Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Cetwiński Marek: Bohater polskiej legendy heraldycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 106 (1471) s. 41-52  szczegóły 
2.artykuł: Cetwiński Marek: "Najokrutniejszy miesiąc" - czas i przestrzeń w legendzie legnickiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 98 (1362) s. 77-92  szczegóły 
3.artykuł: Garbusińska Danuta: "Niewieście rządy" w świetle satyry i pism politycznych z czasów Jana Sobieskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1992 nr 102 (1418) s. 75-81 ( ...) szczegóły 
4.artykuł: Gładkiewicz Ryszard, Gładkiewicz Westyna: Z dziejów tradycji piastowskiej na Śląsku (Sprawa syna Bolka II świdnickiego w nowożytnej historiografii śląskiej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 73-86 (głównie dotyczy piśmiennictwa XVI-XVIII w....) szczegóły 
5.artykuł: Krzyżaniakowa Jadwiga: Poglądy polskich kronikarzy średniowiecznych na Niemcy i stosunki polsko-niemieckie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 15-72  szczegóły 
6.artykuł: Wiszewski Przemysław: Życie zakonne w oczach elity intelektualnej Śląska średniowiecznego i nowożytnego. Przemiany pewnego motywu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2003 nr 163 (2512) s. 183-216 (w świetle kronik i dzieł historiograficznych od 2. połowy XIII do XVII...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Mrozowicz Wojciech: Późnośredniowieczna kompilacja dziejów Polski (Nieznany przekaz "Rocznika tzw. świętokrzyskiego" wraz z traktatem Henryka z Góry "Contra Cruciferos" w rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu I Q 411). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1989 nr 76 (1112) s. 219-225  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Kamiński Antoni A.: Michaił Bakunin wśród członków Związku narodowego w Emigracji Polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2002 nr 154 (2363) s. 89-106  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Kulak Teresa: Wizerunek Ślązaka w polskich opisach etnograficznych i relacjach z podróży po Śląsku w II połowie XIX w.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 99-116  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Wajda Kazimierz: Obraz Niemców w publicystyce polskiej 1871-1914. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 133-154  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Nowa pieśń o ziemi naszej (Literatura polska wobec przestrzennego kształtu niepodległości). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1992 nr 90 (1274) s. 107-127  szczegóły 
12.artykuł: Szewczyk Grażyna: Der Mythos vom Oberschlesischen Menschen und die Oberschlesische Frage im Deutschen und Polnischen Schriftum von 1919-1921. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 201-212  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Jakubowska Urszula: Lwowskie ślady w twórczości pisarzy emigracyjnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2002 nr 154 (2363) s. 67-73 (m.in. dotyczy twórczości Wiktora Budzyńskiego, Mariana Hemara, Janiny ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sinica Zbigniew: "Dziennik Poznański" wobec powstania styczniowego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 78 (1135) s. 79-93  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kawalec Krzysztof: Olimpiada berlińska w zwierciadle "Prosto z mostu". Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 283-284  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapiewski Edward: "Słowo" wileńskie wobec problemu porozumienia polsko-niemieckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 237-245  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: [Fras Zbigniew] Z.F.: Prasa polska w Stanisławowie w latach 1848-1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 111 (1532) s. 71-88  szczegóły 
18.artykuł: Maliszewski Kazimierz: Obraz krajów obszaru niemieckojęzycznego w polskiej prasie pisanej doby późnego baroku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 55-68  szczegóły 
19.artykuł: Rok Bogdan: Obraz Turcji w kalendarzach czasów saskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 75 (1108) s. 115-122  szczegóły 
20.artykuł: Staniszewski Andrzej: Z badań nad kształtowaniem się stereotypu Niemca i Polaka w prasie polskiej w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 95-117  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strauchold Grzegorz: Polska ludność rodzima Ziem Zachodnich i Północnych na łamach "Przekroju" w latach 1945-1949. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 349-359 (także o środowisku pisarskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Dmitrów Edmund: Obraz Niemców w Polsce w latach 1945-1948. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 185-209 (m. in. w literaturze...) szczegóły 
23.artykuł: Klin Eugeniusz: Stereotypy etniczne w literaturze. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 144-151 (dot. stereotypów Niemców w literaturze polskiej i Polaków w literaturz...) szczegóły 
