Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Przegląd Historyczny
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Pomian Krzysztof: Jak uprawiać historię kultury. Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 1 s. 1-13 (propozycja badania historii kultury jako historii semioforów na przyk...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Dobrowolski Paweł T.: Fides ex auditu: uwagi o funkcji kazania w późnym średniowieczu. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 27-58  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tafiłowski Piotr: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 216-218  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szwarc Andrzej: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 1 s. 218-222  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymczak Barbara: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 1 s. 104-107  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urban Wacław: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 326-330  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogucka Maria: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 359-362  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kucharczyk Grzegorz: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 1 s. 117-119  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierzbicka Maria: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 2 s. 242-246  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tafiłowski Piotr: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 1 s. 91-93  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.W.: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 4 s. 793-794  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosman Marceli: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 3/4 s. 392-394  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrobisz Andrzej: Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 670-674  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Myśliwski Grzegorz: Zjawiska "cudowne" w pisarstwie średniowiecznym (XII-początek XIII w.). Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 405-422  szczegóły 
15.artykuł: Samsonowicz Henryk: "Historia opowiadana" w polskim średniowieczu. Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 3 s. 389-404 (także o piśmiennictwie kronikarskim...) szczegóły 
16.artykuł: Wyrobisz Andrzej: Mieszczanie w opinii staropolskich literatów. Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 1 s. 51-78  szczegóły 
17.artykuł: Wyrobisz Andrzej: Staropolskie wzorce rodziny i kobiety - żony i matki. Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 3 s. 405-421  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Zapomniane przekazy rocznikarskie o Bolesławie Mieszkowicu. O nie-Gallowe pojmowanie wczesnych dziejów Polski.. Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 225-237 (dotyczy kronik Kadłubka i Galla Anonima, rocznika benedyktynów tynieck...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Roszak Stanisław: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 4 s. 495-498  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Deszczyńska Martyna: Wyobrażenie przedmurza w piśmiennictwie schyłku polskiego oświecenia. Przegląd Historyczny 2001 t. 92 z. 3 s. 285-300  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Kucharczyk Grzegorz: "Kaci" czy "ofiary"? Miejsce i rola cenzorów w pruskim systemie cenzuralnym przed 1848 r.. Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 159-174  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drozdowski Marian Marek: Pamięci Jana Górskiego i Andrzeja Szczypiorskiego. Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 2 s. 311-313 (z wykazem laureatów za l. 1992-1999...) szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 3 s. 688-689 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci Varsavianów 2000/2001. Przegląd Historyczny 2001 t. 92 z. 4 s. 515-516 (wykaz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chamerska Halina: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 410-414  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grodziski Stanisław: Polska międzywojenna w świetle życiorysów w tomie XXXIII "Polskiego Słownika Biograficznego". Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 3 s. 265-278  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wiech Stanisław: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 237-239  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wierzbicka Maria: Myśl historyczna pisma "Trzeci Maj" (1839-1848). Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 411-426  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Tobera Marek: Cenzura czasopism w Królestwie Polskim na porzełomie XIX i XX wieku. Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 1 s. 41-67  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ł.K.: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 4 s. 786-787  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szelągowska Krystyna: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 1 s. 162-165  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leśniewska Dorota: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 519-521  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Żmudzki Paweł: Książę Leszek Czarny w legendach rycerskich. Analiza przyczyn popolarności księcia Leszka w tradycjach herbowych. Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 2 s. 131-146 (dot. również wizerunku księcia w utworach: "Roczniki czyli kroniki sł...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Derwich Marek: Polska legenda o świętym Emeryku. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 423-446  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Karpińska Małgorzata: Oblicza romantycznego taedium vitae. Zamachy samobójcze na ziemiach polskich 1815-1830. Przegląd Historyczny 1999 t. 90 z. 1 s. 33-60 (m.in. temat samobójstwa w literaturze...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Historyczny 1988 t. 79 z. 4 s. 798  szczegóły 
