Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Rożek Lucyna: Rozwój teorii "sztuki-gry" w zachodnioeuropejskiej oraz rosyjskiej estetyce i teorii literatury u początków XX wieku. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 59-68 (poglądy na problem literatury jako gry: Walerian Pieriewierziew, Gieor...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 49-63  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Łukarska Beata: Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 5-18  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Postylla
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Pazera Wojciech: Postyllografia jako forma prozy oratorskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 19-22  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Szocki Józef: Literatura piękna w kulturze czytelniczej uczniów szkół podstawowych (w świetle badań). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 201-211  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Fazan Jarosław: Poezja i kontemplacja. Wstęp i zarys problemu. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 57-63 (nt. konsekwencji przejmowania przez literaturę i sztukę niektórych asp...) szczegóły 
7.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Związki poezji Młodej Polski z malarstwem. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 57-74  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Buksiński Stefan Jerzy: Literatura - region. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 77-89 (dot. związków pisarzy z określonymi regionami...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Łukarska Beata: Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 5-18  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Bizior-Ociepa Renata: Wyznaczniki funkcji konatywnej w formułach wstępnych osiemnastowiecznych suplik chłopskich. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 5-10  szczegóły 
11.artykuł: Buksiński Stefan Jerzy: Między Sarmatyzmem i Oświeceniem. Czartoryscy w latach 1693-1764.. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 35-53  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Chruszczyński Andrzej: W kwestii tzw. Dwudziestolecia międzywojennego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 19-32  szczegóły 
13.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Autobiografizm w prozie międzywojennej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 151-158 (m.in.: "Dziewczęta z Nowolipek" Pola Gojawiczyńska, "Zaklęte rewiry" H...) szczegóły 
14.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 49-63  szczegóły 
15.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: O międzywojennej prozie kobiet. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 153-160 (nowe tematy i problemy w literaturze m.in.: Maria Dąbrowska, Pola Goja...) szczegóły 
16.artykuł: Wróbel Elżbieta: Krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego o powieści reportażowej. Rekonesans badawczy. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 195-217  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Kisiel Marian: O nową typologię poezji polskiej na obczyźnie po roku 1939. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 87-92  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Bednarska Marlena: Wybrane dwudziestowieczne powieści dla dziewcząt - próba charakterystyki historyczno-literackiej i ich recepcji społecznej (współcześnie). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 5-17 (m.in.: Maria Krueger, Małgorzata Musierowicz, Natalia Rolleczek, Kryst...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Będkowski Leszek: Science fiction jako odmiana literatury imaginacyjnej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 15-25  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Starnawski Jerzy: Materiały dotyczące Stanisława i Marii Leszczyńskich w zbiorach francuskich. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 91-102  szczegóły 
21.artykuł: Szocki Józef: Zbiory literackie i językoznawcze Józefa Przyborowskiego (1823-1896). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 75-87  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Podobiński Stanisław: Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 301-302  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łągiewka Edmund: Czasopismo literackie "Drugi Tor" (1936). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 157-169  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polanowski Edward: Oblicze literackie "Kalendarza Obrazkowego" (1874-1897). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 111-131  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyński Wiesław: "Ogniwa" (1928-1931) - czasopismo częstochowskiej młodzieży nauczycielskiej szkół średnich i jego udział w szkolnej komunikacji literackiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 137-156  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokiel Irena: Literatura i krytyka czechosłowacka w czasopismach polskich. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 29-37  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Bednarska Marlena: Wybrane dwudziestowieczne powieści dla dziewcząt - próba charakterystyki historyczno-literackiej i ich recepcji społecznej (współcześnie). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 5-17 (m.in.: Maria Krueger, Małgorzata Musierowicz, Natalia Rolleczek, Kryst...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przybyła Zbigniew: Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 113-118  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Sznicer-Gałkowska Iwona: Postać Tadeusza Kościuszki w refleksji poetyckiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 159-171 (próba prezentacji poezji poświęconej postaci Tadeusza Kościuszki od ro...