Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Lublin
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Tyszczyk Andrzej: Sztuka a problem kłamstwa. Ethos 2001 nr 4 s. 287-296 (rozszerzona wersja zagajenia dyskusji nad artykułem, która odbyła się ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: "Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
3.impreza: "Stare i nowe literaturoznawstwo w Lublinie" - Tydzień Polonistów (1992).  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Wyobraźnia antropologiczna" - spotkanie (1998).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i w dyskursie" - konferencja konwersatorium "Język a kultura" (2002).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: Forum Kultury Słowa.  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 2 (not. o wykładzie Stefana Nieznanowskiego: Z tradycji kolędy staropolsk...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Torój Elżbieta: Z badań nad czytelnictwem staropolskim w Lublinie. Książka literacka w bibliotekach miejskich. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1989 t. 4 (1986) s. 1-27  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: "Arcydzielność i arcydzieło" - Tydzień Polonistów (1993).  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    imprezy (alfabet tytułów)
10.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Duda Henryk: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 252-253 (sprawozdanie...) szczegóły 
11.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2000).  szczegóły 
12.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2001).  szczegóły 
13.impreza: Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (2002).  szczegóły 
14.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
15.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
16.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Michalski Waldemar: Słowa i twarze. Szkice literackie. 2003 (Zamiast wstępu. - "My z niego wszyscy..." [o Adamie Mickiewiczu]. Woły...) szczegóły 
18.książka: Polska - Litwa. Historia i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Jan Miziński: Słowo wstępne. * Konferencja polsko-lit...) szczegóły 
recenzja: Buchowski Krzysztof: Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 340-342  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
19.impreza: "Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość - dzień dzisiejszy - perspektywy" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Wilk Agnieszka: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość - dzień dzisiejszy - perspektywy" (Lublin 2-3.12.1997). Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 139-144  szczegóły 
20.impreza: "Publicystyka wybitnych polskich pisarzy XIX i XX wieku" (1994).  szczegóły 
artykuł: Problemy kształecnia dziennikarzy. Forum Akademickie 1994 nr 5 s. 4 (nota...) szczegóły 
21.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Metafizyka w literaturze XX wieku" (1991).  szczegóły 
artykuł: Fabian Marzena: Literackie znaki metafizycznych niepokojów. Kresy 1992 nr 9/10 s. 245-248  szczegóły 
22.impreza: "Wartości kultury polskiej a przemiany społeczne XIX i XX w." - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Stawarz Andrzej: Sesja naukowa "Wartości kultury polskiej a przemiany społeczne XIX i XX w.", Lublin, 21-22 XI 1988. Etnografia Polska 1990 t. 34 z. 1/2 s. 231-232 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Literatura i kultura polska po "potopie". 1992 ([Zawiera materiały z konferecji nauk. pośw. problemom literatury i kul...) szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Barok 1994 nr 1 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 231-238  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Cessak Beata Anna: Użytkownicy książki filozoficznej w późnorenesansowym Lublinie. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 19-27  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Adrianek Mieczysława: O tropieniu książek przez carską cenzurę. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 34-39 (dot. działalności cenzury po 1831 w Lublinie i na Lubelszczyźnie; z an...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: "Literaci w kręgu sztuki XIX wieku" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Szponarowicz Małgorzata: W gościenie u Wincentego Pola. Magazyn Ezop 1994 nr 1 s. 3 (o wystawie inicjującej otwarcie po remoncie dworku Wincentego Pola w L...) szczegóły 
28.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Fita Stanisław: Lublin pozytywistów. Akcent 1999 nr 2 s. 78-89 (o środowisku pozytywistów w Lublinie...) szczegóły 
30.artykuł: Fita Stanisław: Życie literackie w Lublinie w drugiej połowie XIX wieku. Bibliotekarz Lubelski 2000 r. 43 s. 13-22  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Modernizm wobec tradycji i współczesności literackiej" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Guzek Krzysztof: Moderniści pod lupą. Na przykład [Lublin] 1996 nr 44 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
32.impreza: Orient w literaturze i kulturze modernizmu - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Orient w literaturze. Forum Akademickie 1994 nr 6/7 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1994 nr 271 s. 25 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Kłak Tadeusz: Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach awangardy. 1993 (Od autora. - Między Esplanadą a Salą Kopernika. Kawiarnie, salony, wie...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 585-587  szczegóły 
recenzja: Gazda Grzegorz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 180-181  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Romans z awangardą. Twórczość 1996 nr 7 s. 102-105  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Strategie awangardy. Śląsk 1995 nr 2 s. 68  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    imprezy (alfabet tytułów)
34.impreza: "Na nieludzkiej ziemi" - konf. nauk. pośw. martyrologii lat II wojny świat. w lit..  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 19 s. 13  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
35.książka: "Metafizyczne" w literaturze współczesnej. Materiały z II Tygodnia Polonistów. 1992 (Referaty wygłoszone w trakcie II Tygodnia Polonistów pod hasłem "Metaf...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 400-401  szczegóły 
36.książka: Michalski Waldemar: Słowa i twarze. Szkice literackie. 2003 (Zamiast wstępu. - "My z niego wszyscy..." [o Adamie Mickiewiczu]. Woły...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
37.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Kultura polska lat 80." (1990).  szczegóły 
artykuł: Koss Agata: Tydzień Polonistów na KUL-u. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 168-172 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koźmiński Leszek M.: Poloniści o kulturze. Przegląd Powszechny 1991 nr 4 s. 168-171  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 2 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Mikulski Zygmunt: W lipcu i później. Życie Literackie 1989 nr 29 s. 3 (nt. działalności w Lublinie w okresie VII 1944-17 I 1945 pisarzy.: J.W...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
40.impreza: "Polska literatura fantastyczna" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Oramus Marek: Fantastyka na KUL-u. Nowa Fantastyka 1998 nr 7 s. 65 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
41.impreza: "Nowi Skamandryci?" - spotkanie na temat polskiej literatury współczesnej (2003). (z udziałem następujących twórców: Marcin Baran, Marcin Sendecki, Andrz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Poezja Dzisiaj 2000 nr 7/8 s. 139 (not. o dyskusji nt. współczesnej literatury w lubelskim oddziale Związ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
43.książka: Stechnij Andrzej, Stechnij Zdzisława: Oswajanie poetów. Szkice o poezji autorów z roczników 60. biograficznie związanych z Lubelszczyzną. 2003 (Wstęp. - Między konwencją a mimetyzmem - po poezji Zbigniewa Dmitrocy....) szczegóły 
recenzja: Sadło Edyta: "Oswajanie poetów" czyli o zachęcie do czytania poezji. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 139-140  szczegóły 
recenzja: Samborski Andrzej: Książki nadesłane. Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 3 s. 14 (nota...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    książki (alfabet autorów)
44.książka: Contakt. Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon '97, Katowice 11-14 września 1997 r.. 1997 ([Zawiera m.in.:] Omówienie programu. - Stowarzyszenie Teatr GuGalander...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Kronika za 2001 r.. Bibliotekarz Lubelski 2001 r. 44 s. 104-112 (wydarzenia literacko-kulturalne w województwie lubelskim...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
46.konkurs: Konkurs literacko-dziennikarski dla młodzieży szkolnej pt. "Spotkania Kultur" (1995).  szczegóły 
artykuł: Ogłoszenie wyników konkursu pod hasłem: "Wielokulturowe tradycje Lublina i Regionu Lubelskiego". Scriptura Sacra 1996 nr 10 s. 32 (komunikat...) szczegóły 
artykuł: Scriptores Scholarum 1995 nr 7 s. 236 (ogłoszenie...) szczegóły 
47.konkurs: Konkurs Ludowej Poezji Religijnej (1990). (m. in. nagr.: Marian Karczmarczyk, Krzysztof Kołtun, Krystyna Pocek, S...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1990 nr 3/4 s. 31 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Niewiadomski Donat: XIV Konkurs Poetów Ludowych Kurii Diecezjalnej w Lublinie. Twórczość Ludowa 1991 nr 2 s. 28  szczegóły 
artykuł: Pietrusiński Dionizy: Refleksje o roli poetów ludowych na wsi z okazji XV Konkursu Religijnej Literatury Ludowej. Twórczość Ludowa 1991 nr 2 s. 25-27 (komentarz nt. minionych konk....) szczegóły 
48.konkurs: Konkurs Otwarty dla młodych poetów z Lublina i Lubelszczyzny niezrzeszonych w literackich związkach twórczych (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
49.konkurs: Konkurs otwarty dla młodych poetów z Lublina i Lubelszczyzny niezrzeszonych w literackich związkach twórczych (1996; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Kresy 1996 nr 27 s. 237 (ogł....) szczegóły 
50.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1991; edycja I). (nagr.: Monika Bibik, Piotr Chmielewski, Anna Czujkowska, Janusz Kozłow...) szczegóły 
artykuł: Strzałkowski Zbigniew: Debiuty. Na przykład [Lublin] 1993 nr 1 s. 30  szczegóły 
51.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1992; edycja II). (nagr.: Robert Karwowski...) szczegóły 
artykuł: Strzałkowski Zbigniew: Debiuty. Na przykład [Lublin] 1993 nr 1 s. 30  szczegóły 
52.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1994; edycja IV). (nagr.: Jacek Drogosz...) szczegóły 
artykuł: (J.F.): Konkurs na debiut. Akcent 1994 nr 3/4 s. 75  szczegóły 
53.konkurs: Konkurs Otwarty na zestaw wierszy stanowiący propozycję tomiku poetyckiego (1996; edycja VI). (nagr.: Marian Sokołowski, Monika Hałucha, Arkadiusz Złomaniec...) szczegóły 
artykuł: Konkurs SPP. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 25 (laureaci...) szczegóły 
54.konkurs: Konkurs Poetycki (2000). (do 12 IV 2000...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 4 s. 128 (ogłoszenie...) szczegóły 
55.konkurs: Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce metafizycznej (1988). (nagr.: J.H. Cichosz, J. Rączkiewicz, R. Duławski; wyróżn.: W. Różańs...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 75 (druk nagrodzonych tekstów...) szczegóły 
artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 74 (wyniki...) szczegóły 
56.konkurs: Konkurs poetycki "O dwie korony" (1996; edycja I).  szczegóły 
artykuł: MR: Konkurs poetycki "O dwie korony". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 162 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
57.konkurs: "Miłość - sacrum i profanum" - konkurs na małe formy literackie (2002). (w kategorii poezji: Marzena Sadocha; w kategorii prozy: Iwona Łubińska...) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 209 (wyniki...) szczegóły 
58.konkurs: "O moc Chleba" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki i Plastyczny (1997). (do 15.03.1997...) szczegóły 
59.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki (1991). (nagr.: Krystyna Jarocka, Herman Lipner, Maria Kieszek-Kryńska, Danuta ...) szczegóły 
artykuł: Soroka Paweł: Prezentacje - Świdnik '91. Własnym głosem 1991 nr 14 s. 2  szczegóły 
60.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży im. Janusza Korczaka (1995; edycja II). (laureaci m.in.: Magda Kliszcz, Wojciech Drybczewski, Justyna Otrzonsek...) szczegóły 
artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 1 s. 26 (laureaci z Zamościa...) szczegóły 
61.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego (2001; edycja II). (zgł. do 15 IX 2001...) szczegóły 
artykuł: II Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego. Akcent 2001 nr 1/2 s. 87 (ogł....) szczegóły 
62.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemi Lubelskiej im. Józefa Łobodowskiego (2003; edycja III). (nagr.: Robert Cezary Grela, Jerzy Fryckowski, Henryk Liszkiewicz; wyró...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 7 s. 25 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Akant 2003 nr 8 s. 9 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Akcent 2003 nr 1/2 s. 112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Akcent 2003 nr 4 s. 94 (nagrodzeni...) szczegóły 
63.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacko-Muzyczny na wiersz i piosenkę o Lublinie (1989). (w kategorii dorosłych nagr.: Z. Nowacka-Wilczek, J. Nowosad, E. Podlas...) szczegóły 
artykuł: Kurier Lubelski 1989 nr 81 s. 4 ([wyniki]....) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 8 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 104 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
64.konkurs: Ogólnopolski Konkurs na najlepszy reportaż literacki nadany w programach Polskiego Radia od 4 czerwca 1989 do października 1992 (1992). (nagr.: Ewa Biesiada ("Garnuszek życia"), Irena Linkiewicz ("Ostatnie...) szczegóły 
artykuł: (msz): Bez pierwszej nagrody. Gazeta Wyborcza 1992 nr 241 s. 11 (nagr....) szczegóły 
65.konkurs: Ogólnopolski Konkurs otwarty i zamknięty na powieść i zbiór opowiadań z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wrześniowej kampanii obronnej, 45-lecia powstania Ludowego Wojska Polskiego, a później odzyskania polskich Ziem Zachodnich (1987). (ogł. 1987, wyniki 1988...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Świat Książki 1989 nr 1 s. 40 (wyniki...) szczegóły 
66.konkurs: Ogólnopolski Konkurs otwarty i zamknięty na powieść i zbiór opowiadań z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wrześniowej kampanii obronnej, 45-lecia powstania Ludowego Wojska Polskiego, Polski Ludowej, a później odzyskania polskich Ziem Zachodnich (1987). (nagr.: Józef Łoziński, Zdzisław Nardelli, Henryk Pająk, Stanisław Srok...) szczegóły 
artykuł: Kierunki 1988 nr 43 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1988 nr 40 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kamena 1988 nr 20 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1988 nr 47 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
67.konkurs: Połączone Konkursy im. Bolesława Prusa (dla prozaików) i Józefa Czechowicza (dla poetów) dla twórców związanych z Lubelszczyzną (1992). (nagr.: Henryk Pająk ("Tam za snem") i Waldemar Michalski ("Będziesz ja...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1992 nr 4 s. 64 (ogł. wyników...) szczegóły 
artykuł: Nagrody literackie im. J. Czechowicza i B. Prusa. Akcent 1992 nr 4 s. 240 (nagr....) szczegóły 
68.konkurs: Turniej Poetycki im. Józefa Łobodowskiego (2000; edycja I). (premiowane wiersze o tematyce lubelskiej oraz dotyczące pogranicza nar...) szczegóły 
artykuł: Akcent 2000 nr 4 s. 152 (laureaci...) szczegóły 
69.konkurs: "U progu Kresów" - Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1989; edycja I). (nagr.: Jerzy Fryckowski, Augustyn Baran, Mirosław Krzysztof Wojdyga, J...) szczegóły 
artykuł: Czerwony Sztandar 1989 nr 172 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 184 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 261 s. 6 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 133 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 30 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Zamojski 1989 nr 26 s. 5 (ogł....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
70.artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 21 XII s. 11 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
71.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2000).  szczegóły 
72.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2001).  szczegóły 
73.impreza: Fantastyczny Atak Lublina - Falkon (2002).  szczegóły 
74.impreza: "Lublinianie górom" - sesja popularnonaukowa (1992).  szczegóły 
75.impreza: Międzynarodowy Kongres Poetów (1994).  szczegóły 
artykuł: T.B.: Międzynarodowy Kongres Poetów. Znad Wilii 1994 nr 22 s. 2  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 41 s. 2 (not....) szczegóły 
77.impreza: "Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Falkon" (2003).  szczegóły 
78.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości (1997).  szczegóły 
79.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Literackie (1995).  szczegóły 
80.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Poetyckie (1995).  szczegóły 
81.impreza: "Polcon '94"- Ogólnopolski Konwent Klubów i Miłośników SF (1994).  szczegóły 
artykuł: Polcon '94, Lublin 22-25 września 1994. Sfinks 1994 nr 4 s. 63-65 (noty sprawozdawcze podp.: (wts), (ryś)...) szczegóły 
82.impreza: Radomska Wiosna Literacka (1996).  szczegóły 
83.impreza: Spotkania z poezją (2002).  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
84.nagroda: Dyplom Honorowy Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki za książkę wydaną tradycyjną metodą typograficzną (2002). (Stefan Żeromski: O Adamie Żeromskim, wyd. przez Wydawnictwo Uniwersyte...) szczegóły 
85.nagroda: Medal Prezydenta Miasta za najpiękniej wydaną książkę w Lublinie (2002). (Stefan Wyszyński: Myśli wyznania, refleksje, wyd. przez Wydawnictwo Ar...) szczegóły 
86.nagroda: Nagroda Artystyczna Miasta Lublina (za 2002). (w dziedzinie upowszechniania kultury: Władysław Panas...) szczegóły 
87.nagroda: Nagroda im. Bolesława Prusa dla twórców związanych z Lubelszczyzną (1988). (Zbigniew Safjan, Tadeusz Czajka, Tadeusz Jasiński; wyróżn.: Wojciech ...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 3 (nota o uroczystości wręczenia w Lublinie, 22 XI 2002...) szczegóły 
89.nagroda: Nagroda im. Henryka Sienkiewicza za wybitne osiągnięcia w dziele utrwalania pamięci wielkiego pisarza (1987). (Barbara Wachowicz, Maria Sienkiewicz, Maria Korniłowicz...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Niedzielna 1990 nr 8 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
90.nagroda: Nagroda im. Henryka Sienkiewicza za wybitne osiągnięcia w dziele utrwalania pamięci wielkiego pisarza (1988). (Konrad Górski, Tomasz Jodełka-Burzecki, Ignacy Moś...) szczegóły 
91.nagroda: Nagroda im. Henryka Sienkiewicza za wybitne osiągnięcia w dziele utrwalania pamięci wielkiego pisarza (1989). (Lech Ludorowski, Stan Velea...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Niedzielna 1990 nr 8 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
92.nagroda: Nagroda im. Henryka Sienkiewicza za wybitne osiągnięcia w dziele utrwalania pamięci wielkiego pisarza (1990). (Jan Trzynadlowski...) szczegóły 
artykuł: Sprawka Anna: Nagroda Sienkiewiczowska dla profesora Jana Trzynadlowskiego. Życie Szkoły Wyższej 1990 nr 12 s. 117-119 (not. spraw. z wręczenia...) szczegóły 
93.nagroda: Nagroda Młodych im. Józefa Czechowicza (1996). (za rok 1996; nagr.: Urszula Michalak (''W drodze po śmierć i zmarwychw...) szczegóły 
94.nagroda: Nagroda Młodych im. Józefa Czechowicza (1999). (Maria Józefacka ("Wir, wzór, wybór")...) szczegóły 
95.nagroda: Nagroda Poetycka im. Józefa Czechowicza (1996). (za rok 1996; nagr.: Zbigniew Strzałkowski (''Psalmy miłosne'')...) szczegóły 
96.nagroda: Nagroda Urzędów Wojewódzkich w Lublinie i w Zamościu (1991). (Danuta Mostwin ("Cień księdza Piotra", "Szmaragdowa zjawa")...) szczegóły 
artykuł: Głos Polski [Toronto] 1991 nr 35 s. 14 (nagr....) szczegóły 
97.nagroda: Nagroda Wschodniej Fundacji Kultury ''Akcent'' w Lublinie (1997). (nagr.: Dora Kacnelson...) szczegóły 
98.nagroda: Wojewody Lubelskiego (za 1994). (Bogdan Madej...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Medal Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" dla prof. Ireny Sławińskiej. Akcent 1998 nr 3 s. 265 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia medalu, Lublin, 16 IX 1998...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
100.odznaczenie: Medal Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" (2003). (przyznano: Ryszard Kapuściński...) szczegóły 
artykuł: Akcent 2003 nr 1/2 s. 28 (fot. Ryszarda Kapuścińskiego z wręczenia medalu...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 3 s. D2 (not.; odznaczony...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 83 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: (PD): Nagrody. Książki 2003 nr 3 s. 17 (notka; laureat...) szczegóły 
artykuł: Szkołut Tadeusz: Tajemnice "Lapidariów". Wystąpienie z okazji wręczenia Ryszardowi Kapuścińskiemu medalu Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent". Akcent 2003 nr 1/2 s. 21-25 (z fot. Ryszarda Kapuścińskiego...) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 223 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
101.impreza: Ogólnopolski Przegląd Twórczości Członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1995).  szczegóły 
artykuł: Myk Sławomir: "Nałęczów '95" - po raz pierwszy. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 3  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Twórców Ludowych (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
102.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1993).  szczegóły 
