PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Litteraria [Wrocław]
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Klementowski Robert: Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 195-216  szczegóły 
2.artykuł: Kowalski Piotr: O tym, co antropolog może zobaczyć po drugiej stronie zwierciadła. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 87-108 (motyw lustra odbijającego świat obecny w mitologii jako metafora doświ...) szczegóły 
3.artykuł: Różewicz Małgorzata: O Ingardenowskim rozumieniu kultury. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 87-93  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Filipowska Anna: Kierunki hermeneutyki - od Schleiermachera do Ricoeura. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 193-207 (hermeneutyka jako kierunek interpretacji tego, co niezrozumiałe i wiel...) szczegóły 
5.artykuł: Kasztenna Katarzyna: O poetyce syntezy historycznoliterackiej. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 95-107  szczegóły 
6.artykuł: Tarnogórska Maria: Alienacja jako problem literaturoznawczy. "Transgresyjna" metodologia literatury "wyobcowanej". Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 109-118 (na przykładzie dyskursu naukowego gdańskiej serii "Transgresje"....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Hetel Dominika: "Kto znajdzie swój ton odczuje swą godność i wartość" - towiańczyków zmagania z językiem. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 137-163 (język towiańczyków reprezentowany m.in. przez Adama Mickiewicza, Juliu...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Siwek Ryszard: Narratologiczny aspekt "Poetyki" Arystotelesa. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 5-17  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Olędzki Mirosław: Wokół znaczenia pojęć "napięcie" i "strategia". Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 127-152 (zastosowanie pojęć do zagadnień narracji...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Bazan Andrzej, Chamot Bolesław: Teoria literatury Jana Trzynadlowskiego. Genologia - próba abstraktu, próba konkretu. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 13-25  szczegóły 
11.artykuł: Olędzki Mirosław: Parametry świata fikcyjnego. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 119-136 (zagadnienie fikcji jako kryterium podziałów genologicznych...) szczegóły 
12.artykuł: Pięczka Bogdan: Między teorią i praktyka komizmu. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 27-37 (nt. rozpraw o komizmie Jana Trzynadlowskiego...) szczegóły 
13.artykuł: Soliński Wojciech: Jan Trzynadlowski w kręgu gatunkowych wyznaczników form dziennikarskich. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 39-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Smużniak Karol: Baśń jako elementarz wiedzy o człowieku. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 149-159  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Relacje komunikacyjne w epigrafice hebrajskiej (Na materiale inskrypcji z cmentarza żydowskiego w Kromołowie). Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 205-216  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gawęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Makowski Bolesław: Gawęda ludowa. Pisarze i gawędziarze ludowi. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 53-55 (od okresu romantyzmu do czasów współczesnych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Szocki Józef: Powiastka dla ludu na przykładzie Wydawnictwa Ludowego (wersja polska) 1882-1920. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 37-51 (omów. serii dla ludu Wydawnictwo Ludowe wydawanej przez Komitet Wydawn...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Jonca Magdalena: Funkcje motta w liryce. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 119-132  szczegóły 
19.artykuł: Trzynadlowski Jan: Pochwała literatury. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 153-168  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść polityczna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Gemra Anna: Political fiction. Przygodowa powieść polityczna?. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 163-182 (nt. odmiany powieści sensacyjnej stworzonej przez Fredericka Forsytha ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Klementowski Robert: Mimetyczność utopii. Elementy myślenia utopijnego w cywilizacji europejskiej. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 195-216  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Pyzik Teresa: Rola krytyki warsztatowej w rozwoju dramaturgii. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 161-172  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Bajda Justyna: Młodopolscy krytycy o kolorze w malarstwie. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 57-95 (z fragm. tekstów krytyków: Adolf Basler, Cezary Jellenta, Henryk Struv...) szczegóły 
24.artykuł: Kokot Joanna: Między muzyką a literaturą. Superorganizacja piosenki "The road goes ever on" J.R.R. Tolkiena i D. Swanna. Litteraria [Wrocław] 1989 nr 21 s. 139-163  szczegóły 
25.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
