Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Nazwisko twórcy: Origenes *
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Origenes *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1.książka twórcy: Orygenes : Duch i ogień. [Wybór tekstów]. 1995  szczegóły 
2.książka twórcy: Orygenes : Duch i ogień. [Wybór tekstów]. 1995  szczegóły 
3.książka twórcy: Orygenes : Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela. 2000  szczegóły 
4.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Ewangelii według Jana. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 268-269 (nota...) szczegóły 
5.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Ewangelii według Mateusza. Cz. 1. 1998  szczegóły 
6.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Ewangelii według Mateusza. Cz. 2: Commentariorum series. 2002  szczegóły 
7.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian. 1994  szczegóły 
recenzja: Orygenes. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 17 s. 23  szczegóły 
8.książka twórcy: Orygenes : Komentarz do "Pieśni nad Pieśniami". Homilie o "Pieśni nad Pieśniami". 1994  szczegóły 
9.książka twórcy: Orygenes : Korespondencja. 1997 (Od redakcji. Wprowadzenie [niniejsze wydanie listów Orygenesa jest pie...) szczegóły 
10.książka twórcy: Orygenes : Mowa pochwalna na cześć Orygenesa oraz List Orygenesa do Grzegorza. 1998 ([Zawiera: List Orygenesa do Grzegorza w przekł. Katarzyny Augustyniak]...) szczegóły 
11.książka twórcy: Orygenes : O zasadach. 1996  szczegóły 
recenzja: Grabowski Mariusz: Renesans Orygenesa z Aleksandrii. Nasz Dziennik 1998 nr 22 s. 6  szczegóły 
12.książka twórcy: Orygenes : Orygenes o kapłaństwie. Antologia tekstów. 1998  szczegóły 
recenzja: Czalej Sławomir: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 357-359  szczegóły 
recenzja: Czalej Sławomir: Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 621-624  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
13.książka o twórcy: Crouzel Henri: Orygenes. 1996 ([Orygenes jako człowiek, teolog, filozof oraz jego metada pracy nad in...) szczegóły 
recenzja: Markowski Michał Paweł: Orygenes: człowiek wśród skorpionów. Tygodnik Powszechny 1997 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Szram Mariusz: Vox Patrum 1997 t. 30/31 s. 461-464  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 125 (notka...) szczegóły 
14.książka o twórcy: Pamfil z Cezarei : Obrona Orygenesa. 1996  szczegóły 
15.książka o twórcy: Pietras Henryk: L'Amore in Origene. 1988  szczegóły 
recenzja: Degórski Bazyli: Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 33-34  szczegóły 
16.książka o twórcy: Pietras Henryk: Orygenes. 2001  szczegóły 
17.książka o twórcy: Rufin z Akwilei : O słaszowaniu pism Orygenesa. 1996  szczegóły 
18.książka o twórcy: Szram Mariusz: Chrystus - Mądrość Boża. Według Orygenesa. 1997  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 3 s. 472-473 (not....) szczegóły 
recenzja: Straszewicz Marzenna: Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 480-484  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Błaszczyk Wojciech: Zarys rozwoju demonologii na podstawie dzieł: świętego Justyna Męczennika, Orygenesa i świętego Antoniego Pustelnika. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 147-162  szczegóły 
20.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Orygenes. Nasz Dziennik 2002 nr 194 s. 9 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
21.artykuł: Jasman Kazimierz: Wielki spór o chrześcijaństwo czyli Orygenes przeciw Celsusowi. Chrześcijanin a Współczesność 1989 nr 1 s. 66-75  szczegóły 
22.artykuł: Jocz Artur: Pomiedzy bytem a niebytem, czyli o istocie zła i jego wzajemnych relacjach z dobrem w nauczaniu Orygenesa. Zeszyty Filozoficzne 2001 z. 9 s. 77-94 (nt. w kontekście wiersza Adama Mickiewicza "Aryman i Oromaz"...) szczegóły 
