PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kmiecikowski Waldemar: Nowe odczytanie Ingardena?. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 107-122 (dot. także literaturoznawczych aspektów myśli Ingardena...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Wilczyński Leszek: Konkurs na powieść zorganizowany przez Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (1937-1939). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 3 s. 65-72 (dot. przebiegu konkursu; przyznano wyłącznie drugą nagrodę, zaginionej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pest Czesław: Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2003 t. 4 s. 142-152  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kamiński Aleksander
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilczyński Leszek: Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 3 s. 99-100  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Szymanowski Genadiusz
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilczyński Leszek: Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 127-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Descartes Rene
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siemianowski Antoni: Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 123-127  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Ormanty Stanisław: Fenomen nowotestamentalnego spojrzenia na człowieka. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 17-26 (dot. m.in. nowotestamentowych pojęć opisujących człowieka: mięso lub c...) szczegóły 
8.artykuł: Ormanty Stanisław: Zakres i dynamika Królestwa Bożego w nauczaniu Jezusa. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 7-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Rola anioła Kościoła i zwycięzcy w Ap 2-3. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 41-51 (dot. "anioła Kościoła" i "zwycięzcy" jako adresatów listów Jezusa w Ap...) szczegóły 
10.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Znaczenie historii zbawienia w Ap 2-3. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 27-40  szczegóły 
11.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Znaczenie triumfu Bestii w świetle Ap 11, 7; 13, 7. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2003 t. 4 s. 97-107  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Ormanty Stanisław: Wielowątkowość powiązań kontekstualnych perykopy ewangelicznej (J 7,37-52; 8, 12). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 3 s. 7-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Ormanty Stanisław: Idea "Nowego Przymierza" w Liście do Hebrajczyków. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 19-29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Ormanty Stanisław: "Communio Personarum" życia domowego w Liście do Kolosan 3,18-4,1. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 2 s. 7-16 (dot. m.in. tematu małżeństwa i niewolnictwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Szymański Florencjan Piotr: Znaczenie zwycięstwa Chrystusa-Baranka, "Lwa z pokolenia Judy" i "odrośli Dawida" (Ap 5,5). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 31-48  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Ormanty Stanisław: Zakres i dynamika Królestwa Bożego w nauczaniu Jezusa. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 7-18  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Mądrości
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Poniży Bogdan: Analityczny opis struktury początkowej części Księgi Mądrości (1,1-6,21). Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2002 t. 3 s. 19-32  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Podeszwa Paweł: La funzione di Os 6,6 nella comprensione matteana dell`Antico Testamento. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 49-81 (dot. znaczenia fragmentu z Księgi Ozeasza dla zrozumienia Starego Test...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Cyprian święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Czyżewski Bogdan: L`Eucharistie dans l`Eglise de Carthage au IIIe siecle selon Tertullien et saint Cyprien. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 83-90 (o eucharystii w kościele kartagińskim w III w. według Tertuliana i św....) szczegóły 
  Tertullianus Quintus Septimus Florens
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Czyżewski Bogdan: L`Eucharistie dans l`Eglise de Carthage au IIIe siecle selon Tertullien et saint Cyprien. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 83-90 (o eucharystii w kościele kartagińskim w III w. według Tertuliana i św....) szczegóły