Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Do pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera - dwa komentarze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 7-20 (końcowa część rozprawy "W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza...) szczegóły 
2.artykuł: Pięta Iwona: Intertekstualność - implikacje definicji teoretycznych i ich zastosowanie w praktyce interperpretacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 141-155  szczegóły 
3.artykuł: Propozycje teoretyczno-literackie W. Hondy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1989 z. 70 (932) s. 171-182 ([omów. ks.:] Wakao Honda: The fundamental theory of literature. Three ...) szczegóły 
4.artykuł: Siwicka Dorota: Pojęcie tonu w pracach Romana Ingardena o literaturze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 37-47 (pojęcie tonu wypowiedzi dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena,...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Kotowa Barbara: Wartościowanie jako pozapoznawczy składnik badań nad sztuką - ujęcie Romana Ingardena. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 21-36 (fenomenologiczna koncepcja badań nad sztuką; dot. także badań literack...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Pięta Iwona: Intertekstualność - implikacje definicji teoretycznych i ich zastosowanie w praktyce interpretacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 141-155  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Hładij Hubert: Problem sugestii i środków jej wyrażania w ujęciu teoretyków europejskich i indyjskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 165-170  szczegóły 
8.artykuł: Japola Józef: Polskie prace o metaforze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 79-116 (dot. przede wszystkim prac o charakterze teoretycznym od okresu starop...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojda Dorota: [Dwudziesta dziewiąta] XXIX Ogólnopolska Konferencja Teoretyczno-Literacka (Cieszyn 17-22 września 1999). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 182-191  szczegóły 
artykuł: Wojda Dorota: [Dwudziesta dziewiąta] XXIX Ogólnopolska Konferencja Teoretyczno-Literacka (Cieszyn 17-22 września 1999). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 183-191 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Mroczka Katarzyna: Autobiografia - pomiędzy prawdą życia a prawdą literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 93-106  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Jarząbek Dorota: Konwersacja jako typ dialogu i sytuacji dramatycznej - próba zbliżenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97/98 s. 65-106 (funkcje i znaczenia dialogu konwersacyjnego w dramacie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Misterium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Witalisz Władysław: Biblical narrative and dramatic form: a study of medieval Corpus Christi plays. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 7-24 (materiał biblijny i jego adaptacja w średniowiecznych misteriach; ze s...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: Powieść w listach (Zarys morfologii). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 73-86  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Wojciechowski Jacek: Czytelnictwo: meandry dydaktyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 74 (959) s. 133-139 (zjawiska czytelnicze na zajęciach biblitekoznawstwa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Rybicka Elżbieta: Antyurbanizm w literaturze polskiej XIX wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 81-106  szczegóły 
16.artykuł: Trzynadlowski Jan: Orientalizm jako stylizacja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1989 z. 70 (932) s. 9-22 (w literaturze XVII-XX w.; m.in. w twórczości aut.: Wespazjan Kochowski...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Dąbrowski Roman: Cudowność w polskiej epopei oświeceniowej ("Wojna chocimska" [Ignacego Krasickiego], "Pułtawa" [Nikodema Muśnickiego], "Jagiellonida" [Dyzmy Bończy Tomaszewskiego]). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 19-34  szczegóły 
18.artykuł: Dąbrowski Roman: Motyw bitwy w poematach heroikomicznych polskiego Oświecenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 47-62  szczegóły 
19.artykuł: Dąbrowski Roman: Motyw bitwy w poematach heroikomicznych polskiego Oświecenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 47-62  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Iwasiów Inga, Kuźma Erazm: Budda i buddyzm w polskim ekspresjonizmie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 189-201  szczegóły 
21.artykuł: Ksit Krzysztof, Wielechowska-Kędziak Katarzyna: Europejskie rozumienie sugestii a teoria dhvani (W świetle myśli teoretycznej i twórczości poetyckiej Młodej Polski). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1989 z. 70 (932) s. 109-124 (na przykładzie wierszy Antoniego Langego, Bolesława Leśmiana, Tadeusza...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: "Pogranicze" jako znak sytuacji kultury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 95-105 (zjawisko peryferyjności, odrębności we współczesnej kulturze; dot. tak...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Curyło Artur: Sukcesy emigrantów polskich do USA w pisanej przez nich literaturze okresu powojennego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 101-115  szczegóły 