23.artykuł: Jocz Artur: Pomiędzy filozofią a gnostycyzmem. Orygenesa poszukiwanie drogi do poznania rzeczywistości metafizycznej. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 2 s. 3-12  szczegóły 
24.artykuł: Jocz Artur: Pomiędzy wiarą a gnozą - próba wprowadzenia do teologii Orygenesa (od ok. 185 do ok. 254). Zeszyty Filozoficzne 1998 z. 6 s. 16-25  szczegóły 
25.artykuł: (js): "Nie rzucajcie pereł przed świnie!". W drodze 1994 nr 6 s. 107-110 (o rozumieniu tej myśli w ujęciu Orygenesa...) szczegóły 
26.artykuł: Kalinkowski Stanisław: Odkrycie Orygenesa. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1995 nr 50 s. 2-5 (wywiad z tłumaczem dzieł Orygenesa; rozm. Józef Naumowicz...) szczegóły 
27.artykuł: Łuczak Tomasz: Funkcje symbolicznej interpretacji Pentateuchu w homiliach Orygenesa. Scripta Minora 1996 t. 1 s. 45-82  szczegóły 
28.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Obmyj mnie blaskiem Twego Zmartwychwstania. Tygodnik Powszechny 2001 nr 15 s. 5 (biogr....) szczegóły 
29.artykuł: Olszewski Mikołaj: Hermeneutyka Orygenesa czyli o początkach. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 1992 t. 37 s. 3-41  szczegóły 
30.artykuł: Paciorek Antoni: Chrystocentryzm alegorii chrześcijańskiej w starożytnej hermeneutyce biblijnej. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 29-42 (m.in. w pismach Orygynesa...) szczegóły 
31.artykuł: Pietras Henryk: Oszustwo użyteczne według Orygenesa. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 1990 (1989) s. 197-206  szczegóły 
32.artykuł: Pietras Henryk: Pojęcie bożej substancji absolutnej u Orygenesa - próba ujęcia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 2000 z. 33 (1246) s. 127-140  szczegóły 
33.artykuł: Pietras Henryk: Uświęcające działanie Ducha Świętego według Orygenesa. Vox Patrum 1989 t. 15 (1988) s. 635-648 (na przykładzie dzieł Orygenesa...) szczegóły 
34.artykuł: Rejmer Jerzy: Orygenes: Katecheta i filozof. Meander 1989 nr 3 s. 107-117 (Orygenes jako nauczyciel wiedzy chrześcijańskiej w Aleksandrii i badac...) szczegóły 
35.artykuł: Słomka Jan: Starotestamentalne przymierza w interpretacji Orygenesa. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 213-226 (w świetle homilii i traktatu "O święcie Paschy"...) szczegóły 
36.artykuł: Słomka Jan: Teologiczne podstawy egzegezy Orygynesa i jej aktualność. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2003 t. 36 z. 2 s. 477-489  szczegóły 
37.artykuł: Starowieyski Marek: Orygenes - genialny teolog. Powściągliwość i Praca 1996 nr 6 s. 12  szczegóły 
38.artykuł: Szram Mariusz: Od obrazu do podobieństwa Bożego. Dynamiczna koncepcja antropologii teologicznej w II-III wieku (Stanowisko Ireneusza i Orygenesa). Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 357-376  szczegóły 
39.artykuł: Szram Mariusz: Orygenes a millenaryzm. Jednoznaczne odrzucenie czy przyjęcie pewnych inspirajcji?. Tarnowskie Studia Teologiczne 2000 z. 1 s. 39-53  szczegóły 
40.artykuł: Szram Mariusz: Orygenes o kapłaństwie. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 89-99  szczegóły 
41.artykuł: Szram Mariusz: Pełna natura ludzka Chrystusa w świetle orygenowskiej koncepcji człowieka. Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 107-120  szczegóły 
42.artykuł: Szram Mariusz: Problem święceń kapłańskich Orygenesa. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 659-670  szczegóły 
43.artykuł: Szram Mariusz: Udział wiernych świeckich w funkcjach współcześnie zastrzeżonych kapłanom urzędowym oraz w strukturach instytucjonalnych Kościoła w ujęciu Orygenesa. Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 141-149 (na podstawie pism...) szczegóły 
