Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Białoruskie Zeszyty Historyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Radzik Ryszard: Wizja Polski i Rosji w "Krótkiej historii Białorusi" Wacława Łastowskiego. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 115-124  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Kirkiene Genute: Korzenie rodu Chodkiewiczów. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 34-56 (także o legendarnych wersjach pochodzenia rodu; m. in. na podstawie te...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Wojna zimowa (1939-1940) w radzieckiej okupacyjnej prasie polskojęzycznej na Białostocczyźnie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 131-145  szczegóły 
4.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi 22 października 1939 r. Kampania wyborcza w prasie polskojęzycznej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2003 z. 20 s. 152-171  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mironowicz Eugeniusz: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 2 (6) s. 174-175 (omówienie zawartości t. 4 wyd. 1996...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwaniuk Sławomir: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 167-168  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radzik Ryszard: Droga ku wzajemności. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 184-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Topolska Maria Barbara: Kresy - pomiędzy faktami a legendą. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 9 s. 97-106 (nt. różnych konotacji terminu "kresy", odnoszącego się do obszarów zaj...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
10.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Supraskie druki cyrylickie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 24-30 (uzupełnienia do publikacji Marii Cubrzyńskiej-Leonarczyk...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Broniewski Marcin
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kempa Tomasz: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 7 s. 181-185  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Daniłowicz Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Khauhstovihch Mihkola: Ignat Danihlovihch ih "Katehkhihzihs" 1835 goda. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 12 s. 144-152  szczegóły 
13.artykuł: Semjanchuk Al'bihna: Ignat Danihlovihch jak dasledchyk belaruska-lihtouhskihkh letapihsauh. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 12 s. 133-143  szczegóły 
  Dunin-Marcinkiewicz Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Radzik Ryszard: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz - postać polsko-białoruskiego pogranicza. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 56-68 (m.in. o twórczości literackiej w języku polskim i białoruskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gawin Tadeusz
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 2 s. 148-150  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kuczyński Wiktoryn
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Semjanchuk Al'bihna: Vihktaryn Kuchyn'skih ih jago "Uspamihny". Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 9 s. 129-133  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mohiła Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Mironowicz Antoni: Cerkiew prawosławna w okresie metropolii Piotra Mohyły. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 8 s. 47-65  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mironowicz Antoni: O Piotrze Mohyle i stosunkach polsko-białoruskich. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 8 s. 187  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pociej Hipacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Marozava Svjatlana: Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 285-290 (rec. ks.: S.A. Padokshyn: Ipacihjj Pacejj: Carkouhny dzejach, myslihce...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Ruszczyc Ferdynand
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głogowska Helena: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 170-175  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szymanowski Genadiusz
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głogowska Helena: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 11 s. 250-254  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Sprawy białoruskie według relacji posła Szymanowskiego. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 148-156  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wolan Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
23.proza: Wolan Andrzej: Pramova da Senata Karaleuhstva Pol'skaga ih Vjalihkaga Knjastva Lihtouhskagam abo Jakihm pavihnna byc' prauhlenne dabrachynnaga karalja (1573). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2003 z. 20 s. 234-242 (tekst w języku białoruskim; ze wstępem Sjamjona Padokshyna: Vybranne k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radzik Ryszard: Języki w Wielkim Księstwie Litewskim. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 186-187 (sprawozdanie...) szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głogowska Helena: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 2 (6) s. 182-183 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Wydawnictwa (powszechna)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głogowska Helena: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 210-212 (omówienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwaniuk Sławomir: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Łatyszonek Oleg: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 186-190  szczegóły 
