PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Filo-Sofija
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muchowicz Andrzej: Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 328-331  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Kowalski Andrzej P.: Mit i sztuka w Ernsta Cassirera filozofii form symbolicznych. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 117-130  szczegóły 
3.artykuł: Stankiewicz Piotr: Drogi ekofilozofii. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 193-211 (dot. m.in. interdyscyplinarnego charakteru nurtu...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Dobosz Artur: Nietzscheańska metafora lustra a pewien problem hermeneutyczny. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 65-71 (dot. relacji epistemologii interpretacji i ontologii zrozumienia u Pau...) szczegóły 
5.artykuł: Dobosz Artur: Symbolika zła a filozofia praktyczna Paula Ricoeura. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 67-75 (dot. m.in. struktury i interpretacji symboli zła według Paula Ricoeura...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Dobosz Artur: Symbolika zła a filozofia praktyczna Paula Ricoeura. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 67-75 (dot. m.in. struktury i interpretacji symboli zła według Paula Ricoeura...) szczegóły 
7.artykuł: Muchowicz Andrzej: Ironia według Umberta Eco. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 237-248 (dot. sposobu ujęcia ironii i ironicznych postaw w pismach teoretycznyc...) szczegóły 
8.artykuł: Muchowicz Andrzej: Umberta Eco uwagi o metaforze. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 103-114  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muchowicz Andrzej: Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 328-331  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Stankiewicz Piotr: Drogi ekofilozofii. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 193-211 (dot. m.in. interdyscyplinarnego charakteru nurtu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Siwiec Marek K.: Egzystencja w obliczu śmierci i ku tajemnicy. Poezja Aleksandra Wata a myśl Sorena Kierkegaarda i Martina Heideggera. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 7-43  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwiec Marek K.: "To" jako źródłowa głębia doświadczenia zła i ciemne źródło w poemacie "Nokturny" Aleksandra Wata. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 9-37  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Możliwość filozofii śmierci. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 23-36 (dot. m.in. definiowania śmierci przez filozofów różnych epok...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Hume David
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
14.artykuł: Grzeliński Adam: Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 176-180 (rec. ks.: James Bailie: Routledge guide book to Hume on morality. Lond...) szczegóły 
  Shaftesbury *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Grzeliński Adam: Piękno a inne kategorie estetyczne w teorii Shaftesbury'ego. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 83-96  szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Hasła szczegółowe (duńska) / Hasła osobowe (duńska)
  Kierkegaard Soren Aabye
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kupś Tomasz: Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 319-321  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
17.artykuł: Kupś Tomasz: Grzech i wina w koncepcji egzystencji Sorena Kierkegaarda. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 97-116  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Levinas Emmanuel
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
18.tekst paraliteracki: Levinas Emmanuel: Czas i to, co inne. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 213-247 (z not.: "Od tłumacza" z uwagami m.in. nt. literackości...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cyciura Piotr: Pojęcie szczęścia w I i X księdze "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa oraz w "Sententia" św. Tomasza. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 73-82  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Spinoza Benedictus de
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żelazna Jolanta: Problem zła w "Etyce" Spinozy. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 39-65  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Husserl Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Łukasiewicz Dariusz: Teorie fikcji we wczesnej fenomenologii Edmunda Husserla. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 69-80  szczegóły 
  Jaspers Karl
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
22.artykuł: Żelazny Mirosław: Karl Jaspers w Bazylei. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 161-166 (dot. związków między biografią a poglądami politycznymi i filozoficzny...) szczegóły 
  Kant Immanuel
    proza (alfabet tytułów)
23.proza: Kant Immanuel: O domniemanym prawie do kłamstwa z pobudek miłości ludzkiej. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 165-169  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
24.tekst paraliteracki: Kant Immanuel: Immanuela Kanta logika. Podręcznik do wykładów wydany (po raz pierwszy) przez Gottloba Benjamina Jaeschego przetłumaczył dr Zygmunt Zawirski. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 131-164 (fragment podręcznika w części przetłumaczony przez Zygmunta Zawirskieg...) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Grzmot-Bilski Grzegorz: O doświadczeniu śmierci Boga w twórczości Nietzschego. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 37-44  szczegóły 
  Schiller Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Kaśkiewicz Kinga: Piękno postaci ludzkiej w estetycznej teorii Fryderyka Schillera. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 46-68 (dot. architektonicznego piękna człowieka w świetle piękna ludzkiego du...) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaśkiewicz Kinga: Świat jako boskie dzieło sztuki w "Teozofii Juliusza" Schillera. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 147-167  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Berdjaev Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Jakubowski Jarosław: Zagadka "nowego średniowiecza" Mikołaja Bierdiajewa. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 225-236  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
29.artykuł: Muchowicz Andrzej: Ironia według Umberta Eco. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 237-248 (dot. m.in. ironii w felietonach i powieściach...) szczegóły 
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Cyciura Piotr: Terminologia problemu przedmiotu intelektu w dziełach św. Tomasza z Akwinu. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 109-126  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cyciura Piotr: Pojęcie szczęścia w I i X księdze "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa oraz w "Sententia" św. Tomasza. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 73-82  szczegóły