Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Nazwisko twórcy: Kolberg Oskar
Możesz zmienić zakres lat: do

Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kolberg Oskar
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1.książka twórcy: Kolberg Oskar: Pieśni ludu polskiego. Suplement do tomu 1. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
2.proza: Kolberg Oskar: Góry i Pogórze [fragm.]. Rocznik Babiogórski 1999 t. 1 s. 30 (z notą...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
3.listy: Kolberg Oskar: [List]. Studia Historyczne 1989 z. 2 s. 300-302 (do Józefa Majera (z 1868)...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
4.tekst paraliteracki: Kolberg Oskar: Pismo Oskara Kolberga z 4 listopada 1875 roku do Zarządu Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. x ([W ks. zb.:] Królewiec a Polska. Olsztyn 1993 s. 134-137...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
5.książka o twórcy: Dębicka Stanisława: W starym gnieździe. Z sagi rodu Kolbergów. [Kronika Kolbergów i Marconich]. 1989  szczegóły 
6.książka o twórcy: Dzieła wszystkie Oskara Kolberga. Informator wydawniczy = Complete works of Oskar Kolberg. Publication reference. 1991  szczegóły 
7.książka o twórcy: Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. T. 24 z. 1/4: W setną rocznicę śmierci Oskara Kolberga. 1890-1990. Studia i materiały. 1987 (Katarzyna Janczewska-Sołomko: Wstęp. - Piotr Dahlig: Uwagi o znaczeniu...) szczegóły 
8.książka o twórcy: Kaczmarska Maria: Oskar Kolberg (1814-1890). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. 1990  szczegóły 
9.książka o twórcy: Kośka Małgorzata: Oskar Kolberg. 2000  szczegóły 
10.książka o twórcy: Oskar Kolberg 1814-1890. Materiały z sesji naukowej, Kraków 26 XI 1994 r.. 1998 (Stanisław Urbańczyk: O Kolbegu w sto lat po jego śmierci. - Julian Maś...) szczegóły 
11.książka o twórcy: Oskar Kolberg (1814-1890). Przewodnik po wystawie biograficznej. 1997  szczegóły 
12.książka o twórcy: Oskar Kolberg. Prekursor antropologii kultury. 1995 (Wstęp. * Dzieło Kolberga: Bogusław Linette: Znaczenie wydania dzieł Ko...) szczegóły 
recenzja: Mazur Krzysztof: Kolberg przypomniany. Ruch Muzyczny 1996 nr 8 s. 39  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Almanach Polonii 1989 (1990) s. 18 (not. o 100. roczn. śmierci...) szczegóły 
14.artykuł: Bibliotekarz Radomski 2003 nr 3 s. 32 (not. z okazji 190. urodzin...) szczegóły 
15.artykuł: Biegańska K.: Oskar Kolberg i jego dzieło. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 208 s. 6  szczegóły 
16.artykuł: Bieńkowski Wacław: Krakowskie koneksje Oskara Kolberga. Rocznik Krakowski 1993 t. 59 s. 64-76  szczegóły 
17.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Oskar Kolberg a Akademia Umiejętności w Krakowie. Prace Komisji Historii Nauki 1999 t. 1 s. 7-21 (związki Kolberga z Akademią Umiejętności, jej opieka nad badaniami i d...) szczegóły 
18.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Oskar Kolberg w Królewcu w 1875 roku. x 1993 ([W ks. zb.:] Królewiec a Polska. Olsztyn 1993 s. 129-137...) szczegóły 
19.artykuł: Błachut Władysław: Krakowskie lata Oskara Kolberga. Wieści 1989 nr 16 s. 5  szczegóły 
20.artykuł: Burszta Józef: Dzieło Oskara Kolberga a Wielkopolska. x 1991 ([W ks. zb.:] Folklor muzyczny ziemi kościańskiej. Kościan, Poznań 1991...) szczegóły 
21.artykuł: Dahlig Piotr: Oskar Kolberg w międzywojennej polskiej etnografii muzycznej. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 25-39  szczegóły 
22.artykuł: Gawroński Ludwik: Oskara Kolberga dzieła wszystkie. Ruch Muzyczny 1990 nr 10 s. 7 (biogr., z portr....) szczegóły 
