Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Ćwiertnia Beata, Gębołyś Zdzisław: Czytelnictwo uczniów szkół polskich (klasy XI-XII) na Litwie w świetle badań ankietowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 129-142  szczegóły 
2.artykuł: Dec Renata: Czytelnictwo polskiej młodzieży górnośląskiej w latach 1900-1918. Wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 49-61  szczegóły 
3.artykuł: Jarczykowa Mariola: Biblioteczka podóżna Janusza II Radziwiłła (1612-1655). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 34-44 (przegląd zawartości księgozbioru, który zabrał w zagraniczną podróż ed...) szczegóły 
4.artykuł: Michta Beata: Bibliometryczna analiza tłumaczeń w latach 1984-1992 na podstawie "Indexu Translationum". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 215-229 (m.in. nt. badań bibliometrycznych określających popularność pisarzy na...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Toruńskie epizody cenzury. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 124-135 (w XVI-XVII w....) szczegóły 
6.artykuł: Gwioździk Jolanta: Staropolskie książki dedykowane benedyktynkom łacińskim we Lwowie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 53-63 (z fragm. listów dedykacyjnych z XVII i XVIII w....) szczegóły 
7.artykuł: Jarczykowa Mariola: Problemy autorstwa dokumentów z kancelarii Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 57-67 (dot. także tekstów literackich - pamiętników, diariuszy, publicystyki...) szczegóły 
8.artykuł: Mazurkowa Bożena: Przypisy i adnotacje w drukach polskich doby Oświecenia. Rozpoznanie problemu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 73-86  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Gondek Elżbieta: Polska książka literacka na Śląsku pruskim 1795-1863 (Wybrane problemy metodologiczne). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 99-110  szczegóły 
10.artykuł: Mazurkowa Bożena: O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich doby oświecenia. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 129-149  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Reizes-Dzieduszycki Jerzy: Obchody Wielkiego Tygodnia Górnośląskiego w krajobrazie życia kulturalnego i literackiego Warszawy okresu powstań i plebiscytu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 88-96  szczegóły 
12.artykuł: Reizes Jerzy: Inicjatywy literackie Wydziału Prasowego Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzeczpospolitą Polską w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 169-181 (dot. lat 1919-1921...) szczegóły 
13.artykuł: Socha Irena: Czytelnictwo jako przedmiot działań dydaktycznych w latach 1918-1939. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 111-120  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Sieradzka Danuta: Cenzura w dokumentach Archiwum Akt Nowych w Warszawie na przykładzie gazet lokalnych na Śląsku w latach 1945-1955 (wybrane zagadnienia). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 31-47 (dot. m.in. prasy literackiej i teatralnej; z aneksem zawierającym faks...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Dec Renata: Folklorystyczne i literackie zbiory Stanisława Wallisa w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 86-94  szczegóły 
16.artykuł: Jarczykowa Mariola: O "chowaniu", "uwożeniu" i "pomoknięciu" bibliotek Radziwiłłów (Z problemów ochrony książek w pierwszej połowie XVII wieku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1997 nr 10 (1618) s. 120-128  szczegóły 
17.artykuł: Pawłowiczowa Maria: Biblioteka bonifratrów w Cieszynie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1988 nr 2 (858) s. 70-83 ([omów. zb.]....) szczegóły 
18.artykuł: Różycki Edward: Biblioteki na Podolu w XVI-XX wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów polskiej kultury książki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 45-65 (z Aneksem zawierającym wykaz księgozbiorów ziemiańskich na Podolu w X...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miedziński Ziemowit: Słowianofilskie i patriotyczne motywy dzieła leksykograficznego Samuela Bogumiła Lindego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1990 nr 3 (1075) s. 92-103  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trojnar Andrzej: O potrzebie monografii "Filomaty". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2002 t. 14 (2045) s. 33-39  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Socha Irena: Program edukacyjno-wychowawczy śląskiego "Katolika": dodatek "Rodzina" 1886-1917. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 144-155 (obszernie nt. tekstów literackich ukazujących się na łamach Rodzin...) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dawid Łucja: Literatura piękna na łamach "Miesięcznika Pedagogicznego" w latach 1892-1939. Szkic informacyjny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 62-71  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Gondek Elżbieta: Dokumentacja dziejów prasy Zagłębia Dąbrowskiego okresu międzywojennego. Wybrane problemy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 113-123  szczegóły 
24.artykuł: Socha Irena: Perspektywy badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 199-205 (dot. czasopiśmiennictwa XIX w. i dwudziestolecia międzywojennego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Transformacja prasy polskiej w latach 1989-1994. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 180-194 (dot. m.in. prasy naukowej, kulturalno-społecznej, literackiej i młodzi...) szczegóły 
