Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Szczecin
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 4 s. 139-143 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego w VI 2003 w Szcz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: Kongres Kultury Języka Polskiego (1984).  szczegóły 
3.impreza: "Perswazja w kulturze współczesnej" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Długosz Kazimierz: Językowe eufeminizmy śmierci w inskrypcjach nagrobnych Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 141-166  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "O języku i komunikowaniu się w psychologii" - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
6.impreza: "Kłamstwo w literaturze" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Musiałowicz Krzysztof: Wśród złudzeń i mistyfikacji. Przegląd Powszechny 1995 nr 7/8 s. 126-128  szczegóły 
7.impreza: Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla - wystawa (1992).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1992 nr 1/4 s. 61 (not. inf....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Barok 1997 nr 2 s. 235-237  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: "Św. Wojciech i jego epoka" - Forum Kultury Chrześcijańskiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 85 s. 5 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: M.S.: Rękopisy ozdobione akwarelą Słowackiego. Rzeczpospolita 2001 nr 275 s. A7 (not. nt. aukcji szczecińskiego antykwariatu We-el, na której wystawion...) szczegóły 
11.artykuł: Rękopisy. Tydzień 2001 nr 48 s. 6 (not. o nabyciu przez anonimową osobę rękopisów Adama Mickiewicza, Zygm...) szczegóły 
12.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 206 (not. o nabyciu przez osobę prywatną rękopisów Adama Mickiewicza, Juliu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
13.impreza: "Dwa literackie pokolenia romantyków polskich" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 1994 nr 9 s. 28 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 1/2 s. 86 (not. o otwarciu...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    imprezy (alfabet tytułów)
14.impreza: "Skamander" - wystawa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 3/4 s. 78 (nota...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Dąbrowski Mieczysław: Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska. 1997 (Wprowadzenie. * Część I. Teksty podstawowe: Lata 1945-1948: Obrachunki...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Synteza pułtuska. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 23  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: To ci historia!. Myśl Polska 1997 nr 45 s. 9  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Literaturoznawczy horror. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 166-168  szczegóły 
sprostowanie: Dąbrowski Mieczysław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 222-223 (do red.; odpowiedź na zarzuty recenzenta - Leszka Szarugi; z odpowiedz...) szczegóły 
recenzja: (TOM): Trybuna 1997 nr 249 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Autorska synteza literatury lat 1945-1995. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 161-164  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 4 s. 139-143 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego w VI 2003 w Szcz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
17.impreza: "Zjazd szczeciński i socrealizm - geneza, kontynuacje i konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Zjazd szczeciński i socrealizm. Pogranicza 2000 nr 6 s. 128-130 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 222-226  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Lalak Mirosław: Szczecińskie debiuty literackie po 1956 roku. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 115-144  szczegóły 
19.artykuł: Lizińczyk Halina: Literatura Szczecina w ostatnim dwudziestoleciu (1975-1994). Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 37-50 (m.in. dot. pisarzy: Henryk Banasiewicz, Zbigniew Brzozowski, Piotr Flu...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Cieślak Robert: Dwadzieścia lat poezji szczecińskiego środowiska literackego 1974-1994. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 51-75 (m.in. dot.: Henryk Banasiewicz, Anna Beata Chodorowska, Janusz Krzymiń...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Iwasiów Inga: Wyjechać czy zostać? Szkic o prozie szczecińskiej. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 77-94 (m.in. dot. autorów: Dariusz Bitner, Zbigniew Brzozowski, Marian Kowals...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Ogrodowczyk Andrzej: Oddani Heraklitowi. Gazeta Malarzy i Poetów 1996 nr 6 s. 21 (reportaż z Polsko-Niemieckiego Statku Literackiego na odcinku Odry od ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Szafrański Sławomir: Główne wydarzenia w życiu kulturalnym Szczecina w latach 1992-1993. Kronika Szczecina 1994 (1992/1993) s. 182-188 (dot. m.in. wydarzeń literackich i teatralnych...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim. Wybór materiałów ze Szczecińskiego Sejmiku Kultury (27-28 października 1994 r.). 1995 ([Zawiera m.in.:] Władysław Daniszewski: Meandry szczecińskiej kultury....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Jaki mecenat?. Głos Szczeciński 1989 nr 227 s. 3-4 (dyskusja; m. in. wypow.: Andrzej Oryl - prezes Oddziału ZASP w Szczeci...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
26.konkurs: "Beatus qui amat" (Szczęśliwy kto kocha ) Ogólnopolski Konkurs Poetycki (1998; edycja V). (do 15 IX 1998 r....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1998 nr 34 s. 9 (ogł....) szczegóły 
27.konkurs: "Beatus qui amat" (Szczęśliwy kto kocha ) Ogólnopolski Konkurs Poetycki (2001; edycja IX). (termin nadsyłania prac: do 31 VIII 2001...) szczegóły 
artykuł: Napisz o miłości. Trybuna 2001 nr 179 s. 14 (ogł....) szczegóły 
28.konkurs: "Bitwa Żołnierzy 2 korpusu o Monte Cassino" - konkurs literacki na opowiadanie oparte na faktach historycznych (1994). (termin do 25 III 1994...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki w rocznicę bitwy o Monte Cassino. Gazeta Lwowska 1994 nr 4 s. 6  szczegóły 
artykuł: Kotowska Janina: Regulamin konkursu literackiego. Głos Polski [Toronto] 1994 nr 4 s. 17  szczegóły 
artykuł: Regulamin konkursu literackiego "Bitwa Żołnierzy 2 Korpusu o Monte Cassino". Gazeta Lwowska 1994 nr 4 s. 6  szczegóły 
29.konkurs: "Jan Paweł II - pielgrzym" - Światowy Konkurs Literacko-Plastyczny (1997). (do 15 II 1997...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 1997 nr 1 s. 9 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1997 nr 2 s. 5 (ogł....) szczegóły 
30.konkurs: Konkurs Literacki im. K.I. Gałczyńskiego na debiutancki tomik poezji (1998; edycja I). (nagr.: Anna Kowalczyk; wyróżn.: Robert Wiktorowicz, Włodzimierz Jędrze...) szczegóły 
artykuł: Falkowski Wacław Włodzimierz: Całą PAR-ą naprzód!. Własnym głosem 1998 nr 42 s. 2 (wyniki konkursu...) szczegóły 
artykuł: Komunikaty o konkursach. Arkona 1998 nr 3 s. 8 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. K.I. Gałczyńskiego. Zwrot 1998 nr 7 s. 61 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs. Dziś 1998 nr 6 s. 142 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: (kor): Szansa dla literatów (Pod patronatem Gałczyńskiego i Szymańskiego). Głos Ludu 1998 nr 77 s. 3 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 71 (not....) szczegóły 
artykuł: Na debiutancki tomik poezji. Własnym głosem 1998 nr 39 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1998 nr 20 s. 9 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1998 nr 9 s. 7 (ogł....) szczegóły 
31.konkurs: Konkurs Literacki im. Stefana Flukowskiego na debiut książkowy w dwóch kategoriach: poezji oraz prozy i eseju (1997, edycja I). (nagroda w kategorii poezji: Krzysztof Karwowski; w kategorii prozy i e...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1998 nr 1 s. 95 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Judek Cecylia: I Konkurs Literacki im. Stefana Flukowskiego. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 1/2 s. 92-94 (laureaci; z fot....) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 140 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1997 nr 3 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1998 nr 4 s. 75-91 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1997 nr 2 okł. (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygiel Kultury 1998 nr 3 s. 142 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Topos 1997 nr 4 s. 122 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Topos 1998 nr 1/2 s. 61 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 44 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Z konkursowej teki. Pogranicza 1998 nr 4 s. 74 (laureaci...) szczegóły 
32.konkurs: Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" (2002; edycja VII). (Nagrody: Robert Grela, Urszula Michalak, Łukasz D. Pięta; wyróżnienia:...) szczegóły 
artykuł: Nawias 2002 nr 1 s. 151 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 1 s. 133 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 5 s. 133 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: [Siódma] VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Malowanie Słowem". Akant 2002 nr 5 s. 21 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Undergrunt 2002 nr 6 s. 185 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
33.konkurs: "Nad Odrą i Bałtykiem" - konkurs na opowiadanie oraz słuchowisko (1994).  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1994 nr 18 s. 36  szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 9/10 s. 28  szczegóły 
34.konkurs: "Nad Odrą i Bałtykiem" - ogólnopolski konkurs na opowiadanie lub słuchowisko (1998; edycja IV). (do 26 II 1999...) szczegóły 
artykuł: nad Odrą i Bałtykiem. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 3 s. 2 (ogloszenie konkursu...) szczegóły 
35.konkurs: "Nad Odrą i Bałtykiem" - ogólnopolski konkurs na opowiadanie oraz słuchowisko (1996; edycja II). (w kategorii opowiadań nagr.: Wiesław Małyszek...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1997 nr 2 s. 36-54 (tekst nagrodzony...) szczegóły 
36.konkurs: "Nad Odrą i Bałtykiem" - ogólnopolski konkurs na opowiadanie oraz słuchowisko (1997; edycja III). (nagr.: w kategorii opowiadanie: Piotr Zieliński, Zdzisław Krupa, Miecz...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki "Nad Odrą i Bałtykiem". Rzeczpospolita 1997 nr 173 s. 28 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 9 s. 80 (ogł. konkursu...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1998 nr 4 s. 5-15 (tekst nagrodzony...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1998 nr 2 s. 142 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 1998 nr 3 s. 66-84 (teksty nagrodzone...) szczegóły 
37.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1989; edycja IV). (w kategorii poezji nagr.: M. Kośmider, R. Senski, R. Hop; wyróżn.: Z....) szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 11 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 122 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 221 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 183 s. 4 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 116 s. 11 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 4-5 (druk nagrodzonego tekstu...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 4-5 (druk nagrodzonego tekstu...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 13 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 20 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 37 s. 15 (wyniki...) szczegóły 
38.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1990; edycja V). (w dziale poezji nagr.: Maksymilian Kozłowski, Roman Senski; wyróżn.: Z...) szczegóły 
artykuł: Trybuna 1990 nr 73 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 1 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
39.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1992; edycja VII). (nagr. m.in.: Ryszard Sidorkiewicz, Zbigniew Kieszek, Kazimierz Jankows...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1992 nr 17 s. 2  szczegóły 
40.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1993; edycja VIII).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 4 s. 29  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1993 nr 18 s. 10  szczegóły 
41.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (1994; edycja IX). (nagr.: Edward Cimek, Augustyn Baran...) szczegóły 
artykuł: (j.sz.): Robotnicy piszą. Gazeta Wyborcza 1994 nr 222 s. 11  szczegóły 
