Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Językoznawcze
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Rzeszutek Monika: O regułach konwersacji H. Paula Grice'a w wywiadzie prasowym. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 285-299  szczegóły 
2.artykuł: Wojtak Maria: Kolaże tekstowe jako forma komunikacji publicystycznej. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 9-27  szczegóły 
3.artykuł: Wolińska Olga: Meldunek i rozkaz jako gatunki tekstów wojskowych. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 29-39  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne innowacje mieszane. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 39-53 (na podstawie felietonów następujących twórców: Stefan Kisielewski, Dan...) szczegóły 
5.artykuł: Graf Magdalena: "Na przykład Plewa", na przykład tytuł - o tytułach powieści socrealistycznej. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 63-73 (dot. formalnej, sementycznej i pragmatycznej strony tytułów...) szczegóły 
6.artykuł: Rybka Małgorzata: "Może być bez tytułu" - o tytułach tekstów poetyckich. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 273-290 (w utworach XX-wiecznych...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Felieton
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Dziamska-Lenart Gabriela: Frazeologiczne innowacje mieszane. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 39-53 (na podstawie felietonów następujących twórców: Stefan Kisielewski, Dan...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Matuszczyk Bożena: "...Jakby ktoś przyszedł porozmawiać z nikim". O komunikacji językowej we współczesnym kaznodziejstwie. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 187-195  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Piosenka (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Sidorowicz Rafał: Językowy obraz kobiety w tekstach piosenek nurtu disco polo. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 327-335  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Jaracz Małgorzata: Stereotyp onimiczny w przysłowiach polskich. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 113-123  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 460-472  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matuszczyk Bożena: Leksyka potoczna w "Słowniku języka polskiego" Samuela B. Lindego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 193-207  szczegóły 
artykuł: Mikołajczyk Stanisław: Słownictwo odnarodowe w "Słowniku języka polskiego" Samuela B. Lindego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 221-235  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Seniów Adrianna: Jana Mączyńskiego rzeczowniki z przyrostkiem -ość w polszczyźnie historycznej. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 317-328  szczegóły 
artykuł: Seniów Adrianna: Zmiany semantyczne Mączyńskiego rzeczowników z przyrostkiem -ość w polszczyźnie historycznej. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 301-324  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczaus Agnieszka: Odrzeczownikowe przymiotniki z formantem -ny w słowotwórczych szeregach synonimicznych (na materiale "Słownika polszczyzny XVI wieku"). Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 371-388  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Migdał Jolanta, Walczak Bogdan: Uwagi o słownikach historycznych języka polskiego (Cz. II). Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 209-217 ([dot.: Słownik staropolski, pod red. Stanisława Urbańczyka, t. I-XI, W...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 480-485  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Mariak Leonarda: Gramatyczne wyróżniki perswazji w prasie tajnej okresu Powstania Styczniowego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 177-191  szczegóły 
18.artykuł: Mariak Leonarda: Retoryczne środki perswazji w prasie tajnej okresu powstania styczniowego (1861-1864). Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 167-185  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Uwagi o słownictwie protestanckich przekładów Biblii. Osobliwości leksykalne Biblii brzeskiej a Biblia gdańska. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 209-219  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bieńczyk Marek
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: O pewnym typie zabiegów na frazeologizmach w prozie Marka Bieńczyka. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 97-113 (dot. asocjacji jako czynnika determinującego frazeologię m. in. w utwo...) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ignatowicz-Skowrońska Jolanta: O pewnym typie zabiegów na frazeologizmach w prozie Marka Bieńczyka. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 97-113 (dot. asocjacji jako czynnika determinującego frazeologię m. in. w utwo...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kapuściński Ryszard
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walczak Bogdan: Regionalna geneza norm współczesnej polszczyzny literackiej w ujęciu ilościowym. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 399-410 (na przykładzie utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Skibski Krzysztof: Niejasność zła według Ewy Lipskiej. Formalno-treściowe paralele wielkiej metafory. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 329-338 (nt. metafory zła...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malczewski Antoni
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rychter Joanna: Językowa kreacja stepu w "Marii" Antoniego Malczewskiego a w "Wacławie" Juliusza Słowackiego. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 253-283  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mariak Leonarda: Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 453-460  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Heksel Izabela: Depersonifikacje w języku artystycznym Adama Mickiewicza. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 75-96  szczegóły 
  Miłosz Czesław
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walczak Bogdan: Regionalna geneza norm współczesnej polszczyzny literackiej w ujęciu ilościowym. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 399-410 (na przykładzie utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Barwy świata natury w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 339-353  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Czachorowska Magdalena: Słownictwo topograficzne w nowelach Bolesława Prusa. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 55-64  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozaryn Dorota: Językowy obraz starości w "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 141-149  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Książek-Bryłowa Władysława, Lipniacka Barbara: Językowy obraz wroga w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 151-176  szczegóły 
  Skarga Piotr
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paluszak-Bronka Anna: Językowy obraz szatana w kazaniach księdza Piotra Skargi. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 233-242  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Rychter Joanna: Językowy obraz ojczyzny w lirykach Juliusza Słowackiego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 291-316  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rychter Joanna: Językowa kreacja stepu w "Marii" Antoniego Malczewskiego i w "Wacławie" Juliusza Słowackiego. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 253-283  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Władysław Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Fliciński Piotr: Frazeologizmy jako środek budowania spójności stylistycznej w powieściach Władysława Terleckiego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 55-62  szczegóły 
  Tokarczuk Olga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Zgrzywa Jan: Zabawy językowe Olgi Tokarczuk. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 435-440 (na podstawie powieści: "Podróż ludzi Księgi", "E.E.", "Prawiek i inne ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Teoria sztuki radiowej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Mielczarek Agnieszka: Charakterystyka gatunkowa audycji radiowej prowadzonej na żywo. Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 197-207  szczegóły