Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Zjazdy, festiwale, sesje w Polsce - 4. inne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Mythos and logos. How to regain the love of wisdom'" - konferencja międzynarodowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Mythos and logos. How to regain the "love of wisdom". Dialogue and Universalism 2001 nr 7/8 s. 5-14 (plan konferencji...) szczegóły 
artykuł: Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
2.impreza: "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja" - Zjazd Polonistów (2004).  szczegóły 
artykuł: Czermińska Małgorzata, Faron Bolesław, Nycz Ryszard: Zjazd Polonistów w Krakowie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 35-38 (rozmowa organizatorów przed imprezą; z not. i fot.; rozm. Magdalena Ro...) szczegóły 
3.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Mityczne porządki. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 dod. s. 12 (nota o wykładzie Janiny Abramowskiej "Mityczne porządki czasu" w ramac...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Arroganz und Widerstand im Kulturtransfer" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
6.impreza: "Interkulturelle Komunikation" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Fieguth Rolf: Ingardena sprawa "Istoty liryzmu". x 1995 ([W ks. zb.:] W kręgu filozofii Romana Ingardena. Materiały z konferenc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Developing Discourse-Awareness in Cross-Cultural Contextes" - międzynarodowa konferencja (1996).  szczegóły 
9.impreza: Funkcje wypowiedzi religijnych - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
10.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
11.impreza: "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Piotrowicz Anna: O niektórych regionalizmach w prozie współczesnych pisarzy wielkopolskich. x 1990 ([W ks. zb.:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młody...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
13.impreza: "Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu (językoznawcze studia opisowe i komparatywne" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
14.impreza: "Gatunki mowy i ich ewolucja" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
15.impreza: "Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a tekst" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
16.impreza: "Język polityki a współczesna kultura polityczna" - ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Język a kultura" (1993).  szczegóły 
17.impreza: "Język publicznej perswazji" - Forum Kultury Słowa (2001). (m.in.: Julian Kornhauzer: Funkcja perswazyjna w polskiej poezji lat dz...) szczegóły 
18.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
19.impreza: "Lingwistyka i jej odmiany a inne dyscypliny humanistyczne" - Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1999).  szczegóły 
20.impreza: "Metaphor and Cognition" = "Metafora i poznanie" - międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna (1999).  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borucki Tadeusz: Język - religia - kultura. Konspekt 2000 nr 3 s. 96-98 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
22.impreza: "Stylistyka a pragmatyka" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
23.impreza: "Hymn, psalm, chorał i ich obecność w tradycji prawosławnej, ewangelickiej i starokatolickiej" - Sympozjum Teologiczno-Muzykologiczne (2002).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Kalina: Sympozjum "Hymn, psalm chorał i ich obecność w tradycji prawosławnej, ewangelickiej i starokatolickiej. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 197-198 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Biografia
    imprezy (alfabet tytułów)
24.impreza: "Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej" - ogólnopolska sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 5/6 s. 100 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: "Z haiku w XXI wiek" - Międzynarodowa Konferencja Haiku (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 3 s. 62 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Modlitwa
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: "Modlitwa franciszkańska" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1998 t. 9 s. 359-366 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Między psychologią a sztuką" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    imprezy (alfabet tytułów)
29.impreza: "Czytelnictwo i biblioteki na wsi. Obraz współczesny i tendencje" - konferencja ogólnopolska (1996). (w ramach III Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich...) szczegóły 
30.impreza: Forum Czytelnicze Cedzyna 2000 (2000).  szczegóły 
31.impreza: Forum Czytelnicze Cedzyna' 99 (1999).  szczegóły 
32.impreza: Konferencja poświęcona czytelnictwu dzieci i młodzieży woj. koszalińskiego (1998).  szczegóły 
33.impreza: "Książka - prasa - wideo" - seminarium (1994).  szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Bez poważnych pytań. Gazeta Wyborcza 1994 nr 239 s. 9  szczegóły 
34.impreza: "Książka 1989-1999" - sesja naukowa poświęcona wydawnictwom, bibliotekom i czytelnictwu (2000).  szczegóły 
35.impreza: "Książka i czytelnictwo dzieci i młodzieży w Polsce u progu XXI w." - konferencja (2001).  szczegóły 
36.impreza: Książka w pracy z osobami potrzebującymi pomocy - konferencja (2001). (w programie m.in.: E. Barbara Zybert: Rewalidacyjna, terapeutyczna i e...) szczegóły 
37.impreza: "Książki, które pomagają żyć. Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej" - ogólnopolskie seminarium (1999).  szczegóły 
38.impreza: "Kultura - informacja - biblioteka" - Forum Czytelnicze (2002). (m.in. prawo autorskie, europejskie modele polityki kulturalnej i zarz...) szczegóły 
39.impreza: "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych" - konferencja (2002).  szczegóły 
40.impreza: Sesja poświęcona problemom czytelnictwa oraz Poetom Ziemi w ramach cyklu "Tożsamość kulturowa wsi polskiej" (1997).  szczegóły 
41.impreza: "Społeczne oddziaływanie książki - wybory czytelnicze" - konferencja (2001). ((konferencja odbywała się w Boguchwale k. Rzeszowa ale podają Rzeszów...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    imprezy (alfabet tytułów)
42.impreza: "Język, stereotyp, przekład" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21  szczegóły 
43.impreza: "Polityka wydawnicza, jakość przekładów literackich, sytuacja tłumacza" - sesja (1994).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Zdaniem tłumaczy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 259 s. 10  szczegóły 
44.impreza: Warsztaty przekładu tekstów czeskich (2003).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
46.książka: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. 2002 ([Referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum "Pieśń polska - reko...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Lisecki Wiesław: Die Ballade von Frederic Chopin - literarische oder musikalische Inspirationen?. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
48.impreza: "900-lecie zdobycia Jerozolimy przez I krucjatę" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
49.impreza: "Conditio humana" a sztuka współczesna - seminarium estetyczne (1989).  szczegóły 
50.impreza: "Dźwięk - Słowo - Obraz - Myśl" - cykl spotkań poświęconych relacjom między muzyką, literaturą, plastyką, filozofią (materiały ogólne).  szczegóły 
51.impreza: "Pieśń artystyczna narodów Europy" - międzynarodowa sesja naukowa (1994).  szczegóły 
52.impreza: "Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jego współczesnych" - międzynarodowe sympozjum (1997).  szczegóły 
53.impreza: "Wiersz i jego pieśniowe interpretacje" - sesja naukowa (1986).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filozoficznie o Andrzeju Falkiewiczu. Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 2 s. 31 (nota o sesji poświęconej książce; Poznań, 27 II 1997, org. Polskie Tow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
55.impreza: "O języku i komunikowaniu się w psychologii" - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    imprezy (alfabet tytułów)
56.impreza: "Literatura w mediach" - międzynarodowe warsztaty (2001).  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
57.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
58.książka: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. 2002 ([Referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum "Pieśń polska - reko...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
59.impreza: "Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe" - seminarium naukowe (2001). (m.in. referaty: Renesansowe dwory szlacheckie we współczesnej literatu...) szczegóły 
artykuł: Epsztein Tadeusz: Kronika. Kwartalnik Historyczny 2002 nr 1 s. 169-170 (sprawozdanie...) szczegóły 
60.impreza: Dzień bydgoski w Poznaniu - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Stanisław: Dzień bydgoski w Poznaniu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 199-200 (spraw....) szczegóły 
61.impreza: Dzień toruński w Poznaniu - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Stanisław: Dzień toruński w Poznaniu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 2001-202 (spraw....) szczegóły 
62.impreza: "Dzisiejsze znaczenie zapoznanych wartości polskiej kultury" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Rossmanith Anna: Konferencja: "Dzisiejsze znaczenie zapoznanych wartości polskiej kultury" (16-18.11.2002r.). Sofia 2003 nr 3 s. 359-360  szczegóły 
63.impreza: "Galicja i jej dziedzictwo" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: J.J.: Galicja i jej dziedzictwo. Fraza 1993 nr 3/4 s. 136-139 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 166-169  szczegóły 
64.impreza: "Inteligencja polska XIX i XX wieku. Fotografie z lat 1848-1981" - wystawa fotograficzna (1995). (m.in. fotografie pisarzy...) szczegóły 
artykuł: Bogucka Teresa: Autoportret nostalgiczny. Gazeta. Magazyn 1995 nr 42 s. 12-14 (z fot....) szczegóły 
sprostowanie: Balicka-Kozłowska Helena: Gazeta. Magazyn 1995 nr 45 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Guzowska Marzenna: Konterfekt z rodowodem. Więź 1995 nr 12 s. 180-183  szczegóły 
artykuł: Kozłowska Zofia T.: Inteligencja polska XIX i XX wieku. Wiadomości Historyczne 1997 nr 1 s. 60 (art. o wystawie i towarzyszącej jej sesji naukowej...) szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Piotr: Rekolekcje przed autoportretem. Tygodnik Powszechny 1995 nr 49 s. 4  szczegóły 
65.impreza: "Intertekstualność w literaturze polskiej" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Ogonowska Agnieszka: Gry intertekstualne we wsi Maniowy. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 64-66 (sprawozdanie...) szczegóły 
66.impreza: "Jezuici a kultura polska" - sympozjum (1991).  szczegóły 
artykuł: Borowski Andrzej: Jezuici a kultura polska. Tygodnik Powszechny 1991 nr 17 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Obirek Stanisław: "Jezuici a kultura polska". Tygodnik Powszechny 1991 nr 22 s. 9 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Żołądź Dorota: Jezuici a kultura polska. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 2 s. 170-172  szczegóły 
67.impreza: "Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim" - międzynarodowa konferencja naukowa [dedykowana prof. Januszowi Riegerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy twórczej].  szczegóły 
artykuł: Rudolf-Ziółkowska Elżbieta: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim (Sprawozdanie z konferencji). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 325-329 (sprawozdanie; m.in. nt. literatury...) szczegóły 
68.impreza: Krakowska Konferencja Feministyczna "Władza a płeć" (1994).  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Dzieje Najnowsze 1994 r. 26 nr 3 s. 218-221 (konf. pośw. m.in. literaturze polskiej i niemieckiej oraz XIX-wiecznem...) szczegóły 
69.impreza: "Literatura polska w aspekcie egzystencjalnym, religijnym, politycznym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Przebinda Katarzyna: Archeolodzy i odkrywcy. Konspekt 2002 nr 11 s. 74-77 (sprawozdanie...) szczegóły 
70.impreza: "Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy w XIX wieku" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Iwańska Marzena: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy w XIX wieku". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1998 z. 2 s. 229-234  szczegóły 
71.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijej (2000).  szczegóły 
artykuł: V Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Konspekt 2000 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
72.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijej (2002).  szczegóły 
artykuł: Dobroński Adam Czesław: Duchowieństwo polskie w świecie (VII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej). Tydzień 2002 nr 49 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Żaliński Henryk W.: Duchowieństwo polskie w świecie. Historia i współczesność. Konspekt 2003 nr 13 (2002/2003) s. 36-38 (sprawozdanie...) szczegóły 
73.impreza: "Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rowicka Małgorzata: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 175-177  szczegóły 
74.impreza: "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja" - Zjazd Polonistów (2004).  szczegóły 
artykuł: Czermińska Małgorzata, Faron Bolesław, Nycz Ryszard: Zjazd Polonistów w Krakowie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 35-38 (rozmowa organizatorów przed imprezą; z not. i fot.; rozm. Magdalena Ro...) szczegóły 
75.impreza: "Polscy filozofowie starożytnicy" - sesja naukowa, cz. 1 (1999).  szczegóły 
artykuł: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 1 s. 185 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
76.impreza: "Publicystyka wybitnych polskich pisarzy XIX i XX wieku" (1994).  szczegóły 
artykuł: Problemy kształecnia dziennikarzy. Forum Akademickie 1994 nr 5 s. 4 (nota...) szczegóły 
77.impreza: "Religijne inspiracje kultury Górnego Śląska" - sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Hanke Rajmund: Oddychanie kulturą. Śląsk 1998 nr 7 s. 59 (spraw. z sympozjum pośw. m.in. śląskim pisarzom...) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowiński Michał: Lekcja tradycji, lekcja czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 263-264  szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Przyjąć wspólną odpowiedzialność. Polonistyka 1995 nr 5 s. 261-263  szczegóły 
artykuł: Sulikowski Andrzej: Mądrość czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 264-266  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
79.książka: Kraków sarmacki. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1989. 1992 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Cynarski: Uwagi nad problematyką sarmatyzmu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
80.impreza: Colloquia Mediaevalia - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1987).  szczegóły 
artykuł: Szram Mariusz: Colloquia mediaevalia 1987. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 111-120 (spraw....) szczegóły 
81.impreza: Colloquia Mediaevalia - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1989).  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: II Colloquia mediaevalia 1989. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 121-122 (spraw....) szczegóły 
82.impreza: Colloquia Mediaevalia (1995; edycja V pod hasłem: "Koncepcja Kościoła w polskim średniowieczu").  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Piąte] V Colloquia Mediaevalia - Olsztyn 23 IX 1995 r.. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 7-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
83.impreza: "Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnośredniowiecznej" - ogólnopolska konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Beata: Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 311-313 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bracha Krzysztof: Szkoła w dawnych wiekach. Ikar 1995 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Bylina Stanisław: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 313-314  szczegóły 
84.impreza: "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Leszek: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" zorganizowanej w dniach 18-20 lutego 1999 roku w auli Jana Lubrańskiego w Poznaniu. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 397-402  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    imprezy (alfabet tytułów)
85.impreza: "Rekonstrukcja średniowiecznego uniwersytetu" - interdyscyplinarna międzynarodowa sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: Rekonstrukcja średniowiecznego uniwersytetu. Alma Mater 1999 nr 16 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    imprezy (alfabet tytułów)
86.impreza: "Bracia Załuscy, ich epoka i dzieło" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dzieło braci Załuskich. Rzeczpospolita 1998 nr 40 s. 25 (nota...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz Biblioteki Załuskich. Forum Akademickie 1998 nr 3 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Zielińska Zofia: Sesja naukowa "Bracia Załuscy, ich epoka i dzieło". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 1/2 s. 53-55 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Z.: Barok 1998 nr 2 s. 235-237 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Imańska Iwona: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 188-191  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Ewa: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 1/2 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 20 II s. 3  szczegóły 
87.impreza: "Oświecenie na Śląsku" - międzynarodowe sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Bonter Urszula: Badania oświeceniowe we Wrocławiu. Międzynarodowe sympozjum "Oświecenie na Śląsku" w aspekcie interkulturalnym. Przegląd Zachodni 1995 nr 1 s. 211-212  szczegóły 
88.impreza: "Sejm Czteroletni i jego tradycje" - sesja naukowa poświęcona historii i tradycji Sejmu Czteroletniego (1988).  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: La Diete de Quatre Ans et ses traditions. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 308-310  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 356-358  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 94-100  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Janion Maria, Żmigrodzka Maria, prof. lit.: Frederic Chopin parmi les heros de l'existence du romantisme polonais. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    imprezy (alfabet tytułów)
90.impreza: "Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)" - ogólnopolska sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Aleksandra Z.: Upominki od narodu. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 61-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    imprezy (alfabet tytułów)
91.impreza: "Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)" - ogólnopolska sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Aleksandra Z.: Upominki od narodu. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 61-63 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    imprezy (alfabet tytułów)
92.impreza: "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Szydłowska Joanna: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Studia Medioznawcze 2003 nr 5 s. 211-218 (sprawozdanie z omówieniem referatów...) szczegóły 
93.impreza: Tożsamość kulturowa wsi polskiej - sesja (1995).  szczegóły 
artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Życie kulturalne wsi sieradzkiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Siódma Prowincja 1995 nr 3 s. 41-42  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL (listopad 2001-listopad 2003 r.). Ibidem 2003 t. 1 s. 163 (m.in. not. nt. referatu Jarosława Cybulaka "Dowcip i satyra jako jeden...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
95.impreza: Konferencja w 60. rocznicę powstania i likwidacji getta warszawskiego (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalińska Agata: Tjagoty cvidetel'stva. Novaja Pol'sha 2003 nr 5 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
    imprezy (alfabet tytułów)
96.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - studencka konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Sosin Beata Klaudia: Postmodernizm ze znakiem zapytania. Konspekt 2001 nr 7 s. 97-98  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Wilno - Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej. 1992 ([Referaty wygłoszone na sesji "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, oby...) szczegóły 
recenzja: Ślesiński Zbigniew: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1993 nr 4 s. 566-569  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
98.impreza: "Kultura w okresie przemian - niektóre zagadnienia" - konferencja naukowa (2000; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Kultura w okresie przemian. Nasz Dziennik 2000 nr 219 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 216 s. 4 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 211 s. 2 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 201 s. 2 (program konferencji...) szczegóły 
99.impreza: "Na początku wieku..." - interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona kategorii tradycji w kulturze i sztuce (2000).  szczegóły 
artykuł: Korzenie współczesności, czyli schyłki i porządki wieków. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 49 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Na początku wieku.... Forum Akademickie 2000 nr 5 s. 10 (not....) szczegóły 
100.impreza: "Współczesna kultura Polski i Węgier" - seminarium (1998).  szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Samotność artysty. Węgierska wiosna trwa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 106 s. 10 (nota spraw. z seminarium...) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (omów....) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pajdzik-Reufsteck Katarzyna, Solewski Rafał: Konferencje, seminaria. Międzynarodowe Centrum Kultury 1998 r. 7 (1997/1998) s. 78-79 (sprawozdanie; z fot....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Artysta w innej roli. Rzeczpospolita 1998 nr 107 s. 26 (sprawozdanie...) szczegóły 
101.impreza: "Współczesna literatura polska w aspekcie religijnym i egzystencjalnym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Derenda Łukasz: Religijne i egzystencjalne konteksty współczesnej literatury polskiej. Konspekt 2002 nr 11 s. 119-121 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Balcerzan Edward: Ojczyzna wobec obczyzny. Potop 1991 nr 14 s. 1, 6-7 (skrócona wersja referatu wygłoszonego na sesji poświęconej polskiej ku...) szczegóły 
103.artykuł: Jasiński Mirosław, Stala Marian, Szymborska Wisława: Poczucie nieobecności. Brulion 1988 nr 7/8 s. 63-69 ([dyskusja; wypowiedzi:] Mirosław Jasiński, Marian Stala, Wisława Szym...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
104.książka: Seminarium literackie "Moje miejsce: wczoraj i dziś". 1988 ([Materiały z seminarium poetyckiego "Moje miejsce: wczoraj i dziś", od...) szczegóły 
recenzja: Zaczkowski Piotr: Poetyckie spotkanie w Chorzowie. Integracje 1990 nr 26 s. 116-117  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Łazuchiewicz Anna: Świat równoległy. Trybuna 2003 nr 296 dod. s. 8-9 (nt. polskich konwentów - zlotów miłośników literatury science-fiction ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
106.impreza: "Dążenie i przekraczanie. Droga i transgresja w kulturze i literaturze XX wieku" - konferencja (2002).  szczegóły 
107.impreza: "Jezyk - literatura - dydaktyka" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Klepaczko Anna, Oskiera Agnieszka: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Język - Literatura - Dydaktyka". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 177-178  szczegóły 
108.impreza: "Literatura polska w aspekcie egzystencjalnym, religijnym, politycznym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Przebinda Katarzyna: Archeolodzy i odkrywcy. Konspekt 2002 nr 11 s. 74-77 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    imprezy (alfabet tytułów)
109.impreza: "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?" - studencka konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Sosin Beata Klaudia: Postmodernizm ze znakiem zapytania. Konspekt 2001 nr 7 s. 97-98  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Łazuchiewicz Anna: Świat równoległy. Trybuna 2003 nr 296 dod. s. 8-9 (nt. polskich konwentów - zlotów miłośników literatury science-fiction ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
111.artykuł: Pieniążek Agata: Wielkie puste sale, czyli o programie literackim. Notes Wydawniczy 2003 nr 6 s. 24 (nt. spotkań z pisarzami w ramach XLVIII Międzynarodowych Targów Książ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    imprezy (alfabet tytułów)
112.impreza: "Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    książki (alfabet autorów)
113.książka: Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia. 1992 (Materiały z konferencji pośw. komercjalizacji kultury, Warszawa, 30 XI...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
114.impreza: "Droga i prawda. Rozmaite rozumienie niezależności kultury i wolności twórcy" (1987).  szczegóły 
115.impreza: Krajowy Sejmik Kultury.  szczegóły 
116.impreza: "Kultura i edukacja w XXI wieku" - międzynarodowa konferencja (2001).  szczegóły 
117.impreza: "Kultura potrzebuje biznesu - biznes potrzebuje kultury" - dyskusja panelowa (2001). (z udziałem m.in. Ministra Kultury Andrzeja Celińskiego, Andrzeja Wajdy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Weiss Jacek: By powstało lobby. Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 5 s. 2-4 (wyw. nt. Ogólnopolskiego Sejmiku Kultury "Solidarność" w Warszawie; ro...) szczegóły 
119.artykuł: Weiss Jacek: Chodzi o fakty - po Sejmiku Kultury "Solidarność". Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 4 s. 22 (spraw. z Ogólnopolskiego Sejmiku Kultury "Solidarności", Warszawa, III...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    książki (alfabet autorów)
120.książka: Ochrona własności intelektualnej. Seminarium, Warszawa, 7 marca 1997. 1997 (Włodzimierz Siwiński, Marek Dietrich: Wprowadzenie. * Michał Bednarkie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
121.impreza: "Informacja elektroniczna a prawo autorskie" - warsztaty (1999).  szczegóły 
122.impreza: "Prawo autorskie w mediach" - konferencja (1995).  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
123.konkurs: "Christus natus est nobis - jubileusz 2000" - konkurs literacko-kompozytorski m.in. na wiersz, prozę poetycką lub inne formy literackie napisane po polsku lub po łacinie w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Religijnej (1998). (do 30 VIII 1998...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki. Komunikaty Nadodrzańskie 1998 nr 1 s. 20, nr 2 s. 2 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
124.konkurs: "Dasz światło życia idącym za Tobą" - konkurs na utwory artystyczne m.in. poetyckie (1993).  szczegóły 
artykuł: Jednota 1993 nr 2 s. 23 (ogł....) szczegóły 
125.konkurs: Konkurs Jednego Wiersza w ramach I Toruńskich Artystycznych Spotkań Młodzieży Akademickiej (1995). (w dziedzinie poezji wyróżn.: Anna Zielińska, Miłka Malzahn, Zbigniew B...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1995 nr 24 s. 2 (utwory nagrodzone...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1995 nr 24 s. 2  szczegóły 
126.konkurs: Konkurs literacki podczas VI Gdańskich Spotkań z Twórczością Robotników (1996). (nagr. w dziale poezji: Grażyna Rochna; w dziale prozy: Augustyn Baran,...) szczegóły 
artykuł: Sylwestrzak Krystyna: VI Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników. Własnym głosem 1996 nr 32 s. 10 (wykaz laureatów...) szczegóły 