artykuł: (Ł): Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego. Trybuna 1994 nr 75 s. 16  szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1994 nr 21 s. 2  szczegóły 
42.konkurs: Ogólnopolski konkurs literacki im. Edwarda Szymańskiego (1995; edycja X).  szczegóły 
artykuł: (BIM): Literacki konkurs. Trybuna 1995 nr 89 s. 11 (nota...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1995 nr 24 s. 2  szczegóły 
artykuł: Znad Wilii 1995 nr 11 s. 6 (ogł....) szczegóły 
43.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (2000; edycja XV).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2000 nr 4 s. 37 (ogłoszenie...) szczegóły 
44.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (2001; edycja XVI). (do 31 VIII 2001...) szczegóły 
artykuł: Od Szczecina.... Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego. Znad Wilii 2001 nr 2 s. 143 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
45.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (2002; edycja XVII).  szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2002 nr 7 s. 27 (ogłoszenie...) szczegóły 
46.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Edwarda Szymańskiego (2003; edycja XVIII). (nagr.: Marzenna Lewandowska, Józef Banasiak, Wincenty Zdzitowiecki...) szczegóły 
artykuł: Magazyn Wileński 2003 nr 5 s. 12 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: P.S.: PAR 2003. Własnym głosem 2003 nr 56 s. 2 (spraw., z listą laureatów...) szczegóły 
47.konkurs: Ogólnopolski konkurs literacki na recenzję o miniaturach wydawanych przez Wydawnictwo Anagram, na szkic, zestaw poezji, opowiadanie (2000). (do 15 XII 2000...) szczegóły 
artykuł: Medyk 2000 nr 10 s. 23 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
48.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Kwiat magnolii" [w 1988 pt.: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Bursztynowy kwiat magnolii"] (1988; edycja II). (ogł. i wyniki 1988;...) szczegóły 
artykuł: Gazeta Współczesna 1989 nr 226 s. 5-6 (tekst nagr....) szczegóły 
49.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Kwiat magnolii" [w 1988 pt.: Ogólnopolski Konkurs Literacki o "Bursztynowy kwiat magnolii"] (1989; edycja III). (w kategorii poezji nagr.: M. Bochenek, S. Gowin, K. Paszek, K. Michali...) szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 1 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 8 s. 21 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Itd 1989 nr 26 s. 20 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 86 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 31 s. 4 (ogł....) szczegóły 
50.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka (1999; edycja XXX). (do 20 X 1999; nagroda główna: Maciej Woźniak; wyrożnienie I stopnia: M...) szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 5 s. 40 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Mitzner Piotr: Rozmowy z Hydrą [z tego cyklu:] Poezja mówiona. Dialog [Warszawa] 2000 nr 2 s. 166-168 (felieton...) szczegóły 
artykuł: Mueldner-Nieckowski Piotr: Kilka słów o warsztacie poetyckim (Na marginesie XXX Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka w Świdwinie, 1999). Łabuź 2000 nr 32 s. 1-2 (refleksje przewodniczącego jury Konkursu...) szczegóły 
artykuł: Wiszniewski Marian: Nagrody dla poetów. Przegląd 2000 nr 10 s. 26 (nagrodzeni...) szczegóły 
51.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. K.I. Gałczyńskiego (2000; edycja II). (termin do 28 IV 2000...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz 2000 nr 4 s. 30 (ogł....) szczegóły 
artykuł: [Drugi] II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Magazyn Literacki 2000 nr 2 s. 20 (ogłoszenie konkursu ...) szczegóły 
artykuł: Krótko. Przekrój 2000 nr 8 s. 36 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
52.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Prezentacji Artystycznych Robotników (1990). (nagr.: Henryk Stelmaszyk...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
53.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Prezentacji Artystycznych Robotników (1999). (nagr.: Elżbieta Nowakowska...) szczegóły 
artykuł: Falkowski Wacław Włodzimierz: Jak za najlepszych lat.... Własnym głosem 1999 nr 45 s. 3 (wyniki...) szczegóły 
54.konkurs: Wakacyjny konkurs na wiersz, miniaturę poetycką, pozdrowienia znad morza, limeryk do albumu "Ziemia Pomorska" (1997). (do 15 X 1997...) szczegóły 
artykuł: (B.Z.): Konkurs na mały utwór. Trybuna 1997 nr 172 s. 11 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Konkurs. Komunikaty 1997 nr 3 s. 2 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
55.impreza: Biesiada poetów i uczniów szkół średnich (2001).  szczegóły 
56.impreza: Festiwal Kulturalny "Polityki" - Paszporty do Europy.  szczegóły 
artykuł: Festiwal Kulturalny "Polityki". Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 1 s. 67, nr 2 s. 52-53, nr 3 s. 23, nr 4, s. 57, nr 5, s. 23 (kalendarz imprezy...) szczegóły 
artykuł: JAW: Kamerą i piórem. Polityka 2003 nr 5 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: JAW: Nowa wrażliwość. Polityka 2003 nr 4 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kino i wiolonczela. Polityka 2003 nr 6 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Paszportowe ostatki. Polityka 2003 nr 7 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Festiwal Dekady. Polityka 2003 nr 2 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sarzyński Piotr: Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 8 s. 58-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
57.impreza: Ogólnopolskie Biennale Poezji im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.  szczegóły 
58.impreza: Ogólnopolskie Biennale Poezji im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 4 s. 72 (not....) szczegóły 
59.impreza: Ogólnopolskie Biennale Poezji im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2000).  szczegóły 
60.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1989).  szczegóły 
61.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1991).  szczegóły 
62.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1992).  szczegóły 
63.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1993).  szczegóły 
64.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1994).  szczegóły 
65.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1995).  szczegóły 
66.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1996).  szczegóły 
67.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1997).  szczegóły 
68.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1998).  szczegóły 
69.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1999).  szczegóły 
70.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (2000).  szczegóły 
71.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (2001).  szczegóły 
72.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (2002).  szczegóły 
73.impreza: Pomorskie Dni Literatury Wojskowej i Marynistycznej (1989).  szczegóły 
74.impreza: Pomorskie Dni Literatury Wojskowej i Marynistycznej (1995).  szczegóły 
75.impreza: "Światowy Dzień Poezji" (2001).  szczegóły 
artykuł: Dmowska Agnieszka: "By nie stać się niemym anonimem" - poezja a integracja europejska - korzyści czy zagrożenia. Sesja inauguracyjna Światowego Dnia Poezji z dnia 19 IV 2001 r.. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 6-7 (sprawozdanie z obchodów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Judek Cecylia: Wagary z poezją w Książnicy Pomorskiej. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 2/3 s. 18-21 (spraw. z obchodów w Książnicy Pomorskiej Szczecinie...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Petrykozy. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 15 (sprawozdanie ze spotkania poetów w ramach obchodów, w domu Wojciecha S...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Poeci-ambasadorzy w Pułtusku. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 13-14 (sprawozdanie z obchodów...) szczegóły 
artykuł: Kaniewska Katarzyna: Światowy Dzień Poezji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 8-12 (sprawozdanie z obchodów w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Nawrocki Aleksander: Drodzy czytelnicy i miłośnicy poezji!. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 3-4  szczegóły 
artykuł: Po Światowym Dniu Poezji napisali do naszej Redakcji. Poezja Dzisiaj 2001 nr 17/18 s. 5 (wypowiedzi uczestników: Stefan Mrowiński, Nikolas Beni-Psaltis, Aleksa...) szczegóły 
76.impreza: "Światowy Dzień Poezji" (2002).  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 82 (not. o imprezie "Wagary z poezją" zorg. dla młodzieży i nauczycieli pr...) szczegóły 
77.impreza: "Tydzień spotkań z polską literaturą emigracyjną w Książnicy Pomorskiej" - cykl imprez (1995).  szczegóły 
78.impreza: "Witryna" - Prezentacje Artystyczne Wojska Polskiego (2002).  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Twardochleb Bogdan: Społeczne funkcje Zjazdów Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych. Ich rola w życiu literackim Szczecina. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 1 (20) s. 221-245 (w latach 1958-1970...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
80.nagroda: Prezydenta Szczecina - Nagroda Artystyczna (1996). (Helena Raszka...) szczegóły 
81.nagroda: "Złoty Exlibris" (1989). (Zbigniew Brzozowski ("Złota kareta", "Kilka czarodziejskich historii")...) szczegóły 
82.nagroda: "Złoty Exlibris" (2001). (Aleksandra Ziółkowska-Boehm...) szczegóły 
artykuł: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 1 III s. 11 (m.in. not. o laureatce...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
83.odznaczenie: Tytuł "Publicysta roku 1998". (Bogdan Twardochleb...) szczegóły 
artykuł: Łabuź 1999 nr 28 okł. (nota...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (zawieszony 1981) (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
84.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona rocznicy zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich w Szczecinie w 1949 r. (2000).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Szczeciński zjazd Związku Literatów Polskich. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 87-94 (sprawozdanie...) szczegóły 
85.impreza: Walny Zjazd Związku Zawodowego Literatów Polskich (1949).  szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Dwa zjazdy. Arka 1991 nr 32 s. 92-101  szczegóły 
artykuł: Judek Cecylia: Zjazd szczeciński w świetle dokumentów. Pogranicza 2001 nr 2 s. 121-125  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowski Tadeusz: Zjazd od przodu i tyłu. Przekrój 2001 nr 6 s. 76 (fragment sprawozdania zamieszczonego w tygodniku Przekrój 1949 ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Choszczno (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Krawiec Tadeusz: Choszczeńska kultura w Książnicy Pomorskiej. Przekaz 2002 [nr] 6 s. 34 (m.in. nt. prezentacji dorobku następujących twórców: Grzegorz Jacek Br...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gorzów Wielkopolski (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Falkowski Wacław Włodzimierz: O tym, jak Gorzowianie [!] zaistnieli w... Szczecinie. Własnym głosem 1996 nr 30 s. 10 (nt. współpracy gorzowskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultur...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Szczecin (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
88.książka: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. 2003 (Erazm Kuźma: O literaturze na Pomorzu. - Cecylia Judek: Stowarzyszenia...) szczegóły 
recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. nota nt. wieczoru promocyjnego książki zorganizowanego w Klubie ...) szczegóły 
89.książka: Poźniak Janusz: Życie literackie Szczecina w latach 1945-1955. (Rekonesans naukowo-badawczy). 1999  szczegóły 
90.książka: Problemy rozwoju kultury na Pomorzu Zachodnim. Wybór materiałów ze Szczecińskiego Sejmiku Kultury (27-28 października 1994 r.). 1995 ([Zawiera m.in.:] Władysław Daniszewski: Meandry szczecińskiej kultury....) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
91.odwołanie: Oddział Związku Literatów Polskich. x  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
92.impreza: "Tym, którzy odeszli, czyli przerwana droga" - wystawa poświęcona zmarłym pisarzom szczecińskim: Katarzynie Suchodolskiej, Staisławowi Teledze, Wiesławowi Andrzejewskiemu, Cecylii Judek (2003).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Dąbrowski Roman: Informacja o powstaniu i działalności Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kronika Miasta Szczecina 1989 r. 5 (1987) s. 113-115 (w latach 1984-1987...) szczegóły 
