Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Miejscowości w Polsce - Sejny
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: [Dziesięć plus jeden] "10 + 1. W obliczu jutra" - spotkanie intelektualistów Polski i Europy.  szczegóły 
2.impreza: "Odkrywanie Polski na nowo" - konferencja z cyklu: Spotkania na pograniczu (1997).  szczegóły 
3.impreza: Środkowo Europejskie Forum Kultury pod hasłem "Nowoczesność a wielokulturowość" (2003). (forum z udziałem pisarzy, artystów i działaczy kultury...) szczegóły 
4.impreza: Środkowo Europejskie Forum Kultury pod hasłem "Stygmat zburzonego muru" (1999). (forum z udziałem pisarzy, artystów i działaczy kultury...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
5.odznaczenie: Tytuł "Człowiek pogranicza" (1999). (odznaczony: Jerzy Ficowski...) szczegóły 
artykuł: Człowiek pogranicza. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 14 V s. 15 (sylwetka laureata - Jerzego Ficowskiego; także nt. nagrody...) szczegóły 
artykuł: Człowiek pogranicza. Rrom p-o Drom 1999 nr 9/10 s. 7 (nt. wręczenia odznaczenia Jerzemu Ficowskiemu; Ośrodek Pogranicze - sz...) szczegóły 
artykuł: Dział kadr. Polityka 1999 nr 40 s. 84 (not. o przyznaniu tytułu Jerzemu Ficowskiemu...) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Jerzy Ficowski "Człowiekiem pogranicz". Rzeczpospolita 1999 nr 221 s. 7 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 156 (not. o przyznaniu tytułu Jerzemu Ficowskiemu...) szczegóły 
artykuł: Komar Maryla: Człowiek Pogranicza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 23 s. 16 (m.in. sylwetka Jerzego Ficowskiego...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 69 s. 180 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Darski Wojciech M.: "Przypisani północy". Rzecz o młodym ruchu społeczno-kulturalnym na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Masovia 1999 t. 2 s. 149-155 (m.in. dot. działalności Wspólnoty Kulturowej "Borussia" w Olsztynie, S...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sejny (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
7.odwołanie: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów". x  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Krzysztof: Fundacja "Pogranicze". Ogród 1994 nr 1 s. 242-245 (nt. działalności; z fot. aut....) szczegóły 
artykuł: Czyżewski Krzysztof: Głos Innego (Z perspektywy pogranicza). Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 87-97 (o sytuacji kulturalnej na pograniczu polsko-litewskim...) szczegóły 
artykuł: Czyżewski Krzysztof: Najpierw tożsamość, potem integracja. Rzeczpospolita 2000 nr 133 s. A9 (wyw. z prezesem Fundacji "Pogranicze"; z fot.; rozm. Bogumił Luft...) szczegóły 
artykuł: Czyżewski Krzysztof: Powrót na pogranicze. Lithuania 1992 nr 2/3 s. 62-65 (o powołaniu i działalności...) szczegóły 
artykuł: Kornaś Tadeusz: Na pograniczu Polski i Siedmiogrodu. Dialog [Warszawa] 1992 nr 8 s. 194-196 (działalność...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Scena 2000 nr 3 s. 7 (nota o prezentacji działalności sejneńskiego ośrodka w Teatrze Ósmego ...) szczegóły 
artykuł: Kuziak Dariusz: Wzór pogranicza. Tygodnik Solidarność 1992 nr 30 s. 15 (nt. Ośrodka i Fundacji "Pogranicze"...) szczegóły 
artykuł: Ostałowska Lidia: Dach, który nie przesłania nieba. Gazeta. Magazyn 1999 nr 38 s. 30-35 (m.in. nt. Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice"...) szczegóły 
artykuł: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów". Czas Kultury 1991 nr 28 s. 37-38 (nt. powołania placówki w I 1991 w celu upowszechniania kultury pograni...) szczegóły 
artykuł: Peter Stefanie: Umwertung der Provinz. Eine Reise an die polnisch-litauische Grenze zur Stiftung "Pogranicze" in Sejny = Przewartościowanie prowincji. Podróż do Fundacji "Pogranicze" w Sejnach. Dialog [Niemcy] 2003 nr 62/63 s. 106-113 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. działalności ośrodk...) szczegóły 
artykuł: "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów". Konteksty 1991 nr 3/4 s. 64-67 (założenia programowe, przewidywane formy działań...) szczegóły 
artykuł: Południk Elżbieta: Grushi vyrosli na verbe. Novaja Pol'sha 2002 nr 3 s. 32 (dot. działalności Ośrodka...) szczegóły 
artykuł: Sejny. Konteksty 1995 nr 2 s. 92-93 (spraw. ze stażu studentów w Ośrodku, III 1994; wypow. uczestników: Kin...) szczegóły 
artykuł: Śliwonik Katarzyna: Dotykanie życia. Nowy Świat 1992 nr 150 s. 9 (nt. działalności...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Koprowski Marek A.: Na pograniczu dwóch światów. Nowe Kontrasty 1999 nr 1 s. 19-20 (nt. działalności kulturowej Ośrodka "Pogranicze -Sztuk, Kultur, Narodó...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czyżewski Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Kamińska Magdalena: Na pograniczu teatru i nie-teatru. Scena 2000 nr 3 s. 16-17, nr 4 s. 10-11 (sylwetka współtwórcy i lidera Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, nar...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
