PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Er(r)go
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 125-129  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 193-196  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Drong Leszek: Od konwencjonalizmu do normatywizmu. Kilka uwag o ewolucji poglądów teoretycznoliterackich Stanleya Fisha. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 25-37  szczegóły 
4.artykuł: Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 178-180 (rec. ks. zb.: Introducting literary theories. A guide and glossary. [R...) szczegóły 
5.artykuł: Fish Stanley: Jestem (tylko) słabym, amerykańskim antyfundacjonalistą. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 109-116 (wywiad nt. drogi zawodowej i zainteresowań badawczych; rozm. Leszek Dr...) szczegóły 
6.artykuł: Fish Stanley: Stanowisko tekstualne nie istnieje. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 129-151 (dot. interpretacji - prawniczej, literaturoznawczej i zwrotów codzienn...) szczegóły 
7.artykuł: Jędrzejko Paweł: Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 219-221 (rec. ks.: Julia Kristeva: Intimate revolt. The powers and limits of ps...) szczegóły 
8.artykuł: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 175-178 (rec. ks. z serii-leksykonu "The new critical idiom": David Glover and ...) szczegóły 
9.artykuł: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 177-180 (recenzja zbiorowa książek z serii-leksykonu "The new critical idiom" p...) szczegóły 
10.artykuł: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 219-221 (rec. ks.: Miguel Tamen: Friends of interpretable objects. Cambridge, L...) szczegóły 
11.artykuł: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 209-219 (recenzja zbiorowa książek z serii-leksykonu "The new critical idiom" p...) szczegóły 
12.artykuł: Kalaga Wojciech: Zew nihilizmu, czyli o relatywności prawdy hermeneutycznej. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 175-180 (rec. ks.: Gianni Vattimo: Beyond interpretation. The meaning of hermen...) szczegóły 
13.artykuł: Kulisz Marek: Recykling a kultura. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 23-29 (dot. różnych sposobów rozumienia terminu recykling m.in. w odniesieniu...) szczegóły 
14.artykuł: Kulisz Marek: Teoria literatury poza modą. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 171-173 (rec. ks.: Peter V. Zima: Philosophy of modern literary theory, London,...) szczegóły 
15.artykuł: Rorty Richard: Edukacja bez dogmatu. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 95-105 (dot. koncepcji edukacji szkolnej i uniwersyteckiej wg różnych wizji po...) szczegóły 
16.artykuł: Ryziński Remigiusz: Inny i Tekst. Tajemnica. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 133-142 (dot. relacji między tekstem literackim a Innym w koncepcjach Maurice'a...) szczegóły 
17.artykuł: Shusterman Richard: O końcu i celu doświadczenia estetycznego. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 129-151 (dot. krytyki i stopniowego upadku pojęcia doświadczenia estetycznego w...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 122-125  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Tomasz: Czy narratywista może pozostać moralistą? (Haydena White'a teoria pisarstwa historycznego). Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 145-149  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Ankersmit Frank: Pochwała subiektywności. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 17-36 (dot. subiektywności w dyskursie historiograficznym...) szczegóły 
21.artykuł: Baer Monika: Pułapki tożsamości. Kilka uwag o kategoriach płci w narracjach gender studies. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 119-132 (dot. polskich debat akademickich, publikacji i dyskursów...) szczegóły 
22.artykuł: Barthes Roland: Dyskurs historii. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 117-142 (dot. specyfiki dyskursu historiograficznego w różnych epokach, na pods...) szczegóły 
23.artykuł: Borkowska Ewa: Pasywność radykalna. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 151-155 (rec. ks.: Thomas Carl Wall: Radical passivity. Levinas, Blanchot, Agam...) szczegóły 
24.artykuł: Budziak Anna: Anty-esencjalizm nietekstowy. O filozofii Richarda Shustermana. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 9-24 (dot. rangi świata somatycznego i pozajęzykowego wobec tekstu oraz kons...) szczegóły 
25.artykuł: Burszta Wojciech J.: Wrażliwość antropologiczna i świat przedstawiony. Szkic do antropologii literatury. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 35-41 (dot. literackości tekstów antropologicznych w kontekście "teorii prawd...) szczegóły 
26.artykuł: Bysiecka Anna: Bhabha poskromiony?. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 117-121 (David Huddart: Homi K. Bhabha. Londyn 2006...) szczegóły 
27.artykuł: Certeau Michel de: Pismo historii. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 117-142 (dot. specyfiki dyskursu historiograficznego w różnych epokach...) szczegóły 
28.artykuł: Dziamski Grzegorz: Zwrot postmodernistyczny albo powrót wielkich teorii w naukach społecznych. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 43-48 (dot. poststrukturalnej (postmodernistycznej) reorientacji nauk społecz...) szczegóły 
29.artykuł: Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 205-206 (rec. ks.: Nicholas Harrison: Postcolonial criticism. History, theory a...) szczegóły 
30.artykuł: Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 197-199 (rec. ks.: Ato Quayson: Postcolonialism. Theory, practice or process? M...) szczegóły 