94.artykuł: Falkowski Wacław: Wywabianie białych plam. Własnym głosem 1996 nr 28 s. 10 (omówienie działalności Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w S...) szczegóły 
95.artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 41 s. 5-6 (not. o działalności Szczecińskiego Klubu Młodych Pisarzy...) szczegóły 
96.artykuł: Jasiński Jerzy Stefan: Nauczyciele - poeci. Głos Szczeciński 1989 nr 302 s. 6 (o działalności Szczecińskiego Klubu Literackiego Nauczycieli "Starówka...) szczegóły 
97.artykuł: Kieszkowski Edmund: Prywatne stypendium im. Zbigniewa Herberta. Rzeczpospolita 1998 nr 180 s. 29 (o utworzeniu prywatnego stypendium dla wyróżniających się poetów szcze...) szczegóły 
98.artykuł: Kozłowski Kazimierz: Środowiska twórcze: Środowisko literackie. x 1994 ([W ks.: id.]: Życie kulturalne Szczecina w latach 1945-1980. Szkic his...) szczegóły 
99.artykuł: Kozłowski Kazimierz: Życie kulturalne. x 1998 ([W ks.:] Dzieje Szczecina 1945-1990. Pod red. Tadeusza Białeckiego i Z...) szczegóły 
100.artykuł: Kula Józef: "Szczecińskie PAR" otwarte i dla Zaolzia. Zwrot 1997 nr 3 s. 70 (nt. działalności Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Szczeci...) szczegóły 
101.artykuł: Lalak Mirosław: Szczecińskie debiuty literackie po 1956 roku. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 115-144  szczegóły 
102.artykuł: Liskowacki Artur D.: Kompleksy z zamkiem w tle. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 6 s. 6  szczegóły 
103.artykuł: Lizińczyk Halina: Historia i legenda "Metafory". Pogranicza 1995 nr 4 s. 103-111 (zapis audycji nadanej w czerwcu 1981 poświęconej grupie poetyckiej "Me...) szczegóły 
104.artykuł: Lizińczyk Halina: Literatura Szczecina w ostatnim dwudziestoleciu (1975-1994). Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 37-50 (m.in. dot. pisarzy: Henryk Banasiewicz, Zbigniew Brzozowski, Piotr Flu...) szczegóły 
105.artykuł: Michnal Władysław: Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Region szczeciński. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2000 nr 1-4 (m.in. dot. wydarzeń literackich...) szczegóły 
106.artykuł: Michnal Władysław: Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Województwo Region szczeciński. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 1-4 (m.in. dot. wydarzeń literackich...) szczegóły 
107.artykuł: Michnal Władysław: Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Województwo szczecińskie. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1996 nr 1/2-4 (m.in. dot. wydarzeń literackich...) szczegóły 
108.artykuł: Michnal Władysław: Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Województwo szczecińskie. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 1/2-4 (m.in. dot. wydarzeń literackich...) szczegóły 
109.artykuł: Prawda Henryk: Sława i tradycja w nowej oprawie (Szczeciński Klub "13 Muz"). Trybuna 1994 nr 196 s. 12 (nt. działalności Klubu Stowarzyszeń Twórczych "13 Muz"...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    książki (alfabet autorów)
110.książka: Nasiukiewicz Krystyna: My za oceanem. Smaki Ameryki. 1999 ([Zawiera m.in. szkice:] Lady Blanka w 25-lecie jej instytutu [dot. Bla...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
111.książka: Gałczyńska Cecylia Zofia: Die Stadt Stettin im internationalen Schrifttum der Jahre 1945-1970. Bibliographie = Miasto Szczecin w międzynarodowym piśmiennictwie lat 1945-1970. Bibliografia. 1993 ([Zawiera m.in. działy poświęcone życiu literackiemu i teatralnemu, dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Zbiory zabytkowe w bibliotekach publicznych. Materiały z konferencji, Opole, 5-6 listpada 1998. 1998 ([M.in. rozdziały: Lucjan Biliński: Zbiory historyczne i regionalne w b...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
113.impreza: "Biblioteki Książąt Pomorza Zachodniego" - wystawa (1995).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Judek Cecylia: Rękopisy nie płoną. Sekretne archiwum w Książnicy Pomorskiej. Pogranicza 1995 nr [1] s. 62-66 (nt. zbiorów Oddziału Rękopisów pełniącego bazę bazę Muzeum Literackieg...) szczegóły 
115.artykuł: Szajko Urszula: Biblioteka księcia Filipa II. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 1/2 s. 19-24 (o zbiorach w bibliotece zamkowej w Szczecinie w XVII w....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. nota nt. wieczoru promocyjnego książki zorganizowanego w Klubie ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
117.książka: Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945-1948. Praca zbiorowa. 2002  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Kozłowski Kazimierz: Pisma społeczno-kulturalne i dzienniki szczecińskie. x 1994 ([W ks.: id.]: Życie kulturalne Szczecina w latach 1945-1980. Szkic his...) szczegóły 
119.artykuł: Kozłowski Kazimierz: Środki masowego przekazu w Szczecinie w latach 1945-1990. x 1996 ([W ks. zb.:] Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Dąbrowska Danuta: Szczecińskie czasopisma drugiego obiegu w latach 1980-1990. Kronika Szczecina 1994 (1992/1993) s. 166-171  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Górewicz Igor D.: Nowy instytut. Dziś 2001 nr 5 s. 142 (dot. powstania "Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Białoruś, Rosja, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Dania (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
122.impreza: "Polacy w kulturze Danii" (2000).  szczegóły 
artykuł: Żylińska Agata: Polacy w kulturze Danii. Pogranicza 2000 nr 4 s. 147-148 (sprawozdanie m.in. ze spotkań z pisarzami polskimi mieszkającymi w Dan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Techman Ryszard: Z dziejów stosunków kulturalnych polsko-francuskich w Szczecinie w latach 1947-1950. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 77-85 (nt. genezy i działalności Instytutu Francuskiego w Szczecinie w l. 194...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
124.impreza: "Dialog '94" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1994).  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Polsko-niemiecki "Dialog '94" w Szczecinie. Odra 1995 nr 3 s. 112-113  szczegóły 
125.impreza: "Dialog' 95" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Dialog = Dialog. Pogranicza 1996 nr 1 s. 8-13 (sprawozdanie; tekst równoległy w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
126.impreza: "Dialog' 96" - spotkanie literackie pisarzy polskich i niemieckich (1996).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Dialog' 96. Pogranicza 1997 nr 1 s. 4  szczegóły 
artykuł: Spotkania pisarzy. Rzeczpospolita 1996 nr 259 s. 24 (nota o imprezie...) szczegóły 
artykuł: Twardochleb Bogdan: Literacki "Dialog" w Szczecinie = Literarischer "Dialog" in Szczecin. Die Faehre = Prom 1997 nr 1 s. 71-72 (spraw.; z not. o aut.; tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
127.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Zszywanie brzegów (Rejs "Statkiem Poetów"). Polityka 1995 nr 45 s. 45  szczegóły 
artykuł: Fox Marta: "Jak korek na fali...". Śląsk 1996 nr 11 s. 56-57 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Literacki statek pojednania. Rzeczpospolita 1995 nr 226 s. 30 (not....) szczegóły 
artykuł: Polsko-niemiecki rejs literacki. Rzeczpospolita 1995 nr 216 s. 28  szczegóły 
artykuł: Sobkowiak Czesław: Bez prowincjonalnych kompleksów. Komunikaty 1995 nr 5 s. 8 (sprawozdanie z imprezy w Zielonej Górze, 19 IX 1995...) szczegóły 
artykuł: Statek literacki na Odrze. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 4 s. 2 (nota zapow....) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 438 (nota...) szczegóły 
128.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1996).  szczegóły 
artykuł: EKI: Statek literacki. Rzeczpospolita 1996 nr 216 s. 29 (nota o rejsie Polsko-Niemieckiego Statku Literackiego "Stechlin" po Od...) szczegóły 
artykuł: [Fox Marta] (M.F.): Statek poetycki. Śląsk 2000 nr 8 s. 40-41 (wspomnienia z rejsu...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Rozmowy na statku. Komunikaty 1997 nr 1 s. 6 (krótkie wywiady z następującymi uczestnikami rejsu: Marta Fox, Janusz ...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Rozmowy na statku. Komunikaty 1997 nr 1 s. 6 (krótkie wywiady z uczestnikami rejsu:...) szczegóły 
artykuł: Jarosz-Rabiej Katarzyna: Statkiem literackim. Komunikaty 1996 nr 6 s. 15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 4 s. 224-225 (spraw....) szczegóły 
129.impreza: Polsko-Niemiecki Statek Literacki - rejs Odrą połączony ze spotkaniami autorskimi, odczytami, dyskusjami pisarzy polskich i niemieckich (1998).  szczegóły 
artykuł: A.G.: Rejs na półmetku. Rzeczpospolita 1998 nr 215 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: "...A statek płynie dalej...". Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 210-212 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lekszycki Paweł: Leitartikel. Kursywa 2001 Niemiaszki  szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 10 s. 141 (not....) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Lądem i wodą. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: R.B.: Na Odrze i jej brzegach. Rzeczpospolita 1998 nr 209 s. 26 (nota o programie imprezy...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Śląsk to dobra mieszanka (Wieczór autorski Tadeusza Różewicza i Henryka Bereski). Rzeczpospolita 1998 nr 211 s. 24 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
130.impreza: "NRD - Polska 1949-1990. Politycznie podyktowana przyjaźń - Co z niej zostało?" - konferencja naukowa (2001). (Jeden dzień konferencji pod hasłem: Kultura, literatura, propaganda; m...) szczegóły 
artykuł: Gałaj Renata: Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 2 s. 265-266  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
131.impreza: "Polska - Słowiańszczyzna Wschodnia" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Andrusiewicz Andrzej: Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 303-304 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
132.impreza: "Polska - Słowiańszczyzna Wschodnia" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Andrusiewicz Andrzej: Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 303-304 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
133.książka: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. 1994 ([Referaty wygłoszone na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dziecko i...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 1994 nr 6 s. 32 (nota o promocji ks. w Książnicy Szczecińskiej w Szcecinie, 7 IV 1994...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 1/2 s. 82-83 (nota o promocji ks. w Książnicy Szczecińskiej w Szczecinie, 7 IV 1994...) szczegóły 
recenzja: W Szczecinie o poezji. Guliwer 1994 nr 5 s. 50 (spraw. z uroczystej promocji książki, Szczecin, 7 IV 1994...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
134.impreza: "Barwy Świata Baśni - od braci Grimm do szczecińskiego teatru lalek" - konferencja (2003). (charakter interdyscyplinarny, dot. baśniowości...) szczegóły 
artykuł: Sesja w Szczecinie. Guliwer 2003 nr 2 s. 114-115 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
135.impreza: "Butenko i baśń" - wystawa (2003).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
136.książka: Dom w języku i kulturze. Materiały z konferencji "Dom w języku i kulturze" zorganizowanej w Uniwesytecie Szczecińskim przez Zakład Etnolingwistyki, w dniach 22-24 marca 1995 roku. 1997 (Grażyna Sawicka: Słowo o domu [wstęp]. - Jerzy Bartmiński: Dom - Świa...) szczegóły 
recenzja: Bajda Anna: Świat z Domu widziany. Pogranicza 1997 nr 2 s. 114-115  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
137.impreza: "Dom w języku i kulturze" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Bajda Anna: Świat z domu widziany. Pogranicza 1997 nr 2 s. 114-115 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Długosz Kazimierz: Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 64-66 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
138.impreza: "Dziecko i jego światy we współczesnej poezji dla dzieci" - ogólnopolska konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 1/2 s. 78-79 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (jel): W Szczecinie o poezji. Guliwer 1993 nr 4 s. 58-59 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Paziewski Michał: Literatura szczecińska okresu PRL wobec Grudnia '70. Kronika Szczecina 1994 (1992/1993) s. 172-181  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
140.książka: Vergessene oder verklaerte literarische Raeume und ihre Autoren. 2001 (Jan Watrak: Vorwort. - Izabela Sędlak, Ewa Hendryk: Stettins lyrische...) szczegóły 
