Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Toruń
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Ingardenowskie inspiracje w teorii literatury" - konferencja teoretycznoliteracka (1997).  szczegóły 
2.impreza: "Kategoria mimesis w literaturze współczesnej" - konferencja teoretycznoliteracka (1994).  szczegóły 
3.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
4.impreza: "Teoria karnawalizacji - konteksty i interpretacje" - konferencja (2000).  szczegóły 
5.impreza: "Wizje człowieka i kultury. Literatura - folklor - kultura" - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: Znaczenie, wartość - modalność (1999). (m.in. referaty: Andrzeja Stoffa "Zagadnienia zwielokrotnienia warstwow...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: "Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku" - konferencja teoretycznoliteracka (1988).  szczegóły 
8.impreza: "Narracje" - sesja teoretycznoliteracka (1992).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: "Metaphor and Cognition" = "Metafora i poznanie" - międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna (1999).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    imprezy (alfabet tytułów)
11.impreza: "Rola krytyki literackiej w recepcji literatur zagranicznych" - Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Literackich (AICL) (1989).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Piotr: Polska gospodarzem X Kongresu AICL. Odra 1989 nr 2 s. 105 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: [Natanson Wojciech] (W.N.): Życie Warszawy 1989 nr 6 s. 7 (inf. o ukazaniu się kolejnego tomu międzynarodowego czasopisma Asso...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Jelińska Jolanta: Obóz naukowy Studenckiego Koła Bibliologów w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu (16-27 wrzesień 1996). Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 2001 nr 5/6 s. 147-149  szczegóły 
13.artykuł: Kita Katarzyna, Zawadzka Magda: Zajęcia czytelniczo-terapeutyczne z dziećmi niesprawnymi na przykładzie Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 2001 nr 5/6 s. 155-158  szczegóły 
14.artykuł: Moczkodan Rafał: Z kanonem czy bez? Na koniec tysiąclecia. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 1/2 s. 179-187 (dot. próby stworzenia "Kanonu kulturowego Polaków końca XX wieku" prze...) szczegóły 
15.artykuł: Puchatek w Toruniu. Trybuna 2003 nr 241 dod. s. 1 (o realizacji akcji "Cała Polska czyta dzieciom" w Toruniu; not....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    imprezy (alfabet tytułów)
17.impreza: "Znaczenie i wartość - modalność" - Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna DLK (1999).  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Dedecius Karl: O Polsce, Europie, literaturze. Dialog przyjaźni. 1996 (Tadeusz Różewicz: List do Karla Dedeciusa [z 4 III 1985]. - "Czyż może...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Piotr: Literatura i dialog. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: W poszukiwaniu istoty słów (Szkice Karla Dedeciusa). Rzeczpospolita 1996 nr 97 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Europejczyk całą gębą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 20  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Na styku kultur. Sycyna 1996 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Opętany pracą. Gazeta Wyborcza 1996 nr 136 s. 11  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Książka jest najszlachetniejszą formą dialogu. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
19.książka: Językoznawstwo. Materiały konferencji naukowej 14-16 marca 1995. 1996 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Urbańczyk: Toruńskie wspominki. - Leszek Mo...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: "Polonistyka Toruńska Uniwersytetowi" - konferencja językoznawczo-historycznoliteracka (1995).  szczegóły 
artykuł: Miętkiewska Elżbieta: Polonistyka Uniwersytetowi. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 4 s. 10 (sesja zorg. z okazji 50-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruni...) szczegóły 
21.impreza: "Polska krytyka literacka w XIX w." - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kruszyńska Elżbieta: Polska krytyka literacka w XIX w.. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 3 s. 27 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Die Sprache der Kultur und des alltagslebens in Thorn im 17.-18. Jh. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Barok - sarmatyzm - psalmodia. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej. Toruń 22-23 września 1993. 1995 (Krzysztof Obremski: Słowo wstępne. - Jerzy Starnawski: Pliniusz polski...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 1996 nr 1 s. 280-282  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 307-308 (not....) szczegóły 
24.książka: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. 1991 (
T. 1. 1991, 264 s., rys. [Zawiera referaty wygł. na konf. naukowej...)
 szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Maliszewski Kazimierz: Zakony katolickie w Toruniu w okresie potrydenckim jako ośrodki religijności i kultury. Studia Pelplińskie 1990 t. 18 (1987) s. 33-57 (m.in. nt. działaln. literackiej na terenie zakonów w XVII i XVIII w....) szczegóły 
26.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Kultura umysłowa Torunia w dobie renesansu, reformacji i wczesnego baroku. x 1994 ([W ks. zb.:] W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku. Toruń...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: "Sarmatyzm - Barok - Psalmodia" - ogólnopolska sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Maliszewski Kazimierz: Sarmatyzm - Barok - Psalmodia. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 11 s. 15  szczegóły 
artykuł: Szczęsny Stanisław: W Toruniu o baroku, "Psalmodii", sarmatyzmie i książkach. Ogród 1994 nr 1 s. 344-353 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Obremski Krzysztof: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 216-217 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Kwiatkowska Wiesława: Średniowieczne księgozbiory franciszkanów i dominikanów toruńskich i ich znaczenie dla kultury mieszczaństwa. Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 7-23  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Kultura literacka połowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice. 1992 ([Teresa Kostkiewiczowa] T.K.: Słowo wstępne. - Jacek Staszewski: Sarma...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
30.impreza: "Między barokiem a oświeceniem - Obyczaje czasów saskich" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Roćko Agata: Sprawozdanie z konferencji "Między barokiem a oświeceniem. Obyczaje czasów saskich". Kwartalnik Historyczny 1998 nr 4 s. 160-161  szczegóły 
artykuł: Sasiewicz-Jasiukowa Irena: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 37 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: "Antyk romantyczny - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)".  szczegóły 
artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Poklewski Józef: Życie kulturalne i artystyczne Wilna w latach 1899-1919. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1989 t. 42 (1988) s. 69-71 (dotyczy m.in. literatury i życia literackiego; streszczenie referatu w...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Supruniuk Mirosław Adam: Twarze emigracji. Wierzyński, Hłasko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski. 1999 ([Katalog wystawy książek, manuskryptów, autografów, fotografii, pamiąt...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
35.impreza: "Twarze emigracji: Wierzyński - Hłasko - Gombrowicz - Stempowski - Grydzewski" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 212-213 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 182 (not. o otwarciu...) szczegóły 
36.impreza: "Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej" - międzynarodowa konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Moczkodan Rafał: Ponownie o literaturze emigracyjnej. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 1 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Moczkodan Rafał: Życie literackie emigracji. Tydzień 2001 nr 49 s. 6 (spraw....) szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef, Krzeczunowicz Andrzej, Paszkiewicz Mieczysław: Krzywe zwierciadło. Tydzień 2002 nr 3 s. 21 (list do red....) szczegóły 
polemika: Kryszak Janusz, Moczkodan Rafał: List z Torunia. Tydzień 2002 nr 5 s. 21 (list do red....) szczegóły 
artykuł: RM: Toruńska konferencja o emigracyjnym życiu literackim. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 23 XI s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 205 (not....) szczegóły 
37.impreza: "Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Trzecia konferencja w Toruniu ("Życie literackie II Emigracji Niepodległościowej"). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 272 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dorosz Beata: W Toruniu - o emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 XI s. 1, 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Moczkodan Rafał: Odsłona trzecia. Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 1 s. 23 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Szrajer Aleksandra: Środowisko literackie. x 2001 ([w ks.:] Aleksandra Szrajer: Życie kulturalne Torunia w latach 1975-19...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
39.impreza: "Literatura a kuchnia" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
40.impreza: "Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej" - międzynarodowa konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 214 (not. o konferencji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Szrajer Aleksandra: Środowisko literackie. x 2001 ([w ks.:] Aleksandra Szrajer: Życie kulturalne Torunia w latach 1975-19...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Podemski Piotr: Kalendarz imprez kulturalnych i oświatowych Torunia w 1989 roku. Rocznik Toruński 1992 t. 21 s. 259-284  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
43.konkurs: "Kolor w grafice" - konkurs otwarty dla młodzieży i studentów na recenzję, relację z wystawy, opis wrażeniowy, analizę plastyczną lub inną formę wypowiedzi pisanej nt. wystawy II Międzynarodowego Triennale Grafiki Toruń '97 (1997. (rozstrzygnięcie 11 VII 1997...) szczegóły 
artykuł: Konkurs na recenzję. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 6 s. 30 (ogłoszenie...) szczegóły 
44.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza (2002). (nagr.: Adam Błażejewicz...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Jednego Wiersza, Piwnica pod Aniołem, 4 XII 2002. Undergrunt 2003 nr 9 s. 249 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Konkursy i informacje. Undergrunt 2002 nr 7 s. 221 (ogł....) szczegóły 
45.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1988; edycja II). (w dziale poezji nagr.: M. Bynerow, W. Fułek, R. Leński; w dziale prozy...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 2 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
46.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1989; edycja III). (nagr.: S. Ciesielski (dwukrotnie), P. Piątek, M. Bochenek, M. Sierkows...) szczegóły 
artykuł: Fakty 1989 nr 30 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowości 1989 nr 243 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
47.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1990; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 10 s. 112 (ogł....) szczegóły 
48.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1991; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 10 s. 109 (ogł....) szczegóły 
49.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1992; edycja VI).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 8/9 s. 16  szczegóły 
50.konkurs: Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1993; edycja VII). (nagr.: Andrzej Jakub Mularczyk, Andrzej Ogrodowczyk, Joanna Rzeszotek;...) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 9 s. 112 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1994 nr 4 s. 117 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Oszajca Wacław: O Liść Konwalii. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 7/8 s. 30  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 3 s. 28  szczegóły 
51.konkurs: Konkurs literacki upamiętniający pobyt papieża Jana Pawła II w Toruniu w 1999 (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Sawicka Joanna: O satysfakcji płynącej z pisania esejów. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 5 dod. s. 3-4 (wyw. z trzykrotną laureatką konkursu; rozm. Alicja Bąk...) szczegóły 
52.konkurs: Konkurs Poetycki "O wiosło flisaka" (1990; edycja I). (nagr.: Elżbieta Nowosielska, Roman Senski; wyróżn.: Tomasz Kościkiewic...) szczegóły 
artykuł: O wiosło Flisaka. Własnym głosem 1990 nr 4 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
53.konkurs: "Nasz czas" - Ogólnopolski Konkurs na debiutancki tomik poetycki (1992; edycja I). (nagr.: Ewa Skarżyńska, Grzegorz Sobaszek, Teresa Wagilewicz...) szczegóły 
artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Toruński debiut. Odra 1993 nr 9 s. 110-111 (omów. wyników...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 12 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 7/8 s. 12  szczegóły 
artykuł: Ogród 1992 nr 1 s. 361 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 5/6 s. 24  szczegóły 
54.konkurs: "Nasz czas" - Ogólnopolski Konkurs na debiutancki tomik poetycki (1993; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Konkursy. Prowincje Literackie 1994 nr 5 s. 18  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 3 s. 24  szczegóły 
55.konkurs: "Oblicza miłości" - konkurs literacki na oryginalne utwory poetyckie i prozatorskie (1998). (w kategorii poezji nagr.: Jacek M.F. Dehnel, Jagoda Cieszyńska; wyróż...) szczegóły 
artykuł: Ordan Jerzy Lesław: Debiuty z konkursu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 3 s. 142 (omówienie wyróżnionych utworów...) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 3 s. 143-162 (wyróżnione i nagrodzone w konkursie utwory...) szczegóły 
56.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1995; edycja IX). (nagrody: Mariusz Baryła, Marek Brymora i Alojzy Michalski, Michał Bend...) szczegóły 
artykuł: Akcent 1996 nr 2 s. 73 (komunikat jury, wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 9 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1996 nr 3 s. 136 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 10 s. 134 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 9 s. 35  szczegóły 
artykuł: Twórczość 1995 nr 11 s. 145  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 38 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 7 s. 3 (nagr....) szczegóły 
57.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1996; edycja X). (nagr.: Marcin Hamkało, Jagoda Cieszyńska, Roman Honet...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1996 nr 2 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 2 (nota zawierająca listę laureatów...) szczegóły 
artykuł: [Dziesiąty] X Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Liść Konwalii". Komunikat -. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 1 s. 156 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 80 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1997 nr 2 s. 144 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 33 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 1 s. 113 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 2 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: X jubileuszowy Ogólnopolski konkurs literacki "O Liść Konwalii" (Regulamin). Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 2 s. 167  szczegóły 
artykuł: X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Liść Konwalii". Krzywe Koło Literatury 1996 nr 7/8 s. 13 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: X Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Liść Konwalii" rozstrzygnięty. Akcent 1997 nr 1 s. 86 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 185 (wyniki...) szczegóły 
58.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O liść konwalii" (1997; edycja XI). (nagr.: Sylwia Martin, Justyna Wencel; wyróżn.: Marian Bednarek, Maciej...) szczegóły 
