Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Oblęgorek
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść historyczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2002. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 152 (not. o wygłoszonej przez Zbigniewa Święcha prelekcji "Dał nam przykład...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Konopnicka Maria
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: "Sienkiewicz - Konopnicka, Oblęgorek - Żarnowiec" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
3.książka o twórcy: Henryk Sienkiewicz i jego Oblęgorek. [Album]. 1996  szczegóły 
4.książka o twórcy: Henryk Sienkiewicz i jego twórczość. Materiały z konferencji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, 5-7 V 1996 r.. 1996 (I. Prolegomena: Myśli rocznicowe o pisarstwie Henryka Sienkiewicza. Ze...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Nie w Oblęgorku a w Vevey. Mimoza 2003 nr 3 s. 14 (wg Edmunda Moszyńskiego...) szczegóły 
6.artykuł: Oborny Alojzy: Portret K. Pochwalskiego w Oblęgorku. Ikar 1996 nr 11 s. 4 (o portr. pisarza; z fot. portr....) szczegóły 
7.artykuł: Putowska Lidia: "Gazeta Polska" - wokół jubileuszu 25-lecia pracy literackiej Sienkiewicza. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1998 t. 19 s. 301-307 (nt. działalności komitetu obchodów jubileuszu pisarza, projektu Edmun...) szczegóły 
8.artykuł: Wiącek Tadeusz: Pożegnanie Oblęgorka. Ikar 1999 nr 7/8 s. 18-19 (o ostatnich miesiącach pobytu Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: "Artystyczne spojrzenie na Trylogię - Gołębiowski i Szancer" - wystawa (1998).  szczegóły 
10.impreza: Międzynarodowa sesja naukowa poświęcona twórczości pisarza z okazji stulecia Sienkiewiczowskiego Oblęgorka (2000).  szczegóły 
11.impreza: "Oblęgorek w stulecie daru narodowego dla Henryka Sienkiewicza" - sympozjum naukowe (2000).  szczegóły 
12.impreza: "Sienkiewicz - Konopnicka, Oblęgorek - Żarnowiec" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
13.impreza: "Twórczość Henryka Sienkiewicza w archiwalnej pocztówce" - wystawa (1996).  szczegóły 
14.impreza: "Twórczość Henryka Sienkiewicza w świetle nowych odczytań" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
15.impreza: >>W stulecie wydania "Krzyżaków"<< - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2000. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 139-140 (not. o otwarciu w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wystawy >>Wo...) szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2002. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 150 (not. o otwarciu w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wystawy >>Ju...) szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Główka Jan: Kalendarium 1999. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 132 (nota o spotkaniu autora książki z czytelnikami w Muzeum Henryka Sienki...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
19.kult: Echo Dnia 1989 nr 92 s. 3 (nt. otwarcia w Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku wystawy exlibrisów p...) szczegóły 
20.kult: Główka Jan: Kalendarium 1999. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 133 (not. o konferencji prasowej dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach dot...) szczegóły 
21.kult: Gucwa Marian: Kalendarium 2000. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 141 (not. o pracach remontowych budynku Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęg...) szczegóły 
22.kult: Gucwa Marian: Kalendarium 2001. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 147 (not. o koncercie muzycznym w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku z...) szczegóły 
23.kult: Gucwa Marian: Kalendarium 2001. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 144 (not. o koncercie w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku z okazji 15...) szczegóły 
24.kult: Gucwa Marian: Kalendarium 2002. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 153 (not. o koncercie muzycznym w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku z...) szczegóły 
25.kult: Komorowska Joanna: Oblęgorek. Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 9 V s. 4, 15 (z okazji 150. rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza; także nt. dworku ...) szczegóły 
26.kult: Oborny Alojzy: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1990 t. 15 (1986/1987 s. 464 (nota o remoncie i zakupie nowych eksponatów przez Muzeum H. Sienkiewic...) szczegóły 
27.kult: (O): W setną rocznicę. Ikar 2000 nr 12 s. 42 (dot. obchodów 100. rocznicy wręczenia pisarzowi aktu własności majątku...) szczegóły 
28.kult: Paprocki Bogusław: Kronika muzealna 1996. Kalendarium. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2000 t. 20 s. 316-317 (m.in. noty o wystawach w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku związ...) szczegóły 