recenzja: Czejarek Karol: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 417-420  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
141.impreza: "Rocznica Września w literaturze, dokumencie, fotografii" - wystawa (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 200 s. 6 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bombolewski Bogdan: W okładkach KAW. Głos Szczeciński 1989 nr 274 s. 5 (nt. działalności i planów wydawniczych oddziału w Szczecinie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    imprezy (alfabet tytułów)
143.impreza: "Krystyna i Czesław Bednarczykowie" - wystawa (1990).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Szczecin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Błędowski Jacek: Wiatr w polonistyce. Głos Szczeciński 1989 nr 280 s. 3 (nt. działalności Instytutu Filologii Polskij Uniwersytetu Szczecińskig...) szczegóły 
145.artykuł: Madejski Jerzy: Od regionalizmu do postmodernizmu. Krytyka literacka i badania literaturoznawcze w Szczecinie. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 95-114  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Wójcicka Zofia: Szczecin. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 147 (nt. obchodów 100-lecia Towarzystwa w oddz. w Szczecinie...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
147.książka: Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze. 2002 (Sławomir Jacek Żurek: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Mieczysław Inglot: Met...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
148.książka: Proza żywa. Spotkanie z Leszkiem Bugajskim. Szczecin, maj 1993. 1993 ([Teksty będące pokłosiem spotkania w ramach projektu Literackie Spotka...) szczegóły 
149.książka: W szczęściu mi do twarzy. 1998  szczegóły 
150.książka: Wspomnienia o Technikum Wychowania Fizycznego w Szczecinie 1952-1961. 2002  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
151.wiersz: Ballada o Szczecinie. Napis 1997 seria 3 s. 174-175  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Banasiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 1/2 s. 80 (not. o spotkaniu autorskim w Szczecinie, 11 III 1994...) szczegóły 
153.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 3/4 s. 80 (not. o spotkaniu autorskim z bibliotekarzami w Książnicy Pomorskiej w ...) szczegóły 
  Baniewicz Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 4 s. 169-143 (m.in. nota nt. spotkania autorskiego zorganizowanego w VI 2003 w Szcze...) szczegóły 
  Bitner Dariusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
155.artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 3 s. 144 (not. o spotkaniu autorskim, Szczecin 23 V 2002...) szczegóły 
  Boniecka Maria
    imprezy (alfabet tytułów)
156.impreza: Wystawa poświęcona Marii Bonieckiej (2002).  szczegóły 
  Borowski Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
157.impreza: "Tadeusz Borowski, w 75 rocznicę urodzin" - wystawa (1997).  szczegóły 
  Borysewicz Bogusław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
158.książka twórcy: Borysewicz Bogusław: Ze Szczecina za srebrnymi Ławicami. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Brzękowski Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
159.impreza: "Jan Brzękowski 1903-1983" - Sylwetki twórców emigracyjnych - wystawa (1992).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chojnowski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 3 s. 143 (not. o spotkaniu autorskim, Piwnica przy Krypcie w Szczecinie, 8 V 200...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dorobek Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 1 s. 120 (notka o spotkaniu autorskim, Piwnica przy Krypcie w Szczecinie, 12 XII...) szczegóły 
  Dulemba Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
162.wiersz: Dulemba Tadeusz: Gorycz wspomnień. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
163.wiersz: Dulemba Tadeusz: Kurs - trzecie tysiąclecie.... x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
164.wiersz: Dulemba Tadeusz: Pieszo na Jasną Górę. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
165.wiersz: Dulemba Tadeusz: Posłuchajcie mojej myśli.... x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
166.wiersz: Dulemba Tadeusz: Schadzka z blondynką. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
167.wiersz: Dulemba Tadeusz: Z Bellą w plenerze. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
168.wiersz: Dulemba Tadeusz: Zmiana na stołkach. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
169.wiersz: Dulemba Tadeusz: Życiorys na skróty.... x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Czech-Sobczak Maria, Kuruś-Brzeziński Władysław: Tadeusz Dulemba - człowiek nieprzeciętny. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
  Dymny Wiesław
    imprezy (alfabet tytułów)
171.impreza: "Dymny żongler dwusturęki" - przegląd twórczości Wiesława Dymnego (1991).  szczegóły 
artykuł: Liskowacki Artur D.: Dwieście rąk w dziesięć dni. Goniec Teatralny 1991 nr 11 s. 1, 3 (nt. występów Kabaretu "Piwnica pod Baranami" w ramach imprezy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Esden-Tempski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. nota nt. spotkania autorskiego zorganizowanego w Piwnicy przy Kr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Ferenc Teresa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 1/2 s. 80 (not. o spotkaniu w Szczecinie, 29 IV 1993...) szczegóły 
  Flukowski Stefan
    imprezy (alfabet tytułów)
174.impreza: "Przyjaciele z "Kwadrygi" - w 30. rocznicę śmierci oraz 100. rocznicę urodzin Stefana Flukowskiego - wystawa (2002).  szczegóły 
  Frajlich Anna
    proza (alfabet tytułów)
175.proza: Frajlich Anna: Mój Szczecin?. Pogranicza 2003 nr 4 s. 27-34  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 9 III s. 9 (o wystawie poświęconej Annie Frajlich, zorganizowanej w Muzeum Literac...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
177.impreza: "Anna Frajlich-Zając" - wystawa (1995).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyńska Kira
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 3 s. 143 (not. o spotkaniu autorskim, Książnica Pomorska w Szczecinie, 15 V 2002...) szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 1/2 s. 86 (not. o promocji książki w Książnicy Szczecińskiej w Szczecinie, 29 IV ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Tkliwa dynamika (Ekspress Gałczyńskiego). Aneks Trybuny 2003 nr 265 s. A-B (nt. twórczości Gałczyńskiego, także nt. związków poety ze Szczecinem ...) szczegóły 
181.artykuł: Judek Cecylia: Rok 2003 - Rokiem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Związki Poety ze Szczecinem. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 4 s. 14-18 (z programem: Propozycje ważniejszych wydarzeń Roku Konstantego Ildefon...) szczegóły 
182.artykuł: Skrendo Andrzej: Komu i po co Gałczyński w Szczecinie?. Pogranicza 2003 nr 3 s. 34-36  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
183.impreza: "[Dziewięćdziesiąta] 90. rocznica urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego" - wystawa (1995).  szczegóły 
184.impreza: "Interpretacje i wariacje. Wokół twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego" - sesja popularnonaukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Gałczyński w Szczecinie - Szczecin Gałczyńskiego. Pogranicza 2003 nr 3 s. 5-6 (sprawozdanie...) szczegóły 
185.impreza: "Konstanty Ildefons Gałczyński - 35. rocznica śmierci" (1988).  szczegóły 
186.impreza: "Konstanty Ildefons Gałczyński" - wystawa (1993).  szczegóły 
187.impreza: "Konstanty Ildefons Gałczyński 1905-1953. Codzienność magiczna" - wystawa (2003).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
188.kult: EKI: Gałczyński szczeciński. Rzeczpospolita 2000 nr 276 s. A12 (zapowiedź odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Szczecinie przy ul. M. Cur...) szczegóły 
189.kult: EM: Zielona gęś w pociągu. Przegląd 2003 nr 12 s. 51 (nt. obchodów Roku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w szczecińskim p...) szczegóły 
190.kult: Karapet: Z narożnika mapy (3). Pogranicza 2003 nr 3 s. 127-128 (dot. m.in. obchodów Roku Gałczyńskiego w Szczecinie...) szczegóły 
191.kult: Kieszkowski Edmund: "Zaczarowana dorożka" z brązu. Rzeczpospolita 1997 nr 3 s. 28 (o budowie w Szczecinie parku poezji im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńs...) szczegóły 
192.kult: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. not. nt. kolaudacji słuchowiska "Porfirion Osiełek czyli Klub Św...) szczegóły 
193.kult: Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 216 (not. o wmurowaniu tablicy upamiętniającej pobyt poety w Szczecinie, 28...) szczegóły 
  Grabowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Judek Cecylia: Żywot człowieka pracowitego. Refleksje o życiu i twórczości Tadeusza Grabowskiego. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1996 nr 1/2 s. 22-25 (z okazji 60-lecia pracy twórczej i otwarcia wystawy jubileuszowej, Szc...) szczegóły 
  Grzegorczyk Mirosław
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 4 s. 139-143 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego w VI 2003 w Szcz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Helbig Brigitta (Brygida)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
196.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 2 s. 129-140 (m.in. not. nt. spotkania autorskiego w III 2003 zorganizowanego w Szcz...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Bibliotekarz 1994 nr 1 s. 33 (nt. przekazaniu przez Zbigniewa Herberta zbioru książek i czasopism Ks...) szczegóły 
198.artykuł: Dar Herberta. Gazeta Wyborcza 1993 nr 251 s. 9 (not. o przekazaniu przez pisarza swojego księgozbioru Bibliotece Wojew...) szczegóły 
199.artykuł: Dar Herberta. Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 111 (not. o przekazaniu Bibliotece Wojewódzkiej i Miejskiej w Szczecinie 60...) szczegóły 
200.artykuł: Grabowski Tadeusz Zwilnian: Zbigniew Herbert w Szczecinie. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 3 s. 39-42  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
201.impreza: "Uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala" - wystawa poświęcona życiu i twórczości Zbigniewa Herberta (2002).  szczegóły 
artykuł: Liskowacka Jolanta: "... uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala...". Zbigniew Herbert w Książnicy Pomorskiej. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 2/3 s. 66-75 (omów.; także nt. uroczystego odsłonięcia popiersia poety autorstwa Sta...) szczegóły 
202.impreza: Wystawa poświęcona pamięci Zbigniewa Herberta (1998).  szczegóły 
203.impreza: "Zbigniewowi Hebertowi na 70. urodziny" - wystawa (1994).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
204.kult: Kieszkowski Edmund: Prywatne stypendium im. Zbigniewa Herberta. Rzeczpospolita 1998 nr 180 s. 29 (o ufundowaniu prywatnego stypendium przez członków Zarządu Miasta Szcz...) szczegóły 
205.kult: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 3 s. 145 (not. o nadaniu imienia Zbigniewa Herberta Czytelni Sztuki Książnicy Po...) szczegóły 
206.kult: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 2/3 s. 118-119 (nota spraw. z obchodów Dnia Zbigniewa Herberta w Szczecinie, 28 V 2002...) szczegóły 
207.kult: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 198 (not. o nadaniu imienia poety Czytelni Sztuki Książnicy Pomorskiej w Sz...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    imprezy (alfabet tytułów)
208.impreza: "Gustaw Herling-Grudziński" - wystawa z okazji 75-lecia urodzin (1994).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
209.artykuł: Myślenicki Wojciech: Iłła i Lechoń. Tygodnik Polski 1988 nr 48 s. 11 (o pobycie K. Iłłakowiczównej w Szczecinie w 1967, także o opinii Jana ...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
210.kult: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 2 s. 129-140 (m.in. not. nt. wieczoru poezji Kazimiery Iłłakowiczówny zorganizowaneg...) szczegóły 
  Iwasiów Inga
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Piotr: Szczecin feministyczny i inteligencki. Akcent 1999 nr 1 s. 136-137  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jankowski Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
212.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 1/2 s. 83 (not. o spotkaniu w Szczecinie, 17 VI 1993...) szczegóły 
  Jaskuła Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
213.artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 6 s. 119 (not. o wieczorze autorskim w Piwnicy przy Krypcie w Szczecinie, 13 XI ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