artykuł: O liść konwalii". Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 7/8 s. 30 (ogł....) szczegóły 
59.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Liść Konwalii" (1998; edycja XII). (nagr.: Marek Kowalik, Piotr Król, Robert Rybicki; wyróżn.: Paweł Tańsk...) szczegóły 
artykuł: [Dwunasty] XII Ogólnopolski Konkurs Literacki "O liść konwalii". Akcent 1998 nr 1/2 s. 208 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 286 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 286 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 1998 nr 172 s. 10 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 7/8 s. 150 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Opcje 1998 nr 3 s. 147 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Oszajca Wacław: Oglądanie się jest wierszem. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 100-101 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 7/8 s. 167 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 124 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 3 s. 140-141 (wyróżnione w konkursie wiersze...) szczegóły 
artykuł: Rakowicz Grażyna: Wiersze przy świecach. Rzeczpospolita 1998 nr 273 s. 28 (nota...) szczegóły 
60.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O liść konwalii" [do edycji VII włącznie: Konkurs Literacki o (...)] (1994; edycja VIII). (nagr.: Marcin Ziółko, Piotr Marian Pawlak, Henryk J. Kozak, Roman Hone...) szczegóły 
artykuł: Akcent 1994 nr 3/4 s. 132 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Odra 1995 nr 3 s. 118 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 4 s. 13  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 9/10 s. 28  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10 s. 2 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 24 (ogł....) szczegóły 
61.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta (1999; edycja XIII). (nagrody: Grzegorz Jankowicz, Barbara Gruszka-Zych, Maciej Woźniak; wyr...) szczegóły 
artykuł: Akcent 2000 nr 1/2 s. 254 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1999 nr 2 s. 101 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 6 s. 27 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kresy 1999 nr 37 s. 194 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Magazyn Literacki 1999 nr 6/7 s. 22 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 6 s. 150 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2000 nr 6 s. 127 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Opcje 1999 nr 3 s. 99 (ogł....) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 5 s. 153 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Plama 1999 nr 1/2 s. 101 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Z. Herberta "O liść konwalii". PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 1/2 s. 192 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 200-203 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Topos 1999 nr 2/3 s. 138 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Liść Konwalii - laureaci. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 4 s. 136-156 (wiersze laureatów...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki "O Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta. Akcent 1999 nr 2 s. 141 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Ogólnopolski Konkurs oetycki "O Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 4 s. 210 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: [Trzynasty] XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Herberta "O liść konwalii". Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 19 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 2000 nr 2 s. 172 (wyniki...) szczegóły 
62.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki "O liść konwalii" im. Zbigniewa Herberta (2002; edycja XVI). (nagr.: Bogumiła Kołodziejska, Maciej Robert, Roman Honet; wyróżnienia:...) szczegóły 
artykuł: Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 243 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Powszechny 2003 nr 7/8 s. 124 (not.; laureatka...) szczegóły 
artykuł: Undergrunt 2002 nr 6 s. 186 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kresy 2002 nr 49 s. 190 (ogł. regulamin...) szczegóły 
artykuł: XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zbigniewa Herberta. Twórczość 2002 nr 7/8 s. 243 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
64.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta (2000; edycja XIV). (nagrody: Piotr Bohdziewicz, A.K. Wyrzykowski, Aneta Kuś; wyróżnienia: ...) szczegóły 
artykuł: [Czternasty] XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta. Fraza 2000 nr 30 s. 312 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: [Czternasty] XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 79 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 7 s. 239 (ogłoszenie wyników...) szczegóły 
artykuł: Konkurs poetycki. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 6 s. 14 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Kresy 2000 nr 41 s. 188 (ogł. i regulamin...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 1 s. 158 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Opcje 2000 nr 6 s. 100 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Protokół z posiedzenia jury XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Liść Konwalii" im. Zbigniewa Herberta w dniu 6 11 2000 r.. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 12 s. 150 (wyniki; z wierszami laureatów, s. 151-157...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Powszechny 2001 nr 1 s. 55-58 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Powszechny 2001 nr 3 s. 303-306 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Twórczość 2000 nr 7 s. 170 (ogłoszenie...) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.D.: Konkurs im. Herberta. Rzeczpospolita 2003 nr 115 s. A9 (nota; ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
66.konkurs: Otwarty Turniej Jednego Wiersza - turniej w ramach imprez V Toruńskiego Festiwalu Książki (1999).  szczegóły 
artykuł: Protokół Otwartego Turnieju Jednego Wiersza. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 154 (z wierszami laureatów, s. 154-155...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
67.impreza: Festiwal literacki "Świata Książki" (1996).  szczegóły 
68.impreza: Forum Książki (1995).  szczegóły 
69.impreza: Majowy Buum Poetycki (2001).  szczegóły 
70.impreza: Majowy Buum Poetycki (2002).  szczegóły 
71.impreza: Majowy Buum Poetycki (2003).  szczegóły 
72.impreza: Nocne spotkanie z poetami filozofami w ramach VI Zjazdu Filozoficznego (1995).  szczegóły 
73.impreza: Toruń Fiction Festival = Toruński Festiwal Prozy.  szczegóły 
74.impreza: Toruński Festiwal Książki (1995).  szczegóły 
75.impreza: Toruński Festiwal Książki (1996).  szczegóły 
artykuł: II Toruński Festiwal Sztuki. Rzeczpospolita 1996 nr 271 s. 25 (not....) szczegóły 
artykuł: MPIAS: Literatura i kino. Gazeta Wyborcza 1996 nr 268 s. 17 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 47 s. 2 (notka...) szczegóły 
76.impreza: Toruński Festiwal Książki (1997).  szczegóły 
artykuł: Schick Piotr: "Niecodzienniki" księdza Twardowskiego (III Toruński Festiwal Książki). Trybuna 1997 nr 273 s. 21 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
77.impreza: Toruński Festiwal Książki (2001).  szczegóły 
78.impreza: Toruński Festiwal Książki (2002).  szczegóły 
artykuł: Festiwal czytania. Trybuna 2002 nr 286 dod. s. 1 (not. nt. przebiegu...) szczegóły 
artykuł: PIO: Festiwal książki. Trybuna 2002 nr 279 dod. s. 1  szczegóły 
artykuł: (PIO): Książę i pisarz. Trybuna 2002 nr 283 dod. s. 1 (not. nt. przebiegu festiwalu...) szczegóły 
79.impreza: Toruński Festiwal Książki (2003).  szczegóły 
80.impreza: Toruński Festiwal Poezji.  szczegóły 
81.impreza: Toruński Maj Poetycki (1994).  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Wiosenne święto poezji. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 6 s. 20  szczegóły 
82.impreza: Toruński Maj Poetycki (materiały ogólne).  szczegóły 
83.impreza: Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej (1994).  szczegóły 
84.impreza: Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej TASMA (1996).  szczegóły 
artykuł: Grabowski Jan Maria: TASMA - strzał w dziesiątkę. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 11 s. 26-27  szczegóły 
artykuł: (mar): TASMA' 96. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 10 s. 29 (not....) szczegóły 
85.impreza: Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej TASMA (1997).  szczegóły 
86.impreza: "Zahcon" - konwent miłośników fantastyki (2001).  szczegóły 
87.impreza: "Zahcon" - konwent miłośników fantastyki (2003).  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
88.nagroda: Karety Sukcesu (1997). (Złota Kareta: Jerzy Kryszak...) szczegóły 
89.nagroda: Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego (2002). (Paulina Bisztyga...) szczegóły 
90.nagroda: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego = Samuel Bogumił Linde Preis (1996; edycja I). (1996 nagr.: Wisława Szymborska, Guenter Grass...) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 4 s. 2 (not. o przekazaniu przez laureatkę Wisławę Szymborską kwoty nagrody na...) szczegóły 
artykuł: PIO: Nagrody Getyngi i Torunia. Trybuna 1996 nr 238 s. 4  szczegóły 
91.nagroda: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego = Samuel Bogumił Linde Preis (1997; edycja II). (1997 nagr.: Zbigniew Herbert, Karl Dedecius...) szczegóły 
artykuł: (PIO): Toruń - Getynga (20 lat później). Trybuna 1997 nr 213 s. 20 (m.in. laureaci...) szczegóły 
92.nagroda: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego = Samuel Bogumił Linde Preis (1998; edycja III). (1998 nagr.: Tadeusz Różewicz i Siegfried Lenz; inna wersja nazwy nagro...) szczegóły 
artykuł: Kneip Heinz: Laudatio zu Ehren von Tadeusz Różewicz aus Anlass der Ueberreichung des Samuel-Bogumił-Linde-Literaturpreises am 20. November 1998 in Thorn/Toruń. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 2002 z. 24 s. 5-12  szczegóły 
artykuł: Lenz Siegfried: Dankeworte zum Samuel-Bogumił-Linde-Preis. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 2002 z. 24 s. 17-19  szczegóły 
artykuł: Nagroda literacka Samuela Bogumiła Lindego. Dialog [Niemcy] 1998 nr 3/4 s. 44 (laureaci, z not. i fot....) szczegóły 
artykuł: Sauerland Karol: Laudatio zu Ehren von Siegfried Lenz aus Anlass der Ueberreichung des Samuel-Bogumił-Linde-Literaturpreises am 20. November 1998 in Thorn/Toruń. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 2002 z. 24 s. 13-15  szczegóły 
93.nagroda: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego = Samuel Bogumił Linde Preis (1999; edycja IV). (1999 nagr.: Christa Wolf, Ryszard Kapuściński...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Zaszczycony Kapuściński. Gazeta Wyborcza 1999 nr 283 s. 2  szczegóły 
artykuł: Nagroda dla Kapuścińskiego. Kultura [Biuletyn Ministerstwa Kultury i Sztuki] 1999 nr 5 s. 21 (not.; z fot. Ryszarda Kapuścińskiego...) szczegóły 
94.nagroda: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego = Samuel Bogumił Linde Preis (2000; edycja V). (Hanna Krall, Marcel Reich-Ranicki...) szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Goettingen = Getynga. Dialog [Niemcy] 2001 nr 55/56 s. 136 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; not. o wręczeniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 214 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 175 (laureaci...) szczegóły 
95.nagroda: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego = Samuel Bogumił Linde Preis (2001; edycja VI). (2001 nagr.: Henryk Bereska, Jan Józef Szczepański...) szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Goettingen = Getynga. Dialog [Niemcy] 2001 nr 58/59 s. 137 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; not. o wręczeniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: J.W.: Nagroda Torunia i Getyngi. Rzeczpospolita 2001 nr 270 s. A10 (laureaci...) szczegóły 
96.nagroda: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego = Samuel Bogumił Linde Preis (2002; edycja VII). ( Friedrich Christian Delius, Andrzej Stasiuk...) szczegóły 
artykuł: (PIO): Stasiuk z Deliusem. Trybuna 2002 nr 278 dod. s. 2 (laureaci...) szczegóły 
97.nagroda: Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego = Samuel Bogumił Linde Preis (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Podlasiak Marek: Samuel-Bogumił-Linde-Preis. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 2002 z. 24 s. 3-4 (nt. histori nagrody i laureatów z lat 1996-2002...) szczegóły 
98.nagroda: Nagroda Miast Patronackich Torunia i Getyngi (2001). (Henryk Bereska, Jan Józef Szczepański...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
99.odznaczenie: Honorowe obywatelstwo miasta Torunia (2002). (Artur Hutnikiewicz...) szczegóły 
artykuł: Hutnikiewicz Artur: Godność Uniwersytetu. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 11 s. 12 (przemówienie na uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela miast...) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Honorowy Hutnikiewicz. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 8-9 (dot. m.in. otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Torunia; not....) szczegóły 
artykuł: (kos): Honory dla prof. Artura Hutnikiewicza. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 6 s. 7 (dot. otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Torunia; nota...) szczegóły 
artykuł: (PIO): Honorowy obywatel. Trybuna 2002 nr 235 dod. s. 2  szczegóły 
artykuł: Sęp Józef: Smutne refleksje po radosnej uroczystości. Undergrunt 2002 nr 8 s. 153-154 (sprawozdanie z uroczystości otrzymania tytułu Honorowego Obywatela Tor...) szczegóły 
artykuł: Prof. Hutnikiewicz Honorowym Obywatelem Torunia. Aneks Trybuny 2002 nr 224 s. B  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
100.książka: Obracht-Prondzyński Cezary: Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu. 1999 ([M.in.:] Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Toruń (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
101.książka: Toruńskie Towarzystwo Kultury 1976-2001. 2001 (Tworzenie towarzystwa. Rozwój towarzystwa - jego przekształcenia i prz...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
102.odwołanie: Klub Literacki przy Miejskim Domu Kultury "Centrum". x  szczegóły 
artykuł: Rochowiak Jerzy: Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 8/9 s. 16 (działalność...) szczegóły 
103.odwołanie: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. x  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
104.impreza: Festiwal Znakomitej Książki (2002).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 196 (not. o imprezie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Baranowski Henryk: Bibliografia miasta Torunia. Materiały z lat 1984-1989 wraz z uzupełnieniami z lat wcześniejszych. Rocznik Toruński 1991 t. 20 s. 295-390 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
106.artykuł: Bełkot Jan: Przeobrażenia twórczych środowisk artystycznych. x ([W ks. zb.:] O życiu kulturalnym w Toruniu w latach 1945-1985. Toruń 1...) szczegóły 
107.artykuł: Biedrzycki Adam, Zaborska Urszula: Bibliografia miasta Torunia za rok 2001 wraz z uzupełnieniami. Rocznik Toruński 2002 t. 29 s. 235-304 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
108.artykuł: Biedrzycki Adam, Zaborska Urszula: Bibliografia miasta Torunia za rok 2002 wraz z uzupełnieniami. Rocznik Toruński 2003 t. 30 s. 263-353 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
109.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Pisanie jako czynność męcząca (Lekcja z pisarzem w Dworze Artusa). Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 46-47 (omówienie zorganizowanego przez toruński Dwór Artusa cyklu spotkań pis...) szczegóły 
110.artykuł: Gazeta kawiarni literackiej. Kujawy 1989 nr 23 s. 12 (o żywej gazecie literackiej powstałej z inicjatywy Towarzystwa Literac...) szczegóły 
111.artykuł: JR: W Toruniu w maju. Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 7/8 s. 30 (nt. licznych imprez kulturalnych, które odbyły się w maju 1993...) szczegóły 