127.konkurs: Konkurs Poetycki w ramach VII Warsztatów Artystycznych w Lubniewicach (1989). (nagr.: K. Jankowski, A. Sawko, D. Rusztyn, B. Małecka; wyróżn.: T. Nen...) szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 14 s. 5 (teksty nagr....) szczegóły 
artykuł: Ziemia Gorzowska 1989 nr 27 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
128.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1992; edycja I). (w dziedzinie prozy nagr.: Augustyn Baran; w dziedzinie poezji nagr.: W...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: I Ogólnopolski konkurs literacki im. Ks. Jerzego Popiełuszki (W zakresie poezji, prozy i literatury wspomnieniowej). Słowo Powszechne 1992 nr 137 s. 5 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1991 nr 12 s. 10  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 7/8 s. 11  szczegóły 
artykuł: Katolik 1992 nr 36 s. 14 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Metafora 1993 nr 8/10 s. 87 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Metafora 1993 nr 8/10 s. 88-96 (druk nagr. utworów...) szczegóły 
artykuł: Odra 1993 nr 11 s. 111 (wyniki...) szczegóły 
129.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (1993; edycja II). (w dziedzinie poezji nagr.: Anna Małgorzata Piskurz, Piotr Fluks, Wojci...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 8  szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im Ks. J. Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 126 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im. ks. J. Popiełuszki. Własnym głosem 1993 nr 20 s. 10 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Konkurs literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 10 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Konkurs Literacki im. ks. Popiełuszki. Rzeczpospolita 1993 nr 166 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Poezja religijna. Życie Warszawy 1993 nr 166 s. 13 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Protokół. Akcent 1993 nr 4 s. 155 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 9/10 s. 27  szczegóły 
artykuł: (w.ś.): II Ogólnopolski Konkurs im. ks. Jerzego Popiełuszki. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 126 s. 7  szczegóły 
130.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. Jerzego Popiełuszki na utwory poetyckie, prozatorskie i wspomnieniowe (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Frąckowiak Krystyna M.: "Zbudować inny pomnik". Rzecz o narodzinach Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Promocje Pomorskie 1992 nr 0 s. 15-16  szczegóły 
131.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej (1992; edycja XXI).  szczegóły 
artykuł: Hale i Dziedziny 1992 nr 3 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiersze o górach. Życie Warszawy 1992 nr 28 s. 9 (ogł....) szczegóły 
132.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej (1993; edycja XXII).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1993 nr 16 s. 13 (ogł....) szczegóły 
133.konkurs: Turniej Jednego Wiersza w ramach Prezentacji Artystycznych Robotników (1990). (nagr.: Henryk Stelmaszyk...) szczegóły 
artykuł: Własnym głosem 1990 nr 6 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
134.impreza: Akcja poetycko-muzyczna grupy poetów i muzyków (1988).  szczegóły 
135.impreza: "Arracon" - Wędrowny Konwent Miłośników Fantastyki (2001).  szczegóły 
136.impreza: "Ars Cameralis Silesiae Superioris" - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej (2003). (m.in. wydarzenia z dziedziny literatury...) szczegóły 
137.impreza: Art Zine Show (1994).  szczegóły 
138.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '97" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1997).  szczegóły 
139.impreza: "Bachanalia Fantastyczne '99" - Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki (1999).  szczegóły 
140.impreza: Biesiada Krajeńska (1999).  szczegóły 
141.impreza: Biesiada literacka pod hasłem "Obraz Kociewia w literaturze Pomorza" (2003).  szczegóły 
142.impreza: Diecezjalne Spotkania Twórców Kultury (2003).  szczegóły 
143.impreza: Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej (1988).  szczegóły 
144.impreza: Festiwal Fantastyki (1999).  szczegóły 
145.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (1995). ( ...) szczegóły 
146.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (1996). (w programie m.in. spotkania poetyckie ...) szczegóły 
147.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (1999).  szczegóły 
148.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2002). ( ...) szczegóły 
149.impreza: Festiwal Polskiej Kultury Kresowej (2003). (m.in. spotkania literackie ...) szczegóły 
150.impreza: Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników (1990).  szczegóły 
151.impreza: Gdańskie Spotkania z Twórczością Robotników (1996).  szczegóły 
152.impreza: "Imladris" - Krakowski Weekend z Fantastyką (1999; edycja III).  szczegóły 
153.impreza: Interdyscyplinarne Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne (2003).  szczegóły 
154.impreza: Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne (1992).  szczegóły 
155.impreza: Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne (1995).  szczegóły 
156.impreza: Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne (1996).  szczegóły 
157.impreza: Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne (1998).  szczegóły 
158.impreza: Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne (2001). (m.in. sekcja literacka...) szczegóły 
159.impreza: "Karuzela Cooltury" (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Krajski Stanisław: Cooltura. Nasz Dziennik 2002 nr 283 s. 10 (fel; uwagi nt. formuły festiwalu...) szczegóły 
160.impreza: Katowickie Spotkania Artystów i Krytyków (2002). (pod hasłem "Zaangażowanie - słowo wstydliwe? Nurt krytyczny w kulturze...) szczegóły 
161.impreza: Katowickie Spotkania Artystów i Krytyków (2003).  szczegóły 
162.impreza: Katowickie Spotkania Twórców i Teoretyków Sztuki (1994).  szczegóły 
163.impreza: Kongres Kultury na Górnym Śląsku (1998).  szczegóły 
164.impreza: Kongres Kultury Polskiej (1981).  szczegóły 
artykuł: Matuszewski Ryszard: Ostatnie dni Pompei (Fragment dziennika 16 XII 1981). Plus Minus 2000 nr 48 s. D6  szczegóły 
165.impreza: Kongres Kultury Polskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Adamski Jerzy: Z czym my do tej Europy. Przegląd 2000 nr 49 s. 16 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Blecharczyk Tomasz: Czy wrócą czasopisma kulturalne?. Przegląd 2001 nr 3 s. 18 (list dot. Kongresu Kultury Polskiej...) szczegóły 
artykuł: EO: Kultura w XXI wieku. Nasz Dziennik 2000 nr 268 s. 8 (art. zapowiadający...) szczegóły 
artykuł: Fogler Janusz: Kongres Kultury Polskiej. Biblioteka Analiz 2000 nr 26 s. 14-15 (tekst wystąpienia prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Po Kongresie Kultury Polskiej. Rzeczpospolita 2001 nr 10 s. A8 (list do redakcji prezesa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie zaprosz...) szczegóły 
artykuł: Jasionowski Paweł: Kultura nie jest ani tylko towarem na rynku, ani odświętnym ozdobnikiem, estetycznym ornamentem życia. Jest ona "artykułem pierwszej potrzeby" wszystkich jej uczestników (...). Z odezwy programowej Kongresu Kultury Polskiej 2000. Moje Mazowsze 2001 nr 1/2 s. 14  szczegóły 
artykuł: Kalejdoskop. Przegląd 2000 nr 50 s. 2 (not. o rozpoczęciu imprezy...) szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Polskiej - i co dalej? Mówią delegaci z województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 1/2 s. 10-12 (wypowiedzi sprawozdawcze delegatów: Janusz Cygański, Wiktor Knercer, I...) szczegóły 
artykuł: W kilku zdaniach. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 12 s. 5 (not. o uczestnictwie pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Kon...) szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Jan Stanisław: Kongres Kultury Polskiej 2000. Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 3/4 s. 257-260 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Jerzy: Krajobraz po bitwie. Rzeczpospolita 2000 nr 286 s. A13 (sprawozdanie z forum poświęconego ochronie dziedzictwa kulturowego...) szczegóły 
książka: Kongres Kultury Polskiej 2000. 2002 (Przebieg przygotowań do Kongresu Kultury Polskiej 2000. Otwarcie kongr...) szczegóły 
artykuł: Kutz Kazimierz: Kicz, szmira, pieniądz. Przegląd 2000 nr 49 s. 3-4 (wywiad nt. polskiej kultury w związku z Kongresem; rozm.: Ewa Likowska...) szczegóły 
książka: Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku. Materiały konferencji przedkongresowej, Wrocław, 8-10 czerwca 2000. 2000 ([Zawiera m.in.:] Stefan Bednarek: Wstęp. * I. Wiedza o kulturze. - And...) szczegóły 
166.impreza: Kongres Kultury Polskiej (w przygotowaniu).  szczegóły 
167.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon 2000 (2000).  szczegóły 
168.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon (2003).  szczegóły 
169.impreza: Konwent Polskich Klubów Fantastyki Nordcon '99 (1999).  szczegóły 
artykuł: Oszkodar Anna: Nordcon '99. Nowa Fantastyka 2000 nr 3 s. 65 (sprawozdanie...) szczegóły 
170.impreza: "Kraków 2000" - festiwal kultury europejskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Sułek Henryk: Kraków 2000 z Noblistami. Życie 1996 nr 17 s. 8 (nt. propozycji dot. programu festiwalu "Kraków 2000" w 1997, w ramach ...) szczegóły 
171.impreza: "Kraków 2000" - festiwal kultury europejskiej (1999).  szczegóły 
artykuł: WJ: Kawiarnia literacka. Życie 1999 nr 283 s. 8 (not. o Międzynarodowej Kawiarni Literackiej - cyklu imprez organizowan...) szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biedrzycka Anna: Swary i przepychanki w "Krakowie 2000", czyli... Zderzenie ducha z materią. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 6 s. 14-15 (z listą wydarzeń w ramach festiwalu na rok 2000...) szczegóły 
173.impreza: Kultura i niepodległość - forum intelektualne (1993).  szczegóły 
174.impreza: Letni Obóz Fantastyki (LOF) (1999).  szczegóły 
175.impreza: Metamorfozy '93 - interdyscyplinarna ogólnopolska impreza pod hasłem "Piękni, dwudziestoletni, źli" (1993).  szczegóły 
176.impreza: Międzynarodowy Interdycyplinarny Plener Artystyczny.  szczegóły 
177.impreza: "Miłość - w literaturze, filozofii, sztuce, życiu" - ogólnopolska konferencja (2001).  szczegóły 
178.impreza: "Mistrzowie i uczniowie. Spór czy ciągłość w kulturze" - konferencja (2000). (impreza towarzysząca Kongresowi Kultury Polskiej...) szczegóły 
179.impreza: "Narody i stereotypy" - konferencja (1993).  szczegóły 
180.impreza: Nocne spotkanie z poetami filozofami w ramach VI Zjazdu Filozoficznego (1995).  szczegóły 
181.impreza: Ogólnopolski Interdyscyplinarny Plener "Razem '96" (1996).  szczegóły 
182.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych Krakon '2001 (2001).  szczegóły 
183.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych Krakon '2003 (2003).  szczegóły 
184.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych Krakon '96 (1996).  szczegóły 
185.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych Krakon '97 (1997).  szczegóły 
186.impreza: Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki "Konkret 2000" (2000).  szczegóły 
187.impreza: Ogólnopolski Plener Fotografików, Literatów i Plastyków ZNP [Związku Nauczycielstwa Polskiego] (2003).  szczegóły 
188.impreza: Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej (2001).  szczegóły 
189.impreza: Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Warsztaty Twórcze (1990).  szczegóły 
190.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1989).  szczegóły 
191.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1991).  szczegóły 
192.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1992).  szczegóły 
193.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1993).  szczegóły 
194.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1994).  szczegóły 
195.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1995).  szczegóły 
196.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1996).  szczegóły 
197.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1997).  szczegóły 
198.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1998).  szczegóły 
199.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (1999).  szczegóły 
200.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (2000).  szczegóły 
201.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (2001).  szczegóły 
202.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Robotników (2002).  szczegóły 
203.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości (1996).  szczegóły 
204.impreza: Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości (1997).  szczegóły 
205.impreza: Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne (2002).  szczegóły 
206.impreza: Przegląd Kultury Kresowej (2001). ( ...) szczegóły 
artykuł: A.P.: Nasi w Głogowie. Kurier Wileński 2001 nr 146 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
207.impreza: Rudzka Jesień Kulturalna (1998).  szczegóły 
208.impreza: Rudzka Jesień Kulturalna (2002).  szczegóły 
209.impreza: Satyrykon (2000).  szczegóły 
artykuł: Satyrykon 2000. Rzeczpospolita 2000 nr 132 s. A15 (not....) szczegóły 
210.impreza: Satyrykon '89 (1989).  szczegóły 
211.impreza: Satyrykon '90 (1990).  szczegóły 
212.impreza: Sejmik w Obronie Kultury Narodowej (1992).  szczegóły 
213.impreza: Spotkania z Literaturą (2002; edycja II pod hasłem "Literatura i film").  szczegóły 
artykuł: Kronika Lubuska. Pro Libris 2003 nr 1 s. 129 (oprac. Grzegorz Gorzechowski...) szczegóły 
214.impreza: Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską (1997).  szczegóły 
215.impreza: "Szał czytania" - impreza kulturalna zorganizowana z okazji Dnia Książki (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 176 (not. o spotkaniach literackich w ramach imprezy...) szczegóły 
216.impreza: "Szedariada" (1994).  szczegóły 
217.impreza: "Szedariada" (1995).  szczegóły 
218.impreza: "Szedariada" (1999).  szczegóły 
219.impreza: Środkowo Europejskie Forum Kultury pod hasłem "Nowoczesność a wielokulturowość" (2003). (forum z udziałem pisarzy, artystów i działaczy kultury...) szczegóły 
220.impreza: Środkowo Europejskie Forum Kultury pod hasłem "Stygmat zburzonego muru" (1999). (forum z udziałem pisarzy, artystów i działaczy kultury...) szczegóły 
221.impreza: Święto Uniwersytetu Warszawskiego (2002). (m.in. spotkania z pisarzami...) szczegóły 
artykuł: Święto Uniwerystetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (program...) szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: II Toruński Festiwal Sztuki. Rzeczpospolita 1996 nr 271 s. 25 (not....) szczegóły 
223.impreza: Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej - TASMA (1998). (pod hasłem "Oblicza miłości"...) szczegóły 
artykuł: Wilk Monika: Oblicza miłości. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 12 s. 16  szczegóły 
224.impreza: Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej (1994).  szczegóły 
225.impreza: Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej TASMA (1996).  szczegóły 
artykuł: Grabowski Jan Maria: TASMA - strzał w dziesiątkę. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 11 s. 26-27  szczegóły 
artykuł: (mar): TASMA' 96. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 10 s. 29 (not....) szczegóły 
226.impreza: Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej TASMA (1997).  szczegóły 
227.impreza: Warsztaty poetycko-muzyczne (1988).  szczegóły 
228.impreza: Weekend z Frankensteinem (2001). (m.in. spotkania z autorami S-F...) szczegóły 
229.impreza: "Wiedza o kulturze polskiej u progu XXI wieku" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
230.impreza: "Witryna" - Prezentacje Artystyczne Wojska Polskiego (2002).  szczegóły 
231.impreza: Wzorcon '96 (1996).  szczegóły 
232.impreza: "Zahcon" - konwent miłośników fantastyki (2003).  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: III Tishnerovskie dni. Novaja Pol'sha 2003 nr 7/8 s. 101 (m.in. laureat...) szczegóły 
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
234.nagroda: "Złota Sowa" - nagroda dla najlepiej wydanych książek zgłoszonych na Warszawskie Spotkania z Dobrą Książką (za 1992). (m.in.: Zbigniew Herbert: Rovigo, Elegie na odejście, Raport z oblężone...) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 5 s. 10 (nagr....) szczegóły 
235.nagroda: "Złota Sowa" - nagroda dla najlepiej wydanych książek zgłoszonych na Warszawskie Spotkania z Dobrą Książką (za 1993). (Kazimierz Wierzyński: Poezje zebrane, Stefan Treugutt: Geniusz wydzied...) szczegóły 
Życie literackie / Plebiscyty, książki roku (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
236.plebiscyt: "Pióro Fredry" - Konkurs na Najlepszą Książkę Roku w ramach Spotkań Wydawców Dobrej Książki we Wrocławiu (za 1997). (nagr.: Słownik literatury popularnej. Red. Tadeusz Żabski. Wrocław 199...) szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 266 (wyniki...) szczegóły 
237.plebiscyt: "Pióro Fredry" - Konkurs na Najlepszą Książkę Roku w ramach Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (2000). (m.in. nagrodzono książki: Stefan Swieżawski: Dzieje europejskiej filoz...) szczegóły 
artykuł: Pióro Fredry dla Wydawnictwa Dolnośląskiego. Biblioteka Analiz 2000 nr 25 s. 9 (laureaci...) szczegóły 
238.plebiscyt: "Pióro Fredry" - Konkurs na Najlepszą Książkę Roku w ramach Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (2001). (nagrodzone m. in.: seria "Archipelagi" (Wydawnictwo W.A.B.), Zbigniew ...) szczegóły 
239.plebiscyt: "Pióro Fredry" - Konkurs na Najlepszą Książkę Roku w ramach Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (2002). (m.in. nagrodzono książki: Konrad Zawadzki: Początki prasy polskiej. Ga...) szczegóły 
artykuł: Mergler Lech: W grudniu we Wrocławiu. Biblioteka Analiz 2002 nr 25 s. 9 (m.in. nt. laureatów...) szczegóły 
artykuł: Szymańska Monika: Wrocławskie promocje dobrych książek na Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 30-32 (m.in. laureaci...) szczegóły 
artykuł: Trybuna 2002 nr 285 dod. s. 1 (laureat; not....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 65 (nota o przyznaniu nagrody publikacji Wydawnictwa Biblioteki Narodowej...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
240.impreza: Krajowy Zjazd Delegatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1989).  szczegóły 
artykuł: Bez przysłony 1989 nr 5/6 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Grochowska-Ślimak Ewa: Trybuna Robotnicza 1989 nr 78 s. 1, 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 16 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Korporowicz Leszek: Kultura [Warszawa] 1989 nr 18 s. 6 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 79 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 14 s. 12 ([zapow.]...) szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: Sprawy i Ludzie 1989 nr 18 s. 10 (spraw.; także o działalności Stowarzyszenia...) szczegóły 
artykuł: Rafalik Kazimierz: Twórczość Robotników 1989 nr 9 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (S): Twórczość Robotników 1989 nr 8 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Tchórz Roman: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 82 s. 6  szczegóły 
artykuł: Twórczość Robotników 1989 nr 6 s. 1 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Uchwała - Tychy 1989. Bez przysłony 1989 nr 5/6 s. 2 (tekst uchwały...) szczegóły 
artykuł: Uchwała I Krajowego Zjazdu Delegatów Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w Tychach. Twórczość Robotników 1989 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 15 s. 15 (not. o wyborze nowych władz...) szczegóły 
241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Soroka Paweł: II Krajowy Zjazd RSTK. Własnym głosem 1994 nr 22 s. 1 (spraw. z działalności za okres, który upłynął od I Zjazdu RSTK (w 1989...) szczegóły 
242.impreza: Krajowy Zjazd Delegatów Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1999).  szczegóły 
artykuł: Jak działać w nowych warunkach. Własnym głosem 1999 nr 45 s. 1, 6-7 (sprawozdanie...) szczegóły 
polemika: Wiśniewska Danuta: Jeszcze raz w sprawie nazwy. Własnym głosem 2001 nr 47 (2000/2001) s. 3 (dot. zmiany nazwy na Jaworznickie Stowarzyszenie Twórców Kultury; z no...) szczegóły 
243.impreza: Ogólnopolski Przegląd Twórczości Członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (1995).  szczegóły 
artykuł: Myk Sławomir: "Nałęczów '95" - po raz pierwszy. Własnym głosem 1995 nr 27 s. 3  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Twórców Ludowych (życie literackie)
244.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Informacja Biura ZG [Zarządu głównego] STL [Stowarzyszenia Twórców Ludowych]. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 4 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie min. Michała Jagiełły na Zjeździe STL. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 6-7 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Uchwała IX Krajowego Zjazdu Stowrzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 12-13 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Grażyny Romańczyk. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 9-10 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie Jana Kurca. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 8-9 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
artykuł: Wystąpienie wiceministra kultury i sztuki Zdzisława Podkańskiego. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 6-7 (podczas IX Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych (Lublin, 2...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
245.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (1997).  szczegóły 
artykuł: [Dziesiąty] X Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 1997 nr 4 s. 1 (skład władz i komisji...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Wszystkie gałęzie kultury wymagają mecenatu państwa. Referat na X Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 189-192  szczegóły 
artykuł: Ratajski Sławomir: Kierunki działania resortu kultury a twórczość ludowa (Wystąpienie na X Krajowym Zjeździe Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Kultura Wsi 1998 nr 2 s. 193-194  szczegóły 
246.impreza: Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych (2001).  szczegóły 
artykuł: Dyskusja zjazdowa (wybrane głosy). Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 6-7 ([wypowiedzi uczestników:] Aleksander Błachowski, Jan Czupryniak, Stani...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Droga, którą przeszliśmy. Twórczość Ludowa 2001 nr 3/4 s. 1-2 (przemówienia prezesa Zarządu Głównego STL...) szczegóły 
artykuł: Kuruc Jan: Wystąpienie Jana Kuruca, prezesa Zarządu Głównego STL (XI Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Twórców Ludowych). Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 1-3  szczegóły 
artykuł: Rabeszko Ryszard: Wystąpienie Tyszarda Rebeszki, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 4  szczegóły 
artykuł: Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (wykaz nazwisk w podziale ma sekcje STL...) szczegóły 
artykuł: Styk Józef: Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej STL za lata 1998-2001. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 5  szczegóły 
artykuł: Uchwała XI Krajowego Zjazdu STL. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (z dnia 17 XI 2001...) szczegóły 
artykuł: Władze Stowarzyszenia Twórców Ludowych wybrane na XI Krajowym Zjeździe STL. Twórczość Ludowa 2002 nr 1/2 s. 8-9 (wykaz nazwisk ze zbiorową fot. członków Zarządu Głównego...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
247.impreza: Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich (2003).  szczegóły 
artykuł: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 4 s. 61 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
248.impreza: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (1988).  szczegóły 
249.impreza: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (1993).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
250.impreza: Katowickie Spotkania Artystów i Krytyków (2002). (pod hasłem "Zaangażowanie - słowo wstydliwe? Nurt krytyczny w kulturze...) szczegóły 
251.impreza: Katowickie Spotkania Artystów i Krytyków (2003).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kłodzko (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
252.impreza: "Camerata glacensis" - Kłodzki Wieczór Artystyczny (2003). (z udziałem pisarzy: Czesław Borsowski, Sławomir Fedoryka, Michał Fosto...) szczegóły 
253.impreza: "Kwiaty, muzyka i poezja" - Kłodzki Wieczór Artystyczny (2003). (z udziałem pisarzy: Wojciech Brzoska, Ryszard Chłopek, Anna Magdalena ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Koszalin (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
254.książka: Kołowska Małgorzata: Wojewódzka panorama kultury. 1996 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] Konkursy literackie. Wydawnictwa. Bałtycki T...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
255.impreza: "Transfuzje '95" - Spotkania Artystyczno-Naukowe (1995).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
256.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 31 X s. 3 (nota nt. uczestnictwa polskich pisarzy w 7. Targach Książki w Krakowie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Olsztyn (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
257.impreza: Kongres Kultury Mazur, Warmii i Powiśla (2000).  szczegóły 
258.impreza: "Zoo - Klatka" - happening poetycko-teatralno-plastyczny (2001).  szczegóły 
artykuł: Zoo - Klatka. Konstytucja RzeczyzooPospolitej (Wypisy). Portret 2001 nr 11 s. 162-163 (tekst satyrycznego manifestu artystycznego wygł. w Olsztynie podczas h...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sieradz (życie literackie)
259.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczęsny Jan Krzysztof: Nad Wartą [Sieradz] 1989 nr 26 s. 6 (nt. seminarium literacko-plastycznego w Krzeczowie nad Wartą, 26-28 V ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sosnowiec (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
260.impreza: "Instytucje kultury a środowiska twórcze Sosnowca" - sesja z okazji 100-lecia miasta (2001).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Tarnobrzeg (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
261.impreza: Wiosenne Spotkania z Kulturą (1989).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Tłuszcz (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
262.impreza: Tłuszczańskie Biesiady z Książką (2001).  szczegóły 
263.impreza: Tłuszczańskie Biesiady z Książką (2002).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
264.impreza: Festiwal książki "Bibliomania" (2001).  szczegóły 
265.impreza: Festiwal książki "Bibliomania" (2002). (m.in.: spotkania z pisarzami i aktorami, przedstawienia teatralne młod...) szczegóły 
266.impreza: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (1989).  szczegóły 
267.impreza: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (1991).  szczegóły 
268.impreza: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (1992).  szczegóły 
269.impreza: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (1993).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
270.impreza: Dni Kultury Chrześcijańskiej (1992).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zielona Góra (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
271.impreza: Jesienne Spotkania Kulturalne Autunalia (2002).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
272.impreza: "Ciebie, Boże, wysławiamy" - Święto Pieśni i Poezji Religijnej (1994).  szczegóły 
273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hollanek Adam: Nadzieja zwyciężyła zwątpienie. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 8, 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1996 nr 42 s. 2 (not....) szczegóły 
274.impreza: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie (1995).  szczegóły 
artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1995 r. 38 (1994/1995) s. 181-187  szczegóły 
artykuł: Gąsiewicz Zbigniew: Plon wydawniczy III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1998 r. 40 (1996/1997) s. 40-46  szczegóły 
artykuł: Portalski Stanisław: Dlaczego Kongres Kultury Polskiej nie odbył się w Warszawie?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 238 s. 5  szczegóły 
artykuł: Sawicki Jacek Z.: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 317-319  szczegóły 
275.impreza: "Polish-Americam Woman: the Other in Both Cultures" - konferencja (2002).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    imprezy (alfabet tytułów)
276.impreza: "Bibliografia między tradycją a nowoczesnością" - ogólnopolska narada bibliografów (1995).  szczegóły 
277.impreza: "Formowanie charakterystyk wyszukiwawczych literatury pięknej dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży" - ogólnopolska konferencja (2002).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
278.książka: Badania księgozbiorów Radziwiłów. Materiały z międzynarodowej sesji, Olsztyn, 6-7 października 1994 r.. 1995 (Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew: Wstęp. - Mariola Jarczykowa: Radziwiłło...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
279.impreza: "Dokumenty życia społecznego" - konferencja (2001).  szczegóły 
280.impreza: "Zbiory książek, druków i muzykaliów. Wczoraj, dziś, jutro" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    imprezy (alfabet tytułów)
281.impreza: "Sesja Ramułtowska" - sesja naukowa z okazji opublikowania drugiej części "Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego" Stefana Ramułta (1994).  szczegóły 
282.impreza: "Słowiańskie słowniki gwarowe" - Konferencja Stieberowska (1999).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
283.książka: [Dwieście] 200 lat prasy polskiej na Śląsku. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r.. 1992 ( Czesław Wawrzyniak: Zagajenie. - Joachim Glensk: Rozwój prasy lokalne...) szczegóły 
284.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w.. 1996 (Materiały z III konferencji naukowej nt. "Książki, czasopisma, bibliot...) szczegóły 
285.książka: Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej. 1995 (Janina Jagielska: [Zagajenie]. - [Materiały z sesji zorganizowanej 25 ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
286.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2001). (obrady m.in. w sekcjach dotyczących problemów czasopiśmiennictwa, a ta...) szczegóły 
287.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa w XIX i XX wieku" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
288.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX w. - ogólnopolska konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Łukowski Stefan S.: O czasopismach kresowych w krakowskiej WSP. Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
289.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
290.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
291.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX-XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
292.impreza: "Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1918-1939" - konferencja naukowa.  szczegóły 
293.impreza: Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Historia prasy (1989).  szczegóły 
294.impreza: "Prasa wielkopolska XIX i XX wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1994).  szczegóły 
295.impreza: Sesja naukowa z okazji 200-lecia prasy polskiej na Śląsku (1989).  szczegóły 
296.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona 100-leciu powstania "Gazety Gdańskiej" (1991).  szczegóły 
artykuł: 100 rocznica powstania "Gazety Gdańskiej" (1891-1991). Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1992 t. 18 (1991) s. 160-161 (nota spraw. z wykazem wygłoszonych referatów...) szczegóły 
artykuł: Romanow Andrzej: Sesja popularnonaukowa poświęcona setnej rocznicy powstania "Gazety Gdańskiej" (1891-1991). Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 2 s. 235-236  szczegóły 
297.impreza: Sympozjum z okazji 110. rocznicy "Naprzodu".  szczegóły 
artykuł: Glogier Marek: Sympozjum z okazji 110. rocznicy "Naprzodu". Konspekt 2002 nr 11 s. 78-79  szczegóły 
298.impreza: "Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej" - sesja varsavianistyczna (1992).  szczegóły 
299.impreza: "Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej" - sesja varsavianistyczna (2003).  szczegóły 
300.impreza: "Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864-1914" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    książki (alfabet autorów)
301.książka: Zaranie Śląskie. Nr 1: 80-lecie "Zarania Śląskiego". Przeszłość i teraźniejszość. Materiały z sesji. 1989 ([Nr zawiera ref. z sesji pośw. Zaraniu Śląskiemu, Katowiece, 28...) szczegóły 
302.książka: Prasa i radio na Pomorzu i Kujawach 1945-1985. Materiały z sesji zorganizowanej przez Zarząd Oddziału Stowarzxyszenia Dziennikarzy PRL w Bydgoszczy. 1988 ([Zawiera mat. z sesji "40 lat prasy i radia na Pomorzu i Kujawach" zor...) szczegóły 
303.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barok 1997 nr 2 s. 217 (nt. promocji czasopisma na zebraniu w Warszawie 10 III 1997 Wydziału I...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
304.impreza: "Art Zine Gallery" - zjazd wydawców undergroundowych pism artystycznych (1994).  szczegóły 
305.impreza: "Art Zine Kongres" poświęcony trzecioobiegowym pismom młodej polskiej kontrkultury (1994).  szczegóły 
306.impreza: "Czasopisma dla dzieci i młodzieży, ich funkcje informacyjno-edukacyjne, wychowawcze i estetyczne oraz inne media" - konferencja (1996).  szczegóły 
307.impreza: "Kontrowersje wokół transformacji prasy (1989-1993)" - ogólnopolskie sympozjum (1993).  szczegóły 
308.impreza: Nadzwyczajne kolegium redaktorów naczelnych pism katolickich (1989).  szczegóły 
309.impreza: Narada redaktorów pozawarszawskich czasopism społeczno-kulturalnych (1989).  szczegóły 
310.impreza: Obchody 10-lecia istnienia czasopisma Czas Kultury (1995).  szczegóły 
311.impreza: "Pięciolecie transformacji mediów" - sympozjum naukowe (1994).  szczegóły 
312.impreza: "Prasa w latach pięćdziesiątych" - seminarium (1988).  szczegóły 
313.impreza: "Prasa Warmii i Mazur 1945-1995" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
314.impreza: "Regionalny ruch wydawniczy" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
315.impreza: Sesja poświęcona 45-leciu Tygodnika Powszechnego (1990).  szczegóły 
316.impreza: Spotkanie poświęcone czasopismu Pracownia (1995).  szczegóły 
317.impreza: Spotkanie redaktorów czasopism literackich (1992).  szczegóły 
318.impreza: Sympozjum Redaktorów Pism Literackich (1995). (wg czas. Rzeczpospolita - "Sytuacja czasopism literackich w Pol...) szczegóły 
319.impreza: "Transformacja prasy polskiej w latach 1989-1991" - trzyczęściowa sesja naukowa (1990-1991). (część I: "Likwidacja pism w okresie PRL" (Warszawa, 22-23 V 1990) częś...) szczegóły 
320.impreza: "Trybunał Koronny" - konferencja z okazji jubileuszu 5-lecia ukazywania się Kresów (1994).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
321.impreza: "Spotkania z paryską Kulturą" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
322.impreza: Światowe Forum Prasy Polonijnej (1993).  szczegóły 
artykuł: Magiera Wiesław: O tarnowskim Forum Prasy Polonijnej raz jeszcze. Głos Polski [Toronto] 1994 nr 3 s. 12  szczegóły 
323.impreza: Światowe Forum Prasy Polonijnej (1994).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
    imprezy (alfabet tytułów)
324.impreza: "Kraków w dziejach narodu" - sesja naukowa poświęcona niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Krakowie w latach 1977-1989 (1992).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
325.impreza: "Między narodowym mitem a wyzwaniami XXI wieku" - międzynarodowe spotkanie (2000).  szczegóły 
artykuł: Nota redakcyjna. Borussia 2001 nr 23 (2000/2001) s. 4-5 (program...) szczegóły 
326.impreza: "Polacy i sąsiedzi - dystans i przenikanie się kultur" - sympozjum naukowe poświęcone problematyce relacji społeczno-kulturowych w XIX i XX w. (1999).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
327.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
328.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona polsko-białoruskim związkom literackim, językowym, historycznym i kulturowym (2003). (doroczna...) szczegóły 
artykuł: Milewski Jan Jerzy: XI międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu "Droga ku wzajemności". Białystok, 18-20 VII 2003 r.. Biuletyn Historii Pogranicza 2003 nr 4 s. 131-132 (sprawozdanie...) szczegóły 
329.impreza: "Polska - Białoruś. Historia i pamięć zbiorowa" - konferencja (2002). (spotkanie dla nauczycieli i multiplikatorów kultury, przedstawicieli n...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Borussia 2002 nr 28 s. 169 (nota spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
330.impreza: "Polsko-czeski kontekst kulturowy w cieszyńskim regionie przygranicznym" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Filia 1995 nr 24 s. 3  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
331.impreza: "Polacy w Estonii na tle dziejów estońskich" - sympozjum naukowe (1997).  szczegóły 
artykuł: Plewko Jadwiga: Polacy w Estoni - próba bilansu. Sympozjum naukowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (12-13 maja 1997). Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Izrael (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
332.impreza: "Polacy - Żydzi" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Przybyła Urszula: Bogactwo wspólnego dziedzicwa - Odbudowa pamięci (Międzynarodowa Sesja Naukowa w Częstochowie). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 3 s. 11 (wygłoszono także referaty omawiające problematykę polsko-żydowską w św...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
333.impreza: "Polska - Litwa. Sześć wieków wspólnoty i co dalej?" - sympozjum polsko-litewskie (1991).  szczegóły 
artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Sześć wieków wspólnoty i co dalej?. Życie Warszawy 1991 nr 101 s. 7 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Baczewska Anna: Nadzieja na porozumienie (Polska - Litwa). Kultura i Życie 1991 nr 10 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 213 (wykaz prezentowanych referatów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łotwa (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
334.impreza: Polacy na Łotwie - międzynarodowe sympozjum (1992).  szczegóły 
artykuł: Budakowska Elżbieta: Sympozjum "Polacy na Łotwie". Almanach Polonii 1992 (1993) s. 99-103  szczegóły 
artykuł: Koseski Adam: Polacy na Łotwie. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1993 t. 28 s. 193-194  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
335.impreza: Sympozjum na temat życia naukowego na pograniczu polsko-łużyckim z okazji 50. rocznicy powołania Instytutu Serbołużyckiego w Budziszynie (2001).  szczegóły 
artykuł: Jaworski Tomasz: Rocznik Lubuski 2002 t. 28 cz. 1 s. 11 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
336.książka: Kulturraum Schlesien. Ein europaeisches Phaenomen. Interdisziplinaere Konferenz, Wrocław/Breslau 18.-20. Oktober 1999. 2001 ([Zawiera m. in.:] Norbert Honsza: Vorwort. * Gertrude Cepl-Kaufmann, A...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
337.impreza: "Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 114 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Uwagi z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Kamieniu Śląskim w dniach 16-17 XII 1999 r.. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 95-99 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 9 s. 14-20 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Niewrzęda Krzysztof: Polsko-niemiecka konferencja na rzecz literatury. Akant 2000 nr 3 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Polsko-niemieckie kontakty wydawnicze. Śląsk 1999 nr 11 s. 83 (nota zapow....) szczegóły 
338.impreza: Millenium-Kongress. Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen in Sprache, Literatur, Kultur, Politik, Wirtschaft (2000).  szczegóły 
artykuł: Bagdasarian Andrea, Conrad Jutta, Joachimsthaler Juergen, Kotte Eugen, Schenke Frank, Zeller Christoph: Millenium-Kongress. Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen in Sprache, Literatur, Kultur, Politik. Warschau, 5-8. April 2000. Convivium 2000 s. 360-365 (spraw....) szczegóły 
339.impreza: "Polacy-Niemcy: zbliżenie przez kulturę" (1994).  szczegóły 
artykuł: Polacy i Niemcy: zbliżenie przez kulturę. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 1 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wagińska-Marzec Maria: Przegląd Zachodni 1995 nr 4 s. 133-139  szczegóły 
340.impreza: "Polsko-niemiecka komunikacja kulturowa" - sympozjum naukowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Rowińska-Januszewska Barbara, Urbanowska Irena: Polsko-niemiecka komunikacja. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 152-153  szczegóły 
341.impreza: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation (1988).  szczegóły 
artykuł: Iluk Jan: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation - ein Konferenzbericht. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 71-3 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
342.impreza: "NRD - Polska 1949-1990. Politycznie podyktowana przyjaźń - Co z niej zostało?" - konferencja naukowa (2001). (Jeden dzień konferencji pod hasłem: Kultura, literatura, propaganda; m...) szczegóły 
artykuł: Gałaj Renata: Przegląd Zachodniopomorski 2002 z. 2 s. 265-266  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
343.impreza: "Polacy a Rosjanie. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Wołczuk Janina: Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi, czyli o wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 159-161  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
344.artykuł: Godziny literatury polskiej nad Newą. Gazeta Petersburska 2003 nr 5/6 s. 26 (nt. udziału polskich pisarzy, promocji polskiej literatury, imprez tow...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowacja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
345.impreza: "Związki kulturalne polsko-słowackie w dziejach" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1995 nr 27 s. 2 (notka...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
346.książka: Spotkania polsko-ukraińskie. 1992 (Materiały z I spotkania polsko-ukraińskiego, Lublin, 22 XI 1990; org. ...) szczegóły 
recenzja: Cesarz Elżbieta: Spotkania polsko-ukraińskie. Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 1997 [t. 1] s. 273-275  szczegóły 
recenzja: Panek Tomasz: Spotkania na pograniczu. Kamena 1993 nr 3/4 s. 53  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
347.impreza: "Polsko-ukraińskie stosunki w okresie międzywojennym w kontekście sojuszu Piłsudski-Petlura i międzynarodowych uwarunkowań" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1995).  szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Polsko-ukraińskie stosunki w okresie międzywojennym w kontekście sojuszu Piłsudski-Petlura i międynarodowych uwarunkowań (Warszawa, 23-25 października 1995). Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 448-450 (sprawozdanie; m.in. dot. literatury i życia literackiego ukraińskiego ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    książki (alfabet autorów)
348.książka: Sztuka a świat dziecka. 1996 (Jan Kida: Słowo wstępne. * [Materiały z Międzynarodowej Konferencji Na...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
349.impreza: Biennale Sztuki dla Dziecka (1989).  szczegóły 
350.impreza: Dni Literatury Dziecięcej pod hasłem "Podróże po literaturze" (2002).  szczegóły 
351.impreza: Festiwal Kultury Dziecięcej (1997).  szczegóły 
352.impreza: "Literatura dziecięca i czytelnictwo u progu nowego tysiąclecia" - sesja popularnonaukowa (2001).  szczegóły 
353.impreza: Posiedzenie Rady Programowej Ruchu Wydawniczego poświęcone książce dla dzieci i młodzieży oraz problemom związanym z książkami naukowo-technicznymi (1988).  szczegóły 
354.impreza: "Problem przemocy i uzależnień w literaturze dla dzieci i młodzieży" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
355.impreza: Ogólnopolski Plener Ilustratorów (1989).  szczegóły 
356.impreza: Ogólnopolski Plener Ilustratorów (1993).  szczegóły 
357.impreza: Ogólnopolski Plener Ilustratorów (1994).  szczegóły 
358.impreza: Ogólnopolski Plener Ilustratorów (1996). (myśl przewodnia pleneru: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza...) szczegóły 
359.impreza: Ogólnopolski Plener Ilustratorów (ogólne).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
360.artykuł: Nazwy krasnoludków. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 dod. s. 12 (nota o wykładzie Antoniego Smuszkiewicza "Nazwy krasnoludków w polskic...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
361.książka: Krajowy Kongres Kultury Wsi. 20-23 kwietnia 1997. Przemówienia, referaty, dyskusja, uchwały. 1997 ([Zawiera m.in.:] Bronisława Kopczyńska-Jaworska: Znaczenie kultury lud...) szczegóły 
362.książka: Kultura ludowa sercem Śląska. Materiały z konferencji etnograficznej zorganizowanej we Wrocławiu w dniach 5-7 XII 1985 r.. 1988 ([Zawiera m. in.:] Barbara Bazielich: Wstęp. - Aleksander Nyrek: Uwarun...) szczegóły 
363.książka: Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Pragą. Materiały z sesji naukowej towarzyszącej LXXIV Walnemu Zgromadzeniu PTL, Kraków, wrzesień 1998. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wiesław Bieńkowski: Słowo wstępne. * Wiesław Bieńkows...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
364.artykuł: Karta regionalizmu polskiego. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1995 nr 1/4 (1994/1995) s. 27-28 (uchwalona na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury w 1994 r....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
365.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rokosz Mieczysław: Z działalności Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego w latach 1998-2000. Wierchy 2001 r. 66 (2000) s. 246-248 (m.in. spraw. z sympozjum "Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek, u...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
366.impreza: "Bronisław Piłsudski i jego dzieło naukowe" - konferencja (1999).  szczegóły 
artykuł: Kamocki Janusz: Bronisław Piłsudski - badacz ludu Ainów. Pamięć i Trwanie 1999 nr 2 s. 43-47 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
    imprezy (alfabet tytułów)
367.impreza: "Folklor i pogranicza" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Szatrawski Krzysztof Dariusz: Konferencja naukowa "Folklor i pogranicza". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 5 s. 183-184 (sprawozdanie...) szczegóły 
368.impreza: "Folklor i współczesność" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Sadowska Ewa: Lud 1991 t. 74 s. 313-315  szczegóły 
369.impreza: "Folklorystyka w kontekście nauk humanistycznych" - konferencja międzynarodowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Kronika uniwersytecka. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
370.impreza: Przegląd Gawędziarzy Ludowych (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 3 s. 5 (ogł. wyników...) szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: K.S.: Najprościej 2001 nr 3 s. 50 (not....) szczegóły 
372.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1989; edycja XXIII).  szczegóły 
artykuł: Dunajec 1989 nr 30 s. 7 (zapow. ...) szczegóły 
artykuł: [Sikora Sławomir] (saw): Dziennik Polski 1989 nr 174 s. 1, 4 (zapow.; z progr....) szczegóły 
artykuł: [Sikora Sławomir] (saw): Dziennik Polski 1989 nr 176 s. 1; nr 177 s. 2 (spraw. z przebiegu...) szczegóły 
373.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1994; edycja XXVIII). (laureaci: Jan Jędrol, Józef Piton, Józefa Wójcik...) szczegóły 
artykuł: Wójt zbójnikiem (Rekordowe "Bajania"). Tatrzański Orzeł = The Tatra Eagle 1994 nr 1/2 s. 14 (nota spraw....) szczegóły 
recenzja: Sabałowe bajania. Związkowiec = The Alliancer 1994 nr 97 s. 14 (not....) szczegóły 
374.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1995; edycja XXIX).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 17 VIII s. 3  szczegóły 
artykuł: Sabałowe Bajania. Rzeczpospolita 1995 nr 188 s. 27 (not....) szczegóły 
375.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1996; edycja XXX).  szczegóły 
artykuł: XXX Sabałowe Bajania. Rzeczpospolita 1996 nr 179 s. 27 (nota zapowiadająca...) szczegóły 
376.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1997; edycja XXXI).  szczegóły 
artykuł: Głowaczewski Andrzej: Ku chwale Sabały (Zakopiańskie lato). Sycyna 1997 nr 17 s. 14  szczegóły 
377.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (1998; edycja XXXII).  szczegóły 
artykuł: Afisz kulturalny "Życia". Życie 1998 nr 180 s. 9 (zapowiedź...) szczegóły 
378.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (2000; edycja XXXIV).  szczegóły 
artykuł: Sabałowe Bajanie. Nasz Dziennik 2000 nr 185 s. 9  szczegóły 
379.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (2001; edycja XXXV).  szczegóły 
artykuł: Ciota Andrzej: Nastepcy Sabały (XXXV "Sabałowe Bajania" w Bukowinie Tatrzańskiej). Twórczość Ludowa 2001 nr 3/4 s. 56 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 82 (not....) szczegóły 
artykuł: M.J.: Sabałowe bajania. Rzeczpospolita 2001 nr 185 s. A9 (not....) szczegóły 
artykuł: Sabałowe Bajania. Nasz Dziennik 2001 nr 186 s. 9 (nota...) szczegóły 
380.impreza: "Sabałowe Bajania" - konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych ziem górskich (2002; edycja XXXVI).  szczegóły 
artykuł: (ANS): Godny żywot folkloru. Trybuna 2002 nr 183 dod. s. 3 (not. przed imprezą...) szczegóły 
artykuł: Szymkiewicz Andrzej: Godny żywot folkloru. Trybuna 2002 nr 183 dod. s. 3 (m. in. nt. genezy imprezy...) szczegóły 
381.impreza: Seminarium poświęcone polskim zbiorom fonograficznym folkloru muzycznego i słownego (1988).  szczegóły 
artykuł: (P.D.): Muzyka 1989 nr 1 s. 85 (nota spraw....) szczegóły 
382.impreza: Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia (1987).  szczegóły 
artykuł: Kiedrowski Jerzy: Kociewski Magazyn Regionalny 1988 nr 5 s. 79  szczegóły 
artykuł: Pestka Stanisław: Z gawędą i gadką do Wiela. Ziemia Gdańska 1988 nr 151/152(1987/1988) s. 30-36 (refleksje z imprezy...) szczegóły 
383.impreza: Turniej gawędziarzy o nagrody im. Hieronima Derdowskiego, Józefa Bruskiego, Wincentego Rogali (2002; edycja XXV). (laureaci: w kategorii Hieronima Derdowskiego: Roman Skwiercz, Stanisła...) szczegóły 
artykuł: Begger Mirosław: Zmierzyli się gawędziarze. Pomerania 2002 nr 7/8 s. 80-81 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2002 nr 5 s. 29 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
384.artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2002 nr 6 s. 24 (not, m.in. nt. referatu Tadeusza Linkiera o mitologii i demonologii li...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    imprezy (alfabet tytułów)
385.impreza: "Kultura - literatura popularna - książka - rynek" - forum czytelnicze (1995).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
    imprezy (alfabet tytułów)
386.impreza: Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (1994).  szczegóły 
387.impreza: Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (2002).  szczegóły 
388.impreza: "Tożsamość narodowa a ruch regionalny w Polsce" - kongres Regionalnych Towarzystw Kultury (1998).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
    imprezy (alfabet tytułów)
389.impreza: Naukowa sesja wyjazdowa na Kaszuby (1995). (m.in. referaty: Florian Ceynowa i przyszłość; Pomorze a ideologia ruch...) szczegóły 
artykuł: Horodyska Halina: Kaszubska sesja wyjazdowa. Poradnik Językowy 1995 z. 8 s. 69-72 (sprawozdanie...) szczegóły 
390.impreza: Seminarium kaszubskie poświęcone współczesnemu piśmiennictwu Kaszubów.  szczegóły 
artykuł: (j.d.): Dzysodniowo pismienizna religijno. Pomerania 1995 nr 1 s. 26  szczegóły 
391.impreza: "Tatczezna dziś - współczesna literatura kaszubska" - seminarium naukowe (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium wydarzeń. Dialog Akademicki 2003 nr 3 s. 45 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kalinowski Daniel: Tatczezna dziś. Współczesna literatura kaszubska - Słupsk, 30 maja 2003. Dialog Akademicki 2003 nr 5 s. 13-14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zdarzylo się!. Naji Goche 2003 nr 4 s. 28 (m.in. nota nt. imprezy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
392.artykuł: Perszon Jan: Wątki maryjne w kaszubskiej pobożności ludowej. x 1999 ([W ks.:] Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą r...) szczegóły 
393.artykuł: Treder Jerzy: Matka Boża w kaszubskiej literaturze i języku. x 1999 ([W ks.:] Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu. Studia nad kulturą r...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    imprezy (alfabet tytułów)
394.impreza: "Neisse. Kulturalitaet und Regionalitaet / Nysa. Kultura i Regionalizm" - międzynarodowa konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kowalczyk Alina: "Neisse. Kulturalitaet und Regionalitaet / Nysa. Kultura i Regionalizm". Tagung vom 23.4.-27.4.2003 in Nysa. Convivium 2003 s. 339-341 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    imprezy (alfabet tytułów)
395.impreza: "Kościół katolicki na Syberii. Historia - współczesność - przyszłość" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Czas (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
396.impreza: "Czas i odpowiedzialność" - interdyscyplinarne sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Dorosz Krzysztof: Czas i odpowiedzialność. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 11 s. 22 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Dorosz Krzysztof, Gołębiewski Leszek: Czas i odpowiedzialność. Przegląd Powszechny 2000 nr 12 s. 366-368 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Grzech, wina (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
397.impreza: Konferencja na temat grzechu w literaturze (2003).  szczegóły 
artykuł: (wu-zet): Literacki konfesjonał. Trybuna 2003 nr 260 dod. s. 1 (przebieg imprezy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Morze, ludzie morza (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
398.impreza: "Rola książki w tworzeniu kultury morskiej" - sesja popularno-naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Skuratowicz Barbara: Rola książki w tworzeniu kultury morskiej. Nautologia 1992 nr 1/2 s. 32  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
399.impreza: "Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Beata: Konferencja "Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Wólka Milanowska, 19-21 maja 1999. Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 273-275 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
400.impreza: "Tradycja Kościuszkowska w dziejach i w literaturze" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Tradycja Kościuszkowska. Forum Akademickie 1994 nr 3 s. 5 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
401.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
402.impreza: "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości" - Kongres Kultury Chrześcijańskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Dec Ignacy: Kongres Kultury Chrześcijańskiej - "Sacrum i kultura. Chrześijańskie korzenie przyszłości" 15-17 IX 2000 r.. Wrocławski Przegląd Teologiczny 2000 nr 2 s. 187-190 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kongres Kultury Chrześcijańskiej "Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości". 15-17 IX i 6-7 XI 2000. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 186-188 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kronika Kultury 2000 nr 3 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 124 s. B (nota...) szczegóły 