artykuł: Informacja Biura ZG [Zarządu głównego] STL [Stowarzyszenia Twórców Ludowych]. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 4 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Koczot Władysław: W twórcach jest nadzieja... (Po zjeździe STL). Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 12-13 (uwagi po IX Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin,...) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 9 s. 24  szczegóły 
artykuł: Przemówienie min. Michała Jagiełły na Zjeździe STL. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 6-7 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Sitkowski Władysław: Wystąpienie prezesa ZG STL. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 1-3 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie...) szczegóły 
artykuł: Uchwała IX Krajowego Zjazdu Stowrzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 12-13 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wiącek Wiesław: Trzeba nam pomnieć skąd się wyszło.... Hale i Dziedziny 1994 nr 3/4 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Grażyny Romańczyk. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 9-10 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Jana Kurca. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 8-9 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie wiceministra kultury i sztuki Zdzisława Podkańskiego. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 6-7 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
103.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1997).  szczegóły 
artykuł: [Dziesiąty] X Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1997 nr 4 s. 1 (skład władz i komisji...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Wszystkie gałęzie kultury wymagają mecenatu państwa. Referat na X Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 189-192  szczegóły 
artykuł: Ratajski Sławomir: Kierunki działania resortu kultury a twórczość ludowa (Wystąpienie na X Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 193-194  szczegóły 
104.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (2001).  szczegóły 
artykuł: Dyskusja zjazdowa (wybrane głosy). Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 6-7 ([wypowiedzi uczestników:] Aleksander Błachowski, Jan Czupryniak, Stani...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Droga, którą przeszliśmy. Twórczość Ludowa 2001 nr 3/4 s. 1-2 (przemówienia prezesa Zarządu Głównego STL...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Wystąpienie Jana Kuruca, prezesa Zarządu Głównego STL (XI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 1-3  szczegóły 
artykuł: Rabeszko Ryszard: Wystąpienie Tyszarda Rebeszki, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 4  szczegóły 
artykuł: Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (wykaz nazwisk w podziale ma sekcje STL...) szczegóły 
artykuł: Styk Józef: Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej STL za lata 1998-2001. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 5  szczegóły 
artykuł: Uchwała XI Krajowego Zjazdu STL. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (z dnia 17 XI 2001...) szczegóły 
artykuł: Władze Stowarzyszenia Twórców Ludowych wybrane na XI Krajowym Zjeździe STL. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (wykaz nazwisk ze zbiorową fot. członków Zarządu Głównego...) szczegóły 
105.impreza: Obchody 30-lecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych.  szczegóły 
artykuł: AB: Artystycznie, na ludowo. Życie 1998 nr 125 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz Stowarzyszenia Twórców Ludowych. To już 30 lat!. Twórczość Ludowa 1998 nr 2/3 s. 1 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych zorganizowanych w dniach 27...) szczegóły 
106.impreza: "[Trzydzieści] XXX lat historii Stowarzyszenia Twórców Ludowych" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1998 nr 1 s. 3 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Wiącek Wiesław: Srebrne gody Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Hale i Dziedziny 1993 nr 9/10 s. 7 (nt. obchodów 25-lecia STL w Lublinie 21 V 1993 r....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Makarski Henryk: Lublin dzisiaj. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 184-190 (dot. działalności lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich; z b...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
109.odwołanie: Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. x  szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1991 nr 1/2 s. 40 (not. o powołaniu oddziału oraz wyborze prezesa - Bohdana Królikowskieg...) szczegóły 
110.odwołanie: Oddział Związku Literatów Polskich. x  szczegóły 
artykuł: Michalski Waldemar, Pająk Henryk: Sztandar Ludu 1989 nr 84 s. 5 (wywiad nt. roli i działalności oddziału; rozm. Anna Michałowska...) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 15 s. 1 (nota o wyborze nowych władz oddziału; prezes: Henryk Pająk...) szczegóły 
111.odwołanie: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. x  szczegóły 
artykuł: M.Sz.: Zmiany w Świdniku. Własnym głosem 1991 nr 8 s. 2 (nt. walnego zgromadzenia, Świdnik, 18 XI 1990 r....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
112.impreza: Lubelskie Dni Fantastyki (1992).  szczegóły 
113.impreza: Lubelskie Dni Fantastyki (1993).  szczegóły 
114.impreza: Lubelskie Dni Fantastyki (1999).  szczegóły 
115.impreza: "W kręgu słowa i poezji" w ramach Festiwalu Sztuki "W kręgu Bramy" (2001).  szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hadrian Ewa: Jubileusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 2002 r. 45 s. 51-56 (sprawozdanie; z fot....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Czy powstanie Muzeum Literatury w Lublinie?. Na przykład [Lublin] 1993 nr 2 s. 5 (nt. planów reorganizacji muzeów literackich na ziemi lubelskiej...) szczegóły 
118.artykuł: Flaga Jerzy: Fundacja Jana Pawła II w Lublinie. Akcent 1998 nr 3 s. 261-263 (o działalności placówki lubelskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie...) szczegóły 
119.artykuł: Gawlik Jarosław: Sztandar Ludu 1989 nr 73 s. 8 (wywiad z animatorem klubu literackiego działającego w pod patronatem A...) szczegóły 
120.artykuł: Karczewska Małgorzata: Pierwszy manifest grupy "Za trzy dni koniec świata". Wiadomości Uniwersyteckie 1994 nr 4 s. 21 (tekst manifestu...) szczegóły 
121.artykuł: Królik Stanisław Jan: "Samsara" - aneks o grupie, której jakby nie było. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 4 s. 12-13 (nt. działalności grupy literackiej "Samsara" w latach 1966-1976...) szczegóły 
122.artykuł: Kubiszyn Marta: Historia (nie)mówiona. Scriptores 2003 nr 2 s. 91-105 (m.in. o działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"...) szczegóły 
123.artykuł: Madej Bogdan: Agonia dobrego towarzystwa. Na przykład [Lublin] 1996 nr 39/40 s. 38 (fel. nt. zebrania sprawozdawczo-wyborczego oddziału ZLP w Lublinie...) szczegóły 
124.artykuł: Makarski Henryk: Lublin dzisiaj. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 184-190 (dot. działalności lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich; z b...) szczegóły 
125.artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 1 s. 32 (not. o warsztatach dla młodych autorów prowadzonych przez Andrzeja Sul...) szczegóły 
126.artykuł: O wydawcy. Scriptores 2003 nr 1 s. 210-212 (m.in. o działalności Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN"...) szczegóły 
127.artykuł: Pietrasiewicz Tomasz: Przypadek zamierzony. Dlaczego właśnie Krawiecka 41?. Scriptores 2003 nr 2 s. 177-201 (wywiad z dyrektorem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" nt. jego działa...) szczegóły 
128.artykuł: Pokrzycka Magdalena, Żurek Sławomir J.: Kalendarium wspólnych działań edukacyjnych Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Redakcji Kwartalnika "Scriptores Scholarum". Scriptores Scholarum 1997 nr 1 s. 175-181 (dot. okresu I 1995 - III 1997...) szczegóły 
129.artykuł: Sceny i scenki. Kurier Lubelski 1989 nr 190, 195, 200, 205, 210, 214, 220, 225, 230, 234, 239 (m.in. nt. wydarzeń literackich i teatralnych w Lublinie...) szczegóły 
130.artykuł: St.: Pierwsze w Polsce towarzystwo witkacjańskie. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 5 s. 32 (not. o powołaniu w 1992 Towarzystwa im. Stanisława Ignacego Witkiewicz...) szczegóły 
131.artykuł: Wiącek Wiesław: Hej, w Lublinie mieście.... Hale i Dziedziny 1993 nr 9/10 s. 8 (nt. spotkania Ogniska Związku Podhalan im. Tadeusza Staicha w Lublinie...) szczegóły 
132.artykuł: Żelazny Waldemar: Lubelskie życie literackie. Na przykład [Lublin] 1994 nr 10 s. 8-9, nr 12 s. 33  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Świdnik (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
133.impreza: Prezentacje Filmu, Fotografii, Plastyki i Literatury - Świdnik '91.  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kieszek Zbigniew: Przyjacielskie spotkanie. Własnym głosem 1991 nr 14 s. 2 (nt. spotkania z członkami Towarzystwa Sztuk Pięknych z Lublina...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
135.książka: Bibliografia Lubelszczyzny. 1998-1999. 2002 (
[Oprac. zespół:] Zdzisław Bieleń [et al.]...)
 szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
136.książka: Szwarcówna Wanda: Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 1998 (Cz. 5, sygnatury 2227-2388....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
137.impreza: "Lublin a książka" - ogólnopolska sesja naukowa (2002). (dot. m.in. lubelskich zbiorów bibliotecznych raz ruchu wydawniczego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Lech-Jabłońska Bożena: Biblioteka Lubelskiego Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Bibliotekarz Lubelski 1993 nr 124 s. 40-47 (dot. XVIII-XIX w....) szczegóły 
139.artykuł: Smolarz Jan: Zbiory specjalne Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 2000 r. 43 s. 75-104 (m.in. dot. rękopisów pisarzy polskich...) szczegóły 
140.artykuł: Starnawski Jerzy: Biblioteka Uniwersytecka KUL jako warsztat pracy naukowej historyka literatury polskiej. x 1992 ([W ks. zb.:] Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
141.książka: Słownik biograficzny miasta Lublina. 1993 (T. 1, 1993, 318 s.: rys.
[M.in. hasła:] Aleksy Aleksander (oprac. ...)
 szczegóły 
142.książka: Słownik biograficzny miasta Lublina. 1996 (T. 2, 1996, 321 s.
[M.in. hasła:] Feliks Araszkiewicz (oprac. Stan...)
 szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo
    imprezy (alfabet tytułów)
143.impreza: "Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość - dzień dzisiejszy - perspektywy" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Wilk Agnieszka: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość - dzień dzisiejszy - perspektywy" (Lublin 2-3.12.1997). Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 139-144  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Bałabuch Henryk: Cenzorzy prasy polskiej w Lublinie w latach 1865-1905. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 127-137  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jedność literatury i sztuki. Scriptores Scholarum 1995 nr 7 s. 40-44 (nt. spotkania z Waldemarem Michalskim, sekretarzem red. kwartalnika "A...) szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: Dwukulturowy Lublin. Przegląd Polityczny 2003 nr 61 s. 158-159 (omówienie zawartości numeru 27....) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieliński Andrzej: "Scriptores Scholarum". Przegląd Powszechny 1997 nr 1 s. 87-90 (nt. charakteru czasopisma i jego roli w życiu kulturalnym Lublina...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
148.impreza: "Trybunał Koronny" - konferencja z okazji jubileuszu 5-lecia ukazywania się Kresów (1994).  szczegóły 
149.impreza: Wystawa polskiej prasy katolickiej (1994).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
150.dotyczy innego zapisu:
-książka: Spotkania z paryską "Kulturą". 1995 (Zdzisław Kudelski: Spotkania z paryską "Kulturą" [przedm.]. - [Materia...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
151.impreza: "Spotkania z paryską Kulturą" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
152.książka: Promocja języka i kultury polskiej w świecie. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej odbytej w Kazimierzu Doln...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
153.impreza: Międzynarodowa slawistyczna konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Anan'eva N.: Mezhdunarodnaja konferencija slavistov v Ljubline. Slavjanovedenie 1995 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
artykuł: Cieślikowa Aleksandra: V Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja. Onomastica 1994 r. 39 s. 284-285 (m.in. nt. prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
artykuł: Cybenko E.: Mezhdunarodnaja konferencija slavistov v Ljubline. Slavjanovedenie 1995 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
154.impreza: "Polacy w Estonii na tle dziejów estońskich" - sympozjum naukowe (1997).  szczegóły 
artykuł: Plewko Jadwiga: Polacy w Estoni - próba bilansu. Sympozjum naukowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (12-13 maja 1997). Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
155.impreza: Obrady poświęcone związkom między kulturą oraz literaturą polską i niemiecką (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 9 s. 24  szczegóły 
156.impreza: "Sztuka rozmowy" - Polsko-Niemiecki Festiwal Poezji (1997).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 49/50 s. 36 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
157.impreza: "Dialog kultur w polskiej i ukraińskiej literaturze" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 4/5 s. 137 (not....) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 21 (not....) szczegóły 
158.impreza: "Polsko-ukraińskie powiązania językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowacka Dagmara: Konferencja naukowa "Polsko-ukraińskie powiązania językowe" . Biuletyn Informacyjny 2002 nr 7 s. 100-101 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    imprezy (alfabet tytułów)
159.impreza: "W kręgu arcydzieł literatury dla dzieci i młodzieży. Interpretacje - przekłady - adaptacje" - międzynarodowa konferencja naukowa.  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
160.książka: Aleksandrowicz Stefan: Chłopscy pisarze Lubelszczyzny. Katalog wystawy. 1995  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 73-74 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
    imprezy (alfabet tytułów)
161.impreza: "Chłopscy pisarze Lubelszczyzny" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Lubelscy chłopi-pisarze. Sycyna 1995 nr 26 s. 17  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 34 s. 37 (not. o otwarciu wystawy w Hrubieszowie...) szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 36 s. 37 (not. o otwarciu wystawy w Chełmie...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1996 nr 1 s. 47 (nota...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1995 nr 4 s. 48-49  szczegóły 
162.impreza: "Folklor - sacrum - religia" - międzynarodowa sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Majer-Baranowska Urszula: Folklor - sacrum - religia. Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 8 s. 19  szczegóły 
artykuł: Stykowa Barbara: Folklor - sacrum - religia. Twórczość Ludowa 1992 nr 3/4 s. 88-89  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof, Złatanowa Nadia: Folklor - sacrum - religia (Międzynarodowa konferencja w Lublinie). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 137-139  szczegóły 
artykuł: Wrocławski Krzysztof: Folklor - sacrum - religia (Międzynarodowa konferencja w Lublinie). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 167-168  szczegóły 
artykuł: Jasińska-Wojtkowska Maria: Folklor - sacrum - religia (Streszczenia referatów). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 1 s. 115-143  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Góry, górale (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
163.impreza: "Młodopolskie Tatry literackie" - sesja popularnonaukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Wiącek Wiesław: Młodopolskie Tatry literackie w Nałęczowie. Wierchy 1993 r. 58 (1992) s. 128 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
164.impreza: "Monte Cassino w historii i literaturze" - spotkanie (1994).  szczegóły 
artykuł: (M.S.): Monte Cassino w historii i literaturze. Hale i Dziedziny 1994 nr 8 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
165.książka: Kobieta w kulturze i społeczeństwie. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Feminologicznej, Lublin 24-26 maja 1990 r.. 1990 (T. 1. 1990, 374 s. [Zawiera m. in.:] Halina Wiśniewska: Konterfekty pa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Michalski Waldemar: Lublin w poezji - poezja w Lublinie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 172-183 (dot. związków pisarzy z XVI-XX wieku z Lublinem oraz obrazu Lublina w ...) szczegóły 
167.artykuł: Starnawski Jerzy: Lublin w literaturze i literatura o Lublinie. Od Kadłubka do Czechowicza. x 1997 ([W ks.:] Lublin w dziejach i kulturze Polski. Pod red. Tadeusza Radzik...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Bartmiński Jerzy: Jak biegną drogi ojczyzny?. x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
169.artykuł: Grygiel Stanisław: "Pola... i sioła... to jej stopy". x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
170.impreza: "Chrystus w literaturze polskiej" - sympozjum naukowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1994 nr 6 s. 31 (not....) szczegóły 
171.impreza: "Tradycja Kościuszkowska w dziejach i w literaturze" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Tradycja Kościuszkowska. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 5 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota sprawozdawcza z promocji książki; Lublin, 25 X 2000...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
173.impreza: "Matka Boska w tradycji ludowej" - spotkanie poetyckie (1996).  szczegóły 
artykuł: DERF: Matka Boska w tradycji ludowej. Twórczość Ludowa 1997 nr 1 s. 12 (not....) szczegóły 
174.impreza: "Myśliciele i pisarze XX wieku o religii" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Kunowska-Porębna Maria: Religia w oczach pisarzy i filozofów (Sprawozdanie z sesji "Myśliciele i pisarze XX wieku o religii"). Ethos 1998 nr 1/2 s. 346-349  szczegóły 
175.impreza: "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości" - Kongres Kultury Chrześcijańskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Dec Ignacy: Kongres Kultury Chrześcijańskiej - "Sacrum i kultura. Chrześijańskie korzenie przyszłości" 15-17 IX 2000 r.. Wrocławski Przegląd Teologiczny 2000 nr 2 s. 187-190 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Chrześcijańskiej "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości". 15-17 IX i 6-7 XI 2000. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 186-188 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kronika Kultury 2000 nr 3 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 124 s. B (nota...) szczegóły 
artykuł: Pleszczyński Jan: Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Biuletyn Informacyjny 2000 nr 5 s. 45-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: S. J.: Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Rota 2000 nr 4 s. 94 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 192 (not. o wystawie...) szczegóły 
176.impreza: "Tradycje religijne w literaturze polskiej XX wieku" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Między ortodoksją a bluźnierstwem. Przegląd Powszechny 1990 nr 4 s. 134-136  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Tradycje religijne w literaturze polskiej XX wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 182-183 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa I (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
177.impreza: "Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1998 nr 1 s. 3 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
178.impreza: "Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej" - międzynarodowa sesja (1989).  szczegóły 
artykuł: Cybenko Elena: x 1990 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta Ser. 9: Filol...) szczegóły 
artykuł: Jodełka-Burzecki Tomasz: Kierunki 1989 nr 24 s. 10, 14 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Myjak Józef] (JM): Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 20 s. 8-9 (omów....) szczegóły 
artykuł: Nowakowska Anna: "Druga wojna światowa w literaturze polskiej i obcej". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 175-178 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Prokof'eva Dina Serafimovna: Sovetskoe Slavjanovedenie 1990 nr 1 s. 106 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 110 s. 6  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 19 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Widnokrąg 1989 nr 19 s. 2  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
179.książka: Literackie portrety Żydów. 1996 (Eugenia Łoch: Słowo wstępne. * [Referaty wygłoszone na międzynarodowej...) szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 9 s. 16  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
180.impreza: Spotkanie przedstawicieli wydawnictw szkół wyższych (1994).  szczegóły 
181.impreza: "Unia wydawców uczelnianych" - spotkanie przedstawicieli wydawnictw szkół wyższych (1994).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piękne książki. Trybuna 2002 nr 248 dod. s. 1 (not. nt. zorganizowanej w Lublinie wystawy książek opublikowanych prze...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    książki (alfabet autorów)
183.książka: Starnawski Jerzy: Kongresy, sympozja, sesje naukowe. 1999 (Słowo wstępne. - LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego [Wrocł...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Katolicki Uniwersytet Lubelski (doktoraty h.c.)
