Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Kłosińska Krystyna: "Ecriture feminine". Rok 1974. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 213-247 (wypowiedzi kobiet nt. "ecriture feminin": głównie dot.: Julii Kristeve...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Nowożytna literatura i nauka o literaturze w świetle heterogeniczności. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 222-232  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Pieniążek Krystyna: Koncepcja języka poetyckiego w refleksji Antuna Branka Simicia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 211-221  szczegóły 
4.artykuł: Witosz Bożena: Degradacja opisu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 132-140 (funkcje tekstu opisowego, na przykładzie dwudziestowiecznej prozy pols...) szczegóły 
5.artykuł: Witosz Bożena: O dwu rodzajach monologu w polskiej prozie współczesnej. Zagadnienia struktury językowej tekstu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 7-30 (monolog wewnętrzny i monolog wypowiedziany...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Gajda Stanisław: Temporalność epickiego tekstu artystycznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 7-15 (kategoria czasu na różnych stopniach językowej hierarchii....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Dubisz Stanisław: O stylizacji językowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 11-22  szczegóły 
8.artykuł: Grzenia Jan: "Wiersze naukowe" (Uwagi o wtórnym wykorzystaniu naukowych gatunków wypowiedzi w tekstach poetyckich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 109-116  szczegóły 
9.artykuł: Jędrzejko Ewa: Stylistyczne aspekty nominalizacji jako teoretyczny problem w badaniach nad tekstem. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 23-35  szczegóły 
10.artykuł: Skudrzykowa Aldona: Język mówiony w literackim zapisie. Problemy badawcze. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 62-69  szczegóły 
11.artykuł: Sławkowa Ewa: Szkic do poetyckiego obrazu życia (O potrzebie opisu kognitywnego w stylistyce). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 163-175  szczegóły 
12.artykuł: Spasow Ludmił: Funkcja przymiotnika odczasownikowego w budowie tekstu artystycznego (Wyprzedaż starych metafor). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 32-37 (na przykładzie języka macedońskiego...) szczegóły 
13.artykuł: Wilkoń Aleksander: Typologia współczesnych stylów literackich. Cz. I: Style poetyckie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 7-21  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Tambor Jolanta: Czas jako kategoria gramatyczna i ontologiczna w fantastyce naukowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 53-67  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Zagadka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Tokarski Ryszard: Zagadki - metafory - gry językowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 16-31  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Sobczykowa Joanna: Tytuły utworów muzycznych nazywające pozamuzyczne cechy utworu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 68-82 (m.in. nt. tytułów muzycznych o proweniencji literackiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Jędrzejko Ewa: Mężczyźni w oczach kobiet: szkic do portretu (Polska proza kobieca wobec językowo-kulturowego stereotypu mężczyzny). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 13-43 (na przykładzie twórczości pisarek: Maria z Czartoryskich Wirtemberska,...) szczegóły 
18.artykuł: Loewe Iwona: Kobieta postrzega świat. Poetyckie kolokacje z pola doznań sensualnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 195-210 (na przykładzie twórczości XX-wiecznych poetek polskich...) szczegóły 
19.artykuł: Siuciak Mirosława: Elementy języka mówionego w śląskich utworach scenicznych z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 24-38 (dot. okresu 1864-1922...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Wojtak Maria: Między komiką a dydaktyką, czyli o zróżnicowaniu stylistycznym oświeceniowych utworów komediowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 40-48  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Loewe Iwona: Kobieta postrzega świat. Poetyckie kolokacje z pola doznań sensualnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 195-210 (na przykładzie twórczości XX-wiecznych poetek polskich...) szczegóły 
22.artykuł: Ostaszewska Danuta: Językowy obraz wieku człowieka w ujęciu współczesnej poezji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 176-193  szczegóły 
23.artykuł: Piętkowa Romualda: Być (po)między w niejednorodności świata (O pojęciu granicy w tekstach poetyckich). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 75-87 (na przykładach z poezji powojennej...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Termińska Kamilla: Kreatywizm języka i mit kreacja (Na przykładzie literatury science fiction). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 197-209  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Jędrzejko Ewa: Mężczyźni w oczach kobiet: szkic do portretu (Polska proza kobieca wobec językowo-kulturowego stereotypu mężczyzny). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 13-43 (na przykładzie twórczości pisarek: Maria z Czartoryskich Wirtemberska,...) szczegóły 
26.artykuł: Witosz Bożena: Kobieta patrzy (O aktach percepcji wzrokowej we współczesnej prozie kobiecej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 69-88  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Kowalska Alina: Właściwości językowe górnośląskich pieśni ludowych ze zbioru Juliusza Rogera. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 152-158  szczegóły 
28.artykuł: Labocha Janina: Język i styl bajki ludowej (Na przykładzie tekstu gwarowego "O dwóch siostrach"). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 142-150  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Śląsk (literatura ludowa)
    proza (alfabet tytułów)
29.proza: Ło dwóch siostrach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 144-146  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Sławkowa Ewa: "Chcę od mojego pisania nabrania życia otoczenia". O funkcji konstrukcji znominalizowanych w strukturze tekstów Mirona Białoszewskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 36-46  szczegóły 
31.artykuł: Sławkowa Ewa: Kategoria gramatyczna kategorią filozoficzną (Na przykładzie kategorii osoby w tekstach Mirona Białoszewskiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 45-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Ciesielczuk Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
32.wiersz: Ciesielczuk Stanisław: Pieśń o niebieskim pędzie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 7-8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Jaskółowa Ewa: Wyzwalanie z konwencji. O poezji Stanisława Ciesielczuka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 7-27 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hartwig Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Dąbrowska Elżbieta: "Mowa pełna wahań i zapytań" - o sztuce poetyckiej Julii Hartwig. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 177-193  szczegóły 