26.artykuł: Sieradzka Danuta: Cenzura w dokumentach Archiwum Akt Nowych w Warszawie na przykładzie gazet lokalnych na Śląsku w latach 1945-1955 (wybrane zagadnienia). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 31-47 (dot. m.in. prasy literackiej i teatralnej; z aneksem zawierającym faks...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trojnar Andrzej: Historyczne zainteresowania Kornelego Kozłowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 28-39 (biogr.; m.in. nt. prac folklorystycznych...) szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dec Renata: Prace Łukasza i Stanisława Wallisów nad dokumentowaniem śląskich opowieści ludowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 112-120  szczegóły 
artykuł: Dec Renata: Z rozważań nad biblioteką prywatną Łukasza Wallisa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 99-104 (także nt. życia i działalności śląskiego zbieracza pieśni ludowych...) szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dec Renata: Prace Łukasza i Stanisława Wallisów nad dokumentowaniem śląskich opowieści ludowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 112-120  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Gondek Elżbieta: Źródła informacji o regionie Śląska. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 7-16 (słowniki biograficzne i bibliografie regionalne jako źródło informacj...) szczegóły 
31.artykuł: Tokarska Anna: Kody i symbole narodowe w komunikowaniu literackim na Górnym Śląsku przełomu XIX i XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2002 t. 14 (2045) s. 103-113  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Krakowskie wydawnictwa obchodów kościuszkowskich w 1894 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 164-170 (zawiera aneks: Bibliografia wydawnictw obchodów kościuszkowskich w Kra...) szczegóły 
33.artykuł: Czerwień Henryk: Problemy drukarni jasnogórskiej z cenzurą (1692-1864). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 151-167  szczegóły 
34.artykuł: Gondek Elżbieta: Ruch wydawniczy w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1919-1939 (Wybrane problemy). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 183-197  szczegóły 
35.artykuł: Kalczyńska Maria: Drogi rozchodzenia się książki polskiej na Górnym Śląsku na przełomie XIX i XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 18-30 (zawiera Aneks: Księgarnie i wydawnictwa śląskie zajmujące się kolporta...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Paw Jolanta: Z zagadnień edytorstwa korespondencji. Typy komentarza na przykładzie wybranych edycji listów. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 83-98 (problematyka edytorstwa korespondencji pisarzy...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura dwudziestolecia międzywojennego (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
37.wiersz: Nie z Częstochowy!. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 118-119 (podp. Raróg; wiersz dot. prawdopodobnie Edwarda Kłonieckiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Berent Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Paszek Jerzy: O bibliofilstwie Berenta. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1988 nr 2 (858) s. 56-69  szczegóły 
  Brożek Ludwik
    korespondencja (alfabet autorów)
39.korespondencja: Miękina-Pindur Jadwiga: Listy o książkach. Korespondencja Ludwika Brożka i Zofii Kossak-Szczuckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 78-102 (z fragm. listów; z Aneksem zawierającym następujące listy: Ludwika Br...) szczegóły 
  Budzyk Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Bajor Agnieszka: Prace bibliograficzne Kazimierza Budzyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2002 t. 14 (2045) s. 54-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Benedykt Joachim
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarczykowa Mariola: Literacka rama wydawnicza "Nowych Aten" Benedykta Chmielowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 112-127  szczegóły 
  Czajewski Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Paw Jolanta: Zainteresowania literackie i puiblicystyczne Wiktora Czajewskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 105-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jarosz Adam W.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Jarczykowa Mariola: Bibliografia prac Adama W. Jarosza. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 26-41  szczegóły 
44.artykuł: Socha Irena: Adam Władysław Jarosz - organizator bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (1974-1991). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 15-24  szczegóły 
45.artykuł: Zyska Bronisław: Curriculum vitae. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 7-12 (przebieg drogi naukowej; wstęp do dedykowanego Adamowi W. Jaroszowi 9 ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: "Zdumiewający cud czytania". Aleksander Kamiński o książce i czytelnictwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 182-189  szczegóły 
  Karmanowski Olbrycht
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Jarczykowa Mariola: Spuścizna literacka Olbrychta Karmanowskiego - zarys problematyki edytorskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1990 nr 3 (1075) s. 78-91  szczegóły 
48.artykuł: Jarosz Adam: Uwagi o listach Olbrychta Karmanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 67-82 (omów. listów O. Karmanowskiego do Krzysztofa Radziwiłła (15 z l. 1585)...) szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sitkowa Anna: Jan Kochanowski i Sebastian Klonowic. Kilka refleksji w związku z nowym wydaniem "Żalów nagrobnych". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 99-111  szczegóły 
  Kłoniecki Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
