Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Włocławskie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Teoria opowiadania P. Ricoeura i jej zastosowanie w instrukcji "O interpretacji Pisma Świętego w Kościele". Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 129-141  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Rulka Kazimierz: Dwa wileńskie księgozbiory inteligenckie z XX w. w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 365-384  szczegóły 
3.artykuł: Rulka Kazimierz: Superekslibrisy w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia Włocławskie 2003 t. 6 s. 527-557 (XVI-XIX w....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Wykaz niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich przechowywanych w Bibliotece Wyższego Seminarium. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 405-432 (zestawił Kazimierz Rulka; m.in. prace z biblistyki i patrologii...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Skoczylas Kazimierz: Biblia na lekcjach języka polskiego w gimnazjum a katecheza. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 264-273  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
6.wiersz: Ojczyzno ma. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 340 (utwór internowanego...) szczegóły 
7.wiersz: Rzeczywistość. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 338 (utwór internowanego; podp.: Dej...) szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andrzejewski Roman: Nad "Litanią do Boga Ojca". Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 33-40 (analiza pozostającego w rękopisie utworu autorstwa Reginy Grzybowskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kołłątaj Hugo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
9.artykuł: Posłuszny Henryk: Rola czynności uczuciowo-dążeniowych w formowaniu dojrzałej osobowości według Hugona Kołłątaja. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 201-212 (na podstawie dzieł: "Porządek fizyczno-moralny, czyli nauka o należyt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ostromęcki Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
10.wiersz: Ostromęcki Bogdan: Hiob. Studia Włocławskie 2003 t. 5 s. 441-447  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Glazik Mirosław: Miejsce poety Bogdana Ostromęckiego w polskiej literaturze powojennej. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 387-394  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Glazik Mirosław: O tajemnicach i religijności wiersza Bogdana Ostromęckiego "Hiob". Studia Włocławskie 2002 t. 5 s. 441-447  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Glazik Mirosław: "Teotokos" - Matka Milczenia. Próba interpretacji epifanicznej wiersza Bogdana Ostromęckiego. Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 289-295  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wirski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
14.wiersz: [Wirski Zbigniew] WZ: Matka Boska Częstochowska. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 340-341  szczegóły 
15.wiersz: Wirski Zbigniew: Ojcze nasz internowanych. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 338-339  szczegóły 
  Wojtyła Karol
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Glazik Jadwiga, Glazik Mirosław: Karol Wojtyła: "Brat naszego Boga" - struktura oraz ideowo-artystyczny kontekst dramatu. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 395-404  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Glazik Mirosław: Struktura dramatu Karola Wojtyły "Przed sklepem jubilera". Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 446-458  szczegóły 
  Wyszyński Stefan
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głowacki Piotr: Wierność Bogu znakiem chrześcijańskiego życia. Refleksja nad duchowością Stefana Kardynała Wyszyńskiego w świetle "Zapisków więziennych". Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 29-37  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Wróbel Zbigniew: Od św. Augustyna do św. Grzegorza z Tours o wstawiennictwie świętych. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 313-322  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Michalski Tomasz: Asceza negatywna na podstawie katalogów wad zamieszczonych w listach św. Pawła. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 169-177  szczegóły 
22.artykuł: Michalski Tomasz: Duchowość życia rodzinnego na podstawie listów więziennych i pasterskich świętego Pawła Apostoła. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 231-238  szczegóły 
23.artykuł: Michalski Tomasz: "Nowy człowiek" na podstawie "Listu do Kolosan" (3, 10-15). Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 94-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Izajasza
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyłowski Jan: Studia Włocławskie 1998 t. 1 s. 300-301  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Wyjścia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Bóg, Izrael i Przymierze w Księdze Wyjścia 19, 3-6. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 191-200  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróbel Zbigniew: Geneza i zarys problematyki dzieła "De cura pro mortuis gerenda" św. Augustyna. Studia Włocławskie 1999 t. 2 s. 293-299  szczegóły 
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróbel Zbigniew: "De patientia" Quinti Septimi Florentis tertulliani. Zagadnienie genezy, rodzaju literackiego i kompozycji. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 323-333  szczegóły