artykuł: Pleszczyński Jan: Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Biuletyn Informacyjny 2000 nr 5 s. 45-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: S. J.: Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Rota 2000 nr 4 s. 94 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 192 (not. o wystawie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Syberia, łagry, zesłanie, tułaczka (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
403.impreza: "Syberia w historii i kulturze narodu polskiego" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: O wieloletnich związkach Polski z Syberią. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 233-237 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Odznaka Honorowa Sybiraka dla Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 273-274 (nota spraw. z sesji plenarnej poprzedzającej konferencję...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1997 nr 5 s. 8 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Strzyżewska Zofia: "Syberia w historii i kulturze narodu polskiego". Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wrocław-Bagno 1997 rok. Niepodległość i Pamięć 1998 nr 2 s. 238-244  szczegóły 
artykuł: Wołczuk Janina: Polskie doświadczenie Syberii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1998 nr 101 (2058) s. 169-171 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 271-272 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
404.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka. Materiały III Krajowej Konferencji "Tanatos '99" zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 4-6 listopada 1999 r.. 1999 ([Zawiera m.in.:] Jacek Kolbuszewski: Śmierć, kultura, wartości. Termin...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
405.impreza: "Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka" - I Krajowa Konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Krawczuk Monika: I Krajowa Konferencja "Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka". Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 1999 t. 26 (1998) z. 1 s. 241-242 (sprawozdanie...) szczegóły 
406.impreza: "Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka" - III Krajowa Konferencja Tanatos (1999).  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1999 nr 9/10 s. 9 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
407.impreza: [Czterystolecie] 400-lecie drukarstwa na Warmii (1989).  szczegóły 
408.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2001). (obrady m.in. w sekcjach dotyczących problemów czasopiśmiennictwa, a ta...) szczegóły 
409.impreza: "Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rowicka Małgorzata: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 175-177  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
410.artykuł: Frybes Marcin: Książka to także business. Gazeta Wyborcza 1991 nr 230 s. 16 (nt. szkolenia dla polskich wydawców i ksiągarzy pt. "Zarządzanie przed...) szczegóły 
411.artykuł: Gołębiewski Łukasz, Masłoń Krzysztof: Komnaty edytorskich tajemnic. Rzecz o Książkach 2000 nr 9 s. D7 (nt. literatury pięknej przygotowanej na Krajowe Targi Książki w Warsza...) szczegóły 
412.artykuł: J.SAD.: Będzie Lem i Szymborska. Rzeczpospolita 2000 nr 251 s. A11 (program IV Targów Książki w Krakowie, 26-29 X 2000...) szczegóły 
413.artykuł: Ł.G.: Dopisała publiczność. Rzeczpospolita 2000 nr 254 s. A11 (sprawozdanie z IV Targów Książki w Krakowie; również o uczestnictwie w...) szczegóły 
414.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czytanie wierszy i map. Rzeczpospolita 2000 nr 218 s. A14 (nt. udziału pisarzy w XI Krajowych Targach Książki w Warszawie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
    imprezy (alfabet tytułów)
415.impreza: "Książka 1989-1999" - sesja naukowa poświęcona wydawnictwom, bibliotekom i czytelnictwu (2000).  szczegóły 
416.impreza: Narada kierownictw ruchu wydawniczego Polski, Bułgarii, Czechosłowacji, Kuby, Korei, Mongolii, NRD, Węgier i ZSRR (1988).  szczegóły 
417.impreza: Posiedzenie Rady Programowej Ruchu Wydawniczego poświęcone książce dla dzieci i młodzieży oraz problemom związanym z książkami naukowo-technicznymi (1988).  szczegóły 
418.impreza: "Regionalny ruch wydawniczy" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
419.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Gdańsk 1995).  szczegóły 
420.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Kraków 1993).  szczegóły 
421.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1993).  szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Pióro Fredry. Gazeta Wyborcza 1993 nr 281 s. 10  szczegóły 
422.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1994).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Co to jest dobra książka?. Gazeta Wyborcza 1994 nr 283 s. 10  szczegóły 
423.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1995).  szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Dwudziestolecie i pióro. Gazeta Wyborcza 1995 nr 284 s. 12  szczegóły 
424.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1996).  szczegóły 
artykuł: PODS: Kiermasz i festiwal. Gazeta Wyborcza 1996 nr 282 s. 17  szczegóły 
425.impreza: Spotkania Wydawców Dobrej Książki (Wrocław 1997).  szczegóły 
artykuł: Piekarski Hans: Święto książki. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
426.impreza: Spotkanie krajowych wydawców książek (1989).  szczegóły 
427.impreza: Spotkanie przedstawicieli wydawnictw szkół wyższych (1994).  szczegóły 
428.impreza: "Unia wydawców uczelnianych" - spotkanie przedstawicieli wydawnictw szkół wyższych (1994).  szczegóły 
429.impreza: Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1988).  szczegóły 
430.impreza: Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1992).  szczegóły 
431.impreza: Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2000).  szczegóły 
432.impreza: Warszawskie Spotkania Wydawców Dobrej Książki (1994).  szczegóły 
433.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek - spotkanie najlepszych polskich wydawców (2001).  szczegóły 
434.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek - spotkanie najlepszych polskich wydawców (2002).  szczegóły 
435.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (1999).  szczegóły 
436.impreza: Wrocławskie Promocje Dobrych Książek (2003).  szczegóły 
437.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1996).  szczegóły 
artykuł: Baczyński Marcin: Wybrali i nagrodzili. Gazeta Wyborcza 1996 nr 292 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brudnicki Jan Z.: Wydawcy, dzieła, pieniądze.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 1 s. 5  szczegóły 
438.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Wydawców Prywatnych i Niezależnych (1990).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
439.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papała Jolanta: Jubileuszowa sesja w 15 rocznicę Instytutu Wydawniczego "Świadectwo". Akant 2002 nr 8 s. 17-18 (sprawozdanie z sesji w Bydgoszczy, 13 IV 2002...) szczegóły 
440.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowski Andrzej: Oświadczenie. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 19 s. 5 (dot. stanowiska Edwarda Malaka - dyrektora Ossolineum - podającego w w...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
441.impreza: "45 lat Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik"".  szczegóły 
442.impreza: Sesja naukowa poświęcona 175-leciu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1992).  szczegóły 
artykuł: 175-lecie Ossolineum. Trybuna 1992 nr 133 s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
443.książka: Akademia Zamojska i jej tradycje. Referaty przygotowane na sesję naukową zorganizowaną dla upamiętnienia 400. rocznicy utworzenia przez Jana Zamoyskiego Akademii Zamojskiej, 27-28 maja 1994 w Zamościu. Jubileusz 400-lecia Akademii Zamojskiej 1594-1994. 1994 ([M.in. zawiera:] Bogdan Szyszka: Ogłoszenie Akademii w Zamościu. Odezw...) szczegóły 
444.książka: Akademia Zamojska w dziejach i życiu miasta. 1996 (Ryszard Szczygieł, Andrzej Urbański: Przedmowa. - Bogdan Kawałko: Słow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
445.impreza: "Dzieje Albertyny" - ogólnopolska sesja poświęcona 450. rocznicy założenia Uniwersytetu w Królewcu (1994).  szczegóły 
446.impreza: [Siedemdziesięciopięcio] 75-lecie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
447.impreza: Sympozjum z cyklu "Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne?" (1995). (nt. żródeł i form finansowania działalności towarzystw i stowarzyszeń ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    imprezy (alfabet tytułów)
448.impreza: "Nauka polska wobec totalitaryzmów" - sympozjum (1994).  szczegóły 
449.impreza: Sympozjum z cyklu "Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne?" (1995). (nt. żródeł i form finansowania działalności towarzystw i stowarzyszeń ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
450.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (not....) szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: Pragmatycznie czy klasycznie?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
451.impreza: Kongres Polonistyki Zagranicznej (2001).  szczegóły 
artykuł: (m): Kongres Polonistyki Zagranicznej. Tygodnik Powszechny 2001 nr 29 s. 12 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Halikowska Teresa: Światowy Zjazd Polonistów w Gdańsku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 4 (wyw. z brytyjską polonistką; rozm. Jan Jankowski...) szczegóły 
polemika: Lipniacka Ewa: Archiwa i ich miejsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 194 s. 5 (list do red....) szczegóły 
polemika: Siomkajło Alina: Mylący protest. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 212 s. 5 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 137 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 204 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
452.artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
453.impreza: Spotkanie dyrektorów akredytowanych polonistyk uniwersyteckich (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 26 (nota spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    imprezy (alfabet tytułów)
454.impreza: Międzywydziałowe seminarium kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego (1993).  szczegóły 
artykuł: (ko): Sprawozdanie z IX Międzywydziałowego seminarium kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Za pozwoleniem 1993 nr 12 s. 71  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Angielska
    imprezy (alfabet tytułów)
455.impreza: "Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś 1945-2002" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21-22 (m.in. o imprezie; not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    imprezy (alfabet tytułów)
456.impreza: Deutsch-polnische Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik (1997).  szczegóły 
artykuł: Kucharska Elżbieta: Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik. Koło Zgorzeleckie (Wrocław) i Goerlitzer Kreis (Zittau) dla młodych germanistów z Polski i Niemiecorling. Orbis Linguarum 1998 t. 8 s. 213-214 (spraw....) szczegóły 
457.impreza: "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej = Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke" - międzynarodowy kongres (1996).  szczegóły 
artykuł: Heinemann Wolf-Dieter: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 331-333 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 133-134 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Abschlusserklaerung der Konferenza in Warschau, 9-13 X 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 297-298  szczegóły 
artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Bericht. Glottodidactica 1997 t. 24 (1996) s. 145-147 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kolago Lech: Międzynarodowy kongres "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej [Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke] zorganizowany w dniach 9-13 października 1996 w Uniwersytecie Warszawskim przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 418-424 (z treścią rezolucji, przyjętą na Kongresie, s. 424-425....) szczegóły 
artykuł: Studia Germanica Gedanensia 1997 [nr] 4 s. 158-159 (wnioski końcowe uczestników konferencji...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
458.artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
459.impreza: "Wratislaviensium Studia Classica. Filologia klasyczna w Universitas Leopoldina, Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma i Uniwersytecie Wrocławskim" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    imprezy (alfabet tytułów)
460.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: I Forum Rusycystyki Polskiej, Kazimierz Dolny, 21-22 września 2001 r.. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 1 s. 114-123 (zawiera także wykaz polskich ośrodków rusycystycznych i podstawowe dan...) szczegóły 
461.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: II Forum Rusycystyki Polskiej (Garczyn, 16-18 czerwca 2003 roku). Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3 s. 117-118 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
462.impreza: "Wczoraj, dziś i jutro studiów i badań słowianoznawczych w środowisku lubelskim" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Łużny Ryszard: Od Redakcji. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 5-12 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
463.impreza: "Słowianie Wschodni. Ukraina - między językiem a kulturą" - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia krakowskiej powojennej ukrainistyki (2002).  szczegóły 
artykuł: Jubileusz krakowskiej ukrainistyki. Alma Mater 2002 nr 38 s. 40-41 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    imprezy (alfabet tytułów)
464.impreza: Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych - Regionalnych (1993).  szczegóły 
465.impreza: Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych - Regionalnych (1996).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Filologiczne
    imprezy (alfabet tytułów)
466.impreza: Sesja naukowa z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Filologicznego (1993).  szczegóły 
artykuł: Pokrywka Władysław: Sesja naukowa w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Filomata 1994 nr 419/420 s. 102-110  szczegóły 
artykuł: Pokrywka Władysław: Uroczysta sesja w Starachowicach w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Filologicznego. Meander 1994 nr 5/6 s. 313-314 (spraw....) szczegóły 
467.impreza: Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego (1989).  szczegóły 
artykuł: Liman Kazimierz: Powitanie uczestników obrad. Eos 1992 t. 79 (1991) s. 155-156  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
    imprezy (alfabet tytułów)
468.impreza: Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1998).  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Feliks: "Między Lachami a Góralami". Twórczość Ludowa 1998 nr 1 s. 50-51 (sprawozdanie...) szczegóły 
469.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2000).  szczegóły 
artykuł: Basak Aleksandra: Zjazd ludoznawców w Toruniu. Twórczość Ludowa 2000 nr 4 s. 41 (omówienie...) szczegóły 
470.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2001).  szczegóły 
artykuł: Gauda Alfred: Ludoznawcy na Helu. Twórczość Ludowa 2001 nr 2 s. 46-47 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Kuklik Mirosław: Rocznik Helski 2003 t. 2 s. 5 (nt. sesji naikowej "Mosrska tradycja ludowa mieszkańców polskiego wybr...) szczegóły 
artykuł: s.j.: Ludoznawcy w Jastarnii. Pomerania 2001 nr 7/8 s. 77 (dot. 77. Walnego Zgromadzenia PTL 21-24 VI 2001...) szczegóły 
471.impreza: Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2002).  szczegóły 
artykuł: Gauda Alfred: Ludoznawcy obradowali i zwiedzali (78. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego). Twórczość Ludowa 2002 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
    imprezy (alfabet tytułów)
472.impreza: Kongres Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (1998).  szczegóły 
artykuł: Grygiel Grzegorz: IX Kongres Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Neofilolog 1998 nr 17 s. 80-82 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
    imprezy (alfabet tytułów)
473.impreza: Zjazd Orientalistów Polskich (1997).  szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M., Wrona Barbara: XXIX Zjazd Orientalistów Polskich (14-15 października 1997 r.). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 136-139 (sprawozdanie; zawiera wykaz wygłoszonych referatów...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    imprezy (alfabet tytułów)
474.impreza: Plener Dydaktycznej Komisji Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (1988).  szczegóły 
artykuł: Porayski-Pomsta Józef: Polonistyka 1989 nr 1 s. 70-73 ([spraw.]...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Płockie
    imprezy (alfabet tytułów)
475.impreza: Sesja Jubileuszowa w 175. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego (1995).  szczegóły 
artykuł: Chojnacki Jakub: Sesja Jubileuszowa w 175 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Notatki Płockie 1995 nr 2 s. 3-58 (spraw. z sesji zawierające m.in. teksty przemówień, listów gratulacyj...) szczegóły 
artykuł: Chojnacki Jakub: W 175. rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 1 s. 167-175 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą
    imprezy (alfabet tytułów)
476.impreza: Konferencja polonistów zagranicznych (1996).  szczegóły 
477.impreza: "Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
478.impreza: Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie - sesja (1995).  szczegóły 
artykuł: Kłossowski Andrzej: Po raz pierwszy w Polsce. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1995 nr 3 s. 21-25  szczegóły 
479.impreza: Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie - sesja (1996).  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Ameryce
480.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: AWit: Polski Instytut Naukowy... w Krakowie. Alma Mater 2000 nr 23 s. 11 (sprawozdanie z sesji otwierającej 58. zjazd Polskiego Instytutu w Amer...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
481.książka: Literatura i sztuka a wychowanie. 2001 ([Materiały z konferencji "Literatura i sztuka a wychowanie", Rzeszów 2...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
482.impreza: "Jezyk - literatura - dydaktyka" - ogólnopolska konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Klepaczko Anna, Oskiera Agnieszka: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Język - Literatura - Dydaktyka". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 1. Nauki Filologiczne 2003 z. 2 (40) s. 177-178  szczegóły 
483.impreza: Konferencja na temat nauczania o Holokauście (2001).  szczegóły 
artykuł: Trojański Piotr: "Zmaganie się z własną przeszłością pomiędzy mitem a rzeczywistością". Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 59-62 (sprawozdanie...) szczegóły 
484.impreza: "Między tradycją a nowoczesnością - o zadaniach i wyzwaniach współczesnej dydaktyki języka polskiego" - seminarium (1994).  szczegóły 
artykuł: Czupryńska Agnieszka, Korzeniowska Ewa: Zamiast ankiety. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 67-73 (podsumowanie i ocena seminarium na podstawie ankiety oprac. przez orga...) szczegóły 
artykuł: Matejak Izabela, Zajączkowska Joanna: Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 2 s. 102-105 (spraw....) szczegóły 
485.impreza: "Nowe teorie twórczości - nowe metody pomocy w tworzeniu" - I Sesja Naukowo-Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (2001).  szczegóły 
artykuł: Ziomek Katarzyna: Sprawozdanie z I Sesji Naukow-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2002 t. 15 s. 157-160  szczegóły 
486.impreza: Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Języka Polskiego Średnich Szkół Zawodowych Resortu Komunikacji (1987).  szczegóły 
artykuł: Obara Jerzy: Polonistyka 1989 nr 2 s. 150-154 (spraw....) szczegóły 
487.impreza: Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona warsztatowi badawczemu dydaktyki literatury i języka polskiego (1991).  szczegóły 
artykuł: Sienko Maria, Skowronek Bogusław: Wokół problematyki metod nauczania. Polonistyka 1992 nr 5 s. 313-314 (spraw....) szczegóły 
488.impreza: "Teoria i praktyka nauczania literackiego w szkole" - ogólnopolska sesja naukowa (1983).  szczegóły 
artykuł: Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 145 (program...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
489.artykuł: Sobocińska Marta: Z II Walnego Zgromadzenia SNaP [Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów]. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 6-7  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    imprezy (alfabet tytułów)
490.impreza: "To lubię!" - Ogólnopolskie spotkanie Nauczycieli Języka Polskiego Szkół Ponadgimnazjalnych (2001).  szczegóły 
artykuł: Sosin Beata Klaudia: Nieskromnie mówiąc: "Najlepsi z najlepszymi". Konspekt 2002 nr 11 s. 60-64 (sprawozdanie...) szczegóły 
491.impreza: "To lubię!" - warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego (2001).  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    imprezy (alfabet tytułów)
492.impreza: Seminarium poświęcone programowi i podręcznikom "To lubię" (1997).  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
493.impreza: "Biblioteka dziecięca w europejskim systemie edukacji i informacji" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
494.impreza: Dydaktyka literatury i języka polskiego w minionym pięćdziesięcioleciu - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wlazło Marcin: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 4 s. 101-102 (sprawozdanie...) szczegóły 
495.impreza: Edukacja filmowa w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej (1991).  szczegóły 
496.impreza: "Edukacja literacka i językowa w szkole" - konferencja dydaktyczna (1992).  szczegóły 
497.impreza: Jesienna Szkoła Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego (1987).  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Zofia: Z problemów dyskusji wokół uwarunkowań kulturowych edukacji literackiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace z Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego 1990 z. 4 (133) s. 173-185 (spraw....) szczegóły 
498.impreza: Jesienna Szkoła Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego (1995).  szczegóły 
499.impreza: Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego (1993).  szczegóły 
artykuł: Pethe Aleksandra: VI Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego. Polonistyka 1994 nr 6 s. 377-378  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Szkoła jako adresat czasopism literaturoznawczych (Komunikat bibliograficzny). Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 131-138  szczegóły 
500.impreza: Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego (1997).  szczegóły 
501.impreza: Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego (1999).  szczegóły 
502.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szopa Agnieszka: X Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 57-58 (sprawozdanie...) szczegóły 
503.impreza: Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego (2003). (temat: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej...) szczegóły 
artykuł: Wiatr Krzysztof: O kształceniu językowym. XI Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego. Nowa Polszczyzna 2003 nr 5 s. 65-66 (sprawozdanie...) szczegóły 
504.impreza: "Kino o kinie" - sesja poświęcona edukacji audiowizualnej (1993).  szczegóły 
artykuł: Książek-Szczepanikowa Aniela: Wobec fantomu. Polonistyka 1994 nr 3 s. 188-189  szczegóły 
505.impreza: Konferencja metodyczna (2000).  szczegóły 
506.impreza: Konferencja poświęcona kształceniu polonistycznemu (1994).  szczegóły 
artykuł: B.M.: Przymiarka przedzjazdowa. Polonistyka 1995 nr 2 s. 124-125  szczegóły 
507.impreza: Konferencja poświęcona perspektywom kształcenia polonistycznego w szkołach wyższych (1994).  szczegóły 
artykuł: Kosętka Halina, Sienko Maria: "Duch Jachranki" w Koninkach. Polonistyka 1995 nr 2 s. 123-124  szczegóły 
508.impreza: Kongres nauczycieli języka polskiego (1990).  szczegóły 
artykuł: (pol): Lekcja polskiego. Gazeta Wyborcza 1990 nr 182 s. 2 (nota spraw. z obrad poświęconych opracowaniu koncepcji podręcznika jęz...) szczegóły 
509.impreza: "Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
510.impreza: "Narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej" - konferencja międzynarodowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Sinica Marian: Narodowy i europejski wymiar edukacji literackiej i językowej. Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 131-134 (program...) szczegóły 
511.impreza: "Nauczyciel języka polskiego wobec nowych zadań edukacyjnych" - ogólnopolska konferencja metodyczna (1996).  szczegóły 
512.impreza: "Od romantyzmu do współczesności. Nauka a dydaktyka" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
513.impreza: Ogólnopolska Konferencja Metodyczna (2003).  szczegóły 
artykuł: W królewskich Chęcinach i okolicy. Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów SNaP. Język Polski w Liceum 2003 nr 3 (2003/2004) s. 106-108  szczegóły 
514.impreza: Ogólnopolska konferencja metodyków języka polskiego (1988).  szczegóły 
515.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dynak Władysław: VIII Konferencja Samokształceniowa Nauczycieli Języka Polskiego Kolejowych Szkół Zawodowych. Polonistyka 1990 nr 5/6 s. 316-318 (spraw....) szczegóły 
516.impreza: Ogólnopolska sesja poświęcona problemom reformy programowo-organizacyjnej studiów polonistycznych (1990).  szczegóły 
artykuł: Waśko Andrzej: Konferencja na temat zmian w programie studiów polonistycznych. Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 136-137  szczegóły 
517.impreza: "Polonista wobec wyzwań reformy edukacyjnej" - ogólnopolska konferencja polonistyczna (2000).  szczegóły 
518.impreza: "Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole/ tekst - kontekst - znak - znaczenie" - międzynarodowa konferencja literacko-dydaktyczna (2000).  szczegóły 
artykuł: Jabłoński Romuald M.: Międzynarodowa konferencja literacko-dydaktyczna. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2000 nr 2/3 s. 134-135 (sprawozdanie...) szczegóły 
519.impreza: "Sztuka a świat dziecka" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
520.impreza: Teoria i praktyka kształcenia literackiego i oraz językowego w latach 1918-1939 - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
521.impreza: "Zmiany w systemie egzaminowania z języka polskiego" - konferencja (1998).  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    książki (alfabet autorów)
522.książka: W ramie obrazu. Dwugłos teorii i praktyki polonistycznej. Szczecińskie Uniwersyteckie Spotkania Szkolnych Polonistów 1993-1995. 1996 (Barbara Kryda: Przedmowa. * Propozycje: Barbara Dyduch: Lektura obrazu...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
523.książka: Literatura i sztuka a wychowanie. 2001 ([Materiały z konferencji "Literatura i sztuka a wychowanie", Rzeszów 2...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
524.impreza: "Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Data Krystyna: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Język polski, literatura i kultura polska w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Język Polski [Kraków] 2003 r. 83 nr 2 s. 147-149 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lipińska Ewa: [Piąta] V Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia "Bristol" polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego we Wrocławiu (26-28 IX 2002). Przegląd Polonijny 2003 z. 1 s. 127-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bień Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
525.książka o twórcy: Adam Bień - życie i działalność. 2000 ([Materiały z sesji naukowej "Życie i działaność publiczna Adama Bienia...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
