PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Res Historica
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałabuch Henryk: Problemy średniowiecznej kultury ludowej i problem jej generalizacji. Res Historica 1998 z. 2 s. 85-89  szczegóły 
recenzja: Wilczyński Piotr: Inny świat - inna groteska. Res Historica 1998 z. 2 s. 41-47  szczegóły 
recenzja: Zawistowski Grzegorz: Antropologiczny wymiar "Problemów średniowiecznej kultury ludowej" Arona Guriewicza. Res Historica 1998 z. 2 s. 61-70  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Radomski Andrzej: Aron Guriewicz a problemy historii teoretycznej. Res Historica 1998 z. 2 s. 19-24 (m.in. kultura jako centralna sfera rzeczywistości społecznej i jej wpł...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Prolog
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Dymmel Piotr: Terminologia prologów w piśmiennictwie historycznym średniowiecznej Polski. Res Historica 1998 z. 3 s. 221-231 (m.in. w utworach: Brunon z Kwerfurtu: Żywot pięciu braci męczenników; ...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Bugajska-Więcławska Joanna: Bohater i antybohater - zmiany kryteriów oceniających i wartościujących młodzieży wobec postaci historycznych. Res Historica 2000 z. 12 s. 125-140 (m.in. o wpływie propagandy na ocenę postaci historycznych...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Książka także do oglądania (Ze studiów nad drukowanymi modlitewnikami paryskimi przełomu wieku XV/XVI). Res Historica 1998 z. 3 s. 113-122  szczegóły 
6.artykuł: Kiersnowski Ryszard: Legenda a wyobrażenie na monetach. Res Historica 1998 z. 3 s. 131-140 (m.in. wyobrażenie i inskrypcja na monecie jako nosniki informacji od c...) szczegóły 
7.artykuł: Knapiński Ryszard: "Scribere, qui curat vir sacra figurat". O symbolice wizerunku skryby. Res Historica 1998 z. 3 s. 123-130 (tradycja przepisywania tekstów od czasów starożytnych i wizerunek skry...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radomski Andrzej: Destrukcja światopoglądu nauki we współczesnej refleksji humanistycznej. Res Historica 2000 z. 11 s. 238-242  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Radomski Andrzej: O potrzebę perspektywy kulturoznawczej w badaniach historycznych. Res Historica 1998 z. 6 s. 59-86  szczegóły 
10.artykuł: Radomski Andrzej: Rola wiedzy historycznej w kulturze współczesnej. Res Historica 1998 z. 6 s. 11-30  szczegóły 
11.artykuł: Sprawski Sławomir: Harmości w mieście Histiaja. Z dziejów stosunków Sparty z jej sojusznikami w latach 404-371. Res Historica 1998 z. 5 s. 39-65 (m.in. próba rekonstrukcji postaci historycznych w oparciu o analizę dz...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Malesa Renata: Książka elektroniczna - szansa czy zagrożenie? = The Electronic Book - A Chance or A Threat. Res Historica 2002 z. 13 s. 367-373  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Antoni: Res Historica 1999 z. 7 s. 171-179  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żukowska Ewa Anna: Res Historica 2002 z. 13 s. 380-383  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Ausz Mariusz: Szkoły pijarskie w Opolu Lubelskim. Res Historica 2000 z. 12 s. 11-25 (w latach 1743-1830...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Juda Maria: Fraktura druków polskich XVI-XVIII wieku = The Fraktur of Polish Printed Publications in the 16th - 18th Centuries. Res Historica 2002 z. 13 s. 125-135  szczegóły 
17.artykuł: Łosowski Janusz: Dokument i księga wpisów społecznościach małych miast okresu satropolskiego. Problem funkcji. Res Historica 1998 z. 3 s. 151-164 (nt. ksiąg miejskich i ich zawartości na przykładzie analizy zawartych...) szczegóły 
18.artykuł: Mokrzecki Lech: Protestantym a kultura umysłowa i mentalność mieszkańców Prus Królewskich w XVI-XVII wieku. Res Historica 2000 z. 10 s. 105-118  szczegóły 
19.artykuł: Wołoszyn Jacek: Stosunek szlachty województwa lubelskiego do Kościoła katolickiego w latach 1648-1696 w świetle laudów sejmikowych. Res Historica 2000 z. 10 s. 97-103  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Bylina Stanisław: Kultura ludowa a pismo w Polsce średniowiecznej. Res Historica 1998 z. 3 s. 23-36 (m.in. o sakralno-magicznej funkcji języka w tekstach kościelnych...) szczegóły 