24.artykuł: Jaworski Stanisław: Maski i twarze. Proza polska lat dziewięćdziesiątych i autobiografizm. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 111-118  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Metoda bibliograficzna i jej zastosowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 74 (959) s. 37-54  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
26.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Czapnik Marianna: Stare książki w nowym katalogu (Komunikat naukowy). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 193-198 (fragm. wstępu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Koncepcje teoretyczne w badaniach nad literaturą dla dzieci i młodzieży po roku 1945. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 117-128 ( ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Rybicka Elżbieta: Antyurbanizm w literaturze polskiej XIX wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 81-106  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Gorzkowski Albert: "Societas litterarum". Oblicza humanizmu Akademii Krakowskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 47-61  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchanek Lucjan: Profesor Sante Graciotti. Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 grudnia 1986 r.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 7-9  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchanek Lucjan: Czesław Miłosz (Przemówienie wygłoszone 2 października 1989 w czasie nadania tytułu doktora honoris causa). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 7-12  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainistyki krakowskiej pierwsze powojenne pięciolecie (1991-1995)?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 73-86 (na Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Hexel Krystyna: Stanisław Wyspiański w programach nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych od uzyskania niepodległości w 1918 do 1989. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 83-91  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Hexel Krystyna: "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego na lekcjach języka polskiego we współczesnej szkole. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 93-111 (analiza notatek uczniowskich z lekcji pośw. "Weselu"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brycht Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Kasperek Kamil: Amerykański sukces bohaterów emigracyjnej twórczości Andrzeja Brychta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 147-155  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Duchińska Seweryna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Wieszczka" Seweryna Duchińska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 63-85  szczegóły 
  Dulęba Władysław
    zgon (alfabet autorów)
37.zgon: Skalmowski Wojciech: Władysław Dulęba - in memoriam. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 17-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gołubiew Antoni
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria: Środki językowe ewokujące kulturę żydowską w sztuce "Szaja Ajzensztok. Trzy świeczniki siemioramienne" Antoniego Gołubiewa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 49-62  szczegóły 
  Grabowski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Biernacki Andrzej: Tadeusz Grabowski i jego powieściowa autobiografia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1988 z. 66 (850) s. 75-84  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Jabłonowska Barbara: Utwory Stanisława Grochowiaka a konwencja haiku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1989 z. 70 (932) s. 209-213  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulawik Adam: Grochowiak nad Jabokiem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 71-78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Konarski Stanisław
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Roman: "Otto" Stanisława Konarskiego a "Othon" Pierre'a Corneille'a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97/98 s. 7-21  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heuckelom Kris Van: "De onstervelijke reiziger" (1791). "Historyja" Ignacego Krasickiego w "dolnoniemieckiej szacie". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97/98 s. 23-45 (o przekładzie utworu na jęz. niderlandzki z 1791...) szczegóły 
  Krzysztoń Jerzy
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcjan Maria: Wybrane elementy poetyki "Opowiadań indyjskich" Jerzego Krzysztonia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 203-213  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lizakowski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Curyło Artur: Sukces emigranta i poety - o twórczości Adama Lizakowskiego w USA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 157-169  szczegóły 
46.artykuł: Curyło Artur: Sukces emigranta i poety - o twórczości Adama Lizakowskiego w USA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 157-169  szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzysztofik Małgorzata: "Tobiasz wyzwolony" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wobec biblijnej "Księgi Tobiasza". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 21-46  szczegóły 