526.impreza: "Adam Bień (1899-1998) - wiciarz, prawnik, fotografik, pisarz" - sesja popularnonaukowa (2003).  szczegóły 
527.impreza: "Życie i działaność publiczna Adama Bienia" - sesja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin (1999).  szczegóły 
  Bojanowski Edmund błogosławiony
    książki o twórcy (alfabet autorów)
528.książka o twórcy: Błogosławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek. 2000 ([Materiały z sympozjum poświęconego życiu i działalności Edmunda Bojan...) szczegóły 
529.książka o twórcy: Sługa Boży Edmund Bojanowski apostoł laikatu. Materiały z sympozjum. 1990 ([Materiały z sympozjum "Sługa Boży Edmund Bojanowski - apostoł laikatu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
530.impreza: "Sługa Boży Edmund Bojanowski - apostoł laikatu" - sesja (1989).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Damrot Konstanty
    imprezy (alfabet tytułów)
531.impreza: Sesja popularnonaukowa w stulecie śmierci Konstantego Damrota (1995).  szczegóły 
532.impreza: Sympozjum poświęcone 150. rocznicy urodzin Konstantego Damrota (1991).  szczegóły 
  Daszyński Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
533.artykuł: Śliwa Michał: Idee socjalizmu demokratycznego Ignacego Daszyńskiego. Zdanie 1997 nr 1/2 s. 25-26 (referat wygłoszony na sesji naukowej w 130. rocznicę urodzin i 60. roc...) szczegóły 
  Dmowski Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
534.artykuł: Kawalec Krzysztof: Myśl polityczna Romana Dmowskiego. Przegląd Zachodni 1999 nr 3 s. 41-58 (referat wygłoszony na konferencji "Roman Dmowski - w 75. rocznicę nada...) szczegóły 
535.artykuł: Pajewski Janusz: Roman Dmowski na tle epoki. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 9 s. 6-8 (referat wygłoszony na konferencji w 75. rocznicę nadania Romanowi Dmow...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
536.impreza: Konferencja w 75. rocznicę nadania Romanowi Dmowskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego (1998).  szczegóły 
  Domeyko Ignacy
    imprezy (alfabet tytułów)
537.impreza: "Ignacy Domeyko (1802-1889) - doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego" - sympozjum (2000).  szczegóły 
  Doroszewski Witold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
538.książka o twórcy: Witold Doroszewski - mistrz i nauczyciel. Praca zbiorowa. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej w Białowieży, 13-14 VI 1994; zawiera...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
539.impreza: Konferencja językoznawcza poświęcona pamięci profesora Witolda Doroszewskiego (1899-1976) (1994).  szczegóły 
artykuł: Krasuska Zofia: Pamięci Profesora Witolda Doroszewskiego.... Polonistyka 1994 nr 9 s. 571  szczegóły 
540.impreza: Sesja poświęcona Witoldowi Doroszewskiemu (2000).  szczegóły 
  Drygas Maciej Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
541.artykuł: Obejrzeliśmy w "Ósemkach". Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 2 s. 30 (nota o przeglądzie twórczości Macieja Drygasa (filmy dokumentalne, słu...) szczegóły 
  Dyboski Roman
    książki o twórcy (alfabet autorów)
542.książka o twórcy: Professor Roman Dyboski founder of English Studies in Poland. Proceedings of the Commemorative Conference for Roman Dyboski (1883-1945). Kraków 1-2 June 1995. 1998 (Teresa Bela, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld: Preface. - Roman Dyboski's bi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Faustyna Kowalska święta *
    imprezy (alfabet tytułów)
543.impreza: Sesja Kolbiańska (2003). (sesja poświęcona m. in. św. Faustynie Kowalskiej i jej "Dzienniczkowi"...) szczegóły 
  Filipowicz Kornel
    imprezy (alfabet tytułów)
544.impreza: "Życie i twórczość Kornela Filipowicza" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
  Frycz Modrzewski Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
545.impreza: "Andrzej Frycz Modrzewski - wielki Polak i Europejczyk" - sesja popularnonaukowa (2003).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gansiniec Ryszard
    książki o twórcy (alfabet autorów)
546.książka o twórcy: Prof. dr Ryszard Gansiniec. Z życia i twórczości. Materiały posesyjne. 1997 ([Materiały z sesji nt. "Prof. dr Ryszard Gansiniec - z życia i twórczo...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
547.impreza: "Prof. dr Ryszard Gansiniec. Z życia i twórczości" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
  Gloger Zygmunt
    imprezy (alfabet tytułów)
548.impreza: "Co po Glogerze?" - sesja popularnonaukowa.  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
549.artykuł: Pieszak Eryk: Metafora jako sposób wyrażenia prawdy oraz spotkania z Innym na przykładzie koncepcji W. Gombrowicza, M. Schelera i E. Levinasa. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 394 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
  Górski Konrad
    książki o twórcy (alfabet autorów)
550.książka o twórcy: Konrada Górskiego świat literatury, teatru i języka. Materiały konferencji zorganizowanej w setną rocznicę urodzin Profesora. 1996 ([Władysław Sawrycki, Jerzy Speina:] Od Redaktorów. - Marian Biskup: K...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
551.artykuł: Stróżewski Władysław: Dwaj mistrzowie. Alma Mater 1996 nr 2 s. 34-36 (m.in. wspomnienie o Romanie Ingardenie; wykład wygłoszony na seminariu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
552.impreza: Sesja Ingardenowska z okazji 100. rocznicy urodzin (1993).  szczegóły 
artykuł: Jadczak Ryszard: Sesja Ingardenowska. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 17  szczegóły 
553.impreza: "Spotkanie z drugim" - sympozjum poświęcone Romanowi Ingardenowi i Edycie Stein (1993).  szczegóły 
  Inglot Mieczysław
    imprezy (alfabet tytułów)
554.impreza: [Czterdziestopięciolecie] 45-lecie pracy naukowej i dydaktycznej profesora Mieczysława Inglota - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    imprezy (alfabet tytułów)
555.impreza: "Sandomierskie spotkania z Jarosławem Iwaszkiewiczem" (1989). (impreza poświęcona związkom J. Iwaszkiewicza z regionem...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janion Maria
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
556.tekst paraliteracki: Janion Maria: Słowiańszczyzna i Europa. Gazeta Wyborcza 2003 nr 185 s. 16-17 (tekst wykładu wygłoszonego 14 V 2003 podczas konferencji "Unia Europej...) szczegóły 
  Jański Bogdan Teodor Ignacy
    imprezy (alfabet tytułów)
557.impreza: "Bogdan Jański - wzorem na dziś?" - sympozjum naukowe z okazji 160. rocznicy śmierci (2000).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarski Jacek
    imprezy (alfabet tytułów)
558.impreza: Koncert pieśni Jacka Kaczmarskiego w 22. rocznicę stanu wojennego.  szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
559.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Tadeusza Kantora (1991).  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
560.tekst paraliteracki: Kapuściński Ryszard: Na swoich warunkach. Bestseller 1991 nr 11 s. 9 (wypowiedź z okazji I Festiwalu Mediów w Łodzi, X 1990...) szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
561.artykuł: Ampel-Rudolf Mirosława: Metaforyka poezji Tymoteusza Karpowicza. x 1990 ([W ks. zb.:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młody...) szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    kult (alfabet autorów)
562.kult: (pk/agcz): VII Ogólnopolski Zlot Szkół im. Jana Kasprowicza. Hale i Dziedziny 1992 nr 11/12 s. 22 (Zakopane, 23-29 X 1992...) szczegóły 
  Kępiński Antoni
    imprezy (alfabet tytułów)
563.impreza: "Samarytanin naszych czasów" - sesja w 30. rocznicę śmierci prof. Antoniego Kępińskiego (2002).  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
564.impreza: "Imieniny pana Jana" (2000).  szczegóły 
565.impreza: "Imieniny pana Jana" (materiały ogólne).  szczegóły 
  Kofta Jonasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
566.artykuł: Opole 1988 nr 8 s. 25 (not. o pośmiertnej nagrodzie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodo...) szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    imprezy (alfabet tytułów)
567.impreza: Konferencja nt. "Filozofia i myśl społeczna Leszka Kołakowskiego" (1994).  szczegóły 
  Konopnicka Maria
    imprezy (alfabet tytułów)
568.impreza: "Miejsca Konopnickiej. Przeżycia - pejzaż - pamięć" - ogólnopolska konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
569.impreza: "Percepcja utworów Marii Konopnickiej w szkole podstawowej oraz działalności szkolnych Towarzystw im. Marii Konopnickiej" - sesja naukowo-metodyczna (1996).  szczegóły 
artykuł: Pindór Mirosława: Kalendarium wydarzeń naukowych, artystycznych w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (rok 1996). Watra 1997 (1997) s. 155-156 (not....) szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    imprezy (alfabet tytułów)
570.impreza: "Galileusz i Polska; Kopernik i Włochy" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
571.impreza: "Pięćsetlecie krakowskich studiów Mikołaja Kopernika" - międzynarodowa konferencja (1992).  szczegóły 
  Korboński Stefan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
572.książka o twórcy: Polska w Europie. Doroczny wykład im. Stefana Korbońskiego. Sympozjum naukowe, Częstochowa 13 maja 1998 r. 1999 (Andrzej Kryński: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Zdzisław Najder: Stefan Kor...) szczegóły 
  Korczak Janusz
    imprezy (alfabet tytułów)
573.impreza: "Korczak - a new antropology of education" - konferencja międzynarodowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Korczak - a new antropology of education. Dialogue and Universalism 2001 nr 11/12 s. 143-145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
artykuł: Pilecki Wojciech: Sto słów. Trybuna 2002 nr 220 s. 1 (nt. rozpoczęcia...) szczegóły 
574.impreza: Marsz Milczenia ku czci Janusza Korczaka, Stefanii Wilczyńskiej i dzieci z sierocińca na Śliskiej (1991).  szczegóły 
  Korfanty Wojciech
    imprezy (alfabet tytułów)
575.impreza: Konferencja z okazji 130. rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego (2003).  szczegóły 
  Kornhauser Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
576.artykuł: Makarewicz Zbigniew: Wasze zasługi i wasze pieniądze. Kultura Niezależna 1991 nr 69 s. 51-57 (m.in. polemika z wypowiedzią Juliana Kornhausera; wypowiedź na sesji ...) szczegóły 
  Korsak Włodzimierz
    imprezy (alfabet tytułów)
577.impreza: "Włodzimierz Korsak, pisarz - przyrodnik - myśliwy" - konferencja (2003).  szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    imprezy (alfabet tytułów)
578.impreza: Sesja poświęcona Tadeuszowi Kotarbińskiemu i Janinie Kotarbińskiej (2001).  szczegóły 
  Kot Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
579.impreza: "Stanisław Kot - uczony i polityk" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
580.artykuł: Pihan Alicja: Poglądy J.I. Kraszewskiego na język i jego praktyka pisarska. x 1990 ([W ks. zb.:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młody...) szczegóły 
581.artykuł: Zarzecki Marcin: Międzynarodowe sympozjum naukowe: Polacy w Azerbejdżanie. Collectanea Theologica 2002 nr 4 dod. s. 223 (m. in. nt. referatu: Bogumiła Kosmanowa: Kaukascy zesłańcy - korespond...) szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
    imprezy (alfabet tytułów)
582.impreza: "Julian Krzyżanowski - w dwudziestą piątą rocznicę śmierci" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
583.artykuł: Tygodnik Powszechny 1988 nr 3 s. 2 (o wieczorach autorskich podczas IV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Libelt Karol
    imprezy (alfabet tytułów)
584.impreza: Seminarium popularnonaukowe w 185. rocznicę urodzin Karola Libelta (1993).  szczegóły 
585.impreza: Sesja popularnonaukowa o Karolu Libelcie (2000).  szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
586.impreza: "Jan Józef Lipski" - sympozjum (1994).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łanowski Jerzy
    imprezy (alfabet tytułów)
587.impreza: "Jerzy Łanowski (1919-2000) - uczony, tłumacz, popularyzator" - sesja naukowa (2002).  szczegóły 
  Łaski Jan (1499-1560)
    imprezy (alfabet tytułów)
588.impreza: "Reformacja polska na tle reformacji europejskiej. W pięćsetlecie urodzin Jana Łaskiego (1499-1560)" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
  Łużny Ryszard
    imprezy (alfabet tytułów)
589.impreza: Konferencja w rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego (2000).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Michalski Konstanty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
590.artykuł: Bortkiewicz Paweł: Człowiek ocalony w systemie posttotalitarnym. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 211-220 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
591.artykuł: Głombik Czesław: Idea perfekcjoryzmu i jej kontekst historyczny. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 221-236 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
592.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: O erudycji literackiej ks. Konstantego Michalskiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 301-305 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
593.artykuł: Kopiec Jan: Wkład ks. Konstantego Michalskiego w refleksję historyczną. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 295-299 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
594.artykuł: Rak Romuald: Ksiądz profesor Konstanty Michalski taki, jakim go przeżywałem. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 275-279 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
595.artykuł: Rembierz Marek: Lux in tenebris lucet. Metafizyczny wymiar światła i widzialności świata w refleksji filozoficznej i teologicznej K. Michalskiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 237-273 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
596.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Postacie herosów literatur germańskich w myśli filozoficznej ks. Konstantego Michalskiego. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 307-313 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
597.artykuł: Śliwiok Józef: Księdza prof. dra Konstantego Michalskiego rozważania o ochronie przyrody. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 281-285 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
598.artykuł: Tyszkiewicz Leon: Człowiek dzisiejszy między heroizmem a bestialstwem. (Rozważania kryminologa na kanwie myśli ks. Konstantego Michalskiego). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 287-291 (referat z sympozjum: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
599.impreza: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o myśli twórczej ks. Konstantego Michalskiego (1879-1947)" - sympozjum (1997).  szczegóły 
artykuł: Nawarecki Aleksander: Wprowadzenie do III sesji sympozjum. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 293-294  szczegóły 
artykuł: Wojciech Jacek: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 203-205 (otwarcie sympozjum...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    imprezy (alfabet tytułów)
600.impreza: "Śladami Mickiewicza" - historyczno-literacka wycieczka na Litwę (1998).  szczegóły 
601.impreza: "Śladami Mickiewicza w Wielkopolsce" - wycieczka (1998).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
602.kult: Gmys Marcin: Pod znakiem Mickiewicza. Ruch Muzyczny 1998 nr 25 s. 18-20 (m.in. rec. spektaklu-koncertu "Salon Pana Adama" (Mickiewicz w pieśni ...) szczegóły 
  Mohiła Piotr
    imprezy (alfabet tytułów)
603.impreza: "Piotr Mohyła i prawosławna kultura jego epoki" - konferencja (1997).  szczegóły 
  Morcinek Gustaw
    imprezy (alfabet tytułów)
604.impreza: Ogólnopolski sejmik szkół im. Gustawa Morcinka (1988).  szczegóły 
605.impreza: Uroczystości Morcinkowskie z okazji 100. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka.  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    imprezy (alfabet tytułów)
606.impreza: "Dni Sławomira Mrożka" (1997).  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
    imprezy (alfabet tytułów)
607.impreza: Jubileusz z okazji 70-lecia Wiesława Myśliwskiego (2002).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
608.artykuł: Stróżewski Władysław: Chopin and Norwid. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
609.impreza: "Śpiewając Norwidem - myśląc Norwidem" - festiwal (2001).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Obrębska-Jabłońska Antonina
    imprezy (alfabet tytułów)
610.impreza: "Język i kultura białoruska w kontakcie z innymi narodami" - konferencja poświęcona pamięci prof. dr hab. Antoninie Obrębskiej-Jabłońskiej (1997).  szczegóły 
  Osiecka Agnieszka
    imprezy (alfabet tytułów)
611.impreza: Festiwal Agnieszki Osieckiej (2000).  szczegóły 
612.impreza: "Pamiętajmy o Osieckiej" - konkurs na interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej (2002).  szczegóły 
  Osmańczyk Edmund Jan
    imprezy (alfabet tytułów)
613.impreza: "Pamięci Edmunda Osmańczyka" - koncerty (1989).  szczegóły 
  Ostrowska Ewa (1907-1977)
    imprezy (alfabet tytułów)
614.impreza: Sesja naukowa dla uczczenia 10. rocznicy śmierci prof. Ewy Ostrowskiej i prof. Mieczysława Karasia (1987).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parczewski Alfons
    imprezy (alfabet tytułów)
615.impreza: "Alfons Parczewski - człowiek i dzieło" - sympozjum (1994).  szczegóły 
  Pasierb Janusz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
616.artykuł: x 1988 ([W ks.:] Materiały z VI i VII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Krak...) szczegóły 
  Prokop Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
617.tekst paraliteracki: Prokop Jan: Czy powołać uniwersytet katolicki w Krakowie?. x 1997 ([W ks. zb.:] Polska na wirażu dziejów. Odpowiedź krakowskich uczonych ...) szczegóły 
  Prus Bolesław
    imprezy (alfabet tytułów)
618.impreza: Ogólnopolski Zlot Szkół Prusowskich "Prusowisko 2002".  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (1549-1616)
    imprezy (alfabet tytułów)
619.impreza: "Mihkalajj Kryshtof Radzihvihl Sihrotka" - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 450-lecia urodzin Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła (1549-1616) (1999).  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
620.impreza: "Dzień Reymonta" - impreza (1999).  szczegóły 
621.impreza: "Dzień Reymonta" - Ogólnopolska Impreza Artystyczna (2000).  szczegóły 
622.impreza: "Dzień Reymonta" pn. "Chłopi nie tylko z Ziemi obiecanej" - impreza (1998).  szczegóły 
artykuł: Sondej Maria: [Pięćset siedemdziesiąt pięć] 575 minut z Reymontem. Nowa akcja łódzkiego Słupa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 109 s. 14 (nota zapow....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
623.książka o twórcy: Henryk Sienkiewicz w ilustracji. 1996 ([Album prac powstałych po XII Ogólnopolskim Plenerze Ilustratorów w Kr...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
624.impreza: Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich (1997; edycja V).  szczegóły 
  Skwarnicki Marek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
625.tekst paraliteracki: Skwarnicki Marek: x 1988 ([W ks. zb.:] Materiały z VI i VII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w ...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    imprezy (alfabet tytułów)
626.impreza: Zlot Szkół im. Juliusza Słowackiego (1989).  szczegóły 
  Staich Tadeusz
    kult (alfabet autorów)
627.kult: Podgórski Wiesław: Chodnickiem Staicha po raz pierwszy. Hale i Dziedziny 1992 nr 8 s. 12 (spraw. z rajdu górskiego "Chodnickiem Staicha" wokół Poręby, org. Odd...) szczegóły 
  Staszic Stanisław
    imprezy (alfabet tytułów)
628.impreza: "Stanisław Staszic. Życie i dzieła. Stan i potrzeby badań" - sesja ogólnopolska (1995).  szczegóły 
  Stopa Roman
    imprezy (alfabet tytułów)
629.impreza: Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Romana Stopy (1995).  szczegóły 
  Stryjkowski Julian
    proza (alfabet tytułów)
630.proza: Stryjkowski Julian: Juda Makabi [fragm.]. x 1988 ([W ks. zb.:] Materiały z VI i VII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w ...) szczegóły 
  Suchodolski Bogdan
    imprezy (alfabet tytułów)
631.impreza: "Bogdan Suchodolski - w stulecie urodzin, trwałość inspiracji" - konferencja (2002).  szczegóły 
632.impreza: "Profesor Bogdan Suchodolski - humanista, filozof, nauczyciel" - ogólnopolska konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
  Sychta Bernard
    imprezy (alfabet tytułów)
633.impreza: "Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś" - IX Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne poświęcone ocenie postaci i dorobku Bernarda Sychty (2002).  szczegóły 
  Szramek Emil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
634.książka o twórcy: Victor - quia Victima. Ksiądz Emil Szramek (1887-1942). 1996 ([Materiały z sesji poświęconej Emilowi Szramkowi, org. Wyższe Śląskie ...) szczegóły 
  Szujski Józef
    imprezy (alfabet tytułów)
635.impreza: "Józef Szujski a polska myśl polityczna XIX i XX w." - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
  Szymański Wiesław Paweł
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
636.tekst paraliteracki: Szymański Wiesław Paweł: Na przełomie wieków. x 1997 ([W ks. zb.:] Polska na wirażu dziejów. Odpowiedź krakowskich uczonych ...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
637.artykuł: Sułek Henryk: Kraków 2000 z Noblistami. Życie 1996 nr 17 s. 8 (m.in. o wyrażeniu przez poetkę zgody na objęcie patronatu nad festiwal...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Themerson Stefan
    imprezy (alfabet tytułów)
638.impreza: "Świat według Themersonów" - przegląd filmów, prac plastycznych, scenograficznych, edytorskich i innych inspirowanych twórczością Franciszki i Stefana Themersonów.  szczegóły 
artykuł: Program Festiwalu "Świat według Themersonów", Gdańsk, 26-29 maja 1993. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 216  szczegóły 
  Tokarczuk Olga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
639.artykuł: Garbacz Małgorzata: Dolnośląski Festiwal Nauki w regionie. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 12 s. 17-18 (m.in. nt. spotkania z Olgą Tokarczuk w ramach Dolnośląskiego VI Festiw...) szczegóły 
  Tomaszewski Adam (1895-1945)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
640.artykuł: Banks Dobromira: Moje wspomnienia o ojcu, Adamie Tomaszewskim. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 7-12 (tekst wygłoszony na Sesji poświęconej pamięci Profesora Adama Tomaszew...) szczegóły 
641.artykuł: Sobierajski Zenon: Profesor Adam Tomaszewski jako nauczyciel i dialektolog (1895-1945). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 1996 t. 1 s. 13-20 (referat wygłoszony na Sesji poświęconej pamięci Profesora Adama Tomasz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
642.impreza: Sesja naukowa dla uczczenia pamięci Profesora Adama Tomaszewskiego.  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
643.impreza: Dni Tischnerowskie (2003).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
644.książka o twórcy: Stanisław Witkiewicz. Człowiek - Artysta - Myśliciel. Materiały z sesji zorganizowanej w osiemdziesiątą rocznicę śmierci artysty, Zakopane, 20-22 października 1995. 1997 ([Zbigniew Moździerz] [Z.M.]: Od Redakcji. * Zbigniew Moździerz: Stanis...) szczegóły 
  Wojtyła Karol
    imprezy (alfabet tytułów)
645.impreza: Sesja naukowa poświęcona myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II (1988).  szczegóły 
646.impreza: Sesja poświęcona różnym aspektom biografii i działalności Jana Pawła II (2003). (m.in. o twórczosci lit....) szczegóły 
647.impreza: "Wokół Tryptyku rzymskiego" - konferencja (2003).  szczegóły 
  Wybicki Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
648.książka o twórcy: Pieśń Skrzydlata. Nr 2: Dzieje i tradycje "Mazurka Dąbrowskiego" na Ukrainie. 1992 (Pieśń legionistów polskich we Włoszech [druk. pt.: Hymn Narodowy Polsk...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
649.artykuł: Batervike Richard: Józef Wybicki jako polityk. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 13-17 (referat wygłoszony na V Sejmiku Szkół im. Józefa Wybickiego i Józefa H...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
650.impreza: "Józef Wybicki na Mazowszu - w Grójcu i w Krobowie" - sesja historyczna (1992).  szczegóły 
artykuł: Błach Jerzy J.: Sesja w Grójcu i Krobowie. Pieśń Skrzydlata 1996 nr 1 s. 60-61  szczegóły 
651.impreza: Ogólnopolski Sejmik Szkół im. Józefa Wybickiego (1994).  szczegóły 
652.impreza: Rajd Samochodowy Kaszubskim Szlakiem Twórcy "Mazurka Dąbrowskiego".  szczegóły 
653.impreza: Rajd Samochodowy Szlakiem Twórcy "Mazurka Dąbrowskiego".  szczegóły 
654.impreza: Sejmik szkól im. Józefa Wybickiego (1989).  szczegóły 
kult: (mb): Trybuna Ludu 1989 nr 230 s. 7 (spraw. z ogólnopolskiego sejmiku szkół noszących imię J. Wybickiego; R...) szczegóły 
655.impreza: Sesja na temat hymnów narodowych (2003).  szczegóły 
656.impreza: Zlot Młodej Polonii "Szlakami Twórcy Mazurka Dąbrowskiego" (1993).  szczegóły 
657.impreza: Zlot Polonii z okazji 1000-lecia chrztu Gdańska i 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego (1997).  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
658.kult: (mb): Trybuna Ludu 1989 nr 230 s. 7 (spraw. z ogólnopolskiego sejmiku szkół noszących imię J. Wybickiego; R...) szczegóły 
659.kult: Pokrzywnicka-Kamińska Antonina: Zloty Młodej Polonii. Rocznik Mazurka Dąbrowskiego 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 199-203 (historia zlotów szlakiem "Mazurka Dąbrowskiego" org. w l. 1992-1996 pr...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zamoyski Jan (1542-1605)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
660.książka o twórcy: Czterysta lat Zamościa. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział I Nauk Społecznych PAN, UMCS w Lublinie. Zamojskie TPN, 12-13 czerwca 1980 r. w Zamościu. 1983  szczegóły 
  Zaruski Mariusz
    imprezy (alfabet tytułów)
661.impreza: "Góry i morze w życiu Mariusza Zaruskiego" - sympozjum naukowe (2001).  szczegóły 
  Ziejka Franciszek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
662.tekst paraliteracki: Ziejka Franciszek: Polska na wirażu dziejów. x 1997 ([W ks. zb.:] Polska na wirażu dziejów. Odpowiedź krakowskich uczonych ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żygulski Zdzisław
    imprezy (alfabet tytułów)
663.impreza: "Pielęgnowanie tradycji germanistycznych" - seminarium z okazji 100-lecia urodzin prof. dr. hab. Zdzisława Żygulskiego (1988).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
664.książka: Kulturraum Schlesien. Ein europaeisches Phaenomen. Interdisziplinaere Konferenz, Wrocław/Breslau 18.-20. Oktober 1999. 2001 ([Zawiera m. in.:] Norbert Honsza: Vorwort. * Gertrude Cepl-Kaufmann, A...) szczegóły 
665.książka: L'Europe Centrale. Realite, mythe, enjeu XVIIIe - XXe siecles. (Actes du Colloque international organise par Gerard Beaupretre, directeur du Centre de Civilisation Francaise et d'Etudes Francophones pres de l'Universite de Varsovie). Varsovie, 24-27 septembre 1990. 1991 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Sojka-Zielińska: L'individu face a l'Etat d...) szczegóły 
recenzja: Despiney Barbara: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Poznanski C. Daphna: Revue de Litterature Comparee 1994 r. 68 nr 3 s. 357-359  szczegóły 
666.książka: Wrocław w Czechach. Czesi we Wrocławiu. Literatura - język - kultura.. 2003 ([Materiały z konferencji "Wrocław w Czechach - Czesi we Wrocławiu. Lit...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
667.impreza: "Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi" - Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów (2000).  szczegóły 
artykuł: Dembska Katarzyna, Graszek-Tańska Anna: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 155-157 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Młodzi slawiści. Forum Akademickie 2000 nr 11 s. 4 (not....) szczegóły 
