Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Bibliotekarz Podlaski
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sitarska Anna: Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 144-146  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budrowska Kamila: Historia literatury polskiej według kobiet. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Czerucka Małgorzata: "Cała Polska czyta razem" w suwalskiej bibliotece. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 121-122 (dot. wydarzeń zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach w...) szczegóły 
4.artykuł: Jarmołowicz Ewa: Biblioteka inna niż wszystkie. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 64-67 (nt. Wypożyczalni Książki Mówionej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej...) szczegóły 
5.artykuł: Kisło Elżbieta: O książkach i czytaniu. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 100-102 (nt. znaczenia książki i czytenictwa w rozwoju cywilizacji...) szczegóły 
6.artykuł: Kołomecka Ewa: Dział informacyjno-bibliograficzny Książnicy Podlaskiej w Białymstoku - analiza SWOT. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 85-95 (dot. m.in. zbiorów i działalności dydaktycznej...) szczegóły 
7.artykuł: Nowacka Jadwiga: Analiza potrzeb środowiska lokalnego jako podstawa oferty bibliotecznej Biblioteki Publicznej w Suwałkach. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 111-115 (zawiera m.in. informacje o czytelnikach i ich zainteresowaniach lektur...) szczegóły 
8.artykuł: Preis Danuta Anna: Biblioteki publiczne i szkolne w rozwijaniu czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 125-127 (w oparciu o doświadczenia nauczyciela języka polskiego i wywiady przep...) szczegóły 
9.artykuł: Szyrkowiec Ludmiła: Funkcjonowanie bibliotek publiczno-szkolnych w województwie podlaskim (wyniki badań ankietowych). Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 105-110 (dot. m.in. stanu czytelnictwa...) szczegóły 
10.artykuł: Walesiuk Walentyna: Czytamy razem... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 118-120 (dot. wydarzeń zorganizowanych przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Gór...) szczegóły 
11.artykuł: Ziniewicz-Siergiejko Ewa: Czytajmy czy nie czytajmy dzieciom w bibliotekach publicznych?. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 103-117 (analiza wyników anonimowych ankiet przeprowadzonych przez Książnicę Po...) szczegóły 
12.artykuł: Ziniewicz-Siergiejko Ewa: Czytelnictwo dziecięce w bibliotkach publicznych województwa podlaskiego w 2000 roku na tle ostatniego dziesięciolecia. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 93-95  szczegóły 
13.artykuł: Ziniewicz-Siergiejko Ewa: Harry Potter w bibliotekach publicznych województwa podlaskiego. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 128-138 (raport z badań ankietowych dot. znajmości cyklu o Harrym Potterze J. K...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
14.tekst paraliteracki: Petek Krzysztof: Zardzewiałe haki ("Jak kupić Ich czas?" - o czytelnictwie młodzieży). Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 119-120 (nt. zintegrowanej działalności wokół cyklu książek "Porachunki z przyg...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budrowska Kamila: Historia literatury polskiej według kobiet. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Czyżewska Iwona: Materiały biblioteczne i warsztat informacyjny w dziale zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 59-63 (m.in. nt. rękopisów i maszynopisów pisarzy polskich przechowywanych w ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budrowska Kamila: Historia literatury polskiej według kobiet. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sitarska Anna: Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 144-146  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budrowska Kamila: Historia literatury polskiej według kobiet. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Markowska Danuta: Z kroniki wydarzeń kulturalnych Książnicy Podlaskiej 2002. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 169-171 (m.in. nt. spotkań pisarzy z czytelnikami...) szczegóły 
21.artykuł: Markowska Danuta: Z kroniki wydarzeń kulturalnych (sezon literacki 2000/2001). Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 135-136; nr 3 s. 140-141 (m.in. nt. spotkań pisarzy z czytelnikami...) szczegóły 
22.artykuł: Z kroniki wydarzeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 172-173 (m.in. nt. spotkań pisarzy z czytelnikami...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda IBBY w Białymstoku. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 178 (nota o wynikach...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Białystok (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Czajkowski Mieczysław: Zza kulis: powstanie pierwszego po wojnie klubu literackiego w Białymstoku. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 31-39 (wspomnienie dot. inicjatywy utworzenia klubu literackiego w Białymstok...) szczegóły 
25.artykuł: Korzeniecka Elżbieta: Działalność promocyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na rzecz edukacji literackiej młodzieży realzowana przez Dział Oświaty. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 68-73 (dotyczy promocji twórczości literackiej pisarzy zamieszkujących ziemię...) szczegóły 
26.artykuł: Walesiuk Walentyna: Czytamy razem... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 118-120 (dot. wydarzeń zorganizowanych przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Gór...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Łomża (życie literackie)