    imprezy (alfabet tytułów)
214.impreza: "Anna Kamieńska - osoba i twórczość" - ogólnopolska sesja literacka (1993).  szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    imprezy (alfabet tytułów)
215.impreza: Życie i twórczość Tymoteusza Karpowicza w osiemdziesiątą rocznicę urodzin - wystawa (2001).  szczegóły 
  Kaszczyc Romana
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
216.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. nota nt. spotkania autorskiego zorganizowanego w Piwnicy Kany w ...) szczegóły 
  Kierc Bogusław
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 3/4 s. 78-79 (not. o promocji ks. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 12 XII 1994...) szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1992 nr 1/4 s. 59 (nota spraw. z promocji ks., Szczecin, 16 X 1992...) szczegóły 
  Kimszal Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
219.wiersz: Kimszal Stanisław: Nie chcę wspominać.... x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
220.wiersz: Kimszal Stanisław: Znam Kraj, gdzie niebo jest pełne uroku.... x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
221.artykuł: Czech-Sobczak Maria, Kuruś-Brzeziński Władysław: Stanisław Kimszal - poeta, o którym dotąd nie słyszano, nasze nowe objawienie. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
  Koniusz Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
222.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1995 nr 4 s. 109 (not. o spotkaniu autorskim, Szczecin 4 X 1995...) szczegóły 
  Kossak Zofia
    imprezy (alfabet tytułów)
223.impreza: "Zofia Kossak 1890-1968. W 30. rocznicę śmierci" - wystawa (1998).  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
224.artykuł: Pisma Wieszczów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 284 s. 8 (not. nt. sprzedaży rękopisów Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego ...) szczegóły 
225.artykuł: Rękopis Słowackiego. Trybuna 2001 nr 208 s. 14 (nota o oddaniu do antykwariatu w Szczecinie oryginału listu poety do J...) szczegóły 
226.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 200 (not. o przekazaniu oryginałów listów do antykwariatu w Szczecinie...) szczegóły 
  Kryszczyńska Henryka
    wiersze (alfabet tytułów)
227.wiersz: Kryszczyńska Henryka: Puchowy śniegu tren. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
228.wiersz: Kryszczyńska Henryka: Umówiłam się z nim w dyskotece.... x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
229.wiersz: Kryszczyńska Henryka: W domku mojej babuni. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
230.artykuł: Czech-Sobczak Maria, Kuruś-Brzeziński Władysław: Henryka Kryszczyńska - "Panta Rei" - "Jak szybko płynie czas". x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
  Kulikowska-Grajek Jadwiga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
231.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 3/4 s. 73 (not. o spotkaniu w Szczecinie, 23 IX 1993...) szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    książki o twórcy (alfabet autorów)
232.książka o twórcy: Joanna Kulmowa wobec świata literatury. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej zorg. w Szczecinie, 25-26 II...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1990 nr 1/2 s. 153 (not. o spotkaniu autorskim poetki 2 V 1990 w Książnicy Szczecińskiej w...) szczegóły 
234.artykuł: Chęcińska Urszula: Jubileusz Joanny Kulmowej. Guliwer 1996 nr 4 s. 53-54 (sprawozdanie z imprezy ku czci poetki; Szczecin, 26 II 1996...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
235.impreza: "Joanna Kulmowa wobec świata literatury" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
236.impreza: Obchody 70. rocznicy urodzin Joanny Kulmowej (1998).  szczegóły 
237.impreza: Wystawa poświęcona twórczości Joanny Kulmowej (1990).  szczegóły 
  Kurylczyk Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
238.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1995 nr 1/2 s. 125 (not. o spotkaniu autorskim, Szczecin 13 I 1995...) szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
239.impreza: Wystawa poświęcona Andrzejowi Kuśniewiczowi z okazji 10. rocznicy śmierci (2003).  szczegóły 
  Kwiek Zygmunt
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2003 nr 2/3 s. 42 (not. o promocji książki; Szczecin 23 IV 2003...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Latawiec Bogusława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
241.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1992 nr 1/4 s. 54 (not. o spotkaniu autorskim, Szczecin 8 V 1992...) szczegóły 
  Ligocka Roma
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 3 s. 156 (not. o spotkaniu autorskim, Szczecin, Biblioteka Uniwersytecka, V 2001...) szczegóły 
  Liskowacki Artur Daniel
243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Piotr: Szczecin feministyczny i inteligencki. Akcent 1999 nr 1 s. 136-137  szczegóły 
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 2 s. 129-140 (m.in. nota nt. wieczoru promocyjnego książki w Konsulacie Honorowym Ni...) szczegóły 
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślak Robert: Fotografie, spojrzenia, teksty... Liskowackiego pożegnania i powroty. Pogranicza 2003 nr 1 s. 100-104 (szkic wygłoszony podczas spotkania promocyjnego książki zorganizowaneg...) szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Dedalus w Szczecinie. Twórczość 2003 nr 9 s. 105-108  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
246.wiersz: Liskowacki Artur Daniel: Galeria pisarzy szczecińskich. Pogranicza 2003 nr 3 s. 54-55  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
247.utwór: Galeria pisarzy szczecińskich.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Marjańska Ludmiła
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
248.artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 5 s. 116 (not. o spotkaniu literackim, Szczecin X 2001...) szczegóły 
  Matywiecki Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
249.artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 1 s. 120-121 (not. o spotkaniu autorskim, Piwnica przy Krypcie w Szczecinie, 9 I 200...) szczegóły 
  Michałowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
250.artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 3 s. 157 (not. o spotkaniu autorskim z cyklu "Podziemne rozmowy literackie", Szc...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
251.artykuł: Pisma Wieszczów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 284 s. 8 (not. nt. sprzedaży rękopisów Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego ...) szczegóły 
252.artykuł: Rękopis Słowackiego. Trybuna 2001 nr 208 s. 14 (nota o oddaniu do antykwariatu w Szczecinie oryginału listu poety do B...) szczegóły 
253.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 200 (not. o przekazaniu oryginałów listów do antykwariatu w Szczecinie...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    imprezy (alfabet tytułów)
254.impreza: "Czesław Miłosz - 90. rocznica urodzin - 30.06.1911" - wystawa (2001).  szczegóły 
  Mitzner Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Iza K.: Z biegiem dni... Pogranicza 2002 nr 1 s. 121 (notka o spotkaniu autorskim w Piwnicy przy Krypcie w Szczecinie, 23 I ...) szczegóły 
  Mostwin Danuta
    imprezy (alfabet tytułów)
256.impreza: Wystawa poświęcona Danucie Mostwin (1990).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Najwer Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
257.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 3/4 s. 66 (not. o spotkaniu autorskim w Książnicy Szczecińskiej w Szczecinie, 16 ...) szczegóły 
  Nasiłowska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. not. nt. spotkania literackiego zorganizowanego w Piwnicy przy K...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    imprezy (alfabet tytułów)
259.impreza: "Cyprian Kamil Norwid 1821-1883" - wystawa w 180. rocznicę urodzin (2001).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ogrodowczyk Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Statki poetów, malarzy i tak dalej. Gazeta Malarzy i Poetów 1996 nr 6 s. 2 (m.in. o uczestniczeniu jako przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Pols...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pachlowska Helena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 3/4 s. 80 (not. o spotkaniu autorskim w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 16 XII...) szczegóły 
  Pachlowski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
262.proza: Pachlowski Jerzy Jan: Szczecin - miasto dialogu kultur (W poszukiwaniu nowej filozofii sąsiedztwa) = Szczecin/Stettin - die Stadt des Kulturdialogs (Auf der Suche nach einer neuen Nachbarschaftsphilosophie). Die Faehre = Prom 1999 nr 1 s. 3-9 (z notą; tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
  Papuzińska Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 2 s. 129-140 (m.in. nota nt. spotkania z Joanną Papuzińską zorganizowanego w II 2003...) szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
    imprezy (alfabet tytułów)
264.impreza: "Niepospolity ród Kossaków" - wystawa (2000). (m.in. pamiątki związane z Marią Pawlikowska-Jasnorzewską...) szczegóły 
  Piwkowska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 2 s. 129-140 (m.in. nota nt. spotkania autorskiego zorganizowanego w III 2003 w Szcz...) szczegóły 
  Pozorski Józef
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sulikowski Andrzej: Coś więcej niż przyroda... Pomorskie wspomnienia Józefa Pozorskiego. Pogranicza 2003 nr 1 s. 105-108 (szkic wygłoszony podczas spotkania promocyjnego książki zorganizowaneg...) szczegóły 
  Prus Bolesław
    imprezy (alfabet tytułów)
267.impreza: Ogólnopolski Zlot Szkół Prusowskich "Prusowisko 2002".  szczegóły 
  Przybylski Ryszard Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
268.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 3/4 s. 67 (not. o spotkaniu z bibliotekarzami w Książnicy Szczecińskiej w Szczeci...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
    imprezy (alfabet tytułów)
269.impreza: "Mikołaj Rej (15-5-1569)" - wystawa (1995).  szczegóły 
  Roman Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
270.artykuł: Czech-Sobczak Maria, Kuruś-Brzeziński Władysław: Józef Roman - żołnierska powinność i społecznikowska odpowiedzialność. x 2003 ([w ks.:] Maria Czech-Sobczak, Władysław Kuruś-Brzeziński: Pasjonaci sz...) szczegóły 
  Rudnicki Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 6 s. 117-118 (not. o spotkaniu autorskim w Galerii Piastów 75 w Szczecinie, 8 XI 200...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Engelking Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
272.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. not. o spotkaniu autorskim zorganizowanym w V 2003 w Szczecinie...) szczegóły 
  Saliński Stanisław Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
273.artykuł: Judek Cecylia: S.M. Saliński - ostatni bard Szczecina. Głos Szczeciński 1989 nr 274 s. 3-4 (o twórczości; z fot.; w 20. rocznicę śmierci...) szczegóły 
  Samozwaniec Magdalena
    imprezy (alfabet tytułów)
274.impreza: "Niepospolity ród Kossaków" - wystawa (2000). (m.in. pamiątki związane z Magdaleną Samozwaniec...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Pisma Wieszczów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 284 s. 8 (not. nt. sprzedaży rękopisów Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego ...) szczegóły 
276.artykuł: Rękopis Słowackiego. Trybuna 2001 nr 208 s. 14 (nota o oddaniu do antykwariatu w Szczecinie rękopisu wiersza Juliusza ...) szczegóły 
277.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 200 (not. o przekazaniu rękopisu wiersza "Proroctwo" do antykwariatu w Szcz...) szczegóły 
  Słowicki Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
278.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. not. o spotkaniu autorskim zorganizowanym w V 2003 w Szczecinie...) szczegóły 
  Sosnowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
279.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 6 s. 129-139 (m.in. not. nt. spotkania autorskiego zorganizowanego 15 X 2003 r. w Sz...) szczegóły 
  Szaruga Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 1 s. 115 (notka o wieczorze autorskim, Galeria Piastów 75 w Szczecinie, 16 XI 20...) szczegóły 
281.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. not. o spotkaniu autorskim zorganizowanym w V 2003 w Szczecinie...) szczegóły 
  Szlosarek Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. not. o spotkaniu autorskim zorganizowanym w V 2003 w Szczecinie...) szczegóły 