24.artykuł: Smołka Leonard: Z badań nad kształtowaniem stereotypów etnicznych na Śląsku w początkach XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 120-130 (w prasie i poezji okolicznościowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Bogacz Teresa: Humanistyczne opisy Środy Śląskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 70 (980) s. 129-135 (XV-XVII w....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Derwich Marek: "Kazania świętokrzyskie" a benedyktyni łysogórscy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1989 nr 76 (1112) s. 189-199  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mrozowicz Wojciech: Śląska "Kronika polska". Wstęp do studium źródłoznawczego (cz. 1). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2003 nr 163 (2512) s. 105-128 (m.in. dot. wydań dzieła, autorstwa, czasu powstania...) szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Solicki Stanisław: Baumgartenowska edycja "Żywota św. Jadwigi" a "Carmen miserabile" Rogera z Apulii i "Chronica Hungarorum" Janosa Thuroczyego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 152 (2306) s. 56-63  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    artykuły (alfabet tytułów)
29.artykuł: Smołka Leonard: Symbolika polsko-niemieckiego obrazu wroga doby powstań i plebiscytu górnośląskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 213-234 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gall Anonim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Wielgosz Zbigniew: Opinie kronikarzy o Polsce północno-zachodniej - Gall Anonim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1989 nr 76 (1112) s. 75-82  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janko z Czarnkowa *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Derwich Marek: Janko z Czarnkowa na Śląsku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 98 (1362) s. 93-106  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Korwin Wawrzyniec
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Sadowska Halina: Wawrzyniec Korwin (ca 1465-1527) humanista ze Środy Śląskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 70 (980) s. 117-128  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    listy (alfabet tytułów)
33.listy: Kraszewski Józef Ignacy: List Józefa Ignacego Kraszewskiego do Wincentego Pola. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2002 nr 154 (2363) s. 141-144 (z 1867 roku; z komentarzem Edwarda Czapiewskiego: O program dla Polski...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Kulak Teresa: O wpływie poglądów polityczno-społecznych Józefa Ignacego Kraszewskiego na kształtowanie się ideowych postaw publicystyki Jana Ludwika Popławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 78 (1135) s. 37-57  szczegóły 
35.artykuł: Staniszewski Andrzej: Obraz Niemiec i Niemców w korespondencji prasowej Józefa Ignacego Kraszewskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 155-175  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piotr z Byczyny *
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mrozowicz Wojciech: "Kronika książąt polskich" i inne średniowieczne Silesiaca w rękopisie Biblioteki Narodowej w Pradze (XXIII G 27). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 152 (2306) s. 41-55  szczegóły 
  Pol Wincenty
    listy (alfabet tytułów)
37.listy: Pol Wincenty: List Wincentego Pola do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2002 nr 154 (2363) s. 135-141 (z 1867 roku; z komentarzem Edwarda Czapiewskiego: O program dla Polski...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kobuszewski Jacek: "Stara" i nowa "Pieśń o ziemi naszej". Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1994 nr 116 (1636) s. 21-30 (o przesłaniu ideowym dot. granic ziem odrodzonej Polski w 1918 r. w ut...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Cetwiński Marek: Bal Irokezów. Kilka uwag o przenikaniu kultur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 58-61 (m.in. w świetle literatury antycznej...) szczegóły 
40.artykuł: Strzelczyk Jerzy: Rajskie początki i upadek człowieka w świadomości ludzi średniowiecza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 13-26  szczegóły 
nawiązanie: Kulczycka-Leciejewiczowa Anna: Głos w dyskusji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 27-28  szczegóły 
nawiązanie: Tyszkiewicz Lech A.: Głos w dyskusji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 29  szczegóły 
nawiązanie: Leciejewicz Lech: Głos w dyskusji. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 30  szczegóły 
41.artykuł: Tyszkiewicz Lech A.: Z badań nad narodzinami stereotypów Słowian w historiografii zachodniej wczesnego średniowiecza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 27-47  szczegóły 
nawiązanie: Kotula Tadeusz: Głos (poszerzony) w dyskusji nad referatem doc. dra hab. Lecha Tyszkiewicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 49-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Jan ze Stredy *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Blahova Marie: Zivot a dilo Jana ze Stredy. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 70 (980) s. 77-93  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Rolland Romain
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Madajczyk Czesław: Romain Rolland a Niemcy w I wojnie światowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1994 nr 116 (1636) s. 105-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Strabon z Amasei *