112.artykuł: Madyda Aleksander: Literatura i czasopiśmiennictwo. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 229-232 (dot. Torunia 1999-2000...) szczegóły 
113.artykuł: (mg): Trzy herbaty i ciasteczka. Toruń - herbaciarnia "Figiel" - 2 XII 2002. Undergrunt 2002 nr 8 s. 152-153 (sprawozdanie ze spotkania z grupą poetycką Metastaza...) szczegóły 
114.artykuł: O toruńskich środowiskach artystycznych. Zapis dyskusji. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1995 t. 13 s. 15-28 (dyskusja m.in. nt. życia literackiego i teatralnego w latach 90.; wyp...) szczegóły 
115.artykuł: Ostrowski Gerard: Zjawiska i procesy kulturowe w latach 1975-1984 (Województwo toruńskie). Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1989 t. 11 (1978/1985) s. 38-67 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
116.artykuł: Petrykowski Piotr: Kronika ważniejszych wydarzeń kulturalnych w województwie toruńskim w latach 1978-1985. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1989 t. 11 (1978/1985) s. 225-232 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
117.artykuł: Petrykowski Piotr: Kronika: Województwo toruńskie 1986. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1993 t. 12 (1985/1986) s. 174-178 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
118.artykuł: Petrykowski Piotr: Kronika: Województwo toruńskie 1987-1989. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1995 t. 13 s. 208-230 (dot. m.in. wydarzeń literackich i teatralnych...) szczegóły 
119.artykuł: Petrykowski Piotr: Kronika: Województwo toruńskie 1993-1995. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1999 t. 15 s. 210-246 (dot. m.in. wydarzeń literackich i teatralnych...) szczegóły 
120.artykuł: Petrykowski Piotr: Województwo toruńskie. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1998 t. 14 s. 161-183 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego w latach 1990-1992...) szczegóły 
121.artykuł: Pracownia Literacka. Undergrunt 2002 nr 6 s. 186 (ogłoszenie o cyklicznych spotkaniach Pracowni Literackiej prowadzonych...) szczegóły 
122.artykuł: Rochowiak Jerzy: Azyl. Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 5/6 s. 18-19 (nt. działającego w latach 70. Klubu Środowisk Twórczych...) szczegóły 
123.artykuł: [Sarzyński Piotr] P. Sa.: Pisarze do szkół. Polityka 1996 nr 11 s. 44 (nt. cylku spotkań toruńskich licealistów z pisarzami...) szczegóły 
124.artykuł: Stowarzyszenie Artystyczno-Literackie. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 1/2 s. 52 (informacja o utworzeniu Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego w Toru...) szczegóły 
125.artykuł: Szyngwelski Waldemar: Ten świat nas rozkłada. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 5 s. 12 (wyw. z członkiem grupy literacko-artystycznej o nazwie "Nowo Twór"; ro...) szczegóły 
126.artykuł: Wołk-Łaniewska Agnieszka: Tu były Prusy.... Wiadomości Kulturalne 1994 nr 28 s. 11 (nt. imprez artystycznych, kulturalnych, teatralnych...) szczegóły 
127.artykuł: Zaborska Urszula: Bibliografia miasta Torunia za lata 1994-1997 wraz z uzupełnieniami. Rocznik Toruński 1998 t. 25 s. 175-363 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
128.artykuł: Zaborska Urszula: Bibliografia miasta Torunia za lata 1998-1999 wraz z uzupełnieniami. Rocznik Toruński 2000 t. 27 s. 215-372 (m.in. dot. życia literackiego...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Semen Katarzyna Edyta: Polska Fundacja Kulturalna w Buffalo. x ([w ks.:] Katarzyna Edyta Semen: Sukces Emigranta. Włodzimierz Drzewien...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
130.książka: Hinz Janusz: Bibliografia toruńskich druków szkolnych tzw. Thorunensii scholasticae w zbiorach dawnej Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu obecnie Książnicy Miejskiej w Toruniu. 2001  szczegóły 
131.książka: Strutyńska Maria: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 1995  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Czajkowski Franciszek: Piętnaście lat działalności Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 3-13 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
133.artykuł: Dużyk Józef: W Toruniu. Twórczość 2001 nr 8 s. 149-151 (nt. archiwum Wiadomości przekazanego Bibliotece Uniwersytetu Mi...) szczegóły 
134.artykuł: Kopiński Krzysztof: Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu. Rocznik Toruński 2002 t. 29 s. 227-234 (m.in. nt. zbioru starodruków...) szczegóły 
135.artykuł: Kwiatkowska Wiesława: Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu. Folia Toruniensia 2000 nr 1 s. 9-30 (próba rekonstrukcji księgozbioru z lat 1239-1559...) szczegóły 
136.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Archiwum Emigracji w Toruniu. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 6 IX s. 6-7 (omówienie zbiorów...) szczegóły 
137.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Badania nad kulturą emigracji polskiej - casus archiwum emigracji (zbiory i prace). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 30-56 (o zasobach Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu ora...) szczegóły 
138.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Instytucje prowadzące badania nad emigracją i Polonią w Toruniu: ich zbiory i prace. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 249-271 (dot. także literatury emigracyjnej...) szczegóły 
139.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Jest takie miejsce - czyli o Archiwum Emigracji w Toruniu. List Oceaniczny 2003 nr 12 s. 3-4 (nt. zbiorów i działalności powstałego przy Bibliotece Uniwersytetu Mik...) szczegóły 
140.artykuł: Tondel Janusz: Srebrna Biblioteka. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 2 s. 12-13 (omów. fragmentu kolekcji bibliofilskiej z epoki renesansu znajdującej ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
141.książka: Toruńscy twórcy nauki i kultury. 1945-1985. 1989 (
[M.in. hasła:] H. Bychowska (oprac. J. Kryszak), Z. Czerny (oprac....)
 szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilma Adam: Od A do posiwieć. Polityka 1999 nr 14 s. 76, 78-79 (o historii i działalności Pracowni "Słownika polszczyzny XVI wieku" In...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
143.książka: Michalski Ryszard: Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939. 1997  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wierzchosławski Szczepan: Toruń w początkach 1871 roku. Obraz miasta w świetle ówczesnej "Gazety Toruńskiej". Rocznik Toruński 1998 t. 25 s. 29-41  szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głodowska Ewa: "Thornische Historische Nachrichten..." (1787-1791) jako źródło wiedzy o Toruniu i jego mieszkańcach. Rocznik Toruński 1994 t. 22 s. 269-286  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Krajewski Jan: Prasa pomorska w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu. Bibliotekarz 1996 nr 7/8 s. 16-17 (czasopisma pomorskie XVII XVIII w. do II wojny światowej i po roku 194...) szczegóły 
147.artykuł: Pepliński Wiktor: Wydawcy prasy pomorskiej w latach 1920-1939 jako edytorzy książek. Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 72-83 (m.in. dot.: wydawcy Pielgrzyma - Drukarni i Księgarni Towarzyst...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Badania nad kulturą emigracji polskiej - casus archiwum emigracji (zbiory i prace). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 30-56 (o zasobach Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu ora...) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szyngwelski Waldemar: Ten świat nas rozkłada. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 5 s. 12 (wyw. z red. naczelnym pisma "Nowo Twór Nałamach" skupiającego studentó...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chmielewski Adam: Miesięcznik z Torunia. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 1/2 s. 3-5 (nt. profilu czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Witkowski Lech: Biurko Hasiora czyli walki o kulturę w Toruniu ciag dalszy. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 10 s. 3-4 (nt. zagrożenia wydawania pisma z powodu braku wsparcia finansowego ze ...) szczegóły 
artykuł: Witkowski Lech: PAL w Dworze Artusa. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 4 s. 2 (nota o spotkaniu zespołu redakcyjnego pisma z czytelnikami i autorami ...) szczegóły 
artykuł: Witkowski Lech: Zamiast jubileuszu setnego numeru PAL-u. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 3-5 (nt. braku wsparcia finansowego dla pisma ze strony Urzędu Marszałkowsk...) szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spotkanie redakcji PAL-u z czytelnikami. Undergrunt 2002 nr 7 s. 192-194 (relacja ze spotkania w Toruniu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Madyda Aleksander: Literatura i czasopiśmiennictwo. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 229-232 (dot. Torunia 1999-2000...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: "Wiadomości" - z Londynu do Torunia. Odra 1996 nr 9 s. 124-125  szczegóły 
artykuł: Dziedzictwo Grydzewskiego. Życie Warszawy 1995 nr 18 s. 12 (nota o przekazaniu przez Stefanię Kossowską archiwum czasopisma Biblio...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
154.impreza: "Wiadomości i okolice 1940-1981" - wystawa dokumentów i przedmiotów z archiwum redakcji przekazanego Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1995). (archiwum przekazała red. naczelna Stefania Kossowska...) szczegóły 
artykuł: (bej): Z Archiwum "Wiadomości". Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 5 s. 9  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
155.książka: Dedecius Karl: O Polsce, Europie, literaturze. Dialog przyjaźni. 1996 (Tadeusz Różewicz: List do Karla Dedeciusa [z 4 III 1985]. - "Czyż może...) szczegóły 
recenzja: Bukowski Piotr: Literatura i dialog. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: W poszukiwaniu istoty słów (Szkice Karla Dedeciusa). Rzeczpospolita 1996 nr 97 s. 24  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Europejczyk całą gębą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 17 s. 20  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Filologia Germańska [Piotrków Trybunalski] 1998 [z.] 1 s. 293-295  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Na styku kultur. Sycyna 1996 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Opętany pracą. Gazeta Wyborcza 1996 nr 136 s. 11  szczegóły 
recenzja: Żgutowicz Ewa: Książka jest najszlachetniejszą formą dialogu. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
156.impreza: Spotkanie poświęcone kontaktom polsko-niemieckim z cyklu Colloquia Torunensia (1997).  szczegóły 
artykuł: (cz): O kulturze europejskiej. Colloquia Torunensia. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 10 s. 10 (program spotkania...) szczegóły 
artykuł: (PIO): Interes w mitach (Zakończyło się Colloquium Torunensis). Trybuna 1997 nr 251 s. 4 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Literackie kontakty Torunia i Getyngi. Odra 1997 nr 9 s. 125  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Czas (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
158.impreza: "Czas i odpowiedzialność" - interdyscyplinarne sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Dorosz Krzysztof: Czas i odpowiedzialność. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 11 s. 22 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Dorosz Krzysztof, Gołębiewski Leszek: Czas i odpowiedzialność. Przegląd Powszechny 2000 nr 12 s. 366-368 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Niebo (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
159.impreza: "Poezja i astronomia" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: (b.b.): Poezja i astronomia. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 10 s. 23 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bohuszewicz Paweł: Poezja i astronomia (Konferencja naukowa, Toruń, 22-24 września 2003 r.). Barok 2003 nr 2 s. 257-259 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Poezja i astronomia. Forum Akademickie 2003 nr 10 s. 9 (nota sprawozdawcza; oprac. Piotr Kieraciński...) szczegóły 
artykuł: Poezja i astronomia. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 9 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
160.artykuł: Imańska Iwona: Rynek książki w Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 39-47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
161.artykuł: Ciszewska Wanda: Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka w Toruniu w latach 1945-1959. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 273-315 (m.in. o prowadzeniu działalności wydawniczej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
    imprezy (alfabet tytułów)
162.impreza: "PWN nauce" - wystawa najnowszych publikacji Państwowego Wydawnictwa Naukowego (1994).  szczegóły 
artykuł: Czaja Stefan: Szczęśliwy pomysł i dobre wykonanie. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 2 s. 22  szczegóły 
artykuł: Miesiąc z książką PWN. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 11 s. 22  szczegóły 
artykuł: Żurawska Ewa: To było ogromne przedsięwzięcie. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 2 s. 22  szczegóły 
163.impreza: Wystawa z okacji 55-lecia Fundacji Veritas i Katolickiego Ośrodka Wydawniczego (2002).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    imprezy (alfabet tytułów)
164.impreza: Oficyna Poetów i Malarzy - wystawa (1992).  szczegóły 
165.impreza: Wystawa poświęcona Instytutowi Literackiemu w Paryżu (1992).  szczegóły 
artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Instytut Literacki w Paryżu. Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej. Głos Uczelni [Toruń] 1992 nr 5 s. 10-11 (Toruń, 21 X 1992; spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
166.książka: Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. 1996 (Ludwik Piechnik, Kazimierz Puchowski: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Niedzielska Magdalena: Projekt uniwersytetu w Toruniu z 1794 roku. Zapiski Historyczne 2002 t. 67 z. 1 s. 55-70  szczegóły 
168.artykuł: Serczyk Jerzy: Nauka i szkolnictwo wyższe. x ([W ks. zb.:] Historia Pomorza. Pod red. Gerarda Labudy. T. 3, (1815-18...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
169.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 145 (not. o ustanowieniu w Toruniu przez Konrada Górskiego Fundacji im. Kon...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
170.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" ufundowana przez Tadeusza Walczaka za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2000). (laureatki: Ewelina Godlewska ("Obraz Polski na łamach paryskiej "Kultu...) szczegóły 
artykuł: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 10 s. 57 (regulamin...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 2000 nr 5 s. 192 (ogł....) szczegóły 
171.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" ufundowana przez Tadeusza Walczaka za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (2001).  szczegóły 
172.nagroda: Nagroda "Archiwum Emigracji" ufundowana przez Tadeusza Walczaka za pracę magisterską i doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku (materiały ogólne).  szczegóły 
173.nagroda: Nagroda i wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dla nauczycieli akademickich (2000). (m.in. nagrody II stopnia: Cezary Bronowski, Bogdan Burdziej, Grażyna H...) szczegóły 
artykuł: (WS): Nagrody JM Rektora. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 9 (lista nagrodzonych...) szczegóły 
174.nagroda: Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za działalność naukową, dydaktyczną i organizatorską (1996). (m.in. nagroda I stopnia: Irena Sawicka, Halina Brzoza, Janusz Kryszak,...) szczegóły 
artykuł: Nagrody JM Rektora UMK. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 7/8 s. 5 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody Rektora. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 12 s. 13 (laureaci...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Toruń (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
175.książka: Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 1945-1956. Wybór źródeł. 1995 ([m.in. nt. organizowania Wydziału Humanistycznego]...) szczegóły 
176.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1966-1980. 1992 (
[M.in.:] Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. Kate...)
 szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
177.impreza: "Wydział Humanistyczny wczoraj, dziś i..." - wystawa prezentująca dorobek naukowy Wydziału (1993).  szczegóły 
artykuł: Maj Kamila: Wydział Humanistyczny - wczoraj, dziś i.... Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
artykuł: (kos): Wydział Humanistyczny - wczoraj, dziś i.... Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 6 s. 7  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
178.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
179.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
180.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 3. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. * [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe
    książki (alfabet autorów)
181.książka: Obracht-Prondzyński Cezary: Pomorski ruch regionalny. Szkic do portretu. 1999 ([M.in.:] Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
182.artykuł: Publikacje bieżące Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1997 nr 3/4 s. 191-199  szczegóły 
183.artykuł: Publikacje bieżące Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Naukowego Płockiego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 2000 nr 2 s. 111-119 (ciąg dalszy z r. 3: 1997 nr 3/4...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Gdańskie Towarzystwo Naukowe
    książki (alfabet autorów)
184.książka: Siedemdziesiąt pięć lat Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. 1922-1997. Księga pamiątkowa. 1998 (Marek Latoszek: Od Redaktora. * I. Uroczystości jubileuszowe [18 XI 1...) szczegóły 
recenzja: Dzianisz Paweł: [Siedemdziesiąt pięć] 75 lat nauki gdańskiej. Pomerania 1999 nr 3 s. 59  szczegóły 
recenzja: Kalembka Sławomir: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 2 s. 216-218  szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 431 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    książki (alfabet autorów)
185.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
    imprezy (alfabet tytułów)
186.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2000).  szczegóły 
artykuł: Basak Aleksandra: Zjazd ludoznawców w Toruniu. Twórczość Ludowa 2000 nr 4 s. 41 (omówienie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe w Toruniu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
187.artykuł: Obremska Maria: Testament prof. Konrada Górskiego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 78 s. 13 (o udostępnieniu naukowcom księgozbioru darowanego przez Konrada Górski...) szczegóły 
188.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 28 III s. 3 (o udostępnieniu naukowcom księgozbioru darowanego przez Konrada Górski...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
189.impreza: "Dawny i współczesny Rapperswil" - wystawa poświęcowa Muzeum Polskiemu (1998).  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
190.książka: Toruński pejzaż. Poetycki wizerunek miasta. 1998  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
191.artykuł: Friedelówna Teresa: Polskie napisy w dawnych kościołach Torunia. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 2001 t. 54 (2000) s. 12-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bogusławska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Maria Bogusławska. x 2001 ([w ks.:] Kazimierz Przybyszewski: Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczyposp...) szczegóły 
  Bogusławska Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
193.artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Zofia Maria z Sikorskich Bogusławska. x 2001 ([w ks.:] Kazimierz Przybyszewski: Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczyposp...) szczegóły 
  Bryll Ernest
    imprezy (alfabet tytułów)
194.impreza: "Rok Polski" - wystawa prac graficznych Marka Jaromskiego z autografami wierszy Ernesta Brylla (2002).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chotomska Wanda
    konkursy kultowe (alfabet tytułów)
195.konkurs: Konkurs plastyczny i czytelniczy związany z twórczością Wandy Chotomskiej (1989).  szczegóły 
  Ciechowski Grzegorz
    kult (alfabet autorów)
196.kult: Romański Andrzej: "Od nowa" w czarno-białe pasy. Pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 1 s. 14 (nt. imprezach w Toruniu związanych z rocznicą śmierci Grzegorza Ciecho...) szczegóły 
  Czapski Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
197.impreza: Wystawa księgozbioru Józefa Czapskiego (1994).  szczegóły 
  Czerniawski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Spotkanie z Adamem Czerniawskim, Dwór Artusa, 2001. Undergrunt 2002 nr 5 s. 173-174 (relacja ze spotkania w Toruniu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danielewski Cyryl Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
199.artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Cyryl Zbigniew Danielewski. x 2001 ([w ks.:] Kazimierz Przybyszewski: Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczyposp...) szczegóły 
  Danilewicz-Zielińska Maria
    książki twórcy (alfabet tytułów)
200.książka twórcy: Danilewicz-Zielińska Maria: Posłanie do torunian. Głos na wieczorze toruńskim w marcu 1995 r. [Wspomn.]. 1995  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: Nowicka Grażyna: Gazeta Pomorska 1989 nr 297 s. 3 (nt. pobytu Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy i Toruniu w 1951; na podst. ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
    kult (alfabet autorów)
202.kult: Ruch Filozoficzny 2002 nr 2 s. 400 (nota nt. otwarcia audytorium imienia Henryka Elzenberga na Wydziale Hu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fenikowski Franciszek
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zyśk Justyna: Podania lokalne o Toruniu ("Piernikowe miasto" Franciszka Fenikowskiego). Okolice [Toruń] 2003 nr 2/3 s. 4-26  szczegóły 
  Frąckowski Benon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
204.książka twórcy: Frąckowski Benon: Legendy toruńskie. 1996  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
205.artykuł: Pieszak Eryk: Metafora jako sposób wyrażenia prawdy oraz spotkania z Innym na przykładzie koncepcji W. Gombrowicza, M. Schelera i E. Levinasa. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 394 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
  Górski Artur (1870-1959)
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
206.tekst paraliteracki: Górski Artur: [List]. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 1 s. 45-47 (jeden list z 1949 r. do rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Karola...) szczegóły 
  Górski Konrad
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
207.tekst paraliteracki: Górski Konrad: Przemówienie wygłoszone przez prof. dr Konrada Górskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 27-29 (na uroczystości wręczenia mu godności członka honorowego Towarzystwa M...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Nowak-Frankowska Maria: Język Polski [Kraków] 1988 r. 68 nr 4/5 s. 295-296 (spraw. z urocz. nadania Konradowi Górskiemu godności honorowego członk...) szczegóły 
209.artykuł: Szmańda Edward: Przemówienie prezesa Oddziału Bydgoskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego mgra Edwarda Szmańdy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1990 z. 34 (221) s. 25-26 (na uroczystości nadania Konradowi Górskiemu godności członka honoroweg...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
210.impreza: Konferencja poświęcona prezentacji i ocenie dorobku naukowego Konrada Górskiego (1995). (sesja zorganizowana także z okazji 100. roczn. ur. i 50. roczn. śmierc...) szczegóły 
artykuł: Sawrycki Władysław: Pamięci prof. Konrada Górskiego. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 6 s. 20  szczegóły 
211.impreza: Wystawa prezentująca dorobek naukowy prof. Konrada Górskiego (1995).  szczegóły 
artykuł: (kos): Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 6 s. 20 (not....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
212.zgon: Hutnikiewicz Artur: Ostatni z wielkich swojej generacji. Więź 1991 nr 5 s. 108-111 (przemówienie wygłoszone podczas uroczystości żałobnej w Toruniu 11 IV ...) szczegóły 
213.zgon: (rpt): Pogrzeb śp. prof. Konrada Górskiego. Słowo Powszechne 1990 nr 73 s. 1, 6 (zmarł: 1990; Toruń, 11 IV 1990...) szczegóły 
  Grabowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Jan Antoni Józef Grabowski. x 2001 ([w ks.:] Kazimierz Przybyszewski: Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczyposp...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    książki twórcy (alfabet tytułów)
215.książka twórcy: Herbert Zbigniew: Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. 2001 ([II część opisu:] Ostrzeżenie wydawcy. Dysponenda. Tegoż autora. Kazim...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
216.impreza: "Zbigniew Herbert (1924-1998)" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: M.S.: O Zbigniewie Herbercie. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 10 s. 18 (not....) szczegóły 
  Huelle Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
217.artykuł: Kronikgrunt. Undergrunt 2002 nr 7 s. 196-197 (not. o spot. aut. Pawła Huelle, Toruń, Dom Muz, czerwiec 2002...) szczegóły 
  Hutnikiewicz Artur
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
218.tekst paraliteracki: Hutnikiewicz Artur: [Przemówienie]. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1989 t. 42 (1988) s. 99-106 (wygł. z okazji wręczenia "Księgi prac ofiarowanych Prof. drowi Arturow...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
219.artykuł: Kryszak Janusz: [Przemówienie]. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1989 t. 42 (1988) s. 95-98 (wygł. z okazji wręczenia "Księgi prac ofiarowanych Prof. drowi Arturow...) szczegóły 
  Hyciek Ella
    książki twórcy (alfabet tytułów)
220.książka twórcy: Hyciek Ella: Toruńskie legendy = Die Thorner Legenden. 1997  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    imprezy (alfabet tytułów)
221.impreza: Konferencja Ingardenowska z okazji 70-lecia napisania przez Romana Ingardena "Das literarische Kuntswerk" (1999).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janczarski Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
222.wiersz: Janczarski Czesław: Gwiazdy nad Toruniem (1-4). Głos Nauczyciela 1993 nr 2 s. 33  szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
223.artykuł: Semen Katarzyna Edyta: Działacze polonijni w Buffalo. x ([w ks.:] Katarzyna Edyta Semen: Sukces Emigranta. Włodzimierz Drzewien...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kantor Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
224.impreza: "Tadeusz Kantor. Chłopcy z gazetami" - cykl rysunków ze Zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi (1993).  szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: Rysunki Tadeusza Kantora. Tygodnik Powszechny 1994 nr 25 s. 12 (nota spraw. z wystawy...) szczegóły 
  Karnowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
225.artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Jan Karnowski. x 2001 ([w ks.:] Kazimierz Przybyszewski: Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczyposp...) szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
226.książka o twórcy: Flik Józef: Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium warsztatu malarskiego. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
227.artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 43 s. 2 (not. o obchodach w Toruniu 523. rocznicy urodzin...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
228.kult: Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 11 s. 4 (not. nt. urocz. z okazji 150-lecia odsłonięcia pomnika Mikołaja Kopern...) szczegóły 
229.kult: Mazurkiewicz Janina: Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu. Powstanie, rozwój, działalność w latach 1960-1985. Rocznik Toruński 1988 t. 18 s. 5-20  szczegóły 
  Kott Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Kossowska Stefania: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 200 s. 4 (nota nt. archiwum Jana Kotta w Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyt...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    imprezy (alfabet tytułów)
231.impreza: "Zygmunt Krasiński - spojrzenia po 140 latach" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
232.artykuł: Schick Piotr: Filantropia Prometeusza. Trybuna 1996 nr 59 s. 10 (spraw. z e spotkania z Zgmuntem Kubiakiem w ramach cyklu "Lekcja z pis...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lengren Zbigniew
    kult (alfabet autorów)
233.kult: (PO): Profesor Filutek na starówce?. Trybuna 2003 nr 232 s. 2 (nt. planów postawienia w Toruniu rzeźby upamiętniajacej Zbigniewa Leng...) szczegóły 
  Lilpop Jacek
    proza (alfabet tytułów)
234.proza: Lilpop Jacek: Toruń. Odra 2003 nr 12 s. 63-66  szczegóły 
  Lisicki Paweł
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
235.tekst paraliteracki: Lisicki Paweł: [Wypowiedź]. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 1/2 s. 2-10 (wypow. w dyskusji nt. "Granice tolerancji", zorganizowanej z inicjatyw...) szczegóły 
  Liskowacki Artur Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
236.artykuł: Spotkanie autorskie Adama Daniela Liskowackiego - Dom muz - 15 listopada 2001. Undergrunt 2002 nr 5 s. 172-173 (relacja ze spotkania w Toruniu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    imprezy (alfabet tytułów)
237.impreza: "Adam Mickiewicz 1798-1855. Wystawa książek i ilustracji" (1998).  szczegóły 
238.impreza: Wystawa wydań dzieł Adama Mickiewicza oraz ilustracji do "Pana Tadeusza" (1998). (z okazji 200. rocznicy urodzin poety...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
239.artykuł: Rakowicz Grażyna: O sobie i współczesnej poezji. Czesław Miłosz w Toruniu. Rzeczpospolita 1995 nr 136 s. 6 (spraw. ze spotkania z czytelnikami; Toruń, 9 VI 1995...) szczegóły 
  Muennich Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
240.artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Adam Włodzimierz Muennich. x 2001 ([w ks.:] Kazimierz Przybyszewski: Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczyposp...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowakowski Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
241.impreza: "Tadeusz Nowakowski - proza emigranta" - konferencja (2003).  szczegóły 
  Nurowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: i S-ka: Tajemnica Marii Nurowskiej. Ex Libris 1996 nr 94 s. 14 (spraw. ze spotkania autorskiego w Toruniu, III 1996...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oszajca Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 315 (not. o wieczorze autorskim w Toruniu, 21 XII 1997...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pawlikowski Michał Kryspin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Toruński przystanek Michała Kryspina Pawlikowskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 204 s. 5 (związki M.K. Pawlikowskiego z Toruniem...) szczegóły 