26.artykuł: Olkusz Wiesław: Integracja obrazu ze słowem. W kręgu refleksji Marii Ilnickiej o typograficznej sztuce książek dla dzieci. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 35-52 (m.in. XIX-wieczna krytyka literacka literatury dla dzici i młodzieży...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Nobis Adam: Samoorganizująca się Europa. Litteraria [Wrocław] 1992 nr 23 s. 137-147 (m.in. ujęcie procesów kulturowych oparte na prawach fizyki - teorii sa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Dynak Władysław: Kultury i narodowości w Galicji Wschodniej 1772-1918. Problemy wybrane. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 27-41  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
29.recenzja: Kasztenna Katarzyna: Próba opisu "Klasycyzmu" Ryszarda Przybylskiego jako syntezy historycznoliterackiej. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 157-178  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Durejko Agnieszka: Kobieta, demon czy anioł?. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 67-74 (m.in. w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Seweryna ...) szczegóły 
31.artykuł: Knapczyk Agata: Profetyzm romantyczny jako czynnik sprawczy teologii mariawickiej w latach 1922-1935 na podstawie twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 103-130 (mariawityzm jako oryginalne polskie wyznanie założone przez Magdalenę ...) szczegóły 
32.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
33.artykuł: Słoka Ewa: Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 117-127  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Bajda Justyna: Młodopolscy krytycy o kolorze w malarstwie. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 57-95 (z fragm. tekstów krytyków: Adolf Basler, Cezary Jellenta, Henryk Struv...) szczegóły 
35.artykuł: Kowalewska Jadwiga Teresa: Młodopolskie życie artystyczno-literackie (zabór austriacki). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 79-102 (dot. m.in. ośrodków miejskich: Kraków, Lwów, Zakopane, życia literacki...) szczegóły 
36.artykuł: Kowalewska Jadwiga: Książka w społeczeństwie polskim przełomu XIX i XX wieku. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 133-147  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Sokulski Roman: Konwencje literackie i językowe we współczesnej poezji polskiej. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 73-92  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Trzynadlowski Jan: Fantastyka naukowa: zwycięstwo czy klęska?. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 87-99  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Kowalewska Jadwiga Teresa: Księgozbiór kanoników regularnych we Wrocławiu. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 11-26 (dot. biblioteki klasztornwj kanoników regularnych wg reguły św. August...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Kowalewska Jadwiga: Edycje literatury dziecięco-młodzieżowej w latach pierwszej wojny światowej. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 53-69  szczegóły 
41.artykuł: Olkusz Wiesław: Integracja obrazu ze słowem. W kręgu refleksji Marii Ilnickiej o typograficznej sztuce książek dla dzieci. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 35-52 (m.in. XIX-wieczna krytyka literacka literatury dla dzici i młodzieży...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Kowalski Piotr: O tym, co antropolog może zobaczyć po drugiej stronie zwierciadła. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 87-108 (motyw lustra odbijającego świat obecny w mitologii jako metafora doświ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Łoboz Małgorzata: Anioł za progiem. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 15-24 (artystyczne realizacje mitu anielskiego na przełomie XIX i XX w., m.in...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Chłop, wieś (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Słoka Ewa: Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 117-127  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Durejko Agnieszka: Kobieta, demon czy anioł?. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 67-74 (m.in. w twórczości Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Seweryna ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Burghardt Andrzej: Łuny w Bieszczadach (Negatywny stereotyp Ukraińca). Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 153-173 (na podstawie analizy utworów Jana Gerharda "Łuny w Bieszczadach i Wan...) szczegóły 
47.artykuł: Woldan Alois: Obraz cesarsko-królewskiej monarchii we współczesnej literaturze polskiej. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 101-113 (na przykładach powieści autorów: Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewic...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Słoka Ewa: "Codzienne, powszednie oblicze" romantycznego podróżowania. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 7-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Z dziejów idei niepodległości w literaturze polskiej lat 1795-1918. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 5-51  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Burghardt Andrzej: Pada generał ranny śmiertelnie. (Personalistyczny mit heroiczny). Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 207-221 (dot. utworów mitologizujących postać gen. Karola Świerczewskiego "Walt...) szczegóły 