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sachse Joanna: Czy Strabon (XV 1, 69) wspomina o staroindyjskiej ofierze radżasuji?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 152 (2306) s. 422-424  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Rosik Mariusz: Motyw "kynaria" w dialogu Jezusa z Kananejką-Syrofenicjanką (Mk 7, 24-30; Mt 15, 21-28). W kręgu biblijnej topiki psa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 152 (2306) s. 429-434  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jozuego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Rosik Mariusz: Początki Izraela. Biblia i archeologia o zasiedlaniu Kanaanu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 145-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Sędziów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Rosik Mariusz: Początki Izraela. Biblia i archeologia o zasiedlaniu Kanaanu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 145-152  szczegóły 
Literatury obce / Literatura islandzka / Hasła szczegółowe (islandzka) / Utwory anonimowe (islandzka)
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Słupecki Leszek Paweł: Początek i koniec świata w mitologii nordyckiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 31-49 (szerzej o pieśni "Voluspa" - "Proroctwo wieszczki"...) szczegóły 
nawiązanie: Słupecki Leszek Paweł: Odpowiedzi na pytania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 153 (2339) s. 50-51  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Kotula Franciszek: Kult cesarskiej Gens w świetle źródeł epigraficznych i literackich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1989 nr 76 (1112) s. 17-23  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Plautus Titus Maccius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Suder Wiesław: "Ma sześćdziesiątkę... zadaje się z heterami" (Starość i moralność u Plauta). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1994 nr 120 (1676) s. 65-93 (tytułowy temat w komediach Plauta...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Matwijowski Krystyn: Życie kulturalne w Głogowie w czasach nowożytnych (od XVI do połowy XVIII w.). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1989 nr 72 (1068) s. 81-98 (m.in. rozdział: "Głogowscy pisarze"....) szczegóły 
53.artykuł: Szewczyk Grażyna: Der Mythos vom Oberschlesischen Menschen und die Oberschlesische Frage im Deutschen und Polnischen Schriftum von 1919-1921. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 201-212  szczegóły 
54.artykuł: Szewczyk Grażyna: Die Oberschlesischen Dichter und ihre Heimat (Ueberlegungen einiger Oberschlesischer Autoren um die Jahrhundertwerde). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 187-199 (dot. XIX/XX w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Majchrzak Jerzy Piotr: Polska i Polacy w niemieckojęzycznej prasie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem "Schlesische Zeitung" i zielonogórskiej "Grueneberger Wochenblatt". Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 117-132  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Orzełek-Bujak Regina: Die Thematik Polen und der II. Weltkrieg in der DDR-Literatur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 235-265  szczegóły 
57.artykuł: Orzełek Regina: Stereotypy polskie w literaturze NRD. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 153-159  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  David Kurt
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orzełek-Bujak Regina: Der polnische Problematik in "Die Ueberlebende" von Kurt David und in Helga Schuetz Erzaehlung "Polenreise". Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 177-186  szczegóły 
  Heidegger Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Olszewski Henryk: Martin Heidegger i polityka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1994 nr 115 (1559) s. 23-39  szczegóły 
  Juenger Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Kunicki Wojciech: Poza stereotypem. Obraz Polski i Polaków w dziełach Ernsta Juengera. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 161-174  szczegóły 
  Regino von Pruem *
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spychała Lesław: "Capillum usquae ad cutem ferro caedunt". W kwestii źródeł i wiarygodności przekazu "Kroniki" Reginona o Węgrach. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 152 (2306) s. 23-40  szczegóły 
  Schuetz Helga
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orzełek-Bujak Regina: Der polnische problematik in "Die Ueberlebende" von Kurt David und in Helga Schuetz Erzaehlung "Polenreise". Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 177-186  szczegóły 
  Thietmar von Merseburg *
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rosik Stanisław: Sponsae Christi oraz dii manu facti w "Kronice" Thietmara. Elementy konwencji dziejopisarskiej w służbie historiologii. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2001 nr 152 (2306) s. 415-421  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Utwory anonimowe (węgierska)
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spychała Lesław: Pozailustracyjne funkcje malarstwa książkowego w "Chronicon pictum Vindobonense" na przykładzie ilustracji tzw. podania o cudownej łani. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2003 nr 163 (2512) s. 23-103  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Pater Mieczysław: Krakowskie plany przedstawień teatralnych w Mysłowicach w 1860 r.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 119-125 (dot. amatorskiego ruchu teatralnego na Górnym Śląsku...) szczegóły