Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Nazwisko twórcy: Pigoń Stanisław
Możesz zmienić zakres lat: do

Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pigoń Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1.książka twórcy: Danilewicz-Zielińska Maria, Pigoń Stanisław: Dialog korespondencyjny (1958-1968). 1996 (Czesław Kłak: Wstęp: 1. Dialog korespondencyjny. 2. Bohaterowie. 3. Sc...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 1998 z. 1 s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Chrostek Mariusz: Korespondencja Pigoń - Danilewiczowa. Fraza 1997 nr 18 s. 195-198  szczegóły 
recenzja: Dernałowicz Maria: Dialog kontrolowany. Twórczość 1997 nr 7 s. 68-72  szczegóły 
recenzja: Siewierski Henryk: Dialog ponad przestrzenią. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 749-750  szczegóły 
2.książka twórcy: Kłak Czesław: Stanisław Pigoń. Szkice do portretu. 1993 (Zawiera szkice dot. biografii Stanisława Pigonia oraz jego księgozbior...) szczegóły 
recenzja: Biernacki Andrzej: Szkice do portretu Stanisława Pigonia. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 121-126  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 166-168  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Szkice do portretu Stanisława Pigonia. Lektura 1993 nr 11-12 s. 23  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 199-201  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
3.listy: Pigoń Stanisław: [Listy]. Rocznik Podhalański 1992 t. 5 s. 260-261 (do Juliusza Zborowskiego (2 z 1960, 1962); ogł. i koment.: Anna Liscar...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
4.tekst paraliteracki: Pigoń Stanisław: Położenie materialne i samopomoc młodzieży akademickiej krakowskiej w okresie tajnego nauczania (1942-1945). Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 136-139 (z komentarzem: Andrzej Biernacki: Trzydziestolecie śmierci Stanisława ...) szczegóły 
5.tekst paraliteracki: Pigoń Stanisław: Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 s. 188-194 (listy do Czesława Zgorzelskiego (2 z 1968) w sprawie powstającej edycj...) szczegóły 
6.tekst paraliteracki: Fraza 1999 nr 1 s. 224-225 (list do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (z 1946) dot. zwolnienia ...) szczegóły 
7.tekst paraliteracki: Pigoń Stanisław: Tygodnik Powszechny 1994 nr 14 s. 11 (do Józefa Cyrankiewicza z 1964, podał do druku i koment. Krzysztof Pig...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
8.książka o twórcy: Kłak Czesław: Dialog o dialogu. Marii Danilewicz Zielińskiej podzwonne. 2003 (Wprowadzenie. - [26 listów Czesława Kłaka do Marii Danilewicz Zielińsk...) szczegóły 
9.książka o twórcy: Non omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu. 1997 (Czesław Kłak: Słowo wstępne. - Homilia ks. bpa Edwarda Białogłowskiego...) szczegóły 
recenzja: Abe: Pigoniana. Twórczość 1998 nr 5 s. 137-138  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Ampel Teresa: Słownictwo tkackie w stylu naukowym Stanisława Pigonia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 213-21  szczegóły 
11.artykuł: Bajer Magdalena: Pigoniowie [z cyklu:] Rody uczone. Forum Akademickie 1996 nr 11 s. 34-35  szczegóły 
12.artykuł: Basara-Lipiec Eugenia: Pojęcie kultury w pismach Stanisława Pigonia. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Filozoficzne 1993 z. 6 (156) s. 135-153  szczegóły 
13.artykuł: Bednarski Tadeusz Z.: Wieści 1988 nr 51 (dot. pobytu S. Pigonia w Jaśle...) szczegóły 
nawiązanie: Mendys Władysław: Wieści 1989 nr 9 s. 7 (dot. pobytu S .Pigonia w Jaśle...) szczegóły 
14.artykuł: Biernacki Andrzej: Trzydziestolecie śmierci Stanisława Pigonia. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 134-136  szczegóły 
15.artykuł: Broniarek Zygmunt: Prof. Pigoń i ropa naftowa. Trybuna 1999 nr 157 s. 18 (felieton...) szczegóły 