21.artykuł: Szymczakowa Alicja: Rola przekazu pisanego w świadomości rodowej. Res Historica 1998 z. 3 s. 87-98 (m.in. rola Jana Długosza w kreowaniu polskiej heraldyki...) szczegóły 
22.artykuł: Zielińska Ewa: Rękopis średniowiecznych statutów klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku = The Manuscript of Medieval Statutes of the Regular Canon Friars' Monastery of St. Augustine in Kraśnik. Res Historica 2002 z. 13 s. 87-99 (z Aneksem zawierającym opis cech zewnętrznych i zawartości rękopisu, s...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Lichański Jakub Z.: Humanizm. Reformacja. Retoryka. Dyskusja polskich teoretyków retoryki z Piotrem Ramusem. Res Historica 2000 z. 10 s. 75-91 (głównie w świetle poglądów Jana Wierusa...) szczegóły 
24.artykuł: Urban Wacław: Reformacja i kontrreformacja w świetle ksiąg sądów szlacheckich województwa krakowskiego z 1598 roku. Res Historica 2000 z. 10 s. 93-95  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Gorczyńska Małgorzata: Kalendarze z drugiej połowy XVIII wieku jako pomocnicze źródło do dziejów poczty polskiej = Mid-Eighteenth-Century Calendars as an Auxiliary Source for the History of the Polish Post. Res Historica 2002 z. 13 s. 137-148 (dot. kalendarzy politycznych zawierających m.in. informacje dotyczące ...) szczegóły 
26.artykuł: Siciak Anna: Dzieje pierwszej przemyskiej drukarni Adama Kleina - 1754-1757. Res Historica 2002 z. 13 s. 149-170 (z Aneksami: 1. Królewski przywilej drukarski Adama Kleina [dokument]; ...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Jasiński Zenon: Stan badań i zachowania materiałów dotyczących Polaków w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Res Historica 1997 z. 1 s. 99-108 (omówienie; z wykazami opracowań za lata 1918-1990...) szczegóły 
28.artykuł: Olszewski Edward: Stan badań nad zbiorowościami polonijnymi w Skandynawii. Res Historica 1997 z. 1 s. 109-116 (dot. Polaków zamieszkałych w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji...) szczegóły 
29.artykuł: Śladkowski Wiesław: Uwagi o stanie badań nad Polonią francuską. Res Historica 1997 z. 1 s. 117-120 (od XIX wieku...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Kłossowski Andrzej: Książka polska za granicą i jej instytucje. Przedmiot oraz organizacja prowadzonych w Polsce prac badawczych i dokumentacyjnych. Res Historica 1997 z. 1 s. 77-87  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Dymmel Anna: Księgozbiory prywatne ziemiaństwa lubelskiego w połowie XIX wieku (W świetle akt notarialnych Serafina Konwickiego) = private Book Collections of the Landed Gentry in the Lublin Region in the Mid-Nineteenth Century (in the Light of Notarial Deeds of Serafin Konwicki). Res Historica 2002 z. 13 s. 243-255 (nt. inwentarzy majątków ziemiaństwa z wyszczególnieniem księgozbiorów ...) szczegóły 
32.artykuł: Rosińska Grażyna: Krakowski księgozbiór Mikołaja Kopernika w kodeksach "Copernicana 4" i "Copernicana 6" Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali = The Library Completed by Copernicus in Cracow. Codices Uppsalienses Copernicana 4 and Copernicana 6. Res Historica 2002 z. 13 s. 105-123  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Welik Arkadiusz: "Przegląd Lubelsko-Kresowy" - lubelska efemeryda wydawnicza z lat 1924-1925. Res Historica 2002 z. 15 s. 179-188 (charakterystyka dwutygodnika poświęconego życiu społecznemu, kulturaln...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Gogolewski Edmund: Ośrodek Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie Charles'a de Gaulle'a - Lille III. Res Historica 1997 z. 1 s. 49-55 (działalność w latach 1926-1996...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Plis Jerzy: Katolicki Fundusz Wydawniczy = The Catholic Publishing Fund. Res Historica 2002 z. 13 s. 309-326 (nt. inicjatywy wileńskiego księdza Adama Kuleszo utworzenia funduszu m...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Misiak Jarosław: Współczesna polska książka artystyczna. Ośrodki wydawnicze i dorobek edytorski = The Contemporary Polish Artistic Books. Publishing Centres and Editing Achievements. Res Historica 2002 z. 13 s. 357-366 (szerzej o Wydawnictwie Artystycznym Urszula Kurtiak i Edward Ley z Kos...