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Zakrzewski Andrzej J.: Ukształtowanie się literackiego toposu jasnogórskiego na przełomie XV/XVII wieku. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 61-78  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Częstochowa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Puchała Bożena, Zakrzewski Andrzej J.: Dziesięciolecie działalności polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 103-126  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Muzea literackie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Muzea literackie w Polsce. Rekonesans. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 187-207  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Kulka Bronisława: "Cząstka narodowej Ewangelii" - recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w szkołach średnich przed rokiem 1918. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 55-82  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 145 (program...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Biłos Edward: Problemy utrwalania i rekonstruowania empirycznej postaci nauczania i uczenia się literatury. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 135-141  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bujnicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Frania Arkadiusz: Profesor Tadeusz Bujnicki jako sienkiewiczolog. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 29-40  szczegóły 
  Bursa Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Pietruszewska Grażyna: Andrzej Bursa - życie i legenda, część II. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 7-17  szczegóły 
38.artykuł: Pietruszewska Grażyna: Andrzej Bursa - życie i legenda (część I). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 93-106  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Winczek-Langier Cecylia: Świat muzyki i plastyki w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 99-108  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Ferenc Teresa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Pietruszewska-Kobiela Grażyna: Gąszcz zalążni. O poezji Teresy Ferenc. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 23-32  szczegóły 
  Fredro Aleksander
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokiel Irena: O "Wychowance" Aleksandra Fredry. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 55-67  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gojawiczyńska Pola
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Pryszczewska-Kozołub Adela: Pola Gojawiczyńska a proza kobieca. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 97-105  szczegóły 
  Gołąb Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Czajkowska Agnieszka: Nie dać umrzeć życiu - o poezji Marcina Gołębia. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 37-41  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polanowski Edward: Polska i Polacy w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 7-14  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Kubicka-Czekaj Barbara: Kazimierz Kosiński i Ignacy Kozielewski - autorzy prac o Łukaszu Górnickim. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 27-33  szczegóły 
46.artykuł: Starnawski Jerzy: Z dziejów sławy Łukasza Górnickiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 21-25  szczegóły 
  Grabowski Bronisław Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Polanowski Edward, Szymańska Kazimiera Zdzisława: Bronisław Grabowski (1841-1900). Rys biograficzny i twórczość. Rekonesans. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 5-30  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Utracka Dorota: "Pamięć rzeczy". Mityzacja i demityzacja świata rzeczy w poezji Zbigniewa Herberta. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 227-240  szczegóły 
49.artykuł: Utracka Dorota: "Serca rzeczy". Zbigniew Herbert - studia przedmiotów. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 241-255  szczegóły 
50.artykuł: Zakrzewska-Czajkowska Agnieszka: "Siła bezsilnych"; Zbigniewa Herberta myślenie Kartezjuszem. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 27-32  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iredyński Ireneusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Czechowiczówna Iwona: Outsider w twórczości Ireneusza Iredyńskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 33-45  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jankowski Czesław
    listy (alfabet tytułów)
52.listy: Jankowski Czesław: [Listy]. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 117-122 (do Edwarda Jelinka ( z 1881, 1894); oprac. i koment. Jerzy Starnawski:...) szczegóły 
  Jażdżyński Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Duk Józef: O wczesnej prozie Wiesława Jażdżyńskiego. Od "Okolicy starszego kolegi" do "Ostatniej godziny". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 11-27  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Konopnicka Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Szocki Józef: Dzieje wydawnicze utworów Marii Konopnickiej w okresie zaborów (1875-1914). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 187-199  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
55.artykuł: Czajkowska Agnieszka: Archeologia pamięci w twórczości Józefa Mackiewicza i Tadeusza Konwickiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 29-35  szczegóły 
