Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Nazwisko twórcy: Plotinos *
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Plotinos *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1.książka twórcy: Plotyn : Enneady. I-III. 2000  szczegóły 
2.książka twórcy: Plotyn : Enneady. IV-V. 2001  szczegóły 
3.książka twórcy: Plotyn : Enneady. VI. 2003  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
4.książka o twórcy: Bańka Józef: Plotyn i odwieczne pytania metafizyki. Monada pryncypialna. 1995 (T. 1: Monada pryncypialna. 1995, 275 s.
[Komentarz do "Ennead" Plo...)
 szczegóły 
recenzja: O.K.: Pogrzeb Arystotelesa?. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 43/44 s. 3 (nota spraw.z promocji książki...) szczegóły 
5.książka o twórcy: Bańka Józef: Plotyn i odwieczne pytania metafizyki = Plotini quaestiones metaphysicae denuo perpetuoque disputatae. O rzeczywistości prawdziwej. pozornej i stanach mistycznych. 1996 (T. 2: O rzeczywistości prawdziwej, pozornej i stanach mistycznych = Vo...) szczegóły 
recenzja: O.K.: Pogrzeb Arystotelesa?. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 43/44 s. 3 (nota spraw. z promocji książki...) szczegóły 
recenzja: Przybysławski Artur: Principia 1997 t. 16/17 (1996/1997) s. 309-311  szczegóły 
polemika: Bańka Józef: Principia 1997 t. 18/19 s. 300-301 (z koment. Jana Hartmana...) szczegóły 
6.książka o twórcy: Dembińska-Siury Dobrochna: Plotyn. 1995 ([Monografia przedstawiająca życie i twórcz. Plotyna. Zawiera także wyb...) szczegóły 
recenzja: (jr): Principia 1995 t. 13/14 s. 316  szczegóły 
recenzja: Przybysławski Artur: Wreszcie Plotyn. Znak 1996 nr 2 s. 145-149  szczegóły 
7.książka o twórcy: Zaborowski Robert: Anthropos - Agathon. Człowiek - Dobro w filozofii Plotyna. 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
8.artykuł: Bańka Józef: Jak według Plotyna Jedno myśli w sposób pierwszy?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1999 t. 17 (1814) s. 7-12 (z fragm. "Eneid" w języku greckim...) szczegóły 
9.artykuł: Bańka Józef: Jak według Plotyna Pierwsze jest Pierwszą Przyczyną?. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1998 t. 16 (1729) s. 7-20  szczegóły 
10.artykuł: Bańka Józef: Konstytuujące "być" i usprawiedliwiające "dlaczego" w formule Wielkiej Emanacji Plotyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 53-58  szczegóły 
11.artykuł: Bańka Józef: Nauka Plotyna o "Wychodzeniu z jaskini". x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
12.artykuł: Bańka Józef: O tak zwanej drugiej "filozofii pierwszej" Plotyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1995 t. 13 (1498) s. 7-18 (idea rozumności świata w ujęciu Plotyna, z fragm. "Ennead" w oryginale...) szczegóły 
13.artykuł: Fattal Michel: Od hermeneutyki kosmosu do ontologii Umysłu. Czy Heraklit i Plotyn są przyszłością naszego rozumu?. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 3 s. 71-79 (tł. Piotr Domański...) szczegóły 
14.artykuł: Grzmot-Bilski Grzegorz: Indywiduum wobec czasu i wieczności w filozofii Plotyna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Nauk Społecznych 1993 z. 10 s. 7-15  szczegóły 
15.artykuł: Jaroszyński Piotr: Meandry neoplatonizmu. Człowiek w Kulturze 2000 t. 13 s. 97-107  szczegóły 
16.artykuł: Komorowska Joanna: Kwestia mocy sprawczej gwiazd w pismach Ptolemeusza i Plotyna. Meander 1994 nr 1/2 s. 15-24  szczegóły 
17.artykuł: Olesiński Dariusz: Epistemologiczne uwarunkowania koncepcji Absolutu - Arystoteles a Plotyn. Przegląd Filozoficzny 1997 nr 3 s. 107-115  szczegóły 
18.artykuł: Przybysławski Artur: Dialektyka Plotyńska. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 1998 z. 12 s. 3-16 (na przykładzie "Enneady" i traktatu "O dialektyce"...) szczegóły 
19.artykuł: Przybysławski Artur: Plotyn - filozofia jako wehikuł. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 109-117  szczegóły 
20.artykuł: Sajdek Wiesława: Wizja według Plotyna. Kwartalnik Filozoficzny 1997 t. 25 z. 4 s. 119-126  szczegóły 
21.artykuł: Sikora Adam: Plotyn między bytem a nicością. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 5-7  szczegóły 
22.artykuł: Sochoń Jan: Pogoń za tajemnicami. Mistyczna narracja wobec niewyrażalnego (Plotyn - Bataille). Logos i Ethos 2000 nr 1 s. 43-70  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
23.utwór: Enneady [Enneades].  szczegóły 
artykuł: Bańka Józef: O dwuświatowej ontologii w "Enneadach" Plotyna. Lingua ac Communitas 1999 nr 9 s. 115-125  szczegóły 
artykuł: Bańka Józef: Piękno jako tchnienie enteatyczne w "Enneadach" Plotyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 1997 t. 15 (1655) s. 7-21  szczegóły 
artykuł: Bańka Józef: Przeniesienie Pierwszego na Byt Pierwszy w "Dziewiętnicach" Plotyna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 9-19  szczegóły 
artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: "Enneady" Plotyna. Przegląd Filozoficzny 1992 nr 3 s. 151-163  szczegóły 
artykuł: Dembińska-Siury Dobrochna: Problem piękna i sztuki w "Enneadach" Plotyna. Studia Filozoficzne 1989 nr 7/8 s. 49-63  szczegóły 
artykuł: Grzmot Grzegorz: Człowiek i ekstaza w "Enneadach" Plotyna. Biuletyn Studenckich Kół Naukowych 1990 z. 1 s. 45-49  szczegóły 
artykuł: Przybysławski Artur: Przyczynek do aretologii Plotyna. Etyka 1996 nr 29 s. 129-135  szczegóły 
artykuł: Sajdek Wiesława: Czy wszystkie dusze są jedną?. Kwartalnik Filozoficzny 2001 t. 29 z. 1 s. 119-131  szczegóły