51.artykuł: Szczepan-Thomas Ewa: Motyw czarniksiężnika Twardowskiego w literaturze polskiej do przełomu romantycznego. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 121-166  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
52.artykuł: Syrnicka Krystyna: Na górce Welów (Z dziejów cmentarzy i obyczaju grzebalnego na Litwie). Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 5-44 (m.in. w świetle literatury polskiej...) szczegóły 
53.artykuł: Szpak Ścibor: Okrutność Śmirci poznajcie. O średniowiecznych personifikacjach śmierci. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 45-74 (na przykładach europejskiej literatury średniowiecza oraz malarstwa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Szocki Józef: Historiograficzny aspekt literatury popularnej dla ludu na przykładzie "Wydawnictwa Ludowego". Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 73-91 (o serii wydawniczej dla ludu, wydawanej w latach 1882-1920 przez Komit...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Starnawski Jerzy: O godności i znaczeniu pracowników naukowych. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 109-129  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Juda-Mieloch Małgorzata: Krecia robota. O technikach indoktrynacyjnych w podręcznikach języka polskiego do szkół średnich w latach 1918-1939. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 95-113  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dynak Władysław: Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej ("Siedzi sobie zając pod miedzą..."). Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 5-67 (m.in. zagadnienie autorstwa pieśni...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    artykuły (alfabet tytułów)
58.artykuł: Syrnicka Krystyna: Wileńskie wiersze nagrobne w XIX wieku. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 91-130 (analiza inskrypcji; ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brandys Kazimierz
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźny Aleksander: Zmiana literacka a nieliteracki repertuar mowy (na przykładzie "Nierzeczywistości" Kazimierza Brandysa). Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 127-146  szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pyszny Joanna: "Rondo" Kazimierza Brandysa. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 115-122  szczegóły 
  Brożek Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
61.artykuł: Miękina-Pindur Jadwiga: Bibliofilskie przyjaźnie Ludwika Brożka. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 147162  szczegóły 
  Brueckner Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Dutka Czesław P.: Brueckner a "szkoła lwowska" w badaniach literackich czyli tradycja i innowacja. Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 171-180  szczegóły 
  Butrymowicz Bogusław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Czernianin Wiktor: Miłość w poezji Bogusława Butrymowicza. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 37-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Jokiel Irena: Dąbrowska a Conrad. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 61-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzynadlowski Jan: O "Zemście" Aleksandra Fredry - inaczej. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 147-155  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Głowacki Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Kordos Janusz: Twórczość prozatorska Janusza Głowackiego. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 123-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
67.artykuł: Drobniak Piotr: "Ojczyzna bałagulska". Ukraina w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 151-168  szczegóły 
68.artykuł: Zawada Andrzej: Pseudoklasycyzm, antyestetyzm, synkretyzm (Poezja J. Iwaszkiewicza w latach 1939-1980). Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 91-118  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kisielewski Jan August
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Januszewicz Maria: Podkowiński i Kisielewski czyli malarski wzór i jego literacka transpozycja (W setną rocznicę "Szału uniesień"). Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 27-36  szczegóły 
  Kochanowski Jan
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Magnuszewski Władysław: Fraszka "Na Barbarę" czyli o "szlachetnej nierządnicy". Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 5-35  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokolski Jacek: "Miło szaleć, kiedy czas po temu..." Karnawałowa pieśń Jana Kochanowskiego. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 5-10 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Komornicka Maria
    listy (alfabet tytułów)
72.listy: Komornicka Maria: [Listy]. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 145-150 (4 listy do Feliksa Jasieńskiego z roku 1902; oprac. i wstęp pt. "Epist...) szczegóły 
  Kossak Zofia