56.artykuł: Dziewońska Edyta: Motywy autobiograficzne w wybranych powieściach Tadeusza Konwickiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 47-56  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pokorna Beata: Autobiografizm w "Małej apokalipsie" Tadeusza Konwickiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 141-149  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kubicka-Czekaj Barbara: O rybach, rakach i podstępnych ptakach. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 69-74 (dot. bajki "Czapla, ryby i rak"...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Studencki Władysław: Generał Wincenty Krasiński stara się o rękę Elizy Branickiej dla swego syna Zygmunta. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 91-101  szczegóły 
  Kromer Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Grabowiecki Jerzy: O nieopublikowanej monografii Marcina Kromera pióra Stanisława Bodniaka. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 9-18  szczegóły 
  Kurek Jalu
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wróbel Elżbieta: "Rozwichrzona" powieść Jalu Kurka. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 79-86  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mackiewicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Czajkowska Agnieszka: Archeologia pamięci w twórczości Józefa Mackiewicza i Tadeusza Konwickiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 29-35  szczegóły 
  Makuszyński Kornel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Drążek Agnieszka: Wybrane powieści Kornela Makuszyńskiego dla młodzieży i ich czytelnictwo wśród młodzieży - próba monografii. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 49-56  szczegóły 
  Malczewski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Podobiński Stanisław: Wyznaczniki językowoartystyczne pisarstwa Antoniego Malczewskiego postrzegane współcześnie. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 43-48  szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pietruszewska-Kobiela Grażyna: Opisanie rzeki (Ludmiła Marjańska). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 33-41  szczegóły 
  Mecherzyński Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Kulka Bronisława: Wkład Karola Mecherzyńskiego w rozwój polonistyki szkolnej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 31-59  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drobczuk-Zwolińska Iwona: Dwie śmierci romantyczne (Jacek Soplica z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z "Pogrzebu kapitana Meyznera" Juliusza Słowackiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 23-30  szczegóły 
artykuł: Warońska Joanna: "Panem Tadeuszem" odczytywanie "Latarnika". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 31-37  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokiel Irena: Uwagi o metaforyce czasoprzestrzeni w "Stepach akermańskich" Adama Mickiewicza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 49-55  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fedorov O.I.: Vstrecha u Chatyrdaga, ili tolerantnost' khudozhestvennogo perevoda (tri varianta soneta Mickevicha "Widok gór ze stepów Kozłowa" na russkom jazyke). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 65-76  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Grządzielski Jarosław: Typologia bohaterów dramatów Sławomira Mrożka. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 41-54  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Czubaj Beata: Dialektyzacja w powieściach Wiesława Myśliwskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 43-48  szczegóły 
72.artykuł: Czubaj Beata: Jedno znaczyć to za mało. O powieściach Wiesława Myśliwskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 93-101  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czubaj Beata: O opisach w powieści Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 21-27  szczegóły 
artykuł: Czubaj Beata: Quasi-dialogi w powieści Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 7-11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemcewicz Julian Ursyn
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Grabowiecki Jerzy: Trawestacje biblijne Juliana Ursyna Niemcewicza jako pamflety. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 13-21  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Perzyński Włodzimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
75.wiersz: Perzyński Włodzimierz: Czas. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 126-127  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Miszczak Zbigniew: Los człowieka - los poety. Włodzimierz Perzyński. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 123-127  szczegóły 
77.artykuł: Pietruszewska-Kobiela Grażyna: W świecie poetyckiej wyobraźni Włodzimierza Perzyńskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 109-123  szczegóły 
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Podobiński Stanisław, Świątkowska Stefania: Osobność języka poetyckiego Haliny Mygi-Poświatowskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 125-134  szczegóły 
79.artykuł: Wysocka Monika: Nagość kamienia. O wierszach Haliny Poświatowskiej poświęconym Stanom Zjednoczonym. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 89-102  szczegóły 
80.artykuł: Wysocka Monika: Trwanie i ulotność (o tworach kultury w poezji Haliny Poświatowskiej słów kilka). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 265-273  szczegóły 
  Prus Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Kulka Bronisława: Szkolna recepcja twórczości Bolesława Prusa w latach (1918-1997). Rekonesans badawczy. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 99-120  szczegóły 
