Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Terminus
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Lausberg Heinrich: Co to jest retoryka?. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 101-131 ([fragment książki:] H. Lausberg: Handbuch der literarischen Rhetorik. ...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Borowski Andrzej: Terminus. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 11-18 (szkic nt. idei, inspracji i prądów w przestrzeniach kulturowych: judai...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Camporeale Salvarore I.: Humanizm, reformacja i początki Kontrreformacji. Badania nad ich wzajemnymi relacjami oraz różnicami. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 153-160 (nowe stanowisko badawcze uwzględniajace renesansowy humanizm w badaniu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Taplin Oliver: Komedia a tragiczność. Terminus 2002 z. 1 s. 91-105  szczegóły 
polemika: Gredley Bernard: Komedia a tragedia - najistotniejsze różnice: odpowiedź na szkic analityczny Olivera Taplina. Terminus 2002 z. 1 s. 107-120  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Ulewicz Tadeusz: O najstarszych i późniejszych zapożyczeniach językowych w Polsce. Glosa historycznokulturalna. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 19-26  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Camporeale Salvarore I.: Humanizm, reformacja i początki Kontrreformacji. Badania nad ich wzajemnymi relacjami oraz różnicami. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 153-160 (nowe stanowisko badawcze uwzględniajace renesansowy humanizm w badaniu...) szczegóły 
7.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. Terminus 2001 nr 1/2 s. 169-176 (dot. rękopiśmiennego polonicum Macieja z Jawornika z 1 poł. XVI w....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ulewicz Tadeusz: W sprawie "Słownika imion" - krytycznie. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 187-188  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Glomski Jaqueline: Humanizm renesansowy w Krakowie a znaczenie włoskiego piśmiennictwa nowołacińskiego. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 27-36 (m.in. o studiach humanistycznych Akademii Krakowskiej oraz doskonaleni...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hanczakowski Michał: Terminus 2001 nr 1/2 s. 221-224  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brożek Mieczysław
    zgon (alfabet autorów)
11.zgon: Haberko Anna: In Memoriam Miecislai Broscii. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 13-18 (zmarł: 29 II 2000...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dowgird Samuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Niedźwiedź Jakub: Samuel Dowgird - poeta Radziwiłłowski. Terminus 2002 z. 2 s. 97-101  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Goślicki Wawrzyniec
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałuk-Ulewiczowa Teresa: Oddoskonalanie klasyków literatury staropolskiej za pomocą przekładu. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 179-186  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chojowska Anna: "Troas" Łukasza Górnickiego - retoryczne zasady konstruowania tragedii. Terminus 2002 z. 1 s. 69-89  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Piętka Radosław: Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego: Thomas Stearns Eliot, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Bolesław Miciński. Terminus 2002 z. 2 s. 73-85 (nt. twórczości literackiej; dot. także pisarzy: Thomas Stearns Eliot, ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan z Wiślicy *
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jana z Wiślicy "Bellum prutenum" na Litwie. Terminus 2001 nr 1/2 s. 225-229  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
17.wiersz: Kochanowski Jan: Ad Concordiam. Ode IV = Do Zgody. Oda IV. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 219-220 (tekst równoległy w języku polskim i łacińskim...) szczegóły 
18.wiersz: Kochanowski Jan: Ad Nicolaum Firleum Palatinum Cracoviensem Ode V = Do Mikołaja Firleja, wojewody krakowskiego Oda V. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 217-219 (tekst równoległy w języku polskim i łacińskim...) szczegóły 
19.wiersz: Kochanowski Jan: Elegia IV, 3 (Czy jakiś wyścig, Firleju...). Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 259-265  szczegóły 
20.wiersz: Kochanowski Jan: In Venerem. Ode IX = Do Wenery. Oda IX. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 220-221 (ekst równoległy w języku polskim i łacińskim; oda jest przekładem łaci...) szczegóły 
21.wiersz: Kochanowski Jan: Ode II In deos falsos = Oda II Na fałszywe bóstwa. Terminus 2002 z. 1 s. 233-234 (tekst równoległy w jęz. łacińskim i polskim...) szczegóły 
22.wiersz: Kochanowski Jan: Ode VII Ad Lycen = Oda VII Do Like. Terminus 2002 z. 1 s. 235 (tekst równoległy w jęz. łacińskim i polskim...) szczegóły 