31.artykuł: Fish Stanley: Z uszanowaniem od Autora. Refleksje nad Austinem i Derridą. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 87-112 (dot. tez Jacquesa Derridy z "Signature event context" nt. interpretacj...) szczegóły 
32.artykuł: Gajewska Grażyna: Sym-bolon historii i mitu. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 97-111 (dot. historii i mitu jako dwóch konwencji pisania o przeszłości; w opa...) szczegóły 
33.artykuł: Iggers Georg G.: Użycia i nadużycia historii. O odpowiedzialności historyka w przeszłości i obecnie. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 9-15 (dot. historiografii na przestrzeni epok...) szczegóły 
34.artykuł: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 175-178 (rec. ks. z serii-leksykonu "The new critical idiom": David Glover and ...) szczegóły 
35.artykuł: Kalaga Wojciech: Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 5, 6 (wstęp do numeru pośw. studiom postkolonialnym; tekst równoległy w jęz....) szczegóły 
36.artykuł: Kołodziejczyk Dorota: Trawersem przez glob: studia postkolonialne i teoria globalizacji. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 21-39 (dot. znaczenia kategorii przestrzennych u różnych krytyków postkolonia...) szczegóły 
37.artykuł: Małecki Wojciech: Richard Shusterman vs. uniwersalizm hermeneutyczny. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 49-60 (dot. wyrażonej w eseju "Beneath interpretation" Richarda Shustermana o...) szczegóły 
38.artykuł: Morawski Stefan: Problemy z postmodernizmem: czy możemy uchwycić istotę ponowoczesności?. Er(r)go 2000 nr 1 s. 9-20 (dot. również postmodernizmu w kulturze i literaturze współczesnej...) szczegóły 
nawiązanie: Wilkoszewska Krystyna: Zmagania modernisty. Er(r)go 2000 nr 1 s. 105-108  szczegóły 
39.artykuł: Mydla Jacek: Zjadanie innego. Symboliczny kanibalizm w umysłowości zachodniej. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 199-201 (rec. ks. zb.: Cannibalism and the colonial world. [Red.] Francis Barke...) szczegóły 
40.artykuł: Norris Christopher: Filozofia/Literatura. Er(r)go 2000 nr 1 s. 95-102 (nt. koncepcji dekonstrukcji Jacquesa Derridy...) szczegóły 
41.artykuł: Nowak Katarzyna: Mapy, rasa, tożsamość: niebezpieczne związki. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 203-208 (rec. ks.: Karen Piper: Cartographic fiction: Maps, race and identity. ...) szczegóły 
42.artykuł: Pępiak Ewelina: Kultura jako przedmiot badań. O możliwości systematyki w obszarze critical cultural studies. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 177-185 (dot. współczesnego stanu nauk o kulturze: nurtów critical theory i cul...) szczegóły 
43.artykuł: Sanchez-Marcos Fernando: Historyk jako tłumacz. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 61-73 (dot. tekstów historiograficznych różnych epok wobec idei pośredniczeni...) szczegóły 
44.artykuł: Sikora Tomasz: O krwiopijstwie, ludożerstwie i innych zaburzeniach dietetycznych. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 145-151 (rec. numeru monograficznego czasopisma d i f f e r e n c e s. A Jou...) szczegóły 
45.artykuł: Szahaj Andrzej: "Nie ma niczego poza interpretacją", tako rzecze Stanley Fish. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 79-83 (zarys poglądów Stanleya Fisha nt. interpretacji...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Drong Leszek: Zaskakująco poprawny profesjonalista. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 147-151 (rec. ks.: Stanley Fish: Professional correctnes. Literary studies and ...) szczegóły 
47.artykuł: Gomola Aleksander: Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schuessler Fiorenzy. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 43-51 (dot. feministycznej hermeneutyki biblijnej...) szczegóły 
48.artykuł: Kalaga Tomasz: Omijać prawdę jak dziury w drodze. O relatywistycznym intencjonaliźmie Stanleya Fisha. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 39-47 (dot. rozumienia pojęcia prawdy w tekście literackim - zwłaszcza wobec ...) szczegóły 
49.artykuł: Kubisz Marzena: Od praktyki do teorii, czyli w poszukiwaniu metody. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 153-156 (rec. ks.: Peter Burke: Varieties of cultural history. Ithaca, London 1...) szczegóły 
50.artykuł: Rewers Ewa: Miejsce podmiotu - podmiot jako miejsce. Kto wyprowadza podmiot z metafizyki?. Er(r)go 2000 nr 1 s. 21-34 (m.in. o wpływie literatury awangardowej na zmiany zachodące w języku i...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Szczęsna Ewa: Tożsamość hybrydyczna. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 9-16 (dot. m.in. hybrydyczności tekstualnej, semiotycznej i medialnej; szerz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 184-187  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Borkowska Ewa: Pasywność radykalna. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 151-155 (rec. ks.: Thomas Carl Wall: Radical passivity. Levinas, Blanchot, Agam...) szczegóły 
54.artykuł: Fish Stanley: Stanowisko tekstualne nie istnieje. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 129-151 (dot. interpretacji - prawniczej, literaturoznawczej i zwrotów codzienn...) szczegóły 
55.artykuł: Jędrzejko Paweł: Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 217-218 (rec. ks.: Irene Kacandes: Talk fiction. Literature and the talk explos...) szczegóły 
56.artykuł: Kalaga Tomasz: Omijać prawdę jak dziury w drodze. O relatywistycznym intencjonaliźmie Stanleya Fisha. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 39-47 (dot. rozumienia pojęcia prawdy w tekście literackim - zwłaszcza wobec ...) szczegóły 
57.artykuł: Krynicka Anna: "Miejsce podmiotu jako miejsce obce". Paul Ricoeur i Bernhard Waldenfels o odpowiedzialności. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 83-91  szczegóły 