artykuł: Krzysztofik Małgorzata: "Tobiasz wyzwolony" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wobec biblijnej Księgi Tobiasza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 21-45  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Dopart Bogusław: U początków romantycznej refleksji programowej Adama Mickiewicza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 115-128 (na podstawie utworów literackich i pism teoretycznych...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowak Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
49.wiersz: Nowak Tadeusz: Kolęda miłośnika lubego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 107-108  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Prasłowiański świat Tadeusza Nowaka (W "Kolędzie miłośnika Lubego"). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 105-110  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prus Bolesław
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przybyła Zbigniew: O Prusowskiej interpretacji tytułu "Lalki". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 61-82  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Duk Józef: Julian Przyboś jako badacz literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 49-77  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Redliński Edward
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasperek Kamil: Tożsamość problematyczna. O "Szczuropolakach" Edwarda Redlińskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 117-124  szczegóły 
  Rittner Tadeusz
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Simonek Stefan: Tadeusz Rittners feuilleton "Ogrody" und die Gartenwelten der Wiener Moderne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 69-80 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Siemion Piotr
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasperek Kamil: "TUtaj tak jest, więc się nie dziw...". O "Niskich Łąkach" Piotra Siemiona. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 171-176  szczegóły 
artykuł: Kasperek Kamil: "Tutaj tak jest, więc się nie dziw...". O "Niskich Łąkach" Piotra Siemiona. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 171-176  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Roman: O podmiocie mówiącym "Króla-Ducha". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 129-144  szczegóły 
  Stachura Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
57.artykuł: Kluszczyński Ryszard Waldemar, Szymczyk-Kluszczyńska Grażyna: Orientalne konteksty neoawangardy. Dialog Edwarda Stachury z Nisargadattą Maharajem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 215-227  szczegóły 
  Stryjkowski Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Pięczka Bogdan: Trylogia biblijna Juliana Stryjkowskiego ("Odpowiedź", "Król Dawid żyje", "Juda Makabi". Problemy metodologiczne). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 55-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Zarębianka Zofia: Wieczność radosna, czyli o twórczości Jana Twardowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 43-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wyka Kazimierz
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciąg Włodzimierz: Zagadnienie osobowości w książce Kazimierza Wyki "Odeszli". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 35-42  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zdziechowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Niedziela Zdzisław: Marian Zdziechowski jako badacz literatury czeskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 77-82  szczegóły 
62.artykuł: Przebinda Grzegorz: Myśl Włodzimierza Sołowjowa w pesymistycznej koncepcji Mariana Zdziechowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 69-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Danka Ignacy Ryszard: Dawne pieśni sakralne o początku wszechrzeczy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 125-140  szczegóły 
64.artykuł: Jaworski Stanisław: Doświadczenie awangardy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 61-69  szczegóły 
65.artykuł: Kocot Konrad: Katharsis - camatkara dwa aspekty przeżycia estetycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 157-164 (w literaturze światowej...) szczegóły 
66.artykuł: Szymańska Beata: Etyczne aspekty pojęć "sukces" i "kariera" w literaturze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 119-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Malecki Szymon: O Europie Środkowej w kontekście postmodernizmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 101-117 (dot. głównie literatury lat 60-tych XX wieku...) szczegóły 
68.artykuł: Trebisz Małgorzata: Nie wszystko złoto, co się świeci. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 89-99 (nt. współczesnej europejskiej powieści sukcesu...) szczegóły 
69.artykuł: Trebisz Małgorzata: Współczesna zachodnioeuropejska powieść sukcesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 129-146  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Mochola Andrzej Ryszard: Szwejk - redivivus - literackie dziedzictwo Jaroslava Haska w literaturach słowiańskich. Prezentacja materiałów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 35-42 (próby naśladowania i kontynuacji "Przygód dobrego wojaka Szwejka" Jaro...) szczegóły 
71.artykuł: Sosień Barbara: Pour un mythe romantique: portrait de l'artiste en Icare. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 7-14 (motyw Ikara w literaturze romantycznej; ze streszcz. w jęz. polskim....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Dickey James Lafayette