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.M.: Najwyższe wyróżnienie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 2 (nota o uroczystości nadania tytułu; Lublin 27 XI 1995...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie (doktoraty h.c.)
185.dotyczy innego zapisu:
-książka: Gustaw Herling-Grudziński doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 1997 (Uchwała XVIII-6.1/97 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
186.odwołanie: Kuncewiczowa Maria. x  szczegóły 
artykuł: Akcent 1989 nr 4 s. 52 (tekst dyplomu...) szczegóły 
artykuł: Aleksandrowicz Alina: Akcent 1989 nr 4 s. 52-54 (recenzja dorobku twórczego...) szczegóły 
artykuł: Cackowski Zdzisław: Akcent 1989 nr 4 s. 47-48 (wystąpienie na uroczystości nadania tytułu; Kazimierz nad Wisłą, 18 V ...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski 1989 nr 117 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kłak Tadeusz: Akcent 1989 nr 4 s. 59-61 (recenzja twórczości pisarki...) szczegóły 
artykuł: Kuncewiczowa Maria: Akcent 1989 nr 4 s. 51 (tekst podziękowania wygłoszonego na urocz. nadania...) szczegóły 
artykuł: Ludorowski Lech: Akcent 1989 nr 4 s. 48-51 (tekst laudacji; z fot., s. 50...) szczegóły 
artykuł: (mad): Sztandar Ludu 1989 nr 116 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 21 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: [Pawełek Kazimierz] (kp): Maia Kuncewiczowa doktorem honoris causa UMCS. Kurier Lubelski 1989 nr 98 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Sławińska Irena: Akcent 1989 nr 4 s. 58-59 (recenzja twórczości pisarki...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Polski 1989 nr 24 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Trzynadlowski Jan: Akcent 1989 nr 4 s. 54-58 (recenzja twórczości pisarki; z fot., s. 56...) szczegóły 
artykuł: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Echo Krakowa 1989 nr 98 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 21 s. 15 (nota...) szczegóły 
187.odwołanie: Skubalanka Teresa. x  szczegóły 
książka: Teresa Skubalanka doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 2002 (Uchwała Senatu Akademickiego UMCS. * Stanisław Grabias: Laudatio. - Te...) szczegóły 
artykuł: Kronika Oddziału. Biuletyn Informacyjny 2003 nr 8 s. 119 (not....) szczegóły 
188.odwołanie: Tołstoj Nikita Iljicz. x  szczegóły 
artykuł: Adamowski Jan: Doktorat honoris causa (Promocja doktora honoris causa UMCS profesora Nikity Iljicza Tołstoja). Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 5 s. 6 (spraw. z uroczystości...) szczegóły 
artykuł: Łesiów Michał: Profesor Nikita Iljicz Tołstoj. Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 5 s. 1, 4 (sylwetka laureata...) szczegóły 
artykuł: Podstawowe daty i fakty z biografii naukowej profesora Nikity Tołstoja. Wiadomości Uniwersyteckie 1992 nr 5 s. 4  szczegóły 
189.odwołanie: Venclova Tomas. x  szczegóły 
książka: Polska - Litwa. Historia i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Jan Miziński: Słowo wstępne. * Doktorat honoris causa...) szczegóły 
recenzja: Buchowski Krzysztof: Studia Podlaskie 1996 t. 6 s. 340-342  szczegóły 
artykuł: Akcent 1992 nr 1 s. 184 (not. o nadaniu tytułu, 24 X 1991...) szczegóły 
artykuł: Kresy Literackie 1991 nr 4 s. 37 (not....) szczegóły 
artykuł: Kłoczowski Jan Maria: Przekraczać to, co nas dzieli. Gazeta Wyborcza 1991 nr 256 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Nasalska Anna: Doktorat dla Tomasa Venclovy. Wiadomości Uniwersyteckie 1991 nr 5 s. 1, 8, 11 (z fot., s. 1...) szczegóły 
artykuł: Polityka 1991 nr 44 s. 2 (not. o przyzn....) szczegóły 
artykuł: Venclova Tomas: Sen o jedności. Wiadomości Uniwersyteckie 1991 nr 6 s. 3 (wykład podczas uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
artykuł: Venclova Tomas: Wyrwać się z rąk ślepego losu. Akcent 1992 nr 2/3 s. 36-38 (wykład wygł. podczas uroczystości nadania tytułu, 24 IX 1991; z fot....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1992 nr 4 s. 2 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda im. Ks. Idziego Radziszewskiego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 14 (nota o uroczystości wręczenia; Lublin, 23 III 2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Odznaczenia (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
191.odznaczenie: Medal "Za zasługi dla KUL" (za 1990). (za 1990 odznaczony: Feliks Gryglewicz...) szczegóły 
artykuł: Ordon Hubert: Odznaczenie ks. prof. Feliksa Gryglewicza (W osiemdziesięciolecie urodzin). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 162-164  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    książki (alfabet autorów)
192.książka: Promocja języka i kultury polskiej w świecie. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej odbytej w Kazimierzu Doln...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
193.artykuł: A.P.: Język polski mniej obcy. Rzeczpospolita 1999 nr 178 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego organizowanych przez Uni...) szczegóły 
194.artykuł: Południk Elżbieta: Dla filologów i biznesmenów. Rzeczpospolita 1999 nr 173 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego na Uniwersytecie Warsza...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
195.artykuł: Fotokronika z życia Instytutu Filologii Polskiej KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 2  szczegóły 
196.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Instytut Filologii Polskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 14-15 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
197.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Tradycja i współczesność (Polonistyka KUL). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 10-12  szczegóły 
198.artykuł: Z uchwał Senatu [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 4 (not. o utworzeniu Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego na W...) szczegóły 
199.artykuł: Zgorzelski Czesław: Miasto przeznaczenia i obowiązków. Kresy 1993 nr 14 s. 203-208 (wyw. głównie dot. funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
200.artykuł: Jeszke Jerzy: Instytut Filologii Germańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 15-16 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
201.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
202.artykuł: Narecki Krzysztof: Instytut Filologii Klasycznej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 14 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Romańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
203.artykuł: Barańska Ewa: Instytut Filologii Romańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 15 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
204.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 1. 1995 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
205.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 2. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
206.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 3. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. * [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
207.artykuł: Woźniak Anna: Instytut Filologii Słowiańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 16 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
208.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 1/2 s. 91-101 (m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Towarzystwo Miłośnik...) szczegóły 
209.artykuł: Publikacje bieżące towarzystw i stowarzyszeń specjalistycznych, których zarządy główne znajdują się w Polsce południowej. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 49-69 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 1/2; m.in. dotyczy: Polskie Towarzystwo Ję...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Lubelskie Towarzystwo Naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
210.artykuł: Muszyński Wojciech: Lubelskie Towarzystwo Naukowe jako regionalny ośrodek życia naukowego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 1 s. 5-37  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
211.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
212.artykuł: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Oddział w Białymstoku. Kresy Literackie 1991 nr 1/2 s. 40 (nota o działaln....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Muszyński Wojciech: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - działalność i jej rezultaty. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 3 s. 139-166  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
214.konkurs: "Literatura źle obecna w szkole" - konkurs dla nauczycieli polonistów szkół podstawowych i średnich oraz studentów (1996).  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
215.artykuł: Makarska Maria: Regionalizm w nauczaniu międzyprzedmiotowym. Scriptores Scholarum 1999 nr 4 s. 148-159 (Lekcja "Śladami Józefa Czechowicza - wycieczka poetycka po Lublinie i ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
216.książka: Ciemnia. 1992 ([Wiersze z l. 1974-1981 członków Grupy Artystycznej "Ogród/Ogród2" w L...) szczegóły 
217.książka: Ostry zakręt. Antologia współczesnej prozy. 1997 ([Utwory pisarzy zrzeszonych w lubelskim Oddziale Związku Literatów Pol...) szczegóły 
218.książka: Przymierze słowa. Antologia współczesnej poezji poetów Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. 1998 (Władysław Michalski: Poetycki autoportret nauczycieli [wstęp]. - [Utwo...) szczegóły 
219.książka: Wiązanie światłem slowa. Antologia współczesnej poezji. 1997 ([Utwory poetów lubelskiego środowiska literackiego, aut.:] Marek Danie...) szczegóły 
220.książka: Wskrzeszanie pamięci. Antologia poetów lubelskich.  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Małopolska (literatura ludowa)
    wiersze (alfabet tytułów)
221.wiersz: Cieczy ryczejka, bystra wodejka... x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
222.wiersz: Nowe lato, dobre lato, hej co się świeci w nowej siani?... x 1999 ([W ks.:] Folklorystyka na przełomie wieków. Red. Karol Daniel Kadłubi...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Utwory anonimowe i ulotne (epoka nieznana)
    książki (alfabet autorów)
223.książka: Podania i legendy Lublina. 2001  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 2001 r. 44 s. 96  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bałucki Michał
    imprezy (alfabet tytułów)
224.impreza: "Michał Bałucki - czasy, twórczość, życie" - sesja (2001).  szczegóły 
  Baranowski Ignacy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
225.książka twórcy: Baranowski Ignacy: Dzienniki Ignacego Baranowskiego pisane w Lublinie przez rok 1815 i 1816. 1995  szczegóły 
  Biernacki Sergiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
226.wiersz: Biernacki Sergiusz: W poszukiwaniu formuły Lublina. Rota 1997 nr 4 s. 105  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
227.impreza: "Literatura i życie - osoba i twórczość Andrzeja Bobkowskiego" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    kult (alfabet autorów)
228.kult: Cieszyński Tomasz: Ku czci lwowskich profesorów. Semper Fidelis 2002 nr 1 s. 16-17 (dot. odsłonięcia pomnika w hołdzie lwowskim profesorom, poświęconego m...) szczegóły 
  Bursa Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
229.impreza: "Która lektura? Andrzej Bursa" - sesja (2000).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Conti Di Mauro Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Jedynak Barbara: Kronika redakcyjna. Rota 2002 nr 4 s. 107 (not. o spotkaniu z poetką w Lublinie, 3 X 2002...) szczegóły 
231.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 20 (not. o pobycie w Lublinie, III 2002...) szczegóły 
  Czapski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
232.artykuł: Bolewski Jacek: Józef Czapski "złym katolikiem"?. Kresy 1993 nr 16 s. 133-141 (ref. wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993...) szczegóły 
233.artykuł: Karpiński Wojciech: Siła pisarstwa Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 113-117 (ref. wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993...) szczegóły 
234.artykuł: Tajemnice i paradoksy. Dyskusja o twórczości Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 142-148 (fragm. dysk. dot. pisarstwa J. Czapskiego, w ramach sesji pośw. twórc...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
235.impreza: "Józef Czapski. 1896-1993" - wystawa prezentująca życie i dorobek artysty i pisarza.  szczegóły 
236.impreza: "Józef Czapski. Życie i dzieło" - sesja.  szczegóły 
237.impreza: Wystawa malarstwa Józefa Czapskiego (2001).  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
238.korespondencja: Marciniak Janusz: Trzy listy Józefa Czapskiego. Kresy 1993 nr 16 s. 128-132 (tekst wygł. na sesji pośw. J. Czapskiemu, Lublin, V 1993; zawiera 3 li...) szczegóły 
  Czapski Łukasz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
239.książka twórcy: Czapski Łukasz: Niebo nad Lublinem. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
  Czechowicz Józef
    książki twórcy (alfabet tytułów)
240.książka twórcy: Czechowicz Józef: Poemat o mieście Lublinie.  szczegóły 
241.książka twórcy: Czechowicz Józef: Poemat o mieście Lublinie. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
242.wiersz: Czechowicz Józef: Jest za Lublinem drożyna... Kresy 1996 nr 28 s. 229 (wstęp pt. "Nieznane wiersze Józefa Czechowicza", s. 227-228, opracowan...) szczegóły 
243.wiersz: Czechowicz Józef: Lublin z dala. x 1997 ([w ks.:] Edward Hartwig: Lublin i okolice. Wspomnienie. Lublin 1997, s...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Bojarski Jerzy Jacek: Czechowicz i księżyc w pełni. Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 3 s. 20-21 (Lublin śladami poety i jego utworów...) szczegóły 
245.artykuł: Całbecki Marcin: Dwa miasta w poezji Józefa Czechowicza. Kresy 2000 nr 41 s. 100-111 (Lublin i Warszawa w twórczości poety...) szczegóły 
246.artykuł: Przeworska Maria: Józef Czechowicz i lubelskie ''Czwartki literackie". Z Marią Przeworską rozmawia Justyna Kucharzak. Ogród 2003 nr 1/2 s. 253-258 (wywiad; z notami biograficznymi Marii Przeworskiej i Justyny Kucharzak...) szczegóły 
247.artykuł: Sawicka Elżbieta: Lublin bije w dzwony. Rzeczpospolita 2003 nr 62 s. A11 (z okazji 100. rocznicy urodzin; z wypowiedziami nt. pisarza aut.: Czes...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
248.impreza: "Czytanie Czechowicza" - sympozjum (1999).  szczegóły 
249.impreza: "Dzieci Lublina Czechowiczowi" - wystawa prac nagrodzonych w konkursie plastycznym (1996).  szczegóły 
250.impreza: "Józef Czechowicz 1903-1939" - wystawa (2003).  szczegóły 
251.impreza: "Przez okruch dopowiedzieć całość" - wystawa (1994).  szczegóły 
252.impreza: "Stanąłem na ziemi w Lublinie" - wystawa (2003).  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
253.utwór: Poemat o mieście Lublinie.  szczegóły 
książka o utworze: Noc z Czechowiczem. Spacer trasą Poematu o mieście Lublinie. 2003 ([Przewodnik turystyczny]....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
254.kult: Gajewski Jerzy: Kronika za 2003. Bibliotekarz Lubelski 2003 r. 46 s. 162 (not. o obchodach 100. rocznicy urodzin poety w Wojewódzkiej Bibliotece...) szczegóły 
255.kult: Kłak Tadeusz: Studia i Materiały Lubelskie 1991 t. 13 (1988) s. 163-164 (spraw. z gromadzenia zbiorów przez Muzeum Józefa Czechowicza w Lublini...) szczegóły 
256.kult: Łoś Ewa: Spuścizna rękopiśmienna Józefa Czechowicza. Studia i Materiały Lubelskie 1991 t. 13 (1988) s. 167-174 (wykaz zbiorów znajdujących się w Muzeum Lubelskim - Oddziałe Literacki...) szczegóły 
257.kult: Odra 2003 nr 5 s. 130 (not. o obchodach w Lublinie 100-lecia urodzin poety...) szczegóły 
258.kult: Program imprez organizowanych z okazji 100 rocznicy urodzin Józefa Czechowicza w foliach MBP w Lublinie. Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
259.kult: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 21 III s. 3 (m.in. nota o obchodach 100. rocznicy urodzin poety zorganizowanych w L...) szczegóły 
260.kult: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 10 (m.in. not. nt. obchodów 99. rocznicy urodzin Jóżefa Czechowicza zorgan...) szczegóły 
261.kult: Zięba Józef: Spuścizna literacka Józefa Czechowicza. Studia i Materiały Lubelskie 1991 t. 13 (1988) s. 153-158 (w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie; z listem Eugenii Szlichert do ...) szczegóły 
    konkursy kultowe (alfabet tytułów)
262.konkurs: "Czechowicz cały jest z prowincji, cały ze snu..." - konkurs plastyczny (2003).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Czesława
    książki twórcy (alfabet tytułów)
263.książka twórcy: Dąbrowska Czesława: Nałęczów, moja miłość. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
  Derecki Mirosław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
264.książka twórcy: Derecki Mirosław: Na studenckim szlaku. [Wspomn.]. 1995 ([Dot. m.in. życia uniwersyteckiego Lublina w l. 50., także o początkac...) szczegóły 
recenzja: Na przykład [Lublin] 1996 nr 33 s. 37 (not. o promocji ks. w Lublinie, 7 XII 1995...) szczegóły 
  Domański Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: J.M.: W hołdzie uczonemu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 1 s. 11 (nota o uroczystym wręczeniu Juliuszowi Domańskiemu dedykowanego mu XII...) szczegóły 