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pytlos Barbara: Między dobrem a złem - wokół "Pożogi" Zofii Kossak-Szczuckiej. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 131-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krywak Piotr: W coraz głębszą ciemność... Stanisława Lema powrót do fabuły. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 77-93  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krywak Piotr: W coraz głębszą ciemność... Stanisława Lema powrót do fabuły. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 77-93  szczegóły 
  Lenartowicz Teofil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Krzemieniecki Leon: Reliefowe odczyty w poezji Lenartowicza (Studium romantycznej correspondance des arts). Litteraria [Wrocław] 1989 t. 20 s. 69-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miciński Bolesław
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokiel Irena: O "Podróżach do piekieł" Bolesława Micińskiego (w pięćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza). Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 101-119  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Przybyła Wiesław: Romantyczne i nieromantyczne słowiki w twórczości Adama Mickiewicza. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 27-38 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
79.artykuł: Przybyła Wiesław: Symbolika orła w twórczości Adama Mickiewicza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 15-43  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolbuszewski Jacek: Skarbnica pamiątek. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 117-136  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hetel Dominika: Niektóre wątki nauki Andrzeja Towiańskiego w III i IV kursie literatury słowiańskiej Adama Mickiewicza. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 5-39  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koch Jerzy: Południowoafrykański "Pan Tadeusz"? Zamierzone czy przypadkowe paralele w "Martije" (1911) Jana F. Celliers. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 165-190  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
83.kult: Grzęda Ewa: Funkcja i znaczenie dębu w kulcie Adama Mickiewicza. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 41-50  szczegóły 
84.kult: Słoka Ewa: W altanie Maryli. Z dziejów kultu Adama Mickiewicza. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 51-68  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Tarnowska Beata: "W mowie... wszelkich żywiołów". Semantyka motywów katastroficznych w poezji Czesława Miłosza. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 103-126  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Jonca Magdalena: Ze studiów nad mottem w poezji Cypriana Norwida. Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 37-71  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtowicz Witold: Nowa estetyka prozy "Czarnych kwiatów" C.K. Norwida. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 5-23  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pol Wincenty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Łoboz Małgorzata: Pol i świętych obcowanie. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 93-119 (analiza poezji W. Pola...) szczegóły 
89.artykuł: Łoboz Małgorzata: Ukraińskie pejzaże Wincentego Pola. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 75-90 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Potocki Józef Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Hendzel Władysław: Józef Karol Potocki jako krytyk literacki ("Głos" 1886-1894). Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 121-130  szczegóły 
  Potocki Wacław
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ślęczka Tomasz: "Zebranie przypowieści" Wacława Potockiego. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 99-119  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Biliński Krzysztof: Słowacki widziany przez Przybyszewskiego. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 151-158 (dot. wypowiedzi pisarza nt. Juliusza Słowackiego i porównywania obu pi...) szczegóły 
93.artykuł: Moskwin Andrej: Stanisław Przybyszewski i dramat rosyjski początku XX wieku. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 179-190  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Duroł Renata: Fantastyka grozy w twórczości Władysława Stanisława Reymonta. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 23-34 (w utworach "Wampir" (1911), "Senne dzieje" (1908), "Dziwna opowieść" (...) szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tatarowski Lesław: Refleksje po lekturze "Chłopów" w roku Reymonta. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 131-144 (dot. uniwersalnego charakteru sacrum w powieści; ze streszczeniem w ję...) szczegóły 
artykuł: Tatarowski Lesław: Sacrum w przestrzeni "Chłopów" Władysława St. Reymonta. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 103-137  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    zgon (alfabet autorów)
96.zgon: Kuropka Dorota: Echa zgonu Henryka Sienkiewicza w Galicji. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 183-197 (dot. reakcji na informację zgonie pisarza, podjętych uchwał, odprawion...) szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trzynadlowski Jan: Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" jako baśniowa przygoda. Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 93-102  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