668.impreza: "Biblia - geneza i znaczenie dla kultury europejskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Jachym Jan: Pierwsze Ekumeniczne Dni Biblii w Łodzi. Łódzkie Studia Teologiczne 1997 r. 6 s. 441-442 (sprawozdanie...) szczegóły 
669.impreza: "Biblia a kultura Europy" - sympozjum międzynarodowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Danuta: Biblia a kultura Europy. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 4 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bolewski Jacek, Kasiłowski Piotr: W kręgu księgi ksiąg. Przegląd Powszechny 1992 nr 10 s. 154-157  szczegóły 
artykuł: (j.woj.): Biblia a kultura Europy (Międzynarodowa konferencja w Łodzi). Słowo Powszechne 1992 nr 85 s. 3 (omów....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Biblia a kultura Europy. Gazeta Niedzielna 1992 nr 28 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Romanek Michał: Sympozjum "Biblia a kultura Europy" (Łódź 1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 103-104 (omów....) szczegóły 
670.impreza: Colloquia Mediaevalia (1999; edycja VII pod hasłem: "Trwałe wartości średniowiecza").  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Siódme] VII "Colloquia Mediaevalia" Trwałe wartości średniowiecza Olsztyn 18-19 IX 1999. Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 7-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
671.impreza: Colloquia Mediaevalia (2001; edycja VIII pod hasłem: "Przemijanie albo przemiana").  szczegóły 
artykuł: Bafia Stanisław: Praeteritum aut permutatum. Studia Warmińskie 2002 t. 39 s. 39-40 (sprawozdanie...) szczegóły 
672.impreza: "Czas w nauczaniu Ojców Kościoła" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Ziółkowska Marta: Czas w nauczaniu Ojców Kościoła (Sekcja patrystyczna, Eł, 21-22 IX 2000). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 745-746 (sprawozdanie...) szczegóły 
673.impreza: "Człowiek w sferze oddziaływania obcej kultury" - międzynarodowa studencka konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Poraj Sromecki Marcin: Oddziaływanie obcej kultury. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 2 s. 20 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Łużyczanin w sferze oddziaływania obcej kultury (Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji studenckiej zorganizowanej prze Koło Naukowe im. św. św. Cyryla i Metodego przy Zakładzie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 7-8 grudnia 1998 r.). Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 113-115  szczegóły 
674.impreza: Dni Kultury Antycznej (1997).  szczegóły 
artykuł: Kosiorowska-Majka Irena: Sprawozdanie z "Dni Kultury Antycznej" Opole '97. Meander 1997 nr 3 s. 292  szczegóły 
675.impreza: Dni Kultury Antycznej (1998).  szczegóły 
artykuł: Wcisło Gabriela: Dni Kultury Antycznej. Meander 1998 nr 2 s. 227  szczegóły 
676.impreza: Dni Kultury Antycznej (2000).  szczegóły 
artykuł: Śląsk 2000 nr 6 s. 86 (not....) szczegóły 
677.impreza: "Duchowość starożytnego monastycyzmu" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Kubiś Adam: Międzynarodowe sympozjum na temat duchowości starożytnego monastycyzmu. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 50 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Duchowość starożytnego monastycyzmu (Kraków-Tyniec 16-19 XI 1994). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 667-669 (spraw....) szczegóły 
678.impreza: "Europa - Humanizm - Łacina między Wisłą a Dnieprem" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Grzesiowski Mieczysław: Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie. Meander 1994 nr 1/2 s. 106-107 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kossobudzka Wanda: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 229-230 (spraw....) szczegóły 
679.impreza: "Eurovisionen der fruehen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert) Internationalez Symposium (2000).  szczegóły 
artykuł: Grzywka Katarzyna: Eurovisionen der fruehen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert). Internationales Symposium. Poznań 5. bis 7. Juni 2000. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 811-814 (sprawozdanie z sympozjum...) szczegóły 
artykuł: Masiakowska Dorota: Internationales Symposium "Eurovisionen der fruehen Neuzeit (16.-18. Jahrhundert).. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 809-812  szczegóły 
680.impreza: "Frazeologia słowiańska. Teoria i praktyka, tradycje, teraźniejszość, przyszłość" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2000 nr 4 s. 71 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: Sprawozanie z międzynarodowej konferencji naukowej w Opolu (6-8 września 2000 r.). Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 110-111  szczegóły 
681.impreza: "Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy" - międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Bogołębska Barbara: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Warsztaty Polonistyczne 1999 nr 3 s. 102-104 (sprawozdanie...) szczegóły 
682.impreza: "Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej" - ogólnopolskie sympozjum patrystyczne (1997).  szczegóły 
artykuł: Kołosowski Tadeusz: Sprawozdanie z sympozjum "Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej" w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 16 października 1997 r.. Collectanea Theologica 1997 nr 4 s. 105-108  szczegóły 
artykuł: Kołosowski Tadeusz: Sprawozdanie z sympozjum pt. "Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej" w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w dniu 16 X 1997 r.. Saeculum Christianum 1998 nr 1 s. 225  szczegóły 
artykuł: Szram Mariusz: Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej (Warszawa ATK, 16 X 1997). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 575-577  szczegóły 
683.impreza: "Kultura, język, komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Kultura - język - komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 111-113  szczegóły 
684.impreza: Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Krawczyk Urszula: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 635-638 (sprawozdanie...) szczegóły 
685.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone mistyce franciszkańskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: Derdziuk Andrzej: Mistyka franciszkańska. Ethos 1998 nr 4 s. 311-314 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Derdziuk Andrzej: Mistyka franciszkańska. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 3 s. 25 (not....) szczegóły 
686.impreza: "Obraz, słowo, gest i muzyka w kulturze średniowiecznej Europy" - międzynarodowe seminarium mediewistyczne (1991).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Historii Sztuki 1992 r. 54 nr 2 s. 103 (not....) szczegóły 
687.impreza: "Ojcowie Kościoła a kultura klasyczna" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Grzywaczewski Józef: Ojcowie Kościoła a kultura klasyczna (Toruń, 23-24 IX 1996). Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 629-632 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Grzywaczewski Józef: Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej Toruń 1996. x 1998 ([W ks. zb.:] Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Za...) szczegóły 
688.impreza: Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1999).  szczegóły 
artykuł: Żurek Antoni: Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim (Lublin KUL, 25-26 V 1999). Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 687-690 (spraw....) szczegóły 
689.impreza: "Problemy kultury antycznej. Egea i Rzym" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Sharypkin Sergiusz: U źródeł cywilizacji europejskiej (Kronika naukowa). Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 221-223 (spraw....) szczegóły 
690.impreza: "Recepcja dawnych kultur w ideologii XIX i XX wieku" - sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Recepcja dawnych kultur w ideologii XIX i XX wieku. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 92-96 (sprawozdanie...) szczegóły 
691.impreza: "Słowo i ikona. Źródła literackie w badaniach sztuki bizantyńskiej i postbizantyńskiej" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2003. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2003 [t.] 1 s. 220 (not....) szczegóły 
692.impreza: "Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 8(87) s. 30 (spraw....) szczegóły 
693.impreza: "Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Jaśkiewicz Grzegorz: Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła (Lublin, KUL, 27-28 XI 2000). Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 741-744 (sprawozdanie...) szczegóły 
694.impreza: "Tekst źródła - krytyka, interpretacja" - konferencja (2003). (dotyczy także literatury...) szczegóły 
artykuł: Gąssowska Maja, Kulecka Alicja: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 189-192  szczegóły 
695.impreza: "Tradycja benedyktyńska i cyrylometodiańska w życiu społeczności europejskich" - sesja naukowa (1985).  szczegóły 
artykuł: Prostko-Prostyński Jan: Balcanica Posnaniensia 1989 [t.] 4 s. 417 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
696.impreza: "Tradycje kultury antycznej na Śląsku" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kadłubek Zbigniew: Tradycje kultury antycznej na Śląsku. Śląsk 2000 nr 2 s. 45 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wietrzykowski Petrus: Rerum scientiarum conferentia: "Traditiones cultus atque humanitatis antiquae in Silesia" in vico Kamień Śląski (Lapis Magnus-Silesius) diebus XXI-XXIV mensis novembris anno MCMXCVIIII habita. Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 151-152 (spraw. w języku łacińskim...) szczegóły 
697.impreza: "Wrocław w Czechach, Czesi we Wrocławiu. Literatura - kultura - język" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21-22 (m.in. o imprezie; not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
698.artykuł: Moszyński Leszek: Tradycja patrystyczna w piśmiennictwie cyrylometodejskim. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 159-189 (związek Cyryla i Metodego z piśmiennictwem myślicieli chrześcijaństwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
699.impreza: "Dylematy wielokulturowości: tożsamość -różnica - inny" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Bytomska Katarzyna: Dylematy wielokulturowości: tożsamość - różnica - inny. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 6 s.40-41  szczegóły 
700.impreza: "Europa Środkowa. Kultura na rozdrożu - pomiędzy totalitaryzmem a komercjalizmem" - seminarium międzynarodowe (1989).  szczegóły 
artykuł: Illg Jacek: Tygodnik Powszechny 1989 nr 48 s. 3  szczegóły 
artykuł: Waczków Józef: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 48 s. 14  szczegóły 
701.impreza: "Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych na Pomorzu" - sesja popularnonaukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Zdarzyło się!. Naji Goche 2003 nr 3 s. 25 (not....) szczegóły 
702.impreza: "Kraje skandynawskie lat 70. i 80. - język, literatura, kultura, ekonomia, polityka" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1994 nr 1 s. 30 (not. zapow....) szczegóły 
703.impreza: "Kultura, język, komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Moroz-Grzelak Lilla: Kultura - język - komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 111-113  szczegóły 
704.impreza: "Recepcja dawnych kultur w ideologii XIX i XX wieku" - sesja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Recepcja dawnych kultur w ideologii XIX i XX wieku. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 92-96 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
705.impreza: Sesja zamykająca działalność La Foundation pour Entraide Intellectuelle Europeenne.  szczegóły 
artykuł: Bikont Anna: Pożegnanie Fundacji. Gazeta Wyborcza 1991 nr 234 s. 17 (spraw. z sesji zamykającej działalność La Foundation pour une Entraid...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
706.artykuł: K.M.: Autograf Whartona, podpis Miłosza. Rzeczpospolita 1995 nr 116 s. 6 (nt. programu udziału pisarzy w XL Międzynarodowych Targach Książki w W...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
707.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: JEŻ: Inny supermarket. Warszawska panorama twórców nowej generacji. Życie 2000 nr 154 s. 9 (nota o planowanym udziale w imprezie "Supermarket sztuki" w Warszawie ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
708.impreza: Festiwal Wyszehradzki (2002). (festiwal odbywa się równolegle w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej...) szczegóły 
artykuł: Jagodziński Andrzej: Kultura z Wyszehradu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 248 s. 14 (wyw. z dyrektorem festiwalu i program imprez we Wrocławiu; rozm.: Roma...) szczegóły 
709.impreza: "Mythos and logos. How to regain the love of wisdom'" - konferencja międzynarodowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Dialogue and Universalism 2001 nr 1/2 s. 145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
artykuł: Mythos and logos. How to regain the "love of wisdom". Dialogue and Universalism 2001 nr 7/8 s. 5-14 (plan konferencji...) szczegóły 
710.impreza: "Rok 1994" - Środkowoeuropejskie Forum Kultury (1994).  szczegóły 
artykuł: Cóż po inteligencji w czasie marnym? [Fragmenty dyskusji]. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 13-26 ([Wypowiedzi uczestników:] Krzysztof Czyżewski, Aleś Debeljak, Akos Eng...) szczegóły 
artykuł: Dziewulska Małgorzata: Po pierwsze, pisać wiersze, po trzecie, nie zbawiajmy świata. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 27-30  szczegóły 
artykuł: (jag): Forum "Pogranicza". Gazeta Wyborcza 1994 nr 145 s. 10 (not....) szczegóły 
artykuł: Jurewicz Bogusława: "Pogranicze" - bez granic. Znad Wilii 1994 nr 14 s. 4  szczegóły 
artykuł: Ocalenie przez Poezję 1994 r. 2 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Środkowoeuropejskie Forum Kultury "Rok 1994". Krasnogruda 1995 nr 4 s. 11 (nota; wykaz uczestników Forum...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 7 s. 2  szczegóły 
711.impreza: Spotkania Kultur - literatura, muzyka, kinematografia, fotografika i teatr narodów sąsiadujących z Polską (1995).  szczegóły 
artykuł: II Spotkania Kultur. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 89-90 (omów....) szczegóły 
712.impreza: Sympozjum naukowe na temat przesłanek oraz modeli jednoczącej się i zjednoczonej Europy w XX w. (1995).  szczegóły 
artykuł: Matuszak Bernadetta: Eurowizje w XX wieku. Refleksje europejskich intelektualistów. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1996 nr 2 s. 198-201  szczegóły 
713.impreza: "Świat na uboczu" - Międzynarodowy Festiwal Artystyczny (2001).  szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 23 XI s. 3 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
714.impreza: Międzynarodowa sesja poświęcona problemom rynku wydawniczego - spotkanie redaktorów pism z Polski, Białorusi i Ukrainy (1995).  szczegóły 
artykuł: j.w.: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 13 (spraw....) szczegóły 
715.impreza: "Wokół Bałtyku" - sesja redaktorów pism literackich i kulturalnych krajów nadbałtyckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Czasopisma wokół Bałtyku. Pogranicza 1995 nr 4 s. 155-157  szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Pismo na rynku. Gazeta Wyborcza 1995 nr 247 s. 13  szczegóły 
artykuł: Wangin Jacek: Pogadali i wrócili do siebie czyli II Sesja Redaktorów Pism Literackich i Społeczno-Kulturalnych "Wokół Bałtyku" (Gdańsk, 20-21 października 1995). Metafora 1996 nr 24 s. 150-153 (sprawozdanie z przebiegu sesji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
716.impreza: "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kabzińska-Stawarz Iwona: II Międzynarodowa Sesja "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos"., część I, Lublin, 30 marca - 2 kwietnia 1993 r.. Etnografia Polska 1993 t. 37 z. 2 s. 145-152  szczegóły 
717.impreza: "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" - międzynarodowa sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Kabzińska-Stawarz Iwona: III Międzynarodowa Sesja "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" Cz. II, Lublin 19-22 kwietnia 1994 r.. Etnografia Polska 1994 t. 38 z. 1/2 s. 233-240  szczegóły 
artykuł: Kuprianowicz Grzegorz: Odwieczne pytania: Eros i Thanatos. Kresy 1994 nr 19 s. 284-287  szczegóły 
718.impreza: "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos" - międzynarodowa sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Kabzińska-Stawarz Iwona: V Międzynarodowa Sesja "Duchowość narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Eros i Thanatos". Cz. III, Lublin, 24-27 kwietnia 1995. Etnografia Polska 1995 t. 39 z. 1/2 s. 229-234  szczegóły 
719.impreza: "Grzech pierworodny w nauce Ojców Kościoła" - sympozjum (1997).  szczegóły 
artykuł: Widok Norbert: Grzech pierworodny w nauce Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Kraków 19-20 IX 1997). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 567-572 (spraw....) szczegóły 
720.impreza: "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Adamczyk Jacek: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 131-133 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Witczak Krzysztof Tomasz: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Mity i wierzenia pogańskich Słowian i Bałtów" (Baranów k. Sandomierza 507 X 1995). Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 137-141  szczegóły 
721.impreza: "Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach powszechnych" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Błaszczyk Anna: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 119-122  szczegóły 
artykuł: Ossowska Aldona: Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach powszechnych. Rocznik Pedagogiczny 1998 t. 21 s. 111-114 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Konferencje na temat roli kobiet w dziejach powszechnych. Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 4 s. 251-254 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
722.impreza: "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej = Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke" - międzynarodowy kongres (1996).  szczegóły 
artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Abschlusserklaerung der Konferenza in Warschau, 9-13 X 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 297-298  szczegóły 
artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 133-134 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Heinemann Wolf-Dieter: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 331-333 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kolago Lech: Międzynarodowy kongres "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej [Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke] zorganizowany w dniach 9-13 października 1996 w Uniwersytecie Warszawskim przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 418-424 (z treścią rezolucji, przyjętą na Kongresie, s. 424-425....) szczegóły 
artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Bericht. Glottodidactica 1997 t. 24 (1996) s. 145-147 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Studia Germanica Gedanensia 1997 [nr] 4 s. 158-159 (wnioski końcowe uczestników konferencji...) szczegóły 
723.impreza: Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym [International Society for Eighteenth-Century Studies] (ISECS/SIEDS) (1998).  szczegóły 
artykuł: Skrzypek M.: Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (ISECS/SIEDS)., Kioto, 15 IX 1998;. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 1999 nr 3 s. 5-6 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Merton Thomas
    imprezy (alfabet tytułów)
724.impreza: Konferencja Mertonowska (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 36 (not....) szczegóły 
artykuł: mj: Oblicza Mertona. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 28-29 (przebieg konferencji...) szczegóły 
artykuł: Wojtasik Andrzej: Thomas Merton w Polsce. Tygodnik Powszechny 2002 nr 32 s. 3 (program...) szczegóły 
artykuł: Znak 2002 nr 3 s. 119 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Historia literatury (arabska)
    imprezy (alfabet tytułów)
725.impreza: Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna (1993).  szczegóły 
artykuł: A.B.: The Conference of Polish Arabists. Africana Bulletin 1994 t. 42 s. 111-113 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dziekan Marek M.: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Religioznawczy 1993 nr 1 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wrona Barbara: IV Ogólnopolska Konferencja Arabistyczna. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 242-244  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    imprezy (alfabet tytułów)
726.impreza: "Droga ku wzajemności" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    imprezy (alfabet tytułów)
727.impreza: Festiwal Kultury Irlandzkiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Życie Uniwersyteckie 2002 nr 11 s. 4 (not.; m.in. o uczestnictwie Ernesta Brylla...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    imprezy (alfabet tytułów)
728.impreza: Festiwal Kultury Irlandzkiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Życie Uniwersyteckie 2002 nr 11 s. 4 (not.; m.in. o uczestnictwie Ernesta Brylla...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Anzelm z Canterbury święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
729.impreza: "Święty Anzelm - Biskup i Myśliciel" - międzynarodowe sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Kijewska Agnieszka: Ite ad Anselmum!. Ethos 1997 nr 1 s. 291-294 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Majeran Roman: Międzynarodowe Sympozjum Anzelmiańskie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 6 s. 19 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Majeran Roman: Św. Anzelm - Biskup i myśliciel. Człowiek w Kulturze 1997 [t.] 9 s. 258-261  szczegóły 
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
730.artykuł: (SZUB): Dzień dla dzieci (Harry Potter zaprasza do "Stodoły"). Trybuna 2001 nr 29 s. 5 (zapowiedź i program I Zlotu Magicznych Ludzi - imprezy dla dzieci - fa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
731.książka: Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22-24 maja 2002 roku. ([Zawiera m. in.:] Małgorzata Skowronek: Cykl o królu Abgarze w bułgars...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Literatura ludowa (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
732.książka: Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22-24 maja 2002 roku. ([Zawiera m. in.:] Małgorzata Skowronek: Cykl o królu Abgarze w bułgars...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
733.impreza: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów (2003).  szczegóły 
artykuł: Cicha Patrycja: Przegląd działalności studenckich kół naukowych w letnim semestrze roku akademickiego 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 17 (m.in. not. o imprezie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
734.impreza: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Bohemistów (2003).  szczegóły 
artykuł: Cicha Patrycja: Przegląd działalności studenckich kół naukowych w letnim semestrze roku akademickiego 2002/2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 17 (m.in. not. o imprezie...) szczegóły 
735.impreza: Przegląd Czechosłowackiej Kultury Niezależnej.  szczegóły 
artykuł: Illg Jacek: Tygodnik Powszechny 1989 nr 48 s. 3 (m.in. nt. towarzyszącej imprezie wystawy czeskich wydawnictw niezależn...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska) / Życie literackie (czeska)
    imprezy (alfabet tytułów)
736.impreza: Festiwal Niezależnej Kultury Czeskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Baluch Jacek: Z Czechami we Wrocławiu. NaGłos 1990 nr 1 s. 119-124  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kryl Karel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
737.książka twórcy: Kryl Karel: Piosenki. 1989 (Krzysztof Jakubczak: [Wstęp]. - [Piosenki:] Braciszku zamknij furtkę. ...) szczegóły 
  Vejvoda Jaroslav
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
738.tekst paraliteracki: Vejvoda Jaroslav: Stella Obscura czyli od totalizmu do demokratycznego środka nowej Europy. Kultura Niezależna 1990 nr 57: I s. 39-42 (referat wygłoszony na międzynarodowym seminarium "Europa Środkowa. Kul...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    imprezy (alfabet tytułów)
739.impreza: "Słowo i rewolucje" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Zatorska Izabella: "Słowo i rewolucje". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 8/9 s. 179-180 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska) / Życie literackie (francuska)
    imprezy (alfabet tytułów)
740.impreza: Dni Kultury Francuskiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Głos Ziemi Cieszyńskiej 1989 nr 17 s. 1, 4 (nota zapow., z programem...) szczegóły 
741.impreza: Dni Kultury Francuskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Jankowiak Karolina: Dni Kultury Francuskiej. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 4/5 s. 21-22 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
    imprezy (alfabet tytułów)
742.impreza: Transpozycje - międzynarodowy festiwal pośw. Samuelowi Beckettowi (2002).  szczegóły 
artykuł: Klimczak Dariusz Piotr: Samuel Beckett w Krakowie. Na marginesie Międzynarodowej Sesji "Transpozycje 2002". Alma Mater 2002 nr 45 s. 36-37 (z fot....) szczegóły 
artykuł: Krzyżan Katarzyna: O Becketcie polifonicznie. Didaskalia 2002 nr 49/50 s. 78-79 (spraw....) szczegóły 
  Levinas Emmanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
743.artykuł: Pieszak Eryk: Metafora jako sposób wyrażenia prawdy oraz spotkania z Innym na przykładzie koncepcji W. Gombrowicza, M. Schelera i E. Levinasa. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 394 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
    imprezy (alfabet tytułów)
744.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (1995).  szczegóły 
artykuł: X jubileuszowe Sympozjum Arystotelesowskie. Człowiek w Kulturze 1996 [t.] 8 s. 295-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
745.impreza: Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 151 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 6 s. 22 (nota...) szczegóły 
746.impreza: Sympozjum Arystotelesowskie (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 8 s. 24  szczegóły 
artykuł: Robaczewski Arkadiusz: Arystoteles w oczach młodych filozofów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 6 s. 23  szczegóły 
  Origenes *
    imprezy (alfabet tytułów)
747.impreza: "Orygenes a Biblia" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Naumowicz Józef: Sympozjum o Orygenesie na ATK. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 52 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Szram Mariusz: Orygenes a Biblia (Warszawa ATK, 10 III 1994 r. ). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 666-667 (spraw....) szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
748.artykuł: Tomkowska Anna: Metafora i mythos jako narzędzia filozoficzne w dialogach Platona. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 393 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
749.impreza: Kolokwia Platońskie - "Parmenides" (2001).  szczegóły 
750.impreza: Kolokwia Platońskie - "Sofista" (2002).  szczegóły 
artykuł: Manikowski Maciej: Sprawozdanie z konferencji "Kolokwia Platońskie: Sophistes" (13-17 września 2002 w Karpaczu. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 3 s. 353-356 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 1 s. 176 (nota...) szczegóły 