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przemecka Irena: The American as miscast ecologist in James' Dickey's "Deliverance" and Norman Mailer's "Why are we in Vietnam?". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 111-116 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Emerson Ralph Waldo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Gałęziowska Elżbieta: Hindu orientation of Emerson's transcendentalism. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 29-42 (znaczenie religii i filozofii hinduskiej w twórczości Ralpha Waldo Eme...) szczegóły 
  George Elizabeth
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Trebisz Małgorzata: Sukces powieści kryminalnej Elisabeth George. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 177-182  szczegóły 
75.artykuł: Trebisz Małgorzata: Sukces w powieści kryminalnej Elisabeth George. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 177-182  szczegóły 
  Mailer Norman
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przemecka Irena: The American as miscast ecologist in James' Dickey's "Deliverance" and Norman Mailer's "Why are we in Vietnam?". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 111-116 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Nabokov Vladimir
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mazur Zygmunt: Interactive narrative in V. Nabokov's "Pale fire". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 91-110  szczegóły 
  Pound Ezra Loomis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Salska Agnieszka: Wczesna twórczość Ezry Pounda a poezja chińska i japońska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 229-244  szczegóły 
  Styron William
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Strzetelski Jerzy: Some untruth in William Styrin's "Sophie's choice". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1075) s. 117-135 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Literatura współczesna (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Kitab Shakir: Wątki mitologiczne we współczesnej poezji arabskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 63-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Celan Paul
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jachimczak Krzysztof: Paul Celans "Gespraech im Gebirg" - interpretatorische Implikationen der Selbstreflexivitaet. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 91-117 (utwór jako klucz interpretacyjny do poezji Paula Celana; ze streszcz. ...) szczegóły 
  Csokor Franz Theodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Kłańska Maria: Franz Theodor Csokor und die polnische Literatur. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 33-47 (nt. popularyzacji literatury polskiej przez pisarza w Austrii; ze stre...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "The army which never came back" - das Bild der k.u.k. Armee bei Joseph Roth in "Radetzkymarsch" und bei Franz Csokor in "Dritten November 1918". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 23-34 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Doderer Heimito von
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kluba Anna: Dziennik pisarza. O dziennikach Heimito von Doderera z lat 1940-1950. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 79-90  szczegóły 
  Grillparzer Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Franz Grillparzer und das Haus Pichler. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 45-60 (o kontaktach pisarza z Karoline Pichler; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Hochwaelder Fritz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Fortsetzung der Tradition: Fritz Hochwaelder. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 19-31 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Ostatni utwór dramatyczny Fritza Hochwaeldera: "Die Prinzessin von Chimay" (1982). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 7-18  szczegóły 
  Pichler Karoline
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Sprawa polska w pamiętnikach Karoliny Pichler. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 7-18  szczegóły 
  Roth Joseph
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaśtal Katarzyna: "The army which never came back" - das Bild der k.u.k. Armee bei Joseph Roth in "Radetzkymarsch" und bei Franz Csokor in "Dritten November 1918". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 23-34 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Schnitzler Arthur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Sitarz Magdalena: A. Schnitzler "Professor Bernhardi" und F. Wolfs "Professor Mamlock" - eine Tragoedie der westlichen Demokratie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 49-59 (holokaust w twórcz. Schnitzlera; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Wolf Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Sitarz Magdalena: A. Schnitzler "Professor Bernhardi" und F. Wolfs "Professor Mamlock" - eine Tragoedie der westlichen Demokratie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 49-59 (holokaust w twórcz. Wolfa; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Bela Teresa: Queen Elizabeth as a poetess. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 61-69 (nt. wierszy przypisywanych królowej Elżbiecie I, w rzeczywistości pisa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Branny Grażyna: An apparent conflict of values: alienation and commitment in "Heart of darkness". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 71-86 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Davies John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Bela Teresa: Sir John Davies and the idea of praise. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 25-35 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Johnson Samuel