  Piątek Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
245.artykuł: Weychert-Waluszko Monika: VIII festiwal Książki. Wieczór autorski Tomasza Piątka, Dom Muz, 30 XI 2002. Undergrunt 2002 nr 8 s. 152-153 (not. o spotkaniu w Toruniu...) szczegóły 
  Pietrkiewicz Jerzy
    imprezy (alfabet tytułów)
246.impreza: "Jerzy Pietrkiewicz - inna wersja emigracji. Twórczość Pietrkiewicza - poety, prozaika, krytyka i tłumacza" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
247.artykuł: Myszkowski Krzysztof: Znaki Różewicza. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 58-66 (o twórczości poetyckiej; także wspomnienie o wieczorze autorskim w Dwo...) szczegóły 
248.artykuł: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 316 (not. o wieczorze autorskim w Toruniu, 17 IV 1998...) szczegóły 
  Ruszczyc Ferdynand
    imprezy (alfabet tytułów)
249.impreza: "Ferdynand Ruszczyc (1870-1936): życie i dzieło" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Ruszczyc in corpore. Kurier Wileński 2002 nr 126 s. 6 (zapowiedź ekspozycji w Warszawie i Wilnie...) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Malarz żywiołów. Rzeczpospolita 2002 nr 34 s. A8 (sprawozdanie z pokazu wystawy w Krakowie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    imprezy (alfabet tytułów)
250.impreza: "Henryk Sienkiewicz (1846-1916) - Dla pokrzepienia serc" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 2002 nr 211 s. 12 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
  Siwczyk Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
251.artykuł: Czwartek literacki z Krzysztofem Siwczykiem - Dom Muz - 28 XI 2001. Undergrunt 2002 nr 5 s. 174-175 (relacja ze spotkania w Toruniu...) szczegóły 
  Szewc Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
252.artykuł: Spotkanie autorskie Piotra Szewca - Dom muz - 12 listopada 2001. Undergrunt 2002 nr 5 s. 172 (relacja ze spotkania w Toruniu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Taborski Bolesław
    imprezy (alfabet tytułów)
253.impreza: Wystawa poświęcona Bolesławowi Taborskiemu (2002).  szczegóły 
  Timofiejuk Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
254.wiersz: Timofiejuk Paweł: Toruń. SkaFander 2003 nr 9 s. 71  szczegóły 
  Trościanko Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Papiery po Wiktorze Trościanko w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 7/8 s. 17  szczegóły 
256.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Życie przed mikrofonem. nr s. (artykuł biograficzny z informacją o przekazaniu materiałów archiwalnyc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
257.artykuł: Strzyżewski Mirosław: Toruński epizod Witkacego. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 39-50 (dot. toruńskich prapremier dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza w ...) szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Dar miłości. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 6 dod. nr 9 s. 1 (nota nt. corocznych konferencji dla młodzieży poświęconych problemom f...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zawitkowski Józef
    proza (alfabet tytułów)
259.proza: Zawitkowski Józef: Niech Będzie pochwalona Maryja zawsze Dziewica! (Kazanie wygłoszone 7 XII 2001 w kościele św. Józefa w Toruniu w 10. rocznicę powstania Radia Maryja). Nasz Dziennik 2001 nr 289 s. 10-11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żebrowski Jacek
    proza (alfabet tytułów)
260.proza: Żebrowski Jacek: Olsztyn - Toruń 17:35. Undergrunt 2003 nr 9 s. 144-147 (z not. o autorze na s. 267...) szczegóły 
  Żernicki Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: Janusz Żernicki - poeta osobny. Undergrunt 2002 nr 6 s. 169 (relacja z wieczoru pośw. pamięci poety; Toruń, 12 IV 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
262.impreza: "Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi" - Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Dembska Katarzyna, Graszek-Tańska Anna: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 155-157 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Młodzi slawiści. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 4 (not....) szczegóły 
263.impreza: "Antyk romantyczny - model europejski i wariant polski (ze szczególnym uwzględnieniem hellenizmu romantyków)".  szczegóły 
artykuł: (MK): Antyk romantyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 20 (nota spraw. z pierwszego seminarium nt. "Romantycy polscy i europejscy...) szczegóły 
264.impreza: "Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Europie" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Oliński Piotr: Konferencja naukowa "Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Europie" Toruń, 17-20 września 2003. Klio 2003 nr 4 s. 181-182 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Oliński Piotr: Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 188-189 (sprawozdanie...) szczegóły 
265.impreza: "Z aktualnych badań lingwistycznych Słowiańszczyzny" - Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów (2002).  szczegóły 
artykuł: Graszek-Tańska Anna: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 643-644 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
266.impreza: "Exotik in der Literatur - die gemeinsame Fremde" - międzynarodowa sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Waszak Tomasz: "Exotik in der Literatur - die gemeinsame Fremde". Tagung in Toruń, 12-1 V 1998. Convivium 1999 s. 359-360 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    imprezy (alfabet tytułów)
267.impreza: "The Local Colors of the Stars and Stripes" - konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Pestka Dariusz, Wójcik Jakub: Amerykańskie tematy. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Halik Antonio
    kult (alfabet autorów)
268.kult: (KRB): Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 3/4 s. 37 (nt. otwarcia w Toruniu Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Berkeley George
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
269.artykuł: Abriszewski Krzysztof: Czytajmy Berkeleya, a nie Kartezjusza (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu, 16 XII 1999). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 465-478 (nt. różnic między filozofią George'a Berkeley'a i Rene Descartesa; odc...) szczegóły 
  Conrad Joseph
    imprezy (alfabet tytułów)
270.impreza: "Conrad - Polak, żeglarz, pisarz" - wystawa poświęcona twórczości Josepha Conrada (1995).  szczegóły 
artykuł: Czaja Stefan: Spotkanie Conradystów. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 1 s. 20  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 6 (nota...) szczegóły 
  Shakespeare William
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duda Artur: Struś, herbata i piła tarczowa nad Elsynorem. Dialog [Warszawa] 1997 nr 8 s.134-141 (nt. sztuki i jej teatralnej realizacji w teatrze Meno Fortas w Wilnie,...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bergson Henri
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
272.artykuł: Paradowski Ryszard: Bergson i problemy metafizyki (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu, 30 XI 1999). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 257-265 (odczyt...) szczegóły 
  Descartes Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Abriszewski Krzysztof: Czytajmy Berkeleya, a nie Kartezjusza (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu, 16 XII 1999). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 465-478 (nt. różnic między filozofią George'a Berkeley'a i Rene Descartesa; odc...) szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Pieszak Eryk: Metafora jako sposób wyrażenia prawdy oraz spotkania z Innym na przykładzie koncepcji W. Gombrowicza, M. Schelera i E. Levinasa. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 394 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
275.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Tomkowska Anna: Metafora i mythos jako narzędzia filozoficzne w dialogach Platona. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 393 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
277.impreza: "Gwałt i przemoc w świetle Biblii" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 175-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Gorczyńska Ilona: Expressing the Inespressible and Cognising the Incognisable The Role of Metaphor in the Bible. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 384-385 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
279.impreza: "Gwałt i przemoc w świetle Biblii" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 175-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Literatura współczesna (japońska) / Życie literackie (japońska)
    imprezy (alfabet tytułów)
280.impreza: Dni Kultury Japońskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Akerman Michał: Japonia w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 5 s. 25 (nota o zakończeniu imprezy...) szczegóły 
artykuł: Dni Kultury Japońskiej. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 4 s. 23 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Historia literatury (kanadyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
281.artykuł: Krajewska Edyta: Pisarze kanadyjscy w Polsce. x 2003 ([w ks. zb.:] Obraz Kanady w Polsce. Pod red. Mirosławy Buchholtz. Toru...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Mazvydas Martynas
    imprezy (alfabet tytułów)
282.impreza: "Katechizm Martynasa Mazvydasa" - spotkanie poświęcone pierwszej wydanej drukiem książce litewskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Czaja Stefan: Jubileusz książki litewskiej. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 5 s. 15 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Doenhoff Marion Hedda Ilse
    kult (alfabet autorów)
283.kult: (kos): Wielka Pani. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 4 s. 10 (dot. spotkania zorganizowanego w związku ze śmiercią autorki w Pałacu ...) szczegóły 
  Wilamowitz-Moellendorff Urlich von
    imprezy (alfabet tytułów)
284.impreza: "Origine Cuiavus" - sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Ulricha von Wilamowitza-Moellendorffa (1999).  szczegóły 
artykuł: Goniec Kujawski 1999 nr 1 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Edmund: Sesja naukowa w 150. rocznicę urodzin Ulryka von Wilamowitz-Moellendorffa. Ziemia Kujawska 2001 t. 14 (2000/2001) s. 252-255 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
285.impreza: Forum Rosjoznawcze poświęcone euroazjatyzmowi (1997).  szczegóły 
artykuł: Kościołek Anna: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 147-149 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka) / Życie literackie (słowacka)
    imprezy (alfabet tytułów)
286.impreza: Dni Kultury Słowackiej w Polsce (1996).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 27 s. 2 (not....) szczegóły 
287.impreza: Dni Kultury Słowackiej w Polsce (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 s. 2 (ogł., nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: Borzyszkowski Marian: Pisma św. Tomasza z Akwinu w bibliotekach Pomorza, Powiśla i Warmii. Studia Pelplińskie 1998 t. 27 s. 339-349 (analiza popularności pism św. Tomasza na podstawie badania księgozbior...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
289.nagroda: Karety Sukcesu (1997). (Złota Kareta: Krystyna Meissner...) szczegóły 
290.nagroda: Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego (2003). ( Konrad Niewolski...) szczegóły 
291.nagroda: Nagroda teatralna w Toruniu (1999). (Mieczysław Banasik, Emilia Betlejewska, Maria Górna, Jadwiga Oleradzka...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Szkolnictwo (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    odwołania do (alfabet tytułów)
292.odwołanie: Studium Sztuki Filmowej i Technik Telewizyjnych (Camerimage Film School) w Toruniu. x  szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Film 1996 nr 8 s. 12 (nota o otwarciu od 1 X 1996 Studium Sztuki Filmowej i Technik Telewizy...) szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Film 1999 nr 9 s. 11 (informacje o naborze kandydatów...) szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Kino 2003 nr 9 s. 73 (nota o naborze studentów...) szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Kino 2002 nr 7/8 s. 6-7 (nota o naborze studentów...) szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Reżyser 1999 nr 9 s. 3 (informacja o naborze studentów...) szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Reżyser 1998 nr 9 s. 8 (nt. szkoły; z informacją o naborze słuchaczy...) szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Reżyser 2001 nr 7/8 s. 8 (nt. profilu studium...) szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Reżyser 2001 nr 2 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Camerimage Film School. Reżyser 2000 nr 7/8 s. 6 (ogłoszenie naboru do szkoły...) szczegóły 
artykuł: Dudziewicz Michał: Nie sprzedajemy talentu. Reżyser 2000 nr 12 s. 5 (wypowiedź dyrektora szkoły; not. Magda Sendecka...) szczegóły 
artykuł: Film 2001 nr 2 s. 14 (nota o naborze kandydatów...) szczegóły 
artykuł: Film 2000 nr 8 s. 8 (ogłoszenie naboru...) szczegóły 
artykuł: Scenarzystą być. Film 2001 nr 7 s. 10 (nota o naborze kandydatów...) szczegóły 
artykuł: Studium Sztuki Filmowej w Toruniu. Rzeczpospolita 1997 nr 214 s. 29 (nota o działalności...) szczegóły 
artykuł: Suder Roman: Reżyser 2001 nr 9 s. 8 (list do redakcji słuchacza studium nt. jego działalności...) szczegóły 
polemika: Dudziewicz Michał J.: Reżyser 2001 nr 11 s. 6 (replika dyrektora studium...) szczegóły 
nawiązanie: Kłaput Wacław: Reżyser 2001 nr 11 s. 6 (list wizytatora dot. funkcjonowania studium...) szczegóły 
artykuł: Szkoła Camerimage. Film 2002 nr 8 s. 21 (nota o naborze studentów...) szczegóły 
artykuł: Szkoła Camerimage. Reżyser 1997 nr 7/8 s. 12 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Szkoła operatorów. Film Pro 1996 nr 16/17 s. 4 (not. o otwarciu szkoły 1 X 1996...) szczegóły 
artykuł: Zostań scenarzystą!. Cinema 1998 nr 12 s. 15 (nota o naborze do Studium n kierunek scenopisarski...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Błaszczyk Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
293.artykuł: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 314 (not. o koncercie w Toruniu, 2 IX 1997...) szczegóły 