  Szoda Alicja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
283.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 6 s. 129-139 (m.in. nota nt. spotkania literackiego w ramach cyklu "Pozja w moim życ...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
284.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 19 XII s. 14 (nt. prezentacji w Muzeum Literackim w Książnicy Pomorskiej w Szczecini...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
285.impreza: "Wisława Szymborska - klejonki" - wystawa pocztówek wykonanych przez poetkę (1996).  szczegóły 
286.impreza: Wystawa rękopisów Wisławy Szymborskiej (1996).  szczegóły 
  Szyszkowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Lasek Stanisław: Profesor Maria Szyszkowska w Szczecinie. Res Humana 1995 nr 3 s. 36-37 (na inauguracji działalności klubu Towarzystwa Krzewienia Kultury Świec...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Taborski Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. not. o spotkaniu autorskim zorganizowanym w V 2003 w Szczecinie...) szczegóły 
  Thau Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 4 s. 139-143 (m.in. not. nt. spotkania autorskiego zorganizowanego w VII 2003 w Szcz...) szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
290.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1992 nr 1/4 s. 54 (nota spraw. ze spotkania aut., Szczecin, 18 V 1992...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
291.impreza: "Wokół twórczości księdza Jana Twardowskiego" - ogólnopolska konferencja (2001).  szczegóły 
  Twardowski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Rzepa Teresa: Teoretyczne podstawy psychologicznego interpretowania jako wspólne odkrycie Kazimierza Twardowskiego i Władysława Witwickiego (Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Szczecinie, 15 IV 1999 r.). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 231-244 (odczyt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
    kult (alfabet autorów)
293.kult: Wójcicka Zofia: Podróż Kornela Ujejskiego ze Lwowa do Szczecina. Pogranicza 2003 nr 1 s. 120-124 (nt. przekazania pomnika Kornela Ujejskiego do Szczecina w 1956 r....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
    imprezy (alfabet tytułów)
294.impreza: Wystawa poświęcona Melchiorowi Wańkowiczowi (2002).  szczegóły 
artykuł: Zdebska Monika: Pamięci Melchiora Wańkowicza. Nasz Dziennik 2002 nr 272 s. 9 (z fot. pisarza...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
295.książka o twórcy: Witkacy w Polsce i na świecie. 2001 ([Dedykowane Annie Micińskiej]. * [Materiały z konferencji "Witkacy w P...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
296.impreza: "110. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza" - wystawa (1995).  szczegóły 
297.impreza: "Podróże Witkacego" - wystawa fotografii wykonanych przez Stanisława Ignacego Witkiewicza (1999).  szczegóły 
298.impreza: "Szczecińska Witkacjada" - cykl imprez ku czci Stanisława Ignacego Witkiewicza (1999).  szczegóły 
299.impreza: "Witkacy - formiści i portrety" - wystawa (1999).  szczegóły 
300.impreza: "Witkacy w Polsce i na świecie" - międzynarodowa konferencja w ramach Szczecińskiej Witkacjady (1999).  szczegóły 
  Witkowski Michał (ur. 1975)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
301.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 6 s. 129-139 (m.in. not. nt. spotkania autorskiej zorganizowanego 12 XI 2003 r. w Sz...) szczegóły 
  Witwicki Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
302.artykuł: Rzepa Teresa: Teoretyczne podstawy psychologicznego interpretowania jako wspólne odkrycie Kazimierza Twardowskiego i Władysława Witwickiego (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Szczecinie, 15 IV 1999r.). Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 232-244 (odczyt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zawistowski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
303.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 3/4 s. 75 (not. o spotkaniu w Szczecinie, 15 X 1993...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
304.książka: Słowo, tekst, czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 21-22 października 1999 r.). 2000 ([Zawiera m.in.:] Michaił Aleksiejenko: Od redaktora. - Mirosław Bandel...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
305.impreza: "Literarische Geist- und Machtdiskurse im europaeischen 'kurzen Jahrhundert' der Jahre 1914-1989/91" - międzynarodowa konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Surynt Izabela: "Literarische Geist- und Machtdiskurse im europaeischen 'kurzen Jahrhundert' der Jahre 1914-1989/91". Internationales Symposium in Pobierowo und Szczecin, 25.-28. Oktober 2000. Convivium 2001 s. 407-413 (sprawozdanie...) szczegóły 
306.impreza: "Literatur, Grenze, Erinnerunsraum" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Korzeb Małgorzata, Meyer Marita, Sośnicka Dorota: "Literatur, Grenze, Erinnerunsraum". Symposium in Szczecin und Pobierowo, 5-8.9.2002. Convivium 2003 s. 321-324 (sprawozdanie...) szczegóły 
307.impreza: "Słowo. Tekst. Czas - Nowa frazeologia w nowej Europie" - międzynarodowa konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Aleksiejenko Michaił: Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 155-158 (sprawozdanie...) szczegóły 
308.impreza: "Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 4 s. 85 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
309.książka: Słowo, tekst, czas. Materiały IV Międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 21-22 października 1999 r.). 2000 ([Zawiera m.in.:] Michaił Aleksiejenko: Od redaktora. - Mirosław Bandel...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
310.impreza: "Literarische Geist- und Machtdiskurse im europaeischen 'kurzen Jahrhundert' der Jahre 1914-1989/91" - międzynarodowa konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Surynt Izabela: "Literarische Geist- und Machtdiskurse im europaeischen 'kurzen Jahrhundert' der Jahre 1914-1989/91". Internationales Symposium in Pobierowo und Szczecin, 25.-28. Oktober 2000. Convivium 2001 s. 407-413 (sprawozdanie...) szczegóły 
311.impreza: "Literatur, Grenze, Erinnerunsraum" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Korzeb Małgorzata, Meyer Marita, Sośnicka Dorota: "Literatur, Grenze, Erinnerunsraum". Symposium in Szczecin und Pobierowo, 5-8.9.2002. Convivium 2003 s. 321-324 (sprawozdanie...) szczegóły 
312.impreza: "Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 4 s. 85 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
313.artykuł: Górewicz Igor D.: Nowy instytut. Dziś 2001 nr 5 s. 142 (dot. powstania "Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Białoruś, Rosja, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  King Stephen
    imprezy (alfabet tytułów)
314.impreza: "Światy Stephena Kinga" - seminarium literacko-filmowe (1988).  szczegóły 
artykuł: Fantastyka 1989 nr 11 s. 53-54, 56-57, 59-60 ([wypowiedzi w dyskusji nt. popularności S. Kinga i jego filozofi:] D. ...) szczegóły 
  Kosinski Jerzy
    imprezy (alfabet tytułów)
315.impreza: "Śmierć i życie. Jerzy Kosiński 1933-1991" - wystawa fotografii Czesława Czaplińskiego (2001).  szczegóły 
artykuł: AM: Zdjęcia Kosińskiego. Życie 2001 nr 108 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 2 s. 65-66 (not....) szczegóły 
artykuł: Boruszkowska Agnieszka: Zdjęcia Kosińskiego. Życie 2002 nr 15 s. 15 (nota...) szczegóły 
artykuł: (DS): Wydarzenia - Polska. Wprost 2001 nr 20 s. 95 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 11 V s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 21 IX s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: krosnika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (not....) szczegóły 
artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 4 s. 136 (not....) szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 2/3 s. 74 (nota o prezentacji wystawy w Szczecinie, 1-30 VIII 2001...) szczegóły 
artykuł: Sadkowski Wacław: Szczelina migawki. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 2 s. 46-47 (z fot. Jerzego Kosińskiego...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 25 I s. 3, 11 (not. sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 199 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Broch Hermann
316.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1994 nr 3/4 s. 69-70 (not. o spotkaniu Jakuba Zdzisława Lichańskiego z bibliotekarzami w Ksi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Kane Sarah
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
317.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 1 s. 129-137 (m.in. nota nt. prelekcji prof. Ingi Iwasiów "Odsłońcie zasłony... (o r...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kundera Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
318.artykuł: Mały Nobel dla Kundery i Lenza. Rzeczpospolita 1996 nr 56 s. 29 (not. o przyznaniu Małego Nobla - literackiego wyróżnienia - przez koło...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Blixen Karen
    imprezy (alfabet tytułów)
319.impreza: Wystawa poświęcona twórczości Karen Blixen (2002).  szczegóły 
artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 5 s. 116 (notka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Topor Roland
    imprezy (alfabet tytułów)
320.impreza: Wystawa plakatów Krystyny Łukomskiej do dramatów i opowiadań Rolanda Topora (2002).  szczegóły 
artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 3 s. 137 (not. o otwarciu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
321.artykuł: W Szczecinie teatry świata. Rzeczpospolita 1996 nr 100 s. 26 (not. sprawozdawcza ze spotkania specjalistów i znawców problematyki gr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
322.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
323.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
324.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1995).  szczegóły 
artykuł: Hałas Stanisław: XXXIII Sympozjum Biblistów Polskich w Szczecinie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 53-54 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Frank Anne
    imprezy (alfabet tytułów)
325.impreza: "Anna Frank - historia na dzień dzisiejszy" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Król Róża: W rocznicę "Nocy Kryształowej". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 25/26 s. 35 (nota...) szczegóły 
artykuł: Macholak Jan: Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2000 roku. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 208 (nota o otwarciu wystawy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
326.książka: Vergessene oder verklaerte literarische Raeume und ihre Autoren. 2001 (Jan Watrak: Vorwort. - Izabela Sędlak, Ewa Hendryk: Stettins lyrische...) szczegóły 
recenzja: Czejarek Karol: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 48 (2001) z. 4 s. 417-420  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Auslaender Rose
    imprezy (alfabet tytułów)
327.impreza: "Wohnen in Traumworten" ("Mieszkać w słowach marzeń") - wieczór poezji z okazji 100. rocznicy urodzin Rose Auslaender (2001).  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 2/3 s. 70 (nota...) szczegóły 
  Doeblin Alfred
    kult (alfabet autorów)
328.kult: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 6 s. 129-139 (m.in. not. nt. konferencji prasowej zorganizowanej 7 X 2003 r. w Klubi...) szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 6 s. 129-139 (m.in. nota nt. wystawy poświęconej utworowi i jego recepcji przygotowa...) szczegóły 
  Goll Klaus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
330.artykuł: Wójcik Bartosz: Dwa światy, choć z pewnością nie rozdzielone granicą na Odrze i Nysie, czyli wiosna z literaturą niemiecką w Szczecinie. Pogranicza 2001 nr 2 s. 109-112 (spraw. ze spotkania autorskiego w Klubie 13 Muz, Szczecin, 19 IV 2001 ...) szczegóły 
  Grass Guenter
    imprezy (alfabet tytułów)
331.impreza: Wystawa grafik i rysunków Guentera Grassa (Szczecin 1999).  szczegóły 
artykuł: Liskowacki Artur D.: Kumak tuszem (Grass w Szczecinie). Sycyna 1999 nr 2 s. 7  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 29 I s. 3 (not....) szczegóły 
  Hesse Hermann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
332.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2003 nr 2/3 s. 54 (not. o wieczorze literackim "Hermann Hesse 1877-1962 - pisarz legenda"...) szczegóły 
  Lenz Siegfried
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
333.artykuł: Mały Nobel dla Kundery i Lenza. Rzeczpospolita 1996 nr 56 s. 29 (not. o przyznaniu Małego Nobla - literackiego wyróżnienia - przez koło...) szczegóły 