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sikora Jerzy: Pisarze emigracyjni a Łomża. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 3 s. 57-64 (sprawozdanie...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sokółka (woj. podlaskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Zalewska Wioletta: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sokółce. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 99-103 (m.in. nt. spotkań literacko-kulturalnych zorganizowanych w bibliotece...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Suwałki (życie literackie)
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szubzda Leonarda: Książka ważna nie tylko dla bibliotekarzy. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 152-153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Czerucka Małgorzata: "Cała Polska czyta razem" w suwalskiej bibliotece. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 121-122 (dot. wydarzeń zorganizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Suwałkach w...) szczegóły 
31.artykuł: Nowacka Jadwiga: Spotkania autorskie - najbardziej powszechna forma działalności oświatowej bibliotek publicznych. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 85-98 (dot. spotkań autorskich w Wojwódzkiej Bibliotece Publicznej w Suwałkac...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roszkowski Przemysław: Białostockie dzieje. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Borowski Eugeniusz: Ogólna informacja o zasobie rękopisów i druków Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 130-139  szczegóły 
34.artykuł: Kruszewska Teresa: Biblioteka Publiczna w Białymstoku przed odzyskaniem niepodległości w 1919 r.. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 64-84 (m.in. nt. zbiorów biblioteki...) szczegóły 
35.artykuł: Kruszewska Teresa: Miejska Biblioteka Publiczna w Białymstoku w okresie międzywojennym. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 76-88 (m.in. nt. zbiorów biblioteki w latach 1920-1934...) szczegóły 
36.artykuł: Kurek Ryszard: "Habent sua fata libelli". Początki Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 89-92 (m.in. nt. zbiorów bibliotecznych...) szczegóły 
37.artykuł: Małek Ariusz: Organizacja biblioteki Kamery w Białymstoku. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 39-42 (m.in. nt. zbiorów urzędu Kamera...) szczegóły 
38.artykuł: Olszewski Mieczysław: Badania proweniencyjne nad książkami Augustyna Mirysa z Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 3-17  szczegóły 
39.artykuł: Szot Adam: Druki białostockich drukarni z okresu Prus Nowowschodnich. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 40-57 (zawiera spis druków z XVIII i XIX wieku z drukarni Jana Jakuba Daniela...) szczegóły 
40.artykuł: Szumski Jerzy: Księgozbiory domowe ziemiaństwa Suwalszczyzny w świetle notarialnych "inwentarzy pozostałości" z lat 1814-1858. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 43-50  szczegóły 
41.artykuł: Zimnoch Katarzyna: Znaki proweniencyjne na starych drukach supraskich. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 18-35 (zawiera część "Zestawienie starych druków supraskich, przechowywanych ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łuckiewicz Dorota: "Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne" na tle innych pism dydaktycznych okresu międzywojennego w Polsce. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 139-143  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Noworolska Barbara: Białostocki flirt z "Kameną". Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 86-92 (nt. historii i działalności czasopisma...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Leończuk Jan: Czasopisma naukowe w województwie podlaskim. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 14-18 (m.in. nt. czasopism humanistycznych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Budrowska Kamila: Polska poezja dla dzieci po Lenartowiczu i Konopnickiej (nurt poezji lirycznej inspirowanej folklorem). Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 123-127 (nt. poezji autorek: Kazimiera Iłłakowiczówna, Janina Porazińska, Zofia...) szczegóły 
46.artykuł: Ziniewicz-Siergiejko Ewa: Czytajmy razem w bibliotekach publicznych. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 104-108 (dot. akcji głośnego czytania dzieciom zainicjowanej przez Fundację "AB...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziniewicz-Siergiejko Ewa: Konferencja "Dziecko - rodzina - biblioteka". Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 14-17 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: Beszczyńska Zofia: Znaleźć swoje miejsce. Wzorce osobowe w polskiej współczesnej prozie dla dzieci i młodzieży. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 121-122  szczegóły 
49.artykuł: Zarzecka Irena: Problemy ludzi chorych i niepełnosprawnych w literaturze dla dzieci i młodzieży. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 3 s. 108-112 (dot. literatury z lat 70. i 90. XX w....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Trynkowski Jan: Gimnazujm białostockie w XIX w. Wspomnienia i wiersze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 24-39 (m.in. nt. kształcenia ogólnohumanistycznego w Białymstoku w XI w....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Kuprel Barbara: "Przedszkolaki w bibliotece". Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 18-23 (artykuł o programie "Przedszkolaki w bibliotece" realizowanym w Oddzia...) szczegóły 
52.artykuł: Nowacka Jadwiga: Prelekcje i wykłady w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 96-104 (dot. wieloletniego cyklu spotkań, głównie literaturoznawczych, zatytuł...) szczegóły 
53.artykuł: Preis Danuta Anna: Biblioteki publiczne i szkolne w rozwijaniu czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 125-127 (w oparciu o doświadczenia nauczyciela języka polskiego i wywiady przep...) szczegóły 