  Himilsbach Jan*
    kult (alfabet autorów)
294.kult: Smółka Ireneusz: Himilsbachalia w Toruniu. Reżyser 2000 nr 12 s. 7 (sprawozdanie z imprezy w rocznicę śmierci Jana Himilsbacha zorganizowa...) szczegóły 
  Horzyca Wilam*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Jędrzyński Zefiryn: Pan Wilam w Toruniu. Gazeta Pomorska 1989 nr 59 s. 3 (działalność Wilama Horzycy w Toruniu w l. 1945-1948...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
296.kult: (J.W.): Gazeta Pomorska 1989 nr 51 s. 1-2 (spraw. z obchodów 100. rocznicy urodzin Wilama Horzycy w Toruniu...) szczegóły 
  Janowska Alina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
297.artykuł: Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 313 (not. o recitalu w Toruniu, 27 VI 1997...) szczegóły 
  Limanowski Mieczysław*
    imprezy (alfabet tytułów)
298.impreza: "Mieczysław Limanowski - człowiek, twórca, świadek czasów" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
  Szpakiewicz Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
299.artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Mieczysław Szpakiewicz. x 2001 ([w ks.:] Kazimierz Przybyszewski: Ludzie Torunia odrodzonej Rzeczyposp...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
300.impreza: "Współczesność - Tradycja. Mit - Życie - Widowisko" - konferencja w ramach festiwalu "Kontakt" (2001).  szczegóły 
artykuł: Konferencje, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 38-47 (zawiera m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Architektura teatralna
    imprezy (alfabet tytułów)
301.impreza: "Wyobraźnia i warsztat twórczy scenografa i architekta" - międzynarodowe sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: Koecher-Hensel Agnieszka: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 3/5 s. 57  szczegóły 
artykuł: Osterloff Barbara: Teatr 1988 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Scenografia
    imprezy (alfabet tytułów)
302.impreza: "Wyobraźnia i warsztat twórczy scenografa i architekta" - międzynarodowe sympozjum (1987).  szczegóły 
artykuł: Osterloff Barbara: Teatr 1988 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
artykuł: Koecher-Hensel Agnieszka: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 3/5 s. 57  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska / Wymowa sceniczna, recytacja
    imprezy (alfabet tytułów)
303.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
304.artykuł: A.S.: Teatralia dla Biblioteki Uniwersyteckiej. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 27 (nota nt. zakupu przez Bibliotekę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika negat...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
    imprezy (alfabet tytułów)
305.impreza: "Lotnicza Czołówka Teatralna, Blackpool 1941-1946" - wystawa poświęcona teatrowi wojskowemu działającemu w Szkocji (2003).  szczegóły 
306.impreza: "Plakat teatralny" - wystawa (1998).  szczegóły 
307.impreza: Wystawa rysunków Tadeusza Kantora i teatralnych przedmiotów teatru Cricot 2 (1994).  szczegóły 
artykuł: Melkowski Stefan: Opakować? Otumanić? Rozkochać?. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
    imprezy (alfabet tytułów)
308.impreza: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i dorosłych (1996).  szczegóły 
artykuł: Staśkiewicz Michał: Konkurs recytatorski. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 1 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru
    odwołania do (alfabet tytułów)
309.odwołanie: Toruń. x  szczegóły 
artykuł: Sowińska Lucyna: Toruńskie Studio P (Integracja działań teatralnych i wychowawczych). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 4 s. 10-15 (nt. działalności zespołu teatralnego "Studio Poetyckie" dla młodzieży ...) szczegóły 
artykuł: (tm): Klub teatralny. Goniec Teatralny 1991 nr 30 wkł. s. [1] (nt. inicjatyw dla młodzieży w Toruniu; not....) szczegóły 
artykuł: Wieczory teatralne. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 12 s. 15 (not. nt. wieczorów organizowanych przez Zakłady Dramatu, Teatru i Film...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru / Konkursy (teatralne)
    konkursy (alfabet tytułów)
310.konkurs: Teatralne wspomnienia. Konkurs w roku jubileuszu 50-lecia Teatru "Baj Pomorski" (1995).  szczegóły 
311.konkurs: Wojewódzki konkurs na recenzję teatralną dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nie uczącej się młodzieży z województwa toruńskiego (1993; edycja VII). (termin nadsyłania prac: II 1993; ogł. wyników 27 III 1993...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
312.książka: [Osiemdziesiąt] 80 lat teatru w Toruniu 1920-2000. 2000 ([Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej "80 lat teatru w Toruniu", ...) szczegóły 
recenzja: Klakier: Po przekątnej w Milenium (80 lat polskiego słowa z toruńskiej sceny). Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 17, 24 (m.in. dot. także książki "80 lat teatru w Toruniu" pod red. Janusza Sk...) szczegóły 
polemika: Duda Artur: Astrolog w teatrze. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 4 s. 22  szczegóły 
recenzja: Ziemlewska Anna: Rocznik Toruński 2001 t. 28 s. 155 (not....) szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2000 nr 5 s. 49 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
313.impreza: "[Osiemdziesiąt] 80 lat teatru dramatycznego" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 1999 nr 8 s. 8 (zapowiedź...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
314.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Z dziejów teatru szkolnego jezuickiego kolegium toruńskiego w XVII - XVIII wieku. Zapiski Historyczne 1990 z. 1 s. 43-57  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
315.artykuł: Bełkot Jan: O życiu artystycznym międzywojennego Torunia. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2002 nr 2 s. 16-17 (dot. m.in. życia teatralnego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat obcy na scenach polskich
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komorowski Jarosław: Polskie Szekspiriana: 1. Toruński "Król Lear". Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 5-11 (nt. wystawień dramatu Szekspira w Toruniu - prawdopodobnie przez wędru...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
317.książka: Skuczyński Janusz: Toruńskie teatry i festiwale teatralne w powojennym czterdziestoleciu. 1945/56 - 1984/85. 1987  szczegóły 
recenzja: Woźniak Jan: Słowo Powszechne 1988 nr 138 s. 6  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
318.impreza: "[Osiemdziesiąt] 80 lat teatru dramatycznego" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 1999 nr 8 s. 8 (zapowiedź...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
319.artykuł: Domańska Barbara: Instytucje i organizacje upowszechniania kultury. x 1989 ([W ks. zb.:] O życiu kulturalnym w Toruniu w latach 1945-1985. Toruń 1...) szczegóły 
320.artykuł: Oleradzka Jadwiga: Teatry w latach 1978-1985. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 1989 t. 11 (1978/1985) s. 119-129 (dot. sytuacji teatrów w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu, Włocławku...) szczegóły 
321.artykuł: Raczak Lech: Polityczny i artystyczny. Scena 2001 nr 4 s. 21-23 (wypowiedź w dyskusji nt. teatru studenckiego w ramach Forum Młodego Te...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
322.artykuł: Kowalczyk Janusz R., Romanowski Gustaw: Zmiany za sceną. Rzeczpospolita 1996 nr 154 s. 27 (o prawdopodobnych zmianach na stanowiskach dyrektorskich w: Teatrze St...) szczegóły 
323.artykuł: Oleradzka Jadwiga: Całowanie klamki (Teatry przed likwidacją). Gazeta Pomorska 1989 nr 251 s. 3 (nt. sytuacji finansowej teatrów w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia repertuarowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
324.artykuł: Churski Andrzej: Ostatnie sezony teatralne XX wieku. Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza 2002 t. 16 s. 233-239 (życie teatralne Torunia i Grudziądza 1999-2000...) szczegóły 
325.artykuł: Klakier: Jubileusz, festiwal i cztery premiery. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 12 s. 18-19 (nt. rozpoczęcia sezonu teatralnego 1999/2000 w Toruniu...) szczegóły 
326.artykuł: Klakier: Szlaban dla miernoty (Znowu premiery). Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 2 s. 16-17 (nt. ostatnich premier w teatrach Torunia...) szczegóły 
327.artykuł: Nowak Anita: Podnoszą się kurtyny. Ilustrowany Kurier Polski 1989 nr 210 s. 4 (omów. planów repertuarowych teatrów dramatycznych Bydgoszczy, Grudziąd...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Białystok: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki
328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oleradzka Jadwiga: Gazeta Pomorska 1989 nr 124 s. 2 (występy na XXXI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu...) szczegóły 
     Elbląg: Teatr Dramatyczny
329.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oleradzka Jadwiga: Gazeta Pomorska 1989 nr 122 s. 7 (występy na XXXI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu...) szczegóły 
     Gdańsk: Teatr "Wybrzeże"
330.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oleradzka Jadwiga: Gazeta Pomorska 1989 nr 120 s. 4 (występy na XXXI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu...) szczegóły 
     Grudziądz: Teatr Ziemi Pomorskiej
331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oleradzka Jadwiga: Gazeta Pomorska 1989 nr 121 s. 2 (występy na XXXI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu...) szczegóły 
     Olsztyn: Teatr im. S. Jaracza*
332.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oleradzka Jadwiga: Gazeta Pomorska 1989 nr 123 s. 6 (występy na XXXI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu...) szczegóły 
     Szczecin: Teatr Współczesny
333.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Oleradzka Jadwiga: Gazeta Pomorska 1989 nr 123 s. 6 (występy na XXXI Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu...) szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Straszne mieszkania. Rzeczpospolita 1998 nr 121 s. 27 (wystaw. na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Kontakt '98 w Toruniu...) szczegóły 
     Toruń: Teatr im. W. Horzycy
    artykuły (alfabet autorów)
335.artykuł: Rakowicz Grażyna: Straż kwestionuje, teatr szuka środków (Scena im. Wilama Horzycy w Toruniu). Rzeczpospolita 2000 nr 90 s. A6 (nt. remontu i sytuacji finansowej teatru...) szczegóły 
336.artykuł: Rakowicz Grażyna: Szesnaście zespołów na Kontakcie. Wojewoda spłaci dług Teatru im. Wilama Horzycy. Rzeczpospolita 1997 nr 41 s. 26 (m.in. o sytuacji ekonomicznej teatru...) szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szarszewski Piotr: Oscarowe show w Toruniu. Akant 2000 nr 3 s. 25  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Rozmaitości"
338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Testament psa i płócienna ściana. Rzeczpospolita 1998 nr 122 s. 20 (wystaw. na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt '98 w Toruniu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
339.impreza: Centralny Pokaz Kabaretów (1989). (zorganizowany przy okazji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskic...) szczegóły 
340.impreza: Festiwal Teatrów Polski Północnej (1989).  szczegóły 
341.impreza: Festiwal Teatrów Polski Północnej (materiały ogólne).  szczegóły 
342.impreza: "Klamra" - Akademickie Spotkania Teatralne (materiały ogólne).  szczegóły 
343.impreza: "Klamra 2000" - Akademickie Spotkania Teatralne (2000).  szczegóły 
344.impreza: "Klamra 2001" - Akademickie Spotkania Teatralne (2001).  szczegóły 
345.impreza: "Klamra '2002" - Akademickie Spotkania Teatralne (2002).  szczegóły 
artykuł: JZV: Toruńska Klamra. Przewodnik Weekend 2002 nr 10 s. 5 (zapowiedź...) szczegóły 
346.impreza: "Klamra 2003" - Akademickie Spotkania Teatralne (2003).  szczegóły 
347.impreza: "Klamra '93" - Akademickie Spotkania Teatralne (1993).  szczegóły 
artykuł: (kos): Studenckie spotkania teatralne. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 4 s. 10  szczegóły 
348.impreza: "Klamra '94" - Akademickie Spotkania Teatralne (1994).  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Fundament pod ścianę awiniońskiego domu. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 4 s. 18  szczegóły 
349.impreza: "Klamra '95" - Akademickie Spotkania Teatralne (1995).  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Nerwowe poszukiwania nowej świadomości. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 4 s. 12  szczegóły 
artykuł: (mar): Klamra' 95. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 3 s. 25  szczegóły 
350.impreza: "Klamra '96" - Akademickie Spotkania Teatralne (1996).  szczegóły 
artykuł: KLAKIER: Alternatywa w "Od Nowie". Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 4 s. 17  szczegóły 
artykuł: Klamra' 96. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 3 s. 15 (program...) szczegóły 
351.impreza: "Klamra '97" - Akademickie Spotkania Teatralne (1997).  szczegóły 
352.impreza: "Klamra '98" - Akademickie Spotkania Teatralne (1998).  szczegóły 
artykuł: Klakier: Alternatywa czy opozycja?. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 4 s. 16  szczegóły 
artykuł: (pab): Klamra' 98. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 2 s. 26 (program...) szczegóły 
353.impreza: "Klamra '99" - Akademickie Spotkania Teatralne (1999).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn MKiS 1999 nr 3 s. 20 (not....) szczegóły 
354.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1991).  szczegóły 
artykuł: Jacoszek Michał: Teatralna normalność Wschodu. Rzeczpospolita 1991 nr 141 s. 4  szczegóły 
355.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1992).  szczegóły 
356.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1993).  szczegóły 
artykuł: (bej): Kontakt'93. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 5 s. 11  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Od Amsterdamu do Jakucka via... Bukareszt. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 7/8 s. 13, 15  szczegóły 
357.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1994).  szczegóły 
artykuł: (bej): Stracona okazja. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 9 s. 6  szczegóły 
artykuł: Goźliński Paweł: Kryzys obfitości czyli "Kontakt' 94". Nowy Nurt 1994 nr 6 s. 13  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Festiwal otwartych oczu. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 6 s. 17  szczegóły 
