Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Uniwersytety, szkoły wyższe i inne uczelnie polskie - Uniwersytet Wileński (1578-1832)
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Marczyk Krystyna: Z kalendarza Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Magazyn Wileński 1992 nr 8 s. 5  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Obirek Stanisław: Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1564-1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna = The Jezuits of the Commonwealth of Poland-Lithuania 1564-1668. 1996 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Geneza szkolnictwa jezuickiego. Blaski i ci...) szczegóły 
recenzja: Dygdała Bogusław: Almanach Historyczny 2001 t. 3 s. 295-301  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kozłowska Jolanta: Ślady poezji arabskiej w literaturze polskiej. Przede wszystkim romantycy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 83-88 (dotyczy m.in. wpływu literatury orientalnej na twórczość Adama Mickiew...) szczegóły 
4.artykuł: Nowacka Teresa: Inteligenckie Wilno pierwszej ćwierci XIX wieku. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 49-54 (atmosfera intelektualna, kulturalna, literacka Uniwersytetu Wileńskieg...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Baranowski Henryk: Bibliografia Wilna. T. 1: Uniwersytet Wileński. 1579-1939. 1996  szczegóły 
6.książka: Szełkowski Waldemar: Akademicki klub włóczęgów wileńskich. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wszechnica wileńska i ruch akademicki w Wilnie w lata...) szczegóły 
7.książka: Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. 1996 (Ludwik Piechnik, Kazimierz Puchowski: Słowo wstępne. * [Zawiera m.in.:...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Szybiak Irena: Pierwsze wybory rektora Szkoły Głównej w Wilnie 91799). Przyczynek do porozbiorowych dziejów Uniwersytetu Wileńskiego. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 79-89  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kozłowska Jolanta: Ślady poezji arabskiej w literaturze polskiej. Przede wszystkim romantycy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 83-88 (dotyczy m.in. wpływu literatury orientalnej na twórczość Adama Mickiew...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Uniwersytet Polski w Wilnie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kucha Ryszard: Universitas po polsku. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 2 s. 15  szczegóły 
11.artykuł: MR: W Wilnie działa Uniwersytet Polski. Słowo Powszechne 1991 nr 226 s. 2  szczegóły 
12.artykuł: Parfinowicz Kazimierz: Kwestujemy. Wiadomości Uniwersyteckie 1993 nr 4 s. 29 (nt. kwest przeprowadzanych w Polsce na rzecz uczelni...) szczegóły 
13.artykuł: Piasecka Marzenna: W Wilnie musi być polska uczelnia!. Słowo Powszechne 1992 nr 20 s. 6 (nt. braku zgody litewskich władz oświatowych na powołanie uczelni...) szczegóły 
14.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Uniwersytet Polski w Wilnie ma wielu przyjaciół. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 141 s. 1-2  szczegóły 
15.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Uniwersytet Polski w Wilnie. Kurier Wileński 1991 nr 151 s. 2 (nt. koncepcji org. uczelni...) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Folejewski Zbigniew: Polski Uniwersytet w Wilnie a rzeczywistość. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 113-117  szczegóły 
nawiązanie: Wilnianka z Zarzecza: Zapomnieć o wzajemnych urazach. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 121-126  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Uniwersytet Wileński
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Nagórko Alicja: Nad protokołami z sesji Szkoły Głównej Wileńskiej (1799-1803). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 133-139 (z fragm. protokołów...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Krahel Tadeusz: Szkolnictwo kościelne w diecezji wileńskiej do 1795 r.. Gryfita 1995 nr 9 s. 11-13 (m.in. Akademia Wileńska...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Domeyko Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
19.książka o twórcy: Wójcik Zbigniew: Ignacy Domeyko. Litwa, Francja, Chile. 1995 ([Biografia; zawiera m.in. rozdziały poświęcone studiom na Uniwersyteci...) szczegóły