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Kłossowski Andrzej: Książka polska za granicą i jej instytucje. Przedmiot oraz organizacja prowadzonych w Polsce prac badawczych i dokumentacyjnych. Res Historica 1997 z. 1 s. 77-87  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Gogolewski Edmund: Ośrodek Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie Charles'a de Gaulle'a - Lille III. Res Historica 1997 z. 1 s. 49-55 (działalność w latach 1926-1996...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Towarzystwa naukowe (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą) / Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (Londyn)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Szczepanik Edward: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Res Historica 1997 z. 1 s. 11-15 (historia i działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Instytut Polsko-Skandynawski w Kopenhadze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Kruszewski Eugeniusz S.: Działalność Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze. Res Historica 1997 z. 1 s. 39-42 (za lata 1985-1996...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Drewnowski Jan: Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Nowe zadania i perspektywy na przyszłość. Res Historica 1997 z. 1 s. 29-30  szczegóły 
42.artykuł: Gąsiewicz Zbigniew: Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) - jego narodziny i służba Polakom na emigracji. Res Historica 1997 z. 1 s. 25-28 (historia i działalność...) szczegóły 
43.artykuł: Gurba Jan: "Universitas" 1/1980 - 64/65/1996. Res Historica 1997 z. 1 s. 357-358 (omówienie profilu czasopisma Universitas - kwartalnika Szwajcar...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wieliczko Mieczysław: Res Historica 1999 z. 8 s. 273-280  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Knapiński Ryszard: "Scribere, qui curat vir sacra figurat". O symbolice wizerunku skryby. Res Historica 1998 z. 3 s. 123-130  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trelińska Barbara: 20-lecie "Corpus Inscriptorum Poloniae". Stan i potrzeby polskiej epigrafiki. Res Historica 1998 z. 3 s. 233-245  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bandtkie Jerzy Samuel
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Józefowicz-Wisińska Elżbieta: Piśmiennictwo polskie i obce źródłem do "Dziejów narodu polskiego" Jerzego Samuela Bandtkiego = Polish and Foreign Literature Used as Historical Source in Jerzy Samuel Bandtkie 's "History of the Polish Nation". Res Historica 2002 z. 13 s. 171-219 (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł rękopiśmiennych...) szczegóły 
  Birkowski Fabian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Dziechcińska Hanna: O sposobach przekonywania, na przykładzie kazań Fabiana Birkowskiego i wystąpień Jana Niemojewskiego. Res Historica 2000 z. 10 s. 67-73  szczegóły 
  Budny Szymon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Mieczkowska Elżbieta: Poglądy społeczno-etyczne Szymona Budnego. Res Historica 2000 z. 10 s. 47-65  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dmochowski Franciszek Salezy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Książek Irena: Zagadnienia teorii i historii literatury w badaniach Franciszka Salezego Dmochowskiego = Problems in Theory and History of Literature in the Studies by Franciszek Salezy Dmochowski. Res Historica 2002 z. 13 s. 221-242  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gall Anonim
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skibiński Edward: Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Res Historica 1998 z. 3 s. 63-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Józewski Henryk
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kłapeć Janusz: Res Historica 1999 z. 8 s. 265-267  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skibiński Edward: Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Res Historica 1998 z. 3 s. 63-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lubieniecki Andrzej
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Antoni: Historiozoficzna wizja procesu dziejowego w "Poloneutychii" Andrzeja Lubienieckiego. Res Historica 2000 z. 10 s. 119-139  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Memorata Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Rott Dariusz: Kobiety w dziejach polskiej reformacji - Krystyna Poniatowska i Anna Memorata. Res Historica 2000 z. 10 s. 147-164  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemojewski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Dziechcińska Hanna: O sposobach przekonywania, na przykładzie kazań Fabiana Birkowskiego i wystąpień Jana Niemojewskiego. Res Historica 2000 z. 10 s. 67-73  szczegóły 