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Edelson Maria: Aspekt orientalny opowieści "The history of Rasselas, prince of Abissinia" Samuela Johnsona. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 35-44  szczegóły 
  Naipaul Vidiadhar Surajprasad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Styczyńska Adela: Pisarze obszaru Morza Karaibskiego Jean Rhys i V.S. Naipaul. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 45-53  szczegóły 
  Rhys Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Styczyńska Adela: Pisarze obszaru Morza Karaibskiego Jean Rhys i V.S. Naipaul. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 45-53  szczegóły 
  Shakespeare William
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gibińska Marta: "The play's the thing" - the play scene in "Hamlet". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 37-50 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Shelley Percy Bysshe
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Coghen Monika: "Prometheus unbound": Shelley's myth of redemption. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 27-43 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Juda Celina: Literackie ucieczki i powroty do Europy w bułgarskim międzywojniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 47-57 (związki międzywojennej literatury bułgarskiej z literatura europejską...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Kahnchev Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Juda Celina: Przeciwko nieobecności - uwagi wstępne o poezji Nikołaja Kynczewa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 113-120  szczegóły 
  Radichkov Jordan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Juda Celina: Bułgarski wariant "małej ojczyzny" - literackie powroty Jordana Radiczkowa do źródeł prywatnej pamięci. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 93-99  szczegóły 
  Rajjnov Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Wnuk Małgorzata: Biblijny kapłan i władca, czy tylko modernistyczny nadczłowiek? (Rozmowa o Rajnowskiej tęsknocie za bułgarskim Uebermenschem). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 39-48  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wnuk Małgorzata: Czas i przestrzeń - elementy mitologizujące człowieka (Na podstawie powieści Nikołaja Rajnowa "Mezdu pustiniata i zivota). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 37-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Kot Włodzimierz: Problemy recepcji literatury chorwackiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 119-134 (ze streszcz. w jęz. niemieckim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Zagadnienia specjalne (chorwacka) / Tematy, motywy (chorwacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Borowiec Aleksandra: Motyw pokutującej Magdaleny w XVII-wiecznej literaturze chorwackiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 9-16  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Horozović Irfam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Dyras Magdalena: Nowa chorwacka proza fantastyczna. Poetyka "borgesowców" na przykładzie wybranych utworów Irfama Horozovicia i Dubravka Jelacicia Buzimskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 81-92  szczegóły 
  Jelacić Buzimski Dubravko
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Dyras Magdalena: Nowa chorwacka proza fantastyczna. Poetyka "borgesowców" na przykładzie wybranych utworów Irfama Horozovicia i Dubravka Jelacicia Buzimskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 81-92  szczegóły 
  Kranjcević Silvij Strahimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Stankowicz Aleksandra: Poezja Silvija Strahimira Kranjcevicia. Od romantyzmu do ekspresjonizmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 27-35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Hrabal Bohumil
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baluch Jacek: Film, nowela, opowiadanie (Dwie fabuły "Pociągów pod specjalnym nadzorem"). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 79-88 (opowiadanie a film na jego podstawie...) szczegóły 
  Olbracht Ivan
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzezina Maria, Posingerova Katerina: Strategia stylizacyjna w utworze Ivana Olbrachta "Golet v udoli". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 87-103  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
112.artykuł: Bochenek-Franczakowa Regina: Powieść francuska w okresie rewolucji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 7-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Baudelaire Charles Pierre
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzozowski Jerzy: "Kwiaty zła" Baudelaire'a: w stronę nowoczesności poetyckiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 29-37  szczegóły 
  Celine Louis-Ferdinand
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andruszko Ewa: Les dimensions mythique de la vision de New York presente dans "Le voyage au bout de la nuit" de L.F. Celine. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 15-26 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Chassignet Jean-Baptiste