artykuł: Przegląd Historyczny 1988 t. 79 z. 1 s. 211  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 4 s. 845-846  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polskie Towarzystwo Historyczne. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 1 s. 141-142 (wykaz laureatów i nagrodzonych prac, komunikat...) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przegląd Historyczny 1999 t. 90 z. 3 s. 389 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kotula Tadeusz: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 2 s. 353-356  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Muzea literackie (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chankowski Stanisław: Muzeum Rapperswilskie jako warsztat pracy naukowej. Przegląd Historyczny 1988 t. 79 z. 1 s. 43-61  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kula Marcin: Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 3 s. 500-502  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kula Marcin: Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 3 s. 500-502  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kula Marcin: Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 3 s. 500-502  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Rafał: Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 3/4 s. 709-711  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Rafał: Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 339-342  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomaszewski Jerzy: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 3 s. 488-489  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Balzer Oswald
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Nowacki Roman: Oswald Balzer w obronie kultury i praw narodu polskiego. Przegląd Historyczny 2001 t. 92 z. 1 s. 43-63  szczegóły 
  Bohusz Franciszek Ksawery Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Jastrzębowska Elżbieta: Księdza Bohusza poglądy na rzymskie katakumby z 1791 r.. Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 137-148 (na podstawie "Dziennika podróży"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czartoryski Adam Jerzy
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marchlewicz Krzysztof: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 3 s. 490-492  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dembiński Henryk
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapiewski Edward: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 1 s. 101-102  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Frycz Modrzewski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
52.artykuł: Urban Wacław: Trzej pisarze polityczni środkowo-wschodniej Europy XVI w. Próba porównania. Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 3/4 s. 669-675 (dot. również Walentego Ecka i Jermołaja-Erazma...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gall Anonim
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmudzki Paweł: Spór o analizę strukturalną podań i mitów dotyczących "Początku" Polski (Na marginesie książek Jacka Banaszkiewicza i Czesława Deptuły). Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 4 s. 451-471  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmudzki Paweł: Spór o analizę strukturalną podań i mitów dotyczących "Początku" Polski (Na marginesie książek Jacka Banaszkiewicza i Czesława Deptuły). Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 4 s. 451-471  szczegóły 
  Giller Agaton
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Micińska Magdalena: Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
  Gotocki Paweł
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrobisz Andrzej: Przegląd Historyczny 2001 t. 92 z. 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmudzki Paweł: Spór o analizę strukturalną podań i mitów dotyczących "Początku" Polski (Na marginesie książek Jacka Banaszkiewicza i Czesława Deptuły). Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 4 s. 451-471  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Plezia Marian: Dwa bratanki. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 1/2 s. 15-20 (porównanie twórcz. Wincentego Kadłubka z węgierskim dziejopisem Anonim...) szczegóły 
  Kamieński Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Zaorska Barbara: Ostatnie lata Henryka Kamieńskiego w świetle jego korespondencji. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 1 s. 61-69  szczegóły 
  Kołłątaj Hugo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Pasztor Maria: Wokół nominacji Hugona Kołłątaja na podkanclerstwo koronne. Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 2 s. 301-308  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M.K.: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 549-550  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szwarc Andrzej: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 1 s. 129-131  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Inteligencja nieromantyczna. Korespondenci Kraszewskiego z lat międzypowstaniowych. Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 3 s. 487-509  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kieniewicz Stefan: Przegląd Historyczny 1988 t. 79 z. 3 s. 595-599  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Markiewicz Henryk
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
65.tekst paraliteracki: Homola-Skąpska Irena, Markiewicz Henryk: Biografistyka w twórczości Stefana Kieniewicza. Przegląd Historyczny 1994 t. 84 z. 1 s. 13-27  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Kancewicz Jan: Rosyjska opinia liberalno-demokratyczna o kwestii polskiej - w związku ze stuleciem urodzin Adama Mickiewicza. Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 3 s. 427-429  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niezabytowski Krzysztof Jan Aleksander
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalembka Sławomir: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 1 s. 179-181  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Prutkowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
68.wiersz: Prutkowski Józef: Strateg. Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 1 s. 61-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rzewuski Henryk
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zielińska Zofia: W sprawie autorstwa "Refleksyi nad pismem wydanym pod imieniem Imci pana Rzewuskiego, hetmana polnego koronnego".. Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 1 s. 111-118 (nt. domniemanego autorstwa anonimowej polemiki dot. pracy H. Rzewuskie...) szczegóły 