266.artykuł: Markowski Mieczysław: Profesorowi Juliuszowi Domańskiemu. Laudatio. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 1 s. 11-12 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystego wręczenia Juliuszowi Domań...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 1 s. 18 (not. o promocji książki, Lublin 16 I 2003...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frajlich Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
268.artykuł: Emigracja dziś. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 33 (nota o spotkaniu autorskim w Lublinie; 2000...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
    imprezy (alfabet tytułów)
269.impreza: "Aleksander Fredro. Ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS" - wystawa (1993).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gierszon Urszula
270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 25 (not. o promocji książki w Lublinie, 3 X 2002...) szczegóły 
  Grodzieńska Stefania
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 19 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 1 III 2002...) szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
272.artykuł: Siwiec Barbara: Jestem żydowskim pisarzem, piszącym w Ameryce po polsku.... Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1994 nr 19/20 s. 14-15 (zapis spotk. zorg. w ramach IV Tygodnia Polonistów w Lublinie w 1993...) szczegóły 
  Grzegorz z Sanoka *
    imprezy (alfabet tytułów)
273.impreza: Sesja poświęcona 500. rocznicy zgonu Grzegorza z Sanoka (1977).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hartwig Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 37/38 s. 37 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 26 IV 1996...) szczegóły 
275.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 25 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 10 X 2002...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 1 s. 18 (not. o promocji książki, 16 I 2003...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
277.artykuł: Garbol Tomasz: "Mało trzeba jej czułości". x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
278.impreza: "Która lektura? Zbigniew Herbert" - sesja (1998).  szczegóły 
279.impreza: Sympozjum poświęcone twórczości Zbigniewa Herberta (1998).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
280.kult: Dąbrowski Marcin: Dzieci Pana Cogito. Tygodnik Solidarność 2001 nr 9 s. 15 (dot. uroczystości powołania Klubu Herbertowskich Szkół; Lublin, 23 II ...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
281.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: O emigracji, współczesnej literaturze i Polsce '91. Kresy 1991 nr 8 s. 142-145 (wypow. na spotkaniu w Lublinie, 27 V 1991; org. Koło Naukowe Polonistó...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Drawicz Andrzej: Ten sam, chociaż inny świat (Gustaw Herling-Grudziński a Rosja i Związek Sowiecki). Kresy 1993 nr 14 s. 137-140 (tekst wygł. na sesji nauk. pośw. twórcz. G. Herlinga-Grudzińskiego, Lu...) szczegóły 
283.artykuł: J.M.: Wizyta pisarza. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 4 s. 28 (not. o spotkaniu autorskim 16 V 1997, na Katolickim Uniwersytecie Lube...) szczegóły 
284.artykuł: J.W.: Toast w Lublinie. Rzeczpospolita 1999 nr 115 s. 26 (zapowiedź obchodów 80. rocznicy urodzin pisarza w Lublinie; nota...) szczegóły 
285.artykuł: Kresy Literackie 1991 nr 3 s. 28 (nota o pobycie w Lublinie, 27 V 1991...) szczegóły 
286.artykuł: Międzyrzecki Artur: Virtuti Militari. Kresy 1993 nr 14 s. 128-134 (G. Herling-Grudziński w 2. Korpusie Polskim; tekst wygł. na sesji nauk...) szczegóły 
287.artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 51/52 s. 24 (not. o pobycie pisarza w Lublinie, 1997...) szczegóły 
288.artykuł: Program wizyty. Na przykład [Lublin] 1997 nr 49/50 s. 4 (w Lublinie, 16-21 V 1997...) szczegóły 
289.artykuł: rw: Herling w Lublinie. Czas Kultury 1997 nr 4 s. 89 (z okazji odebrania doktoratu honoris causa na Uniwersytecie im. Marii ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
290.impreza: "[Osiemdziesiąte] 80. urodziny Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" - spotkanie dyskusyjne (1999).  szczegóły 
291.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1988).  szczegóły 
292.impreza: "Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego" - wystawa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kudelski Zdzisław: Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Zdarzenia Muzealne 1992 nr 4 s. 54-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jasiński Tadeusz
293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 20 (not. o spotkaniu poświęconemu książce, Lublin, III 2002...) szczegóły 
  Jezierski Franciszek Salezy
    proza (alfabet tytułów)
294.proza: Jezierski Franciszek Salezy: Kazanie przy zaczęciu Trybunału Koronnego na prowincyją małopolską poczynającego się dnia 19 kwietnia 1784 w Lublinie powiedziane przez Wielmożnego J[ego] m[oś]ci księdza Franciszka Salezego Jezierskiego k[anonika] k[aliskiego], r[ektora] s[zkół] l[ubelskich] i z rozkazu zwierzchności do druku podane w Lublinie w drukarni uprzywilejowanej J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci u ks. ks. Trynitarzów. Napis 1999 seria 5 s. 90-94  szczegóły 
  Józefacka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 22 (not. o spotkaniu z czytelnikami w Lublinie, 13 VI 2002...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
    imprezy (alfabet tytułów)
296.impreza: "W Domu Kamieńskiej" - wystawa (1996).  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
297.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Rzecz o Książkach 2000 nr 3 s. E2 (not. o przyznaniu Ryszardowi Kapuścińskiemu tytułu "Przewodnik po Życi...) szczegóły 
298.artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 45 s. 37 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 14 XII 1996...) szczegóły 
299.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 36 s. 37 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 15 III 1996...) szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
    kult (alfabet autorów)
300.kult: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 24 (not. o obchodach w Lublinie 400. rocznicy śmierci poety...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
301.książka o twórcy: Jan Kochanowski w czterechsetlecie śmierci. Materiały z międzynarodowej sesji naukowej. Lublin, Zamość, Czarnolas 21-25 maja 1984. 1991  szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
302.książka o twórcy: Wespazjan Kochowski w kręgu kultury literackiej. Materiały z konferencji "Wespazjan Kochowski w trzechsetlecie śmierci i kultura literacka", Lublin - Kazimierz Dolny 13-14 listopada 2000 roku. 2003 (Stefan Nieznanowski: Słowo wstępne. * I. W świecie poetyckim: Stefan N...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
303.impreza: "Wespazjan Kochowski w trzechsetlecie śmierci i kultura literacka przełomu XVII i XVIII wieku w Europie" - konferencja (2000).  szczegóły 
  Koehler Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
304.artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 51/52 s. 24 (not. o spotkaniu autorskim w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lu...) szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
305.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 39/40 s. 37 (not. o wieczorze autorskim w Lublinie, 23 V 1996...) szczegóły 
  Kornas-Biela Dorota
    wiersze (alfabet tytułów)
306.wiersz: Kornas-Biela Dorota: Piękno życia. x 2003 ([w ks. zb.:] Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II. Redakcja Alfre...) szczegóły 
  Krall Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
307.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 19 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 28 II 2002...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
308.artykuł: Zarzecki Marcin: Międzynarodowe sympozjum naukowe: Polacy w Azerbejdżanie. Collectanea Theologica 2002 nr 4 dod. s. 223 (m. in. nt. referatu: Bogumiła Kosmanowa: Kaukascy zesłańcy - korespond...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
309.impreza: "Józef Ignacy Kraszewski. Twórczość i recepcja" (1987).  szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    imprezy (alfabet tytułów)
310.impreza: "Twórczość Marii Kuncewiczowej - świadectwo wieku dwudziestego" - sesja z okazji 100-lecia urodzin pisarki (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 45 s. 2 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łabęcka-Koecherowa Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
311.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 160 (not. o przyzn. w 1999 r. wyróżnienia "Serce dla serc" w dziedzinie roz...) szczegóły 
  Łobodowski Józef
    proza (alfabet tytułów)
312.proza: Łobodowski Józef: Cztery Lubliny. Słowo Powszechne 1990 nr 215/216 s. 6 (wspomn.; wyd. i koment.: Irena Szypowska...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
313.artykuł: Krzyżanowski Jerzy Roman: Lublin Józefa Łobodowskiego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 13 s. 73-79 (Lublin w twórczości Łobodowskiego...) szczegóły 
  Łopaciński Hieronim
    imprezy (alfabet tytułów)
314.impreza: "Hieronim Łopaciński 1860-1906" - wystawa z okazji 90. rocznicy śmierci (1996).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
315.kult: Bratkowski Arkadiusz: Bibliotekarz Lubelski 2000 r. 43 s. 3 (list Marszałka Województwa Lubelskiego do dyrekcji i pracowników Wojew...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
316.artykuł: Mianowicz Tomasz: Zbrodnia literatury. Kresy 1993 nr 16 s. 47-56 (dot. oskarżenia o kolaborację z hitlerowcami w czasie II wojny światow...) szczegóły 
317.artykuł: Trznadel Jacek: Sowieckie "jądro ciemności". (Józef Mackiewicz a Katyń). Kresy 1993 nr 16 s. 58-66 (tekst wystąpienia na sesji pośw. J. Mackiewiczowi, Lublin, IV 1993; ws...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
318.impreza: "Józef Mackiewicz - pisarz kontrowersyjny" - sesja (1993).  szczegóły 
  Madej Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
319.wiersz: Madej Andrzej: Tryptyk polski. x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
  Madej Bogdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
320.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 36 s. 36 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 29 II 1996...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
321.impreza: Jubileusz z okazji 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy twórczej Bogdana Madeja.  szczegóły 
  Malinowski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
322.artykuł: Błachnio Rafał: Kazik Malinowski - emeryt anarchizmu w murach Humanika. Głos Humanisty 2003 nr 3 s. 4 (sprawozdanie ze spotkania autorskiego; Lublin, 21 XI 2003...) szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
    wiersze (alfabet tytułów)
323.wiersz: Marjańska Ludmiła: Rzeki polskie. x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
  Mazur Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 20 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 22 III 2002...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
325.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 20 (not. o promocji książki w Lublinie, 26 III 2002...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
326.artykuł: Zgorzelski Czesław: "Litwo! Ojczyzno moja!...". x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
327.impreza: ">>Dziady<<. Literatura, metafizyka, teatr" - sesja panelowa (2001).  szczegóły 
328.impreza: Mickiewicz - wystawa (1996).  szczegóły 
329.impreza: "Mickiewicz a literatury słowiańskie" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
330.impreza: "Projekty i pomniki Adama Mickiewicza" - wystawa fotograficzna (1999).  szczegóły 
331.impreza: Wystawa obrazująca trwałą obecność dzieł Adama Mickiewicza i oddziaływanie osobowości poety na świadomość polskiego społeczeństwa (1999).  szczegóły 
332.impreza: Wystawa poświęcona Adamowi Mickiewiczowi.  szczegóły 
333.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stoch Elżbieta: Dawne lubelskie adaptacje sceniczne "Pana Tadeusza". Akcent 2000 nr s.  szczegóły 
  Migałka Mariusz
    wywiady (alfabet autorów)
334.wywiad: Łuć Renata: Z krainy baśni... do Lublina. Głos Humanisty 2002 nr 2 s. 8-9  szczegóły 
  Mikulski Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
335.artykuł: Sztandar Ludu 1989 nr 23 s. 6 (nt. twórczości literackiej i związków z Lublinem...) szczegóły 
  Mitzner Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
336.artykuł: Samotność indywidualistów. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 33 (nota o spotkaniu autorskim w Lublinie; 2000...) szczegóły 
  Mostwin Danuta
    imprezy (alfabet tytułów)
337.impreza: "Między Lublinem a Baltimore. Dorobek literacki i naukowy Danuty Mostwin" - wystawa (1997/1998).  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    imprezy (alfabet tytułów)
338.impreza: "Sławomir Mrożek w zbiorach Biblioteki Głównej UMSC" - wystawa (1990).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemiec Maciej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
339.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 36 s. 36 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 27 II 1996...) szczegóły 
  Niewiadomski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
340.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 34 s. 37 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 18 I 1996...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
341.książka o twórcy: Feliksiak Elżbieta: Poezja i myśl. Studia o Norwidzie. 2001 ([Dedykowane Juliuszowi Wiktorowi Gomulickiemu]. - Wprowadzenie. - Czło...) szczegóły 
342.książka o twórcy: Ethos. Nr 4: Norwid dziś. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie 1992, 245 s.. ([Dedykowane:] Irenie Sławińskiej. [Zawiera m.in.:] Tadeusz Styczeń: "N...) szczegóły 
343.książka o twórcy: Studia Norwidiana. T. 8: 1990. (Artykuły i szkice: Stefan Sawicki: Norwida wywyższenie tradycji. - An...) szczegóły 
344.książka o twórcy: Norwid a chrześcijaństwo. 2002 ([Materiały z konferencji "Norwid a chrześcijaństwo", Lublin 13-15 paźd...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
345.artykuł: Sawicki Stefan: Współczesność Norwida. Kresy 1993 nr 13 s. 229-230 (współczesny odbiór twórczości Cypriana Norwida; wypow. w dysk.: Współc...) szczegóły 
346.artykuł: Syzdół Joanna: Norwid - "peintre" o "dessinateur". Kresy 1993 nr 13 s. 230-231 (wypow. w dysk.: Współczesność Norwida, zorg. w ramach pośw. Cyprianowi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
347.impreza: Colloquia Norwidiana pod hasłem "Norwid a chrześcijaństwo" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
348.impreza: Colloquia Norwidiana pod hasłem "Liryka Cypriana Norwida" (2001).  szczegóły 
349.impreza: "Dialogowość Norwida" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
350.impreza: "Norwid wobec tradycji" - sympozjum (1990).  szczegóły 
351.impreza: "Rysunki" - wystawa rysunków i akwarel (1992).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
352.kult: Szczepaniak Czesław Mirosław: Fundacja Norwidowska. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 67 s.7 (o powołaniu w Lublinie Fundacji Norwidowskiej...) szczegóły 
  Nowacka-Wilczek Zofia
353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 21 (not. o promocji książki w Lublinie, 25 IV 2002...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Okoń Longin Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
354.artykuł: (WIT): Pisarz z Lublina. Ikar 1998 nr 3 s. 32 (z fot....) szczegóły 
  Ossendowski Ferdynand Antoni
    imprezy (alfabet tytułów)
355.impreza: "Kolor Mongolii w fotografii Elżbiety Sęczykowskiej i świat Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego" - wystawa (2002).  szczegóły 
  Oszajca Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
356.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 44 s. 36 (not. o wieczorze autorskim w Lublinie, 4 XI 1996...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paszkowski Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
357.artykuł: Jedynak Barbara: Powrót poety - Czesława Paszkowskiego - do Polski. Rota 2002 nr 4 s. 107-108 (spraw. z wieczoru poetyckiego pośw. poecie w Lublinie, 20 XI 2002; z f...) szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
358.artykuł: Wysocka Aneta: "Zwierzęciem bywam bardzo rzadko". O roli konotacji sowa "zwierzę" i jego hiponimów w erotykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. x 2003 ([w ks. zb.:] Język polski. Współczesność, historia 4. Pod red. Władysł...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
359.impreza: "Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. 1891-1945" - wystawa (1991).  szczegóły 
  Pol Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
360.artykuł: Połuszejko Grażyna: "A dalej życzę po starym zwyczaju". Nasz Dziennik 2003 nr 298 s. 12 (rozmowę z kierownikiem Muzeum Dworku Wincentego Pola w Lublinie przepr...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
361.impreza: "Po stronie pamięci. Huculszczyzna - Wincenty Pol - Stanisław Vincenz" - wystawa (1987).  szczegóły 
362.impreza: "Rok Myśliwca" Wincentego Pola z rysunkami J. Kossaka - wystawa (1987).  szczegóły 