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marczuk-Szwed Barbara: Le theme du peche et son expression poetique dans les "Oeuvres chrestiennes" Gabriele de Coignard et des "Le Mespris de la vie et consolation contre la mort" de Jean-Baptiste Chassignet. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 51-72 (grzech i jego poetycki wyraz w utworze; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Coignard Gabriele de
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marczuk-Szwed Barbara: Le theme du peche et son expression poetique dans les "Oeuvres chrestiennes" Gabriele de Coignard et des "Le Mespris de la vie et consolation contre la mort" de Jean-Baptiste Chassignet. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 51-72 (grzech i jego poetycki wyraz w utworze; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Corneille Pierre
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Roman: "Otto" Stanisława Konarskiego a "Othon" Pierre'a Corneille'a. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97/98 s. 7-21  szczegóły 
  Huysmans Joris Karl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Jakacka-Mikulska Kazimiera: Obsesje cielesności w Twórczości Jorisa-Karla Huysmansa. Naturalistyczny fizjologizm - medykalizacja - sakralizacja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97-98 s. 107-115  szczegóły 
  Mauriac Francois
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andruszko Ewa: Przykład semantyzacji struktury przestrzennej - "Niekochani" Franciszka Mauriaca. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 101-109  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Korus Kazimierz: U źródeł greckiego mimu literackiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 9-29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Euripides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Wojtylak Agnieszka: Nauka poprzez cierpienie u Eurypidesa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1998 z. 92/93 (1218) s. 31-45  szczegóły 
  Hesiodos *
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komornicka Anna Maria: Echa mądrości Wschodu w archaicznej poezji greckiej (Hezjod. "Prace i Dnie"). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 19-34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Utwory anonimowe (hiszpańska)
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepka Anna: Hacia la version portugalesa de las "Siete partidas" de Alfonso X el Sabio. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 9-19 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Hasła szczegółowe (japońska) / Hasła osobowe (japońska)
  Betsuyaku Minoru
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Żeromska Estera: O rozrachunku z przeszłością wojenną w dwóch dramatach Minoru Betsuyaku przedstawiciela japońskiego teatru absurdu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 245-253 (dot. "Słonia" i "Dziewczynki z zapałkami"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura libańsko-arabska / Hasła szczegółowe (libańsko-arabska) / Hasła osobowe (libańsko-arabska)
  Adonis *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Skarżyńska-Bocheńska Krystyna: Światło i ogień w poezji Adonisa - współczesnego poety arabskiego z Libanu (Opis i próba genezy). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 73-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura macedońska / Hasła szczegółowe (macedońska) / Hasła osobowe (macedońska)
  Abadzhiev Georgi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Spasov Aleksandahr: Georgi Abadziev - poeta "ilideński". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 49-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Goethes "Wilhelm Meisters theatralische Sendung" und "Wilhelm Meisters Lehrjahre". Zur Wandlung der Romankonzeption. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 49-59 (o dwóch wersjach powieści; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Von "Wilhelm Meisters Theatralische Sendung" bis "Wilhelm Meisters Lehrjahre" - Zur Wandlung der Fabel in Goethes "Wilhelm Meister-Romanen". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 17-28 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Hesse Hermann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Pobożniak Tadeusz: Budda w interpretacji Hermanna Hessego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 185-188  szczegóły 
  Novalis *
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyś Maciej: Novalis: "Hymny do Nocy" - utopia złotego wieku a problem śmierci. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 99-113  szczegóły 
  Wieland Christoph Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: C.M. Wielanda poglądy na rządzenie państwem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 35-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Utwory anonimowe (perska)
    artykuły (alfabet tytułów)
131.artykuł: Skalmowski Wojciech: "Sobowtór" i "Zwierciadło": hipoteza dwuznaczności pewnych tekstów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 87-93  szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Daneshvar Simin
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krasnowolska Anna: Mitologia i ideologia we współczesnej literaturze perskiej (Na przykładzie powieści "Su va sun" Simin Danesvar. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 111-124  szczegóły 
  Firdausi Abu'l-Quasim Mansur