  Wagner David
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
334.artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2003 nr 1 s. 53 (not. o spotkaniu z czytelnikami w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie; 2...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Akavia Miriam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
335.artykuł: Król Róża: Spotkanie z Miriam Akavią. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 18/19 s. 28 (nt. spotkania autorskiego; Szczecin 19 VI 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
336.impreza: "Literatura rosyjska i jej związki międzynarodowe" - międzynarodowa konferencja naukowa rusycystów i slawistów (1988).  szczegóły 
artykuł: Bałdyka Genowefa: Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 2 s. 171-173 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bałdyka Genowefa: Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 237-240 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Paszkiewicz Anna: Konferencja naukowa w Szczecinie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 126-127 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Cvetaeva Marina
    imprezy (alfabet tytułów)
337.impreza: "Życie i twórczość Mariny Cwietajewej" - impreza literacka (1997).  szczegóły 
artykuł: Kronika działalności bibliotek i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1997 nr 4 s. 72 (not....) szczegóły 
  Erofeev Venedikt
    imprezy (alfabet tytułów)
338.impreza: "Dla Tego Życia - Dialog z Jerofiejewem" - cykl imprez w czwartą rocznicę śmierci Venedikta Erofeeva (1994).  szczegóły 
artykuł: Teatr 1994 nr 6 s. 43 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 48 s. 158 (not. spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
339.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2000). (m.in. pokaz filmów i spektakli teatralnych...) szczegóły 
artykuł: Wątorski Andrzej: [Czwarte] IV Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie. Pogranicza 2000 nr 4 s. 149 (sprawozdanie...) szczegóły 
340.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 3 s. 156 (not....) szczegóły 
artykuł: Liskowacka Jolanta: Poezja i dyplomacja. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 2/3 s. 22-25 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Andrukhovich Jurihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
341.artykuł: Skrendo Andrzej: Śnieg, Szczecin i Jurij Anruchowycz. Pogranicza 2003 nr 3 s. 122-124 (wprowadzenie do wieczoru autorskiego zorganizowanego 11 IV 2003 w Szcz...) szczegóły 
  Pavlichko Dmitro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
342.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 2/3 s. 66 (not. o pobycia w Szczecinie, V 2001...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Rajzman Eliahu
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
343.artykuł: Judek Cecylia: [Dwudziesta piąta] 25. rocznica śmierci Eliasza Rajzmana. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2000 nr 1 s. 54-62 (życie i twórczość; także nt. okolicznościowej wystawy w Książnicy Pomo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
    imprezy (alfabet tytułów)
344.impreza: "Afryka - 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur" - sesja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Bolimowska Wiesława: "Afryka - 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur". Muzeum Narodowe w Szczecicnie. Szczecin 18-19 kwietnia 2002. Afryka 2002 nr 15 s. 96-99 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    książki (alfabet autorów)
345.książka: Słowo Buddy. Pisma różnych tradycji buddyjskich. Seminarium w Książnicy Pomorskiej, Szczecin, dnia 13 maja 2000 r.. (Słowo Buddy, pisma różnych tradycji buddyjskich [Wstęp]. - [Zawiera m....) szczegóły 
recenzja: Gałaj Renata: Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 1 s. 261-263  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
346.nagroda: Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina (1995). (Teatr "Kana" i kierujący nim Zygmunt Duczyński...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Plebiscyty (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
347.plebiscyt: "Bursztynowy Pierścień" - plebiscyt (1995/1996). (ulubieniec szczecińskiej publiczności m.in. Tadeusz Zapaśnik, Przemysł...) szczegóły 
348.plebiscyt: Ulubiony Aktor Młodych Widzów w Szczecinie (1997). ( Anna Januszewska, Jacek Polaczek...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Szkolnictwo (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    odwołania do (alfabet tytułów)
349.odwołanie: Collegium Filmu i Fotografii w Szczecinie.  szczegóły 
artykuł: Nowa szkoła. Kino 2002 nr 7/8 s. 7 (nota o powstaniu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne) / Związek Artystów Scen Polskich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
350.artykuł: Błędowski Jacek: Nowa karta ZASP. Kronika Miasta Szczecina 1990 r. 6 (1988) s. 91-94 (działalność Oddziału ZASP w Szczecinie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Chryc-Filary Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
351.artykuł: Węgrzynowicz Remigiusz: XV-lecie TMLiKPW [Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich] Oddziału Szczecińskiego. Semper Fidelis 2003 nr 6 s. 41-42 (m.in. nt. udziału Małgorzaty Chryc-Filary w obchodach XV-lecia Oddział...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
    imprezy (alfabet tytułów)
352.impreza: "Polski plakat teatralny z lat 1980-1993" - wystawa (1994-1995).  szczegóły 
353.impreza: Wystawa poświęcona Stowarzyszeniu Szczecińskiego Teatru Lalek "Rusałka" (1989).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
    imprezy (alfabet tytułów)
354.impreza: Jesienny Turniej Recytatorski (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Sławczyk Z.: Jesienne Recytacje. Scena 2000 nr 6 s. 6 (omówienie...) szczegóły 
355.impreza: "Romantycznie" - Jesienny Turniej Recytatorski (2002).  szczegóły 
artykuł: Jesiennie.... Scena 2002 nr 6 s. 6 (nota spraw....) szczegóły 
356.impreza: "Romantycznie" - Jesienny Turniej Recytatorski (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2003 nr 5 s. 6 (not. spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
357.impreza: "Teatr - przestrzeń dialogu" - międzynarodowa konferencja teatrologiczna w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form "Kontrapunkt '02" (2002).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji...) szczegóły 
artykuł: Ostrowska Joanna, Tyszka Juliusz: Założenia programowe. Pogranicza 2003 nr 1 s. 5-6  szczegóły 
358.impreza: "Teatr - przestrzeń dialogu" - międzynarodowa konferencja teatrologiczna w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form "Kontrapunkt" (2003).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 31-38 (m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
artykuł: Paczocha Radosław: Z obawy przed monologiem. Scena 2003 nr 4 s. 26-27 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
359.artykuł: Kieszkowski Edmund: Spektakl na lekarstwo. Trybuna 2003 nr 37 dod. s. 3 (o Pogotowiu Teatralnym, utworzonym przez aktorów teatrów szczecińskich...) szczegóły 
360.artykuł: Wyrwich Mateusz: Gest nie tylko sceniczny. Tygodnik Solidarność 2003 nr 27 s. 44-45 (o Pogotowiu Teatralnym, utworzonym przez aktorów teatrów szczecińskich...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru / Towarzystwo Kultury Teatralnej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
361.artykuł: Coś się kończy, coś zaczyna. Scena 1999 nr 7 s. 29 (nt. zebrań sprawozdawczo-wyborczych odziałów Towarzystwa Kultury Teatr...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru / Konkursy (teatralne)
    konkursy (alfabet tytułów)
362.konkurs: "Młodzi Miłośnikami Melpomeny" (1989; edycja XVII).  szczegóły 
363.konkurs: "Przyjaciele teatru" - konkurs dla młodzieży szkół podstawowych (1989; edycja V).  szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 98 s. 7 (nt. działaln. Koła Przyjaciół Teatru w Mielnie...) szczegóły 
364.konkurs: "Przyjaciele teatru" - konkurs dla młodzieży szkół podstawowych (1990; edycja VI).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    imprezy (alfabet tytułów)
365.impreza: Szczecin Teatralny - międzynarodowa sesja teatrologiczna (2001).  szczegóły 
artykuł: Kaczyńska Leokadia: Szczecin Teatralny. Pogranicza 2001 nr 2 s. 126-128  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Mirosława: Szczecin Teatralny. Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 37-40 (sprawozdanie...) szczegóły 
366.impreza: "Wilno teatralne" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Surwiło Jerzy: Duch Melpomeny znad Wilii nad Bałtyk zaprowadził. Kurier Wileński 1995 nr 89 (12745) s. 5  szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 12 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Theatrical Vilnius. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1996 nr 1 s. 55 (not....) szczegóły 
artykuł: Wosiek Maria: Wilno teatralne. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 233-236  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
367.książka: Szczecin teatralny. Cz. 1. Twórcy, przedstawienia, festiwale. 2002 ([Materiały z sesji naukowej "Szczecin teatralny", Szczecin, org. Zakła...) szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: Rzeczy Teatralne 2002 nr 11 s. 50 (nota...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Szczecin teatralny. Pogranicza 2002 nr 5 s. 101-103 (tekst wygłoszony podczas promocji tomu "Szczecin teatralny", 28 IX 200...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
368.artykuł: Zwilnian Grabowski Tadeusz: Początki teatru polskiego w Szczecinie 1945-1946. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 3/4 s. 233-246  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    książki (alfabet autorów)
369.książka: Szczecin teatralny. Cz. 1. Twórcy, przedstawienia, festiwale. 2002 ([Materiały z sesji naukowej "Szczecin teatralny", Szczecin, org. Zakła...) szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: Rzeczy Teatralne 2002 nr 11 s. 50 (nota...) szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Szczecin teatralny. Pogranicza 2002 nr 5 s. 101-103 (tekst wygłoszony podczas promocji tomu "Szczecin teatralny", 28 IX 200...) szczegóły 
370.książka: Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja. 2003 ([Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organiza...) szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stelmach Mieczysław: Kronika najważniejszych wydarzeń 1990-1991. Kronika Szczecina 1993 (1990/1991) s. 114-151 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
artykuł: Stelmach Mieczysław: Kronika najważniejszych wydarzeń 1990-1991. Kronika Szczecina 1994 (1992/1993) s. 201-222 (m.in. dot. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
artykuł: Sztajnert Kazimierz: Działalność Zamku Książąt Pomorskich w latach 1992-1993. Kronika Szczecina 1994 (1992/1993) s. 191-196 (m.in. nt. wydarzeń teatralnych...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
372.impreza: Konkurs na najlepszą inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira (1996). (nagr.: Teatr Polski z Warszawy za inscenizację "Juliusza Cezara" w reż...) szczegóły 
artykuł: Błażewicz Olgierd: Zły rok dla Szekspira. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 33 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Cieślak Jacek: Złoty Yorrick i złotówki. Rzeczpospolita 1996 nr 121 s. 25 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs szekspirowski. Biuletyn MKiS 1996 nr 10 s. 10 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski konkurs na inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira. Didaskalia 1996 nr 13/14 s. 95 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: ROM: Gazeta Wyborcza 1996 nr 111 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1996 nr 6 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1997 nr 7/8 s. 124 (nota, lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
373.impreza: "Niewód - relacje z połowów" - sesja teatrologiczna (2002). (m.in. pokaz filmu dokumentalnego "Nauczyć się ćwiczyć" pośw. treningow...) szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 31-32 (wykaz referatów...) szczegóły 
artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 2 s. 124, 125 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
374.impreza: "Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2002 nr 10/11 s. 93 (nota...) szczegóły 
artykuł: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2002 nr 3/4 s. 71 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
