Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: O czasach w bajce ludowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 131-134  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Elegia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Stawarz Barbara: Kontemplacja jako kategoria estetyczna. Na przykładzie elegii rosyjskiej XIX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 27-37  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Islamizmy w systemie leksykalno-gramatycznym polszczyzny (z historii procesów adaptacyjnych). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 161-184 (dot. m.in. języka utworów Jana Chryzostoma Paska, Adama Mickiewicza, p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kola Adam F.: Kategoria "Europy Środkowej" we współczesnych literaturach słowiańskich na przykładzie wybranych utworów (Kundera, Andruchowycz, Stasiuk). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 69-90  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura okresu oświecenia (utwory anonimowe i ulotne)
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Luto-Kamińska Anetta: Leksyka muzyczna w "Kapeli generalnej" z XVIII w. - nazwy aerofonów. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2001 z. 6 (351) s. 179-205  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
6.artykuł: Bezwiński Adam: Ryszard Łużny - kilka słów do portretu uczonego... Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 5-12  szczegóły 
7.artykuł: [Dedykowane pamięci Ryszarda Łużnego:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Toruń. 1999, z. 331: Studia Slavica nr 3. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 3  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłowski Jan: "Opuszczony zamek" Palmira i "Pan Tadeusz" Mickiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 109-116 (paralele...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Madyda Aleksander: Stanisław Vincenz jako czytelnik Platona. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 123-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Kola Adam F.: Kategoria "Europy Środkowej" we współczesnych literaturach słowiańskich na przykładzie wybranych utworów (Kundera, Andruchowycz, Stasiuk). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 69-90  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Muhammad ibn Abdullah *
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kon'chak Izabela: Analiz sposobov obrazovanija ehtnonimov arabskogo proiskhozhdenija v russkom jazyke (na materiale chetytekh perevodov Korana). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 185-191 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Kon'chak Izabela: Sposoby peredachi lichnykh imen v chetyrekh russkikh perevodekh Korana. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 193-199 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga "jeden", "jedyny" w Koranie i w Biblii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 89-99 (próba porównania atrybutów pod względem semantycznym; ewolucja tłumacz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Mjatljuk Anna, Wygonnaja Lihlihja: Suchasni stan belaruskaga litaraturnaga wymauhlennja. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2001 z. 6 (351) s. 45-55 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Mielczarek Joanna: System wokaliczny i konsonantyczny czeskiego rękopisu ze zbiorów Książnicy Miejskiej w Toruniu na tle zmian fonetycznych w języku czeskim w XIV-XVI w.. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2002 z. 7 s. 111-126 (dot. rękopisu anonimowego pt. "Reci z mudrcu pohanskych jakoz i z Petr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Pavel Ota
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Mielczarek Joanna: Język polskich przekładów prozy Oty Pavla. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2000 z. 4 (337) s. 261-290 (dot. tłumaczeń Andrzeja Piotrowskiego i Józefa Waczkowa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Antiochos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Szulc Arleta, Żaguń Alicja E.: Słownictwo cytatów psałterzowych w Warszawskich Pandektach Antiocha wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu oraz cerkiewnosłowiańskich psałterzy redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2000 z. 4 (337) s. 261-290  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga "jeden", "jedyny" w Koranie i w Bibliii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 89-99 (próba porównania atrybutów pod względem semantycznym; ewolucja tłumacz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Stawarz Barbara: Kontemplacja jako kategoria estetyczna. Na przykładzie elegii rosyjskiej XIX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 27-37  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska) / Życie literackie (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Żejmo Bożena: Miejsce pisarzy rosyjskich w ruchu obrony praw człowieka (zarys problemu). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 57-67 (dot. również okresu radzieckiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Samborska Marzena: Niepełnogłos w języku rosyjskim XVII wieku ("Vesti-Kuranty"). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 73-82  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Brodskijj Josif
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gudoniene Vida: Interpretacija stikhotvorenija I. Brodskogo "Rozhdestvenskaja zvezda". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 117-122  szczegóły 
  Bunin Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Kościołek Anna: Cała ziemia chwali swego Pana (na materiale poezji Iwana Bunina z lat 1886-1917). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 87-95  szczegóły 
22.artykuł: Kwiatkowska Jolanta: "Pradawna czara miłości" O liryce miłosnej Iwana Bunina. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 39-55  szczegóły 
  Chaadaev Pjotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Przebinda Grzegorz: Czaadajew a Gogol. Karta z dziejów rosyjskiej myśli z lat 40. i 50. XIX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 67-74  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bezwiński Adam: Drugi list filozoficzny Piotra Czaadajewa. Próba analizy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 45-66  szczegóły 
  Chekhov Anton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Rzeźnicka Katarzyna: O polskich przekładach antroponimów w wybranych opowiadaniach Antoniego Czechowa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 83-88  szczegóły 
  Gogol' Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Przebinda Grzegorz: Czaadajew a Gogol. Karta z dziejów rosyjskiej myśli z lat 40. i 50. XIX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 67-74  szczegóły 
  Jazykov Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Ptaszyńska Tatiana: Mikołaja Jazykowa apologia Rosji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 31-42  szczegóły 
  Pal'min Liodor
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłowski Jan: "Opuszczony zamek" Palmina i "Pan Tadeusz" Mickiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 109-116 (paralele...) szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Stawarz Barbara: Wartość równowagi. O epigramatach Aleksandra Puszkina. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 13-28  szczegóły 
  Shmeljov Ivan
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kościołek Anna: Eucharystia w życiu dziecka. O jednym z motywów "Roku Pańskiego" Iwana szmielowa. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 97-106  szczegóły 
  Tolstojj Lev
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Semczuk Antoni: Religia i moralność u młodego Lwa Tołstoja. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1999 z. 3 (331) s. 77-85  szczegóły 
  Zhukovskijj Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Piwowarska Danuta: "Da ne smushhaetsja serdce vashe!" Biblija v poehzii Vasilija Zhukovskogo. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2003 z. 8 (361) s. 17-24 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
    artykuły (alfabet tytułów)
33.artykuł: Szulc Arleta: O niektórych innowacjach leksykalnych w cerkiewnosłowiańskich psałterzach redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 57-72  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szulc Arleta: Skorynowskie glosy wobec słownictwa staro-cerkiewno-słowiańskiego Psałterza synajskiego i cerkiewnołowiańskich psałterzy redakcji ruskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 2001 z. 6 (351) s. 163-177  szczegóły