Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Czajkowski Franciszek: Rola czytania i materiałów czytelniczych w rehabilitacji osób z niesprawnościami. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 611-631 (znaczenie literatury pięknej w terapii i rehabilitacji...) szczegóły 
2.artykuł: Wodniak Katarzyna: Popularyzacja literatury w czasopismach kobiecych na przykładzie "Przyjaciółki" i "Twojego Stylu" (1990-1997). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 511-532  szczegóły 
3.artykuł: Wodniak Katarzyna: Popularyzacja literatury w czasopismach kobiecych na przykładzie "Przyjaciółki" i "Twojego Stylu" (1990-1997). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 511-532  szczegóły 
4.artykuł: Zekin-Kompanowski Tomasz: Branża wydawniczo-księgarska w ostatniej dekadzie (1989-1999). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 113-131  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Grzeszewski Jan: Ze stanu badań nad księgozbiorami cysterskimi w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 331-347  szczegóły 
6.artykuł: Podlaszewska Krystyna: Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Jasienicy koło Szczecina na przełomie XV/XVI wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 ( 306) s. 45-70  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Imańska Iwona: Biblioteka Jana Ernesta Seilera - gdańskiego prawnika z przełomu XVII i XVIII w. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 421-434 (opis księgozbioru...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Dokument o paleniu książek A.D. 1955. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 159-176 (dot. książek objętych nakazem wycofania z Biblioteki Uniwersytetu im. ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Imańska Iwona: Jeszcze raz o księgozbiorze Jana Ernesta Seilera, bibliofila z Gdańska z przełomu XVII i XVIII wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 191-224  szczegóły 
10.artykuł: Nierzwicki Krzysztof: Inkunabuły biblioteki kartuskiego klasztoru "Raj Maryi" na Kaszubach. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 349-400 (z katalogiem inkunabułów biblioteki Kartuzji Kaszubskiej...) szczegóły 
11.artykuł: Nierzwicki Krzysztof: Księgozbiór kartuskiego klasztoru Sante Crucis prope Berezam w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 67-101  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ptaszyk Marian: Cena "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807-1814). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 237-250  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gzella Grażyna: "Braterstwo" - pismo emigracji postyczniowej (1864-1865) w Szwajcarii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 479-488  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Domański Adam: Powstanie i upadek inowrocławskiego "Kujawiaka" - z XIX-wiecznych polemik prasowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 489-510  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gzella Jacek: Krytyka idei neosłowiańskiej na łamach petersburskiego czasopisma "Votum Separatum" (rok 1908). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 169-181  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Gzella Grażyna: Czytelnictwo "pism dla ludu" w pierwszej połowie XIX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 151-168  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Kalczyńska Maria: Refleksje metodologiczne na marginesie współczesnych badań nad instytucjami książki polskiej w Niemczech. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 177-189  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Fedorowicz Małgorzata: Dorobek wydawniczy Ignacego Danielewskiego - drukarza chełmińskiego (1829-1907). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 139-150 (z bibliografią wydawnictw...) szczegóły 
19.artykuł: Imańska Iwona: Warszawski epizod w działalności Moritza Georga Weidmanna, księgarza z Lipska. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 107-119 (nt. działalności wydawniczej...) szczegóły 
20.artykuł: Woźniczka-Paruzel Bronisława: Brodnica jako ośrodek wydawniczy druków polskich w okresie zaboru pruskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 121-137  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Ciszewska Wanda: Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka w Toruniu w latach 1945-1959. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 273-315 (m.in. o prowadzeniu działalności wydawniczej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Degen Dorota: "Akcja skryptowa" w działalności Państwowego Wydawnictwa Naukowego w latach 1951-1956. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 145-157  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Huppenthal Janina: Stanisław Gliwa - artysta typograf znad Tamizy i jego księgozbiór. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 237-254  szczegóły 
24.artykuł: Kłossowski Andrzej: Instytucje książki polskiej i księgozbiory polskie na obczyźnie. Początki - cele, zadania i przyczyny przemian - współczesne przeobrażenia i perspektywy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 89-141 (m.in. o emigracyjnych oficynach wydawniczych; także o kolekcjach książ...) szczegóły 
25.artykuł: Nowak Ewa Jadwiga: Historia książki polskiej w Wielkiej Brytanii (do momentu wybuchu drugiej wojny światowej). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 159-180  szczegóły 
26.artykuł: Stambrowska Agnieszka: Księgarska i wydawnicza działalność Juliusza Scharfa (1892-1970). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 219-235 (w Krakowie, Jerozolimie i Londynie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czapski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Emigracyjny księgozbiór prywatny Józefa Czapskiego i jego znaczenie w badaniach biograficznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 71-106  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danielewski Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Fedorowicz Małgorzata: Dorobek wydawniczy Ignacego Danielewskiego - drukarza chełmińskiego (1829-1907). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 139-150 (z bibliografią wydawnictw...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ingarden Roman
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Durczewski Jaromir: Glosy do listów Edyty Stein do Romana Ingardena (Uwagi i wnioski z materiału edytorskiego). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 183-199  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kłossowski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Jaroszewska Ewa: Publikacje oraz dokumentacja działalności popularyzatorskiej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Profesora Andrzeja Kłossowskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 37-86  szczegóły 
31.artykuł: Tondel Janusz: Andrzej Kłossowski (1938-1997). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 15-31 (biografia i działalność naukowa...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
32.zgon: Małłek Janusz: In memoriam. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 9 (zmarł: 30 I 1997; wspomnienie pośmiertne; z portr., s. 10...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Braziuniene Alma: Martynas Mazvydas i początki słowa drukowanego na Litwie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 47-60 (dot. tła i okoliczności wydania w 1547 pierwszej książki w języku lite...) szczegóły