35.artykuł: Kałuża Anna: Julia Hartwig i "Julia Hartwig". Zapisywanie siebie. Poszukiwanie podmiotu autorskiego w poezji Julii Hartwig. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 162-175  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Termińska Kamilla: "Rozmowa oczu" w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 38-53  szczegóły 
37.artykuł: Termińska Kamilla: Symbolika okna w prozie Jarosława Iwaszkiewicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 85-103  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamieńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Piętkowa Romualda: "W ciemności widzieć a w jasności ślepnąć" - oksymoronizacja poezji Anny Kamieńskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 42-54 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Krynicki Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Dusiło Joanna: Rzeczywistość zaprzeczonych reguł. O poezji Ryszarda Krynickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 63-78  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Witosz Bożena: Miejsce opisu w narracjach Andrzeja Kuśniewicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 81-98  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Ostaszewska Danuta: Relacje sensu wewnątrz pola znaczeniowego WSZECHŚWIAT w poezji Bolesława Leśmian - opozycja leksykalna: ziemski - pozaziemski. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 31-44  szczegóły 
  Lipska Ewa
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Olszański Grzegorz: Kobieta po drugiej stronie lustra. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 153-160 (analiza wiersza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skubalanka Teresa: Wiersz Mickiewicza "Te rozkwitłe świeżo drzewa..." wśród konwencji stylistycznech epoki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 53-60  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Ostaszewska Danuta: O organizacji sonetu barokowego uwag kilka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 105-111  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Biłas Ewa, Sujkowska Katarzyna: Oczami kobiet o kobiecych scenach (Na przykładzie wybranych powieści G. Zapolskiej i Z. Nałkowskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 90-98 (kłótnie, kłótliwość kobiet w prozie Gabrieli Zaposkiej i Zofii Nałkows...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Pantuchowicz Agnieszka: Klucz do domu liryki Haliny Poświatowskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 56-79 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Przybora Jeremi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Jędrzejko Ewa: O mechanizmach trawestycyjnych i ich funkcjach (na przykładzie trawestacji Jeremiego Przybory). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 93-109  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Romanowiczowa Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Wójcik Włodzimierz: Rola przysłów i porzekadeł polskich, a także cytatów i aluzji w prozie narracyjnej Zofii Romanowiczowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 61-73  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tambor Jolanta: Opozycja jako podstawa budowy tekstu poetyckiego. Na przykładzie "Listu do ludożerców" Tadeusza Różewicza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 113-121  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Grzenia Jan: Funkcje aluzji literackiej (na przykładzie poezji Jarosława Marka Rymkiewicza). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 79-92  szczegóły 
51.artykuł: Grzenia Jan: Odczytanie aluzji literackiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 48-60 (aluzje literackie w poezji J.M. Rymkiewicza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Siejak Tadeusz
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kita Małgorzata: Językowy wizerunek klasy politycznej w "Próbie" Tadeusza Siejaka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 100-109  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniewska Halina: Zapożyczenia kresowe w "Ogniem i mieczem" na tle ich występowania w utworach z epoki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 88-105  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    wiersze (alfabet tytułów)
54.wiersz: Szymborska Wisława: Parada wojskowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 30  szczegóły 
55.wiersz: Szymborska Wisława: Trochę o duszy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 143-144  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzenia Jan: O zagadnieniu wielogłosowości tekstów poetyckich (Na przykładzie dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 28-40 (z tekstem wiersza...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzenia Jan: O zagadnieniu wielogłosowości tekstów poetyckich (Na przykładzie dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 28 (z fragm. utworu...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Węgrzyniak Anna: Trochę o duszy, trochę o Szymborskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2180) s. 143-152 (analiza wiersza; z tekstem utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tokarczuk Olga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Rejter Artur: Świat przyrody w prozie Olgi Tokarczuk. Stereotyp, reinterpretacja, kreacja. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 115-138  szczegóły 
  Trentowski Bronisław Ferdynand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Sławkowa Ewa: Funkcje języka wypowiedzi filozoficznej (Na podstawie słownictwa polskiej filozofii narodowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 110-120 (na bazie słownictwa filozoficznego stosowanego przez Bronisława Trento...) szczegóły 
  Tulli Magdalena
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławkowa Ewa: Magdaleny Tulli ćwiczenia z semantyki, czyli o nazywaniu świata w "Snach i kamieniach". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 100-113  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zapolska Gabriela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Biłas Ewa, Sujkowska Katarzyna: Oczami kobiet o kobiecych scenach (Na przykładzie wybranych powieści G. Zapolskiej i Z. Nałkowskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 90-98 (kłótnie, kłótliwość kobiet w prozie Gabrieli Zaposkiej i Zofii Nałkows...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
63.artykuł: Kita Małgorzata: Kobiecy punkt widzenia we francuskiej współczesnej kobiecej literaturze erotycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 45-67 (dot. powieści Pauline Reage, Emmanuelle Arsan, Anna Rozen, Catherine M...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Spektakle fabularne TV
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jędrzejko Ewa: W chaosie różnych "światów" (Gry intertekstualne a znaczenie wypowiedzi satyrycznej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 118-130 (na przykładzie cyklu "Idźcie przez zboże..."...) szczegóły