29.kult: Paprocki Bogusław: Kronika muzealna 1996. Oddziały. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2000 t. 20 s. 314-315  szczegóły 
30.kult: Paprocki Bogusław: Kronika muzealna 1997. Oddziały. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2000 t. 20 s. 346  szczegóły 
31.kult: Paprocki Bogusław: Kronika muzealna 1998. Kalendarium. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 128 (not. o uroczystości z okazji 40-lecia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Ob...) szczegóły 
32.kult: Paprocki Bogusław: Kronika muzealna 1998. Oddziały. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 125-126 (działalność muzeum w 1998...) szczegóły 
33.kult: Paprocki Bogusław: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1995 t. 18 s. 393-394 (o działalności Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku w 1992 r....) szczegóły 
34.kult: Parol Danuta: Stulecie Sienkiewiczowskiego Oblęgorka. Ikar 2000 nr 6 s. 43  szczegóły 
35.kult: Pękają ściany w Oblęgorku. Rzeczpospolita 1999 nr 74 s. 27 (dot. stanu Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku...) szczegóły 
36.kult: Przybyła Zbigniew: Królewski dar narodu dla Sienkiewicza. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 93-104 (okoliczności nabycia i przekazania pisarzowi nieruchomości w Oblęgorku...) szczegóły 
37.kult: Putowska Lidia: Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2000 t. 20 s. 283-190 (o nabytkach w 1996...) szczegóły 
38.kult: Ratujmy Oblęgorek (Przed 100 laty Polacy obdarowali autora Trylogii). Trybuna 1999 nr 152 s. 7 (apel dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach, Alojzego Obornego, o wspa...) szczegóły 
39.kult: Rębosz Ireneusz: Oblęgorek. Ikar 1996 nr 11 s. 2-3  szczegóły 
40.kult: Rocznica. Kurier Wileński 2000 nr 212 s. 9 (nota o wystawie pamiątek dot. przekazania pisarzowi pałacyku w Oblęgor...) szczegóły 
41.kult: Rota 1997 nr 1 s. 78 (not. o zjeździe potomków pisarza, Oblęgorek 1996...) szczegóły 
42.kult: Sienkiewicz Birthday Marked. The Warsaw Voice 1996 nr 30 s. 23 (nota o zjeździe rodziny Sienkiewiczów w Oblęgorku, od 15 VII 1996; not...) szczegóły 
43.kult: [Stypułkowski Bogdan] (B.St.): Neogermańska willa. Życie Warszawy 1989 nr 2 s. 7 (o przeszłości pałacu w Oblęgorku...) szczegóły 
44.kult: Sypiący się dar (Dworkowi autora "Trylogii" grozi ruina). Głos Ludu 1999 nr 68 s. 4 (dot. dworku w Oblęgorku...) szczegóły 
45.kult: Wiącek Tadeusz: Oblęgorek dla Sienkiewicza. Ikar 2000 nr 12 s. 6-7 (dot. okoliczności w jakich pisarz otrzymał od narodu dworek w Oblęgork...) szczegóły 
46.kult: Wiącek Tadeusz: Pan Sienkiewicz przyjeżdża do Oblęgorka. Przed 100 laty. Ikar 2002 nr 5 s. 16-17 (dot. 100. rocznicy wręczenia pisarzowi aktu własności majątku w Oblęgo...) szczegóły 
47.kult: Wierzbicka Elżbieta: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1995 t. 18 s. 351 (o działalności Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku w 1990 r....) szczegóły 
48.kult: Wierzbicka Elżbieta: Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1995 t. 18 s. 327 (o działalności w 1989 r. Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku....) szczegóły 
49.kult: Wójcicka Zofia: Stulecie Oblęgorka. Pogranicza 2000 nr 5 s. 133-134 (historia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2001. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 143 (not. o otwarciu wystawy "Krzyżacy Forda - polski film stulecia" w Muze...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Główka Jan: Kalendarium 1999. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 131 (not. o otwarciu w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku ekspozycji z...) szczegóły 
artykuł: Główka Jan: Kalendarium 1999. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 131 (not. o otwarciu w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku ekspozycji r...) szczegóły 
artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2000. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 139 (not. o otwarciu w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wystawy >>St...) szczegóły 
artykuł: JS: Kostiumy z "Ogniem i mieczem" w Oblęgorku. Tygodnik Powszechny 1999 nr 15 s. 16 (omów. wystawy kostiumów do filmu czynnej w Muzeum Henryka Sienkiewicza...) szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2000. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 139 (not. o otwarciu w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wystawy >>St...) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2000. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 140 (not. o realizowaniu filmu w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2001. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 145 (not. o otwarciu wystawy >>Filmowe "Quo vadis"<< w Muzeum Henryka Sienk...) szczegóły