58.artykuł: Małecki Wojciech: Richard Shusterman vs. uniwersalizm hermeneutyczny. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 49-60 (dot. wyrażonej w eseju "Beneath interpretation" Richarda Shustermana o...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Wilkoń Aleksander: Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 75-80 (polemika z niektórymi tezami Michaiła Bachtina nt. gatunków mowy i ich...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Horror
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Ancuta Katarzyna: Krajobraz z rzeźnią w tle. Horror, czyli sztuka mięsa. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 83-96 (dot. wizji ciała-mięsa na przykładzie filmów i wybranych utworów liter...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Science fiction
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Pieczka Dominika: Teoria turbo. Dani Cavallaro o cyberpunku i cyberkulturze. Er(r)go 2007 nr 2 (15) s. 141-144 (rec. ks.: Dani Cavallaro: Cyberpunk and cyberculture. Science fiction ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Rychter Ewa: Roberta Eaglestone'a "Ethical Criticism: Reading after Levinas". Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 123-126 (rec. ks.: Robert Eaglestone: Ethical Criticism. Reading after Levinas"...) szczegóły 
63.artykuł: Szahaj Andrzej: "Nie ma niczego poza interpretacją", tako rzecze Stanley Fish. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 79-83 (zarys poglądów Stanleya Fisha nt. interpretacji...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 184-187  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 188-190  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 181-187  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pawelec Tomasz: Czy narratywista może pozostać moralistą? (Haydena White'a teoria pisarstwa historycznego). Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 145-149  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Ankersmit Frank: Pochwała subiektywności. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 17-36 (dot. subiektywności w dyskursie historiograficznym...) szczegóły 
69.artykuł: Barthes Roland: Dyskurs historii. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 117-142 (dot. specyfiki dyskursu historiograficznego w różnych epokach, na pods...) szczegóły 
70.artykuł: Budziak Anna: Anty-esencjalizm nietekstowy. O filozofii Richarda Shustermana. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 9-24 (dot. rangi świata somatycznego i pozajęzykowego wobec tekstu oraz kons...) szczegóły 
71.artykuł: Burszta Wojciech J.: Wrażliwość antropologiczna i świat przedstawiony. Szkic do antropologii literatury. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 35-41 (dot. literackości tekstów antropologicznych w kontekście "teorii prawd...) szczegóły 
72.artykuł: Certeau Michel de: Pismo historii. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 117-142 (dot. specyfiki dyskursu historiograficznego w różnych epokach...) szczegóły 
73.artykuł: Drong Leszek: Zaskakująco poprawny profesjonalista. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 147-151 (rec. ks.: Stanley Fish: Professional correctnes. Literary studies and ...) szczegóły 
74.artykuł: Gutorow Jacek: Simon Critchley - nihilizm jako doświadczenie. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 115-121 (rec. ks.: Simon Critchley: Very little... almost nothing. Death, philo...) szczegóły 
75.artykuł: Iggers Georg G.: Użycia i nadużycia historii. O odpowiedzialności historyka w przeszłości i obecnie. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 9-15 (dot. historiografii na przestrzeni epok...) szczegóły 
76.artykuł: Kubisz Marzena: Od praktyki do teorii, czyli w poszukiwaniu metody. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 153-156 (rec. ks.: Peter Burke: Varieties of cultural history. Ithaca, London 1...) szczegóły 
77.artykuł: Masłoń Sławomir: Na lewo od teorii. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 99-112 (rec. ks.: What left of Theory New Work on the politisc of literary the...) szczegóły 
78.artykuł: Sanchez-Marcos Fernando: Historyk jako tłumacz. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 61-73 (dot. tekstów historiograficznych różnych epok wobec idei pośredniczeni...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Bazarnik Katarzyna: Krótkie wprowadzenie do liberatury. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 123-137  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szatanik Zuzanna: Dzieło mistrza chwili. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 159-165  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 193-196  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 197-200  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Madejski Jerzy: Kwadrat, koło, trójkąt. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 163-168  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
84.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Smyczyńska Katarzyna: Świat według Bridget Jones: rozważania nad fenomenem znaczeniotwóczym femino-polo. Er(r)go 2002 nr 2 (5) s. 107-112  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalaga Wojciech: Er(r)go,. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 5, 6 (wprowadzenie do numeru z odniesieniem do historii czasopisma; tekst w ...) szczegóły 
artykuł: Kalaga Wojciech, Prower Emanuel, Rachwał Tadeusz, Sławek Tadeusz: Tekst / Czytelnik / Margines / Nawias. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 9-32 (tekstowy żart nt. kwestionowania i powątpiewania jako punktu wyjścia m...) szczegóły 
