" - Wrocławski Festiwal Filmowy (2000).  szczegóły 
1068.impreza: "Najnowsze Kino Polskie" - Wrocławski Festiwal Filmowy (1998).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr 13 XI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: [Trrzeci] III Wrocławski Festiwal Filmowy. Rzeczpospolita 1998 nr 265 s. 26 (program festiwalu; not....) szczegóły 
1069.impreza: "Najnowsze Kino Polskie" - Wrocławski Festiwal Filmowy (1999).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 12 XI s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 11 s. 9-10 (nota...) szczegóły 
1070.impreza: "Najnowsze Kino Polskie" - Wrocławski Festiwal Filmowy (2002).  szczegóły 
1071.impreza: "Slamdance Film Festival Poland" - festiwal kina niezależnego (2002).  szczegóły 
1072.impreza: "Slamdance Film Festival Poland" - festiwal kina niezależnego (2003).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
1073.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 234 (not. o nagr. przyznanych filmowi na XXX Międzynarodowym Festiwalu Film...) szczegóły 
1074.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (ROG): Niemcy na linii Hollywood - Wrocław. Przekrój 1995 nr 28 s. 25 (nt. przygot. do real....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Festiwale radiowe
    imprezy (alfabet tytułów)
1075.impreza: "Macrophon" - Międzynarodowe Forum Sztuki Radiowej (1994).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Macrophon '94. III Międzynarodowe Forum Sztuki Radiowej. Rzeczpospolita 1994 nr 230 s. 6 (art. przed festiwalem...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: "Macrophon' 94". Gazeta Wyborcza 1994 nr 227 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Macrophon' 94. Gazeta Wyborcza 1994 nr 238 s. 11 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Sadowska Iwona: Ars acustica. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 23 s. 22  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Cykle TV (do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1076.audycja TV: Teatr w kadrze "Pułapka" - notatki z prób.  szczegóły 
1077.audycja TV: Vademecum teatromana Teatr Polski we Wrocławiu.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Audycje różne TV (do 1996) / Audycje o literaturze i pisarzach (TV; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1078.audycja TV: Pan Tadeusz zostanie we Wrocławiu.  szczegóły 
1079.audycja TV: Wrocławski epizod Marka Hłaski.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Audycje różne TV (do 1996) / Audycje o życiu teatralnym (TV; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1080.audycja TV: Cztery razy o XI o Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.  szczegóły 
1081.audycja TV: [Szesnasty] XVI Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.  szczegóły 
1082.audycja TV: XIV Przegląd Piosenki Aktorskiej Wrocław '93.  szczegóły