artykuł: Łatyszonek Oleg: Białoruskie Oświecenie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 2 s. 35-47  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radzik Ryszard: Droga ku wzajemności. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 10 s. 184-186 (sprawozdanie...) szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radzik Ryszard: Białoruska konferencja "Droga ku wzajemności". Białoruskie Zeszyty Historyczne 2001 z. 15 s. 252-254  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Białokozowicz Bazyli: U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 2 (4) s. 39-73 (tekst częściowo w języku białoruskim...) szczegóły 
32.artykuł: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 2 (4) s. 191-194 ([rec. ks.:] Jewfimij Karski: Biełaruski narod i jaho mowa. Miensk 1920...) szczegóły 
33.artykuł: Fihjonihk Darafejj: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 7 s. 185-187 ([rec. ks.:] Anatol' Cihtouh: Pjachatkyh starazhytnajj Belarusih. Mihns...) szczegóły 
34.artykuł: Gomółka Krystyna: Białoruskie instytucje kulturalno-oświatowe w II Rzeczypospolitej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 9 s. 140-148  szczegóły 
35.artykuł: Lipatov Aleksandr: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 12 s. 202-208 ([rec. ks.:] Larisa Shhavinskaja: Literaturnaja kul'tura belorusov Podl...) szczegóły 
36.artykuł: Moroz Małgorzata: Białoruski Instytut Gospodarki i Kultury w północno-wschodnich województwach Drugiej Rzeczypospolitej (1926-1937). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 125-147 (z wykazem tematów odczytów wygłoszonych w ramach działalności Instytut...) szczegóły 
37.artykuł: Radzik Ryszard: Wizja Polski i Rosji w "Krótkiej historii Białorusi" Wacława Łastowskiego. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2000 z. 14 s. 115-124  szczegóły 
38.artykuł: Tracjak Janka: Z dukhouhnajj spadchyny belaruskaga katalihckaga dukhavenstva mihzhvaennaga peryjadu. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 63-77 (dot. tłumaczeń Biblii na język białoruski, m. in. autorstwa Kastusia J...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska)
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chodubski Andrzej: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 z. 1 (3) s. 206-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Literatura współczesna (białoruska) / Życie literackie (białoruska) / Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Karpiuk Aleksander: Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w latach 1956-1970. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 1 s. 85-111  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Mironowicz Eugeniusz: Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 69-74 (m.in. o czasopiśmie w języku białoruskim Nasza Niwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Aljakhnovihch Francihshak
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Ponarski Zenowiusz: Franciszek Olechnowicz - wydawca, redaktor, publicysta. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 2 (6) s. 51-64  szczegóły 
nawiązanie: Solak Zbigniew: Uzupełnienie do biografii Franciszka Olechnowicza z dziennika M. Roemera. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1998 z. 8 s. 149-151 (nt. okoliczności śmierci F. Olechowicza w świetle relacji Michała Roem...) szczegóły 
  Ihl'jashehvihch Khvedar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Głogowska Helena: Teodor Iljaszewicz. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1999 z. 11 s. 165-178 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Rehshac' Jazehp
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Choruży Wiesław: Ks. dr Józef (Atanazy) Reszeć (1890-1958). Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 7 s. 157-166 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Samojjla Uladzihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Zhamojjcihn Jan: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1994 z. 2 s. 143-147 ([rec.:] Aljaksandra Bergman: Bihjagrafihja Uladzihmihra Samojjly....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Kirkiene Genute: Korzenie rodu Chodkiewiczów. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 34-56 (także o legendarnych wersjach pochodzenia rodu; m. in. na podstawie te...) szczegóły 
47.artykuł: Krauhcehvihch Aljaksandr: Problema lakalihzacyih sjarehdnjavechnajj Lihtvy. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1997 z. 8 s. 5-30 (m.in. w świetle średniowiecznych źródeł pisemnych i archeologicznych...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Maz'ko Eduard: Uplyuh samadzejjnaga teatra na kul'turnae zhyccjo belarusauh u mihzhvaennajj Pol'shchy uh 20-30 gady XX stagoddzja (u kanteksce dzeiinascih Belaruskajj khryscihjanskajj demakratyih). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 51-62 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
49.artykuł: Tokc' Sjargejj: Kul'turnae zhyccjo belaruskajj vjoskih uh mihzhvaennajj Pol'shchy (na materyjalakh Garadzenshchyny). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 51-62 (m. in. na temat amatorskiego ruchu teatralnego na Grodzieńszczyźnie; z...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Teatr i ośrodki kulturalne w okresie okupacji sowieckiej kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941) w świetle prasy legalnej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 156-172 (dotyczy m. in. następujących teatrów: Państwowy Teatr Polski BSRR, Pań...) szczegóły