nawiązanie: Kalaga Wojciech: Nostalgie. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 33-34 (komentarz nt. okoliczności powstania tekstu i związków między seminari...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
86.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Smyczyńska Katarzyna: Świat według Bridget Jones: rozważania nad fenomenem znaczeniotwóczym femino-polo. Er(r)go 2002 nr 2 (5) s. 107-112  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Egzotyka (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Nowak Maciej: Skrajne i pośrednie twory poprawności politycznej. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 33-49 (dot. mechanizmu politycznej poprawności z punktu widzenia refleksji Sl...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Kowalczyk-Twarowski Krzysztof: Imperialne przestworza, spolegliwi tubylcy: Polska, Rosja, RPA. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 173-186 (dot. doświadczenia imperializmu i kolonializmu w literaturze polskiej,...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Awdiejew Aleksy
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 163 (nota recenzencka...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Gleń Adrian: Dekonstrukcja podmiotu jako propozycja epistemologiczna. Białoszewski i Heidegger. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 117-132  szczegóły 
  Brach-Czaina Jolanta
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zacharz Aneta: Drobina, czyli rzecz o istnieniu. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 127-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chojecki Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Jędrzejko Paweł: "Belle lettre" o I(mperium) O(ntycznym) Sauny - Andrzejowi Chojeckiemu. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 99-112 (collage eseistyczny z fragmentami pism literackich, naukowych i prywat...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malinowski Bronisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Kędzierzawski Wojciech: Codzienność jako przedmiot badań. Malinowski i Geertz. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 133-149 (dot. opisu obcej kultury po zaznaniu jej jako codziennej na przykładzi...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pacukiewicz Marek: "Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu". Szczęśliwa porażka Bronisława Malinowskiego. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 133-149  szczegóły 
  Modrzejewska Helena
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Katarzyna: Emigracja, cyrkularność, utopijny projekt tożsamości: przypadek Heleny Modrzejewskiej. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 53-63 (dot. doświadczeń z czasów pierwszych występów scenicznych w Ameryce or...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rudzka Zyta
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Morawiec Arkadiusz: Ślicznotka Hauptsturmfuerera Mengelego. O krytycznej powieści Zyty Rudzkiej. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 87-99 (dot. obrazu starości - m.in. w kontekście polskiej sztuki krytycznej -...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cichoń Anna: W kręgu zagadnień literatury kolonialnej - "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 91-108  szczegóły 
  Słota (Złota) Przecław
98.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wicher Andrzej: Paradoksy związane ze spożywaniem pokarmów w średniowieczu - wstępny rekonesans oparty głównie na analizie wiersza Słoty "O zachowaniu się przy stole". Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 37-45 (w zestawieniu z średniowiecznymi utworami europejskimi o podobnej tema...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szatanik Zuzanna: Dzieło mistrza chwili. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 159-165  szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pezdek Krzysztof: Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 167-174  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Borysławski Rafał: Po drugiej stronie ust: pornografia i polityczna (nie)poprawność w fabliaux. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 51-66 (dot. fabliaux: "Rymy te złożyłem we śnie" księcia Wilhelma IX z Akwita...) szczegóły 
102.artykuł: Łukaszyk Ewa: Polityczna / religijna poprawność jako punkt orientacyjny myślenia: przeszkoda i pokusa. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 9-19 (dot. zasady politycznej poprawności w antycypujących ją tekstach XVI-w...) szczegóły 
103.artykuł: Masłoń Sławomir: Terapeutyczny recykling / niesamowite powtórzenie. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 31-41 (dot. dwóch sposobów rozumienia repetycji w kulturze, w utworach litera...) szczegóły 
104.artykuł: Zizek Slavoj: Czery dyskursy, cztery podmioty. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 105-136 (dot. pozycji podmiotowych w czterech dyskursywnej więzi społecznej wg ...) szczegóły 
sprostowanie: Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 65-98 (przedruk szkicu uzupełnionego o pominięte w wyniku błędu schematy graf...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pezdek Krzysztof: Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 167-174  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Chomik Anna: Auto-translacja jaźni. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 197-202 (rec. ks.: Mary Besemeres: Translating one's self. Language and selfhoo...) szczegóły 
107.artykuł: Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 205-206 (rec. ks.: Nicholas Harrison: Postcolonial criticism. History, theory a...) szczegóły 
108.artykuł: Jędrzejko Paweł: Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 217-218 (rec. ks.: Irene Kacandes: Talk fiction. Literature and the talk explos...) szczegóły 