363.impreza: Wystawa pamiątek i dokumentów ze zbiorów Władysława Leona Antoniewicza (2003).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
364.kult: Zossel-Wojtysiak Władysława: Dworek Wincentego Pola w Lublinie. Pieśń Skrzydlata 1997 nr 2 s. 29-30 (o działalności muzeum Dworek Wincentego Pola...) szczegóły 
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
365.artykuł: Wysocka Aneta: "Zwierzęciem bywam bardzo rzadko". O roli konotacji sowa "zwierzę" i jego hiponimów w erotykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. x 2003 ([w ks. zb.:] Język polski. Współczesność, historia 4. Pod red. Władysł...) szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
366.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 2 (not. o wykładzie Stanisława Fity: Bolesław Prus a wiek XIX; Lublin, 5 ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
367.impreza: Sesja naukowa poświęcona Bolesławowi Prusowi jako pisarzowi, publicyście i myślicielowi (2001).  szczegóły 
  Przywara Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
368.wiersz: Przywara Paweł: Maryja stojąca na Golgocie. x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
369.impreza: Konferencja poświęcona twórczości Władysława Stanisława Reymonta (2000).  szczegóły 
artykuł: Skrzypek Elżbieta: Czytajmy Reymonta. Nasz Dziennik 2000 nr 269 s. 10 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
370.wiersz: Różewicz Tadeusz: Oblicze ojczyzny.... x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    imprezy (alfabet tytułów)
371.impreza: "Bruno Schulz - 40 rysunków" - wystawa (1990).  szczegóły 
372.impreza: Konferencja poświęcona twórczości Brunona Schulza (2002).  szczegóły 
artykuł: PM: Debatują o Schulzu. Nasz Dziennik 2002 nr 270 s. 9 (nota...) szczegóły 
373.impreza: "Mityzacja rzeczywistości. Bruno Schulz 1892-1942" - wystawa (2002).  szczegóły 
374.impreza: "Rysunki Brunona Schulza" - wystawa (1990).  szczegóły 
375.impreza: [Sto jedenaste] 111 urodziny i imieniny Brunona Schulza (2003).  szczegóły 
376.impreza: "W ułamkach zwierciadła. Bruno Schulz 1892-1942" - Międzynarodowa Sesja Naukowa (2002).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
377.kult: (AB): Schulza "raj utracony". Aneks Trybuny 2002 nr 230 s. A (dot. wydarzeń w ramach Dni Schulzowskich zorganizowanych z okazji 60. ...) szczegóły 
378.kult: Bończa-Szabłowski Jan: W hołdzie Schulzowi. Rzeczpospolita 2002 nr 269 s. A11 (dot. wydarzeń z okazji 60. rocznicy śmierci pisarza organizowanych w L...) szczegóły 
379.kult: Horbaczewski Robert: Muzy w dorożce. Rzeczpospolita 2002 nr 161 s. A11 (nt. obchodów 110. rocznicy urodzin pisarza w Lublinie...) szczegóły 
380.kult: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 23 (not. o obchodach 110. rocznicy urodzin pisarza w Lublinie, Drohobyczu ...) szczegóły 
381.kult: Trybuna 2002 nr 270 s. 1 (not. o obchodach 110. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci w Lublin...) szczegóły 
382.kult: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 19 VII s. 2, 11 (m.in. nota nt. uroczystości związanych z 110. rocznicą urodzin pisarza...) szczegóły 
383.kult: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 201 (not. o obchodach 110. rocznicy urodzin w Lublinie...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
384.artykuł: Denys Marta: Noblista z Woli Okrzejskiej. Na przykład [Lublin] 1996 nr 41/42 s. 17-19 (nt. związków pisarza z Wolą Okrzejską, Lublinem i Nałęczowem...) szczegóły 
385.artykuł: Zięba Józef W.: Sienkiewicz w Lublinie czyli pierwsze prawdziwe tchnienie wolności. Akcent 1994 nr 3/4 s. 102-108  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
386.impreza: "Henryk Sienkiewicz - >>Quo vadis<< . Dzieło, przekład, recepcja" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
387.impreza: "Henryk Sienkiewicz 1846-1916" - wystawa objazdowa (1996). (wystawa prezentowana w bibliotekach terenowych i filiach Wojewódzkiej ...) szczegóły 
388.impreza: "Henryk Sienkiewicz. Biografia. Twórczość. Recepcja" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
389.impreza: Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie (1991).  szczegóły 
artykuł: Pranga Zygmunt: Spotkania Sienkiewiczowskie w Zielonej Górze. Nad Odrą 1991 nr 2 s. 13 (program...) szczegóły 
390.impreza: "On dał nam moc i męstwo" - wystawa poświęcona twórczości Henryka Sienkiewicza (1996).  szczegóły 
391.impreza: >>W stulecie wydania "Krzyżaków"<< - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
392.impreza: "Za co kochamy Henryka Sienkiewicza" - konkurs dla czytelników (1996).  szczegóły 
artykuł: Bieleń Zdzisław: Bibliotekarz 1997 nr 5 s. 27 (not....) szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skrzypek Elżbieta: "Quo vadis" Nowowiejskiego. Nasz Dziennik 2001 nr 236 s. 9 (na o wystawienia oratorium "Quo vadis" F. Nowowiejskiego w sali filhar...) szczegóły 
  Skibińska-Podbielska Jadwiga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
394.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 22 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 20 VI 2002...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    imprezy (alfabet tytułów)
395.impreza: "Juliusz Słowacki w literaturze i kulturze XIX i XX wieku" - sesja naukowa z okazji 150. rocznicy śmierci poety (1999).  szczegóły 
396.impreza: "Krzemieniec - miasto Juliusza Słowackiego w malarstwie i fotografii" - wystawa (1994). (jest to druga , nowa wersja ekspozycji...) szczegóły 
397.impreza: "Słowacki i Ukraina" - konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy śmierci poety (1999).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
398.kult: Mikos Marek, Pleszczyński Jan: "Dajcie mi tylko jedną ziemi milę...". Gazeta Wyborcza 1999 nr 77 s. 14 (nt. wmurowania aktu erekcyjnego pod pomnik Juliusza Słowackiego w Krak...) szczegóły 
399.kult: Wieszcz stanął przy Skierki. Rota 2000 nr 1/2 s. 126 (nota o odsłonięciu pomnika Juliusza Słowackiego w Lublinie, 4 IX 1999...) szczegóły 
  Sochoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
400.wiersz: Sochoń Jan: Wieczorem, po dniu ciężkim.... x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
  Sowa Izabela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
401.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 20 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 23 III 2002...) szczegóły 
  Stachura Edward
    imprezy (alfabet tytułów)
402.impreza: "Edward Stachura" - wystawa (1992).  szczegóły 
  Staich Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
403.impreza: Sesja poświęcona pamięci Tadeusza Staicha z okazji 80. rocznicy urodzin (1993).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
404.kult: Wyszkowski Marek: Lubelscy podhalanie pożegnali Tadeusza Staicha. Wierchy 1992 r. 56 (1987) s. 159 (spraw. z "Posiadów" Ogniska Związku Pohalan w Lublinie pośw. pamięci T...) szczegóły 
  Stępniewska Stefania
    książki twórcy (alfabet tytułów)
405.książka twórcy: Stępniewska Stefania: Trudna droga życia z Mszany przez tajgę syberyjską do Lublina. [Wspomn.]. 2001  szczegóły 
  Strzałkowski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
406.artykuł: Gajewski Jerzy: Kronika 2003 r.. Bibliotekarz Lubelski 2003 r. 46 s. 163 (not. o obchodach jubileuszu 70. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy lite...) szczegóły 
  Styczeń Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
407.wiersz: Styczeń Tadeusz: Myśląc ojczyzna... Dziś na Monte Cassino (Jerzemu Umiastowskiemu). x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
408.tekst paraliteracki: Szczepański Jan Józef: [Wypowiedź]. Kresy Literackie 1990 nr 3/4 s. 31 (fragm. wypow....) szczegóły 
  Szymańska Adriana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
409.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 20 (not. o spotkaniu autorkim w Lublinie, 21 III 2002...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
410.artykuł: Zięba Józef: Wisława Szymborska w Lublinie. Na przykład [Lublin] 1996 nr 43 s. 4-5 (wspomn. dot. pobytu poetki w Lublinie w maju 1974; z fot....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
411.impreza: Wystawa poświęcona Wisławie Szymborskiej (1996).  szczegóły 
  Szymik Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
412.wiersz: Szymik Jerzy: Co mam zrobić, Tato? (Ojcu). x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
413.wiersz: Szymik Jerzy: Nad nami trzy barwy... (Mamie). x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
414.wiersz: Szymik Jerzy: Ojczyzna. Tryptyk (Dziadkom, Antoniemu i Teodorowi). x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
  Szyszkowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
415.artykuł: (DP): Egzorcysta z Lublina. Trybuna 2002 nr 180 s. 2 (nt. wycofania propozycji współpracy złożonej badaczce przez studium po...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ślaski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
416.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 36 s. 37 (not. o spotkaniu autorskim Lublinie, 13 III 1996...) szczegóły 
  Świrszczyńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
417.artykuł: Wysocka Aneta: "Zwierzęciem bywam bardzo rzadko". O roli konotacji sowa "zwierzę" i jego hiponimów w erotykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. x 2003 ([w ks. zb.:] Język polski. Współczesność, historia 4. Pod red. Władysł...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    imprezy (alfabet tytułów)
418.impreza: "Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa Tetmajer" - konferencja (2001).  szczegóły 
  Tuszyńska Agata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
419.artykuł: Horbaczewski Robert: Wędrówka między wierszami. Rzeczpospolita 2001 nr 120 s. A13 (zapowiedź spotkania z autorką; Lublin, 24 V 2001...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
420.książka o twórcy: Studia o Stanisławie Vincenzie. 1994 (Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 15-17 październi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
421.impreza: "Po stronie pamięci. Huculszczyzna - Wincenty Pol - Stanisław Vincenz" - wystawa (1987).  szczegóły 
422.impreza: Sesja naukowa poświęcona Stanisławowi Vincenzowi (1987).  szczegóły 
423.impreza: "Stanisław Vincenz - humanista XX wieku" - międzynarodowa sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 201 (not. o sesji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wencel Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
424.artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 51/52 s. 24 (not. o spotkaniu autorskim w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lu...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    imprezy (alfabet tytułów)
425.impreza: "Nienasycenie Witkacym" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
426.impreza: "Witkacy: pejzaże wyobraźni" - wystawa w ramach "Dni Lublina" (2001).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
427.kult: Sulisz Waldemar: Towarzystwo Witkacyjańskie w Lublinie. Na przykład [Lublin] 1996 nr 34 s. 36 (nt. posiedzenia Towarzystwa; 19 I 1996...) szczegóły 
  Wojciechowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
428.artykuł: Samborski Andrzej: Łubelskie Święto Literatury. Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 4 s. 12 (nt. wieczoru autorskiego w Lublinie...) szczegóły 
  Wojtyła Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
429.książka twórcy: Wojtyła Karol: Promieniowanie ojcostwa. Misterium.. 2003 (Publikacja niniejsza wraz z płytą CD towarzyszy premierze spektaklu po...) szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalczyk Jadwiga: Promocja po raz drugi. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 1 s. 17 (spraw. z promocji ks., Lublin 1995...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
431.wiersz: Wojtyła Karol: Myśląc ojczyzna. x 2002 ([w ks. zb.:] Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyna, pod red. Wojciecha Chud...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
432.impreza: "Wokół Tryptyku rzymskiego" - konferencja (2003).  szczegóły 
  Wójtowicz Leszek (ur. 1970)
433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 22 (not. o promocji książki w Lublinie, 14 VI 2002...) szczegóły 
  Wroński Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
434.artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 11 s. 37 (nt. wieczoru autorskiego w Lublinie 19 II 1994 r....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zaruski Mariusz
    imprezy (alfabet tytułów)
435.impreza: Sesja popularno-naukowa w 50. rocznicę śmierci Mariusza Zaruskiego (1991).  szczegóły 
  Zgorzelski Czesław
436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Kr): Biografia pokolenia. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 98 s. 9 (sprawozdanie z promocji książki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
437.artykuł: (sf): Uczczenie zasług profesora Czesława Zgorzelskiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1988 r. 22 (1987) s. 129-132 (sprawozdanie z uroczystego spotkania Oddziału Lubelskiego TLAM poświęc...) szczegóły 
438.artykuł: Wrzeszcz Maria: Wielki syn Ziemi Nowogródzkiej - profesor Czesław Zgorzelski. Rota 2001 nr 1/2 s. 62-63 (biogr.; z fot.; także nt. wystawy "Daleko, dalej, i jeszcze dalej - ku...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
439.impreza: "Czesław Zgorzelski - uczony i wychowawca" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
440.impreza: "Daleko, dalej, jeszcze dalej - ku nieskończoności. Czesław Zgorzelski. 1908-1996" - wystawa (1998-1999).  szczegóły 
  Zięba Józef Wiesław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
441.książka twórcy: Zięba Józef: Wspaniały dar króla. Poeta-burmistrz i inne lubelskie opowieści. 2003  szczegóły 
recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 4 s. 9 (not. o promocji książki, Lublin 23 X 2003...) szczegóły 
  Zimorowic Szymon
442.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klimek Jolanta: Composita w "Roksolankach" Szymona Zimorowica na tle XVII-wiecznych danych leksykograficznych. x 2003 ([w ks. zb.:] Język polski. Współczesność, historia 4. Pod red. Władysł...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żabczyc Jan
443.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Galilej Cecylia: Przestrzeń w "Symfoniach anielskich" Jana Żabczyca. x 2003 ([w ks. zb.:] Język polski. Współczesność, historia 4. Pod red. Władysł...) szczegóły 
  Żelazny Waldemar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
444.artykuł: Waldemar Żelazny - Lubelski Klub Książki. Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 15 (nota o spotkaniu autorskim w Lublinie...) szczegóły 
  Żeromski Stefan
    imprezy (alfabet tytułów)
445.impreza: "Stefan Żeromski i jego współcześni" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Żeromski i jego współcześni. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 175-177  szczegóły 
446.impreza: "Twórczość Stefana Żeromskiego" - konferencja naukowa w ramach Kongresu Kultury Polskiej (2000).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
447.książka: Starnawski Jerzy: Kongresy, sympozja, sesje naukowe. 1999 (Słowo wstępne. - LVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego [Wrocł...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
448.impreza: "Dziesięć wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 270 (nota...) szczegóły 
449.impreza: "Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Chudy Wojciech: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 113-119 (spraw....) szczegóły 
450.impreza: Międzynarodowa slawistyczna konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Anan'eva N.: Mezhdunarodnaja konferencija slavistov v Ljubline. Slavjanovedenie 1995 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
artykuł: Cieślikowa Aleksandra: V Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja. Onomastica 1994 r. 39 s. 284-285 (m.in. nt. prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
artykuł: Cybenko E.: Mezhdunarodnaja konferencija slavistov v Ljubline. Slavjanovedenie 1995 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
451.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone mistyce franciszkańskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: Derdziuk Andrzej: Mistyka franciszkańska. Ethos 1998 nr 4 s. 311-314 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Derdziuk Andrzej: Mistyka franciszkańska. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 3 s. 25 (not....) szczegóły 
452.impreza: "Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1998 nr 1 s. 3 (not....) szczegóły 
453.impreza: Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Żurek Antoni: Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim (Lublin KUL, 25-26 V 1999). Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 687-690 (spraw....) szczegóły 
454.impreza: Sesja naukowa poświęcona katechezie patrystycznej (1988).  szczegóły 
artykuł: Swoboda Antoni: Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 1119-1124 (spraw....) szczegóły 
455.impreza: "Słowianie Wschodni. Sacrum - literatura - język. Problematyka słowianoznawcza w badaniach profesora Ryszarda Łużnego" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Słowianie Wschodni. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1999 nr 3 s. 15 (nota...) szczegóły 