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piecuch Marek: Epicka struktura "Dastan-e dohrab", jednej z ksiąg irańskiego eposu "Sah-name" Ferdousiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 95-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Hasła szczegółowe (portugalska) / Utwory anonimowe (portugalska)
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzepka Anna: Hacia la version portuguesa de las "Siete Partidas" de Alfonso X el Sabio. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 9-19 (nt. kodeksu prawnego z XIII w.; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Hasła szczegółowe (portugalska) / Hasła osobowe (portugalska)
  Camoes Luis Vaz de
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czerniak-Drożdżowicz Marzenna: Portugalczycy w Indiach - "Luzyady" Camoesa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 181-184  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Kapuśnik Jerzy: Strategie ideowe "bogotwórstwa" rosyjskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 57-75 (literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku wyrazem buntu przeciw trad...) szczegóły 
137.artykuł: Makowiecka Katarzyna: Antropozofia w literaturze rosyjskiej początku XX wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 7-15  szczegóły 
138.artykuł: Mochola Andrzej Ryszard: Życie literackie emigracji rosyjskiej w Czechosłowacji (1920-1945). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 107-139  szczegóły 
139.artykuł: Mochola Andrzej Ryszard: Życie literackie emigracji rosyjskiej w Czechosłowacji (1920-1945). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 107-139  szczegóły 
140.artykuł: Shukin Vasilijj: Poezija usad'by u proza trushhovy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 83-93 (XIX-wieczna proza i jej odmiany typologiczne; ze streszcz. w jęz. pols...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Drawicz Andrzej: "Panie, uwierz w nas..." (Najnowsza literatura rosyjska wobec wartości). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 81-90  szczegóły 
142.artykuł: Shhukin Vasilijj: O zapadnicheskojj modeli kultury i jeje literaturnom inobytii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 111-127 (model kultury lansowany przez rosyjskich okcydentalistów w lit. lat 40...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Annenskijj Innokentijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
143.artykuł: Papla Eulalia: Eseistyka Innocentego Annienskiego. Wprowadzenie do problematyki badawczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 47-54  szczegóły 
  Brodskijj Josif
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szymak-Reiferowa Jadwiga: "Anno Domini" Brodskiego. Tekst i podteksty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 145-154  szczegóły 
  Chernyshevskijj Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
145.artykuł: Shukin Vasilijj: Saltykov-Shhedrin i Chernyshevskijj. K voprosu o vzaimootnoshenija literaturno-kriticheskikh metodov i principov. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 55-67 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Diec Joachim: "Wielki Inkwizytor" a problem estetyki Dostojewskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 17-26  szczegóły 
  Gercen Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Suchanek Lucjan: Hercen i homo occidentalis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 43-53 (historiozofia A. Hercena...) szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
148.artykuł: Dudek Andrzej: Mitologia poetycka Wiaczesława Iwanowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 55-67  szczegóły 
  Remizov Aleksejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
149.artykuł: Waszkielewicz Halina: Bóstwa i demony Aleksego Riemizowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 27-34  szczegóły 
150.artykuł: Waszkielewicz Halina: Oblubienica, kostucha, szyszyga, wampir, diabeł, kanibal... czyli o śmierci we wczesnej twórczości Aleksego Riemizowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 35-45  szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Waszkielewicz Halina: "Staw" Aleksego Remizowa jako modernistyczny wariant "Braci Karamazow" Fiodora Dostojewskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 129-136  szczegóły 
  Saltykov-Shhedrin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Shukin Vasilijj: Saltykov-Shhedrin i Chernyshevskijj. K voprosu o vzaimootnoshenie literaturno-kriticheskikh metodov i principov. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 55-67 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Shherbina Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
153.artykuł: Dudek Andrzej: Poezja Mikołaja Szczerbiny wobec tradycji antycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 145-158  szczegóły 
  Zamjatin Evgenijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
154.artykuł: Gildner Anna: +, -, --, czyli u źródeł poglądów i twórczości Eugeniusza Zamiatina. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 12-22  szczegóły 
155.artykuł: Gildner Anna: Publicystyka polityczna Jewgienija Zamiatina. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 137-144  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Gil Dorota: Literatura staroserbska w służbie ideologii narodowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 43-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Literatura współczesna (serbska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Dyras Magdalena: Relacje przestrzenne w "stvarnosnej" serbskiej prozie z przełomu lat 60. i 70. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 85-92 (próba dokumentowania, poświadczania prawdziwości kreowanego świata we ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Bulatovijc Miodrag