  Rzewuski Wacław Seweryn (Emir)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Zielińska Zofia: Trojanowski czy Rzewuski? W sprawie autorstwa trzech pism z lat 1788-1790. Przegląd Historyczny 1990 z. 1/2 s. 279-287 (nt. autorstwa pism - dwóch wyd. anonimowo: "Przeciwko tym, którzy myśl...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sczaniecki Kazimierz
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.E.: Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 4 s. 919-921  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Achmatowicz Aleksander: Henryk Sienkiewicz, Foreign Office i kuria watykańska. Problem pomocy ofiarom wojny w Polsce w 1915 r.. Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 339-352 (nt. działalności Henryka Sienkieiwcz jako prezesa Komitetu Głównego Po...) szczegóły 
  Smarzewski Marcin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Kieniewicz Stefan: Lektury szlagona. Z zapisek Marcina Smarzewskiego, 1832-1844. Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 1 s. 135-142  szczegóły 
  Sobieski Jakub
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Anusik Zbigniew: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 3 s. 761-773  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrobisz Andrzej: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 4 s. 835-836  szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
76.zgon: Drozdowski Marian Marek: Pamięci Jana Górskiego i Andrzeja Szczypiorskiego. Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 2 s. 311-313 (zmarł: 2000; wspomnienie...) szczegóły 
  Szujski Józef
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.K.: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 551-552  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zieliński Tadeusz (1859-1944)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Geremek Hanna: Nieznany dziennik Tadeusza Zielińskiego z okresu drugiej wojny światowej. Przyczynek do biografii. Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 3 s. 305-322  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tafiłowski Piotr: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 216-218  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odezwa Kongresowa. Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 267 (podp. Komitet Przygotowawczy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
81.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.K.: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 542 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Bogucka Maria: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 2 s. 235-237 ([rec. ks. zb.:] Die Frau in der Renaissance. Wiesbaden 1994....) szczegóły 
83.artykuł: Iwańczak Wojciech: Babilon czy Jeruzalem. Praga w literaturze i propagandzie czasów husyckich. Przegląd Historyczny 1994 t. 84 z. 3 s. 271-288  szczegóły 
84.artykuł: Krawiec Adam: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 4 s. 591-593 ([rec. ks.:] Hubertus Lutterbach: Sexualitaet im Mittelalter. Eine Kult...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Bulus ibn Makarijus al-Halabi *
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Litwin Henryk, Maciak Dariusz: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 1 s. 185-192  szczegóły 
Literatury obce / Literatura armeńska / Historia literatury (armeńska)
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tyszkiewicz Jan: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 254-255  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J. T.: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 369-370 (omów. zawartości t. 1 z 2000, t. 2 z 2001 i t. 3 z 2002...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Utwory anonimowe (brytyjska i irlandzka)
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaliszuk Jerzy: Recepcja "Podróży" Johna Mandeville'a w Polsce późnego średniowiecza i u progu czasów nowożytnych. Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 3 s. 243-359  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Dickens Charles
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Marchlewicz Krzysztof: Charles Dickens w Literackim Towarzystwie Przyjaciół Polski w Londynie. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 3 s. 591-594  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Kosmas *
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojciechowski Piotr K.: Data wyprawy Brzetysława I do Polski w rękopisach "Kroniki Czechów" Kosmasa z Pragi. Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 2 s. 263-267  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bernard z Clairvaux święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: M.K.: Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 4 s. 917-918 (rec. ks.: Bernhard von Clairvaux. Rezeption und Wirkung im Mittelalter...) szczegóły 
  Calvin Jean
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.U.: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 3 s. 623-624  szczegóły 
  Wincenty z Beauvais *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Fijałkowski Adam: Przegląd Historyczny 1999 t. 90 z. 1 s. 85-87  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Historia literatury (grecka bizantyjska)
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bralewski Sławomir: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 237-238  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ceran Waldemar: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 3 s. 475-478  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieżuńska-Małowist Iza: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 3 s. 583-587  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 387-388  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komornicka Anna Maria: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 319-321  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
99.artykuł: Stebnicka Krystyna: Historiografia w drugiej sofistyce. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 327-343 (o twórczości retorów, zwanych także sofistami, od I w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Herodotos *
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Węckowski Marek: Forma i funkcja prologu "Historii" Herodota z Helikarnasu. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 345-398  szczegóły 
  Homeros *
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lengauer Włodzimierz: Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 2 s. 305-307 (rec. ks.: Frederick Ahl, Hanna M. Roisman: The "Odyssey" Re-Formed, It...) szczegóły 