54.artykuł: Uszyńska-Jarmoc Janina: Współpraca biblioteki z rodziną w rozwijaniu dziecięcych zainteresowań książką. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 3-9  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Krawczuk Hanna: Wykorzystanie multimediów do celów edukacyjnych i informacyjnych. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 10-13 (dot. wykorzystania środków komputerowych w bibliotekach szkolnych...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sikora Jerzy: Gloger wciąż zachwyca. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 162-163  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słomiński Kazimierz: Antologia poezji inspirowanej Biblią. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 116-118  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Mazowsze (literatura ludowa)
    artykuły (alfabet tytułów)
58.artykuł: Litwiejko Kazimierz: Zbiór druków ulotnych Józefa Słowikowskiego ze wsi Bagnówka. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 91-95 (omówienie; dotyczy pieśni kramarskich; z wykazem tekstów...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Alimowska Ewa
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobkowska Małgorzata: Książki z Książnicy. Nowości wydawnicze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 109-114 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bocian Marianna
    listy (alfabet tytułów)
60.listy: Bocian Marianna: Listy Marianny Bocian z lat 1981-2002. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 3-20 (adresaci: Jan Leończuk (14 z 1981-1992) , Barbara Leończuk (1 z 1992),...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
61.zgon: Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 okł. (zgon: 5 IV 2003; noty...) szczegóły 
62.zgon: Karabowicz Tadeusz: Marianny Bocian moje pożegnanie. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 28-30 (zmarła: 5 IV 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
63.zgon: Kresowaty Zbigniew: Moje obcowanie z Ikoną Podlasia - wspomnienie o Mariannie Bocian - poetce, eseistce... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 21-24 (zmarła: 5 IV 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chim Stanisław
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 126  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danilewicz-Zielińska Maria
    zgon (alfabet autorów)
65.zgon: Maresch Eugenia: Pani Maria żyła Biblioteką. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 58-61 (zmarła: 22 V 2003; wspomnienie pośmiertne; z notą od Redakcji...) szczegóły 
  Dobkowska Małgorzata
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: Sołbut Anna: Ukryta za słowem. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 119-120  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
67.wiersz: Dobkowska Małgorzata: Lapidarium. Nieudane próby ogarnięcia całości. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 124  szczegóły 
68.wiersz: Dobkowska Małgorzata: Nad morzem. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 123  szczegóły 
69.wiersz: Dobkowska Małgorzata: Powrót. Niepamięć?. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 124  szczegóły 
70.wiersz: Dobkowska Małgorzata: Przed tobą pieni się przestrzeń... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 122  szczegóły 
71.wiersz: Dobkowska Małgorzata: Tęsknota za doskonałością. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 123  szczegóły 
72.wiersz: Dobkowska Małgorzata: Zegarmistrzyni. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 123  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
73.wywiad: Leończuk Jan: Z Małgorzatą Dobkowską - rozmowa. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 120-122 (z notą...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gniewkowska Anna
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 127-128  szczegóły 
  Golecki Tadeusz
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buczyński Eligiusz: "A jednak" Tadeusza Goleckiego. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 150  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hukałowicz Antoni
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kondzior Bogna: "Idąc śladem cienia" Antoniego Hukałowicza. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 3 s. 136  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jankowski Bogumił
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 127-128  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
78.wiersz: Jankowski Bogumił: Być może moje życie... Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 156-157  szczegóły 
79.wiersz: Jankowski Bogumił: Czas ścieka deszczem... Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 156  szczegóły 
80.wiersz: Jankowski Bogumił: W starym flakonie... Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 157  szczegóły 
81.wiersz: Jankowski Bogumił: W ten sposób poznaję... Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 156  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
82.tekst paraliteracki: Moje zainteresowanie słowem, książką.... Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 154-155 (wypowiedź nt. początków zainteresowań introligatorskich i własnej twór...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: J.L.: Bogumił Jankowski. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 154 (biogram...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kantarska-Koper Regina
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sołbut Anna: Pamięć i przemijanie. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 118-119  szczegóły 
  Karpiński Franciszek
    wiersze (alfabet tytułów)
85.wiersz: Karpiński Franciszek: Pieśń podczas pracy. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 37-38  szczegóły 
86.wiersz: Karpiński Franciszek: Pieśń poranna. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 37  szczegóły 