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
158.artykuł: Dyras Magdalena: Recepcja wczesnej prozy Miodraga Bulatovicia ("Djavoli dolaze" i "Vuk i zvono"). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 83 (1075) s. 69-80  szczegóły 
  Pavijc Milorad
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Sylwia: Postmodernistyczna intertekstualność w zbiorze opowiadań "Nove beogradske price" Milorada Pavicia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 87-96  szczegóły 
  Selimovijc Mesha
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
160.artykuł: Bobrownicka Maria: Sacrum zdradzone i sacrum ocalone czyli człowiek w świecie przedstawionym powieści Mesy Selimovica. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 63-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Holly Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Suchoń Barbara: Sielanki Jana Hollego a gatunkowe wzorce antyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 80 (1054) s. 87-98  szczegóły 
  Horvath Ivan
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchoń Barbara: Słowacka "wiza do Europy". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 29-33  szczegóły 
  Tatarka Dominik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Suwara-Marcokova Bogumiła: Porzucenie realizmu socjalistycznego przez Dominika Tatarkę. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 67-79 (w twórczości po 1956...) szczegóły 
  Zvon Peter
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołaczkowska Anna: Element groteski w komedii Petra Zvona "Tanec nad placom" a konstrukcja przestrzeni dramatycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 59-65  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Bobrownicka Maria: Słoweńska moderna a kategorie prądów literackich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 69-77  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Kuzmany Karol
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Suchoń Barbara: "Bela" Karola Kuzmanego. Idylla epicka czy epos idylliczny?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 17-25  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Braeker Ulrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
167.artykuł: Dobijanka-Witczakowa Olga: Ulrich Braeker - wspomnienie pojubileuszowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 15-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Lindegren Erik
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bukowski Piotr: Zum Hoelderlingedicht von Erik Lindegren. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 19-27 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
  Strindberg August
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Bukowski Piotr: The prophet's authority on trial. The image of Emanuel Swedenborg's word in Augost Strindberg's "Inferno" and "Legender". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2003 nr 2002/2003 z. 97/98 s. 47-64 (problem autorytetu w twórczości Strindberga; ze streszczeniem w jęz. p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Boccaccio Giovanni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Sudyka Lidia: Indyjskie reminiscencje w twórczości G. Boccaccia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 171-179  szczegóły 
  Graciotti Sante
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
171.tekst paraliteracki: Graciotti Sante: Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 grudnia 1986 r.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 11-13  szczegóły 
  Manutius Aldus Pius
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gorzkowski Albert: Traktat Aldusa Manucjusza "De interpungendi ratione" i jego znaczenie w historii literatury dawnej. Przyczynek do dziejów renesansowej interpunkcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1999 z. 94 (1233) s. 9-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Utwory anonimowe (Indii)
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koc Bogusław Jerzy: Staroindyjskie poglądy na temat życia pośmiertnrgo na podstawie "Saroddhary Garuda Purany". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 149-156  szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Galewicz Cezary: Kwestia turniejów poetyckich w dawnych Indiach czyli o niebezpieczeństwach komparatystycznego podejścia do tekstów "Rgvedy". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 141-148  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Jugosławii / Zagadnienia specjalne (Jugosławii) / Tematy, motywy (Jugosławii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Kornhauser Julian: Wiersze o Ticie. Ludowy stereotyp socrealistyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 77-84  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Polański Roman*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Stachówna Grażyna: "Tragedia Makbeta" (1971) Romana Polańskiego czyli problem autora. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 82 (1069) s. 87-99  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Iran (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Grzybek Robert: Tradycja i współczesność teatru irańskiego - propozycje badawcze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 101-109  szczegóły