  Przybyszewska Stanisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
82.artykuł: Jokiel Irena: Nad listami Stanisławy Przybyszewskiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 85-98  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rostworowski Karol Hubert
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zielińska Katarzyna: Twarze i głosy winnych - dramat życia bohaterów "Niespodzianki" Karola Huberta Rostworowskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 289-299  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubczak Anna: Słowo i gest w "Dzidzibobo" T. Różewicza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 57-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Leszczyński Wiesław: Kłopoty z arcydziełem. Kilka uwag na marginesie szkolnej recepcji prozy Brunona Schulza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 51-59  szczegóły 
86.artykuł: Pietruszewska-Kobiela Grażyna: Wizja niedojrzałości Brunona Schulza na tle pisarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 77-89  szczegóły 
87.artykuł: Podobiński Stanisław: Otwarta ezoteryczność języka Brunona Schulza. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 91-96  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Juszczak Joanna: Aspekty recepcji Henryka Sienkiewicza na niemieckim obszarze językowym. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 93-98  szczegóły 
89.artykuł: Żywiołek Artur: Henryk Sienkiewicz jako świadek końca cywilizacji. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 39-52  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Warońska Joanna: "Panem Tadeuszem" odczytywanie "Latarnika". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 31-37  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Warońska Joanna: "Grób Agamemnona" zbudowany z kamieni tradycji. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 187-193  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drobczuk-Zwolińska Iwona: Dwie śmierci romantyczne (Jacek Soplica z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z "Pogrzebu kapitana Meyznera" Juliusza Słowackiego). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 23-30  szczegóły 
  Stryjkowski Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Łukarska Beata: Religia i obrzędy Żydów polskich w tetralogii galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 61-76  szczegóły 
  Studencki Władysław Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Polanowski Edward: Profesor Władysław Jan Studencki (1910-1985). Szkic do portretu. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 105-114  szczegóły 
  Szaniawski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Leszczyński Wiesław: O ludycznym aspekcie wczesnych komedii Jerzego Szaniawskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 81-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Władysław Lech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Podobiński Stanisław: Samotność w historii. O języku pisarstwa Władysława Terleckiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 143-151  szczegóły 
  Tokarczuk Olga
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Utracka Dorota: Chronotopia uznakowiona a metafizyka rzeczy. Wokół prozy Olgi Tokarczuk. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 103-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Weyssenhoff Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Malarstwo portretowe w twórczości literackiej Józefa Weyssenhoffa. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 107-124  szczegóły 
99.artykuł: Szymańska Kazimiera Zdzisława: O plastyczności opisów natury w prozie artystycznej Józefa Weyssenhoffa. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 213-225  szczegóły 
100.artykuł: Szymańska Kazimiera Zdzisława: Wartości antropocentryczne przyrody w prozie narracyjnej Józefa Weyssenhoffa. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 173-185  szczegóły 
  Wojciechowski Konstanty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
101.artykuł: Łągiewka Edmund: W poszukiwaniu dróg. Początki naukowej twórczości Konstantego Wojciechowskiego 1892-1903. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 69-78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zdziechowski Kazimierz
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Studencki Władysław: "Kresy", powieść K. Zdziechowskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 79-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Berezińska Dorota: Rodzima sztuka i kultura źródłem inspiracji twórczych Stefana Żeromskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 19-27  szczegóły 
104.artykuł: Berezińska Dorota: Sztuki piękne wpisane w strukturę dzieł literackich Stefana Żeromskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 5-19  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Włodarczyk Rafał: Puszkin w "Dziennikach" Żeromskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 257-263  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokielowa Irena: Jak jest zbudowany "Snobizm i postęp" Stefana Żeromskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 75-91  szczegóły 
  Żuławski Jerzy
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: "Eros i Psyche" - utwór dramatyczny w dziele operowym. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 69-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Secesja w poezji austriackiej na przełomie XIX i XX wieku - "literarischer Jugendstil". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 77-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Orwell George