87.wiersz: Karpiński Franciszek: Pieśń wieczorna. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 38  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
88.listy: Karpiński Franciszek: [List]. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 36-37 (1 z 1797 r. do Michała Poczobuta...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Trynkowski Jan: Gimnazujm białostockie w XIX w. Wspomnienia i wiersze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 24-39 (dotyczy m.in. pieśni napisanych przez Franciszka Karpińskiego podczas ...) szczegóły 
  Kazanecki Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
90.wiersz: Kazanecki Rafał: Bohaterowie... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 130 (z not., s. 166...) szczegóły 
91.wiersz: Kazanecki Rafał: Między niebotycznymi ścianami... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 130 (z not., s. 166...) szczegóły 
92.wiersz: Kazanecki Rafał: Moje życie jest równią pochyłą... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 131 (z not., s. 166...) szczegóły 
93.wiersz: Kazanecki Rafał: Na godzinę przed upadkiem... Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 131 (z not., s. 166...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
94.wywiad: Leończuk Jan: Z Rafałem Kazaneckim rozmawia Jan Leończuk. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 132-133 (m.in. nt. twórczości ojca poety, Wiesława Kazaneckiego; z notą o poeci...) szczegóły 
  Kazanecki Wiesław
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szarkowska Ewa: Kazaneckiego fragmenty prywatności. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 129-130  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drozdowska Józefa: Bibliografia poety. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 135-137  szczegóły 
nawiązanie: Idźkowska Urszula: [List]. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 164-165 (list do redakcji; z odpowiedzią Redakcji...) szczegóły 
recenzja: Gałecka Agnieszka: Bibliografia Wiesława Kazaneckiego. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 137-140  szczegóły 
nawiązanie: Idźkowska Urszula: [List]. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 164-165 (list do redakcji; z odpowiedzią Redakcji...) szczegóły 
  Kossak Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Śleszyński Wojciech: Sowieckie biblioteki na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 40-44 (m.in. nt. usuwania książek Zofii Kossak z księgozbiorów bibliotek na B...) szczegóły 
  Kotkowicz Ryszard
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jabłońska Teresa: O "Modlitwach codziennych" ks. Ryszarda Kotkowicza. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
  Krotke Agnieszka
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobkowska Małgorzata: Dochodząc do pełni. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lachowicz Barbara
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drzemicka Katarzyna: "Z powietrza, snu i chleba" Barbary Lachowicz. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 156-157  szczegóły 
  Lelewel Joachim
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
102.tekst paraliteracki: Lelewel Joachim: Przedmowa do mojich ksiąg bibliograficznych. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 166-168 (faksymile...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pankiewicz Katarzyna, Zys Grzegorz: [List]. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 156-157 (list do redakcji; z odpowiedzią redakcji...) szczegóły 
  Leończuk Jan
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zasowski Roman: Ziemia potrzebuje podobnych "Zakątków". Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 146-147  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jabłońska Teresa: Z omówienia "Zapiśnika drugiego" Jana Leończuka. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 154-155  szczegóły 
  Lipiński Edward
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słomiński Kazimierz: "Zapach ziemi". Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 150-151  szczegóły 
  Lizakowski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Sikora Jerzy: Pisarze emigracyjni a Łomża. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 3 s. 57-64 (m.in. nt. pobytu pisarza w Łomży w 1997...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mażul Henryk
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kondzior Bogna: "[Dwadzieścia dwa] 22 wiersze" Henryka Mażula. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 3 s. 135  szczegóły 
recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 131-132  szczegóły 
  Michalska Elżbieta
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciołkiewicz Apoloniusz: Baranki słów na niebie wspomnień, czyli o "Naszyjniku z grążeli" Elżbiety Michalskiej. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 145-146  szczegóły 
recenzja: Dobkowska Małgorzata: "Wymyśl swój wiersz!". Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 172-173  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobkowska Małgorzata: Książki z Książnicy. Nowości wydawnicze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 109-114 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Sikora Jerzy: Pisarze emigracyjni a Łomża. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 3 s. 57-64 (m.in. nt. pobytu pisarza w Łomży w 1981...) szczegóły 
  Misztal Irena
    zgon (alfabet autorów)
112.zgon: Drozdowska Józefa: Irena Misztal - Pisarka z Ełku. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 142-144 (zmarła: 22 X 2003; artykuł z okazji zgonu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowik Andrzej Piotr
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobkowska Małgorzata: Książki z Książnicy. Nowości wydawnicze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 109-114 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ostaszewska Helena