109.artykuł: Konik Roman: Typologia intelektualistów według Umberta Eco. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 163-168 (rec. ks.: Umberto Eco: Apocalittici e integrati. Communicazioni do mas...) szczegóły 
110.artykuł: Kowalczyk Monika: Między magią a rzeczywistością: kilka uwag o specyfice realizmu doby ponowoczesnej. Er(r)go 2007 nr 2 (15) s. 123-137 (dot. realizmu magicznego w literaturze Gabriela Garcii Marqueza i Salm...) szczegóły 
111.artykuł: Kulisz Marek: Recykling a kultura. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 23-29 (dot. różnych sposobów rozumienia terminu recykling m.in. w odniesieniu...) szczegóły 
112.artykuł: Łukaszyk Ewa: Apologia tyrana jako kolaps refleksji. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 211-215 (rec. ks.: Mark Lilla: The reckless mind. Intellectuals in politics. Ne...) szczegóły 
113.artykuł: Łukaszyk Ewa: Polityczna / religijna poprawność jako punkt orientacyjny myślenia: przeszkoda i pokusa. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 9-19 (dot. zasady politycznej poprawności w antycypujących ją tekstach XVI-w...) szczegóły 
114.artykuł: Morawski Stefan: Problemy z postmodernizmem: czy możemy uchwycić istotę ponowoczesności?. Er(r)go 2000 nr 1 s. 9-20 (dot. również postmodernizmu w kulturze i literaturze współczesnej...) szczegóły 
nawiązanie: Wilkoszewska Krystyna: Zmagania modernisty. Er(r)go 2000 nr 1 s. 105-108  szczegóły 
115.artykuł: Możejko Edward: Wielka szansa czy iluzja: wielokulturowość w dobie ponowoczesności. Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 67-79 (dot. również wpływu na współczesną literaturę...) szczegóły 
116.artykuł: Nowak Katarzyna: Mapy, rasa, tożsamość: niebezpieczne związki. Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 203-208 (rec. ks.: Karen Piper: Cartographic fiction: Maps, race and identity. ...) szczegóły 
117.artykuł: Podgórniak Alexandra: Realizm magiczny jako strategia postkolonialna. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 189-192 (rec. ks. zb.: Coterminous worlds. Magical realism and contemporary pos...) szczegóły 
118.artykuł: Tapscott Stephen: Ugryź mnie! Kanibalizm jako metoda przekładu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 91-99 (dot. relacji między modernizmem i postmodernizmem w literaturach Amery...) szczegóły 
119.artykuł: Zizek Slavoj: Czery dyskursy, cztery podmioty. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 105-136 (dot. pozycji podmiotowych w czterech dyskursywnej więzi społecznej wg ...) szczegóły 
sprostowanie: Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 65-98 (przedruk szkicu uzupełnionego o pominięte w wyniku błędu schematy graf...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Bukatman Scott: Tożsamość terminalna. Podmiot wirtualny w postmodernistycznej fantastyce naukowwj. Er(r)go 2002 nr 2 (5) s. 117-134 (szerzej o nurcie cyberpunk w literaturze i filmie; z komentarzem: Marc...) szczegóły 
121.artykuł: Mazurek Marcin: Dylematy kultury terminalnej. Er(r)go 2002 nr 2 (5) s. 147-149 (rec. ks.: Scott Bukatman: Terminal identity. The virtual subject in po...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 188-190  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Ancuta Katarzyna: Krajobraz z rzeźnią w tle. Horror, czyli sztuka mięsa. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 83-96 (dot. wizji ciała-mięsa na przykładzie filmów i wybranych utworów liter...) szczegóły 
124.artykuł: Ancuta Katarzyna: W imię miłości. Jeffrey Dahmer i zakochani kanibale. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 39-51 (dot. kanibalizmu rozumianego jako dowód miłości w literaturze i filmie...) szczegóły 
125.artykuł: Białas Zbigniew: Między tłuszczem, a tłuszczą. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 33-44 (dot. postaci człowieka tłustego i chudego oraz tłuszczu w pożywieniu w...) szczegóły 
126.artykuł: Chojecki Andrzej: Oczywistość. Er(r)go 2001 nr 1 (2) s. 9-20 (esej o kategorii oczywistości w historii filozofii europejskiej i kilk...) szczegóły 
127.artykuł: Chromik-Krzykawska Anna: Odpad w obiegu. Strategie symbolicznego recyklingu. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 9-19 (dot. semantyki śmieci i nieczystości, również pochodzących z ludzkiego...) szczegóły 
128.artykuł: Kowalczyk-Twarowski Krzysztof: Imperialne przestworza, spolegliwi tubylcy: Polska, Rosja, RPA. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 173-186 (dot. doświadczenia imperializmu i kolonializmu w literaturze polskiej,...) szczegóły 
129.artykuł: Kulisz Marek: Kamuflaż kontra honor. Er(r)go 2007 nr 2 (15) s. 47-57 (dot. idei honoru i kamuflażu w przedstawieniach wojny, wojowników i ry...) szczegóły 
130.artykuł: Mazurek Marcin: Nowa mapa miasta: między nudą a rewolucją. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 33-41 (dot. współczesnych reprezentacji przestrzeni miejskiej - architektonic...) szczegóły 
131.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
132.artykuł: Mydla Jacek: Filozofia w poszukiwaniu niepamięci. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 159-161 (rec. ks.: Charles E. Scott: The time of memory. New York 1999...) szczegóły 
133.artykuł: Mydla Jacek: Zjadanie innego. Symboliczny kanibalizm w umysłowości zachodniej. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 199-201 (rec. ks. zb.: Cannibalism and the colonial world. [Red.] Francis Barke...) szczegóły 
134.artykuł: Nowak Katarzyna: Ślady na piasku: kolonialne spotkania, post-kolonialne interpretacje. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 193-196 (rec. ks. zb.: Aristippus meets Crusoe. Rethinking the beach encounter....) szczegóły 