375.artykuł: (ADL): Autsajderzy w Szczecinie. Goniec Teatralny 1992 nr 15 s. 2 (not. o bieżącym życiu teatralnym w Szczecinie w ramach projektu "Autsa...) szczegóły 
376.artykuł: Kieszkowski Edmund: Pogotowie teatralne. Rzeczpospolita 1999 nr 275 s. 8 (nt. dwuletniej działalności w Szczecinie pogotowia teatralnego - sceny...) szczegóły 
377.artykuł: Mecenat kulturalny władz miejskich Szczecina. Kronika Szczecina 1993 (1990/1991) s. 84-89 (m.in. o imprezach teatralnych w Szczecinie w l. 1990-1991...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr lalek (część teoretyczna)
    imprezy (alfabet tytułów)
378.impreza: "Dziś i jutro teatru lalek" - polsko-niemiecka konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Odra 2003 nr 12 s. 125 (nota...) szczegóły 
379.impreza: Posiedzenie wyjazdowe Zarządu Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA (2002).  szczegóły 
artykuł: Stelmaszczykowa Elżbieta: POLUNIMA znów w "Pleciudze". Pogranicza 2002 nr 6 s. 109-110  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Poznań: Teatr "Strefa Ciszy"
    artykuły (alfabet autorów)
380.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 6 s. 129-139 (m.in. nota nt. obchodów 10-lecia działalności teatru zorganizowanych w...) szczegóły 
     Szczecin: Teatr "Kana"
    artykuły (alfabet autorów)
381.artykuł: Kana w domu. Życie Warszawy 1994 nr 274 s. 13 (o uzyskaniu przez teatr własnej siedziby...) szczegóły 
     Szczecin: Teatr Lalek "Pleciuga"
    artykuły (alfabet autorów)
382.artykuł: Kozłowski Kazimierz: Instytucje artystyczne: Teatr Lalek "Pleciuga". x 1994 ([W ks.: id.]: Życie kulturalne Szczecina w latach 1945-1980. Szkic his...) szczegóły 
383.artykuł: Liskowacki Artur Daniel: 35 lat Teatru Lalek "Pleciuga". Kronika Miasta Szczecina 1990 r. 6 (1988) s. 87-90  szczegóły 
     Szczecin: Teatr Polski*
    artykuły (alfabet autorów)
384.artykuł: Kieszkowski Edmund: Tym w Szczecinie. Rzeczpospolita 2000 nr 183 s. A8 (nt. inauguracji sezonu letniego; z omówieniem programu...) szczegóły 
385.artykuł: Kozłowski Kazimierz: Instytucje artystyczne: Teatry dramatyczne. x 1994 ([W ks.: id.]: Życie kulturalne Szczecina w latach 1945-1980. Szkic his...) szczegóły 
386.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.B.-S.: Plenerowy "Hamlet". Rzeczpospolita 2002 nr 129 s. A10 (not. nt. wystawienia plenerowej wersji dramatu; Szczecin, 7 VI 2002...) szczegóły 
     Szczecin: Teatr Współczesny
    artykuły (alfabet autorów)
387.artykuł: Kozłowski Kazimierz: Instytucje artystyczne: Teatry dramatyczne. x 1994 ([W ks.: id.]: Życie kulturalne Szczecina w latach 1945-1980. Szkic his...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
388.artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 302 s. 6 (nota o działalności grupy teatralnej przy Domu Kolejarza w Szczecinie ...) szczegóły 
389.artykuł: Podkańska Anna: Na skraju teatru. Głos Szczeciński 1989 nr 274 s. 4 (o ruchu teatralnym głuchych w Szczecinie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
390.impreza: "Busker" - Festiwal Artystów Ulicy (2000).  szczegóły 
391.impreza: Festiwal Artystów Szalonych (1992).  szczegóły 
392.impreza: Festiwal Artystów Ulicy (2002).  szczegóły 
393.impreza: Festiwal Kulturalny "Polityki" - Paszporty do Europy.  szczegóły 
artykuł: Festiwal Kulturalny "Polityki". Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 1 s. 67, nr 2 s. 52-53, nr 3 s. 23, nr 4, s. 57, nr 5, s. 23 (kalendarz imprezy...) szczegóły 
artykuł: JAW: Kamerą i piórem. Polityka 2003 nr 5 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: JAW: Nowa wrażliwość. Polityka 2003 nr 4 s. 19 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kino i wiolonczela. Polityka 2003 nr 6 s. 18 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Paszportowe ostatki. Polityka 2003 nr 7 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Festiwal Dekady. Polityka 2003 nr 2 s. 16-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sarzyński Piotr: Paszporty do Europy. Polityka 2003 nr 8 s. 58-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
394.impreza: Jesienny Salon Teatralny (2001).  szczegóły 
artykuł: Deuar Maciej: Teatralne błyskotki. Pogranicza 2001 nr 4 s. 79-80 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 5 s. 114-115 (program...) szczegóły 
395.impreza: Jesienny Salon Teatralny (2002).  szczegóły 
396.impreza: Jesienny Salon Teatralny (2003).  szczegóły 
397.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1995).  szczegóły 
398.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1996).  szczegóły 
artykuł: Grand Prix Kontrapunkt '96 dla "Zabawy". Rzeczpospolita 1996 nr 97 s. 24 (not....) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Kontrapunkt w Szczecinie (XXXI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form). Plus Minus 1996 nr 16 s. 20 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Liskowacki Artur D.: Gdzie jest zabawa?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 21 s. 16  szczegóły 
399.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1997).  szczegóły 
artykuł: Liskowacki Artur D.: Reformy małej formy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 6  szczegóły 
400.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1998).  szczegóły 
artykuł: Kaczyńska Leokadia: Teatr jako odpowiedź na rzeczywistość. Pogranicza 1998 nr 2 s. 132-135  szczegóły 
401.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1999).  szczegóły 
402.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (2000).  szczegóły 
artykuł: Kieszkowski Edmund: Jubileusz małej formy (Wielka Nagroda dla Zbigniewa Zapasiewicza). Rzeczpospolita 2000 nr 106 s. A13 (art. przed rozpoczęciem imprezy...) szczegóły 
403.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (2001).  szczegóły 
artykuł: B.H.: "Kontrapunkt" w Szczecinie. Rzeczpospolita 2001 nr 98 s. A12 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Kontrapunkt i rytmy teatru. Odra 2001 nr 9 s. 149-150 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Poniatowska Marta: W cieniu "Kontrapunktu". Pogranicza 2001 nr 2 s. 129-131  szczegóły 
404.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (2002).  szczegóły 
artykuł: Cieślak Robert: Kontrapunktowe spotkania. Dialog, przestrzeń, energia. Pogranicza 2002 nr 3 s. 5-17  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 26 IV s. 3, 11 (m.in. not. nt. laureatów; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
405.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (2003).  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Taniec z post(nym)-Kontrapunktem. Pogranicza 2003 nr 3 s. 71-84 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Paczocha Radosław: Wahania pogody. Teatr 2003 nr 4/5 s. 19-21 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Teatr 2003 nr 3 s. 84 (not.; z listą laureatów...) szczegóły 
artykuł: Z bieiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. noty sprawozdawcze...) szczegóły 
406.impreza: "Kontrapunkt" - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (2004).  szczegóły 
407.impreza: Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy (2003).  szczegóły 
408.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatru Eksperymentalnego Sztuki i Performance (1998).  szczegóły 
artykuł: Teatr 1998 nr 11 s. 59 (not....) szczegóły 
409.impreza: Ogólnopolska Scena dla Dzieci i Młodzieży (1990).  szczegóły 
410.impreza: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1989).  szczegóły 
411.impreza: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1990).  szczegóły 
412.impreza: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1991).  szczegóły 
413.impreza: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1992).  szczegóły 
414.impreza: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1993).  szczegóły 
415.impreza: Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form (1994).  szczegóły 
416.impreza: "Okna '97" - Spotkania Młodego Teatru (1997).  szczegóły 
417.impreza: "Okna '98" - Spotkania Młodego Teatru (1998).  szczegóły 
418.impreza: "Okno" - Międzynarodowe Spotkania Młodego Teatru (2003).  szczegóły 
419.impreza: OKNO - Spotkania Młodych Teatrów (1998). (festiwal teatrów alternatywnych...) szczegóły 
420.impreza: "Okno 2001" - Spotkania Młodego Teatru (2001).  szczegóły 
421.impreza: "Okno 2002" - Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru (2002).  szczegóły 
artykuł: Krupa Iza: Z biegiem dni.... Pogranicza 2002 nr 2 s. 125, 126 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
422.impreza: "Paszporty Polityki" - festiwal (2003).  szczegóły 
423.impreza: Szczeciński Tydzień Teatralny (1989).  szczegóły 
424.impreza: Szczeciński Tydzień Teatralny (1994).  szczegóły 
425.impreza: Świąteczny przegląd teatralny (2000).  szczegóły 
artykuł: Świąteczny przegląd w Szczecinie. Rzeczpospolita 2000 nr 299 s. A13 (zapowiedź...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu / Realizacja poszczególnych sztuk (obce realizacje polskiego dramatu)
426.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głos Szczeciński 1989 nr 92 s. 1, 5; nr 95 s. 1-2; nr 97 1, 5 (Teatr im. J. Rainisa; występ w Szczecinie...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1989 nr 7 s. 33 (Teatr im. J. Rainisa w Rydze; występy w Szczecinie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Ogólne (kontakty teatralne)
    imprezy (alfabet tytułów)
427.impreza: "Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Teatr 2002 nr 10/11 s. 93 (nota...) szczegóły 
artykuł: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2002 nr 3/4 s. 71 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Rosja (kontakty teatralne)
428.impreza: "Rosja magiczna" - festiwal rosyjskich teatrów alternatywnych (2002).  szczegóły 
429.artykuł: Teatr 2002 nr 1/2 s. 108 (not....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Niemcy (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
430.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Życie teatralne w Szczecinie przed 1945 rokiem. Przegląd Zachodniopomorski 2000 z. 2 s. 161-171  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
431.recenzja: Skrendo Andrzej: Szczecin teatralny. Pogranicza 2002 nr 5 s. 101-103 (tekst wygłoszony podczas promocji tomu "Szczecin teatralny", 28 IX 200...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Festiwale międzynarodowe (teatr współczesny obcy)
    imprezy (alfabet tytułów)
432.impreza: "Druga Rosja Magiczna" - festiwal alternatywnych teatrów rosyjskich (2001).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
433.książka: Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja. 2003 ([Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organiza...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
434.impreza: "Teatr - przestrzeń dialogu" - międzynarodowa konferencja teatrologiczna w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form "Kontrapunkt '02" (2002).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2002 nr 9/10 s. 30-42 (m.in. wykaz referatów wygłoszonych podczas konferencji...) szczegóły 
artykuł: Ostrowska Joanna, Tyszka Juliusz: Założenia programowe. Pogranicza 2003 nr 1 s. 5-6  szczegóły 
435.impreza: "Teatr - przestrzeń dialogu" - międzynarodowa konferencja teatrologiczna w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form "Kontrapunkt" (2003).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 31-38 (m.in. wykaz referatów...) szczegóły 
artykuł: Paczocha Radosław: Z obawy przed monologiem. Scena 2003 nr 4 s. 26-27 (spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
    imprezy (alfabet tytułów)
436.impreza: Ińskie Lato Filmowe (1988).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
437.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Macholak Jan: Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2000 roku. Kronika Szczecina 2001 nr 19 (2000) s. 204 (nota o uroczystej premierze filmu w Szczecinie; 28 IX 2000...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Festiwale radiowe
    imprezy (alfabet tytułów)
438.impreza: "Macrophon" - międzynarodowe forum sztuki radiowej i dzieł pokrewnych.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Cykle TV (do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
439.audycja TV: Vademecum teatromana Panorama teatrów szczecińskich.  szczegóły 
440.audycja TV: Vademecum teatromana Teatr na rubieżach. Teatralny Szczecin.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Audycje dokumentalne TV (do 1996) / Audycje różne TV (do 1996) / Audycje o życiu teatralnym (TV; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
441.audycja TV: Spotkania Schaefferowskie.  szczegóły 
442.audycja TV: Wielka szansa małego teatru.  szczegóły