456.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: T.W.: Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 12 s. 94-95  szczegóły 
457.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 3 s. 5-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
458.impreza: "Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Z zagadnień i doświadczeń przekładania słowiańskich tekstów religijnych na język polski. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1991 r. 31 (1988) nr 3 s. 91-95 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
459.artykuł: J.J.: Goście germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 4 s. 27 (not. o wykładach Hansa Richarda Brittnachera pt. "Kult ofiary w 'Elekt...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
460.impreza: "Mowa i milczenie w literaturze i komunikacji językowej" - konferencja polsko-niemiecka (1998).  szczegóły 
artykuł: Golec Janusz: "Sprechen und Schweigen in Literatur und sprachlicher Kommunikation. Polnisch-deutsches Symposium. Kazimierz Dolny 10-13 V 1998. Convivium 1999 s. 353-367 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Mowa i milczenie. Forum Akademickie 1998 nr 6 s. 11 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
461.impreza: "Literacka Nagroda Nobla - Historia i Laureaci" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 6 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
462.impreza: "Literatura współczesna. Stan, perspektywy, oczekiwania" - dyskusja panelowa (2002). (z udziałem pisarzy: Paweł Huelle, Artur Szostarek...) szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 141 (not....) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 30 (not....) szczegóły 
463.impreza: Międzynarodowy Kongres Poetów (1994).  szczegóły 
artykuł: T.B.: Międzynarodowy Kongres Poetów. Znad Wilii 1994 nr 22 s. 2  szczegóły 
464.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 41 s. 2 (not....) szczegóły 
465.impreza: Spotkania Kultur - literatura, muzyka, kinematografia, fotografika i teatr narodów sąsiadujących z Polską (1995).  szczegóły 
artykuł: II Spotkania Kultur. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 89-90 (omów....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota sprawozdawcza z promocji książki; Lublin, 25 X 2000...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
467.impreza: "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" - międzynarodowa sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kabzińska-Stawarz Iwona: III Międzynarodowa Sesja "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" Cz. II, Lublin 19-22 kwietnia 1994 r.. Etnografia Polska 1994 t. 38 z. 1/2 s. 233-240  szczegóły 
artykuł: Kuprianowicz Grzegorz: Odwieczne pytania: Eros i Thanatos. Kresy 1994 nr 19 s. 284-287  szczegóły 
468.impreza: "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" - międzynarodowa sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Kabzińska-Stawarz Iwona: V Międzynarodowa Sesja "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos". Cz. III, Lublin, 24-27 kwietnia 1995. Etnografia Polska 1995 t. 39 z. 1/2 s. 229-234  szczegóły 
469.impreza: "Formy śmiechu, śmieszności i ośmieszania w wielokulturowym dziedzictwie Europy" - międzynarodowa konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Abramowicz Maciej: Międzynarodowa konferencja naukowa: Humor europejski. Akcent 1991 nr 2/3 s. 234-236  szczegóły 
470.impreza: "Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej" - sympozjum naukowe (1991).  szczegóły 
artykuł: Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, 29-30 X 1991). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 639-644 (spraw....) szczegóły 
471.impreza: "Sacrum w literaturach słowiańskich" - ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu: Religia a Literatura (1988).  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 267 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
472.impreza: Lubelsko-Ołomunieckie Sympozjum Naukowe Rusycystów i Slawistów (1989).  szczegóły 
artykuł: Krzeszowiec Marcin, Mikrut Leszek: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 3/4 s. 121-123  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Carroll Jonathan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
473.artykuł: (jfk): Carrol odjechał.... Notes Wydawniczy 2002 nr 10 s. 6-7 (nota sprawozdawcza z pobytu pisarza w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i ...) szczegóły 
  Cukierman Doba-Necha
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
474.utwór: A Guardian Engel. Memories of Lublin.  szczegóły 
artykuł: Zieliński Zygmunt: Lublin widziany z ulicy Nadstawnej. Akcent 1999 nr 1 s. 142-144  szczegóły 
  Merton Thomas
    imprezy (alfabet tytułów)
475.impreza: Konferencja Mertonowska (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 36 (not....) szczegóły 
artykuł: mj: Oblicza Mertona. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 28-29 (przebieg konferencji...) szczegóły 
artykuł: Wojtasik Andrzej: Thomas Merton w Polsce. Tygodnik Powszechny 2002 nr 32 s. 3 (program...) szczegóły 
artykuł: Znak 2002 nr 3 s. 119 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Literatura współczesna (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
476.artykuł: J.J.: Goście germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 3 s. 28 (not. o wykładzie prof. Johanna Holznera poświęconym mizantropii w twór...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska)
    imprezy (alfabet tytułów)
477.impreza: Dni Kultury Białorusi (1997).  szczegóły 
artykuł: Budzyński Adam: W poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 1, 4  szczegóły 
artykuł: Tumiłowicz Bronisław: Młodzi artyści z młodej Republiki. Nowe Kontrasty 1997 nr 7 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Anzelm z Canterbury święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
478.impreza: "Święty Anzelm - Biskup i Myśliciel" - międzynarodowe sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Kijewska Agnieszka: Ite ad Anselmum!. Ethos 1997 nr 1 s. 291-294 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Majeran Roman: Międzynarodowe Sympozjum Anzelmiańskie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 6 s. 19 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Majeran Roman: Św. Anzelm - Biskup i myśliciel. Człowiek w Kulturze 1997 [t.] 9 s. 258-261  szczegóły 
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
479.artykuł: Conradiana 1989 t. 21 nr 1 s. 52 (zapow. międzynarodowej konferencji poświęconej J. Conradowi; II, Lubli...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
480.impreza: Conrad's Polish Footprints. International Joseph Conrad Conference (1991).  szczegóły 
artykuł: Informacje Polskiego Klubu Conradowskiego 1992 t. 9 s. 54 (nota...) szczegóły 
artykuł: J.L.: Konferencja Conradowska w Lublinie. Rzeczpospolita 1991 nr 209 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: Konferencja Conradowska. Wiadomości Uniwersyteckie 1991 nr 4 s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław: O Conradzie w baranowskim zamku. Akcent 1992 nr 2/3 s. 371-372  szczegóły 
artykuł: Krajka Wiesław, Sokołowska Katarzyna: Polska w oczach conradologów. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 3 s. 4 (omów czasopisma Joseph Conrad Today (USA) t. 17 nr 1-2 poświęco...) szczegóły 
artykuł: [Stankiewicz-Podhorecka Temida] (Temi): "Polskie ślady Conrada". Życie Warszawy 1991 nr 211 s. 7  szczegóły 
artykuł: Wiszniowska Marta: Conrad's Polish footprints. Minutes of the 1st International Joseph Conrad Conference at UMCS Lublin, Poland. Baranów Sandomierski 8-10 September 1991. Kwartalnik Neofilologiczny 1993 t. 39 (1992) z. 2 s. 183-184 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zbierski Henryk: Joseph Conrad world wide and his Polish footprints. Studia Anglica Posnaniensia 1995 t. 29 (1994) s. 211-213 (spraw....) szczegóły 
481.impreza: "Joseph Conrad. Ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS" - wystawa (1992).  szczegóły 
artykuł: Maśko Teresa: Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej UMCS w latach 1992-1993. Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 173-174 (m.in. not. spraw....) szczegóły 
482.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona Josephowi Conradowi (1996).  szczegóły 
artykuł: Forum Polonijne 1997 nr 5 s. 23  szczegóły 
artykuł: (Kuch.): Sesja Conradowska. Forum Polonijne 1996 nr 5 s. 23 (nota...) szczegóły 
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: Skrzypek Elżbieta: Potteromania. Nasz Dziennik 2001 nr 49 s. 9 (sprawozdanie z dyskusji: "Harry Potter a chrześcijańskie wartości" w L...) szczegóły 
  Shakespeare William
    imprezy (alfabet tytułów)
484.impreza: "William Szekspir. Wybrane wydawnictwa z Biblioteki Głównej UMCS" - wystawa (1992).  szczegóły 
artykuł: Maśko Teresa: Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej UMCS w latach 1992-1993. Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 173-174 (m.in. not. spraw....) szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    imprezy (alfabet tytułów)
485.impreza: Sesja naukowa poświęcona Johnowi R.R. Tolkienowi (2003).  szczegóły 
artykuł: Księski Krzysztof: Sesja o Tolkienie. Nowa Fantastyka 2003 nr 7 s. 11 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura fińska / Hasła szczegółowe (fińska) / Utwory anonimowe (fińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
486.impreza: "Kalevala - fińska epopeja narodowa" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Butkiewicz Marian: Kalevala - fińska epopeja narodowa. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 19 (sprawozdanie z uroczystości otwarcia wystawy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bernanos Georges
    imprezy (alfabet tytułów)
487.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone Georgesowi Bernanosowi (1995). (może tytuł sympozjum "Georges Bernanos dzisiaj"?...) szczegóły 
artykuł: Barańska Ewa: Georges Bernanos dzisiaj. Ethos 1995 nr 4 s. 307-308 (spraw....) szczegóły 
  Claudel Philippe
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewicka-Rosińska Alina: Miasto partnerskie Lublina - Nancy. Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 6 (spraw. z promocji książki w Lublinie, 16 X 2002; z wypowiedzią Philipp...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
489.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Klasyczne pod hasłem "Recepcja antyku na progu trzeciego tysiąclecia w Polsce" (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 150 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 21 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    imprezy (alfabet tytułów)
490.impreza: Sympozjum poświęcone nowej interpretacji filozofii Platona (1992).  szczegóły 
artykuł: Kijewska Agnieszka: Platon - nowa interpretacja. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 1 s. 15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
491.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 40. Sympozjum Biblistów Polskich, Lublin, 19-20 IX 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 5-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Doszko Marek: LX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 165-172 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mielcarek Krzysztof: XL Sympozjum Biblistów Polskich - Lublin 2002. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 133-138 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Frank Anne
    imprezy (alfabet tytułów)
492.impreza: "Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: AN: Przesłanie Anny Frank. Gazeta Wyborcza 1997 nr 67 s. 12 (o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Pamieci Anny Frank. Rzeczpospolita 1997 nr 236 s. 27 (not. dot. wystawy w Gdańsku...) szczegóły 
  Rijsewijk Trees van
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
493.artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 3/4 s. 141-142 (not. o spotkaniu w Lublinie, 20 V 2002...) szczegóły 
494.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 19-20 (not. o spotkaniu w Lublinie, 20 V 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura jakucka / Część ogólna (jakucka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
495.artykuł: Łabęcka-Koecherowa Małgorzata: Magia słowa w codziennym życiu Jakutów. Akcent 1988 nr 2 s. 149-153 (ref. wygł. na międzynar. sympozjum "Przyroda słowa w kulturach teatral...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Ivaskevicius Marius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
496.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 20 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 15 III 2002...) szczegóły 
  Venclova Tomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
497.artykuł: Jesienne spotkania w "Akcencie". Akcent 1992 nr 1 s. 184 (not. o pobycie w Lublinie, 21-26 X 1991...) szczegóły 
498.artykuł: Sawicka Elżbieta: Mieszkaniec Rodzinnej Europy. Rzeczpospolita 1991 nr 248 s. 3 (nt. twórcz. z okazji pobytu w Lublinie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
499.impreza: Ogólnopolskie Warsztaty Klasyczne pod hasłem "Recepcja antyku na progu trzeciego tysiąclecia w Polsce" (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 150 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 21 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
500.artykuł: Wójtowicz Henryk: Mistycyzm w religii rzymskiej. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 11-19 (i jego świadectwa literackie; referat wygłoszony na Walnym Zjeździe Po...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
501.impreza: Międzynarodowe sympozjum z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Ambrożego (1997).  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Sympozjum Ambrozjańskie w KUL (Lublin, 25-26 XI 1997). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 595-602 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: [Tysiącsześćsetlecie] 1600-lecie śmierci św. Ambrożego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 29 (sprawozdanie z listą referatów...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Święty Ambroży - 1600 rocznica śmierci. Przemówienie prorektora KUL ks. prof. A. Szostka na otwarcie sympozjum. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
502.książka: Literatur im Kulturgrenzraum. 1997 (Izabella Golec, Tadeusz Namowicz: Vorwort. * [Materiały z konferencji,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
503.artykuł: J.J.: Goście germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 32 (not. o wykładach prof. Bernda Balzera poświęconych twórczości Heinrich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Heckel Christian
    wiersze (alfabet tytułów)
504.wiersz: Heckel Christian: Lubelska winda (Poemat w dziewięciu częściach poświęcony lubelskim poetom). Akcent 1998 nr 4 s. 45-50  szczegóły 
  Stein Edith
    imprezy (alfabet tytułów)
505.impreza: "Hommage a Edith Stein?" - wystawa (1998-2001).  szczegóły 
artykuł: Jakie cele przyświecają wystawie "Hommage a Edith Stein"?. Zeszyty Karmelitańskie 2001 nr 4 s. 106-107 (z zapowiedzią pokazów w następnych miejscowościach w Polsce i na teren...) szczegóły 
  Wiechert Ernst Emil
506.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Z.Ch.: Seminarium Wiechertowskie (Mrągowo, 27 IV - 1 V 1994 r.). Borussia 1994 nr 9 s. 299-300  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
507.impreza: Lubelskie spotkania z kulturą żydowską (1993).  szczegóły 
artykuł: Gajewski Mirosław: Lubelskie spotkania z kulturą żydowską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 9 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
508.impreza: "Rosja i Rosjanie wobec chrześcijańskiej kultury Europy Zachodniej" - sesja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Woźniak Anna: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 122-125  szczegóły 
509.impreza: "Teologia i kultura chrześcijańska dawnej Rusi z perspektywy minionych wieków" - międzynarodowe sympozjum (1988).  szczegóły 
artykuł: Koza Stanisław Józef: Teologia i kultura chrześcijańska dawnej Rusi. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1992 t. 13 s. 255-263  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 265-266  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Cyryl święty, Metody święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
510.artykuł: AK: O świętych Cyrylu i Metodym. Nasz Dziennik 2001 nr 38 s. 9 (nota o cyklu wykładów nt. przesłania dzieła świętych, w Lublinie w II ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
511.impreza: Sesja naukowa poświęcona św. Cyrylowi i Metodemu (1994).  szczegóły 
artykuł: Giedz Teresa, Zienkiewicz Lucyna: Święci Cyryl i Metody - nauczyciele Słowian. Wiadomości Uniwersyteckie 1994 nr 4 s. 25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Bichsel Peter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
512.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2003 nr 4 s. 7 (not. o spotkaniu autorskim, Lublin 11 X 2003...) szczegóły 
  Hohler Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
513.artykuł: Na przykład [Lublin] 1996 nr 35 s. 36 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 1 II 1996...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Strindberg August
    imprezy (alfabet tytułów)
514.impreza: Sympozjum poświęcone twórczości Augusta Strindberga z okazji 150. rocznicy jego urodzin (1999).  szczegóły 