16.artykuł: Fac Krystyna: Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Stanisława Pigonia w Bibliotece Głównej WSP w Rzeszowie. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1987 z. 4 (110) s. 59-83 (z tekstami dedykacji autorstwa m.in.: Ignacego Chrzanowskiego, Juliana...) szczegóły 
17.artykuł: Gromada - Rolnik Polski 1989 nr 1 s. 9 (not. o 20. rocznicy śmierci Stanisława Pigonia...) szczegóły 
18.artykuł: Kłak Czesław: Pigoniowe "niebo w płomieniach". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1991 z. 1 s. 89-106  szczegóły 
19.artykuł: Kłak Czesław: Stanisław Pigoń w Rzeszowie (W trzydziestą rocznicę śmierci Uczonego). Fraza 1999 nr 1 s. 209-218 (wspomnienie o Stanisławie Pigoniu wygłoszone jako wprowadzenie do cykl...) szczegóły 
20.artykuł: Krawczykowska Irena: Słowo Powszechne 1988 nr 245 s. 6 (biogr. z okazji 20. rocznicy śmierci...) szczegóły 
21.artykuł: Kucała Marian: O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 3/4 s. 165-170 (wspomnienie z okazji 30. rocznicy śmierci...) szczegóły 
22.artykuł: Maślanka Julian: Stanisław Pigoń (1885-1968). x 2000 ([w ks. zb.:] Złota księga Wydziału Filologicznego. Red. Jan Michalik i...) szczegóły 
23.artykuł: Pigoń Krzysztof: Stanisław Pigoń wśród młodzieży. Fraza 1999 nr 1 s. 219-226 (wspomnienie syna o kuratorstwie Stanisława Pigonia w Bursie Akademicki...) szczegóły 
24.artykuł: Profile 1988 nr 12 s. 12 (nota z okazji 20. rocznicy śmierci...) szczegóły 
25.artykuł: Ratajska Krystyna: "Trud" życia młodego Pigonia. Stanisław Pigoń w okresie przynależności do Eleuzis. Prace Polonistyczne 1991 seria 44 (1988) s. 129-157  szczegóły 
26.artykuł: Stanisław Pigoń(1885-1968). x 1999 ([W ks.:] Janusz Kapuścik: Wśród uczonych i miłośników książki. Warszaw...) szczegóły 
27.artykuł: Terlecki Ryszard: Profesora Pigonia sprawa ewidencyjno-obserwacyjna. Krakowszy uczeni w materiałach UB i SB. Tygodnik Powszechny 2000 nr 22 s. 7 (z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Sprawa prof. Pigonia. Tygodnik Powszechny 2000 nr 24 s. 4 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Markiewicz Henryk: Sprawa prof. Pigonia. Tygodnik Powszechny 2000 nr 24 s. 4 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Pigoń Krzysztof: Sprawa prof. Pigonia. Tygodnik Powszechny 2000 nr 24 s. 4 (list do red....) szczegóły 
28.artykuł: Turkiewicz Halina: ""Byleby tylko praca moja owoc jakiś im przynieść mogła". Magazyn Wileński 2001 nr 4 s. 35-27 (z fot....) szczegóły 
29.artykuł: Weintraub Wiktor: Stanisław Pigoń (1885-1968). x 1998 ([w ks. zb.:] Poloniści Uniwersytetu Jagiellońskiego. Portrety i życior...) szczegóły 
30.artykuł: Wisłocki Seweryn A.: Lutosławski i Pigoń na Górnym Śląsku. Suplement 1994 nr 40/41 s. 5  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
31.ikonografia: Alma Mater 1998 nr 8 s. 27 (fot. portretu Stanisława Pigonia pędzla Krzysztofa Buckiego...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
32.impreza: Sesja naukowa w 25. rocznicę śmierci profesora Stanisława Pigonia (1993).  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
33.utwór: Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939-1940).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia. Część II. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 120-134  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia. Pamiętnik Literacki 1990 z. 1 s. 107-117  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
34.kult: Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 59 (not. o zatwierdzeniu przez senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakow...) szczegóły 
35.kult: Tygodnik Powszechny 1993 nr 51/52 s. 15 (ogł. o mszy św. w 25. roczn. śmierci Stanisława Pigonia...) szczegóły 
36.kult: Tygodnik Powszechny 1988 nr 50 s. 5 (ogł. o mszy w Krakowie...) szczegóły 
37.kult: Życie Literackie 1989 nr 1 s. 15 (not. o złożeniu kwiatów z okazji 20. rocznicy śmierci 19 XII 1988 na ...) szczegóły