23.wiersz: Kochanowski Jan: Ode X In villam pramnicanam = Oda X Na willę w Prądniku. Terminus 2002 z. 1 s. 236-237 (tekst równoległy w jęz. łacińskim i polskim...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rostropowicz Joanna: Terminus 2002 z. 1 s. 179-183  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hanczakowski Michał: Czarnoleski labirynt i wrocławska Ariadna. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 189-193  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Domański Juliusz: Cytat z epigramatu Kw. Lutacjusza Katulusa w liście Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 19-24  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lichański Jakub Z.: Hipotetyczne źródło pewnych motywów w pieśni "Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary..." Jana Kochanowskiego. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 145-152  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sproede Alfred: Motywy późnośredniowiecznej teologii w Odrodzeniu polskim. Boska wszechmoc a autorytet poetycki w "Pieśni o potopie" Jana Kochanowskiego ("Pieśń" II, 1). Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 15-34  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sanders Ben: Ku nowej ocenie znaczenia źródeł "Psałterza Dawidowego" Jana Kochanowskiego. Rola "In librum Psalmorum Commentarius" Jana Kalwina. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 37-49  szczegóły 
  Korwin Wawrzyniec
    wiersze (alfabet tytułów)
30.wiersz: Korwin Wawrzyniec: Wawrzyniec Korwin do famy. Aby rozgłosiła sławne zaślubiny Najjaśniejszego Króla Zygmunta we wszystkich ziemiach dla uczynienia jeszcze znakomitszym jego wspaniałego imienia = Laurentius Corvinus ad Famam. Ut Serenissimi Regis Sigismundi celeberrimas nuptias ubique terrarum divulget in splendidissimi nominis sui maiorem amplitudinem. Terminus 2001 nr 1/2 s. 243-255 (tekst rónoległy w jęz. polskim i łącińskim, z koment. Jakuba Niedźwied...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miciński Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Piętka Radosław: Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego: Thomas Stearns Eliot, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Bolesław Miciński. Terminus 2002 z. 2 s. 73-85 (nt. twórczości literackiej; dot. także pisarzy: Thomas Stearns Eliot, ...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Piętka Radosław: Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego: Thomas Stearns Eliot, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Bolesław Miciński. Terminus 2002 z. 2 s. 73-85 (nt. twórczości literackiej; dot. także pisarzy: Thomas Stearns Eliot, ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Starnawski Jerzy: Z badań nad Naruszewiczowym komentarzem do Tacyta "Dzieł wszystkich". Odwołania historyków rzymskich. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 133-143  szczegóły 
34.artykuł: Starnawski Jerzy: Z badań nad Naruszewiczowym komentarzem do Tacyta "Dzieł wszystkich". Odwołania historyków rzymskich. Terminus 2001 nr 1/2 s. 191-201 (wersja poprawiona artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Terminus" 200...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Oleśnicki Zbigniew
    listy (alfabet tytułów)
35.listy: Oleśnicki Zbigniew: [Listy]. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 189-193 (do Marcina z Przemyśla z XII 1449, do Eneasza Sylwiusza Piccolominieg...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
36.wiersz: Sarbiewski Maciej Kazimierz: I. 10: Laudes Urbani VIII Pontificis Maximi. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 97-100 (tekst oryginału...) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buszewiczowa Elwira: Arytmetyka nieba. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 153-  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urban-Godziek Grażyna: Horacjańskie inspiracje "Laudes Urbani VIII Pontificis Maximi" Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 72-100 (z tekstem pieśni w języku łacińskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ulewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
39.artykuł: Borowski Andrzej: Mojemu mistrzowi. Terminus 2002 z. 1 s. 15-22 (m.in. nt. działalności naukowej...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
40.wywiad: Buszewiczowa Elwira, Niedźwiedź Jakub, Ranocchi Emiliano: Historia magistra vitae. Terminus 2002 z. 1 s. 23-37 (nt. działalności naukowej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wincenty z Kielczy (Wincenty Dominikanin, Wincenty z Kielc)
    wiersze (alfabet tytułów)
41.wiersz: Wincenty z Kielczy : Brewiarzowe oficjum o św. Stanisławie = Officium breviarii de S. Stanislao. Terminus 2001 nr 1/2 s. 233-242 (tekst równoległy w jez. polskim i łacińskim; z koment. Doroty Gackiej ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hanczakowski Michał: Terminus 2002 z. 1 s. 185-190  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Bielawski Krzysztof: Pojęcia "theologia" i "theologos" w greckiej tradycji literackiej. Terminus 2003 r. 5 z. 1 s. 81-105  szczegóły 