artykuł: Podstawka Anna: Sympozjum Strindbergowskie w KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 1 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
515.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: T.R.: Arka 1988 nr 23 s. 138-145  szczegóły 
516.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Kosiewski Piotr: Próba rozmowy. Znak 1992 nr 10 s. 137-141  szczegóły 
artykuł: Wacławek Marek: Nie tylko bandura.... Kresy 1993 nr 13 s. 235  szczegóły 
517.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej pod hasłem "Ukraina 1989-1993" (1993).  szczegóły 
artykuł: Górski Bogusław: Ukrainy dzień dzisiejszy. Kresy 1994 nr 17 s. 221-223  szczegóły 
artykuł: J.C.: Przeciw stereotypom (IV Tydzień Kultury Ukrainskiej w Lublinie). Rzeczpospolita 1993 nr 242 s. 4  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Pavlichko Dmitro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
518.artykuł: Poeta i ambasador. NP Na przykład 1999 nr 6/7 s. 31 (nota o pobycie w Lublinie, 29 XI 1999...) szczegóły 
  Shevchenko Taras
    kult (alfabet autorów)
519.kult: O Szewczence w Lublinie. Nasz Dziennik 2000 nr 56 s. 9 (not. o koncercie z okazji rocznicy urodzin; Lublin, 5 III 2000...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Literatura współczesna (węgierska)
    imprezy (alfabet tytułów)
520.impreza: Dni Kultury Węgierskiej (1999).  szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 212 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Kovacs Istvan
521.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 2 s. 22 (not. o promocji książki, Lublin 17 VI 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    książki (alfabet autorów)
522.książka: Zieliński Konrad: W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej. 1998 (1. Miasto i getto. 2. Wiara i życie [funkcjonowanie rabinatu lubelskie...) szczegóły 
recenzja: Rozmus Małgorzata: Res Historica 2000 z. 11 s. 232-234  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
523.impreza: Lubelskie spotkania z kulturą żydowską (1993).  szczegóły 
artykuł: Gajewski Mirosław: Lubelskie spotkania z kulturą żydowską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 9 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
524.artykuł: Szaruga Leszek: Vypiski iz kul'turnojj periodiki. Novaja Pol'sha 2003 nr 12 s. 76-78 (dot. tematyki relacji kulturowych polsko-żydowskich obecnej na łamach ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Tematy, motywy (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
525.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Lubelszczyzna w jidysz. Scriptores 2003 nr 1 s. 120-129 (wywiad z profesor literatury amerykańskiej i porównawczej nt. tematu L...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Asz Szalom
    proza (alfabet tytułów)
526.proza: Asz Szalom: Jarmark w Lublinie. Scriptores 2003 nr 2 s. 33-41  szczegóły 
  Chagall Marc
    imprezy (alfabet tytułów)
527.impreza: "Chagall w Lublinie" - festiwal życia i twórczości artysty (2003).  szczegóły 
artykuł: Iskrzak Tymoteusz: Wielkość na prowincji. Trybuna 2003 nr 210 s. 13 (nt. inauguracji...) szczegóły 
artykuł: R.: "Chagall w Lublinie". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 16/17 s. 27 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Szabłowska Monika: Festiwal Chagalla w Lublinie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 20/22 s. 20 (omówienie...) szczegóły 
528.impreza: "W ogrodach Edenu" - wystawa grafiki Marca Chagalla z lat 1931-1979 o tematyce biblijnej (2003).  szczegóły 
artykuł: Józefczuk Grzegorz: Jak w raju. Gazeta Wyborcza 2003 nr 209 s. 19 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2003 nr 285 s. B (not....) szczegóły 
artykuł: Melchior Jacek: Farciarz z Witebska. Wprost 2003 nr 39 s. 104 (dot. również biografii artysty...) szczegóły 
artykuł: P.Sa.: Biblia Chagalla. Polityka 2003 nr 36 s. 52 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: R.H.: Marc Chagall dłużej w Lublinie. Rzeczpospolita 2003 nr 254 s. A10 (nota...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Chagall śni sen o Biblii. Rzecz o Książkach 2003 nr 10 s. D1  szczegóły 
artykuł: Wystawy. Wprost 2003 nr 43 s. 105 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 12 IX s. 3 (nota sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: (ZW): Biblijny Chagall. Trybuna 2003 nr 287 dod. s. 2 (not....) szczegóły 
  Glatsztejn Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
529.artykuł: Adamczyk-Garbowska Monika: Jakub Glatsztejn - żydowski pisarz z Lublina. Akcent 1998 nr 4 s. 114-115  szczegóły 
  Schneiderman Samuel Lejb
    proza (alfabet tytułów)
530.proza: Schneiderman Samuel Lejb: Stary Lublin. Scriptores 2003 nr 2 s. 42-43 (z notą o autorze...) szczegóły 
  Singer Isaac Bashevis
    imprezy (alfabet tytułów)
531.impreza: Dni Isaaca Bashevisa Singera (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 96 (not....) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 7/8 s. 143 (not....) szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: Pierwsze miasto. Gazeta Wyborcza 2003 nr 119 s. 16 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: Sztukmistrz z Biłgoraja. Gazeta Wyborcza 2003 nr 121 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wasita Ryszard: Dni Singerowskie w Biłgoraju. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2003 nr 16/17 s. 17 (z fot. Israela Zamira...) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s. 205 (not....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 30 V s. 3 (m.in. not.; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
532.nagroda: Nagrody teatralne w Lublinie (1995). (Teresa Drozd, Wojciech Krzyszczak, Tomasz Rodowicz, Henryk Sobiechart,...) szczegóły 
533.nagroda: Nagrody teatralne w Lublinie (1999). (Cezary Karpiński, Witold Kopeć, Witold Mazurkiewicz, Leszek Mądzik, Ja...) szczegóły 
534.nagroda: Nagrody teatralne w Lublinie (za 1988). (Michał Zgiet...) szczegóły 
535.nagroda: Nagrody teatralne w Lublinie (za 1993). (m.in.: Elżbieta Bojanowska, Andrzej Ludwik Jóźwicki, Joanna Morawska, ...) szczegóły 
536.nagroda: Prezydenta Miasta Lublina (za sezon 1988/1989). (Andrzej Rozhin...) szczegóły 
537.nagroda: Wojewody Lubelskiego (za 1991). (Zbigniew Litwińczuk...) szczegóły 
538.nagroda: Zarządu Oddziału Lubelskiego Związku Artystów Scen Polskich (za 1991). (Maria Tarkowska...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
    książki (alfabet autorów)
539.książka: Kruk Stefan: Aktorzy teatru lubelskiego 1915-1939. 2001 (Wstęp. I. Aktorzy Henryka Halickiego. II. Aktorzy Józefa Grodnickiego....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    imprezy (alfabet tytułów)
540.impreza: "Tadeusz Kantor (ze śmietnika Krzysztofa Miklaszewskiego)" - wystawa (2003).  szczegóły 
  Łazuka Bohdan*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
541.artykuł: Broniarek Zygmunt: "Bohdan trzymaj się!". Trybuna 1996 nr 219 s. 15 (felieton nt. jubileuszu 35-lecia pracy artystycznej obchodzonego w Tea...) szczegóły 
  Mądzik Leszek*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
542.artykuł: Każdy ma swoje 30 lat. NP Na przykład 2000 nr 5 s. 41 (nota o obchodach jubileuszu 30-lecia pracy twórczej; Lublin, 21-22 X 2...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
543.impreza: "Leszek Mądzik a książka" - wystawa.  szczegóły 
544.impreza: "Leszek Mądzik. Fotografia" - wystawa (2003).  szczegóły 
545.impreza: Wystawa projektów graficznych Leszka Mądzika (1998).  szczegóły 
  Mikulski Kazimierz*
    imprezy (alfabet tytułów)
546.impreza: Wystawa obrazów, kolaży i rysunków Kazimierza Mikulskiego (2002).  szczegóły 
  Rysiówna Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
547.artykuł: Na przykład [Lublin] 1997 nr 46 s. 25 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 14 I 1997...) szczegóły 
  Wiśniewski Janusz*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
548.artykuł: Niecodziennik Biblioteczny 2002 nr 1 s. 18 (not. o spotkaniu autorskim w Lublinie, 16 II 2002...) szczegóły 
  Zanussi Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
549.artykuł: Guzek Krzysztof: Media a tradycja. Na przykład [Lublin] 1997 nr 45 s. 8-9 (m.in. sprawozdanie ze spotkania Krzysztofa Zanussiego pośw. mediom, Lu...) szczegóły 
550.artykuł: (su, kb): Kulturalia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 22 (m.in. nt. spotkania z twórcą podczas tygodnia kultury studenckiej "Kul...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
551.impreza: "Człowiek w teatrze współczesnym" - sympozjum teatrologiczne (1990).  szczegóły 
artykuł: Lewko Marian: Człowiek w teatrze współczesnym. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1991 nr 1 s. 4  szczegóły 
552.impreza: "Poza teatrem" - międzynarodowe seminarium w ramach festiwalu "Konfrontacje Teatralne" (1998).  szczegóły 
artykuł: Popescu Marian: Dziewięćdziesiąt dziewięć i pół (Teatralne spojrzenie na zaćmienie Słońca). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 3 s. 92-96 (tekst wygł. podczas seminarium; z not. o Marianie Popescu...) szczegóły 
553.impreza: "Poza teatrem II" - międzynarodowe seminarium teatrologiczne w ramach festiwalu "Konfrontacje Teatralne" (1999).  szczegóły 
artykuł: Komunikat. Dialog [Warszawa] 1999 nr 6 s. 198 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 24-35 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
554.impreza: "Przyroda słowa w kulturach teatralnych" - międzynarodowe sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: [Piątkowski Franciszek] F.P.: Akcent 1988 nr 2 s. 122-123  szczegóły 
artykuł: Rodowicz Jadwiga: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 1/2 s. 19-23  szczegóły 
artykuł: Zielińska Zofia: Akcent 1988 nr 1 s. 163-166  szczegóły 
555.impreza: "Sztuka a cierpienie" - sesja naukowa w 20. rocznicę Sceny Plastycznej KUL (1990).  szczegóły 
artykuł: Kłossowicz Jan: Przegląd Powszechny 1990 nr 7/8 s. 220-222  szczegóły 
artykuł: Kłossowicz Jan: Sztuka i cierpienie. Rzeczpospolita 1990 nr 103 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1990 nr 17 s. 8 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Siwiec Barbara: Sztuka a cierpienie. Słowo Powszechne 1990 nr 97 s.4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Skrodzki Wojciech: Wokół ekspresji i cierpienia. Więź 1990 nr 9 s. 149-152 (omów....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
    imprezy (alfabet tytułów)
556.impreza: [Dziesięć] 10 lat Panopticum - wystawa (1996).  szczegóły 
557.impreza: "Jezuicka 18" - wystawa fotograficzna poświęcona Teatrowi Staremu w Lublinie (2001).  szczegóły 
558.impreza: "Konrad Swinarski - "Dziady" [Adama Mickiewicza] (Fragmenty scenografii)" - wystawa (1987).  szczegóły 
559.impreza: "Osiem inscenizacji Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz" - wystawa (2000).  szczegóły 
560.impreza: "Projekty teatralne" - wystawa prac Jerzego Dudy-Gracza dla Teatru im. S.I. Witkiewicza w Zakopanem (2001).  szczegóły 
561.impreza: "Sceny taetralne 1982-2002" - wystawa prac scenograficznych Pawła Dobrzyckiego (2002).  szczegóły 
562.impreza: Wystawa makiet, rzeźb, dekoracji i fotografii ze spektakli teatru Scena Plastyczna KUL (2002).  szczegóły 
563.impreza: Wystawa prac scenograficznych Krystyny Zachwatowicz (1991).  szczegóły 
artykuł: X: Świat przedstawiony. Wokanda 1991 nr 14 s. 9  szczegóły 
564.impreza: "Z mroku (przestrzeń i czas)" - wystawa fotografii ze spektakli Leszka Mądzika w teatrze Scena Plastyczna KUL (1996).  szczegóły 
artykuł: Bończa-Szabłowski Jan: Z mroku (Wystawa Leszka Mądzika). Rzeczpospolita 1996 nr 82 s. 29  szczegóły 
artykuł: Łarionow Dominika: Inna sztuka. Ex Libris 1996 nr 96 s. 16  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Studia wiedzy o teatrze
    odwołania do (alfabet tytułów)
565.odwołanie: Katedra Dramatu i Teatru KUL (Lublin, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). x  szczegóły 
artykuł: Lewko Marian: Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 9-17 (zawiera wykaz pracowników i doktorantów, opis działalności merytoryczn...) szczegóły 
566.odwołanie: Katedra Edukacji Literackiej i Teatralnej (Lublin, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). x  szczegóły 
artykuł: Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rzeczy Teatralne 2002 nr 11 s. 12-13 (zawiera wykaz pracowników wraz z publikacjami i tematami zainteresowań...) szczegóły 
567.odwołanie: Podyplomowe Studium Teatrologiczne (Lublin, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). x  szczegóły 
artykuł: Podyplomowe Studium Teatrologiczne. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 3 s. 17 (nt. założenia Podyplomowego Studium Teatrologicznego w Instytucie Filo...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
    imprezy (alfabet tytułów)
568.impreza: Jesienny Konkurs Recytatorski (2002).  szczegóły 
artykuł: Krawczyk Ewa, Wiszniowska Ewa, Zając Katarzyna: Pielęgnowanie słowa. Nasz Dziennik 2002 nr 282 s. 13 (wywiad z organizatorkami nt. bieżącej edycji konkursu; rozm. Elżbieta ...) szczegóły 
569.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skrzypek Elżbieta: Mówić pięknie i mądrze. Nasz Dziennik 2003 nr 38 s. 9 (ogłoszenie eliminacji powiatowych w Lublinie...) szczegóły 
artykuł: Skrzypek Elżbieta: Smakowanie słowa. Nasz Dziennik 2003 nr 100 s. 8 (dot. eliminacji wojewódzkich w Lublinie...) szczegóły 
570.impreza: "Renesans - Barok" Jesienny Konkurs Recytatorski (2000).  szczegóły 
artykuł: Konkurs recytatorski. Nasz Dziennik 2000 nr 280 s. 8 (not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    imprezy (alfabet tytułów)
571.impreza: "Teatr a krytyka" - seminarium dla młodych krytyków.  szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 1 s. 50 (not....) szczegóły 
572.impreza: "Teatr a krytyka" - seminarium dla młodych krytyków.  szczegóły 
artykuł: Lis Andrzej: Przypadki krytyka w mieście L.. Teatr 1994 nr 1 s. 33  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 8 s. 24  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
573.artykuł: Wojcieszuk Małgorzata: Teatroterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2003 t. 30 (2002) z. 2 s. 207-213 (na przykładzie działalności Pracowni Teatralnej Warsztatów Terapii Zaj...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru
    odwołania do (alfabet tytułów)
574.odwołanie: Lublin. x  szczegóły 
artykuł: Olszewska Beata: Świat nie wierzy łzom. Kultura Niepełnosprawnych 1997 nr 3 s. 4 (nt. powstania i działalności w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru / Konkursy (teatralne)
    konkursy (alfabet tytułów)
575.konkurs: "Bliżej Sceny" - konkurs na recezję teatralną (1995). (nagr.: Marcin Romeyko-Hurko, Joanna Zając, Krzysztof Jędrys; wyróżn. ...) szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Bliżej sceny. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 38 s. 18  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 17 s. 2 (ogł....) szczegóły 
576.konkurs: Konkurs dla krytyków i recenzentów teatralnych w kategorii eseju i recenzji (1996). (prace nadsyłać do 10 XI 1996 r....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 2 (ogł....) szczegóły 
577.konkurs: Ogólnopolski konkurs na recenzję teatralną (1995).  szczegóły 
artykuł: (BIM): Zostań recenzentem. Trybuna 1995 nr 67 s. 12 (ogłoszenie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
578.książka: Kruk Stefan: Życie teatralne w Lublinie (1782-1918). 1982  szczegóły 
recenzja: Stykowa Maria Barbara: Region Lubelski 1990 r. 1 (1986) s. 252-255  szczegóły 
579.książka: Szkice o polskim teatrze amatorskim. 1990 (Stanisław Kaszyński: Uwagi wstępne. - Kazimierz Olszewski: W dwóch gro...) szczegóły 
580.książka: Teatr żydowski w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 18-21 października 1993 roku. 1998 (Od redakcji. - Anna Kuligowska-Korzeniewska: Teatr żydowski w Polsce (...) szczegóły 
recenzja: Kozłowski Janusz: Od przedstawień purimowych - do teatru Idy Kamińskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 15 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Oni tu byli. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 21  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Z dziejów teatru żydowskiego w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 12 s. 19-20  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
581.artykuł: Szczawińska Hanna: Przeszłość i współczesność teatru lubelskiego. Słowo Powszechne 1988 nr 224 s. 4 (od XVIII w....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    książki (alfabet autorów)
582.książka: Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863. Cz. 1. Lata 1773-1830. 1993 (Od Redakcji. - Jacek Lipiński: Słowo wstępne. - Część pierwsza. Teatry...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 531 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Teatr rozbiorowy. Nowe Książki 1994 nr 2 s. 55  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
583.artykuł: Hrobaczewski Robert: Idee zamiast pieniędzy. Rzeczpospolita 2001 nr 35 s. E10 (o degradacji budynku nieistniejącego Teatru Starego w Lublinie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    książki (alfabet autorów)
584.książka: Styk Maria Barbara: Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918. Rozprawa habilitacyjna. 1997 ([Monografia amatorskiego teatru na Lubelszczyźnie - rys historyczny i ...) szczegóły 