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słomińska Irena, Słomiński Kazimierz: Wiersz jak kromka powszedniego chleba (o "Wierszach wybranych" Heleny Ostaszewskiej). Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 153-155  szczegóły 
  Ostrowski Eryk
    wiersze (alfabet tytułów)
115.wiersz: Ostrowski Eryk: Asparges me. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 25-27 (proza poetycka poświęcona Mariannie Bocian; z not., s. 167...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Patryk Zbigniew
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Buczyński Eligiusz: "Piegowate niebo" - Zbigniew Patryk. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 149  szczegóły 
recenzja: Szarkowska Ewa: Piegowate niebo i Biblia. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 147-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rakowiecki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Gryc Alla: Izba Pamięci doktora Tadeusza Rakowieckiego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 140-149 (artykuł biograficzny z omówieniem zbiorów dokumentów eksponowanych w I...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sleńdziński Wincenty Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Szulborski Eugeniusz: Archiwum rodzinne Sleńdzińskich. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 83-86 (dotyczy m.in. wierszy, tłumaczeń, sztuk teatralnych i aforyzmów Wincen...) szczegóły 
  Słomiński Kazimierz
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 132  szczegóły 
  Soszyńska Janina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Szulborski Eugeniusz: Janina Soszyńska i jej sylwetka twórcza. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 109-117 (zawiera listę publikacji i książek pisarki...) szczegóły 
  Sztabińska-Koncka Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Krupa Jan: Poezja i kraina Chirona. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 160-162  szczegóły 
  Szubzda Leonarda
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bocian Marianna: Odzyskiwanie unii między wiedzą i Życiem. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 164-167  szczegóły 
recenzja: Jabłońska Teresa: Książka o czasie. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 164-167  szczegóły 
  Szulborski Eugeniusz Józef
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Januchta Teresa: Szulborski - agnostyk czy sceptyk?. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 158-159  szczegóły 
  Szymański Wiesław
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słomiński Kazimierz: Limeryk - znak czasu. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 115-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wasilewska Jolanta
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobkowska Małgorzata: Książki z Książnicy. Nowości wydawnicze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 109-114  szczegóły 
  Wąsowicz-Szczepaniak Iwona
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobkowska Małgorzata: Książki z Książnicy. Nowości wydawnicze. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 109-114 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Załęski Wojciech
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 132-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
128.artykuł: Smykowski Janusz: Biblioteka ziemiańska na Litwie w połowie XIX w. jako świadectwo kulturalnych aspiracji środowiska. Biblioteka Edwarda Romera. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 3-6 (m.in. nt. teatru w Wilnie w XVIII i XIX w.; dotyczy także opinii Edwar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Miller Henry
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sitarska Anna: Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 144-146  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Balzac Honore de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Smykowski Janusz: Biblioteka ziemiańska na Litwie w połowie XIX w. jako świadectwo kulturalnych aspiracji środowiska. Biblioteka Edwarda Romera. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 3-6 (m.in. refleksja Edwarda Romera nt. twórczości Honoriusza Balzaka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Młyńska Elżbieta: Jak czytać Biblię?. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 58-67 (m.in. nt. Biblii jako dzieła literackiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Młyńska Elżbieta: Jak czytać Biblię?. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 58-67 (m.in. nt. Biblii jako dzieła literackiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Utwory anonimowe (starosłowiańska)
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Załęski Wojciech: Dokument i książka... groźna broń. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 7-13 (dotyczy m.in. kodeksu supraskiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura tatarska / Zagadnienia specjalne (tatarska) / Czasopiśmiennictwo (tatarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
134.artykuł: Miśkiewicz Ali: Działalność wydawnicza Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 45-49 (dotyczy czasopism tatarskich wydawanych na terenie Polski w latach 30....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Bojjchuk Bogdan
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 125  szczegóły 
recenzja: Szarkowska Ewa: Poetyckie odsłony Bohdana Bojczuka. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 151-153  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Smykowski Janusz: Biblioteka ziemiańska na Litwie w połowie XIX w. jako świadectwo kulturalnych aspiracji środowiska. Biblioteka Edwarda Romera. Bibliotekarz Podlaski 2000 nr 1 s. 3-6 (m.in. nt. teatru w Wilnie w XVIII i XIX w.; dotyczy także opinii Edwar...) szczegóły