23.artykuł: Gusev Vladimir: Nasledie Oskara Kol'berga v ocenke sovremennojj nauki. Slavjanovedenie 1994 nr 1 s. 76-79  szczegóły 
24.artykuł: Idaszak Danuta: Oskar Kolberg - kompozytor. Ruch Muzyczny 1991 nr 3 s. 1, 6  szczegóły 
25.artykuł: Kieraciński Piotr: Gościnne dwory. Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 26  szczegóły 
26.artykuł: Kmieć Ewa: Pasja i miłość. W 175. rocznicę urodzin Oskara Kolberga. Gazeta Krakowska 1989 nr 30 s. 5  szczegóły 
27.artykuł: [Korzenny Jan] (jk): Prekursor folklorystyki (Notka biograficzna). Głos Ludu 1989 nr 23 s. 4  szczegóły 
28.artykuł: Kowalik Tomasz: Stolica 1989 nr 8 s. 22 (art. biogr....) szczegóły 
29.artykuł: Krawczykowska Irena: "Cudzoziemcy" zasłużeni dla polskości. Słowo Powszechne 1990 nr 115 s. 7 (dot. również Zygmunta Glogera...) szczegóły 
30.artykuł: Nowina Konopka Dominik: Ojciec polskiej etnografii. Nasz Dziennik 1999 nr 46 s. 9  szczegóły 
31.artykuł: Osuchowska Teresa: Odbicie dziejów narodu w folklorze ziemi radomskiej według zapisu kolbergowskiego. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 49-57  szczegóły 
32.artykuł: Osuchowska Teresa, Osuchowski Adam: Wybitni ludzie Przysuchy. Oskar Kolberg. x 1993 ([W ks.: id., id.]: Przysucha. Przysucha 1993 s. 30-32...) szczegóły 
33.artykuł: Pawlak Danuta: Z zagadnień warsztatu terenowego i edytorskiego Oskara Kolberga. Muzyka 1999 nr 2 s. 55-67  szczegóły 
34.artykuł: Pawlakowa Danuta: Obraz ludowej kultury muzycznej w pracach Oskara Kolberga. Lud 1993 t. 76 s. 37-45  szczegóły 
35.artykuł: Podkarpacie 1989 nr 8 s. 2 (biogr....) szczegóły 
36.artykuł: Płatek Piotr: Dokumentował pieśń gminną. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 22/23 s. B15  szczegóły 
37.artykuł: PM: Bliżej kultury ludowej. Nasz Dziennik 2000 nr 129 s. 10 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
38.artykuł: Przewoźny Witold: Podstawowe założenia komputerowej bazy danych "Dzieł wszystkich" Oskara Kolberga. Lud 1993 t. 76 s. 59-66  szczegóły 
39.artykuł: Rogalska Zofia: Oskar Kolberg i jego dzieło. Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 93 s. 18  szczegóły 
40.artykuł: Skoczylas-Stawska Honorata: Cechy gwar wieluńskich w dziele Oskara Kolberga. Prace Filologiczne 1996 t. 40 (1995) s. 385-395  szczegóły 
41.artykuł: Skoczylas-Stawska Honorata: Oskar Kolberg a gwary wieluńskie. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 117-123  szczegóły 
42.artykuł: Staniszewski Andrzej: Materiały kolbergowskie na łamach prasy polskiej po roku 1840. Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 47-57  szczegóły 
43.artykuł: Stęszewski Jan: O zawartości informacyjnej i wiarygodności zbioru etnomuzycznego Oskara Kolberga. x 1991 ([W ks. zb.:] Folklor muzyczny ziemi kościańskiej. Kościan, Poznań 1991...) szczegóły 
44.artykuł: Szeląg Zdzisław: Tygodnik Radomski 1989 nr 31 s. 9  szczegóły 
45.artykuł: Szymańska Mirosława: Ehtnograf (100-letie so dnja smerti Oskara Kol'berga 1814-1890). Pol'sha 1990 nr 10 s. 16-17, 30 (z not....) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
46.ikonografia: Forum Akademickie 2000 nr 12 okł. (fot. pomnika nagrobka Oskara Kolberga na Cmentarzu Rakowickim w Krakow...) szczegóły 
47.ikonografia: Forum Akademickie 2000 nr 10 okł. (fot. popiersia Oskara Kolberga...) szczegóły 
48.ikonografia: Guliwer 2000 nr 2 wkładka (portret...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
49.impreza: Dni Kolbergowskie (1988).  szczegóły 
artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 59  szczegóły 
50.impreza: Dni Kolbergowskie (1989).  szczegóły 
kult: Życie Radomskie 1989 nr 135 s. 8  szczegóły 
51.impreza: Dni Kolbergowskie (1990).  szczegóły 