751.impreza: Kolokwia Platońskie (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Manikowski Maciej: Kolokwia Platońskie. Opis programu badawczego. Ruch Filozoficzny 2003 t. 60 nr 2 s. 183-184  szczegóły 
752.impreza: Konwersatorium Filozoficzne pracowników Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej na temat recepcji platonizmu w Polsce (19970.  szczegóły 
artykuł: Klimski Tadeusz, Panek Marek: Sprawozdanie z siódmej sesji Konwersatorium Filozoficznego. Studia Philosophiae Christianae 1998 nr 2 s. 175-176  szczegóły 
753.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Kolokwia Platońskie. Parmenides. Sofistes. 2003 ([Referaty wygł. na dwóch konferencjach z cyklu "Colloquia Platonica" p...) szczegóły 
754.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Kolokwia Platońskie. Parmenides. Sofistes. 2003 ([Referaty wygł. na dwóch konferencjach z cyklu "Colloquia Platonica" p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    imprezy (alfabet tytułów)
755.impreza: "Gwałt i przemoc w świetle Biblii" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 175-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
756.impreza: Międzynarodowe kolokwium na temat pism qumrańskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: IV międzynarodowe kolokwium qumranologiczne (Kraków-Swoszowice 1993). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 57 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: IV Międzynarodowe Kolokwium na temat pism qumrańskich. Kraków-Swoszowice, 19-22 VII 1993. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 169-172 (spraw....) szczegóły 
757.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (1991).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie i trzecie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne w Mogilanach koło Krakowa (1989, 1991). Filomata 1992 nr 410 s. 373-387 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: III Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (Kraków - Mogilany 1991). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 41-43 (spraw....) szczegóły 
758.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (1995).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: V Międzynarodowe kolokwium qumranologiczne (Kraków - Zakrzówek 1995). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 296-297 (spraw....) szczegóły 
759.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich poświęcone qumranologii (1994).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXII Sesja Polskich Biblistów (Częstochowa 1994). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 209-213 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sympozjum Polskich Biblistów. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 124 z. 2 s. 301-303  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus)
    imprezy (alfabet tytułów)
760.impreza: Śląskie Święto Biblii (2002).  szczegóły 
artykuł: Śląskie Święto Biblii (Katowice, 8 czerwca 2002 r.). Myśl Protestancka 2002 nr 3/4 s. 127-128 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
761.artykuł: Gorczyńska Ilona: Expressing the Inespressible and Cognising the Incognisable The Role of Metaphor in the Bible. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 384-385 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
762.impreza: "Gwałt i przemoc w świetle Biblii" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 175-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
763.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXVIII spotkanie Biblistów Polskich (Warszawa 1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 70-72 (spraw....) szczegóły 
764.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXIX Sesja Sekcji Biblistów Polskich, Siedlce - Nowe Opole 1991. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 99-101 (spraw....) szczegóły 
765.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1992).  szczegóły 
artykuł: Hałas Stanisław, Skoczylas Henryk: 30. Sympozjum Biblistów Polskich w Łomży (1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 1 s. 32-35 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Literatura żydowska na przełomie Starego i Nowego Testamentu (Trzydzieste Sympozjum Biblistów Polskich). Słowo Powszechne 1992 nr 165 s. 6  szczegóły 
766.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXI Spotkanie Biblistów Polskich (Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew 1993). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 120-125 (spraw....) szczegóły 
767.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1995).  szczegóły 
artykuł: Hałas Stanisław: XXXIII Sympozjum Biblistów Polskich w Szczecinie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 53-54 (spraw....) szczegóły 
768.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" 34 Sympozjum Biblistów Polskich, Radom, 11-13 IX 1996. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 5-6 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXIV Spotkanie Biblistów Polskich w Radomiu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 155-158  szczegóły 
769.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Wronka Stanisław: Eschatologia u schyłku tysiąclecia, 38. Sympozjum Biblistów Polskich, Kraków 12-14 IX 2000. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 11-18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wronka Stanisław: Eschatologia u schyłku tysiąclecia. 38. Sympozjum Biblistów Polskich. Kraków 2000. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 251-258 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sympozjum Biblistów Polskich. Ostatnie w tym wieku oraz tysiącleciu. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 2 s. 366-368 (spraw....) szczegóły 
770.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2001).  szczegóły 
artykuł: Szmajdziński Mariusz: Sprawozdanie z XXXIX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 371-372  szczegóły 
771.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 40. Sympozjum Biblistów Polskich, Lublin, 19-20 IX 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 5-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Doszko Marek: LX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 165-172 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mielcarek Krzysztof: XL Sympozjum Biblistów Polskich - Lublin 2002. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 133-138 (spraw....) szczegóły 
772.impreza: Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki i Pedagogiki w Wyższych Seminariach Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych oraz Księży Wizytatorów (1996).  szczegóły 
artykuł: Dziekoński Stanisław: Praca z Pismem Św. w katechezie. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 129-133 (omów. referatów pośw. głównie kwestiom interpretacji Biblii...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Część ogólna (japońska)
    imprezy (alfabet tytułów)
773.impreza: Konferencja European Association of Japanese Resource Specialists (EAJRS) (Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów [w zakresie] Dokumentacji i Badań Zasobów Japońskiego Dziedzictwa Kulturowego) (1999).  szczegóły 
artykuł: M.M.: Konferencja EAJRS w Krakowie, 22-25 września 1999. Japonica 1999 [nr] 11 s. 278-281 (sprawozdanie...) szczegóły 
774.impreza: Konferencja Japonistów Polskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Byrski Krzysztof: I Konferencja Japonistów Polskich, 22-23 lutego 2000 roku, Uniwersytet Warszawski - przemówienia inauguracyjne. Japonica 2000 [nr] 12 s. 28  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 142 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Melanowicz Mikołaj: I Konferencja Japonistów Polskich, 22-23 lutego 2000 roku, Uniwersytet Warszawski - przemówienia inauguracyjne. Japonica 2000 [nr] 12 s. 29-31  szczegóły 
artykuł: Pałasz-Rutkowska Ewa: I Konferencja Japonistów Polskich, 22-23 lutego 2000 roku, Uniwersytet Warszawski - przemówienia inauguracyjne. Japonica 2000 [nr] 12 s. 27-28  szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 284 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Literatura współczesna (japońska) / Życie literackie (japońska)
    imprezy (alfabet tytułów)
775.impreza: Dni Kultury Japońskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Lutomski Jacek: Bunraku, biwa i kendo (Na wiosnę Centrum Kultury Japońskiej w Warszawie). Rzeczpospolita 1992 nr 259 s. 4 (zapow. V. Dni Kultury Japońskiej w Warszawie (od 3 XI 1992) i dalszej ...) szczegóły 
776.impreza: Dni Kultury Japońskiej (1996).  szczegóły 
artykuł: Okazaki Krystyna: Dni Kultury Japońskiej. Wrzesień - listopad 1996. Japonica 1997 nr 7 s. 200-202 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Okazaki Krystyna: Senga Yuko i jej zespół Senga Unit. Japonica 1997 nr 7 s. 164-166 (sprawozdanie...) szczegóły 
777.impreza: Dni Kultury Japońskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Zalewska Anna: Dni Kultury Japońskiej. Japonica 1998 [nr] 9 s. 219-222 (sprawozdanie, z not. o Annie Zalewskiej s. 239...) szczegóły 
778.impreza: Dni Kultury Japońskiej (1998/1999).  szczegóły 
artykuł: A.Z.: Dni Kultury Japońskiej (Jesień-zima 1998/1999). Japonica 1999 [nr] 11 s. 258-259 (sprawozdanie...) szczegóły 
779.impreza: Dni Kultury Japońskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Akerman Michał: Japonia w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 5 s. 25 (nota o zakończeniu imprezy...) szczegóły 
artykuł: Dni Kultury Japońskiej. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 4 s. 23 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Literatura współczesna (litewska) / Życie literackie (litewska)
    imprezy (alfabet tytułów)
780.impreza: Dni Kultury Litewskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 213 s. 1 (notka o inauguracji...) szczegóły 
artykuł: Litewskie Dni. Nasz Dziennik 2001 nr 205 s. 9 (nota...) szczegóły 
artykuł: MAMI: Tak daleko, tak blisko. Gazeta Wyborcza 2001 nr 206 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Najładniejse książki Litwy (1996-2000). Nowe Książki 2001 nr 10 okł. (nota...) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Piękniejszy niż w Paryżu. Kurier Wileński 2001 nr 169 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Z [Mikalojusem] Ciurlionisem i [Rimasem] Tuminasem. Kurier Wileński 2001 nr 154 s. 3 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Szwarcman Dorota: Wydarzenia - Polska. Wprost 2001 nr 37 s. 112-113 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Litwini w Warszawie. Nowe Kontrasty 2002 nr 1 s. 21-22 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
781.impreza: Międzynarodowe sympozjum z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Ambrożego (1997).  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Sympozjum Ambrozjańskie w KUL (Lublin, 25-26 XI 1997). Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 595-602 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: [Tysiącsześćsetlecie] 1600-lecie śmierci św. Ambrożego. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 29 (sprawozdanie z listą referatów...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Święty Ambroży - 1600 rocznica śmierci. Przemówienie prorektora KUL ks. prof. A. Szostka na otwarcie sympozjum. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
782.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tyra Jan: Literatura i kultura łużycka. x 1996 ([W ks. zb.:] I Sorabistyczne Spotkanie Promocyjne Wschodnich Łużyc w B...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
783.impreza: "Łużyce - bogactwo kultur pogranicza" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Nowiński Jerzy Tomasz: Wstęp. x ([w ks. zb.:] Łużyce. Bogactwo kultur pogranicza. materiały z Ogólnopol...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Panorama polskiej działalności prołużyckiej. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 30 s. 101-113 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
784.impreza: "Serbołużyczanie. Kultura i historia" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Artur: "Serbołużyczanie. Kultura i historia" sesja w Brzegu (Wrażenia uczestnika). Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 109-112 (sprawozdanie z przebiegu sesji i imprez towarzyszących, z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Literatura współczesna (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
785.impreza: "Łużyce - bogactwo kultur pogranicza" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Nowiński Jerzy Tomasz: Wstęp. x ([w ks. zb.:] Łużyce. Bogactwo kultur pogranicza. materiały z Ogólnopol...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Panorama polskiej działalności prołużyckiej. Zeszyty Łużyckie 2000 t. 30 s. 101-113 (m.in. sprawozdanie...) szczegóły 
786.impreza: "Serbołużyczanie. Kultura i historia" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Artur: "Serbołużyczanie. Kultura i historia" sesja w Brzegu (Wrażenia uczestnika). Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 109-112 (sprawozdanie z przebiegu sesji i imprez towarzyszących, z fot....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Literatura współczesna (łużycka) / Życie literackie (łużycka)
    imprezy (alfabet tytułów)
787.impreza: Dni Kultury Łużyckiej (1998).  szczegóły 
artykuł: Pyżewicz Wiesław: Wielkanoc na pograniczu polsko-łużyckim. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 113-114 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
788.impreza: Kongres Germanistyki Wrocławskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21 (m.in. not. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: I Kongres Germanistyki. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 11 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
789.impreza: "Pisarze Szwabii" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: S.B.: Pisarze Szwabii. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 26 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
790.artykuł: Orłowski Hubert: Literatur und Diskurs-Kreativitaet. Zur Deutscholympiade in Polen. Glottodidactica 1994 t. 22 s. 29-40 (omów. Deutscholympiade (Poznań, 28 IV 1991)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    imprezy (alfabet tytułów)
791.impreza: "Pisarze Szwabii" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: S.B.: Pisarze Szwabii. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 5 s. 26 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
792.artykuł: Hendryk Ewa: Motyw "utraconej ojczyzny" w literaturze pomorskiej po roku 1945. x 2000 ([w ks. zb.:] Szczeciński ośrodek naukowy na przełomie XX i XXI wieku. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bonhoeffer Dietrich
    imprezy (alfabet tytułów)
793.impreza: Konferencja Bonhoefferowska (2002).  szczegóły 
artykuł: Dębowski Tomasz: Konferencja Bonhoefferowska (Wrocław, 18-19 stycznia 2002 r.). Myśl Protestancka 2002 nr 3/4 s. 125-126 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Brunon z Kwerfurtu święty *
    imprezy (alfabet tytułów)
794.impreza: Sympozjum w ramach cyklu spotkań z okazji milenium śmierci pierwszych męczenników polskich (2001). (m.in. referaty poświęcone twórczości hagiograficznej Brunona z Kwerfur...) szczegóły 
artykuł: Z.K.: Sympozjum w Paradyżu. Slavia Antiqua 2002 t. 43 s. 193-194  szczegóły 
795.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurnatowska Zofia: Polska na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia. Slavia Antiqua 2001 t. 42 s. 196 (dot. m.in. referatu Brygidy Kuerbis poświęconego utworowi i wygłoszon...) szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
796.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lipiński Krzysztof: Goethes "Faust" als Uebersetzungsvorlage. x 1994 ([w ks. zb.:] Polen - Deutschland - Europa. Beduerfnisse, Moeglichkeite...) szczegóły 
  Hegel Georg Wilhelm
    imprezy (alfabet tytułów)
797.impreza: "Hegel a współczesność" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Chudy Wojciech: Jak myśleć dziś o Heglu?. Znak 1996 nr 11 s. 163-167 (z not. o aut....) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Roman: Odkurzanie Hegla (O konferencji "Hegel a współczesność" z prof. Romanem Kozłowskim rozmawia dr Barbara Bittner). Życie Uniwersyteckie 1996 nr 5/6 s. 16 (z notą sprawozdawczą z konferencji...) szczegóły 
  Hoffmann Ernst Theodor Amadeus
    kult (alfabet autorów)
798.kult: Kański Józef: Koncertowe "Opowieści..." i nowy festiwal w Poznaniu. Ruch Muzyczny 2001 nr 10 s. 33 (nt. I Polsko-Niemieckiego Hoffmanowskiego Festiwalu Operowergo w Pozna...) szczegóły 
799.kult: Marczyński Jacek: Z dedykacją dla urzędnika. Rzeczpospolita 2002 nr 91 s. A9 (nt. II Hoffmannowskiego Polsko-Niemieckiego Festiwalu Operowego; nota...) szczegóły 
  Lorentz Friedrich
    imprezy (alfabet tytułów)
800.impreza: "Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś" - sympozjum dialektologiczno-onomastyczne poświęcone ocenie postaci i dorobku Friedricha Lorentza (1998).  szczegóły 
artykuł: Cybulski Marek: Fryderyk Lorentz - człowiek i badacz. Pomerania 1999 nr 2 s. 40-41 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    imprezy (alfabet tytułów)
801.impreza: "Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
802.impreza: "Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Fiut Ignacy Stanisław: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 2 s. 150-151 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Fiut Ignacy Stanisław: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 2 s. 150-151 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
803.impreza: "Kultura Żydów w Polsce" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Kultura Żydów w Polsce (Na Uniwersytecie Wrocławskim). Rzeczpospolita 1993 nr 280 s. 4 (omów. programu sesji...) szczegóły 
artykuł: Golon Mirosław: Kultura Żydów w Polsce. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 17  szczegóły 
804.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Waluś Józef S.: Zeszyty Prasoznawcze 1988 nr 4 s. 193-195  szczegóły 
805.impreza: "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Janicka Joanna: II Konferencja "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach". Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 275-279  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Żydzi i judaizm po raz wtóry. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 1 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Krzysztof: II Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (Kraków 24 XI 1998). Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 115-117 (omówienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Literatura współczesna (nowohebrajska) / Życie literackie (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
806.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: (bees): III Dni Książki Żydowskiej. Midrasz 2000 nr 11 s. 18-19 (sprawozdanie m.in. z imprez wokół książek Henryka Grynberga "Memorbuch...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E2 (not....) szczegóły 
artykuł: Midrasz 2000 nr 10 okładka (program imprezy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 27 X s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Edelman i inni. III Dni Książki Żydowskiej. Notes Wydawniczy 2000 nr 11 s. 19-20  szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Wprost 2000 nr 45 s. 115 (not....) szczegóły 
artykuł: Warsztaty, wykłady, koncerty (III Dni Książki Żydowskiej). Trybuna 2000 nr 248 dod. s. II  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 195 (not....) szczegóły 
807.impreza: "Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską "Bait Chadasz" - cykl imprez (1999).  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Bait Chadasz. Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 24 s. 14, 22  szczegóły 
808.impreza: Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską "Bajit Chadasz" - cykl imprez (1996).  szczegóły 
artykuł: Halkowski Henryk: "Bajit Chadasz" w Krakowie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 25/26 s. 24, 33 (sprawozdanie...) szczegóły 
809.impreza: "Prezentacja Kultury Żydowskiej" - cykl imprez kulturalno-artystycznych (1993).  szczegóły 
artykuł: Kalendarz imprez. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 13, 19  szczegóły 
artykuł: Saks Renata: Prezentacja Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 12  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Kiermasz "Prezentacji". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 14 (wydawnictwa o tematyce żydowskiej...) szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Koncert galowy w Teatrze Polskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 12, 16  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Post scriptum. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 24 s. 15, 19  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkania autorskie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 23 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory autorskie w ramach programu "Prezentacji Kultury Żydowskiej". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 22 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory literackie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
810.impreza: Tydzień Kultury Żydowskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bilewicz Michał: Tydzień Kultury Żydowskiej w Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 15 s. 12-13, 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Boruszkowska Agnieszka: Historia życia z archiwów i wspomnień. Życie 2001 nr 143 s. 8 (zapowiedź festiwalu; z programem imprezy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Część ogólna (romska (cygańska))
    imprezy (alfabet tytułów)
811.impreza: "Romowie w Polsce - historia i kultura" - seminarium (2000).  szczegóły 
artykuł: Romowie w Węgorzewie. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 s. 6 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
812.impreza: Forum Rosjoznawcze poświęcone euroazjatyzmowi (1997).  szczegóły 
artykuł: Kościołek Anna: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 147-149 (sprawozdanie...) szczegóły 
813.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: IV Mezhdunarodnaja Konferencija "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" Poznan', 21.09-24.091992 g.. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 120-123  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Języki Obce w Szkole 1993 nr 2 s. 186-188  szczegóły 
814.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Obrady rusycystów w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 10 s. 17 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
815.impreza: "Postkomunistyczna Europa Wschodnia dziś i jutro" - konferencja międzynarodowa. (m.in. blok referatów poświęconych problematyce literackiej i czasopism...) szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Magdalena: Konferencja "Postkomunistyczna Europa Wschodnia dziś i jutro". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 95-98 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sadowski Jakub: Postkomunistyczna Europa Wschodnia dziś i jutro - sprawozdanie z konferencji. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 1 s. 146-148  szczegóły 
816.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: IV Mezhdunarodnaja Konferencija "Evropejjskaja rusistika i sovremennost'" Poznan', 21.09-24.091992 g.. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 120-123  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Języki Obce w Szkole 1993 nr 2 s. 186-188  szczegóły 
817.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Obrady rusycystów w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 10 s. 17 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Organizacja nauki o lit. (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
818.impreza: "Problemy nauczania języka rosyjskiego, literatury i kultury Rosji u progu XXI w." - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Nowakowska-Ozdoba Joanna, Żurek Maria: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa (19-20 września - Kielce). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 184-186  szczegóły 
819.impreza: "Rusycystyka europejska a współczesność" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Rosyjski na trzecim. Trybuna 2003 nr 217 dod. s. 2 (wywiad; rozm. Zygmunt Rola...) szczegóły 
artykuł: (RJK): Wielki powrót. Trybuna 2003 nr 212 s. 4 (m.in. nt. uczestników sesji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Okudzhava Bulat
    imprezy (alfabet tytułów)
820.impreza: Międzynarodowy Festiwal Bułata Okudżawy (2003).  szczegóły 
artykuł: E: Festiwal Bułata Okudżawy. Gazeta Wyborcza 2003 nr 117 s. 13 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2003 nr 3 s. 7 (notka...) szczegóły 
artykuł: MM: Dopóki Ziemia kręci się. Gazeta Wyborcza 2003 nr 118 s. 12 (zapowiedź...) szczegóły 
  Vysockijj Vladimir
    imprezy (alfabet tytułów)
821.impreza: Zmagania z piosenką znaczącą.  szczegóły 
kult: (MAJ): Sztandar Młodych 1989 nr 52 s. 2; nr 70 s. 2  szczegóły 
kult: Mastierov Valerij: Kraj Rad 1989 nr 17 s. 9  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 8 s. 33  szczegóły 
kult: Sztandar Młodych 1989 nr 79 s. 3  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
822.kult: (MAJ): Sztandar Młodych 1989 nr 52 s. 2; nr 70 s. 2  szczegóły 
823.kult: Mastierov Valerij: Kraj Rad 1989 nr 17 s. 9  szczegóły 
824.kult: Sztandar Młodych 1989 nr 79 s. 3  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Literatura współczesna (szwedzka)
    imprezy (alfabet tytułów)
825.impreza: Dni Szwecji (1999).  szczegóły 
artykuł: Balbierz Jan: Dni Szwecji w Krakowie. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 23 (nt. imprez literackich, teatralnych i filmowych zorganizowanych w rama...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
826.artykuł: Chełmińska Maria: Antykomercjalizm w szwedzkiej polityce kulturalnej. Kultura Niezależna 1991 nr 67 s. 110-125 (m.in. o formach finansowania literatury; ref. wygł. na sesji "Szanse i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Część ogólna (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
827.artykuł: Dubiński Aleksander: Przegląd Orientalistyczny 1988 nr 1 s. 68 (spraw. z IV Orientu Sokólskiego "Tatarzy w dziejach i kulturze polskie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
828.impreza: "Barok ukraiński i jego kontekst europejski"- sesja naukowa pośw. m.in. literaturze i teatrowi.  szczegóły 
artykuł: Ostrowski Jan: Biuletyn Historii Sztuki 1991 r. 53 nr 1/2 s. 183-185 (inf. w art....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
829.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Soljar Ol'ga: Shhe pro dnih ukrajins'koji kul'turi v Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 51-52 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Szczerba Igor: Krakihvs'kih palihmpsesti (Dnih ukrajins'koji kul'turi). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
830.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2000). (m.in. pokaz filmów i spektakli teatralnych...) szczegóły 
artykuł: Wątorski Andrzej: [Czwarte] IV Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie. Pogranicza 2000 nr 4 s. 149 (sprawozdanie...) szczegóły 
831.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 3 s. 156 (not....) szczegóły 
artykuł: Liskowacka Jolanta: Poezja i dyplomacja. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 2/3 s. 22-25 (spraw....) szczegóły 
832.impreza: Festiwal Kultury Ukraińskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: CZAR: Huculska gwiazda. Gazeta Wyborcza 2003 nr 148 s. 14 (zapowiedź...) szczegóły 
833.impreza: "Lemkihvs'ka Tvorcha Osihn" [Łemkowska Jesień Twórcza] (2001). (m.in. program literacki...) szczegóły 
artykuł: Lem Petro: O "Tvorchijj oseni" pishut z Ukrajini. Zagoroda 2001 nr 4 s. 9-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zvolihnskih Jaroslav: Lemkihvska "Tvorcha osihn" v Ruskih Bursih v Gorlicjakh. Zagoroda 2001 nr 4 s. 6-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