recenzja: Kruk Stefan: Dzieje teatru amatorskiego ziemi lubelskiej. Akcent 1999 nr 3/4 s. 188-189  szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Zbyt wiele pułapek wątpliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 195-203  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
585.książka: Kruk Stefan: Teatr Miejski w Lublinie. 1918-1939. 1997 (Wstęp. - I. Fundamenty: 1. Publiczność. 2. Przedsiębiorstwo "Teatr Mie...) szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Z dziejów teatru w Lublinie. Akcent 1998 nr 4 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: S.J.: Z życia teatralnego Lublina. Rota 1998 nr 4 s. 111  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
586.artykuł: Zieliński Konrad: Życie teatralne społeczności żydowskiej w Lublinie w czasie I wojny światowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 17 s.15  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
587.artykuł: Kołakowska Urszula: Na rogatkach kultury polskiej. Argumenty 1989 nr 30 s. 9 (życie literackie i teatralne Lublina w l. 1944-45...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
588.artykuł: Jankowska Magdalena: Dokonania i nadzieje. Lubelski off-teatr. Student 1990 nr 4/5 s. 10 (działalność lubelskich teatrów studenckich, amatorskich, alternatywnyc...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Międzynarodowy Dzień Teatru
589.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (ba): Sztandar Ludu 1989 nr 74 s. 1 (nt. obchodów w Lublinie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    imprezy (alfabet tytułów)
590.impreza: "Teatr i kultura. Prowincje wobec centrum" - seminarium polsko-szwedzkie.  szczegóły 
artykuł: (ast): Prowincje wobec centrum. Życie Warszawy 1991 nr 91 s. 7 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Dziewulska Małgorzata: Prowincje i centrum. Teatr 1991 nr 12 s. 34 (tekst wypowiedzi na seminarium...) szczegóły 
artykuł: Jankowska Magdalena: Nowa linia. Kresy 1991 nr 7 s. 155 (spraw....) szczegóły 
artykuł: M.M.: Tygodnik Literacki 1991 nr 17 s. 2 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Polish-Swedish seminar in Lublin and Gardzienice. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1991 nr 4 s. 38 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Prowincje wobec centrum. Akcent 1991 nr 4 s. 186-196 (z tekstami wystąpień zaproszonych do udziału w seminarium: Małgorzata...) szczegóły 
artykuł: Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 20 s. 14  szczegóły 
artykuł: Staniewski Włodzimierz: Zgromadzenie i sympozjon. Kultura i Życie 1991 nr 9 s. 1 (spraw....) szczegóły 
artykuł: "Teatr i kultura; prowincje wobec centrum". Kultura i Życie 1991 nr 9 s. 2-3 (wypow. trzech uczestników na seminarium: Leszka Kolankiewicza, Zbignie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
591.artykuł: Dziedzińska Grażyna: Przyjaźń 1989 nr 29 s. 6-7 (m.in. nt. teatrów działających w Lublinie...) szczegóły 
592.artykuł: Geograficzna prowincja - kulturowe centrum?. Kresy 1997 nr 29 s. 260-266 (wywiady z dyrektorami lubelskich teatrów - z Januszem Opryńskim z Teat...) szczegóły 
593.artykuł: [Gnot Małgorzata] (fi): Budowa teatru. Kurier Lubelski 1989 nr 205 s. 3 (w Lublinie...) szczegóły 
594.artykuł: Jankowska Magdalena: Bilans. Kresy 1990 2/3 175-83 (życie teatralne w Lublinie...) szczegóły 
595.artykuł: Kiś Eugeniusz: Sztandar Ludu 1989 nr 63 s. 1-2 (wywiad z dyrektorem budowanego Teatru Dramatycznego w Lublinie; rozm....) szczegóły 
596.artykuł: Królikiewicz Jacek: Teatr w budowie. Goniec Teatralny 1991 nr 12 s. 2 (nt. stanu budowy nowego kompleksu teatralnego w Lublinie...) szczegóły 
597.artykuł: Kruk Stefan: Szansa teatru. Akcent 1999 nr 2 s. 188-189 (nt. perspektyw działalnosci teatrów w Lublinie w kontekście zmian ustr...) szczegóły 
598.artykuł: Lis Andrzej: Dialogi lubelskie. Trybuna 1993 nr 289 s. 10 (omów. życia teatr. Lublina...) szczegóły 
599.artykuł: Miklaszewski Krzysztof: Razem, młodzi przyjaciele. Student 1990 nr 8/9 s. 4 (nt. działaln. grupy Stage International w Londynie promującej pol. nie...) szczegóły 
600.artykuł: Nasalski Zygmunt: Codzienne, ręczne sterowanie. Scena 1991 nr 10/12 s. 8-9, 26-27 (wypow. nt. sytuacji teatrów lubelskich na tle problemów kultury polski...) szczegóły 
601.artykuł: Piątkowski Franciszek: Będzie potrzebny kapral i poeta. Na przykład [Lublin] 1996 nr 35 s. 32-22 (nt. budowy w Lublinie Teatru Dramatycznego i dokonań teatr. Kazimierza...) szczegóły 
602.artykuł: Rafalska Bożena: Teatr bez granic. Gazeta Lwowska 1997 nr 21 s. 3 (not. o życiu teatralnym w Lublinie...) szczegóły 
603.artykuł: Sulisz Waldemar: Gwałt na Melpomenie albo o tym, czy koń może nauczyć się latać. Na przykład [Lublin] 1996 nr 35 s. 4-7, 32-35 (nt. budowy w Lublinie Teatru Dramatycznego...) szczegóły 
604.artykuł: Świstak Magdalena: W Lubelskim Studio Teatralnym. Goniec Teatralny 1990 nr 25 s. 2 (o działalności Studia w zakresie organizacji przedstawień teatralnych...) szczegóły 
605.artykuł: Wójcik Lidia: Odnaleźć własny czas. Teatr 1991 nr 1 s. 7-9 (życie teatralne Lublina...) szczegóły 
606.artykuł: ws: Teatr Za Pocztą. Na przykład [Lublin] 1997 nr 51/52 s. 11 (nt. Sali Teatralnej Rejonowego Urzędu Poczty w Lublinie przygotowywane...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia repertuarowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
607.artykuł: Duńska Ksenia: Pielęgnując teatralną legendę. Kresy 1996 nr 28 s. 257-258 (podsumowanie sezonu 1995/1996 w teatrach Lublina...) szczegóły 
608.artykuł: [Gnot Małgorzata] (fi): Doborowe duety i nie tylko (Teatralne wydarzenia kwietnia i maja). Kurier Lubelski 1989 nr 68 s. 4 (zapow. repert. w Lublinie...) szczegóły 
609.artykuł: Kowalczyk Andrzej Z.: Czas powrotów. Sezon 1993/1994 w lubelskich teatrach. Na przykład [Lublin] 1994 nr 17 s. 10-11  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Gardzienice, Lublin: Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
    artykuły (alfabet autorów)
610.artykuł: Łącka Paulina: Złoty Osioł pod Lublinem. Uniwersytet 2003 nr 1 s. 6 (m.in. dot. Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice"...) szczegóły 
611.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rożek Jadwiga: Świąt nie będzie. Lublin: Kantor raz jeszcze. Przekrój 2001 nr 50 s. 68-69 (nota...) szczegóły 
     Inne: Inne
    sztuki (alfabet autorów)
612.sztuka: Tuwim Julian: Kwiaty Polskie. Prem. 1995. (wystawienie w objeździe w szkołach pod egidą Centrum Sztuki Teatralnej...) szczegóły 
     Katowice: Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego
613.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popis Jan: Prawykonania w Lublinie. Ruch Muzyczny 1993 nr 11 s. 5 (rec. ze spektaklu wystawionego podczas koncertu utworów muzycznych B. ...) szczegóły 
     Lublin: Inne. Lublin
    sztuki (alfabet autorów)
614.sztuka: Cmentarzysko. Prem. 1996. (wystawiono w Centrum Kultury w Lublinie...) szczegóły 
artykuł: Gawlik Jarosław: "Cmentarzysko". Zapis próby generalnej. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 132-134 (Sala Czarna Centrum Kultury w Lublinie, I 1996...) szczegóły 
615.sztuka: Exhibitziorum. Prem. 1996. (wystawiono w Centrum Kultury w Lublinie...) szczegóły 
artykuł: Gawlik Jarosław: "Exibitziorum" teatru "Nicht consensus". Zapis działań teatralnych. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 132-134 (opis przedstawienia premierowego, Sala Czarna Centrum Kultury w Lublin...) szczegóły 
     Lublin: Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
    książki (alfabet tytułów)
616.książka: Teatr bezsłownej prawdy. "Scena Plastyczna" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 1990 (Wojciech Chudy: Wstęp. * Teatr - plastyczność - filozofia: Wojciech C...) szczegóły 
recenzja: Kuźnicka Danuta: Two publications presenting The Visual Stage of Lublin. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Jeszcze nie monografia. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 95-108  szczegóły 
recenzja: Śliwonik Katarzyna: Teatr bezsłownej prawdy ("Scena Plastyczna" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Scena 1992 nr 3/4 s. 27  szczegóły 
617.książka: Życie ku śmierci. Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Leszka Mądzika = Life towards death. Scena Plastyczna of the Catholic University of Lublin - artistical manager Leszek Mądzik. [Album]. 1991 ( dokumentacja fotograficzna wystawionych spektakli...) szczegóły 
    artykuły (alfabet autorów)
618.artykuł: Bieriozkin Wiktor: Teatr artysty. Scena 2000 nr 6 s. 9-11 (art. z okazji 30-lecia działalności Sceny Plastycznej KUL w Lublinie...) szczegóły 
619.artykuł: Cehl Lucjan: Zatańczyć teatr Mądzika. Scena 2000 nr 6 s. 8-9 (art. z okazji 30-lecia działalności Sceny Plastycznej KUL w Lublinie...) szczegóły 
620.artykuł: Dudzic Jacek: Teatr z pogranicza ciemności i milczenia. Zwrot 1995 nr 127 s. 12 (o 25-letniej działalności i o planowanych obchodach jubileuszu...) szczegóły 
621.artykuł: Każdy ma swoje 30 lat. NP Na przykład 2000 nr 5 s. 41 (nota o obchodach jubileuszu 30-lecia działalności teatru; Lublin, 21-2...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
622.impreza: "[Dwadzieścia pięć] 25 lat Sceny Plastycznej KUL. Pogranicza teatru" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
     Lublin: Teatr im. H.Ch. Andersena (Teatr Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena)
    książki (alfabet tytułów)
623.książka: [Trzydzieści pięć] 35 lat Państwowego Teatru Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie. 1989  szczegóły 
     Lublin: Teatr im. J. Osterwy
    artykuły (alfabet autorów)
624.artykuł: Pawluczuk Andrzej W.: Skandal w Lublinie i... głupota. Więź 1990 nr 1 s. 152-155 (o budowie nowego gmachu dla Teatru i niszczeniu budynku Starego Teatru...) szczegóły 
625.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bończa-Szabłowski Jan: Konrad Senatorem. "Dziady" w Lublinie z udziałem Ignacego Gogolewskiego. Rzeczpospolita 2001 nr 269 s. A7 (zapowiedź premiery...) szczegóły 
     Lublin: Teatr NN
    książki (alfabet tytułów)
626.książka: Brama. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". 1999 ([Zawiera m.in:] - Władysław Panas: Brama [m.in. o fotografiach Józefa ...) szczegóły 
    artykuły (alfabet autorów)
627.artykuł: Pietrasiewicz Tomasz: Przypadek zamierzony. Dlaczego właśnie Krawiecka 41?. Scriptores 2003 nr 2 177-201 (wywiad z dyrektorem Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" m.in. nt. dział...) szczegóły 
628.artykuł: Pleszczyński Jan: Brrrama. Gazeta Wyborcza 2000 nr 127 s. 12 (nt. wniosku Rady Miejskiej o wyciągnięcie konsekwencji wobec Tomasza P...) szczegóły 
     Lublin: Teatr "Provisorium"
    książki (alfabet tytułów)
629.książka: Teatr Provisorium. 1991 ([Kronika teatru, dokumentacja przedstawień z lat 1976-1990: fragm. sce...) szczegóły 
630.książka: Teatr Provisorium. 1991  szczegóły 
     Lublin: Teatr Stary
    artykuły (alfabet autorów)
631.artykuł: Pierzchała Aneta: W Lublinie teatr swój widzą ogromny. Życie Warszawy 1994 nr 261 s. 13 (o zainicjowaniu działań mających na celu odbudowę Teatru Starego w Lub...) szczegóły 
     Poznań: Teatr Ósmego Dnia
    artykuły (alfabet autorów)
632.artykuł: Gruszczyński Piotr: Bez alternatywy?. Dialog [Warszawa] 1991 nr 9 s. 119-122 (nt. działaln. Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu i Teatru Provisorium w Lub...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
633.impreza: Bienalle Lalki (1997).  szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Andrzej Z.: Lalkarze nie lubią lalek. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 32 s. 16  szczegóły 
634.impreza: Festiwal Teatrów Niszowych "Theatrograf" (2003).  szczegóły 
635.impreza: "Konfrontacje Teatralne" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1996).  szczegóły 
artykuł: Rychcik Agata: Na lubelskich "Konfrontacjach Teatralnych" zobaczymy między innymi. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 200-203 (prezentacja teatrów mających wziąć udział w festiwalu: Biuro Podróży z...) szczegóły 
636.impreza: "Konfrontacje Teatralne" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1997).  szczegóły 
artykuł: HAP: Nie tylko młodzi. Gazeta Wyborcza 1997 nr 235 s. 12 (program...) szczegóły 
artykuł: Haponiuk Mirosław: Dążą do Konfrontacji. Gazeta Wyborcza 1996 nr 236 s. 13 (program...) szczegóły 
artykuł: Haponiuk Mirosław: Trans i eschatologia. Gazeta Wyborcza 1997 nr 240 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
637.impreza: "Konfrontacje Teatralne" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1998).  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Sam na sam. Gazeta Wyborcza 1998 nr 243 s. 21 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tarniny 1998 nr 11/12 s. 30 (not....) szczegóły 
638.impreza: "Konfrontacje Teatralne" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1999).  szczegóły 
artykuł: KS: Lubelski karnawał kuglarzy. Życie 1999 nr 238 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: SW: Start "konfrontacji Teatralnych" w Lublinie. Życie 1999 nr 232 s. 7 (zapowiedź; not....) szczegóły 
639.impreza: "Konfrontacje Teatralne" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2000).  szczegóły 
artykuł: Czapska Iza Natasza: Bez olśnień. Didaskalia 2000 nr 39 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Gocłowska Małgorzata: Wiosna w Październiku czyli KOnFFrontacje w Gardzienicach. NP Na przykład 2000 nr 5 s. 25-26 (sprawozdanie z programu off w Gardzienicach...) szczegóły 
artykuł: Litewska szkoła. Nasz Dziennik 2000 nr 234 s. 9 (not. o rozpoczęciu festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Łarionow Dominika: 3 x alternatywa. Tygiel Kultury 2000 nr 4/6 s. 149-154 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Skrzypek Elżbieta: Konfrontacje w Lublinie. Nasz Dziennik 2000 nr 238 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
640.impreza: "Konfrontacje Teatralne" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2001).  szczegóły 
artykuł: Kruk Bartek: Karnawał mitów i błaznów. Akcent 2001 nr 4 s. 179-186 (spraw....) szczegóły 
641.impreza: "Konfrontacje Teatralne" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2002).  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Tango w piżamie. Gazeta Wyborcza 2002 nr 241 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Szlachetka Małgorzata: Moje Konfrontacje z teatrem. Głos Humanisty 2002 nr 2 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 11 X s. 3 (m.in. not. nt. przebiegu festiwalu; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
642.impreza: "Konfrontacje Teatralne" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2003).  szczegóły 
643.impreza: "Lalki w Lublinie" - Biennale (1997).  szczegóły 
644.impreza: "Lalki w Lublinie" - Biennale (1999).  szczegóły 
645.impreza: "Lalki w Lublinie" - Spotkania Teatralne (1995).  szczegóły 
646.impreza: Lubelska Premiera Teatralna (1995).  szczegóły 
647.impreza: Lubelska Premiera Teatralna (1998).  szczegóły 
648.impreza: Lubelska Wiosna Teatralna (1989).  szczegóły 
649.impreza: Lubelska Wiosna Teatralna (1993).  szczegóły 
artykuł: Olewińska Małgorzata: VIII Lubelska Wiosna Teatralna. Akcent 1993 nr 3 s. 222-226  szczegóły 
650.impreza: Międzynarodowy Festiwal Studenckich Teatrów Anglojęzycznych (2003).  szczegóły 
651.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Betlejem Lubelskie" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 21 XII s. 11 (not....) szczegóły 
652.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Betlejem Lubelskie" (2003).  szczegóły 
653.impreza: Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (1989).  szczegóły 
654.impreza: Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Teatrów Studenckich "Studencka Wiosna Teatralna - Lublin '91" (1991).  szczegóły 
artykuł: Jaśkiewicz Krzysztof R.: Na rozdrożu. Powściągliwość i Praca 1991 nr 6/7 s. 23  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1991 nr 17 s. 8 (not. o wyróżn. dla "Teatru 38" z Krakowa...) szczegóły 
655.impreza: Przegląd inscenizacji fragmentów dzieł Williama Szekspira w języku angielskim dla uczniów i studentów (2002).  szczegóły 
656.impreza: Przegląd inscenizacji fragmentów dzieł Williama Szekspira w języku angielskim dla uczniów i studentów (2003).  szczegóły 
657.impreza: Przegląd spektakli towarzyszący sesji "Współczesna refleksja nad kulturą i i jej implikacje pedagogiczne" (1995).  szczegóły 
658.impreza: "Scena Młodych" - przegląd teatrów młodzieżowych i kabaretów (2002).  szczegóły 
659.impreza: Spotkania teatrów niezawodowych (1990).  szczegóły 
660.impreza: "Sztuka na bruku" - Festiwal Teatrów Ulicznych (2003).  szczegóły 
artykuł: Guzicki Artur: Malarze wśród kuglarzy. Rzeczpospolita 2003 nr 132 s. A15 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 6 s. 76 (not....) szczegóły 
661.impreza: Triennale Sztuki (1995).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
    imprezy (alfabet tytułów)
662.impreza: Letnia Akademia Filmowa (2001).  szczegóły 
artykuł: R.H.: Ulice Marka Hłaski. Rzeczpospolita 2001 nr 189 s. A8 (omówienie programu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Audycje różne TV (do 1996) / Audycje o życiu teatralnym (TV; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
663.audycja TV: Cztery, ostatnie minuty - Teatr Wizji i Ruchu z Lublina.  szczegóły