Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytucje kulturalne, państwowe, społeczne polskie - Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
1.konkurs: Ogólnopolski Konkurs Literacki na wypowiedź o Bolesławie Leśmianie (2002; edycja XV). (nagrody: Agnieszka Wesołowska, Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Maciej T...) szczegóły 
artykuł: Konkursy literackie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 239 (tytuły zwycięskich esejów (bez nazwisk laureatów)...) szczegóły 
artykuł: Odra 2002 nr 4 s. 127 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Poezja Dzisiaj 2003 nr 31/32 s. 63-137 (druk nagrodzonych prac...) szczegóły 
2.konkurs: "Szukamy polskiego Szekspira" - Konkurs dla Młodych Dramaturgów (1988; edycja II). (nagr.: Olgierd Świerzewski, Tomasz Adamiec, Paweł Sakowski, Paweł Nowa...) szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 1 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie 1989 nr 1 s. 8 (wyniki...) szczegóły 
3.konkurs: "Szukamy polskiego Szekspira" - Konkurs dla Młodych Dramaturgów (1990; edycja III). (nagr.: Monika Powalisz, Agnieszka Porębska, Sławomir Ogonek, Sebastian...) szczegóły 
artykuł: Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 26-34 (tekst nagr....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1990 nr 35 s. 4 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 12 s. 4 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: To.Ma.: Szukamy polskiego Shakespeare'a. Goniec Teatralny 1990 nr 29/30 s. 2 (not. o urocz. wręczenia nagr., Warszawa, 16 XII 1990...) szczegóły 
artykuł: Życie Warszawy 1990 nr 28 s. 5 (ogłoszenie...) szczegóły 
4.konkurs: "Szukamy polskiego Szekspira" - Konkurs dla Młodych Dramaturgów (1992; edycja IV). (m.in. nagr.: Eryk Lawates...) szczegóły 
artykuł: Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 66-68 (druk nagrodzonego utworu...) szczegóły 
artykuł: (E.): Konkurs. Goniec Teatralny 1992 nr 21 s. 1  szczegóły 
artykuł: Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 10  szczegóły 
artykuł: Przegląd kulturalny. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 23 s. 10 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1992 nr 26 s. 16 (ogł. ...) szczegóły 
artykuł: Zwinogrodzka Wanda: Szukając Szekspira. Gazeta Wyborcza 1993 nr 9 s. 9 (podsumowanie wyników konkursu...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
5.artykuł: (JaS): Mistrzowie olimpijskiej prozy. Płomyczek 2004 nr 7/8 s. 13 (laureaci...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Niemierko Bolesław: Diagnoza systemu oceniania na podstawie analizy recenzji prac maturalnych. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 4 s. 72-81 (oprac. na zamówienie Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Ed...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
9.konkurs: "Adam Mickiewicz - w dwusetną rocznicę urodzin poety" - konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich (1997/1998).  szczegóły 
10.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1993; edycja XXIII).  szczegóły 
artykuł: Szlązakowa Alicja: Dwudziestolecie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Polonistyka 1992 nr 3 s. 178-185  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Bortnowski Stanisław: Co proponuje ministertwo?. Polonistyka 1997 nr 10 s. 581-583 (nt. "Podstaw programowych" podpisanych przez Ministertwo Edukacji Naro...) szczegóły 
12.artykuł: Chrząstowska Bożena, Patrzałek Tadeusz, Uryga Zenon: Polonistyka 1992 nr 9 s. 560-561 (list do Podsekretarza Stanu w MEN w sprawie minimum programowego...) szczegóły 
13.artykuł: Edukacja polonistyczna. Polonistyka 1997 nr 3 dod. s. 1-4 (fragm. dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. podstaw programo...) szczegóły 
14.artykuł: Inglot Mieczysław: Przed reformą. Uwagi nad zarysem koncepcji generalnej zmiany programu kształcenia ogólnego w polskich szkołach autorstwa departamentu kształcenia ogólnego MEN. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 2 (1991/1992) s. 123-130 (m.in. dot. programu nauczania jęz. polskiego...) szczegóły 
15.artykuł: Pawłowska Regina: Opinia o projekcie "Podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących" MEN-u z 1997 r.. Polonistyka 1997 nr 10 s. 584-587  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Butkiewicz Maria: Edukacja radiowo-telewizyjna w szkole. 1989  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cegielska Katarzyna: Makabryczne dyktando. Nasz Dziennik 2002 nr 91 s. 2 (dot. propozycji przeprowadzenia w szkołach dyktand ze zbioru w ramach ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
18.książka o twórcy: Adam Mickiewicz - w dwusetną rocznicę urodzin poety. Konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich. Regulamin, tematy, bibliografia. 1997  szczegóły 
19.książka o twórcy: Adam Mickiewicz - w dwusetną rocznicę urodzin poety. Prace laureatów i uczestników konkursu historycznoliterackiego dla uczniów szkół średnich. 1999 (Teresa Kostkiewiczowa: Co znajduje się w tej książce? - Dwa źródła wie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: "Od Mickiewicza do Miłosza" - Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Emigracyjnej (1991).  szczegóły 
artykuł: E.B.: Poezja w Szczawnicy. Katolik 1991 nr 27 s. 9 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Inspiracje [Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego] 1991 nr 4 s. 21 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Korecka-Zapadka Anna: Od Mickiewicza do Miłosza. I Ogólnopolski Turniej Literatury Emigracyjnej. Tydzień 1991 nr 30 s. 11  szczegóły 
artykuł: Od Mickiewicza do Miłosza. Katolik 1991 nr 19 s. 6 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Przybylska Sława: Od Mickiewicza do Miłosza. Znad Wilii 1991 nr 8 s. 2 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Recytowanie emigrantów. Gazeta Wyborcza 1991 nr 120 s. 15 (nota zapow....) szczegóły 
21.impreza: "Od Mickiewicza do Miłosza" - Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Emigracyjnej (1992).  szczegóły 
artykuł: E.B.: Poezja w Szczawnicy. Katolik 1991 nr 27 s. 9 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 58 s. 2 (nota...) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gąsiorowska Jadwiga: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2002 nr 10 s. 32 (sprawozdanie z finału w Jaworze; 6-9 VI 2002...) szczegóły 
23.impreza: "Sacrum w literaturze" - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (2002).  szczegóły 
artykuł: Kot Elżbieta: Nie tylko literatura. Śląsk 2002 nr 7 s. 85 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Sacrum w literaturze". Śląski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 4 s. 35 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Śląski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 4 s. 30-32 (m.in. zapowiedź konkursu...) szczegóły 
artykuł: Śląski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 5 s. 27 (nota spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Popularyzacja teatru / Konkursy (teatralne)
    konkursy (alfabet tytułów)
24.konkurs: "Bliżej Teatru" - Ogólnopolski Konkurs (1996; edycja XXIX). (laureaci: m.in. Ośrodek Kultury w Lwówku Śląskim za szczególne osiągni...) szczegóły 
25.konkurs: "Bliżej Teatru" - Ogólnopolski Konkurs (1998; edycja XXXI).  szczegóły