PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Lituano-Slavica Posnaniensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Topolska Maria Barbara: Eugenija Ulcinajte, Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 284-289  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Topolska Maria Barbara: Drukowana książka polska w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie Renesansu i Baroku (1553-1654). Lituano-Slavica Posnaniensia 1995 t. 6 (1994) s. 83-107  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Okulicz-Kozaryn Radosław: Wileńskie konteksty romantyczne. Lituano-Slavica Posnaniensia 1997 t. 7 (1995) s. 262-263  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Judkowiak Barbara: Z dziejów drukarni nieświeskiej w XVIII wieku. Lituano-Slavica Posnaniensia 1995 t. 6 (1994) s. 121-130  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bardach Juliusz: Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 300-303  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bardach Juliusz: Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 300-303  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bardach Juliusz: Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 300-303  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
8.recenzja: Zakrzewski Andrzej: S. Małgorzata Borkowska OSB, Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII i XVIII wieku. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 258-260  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojtkowiak Zbysław: Lituano-Slavica Posnaniensia 1989 t. 3 s. 296-298  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Jan (1415-1480)
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nikodem Jarosław: Spory o koronację wielkiego księcia Litwy Witolda w latach 1429-1430. Część I. "Burza koronacyjna" w relacji Jana Długosza. Lituano-Slavica Posnaniensia 1995 t. 6 (1994) s. 55-75 ( ...) szczegóły 
  Dorohostajski Krzysztof
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbańska Edyta: "Hippika" i inne utwory literackie Krzysztofa Moniwida Dorohostajskiego (1562-1615). Lituano-Slavica Posnaniensia 2003 t. 9 s. 223-237  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbaczewski Józef Albin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
12.artykuł: Sirutavicius Vladas: O "złym Litwinie" Józefie Albinie Herbaczewskim. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 125-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kontrym Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Aleksandravicius Egidijus: Kazimierz Kontrym i litewski ruch narodowo-kulturalny na początku XIX wieku. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 15-22  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jaroszewski Tadeusz Stefan: O dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych echach wileńskiego kościoła św. Anny. Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 221-241 (m.in. nt. opow. J.I. Kraszewskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    kult (alfabet autorów)
15.kult: Poklewski Józef: Projekty pomnika Mickiewicza w Wilnie w okresie międzywojennym w świetle ówczesnych krytyk i polemik prasowych. Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 257-274  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (1549-1616)
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
16.tekst paraliteracki: Radziwiłł Mikołaj Krzysztof: Nagrobek Katarzyny Radziwiłłówny. Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 79  szczegóły 
17.tekst paraliteracki: Radziwiłł Mikołaj Krzysztof: Nagrobek Krystyny Radziwiłłówny. Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 78-79  szczegóły 
18.tekst paraliteracki: Radziwiłł Mikołaj Krzysztof: Nagrobek Mikołaja Radziwiłła. Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 78 (w języku łacińskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Bernatowicz Tadeusz: Nagrobki dziecięce fundacji Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki. Lituano-Slavica Posnaniensia 1992 t. 5 (1991) s. 69-79 (nt. nagrobków trojga dzieci M.K. Radziwiłła, z Aneksem zawierającym te...) szczegóły 
20.artykuł: Kempa Tomasz: Urzędnicy i klienci Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki. Lituano-Slavica Posnaniensia 2003 t. 9 s. 193-221  szczegóły 
  Rzewuski Henryk
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bardach Juliusz: Lituano-Slavica Posnaniensia 1989 t. 3 s. 310-312  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Septennius Deodatus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Ochmański Jerzy: Deodatus Septennius - zagadkowy autor "Pochwały" Olbrachta Gasztołda z około 1529 roku. Lituano-Slavica Posnaniensia 1995 t. 6 (1994) s. 77-82  szczegóły 
  Szczygielski Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
23.proza: Szczygielski Stanisław: Series et notitia Trocensium abbatum Ordinis S. Benedicti. Lituano-Slavica Posnaniensia 2003 t. 9 s. 313-329 (do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Witkowski, s...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wołodkowicz Chryzostom
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
24.tekst paraliteracki: Wołodkowicz Chryzostom: [Testament]. Lituano-Slavica Posnaniensia 1989 t. 3 s. 227-232  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Błaszczyk Grzegorz: Ch.W. - zapomniany pisarz i jego testament. Lituano-Slavica Posnaniensia 1989 t. 3 s. 202-227  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Jurkiewicz Jan: Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 198-201 ([rec. ks. zb.:] Literatur und nationale Identitaet II. Themen des lit...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Hasła szczegółowe (litewska) / Hasła osobowe (litewska)
  Lebedys Jurgis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Błaszczyk Grzegorz: Profesorius Jurgis Lebedys. Sudare Juozas Girdzijauskas. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 303-305 (rec. ks.: Profesorius Jurgis Lebedys. Wilno 1983...) szczegóły 
  Tumas-Vaizgantas Juozas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Zaltauskaite Vilma: O idei litewskości w poglądach księdza Juozasa Tumasa-Vaizgantasa do 1904 roku. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 143-154  szczegóły 
Literatury obce / Literatura litewska / Historia literatury (litewska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Błaszczyk Grzegorz: Geografia historyczna w "Kodeksie miednickim". Uwagi krytyczne do edycji: "Codex Mednicensis su Samogitiae dioecesis", pars 1 (1416-1609), Collegit Paulus Jatulis, Roma 1984. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 111-184  szczegóły 
30.artykuł: Jurkiewicz Jan: Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 195-197 ([rec. ks.:] Inge Luksaite: Reformacija Lietuvos Didziojoje Kunigaiksty...) szczegóły 
31.artykuł: Medisauskiene Zita: Adam Honory Kirkor - między Litwą, Polską a Białorusią. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 23-42 (nt. wydawniczej i naukowej działalności Adama Honory Kirkora poświęcon...) szczegóły 
32.artykuł: Prasmantaite Aldona: Duchowieństwo katolickie w litewskim ruchu narodowo-kulturalnym na Żmudzi w początkach XIX wieku. Biskup żmudzki Józef Arnulf Giedroyć i litewski przekład Nowego Testamentu z 1816 roku. Lituano-Slavica Posnaniensia 2001 t. 8 s. 7-14  szczegóły 
33.artykuł: Wojtkowiak Zbysław: Lietuvos filosofine s minties istorijos saltiniai. Lituano-Slavica Posnaniensia 1990 t. 4 s. 260-263 ([rec. ks.:] Źródła do historii litewskiej myśli filozoficznej, t. 1. W...) szczegóły