44.artykuł: Grabowski Tomasz M.: Trzynastowieczny chorał dominikanski. Terminus 2003 r. 5 nr 2 s. 29-47 (charakterystyka liturgii dominikańskiej, opartej na pergaminowej księd...) szczegóły 
45.artykuł: Murphy James J.: Przetrwanie tradycji klasycznych. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 132-168 ([fragm. książki:] J.J. Murphy: Rhetoric in the Middle Ages. A History ...) szczegóły 
46.artykuł: Vagaggini Cipriano: Scholastyczny model teologii. Terminus 2003 r. 5 z. 1 s. 107-117 (w okresie średniowiecza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielawski Krzysztof: Ćwiczenia z dionizyzmu?. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 163-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Gruchała Janusz S.: Nauczyciel i przyjaciel. Z badań nad humanistycznym światem książki. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 25-42 (stosunek do książki i czytelnictwa w twórczości pisarzy renesansu, m.i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Eliot Thomas Stearns
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Piętka Radosław: Dwudziestowieczni apologeci języka łacińskiego: Thomas Stearns Eliot, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Bolesław Miciński. Terminus 2002 z. 2 s. 73-85 (nt. twórczości literackiej; dot. także pisarzy: Czesław Miłosz, Zbigni...) szczegóły 
  Owen John
    wiersze (alfabet tytułów)
50.wiersz: Owen John: Ad Ponticum = Do Pontyka. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 270 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
51.wiersz: Owen John: Amantes = Kochankowie. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 270-271 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
52.wiersz: Owen John: Amo, vocis passivae, amor activae = kochać, to stan bierny, być kochanym - czynny. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 271 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
53.wiersz: Owen John: Christus in cruce = Chrystus na krzyżu. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 270 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
54.wiersz: Owen John: De vita et Venere = O życiu i Wenerze. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 269 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
55.wiersz: Owen John: Homo = Człowiek. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 269-270 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
56.wiersz: Owen John: Secretum amoris = Tajemnica miłości. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 270 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
57.wiersz: Owen John: Ultima linea = Ostatnia granica. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 271 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
58.wiersz: Owen John: Venus = Wenus. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 269 (epigram; tekst równoległy łaciński i polski; ze wstępem tłumaczki: Mar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Biceps Mikulas
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zega Włodzimierz: Datacja "Komentarza do Sentencji" Mikołaja Bicepsa oraz Komentarzy Konrada z Sołtowa, Mensona z Beckhusen i Mikołaja z Gubina. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 113-132  szczegóły 
  Dubravius Jan
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pavera Libor: Antika a jeji funkce v Dubraviove spise "Theriobulia" ("Theriobulia" Ioannis Dubravii). Terminus 2001 nr 1/2 s. 177-189 (dot. wpływu antyku na "Theriobulia" Jana Dubraviusa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bernard z Clairvaux święty *
    proza (alfabet tytułów)
61.proza: Św. Bernard z Clairvaux : Kazanie pierwsze "O samym tytule Księgi Pieśni nad Pieśniami". Terminus 2002 z. 1 s. 193-198  szczegóły 
  Rabelais Francois
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Perkowski Rafał: Argument z autorytetu w powieści Franciszka Rabelais`go. Terminus 2001 nr 1/2 s. 183-189  szczegóły 
  Rapin Rene
    wiersze (alfabet tytułów)
63.wiersz: Rapin : Ad cicadam. Terminus 2001 nr 1/2 s. 309-312 (tekst równoległy w jez. polskim i łacińskim; z koment. Elwiry Buszewic...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
64.artykuł: Dodds Eric: Błogosławione szaleństwo. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 73-103 (fragment książki Erica Doddsa "The Greeks and the irrational"...) szczegóły 
65.artykuł: West Martin L.: Muzyka w życiu Greków. Terminus 2003 r. 5 nr 2 s. 49-76 (także o poezji w okresie archaicznym i klasycznym (VIII-IV w. p.n.e.)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Alkidamas *
    proza (alfabet tytułów)