44.artykuł: Szram Mariusz: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 592-599 ([rec. ks.:] Danil Hombergen Ocso: The second Origenist controversy. A ...) szczegóły 
45.artykuł: Szram Mariusz: Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 554-577 ([rec. ks. zb.:] Origeniana Septima. Origenes in den Auseinandersetzung...) szczegóły 
46.artykuł: Szram Mariusz: Vox Patrum 1997 t. 30/31 s. 464-467 ([rec. ks.:] Jean Laporte: Theologie liturgique de Philon d'Alexandrie ...) szczegóły 
47.artykuł: Turek Waldemar: "Nie ma władzy, która by nie pochodziła od Boga". Rz 13, 1 w interpretacji Ireneusza i Orygenesa. Studia Płockie 2002 t. 30 s. 55-64 (dot. Listu św. Pawła do Rzymian...) szczegóły 
48.artykuł: Winkler Krzysztof: Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 1.). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 173-191  szczegóły 
49.artykuł: Winkler Krzysztof: Zagadnienia teologiczne w komentarzu Orygenesa do perykopy o Przemienieniu Pańskim (Część 2). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1994 t. 25/26 (1992/1993) s. 179-195  szczegóły 
50.artykuł: Zieliński Jacek: Logos Orygenesa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 28 (2065) s. 41-62  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
51.impreza: "Orygenes a Biblia" - Colloquium Origenianum Sextum (1993).  szczegóły 
artykuł: Szram Mariusz: Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 653-658 (spraw....) szczegóły 
52.impreza: "Orygenes a Biblia" - sympozjum (1994).  szczegóły 
artykuł: Naumowicz Józef: Sympozjum o Orygenesie na ATK. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 52 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Szram Mariusz: Orygenes a Biblia (Warszawa ATK, 10 III 1994 r. ). Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 666-667 (spraw....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
53.utwór: Homilie do Księgi Jozuego.  szczegóły 
artykuł: Spyra Marek: Elementy teologii chrzcielnej w czwartej i piątej homilii Orygenesa do "Księgi Jozuego". Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 19/20 (1986/1987) s. 41-63  szczegóły 
54.utwór: Komentarz do Ewangelii św. Jana.  szczegóły 
artykuł: Czyżewski Bogdan: Teologia imion Chrystusa u Grzegorza z Nazjanzu (Mowa 30, 16-21) w świetle Orygenesa (Komentarz do Ewangelii św. Jana I, XX-XXXIV). Studia Gnesnensia 1998 t. 12 s. 89-104  szczegóły 
artykuł: Kalinkowski Stanisław: Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Jana, VI, 45/23/233, komentarz filologiczny. Saeculum Christianum 1995 nr 2 s. 203-204  szczegóły 
artykuł: Nakonieczny Rafał: Chrystologiczny tytuł [Sofia Teoi] w "Komentarzu do Ewangelii św. Jana" Orygenesa. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1997 [t.] 30 s. 232-240  szczegóły 
55.utwór: Komentarz do Ewangelii według Mateusza.  szczegóły 
artykuł: Stanula Emil: Saeculum Christianum 1995 nr 1 s. 269-270 (rec. przekładu na jęz. niemiecki: Origenes: Der Kommentar zum Evangeli...) szczegóły 
56.utwór: O modlitwie.  szczegóły 
artykuł: Słomka Jan: Orygenesowy komentarz do słów: "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1 s. 49-55 (z not. o autorze artykułu....) szczegóły 
57.utwór: O zasadach.  szczegóły 
artykuł: Pietras Henryk: Do pełni życia w Duchu Świętym. Orygenes, "O zasadach" I, 3, 8. Studia Bobolanum 2003 nr 3 s. 43-51  szczegóły 
artykuł: Turek Waldemar: Grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Mt 12, 31-32) w "De Principiis" Orygenesa. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 77-88  szczegóły 
58.utwór: Przeciw Celsusowi [Kata Kelsou].  szczegóły 
artykuł: Kokoszko Maciej: Orygenes fizjonomistą? Kilka uwag na temat "Przeciw Celsusowi" I 33. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 173-194  szczegóły