57.artykuł: Sławiński Wojciech: Polemika teologiczna Jana Niemojewskiego z Faustem Socynem na tle doktrynalnych przemian w ideologii braci polskich. Res Historica 2000 z. 10 s. 17-45  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piłsudski Józef
    proza (alfabet tytułów)
58.proza: Piłsudski Józef: [Aforyzm]. Res Historica 1999 z. 8 s. 246 (z komentarzem: Zbigniew Zaporowski: Józef Piłsudski: Aforyzm, s. 245...) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadowski Andrzej: Zapomniany aforyzm Józefa Piłsudskiego z 1924 r.. Res Historica 1999 z. 8 s. 247-250  szczegóły 
  Poniatowska Krystyna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Rott Dariusz: Kobiety w dziejach polskiej reformacji - Krystyna Poniatowska i Anna Memorata. Res Historica 2000 z. 10 s. 147-164  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Socyn Faustus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Sławiński Wojciech: Polemika teologiczna Jana Niemojewskiego z Faustem Socynem na tle doktrynalnych przemian w ideologii braci polskich. Res Historica 2000 z. 10 s. 17-45  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Uziembło Adam, Uziembło Aniela *
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uljasz Adrian: Res Historica 2002 z. 15 s. 224-226  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Piątkowski Leszek: Jan Wacław Machajski. Res Historica 1997 z. 1 s. 235-245 (sylwetka działacza, przyaciela S. Żeromskiego, mającego wpływ na jego ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałabuch Henryk: Problemy średniowiecznej kultury ludowej i problem jej generalizacji. Res Historica 1998 z. 2 s. 85-89  szczegóły 
recenzja: Wilczyński Piotr: Inny świat - inna groteska. Res Historica 1998 z. 2 s. 41-47  szczegóły 
recenzja: Zawistowski Grzegorz: Antropologiczny wymiar "Problemów średniowiecznej kultury ludowej" Arona Guriewicza. Res Historica 1998 z. 2 s. 61-70  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
65.artykuł: Morawiecki Lesław: Homo scribens. Res Historica 2002 z. 13 s. 15-38 (nt. początków i zabytków pisma klinowego na terenie dzisiejszej Bułgar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bałabuch Henryk: Kilka uwag na kanwie jednego z założeń sterujących pracą Carla Ginzburga "Ser i robaki". Res Historica 1998 z. 2 s. 91-94  szczegóły 
recenzja: Pleszczyński Andrzej: Kilka uwag o teoretycznrj podstawie książki Carla Ginzburga "Ser i robaki". Res Historica 1998 z. 2 s. 75-83  szczegóły 
recenzja: Kolasa-Nowak Agnieszka: Koncepcja kultury ludowej Carla Ginzburga. Res Historica 1998 z. 2 s. 55-59  szczegóły 
recenzja: Radomski Andrzej: Między historią kultury a historią społeczną. Res Historica 1998 z. 2 s. 13-17  szczegóły 
recenzja: Pawelec Tomasz: Rozważania nad założeniami teoretycznymi pracy Carla Ginzburga "Ser i robaki". Res Historica 1998 z. 2 s. 49-54  szczegóły 
recenzja: Cessak Beata Anna, Padziński Andrzej: Uwagi na marginesie lektury "Ser i robaki" Carla Ginzburga. Res Historica 1998 z. 2 s. 71-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Knapiński Ryszard: "Scribere, qui curat vir sacra figurat". O symbolice wizerunku skryby. Res Historica 1998 z. 3 s. 123-130 (tradycja przepisywania tekstów od czasów starożytnych i wizerunek skry...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Krawczyk Antoni: Res Historica 2000 z. 10 s. 237-240 ([rec. ks.:] Markku Peltonen: Classical humanism and republicanism in E...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Carlyle Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Krawczyk Antoni: Wpływ lektur na formację intelektualną Thomasa Carlyle'a i jego refleksje o książce = The Influence of Reading on the Intellectual Formation of Thomas Carlyle and His Reflections on Books. Res Historica 2002 z. 13 s. 263-280  szczegóły 
  Harrington James
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jedynak Stanisław: Res Historica 2000 z. 10 s. 235-236  szczegóły 
  Shakespeare William