135.artykuł: Nowak Maciej: Skrajne i pośrednie twory poprawności politycznej. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 33-49 (dot. mechanizmu politycznej poprawności z punktu widzenia refleksji Sl...) szczegóły 
136.artykuł: Radford Kathryn: Kanibalizm w literaturze odczytany przez pryzmat konkretnych części ciała. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 53-64 (dot. motywów jedzenia serca i mózgu; szerzej o trylogii Thomasa Harris...) szczegóły 
137.artykuł: Reckwitz Erhard: "Człowiek i bestia" w spotkaniu kolonialnym - przypadek literacki. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 123-162 (dot. kolonialnych obrazów dzikości i cywilizacji w utworach: Daniel De...) szczegóły 
138.artykuł: Schauffler David: Dialektyka żarłoczności, albo o pustych trzewiach nienasyconego rozumu. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 23-31 (esej nt. apetytu m.in. w utworze "Julia" de Sade'a w interpretacji Mak...) szczegóły 
139.artykuł: Tiffin Helen: "Biali czytają książki, a my polujemy na głowy": handel ludzkimi głowami na Borneo. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 55-71 (dot. relacji o handlu spreparowanymi głowami ludzkimi i innych kontakt...) szczegóły 
140.artykuł: Zając Marta: C(i)ałopalenie słowa albo o dwóch metafizykach. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 17-23 (dot. metafizyki mięsa i jej związków z semantyką ciała i jedzenia...) szczegóły 
141.artykuł: Zasempa Marek: Carlo Ginzburga refleksje nad dystansem. Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 175-180 (rec. ks.: Carlo Ginzburg: Wooden eyes. Nine reflections on distance. N...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 197-200  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Buell Lawrence: Literackie początki Ameryki jako zjawisko postkolonialne. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 99-120 (dot. literatury Amerykańskiego Renesansu (poł. XIX wieku) z perspektyw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Literatura współczesna (amerykańska)
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 197-200  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
145.artykuł: Smyczyńska Katarzyna: Dziewczyna w wielkim mieście. Przestrzeń miejska a tożsamość w powieściach nurtu chicklit. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 43-54 (dot. relacji między przestrzenią a tożsamością, a także konsumpcją, w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Przystolik Adam: Chłopaki nie płaczą?. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 203-209 (rec. ks.: Milette Shamir i Jennifer Travis: Boys don't cry? Rethinking...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Dobyns Stephen
    wiersze (alfabet tytułów)
147.wiersz: Dobyns Stephen: Pablo Neruda. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 98-99  szczegóły 
  Ellis Bret Easton
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Watters John G.: Dobre maniery seryjnego zabójcy, czyli o konsumpcji lęku. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 71-81 (dot. funkcji dobrych manier przy stole i wyszukanej kultury i mody kul...) szczegóły 
  Kosinski Jerzy
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hannan Kevin: Lech kocha Głupią Ludmiłę. Polacy i stereotypy słowiańskości a "Malowany ptak" Jerzego Kosińskiego. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 67-84 (dot. relacji obrazu Polaków w powieści wobec historii wojny i Zagłady ...) szczegóły 
  Le Guin Ursula K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Cholewa-Purgał Anna: Taniec ze smokami, czyli kulturowe archetypy smoka w fantastyce baśniowej Ursuli K. Le Guin. Er(r)go 2008 nr 1 (16) s. 165-178  szczegóły 
  Lewis Meriwether, Clark William *
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Białas Zbigniew: Brzytwa kapitana Lewisa. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 41-53 (szerzej o cielesności oraz chorobach w dziennikach...) szczegóły 
  Sontag Susan
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Katarzyna: Emigracja, cyrkularność, utopijny projekt tożsamości: przypadek Heleny Modrzejewskiej. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 53-63 (dot. doświadczeń Heleny Modrzejewskiej z czasów pierwszych występów sc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Kafka Franz
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczmarek Przemysław: Uzasadnienie decyzji jako akt etyczny. Er(r)go 2008 nr 1 (16) s. 179-187 (z odniesieniem do prawa i kontekstów filozoficznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Lebek Karolina: Kolekcjonowanie osobliwości. Osobliwości kolekcjonowania. Er(r)go 2007 nr 2 (15) s. 145-154 (rec. ks.: Marjorie Swann: Curiosities and texts. The culture of collec...) szczegóły 
155.artykuł: Lebek Karolina: Przestrzenny renesans. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 169-175 (rec. ks.: Bernhard Klein: Maps and the writing of space in early moder...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Literatura współczesna (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
156.artykuł: Smyczyńska Katarzyna: Dziewczyna w wielkim mieście. Przestrzeń miejska a tożsamość w powieściach nurtu chicklit. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 43-54 (dot. relacji między przestrzenią a tożsamością, a także konsumpcją, w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Zagadnienia specjalne (brytyjska i irlandzka) / Tematy, motywy (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Kubisz Marzena: "Jestem swoją kryjówką". Rzecz o (czystych) oknach i lornetkach, czyli przestrzenie przejrzystości i tajemnicy. Er(r)go 2007 nr 2 (15) s. 9-17 (dot. semantyki okna jako miejsca ekspozycji i transgresji, zwłaszcza o...) szczegóły 