66.proza: Alkidamas : O autorach mów pisanych czyli o sofistach. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 181-187 (z komentarzem tłumacza: Alkidamas o oralności i piśmienności, s. 179-1...) szczegóły 
  Euagrios z Pontu *
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielawski Maciej: Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 171-175  szczegóły 
  Homeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
68.artykuł: Tkacz Magdalena: Sztuka przekonywania w poematach Homera (zagadnienia wybrane). Terminus 2002 z. 1 s. 51-67  szczegóły 
  Ireneusz z Lyonu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Pietras Henryk: Aniołowie w teologii Ireneusza z Lyonu na tle tradycji judeochrześcijańskiej. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 51-71  szczegóły 
  Lykophron z Chalkis *
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: West Stephanie: The "Alexandra`s" fluctuating fortunes. Terminus 2001 nr 1/2 s. 127-140 (dot. zmiennych kolei losu w utworze...) szczegóły 
  Marek Eremita święty *
    proza (alfabet tytułów)
71.proza: Marek Eremita : O prawie duchowym. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 65-71 (z komentarzem tłumacza: Marek Eremita i jego prawo duchowe, s. 62-64...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Bielawski Krzysztof: Marek Eremita i jego "Prawo duchowe". Terminus 1999 r, 1 z. 1 s. 62-65 (z tekstem Marka Erymity "O prawie duchowym", s. 65-71...) szczegóły 
  Plutarchos *
    proza (alfabet tytułów)
73.proza: Plutarch : O sluchaniu. Terminus 2003 r. 5 z. 2 s. 89-108 (z komentarzem tłumacza: Pismo Plutarcha "De audiendo", s. 87-88...) szczegóły 
  Polybios *
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Turasiewicz Romuald: Osobliwości stylu Polibiusza z Megalopolis. Terminus 2003 r. 5 nr 2 s. 11-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Obremski Krzysztof: Terminus 2002 z. 2 s. 89-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Erasmus Desiderius Roterodamus *
    listy (alfabet tytułów)
76.listy: Erazm z Rotterdamu : Petro Aegidio, celebratissimae civitatis antvverpiensis a libellis, S. D. = Do Petera Gillesa, pisarza najsławniejszego miasta Antwerpii. Terminus 2002 z. 2 s. 165-170 (1 list z 15 X 1514; tekst równoległy w jęz. łacińskim i polskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Cytowska Maria: Eraz z Rotterdamu pamięci zmarłych przyjaciół i znajomych. Terminus 2002 z. 2 s. 13-24  szczegóły 
78.artykuł: Domański Juliusz: Erazm z Rotterdamu i jego filozofia. Terminus 2001 nr 1/2 s. 35-57  szczegóły 
79.artykuł: Szabelska Hanna: Epistemologiczny potencjał metafory w ujęciu Erazma z Rotterdamu. Terminus 2002 z. 2 s. 147-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Śnieżewski Stanisław: Patronat literacki w Rzymie republikańskim do czasów Oktawiana Augusta (zarys zjawiska). Terminus 2001 nr 1/2 s. 203-218  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    wiersze (alfabet tytułów)
81.wiersz: Appendix Vergiliana [z tego cyklu:] Aetna = Etna. Terminus 2002 z. 2 s. 108-145 (tekst równoległy w jęz. łacińskim i polskim; ze wstępem Stanisława Śni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Horatius Quintus Flaccus
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wójcicki Jacek: "Satyry" Horacego w przekładzie Marcina Matuszewicza i ich "ampifikacyje". Terminus 2002 z. 1 s. 157-176  szczegóły 
  Namatianus Rutilius Claudius
    wiersze (alfabet tytułów)
83.wiersz: Namacjanus Rutyliusz Klaudiusz: De reditu suo = O powrocie z Rzymu do Galii. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 173-215 (tekst równoległy w języku łacińskim i polskim; z komentarzem tłumacza:...) szczegóły 
  Priscianus Caesariensis *
    proza (alfabet tytułów)
84.proza: Pryscjan z Cezarei : Praeexercitamina = Retoryczne ćwiczenia wstępne. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 213-227 (tekst w języku łacińskim i polskim; ze wstępem Alberta Gorzkowskiego, ...) szczegóły 
  Sydoniusz święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Styka Jerzy: La culture litteraire romaine dans la Gaule du V-e siecle selon le temoignage se Sidoine Apollinaire. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 43-61 (kultura literacka Galii w pismach Sydoniusza Apollinarisa...) szczegóły 
  Valerius Flaccus Caius
    proza (alfabet tytułów)
86.proza: Valerius Flaccus : Argonautica, liber secundus. Terminus 2003 r. 5 z. 2 s. 111-129 (z komentarzem tłumacza: Życie i twórczość Waleriusza Flakkusa. s. 109-...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Historia literatury (łacińska średniowieczna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Haskins Charles Homer: Poezja łacińska. Terminus 2001 nr 1/2 s. 257-283  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Balthasar Hans-Urs von
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
88.tekst paraliteracki: Balthasar Hans Urs von: Teodramatyka [fragm.]. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 119-149 (z komentarzem Redakcji o dorobku tłumaczki Magdaleny Mijalskiej, s. 15...) szczegóły 