50.wiersz: Kłoniecki Edward: Do czasu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 119  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Reizes Jerzy: Edwarda Kłonieckiego poetyckie zainteresowania Górnym Śląskiem. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 116-129 (z fragm. utworów...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borecki Marian: Uwagi o "Fenomenach" Jana Kochanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 51-67  szczegóły 
  Kochlewski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Jarczykowa Mariola: Kancelaria Radziwiłów birżańskich w świetle listów Piotra Kochlewskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2002 t. 14 (2045) s. 9-17 (nt. twórczości epistolarnej Piotra Kochlewskiego jako kanclerza kancel...) szczegóły 
  Korczak Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Szcześniak Jolanta: "Furia czytania" - o czytelnictwie i książce według doktora Janusza Korczaka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2002 t. 14 (2045) s. 41-51  szczegóły 
  Kossak Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Pytlos Barbara: Zofii Kossak troska o książki dla polskiego czytelnika w latach 1945-1946. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 122-136  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytlos Barbara: Funkcja książki w kompozycji "Nieznanego kraju" Zofii Kossak: zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2002 t. 14 (2045) s. 115-123  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
57.korespondencja: Miękina-Pindur Jadwiga: Listy o książkach. Korespondencja Ludwika Brożka i Zofii Kossak-Szczuckiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 78-102 (z fragm. listów; z Aneksem zawierającym następujące listy: Ludwika Br...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Miedziński Ziemowit: "Zygmunt zna historię". W nurcie filozofii romantycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 90-102  szczegóły 
  Kudelski Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Jarosz Adam: Edward Kudelski - autor powieści o Sosnowcu. Szkic biograficzny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 73-80 (z fot. E. Kudelskiego i z faks. okładki jego powieści...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lubieniecki Andrzej
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarosz Adam W.: "Liber amicorum" Andrzeja Lubienieckiego w kręgu myśli i poezji ariańskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 37-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Majchrowski Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Socha Irena: Witold Majchrowski - dziennikarz w kręgu młodzieży piszącej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 81-87 (głównie nt. działalności publicystycznej na łamach wydawanego w Sosno...) szczegóły 
  Mayer Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Starnawski Jerzy: Józef Mayer - nestor "ludzi książki" w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 1339 s. 7-16 (droga zawodowa i osiągnięcia naukowe...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gondek Elżbieta: Dochodzenie w sprawie genezy wrocławskiej edycji "Dziadów" Adama Mickiewicza z roku 1862 i 1864. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 129-142  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naborowski Daniel
    wiersze (alfabet tytułów)
64.wiersz: Naborowski Daniel: [List]. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 29-40 (list do Krzysztofa Radziwiłła z 1610 - w formie wierszy; w art. Adama ...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
65.tekst paraliteracki: Naborowski Daniel: Daniel Naborowski (1573-1640) w liście do Krzysztofa Radziwiłła II (1585-1640) cytuje "Fraszki" (I, 4; III, 4, 5) i "Pieśń" (I, 3) [Jana Kochanowskiego]. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 28-37 (list prawdopodobnie z 1610, z faks. listu; ze wstępem Adama Jarosza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Jarczykowa Mariola: Wydawnicze losy spuścizny literackiej Daniela Naborowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1988 nr 2 (858) s. 119-133  szczegóły 
67.artykuł: Jarosz Adam W.: Między informatywnością a literackością. Konstrukcja listów Daniela Naborowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 29-37 (dot. listów do Krzysztofa i Janusza Radziwiłłów; z Aneksem zawiewrając...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
68.korespondencja: Jarosz Adam: Daniel Naborowski i "nasz Poeta Polski" (Uwagi o listach Naborowskiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 17-37 (dot. listów Naborowskiego do Janusza i Krzysztofa Radziwiłłów, także n...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Olszewski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Jarczykowa Mariola: Udział Kazimierza Olszewskiego w życiu literackim Zagłębia w okresie międzywojennym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 89-103  szczegóły 
  Opaliński Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Grzeszczuk Stanisław: O bibliografiach i bibliografach Łukasza Opalińskiego - uprzątanie przedpola. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 90-101  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Potocki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Janeczek Zdzisław: Zainteresowania naukowe marszałka litewskiego Ignacego Potockiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1990 nr 3 (1075) s. 105-119  szczegóły 
  Pudłowski Malcher
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pelc Janusz: Melchior Pudłowski autorem wiersza przypisywanego Janowi Kochanowskiemu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 42-49 (z faks. wyd. z 1586...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radziwiłł Krzysztof (1585-1640)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Jarczykowa Mariola: "Chwalebna swada" Radziwiłła. Mowy pogrzebowe Krzysztofa II. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 15-27  szczegóły 