158.artykuł: Lebek Karolina: Przestrzenny renesans. Er(r)go 2006 nr 1 (12) s. 169-175 (rec. ks.: Bernhard Klein: Maps and the writing of space in early moder...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Blake William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
159.artykuł: Sławek Tadeusz: Masło i próchno / łza. Blake i filozofia przyjaźni. Er(r)go 2000 nr 1 s. 59-71 (z fragm. wierszy w przekładzie Michała Fostowicza...) szczegóły 
  Burton Robert
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Barakońska Liliana: Okruchy. O książkach i strawie. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 59-69 (dot. koncepcji czytania jako trawienia w kolejnych wydaniach utworu, w...) szczegóły 
  O'Brien Flann
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Drong Leszek: Maciora czy macocha: postkolonialne dylematy Flanna O'Briena. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 123-135 (dot. biografii, wyborów językowych oraz tematów narodowych: irlandzkoś...) szczegóły 
  Ruskin John
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Dobosiewicz Ilona: "Każda z nich ma to, czego nie ma druga". Konstruowanie kobiecości i męskości w "Sezamie i Liliach" Johna Ruskina. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 143-152 (dot. opinii nt. społecznych ról kobiet i mężczyzn w kulturze wiktoriań...) szczegóły 
  Shakespeare William
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
163.artykuł: Mydla Jacek: Konia z rzędem za autora! Shakespeare, Szekspirowie i szekspirologie u progu nowego tysiąclecia. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 171-174 (rec. ks.: George Volceanov: The Shakespeare canon revisited. Bucuresti...) szczegóły 
  Swift Jonathan
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Day Helen: Skromne propozycje i miłość doskonała. Metaforyczny, dosłowny i wirtualny kanibalizm w społeczeństwie kapitalistycznym. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 81-89 (dot. metafory kapitalizmu jako kanibalizmu w pamflecie, a także w wybr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chilijska / Hasła szczegółowe (chilijska) / Hasła osobowe (chilijska)
  Neruda Pablo
    wiersze (alfabet tytułów)
165.wiersz: Neruda Pablo: Pieśń powszechna [z tego cyklu:] Wyzwoliciele [fragm.:] Serce Pedro de Valdivii. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 97  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
166.artykuł: Jazowski Mariusz: Oryginał - sobowtór. W stronę "archeologii pierwowzoryzmu". Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 93-106 (dot. relacji między sobowtórem a oryginałem w koncepcjach Michela Fouc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Barthes Roland
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
167.tekst paraliteracki: Barthes Roland: Rasch. Er(r)go 2000 nr 1 s. 89-93 (esej nt. kompozycji Roberta Schumanna "Kreisleriana"...) szczegóły 
  Ernaux Annie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Thiel-Jańczuk Katarzyna: Inność jako tożsamość. O podmiotowości odnalezionej. Patrick Modiano i Annie Ernaux. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 153-168 (dot. sytuacji podmiotu u twórców, przezwyciężania opozycji między inno...) szczegóły 
  Foucault Michel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Solarska Maria: Foucault, najpierw, służy czynieniu wojny. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 81-87 (dot. roli geografii i przestrzeni, a także metafor przestrzennych, w p...) szczegóły 
  Kristeva Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
170.artykuł: Er(r)go 2002 nr 2 (5) s. 161-163 (rec. ks.: The portable Kristeva. Red. Kelly Olivier. New York 2002...) szczegóły 
  Modiano Patrick
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Thiel-Jańczuk Katarzyna: Inność jako tożsamość. O podmiotowości odnalezionej. Patrick Modiano i Annie Ernaux. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 153-168 (dot. sytuacji podmiotu u twórców, przezwyciężania opozycji między inno...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Gomola Aleksander: Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schuessler Fiorenzy. Er(r)go 2007 nr 1 (14) s. 43-51 (dot. feministycznej hermeneutyki biblijnej...) szczegóły 
173.artykuł: Mydla Jacek: Akwinata, Kaliban i Piętaszek na wspólnym bankiecie? Ścieżki i bezdroża teologii antykanibalizmu. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 9-16 (dot. interpretacji ewangelicznej przemiany chleba i wina podczas Ostat...) szczegóły 
174.artykuł: Rychter Ewa: Biblia w kulturze zachodniej: słabość, kamuflaż i strategie przetrwania. Er(r)go 2007 nr 2 (15) s. 59-71 (dot. relacji między Biblią a kulturą Zachodu - zwłaszcza słabości jako...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
175.artykuł: Rychter Ewa: Biblia w kulturze zachodniej: słabość, kamuflaż i strategie przetrwania. Er(r)go 2007 nr 2 (15) s. 59-71 (dot. relacji między Biblią a kulturą Zachodu - zwłaszcza słabości jako...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura japońska / Historia literatury (japońska)
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Noty o książkach. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 197-200  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Literatura współczesna (kanadyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Filipczak Dorota: "O/błędna przestrzeń", czyli w labiryncie współczesnej powieści kanadyjskiej. Er(r)go 2008 nr 1 (16) s. 189-199 (dot. różnorodności współczesnej prozy kanadyjskiej, z odniesieniem do ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: Weinreb Alice: Nie smakuj zła. Groza jamy ustnej w starożytnym Rzymie. Er(r)go 2002 nr 1 (4) s. 45-58 (dot. tła i konteksty seksu oralnego, gender i konstrukcji konsumpcji k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  May Karl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