  Conradus von Soltau *
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zega Włodzimierz: Datacja "Komentarza do Sentencji" Mikołaja Bicepsa oraz "Komentarzy" Konrada z Sołtowa, Mensona z Beckhusen i Mikołaja z Gubina. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 113-132  szczegóły 
  Hanke Martin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Kadłubek Zbigniew: "Homo et tempus" Martina Hankego (1633-1709). Kilka uwag o śląskim historyku i poecie nowołacińskim. Terminus 2002 z. 2 s. 63-71  szczegóły 
  Hildegarda z Bingen święta *
    wiersze (alfabet tytułów)
91.wiersz: Hildegarda z Bingen (Hildegard von Bingen) : Scivias III, 13,9: In exhortatione virtutum et in contradictione diabolicarum artium = Zachęta cnót i sprzeciw wobec diabelskiego zwodzenia (Scivias III, 13, 9). Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 248-265 (tekst równoległy w języku łacińskim i polskim; z komentarzem tłumaczki...) szczegóły 
  Ludolf z Saksonii *
    proza (alfabet tytułów)
92.proza: Ludolf z Saksonii : Modlitwa Ludolfa kartuza Saksończyka do "Księgi Żywota Chrystusa". Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 235  szczegóły 
93.proza: Ludolf z Saksonii kartuz : Życie Chrystusa [fragm.:] Rozdział XXXVII księgi I (Ciąg dalszy Modlitwy na Górze: "O Modlitwie Pańskiej". Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 236-257 (ze wstępem tłumacza: Ludolf z Saksonii i jego dzieło, s. 229-235...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bielawski Krzysztof: Ludolf z Saksonii i jego dzieło. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 229-235 (z przekładem fragmentu "Życia Chrystusa", s. 236-257...) szczegóły 
  Melanchton Philipp
    proza (alfabet tytułów)
95.proza: Melanchton Filip: Mowa o filozofii wygłoszona z okazji nadania stopnia magistra pewnym uczonym i szlachetnym młodzieńcom. Terminus 2002 z. 1 s. 253-260 (z komentarzem Hanny Szabelskiej: Filip Melanchton i jego "Mowa o filoz...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szabelska Hanna: Czy św. Tomasz z Akwinu był barbarzyńcą?. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 35-50  szczegóły 
  Mosellanus Petrus
    proza (alfabet tytułów)
97.proza: Mosellanus Petrus: De primis apud rhetorem exercitationibus praeceptiones. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 227-241 (tekst równoległy w języku łacińskim i polskim; z komentarzem tłumacza:...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Historia literatury (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Bergh Birger: Latin Poetry in Renaissance Sweden. Terminus 2001 nr 1/2 s. 59-70 (dot. łacińskiej poezji w renesansowej Szwecji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Dante Alighieri *
    proza (alfabet tytułów)
99.proza: Dante Alighieri: Biesiada [fragm.]. Terminus 2002 z. 1 s. 199-223 (traktat pierwszy...) szczegóły 
  Manutius Aldus Pius
    proza (alfabet tytułów)
100.proza: Manucjusz Aldus: Ortographiae ratio [fragm.:] O zasadach przestankowania [De interpungendi ratione]. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 194-198  szczegóły 
  Petrarca Francesco
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Franczak Grzegorz: Mediacja i mistyfikacja. "Sonety do Laury" Agnieszki Kuciak. Terminus 2003 r. 5 nr 1 s. 159-165  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
102.listy: Petrarca Francesco: Listy. Terminus 2002 z. 1 s. 225-231 (3 listy do Jana Colonny i Manfreda Pio...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wasyl Anna Maria: "Superus inferis salutem". Petrarca e le sue epistole agli illustri antichi. Un saggio monografico (parte 1). Terminus 2002 z. 2 s. 35-62  szczegóły 
artykuł: Wasyl Anna Maria: "Superus inferis salutem". Petrarca e le sue epistole agli illustri antichi. Un saggio monografico (parte 2). Terminus 2003 r. 5 z. 1 s. 51-80  szczegóły 
  Pontano Giovanni
    wiersze (alfabet tytułów)
104.wiersz: Pontanus : Cicadae et amantis comparatio. Terminus 2001 nr 1/2 s. 309-312 (tekst równoległy w jez. polskim i łacińskim; z koment. Elwiry Buszewic...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Awianowicz Bartosz B.: Dedykacja jako "oratio gratulatoria" na przykładzie programu warszawskiego widowiska jezuickiego z 1685 roku. Terminus 2002 z. 2 s. 25-34 (dot. widowiska pt. "Imago victoriae a Serenissimo ac Invictissimo Ioan...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Materiały ogólne (Teatr obcy historia)
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hanczakowski Michał: Terminus 2002 z. 1 s. 185-190  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Grecja (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Marciniak Przemysław: Teatr na nowo odkrywany. Renesansowy teatr kreteński. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 105-111  szczegóły