98.kult: Kuropka Dorota: Dwa pogrzeby Henryka Sienkiewicza. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 75-102 (o pogrzebach pisarza 22 VII 1916 w Vevey (Szwajcaria) i 26/27 X 1924 w...) szczegóły 
  Słobodzianek Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Bereta Katarzyna: Tadeusz Słobodzianek - szkic do portretu. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 175-192 (sylwetka dramatopisarza i reżysera...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Biliński Krzysztof: Mikrokosmos Słowackiego. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 45-51 (dot. mistycznego etapu twórczości Słowackiego; dot. także myśli Emanue...) szczegóły 
101.artykuł: Biliński Krzysztof: Słowacki widziany przez Przybyszewskiego. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 151-158 (dot. recepcji pisarza w wypowiedziach Stanisława Przybyszewskiego i po...) szczegóły 
102.artykuł: Chacko Magdalena: O związkach twórczości Juliusza Słowackiego z teatrem operowym i baletem romantycznym. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 5-21 (mi.in. w utworach "Mazepa", "Beniowski" i innych...) szczegóły 
103.artykuł: Grzęda Ewa: "Anieli patrzą przez palmowe drzewa". Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 37-45 (motyw anioła i drzewa palmowego w twórczości Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
104.artykuł: Grzęda Ewa: Obrazy agonii w twórczości Juliusza Słowackiego. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 75-85  szczegóły 
105.artykuł: Grzęda Ewa: "Próchno się w gwiazdy rozlata" - dęby Juliusza Słowackiego. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 167-177  szczegóły 
106.artykuł: Jonca Magdalena: "Poszedłem sobie na górę Syjonu..." (Juliusz Słowacki w Ziemi Świętej). Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 69-92  szczegóły 
107.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Krajobrazy Juliusza Słowackiego. Część 1. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 39-73 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biliński Krzysztof: Motyw papieża w "Kordianie" na tle biblijnej histroriozofii dramatu. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 109  szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michalak Jarosław: Anioł na prawym skrzydle tryptyku. "W Szwajcarii" Juliusza Słowackiego. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 47-66  szczegóły 
  Stachura Edward
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czerwiński Marcin Jakub: "Elegia na odejście". Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 169-176  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świrszczyńska Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Pietruszewska-Kobiela Grażyna: Dochodzenie do miłości. Powojenna twórczość Anny Świrszczyńskiej. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 61-76  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trzynadlowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
112.artykuł: Kuzik Aleksander: Bibliografia prac Jana Trzynadlowskiego 1946-1995. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 65-98  szczegóły 
113.artykuł: Pięczka Bogdan: Profesor Jan Trzynadlowski. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 7-11 (życie i twórczość; z okazji zgonu 18 V 1995...) szczegóły 
114.artykuł: Profesorowi Janowi Trzynadlowskiemu in memoriam. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 5-6 (dedykacja do tomu Litteraria 1996 t. 27; z fot. Jana Trzynadlow...) szczegóły 
115.artykuł: Tarnogórska Maria: Jana Trzynadlowskiego "obrzeża" myśli literaturoznawczej. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 55-64  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
116.zgon: Bobowski Sławomir: Wspomnienie o Profesorze Janie Trzynadlowskim. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 49-53  szczegóły 
117.zgon: Kolbuszewski Jacek: Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 5-6 (zmarł: 18 V 1995; wspomn. pośmiertne; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Hadaczek Bolesław: "Psie wycie za ziemią karpacką" Kazimierza Wierzyńskiego. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 43-59 (motyw ziemi karpackiej w poezji Kazimierza Wierzyńskiego...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Skwara Marta: Witkacy, Conrad a szaleństwo (nie tylko tropikalne). Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 25-42  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Szpak Ścibor: Okrutność Śmirci poznajcie. O średniowiecznych personifikacjach śmierci. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 45-74 (na przykładach europejskiej literatury średniowiecza oraz malarstwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Biliński Krzysztof: Biblijny obraz Anioła Stróża i Szatana. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 5-14 (m.in. na podstawie Starego Testamentu...) szczegóły 
122.artykuł: Jonca Magdalena: Anioł i Muza. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 25-35 (aniołowie i muza w poezji romantycznej m.in. w twórczości poetów: Will...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura afrykanerska / Hasła szczegółowe (afrykanerska) / Hasła osobowe (afrykanerska)
  Celliers Jan F.