  Olympiodoros z Teb *
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janiszewski Paweł: Neoplatonik historykiem. Magiczne posągi, theurgia, epifania Uranii i Wyspy Szczęśliwych w 'Istorikoi logoi Olympiodora z Teb. Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 4 s. 377-395  szczegóły 
  Philostorgios *
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janiszewski Paweł: Między apokaliptyką, Arystotelesem i astrologią: "Historia kościelna" Filostorgiosa. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 243-263  szczegóły 
  Philostratos II Flavius *
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: W.L.: Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 2 s. 329 (nota...) szczegóły 
  Solon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Bravo Benedetto: Reformy polityczne Solona a struktura wspólnoty obywateli atenskich w okresie archaicznym. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 169-205  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.R.: Przegląd Historyczny 1998 t. 88 (1997) z. 3/4 s. 585  szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.R.: Przegląd Historyczny 1998 t. 88 (1997) z. 3/4 s. 585  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrobisz Andrzej: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 373  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Ferrer Vincent
109.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Bracha Krzysztof: "Predicatores altum in ecclesia locum tenent". Wokół kazań Wincentego Ferrera i jego słuchaczy. Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 1 s. 107-118  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Morawiecki Lesław: Monety rzymskie a źródła pisane. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 3 s. 207-220 (nt. informacje o monetach w źródłach literackich...) szczegóły 
111.artykuł: Suder Wiesław: Starość i śmierć w antycznym Rzymie. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 1/2 s. 1-14 (na podstawie żródeł literackich; głównie dot. Cycerona...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ceran Waldemar: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 2 s. 238-241  szczegóły 
  Apuleius Lucius
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Aleksandrowicz Tadeusz: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 209-211  szczegóły 
  Iulianus Flavius Claudius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Olszaniec Szymon: Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 4 s. 871-873 (rec. ks.: Rowland Smith: Julian's Gods. Religion and philosophy in the...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Kurkowska Mirella: Utwory kultury popularnej jako źródło poznania historii społecznej. Popularna powieść niemiecka epoki biedermeieru (pierwsza połowa XIX w.). Przegląd Historyczny 2001 t. 92 z. 4 s. 405-418  szczegóły 
116.artykuł: Roguski Piotr: O nowe rozumienie niemieckiej "Fruehromantik". Przegląd Historyczny 1988 t. 79 z. 7 s. 175-180 ([rec. ks.:] Die literarische Fruehromantik. Goettingen 1983....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Salmonowicz Stanisław: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 4 s. 836-837  szczegóły 
recenzja: S.K.: Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 3/4 s. 724-726  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kawczyński Sebastian: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 4 s. 605-608  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Brunon z Kwerfurtu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Cywiński Piotr M.A.: Zanik pamięci o Brunonie z Kwerfurtu w świadomości zbiorowej. Przegląd Historyczny 1998 t. 89 z. 4 s. 607-613  szczegóły 
  Gregorovius Ferdinand Adolf
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.K.: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 550-551  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Zagadnienia specjalne (nowohebrajska) / Czasopiśmiennictwo (nowohebrajska)
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michałowska Anna: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 4 s. 481-484 (rec. t. 14 z 2001...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Część ogólna (romska (cygańska))
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: M. B.: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 372-373 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomaszewski Jerzy: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 1 s. 133-134  szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Anonim P. *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
124.artykuł: Plezia Marian: Dwa bratanki. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 1/2 s. 15-20 (porównanie twórcz. dziejopisa Anonima P. z Wincentym Kadłubkiem...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Wołodkiewicz Witold: Romaniści włoscy - doktorzy honoris causa uniwersytetów polskich. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 409-422 (od r. 1918...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bonamico Lazzaro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
126.artykuł: W.U.: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 3 s. 623 ([rec. ks.:] Francesco Piovan: Per la biografia di Lazzaro Bonamico. Tr...) szczegóły 
  Castiglione Baldassare
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogucka Maria: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 218-220  szczegóły 
  Fantuzzi Giacomo
128.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.K.: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 547  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Czasopiśmiennictwo (żydowska)
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michałowska Anna: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 4 s. 481-484 (rec. t. 14 z 2001...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tomaszewski Jerzy: Przegląd Historyczny 2000 t. 91 z. 3 s. 482-484  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzywna Józef: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 1 s. 188-191  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Grecja starożytna (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Stebnicka Krystyna: Nowe spojrzenie na teatr grecki. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 1/2 s. 143-149 (nt. prac badawczych Oliviera Taplina dot. teatru antycznego; gł. o ks....) szczegóły