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulka Bronisława: Między Scyllą a Charybdą - George'a Orwella "Folwark zwierzęcy". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 39-49  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Jokiel Irena: Literatura i krytyka czechosłowacka w czasopismach polskich. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 29-37 (głównie w Literaturze na Świecie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kvapil Frantisek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
111.tekst paraliteracki: Z korespondencji pisarzy i uczonych czeskich i polskich z przełomu wieków XIX i XX. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 117-134 (list do Czesława Jankowskiego (z 1884); w oryg. i tłumaczeniu na jęz. ...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
112.korespondencja: Starnawski Jerzy: Z korespondencji pisarzy i uczonych czeskich i polskich z przełomu wieków XIX i XX. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 117-134 (listy od Zygmunta Celichowskiego (2 z 1903), s. 133-134...) szczegóły 
  Pavel Ota
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hurnik Janusz, Wróbel Elżbieta: "Śmierć pięknych saren" Pavla jako książka o dzieciństwie. Dwugłos interpretacyjny. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 5 (1995/1996) s. 125-131  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Mien Jules
    listy (alfabet tytułów)
114.listy: Mien Jules: [List]. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 128-133 (do Czesława Jankowskiego (1 z 1881), w oryginale i tłumaczeniu na jęz....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawadzki Robert K.: "Dynamis" i "schema" utworu poetyckiego w "Poetyce" Arystotelesa i "Ars poetica" Horacego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 275-279  szczegóły 
  Bakchylides z Keos *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Zawadzki Robert K.: Pindar i Bakchylides - najwcześniejsi europejscy teoretycy literatury. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 281-288  szczegóły 
  Pindaros *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Zawadzki Robert K.: Pindar i Bakchylides - najwcześniejsi europejscy teoretycy literatury. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 281-288  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Horatius Quintus Flaccus
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawadzki Robert K.: "Dynamis" i "schema" utworu poetyckiego w "Poetyce" Arystotelesa i "Ars poetica" Horacego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 275-279  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Niemieckie czasopisma modernistyczne. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 53-58 (m.in.: Pan, Die Insel, Simplicissimus, Die Mus...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Freytag Gustav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Przybyła Zbigniew: Powieści Gustawa Freytaga i Fryderyka Spielhagena w ocenie polskiej krytyki literackiej lat 1864-1880. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 65-74  szczegóły 
  Spielhagen Fredrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
121.artykuł: Przybyła Zbigniew: Powieści Gustawa Freytaga i Fryderyka Spielhagena w ocenie polskiej krytyki literackiej lat 1864-1880. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 65-74  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Maliszewski Julian: Adam Mickiewicz w liryce narodów Związku Radzieckiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1990 z. 3 s. 33-46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
123.artykuł: Rożek Lucyna: Rozwój teorii "sztuki-gry" w zachodnioeuropejskiej oraz rosyjskiej estetyce i teorii literatury u początków XX wieku. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 59-68 (poglądy na problem literatury jako gry: Walerian Pieriewierziew, Gieor...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Shelemova A.O.: K kakojj konfessii prinadlezhal avtor "Slova o polku Igoreve"?. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 175-185  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Ostrovskijj Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Marcinkiewicz Cezary: Język utworów dramatycznych Aleksandra Ostrowskiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 93-108  szczegóły 
126.artykuł: Marcinkiewicz Cezary: Rosyjska literatura dramaturgiczna Aleksandra Ostrowskiego w drugiej połowie XIX wieku. Stan badań. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 109-122  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Marcinkiewicz Cezary: Geneza powstania poematów południowych Aleksandra Puszkina. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 83-91  szczegóły 
128.artykuł: Przybyła Zbigniew: Prazdnovanie v Pol'she stoletnejj godovshhiny co dnja rozhdenija A.S. Pushkina. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 161-174 (tekst w jęz. rosyjskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bizzarri Pietro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
129.artykuł: Zawadzki Robert K.: Pietro Bizzarri - włoski humanista doby Cinquecento. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 103-110  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Mikuta Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Podobiński Stanisław: Marian Mikuta jako charyzmatyczny artysta słowa. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 211-214  szczegóły 
131.artykuł: Starnawski Jerzy: Wspomnienie o Marianie Mikucie. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 215-228  szczegóły