artykuł: Meissner Krystyna: Dla kogo festiwal?. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 23 (z dyr. festiwalu; rozm.: Bożena Winnicka...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Winnicka Bożena: Sukcesy, porażki, klęski. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 8  szczegóły 
artykuł: Winnicka Bożena: Toruński kontakt. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 1  szczegóły 
358.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1995).  szczegóły 
artykuł: (bej): Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 5 s. 15 (ogł., program...) szczegóły 
artykuł: Goźliński Paweł: "Amfitrion" wg Szkoły Sztuki Dramatycznej. Życie Warszawy 1995 nr 137 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Janikowski Grzegorz: Panorama teatru potrzebnego. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt '95. Sycyna 1995 nr 14 s. 16  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Dojrzałość ponad stan?. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 6 s. 14  szczegóły 
artykuł: (kos): Nagrody Kontaktu. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 6 s. 14  szczegóły 
artykuł: Mikołajewski Maciej: Full kątaś. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 6 s. 15  szczegóły 
artykuł: Winnicka Bożena: Więcej takich Kontaktów. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 24 s. 8  szczegóły 
359.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1996).  szczegóły 
artykuł: Alver Margus: Aktor anonimowy, gra zespołowa i inne pojęcia (Teatr estoński lat dziewięćdziesiątych na tle dwóch dramatów z klasyki rosyjskiej, granych na Międzynarodowym Festiwalu "Kontakt '96" - "Pianoli" wg Antoniego Czechowa oraz "Na dnie" Maksyma Gorkiego). Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 7/8 s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Alver Margus: O kolorycie lokalnym, o stylu i bezstylowości. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Molier uwięziony w szafie. Rzeczpospolita 1996 nr 127 s. 28 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Po Godocie - szaman disco. Rzeczpospolita 1996 nr 126 s. 29 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Tradycja zatruta kulturą masową (Po festiwalu Kontakt '96 w Toruniu). Rzeczpospolita 1996 nr 129 s. 23 (pofestiwalowe refleksje...) szczegóły 
artykuł: KLAKIER: Danke fuer Kontakt. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 7/8 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: KLAKIER: Po "Kontakcie". Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 9 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Kontakt '96. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 5 s. 15 (program...) szczegóły 
artykuł: (kos): Nagrody "Kontaktu". Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 7/8 s. 17  szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Naprzód, mistrzowie!. Rzeczpospolita 1996 nr 125 s. 30 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mieszkańcy Torunia o Kontakcie. Didaskalia 1996 nr 13/14 s. 12 (wypow. w redakcyjnej sondzie, aut.: Maria Kalinowska, Marian Kotera, M...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Roman: Za zamkniętymi drzwiami ("Volksbuehne" z Berlina laureatem głównej nagrody VI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" w Toruniu). Gazeta Wyborcza 1996 nr 129 s. 10 (spraw.; z listą nagród...) szczegóły 
artykuł: Rakowicz Grażyna: Poszukiwanie nowych dróg (Toruński Festiwal "Kontakt" po raz szósty). Rzeczpospolita 1996 nr 98 s. 29  szczegóły 
artykuł: Szymańska Krystyna: Przed festiwalem. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 20 s. 16  szczegóły 
artykuł: Winnicka Bożena: Kontakt po raz szósty. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 24 s. 16 (sprawozdanie, nagrodzeni...) szczegóły 
360.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1997).  szczegóły 
artykuł: Likowska Ewa: Komedia w wodzie i czary za oknami. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Likowska Ewa: Różności różnej jakości. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 23 s. 5  szczegóły 
artykuł: Nowak Anita: Kontakt '97. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 s. 5  szczegóły 
artykuł: Nowak Anita: Odsłona druga i epilog. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 24 s. 18 (nagr....) szczegóły 
361.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1998).  szczegóły 
artykuł: Klott Janusz: W stroę wideoklipu. Magazyn Tygodnika Solidarność 1998 nr 2 s. 29  szczegóły 
artykuł: Kontakt' 98. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 5 s. 17 (program...) szczegóły 
artykuł: [Mikołajewski Maciej] Klakier: Na beczce prochu. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 6 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Oleradzka Jadwiga: O czarnej dziurze, czarnej rozpaczy i.... PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 51-58 (wyw. przed festiwalem "Kontakt" 1998 z dyrektorem Teatru Wilama Horzyc...) szczegóły 
362.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (1999).  szczegóły 
artykuł: Adaszyńska Natalia: Dwie godziny z ogniem. Teatr 1999 nr 7/9 s. 19-20 (nt. spektaklu "Feuergesicht" Mariusa von Mauersbergera w reż. Thomasa ...) szczegóły 
artykuł: Goliński Cezary: Niebezpieczne lalki. Perypetie białoruskiej wersji "Pinokia". Gazeta Wyborcza 1999 nr 164 s. 13 (nt. zakazu przez Wydział Kultury w Grodnie prezentacji na festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Jakstas Kestutis: Napisać trzy strony z "Makbeta". Teatr 1999 nr 7/9 s. 14-18 (rozm. nt. pracy nad spektaklem "Makbet" Williama Szekspira w reż. Eimu...) szczegóły 
artykuł: Miserere. Teatr 1999 nr 7/9 s. 9-13 (koment. dot. spektaklu "Makbet" Williama Szekspira w reż. Eimuntasa Ne...) szczegóły 
artykuł: MOST: 16 odsłon. Życie 1999 nr 118 s. 9 (not....) szczegóły 
artykuł: Mościcki Tomasz: Długi kontakt z Makbetem. Życie 1999 nr 120 s. 8 (sprawozdanie z pierwszych dwóch dnia festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Mościcki Tomasz: Moda, Cepelia, naftalinowy modern i Grecy. Życie 1999 nr 122 s. 8 (sprawozdanie z pierwszych czterech dni festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Mościcki Tomasz: Triumfatorzy, przegrani i rozbawieni. Życie 1999 nr 125 s. 8 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Żółkoś Monika: Nagość na Kontakcie (Przyczynek do dialektyki odbioru teatru). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 50-54 (omówienie festiwalowych przedstawień Jerzego Jarockiego i Ostermeiera...) szczegóły 
363.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2000).  szczegóły 
artykuł: Duda Artur: Między drewnianą płytą i wyobraźnią. Opcje 2000 nr 4 s. 84-85 (rec. spektaklu Williama Shakespeare "Sen nocy letniej" w reż. Oskarasa...) szczegóły 
artykuł: Janikowski Grzegorz: Głód uczuć (Zbrodnia i starość według trzydziestolatków). Rzeczpospolita 2000 nr 119 s. A11 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Janikowski Grzegorz, Kowalczyk Janusz R.: Więcej wprawek niż dzieł ("Magnetyzm serca" triumfuje w Toruniu). Rzeczpospolita 2000 nr 124 s. A13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Balet prostokątów (X Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt 2000). Rzeczpospolita 2000 nr 123 s. A9 (spraw.; z not....) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Młody teatr (Kontakt 2000 w Toruniu). Rzeczpospolita 2000 nr 104 s. A8 (artykuł przed rozpoczęciem imprezy...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Wariacje na sześć patefonów (X Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt 2000). Rzeczpospolita 2000 nr 121 s. A12 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Taborski Bolesław: Jubileuszowy Kontakt 2000. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 7/8 s. 40-45 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Vasinauskaite Rasa: Spór teatru z teatrem. Didaskalia 2000 nr 37/38 s. 15-18 (omów....) szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Marzenna: Kształt prawdy. Opcje 2000 nr 4 s. 85-86 (rec. spektaklu Fiodora Dostojewskiego "Zbrodnia i kara", reż. Elmo Nug...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Marzenna: Skąd wieje wiatr teatralnych przemian?. Opcje 2000 nr 4 s. 82-84  szczegóły 
364.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2001).  szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Oburzający werdykt. Rzeczpospolita 2001 nr 129 s. A11 (nt. festiwalowych nagród...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Od Dalego do Gogola. Rzeczpospolita 2001 nr 122 s. A8 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Przestrzenie wyobraźni. Rzeczpospolita 2001 nr 128 s. A8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: W grodzie Kopernika. Nasz Dziennik 2001 nr 125 s. 9 (not....) szczegóły 
365.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2002).  szczegóły 
artykuł: Dobrowolski Jacek: "Mythos" Eugenia Barby, czyli cień Teatru Odin. Teatr 2002 nr 7/8 s. 41-43 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 7 VI s. 3, 11 (m.in. not. o laureatach; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
366.impreza: "Kontakt" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny (2003).  szczegóły 
artykuł: J.B.S.: Węgrzy w roli głównej. Rzeczpospolita 2003 nr 106 s. A13 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Feralny werdykt. Rzeczpospolita 2003 nr 127 s. A12 (z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Huśtawka nastrojów. Rzeczpospolita 2003 nr 126 s. A15 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Klasyk nasz współczesny. Rzeczpospolita 2003 nr 124 s. A9 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Próba cierpliwości. Rzeczpospolita 2003 nr 122 s. A8 (sprawozdanie z przebiegu festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Majcherek Wojciech: Kontakt: postscriptum. Teatr 2003 nr 6 s. 23-25 (podsumowanie...) szczegóły 
artykuł: Nowak Anita: Festiwal szarych tonów. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 5/7 s. 13 (sprawozdanie z festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Osterloff Barbara: Kontakt 2003 - mały rekonesans. Teatr 2003 nr 6 s. 18-20  szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 84 (not.; z listą nagrodzonych...) szczegóły 
367.impreza: Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych (1995).  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Nie tylko karnawał. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 9 s. 13  szczegóły 
368.impreza: Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych (1997).  szczegóły 
369.impreza: Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych (2001).  szczegóły 
370.impreza: Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych (2003; edycja XII).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 6 s. 76 (not....) szczegóły 
371.impreza: Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (2000).  szczegóły 
artykuł: Spotkanie z lalkami. Nasz Dziennik 2000 nr 230 s. 8 (not. o rozpoczęciu festiwalu...) szczegóły 
372.impreza: Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (2001).  szczegóły 
373.impreza: Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (2002).  szczegóły 
artykuł: (PIO): Pożegnania z lalkami. Trybuna 2002 nr 234 dod. s. 2 (nt. zakończenia...) szczegóły 
374.impreza: Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (2003).  szczegóły 
375.impreza: Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek [poprzednio: Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek] (1999).  szczegóły 
artykuł: Laury dla Banialuki. Śląsk 1999 nr 11 s. 84 (nota...) szczegóły 
376.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich OFTA (1989).  szczegóły 
artykuł: Capiga Andrzej: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 49 s. 8-9 (omów. przedstawień prezentowanych w Stalowej Woli; 24-26 XI 1989...) szczegóły 
artykuł: Kujawy 1989 nr 17 s. 2 (not. o woj. eliminacjach w Wąbrzeźnie...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Waldemar: Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 50 s. 8 (wywiad z organizatorem festiwalu w Stalowej Woli; rozm. Andrzej Capiga...) szczegóły 
377.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (1989).  szczegóły 
378.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (1990).  szczegóły 
379.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (1991).  szczegóły 
380.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (1992).  szczegóły 
artykuł: Hausbrandt Andrzej: Plajta. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 34 s. 11  szczegóły 
381.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (1993).  szczegóły 
artykuł: Rochowiak Jerzy: XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 5 s. 11  szczegóły 
382.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (1994).  szczegóły 
383.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (1995).  szczegóły 
artykuł: Klakier: Zemsta czerwonego kontrabasu. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
384.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora (materiały ogólne).  szczegóły 
385.impreza: Ogólnopolski Festiwal Teatru Jednego Aktora (1996).  szczegóły 
artykuł: KLAKIER: Złamana cytra. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 5 s. 14  szczegóły 
artykuł: Rakowicz Grażyna: Aktor musi liczyć na siebie (OFTJA w Toruniu). Rzeczpospolita 1996 nr 75 s. 26  szczegóły 
artykuł: Rakowicz Grażyna: Festiwal debiutów (OFTJA w Toruniu). Rzeczpospolita 1996 nr 72 s. 27 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Rakowicz Grażyna: Jubileuszowa ósemka (OFTJA '96 w Toruniu). Rzeczpospolita 1996 nr 71 s. 30  szczegóły 
386.impreza: "Pobocza Teatru" - Ogólnopolski Festiwal Twórców Teatru Poszukującego (1994).  szczegóły 
387.impreza: "Pobocza Teatru" - Ogólnopolski Festiwal Twórców Teatru Poszukującego (1995).  szczegóły 
388.impreza: "Pobocza Teatru" - Ogólnopolski Festiwal Twórców Teatru Poszukującego (1996).  szczegóły 
389.impreza: "Pobocza Teatru" - Ogólnopolski Festiwal Twórców Teatru Poszukującego (1997).  szczegóły 
390.impreza: Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (1994).  szczegóły 
artykuł: (kos): Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 10 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Rochowiak Jerzy: Inny festiwal, inny teatr. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 11 s. 13  szczegóły 
artykuł: Trzcielińska-Polus Aleksandra: Kalendarium. Śląsk Opolski 1995 nr 1 s. 56 (not. o przyznaniu nagrody Grand Prix "Złoty Piernik Torunia" Opolskiem...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 23 s. 2 (not....) szczegóły 
391.impreza: Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (1995).  szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Gdzie te lalki?!. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