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koch Jerzy: Południowoafrykański "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza]. Zamierzone czy przypadkowe paralele w "Martjie" (1911) Jana F. Celliers. Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 165-190 (z fragm. przekładu poematu "Martjie" z języka afrikaans, tł. Jerzy Koc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Pyzik Teresa: Yankes w Powstaniu Listopadowym. Polskie tematy we wczesnej dramaturgii amerykańskiej. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 43-59 (tematyka polska na scenach amerykańskich w latach 30. i 40. XX wieku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Rilke Rainer Maria
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chlasta-Dzięciołowska Magdalena: Kobieta nie Anioł.... Litteraria [Wrocław] 1999 nr 30 s. 75-85  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Maeterlinck Maurice
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O Maurycym Maeterlincku w stulecie Młodej Polski. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 191-204  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Jokiel Irena: Dąbrowska a Conrad. Litteraria [Wrocław] 1994 nr 25 s. 61-72 (m.in. dot.: Maria Dąbrowska: Szkice o Conradzie. Warszawa 1974...) szczegóły 
128.artykuł: Skwara Marta: Witkacy, Conrad a szaleństwo (nie tylko tropikalne). Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 25-42  szczegóły 
  Shakespeare William
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smużniak Karol: "Konieczność przeklęta". Mitograficzna interpretacja "Hamleta" Williama Szekspira. Litteraria [Wrocław] 1992 t. 22 s. 89-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Capek Karel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Kurowicki Jan: Karel Capek - nasz wspólnik w paradygmacie. Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 149-169  szczegóły 
  Kundera Milan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
131.artykuł: Dymiter Marcin: Sztuka powieści Milana Kundery, czyli wolność niemal nieograniczona. Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 177-193  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Czasopiśmiennictwo (francuska)
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bajda Justyna: "La Plume". Sztuka i literatura Młodej Polski w piśmie francuskich artystów. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 159-181 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Proust Marcel
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokiel Irena: W stronę Elstira. O korespondencji sztuk na przykładzie "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 72-86  szczegóły 
  Sevigne Marie de
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawłowska Maja: Kobieta w "Korespondencji" Markizy de Sevigne. Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 93-105  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Robert: Ojcowie italscy i uczniowie Pana. Cudowna śmierć w "Dialogach" Grzegorza Wielkiego i "Historiach Apostolskich" Pseudo-Abdiasza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 5-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Moskwin Andrej: Stanisław Przybyszewski i dramat rosyjski początku XX wieku. Litteraria [Wrocław] 1996 t. 27 s. 179-190  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bal'mont Konstantin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
137.artykuł: Malej Izabella: Bestiaria egzotyczne symbolistów rosyjskich (Konstantin Balmont). Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 53-74 (tygrys, pantera, leopard, skorpion w poezji Konstantina Balmonta...) szczegóły 
  Belyjj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Malej Izabella: O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 138-159  szczegóły 
  Blok Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Malej Izabella: O kategorii absurdu w arlekinadzie symbolistów rosyjskich (na przykładzie twórczości A. Błoka i A. Biełego). Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 139-158  szczegóły 
  Sologub Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Matusiak Agnieszka: Droga oniryczna ku "centrum" w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub). Litteraria [Wrocław] 1998 t. 29 s. 131-149  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Sekulijc Isidora
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koch Magdalena: Życie jako wędrówka. Motyw podróży w "Kronice małomiasteczkowego cmentarza" Isidory Sekulić. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 97-108  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Miczka Tadeusz: Futurospazm, czyli o sposobach odkrywania przyszłości w teraźniejszości (Futuryzm we Włoszech w latach 1909-1916). Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 5-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janiszewska Jolanta: Struktura i filozofia opowieści Umberto Eco "Imię róży". Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 121-148  szczegóły 
  Grzegorz Wielki święty *
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbański Robert: Ojcowie italscy i uczniowie Pana. Cudowna śmierć w "Dialogach" Grzegorza Wielkiego i "Historiach Apostolskich" Pseudo-Abdiasza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 5-13  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
145.artykuł: Smużniak Karol: Poetyka smutku w teatrze Kantora ("Dziś są moje urodziny"). Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 181-190  szczegóły 
  Słobodzianek Tadeusz*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
146.artykuł: Bereta Katarzyna: Tadeusz Słobodzianek - szkic do portretu. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 175-192 (sylwetka dramatopisarza i reżysera...) szczegóły 
  Zanussi Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Bobowski Sławomir: "Drogi pośród nocy" Krzysztofa Zanussiego - dyskurs w romansowym przybraniu. Litteraria [Wrocław] 1989 nr 21 s. 165-179  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Dzieje sceniczne dramatu / Dramat polski
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosętka Halina: Kariera sceniczna dramatów Henryka Sienkiewicza. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 19-36  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Teoria sztuki radiowej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
149.artykuł: Trzynadlowski Jan: Wartości nadawcze i odbiorcze przekazu radiowego. Litteraria [Wrocław] 1992 nr 23 s. 149-157  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Repertuar TV / Spektakle fabularne TV
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sordyl Alina: "Garderobiany" w Teatrze Telewizji (gry teatralno-telewizyjne). Litteraria [Wrocław] 1994 t. 25 s. 107-125  szczegóły