179.artykuł: Ferens Dominika: Zwiedzanie cudzych kolonii. Wiedza i władza w afrykańskich powieściach Karola Maya. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 73-88 (dot. relacji między kreacją literacką w serii powieści z bohaterem Kar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura norweska / Hasła szczegółowe (norweska) / Hasła osobowe (norweska)
  Hamsun Knut
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Schauffler David: Słuszność moralna a dzieło sztuki. Przypadek Knuta Hamsuna. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 85-93 (dot. relacji między twórczością literacką i jej rangą a pozaliteracką ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Literatura współczesna (portugalska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
181.artykuł: Łukaszyk Ewa: Tożsamość hybrydyczna jako anachronizm, przedmiot terapii i nowa jakość (przypadek portugalski). Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 29-37 (dot. sposobów odzwierciadlenia zbiorowej, rozchwianej tożsamości we ws...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Hasła szczegółowe (portugalska) / Hasła osobowe (portugalska)
  Saramago Jose
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Łukaszyk Ewa: "Zamieszkiwanie wędrówki": Metafory ziemskiego losu człowieka u Jose Saramago. Er(r)go 2000 nr 1 s. 115-120  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
183.artykuł: Sandomirskaja Irina: Czas kobiecego "jeszcze". (Relacja z seminarium teoretycznego). Er(r)go 2005 nr 1 (10) s. 145-153 (dot. kobiecości, cielesności, czasu i klęski w twórczości poetki; szer...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Savinio Alberto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Szymanowska Joanna: Tożsamość hybrydyczna jako próba przezwyciężenia dylematów epoki końca wzorców (na podstawie twórczości Alberta Savinia). Er(r)go 2004 nr 2 (9) s. 19-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Wyk Johan van: Studia postkolonialne mogłyby wiele zyskać. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 165-172 (wywiad nt. rozwoju literatur Afryki Południowej anglojęzycznej i afrik...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Literatura współczesna (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
186.artykuł: Wyk Johan van: Studia postkolonialne mogłyby wiele zyskać. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 165-172 (wywiad nt. rozwoju literatur Afryki Południowej anglojęzycznej i afrik...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Tematy, motywy (Afryki Subsaharyjskiej)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
187.artykuł: Wyk Johan van: Zabijanie opowieści. Dyskurs kanibalistyczny w historii i literaturze ludu Basotho. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 65-79  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
  Coetzee John Maxwell
    proza (alfabet tytułów)
188.proza: Coetzee J. M.: Powieść afrykańska. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 9-19  szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kucała Bożena: W poszukiwaniu granic cywilizacji. "Czekając na barbarzyńców" J.M. Coetzee'go. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 55-62 (dot. konceptu imperium i Innego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Zagadnienia specjalne (Indii) / Tematy, motywy (Indii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
190.artykuł: Nowak Katarzyna: W poszukiwaniu głosu: postać dziewczynki w wybranych opowiadaniach pisarek pochodzenia indyjskiego. Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 109-121 (dot. opowiadań: Gauranga Kamani: Maria; Uday Prakash: The golden waist...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
191.artykuł: Dziamski Grzegorz: "Moim domem jest moje dzieło". W dziesiątą rocznicę śmierci Tadeusza Kantora. Er(r)go 2001 nr 2 (3) s. 91-95 (dot. działalności teatralnej i artystycznej Kantora, z omówieniem pośw...) szczegóły 
  Kieślowski Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Kujundzic Dragan: Rozszczepione spojrzenia, inskrypcje, scenotafia: o Kieślowskiego filmowaniu żałoby. (Dla Heleny Gościło). Er(r)go 2002 nr 2 (5) s. 83-104 (szerzej o filmach: Podwójne życie Weroniki, Dekalog...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jędrzejko Paweł: Ciśnienie czasu, czyli o "Europejskich manifestach kina". Er(r)go 2003 nr 1 (6) s. 167-172  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Er(r)go 2004 nr 1 (8) s. 203-204 (rec. ks.: Alison Griffiths: Wondrous difference. Cinema, antropology a...) szczegóły 
195.artykuł: Spalińska-Mazur Joanna: Czas trzeci: Obraz-czas. Er(r)go 2003 nr 2 (7) s. 117-122 (esej pośw. istocie kina jako sztuki wg Gillesa Deleuze...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grodź Iwona: Balet czerni i bieli. O "Jak być kochaną" Wojciecha J. Hasa. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 123-142  szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kurz Iwona: Mapa miasta jako konstrukt pamięci. Na przykładzie pamięci o Powstaniu Warszawskim we współczesnej Warszawie. Er(r)go 2006 nr 2 (13) s. 23-31 (dot. filmu jako formy upamiętnienia w relacji do obchodów rocznicy pow...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomaszkiewicz-Ostrowska Małgorzata: "07 zgłoś się" albo polityka niepoprawności. Er(r)go 2005 nr 2 (11) s. 95-102 (dot. treści serialu z punktu widzenia kryteriów socjalistycznej popraw...) szczegóły