artykuł: (Kajot): Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 10 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Klakier: Maraton bajek. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
artykuł: MB: Nagrody dla lalkarzy. Gazeta Wyborcza 1995 nr 236 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: PIO: 8 dni z lalkami. Trybuna 1995 nr 230 s. 2 (not....) szczegóły 
392.impreza: Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (1996).  szczegóły 
artykuł: III Toruńskie Spotkanie Teatrów Lalek. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 10 s. 15 (program...) szczegóły 
artykuł: KLAKIER: Morderczy festiwal. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 11 s. 16  szczegóły 
artykuł: Nowak Anita: Lalki znikają ze sceny. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 47 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
393.impreza: Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (1997).  szczegóły 
394.impreza: Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek (1998).  szczegóły 
artykuł: Klakier: Kary i nagrody. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich(teatr polski za granicą) / Litwa (teatr polski za granicą) / Litwa (teatr polski za granicą) - repertuar
     Wilno: Polski Teatr Ludowy przy Wileńskim Pałacu Kultury Kolejarzy (obecnie Teatr Polski w Wilnie)
    artykuły (alfabet autorów)
395.artykuł: Rymowicz Irena: Czerwony Sztandar 1989 nr 232 s. 3 (sprawozdanie z występów w Bydgoszczy i Toruniu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu / Realizacja poszczególnych sztuk (obce realizacje polskiego dramatu)
396.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczawińska Hanna: Litewska inscenizacja "Dziadów" Mickiewicza. Słowo Powszechne 1990 nr 134 s. 4 (Teatr Dramatyczny, reż. Jonas Vaitkus; wyst. w Warszawie i Toruniu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
397.impreza: "Obraz filmowy jako dzieło artysty" - Międzynarodowe Sympozjum w ramach festiwalu "Camerimage" (1998; edycja I).  szczegóły 
artykuł: Żydowicz Marek: [Pierwsze] I Miedzynarodowe Sympozjum: Obraz filmowy jako dzieło artysty. Kino 1998 nr 11 s. 10-11 (artykuł dyrektora festiwalu "Camerimage, w ramach którego ma się odbyć...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
398.artykuł: Januszewska-Skreiberg Janina: Polski kandydat do Oscara. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 41 s. 6 (m.in. nt. nominacji polskich filmów do nagrody Oscara w kategorii film...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.D.: Wrogie przejęcie. Przegląd 2000 nr 16 s. 31 (dot. przeniesienia festiwalu z Torunia do Łodzi...) szczegóły 
artykuł: Przenosiny. Kino 2000 nr 6 s. 2 (nota o przeniesieniu imprezy z Torunia do Łodzi...) szczegóły 
artykuł: Schick Piotr: Festiwal "Camerimage" wyprowadza się z Torunia (kino odjazdowe). Aneks Trybuny 2000 nr 91 s. 4-5 (nt. przyczyn wyprowadzenia Festiwalu z Torunia...) szczegóły 
400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (BCD): Nowy czas w Tumulcie?. Trybuna 2002 nr 273 dod. s. 2 (m.in. nt. przeniesienienia festiwalu z Torunia do Łodzi...) szczegóły 
401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schick Piotr: Nie do odrzucenia. Trybuna 2003 nr 12 dod. s. 2 (dot. kontrowersji spowodowanych przeniesieniem festiwalu z Torunia do ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
402.impreza: "Camerimage" - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych (1993; edycja I). (festiwal ukazujący dorobek operatorski...) szczegóły 
artykuł: Bortowska Liliana: I Międzynarodowy Festiwal Operatorów w Toruniu - Camerimage '93. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 20 I s. 14  szczegóły 
artykuł: Cameritage '93. Film 1993 nr 36 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Film na Świecie 1993 nr 3 s. 127 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Guzek Mariusz: Wizja światła. Promocje Pomorskie 1994 nr 1 s. 31, 33  szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Camerimage '93. Kino 1994 nr 1 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Jędrys Krzysztof: Raz jeszcze o "Camerimage' 93". Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 10  szczegóły 
artykuł: Nykvist i Storado w Polsce. Film 1993 nr 34 s. 4 (zapow., z progr....) szczegóły 
artykuł: Płażewski Jerzy: Camerimage 93. Wielka szansa Złotej Żaby. Kino 1994 nr 2 s. 13-15  szczegóły 
artykuł: Płażewski Jerzy: Oby filmy najlepsze. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 1 s. 6  szczegóły 
artykuł: Płażewski Jerzy: Tak trzymać. Film 1994 nr 1 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szczepański Tadeusz: Kamera, moja miłość. Film na Świecie 1993 nr 3 s. 84-87 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Taras Katarzyna: Kadry, które mogłyby funkcjonować samodzielnie. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 1 s. 4-6  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Remigiusz: Camerimage '93. Grzechy debiutu?. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 1 s. 4  szczegóły 
artykuł: Żydowicz Marek: Dziennik organizatora. Reżyser 1994 nr 1 s. 1-3  szczegóły 
403.impreza: "Camerimage" - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych (1994; edycja II). (uwaga! były propozycje zorg. festiwalu w Bydgoszczy...) szczegóły 
artykuł: Bikont Piotr: Łowy na Złotą Żabę. Gazeta Wyborcza 1994 nr 276 s. 11  szczegóły 
artykuł: Bikont Piotr: Mrówki, słonie i żaby. Gazeta Wyborcza 1994 nr 282 s. 11  szczegóły 
artykuł: Bugajczyk Robert: Camerimage - filmowy raj. Trybuna 1994 nr 278 s. 2  szczegóły 
artykuł: Bugajczyk Robert: Festiwal kamerzystów. Trybuna 1994 nr 227 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Camerimage - edycja druga. Film 1994 nr 9 s. 6 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Falkowski Janusz: Lauding the Lensmen (Camerimage '94). The Warsaw Voice 1995 nr 1 s. 2  szczegóły 
artykuł: Finanse festiwali filmowych. Rzeczpospolita 1994 nr 250 s. 6 (art. przed festiwalem...) szczegóły 
polemika: Pragłowski Arkadiusz: Do redakcji. Rzeczpospolita 1994 nr 272 s. 6  szczegóły 
polemika: Hollender Barbara: Warner nie ma racji. Rzeczpospolita 1994 nr 273 s. 6  szczegóły 
artykuł: Guzek Mariusz: W cieniu statywu. Promocje Pomorskie 1995 nr 1 s. 31-32  szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Camerimage na finiszu. Rzeczpospolita 1994 nr 281 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Dwie Żaby dla Polaków. Camerimage'94 zakończył się w sobotę. Rzeczpospolita 1994 nr 282 s. 6  szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Operator też czowiek. Krzysztof Kieślowski na Camerimage w Toruniu. Rzeczpospolita 1994 nr 279 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Operatorzy: start! Camerimage '94. Rzeczpospolita 1994 nr 275 s. 6 (art. przed festiwalem...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Wielkie nazwiska. Camerimage '94. Rzeczpospolita 1994 nr 220 s. 4 (art. przed festiwalem; sprost. aut., nr 221 s. 4...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Zbieranie funduszy. Camerimage '94. Rzeczpospolita 1994 nr 246 s. 6 (art. przed festiwalem...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Żaby czekają na operatorów. Rzeczpospolita 1994 nr 271 s. 25 (art. przed festiwalem...) szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Żłote Żaby dla Storano i Sobocińskiego. Rzeczpospolita 1994 nr 154 s. 4 (zapow. przeniesienia festiwalu do Bydgoszczy; z progr....) szczegóły 
artykuł: Jopkiewicz Tomasz: Wyznawcy światła. Camerimage '94. Film 1995 nr 1 s. 8, 10-11 (refleksje pofest....) szczegóły 
artykuł: Jopkiewicz Tomasz: "Żaby" w Toruniu. Sycyna 1995 nr 3 [1] s. 2 (spraw. i lista nagród...) szczegóły 
artykuł: (jp): Camerimage w nowej edycji. Kino 1994 nr 4 s. 2 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kępski Cezary: Najpierw widzieć, potem wiedzieć. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 1 s. 15  szczegóły 
artykuł: (kin): Camerimage '94. Gazeta Wyborcza 1994 nr 270 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Płażewski Jerzy: A Toruń jest najważniejszy! Camerimage '94. Kino 1995 nr 2 s. 4-8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Polowanie na "Żaby". Camerimage '94. Film 1994 nr 11 s. 8 (zapow., z progr....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 1 XII s. 3  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 8 XII s. 3  szczegóły 
artykuł: Taras Katarzyna: Camerimage '94. Przegląd Artystyczno-Literacki 1995 nr 1/2 s. 2-3  szczegóły 
artykuł: Wójcik Jerzy: Brawa dla "Wron". Camerimage '94. Rzeczpospolita 1994 nr 279 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wójcik Jerzy: Fotografia i ekran. Camerimage '94 rozpoczęty. Rzeczpospolita 1994 nr 276 s. 4  szczegóły 
artykuł: Wójcik Jerzy: Holender po raz drugi. Camerimage '94. Rzeczpospolita 1994 nr 277 s. 6 (spraw. z przebiegu festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Wróblewski Jerzy: Camerimage '94. Reżyser 1995 nr 1 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zarębski Konrad J.: Jednak w Toruniu. Kino 1994 nr 9 s. 2 (zapow....) szczegóły 
recenzja: Szeffel Agnieszka: Akt obrazowania (Camerimage '94 - II Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych w Toruniu). Topos 1995 nr 3/4 s. 67-68  szczegóły 
404.impreza: "Camerimage" - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych (1995; edycja III).  szczegóły 
artykuł: Camerimage '95. Film 1995 nr 11 s. 10 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Camerimage '95. Film 1995 nr 12 s. 10 (progr....) szczegóły 
artykuł: Czołgowski Dariusz: Żaba za całokształt dla Halla. Gazeta Wyborcza 1995 nr 281 s. 13  szczegóły 
artykuł: Milanowski Janusz: Żaby rozdane. Gazeta Wyborcza 1995 nr 287 s. 13  szczegóły 
artykuł: Tumult nad Wisłą. Poglądy Otwarte 1996 wiosna 1996 s. 31 (podp. Latający Sekretarzyk Redakcji...) szczegóły 
artykuł: Zawadzki Remigiusz: Camerimage '95. Reżyser 1995 nr 10 s. 8 (art. przed festiwalem...) szczegóły 
artykuł: (zp): Festiwa operatorów. Polityka 1995 nr 48 s. 44 (not....) szczegóły 
405.impreza: "Camerimage" - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych (1996; edycja IV).  szczegóły 
artykuł: Czołgowski Dariusz: Rusza festiwal operatorów. Gazeta Wyborcza 1996 nr 278 s. 16  szczegóły 
artykuł: Czołgowski Dariusz: Złota Żaba jedzie do Anglii. Gazeta Wyborcza 1996 nr 286 s. 17  szczegóły 
artykuł: Hollender Barbara: Artyści za kamerą. Rzeczpospolita 1996 nr 286 s. 27 (pofestiwalowe refleksje...) szczegóły 
artykuł: Rakowicz Grażyna: W Toruniu - Camerimage, w Madrycie - Madridimagen. Rzeczpospolita 1996 nr 152 s. 21 (zapowiedź imprezy...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Tomasz: Camerimage 96. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 51 s. 5  szczegóły 
406.impreza: "Camerimage" - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych (1997; edycja V).  szczegóły 
artykuł: (PIO): "Żaby" rozdane. Trybuna 1997 nr 285 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Schick Piotr: Grand Prix dla "Charakteru" (Żaby i kijanki Camerimage '97). Trybuna 1997 nr 291 s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Schick Piotr: Mniej lecz lepiej (Camerimage '97). Trybuna 1997 nr 274 s. 19 (sprawozdanie z konferencji prasowej przed festiwalem...) szczegóły 
artykuł: Zubik Małgorzata: Ma być Bertolucci. Gazeta Wyborcza 1997 nr 275 s. 19  szczegóły 
407.impreza: "Camerimage" - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych (1998).  szczegóły 
artykuł: Zubik Małgorzata: Żaby czekają. Gazeta Wyborcza 1998 nr 268 s. 18 (not....) szczegóły 
408.impreza: "Camerimage" - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Operatorów Filmowych (1999).  szczegóły 
artykuł: Łazarkiewicz Piotr: O Toruniu (obecnie Łodzi). Reżyser 2000 nr 6 s. 8 (nt. spotkania dyskusyjnego w ramach festiwalu poświęconego "digital ci...) szczegóły 
409.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rakowicz Grażyna: Z Torunia do Łodzi (Przetargi trwają). Rzeczpospolita 2000 nr 86 s. A7 (nt. przeniesienia festiwalu do Łodzi...) szczegóły 
410.impreza: "Młode Kino Europejskie" - Międzynarodowy Festiwal Filmowy (1999).  szczegóły 
artykuł: Ceglewski Maciej: Europejska świeżość. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 4 s. 18 (wyw. ze współorganizatorem festiwalu; rozm. Andrze Romański...) szczegóły 
artykuł: Młode Kino Europejskie. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 4 s. 18 (not...) szczegóły 
411.impreza: "Młode Kino Europejskie" - Międzynarodowy Festiwal Filmowy (2000).  szczegóły 
artykuł: Laskowska Urszula: Młode Kino Europejskie (Czyli między kuchnią a ekranem). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2000 nr 5 s. 80-88 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Młode Kino Europejskie. Cinema 2000 nr 4 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Rakowicz Grażyna: Początki sławy (Młode Kino Europejskie). Rzeczpospolita 2000 nr 84 s. A7 (nota...) szczegóły 
artykuł: zmar.: Festiwalowe okruchy (Młode kino europejskie). Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 5 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
412.impreza: "Młode Kino Europejskie" - Międzynarodowy Festiwal Filmowy (2001).  szczegóły 
artykuł: Ceglewski Krzysztof: Młode kino po raz trzeci. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 5 s. 16, 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Młode Kino Europejskie. Reżyser 2001 nr 2 s. 5 (zapowiedź...) szczegóły 
413.impreza: "Młode Kino Europejskie" - Międzynarodowy Festiwal Filmowy (2002).  szczegóły 
artykuł: Markowski Grzegorz: Młode kino europejskie (Auto)portret rozproszony. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2002 nr 5/6 s. 43-53 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Młodzi kręcą. Newsweek 2002 nr 16 s. 118 (zapowiedź; nota...) szczegóły 
artykuł: Rumiński Krzysztof: Bez blichtru, ale z charakterem. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 5 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
414.impreza: "Młode Kino Europejskie" - Międzynarodowy Festiwal Filmowy (2003).  szczegóły 
artykuł: CES: Młode kino w Toruniu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 77 s. 14 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Horoszczak Adam: O obrotach dzieł filmowych. Trybuna 2003 nr 83 s. 13 (sprawozdanie, lista nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Młode Kino Europejskie. Kino 2003 nr 2 s. 67 (zapowiedź...) szczegóły 
415.impreza: TOFFI - Toruński Offowy Festiwal Filmowy (2003).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hołub Jacek: Pomnik "Rejsu". Gazeta Wyborcza 2003 nr 148 s. 2 (nt. ufundowania pomnika filmu w Toruniu...) szczegóły