834.impreza: "Ukraina viva!" - Festiwal Kultury Ukraińskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Na początek Lwów. Rzeczpospolita 2001 nr 231 s. A13 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Ech, sokoły!. Nasz Dziennik 2001 nr 233 s. 9 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Literatura współczesna (węgierska)
    imprezy (alfabet tytułów)
835.impreza: "Współczesna kultura Polski i Węgier" - seminarium (1998).  szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Samotność artysty. Węgierska wiosna trwa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 106 s. 10 (nota spraw. z seminarium...) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (omów....) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pajdzik-Reufsteck Katarzyna, Solewski Rafał: Konferencje, seminaria. Międzynarodowe Centrum Kultury 1998 r. 7 (1997/1998) s. 78-79 (sprawozdanie; z fot....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Artysta w innej roli. Rzeczpospolita 1998 nr 107 s. 26 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska) / Życie literackie (włoska)
    imprezy (alfabet tytułów)
836.impreza: IV Dni Kultury Włoskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 239 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Galileo Galilei
    imprezy (alfabet tytułów)
837.impreza: Galileusz i Polska; Kopernik i Włochy - sesja (1994).  szczegóły 
artykuł: Piskurewicz Jan: Konferencja polsko-włoska. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 203-204 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
838.impreza: "Kultura Żydów w Polsce" - międzynarodowa sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Kultura Żydów w Polsce (Na Uniwersytecie Wrocławskim). Rzeczpospolita 1993 nr 280 s. 4 (omów. programu sesji...) szczegóły 
artykuł: Golon Mirosław: Kultura Żydów w Polsce. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 17  szczegóły 
839.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Waluś Józef S.: Zeszyty Prasoznawcze 1988 nr 4 s. 193-195  szczegóły 
840.impreza: "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Janicka Joanna: II Konferencja "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach". Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 275-279  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Żydzi i judaizm po raz wtóry. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 1 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pilarczyk Krzysztof: II Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (Kraków 24 XI 1998). Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 115-117 (omówienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Literatura współczesna (żydowska) / Życie literackie (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
841.impreza: Dni Książki Żydowskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: (bees): III Dni Książki Żydowskiej. Midrasz 2000 nr 11 s. 18-19 (sprawozdanie m.in. z imprez wokół książek Henryka Grynberga "Memorbuch...) szczegóły 
artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 10 s. E2 (not....) szczegóły 
artykuł: Midrasz 2000 nr 10 okładka (program imprezy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 27 X s. 14 (not....) szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Edelman i inni. III Dni Książki Żydowskiej. Notes Wydawniczy 2000 nr 11 s. 19-20  szczegóły 
artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Wprost 2000 nr 45 s. 115 (not....) szczegóły 
artykuł: Warsztaty, wykłady, koncerty (III Dni Książki Żydowskiej). Trybuna 2000 nr 248 dod. s. II  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 195 (not....) szczegóły 
842.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bracławska Irena: Dni Kultury Żydowskiej w Dzierżoniowie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 22 s. 4-5, 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
843.impreza: Dni Kultury Żydowskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Domańska Hanna: Pod znakiem menory. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 11 s. 5, 21 (sprawozdanie...) szczegóły 
844.impreza: "Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską "Bait Chadasz" - cykl imprez (1999).  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Bait Chadasz. Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 24 s. 14, 22  szczegóły 
845.impreza: Miesiąc Spotkań z Kulturą Żydowską "Bajit Chadasz" - cykl imprez (1996).  szczegóły 
artykuł: Halkowski Henryk: "Bajit Chadasz" w Krakowie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 25/26 s. 24, 33 (sprawozdanie...) szczegóły 
846.impreza: "Prezentacja Kultury Żydowskiej" - cykl imprez kulturalno-artystycznych (1993).  szczegóły 
artykuł: Kalendarz imprez. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 13, 19  szczegóły 
artykuł: Saks Renata: Prezentacja Kultury Żydowskiej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 20 s. 12  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Kiermasz "Prezentacji". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 14 (wydawnictwa o tematyce żydowskiej...) szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Koncert galowy w Teatrze Polskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 12, 16  szczegóły 
artykuł: Susid Włodzimierz: Post scriptum. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 24 s. 15, 19  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Spotkania autorskie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 23 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory autorskie w ramach programu "Prezentacji Kultury Żydowskiej". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 22 s. 14-15  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Wieczory literackie w Teatrze Żydowskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1993 nr 21 s. 17 (sprawozdanie...) szczegóły 
847.impreza: Tydzień Kultury Żydowskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bilewicz Michał: Tydzień Kultury Żydowskiej w Warszawie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 15 s. 12-13, 25 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Boruszkowska Agnieszka: Historia życia z archiwów i wspomnień. Życie 2001 nr 143 s. 8 (zapowiedź festiwalu; z programem imprezy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Shmeruk Chone
    imprezy (alfabet tytułów)
848.impreza: "Duchowość żydowska w Polsce" = Jewish Spirituality in Poland" - międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pamięci Chone Shmeruka (1999).  szczegóły 
artykuł: Doktór Jan: "Jewish Spirituality in Poland" - międzynarodowa konferencja ku czci profesora Chone Shmeruka (Kraków, 26-28 IV 1999). Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 4 s. 135-137  szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: Duchowość żydowska w Polsce. Kresy 2001 nr 45/46 s.175-177 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Korzeniowski Tomasz: O duchowości żydowskiej w Polsce. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 19 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: (rat): Duchowość żydowska. Forum Akademickie 1999 nr 5 s. 11  szczegóły 
artykuł: Sikora Tomasz: Duchowość żydowska w Polsce. Studia Judaica 1999 [r. 2] nr 1 s. 119-120  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Literatura ludowa (Afryki Subsaharyjskiej)
    imprezy (alfabet tytułów)
849.impreza: Warszawskie Dni Kultury Sudańskiej (1999).  szczegóły 
artykuł: I-sze Warszawskie Dni Kultury Sudańskiej (7-8 maja 1999 r.). Afryka 1999 nr 9 s. 95-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Coetzee John Maxwell
    imprezy (alfabet tytułów)
850.impreza: Dyskusja panelowa poświęcona życiu i twórczości Johna Maxwella Coetzeego (2003).  szczegóły 
artykuł: Spotkanie poświęcone laureatowi Literackiej Nagrody Nobla 2003. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 12 s. 9 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Historia literatury (Indii)
    imprezy (alfabet tytułów)
851.impreza: "O rozumieniu obcych kultur" - Międzynarodowa Konferencja Indologiczna dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Stanisława Schayera (1899-1941) ["On the Understanding Other Cultures" - the International Conference on Sanskrit and Related Studies to Commemorate the Centenary of the Birth of Stanisław Schayer (1899-1941)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Indologowie. Forum Akademickie 1999 nr 12 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Mejor Marek: Studia Indologiczne 1999 t. 6 s. 112-116 (zawiera także program konferencji...) szczegóły 
artykuł: "On the Understanding Other Cultures" - the International Conference on Sanskrit and Related Studies to Commemorate the Centenary of the Birth of Stanisław Schayer (1899-1941). Studia Indologiczne 2000 t. 7 s. 11-15 (lista uczestników i pragram konferencji...) szczegóły 
artykuł: Preface. Studia Indologiczne 2000 t. 7 s. 9-10 (przedmowa redaktorów Piotra Balcerowicza i Marka Mejora do t. 7 Stu...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 1/2 s. 156 (nota spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Część ogólna (Indii)
    imprezy (alfabet tytułów)
852.impreza: "Aspekty dżinizmu" - międzynarodowe seminarium indologiczne (2000).  szczegóły 
artykuł: Balcerowicz Piotr, Mejor Marek: Studia Indologiczne 2001 t. 8 s. 83-84 (spraw. i program konferencji...) szczegóły 
853.impreza: Dni Kultury Indyjskiej (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika kulturalna. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 164-167 (sprawozdanie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
854.nagroda: Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej (1993). (m.in.: Tomasz Zygadło za reż. spektakli TV: "Moskwa-Pietuszki", "Przys...) szczegóły 
855.nagroda: Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej (1994). (m.in.: nagrody regulaminowe: Piotr Kokociński za scenariusz filmu "Sam...) szczegóły 
artykuł: Raczek Tomasz: Gorzkie laury. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 21 s. 22  szczegóły 
856.nagroda: Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów i Widowisk Telewizyjnych dla Dzieci i Młodzieży (1990). (m.in. nagr.: Grand Prix - Poznańskie Koziołki: w kategorii filmów fabu...) szczegóły 
857.nagroda: "Złoty Mikrofon" (za 1993). (m.in.: Zbigniew Herbert za twórcz. dramaturgiczną prezentowaną na Radi...) szczegóły 
artykuł: Lenart-Bartuszek Grażyna: Radiowe Oscary. Antena 1994 nr 28 s. 4-5 (spraw. z wręczenia; Warszawa, 22 VI 1994...) szczegóły 
artykuł: Nagrody dla najlepszych radiowych twórców. Życie Warszawy 1994 nr 146 s. 13 (nota spraw. z uroczystości wręczenia, Warszawa. 22 VI 1994...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 6 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Złote Mikrofony. Trybuna 1994 nr 146 s. 3  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne) / Związek Artystów Scen Polskich
    imprezy (alfabet tytułów)
858.impreza: Nadzwyczajny Walny Zjazd Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Estrady, Radia, Telewizji i Filmu - ZASP (1990).  szczegóły 
artykuł: Andrzej Łapicki prezesem ZASP. Życie Warszawy 1990 nr 89 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: D.D.: Habemus łapam! (Andrzej Łapicki ponownie Prezesem ZASP). Goniec Teatralny 1990 nr 4 s. 1 (not....) szczegóły 
artykuł: Ekran 1990 nr 15 s. 4 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Ekran 1990 nr 21 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: J.M.: Dlaczego teatr śpi?. Teatr 1990 5 47 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Korzeniewski Bohdan: Wezwanie. Teatr 1990 6 2 (tekst przemów....) szczegóły 
artykuł: Mościcki Tomasz: Godot na scenie. Po prostu 1990 nr 13 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (pol): Sen pod górą. Zjazd ZASP. Gazeta Wyborcza 1990 nr 87/88 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Dlaczego teatr śpi?. Życie Warszawy 1990 nr 88 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Nadzwyczajny zjazd ZASP. Życie Warszawy 1990 nr 87 s. 2 (art. przedzjazdowy...) szczegóły 
artykuł: Stankiewicz-Podhorecka Temida: Powrót do gniazda. Życie Warszawy 1990 nr 101 s. 6 (pozjazdowe refleksje...) szczegóły 
artykuł: Teatr 1990 6 44 (not....) szczegóły 
artykuł: Tym Stanisław: Stanisław Tym do Jerzego Turka. Goniec Teatralny 1990 nr 4 s. 1, 3 (tekst listu odczytanego podczas obrad zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Lidia: Stowarzyszenie profesjonalistów (Po zjeździe ZASP). Rzeczpospolita 1990 nr 90 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Czy prezenter dyskoteki może być członkiem ZASP?. Trybuna 1990 nr 54 s. 3 (nota spraw. z obrad 43. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu ZASP pośw. sytua...) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Tylko góry przenosić (Zjazd ZASP). Trybuna 1990 nr 53 s. 11 (nota spraw. z dyskusji pośw. kondycji teatru polskiego i sytuacji mate...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    imprezy (alfabet tytułów)
859.impreza: "Kantora widzenie sztuki" - seminarium (1993).  szczegóły 
860.impreza: "W cieniu Krzesła. Malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
  Kutz Kazimierz*
    imprezy (alfabet tytułów)
861.impreza: "Kutzowisko, czyli Kutz na fest" - cykl imprez poświęconych Kazimierzowi Kutzowi (1995).  szczegóły 
  Tym Stanisław*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
862.artykuł: 38. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 234 s. 2 (m.in. nt. koncertu kabaretowego w reżyserii Stanisława Tyma w ramach ...) szczegóły 
  Zanussi Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
863.artykuł: Marzec Bartosz: Przepustki do kultury. Rzeczpospolita 2002 nr 175 s. A9 (dot. inicjatywy reżysera pt. "Karuzela Cooltury" i planów zorganizowan...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
864.artykuł: WK: Odnależć korzenie przyszłości. Andrzej Wajda: Europa juz nas połyka, gra idzie o to, czy damy się strawić. Życie 2000 nr 217 s. 5 (o udziale Andrzeja Wajdy w Kongresie Kultury Chrześcijańskiej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
865.artykuł: Życie wytworne. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 dod. s. 12 (nota o wykładzie Dobrochny Ratajczakowej "Teatr i życie wytworne" w ra...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska / Wymowa sceniczna, recytacja
    imprezy (alfabet tytułów)
866.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Nauka o teatrze / Nauka o teatrze (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
867.książka: Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym, Kraków, 28 września 2002. 2003 (Marek Dębowski: Słowo od redaktora. * [Zapis wygłoszonych referatów or...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
868.artykuł: Sławińska Irena: O pracach nad teatrem religijnym w KUL-u. x 1988 ([W ks.:] Materiały z VI i VII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Krak...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
869.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs recytatorski. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 2 s. 26 (ogł....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru / Towarzystwo Kultury Teatralnej
    imprezy (alfabet tytułów)
870.impreza: Zjazd Towarzystwa Kultury Teatralnej (2004).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
871.książka: Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym, Kraków, 28 września 2002. 2003 (Marek Dębowski: Słowo od redaktora. * [Zapis wygłoszonych referatów or...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
872.artykuł: Malinowski Jerzy: Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 2/3 s. 295-296 (spraw. z "Polsko-litewskiej sesji naukowej" (Warszawa, VI 1989), pośw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
873.książka: Kołowska Małgorzata: Wojewódzka panorama kultury. 1996 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] Konkursy literackie. Wydawnictwa. Bałtycki T...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    książki (alfabet autorów)
874.książka: Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja. 2003 ([Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organiza...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Teatr dla dzieci i młodzieży, teatr szkolny
    książki (alfabet autorów)
875.książka: Teatr dziecięcy. Materiały metodyczne i repertuarowe dla instruktorów zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży poprzez działania teatralne. Na podstawie warsztatów teatralnych organizowanych przez Dom Wojska Polskiego, Poznań 2001. 2003 ([Zawiera m.in.:] Bogumiła Stachurska: Słowo wstępne. * Wprowadzenie. *...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
876.impreza: Dni Kultury Żydowskiej "Kwitełech 2002" (2002). (m.in. spektakle teatralne, koncerty, sesje naukowe...) szczegóły 
877.impreza: Dni Muzyki i Teatru w Poznaniu (1993).  szczegóły 
878.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teatr 2003 nr 4/5 s. 85 (not....) szczegóły 
879.impreza: Europejskie Spotkania Artystyczne (1999).  szczegóły 
880.impreza: "Felliniada" (2002). (m.in. liczne wydarzenia teatralne w ramach imprezy...) szczegóły 
881.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gadzinowski Piotr: Kabaretowo i pluszowo. Trybuna 1990 nr 123 s. 1  szczegóły 
artykuł: Trybuna 1990 nr 128 s. 5  szczegóły 
882.impreza: Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA (1992).  szczegóły 
883.impreza: Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi (2002).  szczegóły 
artykuł: Torański Błażej: Łódzki karnawał sztuki. Głos Ludu 2002 nr 124 dod. s. 5  szczegóły 
artykuł: Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Aneks Trybuny 2002 nr 223 s. B (not. nt. przeglądu przedwojennych filmów żydowskich podczas Festiwalu ...) szczegóły 
884.impreza: Festiwal Kultury Chrześcijańskiej (2003).  szczegóły 
885.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 28 VI s. 3 (m.in. not. nt. przebiegu festiwalu; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
886.impreza: Górnośląski Festiwal Sztuk Kameralnych (1998). (koncerty, spektakle, spotkania literackie...) szczegóły 
887.impreza: Górnośląski Festiwal Sztuk Kameralnych (2000).  szczegóły 
888.impreza: "Karuzela Cooltury" (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Krajski Stanisław: Cooltura. Nasz Dziennik 2002 nr 283 s. 10 (fel; uwagi nt. formuły festiwalu...) szczegóły 
889.impreza: "Łaźnia" - Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję (2003).  szczegóły 
890.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (PEES): Rozdroże na rozdrożu. Trybuna 2002 nr 259 s. 10  szczegóły 
891.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Teatr 2003 nr 4-5 s. 85 (not....) szczegóły 
892.impreza: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej (1999).  szczegóły 
893.impreza: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej (2001).  szczegóły 
894.impreza: Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej (2002).  szczegóły 
895.impreza: Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej (2003).  szczegóły 
896.impreza: "Paszporty Polityki" - festiwal (2003).  szczegóły 
897.impreza: Pozapozy - Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych (2003).  szczegóły 
898.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bardzińska Dorota: Tuwim w barszczu. Trybuna 1990 nr 36 s. 7  szczegóły 
899.impreza: Przegląd Piosenki Artystycznej pn. "Aktorska czy poetycka - piosenka nobliwa" (1997). (nagrodzeni: Wojciech Brzeziński, Arkadiusz Dziewulski, Marek Frąckowia...) szczegóły 
artykuł: Festiwal festiwal. Plama 1997 nr 1 s. 36 (nota z wykazem laureatów...) szczegóły 
artykuł: Plama 1997 nr 1 s. 36 (teksty nagrodzonych piosenek...) szczegóły 
900.impreza: Reminiscencje Poezji Śpiewanej (1995).  szczegóły 
901.impreza: "The Best OFF" - festiwal (2003).  szczegóły 
902.impreza: Triennale Sztuki Sacrum "Ku cywilizacji życia" (2003).  szczegóły 
903.impreza: "Verba sacra" - cykl prezentacji tekstów biblijnych przez najwybitniejszych polskich aktorów w polskich katedrach (materiały ogólne).  szczegóły 
904.impreza: "Zderzenia działań wrażliwych" - Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich (2002).  szczegóły 
905.impreza: "Zderzenia działań wrażliwych" - Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich (2003).  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Niemcy (teatr polski za granicą) / Niemcy (teatr polski za granicą) - repertuar
     Berlin: Teatr Kreatur Andrzeja Worońca (Worona)
906.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miklaszewski Krzysztof: Życie po śmierci. Rzeczpospolita 1992 nr 148 s. 4 (dot. występu podczas III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Francja (kontakty teatralne)
907.artykuł: Goście Starego Teatru. Teatr 1992 nr 10 s. 4-12 (zapis spotkania Petera Brooke'a i członków jego grupy z publicznością ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    książki (alfabet autorów)
908.książka: Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Międzynarodowa konferencja. 2003 ([Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Teatry w Europie. Organiza...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe
    imprezy (alfabet tytułów)
909.impreza: Spotkania z Literaturą (2002; edycja II pod hasłem "Literatura i film").  szczegóły 
artykuł: Kronika Lubuska. Pro Libris 2003 nr 1 s. 129 (oprac. Grzegorz Gorzechowski...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
910.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koper Maria, Misz Renata: Jeszcze raz o "Brzezinie" Jarosława Iwaszkiewicza i Andrzeja Wajdy. Przekład języka literatury na język filmu. x 1990 ([W ks. zb.:] Język. Teoria - dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młody...) szczegóły 
911.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pelowski Wojciech: Święta ugoda. Gazeta Wyborcza 2003 nr 289 s. 17 (nt. ugody sądowej pomiędzy księdzem Janem Palusińskim a twórcami filmu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy dokumentalne
    filmy (alfabet tytułów)
912.film: Dwa Teatry.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Festiwale radiowe
913.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 202 (laureaci...) szczegóły 
914.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Feusette Krzysztof: Grand Prix dla współczesności. Rzeczpospolita 2003 nr 140 s. A11 (z wykazem laureatów...) szczegóły 
artykuł: Feusette Krzysztof: Ucieczka z deptaka. Rzeczpospolita 2003 nr 139 s. A9 (artykuł przed rozpoczęciem festiwalu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
915.impreza: Festiwal Słuchowisk Polskiego Radia (1997).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 21 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1997 nr 22 s. 2 (nagr....) szczegóły 
916.impreza: Festiwal Słuchowisk Polskiego Radia (1998).  szczegóły 
917.impreza: Festiwal Słuchowisk Polskiego Radia (1999).  szczegóły 
artykuł: Mościcki Tomasz: Posłuchaj Teatru Wyobraźni. Życie 1999 nr 111 s. 10 (nt. historii teatru radiowego w Polsce oraz bieżącej edycji festiwalu...) szczegóły 
918.impreza: Festiwal Słuchowisk Polskiego Radia (2000).  szczegóły 
919.impreza: Festiwal twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2000).  szczegóły 
920.impreza: "Macrophon" - Międzynarodowe Forum Sztuki Radiowej (1994).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Macrophon '94. III Międzynarodowe Forum Sztuki Radiowej. Rzeczpospolita 1994 nr 230 s. 6 (art. przed festiwalem...) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: "Macrophon' 94". Gazeta Wyborcza 1994 nr 227 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Podsiadły Magda: Macrophon' 94. Gazeta Wyborcza 1994 nr 238 s. 11 (nagr....) szczegóły 
artykuł: Sadowska Iwona: Ars acustica. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 23 s. 22  szczegóły 
921.impreza: "Macrophon" - międzynarodowe forum sztuki radiowej i dzieł pokrewnych.  szczegóły 
922.impreza: Ogólnopolski Przegląd Słuchowisk i Reportaży (1989).  szczegóły 
923.impreza: Radiowy Festiwal Twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (2000).  szczegóły 
924.impreza: Radiowy Festiwal Twórczości Jerzego Krzysztonia.  szczegóły 
925.impreza: Radiowy Festiwal Twórczości Stanisława Grochowiaka (1996).  szczegóły 
926.impreza: Radiowy Festiwal Twórczości Tadeusza Różewicza (1994).  szczegóły 
artykuł: Wiadomości Kulturalne 1994 nr 7 s. 2  szczegóły 
927.impreza: Radiowy Festiwal Twórczości Zbigniewa Herberta.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
928.audycja radiowa: Biesiada literacka Znów na Kazimierzu - VI Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Audycje różne (radio; do 1996) / Audycje ogólne (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
929.audycja radiowa: Podsumowanie [Radiowego Festiwalu Twórczości Stanisława Grochowiaka].  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV) / Zagadnienia wstępne (TV)
    imprezy (alfabet tytułów)
930.impreza: Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej.  szczegóły 
artykuł: 8 z 72. Antena 1993 nr 37 s. 9 (nt. regulaminu...) szczegóły 
artykuł: Adamik Laco: Festiwalowy znak jakości. Antena 1993 nr 39 s. 48 (wyw., rozm. Krzysztof Masłoń...) szczegóły 
artykuł: Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej. Antena 1993 nr 26 s. 18-19 (progr....) szczegóły 
artykuł: Koenig Jerzy: Twórczość telewizyjna tworzy jedność. Antena 1993 nr 28 s. 19 (nt. spektakli zgłoszonych do festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej. Antena 1993 nr 37 s. 9 (art. przedfestiwalowy...) szczegóły 
artykuł: Nowak Stanisław: Szlachetne powtórki. Antena 1993 nr 27 s. 19 (wyw. z dyr. progr. festiwalu; rozm. Ewa Serafin...) szczegóły 
artykuł: Widzowie zadecydują. Antena 1993 nr 36 s. 19 (nt. regulaminu festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Zaorski Janusz: Festiwal dla telewidzów. Antena 1993 nr 26 s. 5, 17 (wyw., rozm. Krzysztof Pysiak...) szczegóły 
931.impreza: Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej (1994).  szczegóły 
artykuł: Czym kierowali się jurorzy w ocenie programów i twórców telewizyjnych?. Antena 1994 nr 42 s. 4-5, 18 (wypow.: Zygmunt Konieczny, Jerzy Markuszewski, Krzysztof Piesiewicz, S...) szczegóły 
artykuł: II Festiwal Polskiej Twórczości Telewizyjnej. Antena 1994 nr 30 s. 10-11 (zapow., z progr....) szczegóły 
artykuł: J.Z.: Kamerzyści we frakach. Rzeczpospolita 1994 nr 229 s. 29 (nt. przygot. do koncertu galowego kończącego festiwal...) szczegóły 
artykuł: Na marginesie pewnego festiwalu. Reżyser 1994 nr 10 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Raczek Tomasz: Gorzkie laury. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 21 s. 22  szczegóły 
artykuł: Szaciłło Jolanta, Szaciłło Mirosław: A jednak sie kręci. Festiwalowa gala. Antena 1994 nr 43 s. 6-7 (spraw. z koncertu galowego kończącego festiwal...) szczegóły 
932.impreza: "Telewizja jako czynnik współczesnej kultury polskiej" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
933.artykuł: Koenig Jerzy: Największy teatr świata. Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 8-10 (wywiad nt. funkcjonowania Teatru Telewizji przeprowadzony w czasie ses...) szczegóły 
934.artykuł: Majcherek Wojciech: O teatrze telewizji. Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 5-8 (tekst wygł. na sesji "Pisanie dla telewizji" , Kraków 1995...) szczegóły 
935.artykuł: Między tekstem a obrazem. Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 8-10 (dyskusja panelowa przeprowadzona w czasie sesji "Pisanie dla telewizj...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV) / Zagadnienia wstępne (TV) / Festiwale (TV)
936.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 202 (laureaci...) szczegóły 
937.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Feusette Krzysztof: Grand Prix dla współczesności. Rzeczpospolita 2003 nr 140 s. A11 (z wykazem laureatów...) szczegóły 
artykuł: Feusette Krzysztof: Ucieczka z deptaka. Rzeczpospolita 2003 nr 139 s. A9 (artykuł przed rozpoczęciem festiwalu...) szczegóły