artykuł: Twórczość Ludowa 1990 nr 2 s. 55 (not....) szczegóły 
52.impreza: Dni Kolbergowskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Myk Sławomir: W hołdzie Oskarowi Kolbergowi. Sycyna 1998 nr 12 s. 17 (spraw....) szczegóły 
53.impreza: "Dzieło Oskara Kolberga w sztuce ludowej" - wystawa (1989).  szczegóły 
artykuł: [Dudowa Anna] (n): Życie Radomskie 1989 nr 242 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 43 s. 3 (not....) szczegóły 
kult: Twardowska Julita: Przemiany 1989 nr 11 s. 15 ([wyniki konk.; z omów. zgłoszonych prac]...) szczegóły 
54.impreza: "Oskar Kolberg - 1814-1890 - folklorysta, etnograf, kompozytor" - wystawa biograficzna (1999).  szczegóły 
artykuł: Kubińska Wiesława: Muzea - wystawy - wymiana doświadczeń. Raptularz Kulturalny 1999 nr 1 s. 53-56 (relacja ze zwiedzania wystawy...) szczegóły 
55.impreza: Sesja ku czci Oskara Kolberga w 180-lecie urodzin (1994).  szczegóły 
artykuł: (pik): Forum Akademickie 1994 nr 6/7 s. 15 (nota...) szczegóły 
56.impreza: "W setną rocznicę śmierci Oskara Kolberga" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Miller Ewa, Skrukwa Agata: Lud 1991 t. 74 s. 305-306  szczegóły 
57.impreza: "Ziemia rodzinna Oskara Kolberga" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika styczeń - luty 2001. Miesięcznik Prowincjonalny 2001 nr 1/2 s. 36 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
58.utwór: Lud.  szczegóły 
artykuł: Gruca Anna: Dzieje pierwszej edycji "Ludu" Oskara Kolberga. Studia Historyczne 1989 z. 2 s. 295-302  szczegóły 
artykuł: Skruwa Agata: Ikonografia w "Ludzie" Oskara Kolberga. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 41-47  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
59.kult: [Duda Bronisław] (bd): Życie Radomskie 1989 nr 222 s. 8 (o plenerze malarskim pod nazwą "Ziemia O.K." w Zbożennej, woj. radomsk...) szczegóły 
60.kult: Echo Dnia 1989 nr 122 s. 1-2 (nota o przygotowaniach do obchodów 175. roczn. śmierci w Przysusze i R...) szczegóły 
61.kult: Echo Krakowa 1989 nr 39 s. 7 (not. o złożeniu kwiatów na grobie O. Kolberga w Krakowie w 175. roczni...) szczegóły 
62.kult: EO: Ocalił od zapomnienia. Nasz Dziennik 2000 nr 45 s. 10 (sylwetka twórcy i zapowiedź obchodów 110 rocznicy jego urodzin organiz...) szczegóły 
63.kult: Etnograf i folklorysta. Nasz Dziennik 2000 nr 44 s. 9 (not. o rozpoczęciu obchodów 110. rocznicy śmierci w Muzeum im. Oskara ...) szczegóły 
64.kult: (koź): Gazeta Krakowska 1989 nr 46 s. 1 (nota spraw. ze złożenia na grobie Oskara Kolberga kwiatów w 175. roczn...) szczegóły 
65.kult: Nasz Dziennik 2002 nr 45 s. 9 (not. o rocznicy urodzin...) szczegóły 
66.kult: Osuchowska Teresa, Osuchowski Adam: Przysuskie Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga. Muzeum im. Oskara Kolberga. x 1993 ([W ks.: id., id.]: Przysucha. Przysucha 1993 s. 68-72...) szczegóły 
67.kult: Paprocka Danuta, Paprocki Bogusław: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Etnografia Polska 1993 t. 37 z. 2 s. 121-131  szczegóły 
68.kult: Paprocki Bogusław: Pamiątki Kolbergowskie w Przysusze. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1992 z. 1/4 s. 59-71 (z aneksem: Źródła dotyczące rodziny Kolbergów. Depozyt Krzysztofa Kolb...) szczegóły 
69.kult: [Twardowska Julita] (jut): Przemiany 1988 nr 6 s. 46 ([not. o przygot. do obchodów 100. roczn. śmierci]....) szczegóły 
70.kult: Twardowska Julita: Przemiany 1989 nr 11 s. 15 ([wyniki konk.; z omów. zgłoszonych prac]...) szczegóły 
71.kult: Życie Literackie 1989 nr 10 s. 15 (not. o złożeniu kwiatów na grobie Oskara Kolberga na cmentarzu Rakowic...) szczegóły 
72.kult: Życie Radomskie 1989 nr 135 s. 8  szczegóły