74.artykuł: Jarczykowa Mariola: Krzysztof II Radziwiłł (1585-1640) wobec zagadnień dydaktycznych i naukowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 136-147  szczegóły 
  Rymsza Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Różycki Andrzej: Andrzeja Rymszy przypadki bibliograficzne. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1998 nr 11 (1743) s. 115-120 (biogr....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Skarga Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Sitkowa Anna: Adresaci listów dedykacyjnych Piotra Skargi. Rekonesans. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 78-88  szczegóły 
77.artykuł: Sitkowa Anna: "Tytułu pokornego zażywał". Sposoby określania autorstwa w starodrukowych edycjach dzieł Piotra Skargi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 42-51  szczegóły 
78.artykuł: Sitkowa Anna: Wstęp do badań nad literacką ramą wydawniczą w edycjach dzieł Piotra Skargi (XVI-XVIII). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 52-62  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sitkowa Anna: Literacka obudowa przedruku "Kazań przygodnych" Piotra Skargi z 1738 roku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 78-89  szczegóły 
  Szramek Emil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Tałuć Katarzyna: Czytelnicze pasje księdza Emila Szramka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2002 t. 14 (2045) s. 126-136  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Ocieczek Renarda: "Ojczyste heroica" Samuela Twardowskiego. Kilka uwag o znaczeniu terminu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 69-76 (nt. poematów rycerskich Samuela Twardowskiego: "Przeważna legacyja (.....) szczegóły 
82.artykuł: Sadło Renata: Teksty "do czytelnika" w epice Samuela Twardowskiego i ich rola w odbiorze książki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 64-71 (nt. listów dedykacyjnych do "Przeważnej legacji", "Władysława IV" i "W...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wallis Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
83.wiersz: Wiesław : Wojsko św. Jadwigi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 115 (wyd. pod. pseud....) szczegóły 
  Warszawski Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Gondek Elżbieta: Henryk Warszawski - gawędziarz dawnego Sosnowca. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 40-47 (biogr....) szczegóły 
  Wolicki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Jarosz Adam: Stanisław Wolicki - pisarz i działacz kulturalny w Sosnowcu. Sylwetka biograficzna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 67-73 (z faks. okładek tomów wierszy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: "Ludzie nowi" w schyłkoworepublikańskiej "nobilitas" a literatura. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 17-35  szczegóły 
87.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Oddziaływanie bibliotek hellenistycznych na kulturę Republiki Rzymskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 103-111  szczegóły 
88.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Z problematyki badań nad dziejami bibliotek w Rzymie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 44-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Caesar Caius Iulius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Bibliologiczne konteksty działalności Gajusza Juliusza Cezara. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1997 nr 10 (1618) s. 130-134  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Trojnar Andrzej: Tytus Pomponiusz Attyk w świetle korespondencji Cycerona i biografii Neposa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 55-65  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trojnar Andrzej: Marka Tulliusza Cycerona wykład o przyjaźni. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 113-122  szczegóły 
  Nepos Cornelius
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tytus Pomponiusz Attyk w świetle korespondencji Cycerona i biografii Neposa. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 55-65 (nt. rozdziału poświęconego Attykowi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Wydawnictwa (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Gondek Elżbieta: Sieć wrocławskich księgarń i drukarń w latach 1802-1858 w publikowanych wykazach urzędowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 149-162 (z Aneksem: Rejestr i drukarń wrocławskich 1802-1858...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Kaldenbach Christoph
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadło Renata: "Hołdowna Klio" Krzysztofa Kaldenbacha, czyli o roli literackiej ramy wydawniczej w interpretacji tekstu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 69-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Czubala Dionizjusz: W starych książkach. Drukowane i rękopiśmienne sensacje rosyjskie z XIX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 207-210 (nt. stanu badań nad legendą współczesną ("modern legend"), czyli opow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trojnar Andrzej: Prawda w sztuce i książce średniowiecznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 104-110  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Puchniewski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Tokarska Anna: Józef Puchniewski - człowiek teatru i działacz kulturalny w Zagłębiu Dąbrowskim (1885-1913). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1991 nr 4 (1188) s. 49-56 (biogr....) szczegóły