Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bernacka Ryszarda Ewa: W poszukiwaniu psychologicznych uwarunkowań ustosunkowania się ludzi do przejawów twórczości. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 1999 t. 12 s. 113-130 (dotyczy m.in. twórczości literackiej...) szczegóły 
2.artykuł: Filus Małgorzata: Przejawy ekspresji twórczej dzieci nadpobudliwych psychoruchowo a postawy nauczycieli. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 45- (omówienie badań wykorzystujących m.in. utwory literackie...) szczegóły 
3.artykuł: Kłoniecki Janusz: Percepcja i ekspresja w procesie odbioru dzieła poetyckiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 37-44  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Lublin (życie literackie)
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gutowska-Tęcza Beata: Sprawozdanie z Sympozjum - dyskusji panelowej środowisk twórczych Lublina i Lubelszczyzny na temat: "U styku epok. W poszukiwaniu tożsamości twórczości artystycznej" w dniu 15 czerwca 2002. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2003 t. 16 s. 226-228  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziomek Katarzyna: Sprawozdanie z I Sesji Naukow-Metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2002 t. 15 s. 157-160  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Przybylska Anna: O wartości pedagogicznej wielostronnej działalności artystycznej. Refleksje po realizacji interkulturalnego projektu dla dzieci pod tytułem DROGI-WEGE. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2002 t. 15 s. 47-58 (opis projektu zrealizowanego przez Kulturamt w Hanowerze i Ogólnopolsk...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Znajomska Aneta: "W stronę dziecka", czyli o percepcji literatury przez dzieci na podstawie pracy J. Knaflewskiej "Wiersze i opowiadania". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 179-181 (w tytule błędnie nazwisko: Kleftowska...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
8.wiersz: Ballada o badaczu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 1993 t. 6 s. 43  szczegóły 
9.wiersz: Spotkanie braci wskaźników. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 1993 t. 6 s. 42  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hartwig Julia
    wiersze (alfabet tytułów)
10.wiersz: Hartwig Julia: Siedziały panie przy kawie.... Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 42  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
11.wiersz: Herbert Zbigniew: Kot. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 42 (proza poetycka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Korczak Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Łobocki Mieczysław: Janusz Korczak wzorem osobowym altruisty. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 1998 t. 11 s. 151-158  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
13.wiersz: Miłosz Czesław: Dar. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Popek Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
14.wiersz: Popek Stanisław: Dzika zieloność. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szewc Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
15.wiersz: Szewc Piotr: Dowody rzeczowe. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Wagner Richard (1813-1883)
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pospiszyl Kazimierz: Pierścień destruktywności i mocy uzdrowicielskiej rodziny (familiologiczne aspekty Pierścienia Nibelunga). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 1997 t. 9/10 (1996/1997) s. 113-137 (nt. wykorzystania przez Richarda Wagnera starogermańskiego mitu o Nibe...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Asyngier-Kozieł Anna: Sztuka teatralna a wychowanie dziecka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 61-79 (nt. przygotowywania dzieci do odbioru sztuk teatralnych i wychowywania...) szczegóły 
18.artykuł: Kazanowski Zdzisław: Możliwości odbioru wartości świata kultury i sztuki przez osoby niepełnosprawne. Wprowadzenie do literatury przedmiotu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 1994 t. 7 s. 49-56  szczegóły 
19.artykuł: Szadura-Urbańska Elżbieta: Znaczenie metod teatralnych w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia - Psychologia 2000 t. 13 s. 81-89  szczegóły