10.wywiad: Janowska Katarzyna: Pamięć za skrzypiącą bramą. Polityka 2002 nr 11 s. 54-55 (m.in. nt. Ośrodka Pogranicze w Sejnach; z notą biogr.; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Ficowski Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
11.tekst paraliteracki: Ficowski Jerzy: Swój wśród swoich. Gazeta Wyborcza 1999 nr 224 s. 16 (tekst wystąpienia Jerzego Ficowskiego podczas wręczenia nagrody-tytułu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 82 (not. o przyznaniu nagrody "Człowiek Pogranicza" przez Ośrodek "Pograni...) szczegóły 
13.artykuł: Polak Cezary: Człowiek Pogranicza. Gazeta Wyborcza 1999 nr 221 s. 2 (not. o nagr. Człowiek Pogranicza przyzn. przez Ośrodek "Pogranicze - S...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
14.impreza: "Gabinet Jerzego Ficowskiego" - wystawa (1999).  szczegóły 
15.impreza: "Gabinet Jerzego Ficowskiego" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Ł.G.: Gabinet Ficowskiego w Poznaniu. Rzeczpospolita 2000 nr 80 s. A10 (not....) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Gabinet Jerzego Ficowskiego. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 9-12 (not.; z fot. z otwarcia...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Puzyna Konstanty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
16.książka twórcy: Puzyna Konstanty: Kamyki. [Wiersze]. 1989 (Oda negatywna. Lehrjahre, Herr von Goethe, ja. Głos inżyniera P. na wi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
17.impreza: "Zrozumieć Bośnię" - spotkanie pisarzy i intelektualistów krajów Europy Środkowowschodniej (1995).  szczegóły 
artykuł: Ocalenie przez Poezję 1995 r. 3 s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 b s. 437 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.O.: Tożsamość kulturalna w dobie przełomu. Rzeczpospolita 1998 nr 59 s. 24 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
artykuł: KRP: Rozmowy o tożsamości. Gazeta Wyborcza 1998 nr 58 s. 13 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Tarniny 1998 nr 4/5 s. 39 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
19.impreza: "Spotkanie na pograniczu" - międzynarodowe spotkanie poetów (1994).  szczegóły 
artykuł: Dziewulska Małgorzata: Miłosz i poeci pogranicza. To, co rzeczywiste. Teatr 1994 nr 9 s. 23  szczegóły 
artykuł: Marcinkiewicz Wanda: Spotkanie na pograniczu. Znad Wilii 1994 nr 8 s. 7  szczegóły 
artykuł: Ocalenie przez Poezję 1994 r. 2 s. 2 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Baranauskas Antanas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Ocalenie przez Poezję 1995 r. 3 s. 2 (not. inf. o uroczystościach poświęconych pisarzowi w Sejnach zorganizo...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
21.kult: Kronika litewska 1999. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 171 (not. o odsłonięciu pomnika w Sejnach; 28 XI 1999...) szczegóły 
22.kult: Wyganowski Jan: Biskup w końcu doczekał. Nowe Kontrasty 2000 nr 2 s. 14-15 (nt. uroczystości odsłonięcia pomnika poety; Sejny, 28 XI 1999...) szczegóły 
23.kult: Wyganowski Jan: Dla obu narodów. Trybuna 2002 nr 273 dod. s. 2 (dot. uroczystości z okazji 100. rocznicy śmierci (Sejny, 24 XI 2002); ...) szczegóły 
  Venclova Tomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Kronika litewska 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 250 (not. nt. przyznania twórcy przez Ośrodek "Pogranicze - Sztuk, Kultur, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Literatura ludowa (litewska)
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Nuo Punsko iki Seinu. Is Juozo Vainos tautosakos rinkininiu. 1. 1997 ([Zawiera m.in. część rękopiśmiennych zbiorów Józefa Vainy oraz utwory ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: Sejneńskie Warsztaty Teatralne.  szczegóły 
artykuł: mk: Express Wieczorny 1989 nr 129 s. 4 (zapow. warsztatów, których celem jest stworzenie wspólnoty reżyserów, ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic Satelid" (1993).  szczegóły 
28.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (1994).  szczegóły 
29.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (1996).  szczegóły 
30.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (1997).  szczegóły 
31.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (1998).  szczegóły 
32.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (1999).  szczegóły 
33.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (2000).  szczegóły 
34.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (2001).  szczegóły 
artykuł: O Sejneńskie Tury. Nasz Dziennik 2001 nr 133 s. 9 (not. o rozpoczęciu festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Tury zdobyte. Nasz Dziennik 2001 nr 136 s. 8 (laureaci...) szczegóły 
35.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (2002).  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 14 VI s. 3 (m.in. not. o przebiegu festiwalu; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
36.impreza: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży "Baltic-Satelid" (2003).  szczegóły 
artykuł: B.H.: Nagrody dla dzieci. Rzeczpospolita 2003 nr 139 s. A9  szczegóły