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Antoni: Res Historica 1999 z. 7 s. 181-188  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Komensky Jan Amos
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Antoni: Res Historica 2000 z. 10 s. 241-242  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Książka także do oglądania (Ze studiów nad drukowanymi modlitewnikami paryskimi przełomu wieku XV/XVI). Res Historica 1998 z. 3 s. 113-122  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Ramus Petrus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Lichański Jakub Z.: Humanizm. Reformacja. Retoryka. Dyskusja polskich teoretyków retoryki z Piotrem Ramusem. Res Historica 2000 z. 10 s. 75-91 (głównie w świetle poglądów Jana Wierusa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Homeros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Berdowski Piotr: Ryby i rybacy w poetyckim świecie Homera. Res Historica 2002 z. 14 s. 9-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Ginter Kazimierz: Spór o "Trisagion". Res Historica 2002 z. 14 s. 221-231 (nt. hymnu z księgi Izajasza "Święty,Święty, Święty" używanego w liturg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Bejda Wojciech: Polityka władz rzymskich wobec aleksandryjskich Żydów w latach 30. p.n.e. - 117 n.e.. Res Historica 2002 z. 14 s. 125-143 (w świetle piśmiennictwa epoki...) szczegóły 
78.artykuł: Kowalski Henryk: "Impietas" w religii rzymskiej w okresie schyłku Republiki. Res Historica 2002 z. 14 s. 103-123 (naruszenie rytuałów religijnych, bezbozność m.in. w twórczości Cyceron...) szczegóły 
79.artykuł: Słapek Dariusz: "Bustuarius gladiator" - mit pierwszego gladiatora?. Res Historica 1998 z. 5 s. 115-131 (m.in. w twórczości Cycerona, Tertuliana oraz w źródłach ikonograficzny...) szczegóły 
80.artykuł: Słapek Dariusz: Prostytucja grobowa w Rzymie. Sacrum czy profanum?. Res Historica 2002 z. 14 s. 125-143 (m.in. obecność wątku w twórczości Marcjalisa, Lucyliusza, Juwenalisa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Cassiodorus Flavius Magnus Aurelius
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krawczyk Antoni: Rola książki we "Wskazaniach dotyczących czytania (dzieł) boskich" Flawiusza Aureliusza Kasjodora = The Role of the Book in "De Institutione Divinarum Litterarium (An Introduction to Divine Readings) by Flavius Aurelius Cassiodorus. Res Historica 2002 z. 13 s. 39-85  szczegóły 
  Livius Titus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Rzepiela Michał: Elementu psychologizmu u Liwiusza. Res Historica 1998 z. 5 s. 87-99 (dot. opisów ludzkich zachowań i reakcji w narracji Liwiusza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Petrus von Dusburg *
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wenta Jarosław: Od tradycji ustnej do tradycji pisanej na przykładzie "Kroniki" Piotra z Dusburga. Res Historica 1998 z. 3 s. 72-85  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Gesner Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Urban Wacław: Polonica w "Liber micorum" Konrada Gesnera. Res Historica 2000 z. 10 s. 217-219 (wykaz poloników zawartych w sztambuchu K. Gesnera z lat 1555-1565...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Dudich Andras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Gmiterek Henryk: Andrzej Dudycz a kandydatura Wilhelma z Rożemberka do tronu polskiego (1573-1575). Res Historica 1999 z. 7 s. 11-21  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rozmus Małgorzata: Res Historica 2000 z. 11 s. 232-234  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Wielka Brytania (Teatr obcy historia)
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krawczyk Antoni: Res Historica 1999 z. 7 s. 181-188  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Scenariusz filmowy, adaptacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: Has-Tokarz Anita: Ekranizacje w kręgu współczesnej literatury popularnej = Screen Versions in the Circle of Present-day Popular Literature. Res Historica 2002 z. 13 s. 337-355 (omówienie najważniejszych gatunków filmów opartych na wątkach literatu...) szczegóły 
89.artykuł: Staniak Agnieszka: Filmowa adaptacja utworów literackich w Polsce w latach 1911-1939 = Screen Adaptions of Literary Works in Poland in 1911-1939. Res Historica 2002 z. 13 s. 327-335 (omówienie...) szczegóły